YRJÄNÄNKATU 2 OPISTORAKENNUS JA PÄIVÄKOTI - KUNTOARVIO (RT )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRJÄNÄNKATU 2 OPISTORAKENNUS JA PÄIVÄKOTI - KUNTOARVIO (RT 18 11086)"

Transkriptio

1 1 (25) YRJÄNÄNKATU 2 OPISTORAKENNUS JA PÄIVÄKOTI - KUNTOARVIO (RT ) Vasemmalla Opistorakennuksen julkisivu ja oikealla päiväkotirakennuksen julkisivu.

2 2 (25) YRJÄNÄNKATU 2 OPISTORAKENNUS JA PÄIVÄKOTI - KUNTOARVIO (RT ) SISÄLLYSLUETTELO 1 Perustiedot Johdanto Yhteenveto Kiinteistöjen kunto Turvallisuus ja terveellisyys Energiatehokkuus Kuntoluokat Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma PTS Kuntoarvio (RT ) Sisältö ja rajaus Kuntoarviossa käytetyt mittalaitteet Lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Kiinteistön korjaushistoria Lähtötietoasiakirjat Käyttäjäkysely Kuntoarvion tulokset ja havainnot Turvallisuus Piha- ja aluerakenteet Havainnot Toimenpidesuositukset Yläpohjarakenteet Havainnot Toimenpidesuositukset Ulkoseinärakenteet Havainnot Toimenpidesuositukset Alapohjarakenteet...18

3 3 (25) Havainnot Toimenpidesuositukset Välipohjarakenteet Väliseinärakenteet Ikkunat ja ovet Havainnot Toimenpidesuositukset Talotekniikka Havainnot Toimenpidesuositukset Märkätilat Sisäilma Haitta-aineet Esteettömyys Rakennusten pohjakuvat...24

4 4 (25) 1 PERUSTIEDOT Rakennuksen nimi: Osoite: Omistaja: Päiväkotirakennus ja opistorakennus Yrjänänkatu 2, Turku Turun Kiinteistöliikelaitos Puutarhakatu Turku Rakennusvuosi 1910 Ilmoitettu tilavuus (m³) päiväkoti 500 m³ ja opistorakennus 1240 m³ Ilmoitettu bruttoala (m²) päiväkoti 165 m² ja opistorakennus 392 m² Kerrosten lukumäärä (maanpäälliset kerrokset + ullakko varastotilana) Kenttätutkimus Muut kiinteistön perustiedot on esitetty luvussa 5. Kuntoarvion suorittaja Vastuuhenkilö Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila Petri Annila johtava asiantuntija, rakennustekniikan diplomi-insinööri Yhteystiedot Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila, Tampere

5 5 (25) 2 JOHDANTO Tässä raportissa esitellään kuntoarvion tulokset. Kuntoarvio suoritettiin RT-kortin RT , LVI , KH Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje (elokuu 2012) mukaan. Luvussa 3 on esitetty yhteenveto kiinteistön kunnosta. Yhteenveto sisältää pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman (PTS), RT-kortin mukaiset rakenteiden kuntoluokat sekä turvallisuus ja terveellisyys että energiatehokkuus alaluvut. Luvussa 4 esitellään kuntoarvion sisältö ja rajaus pääpiirteissään. Sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin edellä mainitussa RT-kortissa Luvussa 5 esitellään kiinteistöstä käytössä olleet lähtötiedot ja lähtötietoasiakirjat sekä toteutetun käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset. Havainnot on lisäksi koottu luvussa 6 esitettyihin rakennuksen pohjakuviin. Luvussa 6 esitetään alalukujen otsikoiden mukaisesti jaoteltuna rakenneosista kenttätutkimuksessa tehdyt havainnot. Havainnot on oheisen lisäksi esitetty raportin lopussa olevissa rakennuksen pohjakuvissa.

6 6 (25) 3 YHTEENVETO Tässä raportissa on käsitelty molemmat Yrjänänkatu2 sijaitsevat rakennukset, koska niiden ominaispiirteet ja kunto ovat hyvin samankaltaiset. Mikäli havainnot poikkeavat rakennusten välillä on poikkeavat, on raportissa esitetty kumpaa rakennusta poikkeama koskee. Tässä luvussa on esitetty yhteenveto kiinteistön kunnosta, turvallisuudesta ja terveellisyydestä energiatehokkuudesta rakenteiden kuntoluokat sekä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS). Yhteenvedossa on esitetty tiivistetysti erityisesti ne asiat, jotka vaativat toimenpiteitä. 3.1 KIINTEISTÖJEN KUNTO Kiinteistöjen peruskunto on hyvä rakennusten ikä huomioon ottaen. Merkittävimmät huoltokorjaustarpeet kohdistuvat yläpohjan peltikatteen ja julkisivurakenteiden uudelleen maalaamiseen. Rakennusten ikkunat ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä pään, mikä edellyttää niiden perusteellista kunnostamista tai uudistamista. Talotekniikkaan liittyen päiväkotirakennuksen ullakkotilaan päättyvät ilmanvaihtokanavat tulee jatkaa rakennuksen ulkopuolella asti. Muilta osin kiinteistön korjaus- ja huoltotarpeet määräytyvät pitkälti käyttäjän ja kiinteistön omistajan tarpeiden mukaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjän ja omistaja tulee kiinteistön tulevaisuuden käyttötarkoitus huomioon ottaen pohtia sisäpintojen kunnostamista ja talotekniikan päivittämistä. 3.2 TURVALLISUUS JA TERVEELLISYYS Opistorakennuksessa ei ole paloilmoitinjärjestelmää, eikä paloilmaisia. Sisäasiainministeriön asetuksen 239/ :n mukaisesti jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Oheinen asetus koskee vain asuntoja sekä majoitus- ja hoitolaitoksia. Oheinen asennustiheys ei toteudu, mutta silti on suositeltavaa, että asetuksessa ohjeistettua palovaroittimien asennustiheyttä sovelletaan soveltuvilta osin arvioidun rakennuksen kohdalla, vaikka rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus ei sitä edellytä. Oheisen lisäksi vesikatolta puuttuu lumiesteet kulkureittien yläpuolelta. 3.3 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiantehokkuutta voidaan merkittävästi parantaa lisäeristämällä rakenteita (yläpohja, ulkoseinät, alapohja). Lisäeristyksessä on kuitenkin otettava huomioon rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta ja lisäeristyksen vaikutus siihen. Lisäksi lämmöntalteenotolla ja ikkunoiden tiiviyden parantamisella voidaan merkittävästi vähentää rakennuksen lämpöhäviöiden määrää.

7 7 (25) 3.4 KUNTOLUOKAT Rakenteiden kuntoluokat määritettiin hyödyntäen RT-korttia RT , LVI , KH Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. Kuntoluokkien määritelmät ovat kyseisen RT-kortin mukaan taulukon 1.1 mukaiset. Kuntoluokkien toimenpiteille määrittämä aikataulu on suuntaa antava. Taulukko 3.1. RT-kortin mukaiset kuntoluokat. luokka kunto odotettavissa olevat toimenpiteet 5 uusi ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 hyvä kevyt huoltokorjaus 6 10 vuoden kuluessa 3 tyydyttävä kevyt huoltokorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 välttävä peruskorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 10 kuluessa 1 heikko uusitaan 1 5 vuoden kuluessa Kuntoarvion perusteella määritetyt rakenteiden kuntoluokat on esitetty taulukossa 3.2. Taulukko 3.2. Rakenteiden kuntoluokat kuntoarvion perusteella. kuntoluokka perusteet piha- ja aluerakenteet 3 luku yläpohja 5 luku ulkoseinät 5 luku alapohja 3 luku välipohjat 5 luku väliseinät 5 luku talotekniikka 3 luku märkätilat 3 luku Korjauksien ajankohtaa ei kaikissa tapauksissa voida määrittää yksistään kuntoluokkien ja kuntoarvoissa käytettyjen menetelmien avulla. Tästä johtuen jäljempänä esitetyssä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmassa (PTS) on esitetty myös ne kuntotutkimukset, jotka katsotaan tärkeiksi ennen korjausten aloittamista. Kyseisten kuntotutkimusten tulosten perusteella korjausten tarve ja ajankohta voidaan määrittää tapauskohtaisesti ja tarkasti. 3.5 PITKÄN TÄHTÄIMEN KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA PTS Rakennuksen ylläpitoa ohjaava pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) on esitetty taulukossa 3.3. Suositusten mukaisesti rakennuksen kuntoarvio tulisi toistaa viiden vuoden välein (seuraava kuntoarvio vuonna 2020), jolloin päivitetään PTS:n viiden viimeisen vuoden ( ) osalta ja luodaan pohja niitä seuraaville vuosille. Taulukossa 3.3 esitettyjen toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset on esitetty kutakin rakennetta, rakenneosaa tai järjestelmää koskevassa luvussa. Toimenpidesuositukset eivät toimi korjausten korjaussuunnitelmina vaan ne tulee teettää aina erikseen.

8 8 (25) Rakennuksen kuntoa tulee seurata säännöllisesti ja mikäli tarkastuksissa havaitaan uusia vaurioita ja rakenneosien, rakenteiden tai järjestelmien toiminnan heikentymistä voi tämä johtaa PTS:ssä esitettyjen toimenpiteiden aikaistamiseen. Taulukko 3.3. Rakennuksen ylläpitoa ohjaava pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) ks. piha- ja aluerakenteet yläpohja ulkoseinät alapohja välipohjat 6.6 väliseinät 6.7 ikkunat 25000/ talotekniikka ,2milj märkätilat sisäilma 6.11 kiinteistön kuntoarvio YHTEENSÄ 49000/ PTS:ssä esitettyjen toimenpiteiden yhteiskustannus on / putkiremontti 0,2 milj.. Kuntoarvion havaintojen perusteella putkiremontti voi olla ajankohtainen 5-10 vuoden kuluessa. Putkiremontin kustannusarvio 0,2 milj. euroa on saatu arvioimalla putkiremontin kustannukseksi 350 /m². Putkiremontin tarkan ajankohdan määrittämiseksi suositellaan putkistojen kuntotutkimusta. Talotekniikan osalta yllä esitetty kustannusarvio käsittää talotekniikan uusimisen suunnittelun, mikäli kiinteistön järjestelmiä kohtaan kohdistuvat vaatimukset nykyisestä kasvavat. Varsinaisen talotekniikan uudistamisenkustannusarvio määräytyy uusimistarpeiden ja valittavien järjestelmien perusteella. Tampere Petri Annila Johtava asiantuntija, diplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila

9 9 (25) 4 KUNTOARVIO (RT ) 4.1 SISÄLTÖ JA RAJAUS Tässä raportissa käsitellyn rakennuksen kuntoarvio on suoritettu RT-kortin RT , LVI , KH Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. (elokuu 2012) mukaan. Kuntoarviossa tarkastettiin: piha- ja aluerakenteet rakenteet ja rakennusosat talotekniikka. Tarkastuksessa otettiin huomioon turvallisuus- ja terveysriskit, rakennuksen energiatalous sekä kiinteistön ylläpidon kehitystarpeet. Kuntoarvion lähtötiedoksi pyydettiin RT-kortin luvun 6.1 mukaiset lähtötietoasiakirjat. Myöhemmässä luvussa on eritelty ne asiakirjat, jotka olivat kuntoarvioijan käytössä. Käyttäjäkysely toteutettiin Rakennusinsinööritoimisto Petri Annilan käyttämällä omalla käyttäjäkyselypohjalla, joka kuitenkin mukailee RT-kortissa annettua esimerkkiä. Suoritetussa kuntoarviossa on pyritty muodostamaan kokonaiskuva rakennuksen kunnosta. Keskenään samankaltaisten rakenteiden tai ratkaisujen kohdalla kuntoarvio on kohdistettu pistokoeluontoisesti % kyseisestä ratkaisusta RT-kortin mukaisesti. Pistokokeiden sijoittelussa on kuitenkin otettu huomioon todennäköiset riskikohdat, riskirakenteet ja todennäköisimmät vaurioiden sijainnit. Edellä mainitut kohdat on määritetty lähtötietojen, kiinteistön omistajalta saatujen tietojen, rakennusajankohdan rakennuksista kertyneen yleisen tiedon sekä kenttätutkimuksen muiden havaintojen perusteella 4.2 KUNTOARVIOSSA KÄYTETYT MITTALAITTEET Rakennusinsinööritoimisto Petri Annilalla oli kuntoarviossa käytössään seuraavat mittalaitteet: Lämpötilan ja kosteuden dataloggeri Tinytag TV-4505, mittaustarkkuus ± 3,0 % RH Lämpötilan ja kosteuden dataloggeri Trotec BL30, mittaustarkkuus ± 1 C ja ± 3 % RH Lämpökamera Trotec EC060V, mittaustarkkuus ± 2 C, ± 2 % mittausarvosta Puun kosteusmittari Trotec BM20, mittaustarkkuus ± 1 % Infrapunalämpötilamittari Trotec RP15, mittaustarkkuus ± 2 C tai ± 2 % mittausarvosta Pintakosteusmittari Trotec T650 Paine-eromittari TESTO 510, mittaustarkkuus ± 0,03 hpa Ilmavirtausmittari TESTO 410, mittaustarkkuus: ilmavirtaus ± 2 %, lämpötila ± 0,5 C Rakenneilmaisin BI15 Käytettävien mittalaitteiden mittatarkkuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Mittaukset varmistetaan tapauskohtaisesti toisella mittalaitteella tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi.

10 10 (25) 5 LÄHTÖTIEDOT Tässä luvussa on esitetty kuntoarvion lähtötiedot sekä käytössä olleet lähtötietoasiakirjat. 5.1 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Lämmitystapa Lämmönlähde Paloluokka Suojeluluokka suora sähkölämmitys sähkö (lämmitysvastukset vanhoissa kakluuneissa) P3 suojeltu asemakaavassa RAKENTEET Katemateriaali Kattotyyppi Julkisivumateriaali Kantava runkomateriaali Välipohja Väliseinät Alapohja Ikkunat pelti harjakatto puuverhous hirsi puurakenteinen levyrakenteita ryömintätilainen alapohja puuikkunat 5.2 KIINTEISTÖN KORJAUSHISTORIA Kuntoarvion suorittajan tietoon ei annettu asiakirjoja lähimenneisyydessä suoritetuista korjaustoimenpiteistä. 5.3 LÄHTÖTIETOASIAKIRJAT Kuntoarviossa oli käytössä alla olevassa taulukossa 5.1 esitetyt lähtötietoasiakirjat. Taulukko RT-kortin liitteen 3 mukainen. Taulukko 5.1. Kuntoarviossa käytössä olleet lähtötietoasiakirjat. Erillinen asiakirjaluettelo x Kiinteistön perustietokortti KH Rakennuspiirustukset Rakennusselostus Rakennepiirustukset LVI-piirustukset ja -selostus Sähköpiirustukset ja -selostus Liittymissopimusluettelo Kaukolämmön/öljyn/maakaasun kulutustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta Veden kulutus- ja kustannustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta Sähkön kulutus- ja kustannustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta Tiedot huoltosopimuksista

11 11 (25) Tilaajan teettämä käyttäjäkysely Huoltokirja Kuntoarvioraportti Kuntotutkimusraportti Energiakatselmusraportti Haitta-ainekartoitusraportti Kunnossapitosuunnitelma Korjausohjelma 5.4 KÄYTTÄJÄKYSELY Käyttäjäkyselyyn saatiin yksi vastaus kiinteistön hyvin tuntevalta käyttäjän edustajalta. Raportoidut havainnot rakennusten kuntoon liittyen olivat seuraavat: lattiapinnoitteet huonokuntoiset ulkokatot huonokuntoiset rännikaivot osa rikki julkisivuverhous huonokuntoinen osa ulkoikkunoista vaihdon tarpeessa ulkovalaistus uusinnan tarpeessa jätevesiviemäri pihalla notkolla kaupunki tyhjentää imuautolla kerran vuodessa.

12 12 (25) 6 KUNTOARVION TULOKSET JA HAVAINNOT Tässä luvussa on esitetty kuntoarvion kenttätutkimuksen aikana tehdyt havainnot. Havainnot on tehty edellä kuvatuin kuntoarviossa käytettävissä olevilla menetelmillä ilman rakenteellisia avauksia tai näytteenottoa. 6.1 TURVALLISUUS Opistorakennuksessa ei ole palovaroittimia ja ne tulee viipymättä asentaa. Päiväkotirakennuksessa palovaroittimet pääasiallisesti on, mutta useissa huoneissa katossa on havaittavissa palovaroittimen kiinnitysosa, mutta itse varoitin puuttuu. Puute tulee viipymättä korjata. Sisäasiainministeriön asetuksen 239/ :n mukaisesti jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Oheinen asetus koskee vain asuntoja sekä majoitus- ja hoitolaitoksia. Oheinen asennustiheys ei toteudu, mutta silti on suositeltavaa, että asetuksessa ohjeistettua palovaroittimien asennustiheyttä sovelletaan soveltuvilta osin arvioidun rakennuksen kohdalla, vaikka rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus ei sitä edellytä. Kuvassa 6.1 on esimerkki katossa olevasta palovaroittimen kiinnikkeestä, josta puuttuu varsinainen varoitin. Kuva on otettu päiväkotirakennuksessa. Kuva 6.1. Esimerkki päiväkotirakennuksen katossa olevasta palovaroittimen kiinnikkeestä, josta puuttuu varsinainen varoitin. Palovaroittimien määrän täydentämisen kustannusarvio on alle PIHA- JA ALUERAKENTEET Havainnot Maanpinta viettää rakennusten ympärillä pääasiallisesti poispäin rakennuksista. Rakennusten läheisyydessä on kuitenkin jonkin verran kasvillisuutta, mikä voi pitää rakennuksen ympäristön kosteampana verrattuna tilanteeseen, jossa kasvillisuutta ei olisi. Molemmissa rakennuksissa on kuitenkin huomattavan korkeat luonnonkivisokkelit etupihan puolella. Rakennusten takana luonnonkivisokkeli on huomattavasti matalampi. Rakennusten piha- ja aluerakenteet on esitetty kansilehden kuvissa sekä kuvissa Kuvateksteissä on tarkemmin eritelty miltä kyseiset kuvat esittävät.

13 13 (25) Kuva 6.2. Päiväkotirakennuksen takana rakennuksen seinustan välittömässä läheisyydessä tai siinä kiinni kasvaa kasvillisuutta. Oheisen lisäksi maanpinta on myös lähellä julkisivun puuverhousta erityisesti puun juurien kohdalla. Oheinen on johtanut julkisivuverhouksen alimpien verhouslautojen värjäytymiin. Kuva 6.3. Päiväkotirakennuksen etupihan puolella rakennuksen kulmalla oleva syöksyvesitorvi sijaitsee noin metrin korkeudella. Syöksyvesitorven alapuolelle on asennettu luonnonkivisokkelin peittävä peltiverhous kosteusrasituksen vähentämiseksi.

14 14 (25) Kuva 6.4. Opistorakennuksen takana luonnonkivi sokkeli on huomattavasti matalampi kuin etupihan puolella. Seinustalla ei sijaitse kasvillisuutta, mutta maatäyttö ei ole nykyisten vaatimusten mukainen, mikä voi hidastaa seinustalle päätyvän veden johtumista etäämmälle rakennuksen seinustalta. Oheisten lisäksi vesikatoilla olevat sadevesikourut ovat monin paikoin tukkeutuneet. Esimerkki tällaisesta on päiväkotirakennuksen osalta esitetty kuvassa 6.5. Kuva 6.5. Päiväkotirakennuksen vesikatolla sijaitseva sadevesikouru on täynnä roskaa.

15 15 (25) Toimenpidesuositukset Alapohjarakenteiden kuntoa on käsitelty omassa luvussaan. Molempien rakennusten alla on pääosin korkea ryömintätila, jossa on erinäköistä käytöstä poistettua tavaraa. Havaintojen perusteella ulkopuolisen vedenpoiston puutteista huolimatta rakennusten alapohjien kosteusrasitus ei ole johtanut laaja-alaisiin vaurioihin. Oheisesta huolimatta kasvillisuus tulisi poistaa rakennuksen välittömästä läheisyydestä. Samalla maanpinta suositellaan muotoiltavan rakennuksesta poispäin viettäväksi. Lisäksi suositellaan, että julkisivujen puuverhouksen alin verhouslauta olisi maanpinnasta katsottuna vähintään 200 mm korkeudella. Vesikattojen sadevesikourut tulee puhdistaa. Lisäksi syöksyvesitorvet tulisi jatkaa maanpinnan tasolle, jotta niiden roiskevesien aiheuttama kosteusrasitus saadaan minimoitua. Oheisten kevyiden toimenpiteiden kustannusarvio on Vaihtoehtoisena perusteellisempana toimenpiteenä on asentaa rakennukseen nykyvaatimusten mukainen salaojajärjestelmä. 6.3 YLÄPOHJARAKENTEET Havainnot Rakennusten katemateriaalina on maalattu pelti. Peltikatteessa esiintyy molemmissa rakennuksessa ikääntymisen merkkejä. Kuvassa 6.6 on esitetty esimerkit molempien rakennusten vesikatoilta. Vasemmalla on opistorakennuksen katto ja oikealla päiväkotirakennuksen katto, jossa katteen kunto kuvasta havaittavan mukaisesti on heikompi. Kuva 6.6. Vasemmalla esimerkki vesikatteen kunnosta opistorakennuksen osalta ja oikealla päiväkotirakennuksen osalta. Molemmissa on havaittavissa peltikatteen ikääntymisen merkkejä, jotka kuitenkin on merkittävästi pidemmälle edenneitä päiväkotirakennuksen katteessa. Pääosasta vesikatoille menevistä putkista ja hormeista puuttuu hatut. Lisäksi päiväkotirakennuksen puolella osa putkista on erittäin huonokuntoisia. Esimerkki huonokuntoisesta putkesta on esitetty kuvassa 6.7.

16 16 (25) Kuva 6.7. Esimerkki päiväkotirakennuksen sisääntulon päällä sijaitsevasta huonokuntoisesta putkiläpiviennistä, joka on esitetty kuvassa etualalla. Yläpohjarakenteen lämmöneristyskyky on paikoin erittäin heikko. Kuvassa 6.8 on esitetty esimerkki päiväkotirakennuksen puolelta, jossa yläpohjan ullakkotilaan on asennettu ilmanvaihtokanava. Kanavan läpiviennin kohdalla eristyspaksuus on olematon. Kuva 6.8. Esimerkki päiväkotirakennuksen yläpohjan lämmöneristekerroksen läpäisevästä uudesta IVkanavasta, jonka kohdalla lämmöneristyskyky on heikko. Ullakkotilan pohjalla on havaittavissa runsaasti veden jättämiä värjäytymiä ullakkotilan pohjalla sijaitsevissa materiaaleissa. Oheinen viittaa kosteuden kondensoitumiseen peltikatteen alapintaan. Ullakkotilojen koste-

17 17 (25) uskuormaa kasvattaa yläpohjan epätiiviyskohdat sekä päiväkotirakennuksen puolella ullakkotilaan päättyvät ilmanvaihtokanavat. Kulkureittien ja piha-alueen puolella vesikatolla ei ole lumiesteitä ja niiden asentaminen pihan puolelle on suositeltavaa Toimenpidesuositukset Vesikattorakenteen huoltokäsittely molempien rakennusten osalta on ajankohtainen. Toimenpiteeksi suositellaan peltikatteen huolellista puhdistamista ja uudelleen maalaamista. Lisäksi suositellaan läpivientien kunnostamista sekä hattujen asentamista niihin hormeihin joista ne toistaiseksi puuttuvat. Myös lumiesteet suositellaan asennettavan samassa yhteydessä. Oheisten toimenpiteiden kustannusarvio on Yläpohjarakenteeseen liittyviä havaintoja on käsitelty lisäksi talotekniikka-luvussa, jossa on esitetty lisäperusteita kattorakenteen korjaamiselle. Talotekniikka-luvussa käsitellyt havainnot koskevat ilmanvaihtokanavien jatkamista katon tuuletustilasta vesikatolle asti sekä lämmitykseen käytettyjen sähkövastuksien suojaamista hormeihin asennettavin hattujen avulla. Yläpohjarakenteen lämmöneristävyyttä voidaan parantaa merkittävästi. Lisäeristyksessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota rakenteen ilmatiiviyteen ja kosteustekniseen toimintaan, jotka havaintojen perusteella nykyisellään ovat heikkoja. 6.4 ULKOSEINÄRAKENTEET Havainnot Julkisivuverhouksessa esiintyy maalipinnan vaurioita. Varsinainen puuverhous on kuitenkin vielä hyväkuntoinen jolloin toimenpiteeksi riittää maalipintojen kunnostaminen. Molempien rakennusten julkisivun kuntoa havainnollistava esimerkki on esitetty kuvassa 6.9.

18 18 (25) Kuva 6.9. Esimerkki julkisivurakenteen maalipinnan suhteellisen vähäisistä vaurioista, kuva on otettu päiväkotirakennuksen parkkipaikalle suuntautuvasta etukulmasta Toimenpidesuositukset Toimenpiteeksi julkisivujen osalta suositellaan maalipintojen kunnostamista. Kustannusarvio oheisesta kunnostamisesta on ALAPOHJARAKENTEET Havainnot Molemmissa rakennuksissa on pääosin korkea ryömintätila, jonka pohjalle on varastoitu erinäköistä käytöstä poistettua tavaraa. Aistivaraisten havaintojen perusteella ryömintätiloissa ei esiinny merkittäviä kosteus- ja mikrobivaurioita huolimatta ulkopuolisessa vedenpoistossa havaituista puutteista. Päiväkotirakennuksen edustalla sijaitsee pieni maakellari. Kyseisen maakellarin rakenteet ovat erittäin märkiä tai märkiä. Korkeaa kosteuspitoisuutta selittää todennäköisesti maakellarin välittömässä läheisyydessä sijaitseva syöksyvesitorvi ja siinä havaitut puutteet joita esitettiin raportissa aiemmin kuvan 6.3 yhteydessä. Maakellaria ei nykyisellään käytetä eikä se liity välittömästi sisätiloihin, jolloin maakellarin rakenteissa oleva kosteus ei todennäköisesti aiheuta haittaa rakennusten käyttäjille. Rakennuksen sisäpuolella ei ole viitteitä alapohjarakenteen toimimattomuudesta. Pintamateriaaleissa esiintyy kuitenkin vähäisiä ikääntymisen merkkejä, esimerkiksi jalkalistojen maalipinnan hilseilyä.

19 19 (25) Pintakosteusmittauksissa ei havaittu rakenteiden normaalia korkeampia kosteuspitoisuuksia Toimenpidesuositukset Alapohjarakenteisiin ei todennäköisesti kohdistu merkittävää uudistamistarvetta seuraavan 10 aikana, joka johtuisi rakenteen vaurioista tai ikääntymisestä. Pintamateriaaleissa on käyttäjäkyselyn mukaisesti havaittavissa kulumaa. Kiinteistön käyttäjän ja omistajan tulee arvioida lattioiden pinnoitteiden uusimisen tarpeellisuus tulevaisuuden käyttötarpeet silmällä pitäen. Muiden rakenteiden tavoin alapohjarakenteen lämmöneristävyyttä voidaan kuitenkin parantaa lisäeristämällä, mutta vastaavasti alapohjarakenteen kohdalla tulee kiinnittää huomiota rakenteen kosteustekniseen toimintaan ja rakenteiden ilmatiiviyteen. 6.6 VÄLIPOHJARAKENTEET Rakennuksessa ei ole välipohjarakenteita. Sisätilojen ja yläpuolisen ullakkotilan välinen rakenne on käsitelty yläpohjarakenteet-luvussa ja sisätilojen ja alapuolisen ryömintätilan välinen rakenne alapohjarakenteiden yhteydessä. 6.7 VÄLISEINÄRAKENTEET Väliseinärakenteissa ei havaittu merkittävä vaurioitumista tai korjaustarvetta. Pintamateriaaleissa on vähäisiä kulumisen merkkejä, mutta yksistään näiden perusteella ei ole syytä suositella väliseinien korjaamista. Märkätiloihin ja vesipisteiden yhteyteen kohdistettujen pintakosteusmittausten perusteella rakenteissa ei esiinny kohonneita kosteuspitoisuuksia. 6.8 IKKUNAT JA OVET Havainnot Ikkunarakenteet ovat puukarmisia. Sisätiloissa ikkunoissa on kaksi yksilasista lehteä, mutta ullakkotiloissa ikkunat ovat yksilasisia. Ikkunoissa ja niiden ikkunalaudoilla esiintyy eriasteisia puuosien vaurioita. Pintakosteusmittausten perusteella ikkunoita ympäröivät rakenteet ovat kuitenkin kuivia. Osa ikkunoista on parempikuntoisia, mutta kokonaisuus huomioon ottaen ikkunoiden uusiminen tai kunnostaminen kauttaaltaan on suositeltua. Kuvassa 6.10 vasemmalla on esitetty esimerkki päiväkotirakennuksen puolelta ja oikealla opistorakennuksen puolelta. Päiväkodin esimerkissä ikkunarakenteen ikääntyminen on vähäisempää, mutta ikkunalaudalla on havaittavissa selvä vuodon aiheuttama maalipinnan vaurio.

20 20 (25) Kuva Esimerkit ikkunarakenteiden kunnosta päiväkotirakennuksesta ja opistorakennuksesta Toimenpidesuositukset Ikkunat suositaan uusittavan tai kunnostettavan. Kunnostamisen osalta kustannusarvio on ja uusimisen osalta Kunnostamisen kustannusarvio perustuu Haahtelan määrittämään Puuikkunan vaativa kunnostus ja maalauskorjaus -korjaustapaan. Ikkunoiden uusimisella voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen valitsemalla paremmin eristävät (pienemmän U-arvon omaavat) ikkunat. Ikkunoiden U-arvo vaikuttaa merkittävästi uusien ikkunoiden investointikustannuksiin. 6.9 TALOTEKNIIKKA Havainnot Rakennusten lämmitys on toteutettu suorana sähkölämmityksenä. Pääasiallinen lämmönlähde ovat vanhoihin kakluuneihin ja niiden hormeihin sijoitetut lämmönvastukset, mutta rakennuksessa esiintyy myös yksittäisiä sähköpattereita. Lämmitysjärjestelyjä on esitetty kuvassa 6.11.

21 21 (25) Kuva Rakennuksissa on suora sähkölämmitys, joka on toteutettu sähköpatterien ja kakluuneihin sijoitettujen lämmönvastusten avulla. Kuntoarviossa jäi epäselväksi millä tavoin kakluuneihin sijoitetut lämmönvastuksen on suojattu hormeihin kohdistuvalta kosteusrasitukselta, koska vesikatolta hormeista puuttuu hatut. Kakluunien alkuperäiset hormipellit eivät välttämättä ole vesitiiviitä. Päiväkotirakennuksen sisälämpötila oli kuntoarvion aikana tavanomaista korkeampi, mikä viittaa siihen, että lämmityksen määrää voitaisiin vähentää keväällä talvikauden aikaisista säätöarvoista. Rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto. Ilmanvaihtokanavissa oli havaittavissa jonkin verran likautuneisuutta. Tuloilman saannin tehostamiseksi erityisesti opistorakennukseen on asennettu joitakin tuloilmakanavia ulkoseinän läpi. Ikkunoiden läpi tapahtuvat ilmavuodot kuitenkin todennäköisesti muodostavat merkittävän tuloilmareitin, mikä pitää ottaa huomioon ikkunoiden uusimisessa, jotta riittävä korvausilman saanti tulee ikkunoiden uusimisen jälkeenkin varmistettua. Päiväkotirakennuksen puolella osa ilmanvaihtokanavista päättyy yläpohjan ullakkotilaan. Esimerkki tällaisesta putkesta on esitetty kuvassa 6.8. Lisäksi kuvassa 6.12 on esitetty esimerkki ruosteisesta kanavasta, joka on päättynyt ullakon lämmöneristeiden sisäpuolella, mutta kanavaa on jatkettu epätiiviillä jatkoksella pois lämmöneristeistä. Suositusten mukaan ilmanvaihtokanavat tulisi ulottaa rakennuksen ulkopuolelle asti, koska ullakkotilaan päättyvät kanavat lisäävät ullakkotilan kosteuskuormaa, mikä kondenssivesien kautta voi johtaa yläpohjarakenteen vaurioitumiseen.

22 22 (25) Kuva Osa päiväkotirakennuksen ilmanvaihtokanavista päättyy ullakkotilaan. Rakennuksen palovaroittimien on käsitelty erikseen turvallisuus-luvussa. Vesi- ja viemärikalusteissa ei havaittu toimivuuspuutteita rakennuksen sisäpuolelta tarkasteltuna. Kyseisten kunnosta kertovaa dokumentaatio ei kuitenkaan ollut saatavilla, joten kuntoarvion perusteella kunnon arvioiminen ei onnistu. Ainakin osa rakennuksen alkuperäisistä viemäreistä on vaihdettu muovisiin. Käyttäjäkyselyssä ja kuntoarvioon yhdistetyssä haastattelussa nousi esille pihalla olevan jätevesiviemärin painuma. Rakennusten nykyisellä käyttöasteella soveltuvana korjausratkaisuna on käytetty viemärin säännöllistä tyhjentämistä. Rakennuksen valaistus täyttää kuntoarvion perusteella rakennuksen nykyisen käyttötarkoituksen sille asettamat vaatimukset Toimenpidesuositukset Ullakkotilaan päättyvät ilmanvaihtokanavat tulee jatkaa rakennuksen ulkopuolelle, jotta tällä tavoin vähennetään ullakkotilan kosteuskuormaa. Muilta osin taloteknisten järjestelmien uudistamistarve tulee perustaa rakennuksen tulevaisuuden käyttötarkoitukseen ja rakennukseen kohdistuviin vaatimuksiin. Ominaisuuksiensa puolesta järjestelmät eivät täytä nykyisten vaatimusten tasoa, mutta niitä ei silti välttämättä ole vanhassa kohteessa tarpeellista uudistaa kyseiselle tasolle. Mikäli taloteknisiä järjestelmiä päätetään uudistaa, olisi tämä suositeltavaa aloittaa kokonaisuutta käsittelevällä taloteknisellä suunnittelulla, jossa määritetään uudistamistarpeet kokonaisuudessaan. Kyseisen suunnittelun kustannusarvio on Rakennusten viemärien ja putkistojen kunnosta tai aiemmista korjauksista ei ollut saatavilla dokumentaatiota. Tästä johtuen suositellaan putkistojen kuntotutkimusta (kustannusarvio 2000 ) ja putkistojen korjaustarpeen määrittämistä. Tavanomaisten putkiremonttien kustannusarvio on /m². Mikä 350 /m² käyttäen tarkoittaa kuntoarvioidun rakennuksen kohdalla 1,4 miljoonaa euroa. Kuntoarvion havaintojen perusteella putkiston korjaa-

23 23 (25) minen sijoittunee 5-10 vuoden päähän, mutta tarkan ajankohdan määrittämiseksi suositellaan putkistojen kuntotutkimusta MÄRKÄTILAT Rakennuksessa ei ole varsinaisia märkätiloja, sillä päiväkodin puolella sijaitseva saunaosasto on poistettu käytöstä. WC-tiloissa ei pintakosteusmittausten ja aistinvaraisen havainnoin perusteella havaittu vaurioita tai korjaustarpeita. Rakennuksen nykyisellä käyttöasteella etupihan viemärin säännöllinen tyhjentäminen on ollut riittävä toimenpide. Mikäli käyttöaste tulevaisuudessa kasvaa, voi viemärin tyhjentämisvälin lyhentäminen tai painuman korjaaminen olla kannattavaa, ettei tukkeutuva viemäri pääse aiheuttamaan ongelmia rakennusten sisälle SISÄILMA Kuntoarvion aikana ulkolämpötila oli n. +4 C ja sää oli pilvinen, mutta kuiva. Opistorakennuksen sisäpuolella sisälämpötilat olivat tavanomaisella +22 C tasolla, mutta päiväkotirakennuksen puolella lämpötilat olivat tarpeettoman korkea noin +26 C tasolla. Päiväkotirakennuksen korkea sisäilmanlämpötila viittaa siihen, että lämmityksen tehoa voidaan keväällä laskea ja siten mahdollistaa energiansäästö lämmityksen osalta. Sisäilmassa ei havaittu merkkejä epäpuhtauksista. Kuntoarviossa ei myöskään havaittu viitteitä rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioista, jotka voisivat heikentää sisäilman laatua.

24 24 (25) 6.12 HAITTA-AINEET Toimeksiantoon ei sisältynyt haitta-ainekartoitusta. Kuntoarvion havaintojen perusteella rakennuksesta ei löydetty potentiaalia haitta-ainelähteitä, mutta asia tulee varmistaa erikseen mahdollisten muutostöiden yhteydessä ESTEETTÖMYYS Raportin kansilehden kuvan mukaisesti molempien rakennusten sisäänkäynnille johtaa korkeat portaat. Rakennuksissa ei myöskään ole liikuntarajoitteiselle mitoitettuja WC-tiloja. Näiden perusteella rakennus ei täyty uudisrakentamiselle Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa F1 Esteetön rakennus (2005) asettuja esteettömyysvaatimuksia. 7 RAKENNUSTEN POHJAKUVAT Rakennuksen pohjakuvia ei ollut saatavilla, joten suuntaa antavat pohjakuvat on piirretty käsin. Pohjakuviin on lisätty muutamia kohteessa tehtyjä havaintoja.

25 25 (25)

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Esityksen sisältö Tausta ja tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät Tulokset Yhteenveto 2 Tausta Osa COMBI-tutkimushanketta

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

HAJUHAITAN SELVITYS HUONESSA n:o 616

HAJUHAITAN SELVITYS HUONESSA n:o 616 VANTAAN KAUPUNGINTALO HAJUHAITAN SELVITYS HUONESSA n:o 616 Helsingissä 08.04.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut 00641 HELSINKI fax. (09) 350 3340 s-posti: asiantuntijapalvelut@tekmanni.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015

Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Lamminpään palvelutalo Valtimo Inspecta Oy Y-tunnus: 1787853-0 PL 1000 (Sörnäistenkatu 2) PL 7 (Sentnerikuja 3) Puh. 010 521 600 00581 Helsinki 00441 Helsinki

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Osana tarkastusta VESIKOURUISTA HUOLEHTIMINEN Katon ja välipohjan tarkastaminen Sekä vesikourujen puhdistaminen Osana proworks palvelu Oy.n

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015 As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS Rivitalorakennukset 1-3 Kasarmirakennus J.Kekki Vahinkokartoittaja YLEISTÄ Kuuskajaskarin kiinteistöt Kolme puurunkoista lautaverhoiltua yhteen asuinkerrokseen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, 00330 Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Kuva: Haagan työkeskuksen julkisivu Tekninen hankesuunnitelma 25.11.2013

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT. Sisäilmastoseminaari Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt

RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT. Sisäilmastoseminaari Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT Sisäilmastoseminaari 2017 Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt YLEISTÄ KATSASTUKSESTA Katsastus on rakenteiden ja ilmanvaihdon sisäilmapainotteinen

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki 18.8.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 1-12, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon kunta

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen.

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen. 3 Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus rakentamisessa Taloyhtiö saa itse valita, kuinka se osoittaa energiatehokkuusmääräysten toteutumisen paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaihtoehtoja

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut pitää katon käyttökuntoisena pidempään

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS

SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS MYYRMÄEN KOULU SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 35 / 2005 Raportin päiväys: 21.09.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Pekka Wallenius, 040 7492592 Tutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla?

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa Mitä se on? Espoon kaupungin Tilakeskus ja Sisäilmayhdistys ry 14.5.2014 Hotelli Kuninkaantie

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot