Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta"

Transkriptio

1

2 Telvill KFt Teollisuus (IT tekniikka) Telvill KFt Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta Haluamme olla vastuullinen Ydinliiketoiminta: Keskeinen toiminta käsittää tieto-, tele- ja sähköverkkojen rakentamisessa, pystyttämisessä ja suunnittelussa Miskolc, Unkari Kotisivun osoite: milj. EUR CSR Aihe/asiat Ympäristö, yhteiskunta ja koulutus Telvill on informaatioteknologiatuotteita (IT) valmistava ISO 9001 ja sertifioitu yritys. Yrityksen mielestä luonnon suojeleminen, hyvän työympäristön luominen ja elintason parantaminen ovat välttämättömiä ja tärkeitä yrityksen elinkelpoisuuden edellytyksiä. Tiukkojen ja laatumääritysten noudattamisen ohessa tuemme paikallisyhteisön toimintaa ja luomme kestävää työllisyyttä. Telvill on havainnut, että hyvä ympäristöasioista huolehtiminen tuottaa konkreettista hyötyä yritystoiminnalle parantuneena toiminnastamme: Berekalja Conquest Part n tukeminen, jonka tarkoituksena on paikallisen väestö rohkaiseminen terveellisempiin elintapoihin ja ympäristöasioihin; Miskolc in eläinpuiston Sculpture Park n tukeminen. Se on muistomerkki paikallisten sukupuuttoon kuolleiden lajeista, jotka ovat hävinnet ihmisten toiminnan seurauksena; säännöllinen osallistuminen paikallisen kauppakamarin toimintaan; paikallisen peruskoulun ITjärjestelmän päivitys ja ylläpito sekä avustaminen ITkoulutuksen järjestämisessä; taloudellista tukea Borsod Aeroclubille, ja; Miskolcin kahden ammattikoulun tukeminen. yritys. Yksi Tellvill n tavoitteista on olla myönteisenä esimerkkinä työpaikkojen jatkuvalle kehitykselle ja menestykselle toimimalla esimerkkinä vastuullisesti ympäristö- ja yhteiskunnallisissa asioissa. Tästä saatavamme etu käsittää Telvill in maineen lisäämistä liikekumppaneiden ja asiakkaiden silmissä yhtä hyvin kuin heidän luottamuksen nostamista meitä kohtaan käydä kauppaa asiakasuskollisemman tyytyväisemmän yrityksen kanssa. Olemme luoneet hyvät suhteet paikallisyhteisöön ja osallistumalla alueemme kehitystä tuemme paikallisia toimia ja ryhmiä. Telvill kertoo aktiivisesti omasta toiminnastaan ja yhteiskunnallisista saavutuksistaan paikallisille ja muille sidosryhmille. Esimerkkinä tästä ovat paikallislehdistö, yrityksen kotisivut, tapahtumat ja näyttelyt. Maineen yrityskuvan lisääminen on mitattavissa oleva suure, jonka on suoraan muunnettavissa voitoksi. maineena asiakkaisiin nähden ja yhteisön hyväksymisenä. 2

3 . Yrityksen nimi: Meblo Jogi Valmistus (huonekalu) Ydinliiketoiminta: Sänkyjen ja patjojen valmistus. 70 prosenttia viedään Keski- ja Itäeurooppaan sekä muille kansainvälisille markkinoille. Yrityksellä on kaksi tehdasta, Nova Goricassa ja Branikissa. Nova Gorica, Slovenia 158 EUR 1.23 milj. CSR aihe/aiheita: Työntekijät/Koulutus, Sisäisiä kumppanuuksia, Ympäristö Meblo Jogi Sänkyjen ja patjojen valmistaja, Meblo Jogi, uskoo ympäristötietoisuuden ja hyvien työedellytyksien sekä turvallisuuden ja laadun olevan olennainen osa yrityksen toimintaperiaatteita. Pyrimme koko ajan ottamaan huomioon näitä arvoja yrityksen tavoitteiden asettelussa. Meblo Jogi panostaa henkilöstön tyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja kehittymiseen ja meillä on hyvä työsuhde työntekijöihimme. Yritys haluaa tarjota työntekijöilleen terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä vähentää ja poistaa ympäristöriskejä. Meblo Jogi on myös varma siitä, että koko henkilöstön kouluttaminen on todella tärkeätä motivaation ja innovaation ylläpitämiselle. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: SA 8000 sertifiointi (ensimmäinen yritys Sloveniassa); kymmenen minuutin jumppatauko kaikille työntekijöille kaksi kertaa päivässä, fysioterapeutin laatiman ohjelman mukaan; kolme virkistyspäivää vuodessa (retkeily, kävely tai hiihto); terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä koulutusohjelma koko henkilöstölle; työntekijöillä omat edustajat, jotka tuovat esille mielipiteitä ja kysymyksiä; koulutus ja kehittäminen tärkeätä (varsinkin naisten osalta), yritys sai vähän aikaa sitten palkinnon siitä, että olemme naisystävällinen yritys; palkkojen korottaminen ja yksilöllisten ohjelmien ja lisäpalkkioiden käyttöönottaminen. Uskomme siihen, että paremmat työehdot ja eettiset periaatteet työntekijöille on johtavat tuotannon ja innovaation kasvuun. Meblo Jogin mielestä on myös tärkeätä ottaa huolta työntekijöistään ja heidän mahdollisuuksistaan sekä yrityksen menestymisen kannalta että työntekijöiden viihtymisen ja yhteistyön kannalta. Henkilöstön tyytyväisyys, motivaatio, lojaalisuus ja tuottavuus ovat kaikki johtaneet yrityksen menestymiseen ja kilpailuetuun. Kilpailuedun ylläpitämiseksi meidän on jatkuvasti asettava päämääriä tai menestymisen ja tehokkuuden mittareita (esim. työtapaturmia, poissaoloa, kolutusta, kehittymistä ja kuukausittaisia arviointia) siten, että pystymme jatkossakin sertifioinnin vaatimuksia. Olemme saaneet tunnustusta SA 8000 sertifioinnin takia. Yrityksen vastuullisesta toiminnasta kerrotaan ensisijaisesti seminaarien tai kokouksien yhteydessä mutta myös sisäisten ilmoitustaulujen tai pöytäkirjojen yhteydessä. SA 8000 sertifioinnista olemme tiedottaneet asiakkaillemme. noudattamaan SA

4 . Yrityksen nimi: Matusewicz Budowa Maszyn s.j. Tehdasteollisuus Ydinliiketoiminta: Keskeinen toiminta on muovituotteiden, arvometallituotteiden valmistusta, joiden valmistuksessa on koneistusta, leikkaamista, taivutusta, hitsausta ja muovien liimaamista. Ubocze-Gryfow Slaski, Poland Kotisivunosoite: milj. EUR vuonna 2003 CSR Aihe/aiheet: Työntekijä/koulutus, yhteiskunta ja ympäristö Matusewicz Budowa Maszyn s.j. (Euroopan laajuisesti hyväksytty tekninen erityisalojen koulutuksen Matusewicz ISO 9001 sertifikaatti); sertifioitu teollistuotteiden ja Tietokonetilan rakentamisen palvelujen toimittaja. Yritys on tukeminen Lwowek Slaskin sitoutunut kehittämään koulutuskeskuksessa; henkilökuntansa tietotaitoa, Gryfow Brass yhtyeen motivaatiota ja moraalia sponsorointi; erityisen työntekijöiden aktiivinen osallistuminen koulutusohjelman avulla. paikallisiin organisaatioihin, Pyrkimyksemme on tuotteiden kuten sokeitten yhdistys, ja palvelujemme jatkuva nuorten urheiluseurat ja kehittäminen samoin kuin veteraanien yhdistys; ympäristöllisesti haitallisten urheilu ja vapaa-ajan toimenpiteiden välttäminen. keskuksen rakentaminen Yritys pyrkii lujasti hyviin Gryfow Slaskiin asukkaille; naapuruussuhteisiin tuemme teknistä ja taloudellista apua ja kannustamme paikallisia paikalliselle palo- ja ryhmiä ja yritämme näin ambulanssipalveluilla, esim. sitoutua paikallisyhteisöön. ajoneuvojen kunnostamisena, ilmastointilaitteen hankinta; Tämän lisäksi seuraavat yrityksen jätteiden kohdat ovat esimerkkejä kierrättäminen paikallisesti; meidän vastuullisesta kierrätysmateriaalin toiminnastamme: käyttäminen tuotannossa. erityisen työntekijäkoulutuksen läpivieminen joidenkin työntekijöiden osalta TUV Matusewicz yhdistää sertifioinnin saavuttamiseksi yhteiskunnalliset ja ympäristönäkökohdat yrityksen tavoitteisiin, sillä asiakkaat yhä enenevässä määrin hakevat tuotteita, jotka ovat tuotettuja vastuullisesti ympäristö- ja yhteiskunnalliset seikat huomioiden. Ja olemme itse vakuuttuneita siitä, että on myös omien intressien mukaista huolehtia henkilökunnan moraalista ja hyvinvoinnista. Työntekijät palkitsevat yritystä innovatiivisuudella ja lisääntyvän tuotannon seurauksena. Olemme havainneet työntekijöissämme lisääntyvää innovatiivisuutta, sitoutumista ja henkilökohtaista kehittymistä. Matusewicz on myös saanut aikaan hyvän mainetta paikallisyhteisön, asiakkaiden, toimittajien ja liikekumppaneiden keskuudessa. Osallistumisemme paikallisyhteisön toimiin on saanut aikaan alueella ystävälliset suhteet, ja sitä kautta Matusewicz hyötyy antamastaan julkisesta tuestaan. Yrityksen ympäristön huolenpidosta, työntekijöiden koulutuksesta ja paikallisesta sponsoroinnista kerrotaan yleisölle mainosten, myyntiesitteiden ja paikallisen lehdistön välityksellä. 4

5 Lippemeier Gebäudereinigungsdienst GmbH Palveluala Ydinliiketoiminta: Perustoimintona siivouspalvelu, siivousta, ikkunoiden pesua, laitosja teollisuussiivousta, rakennusten ympäristön siivousta, mattojen pesua ja yksityistalouksien siivousta. Kaupunk Schönaich, Saksa 40, 255 osa-aikaista Luottamuksellinen CSR Aihe/aiheita: Ympäristö, työntekijät, työntekijöiden koulutus, liikesuhteet Lippemeier Gebäudereinigungsdienst GmbH Lippemeyer in toimintaperiaatteena teollisuussiivousyrityksenä on, että meillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus tuottaa ympäristöystävällisiä palveluja. Yritys on myös sitoutunut työntekijöittensä hyvinvointiin ja kestävään työllisyyteen. Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta toiminnastamme: käyttö kevyessä siivouksessa; uuden yritysrakennuksen rakentaminen, jossa on aurinkopaneelit, ekopäällysteet ja biotyyppinen kasvihuone; sadeveden käyttö siivousvälineiden puhdistamisessa; jatkokoulutusmahdollisuuksia nuorille harjoittelijoille, vanhoille ja pitkään työssä olleille työntekijöille; joustavan työajan mahdollisuutta naistyöntekijöille, joilla on lapsia, ja Tiedostamme, että yrityksemme pitkäkestoinen menestyminen riippuu hyvän yritysmaineen rakentamisesta, hyvin koulutetuista ja osaavista työntekijöistä ja jossain määrin myös meidän jatkuvista pyrkimyksistämme ympäristön suojelemiseksi. Lippenmeirer on saavuttanut etua vahvistamalla yrityksen asemaa pankkeihin nähden (ne näkevät myönteisinä taloudelliset ja muut toimemme) kestävien menetelmien käyttö työtehtävissä ja - välineissä, esim. käytössämme on Envirostar Green lattiapesujärjestelmä; ympäristöystävällisten aineiden käyttö vähentämällä ja parantamalla yrityksen imagoa. Tällä viimeksi mainitulla seikka on antanut Lippenmeierille etua kilpailijoihinsa nähden saamalla laajaa ja positiivista julkisuutta paikallislehdistössä vapaan vahvojen markkinoinnin kautta. Loppujen EMAS puhdistuskemikaalien lopuksi meidän mielestämme ympäristönhallintajärjestelmä tarvetta, esimerkkeinä vastuullinen yritystoimintamme n toteuttaminen vuonna älykkään, likaa hylkivän liinan aikaansaa win-win tilanteen, jossa tasapainossa ovat taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset intressimme. Who and how did we tell about our success? Saimme laajaa julkisuutta lehdistössä voitettuamme Baden-Würtenberg Ympäristöpalkinnon vuosina 2001/2002. Yleisesti ottaen yrityksen talouden menestyksistä ja saavutuksista kerrotaan paikallisessa lehdistössä ja kuin myös yhteistyöstämme BAUM ja Modell Hohenlohe n kanssa, joka on kansallinen alueen kestävän ja ympäristöystävällisen hallinnan johtamisen aloite. 5

6 Koffie Kàn Ruoka ja juoma Ydinliiketoiminta: Kahvipaahtimo Koffie Kàn Koffie Kàn on paikallinen pieni perheyritys, joka on toiminut Uskomme siihen, että yrityksemme läheisyys paikallisiin asiakkaisiin ja hyvä Wenduine, Belgium vuodesta Uskomme, että kahvipaahtimon taidot ovat yhteistyö heidän kanssaan on tärkeätä. Koffie Kàn suosii sen 3 Luottamuksellinen CSR aihe/aiheita Yhteiskunta/Ympäristö pitkälti osa perhe- ja kyläelämää, ihan samalla tavalla kun leipomot. Olemme ylpeitä siitä, että olemme hyviä naapureita, jotka osallistuvat yhteiskunnan tekemisiin ja ottavat huolta ympäristöstä. Koffie Kàn tukevat paikallisia ryhmiä ja kansainvälisiä yhteiskunnallisia kehittämishankkeita. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: lahjoitamme osan voitosta hankkeeseen, joka avustaa naisia Hondurasissa; pyrimme olemaan ympäristöystävällisiä; lahjoitamme vanhan kahvipaahtimon pienelle viljelijälle Meksikossa ja opetamme hänet käyttämään sitä. lisäksi pieniä kahviplantaaseja, joilta me taas saamme mahdollisimman laadukkaita kahvipapuja. Koffie Kàn on saanut lojaalisia asiakkaita ja yhteiskunnan suosiota. Tukemalla yhteiskunnallisia hankkeita ja käyttämällä orgaanista kahvia tuotannossamme ja noudattamalla reilun kaupan - menetelmää maineemme on Koffie Kàn on tiedottanut sekä epävirallisesti että suoranaisesti yhteiskunnalle toiminnastaan. Meksiko-hankkeemme on myös tullut asiakkaidemme julkisuuteen. ostamme kahvipapuja pieniltä parantunut entisestään. viljelijöiltä ja maksamme niistä enemmän kuin mitä markkinahinta vaatisi ja siten varmistamme viljelijöiden tulevaa olemassaoloa; 6

7 Hanley Economic Building Society Palvelua (rahoitus) Ydinliiketoiminta Hypoteekkiyhdistys ja rahoituspalveluja sisältäen asuntolainat, vakuutukset, muut lainat, matkapalvelut ja itsenäiset rahoitusneuvot. Stoke-on-Trent, UK 70 Euro milj. elokuu 2003 Hanley Economic Building Society Borough Councilin kanssa koskien erilaisia yhteiskuntahankkeita, esim. Hanley Economical Building Britain in Bloom ja Society on paikallinen, Newcastle karnevaali; keskinäisesti riippumaton jatkuva osallistuminen hypoteekkiyhdistys (säästö- ja Prince s Trust s Youth lainapankki) joka on perustettu Business - hankkeeseen; paikallisen yhteiskunnan rahankeräyksen organisointi; eduksi. Olemme maksaneet takaisin yhteiskunnalle muun muassa sponsoroinnin, rahakeräyksien ja kumppanuuksien kautta. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: kymmenen vuoden sponsorointi ohjelma, joka hyödyntää Staffordshire Wildlife Trustin koulutustiloja. kahden paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön puolesta, (esim. the Endon Riding for the Disabled Association ja North Staff s Special Adventure Playground. ) Kolmeneljäsosa työntekijöistämme on aktiivisesti, sekä työn aikana että vapaa-aikana, osallistunut näihin kahteen hankkeeseen; ohjata vuoden ikäisiä; nuoria, jotka ovat perustamassa omaa yritystä; käytöstä poistettujen toimistovarusteiden ja tietokoneiden lahjoittaminen paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille; kierrätysohjelman toteuttaminen toimittajien avulla. CSR Aihe/aiheita Yhteiskunta ja kumppanuuksia Tämä auttaa oppilaita paikallisista kouluista oppimaan ympäristöasioita; kolmen vuoden kumppanuus Stoke on Trent City Councilin kanssa koskien hanketta Local Agenda 21: Greensteps; kolmen vuoden kumppanuus Newcastle under Lyme 7

8 mahdollisuuden tehdä työtä Hanley on saanut hyvän muiden ohjaajien ja nuorten Yrityksemme hyvinvointi ja maineen yhteiskunnan, liikeihmisten kanssa kehittäen Yrityksemme suoritukset kannattavuus on selvässä asiakkaiden ja samalla kommunikaatio- julkaistaan eri kanavien kautta: yhteydessä yhteiskunnan yrityskumppanien keskuudessa. taitojamme. Tämänkaltaiset kotisivujen, sivukonttorien, hyvinvointiin. Uskomme Uskomme aktiivisen toiminnat ovat lisänneet asiakaslehtien, aktiivisen osallistumisen osallistumisen yhteiskuntaan yleistietoisuuttamme, antaneet henkilöstötiedotteiden, yhteiskuntaan johtavan siihen, johtavan siihen, että olemme paremman kontaktin vuosikokouksien, että ihmiset saavat saanet useita hyviä työsuhteita työntekijöihin ja asiakkaisiin ja lehtiartikkeleiden tai selkeämmän kuvan sekä liike-elämässä että hyvän maineen yhteiskunnassa. hyväntekeväisyystilaisuuksien yrityksestämme, yhteiskunta vapaaehtoisalalla. Esimerkkejä Tämän lisäksi työntekijämme kautta. hyötyy yrityksestämme, se tästä ovat Stoke-on-Trent City viihtyvät osallistuessaan antaa enemmän arvoa Council's Greensteps -hanke, yhteiskuntatehtäviin, varsinkin työntekijöiden kehittämiselle ja joka antoi meille hyvän viimeaikaisiin keräyksiin täydentää yrityksen päämäärät. verkoston muihin toimijoihin, ja kahdelle eri Prince's Trust, joka antoi meille hyväntekeväisyysjärjestöille; Endon Riding for the Disabled Association ja North Staffs Special Adventure Playground. Tämä on parantanut verkottumisen taitoja ja yrityksemme nimi tunnetaan markkina-alueellamme. Vastuullinen yritystoiminta ei hyödynnä ainoastaan niitä ihmisiä ja järjestöjä, joita tuetaan vaan myös niitä, jotka itse ovat mukana auttamassa. 8

9 S.C Galfinband S.A. Tuotanto (metalli) Ydinliiketoiminta Kylmäkierrettyjä teräsruuveja, lakattuja teräshihnoja ja kaapeleita tehdasautomaatiota, tietojärjestelmiä ja teknisiä laitteita varten. Galati, Romania 109 Luottamuksellinen CSR Aihe/aiheita Yhteiskunta, koulutus ja sponsorointi S.C Galfinband S.A. suhtautua ympäristöasioihin ryhdyimme ja kuka osallistui? vakavasti muun muassa Galfinband on vähentämällä jätteitä, ympäristöystävällinen kaikissa kouluttamalla työntekijöitä toimenpiteissään ja uskomme, ympäristöystävällisiksi että työntekijöiden kehittyminen malliesimerkeiksi. ja paikallisten taitojen kehittäminen on tärkeää. Tämän lisäksi seuraavat Galfinbandille vastuullinen kohdat ovat esimerkkejä yritystoiminta on tärkeä ja meidän vastuullisesta yritämme olla esimerkkejä toiminnastamme: muille. Työntekijöidemme IT-taitojen tarjoaminen motivaatio ja taitojen paikallisen yliopiston kehittäminen on myös tärkeä opiskelijoille; asia, joka vaikuttaa rahoitusta modernille ITkeskukselle; 14 tietokonetta, koulutustason parantaminen menestymiseemme. Paikallisen muita varusteita ja Internetliittymä paikalliselle Simion asiantuntemusta antaa meille antamalla rahoitusta, aikaa ja Mehedinti koululle Galatissa; mahdollisuuden valita ja paikallisten toimintojen ja kouluttaa ihmisiä Galfinbandin parannuksien sponsorointi ja tarpeiden mukaan ja samalla tuki; avustaa paikallista kuntaa. palkintoja vuosittain työntekijöiden lapsille, jotka ovat menestyneet hyvin Galfinband on merkittävä koulussa; veromaksaja ja on toimintansa paikallisen kunnan takia saanut hyvän maineen toimintojen sponsorointi; kunnassa ja paikallisten viranomaisten keskuudessa. Galfinband on pidetty parhaimpana työnantajana alueellamme, koska pidämme huolta työntekijöistämme perheineen. Olemme myös saaneet työkumppaneita eri aloilta, esim. jätehuolto, joiden kanssa olemme kehittäneet yritystilaisuuksia vastuullisen yritystoiminnan takia. Lopuksi, vastuullinen yritystoiminta on vaikuttanut positiivisesti työntekijöiden moraaliin, koska voivat nähdä ympärillään miten tuemme yhdyskuntaa. Esimerkki tästä on lisääntynyt työntekijöiden ja heidän perheensä osanottaminen yhdyskuntaa tukevaan toimintaan. Joskus Galfinband julkaisee vastuullisen yritystoimintansa. Muutama tukemamme hanke ilmestyy lehtiartikkelina. 9

10 Euroquimica de Bufu y Planan, S.A Tutkimus Ydinliiketoiminta Ydintoimintoihin kuuluu päällystämis- ja maalaamisteknologian tutkimus teollisuuden ja rakentamisen aloille. Dosrius, Catalonia, Spain 70 EUR 7.7 million CSR Aihe/aiheita Työntekijät/Koulutus Euroquimica de Bufu y Planan, S.A ottaa käyttöön laatikko henkilöstön ehdotuksia varten; Euroquimican perustamisen antaa samanveroisia jälkeen 1962, se on sitoutunut työmahdollisuuksia kaikille - vastuulliseen yrittäjyyteen, varsinkin vammaisille ja yli 45 tukenut työllisyyttä ja tarjonnut vuotta täyttäneille ihmisille; korkealaatuisia kannustaa liukuvaa työaikaa koulutustilaisuuksia kaikille äideille; työntekijöilleen. Tämän lisäksi palkata naisia johtajiksi Euroquimica on panostanut (kolmasosa johtajistamme on sisäisiä kumppanuuksia naisia). työntekijöiden kanssa yrityksen päämäärien saavuttamiseksi. Esimerkkejä meidän vastuullisesta yritystoiminnasta ovat: tarjota työntekijöillemme, jotka ovat olleet yli kolme vuotta palveluksessamme, mahdollisuus tulla sitoutuminen yrityksen tehtävään. Tämä sitoumus auttaa meitä menestymään kilpailuhenkisellä alalla. Ponnistuksemme innovatiivisuuteen, esim. päällystämisen uuteen teknologiaan, ovat parantaneet palvelujamme ja teknologian kehittymisen laatua. Euroquimican työntekijät ovat entistä motivoituneimpia ja sitoutuneimpia yrityksen missioon ja sen kehitykseen. Tämä taas helpottaa yrityksen maineen parantamista. Tarjoamme jatkuvaa ammattikoulutusta työntekijöillemme, jotta asiakkaamme saavat mahdollisimman hyvää palvelua. menestyksestämme ja miten? Menestyksensä ansiosta Euroquimicalle on myönnetty palkintoja, esim PIMES Company Award for Social Management. Yritys on myös laatinut kirjan The Colour of Success, joka kertoo meidän kaupankäynnistä. osakkeenomistajaksi - tähän mennessä kaikki ovat hyväksyneet tarjouksen; tukea jatkuvaa ammattikoulutusta, esim. Päällystämisteknologiaa; osallistua aktiivisesti yritystoimintaan; Uskomme, että huolenpito henkilökunnan moraalista ja hyvinvoinnista johtaa innovatioon ja luovuuteen. Yksi Euroquimican vahvuuksista on kaikkien työntekijöiden 10

11 . Yrityksen nimi: Doğan Organic Products Industry and Trace Inc maatalous Ydinliiketoiminta Orgaaninen viljely/maatalouskeskus Kelkit-Gümüşhane, Turkey sector/industry Työntekiöiden määrä: 70 US$1.6 million (tavoite vuodeksi 2004) CSR aihe/aiheita Yhteiskunta, ympäristö Doğan Organic Products Industry and Trace Inc Doğan Organic Products was created as a sustainable economic and social development enterprise in Kelkit, in underdeveloped northeastern Turkey by Dogan Holding. This is an area in urgent need of economic support due to a lack of industry and employment, and the resulting depopulation of the region. In late 2001, we started putting together a plan for a viable, sustainable business, and realised quickly that organic farming could be introduced into the area. One of Doğan Organic Products key tasks is to ensure that the enterprise involves the local community, in such a way that local people are given an opportunity to take part in improving their own welfare and self-sufficiency. Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta yritystoiminnasta: Antaa apua ja tukea orgaanisesta viljelytekniikasta paikallisille maanviljelijöille, kannustaa oman yrityksen perustamista, mikä johtaa pitkäaikaiseen kestävyyteen ja poismuuton vähenemiseen luoda kumppanuuksia paikallisten ryhmien ja kuntien kanssa ja pitää säännöllisiä kokouksia heidän kanssaan saada aikaan useita koulutusohjelmia kehittääkseen paikallisten ihmisten maanviljelytaitoja koulutustukea maatalousinsinööri-ryhmältä perustaa ammattikoulun Kelkitiin Aydn Doğan Foundationin ja Erzurum Yliopiston avulla - yliopistolla on orgaaninen maatalouskoulutus sekä tutkimus ja kehitysosasto, joka on keskittynyt uusiin orgaanisiin maaviljelymenetelmiin ja tuotteisiin. Doğan Organic Productsin tavoite on auttaa Kelkitiä ja ympäröivää aluetta ja parantaa paikallisten elintasoa. Tavoitteena on myös tehdä Kelkitistä tärkeä orgaanisen viljelyn keskus Turkissa ja myöhemmin Euroopassa. Tämän pitäisi vähentää poismuuttoa sekä lisätä yhteenkuuluvuutta. Toivomme kehittävän aluetta niin, että siitä tulisi osa maailmantaloutta. Uskomme tarjoavan mahdollisuuksia monella tasolla sekä yritykselle että paikalliselle kunnalle ja uskomme myös, että hanke johtaa voimakkaaseen alueelliseen talouteen. Hanke johtaa taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja on sen lisäksi ympäristön eduksi käyttämällä orgaanisia viljelymenetelmiä ja välttämällä tai ainakin käyttämällä rajoitetusti synteettisia kemikaaleja. Tämä aiheuttaa sen, että yrityksemme maine paranee alueellisesti ja myös valtakunnallisesti. Media on ollut hyvin kiinnostunut orgaanisesta viljelystä. Doğan Organic Productsista ja sen emoyhtiöstä Doğan Holdingista on kirjoitettu paikallisessa sekä valtakunnallisessa lehdissä. Vihkiäistilaisuus näytettiin kahdella eri valtakunnallisella televisiokanavalla. 11

12 Oy Pinifer Ltd Valmistus (teollisuusvoiteluaineet) Ydinliiketoiminta Kehittää, valmistaa ja markkinoi biologisesti hajoavia ja ympäristöystävällisiä teollisuusvoiteluaineita. Liminka, Suomi 14, 4 kausityöntekijöitä EUR (2003) CSR aihe/aiheita Ympäristö Oy Pinifer Ltd Piniferin kunnioittaa ympäristöarvoja kaikilla toiminta-alueillaan raaka- ja lisäaineiden valinnasta niiden käyttöön ja loppukäsittelyyn saakka. Tuotantokehitys on meille hyvin keskeinen ja päämääränä on uusien ja vanhojen tuotteiden jatkuva kehittäminen ja ympäristöystävällisen tietotaidon parantaminen. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: suljettu kierto; myrkyttömiä ja biologisesti hajoavia tuotteita, jotka TÜV on hyväksynyt; yhtiöllä on käytössään ISO ja ISO sertifikaatit sekä työterveysja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001; työntekijöitä koulutetaan tiedostamaan ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohdat. Piniferin toimintaperiaate on kiinnittää asiakkaiden huomiota ympäristöystävällisesti turvallisiin tuotteisiin, säästöihin, jotka johtuvat ympäristöystävällisien tuotteiden käytöstä, ja suosioon, joka asiakas saa käyttäessään myrkyttömiä ja biologisesti hajoavia voiteluaineita. Pinifer haluaa näyttää yrityksen itse kunnioittavan niitä arvoja, jotka he painottavat asiakkailleen. Koko liiketoiminta erottuu muista markkinoilla, ja suurin osa Piniferin liikevaihdosta perustuu yhtiön ekologiseen vastuullisuuteen. Tästä koituva hyöty näkyy myynnin kasvuna ja liiketoiminnan laatuna. Laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvä toiminta luo lisäarvoa asiakkaille, myyjille ja muille sidosryhmille, esimerkiksi sijoittajille. Henkilöstön osaaminen ja tietoisuus ovat parantuneet parantaen samalla myös liiketoiminnan laatua sekä julkista kuvaa. Meillä on hyvin avoin kommunikointi strategia ja toimintaperaate. Tiedotamme henkilöstölle, asiakkaillemme, myyjillemme ja muille ryhmille, esim. sijoittajille, saavutuksistamme. Julkaisemme kerran vuodessa Pinifer News, jossa kerromme tuoreinta tietoa hankkeista, tuotteista ja muista asioista, jotka liittyvät toimintaamme. Ammattilehtejä käytetään teknisen tietojen tiedottamiseen. Järjestämme seminaareja asiakkaillemme, jotta voimme keskustella yksityisasioita heidän kanssaan. 12

13 13

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla.

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot