Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelman hyväksyminen sekä muutos talousarvioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelman hyväksyminen sekä muutos talousarvioon"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelman hyväksyminen sekä muutos talousarvioon 315/033/2011 KH 57 Kokemäen kaupungin talousarvioon vuodelle 2014 on kirjattu, että Tulkkilan koulun tilat remontoidaan siten, että koulu voi toimia kolmisarjaisena. Kolmisarjaisuuden on tarkoitus mahdollistaa useamman koulun yhdistäminen keskuskouluun. Tulkkilan koulun peruskorjaus ja laajennus sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2014, mikä tarkoittaa, että valtionavustuksen myöntävä viranomainen Länsi-Suomen aluehallintovirasto tarvitsee hankesuunnitelman ja L2 tasoiset suunnitelmat viimeistään syyskuussa 2014, jotta valtionavustus voidaan myöntää. L2 tasoiset arkkitehtisuunnitelmat pitävät sisällään asemapiirroksen, pohjapiirrokset, leikkaukset ja julkisivut, selvityksen tehtävistä rakennustöistä (esim. rakennustapaselostus) ja selvityksen tehtävistä LVISA-töistä. Peruskorjauksen suunnittelijoiden kilpailutus on saatettava käyntiin viivytyksettä. Tulkkilan koulun remontoiminen edellyttää Kokemäen kaupungin käyttämän Duo Amiga -arkkitehtiryhmän selvitysten mukaan laajennuksia nykyiseen koulurakennukseen jo kaksisarjaisenakin. Laajennusten sijoittaminen koulun yhteyteen on osoittautunut haastavaksi jo kaksisarjaisenakin. Kolmisarjaisuus olisi selvitysten mukaan edellyttänyt erillisen lisärakennuksen tekemistä. Toiminnallisesti erillinen opetustiloja sisältävää lisärakennusta ei ole pidetty parhaana mahdollisena vaihtoehtona. Käsillä olevassa suunnitelmaversiossa on lähdetty siitä, että rakennetaan liikuntatilat erillisenä rakennuksena. Tämä edesauttaa myös liikuntatilojen käyttöä muihin kuin koulun tarpeisiin. Duo Amigan kaksisarjaista koulua koskevan suunnitelman mukaan kustannukset peruskorjauksesta olivat n. 4,3 miljoonaa euroa (alv 0 %) ilman varustusta ja kolmisarjaisen koulun n. 5,7 miljoonaa euroa ilman varustusta. Uusimman suunnitelman mukaan varsinaiseen Tulkkilan koulurakennukseen kohdistuva peruskorjaus ja laajennus maksavat 3,6 miljoonaa euroa, liikuntahalli 3,3 miljoonaa euroa ilman varustusta ja punaisen rakennuksen remontointi euroa. Punaisen koulun remontointi ei ole välttämätön, ellei kolmisarjaisuus toteudu. Liikuntatilojen järjestämistä pidetään välttämättöminä toiminnan kannalta. Tulkkilan koulun lisäksi hallilla on vaikutusta yhteiskoulun ja lukion sekä kuntalaisen käyttötarpeisiin. Suurin osa kaupungin koulujen oppilaista on kävelymatkan päässä uudesta liikuntahallista. Yhteiskoulun ja lukion käytössä on kaksi liikuntasalia (yläsali ja alasali). Salien käyttöaste on maksimaalista. Kummankin salin yhteen laskettu tyhjä aika koulupäivän aikana on vain 7-9 tuntia viikossa. Samanaikaisesti on aina tyttöjen ja poikien ryhmä. Toinen ryhmä on yläsalissa ja toinen on alasalissa. Ylioppilaskirjoitusten aikana isompi yläsali on kokonaan poissa käytöstä eli 3-5 viikkoa vuodessa. Käytännössä tilat eivät riitä nykyisellään yläkoulun ja lukion käyttöön siten, että liikuntaa voitaisiin hyvin ja opetussuunnitelman mukaisesti aina järjestää. Uusi liikuntahalli antaisi uuden mahdollisuuden järjestää liikunnanopetusta nykyvaatimusten mukaisesti ja mahdollistaa monipuolisen liikunnan opettamisen vaikeissakin sääoloissa, jolloin ulkoliikuntaa ei voida vapaasti järjestää. Uutta isoa

2 liikuntahallia puoltaa myös se, että eri palloilulajeja voidaan tällöin opettaa lajin vaatimusten mukaisissa olosuhteissa. Liikuntahalli tulisi vapaa-aikakäyttöön tämän hetkinen arvion valossa laskennallisesti yli 50 %:sti. Tulkkilan liikuntasalia käytetään tällä hetkellä kouluajan ulkopuolella 20h/vk. Liikuntasalitilaa ei käytännössä ole arki-iltaisin vapaana lähellä keskustaa olevilla alueilla. Kokemäellä ei tällä hetkellä ole yhtään modernia ja ison liikuntatilan puitteet täyttävää liikuntapaikkaa. Palloiluhallikin on osin vanhentunut, kuntayhtymän omistuksessa eikä täytä esimerkiksi virallisen salibandykentän vaatimuksia. Kokemäkeläisten liikuntaseurojen parissa toteutetun kyselyn perusteella useimpien seurojen mielestä Kokemäen liikuntasalitilanne on riittämätön nykyiseen tarpeeseen nähden ja salit ovat pieniä esimerkiksi isojen ryhmien ja joukkuelajien harrastamista ja harjoittelua varten. Liikuntahallin rakentamisen osalta siihen osuuteen, joka kohdistuu muuhun kuin koulukäyttöön voidaan saada valtion liikuntapaikkarakentamistukea enintään 30 % ja enintään 0,7 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelmaa pidetään kouluverkkoratkaisuista riippumattomana. Se mahdollistaa kolmisarjaistamisen, mutta olisi hyvä ratkaisu kaksisarjaisenakin, koska kaksisarjaisuus joka tapauksessa edellyttää toimivan laajennuksen, johon muuta hyvää ratkaisua ei ole löytynyt. Hanketta esiteltiin yleisölle ja koulujen henkilöstölle järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa. Koulujen henkilöstöä koskeneessa tilaisuudessa esitettiin huolia kolmisarjaistamisen osana suunniteltuun kuutosluokkien siirtymiseen koulukeskukseen ja punaisen koulurakennuksen kunnostamisen tarpeeseen joka tapauksessa. Kuntalaiskuulemisessa oli paikalla 47 henkilöä. Keskusteluun nousivat ehdotuksen kokonaiskustannukset, liikuntahallin käyttötarpeet eri tahojen osalta, kouluverkkoselvityksen rajausten laventaminen ja kuutosluokkien sijoittuminen. Keskustelu koski pitkälti myös asioita, jotta eivät suoraan kohdistu nyt tehtävään päätökseen. Hallintosäännön 31 mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on hyväksyä hankesuunnitelmat. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelma Kaupunginjohtajan päätösesitys Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä päivätyn Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelman; 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2014 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa siten, että Tulkkilan koulun ja siihen liittyvien hankkeiden peruskorjausmenomäärärahaksi varataan 7,6 milj. euroa (aiemmin 5,65 milj. euroa) ja tulomäärärahaksi 2,5 milj. euroa 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että vuosien taloussuunnitelman lainanottoa lisätään yhteensä 2,3 milj. euroa.

3 Käsittely Valmisteltu asia, Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelma ja päätösehdotus jaettiin kokouksessa pöydälle. Luottamushenkilöillä oli mahdollisuus tutustua asiakirjoihin etukäteen. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan käsittelyn aikana. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja kaupunginjohtaja Markus Ojakoski, puh , sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä, puh ja talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh KH 69 Kaupunginhallituksen kokouksen esittelytekstissä mainitun Duo Amigan tekemän kustannusarvion mukaan pystyttiin toimimaan Lähteenmäen koulun remontin ( ) tapauksessa. Lähteenmäen koulun remontti ajoittui rakennusajaltaan edulliseen ajankohtaan, mutta on mahdollista, että Tulkkilan koulun remontoiminen ajoittuu tässä suhteessa myös kohtuullisen suotuisaan rakennussuhdanteeseen. Tästä huolimatta on syytä esittää myös Porin kaupungilta saadut arviot eri remonttivaihtoehtojen kustannuk sista. Porin kaupungin kaksisarjaista koulua koskevan suunnitelman mu kaan kustannukset peruskorjauksesta olivat n. 6,8 miljoonaa euroa (alv 0 %) ilman varustusta ja kolmisarjaisen koulun n. 8,7 miljoonaa euroa ilman varustusta. Uusimman suunnitelman mukaisessa remontissa Porin kaupungilta saadut arviot ovat varsinaiseen Tulkkilan koulurakennukseen kohdistuva peruskorjaus ja laajennus 4,7 miljoonaa euroa, liikuntahalli 3,5 miljoonaa euroa ilman varustusta ja punaisen rakennuksen remontointi euroa eli yhteensä 8,2-8,7 miljoonaa euroa. Määrärahavarauksen tulee olla riittävä remontin toteuttamiseksi. Määrärahavarauksella on myös vaikutusta remontin suunnittelun ja toteutuksen ohjaamiseen. LS2 -tasoisten suunnitelmien valmistuttua tekninen lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä määrärahan antamissa puitteissa. Talousarviossa oleva määrärahavaraus ei siten saisi olla väljä. Punaisen koulurakennuksen remonttiin ei kaupungin johtajan päätösesityksessä ole varattu rahoitusta. Liikuntahallin supistumi selle ja/tai investoinnin pienentämiselle etsitään vaihtoehtoja jatkosuunnitte lussa. Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisalalle keskiviikkoon 5.3. saapuneissa selvitystä ja Tulkkilan koulun hankesuunnitelmaa koskevissa 14 palautteessa kritisoidaan erityisesti kii reistä selvitys- ja hankeaikataulua sekä kuutosluokkalaisten siirtoa yhteis kouluun. Suuri osa palautteista koskee Peipohjan koulua ja niissä edellyte tään koulun säilyttämistä. Kouluremontin alkamiselle on pidetty koko ajan edellytyksenä valtion rahoitusta hankkeelle. Rahoi tuksesta saatiin ennakoiva ratkaisu joulukuun loppupuolella, mutta sen edel lytyksenä on, että työt aloitetaan vuonna Sen vuoksi hankkeen pää suunnittelijoiden valinnalla on kiire. Kaupunginjohtajan päätösehdotus

4 Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä päivätyn hankesuunnitelman sillä muutoksella, supistettuna ; Käsittely Käsittelyn aikana kaupunginjohtajan muutti päätösehdotustaan. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä päivätyn hankesuunnitelman sillä muutoksella, supistettuna, ja Korkeaojan sekä Peipohjan koulujen nimet poistetaan suun ni tel mas ta; Käsittelyn aikana jäsen Juhani Oksanen esitti, että asia palautetaan uudelleen val misteluun siten, että Tulkkilan koulu rakennetaan kaksisarjaise na 3,8 miljoonan eu ron kustannusarviolla, ja lii kun tahallista teh dään erillinen päätös. Jäsen Mikko Laiho kannat ti esi tys tä. Koska oli tehty kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta poik keava esi tys, totesi puheenjohtaja, että asiasta on äänes tet tävä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, jossa kau pun ginjoh tajan päätösehdotuksen kannalla olevat äänestävät JAA, ja Ju hani Oksasen esi tyksen kannalla olevat äänestävät EI. Ää nes tys jär jes tys hy väk syttiin yksimielisesti. Käydyssä nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 2 Ei-ääntä. JAA-äänen antoivat puheenjohtaja Seppälä, varapuheenjohtaja Sutinen sekä jäsenet Godin, Huhtanen, Prinkkala ja Teini, ja Ei-äänen antoivat jäsenet Laiho ja Oksanen. Pu heenjoh taja to tesi kau pun gin joh ta jan muutetun päätösehdotuksen tulleen kau pungin hallituk sen pää tök sek si. Päätös Kaupunginhallitus päätti

5 1. hyväksyä päivätyn hankesuunnitelman sillä muutoksella, supistettuna, ja Korkeaojan sekä Peipohjan koulujen nimet poistetaan suunnitelmasta; Merkittiin, että jäsen Mikko Laiho jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Eriävä mielipide liitettiin pöytäkirjaan. Lisätietoja kaupunginjohtaja Markus Ojakoski, puh , sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä, puh ja talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen Vapaa-aikalautakunta 62 20.08.2014 Tiedoksi VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen pa no KH 311 KH 26.05.2014 236 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 AIKA 13.12.2010 klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 MUISTIO 17.4.2014 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 Aika: Perjantai 4.4.2014 kello 18.00 20.50 Paikka: Korkeaojan koulu (os. Kullaantie 690, Kokemäki) Tarkoitettu: Erityisesti Korkeaojan

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 4.2.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 4.2.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.01.2015 klo 19:00-22:35 Paikka Jämsän kaupungintalo (2.krs) Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30 20.27 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 25 06.03.2012 Kunnanhallitus 75 19.03.2012 Koulutuslautakunta 42 12.04.2012 Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 41/31/311/2012 KOULTK 25 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot