YRJÄNÄNKATU 2 OPISTORAKENNUS JA PÄIVÄKOTI - KUNTOARVIO (RT )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRJÄNÄNKATU 2 OPISTORAKENNUS JA PÄIVÄKOTI - KUNTOARVIO (RT 18 11086)"

Transkriptio

1 1 (25) YRJÄNÄNKATU 2 OPISTORAKENNUS JA PÄIVÄKOTI - KUNTOARVIO (RT ) Vasemmalla Opistorakennuksen julkisivu ja oikealla päiväkotirakennuksen julkisivu.

2 2 (25) YRJÄNÄNKATU 2 OPISTORAKENNUS JA PÄIVÄKOTI - KUNTOARVIO (RT ) SISÄLLYSLUETTELO 1 Perustiedot Johdanto Yhteenveto Kiinteistöjen kunto Turvallisuus ja terveellisyys Energiatehokkuus Kuntoluokat Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma PTS Kuntoarvio (RT ) Sisältö ja rajaus Kuntoarviossa käytetyt mittalaitteet Lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Kiinteistön korjaushistoria Lähtötietoasiakirjat Käyttäjäkysely Kuntoarvion tulokset ja havainnot Turvallisuus Piha- ja aluerakenteet Havainnot Toimenpidesuositukset Yläpohjarakenteet Havainnot Toimenpidesuositukset Ulkoseinärakenteet Havainnot Toimenpidesuositukset Alapohjarakenteet...18

3 3 (25) Havainnot Toimenpidesuositukset Välipohjarakenteet Väliseinärakenteet Ikkunat ja ovet Havainnot Toimenpidesuositukset Talotekniikka Havainnot Toimenpidesuositukset Märkätilat Sisäilma Haitta-aineet Esteettömyys Rakennusten pohjakuvat...24

4 4 (25) 1 PERUSTIEDOT Rakennuksen nimi: Osoite: Omistaja: Päiväkotirakennus ja opistorakennus Yrjänänkatu 2, Turku Turun Kiinteistöliikelaitos Puutarhakatu Turku Rakennusvuosi 1910 Ilmoitettu tilavuus (m³) päiväkoti 500 m³ ja opistorakennus 1240 m³ Ilmoitettu bruttoala (m²) päiväkoti 165 m² ja opistorakennus 392 m² Kerrosten lukumäärä (maanpäälliset kerrokset + ullakko varastotilana) Kenttätutkimus Muut kiinteistön perustiedot on esitetty luvussa 5. Kuntoarvion suorittaja Vastuuhenkilö Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila Petri Annila johtava asiantuntija, rakennustekniikan diplomi-insinööri Yhteystiedot Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila, Tampere

5 5 (25) 2 JOHDANTO Tässä raportissa esitellään kuntoarvion tulokset. Kuntoarvio suoritettiin RT-kortin RT , LVI , KH Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje (elokuu 2012) mukaan. Luvussa 3 on esitetty yhteenveto kiinteistön kunnosta. Yhteenveto sisältää pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman (PTS), RT-kortin mukaiset rakenteiden kuntoluokat sekä turvallisuus ja terveellisyys että energiatehokkuus alaluvut. Luvussa 4 esitellään kuntoarvion sisältö ja rajaus pääpiirteissään. Sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin edellä mainitussa RT-kortissa Luvussa 5 esitellään kiinteistöstä käytössä olleet lähtötiedot ja lähtötietoasiakirjat sekä toteutetun käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset. Havainnot on lisäksi koottu luvussa 6 esitettyihin rakennuksen pohjakuviin. Luvussa 6 esitetään alalukujen otsikoiden mukaisesti jaoteltuna rakenneosista kenttätutkimuksessa tehdyt havainnot. Havainnot on oheisen lisäksi esitetty raportin lopussa olevissa rakennuksen pohjakuvissa.

6 6 (25) 3 YHTEENVETO Tässä raportissa on käsitelty molemmat Yrjänänkatu2 sijaitsevat rakennukset, koska niiden ominaispiirteet ja kunto ovat hyvin samankaltaiset. Mikäli havainnot poikkeavat rakennusten välillä on poikkeavat, on raportissa esitetty kumpaa rakennusta poikkeama koskee. Tässä luvussa on esitetty yhteenveto kiinteistön kunnosta, turvallisuudesta ja terveellisyydestä energiatehokkuudesta rakenteiden kuntoluokat sekä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS). Yhteenvedossa on esitetty tiivistetysti erityisesti ne asiat, jotka vaativat toimenpiteitä. 3.1 KIINTEISTÖJEN KUNTO Kiinteistöjen peruskunto on hyvä rakennusten ikä huomioon ottaen. Merkittävimmät huoltokorjaustarpeet kohdistuvat yläpohjan peltikatteen ja julkisivurakenteiden uudelleen maalaamiseen. Rakennusten ikkunat ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä pään, mikä edellyttää niiden perusteellista kunnostamista tai uudistamista. Talotekniikkaan liittyen päiväkotirakennuksen ullakkotilaan päättyvät ilmanvaihtokanavat tulee jatkaa rakennuksen ulkopuolella asti. Muilta osin kiinteistön korjaus- ja huoltotarpeet määräytyvät pitkälti käyttäjän ja kiinteistön omistajan tarpeiden mukaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjän ja omistaja tulee kiinteistön tulevaisuuden käyttötarkoitus huomioon ottaen pohtia sisäpintojen kunnostamista ja talotekniikan päivittämistä. 3.2 TURVALLISUUS JA TERVEELLISYYS Opistorakennuksessa ei ole paloilmoitinjärjestelmää, eikä paloilmaisia. Sisäasiainministeriön asetuksen 239/ :n mukaisesti jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Oheinen asetus koskee vain asuntoja sekä majoitus- ja hoitolaitoksia. Oheinen asennustiheys ei toteudu, mutta silti on suositeltavaa, että asetuksessa ohjeistettua palovaroittimien asennustiheyttä sovelletaan soveltuvilta osin arvioidun rakennuksen kohdalla, vaikka rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus ei sitä edellytä. Oheisen lisäksi vesikatolta puuttuu lumiesteet kulkureittien yläpuolelta. 3.3 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiantehokkuutta voidaan merkittävästi parantaa lisäeristämällä rakenteita (yläpohja, ulkoseinät, alapohja). Lisäeristyksessä on kuitenkin otettava huomioon rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta ja lisäeristyksen vaikutus siihen. Lisäksi lämmöntalteenotolla ja ikkunoiden tiiviyden parantamisella voidaan merkittävästi vähentää rakennuksen lämpöhäviöiden määrää.

7 7 (25) 3.4 KUNTOLUOKAT Rakenteiden kuntoluokat määritettiin hyödyntäen RT-korttia RT , LVI , KH Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. Kuntoluokkien määritelmät ovat kyseisen RT-kortin mukaan taulukon 1.1 mukaiset. Kuntoluokkien toimenpiteille määrittämä aikataulu on suuntaa antava. Taulukko 3.1. RT-kortin mukaiset kuntoluokat. luokka kunto odotettavissa olevat toimenpiteet 5 uusi ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 hyvä kevyt huoltokorjaus 6 10 vuoden kuluessa 3 tyydyttävä kevyt huoltokorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 välttävä peruskorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 10 kuluessa 1 heikko uusitaan 1 5 vuoden kuluessa Kuntoarvion perusteella määritetyt rakenteiden kuntoluokat on esitetty taulukossa 3.2. Taulukko 3.2. Rakenteiden kuntoluokat kuntoarvion perusteella. kuntoluokka perusteet piha- ja aluerakenteet 3 luku yläpohja 5 luku ulkoseinät 5 luku alapohja 3 luku välipohjat 5 luku väliseinät 5 luku talotekniikka 3 luku märkätilat 3 luku Korjauksien ajankohtaa ei kaikissa tapauksissa voida määrittää yksistään kuntoluokkien ja kuntoarvoissa käytettyjen menetelmien avulla. Tästä johtuen jäljempänä esitetyssä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmassa (PTS) on esitetty myös ne kuntotutkimukset, jotka katsotaan tärkeiksi ennen korjausten aloittamista. Kyseisten kuntotutkimusten tulosten perusteella korjausten tarve ja ajankohta voidaan määrittää tapauskohtaisesti ja tarkasti. 3.5 PITKÄN TÄHTÄIMEN KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA PTS Rakennuksen ylläpitoa ohjaava pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) on esitetty taulukossa 3.3. Suositusten mukaisesti rakennuksen kuntoarvio tulisi toistaa viiden vuoden välein (seuraava kuntoarvio vuonna 2020), jolloin päivitetään PTS:n viiden viimeisen vuoden ( ) osalta ja luodaan pohja niitä seuraaville vuosille. Taulukossa 3.3 esitettyjen toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset on esitetty kutakin rakennetta, rakenneosaa tai järjestelmää koskevassa luvussa. Toimenpidesuositukset eivät toimi korjausten korjaussuunnitelmina vaan ne tulee teettää aina erikseen.

8 8 (25) Rakennuksen kuntoa tulee seurata säännöllisesti ja mikäli tarkastuksissa havaitaan uusia vaurioita ja rakenneosien, rakenteiden tai järjestelmien toiminnan heikentymistä voi tämä johtaa PTS:ssä esitettyjen toimenpiteiden aikaistamiseen. Taulukko 3.3. Rakennuksen ylläpitoa ohjaava pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) ks. piha- ja aluerakenteet yläpohja ulkoseinät alapohja välipohjat 6.6 väliseinät 6.7 ikkunat 25000/ talotekniikka ,2milj märkätilat sisäilma 6.11 kiinteistön kuntoarvio YHTEENSÄ 49000/ PTS:ssä esitettyjen toimenpiteiden yhteiskustannus on / putkiremontti 0,2 milj.. Kuntoarvion havaintojen perusteella putkiremontti voi olla ajankohtainen 5-10 vuoden kuluessa. Putkiremontin kustannusarvio 0,2 milj. euroa on saatu arvioimalla putkiremontin kustannukseksi 350 /m². Putkiremontin tarkan ajankohdan määrittämiseksi suositellaan putkistojen kuntotutkimusta. Talotekniikan osalta yllä esitetty kustannusarvio käsittää talotekniikan uusimisen suunnittelun, mikäli kiinteistön järjestelmiä kohtaan kohdistuvat vaatimukset nykyisestä kasvavat. Varsinaisen talotekniikan uudistamisenkustannusarvio määräytyy uusimistarpeiden ja valittavien järjestelmien perusteella. Tampere Petri Annila Johtava asiantuntija, diplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila

9 9 (25) 4 KUNTOARVIO (RT ) 4.1 SISÄLTÖ JA RAJAUS Tässä raportissa käsitellyn rakennuksen kuntoarvio on suoritettu RT-kortin RT , LVI , KH Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. (elokuu 2012) mukaan. Kuntoarviossa tarkastettiin: piha- ja aluerakenteet rakenteet ja rakennusosat talotekniikka. Tarkastuksessa otettiin huomioon turvallisuus- ja terveysriskit, rakennuksen energiatalous sekä kiinteistön ylläpidon kehitystarpeet. Kuntoarvion lähtötiedoksi pyydettiin RT-kortin luvun 6.1 mukaiset lähtötietoasiakirjat. Myöhemmässä luvussa on eritelty ne asiakirjat, jotka olivat kuntoarvioijan käytössä. Käyttäjäkysely toteutettiin Rakennusinsinööritoimisto Petri Annilan käyttämällä omalla käyttäjäkyselypohjalla, joka kuitenkin mukailee RT-kortissa annettua esimerkkiä. Suoritetussa kuntoarviossa on pyritty muodostamaan kokonaiskuva rakennuksen kunnosta. Keskenään samankaltaisten rakenteiden tai ratkaisujen kohdalla kuntoarvio on kohdistettu pistokoeluontoisesti % kyseisestä ratkaisusta RT-kortin mukaisesti. Pistokokeiden sijoittelussa on kuitenkin otettu huomioon todennäköiset riskikohdat, riskirakenteet ja todennäköisimmät vaurioiden sijainnit. Edellä mainitut kohdat on määritetty lähtötietojen, kiinteistön omistajalta saatujen tietojen, rakennusajankohdan rakennuksista kertyneen yleisen tiedon sekä kenttätutkimuksen muiden havaintojen perusteella 4.2 KUNTOARVIOSSA KÄYTETYT MITTALAITTEET Rakennusinsinööritoimisto Petri Annilalla oli kuntoarviossa käytössään seuraavat mittalaitteet: Lämpötilan ja kosteuden dataloggeri Tinytag TV-4505, mittaustarkkuus ± 3,0 % RH Lämpötilan ja kosteuden dataloggeri Trotec BL30, mittaustarkkuus ± 1 C ja ± 3 % RH Lämpökamera Trotec EC060V, mittaustarkkuus ± 2 C, ± 2 % mittausarvosta Puun kosteusmittari Trotec BM20, mittaustarkkuus ± 1 % Infrapunalämpötilamittari Trotec RP15, mittaustarkkuus ± 2 C tai ± 2 % mittausarvosta Pintakosteusmittari Trotec T650 Paine-eromittari TESTO 510, mittaustarkkuus ± 0,03 hpa Ilmavirtausmittari TESTO 410, mittaustarkkuus: ilmavirtaus ± 2 %, lämpötila ± 0,5 C Rakenneilmaisin BI15 Käytettävien mittalaitteiden mittatarkkuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Mittaukset varmistetaan tapauskohtaisesti toisella mittalaitteella tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi.

10 10 (25) 5 LÄHTÖTIEDOT Tässä luvussa on esitetty kuntoarvion lähtötiedot sekä käytössä olleet lähtötietoasiakirjat. 5.1 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Lämmitystapa Lämmönlähde Paloluokka Suojeluluokka suora sähkölämmitys sähkö (lämmitysvastukset vanhoissa kakluuneissa) P3 suojeltu asemakaavassa RAKENTEET Katemateriaali Kattotyyppi Julkisivumateriaali Kantava runkomateriaali Välipohja Väliseinät Alapohja Ikkunat pelti harjakatto puuverhous hirsi puurakenteinen levyrakenteita ryömintätilainen alapohja puuikkunat 5.2 KIINTEISTÖN KORJAUSHISTORIA Kuntoarvion suorittajan tietoon ei annettu asiakirjoja lähimenneisyydessä suoritetuista korjaustoimenpiteistä. 5.3 LÄHTÖTIETOASIAKIRJAT Kuntoarviossa oli käytössä alla olevassa taulukossa 5.1 esitetyt lähtötietoasiakirjat. Taulukko RT-kortin liitteen 3 mukainen. Taulukko 5.1. Kuntoarviossa käytössä olleet lähtötietoasiakirjat. Erillinen asiakirjaluettelo x Kiinteistön perustietokortti KH Rakennuspiirustukset Rakennusselostus Rakennepiirustukset LVI-piirustukset ja -selostus Sähköpiirustukset ja -selostus Liittymissopimusluettelo Kaukolämmön/öljyn/maakaasun kulutustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta Veden kulutus- ja kustannustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta Sähkön kulutus- ja kustannustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta Tiedot huoltosopimuksista

11 11 (25) Tilaajan teettämä käyttäjäkysely Huoltokirja Kuntoarvioraportti Kuntotutkimusraportti Energiakatselmusraportti Haitta-ainekartoitusraportti Kunnossapitosuunnitelma Korjausohjelma 5.4 KÄYTTÄJÄKYSELY Käyttäjäkyselyyn saatiin yksi vastaus kiinteistön hyvin tuntevalta käyttäjän edustajalta. Raportoidut havainnot rakennusten kuntoon liittyen olivat seuraavat: lattiapinnoitteet huonokuntoiset ulkokatot huonokuntoiset rännikaivot osa rikki julkisivuverhous huonokuntoinen osa ulkoikkunoista vaihdon tarpeessa ulkovalaistus uusinnan tarpeessa jätevesiviemäri pihalla notkolla kaupunki tyhjentää imuautolla kerran vuodessa.

12 12 (25) 6 KUNTOARVION TULOKSET JA HAVAINNOT Tässä luvussa on esitetty kuntoarvion kenttätutkimuksen aikana tehdyt havainnot. Havainnot on tehty edellä kuvatuin kuntoarviossa käytettävissä olevilla menetelmillä ilman rakenteellisia avauksia tai näytteenottoa. 6.1 TURVALLISUUS Opistorakennuksessa ei ole palovaroittimia ja ne tulee viipymättä asentaa. Päiväkotirakennuksessa palovaroittimet pääasiallisesti on, mutta useissa huoneissa katossa on havaittavissa palovaroittimen kiinnitysosa, mutta itse varoitin puuttuu. Puute tulee viipymättä korjata. Sisäasiainministeriön asetuksen 239/ :n mukaisesti jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Oheinen asetus koskee vain asuntoja sekä majoitus- ja hoitolaitoksia. Oheinen asennustiheys ei toteudu, mutta silti on suositeltavaa, että asetuksessa ohjeistettua palovaroittimien asennustiheyttä sovelletaan soveltuvilta osin arvioidun rakennuksen kohdalla, vaikka rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus ei sitä edellytä. Kuvassa 6.1 on esimerkki katossa olevasta palovaroittimen kiinnikkeestä, josta puuttuu varsinainen varoitin. Kuva on otettu päiväkotirakennuksessa. Kuva 6.1. Esimerkki päiväkotirakennuksen katossa olevasta palovaroittimen kiinnikkeestä, josta puuttuu varsinainen varoitin. Palovaroittimien määrän täydentämisen kustannusarvio on alle PIHA- JA ALUERAKENTEET Havainnot Maanpinta viettää rakennusten ympärillä pääasiallisesti poispäin rakennuksista. Rakennusten läheisyydessä on kuitenkin jonkin verran kasvillisuutta, mikä voi pitää rakennuksen ympäristön kosteampana verrattuna tilanteeseen, jossa kasvillisuutta ei olisi. Molemmissa rakennuksissa on kuitenkin huomattavan korkeat luonnonkivisokkelit etupihan puolella. Rakennusten takana luonnonkivisokkeli on huomattavasti matalampi. Rakennusten piha- ja aluerakenteet on esitetty kansilehden kuvissa sekä kuvissa Kuvateksteissä on tarkemmin eritelty miltä kyseiset kuvat esittävät.

13 13 (25) Kuva 6.2. Päiväkotirakennuksen takana rakennuksen seinustan välittömässä läheisyydessä tai siinä kiinni kasvaa kasvillisuutta. Oheisen lisäksi maanpinta on myös lähellä julkisivun puuverhousta erityisesti puun juurien kohdalla. Oheinen on johtanut julkisivuverhouksen alimpien verhouslautojen värjäytymiin. Kuva 6.3. Päiväkotirakennuksen etupihan puolella rakennuksen kulmalla oleva syöksyvesitorvi sijaitsee noin metrin korkeudella. Syöksyvesitorven alapuolelle on asennettu luonnonkivisokkelin peittävä peltiverhous kosteusrasituksen vähentämiseksi.

14 14 (25) Kuva 6.4. Opistorakennuksen takana luonnonkivi sokkeli on huomattavasti matalampi kuin etupihan puolella. Seinustalla ei sijaitse kasvillisuutta, mutta maatäyttö ei ole nykyisten vaatimusten mukainen, mikä voi hidastaa seinustalle päätyvän veden johtumista etäämmälle rakennuksen seinustalta. Oheisten lisäksi vesikatoilla olevat sadevesikourut ovat monin paikoin tukkeutuneet. Esimerkki tällaisesta on päiväkotirakennuksen osalta esitetty kuvassa 6.5. Kuva 6.5. Päiväkotirakennuksen vesikatolla sijaitseva sadevesikouru on täynnä roskaa.

15 15 (25) Toimenpidesuositukset Alapohjarakenteiden kuntoa on käsitelty omassa luvussaan. Molempien rakennusten alla on pääosin korkea ryömintätila, jossa on erinäköistä käytöstä poistettua tavaraa. Havaintojen perusteella ulkopuolisen vedenpoiston puutteista huolimatta rakennusten alapohjien kosteusrasitus ei ole johtanut laaja-alaisiin vaurioihin. Oheisesta huolimatta kasvillisuus tulisi poistaa rakennuksen välittömästä läheisyydestä. Samalla maanpinta suositellaan muotoiltavan rakennuksesta poispäin viettäväksi. Lisäksi suositellaan, että julkisivujen puuverhouksen alin verhouslauta olisi maanpinnasta katsottuna vähintään 200 mm korkeudella. Vesikattojen sadevesikourut tulee puhdistaa. Lisäksi syöksyvesitorvet tulisi jatkaa maanpinnan tasolle, jotta niiden roiskevesien aiheuttama kosteusrasitus saadaan minimoitua. Oheisten kevyiden toimenpiteiden kustannusarvio on Vaihtoehtoisena perusteellisempana toimenpiteenä on asentaa rakennukseen nykyvaatimusten mukainen salaojajärjestelmä. 6.3 YLÄPOHJARAKENTEET Havainnot Rakennusten katemateriaalina on maalattu pelti. Peltikatteessa esiintyy molemmissa rakennuksessa ikääntymisen merkkejä. Kuvassa 6.6 on esitetty esimerkit molempien rakennusten vesikatoilta. Vasemmalla on opistorakennuksen katto ja oikealla päiväkotirakennuksen katto, jossa katteen kunto kuvasta havaittavan mukaisesti on heikompi. Kuva 6.6. Vasemmalla esimerkki vesikatteen kunnosta opistorakennuksen osalta ja oikealla päiväkotirakennuksen osalta. Molemmissa on havaittavissa peltikatteen ikääntymisen merkkejä, jotka kuitenkin on merkittävästi pidemmälle edenneitä päiväkotirakennuksen katteessa. Pääosasta vesikatoille menevistä putkista ja hormeista puuttuu hatut. Lisäksi päiväkotirakennuksen puolella osa putkista on erittäin huonokuntoisia. Esimerkki huonokuntoisesta putkesta on esitetty kuvassa 6.7.

16 16 (25) Kuva 6.7. Esimerkki päiväkotirakennuksen sisääntulon päällä sijaitsevasta huonokuntoisesta putkiläpiviennistä, joka on esitetty kuvassa etualalla. Yläpohjarakenteen lämmöneristyskyky on paikoin erittäin heikko. Kuvassa 6.8 on esitetty esimerkki päiväkotirakennuksen puolelta, jossa yläpohjan ullakkotilaan on asennettu ilmanvaihtokanava. Kanavan läpiviennin kohdalla eristyspaksuus on olematon. Kuva 6.8. Esimerkki päiväkotirakennuksen yläpohjan lämmöneristekerroksen läpäisevästä uudesta IVkanavasta, jonka kohdalla lämmöneristyskyky on heikko. Ullakkotilan pohjalla on havaittavissa runsaasti veden jättämiä värjäytymiä ullakkotilan pohjalla sijaitsevissa materiaaleissa. Oheinen viittaa kosteuden kondensoitumiseen peltikatteen alapintaan. Ullakkotilojen koste-

17 17 (25) uskuormaa kasvattaa yläpohjan epätiiviyskohdat sekä päiväkotirakennuksen puolella ullakkotilaan päättyvät ilmanvaihtokanavat. Kulkureittien ja piha-alueen puolella vesikatolla ei ole lumiesteitä ja niiden asentaminen pihan puolelle on suositeltavaa Toimenpidesuositukset Vesikattorakenteen huoltokäsittely molempien rakennusten osalta on ajankohtainen. Toimenpiteeksi suositellaan peltikatteen huolellista puhdistamista ja uudelleen maalaamista. Lisäksi suositellaan läpivientien kunnostamista sekä hattujen asentamista niihin hormeihin joista ne toistaiseksi puuttuvat. Myös lumiesteet suositellaan asennettavan samassa yhteydessä. Oheisten toimenpiteiden kustannusarvio on Yläpohjarakenteeseen liittyviä havaintoja on käsitelty lisäksi talotekniikka-luvussa, jossa on esitetty lisäperusteita kattorakenteen korjaamiselle. Talotekniikka-luvussa käsitellyt havainnot koskevat ilmanvaihtokanavien jatkamista katon tuuletustilasta vesikatolle asti sekä lämmitykseen käytettyjen sähkövastuksien suojaamista hormeihin asennettavin hattujen avulla. Yläpohjarakenteen lämmöneristävyyttä voidaan parantaa merkittävästi. Lisäeristyksessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota rakenteen ilmatiiviyteen ja kosteustekniseen toimintaan, jotka havaintojen perusteella nykyisellään ovat heikkoja. 6.4 ULKOSEINÄRAKENTEET Havainnot Julkisivuverhouksessa esiintyy maalipinnan vaurioita. Varsinainen puuverhous on kuitenkin vielä hyväkuntoinen jolloin toimenpiteeksi riittää maalipintojen kunnostaminen. Molempien rakennusten julkisivun kuntoa havainnollistava esimerkki on esitetty kuvassa 6.9.

18 18 (25) Kuva 6.9. Esimerkki julkisivurakenteen maalipinnan suhteellisen vähäisistä vaurioista, kuva on otettu päiväkotirakennuksen parkkipaikalle suuntautuvasta etukulmasta Toimenpidesuositukset Toimenpiteeksi julkisivujen osalta suositellaan maalipintojen kunnostamista. Kustannusarvio oheisesta kunnostamisesta on ALAPOHJARAKENTEET Havainnot Molemmissa rakennuksissa on pääosin korkea ryömintätila, jonka pohjalle on varastoitu erinäköistä käytöstä poistettua tavaraa. Aistivaraisten havaintojen perusteella ryömintätiloissa ei esiinny merkittäviä kosteus- ja mikrobivaurioita huolimatta ulkopuolisessa vedenpoistossa havaituista puutteista. Päiväkotirakennuksen edustalla sijaitsee pieni maakellari. Kyseisen maakellarin rakenteet ovat erittäin märkiä tai märkiä. Korkeaa kosteuspitoisuutta selittää todennäköisesti maakellarin välittömässä läheisyydessä sijaitseva syöksyvesitorvi ja siinä havaitut puutteet joita esitettiin raportissa aiemmin kuvan 6.3 yhteydessä. Maakellaria ei nykyisellään käytetä eikä se liity välittömästi sisätiloihin, jolloin maakellarin rakenteissa oleva kosteus ei todennäköisesti aiheuta haittaa rakennusten käyttäjille. Rakennuksen sisäpuolella ei ole viitteitä alapohjarakenteen toimimattomuudesta. Pintamateriaaleissa esiintyy kuitenkin vähäisiä ikääntymisen merkkejä, esimerkiksi jalkalistojen maalipinnan hilseilyä.

19 19 (25) Pintakosteusmittauksissa ei havaittu rakenteiden normaalia korkeampia kosteuspitoisuuksia Toimenpidesuositukset Alapohjarakenteisiin ei todennäköisesti kohdistu merkittävää uudistamistarvetta seuraavan 10 aikana, joka johtuisi rakenteen vaurioista tai ikääntymisestä. Pintamateriaaleissa on käyttäjäkyselyn mukaisesti havaittavissa kulumaa. Kiinteistön käyttäjän ja omistajan tulee arvioida lattioiden pinnoitteiden uusimisen tarpeellisuus tulevaisuuden käyttötarpeet silmällä pitäen. Muiden rakenteiden tavoin alapohjarakenteen lämmöneristävyyttä voidaan kuitenkin parantaa lisäeristämällä, mutta vastaavasti alapohjarakenteen kohdalla tulee kiinnittää huomiota rakenteen kosteustekniseen toimintaan ja rakenteiden ilmatiiviyteen. 6.6 VÄLIPOHJARAKENTEET Rakennuksessa ei ole välipohjarakenteita. Sisätilojen ja yläpuolisen ullakkotilan välinen rakenne on käsitelty yläpohjarakenteet-luvussa ja sisätilojen ja alapuolisen ryömintätilan välinen rakenne alapohjarakenteiden yhteydessä. 6.7 VÄLISEINÄRAKENTEET Väliseinärakenteissa ei havaittu merkittävä vaurioitumista tai korjaustarvetta. Pintamateriaaleissa on vähäisiä kulumisen merkkejä, mutta yksistään näiden perusteella ei ole syytä suositella väliseinien korjaamista. Märkätiloihin ja vesipisteiden yhteyteen kohdistettujen pintakosteusmittausten perusteella rakenteissa ei esiinny kohonneita kosteuspitoisuuksia. 6.8 IKKUNAT JA OVET Havainnot Ikkunarakenteet ovat puukarmisia. Sisätiloissa ikkunoissa on kaksi yksilasista lehteä, mutta ullakkotiloissa ikkunat ovat yksilasisia. Ikkunoissa ja niiden ikkunalaudoilla esiintyy eriasteisia puuosien vaurioita. Pintakosteusmittausten perusteella ikkunoita ympäröivät rakenteet ovat kuitenkin kuivia. Osa ikkunoista on parempikuntoisia, mutta kokonaisuus huomioon ottaen ikkunoiden uusiminen tai kunnostaminen kauttaaltaan on suositeltua. Kuvassa 6.10 vasemmalla on esitetty esimerkki päiväkotirakennuksen puolelta ja oikealla opistorakennuksen puolelta. Päiväkodin esimerkissä ikkunarakenteen ikääntyminen on vähäisempää, mutta ikkunalaudalla on havaittavissa selvä vuodon aiheuttama maalipinnan vaurio.

20 20 (25) Kuva Esimerkit ikkunarakenteiden kunnosta päiväkotirakennuksesta ja opistorakennuksesta Toimenpidesuositukset Ikkunat suositaan uusittavan tai kunnostettavan. Kunnostamisen osalta kustannusarvio on ja uusimisen osalta Kunnostamisen kustannusarvio perustuu Haahtelan määrittämään Puuikkunan vaativa kunnostus ja maalauskorjaus -korjaustapaan. Ikkunoiden uusimisella voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen valitsemalla paremmin eristävät (pienemmän U-arvon omaavat) ikkunat. Ikkunoiden U-arvo vaikuttaa merkittävästi uusien ikkunoiden investointikustannuksiin. 6.9 TALOTEKNIIKKA Havainnot Rakennusten lämmitys on toteutettu suorana sähkölämmityksenä. Pääasiallinen lämmönlähde ovat vanhoihin kakluuneihin ja niiden hormeihin sijoitetut lämmönvastukset, mutta rakennuksessa esiintyy myös yksittäisiä sähköpattereita. Lämmitysjärjestelyjä on esitetty kuvassa 6.11.

21 21 (25) Kuva Rakennuksissa on suora sähkölämmitys, joka on toteutettu sähköpatterien ja kakluuneihin sijoitettujen lämmönvastusten avulla. Kuntoarviossa jäi epäselväksi millä tavoin kakluuneihin sijoitetut lämmönvastuksen on suojattu hormeihin kohdistuvalta kosteusrasitukselta, koska vesikatolta hormeista puuttuu hatut. Kakluunien alkuperäiset hormipellit eivät välttämättä ole vesitiiviitä. Päiväkotirakennuksen sisälämpötila oli kuntoarvion aikana tavanomaista korkeampi, mikä viittaa siihen, että lämmityksen määrää voitaisiin vähentää keväällä talvikauden aikaisista säätöarvoista. Rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto. Ilmanvaihtokanavissa oli havaittavissa jonkin verran likautuneisuutta. Tuloilman saannin tehostamiseksi erityisesti opistorakennukseen on asennettu joitakin tuloilmakanavia ulkoseinän läpi. Ikkunoiden läpi tapahtuvat ilmavuodot kuitenkin todennäköisesti muodostavat merkittävän tuloilmareitin, mikä pitää ottaa huomioon ikkunoiden uusimisessa, jotta riittävä korvausilman saanti tulee ikkunoiden uusimisen jälkeenkin varmistettua. Päiväkotirakennuksen puolella osa ilmanvaihtokanavista päättyy yläpohjan ullakkotilaan. Esimerkki tällaisesta putkesta on esitetty kuvassa 6.8. Lisäksi kuvassa 6.12 on esitetty esimerkki ruosteisesta kanavasta, joka on päättynyt ullakon lämmöneristeiden sisäpuolella, mutta kanavaa on jatkettu epätiiviillä jatkoksella pois lämmöneristeistä. Suositusten mukaan ilmanvaihtokanavat tulisi ulottaa rakennuksen ulkopuolelle asti, koska ullakkotilaan päättyvät kanavat lisäävät ullakkotilan kosteuskuormaa, mikä kondenssivesien kautta voi johtaa yläpohjarakenteen vaurioitumiseen.

22 22 (25) Kuva Osa päiväkotirakennuksen ilmanvaihtokanavista päättyy ullakkotilaan. Rakennuksen palovaroittimien on käsitelty erikseen turvallisuus-luvussa. Vesi- ja viemärikalusteissa ei havaittu toimivuuspuutteita rakennuksen sisäpuolelta tarkasteltuna. Kyseisten kunnosta kertovaa dokumentaatio ei kuitenkaan ollut saatavilla, joten kuntoarvion perusteella kunnon arvioiminen ei onnistu. Ainakin osa rakennuksen alkuperäisistä viemäreistä on vaihdettu muovisiin. Käyttäjäkyselyssä ja kuntoarvioon yhdistetyssä haastattelussa nousi esille pihalla olevan jätevesiviemärin painuma. Rakennusten nykyisellä käyttöasteella soveltuvana korjausratkaisuna on käytetty viemärin säännöllistä tyhjentämistä. Rakennuksen valaistus täyttää kuntoarvion perusteella rakennuksen nykyisen käyttötarkoituksen sille asettamat vaatimukset Toimenpidesuositukset Ullakkotilaan päättyvät ilmanvaihtokanavat tulee jatkaa rakennuksen ulkopuolelle, jotta tällä tavoin vähennetään ullakkotilan kosteuskuormaa. Muilta osin taloteknisten järjestelmien uudistamistarve tulee perustaa rakennuksen tulevaisuuden käyttötarkoitukseen ja rakennukseen kohdistuviin vaatimuksiin. Ominaisuuksiensa puolesta järjestelmät eivät täytä nykyisten vaatimusten tasoa, mutta niitä ei silti välttämättä ole vanhassa kohteessa tarpeellista uudistaa kyseiselle tasolle. Mikäli taloteknisiä järjestelmiä päätetään uudistaa, olisi tämä suositeltavaa aloittaa kokonaisuutta käsittelevällä taloteknisellä suunnittelulla, jossa määritetään uudistamistarpeet kokonaisuudessaan. Kyseisen suunnittelun kustannusarvio on Rakennusten viemärien ja putkistojen kunnosta tai aiemmista korjauksista ei ollut saatavilla dokumentaatiota. Tästä johtuen suositellaan putkistojen kuntotutkimusta (kustannusarvio 2000 ) ja putkistojen korjaustarpeen määrittämistä. Tavanomaisten putkiremonttien kustannusarvio on /m². Mikä 350 /m² käyttäen tarkoittaa kuntoarvioidun rakennuksen kohdalla 1,4 miljoonaa euroa. Kuntoarvion havaintojen perusteella putkiston korjaa-

23 23 (25) minen sijoittunee 5-10 vuoden päähän, mutta tarkan ajankohdan määrittämiseksi suositellaan putkistojen kuntotutkimusta MÄRKÄTILAT Rakennuksessa ei ole varsinaisia märkätiloja, sillä päiväkodin puolella sijaitseva saunaosasto on poistettu käytöstä. WC-tiloissa ei pintakosteusmittausten ja aistinvaraisen havainnoin perusteella havaittu vaurioita tai korjaustarpeita. Rakennuksen nykyisellä käyttöasteella etupihan viemärin säännöllinen tyhjentäminen on ollut riittävä toimenpide. Mikäli käyttöaste tulevaisuudessa kasvaa, voi viemärin tyhjentämisvälin lyhentäminen tai painuman korjaaminen olla kannattavaa, ettei tukkeutuva viemäri pääse aiheuttamaan ongelmia rakennusten sisälle SISÄILMA Kuntoarvion aikana ulkolämpötila oli n. +4 C ja sää oli pilvinen, mutta kuiva. Opistorakennuksen sisäpuolella sisälämpötilat olivat tavanomaisella +22 C tasolla, mutta päiväkotirakennuksen puolella lämpötilat olivat tarpeettoman korkea noin +26 C tasolla. Päiväkotirakennuksen korkea sisäilmanlämpötila viittaa siihen, että lämmityksen tehoa voidaan keväällä laskea ja siten mahdollistaa energiansäästö lämmityksen osalta. Sisäilmassa ei havaittu merkkejä epäpuhtauksista. Kuntoarviossa ei myöskään havaittu viitteitä rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioista, jotka voisivat heikentää sisäilman laatua.

24 24 (25) 6.12 HAITTA-AINEET Toimeksiantoon ei sisältynyt haitta-ainekartoitusta. Kuntoarvion havaintojen perusteella rakennuksesta ei löydetty potentiaalia haitta-ainelähteitä, mutta asia tulee varmistaa erikseen mahdollisten muutostöiden yhteydessä ESTEETTÖMYYS Raportin kansilehden kuvan mukaisesti molempien rakennusten sisäänkäynnille johtaa korkeat portaat. Rakennuksissa ei myöskään ole liikuntarajoitteiselle mitoitettuja WC-tiloja. Näiden perusteella rakennus ei täyty uudisrakentamiselle Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa F1 Esteetön rakennus (2005) asettuja esteettömyysvaatimuksia. 7 RAKENNUSTEN POHJAKUVAT Rakennuksen pohjakuvia ei ollut saatavilla, joten suuntaa antavat pohjakuvat on piirretty käsin. Pohjakuviin on lisätty muutamia kohteessa tehtyjä havaintoja.

25 25 (25)

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Maksalantie 9 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (28) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntoarvio. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Satosuontie 2 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Täktomin koulu Täktomintie 432 10900 HANKO. Tarkastus pvm 6.5.2011

RS 15 Kuntoarvio. Täktomin koulu Täktomintie 432 10900 HANKO. Tarkastus pvm 6.5.2011 RS Kuntoarvio Täktomin koulu Täktomintie 432 10900 HANKO Tarkastus pvm 6.5.2011 RS Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 6 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

Riitialan koulu Ikaalinen

Riitialan koulu Ikaalinen RS 15 Kuntoarvio Riitialan koulu Ikaalinen Tarkastuspäivä 15.1.2013 RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 6 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Lounakuja 2, 04300 Tuusula Kuntotarkastus RS-3 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli 1900-luvun alussa rakennettu ja 60-luvulla laajettu koulurakennus Tuusulassa. Käytössä olleiden

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

AS OY KAHISEVANRINNE

AS OY KAHISEVANRINNE AS OY KAHISEVANRINNE Kahisevantie 13 02710 ESPOO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 17.7.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Leppäkorven päiväkoti Korpikontiontie 3 01450 VANTAA. Tarkastuspäivä 18.5.2011 Päivitetty yläpohjatilan osalta 4.1.

Kuntoarvio Start. Leppäkorven päiväkoti Korpikontiontie 3 01450 VANTAA. Tarkastuspäivä 18.5.2011 Päivitetty yläpohjatilan osalta 4.1. Kuntoarvio Start Korpikontiontie 3 01450 VANTAA Päivitetty yläpohjatilan osalta 4.1.2012 Kuntoarvio Start 2/24 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2.

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Östermalmintie 47 A, 02550 Evitskog 2 1. YHTEENVETO

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Östermalmintie 47 A, 02550 Evitskog 2 1. YHTEENVETO KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ ÖSTERMALMINTIE 47 A 02550 EVITSKOG 6.8.2014 31.8.2015 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1986 valmistunut 1 kerroksinen omakotitalo. Rakennus sijaitsee

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

Kuhmoisten kesäsiirtola

Kuhmoisten kesäsiirtola Hahmajärventie, Kuhmoinen Kuntoarvio 9.4.2015 Työnro 31 9099.7 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...4 1 Yleistä...5 1.1 Kohteen yhteystiedot...5 1.1.1 Tilaaja...5 1.1.2 Kokonaisvastuullinen konsultti...5

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie 21650 LILLANDET Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, 21650 LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti

Kuntotarkastusraportti 14.3.2014 Espoon kaupunki, Tilakeskus Snettansintie 41 02940 Espoo Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL 4, Jaakonkatu 3, 01621 Vantaa, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 53011 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 - SIJAINTIKARTTA - Merimaskun entinen kunnantalo - 2.4.2014/HCN

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2011 Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Nummen koulu Koulutie 4 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija: Matti

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Saaren Koulu Tarkastuspäivä 30..2013 Kaukolantie 84 31340 PORRAS Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Kuntoarvio. Söderkullan kartano. Projekti 306582

Kuntoarvio. Söderkullan kartano. Projekti 306582 Kuntoarvio Söderkullan kartano Projekti 306582 16.2.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 1. Yhteenveto... 4 1.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista... 4 2. Kuntoarvion lähtötiedot...

Lisätiedot