Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, Tiina Kemppinen, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Martti Repo, Seija Ristimaa, Viljo Saukko, Esko Vinkki, Heino Vuorenmaa, puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen POISSA Ritva Vatjus, jäsen Heikki Halla-aho, jäsen MUUT SAAPUVILLA Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja, saapui OLLEET kokoukseen klo ja poistui klo Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja, saapui kokoukseen klo Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä Maria Isosalo, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Antti-Jussi Vahteala, talousjohtaja, paikalla :t klo Jaakko Niskanen, Danske Capital, paikalla 61 klo LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Marjaana Laitila-Säilyn ja Päivi Määtän. Puheenjohtaja TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirjanpitäjä Erkki Rytky Maria Isosalo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Marjaana Laitila-Säily Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Päivi Määttä Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu Danske Capital vierailu/jaakko Niskanen sijoitussalkun muutos Tilinpäätös Tiera Oy:n osakepääoman merkitseminen Myyrilän tuleva käyttö Vakanssien täyttöluvat Kansalaisopistojen liiton innovaatioseminaarin ja liittokokouksen edustajat Kirjelmät Muut asiat 125 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus DANSKE CAPITAL VIERAILU/JAAKKO NISKANEN SIJOITUSSALKUN MUUTOS (Valm. talousjohtaja) Haapaveden kaupungin ns. reporahat on sijoitettuna Danske Capitalin omaisuuden hoidossa niin sanotussa täyden valtakirjan salkussa. Danske Capitalin salkunhoitaja Jaakko Niskanen tulee esittelemään uutta vaihtoehtoa sijoitustoiminnalle. Riskit paremmin tunnistava navigaattori -malli saattaisi sopia kaupungin sijoitustoimintaa nykyistä allokaatiosalkkua paremmin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunki siirtyy käyttämän navigaattori -mallia sijoitustoiminnassaan ns. reporahojen osalta. Käsittely: Pöytäkirjan liitteenä nro 41/2011 on salkunhoitajan esitys muutoksesta. Hyväksyttiin. Merk. Antti-Jussi Vahteala ja Jaakko Niskanen olivat paikalla tämän pyklän käsittelyn ajan klo Mervi Niemelä saapui kokoukseen klo

4 Kaupunginhallitus TILINPÄÄTÖS 2010 (Valm. talousjohtaja) Vuoden 2010 tilinpäätöksen vuosikate on ,57. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen ,55. Konsernin tulos on ,06 ja vuosikate ,22. Esityslistan liitteenä nro 39/2011 on vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kuntalain 70 mukaan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2010 tulos ,55 kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille. 2. allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi (liite nro 39/2011). 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 4. Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan vielä allekirjoituksen jälkeen tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä tilinpäätöksen valtuustolle menevään kappaleeseen, jos sellaiseen on tarvetta. Hyväksyttiin. Merk. Antti-Jussi Vahteala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo

5 Kaupunginhallitus TIERA OY:N OSAKEPÄÄOMAN MERKITSEMINEN (Valm. hallintojohtaja) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Kuntaohjelmahankkeena on joulukuusta 2009 alkaen valmisteltu Kuntien ICT -palvelukeskuksen ja kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamista. Mukana valmistelussa on ollut Sitran lisäksi kuntia ja kuntayhtymiä, valtiovarainministeriö ja kuntaliitto. Laadittujen liiketoimintasuunnitelmien pohjalta on Kuntatalolla Helsingissä perustettu tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita tuottava KPK ICT Oy ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottava KPK THH Oy. KPK ICT Oy:n perustivat 24 perustajaosakasta ja KPK THH Oy:n 11 perusjaosakasta. Suomen kuntaliitto on mukana KPK ICT Oy:ssä. Molempien yhtiöiden omistuspohjan odotetaan kasvavan loppuvuoden aikana kuntatoimijoiden päätöksenteon edetessä. Yhtiöiden osakkeiden ensimmäinen merkintäkausi päättyy Yhtiöjärjestysten mukaan osakkeiden merkintähinta on 1,00 euroa kultakin osakkeelta, sen jälkeen 3,00 euroa kultakin osakkeelta saakka ja sen jälkeen 6,00 euroa kultakin osakkeelta tai muu hinta yhtiökokouksen 2/3 enemmistön päätöksen perusteella. Kuntayhtymän osakkuus on 1 euro koko kuntayhtymä, kun vähintään yli puolet jäsenkunnista ovat myös osakkaana ja jäsenkunnille hinta on 1 euro/asukas. KPK ICT Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on tuottaa ICTasiantuntija, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita omistajilleen sekä kehittää ja järjestää omistajilleen strategia- ja toimintalähtöistä tarpeista johdettuja muita ICT -palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää omistajilleen ICT -ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö on kuntatoimijoiden omistamia osakeyhtiöitä, jotka järjestää house - palvelua vain omistajilleen, jolloin omistajatahojen ei tarvitse kilpailuttaa yhtiöiltä hankittavia palveluita. Yhtiö ei voi osallistua avoimiin tarjouskilpailuihin, vaan se toimii ainoastaan in-house markkinoilla tuottaen palveluita, jotka omistajatahot ovat strategisena päätöksenä päättäneet hankkia. KPK ICT Oy toimii verkostomaisesti, jonka toiminta perustuu jo olemassa olevan osaamisen syventämiseen ja ratkaisujen monistettavuuteen. Yhtiö rakentaa esim. ICT -asiantuntijapalveluista ja sovelluspalveluista palvelusalkun, jota omistajat voivat hyödyntää hankinnoissaan in-house periaatteella omien tarpeidensa mukaan. Hyödynnettäviä KPK ICT Oy:n palveluita voivat olla esim. sähköisen asioinnin palvelut, tehtyjen tietojärjestelmäratkaisujen hallinta ja kehittäminen, palvelutoiminnan ja tietohallinnon parempi yhteensovittaminen ja sitä tuke-

6 Kaupunginhallitus vien järjestelmien kehittäminen, tietoturvan asiantuntijapalvelut, hankintojen ICT-asiantuntijapalvelut ja yhtiön hankkimien yksittäisten järjestelmien hyödyntäminen. Yhtiöstä käytetään nimeä Kuntien Tiera Oy. Kaupungin on tässä vaiheessa järkevää ostaa Tiera Oy:n osakkaita. Kaupunginjohtajan ehdotus: Haapaveden kaupunki merkitsee Tiera Oy:n osakkeita asukaslukuaan vastaavan määrän. Merkintä katetaan kaupunginhallituksen muut investoinnit määrärahasta. Lisäksi kaupunginhallitus päättää valita talousjohtajan edustajakseen Tiera Oy:n yhtiökokoukseen. Hyväksyttiin. Merk. Antti-Jussi Vahteala oli paikalla tämän pykälän keskustelun ajan klo , mutta poistui esteelisenä paikalla päätöksenteon ajaksi. Anita Niemi saapui kokoukseen klo

7 Kaupunginhallitus MYYRILÄN TULEVA KÄYTTÖ Petula (Valm. perusturvajohtaja) Myyrilässä toimivat tällä hetkellä Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen perheneuvola ja A-klinikka, mutta terveyskeskusremontin valmistuttua marraskuussa 2010 nämä palvelut siirtyvät terveyskeskuksen tiloihin ja Myyrilä jää tyhjilleen. Myyrilä tarjoaa monia mahdollisuuksia keskeisellä sijainnillaan. Myyrilää on suunniteltu aiemmin terveyskeskuksen remontin yhteydessä kotihoidon työtilaksi. Toisena vaihtoehtona on noussut esille Myyrilän käyttö ns. järjestötalona, joka tarjoaisi kuntalaisille mahdollisuuksia erilaiseen yhteisölliseen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaan vapaaehtoistoimintaan. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus nimeää työryhmän selvittämään Myyrilän tulevaa käyttöä. Lautakunta esittää, että - työryhmään valitaan perusturvaosastolta projektipäällikkö Marja Hallenberg ja että - järjestötalo vaihtoehtoa selvitettäessä työryhmässä on mukana myös kattava järjestöjen edustus - perusturvalautakunta päättää esittää mahdollisen lautakunnan edustajan valinnan. Hyväksyttiin. Lautakunnan edustajaksi esitetään Anja Tallgren. Khall Myyrilän talon tulevaisuutta pohtineen työryhmän näkemykset ja ehdotus Myyrilän tulevasta käytöstä. Oheislukemistona on selvitys Myyrilä työryhmän kokouksista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Hallitus päättää, että se hyväksyy Myyrilä -työryhmän esityksen: - Haapaveden kaupunki antaa Myyrilän yhdistysten ja kuntalaisten käyttöön alkaen. - TERPS-hankkeen projektipäällikkö selvittää yhdistyskohtaisesti, mitkä yhdistykset ovat halukkaita siirtämään toimintansa Myyrilään tänä vuonna.

8 Kaupunginhallitus Myyrilän toiminnan käynnistää ja sen toiminnasta vastaa vuoden 2011 lokakuun loppuun TERPS-hanke. Sen jälkeen yhdistykset organisoivat keskenään Myyrilän toiminnan yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. - Myyrilään toimimaan tulevat yhdistykset tekevät kaupungin kanssa ns. kumppanuussopimuksen, jossa määritellään talon yhteiset säännöt ja vastuutaho. Sopimuksessa määritellään myös se, mitä yleishyödyllistä toimintaa kukin yhdistys sitoutuu tekemään. - Yhdistyksiltä perittävät kiinteistökustannukset: yhdistykset, jotka tarvitsevat sellaiset tilat, jotka ovat ainoastaan heidän käytössään, solmivat kaupungin kanssa vuokrasopimuksen 5 /m²/kk + alv (sisältää kaikki kiinteistökustannukset ja yhteisten kokoustilojen käyttöä 4 h/viikko). - Mikäli yhdistyksen yleishyödyllinen toiminta on merkittävää, niin kaupunki voi tarjota yhdistykselle tilat veloituksetta yhdistyksen käyttöön; tästä päättää kaupunginhallitus. - Ulkopuoliset voivat vuokrata kokoustilaa 5 /tunti. - Hallitus velvoittaa teknisen toimen remontoimaan talossa kuntoarviossa todetut ongelmat kellarin ja ryömintätilan osalta ennen kuin yhdistykset muuttavat taloon. Kyseisten remontin kustannusarvio (liite nro 40/2011) on 9000 ja siihen on haettu rakennusperinnön hoitoon tarkoitettua avustusta. - Ellei yhdistyksillä ole tarvetta vuokrata kaikkia huoneita Myyrilästä, elinkeinojohtajan on mahdollista vuokrata joitain huoneita myös yritysten käyttöön. Käsittely: Tiina Kemppinen esitti, että valmistellaan terveyskioskitoimintaa Myyrilään. Marjaana Laitila-Säily esitti, kansalaisopiston tilatarpeet kartoitetaan, olisiko heillä tarvetta Myyrilän käytölle. Hallituksen puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kaupunginhallitus on periaatteessa valmis luovuttamaan Myyrilän yhdistysten käyttöön. Toimikunta jatkaa työtä Myyrilän tulevan käytön selvittämiseksi ja laatii listan yhdistyksistä, jotka sitoutuvat toimintaan. Asia tuodaan sitten hallituksen käsittelyyn uudelleen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja ehdotuksen. Merk. Mervi Niemelä poistui kokouksesta klo

9 Kaupunginhallitus Vakanssien täyttöluvat (Valm. hallintojohtaja) Seuraaville vakansseille on anottu täyttölupia: 1. Terveyskeskushammaslääkärin virka (HAM HA V) toistaiseksi Haapaveden hammashoitolassa. 2. Laitoshuoltajan toimi toistaiseksi 20 h/vko Hyttikallion koululla. 3. Laitoshuoltajan toimi toistaiseksi vanhusten palvelukodeilla Haapavedellä. 4. Perhepäivähoitajan toimi alkaen ryhmäperhepäiväkoti Manussa. 5. Erityisluokanopettajan päätoimisen tuntiopettajan tehtävät toistaiseksi Hyttikallion koululla. 6. Psykologin virka (SOS HA V) toistaiseksi Haapavedellä. Täyttölupa-anomukset ovat esityslistan oheislukemistona. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää em. täyttöluvat. Hyväksyttiin.

10 Kaupunginhallitus KANSALAISOPISTOJEN LIITON INNOVAATIOSEMINAARIN JA LIITTOKOKOUKSEN EDUSTAJAT (Valm. kansalaisopiston rehtori) Kansalaisopistojen liiton KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry tarkoituksena on vapaan sivistystyön, kansalaisopistojen ja opiskelijayhdistysten edunvalvonta, toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen eri koulutusorganisaatioiden välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön aseman parantamiseksi, järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, harjoittaa koulutus-, kulttuuri-, kehittämis-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä luo ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Kansalaisopistojen liiton innovaatioseminaari ja liittokokous järjestetään Lappeenrannassa. Haapaveden kaupungilla on oikeus lähettää liittokokoukseen kolme jäsentä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Anja Tallgren ja Liisa Vornanen valitaan Haapaveden kaupungin edustajiksi Kansalaisopistojen liiton innovaatioseminaariin ja liittokokoukseen. Anja Tallgren valtuutetaan käyttämään liittokokouksessa kahta ja Liisa Vornanen yhtä ääntä. Anja Tallgrenin estyneenä ollessa Liisa Vornanen valtuutetaan käyttämään kolmea ääntä. Hyväksyttiin.

11 Kaupunginhallitus KIRJELMÄT (Valm. hallintojohtaja) 1. Korkein hallinto-oikeus: Sairaankuljetus Juha Louet Ay:n ja Haapaveden Sairaankuljetus Oy:n vastaselitykset täytäntöönpanokieltoasiassa. Saapunut Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä: Alustavat tilinpäätöstiedot tilikaudelta Saapunut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. Saapunut Jokilaaksojen pelastuslaitos: pidetyn johtokunnan kokouksen pöytäkirja. Saapunut Oulun hallinto-oikeus: Päätös ; osayleiskaavan hyväksymistä koskeva valitus. Saapunut Fortum Energiaratkaisut Oy: Muutoksia Fortum power and heat Oy:n liiketoiminnassa. Saapunut Kuntaliitto: Haussa vuoden kylämyönteisin kunta Saapunut Keskipiste-Leader ry: Leader-tuen kuntaosuuden suuruus. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pöytäkirja Vattenfall-puitesopimuksen seurantaryhmän 13. kokouksesta. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan liitto: pidetyn maakuntahallituksen pöytäkirja. Saapunut Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi em. kirjelmät. Hyväksyttiin.

12 Kaupunginhallitus MUUT ASIAT Anita Niemi teki aloitteen hankkeen hakemiseksi ydinkeskustan kehittämisasiassa.

13 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 62, 64, 67, 68 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 61, 63, 65, 66 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 61, 63, 65, 66 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan VALITUSOSOITUS Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätök-

14 Kaupunginhallitus omainen ja valitusaika seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/2011 196 KOKOUSAIKA 6.6.2011 klo 14.00-17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2011 1 KOKOUSAIKA 17.2.2011 klo 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot