Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle x.x.2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019. x.x.2015"

Transkriptio

1 Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle

2 Sisällysluettelo Valvontatutkimusohjelma Parikkalan... 1 kunnan vesilaitokselle Aluksi Laitoksen yhteystiedot Organisaatio, hallinto ja henkilöstö Hygieniaosaaminen Valvontatutkimusohjelma Valvontatutkimusohjelman laatiminen Valvontatutkimusohjelman voimassaolo Aiemmat valvontatutkimusohjelmat ja muut suunnitelmat Veden laadun tavoite Vedenottamot ja niiden ominaispiirteet Veden osto ja myynti Osto Myynti Eri ottamoilta tulevan veden sekoittuminen, jakelu ja varastointi (ylävesisäiliö) Veden kulutus, liittyneiden määrä, erityisasiakkaat, jakelualue ja verkostomateriaalit Veden käsittely laitoksella Aikaisempien vuosien tulokset, veden laadun kehittyminen, esiintyneet häiriöt vuodet Vaaratekijöiden kartoitus ja riskianalyysi Heralammen ottamolla Korjaavat toimenpiteet, käyttötarkkailu ja sen valvonta Valvontamenetelmät tunnistetuille riskeille Vaaratekijöiden ja riskien vaikutus käyttötarkkailuun ja valvontatutkimusohjelmaan Laitoksen käyttötarkkailu sekä muu valvonta Käyttötarkkailun näytteenottosuunnitelma ja näytteenottopaikat Käytettävät menetelmät ja laboratoriot Viranomaisvalvontatutkimukset ja muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta Näytteenottopaikat Näytteenottosuunnitelma Parikkalan verkostoalue Uukuniemen verkostoalue Viranomaisnäytteiden näytteenottaja Käytettävät laboratoriot Muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta Poikkeukset Edellytykset poikkeukselle Laitoksen poikkeukset Ohjelmasta ja tutkimuksista koituvat kulut ja maksut Erityistilanteet Toiminta laatusuositusten ylityksissä Toiminta laatuvaatimusten ylityksissä Toiminta vesivälitteisessä epidemiaepäilyssä ja epidemiassa Tiedottaminen ja raportointi Valvontatutkimustulosten lähettäminen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle normaalitilanteissa Säännöllinen tiedottaminen talousveden laadusta vedenkäyttäjille Tiedottaminen laatusuositusten ylityksissä vedenkäyttäjille Tiedottaminen raakaveden laadun muutoksista Tiedottaminen laatuvaatimusten ylityksistä aluehallintovirastolle Tiedottaminen erityistilanteissa vesilaitoksen ja viranomaisten kesken Tiedottaminen erityistilanteissa vedenkäyttäjille Päiväys, allekirjoitukset Liite 1 Toimintaohjeet erityistilanteiden varalle Liite 2 Esimerkkitiedote vedenkäyttäjille Liite 3. Luettelo tahoista, joille on tiedotettava talousveden erityistilanteista

3 Aluksi Tämä ohjelma on laadittu Sosiaali- ja tuotevalvontakeskuksen (STTV) malliohjelmaa soveltaen. Säädökset Talousveden laadusta ja laadun valvonnasta säädetään seuraavissa säädöksissä: terveydensuojelulaki 763/1994 terveydensuojeluasetus 1280/1994 sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (ns. iso talousvesiasetus) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (ns. pieni talousvesiasetus) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1351/2006 talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta valtioneuvoston asetus 1365/2011 elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä valtioneuvoston asetus 1174/2006 elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista vesihuoltolaki 119/2001 valtioneuvoksen päätös 366/1994 juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta Valvontatutkimusohjelman laatiminen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 8, 9, 10 ja 11 pykäliin. Myöhemmin tässä ohjelmassa käytetään talousvettä toimittavasta laitoksesta termiä vesilaitos. Valvontatutkimusohjelma tulee laatia sellaisille vesilaitoksille, jotka toimittavat talousvettä vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin, riippumatta siitä onko laitoksella omia ottamoita tai omaa verkostoa. Myös laitokset, joiden talousvettä käytetään elintarvikealan yrityksessä tuotteiden ja aineiden valmistuksessa, jalostuksessa, säilytyksessä tai markkinoille saattamisessa tai joiden talousvettä jaetaan käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ovat velvollisia laatimaan ohjelman. Kunnan terveydensuojeluviranomainen tekee rajatapauksissa päätöksen siitä, onko vesilaitos STMa 461/2000 mukainen laitos, jonka tulee laatia ohjelma. Jos vesilaitos katsotaan STMa 401/2001 mukaiseksi pieneksi yksiköksi, ohjelman tekeminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. 1. Laitoksen yhteystiedot Parikkalan kunnan vesi- ja viemärilaitos, Harjukuja 6, Parikkala, puh Parikkalan kunnan vesilaitos varallaolo Organisaatio, hallinto ja henkilöstö Virkanimike (nimi, puhelinnumero) Yhdyskuntatekniikanpäällikkö Anu Nikulainen puh Vastuu ja tehtävänkuvaus Vesilaitoksen toimintojen tunteminen, vesilaitoksen hallinnointi ja tiedottaminen. Raportointi tekniselle lautakunnalle. Epidemiatyöryhmä Varalla Heikki Varis, p

4 Laitosmies-työsuojelupäällikkö Pekka Saukkonen puh Talousveden laadusta vastaaminen, vedenottamoiden hoito, näytteenotto Laskutus puh Laskutus, kirjanpito, toimistotyöt 3. Hygieniaosaaminen Todistukset laitoksessa työskentelevien henkilöiden talousvesihygieenisestä osaamisesta huolehditaan ja esitetään pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Todistukset uusitaan viiden vuoden välein. Listaa ylläpitää Valvira, laitosmiehillä hygieenisestä osaamisesta ovat todistukset (kortit) mukana. Kesäaikana on sijaisia tai harjoittelijoita yleensä yksi henkilö. Häneltä ei edellytetä osaamistodistusta, koska he eivät yksin tee päätöksiä talousveden laatuun vaikuttavien toimenpiteiden tekemisestä, vaan paikalla on aina joku, jolla on osaamistesti suoritettuna. Ulkopuolisia urakoitsijoita käytettäessä varmistetaan urakkasopimuksia laadittaessa, että veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä (esim. vesijohtoverkostojen saneeraus) tekevillä on osaamistodistus suoritettuna tai että he tekevät kyseisiä toimenpiteitä vain sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on osaamistesti suoritettuna. 4. Valvontatutkimusohjelma 4.1. Valvontatutkimusohjelman laatiminen Ympäristöinsinööri Ilkka Kosonen on laatinut ohjelman yhdessä Parikkalan kunnan yhdyskuntatekniikapäällikön Anu Nikulaisen ja vesilaitoksen hoitajan, Pekka Saukkosen kanssa. Uukuniemen verkoston osalta lausunto on pyydetty Kesälahden terveydensuojeluvalvonnalta. Lausuntojen perusteella ohjelmaa on muokattu. Terveydensuojeluviranomainen (ympäristöinsinööri) pyytää ohjelmasta lausunnon Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuoltoyksiköltä. Lausuntojen perusteella ohjelmaa muokataan, minkä jälkeen terveydensuojeluviranomainen toteaa ohjelman täyttävän STM asetuksen 461/2000 vaatimukset ja lähettää ohjelman tiedoksi aluehallintovirastolle ja ELY -keskukselle. Tutkimusohjelma käsitellään myös Parikkalan teknisessä lautakunnassa Valvontatutkimusohjelman voimassaolo Valvontatutkimusohjelma on laadittu vuosille Ohjelma otetaan käyttöön sen jälkeen, kun se lausuntojen ym. perusteella on muokattu lopulliseen muotoonsa ja terveydensuojeluviranomainen terveystarkastaja toteaa ohjelman täyttävän STM asetuksen 461/2000 vaatimukset. Vuoden 2015 näytteet on otettu tämän valvontasuunnitelman mukaisesti Aiemmat valvontatutkimusohjelmat ja muut suunnitelmat Laitokselle on aikaisemmin tehty valvontatutkimusohjelma vuosina Ohjelmat on toimitettu tiedoksi Etelä- Suomen lääninhallitukselle ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle. Pohjavesien suojelua käsitellään kunnan vesivaroja koskevassa riskikartoituksessa, joka valmistui Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma on päivitetty vuoden 2009 aikana. 4

5 Sammutusvesisuunnitelma perustuu suulliseen sopimukseen. Kuntaan ei ole laadittu tulvariskikarttoja. 5. Veden laadun tavoite Laitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä. Veden laadun käyttötarkkailussa, viranomaisvalvonnassa ja vedenkäsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota talousveden ph:n pitämiseen sopivalla tasolla ja vanhojen verkostonosien kunnossapitoon veden laadun varmistamiseksi. 6. Vedenottamot ja niiden ominaispiirteet Parikkalan kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä on pohjavesi. Vedenottamoita on yhteensä viisi: Heralammen pohjavedenottamo ja lisäksi neljä lisä- ja varavedenottamoa, jotka nekin kaikki ovat pohjavedenottamoita. Heralammen pohjavedenottamo Parikkalan kunnan päävedenottamo sijaitsee Heralammen pohjavesialueella, Riukonkankaalla, syrjäisellä metsäseudulla. N. 1/3 pohjavesialueen pinta-alasta on Parikkalassa Särkisalmella ja n. 2/3 pinta-alasta Punkaharjun kunnan puolella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 6,6 km2 ja pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 4,8 km2. Imeytyskerroin on 0,4. Pohjavesitutkimuksia tehtiin alueella vuonna 1994 ja v vedenottamo otettiin käyttöön. Vedenottolupa on 1100 m3/d. Pohjavesialueen antoisuus on 3500 m3/d. Alueen maankäyttömuoto on metsätalous lähes 100 %:sti. Heralammen pohjavettä vaarantavia kohteita voisivat teoriassa olla kolme pohjaveden muodostumisalueen suoja-alueella hyvin lähekkäin sijaitsevaa ampumarataa, joista yksi (valtion rata) on lopettanut toimintansa. Mutta pohjavesi on todettu virtaavan ampumaradoilta poispäin Oronmyllylle päin vedenottamoon nähden (Insinööritoimisto Paavo Ristolan tutkimus). Parikkalan kunnan vesilaitokselta saadun suullisen selvityksen mukaan, pohjavesialueen metsät kuuluvat yksityiselle eikä niitä lannoiteta eikä siellä käytetä torjuntaaineita. Vedenottamon lähistölle on perustettu luonnonsuojelualue. Kirjavalansalon lisä- ja varavedenottamo Ottamo sijaitsee Suurikankaan 1. luokan pohjavesialueella metsäisellä alueella lähellä Vääräjokea ja se toimi vuodesta 1981 vuoden 2008 toukokuuhun asti Saaren keskustaajaman eli Akonpohjan päävedenlähteenä siten, että n. 85 % taajaman tarvitsemasta vedestä johdettiin Kirjavalansalosta. Alueen kokonaispinta-ala on 4,3 km2, muodostumisalueen 3,1 km2. Maalaji on hiekkaa, jonka alla on hienorakeisia, vettä johtavia maakerroksia. Pohjaveden pinta on 3-4 metriä maanpinnasta. Pohjaveden päävirtaussuunta on kohti Vääräjokea ja se sijaitsee aivan Vääräjoen vieressä. Pääasiallinen maankäyttömuoto on maa- ja metsätalouskäyttö. Pohjavettä vaarantavia kohteita on kaksi ampumarataa, joista lähin sijaitsee noin 700 metrin päässä pohjavedenottamolta. Ampumaratatoiminnan riski pohjavedenottamolle on kohtalainen. Verkostoveden tilapäisen saastumisvaaran voi aiheuttaa vesijohtoverkoston kohdistuvat vauriot. Muut mahdolliset riskit ovat vedenottamon lähellä oleva tie, jonka pölyntorjunnassa käytetään kalsiumkloridia sekä läheisen kiinteistön viemärijärjestelmä. Pohjavettä käytettiin v n. 5 m3/ vrk:ssa. Suunnitelmana on tehdä vedenottamolla ylivuotopumppausta siten, että vedenottamon vesi jää vain varakäyttöön. Pohjaveden antoisuus on arviolta 200 m3/d. Kirjavalansalon ottamolla turvataan poikkeustilanteissa lähinnä Saaren alueen vesihuoltoa. Likolammen varavedenottamo Vedenottamo sijaitsee Likolammen pohjavesialueella, Likolammen rannalla. On ollut käytössä entisen Parikkalan kunnan päävedenottamona 1960-luvulta alkaen vuoteen 1997 asti. Parikkalan kunnan keskustaajama sijaitsee pohjavesialueella ja sen halki kulkee kuutostie ja rautatie. Alueella on myös Ristiharjun vanha kaatopaikka, Vierevinharjun hautausmaa, teollisuutta, polttonesteen jakeluasema, öljysäiliöitä sekä ampumarata. Alueelta on myös otettu soraa. Edellä mainitut seikat vaarantavat pohjaveden laatua. Pohjaveden antoisuus on 1200 m3/d. Likolammen ottamo ei ole heikon toimintakuntonsa vuoksi käytännössä käytettävissä. 5

6 Särkisalmen varavedenottamo Vedenottamo sijaitsee Särkisalmen pohjavesialueella kuutostien varrella, GT Särkisalmi huoltoasemasta n. 100 metriä pohjoiseen Simpelejärven rannalla. Se on aikoinaan perustettu jo toimintansa lopettaneen Särkisalmen meijerin vedenottamoksi (v. 1961) ja on yksityisomistuksessa (Isolina Oy). Kunta on tehnyt omistajan kanssa sopimuksen siitä, että vedenottamo toimii kunnan varavedenottamona. Ottamoa käytetään jatkuvasti paikallisesti; siitä johdetaan vesi Särkisalmen entisen meijerin kiinteistölle, jossa toimii yrityksiä sekä viereisille asuinkiinteistöille. Vettä myös toimitetaan tankkiautolla maatiloille lisävedeksi. Pohjavesialue sijaitsee pääasiassa Vuorelantien molemmin puolin. Alueella on asutusta. Pohjaveden laatua vaarantavia tekijöitä ovat alueen halki kulkeva kuutostie sekä alueella sijaitseva huoltamo polttoaineen jakeluineen. Alueelta on myös otettu soraa ja sillä sijaitsee vanha kaatopaikka ja lammikkopuhdistamo (lopetettu) sekä maatiloja. Pohjaveden antoisuus on 600 m3/d Hoviselän varavedenottamo Hoviselän pohjavedenottamo sijaitsee Niukkalan 1. luokan pohjavesialueella keskustaajamassa rinteessä lähellä Pyhäjärven Tokkarinlahtea. Vedenottamolta on matkaa rantaan noin 50 metriä. Vedenottamon yläpuolella sijaitsee Uukuniemen vuoden 2008 huhtikuussa lakkautettu jätevedenpuhdistamo, joka on suurin riski pohjavedenottamolle. Matkaa puhdistamon imeytysojastolle vain alle 100 m. Imetyskentän vaikutuksia pohjaveteen on tutkittu kaksi kertaa vuodessa otetuilla näytteillä. Muita riskitekijöitä ovat maanalaiset öljysäiliöt sekä liikenne. Vedenottamo toimi Niukkalan taajaman vedenottamona vuosina asti. Huhtikuussa v Niukkala liitettiin sekä puhtaan veden että jäteveden osalta Kesälahden kunnan verkostoon, nykyisin Kesälahti on osa Kiteen kaupunkia. Näin ollen Hoviselän vedenottamo on nyt jäänyt Niukkalassa vain varakäyttöön ja puhdistamo on poistettu käytöstä. Kokonaisantoisuus on 200 m3/d. 7. Veden osto ja myynti 7.1 Osto Uukuniemen verkostoalue Talousvesi Uukuniemen verkostoalueelle ostetaan kokonaisuudessaan Kiteen kaupungin Kesälahden alueen vesihuoltolaitokselta (Y-tunnus ). Parikkalan kunnan vesilaitos vastaa veden laadusta vain jakeluverkoston osalta, koska omia vedenottamoita ei ole. Uukuniemelle tuleva vesi on pääsääntöisesti peräisin Marjoniemen vedenottamolta. Marjoniemen vedenottamolla on hiekka/ kalkkikivisuodatus (Magno-Dol) ja UV-laite. Verkostovesi voi olla myös lähtöisin Sortolammen vedenottamoltakin, jos Marjoniemen vedenottamo joudutaan esim. huoltotöiden takia pitämään kiinni. Mäntyrannan vedenottamo on myös yhteydessä Uukuniemelle tulevaan linjaan, todennäköisesti ko. vesi jäänee Kesälahden keskustaan. Vettä jaetaan Marjoniemen, Niukkalan, kirkonkylän sekä Papinniemen alueille n. 10 m3/vrk, Uukuniemen verkosto ei ole yhteydessä Heralammelta tulevaan veteen. Alueella oli 2013 noin 40 kiinteistöä. Vesijohtoverkoston pituus on 15 km, vesijohtoverkosto ulottuu Papinniemen leirintäalueelle saakka. 7.2 Myynti Vettä myydään omien asiakkaitten lisäksi myös seuraaville tahoille, jotka vastaavat oman verkostonsa osalta mm. valvontatutkimusohjelmasta ja näytteenotosta: Joukio vesiosuuskunta, Joukion kylä, Parikkala, 12 liittyjää, vettä toimitetaan n. 2 m3/vrk Melkoniemen vesiosuuskunta, Melkoniemen kylä, Parikkala, 72 liittyjää, vettä toimitetaan n. 25 m3/vrk, kaikki vesi ei ole talousvettä, koska osan vedestä käyttää mm. kaksi suurta karjatilaa. Ristiharju (ei ole vielä hyväksytty), 17 liittyjää, vettä toimitetaan n. 1 m3/vrk Sirkeen vesiosuuskunta, 3 yksityistaloutta, Uukuniemi, Parikkala, 3 liittyjää. Kunnan näkökulmasta osuuskunta on lähinnä yksityisasiakas ja se on rajattu pois tukkuasiakastaksan ulkopuolelle. Laitoksille, joille vettä myydään, toimitetaan myydyn veden laatutiedot: Parikkalan veden verkostovesien tutkimustulokset kunta toimittaa sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana asiakkaille. 6

7 8. Eri ottamoilta tulevan veden sekoittuminen, jakelu ja varastointi (ylävesisäiliö) Heralammen vedenottamolta pumpattu vesi on käytössä koko verkoston alueella. Kirjavalansalon vedenottamolta pumpataan päivittäin 1 tunnin ajan vettä (5 m3/vrk). Heralammen ja Kirjavalansalon vedet sekoittuvat osin putkistossa, mutta niitä ei varsinaisesti sekoiteta, joten Heralammen vedenottamolta tuleva vesi käytetään pääasiassa Parikkalan verkoston osassa ja Kirjavalan lisävedenottamolta tuleva vesi pääasiassa Saaren verkoston osassa. Vesitorni sijaitsee Parikkalan taajaman ja kuutostien itäpuolella, Surumäellä. Tornin vesisäiliötilavuus on 1000 m3 vastaten n. 2 vrk:n kulutustarvetta. Verkostoveden erityispiirteenä on se, että verkoston maantieteellinen laajuus on suuri. Veden viipymästä verkostossa ei ole tarkkaa tietoa. Veden pumppausta vesitorniin tehdään pääasiassa yöaikaan. 9. Veden kulutus, liittyneiden määrä, erityisasiakkaat, jakelualue ja verkostomateriaalit Vedenjakelujärjestelmään kuuluu kolme painepiiriä: Parikkalan keskustaajama, Särkisalmi, Melkoniemi, Ristiharju, Joukio ja Saari kuuluvat samaan painepiiriin ja Koitsanlahden vesiosuuskunta on Rautjärven vesihuoltolaitoksen painepiirissä. Uukuniemen verkostovesi kuuluu Kiteen kaupungin Kesälahden vesihuoltolaitoksen painepiiriin. Vesi- ja viemärilaitoksen piirissä koko kunnan alueella on yhteensä n. 900 kuluttajaa ja n asukasta. Vedenjakelujärjestelmään kuuluu yksi vesitorni, jonka tilavuus on m³. Vesijohtoverkoston putkipituus on (ilman vesiosuuskuntia) noin 100 km, josta noin 84 % muovia, 15 % terästä ja loput 1 % valurautaa. Vesilaitoksen laskutettu vesimäärä koko kunnan alueella on noin m2. Tieto on saatu kunnalta. Vedenjakelualue ja erityisasiakkaat Heralammen ottamon vedenjakelualuetta ovat Parikkalan, Saaren ja Särkisalmen taajamat, joihin kuuluvat Akonpohja, Moskuunniemi, Ristisaari, Arkusjärven länsipuoli ja Kolmikanta. Lisäksi vettä toimitetaan Melkoniemen osuuskunnan alueelle, Simpelejärven länsipuolelle. Vedenjakelualueelle toimitettu talousveden määrä on keskimäärin 450 m3/vrk. Tietoja verkoston materiaalista ja sen pituudesta ja iästä Vanhimmat verkoston osuudet n. vuodelta 1963 sijaitsevat Parikkalan kunnan keskustaajamassa ja ne ovat valurautaa. Saarella putket ovat muovia, vanhimmat putket ovat vuodelta Uukuniemellä vanhimmat putket ovat 1970-luvun loppupuolelta ja nekin ovat rakenteeltaan muovia. Verkoston kunto on tyydyttävä, putkirikkoja on ollut n. 1 kpl/ vuosi. Putkia uusitaan 1 % vuosittain. Vesitorni on rakennettu v Joulukuussa v pinnoitettiin vesisäiliö alaosastaan. Tornin korjaaminen on suunnitteilla. Kuntoarvio on tehty loppuvuodesta Sen kunto on tyydyttävä. 10. Veden käsittely laitoksella Heralampi Heralammella on kaksi siiviläputkikaivoa ja kaksi alkalointiallasta, joissa on kalkkikivirouhetta ja joihin raakavesi pumpataan. Kalkki nostaa lähtevän veden ph-arvoa n. 7,8:aan. Kalkkikivirouhe tilataan Nordkalkilta. Rouheen puhtaustodistusta ei toimittajalta saa. Lisäksi vedenottamolla on 100 m3:n puhdasvesiallas (alavesisäiliö) josta kolme pumppua syöttää vettä verkostoon. Vedenottamolla on laitteisto, joka mittaa sekä lähtevän veden ph:ta että vesialtaan vedenkorkeutta ja ohjaa pumppujen toimintaa. Heralammen vedenottamolla on veden desinfiointivalmiuslaitteisto. Desinfiointikemikaalin käyttöturvallisuustiedote laitetaan esille Heralammen vedenottamon seinälle, jos sitä käytetään. Hypokloriitti saadaan Parikkalan kunnan Saaren palvelukeskuksen uimahallilta tunnin varoitusajalla. 7

8 Kirjavalansalo 2 siiviläputkikaivoa, yksi kuilukaivo, neljä pumppua, alkalointialtaat Käsittely: ph:ta nostetaan soodalla (Na2CO3, natriumkarbonaatti). Kemikaalinsyöttö on automatisoitu. Kemikaaleista on käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään vesilaitoksella vedenottamon seinällä. Likolampi Siiviläputkikaivo, pumppu, kaksi lipeäallasta valmius pitää paine verkostossa erityistilanteissa. Käsittely: ph:ta nostetaan lipeällä (NaOH, natriumhydroksidi). Kemikaalinsyöttö on automatisoitu. Kemikaaleista on käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään vesilaitoksella. Särkisalmi Rengaskaivo, vesiallas (250 m3) ja pumppu. ph säätönä käytetään NaOH. valmius pitää paine verkostossa erityistilanteissa. Kemikaaleista on käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään vesilaitoksella vedenottamon seinällä. Vesiallas tyhjennetään ja puhdistetaan kerran vuodessa talviaikaan. Hoviselkä Laitteistona on kaksi betonirengaskaivoa, joista uusi kaivo on ollut käytössä vuodesta 1992 lähtien. Kaivojen halkaisija on 1,5 metriä ja syvyys noin 4,5 metriä. Raakavesi johdetaan kahden rinnakkain asetetun painesuodattimen läpi. Pohjavedenottamolla on yksi painepiiri, johon vesi pumpataan. Painesuodattimissa ei ole täytemateriaalia, lähinnä valmius pitää paine verkostossa erityistilanteissa. Pohjavedenottamolla on alkalointimahdollisuus (lipeä) suodattimien yhteydessä. Kemikaaleista on käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään vesilaitoksella. 11. Aikaisempien vuosien tulokset, veden laadun kehittyminen, esiintyneet häiriöt vuodet Heralammen vedenottamo Pohjaveden laatu on ollut hyvää. Näytteet on otettu kerran vuodessa syyskuussa. Raakaveden ph on viime vuosina vaihdellut 6,4:n ja 6,7:n välillä. Heterotrofinen pesäkeluku on pysynyt viime vuosina < 1 pmy/ml, nitriitti on ollut < 0,01 mg/l. Raakavedestä on vedenottamolla tarkkailtu ph:ta myös jatkuvatoimisella mittarilla. Lähtevän veden ph on ollut n. 7,6. Kirjavalansalo Pohjavedestä on käyttötarkkailuna tutkittu ph:ta ja heterotrofista pesäkelukua kerran vuodessa syyskuussa. Raakaveden ph on vaihdellut 6,4:sta 6,6:aan ja pesäkeluku (22 C) välillä 0 7 pmy/ml. Nitriittipitoisuus oli <0,007 mg/l vuonna Likolammen varavedenottamo Näytteet on otettu kerran kolmessa vuodessa joko keväisin tai syksyisin. Näytteistä on tutkittu koliformiset bakteerit, E.coli, heterotrof. pesäkeluvut sekä rauta, mangaani, kloridi, sameus sekä ph. Vuoden 2012 syksyn tutkimustuloksen mukaan raakavesi vesi ei ollut laadultaan hyvää, koska kaivon vettä ei ole ohipumpattu maastoon. Kaivovedessä oli rautapitoisuus 9800 µg/l ja mangaani 360 µg/l. Kolimuotoiset bakteerit 62 pmy/100 ml ja heterotrofinen pesäkeluku 4100 pmy/100 ml. Vedenottamon vettä käytetään ainoastaan erityistilanteissa verkoston paineen ylläpitämiseen. Vesilaitoksella on tiedossa, että laitoksen vettä tulee juoksuttaa useammin ja runsaammin. Särkisalmen varavedenottamo Särkisalmen pohjavedenottamon veden laatua on tarkkailtu yksi kertaa vuodessa (STM:n asetus 401/2001). Syksyllä 2014 Isolina Oy:n toimistolta otetussa näytteessä havaittiin kolimuotoisia bakteereita n. 3 kpl/100 ml. Kaksi 8

9 viikkoa myöhemmin uusintanäytteessä oli 1 kpl kolimuotoisia bakteereita. Syynä oli vesisäiliön huoltoluukun puutteellinen tiiveys, joka korjattiin syksyn aikana. Joulukuun vesinäyte oli mikrobiologisesti moitteeton. Vesilaitoksella on käytössä vesisäiliö (250 m3), jonka tilavuus on huomattavan suuri verrattuna nykyiseen veden käyttöön. Veden vaihtuvuutta pyritään lisäämään käyttämällä vettä mm. talvisin jääkentän ylläpitoon ja vettä ajetaan tankkiautolla lisävedeksi karjatiloille. Veden ominaispiirteenä on hieman kohonnut rautapitoisuus ( µg/l), muutoin vesi on pääsääntöisesti ollut hyvänlaatuista. Hoviselän varavedenottamo (vanha kaivo ja uusi kaivo), vesi tutkitaan 3 vuoden välein Vuosi 2010: Kaivon ph oli 6,2 ja heterotrofinen (22 C) pesäkeluku oli n. 1. E.coli ja koliformiset bakteerit olivat 0 pmy/100 ml/l, ammonium < 0,007 mg/ml. Parikkalan verkostovesi Parikkalan verkostoveden vuosina verkostovesinäytteet (Heralammen vedenottamo) on otettu seuraavista näytteenottopisteistä: Terveyskeskus, Ravintola Lohikontti, Kolmikannan rajavartioasema, Ravintola Kägöne, jonka vuodesta 2011 on korvannut Karjalan Lomahovi. Saaren vanhainkoti palvelutalolta on otettu näyte, jonka vesi on peräisin Heralammelta ja Kirjavalansalolta. Parikkalan kunnan terveydensuojeluviranomainen on valvonut verkostovesiä seuraavasti: Vuosittain on otettu yhteensä 13 kpl jatkuvan seurannan näytettä ja 1 kpl jaksottaisen seurannan näyte. Parikkalan verkostoveden alueella heterotrofinen pesäkeluku on ollut pääsääntöisesti 0 6 pmy/ ml. Joulukuussa 2013 Lohikontista (87 pmy) ja Terveyskeskuksesta (52 pmy) otetuissa näytteissä oli pesäkeluku epätavallisen korkea. Syytä tähän ei löydetty, uusinta näytteissä kahden viikon kuluttua heterotrofisia pesäkkeitä ei ollut. Muiden parametrien osalta ei ole havaittu poikkeamia. Verkostoveden syövyttävyyttä on myös tutkittu tulleiden ilmoitusten perusteella vuonna 2013, eikä vedessä ole havaittu normaalista poikkeavaa. Vesitorni vuosina Mikrobiologiset arvot ovat vaihdelleet seuraavasti: Heterotrofinen pesäkeluku (22 C) 1-9, hiivat 0 2, homeet 8 69 ja kolimuotoiset bakteerit 0 pmy/100 ml. Uukuniemen verkostovesi Uukuniemen verkostoalueella näytteenottopisteinä ovat olleet Uukuniemen palvelutalo ja Papinniemen leirintäalue. Talousveden laatu on pysynyt tasaisena eikä talousveden laadussa ole ollut poikkeamia. 12. Vaaratekijöiden kartoitus ja riskianalyysi Heralammen ottamolla Osa-alue Pohjavesi Riskianalyysi pohjaveden muodostumisalue on lähes 100 %:sti neitseellistä metsämaata, maaperä on pääosin hiekkaa, yksityisomistuksessa olevaa metsää ei lannoiteta eikä torjunta-aineita käytetä, reunamilla sijaitsee kuitenkin kolme ampumarataa maaperän saastumisriski on hyvin pieni raakavesi on laadultaan erittäin hyvää riski laadun huononemiselle on hyvin pieni alueen laajuus on suuri ja antoisuus on hyvä riski veden määrän vähenemiselle on hyvin pieni pohjaveden korkeus ja virtaussuunnat ovat edullisia riski veden laadun huononemiselle on hyvin pieni 9

10 Vedenkäsittely Kalkkikivirouheen puhtaudesta ei toimittajalta saa takeita. riski rouheen sisältämille epäpuhtauksille on olemassa, mutta se on pieni Kalkkikivirouhealtaiden pohjalle on asennettu huuhtelujärjestelmä, jonka avulla mahdollisesti liettyvä kalkkikivi ja rauta voidaan huuhtoa ylivuotokourujen kautta maastoaltaaseen. Maastoallas on sorapohjainen ja kertynyt liete poistetaan sieltä säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Lietettä kertyy vähäinen määrä. riski lietteen joutumiselle verkostoon on hyvin pieni Käyttötarkkailu (ph) ja sen raportointi tapahtuu kaukovalvontaohjelmalla jätevedenpuhdistamolla ja hälytykset ohjautuvat työntekijöiden matkapuhelimiin. Työntekijöillä on varallaolosysteemi. riski tarkkailukatkolle on hyvin pieni laitteiden ikä, toimivuus ja kunto ovat hyviä ja huoltotoimenpiteet tehdään laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti riski veden terveydellisen laadun huononemiselle laiterikon takia on hyvin pieni henkilökunta on pääosin koulutettua riski laadun huononemiselle henkilökunnasta johtuvista syistä on pieni vedenottamo on aidattu, rakennukset on lukittu ja siinä on murtohälytysjärjestelmä, paikka on syrjäinen ilkivallan riski on hyvin pieni vedenottamolla on varauduttu veden desinfiointiin automaattilaitteistolla riski laadun huononemiselle puutteellisen desinfioinnin takia on olemassa poikkeustilanteiden aikana, desinfiointiaineen toimitusviive 1 h. varavoiman saantiin sähkökatkosten aikana on varauduttu riski veden määrän oleelliselle vähenemiselle tai laadun huononemiselle pienten sähkökatkosten takia on hyvin pieni pitkien sähkökatkosten aikana alkaloinnin toimivuus pysähtyy, mutta veden ph:n lasku ei ole terveyshaitta, Vesitorni ja jakeluverkosto Vedenottamolla ei ole käytössä jatkuvatoimista desinfiointilaitetta riski lähtevän veden mikrobiologinen riski siirtyy verkostoveteen. verkostomateriaalit ovat hyväksytyt riski vedenlaadun huononemiselle materiaaleista johtuen on pieni; huuhtelujen myötä voi verkostoon kertynyttä sakkaa kuitenkin lähteä tilapäisesti liikkeelle vesitornin kunto on tyydyttävä; Tiiviys on hyvä ja torni on lukittu riski vedenlaadun huononemiselle vesitornin takia on olemassa, mutta se on pieni; vedenlaatua seurataan vuosittain veden viipymästä verkoston osissa ei ole tarkkaa tietoa riski vedenlaadun oleelliselle huononemiselle pitkän viipymän takia on kuitenkin hyvin pieni jätevesiverkostojen ja -pumppaamojen sijainti, kunto, yhtymäkohdat vedenjakeluverkoston kanssa on tarkastettu keväällä v. 2008; jätevedenpumppaamoilla olevat vesipisteet poistetaan riski vedenlaadun huononemiselle ns. riskiliittymissä on hyvin pieni jakeluverkoston tiiviys ja muu kunto on tyydyttävä riski vedenlaadun huononemiselle putkirikon takia on olemassa, mutta se on pieni ilkivallan mahdollisuus vesitornissa ja vedenottamoilla riski on olemassa, mutta melko pieni 10

11 Lisä-/ varavedenottamot Kirjavalansalo: ampumaradat riski veden saastumiseen lyijystä Edellä mainittujen riskien esiintymistaajuudet ovat harvinaisia. Ilmenevät seuraukset voivat olla teknisluonteisia vähäisiä haittoja tai niistä voi aiheutua vähäistä terveydellistä haittaa Korjaavat toimenpiteet, käyttötarkkailu ja sen valvonta EHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Pohjavesien suojelu Veden käsittely Vesisäiliöt ja jakeluverkosto alueen maankäytön seuraaminen; varastoidaanko alueella kemikaaleja, imeytetäänkö jätevesiä, käytetäänkö alueella lannoitteita tai torjunta-aineita, ampumaratojen ympäristölupien selvittäminen kalkkikivirouheen desinfiointi kun rouhe ja vesi ovat alkalointialtaassa henkilökunnan ajantasaisesta koulutuksesta huolehditaan Kunta harkitsee UV desinfiointilaitteen hankintaa ja asennusta lähitulevaisuudessa vesitornin vedenlaadun tehostettu seuraaminen; tapahtuuko säiliöstä johtuvaa veden laadun huononemista; tarvittaessa näytteenottovälin tihentäminen jakeluverkoston vanhojen valurautaputkien poistaminen ja korvaaminen muoviputkilla vedenottamoiden ja vesitornin lukituksen varmistus ja valvonta Lisä- ja varavedenottamot Kirjavalansalon ampumaradat ympäristölupien ajantasaisuus ja laatu (missä määrin lyijyä on maassa ja missä määrin sitä sinne vielä joutuu?) Vesihuoltolaitoksella on valmisteilla valmiussuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten. Siinä on määritelty vastuuhenkilöt eri tilanteissa. Ohjeistus sisältää suunnitelman vaihtoehtoisesta vedenjakelusta verkoston eri alueilla erityyppisissä vedenjakelun häiriötilanteissa (esim. veden laadun häiriöt / veden määrän säännöstely / vedensaanti kokonaan estynyt) Valvontamenetelmät tunnistetuille riskeille Tunnistetuille riskeille ei määritellä erillisiä valvontamenetelmiä. 11

12 12.3. Vaaratekijöiden ja riskien vaikutus käyttötarkkailuun ja valvontatutkimusohjelmaan Edellä olevissa kohdissa mainitut vaaratekijät Heralammen pohjavedenottamolla ovat enimmäkseen pieniä eivätkä ne erityisellä tavalla vaikuta laitoksen käyttötarkkailuun. Valvontaohjelman päivityksen yhteydessä tulee kuitenkin raportoida kohdan toimenpiteet. Viranomaisnäytteenotto noudattaa pääpiirteissään STM:n asetuksen 461/2000 minimivaatimuksia. 13. Laitoksen käyttötarkkailu sekä muu valvonta Heralammen vedenottamolla laitosmies käy kaksi kertaa kuukauden aikana, käyntikertojen yhteydessä veden laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä havainnoidaan mm. tekemällä joka kerta aistinvarainen vedenlaadun seurantaa lähtevästä vedestä ja seurannasta pidetään kirjaa. Kirjavalan vedenottamolla käydään kerran kuukaudessa ja siellä myös arvioidaan aistinvaraisesti lähtevän veden laatua. Vedenottamoilla siivotaan tarvittaessa. Veden ph:ta mitataan Heralammella ja Kirjavalansalon vedenottamoilla jatkuvatoimisilla mittareilla Käyttötarkkailun näytteenottosuunnitelma ja näytteenottopaikat Käyttötarkkailunäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa verkostovesinäytteenoton yhteydessä. Näytteenottopaikka Määritykset ja niiden tiheys Näytteenottaja Heralammen vedenottamo: Raakavesihana, vesi joka ei ole kiertänyt alkalointialtaiden kautta Heralammen vedenottamo: Lähtevän veden hana Vesitorni Pesäkkeiden lukumäärä, ph ja nitriitti Kolimuotoiset bakteerit, Escherichia coli, ph Kolimuotoiset bakteerit, homeet, hiivat, pesäkeluku Vesihuoltolaitos tai terveydensuojeluviranomainen Vesihuoltolaitos, terveydensuojeluviranomainen Vesihuoltolaitos tai terveydensuojeluviranomainen Kirjavalansalon lisä- ja varavedenottamo Näytteet otetaan kerran kolmessa vuodessa syyskuussa. Näytteistä tutkitaan koliformiset bakteerit, E. coli, heterotrof. pesäkeluvut sekä rauta, mangaani, lyijy, kloridi, sameus sekä ph. Seuraava näytteenottoajankohta on syksyllä Sitä ennenkin vettä tutkitaan niin kauan kuin ottamo toimii toistaiseksi lisävedenottamona. Likolammen varavedenottamo Näytteet otetaan kerran kolmessa vuodessa syyskuussa. Näytteistä tutkitaan koliformiset bakteerit, E. coli, heterotrof. pesäkeluvut sekä rauta, mangaani, kloridi, sameus sekä ph. Seuraava näytteenottoajankohta on syksyllä Särkisalmen varavedenottamo Vedenlaatua seurataan vuosittain Isolina Oy toimiston hanasta. Näytteestä tutkitaan vuosittain Escherichia coli, Koliformiset bakteerit, Heterotrofinen pesäkeluku, Mangaani, Rauta, ph, Sameus, Haju ja maku, Väri ja KMnO 4 -luku Hoviselän varavedenottamo Näytteet otetaan kerran kolmessa vuodessa syyskuussa. Näytteestä tutkitaan ph, pesäkeluku, koliformiset bakteerit, E. coli, ja ammonium. Seuraavan kerran vesi tutkitaan syksyllä

13 13.2. Käytettävät menetelmät ja laboratoriot Kalkkikivialkaloinnin toimivuutta seurataan mittaamalla veden ph:ta vesilaitoksen omilla mittareilla jatkuvatoimisesti. Raakavedestä ja vesitornin vedestä tehtävät tutkimukset teetetään kohdassa mainituissa hyväksytyissä laboratorioissa. 14. Viranomaisvalvontatutkimukset ja muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta Näytteenottopaikat Pysyvä näytteenottopaikka Heralampi (P1) Terveyskeskuksen aula, Lehmuskuja 3, PARIKKALA (verkoston päävedenjakelualue; Parikkalan taajama) (Heralampi ja Kirjavalansalo) (P2) Saaren vanhainkoti-palvelutalo Kotirinne. Akapohjantie 19, Saari Uukuniemi/ Kesälahden vesi (P3) Kahvila Koppelo, Niukkalantie , Uukuniemi (P4) Papinniemen leirintäalue, Papinniementie 178, 59730, Uukuniemi Vaihtuvat näytteenottopaikat Heralampi (V1) Karjalan lomahovi, Kuutostie 1194, PARIKKALA (verkoston eteläosassa) (V2) Hotelli - Ravintola Lohikontti, Melkoniementie 2, SÄRKISALMI (verkoston keskivaiheilla) (V3) Palvi-Pirtti, Niemeläntie 86, PARIKKALA (verkoston itäosassa) (V4) Kolmikannan rajavartioasema, Kolmikannantie 568, PARIKKALA (verkoston kaakkoisosassa) Näytteenottosuunnitelma Parikkalan verkostoalue Jatkuvan valvonnan mukaiset näytteet otetaan 4 kertaa vuodessa kolmesta näytteenottopaikasta. Lisäksi Saaren palvelutalolta näyte otetaan 1 kertaa vuodessa. Jatkuvan valvonnan näytteitä otetaan vuoden aikana yhteensä 13 kpl. Jaksottaisen seurannan mukaiset näytteet otetaan 1 kertaa vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta. 13

14 Maaliskuu P1, V1, V3 Jatkuva Kesäkuu P1, V2,V4 Jatkuva ja jaksottainen Syyskuu P1, V1, V3 Jatkuva Joulukuu P1,V2,V4 Jatkuva 1 kerta/ vuosi P2 Alla olevassa taulukossa on esitetty näytteenottosuunnitelma. Heralampi Muuttujat Heralampi + Kirjavalansalo 5 vuoden väliajoin Mikrobiolog. määrityks. Escherichia coli Koliformiset bakteerit Enterokokit Heterotrof. pesäkeluku Kemiall. laatuvaatimuk. Antimoni Arseeni Bentseeni Bentso(a)pyreeni Boori Bromaatti Kadmium Kromi Kupari Syanidit 1,2,-dikloorietaani Fluoridi Lyijy Elohopea Nikkeli Nitraatti Nitriitti Torjunta-aineet () Polysykliset aromaatt. hiilivedyt Seleeni Tetra- ja trikloorieteeni Uraani (*) Kloorifenolit Kemiall. laatusuosituk. Alumiini Ammonium Kloridi Mangaani Rauta Sulfaatti Natrium ph Sähkönjohtavuus Sameus Haju ja maku Väri TOC KMnO4-luku 14

15 Seuraavat aineet on määritetty Heralammelta ja Kirjavalansalolta vuonna Koska pitoisuudet olivat alle 50% rajaarvopitoisuudesta, eikä ole ilmeistä syytä niiden nousemiseen, määritykset tehdään 5 vuoden välein. Seuraavan kerranmuuttujat tutkitaan vuonna 2018: Antimoni, bentseeni, bentso(a)pyreeni, boori, syanidit, seleeni, 1,2-dikloorietaani, tetrakloorieteeni, trikloorieteeni, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ja kloorifenolit. Seuraava näytteenottovuosi on Uraani määritetään jaksottaisen näytteen yhteydessä vuonna 2015 (*). Jos pitoisuus on alle 50 % raja-arvosta, eikä ole ilmeistä syytä sen nousemiselle, määritetään uraani jatkossa viiden vuoden välein, seuraavan kerran vuonna Seuraavat määritykset jätetään pois jaksottaisesta seurannasta: akryyliamidi, koska veden käsittelyssä ei käytetä polyakryyliamideja epikloorihydriini, koska veden käsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei ole käytetty epoksihartseja vinyylikloridi, koska vedessä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä eikä materiaaleissa käytetystä PVC:stä liukene vinyylikloridia bromaatti, koska pohjaveden käsittelyssä ei käytetä otsonointia trihalometaanit, koska vettä ei desinfioida kloorikemikaalein torjunta-aineet, koska on selvitetty, että raakaveden muodostumisalueella ei käytetä torjunta-aineita HUOM. Tutkitaan kerran. radioaktiivisuus (tritium ja viitteellinen kokonaisannos) hapettuvuus (CODMn-O2), koska mitataan TOC Jatkuvasta valvonnasta: alumiini, koska veden käsittelyssä ei käytetä alumiiniyhdisteitä eikä raakavesi ole alumiinipitoista nitriitti, koska veden desinfiointiin ei käytetä klooriamiinia Clostridium perfringens, koska raakavesi ei ole pintavettä Pseudomonas aeruginosa, koska vettä ei myydä pulloissa tai säiliöissä Uukuniemen verkostoalue Talousvesi Uukuniemen verkostoalueelle ostetaan kokonaisuudessaan Kiteen kaupungin Kesälahden alueen vesihuoltolaitokselta. Y-tunnus Uukuniemen verkostoon johdettavaa vettä tutkitaan kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa Uukuniemen palvelutalolta ja lokakuussa Papinniemen leirintäalueelta. Näytteenottoon sovelletaan ns. jatkuvaa valvontaa. Heterotrofinen pesäkeluku määritetään kerran vuodessa verkostovedestä (*). Jaksottainen näyte Uukuniemen verkostovedestä otetaan 1 kertaa kahden vuoden väliajoin. 15

16 vaihtuvat näytteenottopisteet P3 ja P4 Jatkuva (huhtikuu ja lokakuu) Jaksottainen joka toinen vuosi (P3) huhtikuussa 5 vuoden välein Alla olevassa taulukossa on esitetty näytteenottosuunnitelma: Jatkuva, jaksottainen ja 5 vuoden välein tehtävät tutkimukset. Muuttujat Mikrobiologiset määritykset Escherichia coli Koliformiset bakteerit Enterokokit Heterotrofinen pesäkeluku (*) Kemialliset laatuvaatimukset Bentso(a)pyreeni Kadmium Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Nitriitti Polysykliset aromaattiset hiilivedyt Kemialliset laatusuositukset Ammonium Mangaani Rauta ph Sähkönjohtavuus Sameus Haju ja maku Väri TOC Seuraavat muuttujat määritetään Kesälahden alueen vesihuoltolaitoksen verkostovedestä, koska näiden aineiden pitoisuudet eivät muutu verkostossa: Laatuvaatimukset: antimoni, arseeni, bentseeni, boori, 1,2-dikloorietaani, elohopea, fluoridi, nitraatti, seleeni, syanidit, tetrakloorieteeni, torjunta-aineet, trikloorieteeni, kloorifenolit, uraani. Laatusuositukset: alumiini, kloridi, natrium, sulfaatti Parikkalan kunta ja Imatran seudun ympäristötoimi saavat tutkimustulokset käyttöönsä. Bentso(a)pyreeni ja PAH yhdisteet määritettiin vuonna Pitoisuudet olivat alle 50 % raja-arvopitoisuudesta, eikä ole ilmeistä syytä niiden nousemiseen, määritykset tehdään myöhemmin 5 vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna Seuraavat määritykset jätetään pois Jaksottaisesta seurannasta: akryyliamidi, koska Kesälahden Marjoniemen vedenottamon veden käsittelyssä ei käytetä polyakryyliamideja epikloorihydriini, koska veden käsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei ole käytetty epoksihartseja vinyylikloridi, koska vedessä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä eikä materiaaleissa käytetystä PVC:stä liukene vinyylikloridia bromaatti, koska Kesälahden pohjaveden käsittelyssä ei käytetä otsonointia trihalometaanit, koska vettä ei desinfioida kloorikemikaalein torjunta-aineet, koska on selvitetty Kesälahden Marjoniemen vedenottamon käyttämästä raakavedestä, ettei pohjavedes- 16

17 sä ole torjunta-aineita Clostridium perfringens, koska raakavesi ei ole pintavettä radioaktiivisuus (tritium ja viitteellinen kokonaisannos) hapettuvuus (CODMn-O2), koska mitataan TOC Jatkuvasta valvonnasta: alumiini, koska Kesälahden Marjoniemen vedenottamon veden käsittelyssä ei käytetä alumiiniyhdisteitä eikä raakavesi ole alumiinipitoista nitriitti, koska veden desinfiointiin ei käytetä klooriamiinia pesäkkeiden lukumäärä, koska vettä ei myydä pulloissa tai säiliöissä Pseudomonas aeruginosa, koska vettä ei myydä pulloissa tai säiliöissä Clostridium perfringens, koska raakavesi ei ole pintavettä Viranomaisnäytteiden näytteenottaja Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo viranomaisnäytteiden ottoa. Jos terveydensuojelu-viranomainen ei itse ota näytteitä, on terveydensuojeluviranomaisen varmistettava, että näytteenottaja on luotettava ja riittävän kokenut. Näytteenoton luotettavuuden varmistamisena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että valvontaviranomaisen edustaja ottaa jaksottaisen seurannan näytteet ja talousvettä toimittava laitos jatkuvan valvonnan näytteet. Ympäristöinsinööri ottaa jatkuvan valvonnan viranomaisnäytteet sekä ottaa jaksottaisen seurannan näytteet (kerran vuodessa) että kerran viidessä vuodessa otettavat näytteet. Vesilaitoksen henkilökunta on koulutettu näytteenottoon Käytettävät laboratoriot Valtioneuvoston asetuksen 1174/2006 elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaiset talousvesitutkimukset on tehtävä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymässä akkreditoidussa laboratoriossa. Määrityksiin käytettävien menetelmien on oltava akkreditoituja, lukuun ottamatta sellaisia muuttujia, joille ei ole säädetty enimmäis- tai vähimmäismäärää taikka muuta numeerista arvoa (haju, maku, väri, TOC, sameus). Vesilaitoksen viranomaisvalvontaan tarkoitetut talousvesinäytteet tutkitaan laboratorioissa, joiden osalta on varmistettu, että niiden käyttämät menetelmät ovat talousvesille tarkoitetut: Kaikki jatkuvan valvonnan näytteet sekä jaksottaisen seurannan näytteet tutkitaan Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Hietakallionkatu 2, Lappeenranta PL 17, LAPPEENRANTA Puh Fa Työajan ulkopuolisissa kiireellisissä tapauksissa (jos ei henkilön normaalista työpuhelinnumerosta saa kiinni) Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksella on päivystysnumero Työaikana kiireellisistä näytteistä soitetaan toimistoon Muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta Kunnan terveydensuojeluviranomainen on valvontasuunnitelmassaan vuosille suunnitellut tekevänsä laitokselle tarkastuksia seuraavasti: Yksi tarkastus vuosittain, joka kohdistuu vedenottamoiden, vesitornin ja verkoston rakenteiden kuntoon, siisteyteen ja riskikohteisiin. 17

18 15. Poikkeukset Edellytykset poikkeukselle Vesilaitokselle ei voi myöntää poikkeusta mikrobiologisten laatuvaatimusten ylittymisestä. Jos uusintatutkimuksellakin varmistettu kemiallisen laatuvaatimuksen ylitys on lievä, korkeintaan 1,5-kertainen raja-arvoon verrattuna, eikä välittömiä terveyshaittoja ole odotettavissa, kunnan terveydensuojeluviranomainen määrää vesilaitoksen hakemaan lääninhallitukselta poikkeusta kemiallisten laatuvaatimusten täyttämisestä korjaustoimenpiteiden ajaksi. Jos poikkeama on merkitykseltään vähäinen ja tilanne voidaan korjata enintään 30 päivän kuluessa poikkeaman havaitsemisesta, ei lääninhallitukselta tarvitse hakea poikkeusta. Vain erityisen perustellusta syystä lääninhallitus voi myöntää poikkeuksen pitoisuudelle, joka on yli 1,5-kertainen raja-arvoon verrattuna. Kunnan terveydensuojeluviranomainen antaa vesilaitoksen tekemästä poikkeushakemuksesta lausunnon. Jos hakemuksessa esitetyt toimenpiteet veden laadun parantamiseksi edellyttävät muutoksia vedenhankinnassa, vaihtoehtoisista vedenhankintatavoista hankitaan alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. Jos veden toimittajalle on myönnetty terveydensuojelulain 17 :ssä ja asetuksen 461/ :ssä tarkoitettu poikkeus, on tästä sekä poikkeuksen syistä, sisällöstä ja suunnitelluista korjaustoimenpiteistä tiedotettava veden käyttäjille Laitoksen poikkeukset Laitoksella ei ole poikkeuksia kemiallisten laatuvaatimusten täyttämisestä. 16. Ohjelmasta ja tutkimuksista koituvat kulut ja maksut Vesilaitos maksaa valvontatutkimusohjelman laatimisesta, viranomaistutkimuksista ja käyttötarkkailututkimuksista koituvat kustannukset sekä mahdollisista tehostetun tarkkailun mukaisista lisätutkimuksista koituvat kustannukset. Muista kuin valvontatutkimusohjelmasta johtuvien kustannusten maksamisesta (esim. tutkimusprojekti, kartoitus tms.) sovitaan osapuolten kanssa erikseen. Mikäli viranomaistutkimusten lisääminen johtuu esim. raakaveden saastumisesta, maksaa vesilaitos tai kunnan terveydensuojeluviranomainen ensin tutkimuksista koituvat lisäkustannukset, jotka voidaan laskuttaa saastumisen aiheuttajalta. 17. Erityistilanteet Toiminta laatusuositusten ylityksissä Jos talousvesi ei täytä vedelle asetettuja laatusuosituksia, on laitoksen ilmoitettava siitä välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Jos ylitykseen voi liittyä terveyshaittoja, terveydensuojelu-viranomainen voi asettaa rajoituksia veden käytölle, esimerkiksi määrätä laitoksen ryhtymään korjaustoimenpiteisiin, antaa keittokehotuksen tai määrätä veden käyttökieltoon. Mikrobiologisten laatusuositusten ylittyessä laitoksen on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin ylityksen syyn selvittämiseksi ja poistamiseksi. Riippumatta siitä, liittyykö ylitykseen terveyshaittaa vai ei, on veden käyttäjille tiedotettava veden laatusuositusten ylityksestä ja sen merkityksestä. Vedenkäyttäjille on tiedotettava varsinkin silloin, kun tilanne on ennakoitavissa 18

19 (esimerkiksi värin, sameuden tai raudan todennäköiset ylitykset verkoston huuhtelun yhteydessä). Esimerkkejä Jos talousvedessä todetaan koliformisia bakteereita, mutta E. coli- tai enterokokkibakteereita ei löydy, otetaan heti uusintanäytteet, vesilaitos ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin esiintymisen syyn selvittämiseksi ja poistamiseksi (esimerkiksi kaivon kunnostus, pintavesien pääsyn estäminen vedenottamoon) sekä varautuu desinfioinnin käynnistämiseen, jos uusintanäytteistä löytyy veden saastumista osoittavia indikaattoribakteereita. Terveydensuojeluviranomainen alkaa valmistella veden keittokehotuksen antamista. Jos uusintanäytteistäkin löytyy koliformisia bakteereita ja jos ylitykseen voi liittyä terveyshaittoja, esimerkiksi koliformisten bakteerien määrä on korkea tai talousvettä käytetään paikoissa, joissa hygieniavaatimus on korkea (sairaalat, elintarviketuotanto), voidaan veden käytölle asettaa rajoituksia. Veden laatua tarkkaillaan tehostetusti, kunnes tilanne on normalisoitunut. Jos talousvedessä todetaan epätavallisen korkeita pesäkkeiden lukumääriä tai pesäkeluku on jatkuvasti korkea (>100 pmy/ml +22 C:ssa menetelmällä SFS-EN ISO 6222 määritettynä), selvitetään ja korjataan syy esimerkiksi verkostoa huuhtelemalla, ottamalla käyttöön desinfiointi tai lisäämällä desinfiointiaineen määrää. Jos terveydensuojeluviranomainen toteaa, että talousvedessä ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä, voidaan veden jakelua jatkaa normaalisti verkoston huuhtelun / desinfiointitoimenpiteen jälkeen. Jos talousvesi ei täytä kemiallisia laatusuosituksia, eikä vedestä terveydensuojeluviranomaisen selvityksen perusteella aiheudu terveyshaittaa, voi terveydensuojeluviranomainen silti edellyttää vesilaitokselta toimenpiteitä talousveden teknisesteettisen laadun parantamiseksi, jos veden käyttökelpoisuus huononee esimerkiksi siten, että vesi aiheuttaa tavallista nopeampaa korroosiota vesikalusteissa, värjää haitallisessa määrin tai aiheuttaa voimakasta hajua. Jos laatusuositusten ylittyminen aiheuttaa selkeitä teknisesteettisiä haittoja (esim. hajua, makua, väriä, sakkaa), on laitoksen ryhdyttävä toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi Toiminta laatuvaatimusten ylityksissä Jos talousvesi ei täytä mikrobiologisia laatuvaatimuksia, on vesilaitoksen ilmoitettava siitä välittömästi terveydensuojeluviranomaiselle. Terveydensuojeluviranomaisen ja vesilaitoksen on yhdessä selvitettävä viipymättä syy laatuvaatimusten ylittymiseen. Vesilaitoksen on korjattava tilanne pikaisesti. Jos talousvesi ei täytä kemiallisia laatuvaatimuksia, on vesilaitoksen ja terveydensuojeluviranomaisen selvitettävä yhdessä syy tähän ja ratkaistava, tarvitaanko välittömiä toimenpiteitä veden laadun korjaamiseksi. Tarpeen vaatiessa selvitys tehdään yhdessä asiantuntijalaitosten (esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kanssa. Jos laatuvaatimuksen ylittymisestä aiheutuu vaaraa veden käyttäjille, on vesilaitoksen korjattava tilanne pikaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nopeaan ja tehokkaaseen tiedottamiseen, joka tavoittaa kaikki vedenkäyttäjät. Vedenkäyttäjille on annettava viipymättä tarpeelliset ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Jos kyseessä on mikrobiologisten laatuvaatimusten ylittyminen, laitos ryhtyy heti syyn selvittämiseksi ja poistamiseksi toimenpiteisiin. Ylityksen tultua tietoon tarkistetaan mahdolliset riskikohteet ja otetaan talousvedestä eri puolilta verkostoa, vesilaitokselta lähtevästä vedestä ja raakavedestä uusintanäytteet. Toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisesti korvaavan veden toimittamiseksi vedenkäyttäjille. Erityistilanteissa, joissa voi aiheutua terveyshaittaa, talousveden laatua tarkkaillaan tehostetusti mm. näytteenottoa lisäämällä niin kauan, että talousveden laatu täyttää vaatimukset ja syy laatuvaatimusten täyttymättömyyteen on selvitetty ja tarpeelliset korjaustoimenpiteet tehty. Jos laatuvaatimusten ylitys johtuu kiinteistön omista laitteista, kunnan terveydensuojeluviranomainen varmistaa, että kiinteistön omistaja ryhtyy toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Veden käyttäjille annetaan ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 19

20 17.3. Toiminta vesivälitteisessä epidemiaepäilyssä ja epidemiassa Epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta säädetään Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä 1365/2011. Toimenpiteet epidemiaepäilyssä kirjataan laitoksen erityistilanne-suunnitelmaan. Jos valvontatutkimus- tai käyttötarkkailututkimuksen tulosten perusteella talousvesi ei täytä veden laatuvaatimuksia tai veden käyttäjien ilmoitusten, tulvimisen tai jätevesivuodon perusteella epäillään, että veden laadussa on tapahtunut haitallisia muutoksia vastaava laitosmies tai yhdyskuntatekniikanpäällikkö ilmoittavat asiasta välittömästi puhelimitse: terveydensuojeluviranomaiselle: Imatran seudun ympäristötoimi puh (asiakaspalvelu) Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle, jos kyseessä on kemikaalionnettomuus. Puhelinvaihde (05) Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset asiat: Lappeenrannan vuoromestari (05) , Imatran vuoromestari (05) , Laitosmies hankkii desinfiointiaineen Parikkalan kunnan Saaren palvelukeskuksen uimahallilta tunnin varoitusajalla ja ilmoittaa viipymättä terveydensuojeluviranomaiselle desinfioinnin aloittamisesta. Laitosmies tai ympäristöinsinööri ottaa näytteet epäillyltä saastuneelta alueelta mahdollisimman pian epidemiaepäilyn varmistamiseksi tai poissulkemiseksi. Yhdyskuntatekniikanpäällikkö sopii ympäristöinsinöörin kanssa tiedottamisen ja veden käyttäjille annettavien ohjeiden yksityiskohdista. Mahdollinen saastunut verkostoalue selvitetään verkostokarttojen ja pumppaustietojen avulla, jotka löytyvät vesilaitokselta. Terveydensuojeluviranomainen tai Parikkalan kunta ottaa mahdollisimman pian ja toimittaa laboratorioon uusintanäytteen / näytteet epäillyltä saastuneelta alueelta / verkostoon lähtevästä vedestä epidemiaepäilyn varmistamiseksi tai poissulkemiseksi. 18. Tiedottaminen ja raportointi Valvontatutkimustulosten lähettäminen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle normaalitilanteissa Laboratorion kanssa on sovittu, että viranomaisnäytteiden valvontatutkimustulokset lähetetään sekä terveydensuojeluviranomaiselle että vesilaitokselle. Laboratorion kanssa on sovittu, että mikrobiologisten laatuvaatimusten ylityksissä laboratorio tiedottaa välittömästi asiasta puhelimitse terveydensuojeluviranomaiselle (joka ilmoittaa välittömästi vesilaitokselle). Laboratorio lähettää viranomaisnäytteiden valvontatutkimustulokset sekä terveydensuojeluviranomaiselle että vesihuoltolaitokselle. Raakavesinäytteiden tutkimustulokset lähetetään lisäksi Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle. Kesälahden terveydensuojeluviranomainen valvoo Kesälahden vesilaitosta ja sen jakamaa vettä ja lähettää Uukuniemelle toimitetun veden laatutiedot Parikkalan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja Parikkalan kunnan vesihuoltolaitokselle. Parikkalan kunnan terveydensuojeluviranomainen toimittaa puolestaan Uukuniemen vedenlaatutiedot Kesälahden kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja vesihuoltolaitokselle. Mikrobiologisten laatuvaatimusten ylityksistä laboratorio tiedottaa välittömästi asiasta puhelimitse Parikkalan verkostovettä valvovalle terveydensuojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle. Laboratorio antaa myös epävirallista ennakkotietoa mahdollisista mikrobiologisista laatuvaatimusten ylityksistä jo ennen kuin tulokset ovat valmiita. 20

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 Sisällysluettelo 1 Organisaatio ja yhteystiedot 3 2 Valvontatutkimusohjelma 3 3 Veden laadun tavoite 3 4 Veden osto 3 5 Veden kulutus,

Lisätiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019

Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019 Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019 1. Laitoksen yhteystiedot, henkilöstö ja organisaatio Alanimen vesiosuuskunta puheenjohtaja Minna Simoska, Pohjoispuolentie 294 b, 95255

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2014

Lisätiedot

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitoksen yhteystiedot 3 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö 3 3. Hygieniaosaaminen 4 4. Valvontatutkimusohjelma 4 4.1. Valvontatutkimusohjelman

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018

Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20480 Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018 Päivitys I 25.3.2014 Utsjoen kunnan vesihuoltolaitos on yhdistetty osaksi Inarin Lapin Vesi

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Ohje talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Jarkko Rapala Talousvesiasetuksen uudistus 2017 laboratorioiden näkökulmasta

Jarkko Rapala Talousvesiasetuksen uudistus 2017 laboratorioiden näkökulmasta Jarkko Rapala Talousvesiasetuksen uudistus 2017 laboratorioiden näkökulmasta 1 Tausta Juomavesidirektiivin (98/83/EY) liitteiden muutos Komission direktiivi (EU) 2015/1787 Muutokset saatettava kansallisesti

Lisätiedot

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Sisällysluettelo 1 Yhteystiedot ja organisaatio 3 2 Valvontatutkimusohjelma

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 Valvira kiittää Oikeusministeriötä ja Edita Publishing Oy -yhtiötä oikeudesta julkaista Finlex- verkkosivustolla olevasta alkuperäisestä STM asetuksesta 461/2000 ja em. asetuksen muutoksesta (STM asetus

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Lisätiedot

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen SuoVe hanke 2017 Vesa Arvonen Esityksen sisältö Vesihuollon häiriötilanne Varautuminen vesihuollon häiriötilanteisiin Vesihuollon häiriötilanne Vesihuollon

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.8.2016 16-4011 #1 1 (4) Vesi-Mega Oy (posti) Laskutie 1 89400 HYRYNSALMI Tilausnro 206203 (10070/UKKOH VO), saapunut 31.5.2016, näytteet

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen

Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen Päivitetty 21.8.2013 Lukijalle... 3 Säädökset... 4 1. Laitoksen yhteystiedot... 5 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö... 5 3.

Lisätiedot

26.8.2010. Valvontatutkimusohjelma Utön Vesiosuuskunnan vesilaitokselle 1.8.2010 alkaen

26.8.2010. Valvontatutkimusohjelma Utön Vesiosuuskunnan vesilaitokselle 1.8.2010 alkaen 26.8.2010 Valvontatutkimusohjelma Utön Vesiosuuskunnan vesilaitokselle 1.8.2010 alkaen Lukijalle... 4 Säädökset... 5 1. Laitoksen yhteystiedot... 6 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö... 6 3. Hygieniaosaaminen...

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III. Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka

Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III. Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka 12.10.2015 Osa III : sisältö Toimenpiteet häiriötilanteessa

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alue Oulun kaupunki: Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii, Ylikiiminki Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2016

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2016 Ympäristöterveyden osasto Terveysturvallisuusosasto, Asiantuntijamikrobiologian yksikkö Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö 23.8.2010 6842/961/2006 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio Elintarvikeyksikkö Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Pöljän vesiosuuskunta Törnroos Jani Pohjolanmäentie 50 71800 SIILINJÄRVI Tilausnro 218285 (4358/Käyttö17), saapunut 20.3.2017, näytteet otettu 20.3.2017 Näytteenottaja: Jani Törnroos NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

OHJE Dnro 3565/41/02 TALOUSVEDEN JA JÄÄN OMAVALVONTA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA (TALOUSVESIOHJE)

OHJE Dnro 3565/41/02 TALOUSVEDEN JA JÄÄN OMAVALVONTA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA (TALOUSVESIOHJE) Liitettäväksi eläinlääkintölainsäädäntöön OHJE Dnro 3565/41/02 Päivämäärä 31.12.2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.3.2003 toistaiseksi Kumoaa EELAn suositus liha- ja kala-alan laitoksissa käytettävän

Lisätiedot

Outi Zacheus AVAUKSIA. Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista

Outi Zacheus AVAUKSIA. Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista Outi Zacheus AVAUKSIA Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista 18 2010 Kirjoittaja ja THL Ruotsinkielinen tiivistelmä: Aazet Oy Taitto: Outi Zacheus Yliopistopaino

Lisätiedot

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 (muutosasetus 442/2014) Ajankohtaista laboratoriorintamalla 2014 1 Muutoksia:

Lisätiedot

Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat

Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat LIITE I 1. Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (enimmäisarvot) Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Escherichia coli 0 pmy/100 ml Enterokokit 0 pmy/100

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh. 1 Kymen Ympäristö Oy Patosillantie 2 45700 KUUSANKOSKI Puh. 05 5443300 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit 30 C akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset sulfiittia pelkistävät

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Ohje 5/2015 Ohje 5/2015 2 (71) Osa II Sisällys 1. Asetuksen tarkoitus... 4 2. Soveltamisala... 4 3. Määritelmät... 8 4. Talousveden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Aino Pelto-Huikko Tutkija, DI 5.6.2014 Kankaanpää Vesivälitteiset epidemiat 69 vesiepidemiaa vuosina 1998 2010 Suurin osa (pienillä) pohjavesilaitoksilla (25)

Lisätiedot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus Helsinki 5.5.2014 Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen, vesiosuuskunta tai oma kaivo

Lisätiedot

VALVONTATUTKIMUSOHJELMA. Levannon vesiosuuskunta

VALVONTATUTKIMUSOHJELMA. Levannon vesiosuuskunta VALVONTATUTKIMUSOHJELMA Levannon vesiosuuskunta 2017-2021 Säädösperusteet Talousveden laadusta ja laadun valvonnasta säädetään seuraavissa säädöksissä: terveydensuojelulaki 763/1994 terveydensuojeluasetus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta

Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta Raili Venäläinen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Ympäristöterveyden yksikkö Talousveteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot

Jarkko Rapala Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutokset

Jarkko Rapala Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutokset Jarkko Rapala Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutokset 1 Tausta Juomavesidirektiivin (98/83/EY) liitteiden muutos Komission direktiivi (EU) 2015/1787 Muutokset saatettava kansallisesti voimaan

Lisätiedot

Käyttäjien määrä. Muu Pintavesi Yhteensä Etelä- Suomi Altia Oyj * Nurmijärvi

Käyttäjien määrä. Muu Pintavesi Yhteensä Etelä- Suomi Altia Oyj * Nurmijärvi Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Käyttäjien määrä Toimitetun talousveden määrä (m 3 /d) Allas/ sadetettu

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 25.4.2014 (päivitetty 11.6.2015) UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 2017

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Vanhan talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

Veden terveellisyyteen vaikuttavien riskien arviointi ja hallinta

Veden terveellisyyteen vaikuttavien riskien arviointi ja hallinta Veden terveellisyyteen vaikuttavien riskien arviointi ja hallinta Talousvesiasetuksen 1352/2015 muutokset 27.10.2017 Raili Venäläinen 2017 SuoVe-hanke Talousvettä koskeva lainsäädäntö Talousvesiasetuksen(1352/2015)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 17.1.2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot: Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan Vesi Oy Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 201221 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Jorjo NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Testausseloste. Pittiövaaran vo, lähtevä vesi. Yksikkö Tulos Enimmäispitoisuus Menetelmä / Laboratorio

Testausseloste. Pittiövaaran vo, lähtevä vesi. Yksikkö Tulos Enimmäispitoisuus Menetelmä / Laboratorio 9632 Rovaniemi 1 (2) Raporttinumero: 39636 Saaja: Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy Kasarmintie 1 996 SODANKYLÄ Tilauksen tiedot: Asiakastunnus: 57 Tilaustunnus: R-17-561 Tilauksen kuvaus: Sodankylän Vesi Oy,

Lisätiedot

Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousveteen liittyvän lainsäädännön muutokset Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Lisätiedot

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008 Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimen laboratorio Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, elintarvikkeet Kuopion laboratorio Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833:2003 Anaerobiset

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 13.5.2016 16-2916 #2 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 201219 (WKUSTAVI/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Tarja Pitkänen, FT, Erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vesi ja terveys-yksikkö 6.10.2013 1 www.thl.fi/vesi 6.10.2013 2 Toimintaohjeet

Lisätiedot

Tilausnro (90PYHÄRA/Verkosto), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Jyrki Nurmi

Tilausnro (90PYHÄRA/Verkosto), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Jyrki Nurmi TESTAUSSELOSTE 17-11019 1 (6) Talousvesi #1 13.6.2017 Pyhärannan Kunta Tekninen osasto Talousvedet Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Tilausnro 292426 (90PYHÄRA/Verkosto), saapunut 1.6.2017, näytteet otettu

Lisätiedot

Taulukko 1. EU-laitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä).

Taulukko 1. EU-laitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä). Taulukko 1. EUlaitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä). Allas/ sadetettu Tekopohjavesi Rantaimeytetty Laitos Sijainti Pohjavesi Muu Pintavesi Yhteensä Etelä

Lisätiedot