Kaasueristetty seinäeristin, tyyppi GGFL Asennus- ja kunnossapito-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaasueristetty seinäeristin, tyyppi GGFL Asennus- ja kunnossapito-ohje"

Transkriptio

1 fi, Rev. 4 Kaasueristetty seinäeristin, tyyppi GGFL Asennus- ja kunnossapito-ohje

2 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää mihinkään luvattomaan tarkoitukseen. Kiellon rikkominen johtaa syytteeseen.

3 Turvaohjeita Pidä tämä ohje niiden saatavilla, jotka ovat vastuussa eristimien asennuksesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Eristimien asentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyy lukuisia mahdollisia vaaratekijöitä, joita ovat mm. seuraavat: Suuret paineet Hengenvaaralliset jännitteet Liikkuvat koneet Painavat osat Liukastuminen, kompastuminen ja putoaminen Tällaisten laitteiden parissa työskenneltäessä on noudatettava erityisiä menettelytapoja ja ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, kuoleman ja/tai tuotteen tai omaisuuden vaurioitumisen. Lisäksi henkilöstön, joka asentaa, käyttää tai kunnossapitää ja/tai poistaa käytöstä tällaisia laitteita, täytyy noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvatoimia, kuten alueellisia tai paikallisia turvallisuusohjeita ja määräyksiä, turvallisia työtapoja ja tervettä harkintaa. Tässä ohjeessa määritellyillä turvatoimilla pyritään ehkäisemään kaksi tilannetta: 1. Henkilövahinko tai kuolema. 2. Tuotteen tai omaisuuden vaurioitumisen (mukaan lukien eristimen tai muun omaisuuden vaurioituminen ja eristimen käyttöiän lyhenemisen). Turvallisuusohjeet on tarkoitettu varoittamaan henkilökuntaa henkilövahinkojen, kuoleman ja omaisuusvahinkojen mahdollisuudesta. Ne on sijoitettu ohjetekstiin ennen työvaihetta, johon kyseinen vaara liittyy. Vaaratilanteet on otsikoitu kolmen eri vakavuustason mukaisesti: VAARA Välitön vaara, josta on seurauksena vakava henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vaurioituminen. VAROITUS Vaara tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa olla vakava henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vaurioituminen. VARO Vaara tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa olla vähäinen henkilö- tai omaisuusvahinko.

4 VAARA Ennen töiden aloitusta eristin pitää aina maadoittaa ja kytkeä jännitteettömäksi. VAROITUS Paineistettujen osien nostamiseen liittyvien riskien vuoksi nostot saa tehdä enintään kuljetuspaineessa. Eristimessä on varokalvo suojaksi ylipaineelta. Paine ei saa missään tapauksessa ylittää 700 kpa:ta (7,0 baaria). Koestusliitin ei saa koskaan olla paljaana käytön aikana. Sen täytyy aina olla maadoitettu suoraan tai ulkoisen näennäisvastuksen kautta. Suojakansi maadoittaa koestusliittimen automaattisesti, kun se asennetaan. Huomaa, että tämä ei koske tilannetta, jossa kytkentärasian liitin on kytketty koestusliittimeen. Ennen lähetystä eristin on täytetty puhtaalla typpikaasulla kuljetuspaineeseen 125 kpa (1,25 bar) absoluuttinen 20 C lämpötilassa. Jos eristin toimitetaan johdinputki tuettuna, se on täytetty typpikaasulla kuljetuspaineeseen 125 kpa (1,25 bar) absoluuttinen 20 C lämpötilassa. Katso lisätietoa luvusta 1.5 Mekaaniset tiedot.

5 Sisällysluettelo 1. Kuvaus Rakenne Käyttöolosuhteet Varaosat Sähkötiedot Mekaaniset tiedot Kaasun tiheys Maadoitus Asennus Suositeltu asennusjärjestys, vaihoehto Suositeltu asennusjärjestys, vaihoehto Tarvittavat erikoistyökalut ja materiaalit Kuljetus, pakkauksesta purkaminen ja nostaminen Kuljetus Pakkauksesta purkaminen Nostaminen Kuljetustuet Tarkastukset ennen asennusta Eristys Läpimenoresistanssi Tiheyden valvontalaite Painemittari Painemittari ja tiheyden valvontalaite Kaasun täyttö ja tyhjennys Eristin varustettuna kuljetustuilla Eristin ilman kuljetustukia Koestusliitin Purkaussuoja Ulkoliitin Kunnossapito ja valvonta Kaasu Johtavuus Hydrofobisuustarkistus Romutus käyttöiän loputtua Viitteet 20

6

7 fi, Rev Kuvaus 1.1 Rakenne Tämä seinäeristin on kaasueristetty eristin, joka on tarkoitettu HVDC-venttiilihalleihinka on tarkoitettu stinetustuillaeriaalite on iittimeeneen alästetty paperi. Pääeristysmateriaali paineistettu SF 6 kaasu (rikkiheksafluoridi). Eristin koostuu valualumiinivälilaipasta, johon on asennettu kaksi eristintä, yksi sisäkäyttöön ja toinen ulkokäyttöön. Eristimet ovat lasikuituvahvistettua epoksiputkea, joka on suojattu silikonikumisuojuksilla. Liitännät välilaippaan ja kanteen ovat valualumiinia ja ne on kiinnitetty ruuveilla ja muttereilla ja tiivistetty O-renkailla. Kaikki osat on suunniteltu Ruotsin paineastiastandardin (TKN 1987) mukaan. Virta johtuu ulkoliittimestä kannen läpi alumiiniputkijohtimeen. Sisäpäässä on vastaava rakenne, joka johtaa virran sisäliittimeen. Virta kulkee joko ruuveilla kiinnitettyjen liittimien kautta tai johtimen ja kansien välisten kierreliitosten kautta. Lämpöliike kompensoidaan yhdellä liittimistä, joka mahdollistaa johtimen siirtymisen aksiaalisuunnassa. Kun johdin on kierretty kansiin, lämpöliike kompensoidaan palkeella. Kuljetuksen aikana johdin saattaa olla tuettu useilla nailontangoilla. Ne pitää poistaa ennen eristimen käyttöönottoa. Katso luku ja kuva 5. Eristimen molemmissa päissä on yleensä purkaussuojat koronan minimoimiseksi. Katso luku 2.8 Ulkosuojat. Koestusliitin on välilaipassa, jossa ovat myös kaasuliitännät ja varokalvo sekä, jos tilattu, jännitteenrajoitin. Kansi Yläkiinnike Purkaussuoja Silikonikumisuojus Johdinputki Ulkoeristin Tiheysvahti Alakiinnike Välilaippa Kiinnityslevy Purkaussuoja Arvokilpi Sisäeristin Koestusliitin Varokalvo Jännitteenrajoitin M12 maadoitukseen Purkaussuoja Joustava palje Kansi Kuva 1. Rakenne. ggfl_014

8 fi, Rev Käyttöolosuhteet 1.3 Varaosat 1.4 Sähkötiedot Alla olevassa taulukossa on esitetty GGFL-seinäeristimen tekniset tiedot. Jos olosuhteet poikkeavat alla mainituista arvoista, pyydämme ottamaan yhteyttä valmistajaan. Yleiset tekniset tiedot Käyttökohde Luokittelu Käyttölämpötila Käyttöpaikan korkeus Eristysaineen tyyppi Merkinnät HVDC-venttiilihallit SF 6 -kaasueristetty eristin C käytettäväksi venttiilihalleissa tai vastaavissa ympäristöissä < m SF6-kaasu 5,7 baarin absoluuttisessa paineessa 20 C lämpötilassa IEC/IEEE-standardien mukaan Jos eristin vaurioituu vakavasti, suosittelemme, että se lähetetään valmistajalle mahdollista korjausta ja uudelleen koestusta varten. Tiettyjä osia, jotka voivat vaurioitua tai kadota kuljetuksen aikana, voi tilata ABB:lta. Kapasitanssi johtimen ja maatason välillä, C 1 ja koestusliittimen kapasitanssi, C 2 ilmoitetaan kullekin eristimelle koestussertifikaatissa. Eristimen arvokilvessä ja mittapiirroksesta on ilmoitettu koestusjännitteet, käyttöjännite ja käyttövirta. Taulukko Mekaaniset tiedot Eristin Osanro Laskettu C 1 (pf) Laskettu C 2 (pf) GGFL B 140 ± ± 25 GGFL 1300 LF C 140 ± ± 25 GGFL 1300 LF D 140 ± ± 25 GGFL 1300 LF S 150 ± ± 25 GGFL 1300 LF L 155 ± ± 25 GGFL 1425 LF P 155 ± ± 25 GGFL 1460 LF E 140 ± ± 25 Taulukko Kaasun tiheys Eristin Osanro Paino (kg) ilman SF 6 -kaasua Taivutuslujuuskoestuskuorma x 1 minuutti (N) GGFL B Ei GGFL 1300 LF C Kyllä GGFL 1300 LF D Kyllä GGFL 1300 LF S Kyllä GGFL 1300 LF L Kyllä GGFL 1425 LF P Kyllä GGFL 1460 LF E Kyllä Kuljetustuet VAROITUS Jos eristin on varustettu johdinputken kuljetustuilla, ne pitää ensin irrottaa. Katso kuva 5. Sen jälkeen suoritetaan tyhjöpumppaus/kaasun täyttö. Katso luku 2.7.

9 fi, Rev. 4 9 Paineistetun SF 6 -kaasun pääasiallinen tehtävä on jäähdyttää putkijohdin ja eristää se maatasosta. Se, miten se suoriutuu näistä tehtävistä, riippuu kaasun tiheydestä. Eristin täytetään kaasulla 570 kpa:n (5,7 baarin) absoluuttiseen paineeseen 20 C lämpötilassa. Kaasun tiheyttä valvotaan tiheyden valvontalaitteella, jossa on kolme katkaisijaa, yksi kullekin hälytystasolle. Ensimmäinen aktivoidaan 530 kpa:n (5,3 baarin) abs. paineessa 20 C lämpötilassa alhaisen kaasutiheyden ilmaisemiseksi. Toinen aktivoidaan 520 kpa:n (5,2 baarin) abs. paineessa 20 C lämpötilassa erittäin alhaisen kaasutiheyden ilmaisemiseksi. Kolmas antaa hälytyksen 500 kpa:n (5 baarin) abs. paineessa 20 C lämpötilassa, joka on eristimen mitoitustiheys. Lisävarmennusta haluttaessa ylimääräinen tiheydenvalvontalaite voidaan asentaa kaasuventtiiliin. Kuvassa 3 on esimerkki tiheydenvalvontalaitteen liitäntöjen kytkentäkaaviosta. Liittimet 13 ja 23 eivät näy kuvassa. Kun kaasun tiheys on alle 500 kpa, dielektrisen lujuuden tyyppikoestustasot eivät päde. Eristimen kyky johtaa virtaa laskee progressiivisesti kaasun tiheyden alentuessa. Kuva 2. Tiheysvahti. ggfl_021 Katkaisijan numero D3 D2 D1 P/T = nimellinen Maadoitus Riviliittimen numero ggf_0024 Kuva 3. Esimerkki piirikaaviosta. Hälytystaso 1 (530 kpa): katkaisija D1 aktivoituu, piiri avautuu ja sulkeutuu. Hälytystaso 2 (520 kpa): katkaisija D2 aktivoituu, piiri avautuu ja sulkeutuu. Hälytystaso 3 (500 kpa): katkaisija D3 aktivoituu, piiri avautuu ja sulkeutuu. Kun kaasun tiheys on alle 500 kpa, dielektrisen lujuuden tyyppikoestustasot eivät päde.

10 fi, Rev Maadoitus VAARA Ennen töiden aloitusta eristin pitää aina maadoittaa ja kytkeä jännitteettömäksi. Eristimen laippa pitää maadoittaa laipan ja seinän välisten purkausten estämiseksi. Kytke joustava kaapeli eristimen laipan M12 maadoitusreiän ja seinässä olevan kiinnityslevyn välille.

11 fi, Rev Asennus 2.1 Suositeltu asennusjärjestys, vaihoehto 1 1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut, tarvikkeet ja varusteet ovat valmiina. Katso luku Tarkista onko pakkauksessa vaurioita. Katso luku Pura eristin pakkauksesta. Katso luku Nosta eristin pakkauksesta ja laske se maahan. Käytä laatikossa olleita tukia. Tarkasta eristin silmämääräisesti. Katso luku Nosta ja kiinnitä tukevasti seinään. Katso luku Asenna purkaussuojat. Katso luku Kun purkaussuojat on asennettu, kytke eristin päävirtapiiriin päätyliittimillä. Katso luku Irrota kuljetustuet ja asenna kaasuventtiili sekä varokalvoyksikkö. Katso luku Tyhjöpumppaus ja kaasun täyttö. Katso luku Tarkasta eristys ja läpimenoresistanssi. Katso luvut ja Asenna tiheysvahdit eristimeen. Katso luku Kytke signaalikaapelit tiheysvahteihin. Katso luvut 2.6 ja Tarkasta tiheysvahdit. Katso luku Maadoita eristin. Kiristysmomentit taulukon 3 mukaan. Taulukko 3. Ruuviliitosten kiristysmomentit. Metalliset ruuviliitokset (Nm) M6 10 ±10% M ±10% M10 49 ±10% M12 84 ±10% M ±10% M ±10% M ±10% 2.2 Suositeltu asennusjärjestys, vaihoehto 2 1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut, tarvikkeet ja varusteet ovat valmiina. Katso luku Tarkista onko pakkauksessa vaurioita. Katso luku Pura eristin pakkauksesta. Katso luku Nosta eristin pakkauksesta ja laske se maahan tukien varaan niin, että voit poistaa kuljetustuet. Varmista eristin, jotta se ei voi pudota tuilta. Tarkasta eristin silmämääräisesti. Katso luku Irrota kuljetustuet ja asenna kaasuventtiili sekä varokalvoyksikkö. Katso luku Tyhjöpumppaus ja kaasun täyttö. Katso luku 2.7. Täytä SF 6 -kaasu kuljetuspaineeseen, 125 kpa (1.25 bar) abs. 20 C. 7. Nosta ja kiinnitä tukevasti seinään. Katso luku

12 fi, Rev Asenna purkaussuojat. Katso luku 2,9. 9. Kun purkaussuojat on asennettu, kytke eristin päävirtapiiriin päätyliittimillä. Katso luku 2, Täytä loppu SF 6 -kaasu, katso luku Tarkasta eristys ja läpimenoresistanssi. Katso luvut ja Asenna tiheysvahdit eristimeen. Katso luku Kytke signaalikaapelit tiheysvahteihin. Katso luvut 2.6 ja Tarkasta tiheysvahdit. Katso luku Maadoita eristin. 2.3 Tarvittavat erikoistyökalut ja materiaalit Nostoväline ja riittävän nostokapasiteetin omaava nosturi. Riittävän korkea työtaso, jolla on riittävä kantavuus. Riittävä määrä oikeaa kaasua. Lämpömittari ympäristön lämpötilan mittaukseen, eristimen täyttöventtiiliin sopiva täyttölaitteisto ja tarkkuuspainemittari, jonka näyttämä on vähintään kpa abs. Momenttiavain, jonka kitaväli on 13, 16 ja 18, kiristysmomentti 19,6-68 Nm. Kaasuntäyttölaitteisto. Tyhjöpumppu tyhjennykseen. Fomblin tai vaseliini. 2.4 Kuljetus, pakkauksesta purkaminen ja nostaminen Kuljetus Eristin tulee kuljettaa vaaka-asennossa laatikossaan asianmukaisesti tuettuna ja suojattuna Pakkauksesta purkaminen Tarkista ensin onko pakkauksessa vaurioita. Tarkasta onko eristimessä tai sen tarvikkeissa kuljetusvaurioita. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin: päätyliittimet, kaikki laippojen välisen liitokset ja niiden ruuviliitokset, kaasuventtiilit, tiheydenvalvontalaite, painemittari, varokalvo ja purkaussuojat. Varmista, että eristimen sisällä vallitsee kuljetuspaine mittaamalla se tarkkuuspainemittarilla, jonka näyttämä on vähintään 0 50 kpa ( bar). Ote ympäristön lämpötila huomioon mittaustulosta tulkitessasi. VAROITUS Silikonieristimen vaurioittaminen saattaa johtaa kaasun osittaiseen purkautumiseen käytön aikana.

13 fi, Rev Nostaminen Eristin on tehtaassa täytetty puhtaalla SF 6 -kaasulla testausta varten. Kuljetusta varteneristimeen asennetaan kuljetustuet ja eristin täytetään typpikaasulla kuljetuspaineeseen 125 kpa (1,25 bar) abs. 20 C lämpötilassa. Tämä paine tulisi ylläpitää noston ja käsittelyn aikana. Kiinnitä puhtaat, pehmeät raksit välilaippaan ja ulkopuolen päähän. Varo, että hopeapinnoite ja maali eivät vahingoitu noston aikana. Oikean asennuskulman saavuttamiseksi voidaan käyttää lisänostovälinettä ja vastapainoa. Säädä vastapaino niin, että eristin on vaakasuorassa ennen kuin asennat sen seinään, katso kuva 8. Vastapainon suurin sallittu paino on 250 kg. Asenna eristin seinään, katso kuva 9. VARO Varo vahingoittamasta hopeapinnoitettua kosketuspintaa rakseja kiinnittäessäsi. Eristin Osanro Vastapaino GGFL B 160 kg GGFL 1300 LF C 80 kg GGFL 1300 LF D 125 kg GGFL 1300 LF S 60 kg GGFL 1300 LF L 145 kg GGFL 1425 LF P 165 kg GGFL 1460 LF E 75 kg ggfl_003 Kuva 4. Nostoväline.

14 fi, Rev Kuljetustuet Johdinputki on tuettu kolmella tai neljällä nailontangolla kuljetuksen ajaksi. Tangoissa on kierre ja ne on asennettu välilaipan sisäpuolen puoleisiin kaasutiiviisiin kansiin. Tangot ovat vakiovaruste tietyissä eristimissä, katso luku 1.5 Mekaaniset tiedot. Kun kuljetustuet on asennettu, eristin täytetään typpikaasulla kuljetuspaineeseen 125 kpa (1,25 bar) abs. 20 C lämpötilassa. Kuljetustuet irrotetaan ja eristin täytetään SF 6 -kaasulla seuraavasti: -- Puhdista välilaippa huolella. Tällä varmistetaan, ettei likaa pääse avattuihin reikiin asennuksen aikana. -- Päästä typpikaasu välilaipan kaasuventtiilillä -- Irrota kaasutiiviit kannet ja nailontangot -- Voitele O-renkaat fomblinilla tai vaseliinilla -- Asenna kaasutiiviit kannet ja kiristä ruuvit 20 Nm momenttiin VARO Varmista, että molemmat O-renkaat ovat ehjiä ja oikein paikoillaan urissaan. -- Tyhjöpumppaa eristin 1 mbar paineeseen ja täytä se puhtaalla SF 6 -kaasulla. Katso luku 2.6 Kaasun täyttö. Tiheyden valvontalaite Koestusliitin Nailontangot kuljetuksen aikana ggfl_004 Kaasutiiviit kannet Kuva 5. Johtimen tuki kuljetuksen aikana.

15 fi, Rev Tarkastukset ennen asennusta Eristys Eristimestä tulee tarkastaa muutama seikka ennen kuin se otetaan käyttöön tai asennetaan seinään. Tärkeimmät tarkastettavat asiat ovat eristys, läpimenoresistanssi, tiheydenvalvontalaite ja painemittari. Resistanssi mitataan päätyliittimen ja koestusliittimen väliltä. Arvon tulee olla yli 1000 MΩ. Tämä voidaan tarkastaa ennen kaasun täyttöä. Se voidaan tarkastaa myös kapasitanssin ja häviökertoimen kaksoistestillä. Maksimijännitteet: kv päätyliittimen ja koestusliittimen välillä kuljetuspaineessa kv koestusliittimen ja laipan välillä kuljetuspaineessa. Nämä mittaukset tulee tehdä ennen kytkentää päävirtapiiriin, muuten tulokset voivat olla erittäin harhaanjohtavia. VAROITUS Koestusliitin ei saa koskaan olla paljaana käytön aikana. Sen täytyy aina olla maadoitettu suoraan tai ulkoisen näennäisvastuksen kautta. Suojakansi maadoittaa koestusliittimen automaattisesti, kun se asennetaan. Huomaa, että tämä ei koske tilannetta, jossa kytkentärasian liitin on kytketty koestusliittimeen Läpimenoresistanssi Eristimen päätyliittimien välisen resistanssin mittaus. Normaaliarvo on mω riippuen nimellisvirrasta ja eristimen pituudesta. Jos mittaus on tehty rutiinitestauksen aikana, arvoa voidaan verrata koestuspöytäkirjaan. Ympäristön lämpötila tulee ottaa huomioon mittaustulosta tulkittaessa Tiheyden valvontalaite Valvontalaitteen kytkentätiheydet voidaan tarkastaa tarkkuuspainemittarilla. Ympäristön lämpötila tulee ottaa huomioon mittaustulosta tulkittaessa. Kaikki valvontalaitteen katkaisijat voidaan tarkastaa irrottamalla valvontalaite eristimestä. Kaikkien kolmen katkaisijan tulisi ilmaista alhaista painetta. Kun valvontalaite asennetaan takaisin, kaikkien katkaisijoiden tulisi ilmaista oikeaa kaasunpainetta Painemittari Painemittarin lukema voidaan tarkastaa tarkkuuspainemittarilla. VAROITUS Eristimessä on varokalvo suojaksi ylipaineelta. Paine ei saa missään tapauksessa ylittää 700 kpa:ta (7,0 baaria).

16 fi, Rev Painemittari ja tiheyden valvontalaite Painemittari toimitetaan tavallisesti erillään ja asennetaan seuraavasti: Irrota venttiilin suojahattu. Tarkasta, että venttiilin ja painemittarin liitännät ovat puhtaat. Sovita painemittarin liitin venttiiliin ja kiristä kiristysmutteri. Kiristysmomentti 20 Nm. Tiheyden valvontalaite asennetaan samalla tavoin kuin painemittari, mutta lisää seuraava vaihe: Kytke signaalikaapelit. 2.7 Kaasun täyttö ja tyhjennys Eristin varustettuna kuljetustuilla Näitä eristimiä varten tarvitaan erityinen tyhjöpumpulla varustettu kaasutäyttölaitteisto. Eristin tyhjöpumpataan 1 mbar paineeseen ennen kuin SF 6 -kaasu täytetään määriteltyyn paineeseen. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä valmistajaan Eristin ilman kuljetustukia Eristyskaasuna käytetään yleensä puhdasta SF 6 -kaasua. N 2 + SF 6 -seosta käytetään erittäin kylmissä ilmastoissa (alle -30 C) ja tämän täyttöohjeet annetaan erillisissä asiakirjoissa. Kaasun tulee täyttää standardin IEC vaatimukset Uuden SF 6 -kaasun erittelyt. Tarvittava kaasumäärä on merkitty mittapiirroksiin. Eristin on toimitettaessa täytetty typpikaasulla 125 kpa:n (1,25 baarin) absoluuttiseen paineeseen 20 C lämpötilassa. Kaasu täytetään välilaipan kaasuventtiilin kautta. Katso kuva 6. Ympäristösyistä kaasua ei tulisi päästää ilmakehään, kun täytetään tai tyhjennetään SF 6 - kaasua. Pyri pitämään kaasu koko ajan suljetussa järjestelmässä. Asenna kaasuventtiilin hattu täytön jälkeen, muuten ympäristön syövyttävät aineet voivat heikentää sen tiiviyttä. M30 x 2 Kaasuventtiili eristimen laipassa. ggfl_006 Kuva 6. Kaasuntäyttölaitteisto ja kaasuventtiili.

17 fi, Rev ggfl_008 Kuva 7. Suutin kaasuventtiiliin liitäntää varten. Täyttöpaine yksikössä MPa (abs) arvokilvessä Ympäristön lämpötila C-asteina Täyttöpaine yksikössä MPa painemittarista C -20 C -10 C 0 C +10 C +20 C +30 C +40 C Kun kaasunpaine on oikea, irrota täyttöletku ja asenna ilmatiivis hattu vastaventtiiliin.

18 fi, Rev Koestusliitin Koestusliitin on suunniteltu standardin ANSI/IEEE C Type A mukaiseksi normaalisti maadoitetuksi liittimeksi ja se voi olla varustettu jännitteenrajoittimella kuvan 8 vaihtoehdon 1 mukaan. Kytkentä valvomoon tehdään silloin kytkentärasian D kautta. VAROITUS Koestusliitin ei saa koskaan olla paljaana käytön aikana. Sen täytyy aina olla maadoitettu suoraan tai ulkoisen näennäisvastuksen kautta. Suojakansi maadoittaa koestusliittimen automaattisesti, kun se asennetaan. Huomaa, että tämä ei koske tilannetta, jossa kytkentärasian liitin on kytketty koestusliittimeen. Maadoitus ei tapahdu automaattisesti kytkentärasialla varustetuissa koestusliittimissä. Vaihtoehto 1 kun jännitteenrajoitin ja kytkentärasia sisältyvät toimitukseen. Kytkentärasia F Kytkentä valvomoon (Pr 22.5) Koestusliitin F C1 C2 C3 R1 R2 C F Vaihtoehto 2 kun jännitteenrajoitin ei sisälly toimitukseen. Koestusliitin F Kuva 8. Koestusliitin. ggfl_009

19 fi, Rev Purkaussuoja Purkaussuojat asennetaan valmiille ruuveille eristimen molemmissa päissä. Purkaussuojien asennus tulisi tehdä eristin täytettynä enintään kuljetuspaineeseen. 6 kannatinta kiinnitettynä valmiisiin ruuveihin Päätyliitin, ulkoliitin Ulkopuolen purkaussuoja. Sisäpuolen purkaussuoja ei sisälly ABB Componentsin toimitukseen. Vedenpoistoreikä Kuva 9. Purkaussuoja. ggfl_ Ulkoliitin VARO Ennen kuin käsittelemättömät alumiiniliittimet kytketään, ulkoliittimet pitää puhdistaa Scotch- Britellä tai vastaavalla ja rasvata liitosvoiteella tai vaseliinilla. Ulkoliittimet on yleensä valmiiksi asennettu eristimeen. Elleivät ne ole tai jos ne pitää vaihtaa, huomioi seuraavat: Eristimen kansi ja liitintapin sisäinen kosketuspinta on pinnoitettu eikä niitä saa harjata ennen asennusta, mutta ne tulisi puhdistaa. Älä käytä kosketustahnaa tai rasvaa liitintapin ja kannen välissä. Asenna puristusrengas, O-rengas ja liitintappi kuvan 10 mukaan. Kiristä ensin ruuvit, jotka puristavat liitintapin kantta vasten (M10), ja sitten ruuvit, jotka puristavat O-renkaat puristusrenkaan avulla (M8). On erittäin tärkeää, että kiristys tehdään vaiheittain tai vuorotellen niin, että päätyliitin ja tiivistysrengas puristuvat suoraan. Ulkoliitin Kiristysmomentti 40 Nm Kuusiokantaruuvi M10 x 60 Aluslevy 10,5 x 22 x 2 Kiristysmomentti 20 Nm Kuusiokantaruuvi M8 x 40 Jousilevy 8,4 x 18,1 O-rengas 99,1 x 5,7 O-rengas puristusrengas Kuva 10. Päätyliittimen asennus. ggfl_011

20 fi, Rev Kunnossapito ja valvonta GGFL-läpiviennit eivät yleensä vaadi kunnossapitoa. Alla kuvatut toimenpiteet kattavat suoritettavat eristimen tarkastukset esimerkiksi laitoksen huollon tai ennakoivan kunnossapidon yhteydessä. 3.1 Kaasu Kaasun tiheys ei saa laskea alle nimellisen eristystiheyden alapuolelle. Tiheydenvalvontalaitteen ja painemittarin toiminnan tarkastus on kuvattu luvussa 1.6. Kaasun kosteuspitoisuus voidaan tarkastaa standardin IEC B Kastepisteen mittaaminen mukaan. Kaasun ominaisarvot voidaan tarkastaa standardin IEC Sähkölaitteista otetun SF 6 -kaasun tarkastaminen. 3.2 Johtavuus Lämpötila eristimen sisällä käytön aikana voidaan tarkastaa Termovision-lämpökameralla. Normaali lämpötilan nousu nimellisvirralla on K. 3.3 Hydrofobisuustarkistus Silikonikumin hydrofobisuuden tarkastus on kuvattu tuotetiedoissa Pinnan hydrofobisuusominaisuuksien määrittäminen. 4. Romutus käyttöiän loputtua Eristimen alumiiniosat ovat ruotsalaisen standardin SS14 mukaisia. Valuosat on valmistettu seoksesta 4245 (ISO Al-Si 7 Mg). Johdin on valmistettu seoksesta 4102 (~AA 6101). Purkaussuojat on valmistettu seoksesta 4107 (ISO Al-SiMg, AA 6005). Epoksiputkessa tai silikonikumissa ei ole raskasmetalleja eikä myrkkyjä ja se voidaan toimittaa kaatopaikalle tai polttaa. GGFL-eristimen materiaalikoostumus on seuraavat: % alumiinia eri seoksina % lasikuituvahvistettua epoksia % silikonikumia. SF 6 -kaasu hävitetään luvun 2.7 mukaan.

21 fi, Rev Viitteet Koestussertifikaatti Mittapiirros IEC Uuden SF 6 -kaasun erittelyt ANSI/IEEE C IEC B Kastepisteen mittaaminen IEC Sähkölaitteesta otetun SF 6 -kaasun tarkastaminen.

22

23

24 Copyright 2010 ABB, Kaikki oikeudet pidätetään ABB AB Components Katuosoite: Lyviksvägen 10 Postiosoite: SE Ludvika, Ruotsi Puh Faksi Sähköposti: fi, Rev. 4,

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje 2750 515-1 fi, Rev. 11, 2006-12-15 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3171 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Pakkauksen tarkastaminen...4 Yksikön tarkastaminen...4 Tuotteen takuu...4

Lisätiedot

Huoltotiedote Sarjat A ja AP. Hydrauliset mäntäpaineakut. Huolto-ohje Bulletin HY07-1240-M1/FI. Piston Accumulators. Voimassa: Lokakuu 2002

Huoltotiedote Sarjat A ja AP. Hydrauliset mäntäpaineakut. Huolto-ohje Bulletin HY07-1240-M1/FI. Piston Accumulators. Voimassa: Lokakuu 2002 Piston Accumulators Bulletin HY07-1240-M1/FI Huoltotiedote Sarjat A ja AP Voimassa: Lokakuu 2002 Hydrauliset mäntäpaineakut 1 Asennus ja käyttö Asennus Paineakut toimitetaan tehtaalta esitäytettyinä typpikaasulla

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas 1ZSE 5492-129 fi, Rev. 6, 1999-11-30 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1034-1 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta)

Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011700 fi T (GPK) (täysmetallinen pakettikytkin) sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI Ellei tätä

Lisätiedot

Flygt Compit 460. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Flygt Compit 460. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Flygt Compit 460 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän turvallisuus...4

Lisätiedot

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Käyttöohjeet. Käännetty englannista GE Healthcare Life Sciences ÄKTA ready Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.3 Liitännäisasiakirjat...

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huoltoopas

Asennus-, käyttö- ja huoltoopas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huoltoopas Model 3296 EZMAG Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Lisätietojen pyytäminen...4 Turvallisuus...4 Turvallisuustermit

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot