Kaasueristetty seinäeristin, tyyppi GGFL Asennus- ja kunnossapito-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaasueristetty seinäeristin, tyyppi GGFL Asennus- ja kunnossapito-ohje"

Transkriptio

1 fi, Rev. 4 Kaasueristetty seinäeristin, tyyppi GGFL Asennus- ja kunnossapito-ohje

2 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää mihinkään luvattomaan tarkoitukseen. Kiellon rikkominen johtaa syytteeseen.

3 Turvaohjeita Pidä tämä ohje niiden saatavilla, jotka ovat vastuussa eristimien asennuksesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Eristimien asentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyy lukuisia mahdollisia vaaratekijöitä, joita ovat mm. seuraavat: Suuret paineet Hengenvaaralliset jännitteet Liikkuvat koneet Painavat osat Liukastuminen, kompastuminen ja putoaminen Tällaisten laitteiden parissa työskenneltäessä on noudatettava erityisiä menettelytapoja ja ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, kuoleman ja/tai tuotteen tai omaisuuden vaurioitumisen. Lisäksi henkilöstön, joka asentaa, käyttää tai kunnossapitää ja/tai poistaa käytöstä tällaisia laitteita, täytyy noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvatoimia, kuten alueellisia tai paikallisia turvallisuusohjeita ja määräyksiä, turvallisia työtapoja ja tervettä harkintaa. Tässä ohjeessa määritellyillä turvatoimilla pyritään ehkäisemään kaksi tilannetta: 1. Henkilövahinko tai kuolema. 2. Tuotteen tai omaisuuden vaurioitumisen (mukaan lukien eristimen tai muun omaisuuden vaurioituminen ja eristimen käyttöiän lyhenemisen). Turvallisuusohjeet on tarkoitettu varoittamaan henkilökuntaa henkilövahinkojen, kuoleman ja omaisuusvahinkojen mahdollisuudesta. Ne on sijoitettu ohjetekstiin ennen työvaihetta, johon kyseinen vaara liittyy. Vaaratilanteet on otsikoitu kolmen eri vakavuustason mukaisesti: VAARA Välitön vaara, josta on seurauksena vakava henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vaurioituminen. VAROITUS Vaara tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa olla vakava henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vaurioituminen. VARO Vaara tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa olla vähäinen henkilö- tai omaisuusvahinko.

4 VAARA Ennen töiden aloitusta eristin pitää aina maadoittaa ja kytkeä jännitteettömäksi. VAROITUS Paineistettujen osien nostamiseen liittyvien riskien vuoksi nostot saa tehdä enintään kuljetuspaineessa. Eristimessä on varokalvo suojaksi ylipaineelta. Paine ei saa missään tapauksessa ylittää 700 kpa:ta (7,0 baaria). Koestusliitin ei saa koskaan olla paljaana käytön aikana. Sen täytyy aina olla maadoitettu suoraan tai ulkoisen näennäisvastuksen kautta. Suojakansi maadoittaa koestusliittimen automaattisesti, kun se asennetaan. Huomaa, että tämä ei koske tilannetta, jossa kytkentärasian liitin on kytketty koestusliittimeen. Ennen lähetystä eristin on täytetty puhtaalla typpikaasulla kuljetuspaineeseen 125 kpa (1,25 bar) absoluuttinen 20 C lämpötilassa. Jos eristin toimitetaan johdinputki tuettuna, se on täytetty typpikaasulla kuljetuspaineeseen 125 kpa (1,25 bar) absoluuttinen 20 C lämpötilassa. Katso lisätietoa luvusta 1.5 Mekaaniset tiedot.

5 Sisällysluettelo 1. Kuvaus Rakenne Käyttöolosuhteet Varaosat Sähkötiedot Mekaaniset tiedot Kaasun tiheys Maadoitus Asennus Suositeltu asennusjärjestys, vaihoehto Suositeltu asennusjärjestys, vaihoehto Tarvittavat erikoistyökalut ja materiaalit Kuljetus, pakkauksesta purkaminen ja nostaminen Kuljetus Pakkauksesta purkaminen Nostaminen Kuljetustuet Tarkastukset ennen asennusta Eristys Läpimenoresistanssi Tiheyden valvontalaite Painemittari Painemittari ja tiheyden valvontalaite Kaasun täyttö ja tyhjennys Eristin varustettuna kuljetustuilla Eristin ilman kuljetustukia Koestusliitin Purkaussuoja Ulkoliitin Kunnossapito ja valvonta Kaasu Johtavuus Hydrofobisuustarkistus Romutus käyttöiän loputtua Viitteet 20

6

7 fi, Rev Kuvaus 1.1 Rakenne Tämä seinäeristin on kaasueristetty eristin, joka on tarkoitettu HVDC-venttiilihalleihinka on tarkoitettu stinetustuillaeriaalite on iittimeeneen alästetty paperi. Pääeristysmateriaali paineistettu SF 6 kaasu (rikkiheksafluoridi). Eristin koostuu valualumiinivälilaipasta, johon on asennettu kaksi eristintä, yksi sisäkäyttöön ja toinen ulkokäyttöön. Eristimet ovat lasikuituvahvistettua epoksiputkea, joka on suojattu silikonikumisuojuksilla. Liitännät välilaippaan ja kanteen ovat valualumiinia ja ne on kiinnitetty ruuveilla ja muttereilla ja tiivistetty O-renkailla. Kaikki osat on suunniteltu Ruotsin paineastiastandardin (TKN 1987) mukaan. Virta johtuu ulkoliittimestä kannen läpi alumiiniputkijohtimeen. Sisäpäässä on vastaava rakenne, joka johtaa virran sisäliittimeen. Virta kulkee joko ruuveilla kiinnitettyjen liittimien kautta tai johtimen ja kansien välisten kierreliitosten kautta. Lämpöliike kompensoidaan yhdellä liittimistä, joka mahdollistaa johtimen siirtymisen aksiaalisuunnassa. Kun johdin on kierretty kansiin, lämpöliike kompensoidaan palkeella. Kuljetuksen aikana johdin saattaa olla tuettu useilla nailontangoilla. Ne pitää poistaa ennen eristimen käyttöönottoa. Katso luku ja kuva 5. Eristimen molemmissa päissä on yleensä purkaussuojat koronan minimoimiseksi. Katso luku 2.8 Ulkosuojat. Koestusliitin on välilaipassa, jossa ovat myös kaasuliitännät ja varokalvo sekä, jos tilattu, jännitteenrajoitin. Kansi Yläkiinnike Purkaussuoja Silikonikumisuojus Johdinputki Ulkoeristin Tiheysvahti Alakiinnike Välilaippa Kiinnityslevy Purkaussuoja Arvokilpi Sisäeristin Koestusliitin Varokalvo Jännitteenrajoitin M12 maadoitukseen Purkaussuoja Joustava palje Kansi Kuva 1. Rakenne. ggfl_014

8 fi, Rev Käyttöolosuhteet 1.3 Varaosat 1.4 Sähkötiedot Alla olevassa taulukossa on esitetty GGFL-seinäeristimen tekniset tiedot. Jos olosuhteet poikkeavat alla mainituista arvoista, pyydämme ottamaan yhteyttä valmistajaan. Yleiset tekniset tiedot Käyttökohde Luokittelu Käyttölämpötila Käyttöpaikan korkeus Eristysaineen tyyppi Merkinnät HVDC-venttiilihallit SF 6 -kaasueristetty eristin C käytettäväksi venttiilihalleissa tai vastaavissa ympäristöissä < m SF6-kaasu 5,7 baarin absoluuttisessa paineessa 20 C lämpötilassa IEC/IEEE-standardien mukaan Jos eristin vaurioituu vakavasti, suosittelemme, että se lähetetään valmistajalle mahdollista korjausta ja uudelleen koestusta varten. Tiettyjä osia, jotka voivat vaurioitua tai kadota kuljetuksen aikana, voi tilata ABB:lta. Kapasitanssi johtimen ja maatason välillä, C 1 ja koestusliittimen kapasitanssi, C 2 ilmoitetaan kullekin eristimelle koestussertifikaatissa. Eristimen arvokilvessä ja mittapiirroksesta on ilmoitettu koestusjännitteet, käyttöjännite ja käyttövirta. Taulukko Mekaaniset tiedot Eristin Osanro Laskettu C 1 (pf) Laskettu C 2 (pf) GGFL B 140 ± ± 25 GGFL 1300 LF C 140 ± ± 25 GGFL 1300 LF D 140 ± ± 25 GGFL 1300 LF S 150 ± ± 25 GGFL 1300 LF L 155 ± ± 25 GGFL 1425 LF P 155 ± ± 25 GGFL 1460 LF E 140 ± ± 25 Taulukko Kaasun tiheys Eristin Osanro Paino (kg) ilman SF 6 -kaasua Taivutuslujuuskoestuskuorma x 1 minuutti (N) GGFL B Ei GGFL 1300 LF C Kyllä GGFL 1300 LF D Kyllä GGFL 1300 LF S Kyllä GGFL 1300 LF L Kyllä GGFL 1425 LF P Kyllä GGFL 1460 LF E Kyllä Kuljetustuet VAROITUS Jos eristin on varustettu johdinputken kuljetustuilla, ne pitää ensin irrottaa. Katso kuva 5. Sen jälkeen suoritetaan tyhjöpumppaus/kaasun täyttö. Katso luku 2.7.

9 fi, Rev. 4 9 Paineistetun SF 6 -kaasun pääasiallinen tehtävä on jäähdyttää putkijohdin ja eristää se maatasosta. Se, miten se suoriutuu näistä tehtävistä, riippuu kaasun tiheydestä. Eristin täytetään kaasulla 570 kpa:n (5,7 baarin) absoluuttiseen paineeseen 20 C lämpötilassa. Kaasun tiheyttä valvotaan tiheyden valvontalaitteella, jossa on kolme katkaisijaa, yksi kullekin hälytystasolle. Ensimmäinen aktivoidaan 530 kpa:n (5,3 baarin) abs. paineessa 20 C lämpötilassa alhaisen kaasutiheyden ilmaisemiseksi. Toinen aktivoidaan 520 kpa:n (5,2 baarin) abs. paineessa 20 C lämpötilassa erittäin alhaisen kaasutiheyden ilmaisemiseksi. Kolmas antaa hälytyksen 500 kpa:n (5 baarin) abs. paineessa 20 C lämpötilassa, joka on eristimen mitoitustiheys. Lisävarmennusta haluttaessa ylimääräinen tiheydenvalvontalaite voidaan asentaa kaasuventtiiliin. Kuvassa 3 on esimerkki tiheydenvalvontalaitteen liitäntöjen kytkentäkaaviosta. Liittimet 13 ja 23 eivät näy kuvassa. Kun kaasun tiheys on alle 500 kpa, dielektrisen lujuuden tyyppikoestustasot eivät päde. Eristimen kyky johtaa virtaa laskee progressiivisesti kaasun tiheyden alentuessa. Kuva 2. Tiheysvahti. ggfl_021 Katkaisijan numero D3 D2 D1 P/T = nimellinen Maadoitus Riviliittimen numero ggf_0024 Kuva 3. Esimerkki piirikaaviosta. Hälytystaso 1 (530 kpa): katkaisija D1 aktivoituu, piiri avautuu ja sulkeutuu. Hälytystaso 2 (520 kpa): katkaisija D2 aktivoituu, piiri avautuu ja sulkeutuu. Hälytystaso 3 (500 kpa): katkaisija D3 aktivoituu, piiri avautuu ja sulkeutuu. Kun kaasun tiheys on alle 500 kpa, dielektrisen lujuuden tyyppikoestustasot eivät päde.

10 fi, Rev Maadoitus VAARA Ennen töiden aloitusta eristin pitää aina maadoittaa ja kytkeä jännitteettömäksi. Eristimen laippa pitää maadoittaa laipan ja seinän välisten purkausten estämiseksi. Kytke joustava kaapeli eristimen laipan M12 maadoitusreiän ja seinässä olevan kiinnityslevyn välille.

11 fi, Rev Asennus 2.1 Suositeltu asennusjärjestys, vaihoehto 1 1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut, tarvikkeet ja varusteet ovat valmiina. Katso luku Tarkista onko pakkauksessa vaurioita. Katso luku Pura eristin pakkauksesta. Katso luku Nosta eristin pakkauksesta ja laske se maahan. Käytä laatikossa olleita tukia. Tarkasta eristin silmämääräisesti. Katso luku Nosta ja kiinnitä tukevasti seinään. Katso luku Asenna purkaussuojat. Katso luku Kun purkaussuojat on asennettu, kytke eristin päävirtapiiriin päätyliittimillä. Katso luku Irrota kuljetustuet ja asenna kaasuventtiili sekä varokalvoyksikkö. Katso luku Tyhjöpumppaus ja kaasun täyttö. Katso luku Tarkasta eristys ja läpimenoresistanssi. Katso luvut ja Asenna tiheysvahdit eristimeen. Katso luku Kytke signaalikaapelit tiheysvahteihin. Katso luvut 2.6 ja Tarkasta tiheysvahdit. Katso luku Maadoita eristin. Kiristysmomentit taulukon 3 mukaan. Taulukko 3. Ruuviliitosten kiristysmomentit. Metalliset ruuviliitokset (Nm) M6 10 ±10% M ±10% M10 49 ±10% M12 84 ±10% M ±10% M ±10% M ±10% 2.2 Suositeltu asennusjärjestys, vaihoehto 2 1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut, tarvikkeet ja varusteet ovat valmiina. Katso luku Tarkista onko pakkauksessa vaurioita. Katso luku Pura eristin pakkauksesta. Katso luku Nosta eristin pakkauksesta ja laske se maahan tukien varaan niin, että voit poistaa kuljetustuet. Varmista eristin, jotta se ei voi pudota tuilta. Tarkasta eristin silmämääräisesti. Katso luku Irrota kuljetustuet ja asenna kaasuventtiili sekä varokalvoyksikkö. Katso luku Tyhjöpumppaus ja kaasun täyttö. Katso luku 2.7. Täytä SF 6 -kaasu kuljetuspaineeseen, 125 kpa (1.25 bar) abs. 20 C. 7. Nosta ja kiinnitä tukevasti seinään. Katso luku

12 fi, Rev Asenna purkaussuojat. Katso luku 2,9. 9. Kun purkaussuojat on asennettu, kytke eristin päävirtapiiriin päätyliittimillä. Katso luku 2, Täytä loppu SF 6 -kaasu, katso luku Tarkasta eristys ja läpimenoresistanssi. Katso luvut ja Asenna tiheysvahdit eristimeen. Katso luku Kytke signaalikaapelit tiheysvahteihin. Katso luvut 2.6 ja Tarkasta tiheysvahdit. Katso luku Maadoita eristin. 2.3 Tarvittavat erikoistyökalut ja materiaalit Nostoväline ja riittävän nostokapasiteetin omaava nosturi. Riittävän korkea työtaso, jolla on riittävä kantavuus. Riittävä määrä oikeaa kaasua. Lämpömittari ympäristön lämpötilan mittaukseen, eristimen täyttöventtiiliin sopiva täyttölaitteisto ja tarkkuuspainemittari, jonka näyttämä on vähintään kpa abs. Momenttiavain, jonka kitaväli on 13, 16 ja 18, kiristysmomentti 19,6-68 Nm. Kaasuntäyttölaitteisto. Tyhjöpumppu tyhjennykseen. Fomblin tai vaseliini. 2.4 Kuljetus, pakkauksesta purkaminen ja nostaminen Kuljetus Eristin tulee kuljettaa vaaka-asennossa laatikossaan asianmukaisesti tuettuna ja suojattuna Pakkauksesta purkaminen Tarkista ensin onko pakkauksessa vaurioita. Tarkasta onko eristimessä tai sen tarvikkeissa kuljetusvaurioita. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin: päätyliittimet, kaikki laippojen välisen liitokset ja niiden ruuviliitokset, kaasuventtiilit, tiheydenvalvontalaite, painemittari, varokalvo ja purkaussuojat. Varmista, että eristimen sisällä vallitsee kuljetuspaine mittaamalla se tarkkuuspainemittarilla, jonka näyttämä on vähintään 0 50 kpa ( bar). Ote ympäristön lämpötila huomioon mittaustulosta tulkitessasi. VAROITUS Silikonieristimen vaurioittaminen saattaa johtaa kaasun osittaiseen purkautumiseen käytön aikana.

13 fi, Rev Nostaminen Eristin on tehtaassa täytetty puhtaalla SF 6 -kaasulla testausta varten. Kuljetusta varteneristimeen asennetaan kuljetustuet ja eristin täytetään typpikaasulla kuljetuspaineeseen 125 kpa (1,25 bar) abs. 20 C lämpötilassa. Tämä paine tulisi ylläpitää noston ja käsittelyn aikana. Kiinnitä puhtaat, pehmeät raksit välilaippaan ja ulkopuolen päähän. Varo, että hopeapinnoite ja maali eivät vahingoitu noston aikana. Oikean asennuskulman saavuttamiseksi voidaan käyttää lisänostovälinettä ja vastapainoa. Säädä vastapaino niin, että eristin on vaakasuorassa ennen kuin asennat sen seinään, katso kuva 8. Vastapainon suurin sallittu paino on 250 kg. Asenna eristin seinään, katso kuva 9. VARO Varo vahingoittamasta hopeapinnoitettua kosketuspintaa rakseja kiinnittäessäsi. Eristin Osanro Vastapaino GGFL B 160 kg GGFL 1300 LF C 80 kg GGFL 1300 LF D 125 kg GGFL 1300 LF S 60 kg GGFL 1300 LF L 145 kg GGFL 1425 LF P 165 kg GGFL 1460 LF E 75 kg ggfl_003 Kuva 4. Nostoväline.

14 fi, Rev Kuljetustuet Johdinputki on tuettu kolmella tai neljällä nailontangolla kuljetuksen ajaksi. Tangoissa on kierre ja ne on asennettu välilaipan sisäpuolen puoleisiin kaasutiiviisiin kansiin. Tangot ovat vakiovaruste tietyissä eristimissä, katso luku 1.5 Mekaaniset tiedot. Kun kuljetustuet on asennettu, eristin täytetään typpikaasulla kuljetuspaineeseen 125 kpa (1,25 bar) abs. 20 C lämpötilassa. Kuljetustuet irrotetaan ja eristin täytetään SF 6 -kaasulla seuraavasti: -- Puhdista välilaippa huolella. Tällä varmistetaan, ettei likaa pääse avattuihin reikiin asennuksen aikana. -- Päästä typpikaasu välilaipan kaasuventtiilillä -- Irrota kaasutiiviit kannet ja nailontangot -- Voitele O-renkaat fomblinilla tai vaseliinilla -- Asenna kaasutiiviit kannet ja kiristä ruuvit 20 Nm momenttiin VARO Varmista, että molemmat O-renkaat ovat ehjiä ja oikein paikoillaan urissaan. -- Tyhjöpumppaa eristin 1 mbar paineeseen ja täytä se puhtaalla SF 6 -kaasulla. Katso luku 2.6 Kaasun täyttö. Tiheyden valvontalaite Koestusliitin Nailontangot kuljetuksen aikana ggfl_004 Kaasutiiviit kannet Kuva 5. Johtimen tuki kuljetuksen aikana.

15 fi, Rev Tarkastukset ennen asennusta Eristys Eristimestä tulee tarkastaa muutama seikka ennen kuin se otetaan käyttöön tai asennetaan seinään. Tärkeimmät tarkastettavat asiat ovat eristys, läpimenoresistanssi, tiheydenvalvontalaite ja painemittari. Resistanssi mitataan päätyliittimen ja koestusliittimen väliltä. Arvon tulee olla yli 1000 MΩ. Tämä voidaan tarkastaa ennen kaasun täyttöä. Se voidaan tarkastaa myös kapasitanssin ja häviökertoimen kaksoistestillä. Maksimijännitteet: kv päätyliittimen ja koestusliittimen välillä kuljetuspaineessa kv koestusliittimen ja laipan välillä kuljetuspaineessa. Nämä mittaukset tulee tehdä ennen kytkentää päävirtapiiriin, muuten tulokset voivat olla erittäin harhaanjohtavia. VAROITUS Koestusliitin ei saa koskaan olla paljaana käytön aikana. Sen täytyy aina olla maadoitettu suoraan tai ulkoisen näennäisvastuksen kautta. Suojakansi maadoittaa koestusliittimen automaattisesti, kun se asennetaan. Huomaa, että tämä ei koske tilannetta, jossa kytkentärasian liitin on kytketty koestusliittimeen Läpimenoresistanssi Eristimen päätyliittimien välisen resistanssin mittaus. Normaaliarvo on mω riippuen nimellisvirrasta ja eristimen pituudesta. Jos mittaus on tehty rutiinitestauksen aikana, arvoa voidaan verrata koestuspöytäkirjaan. Ympäristön lämpötila tulee ottaa huomioon mittaustulosta tulkittaessa Tiheyden valvontalaite Valvontalaitteen kytkentätiheydet voidaan tarkastaa tarkkuuspainemittarilla. Ympäristön lämpötila tulee ottaa huomioon mittaustulosta tulkittaessa. Kaikki valvontalaitteen katkaisijat voidaan tarkastaa irrottamalla valvontalaite eristimestä. Kaikkien kolmen katkaisijan tulisi ilmaista alhaista painetta. Kun valvontalaite asennetaan takaisin, kaikkien katkaisijoiden tulisi ilmaista oikeaa kaasunpainetta Painemittari Painemittarin lukema voidaan tarkastaa tarkkuuspainemittarilla. VAROITUS Eristimessä on varokalvo suojaksi ylipaineelta. Paine ei saa missään tapauksessa ylittää 700 kpa:ta (7,0 baaria).

16 fi, Rev Painemittari ja tiheyden valvontalaite Painemittari toimitetaan tavallisesti erillään ja asennetaan seuraavasti: Irrota venttiilin suojahattu. Tarkasta, että venttiilin ja painemittarin liitännät ovat puhtaat. Sovita painemittarin liitin venttiiliin ja kiristä kiristysmutteri. Kiristysmomentti 20 Nm. Tiheyden valvontalaite asennetaan samalla tavoin kuin painemittari, mutta lisää seuraava vaihe: Kytke signaalikaapelit. 2.7 Kaasun täyttö ja tyhjennys Eristin varustettuna kuljetustuilla Näitä eristimiä varten tarvitaan erityinen tyhjöpumpulla varustettu kaasutäyttölaitteisto. Eristin tyhjöpumpataan 1 mbar paineeseen ennen kuin SF 6 -kaasu täytetään määriteltyyn paineeseen. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä valmistajaan Eristin ilman kuljetustukia Eristyskaasuna käytetään yleensä puhdasta SF 6 -kaasua. N 2 + SF 6 -seosta käytetään erittäin kylmissä ilmastoissa (alle -30 C) ja tämän täyttöohjeet annetaan erillisissä asiakirjoissa. Kaasun tulee täyttää standardin IEC vaatimukset Uuden SF 6 -kaasun erittelyt. Tarvittava kaasumäärä on merkitty mittapiirroksiin. Eristin on toimitettaessa täytetty typpikaasulla 125 kpa:n (1,25 baarin) absoluuttiseen paineeseen 20 C lämpötilassa. Kaasu täytetään välilaipan kaasuventtiilin kautta. Katso kuva 6. Ympäristösyistä kaasua ei tulisi päästää ilmakehään, kun täytetään tai tyhjennetään SF 6 - kaasua. Pyri pitämään kaasu koko ajan suljetussa järjestelmässä. Asenna kaasuventtiilin hattu täytön jälkeen, muuten ympäristön syövyttävät aineet voivat heikentää sen tiiviyttä. M30 x 2 Kaasuventtiili eristimen laipassa. ggfl_006 Kuva 6. Kaasuntäyttölaitteisto ja kaasuventtiili.

17 fi, Rev ggfl_008 Kuva 7. Suutin kaasuventtiiliin liitäntää varten. Täyttöpaine yksikössä MPa (abs) arvokilvessä Ympäristön lämpötila C-asteina Täyttöpaine yksikössä MPa painemittarista C -20 C -10 C 0 C +10 C +20 C +30 C +40 C Kun kaasunpaine on oikea, irrota täyttöletku ja asenna ilmatiivis hattu vastaventtiiliin.

18 fi, Rev Koestusliitin Koestusliitin on suunniteltu standardin ANSI/IEEE C Type A mukaiseksi normaalisti maadoitetuksi liittimeksi ja se voi olla varustettu jännitteenrajoittimella kuvan 8 vaihtoehdon 1 mukaan. Kytkentä valvomoon tehdään silloin kytkentärasian D kautta. VAROITUS Koestusliitin ei saa koskaan olla paljaana käytön aikana. Sen täytyy aina olla maadoitettu suoraan tai ulkoisen näennäisvastuksen kautta. Suojakansi maadoittaa koestusliittimen automaattisesti, kun se asennetaan. Huomaa, että tämä ei koske tilannetta, jossa kytkentärasian liitin on kytketty koestusliittimeen. Maadoitus ei tapahdu automaattisesti kytkentärasialla varustetuissa koestusliittimissä. Vaihtoehto 1 kun jännitteenrajoitin ja kytkentärasia sisältyvät toimitukseen. Kytkentärasia F Kytkentä valvomoon (Pr 22.5) Koestusliitin F C1 C2 C3 R1 R2 C F Vaihtoehto 2 kun jännitteenrajoitin ei sisälly toimitukseen. Koestusliitin F Kuva 8. Koestusliitin. ggfl_009

19 fi, Rev Purkaussuoja Purkaussuojat asennetaan valmiille ruuveille eristimen molemmissa päissä. Purkaussuojien asennus tulisi tehdä eristin täytettynä enintään kuljetuspaineeseen. 6 kannatinta kiinnitettynä valmiisiin ruuveihin Päätyliitin, ulkoliitin Ulkopuolen purkaussuoja. Sisäpuolen purkaussuoja ei sisälly ABB Componentsin toimitukseen. Vedenpoistoreikä Kuva 9. Purkaussuoja. ggfl_ Ulkoliitin VARO Ennen kuin käsittelemättömät alumiiniliittimet kytketään, ulkoliittimet pitää puhdistaa Scotch- Britellä tai vastaavalla ja rasvata liitosvoiteella tai vaseliinilla. Ulkoliittimet on yleensä valmiiksi asennettu eristimeen. Elleivät ne ole tai jos ne pitää vaihtaa, huomioi seuraavat: Eristimen kansi ja liitintapin sisäinen kosketuspinta on pinnoitettu eikä niitä saa harjata ennen asennusta, mutta ne tulisi puhdistaa. Älä käytä kosketustahnaa tai rasvaa liitintapin ja kannen välissä. Asenna puristusrengas, O-rengas ja liitintappi kuvan 10 mukaan. Kiristä ensin ruuvit, jotka puristavat liitintapin kantta vasten (M10), ja sitten ruuvit, jotka puristavat O-renkaat puristusrenkaan avulla (M8). On erittäin tärkeää, että kiristys tehdään vaiheittain tai vuorotellen niin, että päätyliitin ja tiivistysrengas puristuvat suoraan. Ulkoliitin Kiristysmomentti 40 Nm Kuusiokantaruuvi M10 x 60 Aluslevy 10,5 x 22 x 2 Kiristysmomentti 20 Nm Kuusiokantaruuvi M8 x 40 Jousilevy 8,4 x 18,1 O-rengas 99,1 x 5,7 O-rengas puristusrengas Kuva 10. Päätyliittimen asennus. ggfl_011

20 fi, Rev Kunnossapito ja valvonta GGFL-läpiviennit eivät yleensä vaadi kunnossapitoa. Alla kuvatut toimenpiteet kattavat suoritettavat eristimen tarkastukset esimerkiksi laitoksen huollon tai ennakoivan kunnossapidon yhteydessä. 3.1 Kaasu Kaasun tiheys ei saa laskea alle nimellisen eristystiheyden alapuolelle. Tiheydenvalvontalaitteen ja painemittarin toiminnan tarkastus on kuvattu luvussa 1.6. Kaasun kosteuspitoisuus voidaan tarkastaa standardin IEC B Kastepisteen mittaaminen mukaan. Kaasun ominaisarvot voidaan tarkastaa standardin IEC Sähkölaitteista otetun SF 6 -kaasun tarkastaminen. 3.2 Johtavuus Lämpötila eristimen sisällä käytön aikana voidaan tarkastaa Termovision-lämpökameralla. Normaali lämpötilan nousu nimellisvirralla on K. 3.3 Hydrofobisuustarkistus Silikonikumin hydrofobisuuden tarkastus on kuvattu tuotetiedoissa Pinnan hydrofobisuusominaisuuksien määrittäminen. 4. Romutus käyttöiän loputtua Eristimen alumiiniosat ovat ruotsalaisen standardin SS14 mukaisia. Valuosat on valmistettu seoksesta 4245 (ISO Al-Si 7 Mg). Johdin on valmistettu seoksesta 4102 (~AA 6101). Purkaussuojat on valmistettu seoksesta 4107 (ISO Al-SiMg, AA 6005). Epoksiputkessa tai silikonikumissa ei ole raskasmetalleja eikä myrkkyjä ja se voidaan toimittaa kaatopaikalle tai polttaa. GGFL-eristimen materiaalikoostumus on seuraavat: % alumiinia eri seoksina % lasikuituvahvistettua epoksia % silikonikumia. SF 6 -kaasu hävitetään luvun 2.7 mukaan.

21 fi, Rev Viitteet Koestussertifikaatti Mittapiirros IEC Uuden SF 6 -kaasun erittelyt ANSI/IEEE C IEC B Kastepisteen mittaaminen IEC Sähkölaitteesta otetun SF 6 -kaasun tarkastaminen.

22

23

24 Copyright 2010 ABB, Kaikki oikeudet pidätetään ABB AB Components Katuosoite: Lyviksvägen 10 Postiosoite: SE Ludvika, Ruotsi Puh Faksi Sähköposti: fi, Rev. 4,

Seinäeristimet, tyyppi GSA-AA Asennus- ja kunnossapito-ohje

Seinäeristimet, tyyppi GSA-AA Asennus- ja kunnossapito-ohje Seinäeristimet, tyyppi GSA-AA Asennus- ja kunnossapito-ohje 2750 515-133 fi, Rev. 2, 2001-05-15 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOB. Asennus- ja huolto-ohje

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOB. Asennus- ja huolto-ohje Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOB Asennus- ja huolto-ohje Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme ja sen sisältöä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää mihinkään

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0)

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) Sisällys 1. Turvallisuus 2. Kuljettaminen 3. Tuoteseloste 4. Pakkaus ja sisältö 5. Kokoaminen ja asentaminen 6. Järjestelmän kytkeminen 1. Turvallisuus Tuotetta käsiteltäessä

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG TOIMENPITEET. 5.PAINEMITTARIN TARKASTUS JA PAINEEN MITTAAMINEN. 5.1 PAINEMITTARINNEULAN PITÄÄ OLLA VIHREÄLLÄ ALUEELLA PIENEN MITTARIIN NAPUTTELUN JÄLKEENKIN. 5.2 TARKISTUSMITTARILLA MITATAAN SÄILIÖN PAINE

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Huolto-opas Sivu 1/11

Huolto-opas Sivu 1/11 Huolto-opas Sivu 1/11 6 l VAAHTOSAMMUTIN MALLI HOUSEGARD FE6TGA SFS/EN3 A: Yleiset tiedot. B: Tekniset tiedot. C: Täyttömenettelyn kuvaus. D: Kausittaisen tarkistuksen menettelyn kuvaus. E: Korjaus-/korvausmenettelyn

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan.

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan. 1(5) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje.

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje. Tyhjiöputkikeräimet Valmistettu Saksassa Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä Solar Keymark Heat Pipe asennusohje 1000 2000 3000 02 Asennusohjeet malleille: Vaaditut

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Korjausohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF Moottoriohjain tyyppiä BUF 3 Korjausohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF Moottoriohjain tyyppiä BUF 3 Korjausohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF Moottoriohjain tyyppiä BUF 3 Korjausohje 1ZSE 5492-128 fi, Rev. 4, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0170550/4 IM-P017-03 ST Issue 4 AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoitus 8 Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä mäntämoottorin rakenteeseen tutustumalla eri osakokonaisuuksiin. Harjoitus tehdään moottoritelineeseen asennetulla

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS 5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS UUVI UUVILIITOS JOUSILIITOS 7 0 N T05005 06_ iviliittimet profiilille EN 50045 (DIN 4677/) Silmukkaliitin - Silmukkaliitin Jaotus 4 mm (0,57") D,5/4 8 4 mm vakiolohko. Väri

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Varaosaluettelo Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008 HDC 630 Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00 996 450 940 400 100 889 8174 Maaliskuu 2008 Asennusohje Tämän tuotteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat kaapeliasennukset,

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot