julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle"

Transkriptio

1 julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle

2 Julkisivukorjaus sisältö Julkisivukorjaus 3 Julkisivukorjaus näin se tehdään luku ja vanhemmat rakennukset luku funktionalismi luvut jälleenrakennuskausi luvut elementtitalot luku ja uudemmat talot 11 Huolellinen valmistelu maksaa itsensä takaisin 12 Asuinkerrostalon julkisivukorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot 13 Tikkurilan palvelut apunanne 16 Tekninen suunnittelu 17 Julkisivun huoltomaalaus 18 Julkisivupintojen uusiminen 19 Julkisivuvaipan korvaaminen uudella järjestelmällä 20 Maalien valinta soveltuvuus julkisivukohteiden huoltomaalaukseen yms. 21 Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon 23 Arkkitehtonisesti kaunis ja sopu suhtainen julkisivu lisää asumis mukavuutta ja tekee talosta ympäristöään halutumman kohteen Julkisivu kertoo paljon taloyhtiöstä. Hyväkuntoisena ja jämäkkänä se viestii myös tunnetasolla koko talon ja sen asuntojen kunnosta. Arkkitehtonisesti kaunis ja sopusuhtainen julkisivu lisää asumismukavuutta ja tekee talosta ympäristöään halutumman kohteen, mikä vaikuttaa asuntojen arvoonkin. Tikkurilan julkisivukorjausopas kuuluu taloyhtiöille suunnattuun materiaalikokonaisuuteen. Oppaassa on esitetty taloyhtiöille ratkaisumalli, joka auttaa aloittamaan, hallitsemaan ja toteuttamaan taloyhtiön julkisivukorjauksen. Ratkaisumalli sisältää neljä toisiinsa saumattomasti liittyvää vaihetta. Julkisivuremontti aloitetaan hankesuunnittelulla, jonka jälkeen siirrytään arkkitehtisuunnitteluun ja edelleen rakennesuunnitteluun. Niiden jälkeen on vuorossa toteutusvaihe. Jos näistä vaiheista ohittaa yhdenkin, matkan varrella syntyy hankaluuksia eikä lopputulos ole toivottu. Julkisivukorjaus on usein putki- ja sähköremontin jälkeen taloyhtiön seuraavaksi kallein remonttikokonaisuus. Tämän vuoksi siihen kannattaa varata reilusti aikaa. Julkisivu on myös taloyhtiön näkyvin osa, joten suunnitteluun ja ideointiin on syytä panostaa. Ratkaisut jalostuvat ja asettuvat oikeisiin uomiinsa, kun ne pohjustetaan perusteellisesti ja pitkäjänteisesti. Valitettavan usein julkisivukorjaus pilkotaan taloyhtiöissä osiin ilman kokonaissuunnitelmaa. Hyvä esimerkki tästä on ikkunaremontti, joka toteutetaan ennen julkisivusaneerausta. Jos julkisivu joudutaan lisälämmöneristämään tai muuten muuttamaan sen rakennetta, juuri vaihdetut ikkunat ovat todennäköisesti liian syvällä tai niiden smyygit ovat liian kapeat, jotta saataisiin tehtyä julkisivuun hyvin soveltuvat arkkitehtoniset ja tekniset ratkaisut. Korjaushankkeita ei kannata turhaan pelätä. Nykypäivänä taloyhtiöillä on isännöitsijän avustuksella mahdollisuus palkata alan ammattilaiset suunnittelemaan ja toteuttamaan koko hanke. Taloyhtiön rooli on tällöin olla aktiivinen tilaaja, joka lopuksi pääsee nauttimaan onnistuneesta työstä. Kun ammattilaiset auttavat hankkeen alusta loppuun, julkisivusta tulee sellainen kuin haluttiin. Tikkurilan puolesta toivomme tämän oppaan olevan ohjenuorana ja apuna julkisivukorjaushankkeessanne. Jos lisäkysymyksiä herää, maalausneuvontamme ammattilaiset auttavat teitä, isännöitsijää ja urakoitsijaa numerossa julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 3

3 Julkisivukorjaus näin se tehdään Apunasi julkisivukorjauksessa hankesuunnittelu arkkitehtisuunnittelu tekninen suunnittelu toteutusvaihe Hankesuunnitteluvaiheen tarkoitus on hankkia tarvittava tieto tulevaa projektia varten. Hanke alkaa, kun tarve korjaukseen havaitaan. Yleensä tämä tapahtuu vähitellen osakkaiden huomatessa julkisivuissa näkyviä muutoksia, jotka kielivät teknisestä toimimattomuudesta tai ikääntymisestä. Julkisivukorjauksen suunnittelu on aina aloitettava ammattilaisen toteuttamalla kuntotutkimuksella. Lisäksi hankesuunnittelussa määritetään kohteen olemus ja merkitys kaupunkikuvassa, korjausvaihtoehdot, alustavat kustannusarviot sekä korjausaikataulu. Hankesuunnitteluvaiheen aikana tulee selvittää, miksi projektiin on ryhdyttävä ja mitä se tuo tullessaan. Taloyhtiön hallituksen on lisäksi hankittava yhtiökokoukselta tarvittavat valtuudet hankkeen toteuttamiseen ja ryhdyttävä pohtimaan rahoitusvaihtoehtoja. Hankesuunnitteluvaiheessa kerätyn tiedon ja valtuuksien pohjalta siirrytään varsinaiseen suunnitteluun. Julkisivujen korjausprojektissa tarvitaan arkkitehti- ja rakennesuunnittelua. Arkkitehtisuunnittelun päätehtävä on löytää arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti sopiva ratkaisu julkisivukorjauksen toteutuksen pohjaksi. Maalauskorjauksessa suunnittelu tarkoittaa sitä, että määritetään uudet värit sekä päätetään käytettävistä tuotteista ja menetelmistä. Laajassa julkisivuhankkeessa, puhumattakaan julkisivujen uudistamisesta, arkkitehtisuunnittelun merkitys on suuri. Arkkitehdin laatimilla julkisivu- ja detaljipiirustuksilla haetaan jul ki sivukorjaukselle rakennuslupa. Lisäksi ne toimivat rakennepiirustusten rinnalla tarjouslaskenta-asiakirjoina. Teknisessä suunnittelussa määritellään julkisivukorjauksen tekniset ratkaisut hankesuunnitteluvaiheen tietojen ja arkkitehtisuunnitteluvaiheen ideoiden pohjalta. Hankkeelle on usein eduksi, jos arkkitehti- ja rakennesuunnittelu aloitetaan yhtä aikaa hankesuunnittelun kanssa. Teknisessä suunnittelussa määritellään julkisivun rakenteet ja työohjeet sekä täsmennetään tuotteet ja työtavat. Rakennesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun yhteistyön tuloksena syntyvät työselitys ja työpiirustukset, joilla voidaan pyytää urakkatarjoukset toteutusta varten. Toteutusvaihe alkaa, kun tarjouspyynnöt lähetetään urakoitsijaehdokkaille. Julkisivukorjausopas ohjaa tekemään oikeita ratkaisuja myös toteutusvaiheessa urakoitsijan valinnasta käyttöönottoon asti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi on olennaista hankkia toteutusvaiheessa projektiin osaava valvoja, joka huolehtii siitä, että korjaus tehdään kaikilta osin urakkasopimuksen mukaisesti. Jämäkästi johdettuna projekti pysyy aikataulussa ja kustannukset halutuissa raameissa. Tällöin myös urakoitsijan, taloyhtiön ja asukkaiden yhteistyö sujuu kitkatta. 4 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 5

4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset Rappareille 1800-luvun loppupuoli oli kulta- Luonnollinen vastaus uuden, niukan tyylin vaa- tyypillinen rakenne aikaa, sillä kertaustyylit vaativat ammattimiehiltä entistä vaativampia suorituksia. Runsailla timuksiin oli käyttää hyväksi rappauksen monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia. Rapparit loi- Massiivinen täystiilimuurirunko paksuus kaksi kiveä eli noin 60 cm, viisikerroksisissa taloissa alin kerros 2,5 kiveä eli noin 75 cm harkotuksilla ja listoituksilla pyrittiin saamaan julkisivuihin vahvaa kolmiulotteisuutta. Itse rappaus oli yleensä sileää, mutta alaosien rus- vat uusia keinoja, joilla saatiin aikaan elävää pintaa. Suurinukkaisella huovalla hierrettyä kosteaa rappauspintaa kutsutaan filttihierretyksi. aikakauden julkisivutyypit Puhtaaksimuurattu tiili Kolmikerrosrappaus ja maalaus kalkkimaalilla tikoinneissa käytettiin erilaisia pintarakenteita ja kipsikoristeita. Karkeaa roiskerappausta isolla kivellä suosittiin, ja eri tavoin uritettuja pintoja käytettiin luomaan illuusiota meisselöidys- Filttihierretty rappaus oli karkeaa mutta tasaista. Kamparappauksessa uritettiin kostea rappauspinta piikikkäällä laudalla uurteiseksi. Pintaa saatettiin urittaa epäsäännöllisesti ristiin, Verhoilu luonnonkivellä tä luonnonkivestä. Kemianteollisuuden jolloin saatiin elävää ruudutusta. Rappauslaas- laajentuessa uusia pigmenttejä tuli markkinoil- tiin sekoitettiin kiviä, jotka rappauksen kuivuttua le. Kalkkimaali säilyi rappauspinnan maalina, hierrettiin pois näin saatiin taas uudenlaista ja ruskean eri vivahteet tulivat käyttöön. pintaa aikaan. jugend 1900-luvun alun rappauksissa luotiin julkisivui- Terrasti- eli mineraalirappaus oli suosittua varsinkin julkisivun alaosissa ja pääoven ympä- hin rytmiä ja elävyyttä roiskerappauksen ja rillä. Terrastilaastiin sekoitettiin kivi- ja lasi- sileän pinnan vuorottelulla. Luonnonkiviä upo- rouheita, joilla pintaan saatiin väriä ja hieno, tettiin märkään laastipintaan, mikä loi uuden- luonnonkiveä muistuttava välke. Terrastirappa- laista ornamentiikkaa. Kaakelointia ja rappaus- us pestiin hienolla sienellä laastin hieman kui- pinnan käsittelyä kuviolliseksi eri työvälineillä vahdettua, jolloin mineraalipartikkelit paljastui- käytettiin yleisesti koriste-elementtinä. Rappa- vat sideaineesta ja pinta sai terrastille ominaisen rin käsin muotoilemia reliefimäisiä koristeita välkkeen. Usein terrasti hakattiin meisselillä pidettiin suuressa arvossa. Kertaustyylien rus- muistuttamaan luonnonkiveä. keat ja harmaanruskeat värit vaihdettiin vuosisadan vaihteen jälkeen taas heleämpiin. Julkisivun värityksessä jugend-tyyli suosi lähes yksivärisiä ja eheitä, suuria väripintoja. Raikkaita ja kevyitä punaisen ja keltaisen sävyjä käytettiin paljon, ja koristeosat maalattiin usein uusrenesanssin julkisivuvärejä Katto Seinät Jäsentely ja koristeet Ikkunat ja ovet Y498 Y500 X498 S500 N417 V461 J458 H467 X395 H473 V464 K461 K460 X467 S473 K467 L482 N487 N475 M460 Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta. samaan sävyyn kuin koko muu julkisivu. klassismi Jugend-tyylin aika jäi lyhyeksi, sillä jo luvun lopulla alkoi arkkitehtuurissa näkyä jälleen klassisia aiheita. Niukka uusi klassillisuus enteili jo tulevaa funktionalistista ajattelutapaa. Vaaleaa, puhtaaksi rapattua pintaa käytettiin selkeissä julkisivuissa. Ornamentiikka kutistui olemattomiin jäljelle jäivät vain yksittäiset klassisoivat ornamentit, jotka rappari muovaili suoraan märkään laastipintaan. Tehokeinot, joilla pintaa elävöitettiin, olivat tämän jälkeen erittäin pieniä. jugend-ajan julkisivuvärejä Vesikatto* Seinät Jäsentely, ikkunat ja ovet Ovet, ikkunat ja jäsentely Tiili F446 S464 S499 Y498 *Vesipeltien värit vaalenivat ja maalattiin toisinaan julkisivun väreihin X395 H457 K497 H467 S469 K484 N436 N458 H487 G499 S458 K487 M496 S462 N416 Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta luvun klassismin julkisivuvärejä Katto Seinät Jäsentely ja koristeet Ikkunat Ovet Tiili S496 M446 M462 Y498 L-S410 L400 J-M495 K468 H473 G498 G496 H496 H499 J500 Tammi G499 J-N495 S463 S416 Tammi K499 S497 N463 S468 Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta. 6 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 7

5 1930-luku funktionalismi luvut jälleenrakennuskausi tyypillinen rakenne Massiivinen täystiilimuurirunko paksuus kaksi kiveä eli noin 60 cm Sekarunko teräsbetonipilareiden ja massiivitiilirungon yhdistelmä 1 ½ kiven reikätiilimuuri (1930-luvun loppupuolella) alakerrassa usein betonipilarit ja isot lasiset näyteikkunat aikakauden julkisivutyypit Puhtaaksimuurattu tiili Kolmikerrosrappaus, maalaus kalkkimaalilla Terrastirappaus Verhoilu luonnonkivellä Klassismin vähäeleisyys oli luonut pohjaa funktionalistiselle ajattelulle. Julkisivuissa ei enää käytetty mitään koristeita, vaan tarvittava rytmi ja dynamiikka luotiin rakennuksen massoituksella ja julkisivun aukotuksella. Pyrkimys valoisuuteen ja puhtauteen oli leimallista ajan julkisivuille. Kalkkirappausta käytettiin edelleen sileinä pintoina. Suoraan tiilipinnalle harjattua slammausta alettiin jälleen suosia. Töölöläisfunkikseen kuului koko julkisivun käsitteleminen kalliilla terrastirappauksella. Kalkkimaalia käytettiin edelleen rapattujen pintojen maalina luvuilla. Useimmiten se pyrittiin maalaamaan kuultavasti, jolloin väri saa syvää hehkua suurilla pinnoilla. Värit olivat vaaleita, eikä niillä ollut tarkoitus jäljitellä luonnonmateriaaleja väreillä oli jo itsenäinen tarkoituksensa arkkitehtuurissa. Suosittuja olivat hyvin vaaleat harmaat, valkoiset ja kermanväriset sävyt. Arkisemmassa funkiksessa käytettiin myös tummempia sävyjä. Tavallisin väri oli edelleen keltainen eri sävyissä, mutta myös vihertäviä ja sinertäviä värejä suosittiin. Julkisivun koristeosat, mikäli niitä oli, olivat usein vaaleita. Sodan jälkeen arkkitehtuurissa ei ollut mahdollisuuksia liioitella ja yllättää kuten niin usein aikaisemmin tai myöhemmin on tehty. Rakennusmateriaalien niukkuus johti yksinkertaisiin perusratkaisuihin. Ajan rakennukset ovat kuitenkin osoittautuneet kestäviksi ja korjauskelpoisiksi. Materiaalipulan väistyessä 1950-luvun loppupuolella rakennustavassa alkoivat yhdistyä käsityö ja elementtirakentaminen. Kauden lopussa talojen julkisivut alkoivat henkiä tulevaa rakennuskantaa ja julkisivujen vaakasuuntainen ilme vahvistui. Rakennusten julkisivujen roiskerapattu tai sileäksi hierretty rappauspinta maalattiin rakennuspaikalla valmistetulla kalkkimaalilla. Rappaustekniikoina käytettiin myös harjausta, kampausta ja terrastirappausta. Pelkistetyn julkisivun kontrastina oli usein leveä betoninen tai puinen räystäs. Joitain perinteisesti toteutettuja rakennuksia modernisoitiin 1950-luvun lopulla jäljittelemällä rappaukseen elementtijakoa markkeeraava ruudutus. Maalit sävytettiin keltamullalla tai käyttämällä umbran eri sävyjä joskus myös rautaoksideilla ja vihreällä. Kaikki seinävärit olivat vaaleahkoja. Saman alueen rakennuskantaan py- tyypillinen rakenne Tiilimuurirunko paksuus kaksi kiveä eli noin 60 cm Sekarunko (1 ½ tiilen runko) ylimmän kerroksen seinä usein pelkkää kevytbetonia Betonipilarirunko kantavat pystyrakenteet teräsbetonia ja ulkoseinät kevytbetonia sekä tiiltä Betoniseinärunko ulkoseinät ja runkorakenne valettua betonia, ulkovuoraus useimmiten kevytbetonia Kirjahyllyrunko vain väliseinät kantavia, julkisivu voitiin toteuttaa kevytrakenteisena eri materiaaleista aikakauden julkisivutyypit Puhtaaksimuurattu tiili Rappauspinta, maalaus kalkkimaalilla Liuskekiviverhous 1950-luvun lopulla asbestisementtilevy; teräs-, kupari- tai alumiinipeltilevyverhous rittiin luomaan vaihtelua muutamalla eri seinävärillä sekä vaihtelemalla rakennusosien ja tehosteosien värejä. Usein korosteena käytettiin valkoista ikkuna-aukkojen ympärillä. Sokkeleita ja sisäänkäyntien ympäryksiä verhottiin mustalla liuskekivellä. funktionalismin julkisivuvärejä Katto jälleenrakennuskauden julkisivuvärejä S496 M462 M446 Y498 Tasakatto Katto Seinät Korostevärit Ikkunat Ovet F500 H497 G446 H499 G457 L358 V370 N326 H392 Y499 F497 F499 F495 G500 Lakkaus S497 L458 L461 Petsaus Lakkaus Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta. Seinät Jäsentely ja ikkunat Korostevärit N477 X497 Y499 Sementti- Huopatiili katto Y396 Y400 X455 X469 J496 G497 G485 G498 G499 H496 H499 H429 V449 J467 K408 Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta värit aina Tikkurilan Symphony -värikartasta. 8 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 9

6 luvut elementtitalot 1980-luku ja uudemmat talot tyypillinen rakenne Perinteisin menetelmin tehtyjä runkorakenteita 1960-luvun alussa Kirjahyllyrunko vain väliseinät kantavia ja julkisivu voitiin toteuttaa kevytrakenteisena eri materiaaleista: paikallarakennettu osaelementti täyselementti aikakauden julkisivutyypit Rappauspinta, maalaus kalkkimaalilla tai silikaattimaalilla Betonipinta, maalaus liuotinohenteisilla alkydi- ja akryylimaaleilla Asbestisementtilevyverhous Teräs-, kupari- tai alumiinipeltilevyverhous Pesubetonipintaiset elementit Maaltamuuton seurauksena rakentaminen oli vilkasta kaupungeissa. Rakennusteollisuus eli nousukautta, ja aluerakentamissopimuksen puitteissa syntyi uusilla materiaali-innovaatioilla toteutettuja lähiöitä. Niissä alettiin käyttää uutta rakennustekniikkaa, jossa asteittain siirryttiin paikalla rakentamisesta elementtirakentamiseen. Tästä syystä kaupunkirakenteessa 1960-luvun alun talot on toteutettu sekatekniikoita käyttäen. Esimerkiksi talon julkisivu voi olla levy- tai metallipintainen ja pihan puoli perinteinen rapattu rakenne. Julkisivupinnoissa käytettiin tiilimateriaaleja puhtaaksimuurattuna tai sileäksi hierrettyjä rappauspintoja. Levyvuorauksia tehtiin sekä mineraali- että metallimateriaaleilla, kuten alumiinilla ja kuparilla. Elementtitalojen seinät koottiin suurista betonipintaisista seinäkappaleista. Parvekkeiden taustaseinät tehtiin usein puuelementeistä. Tuotantoteknisesti helpommat ruutuelementtijulkisivut yleistyivät 1960-luvun jälkipuoliskolla, samoin kuin ns. pesubetonipinta, joka ajan hengen mukaisesti antoi vaikutelman modernista luonnonkiviseinästä. Seinävärityksinä käytettiin materiaalien omia värejä, kuten betoninharmaata ja mineraalilevyn vaaleanharmaata. Myös metallipintojen oma väri sävytti skaalaa. Maalattuja tehostevärejä oli vähänlaisesti, ja niillä korostettiin lähinnä nauhaikkunoiden välilevyjä ja sisäänkäyntejä. Värisävyinä käytettiin syviä murrettuja perusvärejä varsinainen väri-iloittelu 1970-luvulla säästettiin sisätiloihin luvun alun korkeasuhdanteen jälkeen rakentaminen hiipui laman takia 1990-luvun alussa. Rakennusmäärät olivat vain murto-osa 1970-luvun huippulukemista. Yhä enemmän keskityttiin rivi- ja pientalotuotantoon. Kerrostalorakentamisen suosio on taas hitaasti alkanut kasvaa 1990-luvun lopulta lähtien. Kerrostalojen julkisivuihin alettiin tehdä vaihtelevampaa massoittelua ja elementtitalojen pinnassa käyttää pesubetonin lisäksi tiiltä sekä keraamista laattaa. Myös lasitiilen käyttö yleistyi. Uutuutena markkinoille tuli väribetoni ja sen mahdollistamat ratkaisut. Elementtitaloihin alettiin yhdistellä myös rapattuja ja puhtaaksimuurattuja sekä valtattuja puupintaisia julkisivun osia. Vuosituhannen vaihteessa alettiin julkisivuissa nähdä yhä enemmän lasipintoja. Postmoderni muoto- ja värileikittely tuli julkisivuihin 1980-luvulla. Tällöin suosittiin pastellivärejä, joista vaaleanpunaista ja vaaleansinistä käytettiin yleisesti. Laman iskettyä julkisivuarkkitehtuurissa siirryttiin vähäeleisempään muotokieleen ja hillitympiin väreihin, kuten valkoiseen, kuparinvihreään, tummansiniseen ja tiilenpunaiseen. Kun maaliteollisuus kehittyi teknisesti, julkisivuihin pystyttiin tarjoamaan laajempi väriskaala ja kirkkaat tehostevärit tulivat perinteisten julkisivusävyjen rinnalle. tyypillinen rakenne Kirjahyllyrunko täyselementti runko, BES Kirjahyllyrunko paikalla tehty/osaelementti aikakauden julkisivutyypit Betonielementti: betonipinta, maalaus liuotinohenteisilla alkydi- ja akryylimaaleilla betonipinta, maalaus liuotinohenteisilla vesiohenteisilla disperssiomaaleilla betonipinta, maalaus liuotinohenteisilla kalkkisementtimaalilla tiilipinta väribetonipinta keraaminen laattapinta ohutrappaus 1980-luvun puolivälin jälkeen Rappauspinta, maalaus silikaattimaalilla Lasi 10 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 11

7 Huolellinen valmistelu maksaa itsensä takaisin Asuinkerrostalon julkisivukorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Julkisivukorjaus on taloyhtiölle ja sen asukkaille monessa mielessä niin merkittävä hanke, että sen onnistumista ei pidä jättää hyvän onnen varaan. Korjaushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun tulee käyttää riittävästi aikaa ja luotettavien asiantuntijoiden apua. Valmistelutyö edustaa useimmiten vain muutamaa prosenttia korjauksen kokonaiskuluista, mutta sillä voidaan varmistaa kaikin puolin onnistunut lopputulos. kuntotutkimuksella vältetään yli- tai alikorjaaminen Jussi Mattila Tekniikan tohtori, Tampereen teknillinen yliopisto, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Korjaushankkeeseen ryhdyttäessä on tärkeää tiedostaa, että rakenteen kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen on yksi tärkeimmistä hankkeen tekniseen ja taloudelliseen onnistumiseen vaikuttavista seikoista. Sopivaa korjaustapaa ei pidä arvuutella samanikäisten naapuritalojen korjauspäätösten pohjalta. Tarpeet tulee selvittää talokohtaisella kuntotutkimuksella, joka paljas- taa myös mahdolliset piilossa etenevät vauriot. Kuntotutkimuksen perusteella voidaan valita täsmälleen talon vauriotilanteeseen sopiva korjaustapa. Vain näin voidaan suunnitella ja toteuttaa aidosti tarpeen mukainen korjaus sekä välttää kalliiksi koituva yli- tai alikorjaaminen. Taloudellisessa mielessä tärkeintä on valita oikeantyyppinen korjausmenetelmä. Jos julkisivuista ei löydy juurikaan varsinaisia betonivaurioita, kevyt huoltomaalaustyyppinen korjaus riittää yleensä. Mikäli paikkaamista vaativia vaurioita löytyy jonkin verran, päädytään useimmiten laastipaikkauksen ja pinnoituksen kaltaiseen korjaukseen. Jos vaurioita taas on runsaasti, kyseeseen tulee yleensä jokin lisälämmöneristyksen sisältävä verhouskorjaus, esimerkiksi levyverhous tai eristerappaus, jonka avulla voidaan pysäyttää vanhan rakenteen vaurioituminen. Jos julkisivut osoittautuvat pitkälle vaurioituneiksi, voidaan ulkokuori joutua purkamaan ja korvaamaan uudella julkisivurakenteella. myös ulkonäkö kohdalleen yksityiskohtia myöten Korjaushankkeessa tarvitaan aina arkkitehdin panosta, jos siinä päädytään korjaustapaan, joka muuttaa julkisivun ulkonäköä. Näin varmistetaan, että korjaus tuottaa myös onnistuneen ulkonäön ja nostaa sitä kautta talon arvoa sekä arvostusta. Julkisivuun liittyvät usein erilaiset varusteet ja muut rakennusosat, kuten ikkunat, räystäät ja parvekkeet. Korjaushanketta valmisteltaessa näitä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Pelkän julkisivupinnan korjaamisen sijaan huolehditaan myös yksityiskohtien, kuten tikkaiden ja valaisimien käsittelystä sekä siitä, että esimerkiksi parvekkeet ja ikkunat korjataan samassa yhteydessä, mikäli se on tarpeen ja taloudellisesti mahdollista. talojen julkisivut ovat osa ympäristöä Rakennettu ympäristö muodostuu kaduista, aukioista, puistoista ja merkittävässä määrin rakennusten julkisivuista. Meitä ympäröivät eri aikakausien rakennukset, jotka ovat syntyneet oman aikansa pyrkimysten, mahdollisuuksien ja näkemysten tuloksena. Rakennukset kertovat myös eri aikakausien resursseista: saatavissa olevista materiaaleista, rakennustekniikasta, tyyli-ihanteista, arvostuksista, toteutustavoista ja rakentamisen volyymistä. Julkisivujen kirjo on valtava. Tyylikausien sisälläkin jokainen rakennus on tavallaan ainutkertainen osa lähiympäristöään. Se viestii olemassaolollaan suunnittelun tasosta, rakennustyön laadusta sekä saamastaan kohtelusta ja huolenpidosta. Rakennusten erilaisuus ja moninaisuus on nähtävä rikkaudeksi ja ympäristön perusarvoksi. Korjaushankkeeseen ryhtyvien tehtävä on vaativa ja moniulotteinen. Se edellyttää laaja-alaista tietämystä ja kykyä luotsata hanke hyvään lopputulokseen. suunnittelemalla harkittuihin ratkaisuihin Julkisivukorjaukseen tarvitaan aina taitavat suunnittelun ammattilaiset: arkkitehti ja rakennesuunnittelija. Arkkitehti luo julkisivujen korjaussuunnittelussa rakennuksen perusilmeen käytettävistä materiaaleista ja väreistä, niiden muodostamasta harmoniasta ja harkitusta jännitteisyydestä sekä rakennusosien detaljoinnista. Rakenneinsinöörin tehtävä painottuu valittujen toimenpiteiden teknisen toimivuuden varmistamiseen, lujuuden ja kestävyyden määrittelyyn sekä rakenteiden mitoittamiseen. mitä korjataan ja miksi Julkisivujen huoltotoimien peruslähtökohta on selvittää, mitä korjataan ja miksi. Rakennusten ulkovaipan kunnossapito on olennaisen tärkeää koko rakennuksen kannalta, mutta kalliisiin korjauksiin ei kannata ryhtyä turhaan. Julkisivujen korjauksen on aina pohjauduttava kuntotutkimukseen tai esteettiseen arviointiin, jonka perusteella korjaaminen voidaan kohdentaa ja ajoittaa oikein. Rakennuksen arvottaminen Korjaustarpeen selvittyä ei pidä suin päin päättää korjaustapaa ennen kuin rakennus on arvotettu ympäristöllisesti ja rakennushistoriallisesti. Asemakaavoitetuilla alueilla rakennuksien julkisivuja on määritelty suojeltaviksi. Myös kaupunkien yleiskaavoissa ja rakennusjärjestyksissä on rakennusten ulkoasua sitovia velvoitteita. Jos selkeitä julkistahon vaatimuksia ei ole, arvottamisen tekee hankkeen arkkitehti yhdessä rakennusvalvonnan aluearkkitehdin 12 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 13

8 Asuinkerrostalon julkisivukorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Asuinkerrostalon julkisivukorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot kanssa. Arviointiin osallistuu myös rakennusvalvonnan laajempi kaupunkikuvaelin hankkeen painoarvon ja suunniteltavan toimenpiteen laajuuden mukaan. Erilaisten muuttujien ja vaikuttimien selvittämiseksi julkisivujen korjaushankkeesta kannattaa aina tehdä hankesuunnitelma, joka auttaa sitä kohti kaikin puolin onnistunutta ratkaisua. Hankesuunnittelussa tarvitaan ammattilaisten apua, jotta edellä kuvatut selvitykset saadaan tehdyksi. Niiden pohjalta päästään tekemään päätöksiä siitä, mihin suuntaan korjaussuunnittelua lähdetään viemään. Alkuperäisen tai nykyisen tyylin ja rakennustekniikan arvostaminen Rakennuksen alkuperäisen tai nykyisen hahmon säilyttämistä tulee aina pitää ensimmäisenä vaihtoehtona sen ympäristöä rikastuttavan ja monipuolistavan arvon takia. Rakennuksen julkisivujen säilyttävä korjaaminen tarkoittaa sitä, että korjaustoimilla ei tärvellä sitä, mikä on tarkoitus säilyttää. Korjausmenetelmät on harkittava tarkkaan: mitkä materiaalit soveltuvat alkuperäisen materiaalien kanssa yhteen ja minkälaisia työtapoja tulee noudattaa korjausten onnistumiseksi? Uusi ilme Uusivaan julkisivukorjaukseen päätyminen ei anna lupaa kaikkien tarjolla olevien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Muuttavan korjauksen suunnittelu on vaikea tehtävä, koska siinä on uuden ratkaisun lisäksi mukana rakennuksen koko historia. Suunnittelu alkaa materiaalivaihtoehtojen pohjalta luonnosteluna, jolla tutkitaan tavoitteiden toteuttamista sekä vaihtoehtojen sopivuutta ympäristöön ja korjattavaan rakennukseen. Keinot Julkisivukorjauksessa kannattaa olla maltillinen ja pyrkiä välttämään rajuja uudistuksia. Maamme rakennuskanta ja sen ulkoinen arkkitehtuuri ovat yleisilmeeltään vähäeleisiä ja vaatimattomia. Ympäristön tason kohentaminen ei vaadi räväkkyyttä ja vau-efektejä. Hienovaraisin keinoin voidaan saada aikaan tuloksia, jotka säilyvät arvokkaina koko korjatulle julkisivulle asetetun kestoajan. Rauhallisen perusilmeen siimekseen voi kätkeä pieniä ja yllätyksellisiäkin elementtejä, jotka kertovat rakennuksen huolellisesta korjaussuunnittelusta. kokonaisuus yksityiskohdat Valittu perusratkaisu ja materiaali määrittävät korjauksen perustan. Kokonaisuus, värit, pintakäsittelytavat ja detaljit on suunniteltava materiaalille luonteviksi. Usein julkisivukorjaukseen liittyy koko rakennuksen ulkovaipan miettiminen. Ulkoseinäpintojen lisäksi on otettava kantaa ikkunoihin, ulko-oviin, parvekkeisiin, sisääntulokatoksiin, valaistukseen ja julkisivujen varusteisiin. Myös julkisivuihin kiinteästi liittyvien piha-aiheiden ratkaisuilla voidaan tukea ja korostaa julkisivun uutta ilmettä. Rakennus kohoaa tontin piha-alueesta, jonka ulkoasu on merkittävä osa kiinteistön kokonaisuutta ja antaa myös lähtökohtia rakennuksen ulkoasun ideoimiseen. sopeutuminen/erottuminen Yleisohjeita julkisivujen elävöittämisestä ei voi antaa, koska rakennus ja sen ympäristö ovat aina ainutkertaisia. Parhaimmillaan rakennuksen uudistettu ulkokuori tukee kiinteistön omaleimaisuutta sekä tekee siitä ympäristöönsä sopeutuvan ja sen yleisilmettä kohentavan elementin. Samalla voidaan rakennukseen tehdä yksilöllisiä piirteitä, joilla se erottuu aikakautensa suuresta massasta hienostuneella ja arvokkaalla tavalla. Eero Jukkola Arkkitehti SAFA 14 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 15

9 Tikkurilan palvelut apunanne Tekninen suunnittelu maalausneuvonta Maalausalan ammattilaiset auttavat puhelimitse pintakäsittelyongelmissa. Maalausneuvonnan palvelupuhelin vastaa arkipäivisin klo kiinteistöpalvelu Kiinteistöpalvelun ammattilaiset konsultoivat Isännöitsijöitä ja muita kiinteistöalan ammattilaisia kulloinkin oikean pintakäsittelyratkaisun löytämiseksi kiinteistöihin niin julkisivuun kuin sisämaalaukseen. Kauttamme saatte myös käyttöönne maksulliset analyyttisen laboratoriomme palvelut. Analyyttinen laboratorio on erikoistunut maalien raaka-aineiden ja maalien tutkimiseen sekä maalin koostumuksen selvittämiseen. Käytettävissä ovat myös mikrobiologisen laboratorion asiantuntijapalvelut. Kiinteistöpalvelun ammattilaiset tavoitatte ammattikuntamyyntimme kautta. kaavapalvelu Tikkurilan kaavapalvelun laajan värikarttamateriaalin ja apuvälineiden avulla voidaan selvittää vanhoja värejä. Kaavapalvelusta voi myös tiedustella tietyn värin sävytettävyyttä eri tuotteisiimme. väripalvelu Tikkurilalta voi tilata ideatasoisen maksullisen värisuunnitelman. Jotta värien sopivuutta voidaan parhaiten arvioida, suunnittelu tehdään suoraan kohteesta otettuihin valokuviin. Suunnittelijamme tekee kaksi vaihtoehtoista värisuunnitelmaehdotusta. Lisäksi suunnitelma sisältää luettelon suunnittelijan valitsemista väreistä ja tuotteista sekä aidot värikartan värimallit. Onnistunut korjaushanke alkaa korjaustarpeen hyväksymisestä ja korjausprosessin aloittamisesta. Riittävän laajan kuntotutkimuksen tekeminen korjattaville rakenteille on tärkeimpiä vaiheita ennen suunnittelun aloittamista. Kuntotutkimuksen tietojen pohjalta valitaan korjausmenetelmät ja päätetään korjausten laajuus. Korjaustyöt voidaan laajuudeltaan jakaa esimerkiksi seuraavasti: julkisivujen huoltomaalaus julkisivupintojen uusiminen julkisivuvaipan korvaaminen uudella järjestelmällä Maalausneuvonta: (arkisin 8 19) Sähköpostipalvelumme: Tikkurilan värisuunnitteluohjelman voi myös ladata verkkosivuiltamme omalle koneelle osoitteesta Ohjelman avulla on vaivatonta kokeilla itse erilaisten värivaihtoehtojen sopivuutta julkisivuun ja parvekkeisiin. Ohjelmalla pystyy värittämään myös digikameralla julkisivusta otettuja kuvia. Omien kuvien saattaminen väritettävään kuntoon on maksullista. Lisäksi ohjelma sisältää mallikuvia, joita voi värittää maksutta. 16 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 17

10 Tekninen suunnittelu Tekninen suunnittelu julkisivun huoltomaalaus julkisivupintojen uusiminen Huoltomaalaus on kokonaisvaltaisista julkisivujen korjaustoimenpiteistä kevein. Se on mahdollista, jos: kuntotutkimuksen mukaan julkisivurakenteet ovat niin hyvässä kunnossa, ettei niiden odoteta vaurioituvan lähitulevaisuudessa julkisivuja halutaan uudistaa tai rakennuksen väriä muuttaa Huoltomaalauksen suunnittelussa oleellista on tunnistaa aiemmin käytetyt pinnoitekerrokset, niiden sideainetyypit, kerrosten lukumäärä ja paksuus sekä niiden tartunta alustaansa. Nämä selvitetään kuntotutkimuksessa. Vanhojen pinnoitekerrosten kanssa yhteensopiva huoltomaali tai -pinnoite valitaan kuntotutkimuksen yhteydessä tehdyn vanhojen pinnoitekerrosten analysoinnin perusteella. Nykyaikaisilla kiviainesjulkisivuille tarkoitetuilla julkisivumaaleilla ja -pinnoitteilla saadaan julkisivuille uusi värikäs pinta, joka suojaa hyvin rakennetta. Huoltomaalaustyön työvaiheita ovat julkisivupintojen huolellinen pesu, irtonaisten ja heikosti alustassaan kiinni olevien pinnoitekerrosten poisto, mahdollisten pienten alustan vaurioiden korjaus, pohjustus sekä maalaus tai pinnoitus. Julkisivupintojen uusiminen tulee kyseeseen kuntotutkimuksen osoittaessa, että huoltomaalauksella ei enää saavuteta haluttua kestoikää, koska alustarakenteessa on jo laajoja vaurioita tai vanhat pinnoitteet ovat huonossa kunnossa. Julkisivupintojen uusimista suunnitellessa on otettava huomioon koko julkisivurakenne rungosta viimeisimpään maaliin tai pinnoitteeseen. Näin saadaan kaikki pinnoitekerrokset keskenään yhteensopiviksi ja koko rakenteesta teknisesti toimiva ilman kompromisseja. Rakennuksen käyttötarkoituksen ja sijainnin lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon tulevat huoltotoimet. Käytettävä maali tai pinnoite valitaan rakennuksen käyttötarkoituksen, sijainnin sekä muiden vaatimusten perusteella siten, että se sopii hyvin yhteen muun rakenteen kanssa. Julkisivupintojen uusimisen työvaiheita ovat kaikkien vanhojen pinnoitteiden esimerkiksi kaikkien vanhojen laastikerrosten poistaminen rapatuista pinnoista kiinteää alustaa myöten sekä uusien rappaus- tai suojalaastikerrosten ja pinnoitekerrosten tekeminen. 18 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 19

11 Tekninen suunnittelu Maalien valinta soveltuvuus julkisivukohteiden huoltomaalaukseen yms. julkisivuvaipan korvaaminen uudella järjestelmällä Rakennuksen koko julkisivuvaipan korvaaminen uudella voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun: kuntotutkimuksen mukaan julkisivurakenne on niin huonossa kunnossa, että sitä ei voida korjata pelkällä huoltomaalauksella tai julkisivupintojen uusimisella halutaan parantaa esimerkiksi rakennuksen lämpötaloutta tai muuttaa rakennuksen ulkonäköä Nykyaikaisiin rakennuksen ulkovaipan korvaamisjärjestelmiin kuuluu myös ns. ohutrappauslämmöneristäminen. Esimerkiksi sandwich-elementtikerrostalon julkisivun päälle asennetaan suunnittelijan määrittelemä uusi lämpöeristekerros. Sen päälle lisätään n. 4 6 mm paksu verkotettu laastikerros, joka pinnoitetaan järjestelmään kuuluvilla pinnoitteilla. Rakennuksen lämpötalous paranee, ja koko vanha julkisivurakenne siirtyy ns. lämpimälle osalle uutta seinärakennetta. Lisäksi vanhan rakenteen vaurioituminen hidastuu oleellisesti. Järjestelmä mahdollistaa myös täysin uudenlaisen ilmeen rakennukselle, sillä ohutrappauseristämällä ulkovaippa voidaan yleensä tehdä ilman liikuntasaumoja. Tyypilliset työvaiheet korvattaessa julkisivuvaippaa esimerkiksi ohutrappauseristämällä ovat vanhan julkisivupinnan puhdistus ja pahimmin vaurioituneiden alueiden mekaaniset korjaukset, uuden lämpöeristeen asennus sekä sen päälle tehtävät pinnoitekerrokset. Rakennusten ulkopinnat ovat jatkuvasti alttiina sateelle, auringolle ja mikrobeille. Ulkomaalien tehtävä onkin suojata puupintoja, metallipintoja ja kiviainespintoja luonnollisilta rasituksilta sekä kaunistaa julkisivuja värien avulla. kiviainespinnat Uusi pinnoite Epäorgaaninen maali Huoltomaalauksessa on olennaisen tärkeää tietää, millä maalityypillä seinä on aiemmin maalattu ja mikä maali soveltuu sen päälle maalattavaksi. Oheisista taulukoista löytyvät yleisimmät alustatyypit ja niille soveltuvat tuotteet huoltomaalaukseen. Oheiset taulukot ovat suuntaa-antavia suosituksia. Rakennesuunnittelija määrittää aina kohteeseen huoltokäsittelyn sekä alustan vaatimat esikäsittelytyöt. Tarkemmat ohjeet ja tuoteselosteet osoitteesta Vanha pinnoite Orgaaninen maali Kalkki- Sementti- Silikaatti- Dispersio- Alkydi- KS-maali/ Silikonimaali maali maali maali maali pinnoite emulsiomaali Pohjusteet ja esikäsittelyaineet Alfasil-silikonisuoja Kivisil-pohjuste Kivitex-silikaattipohjuste Hydrosolipohjuste Betonipintojen maalit ja pinnoitteet Finngard 150 Finngard 500 Kivisil * Kivitex-silikaattimaali * Finseco KS Finnseco S Rappauspintojen maalit ja pinnoitteet Holvi Perinnekalkki Kivitex-silikaattimaali * Kivisil * HybriSil Finnseco KS Thermodek-lisälämmöneristysjärjestelmä Thermodek-liimalaasti Thermodek 0,5 J Thermodek 1,5 H Thermodek 1,5 P Thermodek 3,0 H Sokkelit Yki-sokkelilaasti Yki-sokkelimaali Yki-rouhepinnoite * Vaatii erikoistoimenpiteitä vanhan maalipinnan puhdistamiseksi työselityksen mukaan. 20 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 21

12 Maalien valinta soveltuvuus julkisivukohteiden huoltomaalauksessa yms. Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon puupinnat Uusi pinnoite Vanha pinnoite Akrylaatti- Öljy- tai alkydi- Kuulto- Puupuhdas Uusi teollisesti maali maali käsittely pinta pohjamaalattu (esim. Pika-Teho) (esim. Teho) pinta Esikäsittelyt Homeenpoisto Tehopesu Huoltopesu Pohjustus Valtti-Pohjuste Valtti Akvabase Pohjamaali Pito Öljypohja Pintamaali Ultra Pika-Teho Vinha Teho Lin Durosil Valtti Clor Extra HUOM! Tarkista käsittely-yhdistelmät tuoteselosteesta. Ikkunoiden ja ovien huoltokäsittely: Kuultokäsitellyt pinnat hiotaan ja käsitellään uudelleen kuultavalla tuotteella Valtti Color Extralla tai lakalla Unica Superilla tai peittomaalataan ulkopinnat Teho Ikkunamaalilla. Peittomaalatut pinnat pitää hioa hyvin, metallipinnat Vanha pinnoite Uusi pinnoite jotta uusi maali tarttuu pintaan. Ulkopintojen huoltomaaliksi sopii Teho Ikkunamaali, Ultra tai Vinha. Kaiteiden huoltokäsittely: Kaiteisiin soveltuu kuultavista tuotteista Valtti Color Extra tai peittävistä tuotteista Teho Ikkunamaali. Sinkitty Teräs Tako- PVC Pural Alkydimaali Akrylaatti- Polyuretaani- Lin-grafiittiteräs rauta Plastisol (Panssari- maali maali maali maali) (Repco) (Temaclad SC 50) Esikäsittely Panssaripesu Pohjamaali Rostex Super Pintamaalit Panssarimaali Repco * Temaclad SC 50 LIN-grafiittimaali *Roster Super pohjamaaliksi yleistä > Työaika määritetään mielellään ulkokauden ajaksi (maaliskuu-lokakuu) tai urakoitsijalle parhaiten sopivaan ajankohtaan. Selvittäkää myös talvityömahdollisuuksia. > Urakkatarjouspyynnöt laaditaan niin, että saadaan vertailukelpoiset tarjoukset. Esimerkiksi erilaiset määrät ilmoitetaan ei pyydetä urakoitsijaa arvioimaan. > Urakkatarjouspyynnöstä on ilmettävä, mitkä pinnat käsitellään ja miten, sekä kuuluuko urakkaan muita töitä kuten esimerkiksi pihatöitä, yms. > Urakassa sovelletaan yleensä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE > Urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin merkitään urakoitsijan kohteeseen tutustumiselle ajankohta ja annetaan taloyhtiön yhteyshenkilön kontaktitiedot. Huolehdi, että taloyhtiön edustaja on paikalla/tavoitettavissa vastaamassa kysymyksiin tutustumisajankohtana. > Taloyhtiölle on kustannusetu, jos se pystyy tarjoamaan wc- ja sosiaalitilat työntekijöille työn ajaksi. > Pienemmissä urakoissa on suotavaa, että taloyhtiö järjestää maaleille, tasoitteille ja työvälineille lämpimän, lukitun varastotilan. > Taloyhtiö keskustelee vakuutusyhtiönsä kanssa mahdollisesta rakentamisajan lisävakuutuksesta ja muista ilmoituksista esim. tulityöilmoitus. > Sovitaan taloyhtiön puolelta ennakkoon, ketkä tekevät lopulliset päätökset, esimerkiksi väreistä ja tarvittaessa hyväksyvät pinnat. > Julkisivuremontin valvontaan tulee AINA palkata ammattitaitoinen ulkopuolinen valvoja. urakoitsijan valinta Tarjouspyyntöjen lähettäminen > Pyydetään urakkaa muutamalta tarjoajalta. Jo kolmesta saa hyvän kokonaiskuvan kustannuksista. > Anna urakoitsijoille aikaa laskea tarjouspyyntöä vähintään kaksi viikkoa. Tarjouspyyntöjen käsittely > Sovitaan taloyhtiön hallituksen kokous valmiiksi, kun tarjousaika umpeutuu. > Hankitaan valtuutus yhtiökokoukselta mahdollisimman nopeasti tai etukäteen, jotta saadaan urakoitsijan resurssit sidottua. Urakan sopiminen > Tehdään aina kirjallinen sopimus. Ilmoitetaan myös tarjouskilpailun hävinneille urakoitsijoille välittömästi. > Sovitaan taloyhtiön ja urakoitsijan vastuut selvästi. toteutusvaihe > Valitaan yhteyshenkilö, joka hoitaa yhteydenpidon urakoitsijan ja taloyhtiön välillä. > Jos työn aikana sovitaan urakkatarjouksesta poikkeavasta toiminnasta tai lisätöistä, tulee kaikki sopia kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Asukastiedotus > Järjestetään tiedotustilaisuus, jossa urakoitsija esittäytyy. Pyydetään urakoitsijaa tekemään asianmukaiset mallit valmiista pinnoista ja väreistä. TEKSTI KESKEN > Kerrotaan asukkaille koska työ alkaa ja kauanko se kestää. > Esitellään tarkat työnkuvaukset työvaiheista ja niiden odotetusta kestosta. Näin rauhoitetaan asukkaita ja vähennetään tiedustelujen määrää. > Nimetään asukkaille taloyhtiön edustaja, jonka kautta hoidetaan kaikki asiointi urakoitsijan kanssa. Eli suoria pyyntöjä ja tilauksia työmaan työntekijöille ei saa tehdä. > Työnaikaiset järjestelyt Urakoitsijan työn tukeminen > Taloyhtiön vastuulle jäävien asioiden hoitaminen mieluummin ennakkoon. > Yhteyshenkilön kiinnisaatavuus taattava. > Hallituksen valvonta ja mahdollisuus pikapäätöksiin työn edetessä mahdollisissa muutoksissa. käyttöönottovaihe > Lopputarkastus tehdään aina urakoitsijan kanssa. > Yleisenä käytäntönä urakoitsija laskuttaa viimeiset % urakkasummasta sen jälkeen, kun työ on lopputarkastettu ja otettu vastaan. > Urakoitsijan tulee YSE 98:n mukaan tallettaa pankkiin takuuajan vakuus, joka on 2 % verottomasta urakan kokonaissummasta lisätöineen. Tämä vakuus vapautetaan urakoitsijan käyttöön takuuajan päätyttyä. > Taloyhtiöiden edustajien tulee varmistaa, että suunnitelmat, käytetyt värit ja tuotenimet on arkistoitu siten, että ne ovat seuraavassa remontissa suunnittelijoiden käytettävissä. lopputarkastus > Asukkaille järjestetään infotilaisuus, jossa käydään remontti läpi ja vastataan mahdollisiin kysymyksiin ja annetaan mahdollisuus palautteeseen. huolto-ohjeet Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 22 julkisivukorjaus tikkurila tikkurila julkisivukorjaus 23

13 tikkurila johtavaa osaamista Tikkurila on johtava eurooppalainen pintakäsittelytuotteiden valmistaja. Julkisivukorjauksiin markkinoimme kattavia tuotesarjoja maaleja ja pinnoitusvaihtoehtoja. Ammattilaisten käyttöön tarjoamme maksuttoman tieto- ja ohjepalvelun verkkosivuillamme Sieltä löydät lisätietoa ja työvinkkejä myös julkisivukorjauksiin. 780XXX MES JUKO Tikkurila Oy, PL 53, Vantaa, puh. (09) , faksi (09) ,

parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle

parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle Parvekekorjaus sisältö Parvekekorjaus 3 Parvekekorjaus näin se tehdään 4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset 6 1930-luku funktionalismi 7 1940 50-luvut jälleenrakennuskausi

Lisätiedot

porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle

porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle sisältö Porrashuoneen maalausremontti 3 Porrashuoneet kuntoon talolle uusi ilme 3 Aikakausien tyypilliset piirteet aidot värit esiin 3 Porrashuoneen maalausremontti

Lisätiedot

Kerrostalon julkisivukorjaus

Kerrostalon julkisivukorjaus SUOMEN YMPÄRISTÖ 37 2009 Kerrostalon julkisivukorjaus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Julkisivun ominaispiirteet ja korjaustavan valinta Petri Neuvonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 37 2009 Kerrostalon julkisivukorjaus

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Valojen ja pintojen yhteispeliä

Valojen ja pintojen yhteispeliä Tikkurilan Tikkurila Oyj:n asiakaslehti nro 1 huhtikuu 2010 TÄSSÄ NUMEROSSA VÄRIÄ SAUNAAN UUSILLA SUPI-TUOTTEILLA Schaumanin linnan Hidas remontti Moderni Koti Valojen ja pintojen yhteispeliä SISÄLTÖ 4

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti lokakuu 2013

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti lokakuu 2013 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti lokakuu 2013 10 32 14 39 4 26 Tikkurilan Viesti tässä numerossa 4 «Uusi aika, uudet värit 6 «Uusi himmeä Helmi sisäpinnoille 8 «Ässätex kestää siellä missä muut eivät

Lisätiedot

rappaus- ja betonipintojen maalaus

rappaus- ja betonipintojen maalaus rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko.

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot

Tikkurilan. Kerrostalorakentamisen uudet ideat. Tikkurilan asiakaslehti. nro 1 huhtikuu 2011

Tikkurilan. Kerrostalorakentamisen uudet ideat. Tikkurilan asiakaslehti. nro 1 huhtikuu 2011 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti nro 1 huhtikuu 2011 Kerrostalorakentamisen uudet ideat KEVÄT TULEE HUOLEHDI PINNOISTA ZEN JA Tunto Kivi SISÄLTÖ 4 Helsinki hakee uusia ideoita kerrostalorakentamiseen

Lisätiedot

Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu

Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu 3 KORJAUSHANKKEEN VAIHEET JA SUUNNITTELU Leo Osara Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu Suunnittelu on päätöksenteon valmistelua. Julkisivun korjaushanke on taloyhtiölle huomattavan suuri taloudellinen

Lisätiedot

OPAS GUIDE 2015 PUUTALON MAALAUS. Säilytä talosi arvo

OPAS GUIDE 2015 PUUTALON MAALAUS. Säilytä talosi arvo OPAS GUIDE 2015 PUUTALON MAALAUS Säilytä talosi arvo 2 IDEOI, INNOSTU JA ONNISTU - yhdessä Tikkurilan kanssa - Puu on suomalaiseen maisemaan sopiva, yksilöllisiä ja ainutkertaisia rakennusratkaisuja mahdollistava

Lisätiedot

Julkisivutuotteet. Mineraalialustat. Hinta 1,50 2002 720935 JUMI

Julkisivutuotteet. Mineraalialustat. Hinta 1,50 2002 720935 JUMI Julkisivutuotteet Hinta 1,50 2002 720935 JUMI Tikkurila Paints Oy, PL 53, 01301 Vantaa, puh. (09) 857 731, fax (09) 8577 6902, www.tikkurila.fi/ammattilaiset Neuvonta ammattilaisille puh. (09) 8577 3720

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki KUKKIVA HAMINA K e s k u s t a n r a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n o h j e i s t o VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki SISÄLLYS Yleistä 1 Ohjelman perusta... 1 Tavoite 1 Toimintatavat 1

Lisätiedot

Taloautomaatioon liittyvä liiketoiminta kasvaa nopeasti. www.kita.fi. Julkisivuremontti kestää aikansa. Urakoitsijan vastuu

Taloautomaatioon liittyvä liiketoiminta kasvaa nopeasti. www.kita.fi. Julkisivuremontti kestää aikansa. Urakoitsijan vastuu www.kita.fi Urakoitsijan vastuu Hinta 9,20 EUR Julkisivuremontti kestää aikansa Isossa remontissa pitää olla yhteinen tahtotila Taloautomaatioon liittyvä liiketoiminta kasvaa nopeasti TOIMITUKSELTA PIDÄ

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely OPAS GUIDE KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä väritys- että suojaamistarkoituksessa.

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 4 21 24 18 8 38 Tikkurilan Viesti tässä numerossa 4 «Tiilikatoille lisää käyttöikää huoltamalla ja maalaamalla 7 «Uutuus Unica Akva helppoutta ikkunoiden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi. Olli Kokkonen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi. Olli Kokkonen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Olli Kokkonen TALOYHTIÖN ASUNTORAKENTEEN JA -RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua?

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille 1/2015 Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Forumin P-hallin peruskunnostus Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett PÄÄKIRJOITUS 28 Forumin pysäköintihallin

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (50) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

R I N T A M A M I E S T A L O

R I N T A M A M I E S T A L O RINTAMAMIESTALO 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS TOIMII...

Lisätiedot

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot

Talviurakointi kannattaa

Talviurakointi kannattaa Talviurakointi kannattaa Vinhan vuosikymmenet TIKKURILAN IL ASIAKASLEHTI AKAS ASLE NRO 1 HUHTIKUU HTIK UU 2008 Valtti Ulkovaha suojaa terassia Tässä numerossa ULKOMAALAUS 30-vuotias Vinha jatkaa suosiossa

Lisätiedot

Maunulan 1950-luvun arkitaide

Maunulan 1950-luvun arkitaide Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:7 Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Helsingin

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 1 HUHTIKUU 2007

TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 1 HUHTIKUU 2007 TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 1 HUHTIKUU 2007 Hevos- voimaa Vipelen Tallilla Taikaa Rakennusperinnettä Pohjanmaalla kotona ja julkitiloissa Tässä numerossa ULKOMAALAUS Kolmen kerran käsittely suojaa puupintoja

Lisätiedot

Tikkurilan TIKKURILA 150 VUOTTA PAASITORNIN KUNNOSTUS JOUTSENMERKKI TIKKURILAN KOLMELLE SISÄTUOTTEELLE MAALAUSRYL 2012. Tikkurilan asiakaslehti

Tikkurilan TIKKURILA 150 VUOTTA PAASITORNIN KUNNOSTUS JOUTSENMERKKI TIKKURILAN KOLMELLE SISÄTUOTTEELLE MAALAUSRYL 2012. Tikkurilan asiakaslehti Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti nro 1 huhtikuu 2012 TIKKURILA 150 VUOTTA JOUTSENMERKKI TIKKURILAN KOLMELLE SISÄTUOTTEELLE MAALAUSRYL 2012 PAASITORNIN KUNNOSTUS SISÄLTÖ 4 Lempäälään nousee uuden ajan

Lisätiedot