Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta"

Transkriptio

1

2 Telvill KFt Teollisuus (IT tekniikka) Telvill KFt Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta Haluamme olla vastuullinen Ydinliiketoiminta: Keskeinen toiminta käsittää tieto-, tele- ja sähköverkkojen rakentamisessa, pystyttämisessä ja suunnittelussa Miskolc, Unkari Kotisivun osoite: milj. EUR CSR Aihe/asiat Ympäristö, yhteiskunta ja koulutus Telvill on informaatioteknologiatuotteita (IT) valmistava ISO 9001 ja sertifioitu yritys. Yrityksen mielestä luonnon suojeleminen, hyvän työympäristön luominen ja elintason parantaminen ovat välttämättömiä ja tärkeitä yrityksen elinkelpoisuuden edellytyksiä. Tiukkojen ja laatumääritysten noudattamisen ohessa tuemme paikallisyhteisön toimintaa ja luomme kestävää työllisyyttä. Telvill on havainnut, että hyvä ympäristöasioista huolehtiminen tuottaa konkreettista hyötyä yritystoiminnalle parantuneena toiminnastamme: Berekalja Conquest Part n tukeminen, jonka tarkoituksena on paikallisen väestö rohkaiseminen terveellisempiin elintapoihin ja ympäristöasioihin; Miskolc in eläinpuiston Sculpture Park n tukeminen. Se on muistomerkki paikallisten sukupuuttoon kuolleiden lajeista, jotka ovat hävinnet ihmisten toiminnan seurauksena; säännöllinen osallistuminen paikallisen kauppakamarin toimintaan; paikallisen peruskoulun ITjärjestelmän päivitys ja ylläpito sekä avustaminen ITkoulutuksen järjestämisessä; taloudellista tukea Borsod Aeroclubille, ja; Miskolcin kahden ammattikoulun tukeminen. yritys. Yksi Tellvill n tavoitteista on olla myönteisenä esimerkkinä työpaikkojen jatkuvalle kehitykselle ja menestykselle toimimalla esimerkkinä vastuullisesti ympäristö- ja yhteiskunnallisissa asioissa. Tästä saatavamme etu käsittää Telvill in maineen lisäämistä liikekumppaneiden ja asiakkaiden silmissä yhtä hyvin kuin heidän luottamuksen nostamista meitä kohtaan käydä kauppaa asiakasuskollisemman tyytyväisemmän yrityksen kanssa. Olemme luoneet hyvät suhteet paikallisyhteisöön ja osallistumalla alueemme kehitystä tuemme paikallisia toimia ja ryhmiä. Telvill kertoo aktiivisesti omasta toiminnastaan ja yhteiskunnallisista saavutuksistaan paikallisille ja muille sidosryhmille. Esimerkkinä tästä ovat paikallislehdistö, yrityksen kotisivut, tapahtumat ja näyttelyt. Maineen yrityskuvan lisääminen on mitattavissa oleva suure, jonka on suoraan muunnettavissa voitoksi. maineena asiakkaisiin nähden ja yhteisön hyväksymisenä. 2

3 . Yrityksen nimi: Meblo Jogi Valmistus (huonekalu) Ydinliiketoiminta: Sänkyjen ja patjojen valmistus. 70 prosenttia viedään Keski- ja Itäeurooppaan sekä muille kansainvälisille markkinoille. Yrityksellä on kaksi tehdasta, Nova Goricassa ja Branikissa. Nova Gorica, Slovenia 158 EUR 1.23 milj. CSR aihe/aiheita: Työntekijät/Koulutus, Sisäisiä kumppanuuksia, Ympäristö Meblo Jogi Sänkyjen ja patjojen valmistaja, Meblo Jogi, uskoo ympäristötietoisuuden ja hyvien työedellytyksien sekä turvallisuuden ja laadun olevan olennainen osa yrityksen toimintaperiaatteita. Pyrimme koko ajan ottamaan huomioon näitä arvoja yrityksen tavoitteiden asettelussa. Meblo Jogi panostaa henkilöstön tyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja kehittymiseen ja meillä on hyvä työsuhde työntekijöihimme. Yritys haluaa tarjota työntekijöilleen terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä vähentää ja poistaa ympäristöriskejä. Meblo Jogi on myös varma siitä, että koko henkilöstön kouluttaminen on todella tärkeätä motivaation ja innovaation ylläpitämiselle. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: SA 8000 sertifiointi (ensimmäinen yritys Sloveniassa); kymmenen minuutin jumppatauko kaikille työntekijöille kaksi kertaa päivässä, fysioterapeutin laatiman ohjelman mukaan; kolme virkistyspäivää vuodessa (retkeily, kävely tai hiihto); terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä koulutusohjelma koko henkilöstölle; työntekijöillä omat edustajat, jotka tuovat esille mielipiteitä ja kysymyksiä; koulutus ja kehittäminen tärkeätä (varsinkin naisten osalta), yritys sai vähän aikaa sitten palkinnon siitä, että olemme naisystävällinen yritys; palkkojen korottaminen ja yksilöllisten ohjelmien ja lisäpalkkioiden käyttöönottaminen. Uskomme siihen, että paremmat työehdot ja eettiset periaatteet työntekijöille on johtavat tuotannon ja innovaation kasvuun. Meblo Jogin mielestä on myös tärkeätä ottaa huolta työntekijöistään ja heidän mahdollisuuksistaan sekä yrityksen menestymisen kannalta että työntekijöiden viihtymisen ja yhteistyön kannalta. Henkilöstön tyytyväisyys, motivaatio, lojaalisuus ja tuottavuus ovat kaikki johtaneet yrityksen menestymiseen ja kilpailuetuun. Kilpailuedun ylläpitämiseksi meidän on jatkuvasti asettava päämääriä tai menestymisen ja tehokkuuden mittareita (esim. työtapaturmia, poissaoloa, kolutusta, kehittymistä ja kuukausittaisia arviointia) siten, että pystymme jatkossakin sertifioinnin vaatimuksia. Olemme saaneet tunnustusta SA 8000 sertifioinnin takia. Yrityksen vastuullisesta toiminnasta kerrotaan ensisijaisesti seminaarien tai kokouksien yhteydessä mutta myös sisäisten ilmoitustaulujen tai pöytäkirjojen yhteydessä. SA 8000 sertifioinnista olemme tiedottaneet asiakkaillemme. noudattamaan SA

4 . Yrityksen nimi: Matusewicz Budowa Maszyn s.j. Tehdasteollisuus Ydinliiketoiminta: Keskeinen toiminta on muovituotteiden, arvometallituotteiden valmistusta, joiden valmistuksessa on koneistusta, leikkaamista, taivutusta, hitsausta ja muovien liimaamista. Ubocze-Gryfow Slaski, Poland Kotisivunosoite: milj. EUR vuonna 2003 CSR Aihe/aiheet: Työntekijä/koulutus, yhteiskunta ja ympäristö Matusewicz Budowa Maszyn s.j. (Euroopan laajuisesti hyväksytty tekninen erityisalojen koulutuksen Matusewicz ISO 9001 sertifikaatti); sertifioitu teollistuotteiden ja Tietokonetilan rakentamisen palvelujen toimittaja. Yritys on tukeminen Lwowek Slaskin sitoutunut kehittämään koulutuskeskuksessa; henkilökuntansa tietotaitoa, Gryfow Brass yhtyeen motivaatiota ja moraalia sponsorointi; erityisen työntekijöiden aktiivinen osallistuminen koulutusohjelman avulla. paikallisiin organisaatioihin, Pyrkimyksemme on tuotteiden kuten sokeitten yhdistys, ja palvelujemme jatkuva nuorten urheiluseurat ja kehittäminen samoin kuin veteraanien yhdistys; ympäristöllisesti haitallisten urheilu ja vapaa-ajan toimenpiteiden välttäminen. keskuksen rakentaminen Yritys pyrkii lujasti hyviin Gryfow Slaskiin asukkaille; naapuruussuhteisiin tuemme teknistä ja taloudellista apua ja kannustamme paikallisia paikalliselle palo- ja ryhmiä ja yritämme näin ambulanssipalveluilla, esim. sitoutua paikallisyhteisöön. ajoneuvojen kunnostamisena, ilmastointilaitteen hankinta; Tämän lisäksi seuraavat yrityksen jätteiden kohdat ovat esimerkkejä kierrättäminen paikallisesti; meidän vastuullisesta kierrätysmateriaalin toiminnastamme: käyttäminen tuotannossa. erityisen työntekijäkoulutuksen läpivieminen joidenkin työntekijöiden osalta TUV Matusewicz yhdistää sertifioinnin saavuttamiseksi yhteiskunnalliset ja ympäristönäkökohdat yrityksen tavoitteisiin, sillä asiakkaat yhä enenevässä määrin hakevat tuotteita, jotka ovat tuotettuja vastuullisesti ympäristö- ja yhteiskunnalliset seikat huomioiden. Ja olemme itse vakuuttuneita siitä, että on myös omien intressien mukaista huolehtia henkilökunnan moraalista ja hyvinvoinnista. Työntekijät palkitsevat yritystä innovatiivisuudella ja lisääntyvän tuotannon seurauksena. Olemme havainneet työntekijöissämme lisääntyvää innovatiivisuutta, sitoutumista ja henkilökohtaista kehittymistä. Matusewicz on myös saanut aikaan hyvän mainetta paikallisyhteisön, asiakkaiden, toimittajien ja liikekumppaneiden keskuudessa. Osallistumisemme paikallisyhteisön toimiin on saanut aikaan alueella ystävälliset suhteet, ja sitä kautta Matusewicz hyötyy antamastaan julkisesta tuestaan. Yrityksen ympäristön huolenpidosta, työntekijöiden koulutuksesta ja paikallisesta sponsoroinnista kerrotaan yleisölle mainosten, myyntiesitteiden ja paikallisen lehdistön välityksellä. 4

5 Lippemeier Gebäudereinigungsdienst GmbH Palveluala Ydinliiketoiminta: Perustoimintona siivouspalvelu, siivousta, ikkunoiden pesua, laitosja teollisuussiivousta, rakennusten ympäristön siivousta, mattojen pesua ja yksityistalouksien siivousta. Kaupunk Schönaich, Saksa 40, 255 osa-aikaista Luottamuksellinen CSR Aihe/aiheita: Ympäristö, työntekijät, työntekijöiden koulutus, liikesuhteet Lippemeier Gebäudereinigungsdienst GmbH Lippemeyer in toimintaperiaatteena teollisuussiivousyrityksenä on, että meillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus tuottaa ympäristöystävällisiä palveluja. Yritys on myös sitoutunut työntekijöittensä hyvinvointiin ja kestävään työllisyyteen. Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta toiminnastamme: käyttö kevyessä siivouksessa; uuden yritysrakennuksen rakentaminen, jossa on aurinkopaneelit, ekopäällysteet ja biotyyppinen kasvihuone; sadeveden käyttö siivousvälineiden puhdistamisessa; jatkokoulutusmahdollisuuksia nuorille harjoittelijoille, vanhoille ja pitkään työssä olleille työntekijöille; joustavan työajan mahdollisuutta naistyöntekijöille, joilla on lapsia, ja Tiedostamme, että yrityksemme pitkäkestoinen menestyminen riippuu hyvän yritysmaineen rakentamisesta, hyvin koulutetuista ja osaavista työntekijöistä ja jossain määrin myös meidän jatkuvista pyrkimyksistämme ympäristön suojelemiseksi. Lippenmeirer on saavuttanut etua vahvistamalla yrityksen asemaa pankkeihin nähden (ne näkevät myönteisinä taloudelliset ja muut toimemme) kestävien menetelmien käyttö työtehtävissä ja - välineissä, esim. käytössämme on Envirostar Green lattiapesujärjestelmä; ympäristöystävällisten aineiden käyttö vähentämällä ja parantamalla yrityksen imagoa. Tällä viimeksi mainitulla seikka on antanut Lippenmeierille etua kilpailijoihinsa nähden saamalla laajaa ja positiivista julkisuutta paikallislehdistössä vapaan vahvojen markkinoinnin kautta. Loppujen EMAS puhdistuskemikaalien lopuksi meidän mielestämme ympäristönhallintajärjestelmä tarvetta, esimerkkeinä vastuullinen yritystoimintamme n toteuttaminen vuonna älykkään, likaa hylkivän liinan aikaansaa win-win tilanteen, jossa tasapainossa ovat taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset intressimme. Who and how did we tell about our success? Saimme laajaa julkisuutta lehdistössä voitettuamme Baden-Würtenberg Ympäristöpalkinnon vuosina 2001/2002. Yleisesti ottaen yrityksen talouden menestyksistä ja saavutuksista kerrotaan paikallisessa lehdistössä ja kuin myös yhteistyöstämme BAUM ja Modell Hohenlohe n kanssa, joka on kansallinen alueen kestävän ja ympäristöystävällisen hallinnan johtamisen aloite. 5

6 Koffie Kàn Ruoka ja juoma Ydinliiketoiminta: Kahvipaahtimo Koffie Kàn Koffie Kàn on paikallinen pieni perheyritys, joka on toiminut Uskomme siihen, että yrityksemme läheisyys paikallisiin asiakkaisiin ja hyvä Wenduine, Belgium vuodesta Uskomme, että kahvipaahtimon taidot ovat yhteistyö heidän kanssaan on tärkeätä. Koffie Kàn suosii sen 3 Luottamuksellinen CSR aihe/aiheita Yhteiskunta/Ympäristö pitkälti osa perhe- ja kyläelämää, ihan samalla tavalla kun leipomot. Olemme ylpeitä siitä, että olemme hyviä naapureita, jotka osallistuvat yhteiskunnan tekemisiin ja ottavat huolta ympäristöstä. Koffie Kàn tukevat paikallisia ryhmiä ja kansainvälisiä yhteiskunnallisia kehittämishankkeita. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: lahjoitamme osan voitosta hankkeeseen, joka avustaa naisia Hondurasissa; pyrimme olemaan ympäristöystävällisiä; lahjoitamme vanhan kahvipaahtimon pienelle viljelijälle Meksikossa ja opetamme hänet käyttämään sitä. lisäksi pieniä kahviplantaaseja, joilta me taas saamme mahdollisimman laadukkaita kahvipapuja. Koffie Kàn on saanut lojaalisia asiakkaita ja yhteiskunnan suosiota. Tukemalla yhteiskunnallisia hankkeita ja käyttämällä orgaanista kahvia tuotannossamme ja noudattamalla reilun kaupan - menetelmää maineemme on Koffie Kàn on tiedottanut sekä epävirallisesti että suoranaisesti yhteiskunnalle toiminnastaan. Meksiko-hankkeemme on myös tullut asiakkaidemme julkisuuteen. ostamme kahvipapuja pieniltä parantunut entisestään. viljelijöiltä ja maksamme niistä enemmän kuin mitä markkinahinta vaatisi ja siten varmistamme viljelijöiden tulevaa olemassaoloa; 6

7 Hanley Economic Building Society Palvelua (rahoitus) Ydinliiketoiminta Hypoteekkiyhdistys ja rahoituspalveluja sisältäen asuntolainat, vakuutukset, muut lainat, matkapalvelut ja itsenäiset rahoitusneuvot. Stoke-on-Trent, UK 70 Euro milj. elokuu 2003 Hanley Economic Building Society Borough Councilin kanssa koskien erilaisia yhteiskuntahankkeita, esim. Hanley Economical Building Britain in Bloom ja Society on paikallinen, Newcastle karnevaali; keskinäisesti riippumaton jatkuva osallistuminen hypoteekkiyhdistys (säästö- ja Prince s Trust s Youth lainapankki) joka on perustettu Business - hankkeeseen; paikallisen yhteiskunnan rahankeräyksen organisointi; eduksi. Olemme maksaneet takaisin yhteiskunnalle muun muassa sponsoroinnin, rahakeräyksien ja kumppanuuksien kautta. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: kymmenen vuoden sponsorointi ohjelma, joka hyödyntää Staffordshire Wildlife Trustin koulutustiloja. kahden paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön puolesta, (esim. the Endon Riding for the Disabled Association ja North Staff s Special Adventure Playground. ) Kolmeneljäsosa työntekijöistämme on aktiivisesti, sekä työn aikana että vapaa-aikana, osallistunut näihin kahteen hankkeeseen; ohjata vuoden ikäisiä; nuoria, jotka ovat perustamassa omaa yritystä; käytöstä poistettujen toimistovarusteiden ja tietokoneiden lahjoittaminen paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille; kierrätysohjelman toteuttaminen toimittajien avulla. CSR Aihe/aiheita Yhteiskunta ja kumppanuuksia Tämä auttaa oppilaita paikallisista kouluista oppimaan ympäristöasioita; kolmen vuoden kumppanuus Stoke on Trent City Councilin kanssa koskien hanketta Local Agenda 21: Greensteps; kolmen vuoden kumppanuus Newcastle under Lyme 7

8 mahdollisuuden tehdä työtä Hanley on saanut hyvän muiden ohjaajien ja nuorten Yrityksemme hyvinvointi ja maineen yhteiskunnan, liikeihmisten kanssa kehittäen Yrityksemme suoritukset kannattavuus on selvässä asiakkaiden ja samalla kommunikaatio- julkaistaan eri kanavien kautta: yhteydessä yhteiskunnan yrityskumppanien keskuudessa. taitojamme. Tämänkaltaiset kotisivujen, sivukonttorien, hyvinvointiin. Uskomme Uskomme aktiivisen toiminnat ovat lisänneet asiakaslehtien, aktiivisen osallistumisen osallistumisen yhteiskuntaan yleistietoisuuttamme, antaneet henkilöstötiedotteiden, yhteiskuntaan johtavan siihen, johtavan siihen, että olemme paremman kontaktin vuosikokouksien, että ihmiset saavat saanet useita hyviä työsuhteita työntekijöihin ja asiakkaisiin ja lehtiartikkeleiden tai selkeämmän kuvan sekä liike-elämässä että hyvän maineen yhteiskunnassa. hyväntekeväisyystilaisuuksien yrityksestämme, yhteiskunta vapaaehtoisalalla. Esimerkkejä Tämän lisäksi työntekijämme kautta. hyötyy yrityksestämme, se tästä ovat Stoke-on-Trent City viihtyvät osallistuessaan antaa enemmän arvoa Council's Greensteps -hanke, yhteiskuntatehtäviin, varsinkin työntekijöiden kehittämiselle ja joka antoi meille hyvän viimeaikaisiin keräyksiin täydentää yrityksen päämäärät. verkoston muihin toimijoihin, ja kahdelle eri Prince's Trust, joka antoi meille hyväntekeväisyysjärjestöille; Endon Riding for the Disabled Association ja North Staffs Special Adventure Playground. Tämä on parantanut verkottumisen taitoja ja yrityksemme nimi tunnetaan markkina-alueellamme. Vastuullinen yritystoiminta ei hyödynnä ainoastaan niitä ihmisiä ja järjestöjä, joita tuetaan vaan myös niitä, jotka itse ovat mukana auttamassa. 8

9 S.C Galfinband S.A. Tuotanto (metalli) Ydinliiketoiminta Kylmäkierrettyjä teräsruuveja, lakattuja teräshihnoja ja kaapeleita tehdasautomaatiota, tietojärjestelmiä ja teknisiä laitteita varten. Galati, Romania 109 Luottamuksellinen CSR Aihe/aiheita Yhteiskunta, koulutus ja sponsorointi S.C Galfinband S.A. suhtautua ympäristöasioihin ryhdyimme ja kuka osallistui? vakavasti muun muassa Galfinband on vähentämällä jätteitä, ympäristöystävällinen kaikissa kouluttamalla työntekijöitä toimenpiteissään ja uskomme, ympäristöystävällisiksi että työntekijöiden kehittyminen malliesimerkeiksi. ja paikallisten taitojen kehittäminen on tärkeää. Tämän lisäksi seuraavat Galfinbandille vastuullinen kohdat ovat esimerkkejä yritystoiminta on tärkeä ja meidän vastuullisesta yritämme olla esimerkkejä toiminnastamme: muille. Työntekijöidemme IT-taitojen tarjoaminen motivaatio ja taitojen paikallisen yliopiston kehittäminen on myös tärkeä opiskelijoille; asia, joka vaikuttaa rahoitusta modernille ITkeskukselle; 14 tietokonetta, koulutustason parantaminen menestymiseemme. Paikallisen muita varusteita ja Internetliittymä paikalliselle Simion asiantuntemusta antaa meille antamalla rahoitusta, aikaa ja Mehedinti koululle Galatissa; mahdollisuuden valita ja paikallisten toimintojen ja kouluttaa ihmisiä Galfinbandin parannuksien sponsorointi ja tarpeiden mukaan ja samalla tuki; avustaa paikallista kuntaa. palkintoja vuosittain työntekijöiden lapsille, jotka ovat menestyneet hyvin Galfinband on merkittävä koulussa; veromaksaja ja on toimintansa paikallisen kunnan takia saanut hyvän maineen toimintojen sponsorointi; kunnassa ja paikallisten viranomaisten keskuudessa. Galfinband on pidetty parhaimpana työnantajana alueellamme, koska pidämme huolta työntekijöistämme perheineen. Olemme myös saaneet työkumppaneita eri aloilta, esim. jätehuolto, joiden kanssa olemme kehittäneet yritystilaisuuksia vastuullisen yritystoiminnan takia. Lopuksi, vastuullinen yritystoiminta on vaikuttanut positiivisesti työntekijöiden moraaliin, koska voivat nähdä ympärillään miten tuemme yhdyskuntaa. Esimerkki tästä on lisääntynyt työntekijöiden ja heidän perheensä osanottaminen yhdyskuntaa tukevaan toimintaan. Joskus Galfinband julkaisee vastuullisen yritystoimintansa. Muutama tukemamme hanke ilmestyy lehtiartikkelina. 9

10 Euroquimica de Bufu y Planan, S.A Tutkimus Ydinliiketoiminta Ydintoimintoihin kuuluu päällystämis- ja maalaamisteknologian tutkimus teollisuuden ja rakentamisen aloille. Dosrius, Catalonia, Spain 70 EUR 7.7 million CSR Aihe/aiheita Työntekijät/Koulutus Euroquimica de Bufu y Planan, S.A ottaa käyttöön laatikko henkilöstön ehdotuksia varten; Euroquimican perustamisen antaa samanveroisia jälkeen 1962, se on sitoutunut työmahdollisuuksia kaikille - vastuulliseen yrittäjyyteen, varsinkin vammaisille ja yli 45 tukenut työllisyyttä ja tarjonnut vuotta täyttäneille ihmisille; korkealaatuisia kannustaa liukuvaa työaikaa koulutustilaisuuksia kaikille äideille; työntekijöilleen. Tämän lisäksi palkata naisia johtajiksi Euroquimica on panostanut (kolmasosa johtajistamme on sisäisiä kumppanuuksia naisia). työntekijöiden kanssa yrityksen päämäärien saavuttamiseksi. Esimerkkejä meidän vastuullisesta yritystoiminnasta ovat: tarjota työntekijöillemme, jotka ovat olleet yli kolme vuotta palveluksessamme, mahdollisuus tulla sitoutuminen yrityksen tehtävään. Tämä sitoumus auttaa meitä menestymään kilpailuhenkisellä alalla. Ponnistuksemme innovatiivisuuteen, esim. päällystämisen uuteen teknologiaan, ovat parantaneet palvelujamme ja teknologian kehittymisen laatua. Euroquimican työntekijät ovat entistä motivoituneimpia ja sitoutuneimpia yrityksen missioon ja sen kehitykseen. Tämä taas helpottaa yrityksen maineen parantamista. Tarjoamme jatkuvaa ammattikoulutusta työntekijöillemme, jotta asiakkaamme saavat mahdollisimman hyvää palvelua. menestyksestämme ja miten? Menestyksensä ansiosta Euroquimicalle on myönnetty palkintoja, esim PIMES Company Award for Social Management. Yritys on myös laatinut kirjan The Colour of Success, joka kertoo meidän kaupankäynnistä. osakkeenomistajaksi - tähän mennessä kaikki ovat hyväksyneet tarjouksen; tukea jatkuvaa ammattikoulutusta, esim. Päällystämisteknologiaa; osallistua aktiivisesti yritystoimintaan; Uskomme, että huolenpito henkilökunnan moraalista ja hyvinvoinnista johtaa innovatioon ja luovuuteen. Yksi Euroquimican vahvuuksista on kaikkien työntekijöiden 10

11 . Yrityksen nimi: Doğan Organic Products Industry and Trace Inc maatalous Ydinliiketoiminta Orgaaninen viljely/maatalouskeskus Kelkit-Gümüşhane, Turkey sector/industry Työntekiöiden määrä: 70 US$1.6 million (tavoite vuodeksi 2004) CSR aihe/aiheita Yhteiskunta, ympäristö Doğan Organic Products Industry and Trace Inc Doğan Organic Products was created as a sustainable economic and social development enterprise in Kelkit, in underdeveloped northeastern Turkey by Dogan Holding. This is an area in urgent need of economic support due to a lack of industry and employment, and the resulting depopulation of the region. In late 2001, we started putting together a plan for a viable, sustainable business, and realised quickly that organic farming could be introduced into the area. One of Doğan Organic Products key tasks is to ensure that the enterprise involves the local community, in such a way that local people are given an opportunity to take part in improving their own welfare and self-sufficiency. Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta yritystoiminnasta: Antaa apua ja tukea orgaanisesta viljelytekniikasta paikallisille maanviljelijöille, kannustaa oman yrityksen perustamista, mikä johtaa pitkäaikaiseen kestävyyteen ja poismuuton vähenemiseen luoda kumppanuuksia paikallisten ryhmien ja kuntien kanssa ja pitää säännöllisiä kokouksia heidän kanssaan saada aikaan useita koulutusohjelmia kehittääkseen paikallisten ihmisten maanviljelytaitoja koulutustukea maatalousinsinööri-ryhmältä perustaa ammattikoulun Kelkitiin Aydn Doğan Foundationin ja Erzurum Yliopiston avulla - yliopistolla on orgaaninen maatalouskoulutus sekä tutkimus ja kehitysosasto, joka on keskittynyt uusiin orgaanisiin maaviljelymenetelmiin ja tuotteisiin. Doğan Organic Productsin tavoite on auttaa Kelkitiä ja ympäröivää aluetta ja parantaa paikallisten elintasoa. Tavoitteena on myös tehdä Kelkitistä tärkeä orgaanisen viljelyn keskus Turkissa ja myöhemmin Euroopassa. Tämän pitäisi vähentää poismuuttoa sekä lisätä yhteenkuuluvuutta. Toivomme kehittävän aluetta niin, että siitä tulisi osa maailmantaloutta. Uskomme tarjoavan mahdollisuuksia monella tasolla sekä yritykselle että paikalliselle kunnalle ja uskomme myös, että hanke johtaa voimakkaaseen alueelliseen talouteen. Hanke johtaa taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja on sen lisäksi ympäristön eduksi käyttämällä orgaanisia viljelymenetelmiä ja välttämällä tai ainakin käyttämällä rajoitetusti synteettisia kemikaaleja. Tämä aiheuttaa sen, että yrityksemme maine paranee alueellisesti ja myös valtakunnallisesti. Media on ollut hyvin kiinnostunut orgaanisesta viljelystä. Doğan Organic Productsista ja sen emoyhtiöstä Doğan Holdingista on kirjoitettu paikallisessa sekä valtakunnallisessa lehdissä. Vihkiäistilaisuus näytettiin kahdella eri valtakunnallisella televisiokanavalla. 11

12 Oy Pinifer Ltd Valmistus (teollisuusvoiteluaineet) Ydinliiketoiminta Kehittää, valmistaa ja markkinoi biologisesti hajoavia ja ympäristöystävällisiä teollisuusvoiteluaineita. Liminka, Suomi 14, 4 kausityöntekijöitä EUR (2003) CSR aihe/aiheita Ympäristö Oy Pinifer Ltd Piniferin kunnioittaa ympäristöarvoja kaikilla toiminta-alueillaan raaka- ja lisäaineiden valinnasta niiden käyttöön ja loppukäsittelyyn saakka. Tuotantokehitys on meille hyvin keskeinen ja päämääränä on uusien ja vanhojen tuotteiden jatkuva kehittäminen ja ympäristöystävällisen tietotaidon parantaminen. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: suljettu kierto; myrkyttömiä ja biologisesti hajoavia tuotteita, jotka TÜV on hyväksynyt; yhtiöllä on käytössään ISO ja ISO sertifikaatit sekä työterveysja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001; työntekijöitä koulutetaan tiedostamaan ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohdat. Piniferin toimintaperiaate on kiinnittää asiakkaiden huomiota ympäristöystävällisesti turvallisiin tuotteisiin, säästöihin, jotka johtuvat ympäristöystävällisien tuotteiden käytöstä, ja suosioon, joka asiakas saa käyttäessään myrkyttömiä ja biologisesti hajoavia voiteluaineita. Pinifer haluaa näyttää yrityksen itse kunnioittavan niitä arvoja, jotka he painottavat asiakkailleen. Koko liiketoiminta erottuu muista markkinoilla, ja suurin osa Piniferin liikevaihdosta perustuu yhtiön ekologiseen vastuullisuuteen. Tästä koituva hyöty näkyy myynnin kasvuna ja liiketoiminnan laatuna. Laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvä toiminta luo lisäarvoa asiakkaille, myyjille ja muille sidosryhmille, esimerkiksi sijoittajille. Henkilöstön osaaminen ja tietoisuus ovat parantuneet parantaen samalla myös liiketoiminnan laatua sekä julkista kuvaa. Meillä on hyvin avoin kommunikointi strategia ja toimintaperaate. Tiedotamme henkilöstölle, asiakkaillemme, myyjillemme ja muille ryhmille, esim. sijoittajille, saavutuksistamme. Julkaisemme kerran vuodessa Pinifer News, jossa kerromme tuoreinta tietoa hankkeista, tuotteista ja muista asioista, jotka liittyvät toimintaamme. Ammattilehtejä käytetään teknisen tietojen tiedottamiseen. Järjestämme seminaareja asiakkaillemme, jotta voimme keskustella yksityisasioita heidän kanssaan. 12

13 13

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

AVOIN JA ARKTINEN. Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen. Joanna Kuntonen-van t Riet

AVOIN JA ARKTINEN. Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen. Joanna Kuntonen-van t Riet AVOIN JA ARKTINEN Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen Joanna Kuntonen-van t Riet SISÄLTÖ Haasteet ja näkökulmat (kaivosala vs muut) & mahdolliset vastauskeinot Maankäyttö Resurssit

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ Johtajuus Yrityksessä on johtoryhmä/tiimi, jonka toiminnasta on näyttöä (pöytäkirjat) Henkilöstölle on perehdytetty yrityksen toimintatapa laatuun,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 JHL tukee Reilua kauppaa JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 AIHEITA: - Miksi Reilua kauppaa? - Reilu kauppa kunnissa ja työpaikoilla - JHL ja Reilu kauppa - Toimintaa! MIKSI REILUA KAUPPAA? Miksi

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Kuopasta kansalle kaivosteollisuuden hyväksyntä ja paikallinen hallinta 17.3.2015 Lasse Peltonen, SYKE Hyväksyttävyyden ja sosiaalisen toimiluvan ajankohtaisuus

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus,

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot