julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle"

Transkriptio

1 julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle

2 Julkisivukorjaus sisältö Julkisivukorjaus 3 Julkisivukorjaus näin se tehdään luku ja vanhemmat rakennukset luku funktionalismi luvut jälleenrakennuskausi luvut elementtitalot luku ja uudemmat talot 11 Huolellinen valmistelu maksaa itsensä takaisin 12 Asuinkerrostalon julkisivukorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot 13 Tikkurilan palvelut apunanne 16 Tekninen suunnittelu 17 Julkisivun huoltomaalaus 18 Julkisivupintojen uusiminen 19 Julkisivuvaipan korvaaminen uudella järjestelmällä 20 Maalien valinta soveltuvuus julkisivukohteiden huoltomaalaukseen yms. 21 Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon 23 Arkkitehtonisesti kaunis ja sopu suhtainen julkisivu lisää asumis mukavuutta ja tekee talosta ympäristöään halutumman kohteen Julkisivu kertoo paljon taloyhtiöstä. Hyväkuntoisena ja jämäkkänä se viestii myös tunnetasolla koko talon ja sen asuntojen kunnosta. Arkkitehtonisesti kaunis ja sopusuhtainen julkisivu lisää asumismukavuutta ja tekee talosta ympäristöään halutumman kohteen, mikä vaikuttaa asuntojen arvoonkin. Tikkurilan julkisivukorjausopas kuuluu taloyhtiöille suunnattuun materiaalikokonaisuuteen. Oppaassa on esitetty taloyhtiöille ratkaisumalli, joka auttaa aloittamaan, hallitsemaan ja toteuttamaan taloyhtiön julkisivukorjauksen. Ratkaisumalli sisältää neljä toisiinsa saumattomasti liittyvää vaihetta. Julkisivuremontti aloitetaan hankesuunnittelulla, jonka jälkeen siirrytään arkkitehtisuunnitteluun ja edelleen rakennesuunnitteluun. Niiden jälkeen on vuorossa toteutusvaihe. Jos näistä vaiheista ohittaa yhdenkin, matkan varrella syntyy hankaluuksia eikä lopputulos ole toivottu. Julkisivukorjaus on usein putki- ja sähköremontin jälkeen taloyhtiön seuraavaksi kallein remonttikokonaisuus. Tämän vuoksi siihen kannattaa varata reilusti aikaa. Julkisivu on myös taloyhtiön näkyvin osa, joten suunnitteluun ja ideointiin on syytä panostaa. Ratkaisut jalostuvat ja asettuvat oikeisiin uomiinsa, kun ne pohjustetaan perusteellisesti ja pitkäjänteisesti. Valitettavan usein julkisivukorjaus pilkotaan taloyhtiöissä osiin ilman kokonaissuunnitelmaa. Hyvä esimerkki tästä on ikkunaremontti, joka toteutetaan ennen julkisivusaneerausta. Jos julkisivu joudutaan lisälämmöneristämään tai muuten muuttamaan sen rakennetta, juuri vaihdetut ikkunat ovat todennäköisesti liian syvällä tai niiden smyygit ovat liian kapeat, jotta saataisiin tehtyä julkisivuun hyvin soveltuvat arkkitehtoniset ja tekniset ratkaisut. Korjaushankkeita ei kannata turhaan pelätä. Nykypäivänä taloyhtiöillä on isännöitsijän avustuksella mahdollisuus palkata alan ammattilaiset suunnittelemaan ja toteuttamaan koko hanke. Taloyhtiön rooli on tällöin olla aktiivinen tilaaja, joka lopuksi pääsee nauttimaan onnistuneesta työstä. Kun ammattilaiset auttavat hankkeen alusta loppuun, julkisivusta tulee sellainen kuin haluttiin. Tikkurilan puolesta toivomme tämän oppaan olevan ohjenuorana ja apuna julkisivukorjaushankkeessanne. Jos lisäkysymyksiä herää, maalausneuvontamme ammattilaiset auttavat teitä, isännöitsijää ja urakoitsijaa numerossa julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 3

3 Julkisivukorjaus näin se tehdään Apunasi julkisivukorjauksessa hankesuunnittelu arkkitehtisuunnittelu tekninen suunnittelu toteutusvaihe Hankesuunnitteluvaiheen tarkoitus on hankkia tarvittava tieto tulevaa projektia varten. Hanke alkaa, kun tarve korjaukseen havaitaan. Yleensä tämä tapahtuu vähitellen osakkaiden huomatessa julkisivuissa näkyviä muutoksia, jotka kielivät teknisestä toimimattomuudesta tai ikääntymisestä. Julkisivukorjauksen suunnittelu on aina aloitettava ammattilaisen toteuttamalla kuntotutkimuksella. Lisäksi hankesuunnittelussa määritetään kohteen olemus ja merkitys kaupunkikuvassa, korjausvaihtoehdot, alustavat kustannusarviot sekä korjausaikataulu. Hankesuunnitteluvaiheen aikana tulee selvittää, miksi projektiin on ryhdyttävä ja mitä se tuo tullessaan. Taloyhtiön hallituksen on lisäksi hankittava yhtiökokoukselta tarvittavat valtuudet hankkeen toteuttamiseen ja ryhdyttävä pohtimaan rahoitusvaihtoehtoja. Hankesuunnitteluvaiheessa kerätyn tiedon ja valtuuksien pohjalta siirrytään varsinaiseen suunnitteluun. Julkisivujen korjausprojektissa tarvitaan arkkitehti- ja rakennesuunnittelua. Arkkitehtisuunnittelun päätehtävä on löytää arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti sopiva ratkaisu julkisivukorjauksen toteutuksen pohjaksi. Maalauskorjauksessa suunnittelu tarkoittaa sitä, että määritetään uudet värit sekä päätetään käytettävistä tuotteista ja menetelmistä. Laajassa julkisivuhankkeessa, puhumattakaan julkisivujen uudistamisesta, arkkitehtisuunnittelun merkitys on suuri. Arkkitehdin laatimilla julkisivu- ja detaljipiirustuksilla haetaan jul ki sivukorjaukselle rakennuslupa. Lisäksi ne toimivat rakennepiirustusten rinnalla tarjouslaskenta-asiakirjoina. Teknisessä suunnittelussa määritellään julkisivukorjauksen tekniset ratkaisut hankesuunnitteluvaiheen tietojen ja arkkitehtisuunnitteluvaiheen ideoiden pohjalta. Hankkeelle on usein eduksi, jos arkkitehti- ja rakennesuunnittelu aloitetaan yhtä aikaa hankesuunnittelun kanssa. Teknisessä suunnittelussa määritellään julkisivun rakenteet ja työohjeet sekä täsmennetään tuotteet ja työtavat. Rakennesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun yhteistyön tuloksena syntyvät työselitys ja työpiirustukset, joilla voidaan pyytää urakkatarjoukset toteutusta varten. Toteutusvaihe alkaa, kun tarjouspyynnöt lähetetään urakoitsijaehdokkaille. Julkisivukorjausopas ohjaa tekemään oikeita ratkaisuja myös toteutusvaiheessa urakoitsijan valinnasta käyttöönottoon asti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi on olennaista hankkia toteutusvaiheessa projektiin osaava valvoja, joka huolehtii siitä, että korjaus tehdään kaikilta osin urakkasopimuksen mukaisesti. Jämäkästi johdettuna projekti pysyy aikataulussa ja kustannukset halutuissa raameissa. Tällöin myös urakoitsijan, taloyhtiön ja asukkaiden yhteistyö sujuu kitkatta. 4 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 5

4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset Rappareille 1800-luvun loppupuoli oli kulta- Luonnollinen vastaus uuden, niukan tyylin vaa- tyypillinen rakenne aikaa, sillä kertaustyylit vaativat ammattimiehiltä entistä vaativampia suorituksia. Runsailla timuksiin oli käyttää hyväksi rappauksen monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia. Rapparit loi- Massiivinen täystiilimuurirunko paksuus kaksi kiveä eli noin 60 cm, viisikerroksisissa taloissa alin kerros 2,5 kiveä eli noin 75 cm harkotuksilla ja listoituksilla pyrittiin saamaan julkisivuihin vahvaa kolmiulotteisuutta. Itse rappaus oli yleensä sileää, mutta alaosien rus- vat uusia keinoja, joilla saatiin aikaan elävää pintaa. Suurinukkaisella huovalla hierrettyä kosteaa rappauspintaa kutsutaan filttihierretyksi. aikakauden julkisivutyypit Puhtaaksimuurattu tiili Kolmikerrosrappaus ja maalaus kalkkimaalilla tikoinneissa käytettiin erilaisia pintarakenteita ja kipsikoristeita. Karkeaa roiskerappausta isolla kivellä suosittiin, ja eri tavoin uritettuja pintoja käytettiin luomaan illuusiota meisselöidys- Filttihierretty rappaus oli karkeaa mutta tasaista. Kamparappauksessa uritettiin kostea rappauspinta piikikkäällä laudalla uurteiseksi. Pintaa saatettiin urittaa epäsäännöllisesti ristiin, Verhoilu luonnonkivellä tä luonnonkivestä. Kemianteollisuuden jolloin saatiin elävää ruudutusta. Rappauslaas- laajentuessa uusia pigmenttejä tuli markkinoil- tiin sekoitettiin kiviä, jotka rappauksen kuivuttua le. Kalkkimaali säilyi rappauspinnan maalina, hierrettiin pois näin saatiin taas uudenlaista ja ruskean eri vivahteet tulivat käyttöön. pintaa aikaan. jugend 1900-luvun alun rappauksissa luotiin julkisivui- Terrasti- eli mineraalirappaus oli suosittua varsinkin julkisivun alaosissa ja pääoven ympä- hin rytmiä ja elävyyttä roiskerappauksen ja rillä. Terrastilaastiin sekoitettiin kivi- ja lasi- sileän pinnan vuorottelulla. Luonnonkiviä upo- rouheita, joilla pintaan saatiin väriä ja hieno, tettiin märkään laastipintaan, mikä loi uuden- luonnonkiveä muistuttava välke. Terrastirappa- laista ornamentiikkaa. Kaakelointia ja rappaus- us pestiin hienolla sienellä laastin hieman kui- pinnan käsittelyä kuviolliseksi eri työvälineillä vahdettua, jolloin mineraalipartikkelit paljastui- käytettiin yleisesti koriste-elementtinä. Rappa- vat sideaineesta ja pinta sai terrastille ominaisen rin käsin muotoilemia reliefimäisiä koristeita välkkeen. Usein terrasti hakattiin meisselillä pidettiin suuressa arvossa. Kertaustyylien rus- muistuttamaan luonnonkiveä. keat ja harmaanruskeat värit vaihdettiin vuosisadan vaihteen jälkeen taas heleämpiin. Julkisivun värityksessä jugend-tyyli suosi lähes yksivärisiä ja eheitä, suuria väripintoja. Raikkaita ja kevyitä punaisen ja keltaisen sävyjä käytettiin paljon, ja koristeosat maalattiin usein uusrenesanssin julkisivuvärejä Katto Seinät Jäsentely ja koristeet Ikkunat ja ovet Y498 Y500 X498 S500 N417 V461 J458 H467 X395 H473 V464 K461 K460 X467 S473 K467 L482 N487 N475 M460 Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta. samaan sävyyn kuin koko muu julkisivu. klassismi Jugend-tyylin aika jäi lyhyeksi, sillä jo luvun lopulla alkoi arkkitehtuurissa näkyä jälleen klassisia aiheita. Niukka uusi klassillisuus enteili jo tulevaa funktionalistista ajattelutapaa. Vaaleaa, puhtaaksi rapattua pintaa käytettiin selkeissä julkisivuissa. Ornamentiikka kutistui olemattomiin jäljelle jäivät vain yksittäiset klassisoivat ornamentit, jotka rappari muovaili suoraan märkään laastipintaan. Tehokeinot, joilla pintaa elävöitettiin, olivat tämän jälkeen erittäin pieniä. jugend-ajan julkisivuvärejä Vesikatto* Seinät Jäsentely, ikkunat ja ovet Ovet, ikkunat ja jäsentely Tiili F446 S464 S499 Y498 *Vesipeltien värit vaalenivat ja maalattiin toisinaan julkisivun väreihin X395 H457 K497 H467 S469 K484 N436 N458 H487 G499 S458 K487 M496 S462 N416 Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta luvun klassismin julkisivuvärejä Katto Seinät Jäsentely ja koristeet Ikkunat Ovet Tiili S496 M446 M462 Y498 L-S410 L400 J-M495 K468 H473 G498 G496 H496 H499 J500 Tammi G499 J-N495 S463 S416 Tammi K499 S497 N463 S468 Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta. 6 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 7

5 1930-luku funktionalismi luvut jälleenrakennuskausi tyypillinen rakenne Massiivinen täystiilimuurirunko paksuus kaksi kiveä eli noin 60 cm Sekarunko teräsbetonipilareiden ja massiivitiilirungon yhdistelmä 1 ½ kiven reikätiilimuuri (1930-luvun loppupuolella) alakerrassa usein betonipilarit ja isot lasiset näyteikkunat aikakauden julkisivutyypit Puhtaaksimuurattu tiili Kolmikerrosrappaus, maalaus kalkkimaalilla Terrastirappaus Verhoilu luonnonkivellä Klassismin vähäeleisyys oli luonut pohjaa funktionalistiselle ajattelulle. Julkisivuissa ei enää käytetty mitään koristeita, vaan tarvittava rytmi ja dynamiikka luotiin rakennuksen massoituksella ja julkisivun aukotuksella. Pyrkimys valoisuuteen ja puhtauteen oli leimallista ajan julkisivuille. Kalkkirappausta käytettiin edelleen sileinä pintoina. Suoraan tiilipinnalle harjattua slammausta alettiin jälleen suosia. Töölöläisfunkikseen kuului koko julkisivun käsitteleminen kalliilla terrastirappauksella. Kalkkimaalia käytettiin edelleen rapattujen pintojen maalina luvuilla. Useimmiten se pyrittiin maalaamaan kuultavasti, jolloin väri saa syvää hehkua suurilla pinnoilla. Värit olivat vaaleita, eikä niillä ollut tarkoitus jäljitellä luonnonmateriaaleja väreillä oli jo itsenäinen tarkoituksensa arkkitehtuurissa. Suosittuja olivat hyvin vaaleat harmaat, valkoiset ja kermanväriset sävyt. Arkisemmassa funkiksessa käytettiin myös tummempia sävyjä. Tavallisin väri oli edelleen keltainen eri sävyissä, mutta myös vihertäviä ja sinertäviä värejä suosittiin. Julkisivun koristeosat, mikäli niitä oli, olivat usein vaaleita. Sodan jälkeen arkkitehtuurissa ei ollut mahdollisuuksia liioitella ja yllättää kuten niin usein aikaisemmin tai myöhemmin on tehty. Rakennusmateriaalien niukkuus johti yksinkertaisiin perusratkaisuihin. Ajan rakennukset ovat kuitenkin osoittautuneet kestäviksi ja korjauskelpoisiksi. Materiaalipulan väistyessä 1950-luvun loppupuolella rakennustavassa alkoivat yhdistyä käsityö ja elementtirakentaminen. Kauden lopussa talojen julkisivut alkoivat henkiä tulevaa rakennuskantaa ja julkisivujen vaakasuuntainen ilme vahvistui. Rakennusten julkisivujen roiskerapattu tai sileäksi hierretty rappauspinta maalattiin rakennuspaikalla valmistetulla kalkkimaalilla. Rappaustekniikoina käytettiin myös harjausta, kampausta ja terrastirappausta. Pelkistetyn julkisivun kontrastina oli usein leveä betoninen tai puinen räystäs. Joitain perinteisesti toteutettuja rakennuksia modernisoitiin 1950-luvun lopulla jäljittelemällä rappaukseen elementtijakoa markkeeraava ruudutus. Maalit sävytettiin keltamullalla tai käyttämällä umbran eri sävyjä joskus myös rautaoksideilla ja vihreällä. Kaikki seinävärit olivat vaaleahkoja. Saman alueen rakennuskantaan py- tyypillinen rakenne Tiilimuurirunko paksuus kaksi kiveä eli noin 60 cm Sekarunko (1 ½ tiilen runko) ylimmän kerroksen seinä usein pelkkää kevytbetonia Betonipilarirunko kantavat pystyrakenteet teräsbetonia ja ulkoseinät kevytbetonia sekä tiiltä Betoniseinärunko ulkoseinät ja runkorakenne valettua betonia, ulkovuoraus useimmiten kevytbetonia Kirjahyllyrunko vain väliseinät kantavia, julkisivu voitiin toteuttaa kevytrakenteisena eri materiaaleista aikakauden julkisivutyypit Puhtaaksimuurattu tiili Rappauspinta, maalaus kalkkimaalilla Liuskekiviverhous 1950-luvun lopulla asbestisementtilevy; teräs-, kupari- tai alumiinipeltilevyverhous rittiin luomaan vaihtelua muutamalla eri seinävärillä sekä vaihtelemalla rakennusosien ja tehosteosien värejä. Usein korosteena käytettiin valkoista ikkuna-aukkojen ympärillä. Sokkeleita ja sisäänkäyntien ympäryksiä verhottiin mustalla liuskekivellä. funktionalismin julkisivuvärejä Katto jälleenrakennuskauden julkisivuvärejä S496 M462 M446 Y498 Tasakatto Katto Seinät Korostevärit Ikkunat Ovet F500 H497 G446 H499 G457 L358 V370 N326 H392 Y499 F497 F499 F495 G500 Lakkaus S497 L458 L461 Petsaus Lakkaus Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta. Seinät Jäsentely ja ikkunat Korostevärit N477 X497 Y499 Sementti- Huopatiili katto Y396 Y400 X455 X469 J496 G497 G485 G498 G499 H496 H499 H429 V449 J467 K408 Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta. 8 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 9

6 luvut elementtitalot 1980-luku ja uudemmat talot tyypillinen rakenne Perinteisin menetelmin tehtyjä runkorakenteita 1960-luvun alussa Kirjahyllyrunko vain väliseinät kantavia ja julkisivu voitiin toteuttaa kevytrakenteisena eri materiaaleista: paikallarakennettu osaelementti täyselementti aikakauden julkisivutyypit Rappauspinta, maalaus kalkkimaalilla tai silikaattimaalilla Betonipinta, maalaus liuotinohenteisilla alkydi- ja akryylimaaleilla Asbestisementtilevyverhous Teräs-, kupari- tai alumiinipeltilevyverhous Pesubetonipintaiset elementit Maaltamuuton seurauksena rakentaminen oli vilkasta kaupungeissa. Rakennusteollisuus eli nousukautta, ja aluerakentamissopimuksen puitteissa syntyi uusilla materiaali-innovaatioilla toteutettuja lähiöitä. Niissä alettiin käyttää uutta rakennustekniikkaa, jossa asteittain siirryttiin paikalla rakentamisesta elementtirakentamiseen. Tästä syystä kaupunkirakenteessa 1960-luvun alun talot on toteutettu sekatekniikoita käyttäen. Esimerkiksi talon julkisivu voi olla levy- tai metallipintainen ja pihan puoli perinteinen rapattu rakenne. Julkisivupinnoissa käytettiin tiilimateriaaleja puhtaaksimuurattuna tai sileäksi hierrettyjä rappauspintoja. Levyvuorauksia tehtiin sekä mineraali- että metallimateriaaleilla, kuten alumiinilla ja kuparilla. Elementtitalojen seinät koottiin suurista betonipintaisista seinäkappaleista. Parvekkeiden taustaseinät tehtiin usein puuelementeistä. Tuotantoteknisesti helpommat ruutuelementtijulkisivut yleistyivät 1960-luvun jälkipuoliskolla, samoin kuin ns. pesubetonipinta, joka ajan hengen mukaisesti antoi vaikutelman modernista luonnonkiviseinästä. Seinävärityksinä käytettiin materiaalien omia värejä, kuten betoninharmaata ja mineraalilevyn vaaleanharmaata. Myös metallipintojen oma väri sävytti skaalaa. Maalattuja tehostevärejä oli vähänlaisesti, ja niillä korostettiin lähinnä nauhaikkunoiden välilevyjä ja sisäänkäyntejä. Värisävyinä käytettiin syviä murrettuja perusvärejä varsinainen väri-iloittelu 1970-luvulla säästettiin sisätiloihin luvun alun korkeasuhdanteen jälkeen rakentaminen hiipui laman takia 1990-luvun alussa. Rakennusmäärät olivat vain murto-osa 1970-luvun huippulukemista. Yhä enemmän keskityttiin rivi- ja pientalotuotantoon. Kerrostalorakentamisen suosio on taas hitaasti alkanut kasvaa 1990-luvun lopulta lähtien. Kerrostalojen julkisivuihin alettiin tehdä vaihtelevampaa massoittelua ja elementtitalojen pinnassa käyttää pesubetonin lisäksi tiiltä sekä keraamista laattaa. Myös lasitiilen käyttö yleistyi. Uutuutena markkinoille tuli väribetoni ja sen mahdollistamat ratkaisut. Elementtitaloihin alettiin yhdistellä myös rapattuja ja puhtaaksimuurattuja sekä valtattuja puupintaisia julkisivun osia. Vuosituhannen vaihteessa alettiin julkisivuissa nähdä yhä enemmän lasipintoja. Postmoderni muoto- ja värileikittely tuli julkisivuihin 1980-luvulla. Tällöin suosittiin pastellivärejä, joista vaaleanpunaista ja vaaleansinistä käytettiin yleisesti. Laman iskettyä julkisivuarkkitehtuurissa siirryttiin vähäeleisempään muotokieleen ja hillitympiin väreihin, kuten valkoiseen, kuparinvihreään, tummansiniseen ja tiilenpunaiseen. Kun maaliteollisuus kehittyi teknisesti, julkisivuihin pystyttiin tarjoamaan laajempi väriskaala ja kirkkaat tehostevärit tulivat perinteisten julkisivusävyjen rinnalle. tyypillinen rakenne Kirjahyllyrunko täyselementti runko, BES Kirjahyllyrunko paikalla tehty/osaelementti aikakauden julkisivutyypit Betonielementti: betonipinta, maalaus liuotinohenteisilla alkydi- ja akryylimaaleilla betonipinta, maalaus liuotinohenteisilla vesiohenteisilla disperssiomaaleilla betonipinta, maalaus liuotinohenteisilla kalkkisementtimaalilla tiilipinta väribetonipinta keraaminen laattapinta ohutrappaus 1980-luvun puolivälin jälkeen Rappauspinta, maalaus silikaattimaalilla Lasi 10 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 11

7 Huolellinen valmistelu maksaa itsensä takaisin Asuinkerrostalon julkisivukorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Julkisivukorjaus on taloyhtiölle ja sen asukkaille monessa mielessä niin merkittävä hanke, että sen onnistumista ei pidä jättää hyvän onnen varaan. Korjaushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun tulee käyttää riittävästi aikaa ja luotettavien asiantuntijoiden apua. Valmistelutyö edustaa useimmiten vain muutamaa prosenttia korjauksen kokonaiskuluista, mutta sillä voidaan varmistaa kaikin puolin onnistunut lopputulos. kuntotutkimuksella vältetään yli- tai alikorjaaminen Jussi Mattila Tekniikan tohtori, Tampereen teknillinen yliopisto, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Korjaushankkeeseen ryhdyttäessä on tärkeää tiedostaa, että rakenteen kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen on yksi tärkeimmistä hankkeen tekniseen ja taloudelliseen onnistumiseen vaikuttavista seikoista. Sopivaa korjaustapaa ei pidä arvuutella samanikäisten naapuritalojen korjauspäätösten pohjalta. Tarpeet tulee selvittää talokohtaisella kuntotutkimuksella, joka paljas- taa myös mahdolliset piilossa etenevät vauriot. Kuntotutkimuksen perusteella voidaan valita täsmälleen talon vauriotilanteeseen sopiva korjaustapa. Vain näin voidaan suunnitella ja toteuttaa aidosti tarpeen mukainen korjaus sekä välttää kalliiksi koituva yli- tai alikorjaaminen. Taloudellisessa mielessä tärkeintä on valita oikeantyyppinen korjausmenetelmä. Jos julkisivuista ei löydy juurikaan varsinaisia betonivaurioita, kevyt huoltomaalaustyyppinen korjaus riittää yleensä. Mikäli paikkaamista vaativia vaurioita löytyy jonkin verran, päädytään useimmiten laastipaikkauksen ja pinnoituksen kaltaiseen korjaukseen. Jos vaurioita taas on runsaasti, kyseeseen tulee yleensä jokin lisälämmöneristyksen sisältävä verhouskorjaus, esimerkiksi levyverhous tai eristerappaus, jonka avulla voidaan pysäyttää vanhan rakenteen vaurioituminen. Jos julkisivut osoittautuvat pitkälle vaurioituneiksi, voidaan ulkokuori joutua purkamaan ja korvaamaan uudella julkisivurakenteella. myös ulkonäkö kohdalleen yksityiskohtia myöten Korjaushankkeessa tarvitaan aina arkkitehdin panosta, jos siinä päädytään korjaustapaan, joka muuttaa julkisivun ulkonäköä. Näin varmistetaan, että korjaus tuottaa myös onnistuneen ulkonäön ja nostaa sitä kautta talon arvoa sekä arvostusta. Julkisivuun liittyvät usein erilaiset varusteet ja muut rakennusosat, kuten ikkunat, räystäät ja parvekkeet. Korjaushanketta valmisteltaessa näitä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Pelkän julkisivupinnan korjaamisen sijaan huolehditaan myös yksityiskohtien, kuten tikkaiden ja valaisimien käsittelystä sekä siitä, että esimerkiksi parvekkeet ja ikkunat korjataan samassa yhteydessä, mikäli se on tarpeen ja taloudellisesti mahdollista. talojen julkisivut ovat osa ympäristöä Rakennettu ympäristö muodostuu kaduista, aukioista, puistoista ja merkittävässä määrin rakennusten julkisivuista. Meitä ympäröivät eri aikakausien rakennukset, jotka ovat syntyneet oman aikansa pyrkimysten, mahdollisuuksien ja näkemysten tuloksena. Rakennukset kertovat myös eri aikakausien resursseista: saatavissa olevista materiaaleista, rakennustekniikasta, tyyli-ihanteista, arvostuksista, toteutustavoista ja rakentamisen volyymistä. Julkisivujen kirjo on valtava. Tyylikausien sisälläkin jokainen rakennus on tavallaan ainutkertainen osa lähiympäristöään. Se viestii olemassaolollaan suunnittelun tasosta, rakennustyön laadusta sekä saamastaan kohtelusta ja huolenpidosta. Rakennusten erilaisuus ja moninaisuus on nähtävä rikkaudeksi ja ympäristön perusarvoksi. Korjaushankkeeseen ryhtyvien tehtävä on vaativa ja moniulotteinen. Se edellyttää laaja-alaista tietämystä ja kykyä luotsata hanke hyvään lopputulokseen. suunnittelemalla harkittuihin ratkaisuihin Julkisivukorjaukseen tarvitaan aina taitavat suunnittelun ammattilaiset: arkkitehti ja rakennesuunnittelija. Arkkitehti luo julkisivujen korjaussuunnittelussa rakennuksen perusilmeen käytettävistä materiaaleista ja väreistä, niiden muodostamasta harmoniasta ja harkitusta jännitteisyydestä sekä rakennusosien detaljoinnista. Rakenneinsinöörin tehtävä painottuu valittujen toimenpiteiden teknisen toimivuuden varmistamiseen, lujuuden ja kestävyyden määrittelyyn sekä rakenteiden mitoittamiseen. mitä korjataan ja miksi Julkisivujen huoltotoimien peruslähtökohta on selvittää, mitä korjataan ja miksi. Rakennusten ulkovaipan kunnossapito on olennaisen tärkeää koko rakennuksen kannalta, mutta kalliisiin korjauksiin ei kannata ryhtyä turhaan. Julkisivujen korjauksen on aina pohjauduttava kuntotutkimukseen tai esteettiseen arviointiin, jonka perusteella korjaaminen voidaan kohdentaa ja ajoittaa oikein. Rakennuksen arvottaminen Korjaustarpeen selvittyä ei pidä suin päin päättää korjaustapaa ennen kuin rakennus on arvotettu ympäristöllisesti ja rakennushistoriallisesti. Asemakaavoitetuilla alueilla rakennuksien julkisivuja on määritelty suojeltaviksi. Myös kaupunkien yleiskaavoissa ja rakennusjärjestyksissä on rakennusten ulkoasua sitovia velvoitteita. Jos selkeitä julkistahon vaatimuksia ei ole, arvottamisen tekee hankkeen arkkitehti yhdessä rakennusvalvonnan aluearkkitehdin 12 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 13

8 Asuinkerrostalon julkisivukorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Asuinkerrostalon julkisivukorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot kanssa. Arviointiin osallistuu myös rakennusvalvonnan laajempi kaupunkikuvaelin hankkeen painoarvon ja suunniteltavan toimenpiteen laajuuden mukaan. Erilaisten muuttujien ja vaikuttimien selvittämiseksi julkisivujen korjaushankkeesta kannattaa aina tehdä hankesuunnitelma, joka auttaa sitä kohti kaikin puolin onnistunutta ratkaisua. Hankesuunnittelussa tarvitaan ammattilaisten apua, jotta edellä kuvatut selvitykset saadaan tehdyksi. Niiden pohjalta päästään tekemään päätöksiä siitä, mihin suuntaan korjaussuunnittelua lähdetään viemään. Alkuperäisen tai nykyisen tyylin ja rakennustekniikan arvostaminen Rakennuksen alkuperäisen tai nykyisen hahmon säilyttämistä tulee aina pitää ensimmäisenä vaihtoehtona sen ympäristöä rikastuttavan ja monipuolistavan arvon takia. Rakennuksen julkisivujen säilyttävä korjaaminen tarkoittaa sitä, että korjaustoimilla ei tärvellä sitä, mikä on tarkoitus säilyttää. Korjausmenetelmät on harkittava tarkkaan: mitkä materiaalit soveltuvat alkuperäisen materiaalien kanssa yhteen ja minkälaisia työtapoja tulee noudattaa korjausten onnistumiseksi? Uusi ilme Uusivaan julkisivukorjaukseen päätyminen ei anna lupaa kaikkien tarjolla olevien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Muuttavan korjauksen suunnittelu on vaikea tehtävä, koska siinä on uuden ratkaisun lisäksi mukana rakennuksen koko historia. Suunnittelu alkaa materiaalivaihtoehtojen pohjalta luonnosteluna, jolla tutkitaan tavoitteiden toteuttamista sekä vaihtoehtojen sopivuutta ympäristöön ja korjattavaan rakennukseen. Keinot Julkisivukorjauksessa kannattaa olla maltillinen ja pyrkiä välttämään rajuja uudistuksia. Maamme rakennuskanta ja sen ulkoinen arkkitehtuuri ovat yleisilmeeltään vähäeleisiä ja vaatimattomia. Ympäristön tason kohentaminen ei vaadi räväkkyyttä ja vau-efektejä. Hienovaraisin keinoin voidaan saada aikaan tuloksia, jotka säilyvät arvokkaina koko korjatulle julkisivulle asetetun kestoajan. Rauhallisen perusilmeen siimekseen voi kätkeä pieniä ja yllätyksellisiäkin elementtejä, jotka kertovat rakennuksen huolellisesta korjaussuunnittelusta. kokonaisuus yksityiskohdat Valittu perusratkaisu ja materiaali määrittävät korjauksen perustan. Kokonaisuus, värit, pintakäsittelytavat ja detaljit on suunniteltava materiaalille luonteviksi. Usein julkisivukorjaukseen liittyy koko rakennuksen ulkovaipan miettiminen. Ulkoseinäpintojen lisäksi on otettava kantaa ikkunoihin, ulko-oviin, parvekkeisiin, sisääntulokatoksiin, valaistukseen ja julkisivujen varusteisiin. Myös julkisivuihin kiinteästi liittyvien piha-aiheiden ratkaisuilla voidaan tukea ja korostaa julkisivun uutta ilmettä. Rakennus kohoaa tontin piha-alueesta, jonka ulkoasu on merkittävä osa kiinteistön kokonaisuutta ja antaa myös lähtökohtia rakennuksen ulkoasun ideoimiseen. sopeutuminen/erottuminen Yleisohjeita julkisivujen elävöittämisestä ei voi antaa, koska rakennus ja sen ympäristö ovat aina ainutkertaisia. Parhaimmillaan rakennuksen uudistettu ulkokuori tukee kiinteistön omaleimaisuutta sekä tekee siitä ympäristöönsä sopeutuvan ja sen yleisilmettä kohentavan elementin. Samalla voidaan rakennukseen tehdä yksilöllisiä piirteitä, joilla se erottuu aikakautensa suuresta massasta hienostuneella ja arvokkaalla tavalla. Eero Jukkola Arkkitehti SAFA 14 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 15

9 Tikkurilan palvelut apunanne Tekninen suunnittelu maalausneuvonta Maalausalan ammattilaiset auttavat puhelimitse pintakäsittelyongelmissa. Maalausneuvonnan palvelupuhelin vastaa arkipäivisin klo kiinteistöpalvelu Kiinteistöpalvelun ammattilaiset konsultoivat Isännöitsijöitä ja muita kiinteistöalan ammattilaisia kulloinkin oikean pintakäsittelyratkaisun löytämiseksi kiinteistöihin niin julkisivuun kuin sisämaalaukseen. Kauttamme saatte myös käyttöönne maksulliset analyyttisen laboratoriomme palvelut. Analyyttinen laboratorio on erikoistunut maalien raaka-aineiden ja maalien tutkimiseen sekä maalin koostumuksen selvittämiseen. Käytettävissä ovat myös mikrobiologisen laboratorion asiantuntijapalvelut. Kiinteistöpalvelun ammattilaiset tavoitatte ammattikuntamyyntimme kautta. kaavapalvelu Tikkurilan kaavapalvelun laajan värikarttamateriaalin ja apuvälineiden avulla voidaan selvittää vanhoja värejä. Kaavapalvelusta voi myös tiedustella tietyn värin sävytettävyyttä eri tuotteisiimme. väripalvelu Tikkurilalta voi tilata ideatasoisen maksullisen värisuunnitelman. Jotta värien sopivuutta voidaan parhaiten arvioida, suunnittelu tehdään suoraan kohteesta otettuihin valokuviin. Suunnittelijamme tekee kaksi vaihtoehtoista värisuunnitelmaehdotusta. Lisäksi suunnitelma sisältää luettelon suunnittelijan valitsemista väreistä ja tuotteista sekä aidot värikartan värimallit. Onnistunut korjaushanke alkaa korjaustarpeen hyväksymisestä ja korjausprosessin aloittamisesta. Riittävän laajan kuntotutkimuksen tekeminen korjattaville rakenteille on tärkeimpiä vaiheita ennen suunnittelun aloittamista. Kuntotutkimuksen tietojen pohjalta valitaan korjausmenetelmät ja päätetään korjausten laajuus. Korjaustyöt voidaan laajuudeltaan jakaa esimerkiksi seuraavasti: julkisivujen huoltomaalaus julkisivupintojen uusiminen julkisivuvaipan korvaaminen uudella järjestelmällä Maalausneuvonta: (arkisin 8 19) Sähköpostipalvelumme: Tikkurilan värisuunnitteluohjelman voi myös ladata verkkosivuiltamme omalle koneelle osoitteesta Ohjelman avulla on vaivatonta kokeilla itse erilaisten värivaihtoehtojen sopivuutta julkisivuun ja parvekkeisiin. Ohjelmalla pystyy värittämään myös digikameralla julkisivusta otettuja kuvia. Omien kuvien saattaminen väritettävään kuntoon on maksullista. Lisäksi ohjelma sisältää mallikuvia, joita voi värittää maksutta. 16 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 17

10 Tekninen suunnittelu Tekninen suunnittelu julkisivun huoltomaalaus julkisivupintojen uusiminen Huoltomaalaus on kokonaisvaltaisista julkisivujen korjaustoimenpiteistä kevein. Se on mahdollista, jos: kuntotutkimuksen mukaan julkisivurakenteet ovat niin hyvässä kunnossa, ettei niiden odoteta vaurioituvan lähitulevaisuudessa julkisivuja halutaan uudistaa tai rakennuksen väriä muuttaa Huoltomaalauksen suunnittelussa oleellista on tunnistaa aiemmin käytetyt pinnoitekerrokset, niiden sideainetyypit, kerrosten lukumäärä ja paksuus sekä niiden tartunta alustaansa. Nämä selvitetään kuntotutkimuksessa. Vanhojen pinnoitekerrosten kanssa yhteensopiva huoltomaali tai -pinnoite valitaan kuntotutkimuksen yhteydessä tehdyn vanhojen pinnoitekerrosten analysoinnin perusteella. Nykyaikaisilla kiviainesjulkisivuille tarkoitetuilla julkisivumaaleilla ja -pinnoitteilla saadaan julkisivuille uusi värikäs pinta, joka suojaa hyvin rakennetta. Huoltomaalaustyön työvaiheita ovat julkisivupintojen huolellinen pesu, irtonaisten ja heikosti alustassaan kiinni olevien pinnoitekerrosten poisto, mahdollisten pienten alustan vaurioiden korjaus, pohjustus sekä maalaus tai pinnoitus. Julkisivupintojen uusiminen tulee kyseeseen kuntotutkimuksen osoittaessa, että huoltomaalauksella ei enää saavuteta haluttua kestoikää, koska alustarakenteessa on jo laajoja vaurioita tai vanhat pinnoitteet ovat huonossa kunnossa. Julkisivupintojen uusimista suunnitellessa on otettava huomioon koko julkisivurakenne rungosta viimeisimpään maaliin tai pinnoitteeseen. Näin saadaan kaikki pinnoitekerrokset keskenään yhteensopiviksi ja koko rakenteesta teknisesti toimiva ilman kompromisseja. Rakennuksen käyttötarkoituksen ja sijainnin lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon tulevat huoltotoimet. Käytettävä maali tai pinnoite valitaan rakennuksen käyttötarkoituksen, sijainnin sekä muiden vaatimusten perusteella siten, että se sopii hyvin yhteen muun rakenteen kanssa. Julkisivupintojen uusimisen työvaiheita ovat kaikkien vanhojen pinnoitteiden esimerkiksi kaikkien vanhojen laastikerrosten poistaminen rapatuista pinnoista kiinteää alustaa myöten sekä uusien rappaus- tai suojalaastikerrosten ja pinnoitekerrosten tekeminen. 18 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 19

11 Tekninen suunnittelu Maalien valinta soveltuvuus julkisivukohteiden huoltomaalaukseen yms. julkisivuvaipan korvaaminen uudella järjestelmällä Rakennuksen koko julkisivuvaipan korvaaminen uudella voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun: kuntotutkimuksen mukaan julkisivurakenne on niin huonossa kunnossa, että sitä ei voida korjata pelkällä huoltomaalauksella tai julkisivupintojen uusimisella halutaan parantaa esimerkiksi rakennuksen lämpötaloutta tai muuttaa rakennuksen ulkonäköä Nykyaikaisiin rakennuksen ulkovaipan korvaamisjärjestelmiin kuuluu myös ns. ohutrappauslämmöneristäminen. Esimerkiksi sandwich-elementtikerrostalon julkisivun päälle asennetaan suunnittelijan määrittelemä uusi lämpöeristekerros. Sen päälle lisätään n. 4 6 mm paksu verkotettu laastikerros, joka pinnoitetaan järjestelmään kuuluvilla pinnoitteilla. Rakennuksen lämpötalous paranee, ja koko vanha julkisivurakenne siirtyy ns. lämpimälle osalle uutta seinärakennetta. Lisäksi vanhan rakenteen vaurioituminen hidastuu oleellisesti. Järjestelmä mahdollistaa myös täysin uudenlaisen ilmeen rakennukselle, sillä ohutrappauseristämällä ulkovaippa voidaan yleensä tehdä ilman liikuntasaumoja. Tyypilliset työvaiheet korvattaessa julkisivuvaippaa esimerkiksi ohutrappauseristämällä ovat vanhan julkisivupinnan puhdistus ja pahimmin vaurioituneiden alueiden mekaaniset korjaukset, uuden lämpöeristeen asennus sekä sen päälle tehtävät pinnoitekerrokset. Rakennusten ulkopinnat ovat jatkuvasti alttiina sateelle, auringolle ja mikrobeille. Ulkomaalien tehtävä onkin suojata puupintoja, metallipintoja ja kiviainespintoja luonnollisilta rasituksilta sekä kaunistaa julkisivuja värien avulla. kiviainespinnat Uusi pinnoite Epäorgaaninen maali Huoltomaalauksessa on olennaisen tärkeää tietää, millä maalityypillä seinä on aiemmin maalattu ja mikä maali soveltuu sen päälle maalattavaksi. Oheisista taulukoista löytyvät yleisimmät alustatyypit ja niille soveltuvat tuotteet huoltomaalaukseen. Oheiset taulukot ovat suuntaa-antavia suosituksia. Rakennesuunnittelija määrittää aina kohteeseen huoltokäsittelyn sekä alustan vaatimat esikäsittelytyöt. Tarkemmat ohjeet ja tuoteselosteet osoitteesta Vanha pinnoite Orgaaninen maali Kalkki- Sementti- Silikaatti- Dispersio- Alkydi- KS-maali/ Silikonimaali maali maali maali maali pinnoite emulsiomaali Pohjusteet ja esikäsittelyaineet Alfasil-silikonisuoja Kivisil-pohjuste Kivitex-silikaattipohjuste Hydrosolipohjuste Betonipintojen maalit ja pinnoitteet Finngard 150 Finngard 500 Kivisil * Kivitex-silikaattimaali * Finseco KS Finnseco S Rappauspintojen maalit ja pinnoitteet Holvi Perinnekalkki Kivitex-silikaattimaali * Kivisil * HybriSil Finnseco KS Thermodek-lisälämmöneristysjärjestelmä Thermodek-liimalaasti Thermodek 0,5 J Thermodek 1,5 H Thermodek 1,5 P Thermodek 3,0 H Sokkelit Yki-sokkelilaasti Yki-sokkelimaali Yki-rouhepinnoite * Vaatii erikoistoimenpiteitä vanhan maalipinnan puhdistamiseksi työselityksen mukaan. 20 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 21

12 Maalien valinta soveltuvuus julkisivukohteiden huoltomaalauksessa yms. Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon puupinnat Uusi pinnoite Vanha pinnoite Akrylaatti- Öljy- tai alkydi- Kuulto- Puupuhdas Uusi teollisesti maali maali käsittely pinta pohjamaalattu (esim. Pika-Teho) (esim. Teho) pinta Esikäsittelyt Homeenpoisto Tehopesu Huoltopesu Pohjustus Valtti-Pohjuste Valtti Akvabase Pohjamaali Pito Öljypohja Pintamaali Ultra Pika-Teho Vinha Teho Lin Durosil Valtti Clor Extra HUOM! Tarkista käsittely-yhdistelmät tuoteselosteesta. Ikkunoiden ja ovien huoltokäsittely: Kuultokäsitellyt pinnat hiotaan ja käsitellään uudelleen kuultavalla tuotteella Valtti Color Extralla tai lakalla Unica Superilla tai peittomaalataan ulkopinnat Teho Ikkunamaalilla. Peittomaalatut pinnat pitää hioa hyvin, metallipinnat Vanha pinnoite Uusi pinnoite jotta uusi maali tarttuu pintaan. Ulkopintojen huoltomaaliksi sopii Teho Ikkunamaali, Ultra tai Vinha. Kaiteiden huoltokäsittely: Kaiteisiin soveltuu kuultavista tuotteista Valtti Color Extra tai peittävistä tuotteista Teho Ikkunamaali. Sinkitty Teräs Tako- PVC Pural Alkydimaali Akrylaatti- Polyuretaani- Lin-grafiittiteräs rauta Plastisol (Panssari- maali maali maali maali) (Repco) (Temaclad SC 50) Esikäsittely Panssaripesu Pohjamaali Rostex Super Pintamaalit Panssarimaali Repco * Temaclad SC 50 LIN-grafiittimaali *Roster Super pohjamaaliksi yleistä > Työaika määritetään mielellään ulkokauden ajaksi (maaliskuu-lokakuu) tai urakoitsijalle parhaiten sopivaan ajankohtaan. Selvittäkää myös talvityömahdollisuuksia. > Urakkatarjouspyynnöt laaditaan niin, että saadaan vertailukelpoiset tarjoukset. Esimerkiksi erilaiset määrät ilmoitetaan ei pyydetä urakoitsijaa arvioimaan. > Urakkatarjouspyynnöstä on ilmettävä, mitkä pinnat käsitellään ja miten, sekä kuuluuko urakkaan muita töitä kuten esimerkiksi pihatöitä, yms. > Urakassa sovelletaan yleensä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE > Urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin merkitään urakoitsijan kohteeseen tutustumiselle ajankohta ja annetaan taloyhtiön yhteyshenkilön kontaktitiedot. Huolehdi, että taloyhtiön edustaja on paikalla/tavoitettavissa vastaamassa kysymyksiin tutustumisajankohtana. > Taloyhtiölle on kustannusetu, jos se pystyy tarjoamaan wc- ja sosiaalitilat työntekijöille työn ajaksi. > Pienemmissä urakoissa on suotavaa, että taloyhtiö järjestää maaleille, tasoitteille ja työvälineille lämpimän, lukitun varastotilan. > Taloyhtiö keskustelee vakuutusyhtiönsä kanssa mahdollisesta rakentamisajan lisävakuutuksesta ja muista ilmoituksista esim. tulityöilmoitus. > Sovitaan taloyhtiön puolelta ennakkoon, ketkä tekevät lopulliset päätökset, esimerkiksi väreistä ja tarvittaessa hyväksyvät pinnat. > Julkisivuremontin valvontaan tulee AINA palkata ammattitaitoinen ulkopuolinen valvoja. urakoitsijan valinta Tarjouspyyntöjen lähettäminen > Pyydetään urakkaa muutamalta tarjoajalta. Jo kolmesta saa hyvän kokonaiskuvan kustannuksista. > Anna urakoitsijoille aikaa laskea tarjouspyyntöä vähintään kaksi viikkoa. Tarjouspyyntöjen käsittely > Sovitaan taloyhtiön hallituksen kokous valmiiksi, kun tarjousaika umpeutuu. > Hankitaan valtuutus yhtiökokoukselta mahdollisimman nopeasti tai etukäteen, jotta saadaan urakoitsijan resurssit sidottua. Urakan sopiminen > Tehdään aina kirjallinen sopimus. Ilmoitetaan myös tarjouskilpailun hävinneille urakoitsijoille välittömästi. > Sovitaan taloyhtiön ja urakoitsijan vastuut selvästi. toteutusvaihe > Valitaan yhteyshenkilö, joka hoitaa yhteydenpidon urakoitsijan ja taloyhtiön välillä. > Jos työn aikana sovitaan urakkatarjouksesta poikkeavasta toiminnasta tai lisätöistä, tulee kaikki sopia kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Asukastiedotus > Järjestetään tiedotustilaisuus, jossa urakoitsija esittäytyy. Pyydetään urakoitsijaa tekemään asianmukaiset mallit valmiista pinnoista ja väreistä. TEKSTI KESKEN > Kerrotaan asukkaille koska työ alkaa ja kauanko se kestää. > Esitellään tarkat työnkuvaukset työvaiheista ja niiden odotetusta kestosta. Näin rauhoitetaan asukkaita ja vähennetään tiedustelujen määrää. > Nimetään asukkaille taloyhtiön edustaja, jonka kautta hoidetaan kaikki asiointi urakoitsijan kanssa. Eli suoria pyyntöjä ja tilauksia työmaan työntekijöille ei saa tehdä. > Työnaikaiset järjestelyt Urakoitsijan työn tukeminen > Taloyhtiön vastuulle jäävien asioiden hoitaminen mieluummin ennakkoon. > Yhteyshenkilön kiinnisaatavuus taattava. > Hallituksen valvonta ja mahdollisuus pikapäätöksiin työn edetessä mahdollisissa muutoksissa. käyttöönottovaihe > Lopputarkastus tehdään aina urakoitsijan kanssa. > Yleisenä käytäntönä urakoitsija laskuttaa viimeiset % urakkasummasta sen jälkeen, kun työ on lopputarkastettu ja otettu vastaan. > Urakoitsijan tulee YSE 98:n mukaan tallettaa pankkiin takuuajan vakuus, joka on 2 % verottomasta urakan kokonaissummasta lisätöineen. Tämä vakuus vapautetaan urakoitsijan käyttöön takuuajan päätyttyä. > Taloyhtiöiden edustajien tulee varmistaa, että suunnitelmat, käytetyt värit ja tuotenimet on arkistoitu siten, että ne ovat seuraavassa remontissa suunnittelijoiden käytettävissä. lopputarkastus > Asukkaille järjestetään infotilaisuus, jossa käydään remontti läpi ja vastataan mahdollisiin kysymyksiin ja annetaan mahdollisuus palautteeseen. huolto-ohjeet Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 22 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 23

13 tikkurila johtavaa osaamista Tikkurila on johtava eurooppalainen pintakäsittelytuotteiden valmistaja. Julkisivukorjauksiin markkinoimme kattavia tuotesarjoja maaleja ja pinnoitusvaihtoehtoja. Ammattilaisten käyttöön tarjoamme maksuttoman tieto- ja ohjepalvelun verkkosivuillamme Sieltä löydät lisätietoa ja työvinkkejä myös julkisivukorjauksiin. 780XXX MES JUKO Tikkurila Oy, PL 53, Vantaa, puh. (09) , faksi (09) ,

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY Graafinen ohjeisto Mainostoimisto Bock's Office Oy Johdanto Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK elää ajan hengessä on avoin ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin ryhdikäs, määrätietoinen ja terävä koko seudun

Lisätiedot

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle

parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle Parvekekorjaus sisältö Parvekekorjaus 3 Parvekekorjaus näin se tehdään 4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset 6 1930-luku funktionalismi 7 1940 50-luvut jälleenrakennuskausi

Lisätiedot

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä 1. 2. 2. Kauniaisten kaupungin tunnus Kauniaisten kaupunki -tunnuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Pelkästä Kauniaisten vaakunasta,

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735 Graafinen ohjeisto Tunnus Pinskujen tunnusta voidaan käyttää värillisenä tai mustavalkoisena. Tunnusta suositellaan käytettäväksi vaalealla tai Pinskujen keltaisella pohjalla. Mustavalkoista tunnusta voi

Lisätiedot

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Graafinen ohjeisto Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Tämän oppaan tavoitteena on esitellä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ilmeen perusasiat ja niiden kautta ohjata, kannustaa ja

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 Kuntatunnus ja värimääritykset CMYK liukuvärinen CMYK liukuvärinen heittovarjolla Säteittäinen liuku CMYK C100 M0 Y100 K70 C40 M0 Y100 K0

Lisätiedot

Päivitetty 08.12.2008. graafinen ohjeisto

Päivitetty 08.12.2008. graafinen ohjeisto Päivitetty 08.12.2008 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto Päivitetty 17.04.2009 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5.

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5. Kelan puhelinpalvelussa on häiriö. Vikaa selvitellään. Valitse tapahtumat > dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 12.5.2012 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sem augue, pulvinar

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Kutsu Professoriluennot torstaina L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA

Kutsu Professoriluennot torstaina L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA Kutsu Professoriluennot torstaina 2.4.2011 L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA Ohjetekstit "Ohje" tasolla. Poista taso näkyvistä ennen tulostamista tai painoon lähettämistä pdf-muodossa.

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Ulkoasiainministeriö Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Sisällysluettelo Johdanto 1. Tunnus 1.1 Tunnus 1.2 Suoja-alue 1.3 Tunnuksen koko ja osien suhteet 1.4 Tunnuksen esiintyminen ilman palkkia 1.5 Tunnus yhteistyömateriaaleissa

Lisätiedot

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA TYPOGRAFIA 1.2.2016 Kirjain on ylivoimaisesti useimmin nähtävä visuaalisen viestinnän väline Kirjainmuodot ja niiden kehitys ovat aina olleet tiiviisti yhteydessä käytettyihin kirjoitusmenetelmiin. Papyrus/ruokokynä,

Lisätiedot

SOMMITTELU & WWW-LAYOUT WEB-VISUALISOINTI - TTMS0400.6S0V2

SOMMITTELU & WWW-LAYOUT WEB-VISUALISOINTI - TTMS0400.6S0V2 SOMMITTELU & WWW-LAYOUT 27.9.2016 Sivuston layoutin suunnittelu on sisältöelementtien välisten suhteiden määrittelyä. Sommittelu on kuvallisten elementtien järjestämistä mielekkääksi kokonaisuudeksi kuvapinnalla.

Lisätiedot

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet rappauspinnat Rappauspinnat rappauskorjaukset Paikkarappaus on tehtävä ennen syyssateiden ja pakkasten tuloa pakkasvaurioiden välttämiseksi. Kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle 5 C:n, rappauslaastin

Lisätiedot

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa.

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. 500m - Palvelun kuvaus - vaihe Thu Feb 6 06 Palvelun kuvaus.. Käyttötarkoitus. Käyttörajoitukset Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. Tarjottavan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit...

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit... Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6 VäriT 7 Käytettävät värit... 7 Typografia 8 Käytettävät fontit... 8 Kielletyt

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Ohjeet Joutsenmerkin käyttämiselle. tuotteissa ja palveluissa

Ohjeet Joutsenmerkin käyttämiselle. tuotteissa ja palveluissa Ohjeet Joutsenmerkin käyttämiselle tuotteissa ja palveluissa VERSIO 1.0 / KESÄKUU 2017 Tervetuloa Näissä ohjeissa esitellään perussäännöt Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttämiselle tuotepakkauksissa,

Lisätiedot

1. Ohjeiston käyttäjälle

1. Ohjeiston käyttäjälle Graafinen ohjeisto Sisältö 1. Ohjeiston käyttäjälle 2. Kauhajoen tunnus ja graafinen linja 3. Peruselementit 3.1. Tunnus 3.2. Merkki 3.3. Logo ja slogan 3.4. Suoja-alue ja minimikoko 4. Tunnuksen värimääritykset

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011):

Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Elinikäinen ohjaus Keski-Uudellamaalla 13.10.2011 Projektisuunnittelija Jaana Puuronen Neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Visuaalinen identiteetti

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Visuaalinen identiteetti Turun ja Kaarinan Visuaalinen identiteetti Eteenpäin katsova risti Turun ja Kaarinan n uusi visuaalinen ilme vahvistaa yhtymän ja sen yhdeksän seurakunnan identiteettiä. Graafinen ilme on kirkkojen arkkitehtuuriin

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous KIMU työpaja VTT, 25.5.2010 Jussi Mattila, Julkisivuyhdistys Toimitusjohtaja, tekn. toht. Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous Jussi Mattila 1(13) Korjausprosessi 1. Korjaustarpeen

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-0 PowerPoint Seudulliset toimijat 2 Tunnusversio. 3 Lomakkeisto 4-5 PowerPoint 6 Tunnusversio 2.

Lisätiedot

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus 5 2015 Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus Historiaa Tammelan korjausrakentamiskeskuksen nykyinen päärakennus on alunperin rakennettu useita huoneistoja käsittäväksi asuinrakennukseksi.

Lisätiedot

Uudet Internet-sivustot ja sähköiset työvälineet TEtoimistojen neuvonta- ja ohjauspalvelujen tueksi

Uudet Internet-sivustot ja sähköiset työvälineet TEtoimistojen neuvonta- ja ohjauspalvelujen tueksi Uudet Internet-sivustot ja sähköiset työvälineet TEtoimistojen neuvonta- ja ohjauspalvelujen tueksi Työ- ja elinkeinoministeriö/ Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2013),

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA 1 Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely Lämpökäsitelty puu soveltuu ulkona ikkunanpuitteiden ja ovien, ulkoverhousten, puutarhakalusteiden sekä terassien

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 GRAAFINEN OHJEISTUS

EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 GRAAFINEN OHJEISTUS EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 GRAAFINEN OHJEISTUS EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 2 Ingressi 3 Graafisen ilmeen osat 4 Logo 5 Graafinen aihe 6 Graafinen aihe variaatiot 7 Värisävyt 8 Typografia

Lisätiedot

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Miksi puuta pintakäsitellään Esteettinen ja suojaaminen Pinnan sinistyminen/ homehtuminen pohjusteen fungisidit (sinistymän- ja homeenestoaineet) Puun halkeilu sideaineet

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti Elokuu 2006 Turvallisuusyhteistyön taustavoima Suomen Erillisverkot Oy:n uusi visio on olla turvallisuusviranomaisten verkottamisen kumppani. Erillisverkot ja sen palvelut ovat

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Salon kaupunki 1076/ /2016 1

Graafinen ohjeisto Salon kaupunki 1076/ /2016 1 Graafinen ohjeisto 1 Salon yhtenäinen ilme Graafisen ohjeiston tehtävänä on yhtenäistää Salon kaupungin visuaalista ilmettä. Harkittu värimaailma, ennalta valittu typografia ja valmiiksi määritellyt reu

Lisätiedot

HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO. Elävää, kaunista ja kestävää pintaa

HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO. Elävää, kaunista ja kestävää pintaa HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO Elävää, kaunista ja kestävää pintaa HB-JUHA tuo sävyjä julkisivuihin ja sisätiloihin HB-JUHA-harkko luo elävän, valon ja varjon sävyillä leikittelevän pinnan, joka on luonnollinen

Lisätiedot

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa Kiinteistön rakenteita ja teknisiä järjestelmiä ei juuri koskaan korjata pelkästään energiatehokkuuden vuoksi, vaan taustalla on lähes aina muu pakottava

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Sivukartta ja rakennesuunnitelma Lahden Seutu www.lahdenseutu.fi 18.2.2013

Sivukartta ja rakennesuunnitelma Lahden Seutu www.lahdenseutu.fi 18.2.2013 Liite 3: Verkkomäärittelytyö Sivukartta ja rakennesuunnitelma Lahden Seutu www.lahdenseutu.fi 18.2.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN VETOVOIMATEKIJÄT TITLE PAGE 2 Versiohistoria Versio: Pvm Tekijä(t): Muutokset: 0.9

Lisätiedot

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 TUNNUS pystytunnus PYSTY- JA VAAKATUNNUS vaakatunnus Keravan kaupungin tunnus muodostuu kahdesta elemen stä: vihreästä käpyaiheisesta merkistä

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea. Sitran graafinen ohjeisto

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea. Sitran graafinen ohjeisto Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Sitran graafinen ohjeisto Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991, faksi (09) 645 072 sitra@sitra.fi, www.sitra.fi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 Graafinen ohjeisto Sisältö Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 2 Tunnus Vaakaversio Kompaktiversio Suojaetäisyydet Logon suoja-alue Grönä Åretin versaali

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Salon yhtenäinen ilme Graafisen ohjeiston tehtävänä on yhtenäistää Salon kaupungin visuaalista ilmettä. Harkittu värimaailma, ennalta valittu typografia ja valmiiksi määritellyt reu

Lisätiedot

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015 Hollolan kunta graafinen ohjeistus 6/2015 Logo Logon suoja-alueet suoja-alue Logon suoja-alue määrittäminen tapahtuu logon o-kirjaimen avulla. Elementtejä ja tekstejä ei suositella sijoitettavaksi tälle

Lisätiedot

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiera Kokouskutsu 1 (8) Aika 31.08.2016, klo 15:00 Paikka Auditorio Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 4 DP 5

Lisätiedot

Katseet lattiaan! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä. 2-3 johdanto ja sisällysluettelo

Katseet lattiaan! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä. 2-3 johdanto ja sisällysluettelo Designlattiat Katseet lattiaan! 2-3 johdanto ja sisällysluettelo 4-5 Vapaa kuviointi Yksilöllinen designlattia on osa tilan identiteettiä. Värittäminen, kuviointi, personointi kaikki on mahdollista. Erikoisefektit

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Aika 21.06.2016, klo 22:49-22:52 Paikka A1 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisätiedot

Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut

Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut 13.2.2014 2 Esityksen sisältö: Tekninen palvelu Tikkurila-opisto Tukimateriaalit Väri- ja sävypalvelut Suunnittelijansalkku Hakupalvelut Palvelut teollisuudelle 13.2.2014

Lisätiedot

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön!

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! PESUAINEET Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! TIKKURILAN PESUAINEET PERUSTEELLISEEN PUHDISTUKSEEN Oikealla esikäsittelypesulla varmistat maalaus systeemin toimivuuden

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytettypintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää säärasitusten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO VANTAAN KAUPUNGINMUSEO Vanda stadsmuseum Vantaa City Museum Stadtmuseum Vantaa Vantaa Linnamuuseum 21.3.2005 Asematie 1:n ns. Kassan talon rakennushistoriallisesta arvosta Asema kaupunkirakenteessa Tikkurilan

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja Hyvin peittävä, arvokkaan näköinen rouhepinnoite on suunniteltu erityisesti uusille ylitasoitetuille harkkopinnoille sekä betonipinnoille. Soveltuu myös maalatuille betonipinnoille. Markkinoiden laajin

Lisätiedot

AP KIINTEISTÖPALVELUT

AP KIINTEISTÖPALVELUT AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO PJG 21052012 AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO Logo 4-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Yritysgrafiikka - Käyntikortti 10 - Kirjekuoret 11 - Lomakkeet 12-13

Lisätiedot

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab Hankekoulu Sanomatalo 18. 19.9. Tuula Nordberg Paroc Oy Ab 1 Julkisivun lisäeristys 2 Sisältö Korjausrakentaminen Case Poppelipolku Julkisivukorjausten vaihtoehdot Lisäeristyksen vaikutukset 3 Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Julkisivun energiakorjaus JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Esityksen sisältö Korjausrakentamisen osuus energiansäästötalkoissa Rakennusten lämpöenergian kulutus Julkisivun energiakorjaukset Korjausten

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona PESUAINEET Piha-aidalla kukkii home, terassi näyttää kulahtaneelta ja peltikatollekin pitäisi tehdä jotain. Armas aurinko paljastaa puhdistamista, pesua ja huoltoa kaipaavat pinnat. Huolellisella pesulla

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 ROIHU -GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO 1. ROIHU-LOGO... 3 1.1. PÄÄLOGON KAKSI VERSIOTA... 4 1.2. VÄRIT JA LOGON KIRJASINTYYPPI... 5 1.3. PÄÄLOGON SUOJA-ALUE... 6 1.4. MUSTA

Lisätiedot

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin kestävyyttä ja tyyliä miellyttävä kävellä ja katsella Kiinnostus puulattioiden öljykäsittelyyn on Suomessa kasvamassa. Suosituimpia kohteita ovat julkiset

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT 2002

JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT 2002 JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT 2002 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 YLEISTÄ KYSELYSTÄ... 5 2.1 Kysymyksenasettelu... 5 2.2 Kohderyhmät... 5 3 JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT... 7 3.1 Rakennusten ikäjakauma... 7 3.2

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Värin valinta Tikkurilan värikartoista

Värin valinta Tikkurilan värikartoista Värin valinta Tikkurilan värikartoista Miksi on erilaisia värikarttoja? 12/4/2014 Marika Raike, Tikkurila OYj 2 Tikkurilan värikartat räätälöity maalimateriaalille, peittävyys ja kestävyys optimoitu omat

Lisätiedot

Visuaalinen ohjeisto. Peruselementit Huhtikuu 2010

Visuaalinen ohjeisto. Peruselementit Huhtikuu 2010 Visuaalinen ohjeisto Peruselementit Huhtikuu 2010 SISÄLTÖ 2 SITRA LYHYESTI...3 SITRAN VISUAALINEN ILME...4 PERUSELEMENTIT Tunnus Tunnus...5 Tunnuksen käyttö...6 Tunnuksen virheellinen käyttö...7 Tunnushakemisto...8

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Tietoa ja taitoa. Tikkurilasta. Palvelut ammattilaisille

Tietoa ja taitoa. Tikkurilasta. Palvelut ammattilaisille Tietoa ja taitoa Tikkurilasta Tikkurila Paints Oy, PL 53, 01301 Vantaa, puh. (09) 857 731, telefax (09) 8577 6902, www.tikkurila.fi/ammattilaiset Palvelut ammattilaisille Näin hallitset pintakäsittelyn

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008

graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008 graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008 K-Plussa-elementit Plussan omaan käyttöön Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään

Lisätiedot

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Yhtiökokousinfo Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Esityksen sisältö 1. Hankkeen organisaatio 2. Hankkeen vaiheet 3. Ehdotettavat toimenpiteet 4. Alustava aikataulu Hankkeen tilanne/prosessi Toteutussuunnittelu

Lisätiedot

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä.

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä. DESIGNLATTIAT KATSEET LATTIAAN! Yksilöllinen designlattia on osa tilan identiteettiä. Värittäminen, kuviointi, personointi kaikki on mahdollista. Erikoisefektit tuovat lattian täysin uudella tavalla esiin

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy Graafinen ohjeisto Muuttuva Museo Mainostoimisto Bock s Office Oy Johdanto Muuttuva Museo elää ajan hengessä perinteitä kunnioittaen. Se aktivoi kokemaan ja uskaltaa uudistua. Se haluaa puhutella myös

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET INFOTILAISUUS TONTIN SAAJILLE 9.6.2011 PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Aila Virtanen Kaavoitus JAETUT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2011 Kevään 2011 tonttijaossa olleet tontit on väritetty punaisiksi. Muut

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Terveydenhuollon potilastietojen valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja tiedonjako

Terveydenhuollon potilastietojen valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja tiedonjako OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Hyppönen Konstantin, Porrasmaa Jari, Vuokko Riikka, Jalonen Marko Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon potilastietojen

Lisätiedot

Elinkaariajattelu korjausrakentamisessa. KORJAUSRAKENTAMISEN TUPA-ILTA Risto Kivi Hyvinkää 18.01.2012

Elinkaariajattelu korjausrakentamisessa. KORJAUSRAKENTAMISEN TUPA-ILTA Risto Kivi Hyvinkää 18.01.2012 Elinkaariajattelu korjausrakentamisessa KORJAUSRAKENTAMISEN TUPA-ILTA Risto Kivi Hyvinkää 18.01.2012 Kiinteistöjen tekninen käyttöikä ja elinkaari Tekninen käyttöikä on aika, jonka rakennus tai rakennuksen

Lisätiedot

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 As Oy Ristikukkula, julkisivut ja parvekkeet Tässä yhteenvedossa on esitetty julkisivu- ja parvekekorjaushankkeen

Lisätiedot

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä 21.9.2011 Oulun Isännöitsijätoimisto Oy Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä, Oulun Kiint.yhdistys ry. Putkiremontti-iltapäivä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Kehittämispolku 2016 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: ISBN 978-952-245-xxx-xx

Lisätiedot