Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta"

Transkriptio

1

2 Telvill KFt Teollisuus (IT tekniikka) Telvill KFt Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta Haluamme olla vastuullinen Ydinliiketoiminta: Keskeinen toiminta käsittää tieto-, tele- ja sähköverkkojen rakentamisessa, pystyttämisessä ja suunnittelussa Miskolc, Unkari Kotisivun osoite: milj. EUR CSR Aihe/asiat Ympäristö, yhteiskunta ja koulutus Telvill on informaatioteknologiatuotteita (IT) valmistava ISO 9001 ja sertifioitu yritys. Yrityksen mielestä luonnon suojeleminen, hyvän työympäristön luominen ja elintason parantaminen ovat välttämättömiä ja tärkeitä yrityksen elinkelpoisuuden edellytyksiä. Tiukkojen ja laatumääritysten noudattamisen ohessa tuemme paikallisyhteisön toimintaa ja luomme kestävää työllisyyttä. Telvill on havainnut, että hyvä ympäristöasioista huolehtiminen tuottaa konkreettista hyötyä yritystoiminnalle parantuneena toiminnastamme: Berekalja Conquest Part n tukeminen, jonka tarkoituksena on paikallisen väestö rohkaiseminen terveellisempiin elintapoihin ja ympäristöasioihin; Miskolc in eläinpuiston Sculpture Park n tukeminen. Se on muistomerkki paikallisten sukupuuttoon kuolleiden lajeista, jotka ovat hävinnet ihmisten toiminnan seurauksena; säännöllinen osallistuminen paikallisen kauppakamarin toimintaan; paikallisen peruskoulun ITjärjestelmän päivitys ja ylläpito sekä avustaminen ITkoulutuksen järjestämisessä; taloudellista tukea Borsod Aeroclubille, ja; Miskolcin kahden ammattikoulun tukeminen. yritys. Yksi Tellvill n tavoitteista on olla myönteisenä esimerkkinä työpaikkojen jatkuvalle kehitykselle ja menestykselle toimimalla esimerkkinä vastuullisesti ympäristö- ja yhteiskunnallisissa asioissa. Tästä saatavamme etu käsittää Telvill in maineen lisäämistä liikekumppaneiden ja asiakkaiden silmissä yhtä hyvin kuin heidän luottamuksen nostamista meitä kohtaan käydä kauppaa asiakasuskollisemman tyytyväisemmän yrityksen kanssa. Olemme luoneet hyvät suhteet paikallisyhteisöön ja osallistumalla alueemme kehitystä tuemme paikallisia toimia ja ryhmiä. Telvill kertoo aktiivisesti omasta toiminnastaan ja yhteiskunnallisista saavutuksistaan paikallisille ja muille sidosryhmille. Esimerkkinä tästä ovat paikallislehdistö, yrityksen kotisivut, tapahtumat ja näyttelyt. Maineen yrityskuvan lisääminen on mitattavissa oleva suure, jonka on suoraan muunnettavissa voitoksi. maineena asiakkaisiin nähden ja yhteisön hyväksymisenä. 2

3 . Yrityksen nimi: Meblo Jogi Valmistus (huonekalu) Ydinliiketoiminta: Sänkyjen ja patjojen valmistus. 70 prosenttia viedään Keski- ja Itäeurooppaan sekä muille kansainvälisille markkinoille. Yrityksellä on kaksi tehdasta, Nova Goricassa ja Branikissa. Nova Gorica, Slovenia 158 EUR 1.23 milj. CSR aihe/aiheita: Työntekijät/Koulutus, Sisäisiä kumppanuuksia, Ympäristö Meblo Jogi Sänkyjen ja patjojen valmistaja, Meblo Jogi, uskoo ympäristötietoisuuden ja hyvien työedellytyksien sekä turvallisuuden ja laadun olevan olennainen osa yrityksen toimintaperiaatteita. Pyrimme koko ajan ottamaan huomioon näitä arvoja yrityksen tavoitteiden asettelussa. Meblo Jogi panostaa henkilöstön tyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja kehittymiseen ja meillä on hyvä työsuhde työntekijöihimme. Yritys haluaa tarjota työntekijöilleen terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä vähentää ja poistaa ympäristöriskejä. Meblo Jogi on myös varma siitä, että koko henkilöstön kouluttaminen on todella tärkeätä motivaation ja innovaation ylläpitämiselle. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: SA 8000 sertifiointi (ensimmäinen yritys Sloveniassa); kymmenen minuutin jumppatauko kaikille työntekijöille kaksi kertaa päivässä, fysioterapeutin laatiman ohjelman mukaan; kolme virkistyspäivää vuodessa (retkeily, kävely tai hiihto); terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä koulutusohjelma koko henkilöstölle; työntekijöillä omat edustajat, jotka tuovat esille mielipiteitä ja kysymyksiä; koulutus ja kehittäminen tärkeätä (varsinkin naisten osalta), yritys sai vähän aikaa sitten palkinnon siitä, että olemme naisystävällinen yritys; palkkojen korottaminen ja yksilöllisten ohjelmien ja lisäpalkkioiden käyttöönottaminen. Uskomme siihen, että paremmat työehdot ja eettiset periaatteet työntekijöille on johtavat tuotannon ja innovaation kasvuun. Meblo Jogin mielestä on myös tärkeätä ottaa huolta työntekijöistään ja heidän mahdollisuuksistaan sekä yrityksen menestymisen kannalta että työntekijöiden viihtymisen ja yhteistyön kannalta. Henkilöstön tyytyväisyys, motivaatio, lojaalisuus ja tuottavuus ovat kaikki johtaneet yrityksen menestymiseen ja kilpailuetuun. Kilpailuedun ylläpitämiseksi meidän on jatkuvasti asettava päämääriä tai menestymisen ja tehokkuuden mittareita (esim. työtapaturmia, poissaoloa, kolutusta, kehittymistä ja kuukausittaisia arviointia) siten, että pystymme jatkossakin sertifioinnin vaatimuksia. Olemme saaneet tunnustusta SA 8000 sertifioinnin takia. Yrityksen vastuullisesta toiminnasta kerrotaan ensisijaisesti seminaarien tai kokouksien yhteydessä mutta myös sisäisten ilmoitustaulujen tai pöytäkirjojen yhteydessä. SA 8000 sertifioinnista olemme tiedottaneet asiakkaillemme. noudattamaan SA

4 . Yrityksen nimi: Matusewicz Budowa Maszyn s.j. Tehdasteollisuus Ydinliiketoiminta: Keskeinen toiminta on muovituotteiden, arvometallituotteiden valmistusta, joiden valmistuksessa on koneistusta, leikkaamista, taivutusta, hitsausta ja muovien liimaamista. Ubocze-Gryfow Slaski, Poland Kotisivunosoite: milj. EUR vuonna 2003 CSR Aihe/aiheet: Työntekijä/koulutus, yhteiskunta ja ympäristö Matusewicz Budowa Maszyn s.j. (Euroopan laajuisesti hyväksytty tekninen erityisalojen koulutuksen Matusewicz ISO 9001 sertifikaatti); sertifioitu teollistuotteiden ja Tietokonetilan rakentamisen palvelujen toimittaja. Yritys on tukeminen Lwowek Slaskin sitoutunut kehittämään koulutuskeskuksessa; henkilökuntansa tietotaitoa, Gryfow Brass yhtyeen motivaatiota ja moraalia sponsorointi; erityisen työntekijöiden aktiivinen osallistuminen koulutusohjelman avulla. paikallisiin organisaatioihin, Pyrkimyksemme on tuotteiden kuten sokeitten yhdistys, ja palvelujemme jatkuva nuorten urheiluseurat ja kehittäminen samoin kuin veteraanien yhdistys; ympäristöllisesti haitallisten urheilu ja vapaa-ajan toimenpiteiden välttäminen. keskuksen rakentaminen Yritys pyrkii lujasti hyviin Gryfow Slaskiin asukkaille; naapuruussuhteisiin tuemme teknistä ja taloudellista apua ja kannustamme paikallisia paikalliselle palo- ja ryhmiä ja yritämme näin ambulanssipalveluilla, esim. sitoutua paikallisyhteisöön. ajoneuvojen kunnostamisena, ilmastointilaitteen hankinta; Tämän lisäksi seuraavat yrityksen jätteiden kohdat ovat esimerkkejä kierrättäminen paikallisesti; meidän vastuullisesta kierrätysmateriaalin toiminnastamme: käyttäminen tuotannossa. erityisen työntekijäkoulutuksen läpivieminen joidenkin työntekijöiden osalta TUV Matusewicz yhdistää sertifioinnin saavuttamiseksi yhteiskunnalliset ja ympäristönäkökohdat yrityksen tavoitteisiin, sillä asiakkaat yhä enenevässä määrin hakevat tuotteita, jotka ovat tuotettuja vastuullisesti ympäristö- ja yhteiskunnalliset seikat huomioiden. Ja olemme itse vakuuttuneita siitä, että on myös omien intressien mukaista huolehtia henkilökunnan moraalista ja hyvinvoinnista. Työntekijät palkitsevat yritystä innovatiivisuudella ja lisääntyvän tuotannon seurauksena. Olemme havainneet työntekijöissämme lisääntyvää innovatiivisuutta, sitoutumista ja henkilökohtaista kehittymistä. Matusewicz on myös saanut aikaan hyvän mainetta paikallisyhteisön, asiakkaiden, toimittajien ja liikekumppaneiden keskuudessa. Osallistumisemme paikallisyhteisön toimiin on saanut aikaan alueella ystävälliset suhteet, ja sitä kautta Matusewicz hyötyy antamastaan julkisesta tuestaan. Yrityksen ympäristön huolenpidosta, työntekijöiden koulutuksesta ja paikallisesta sponsoroinnista kerrotaan yleisölle mainosten, myyntiesitteiden ja paikallisen lehdistön välityksellä. 4

5 Lippemeier Gebäudereinigungsdienst GmbH Palveluala Ydinliiketoiminta: Perustoimintona siivouspalvelu, siivousta, ikkunoiden pesua, laitosja teollisuussiivousta, rakennusten ympäristön siivousta, mattojen pesua ja yksityistalouksien siivousta. Kaupunk Schönaich, Saksa 40, 255 osa-aikaista Luottamuksellinen CSR Aihe/aiheita: Ympäristö, työntekijät, työntekijöiden koulutus, liikesuhteet Lippemeier Gebäudereinigungsdienst GmbH Lippemeyer in toimintaperiaatteena teollisuussiivousyrityksenä on, että meillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus tuottaa ympäristöystävällisiä palveluja. Yritys on myös sitoutunut työntekijöittensä hyvinvointiin ja kestävään työllisyyteen. Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta toiminnastamme: käyttö kevyessä siivouksessa; uuden yritysrakennuksen rakentaminen, jossa on aurinkopaneelit, ekopäällysteet ja biotyyppinen kasvihuone; sadeveden käyttö siivousvälineiden puhdistamisessa; jatkokoulutusmahdollisuuksia nuorille harjoittelijoille, vanhoille ja pitkään työssä olleille työntekijöille; joustavan työajan mahdollisuutta naistyöntekijöille, joilla on lapsia, ja Tiedostamme, että yrityksemme pitkäkestoinen menestyminen riippuu hyvän yritysmaineen rakentamisesta, hyvin koulutetuista ja osaavista työntekijöistä ja jossain määrin myös meidän jatkuvista pyrkimyksistämme ympäristön suojelemiseksi. Lippenmeirer on saavuttanut etua vahvistamalla yrityksen asemaa pankkeihin nähden (ne näkevät myönteisinä taloudelliset ja muut toimemme) kestävien menetelmien käyttö työtehtävissä ja - välineissä, esim. käytössämme on Envirostar Green lattiapesujärjestelmä; ympäristöystävällisten aineiden käyttö vähentämällä ja parantamalla yrityksen imagoa. Tällä viimeksi mainitulla seikka on antanut Lippenmeierille etua kilpailijoihinsa nähden saamalla laajaa ja positiivista julkisuutta paikallislehdistössä vapaan vahvojen markkinoinnin kautta. Loppujen EMAS puhdistuskemikaalien lopuksi meidän mielestämme ympäristönhallintajärjestelmä tarvetta, esimerkkeinä vastuullinen yritystoimintamme n toteuttaminen vuonna älykkään, likaa hylkivän liinan aikaansaa win-win tilanteen, jossa tasapainossa ovat taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset intressimme. Who and how did we tell about our success? Saimme laajaa julkisuutta lehdistössä voitettuamme Baden-Würtenberg Ympäristöpalkinnon vuosina 2001/2002. Yleisesti ottaen yrityksen talouden menestyksistä ja saavutuksista kerrotaan paikallisessa lehdistössä ja kuin myös yhteistyöstämme BAUM ja Modell Hohenlohe n kanssa, joka on kansallinen alueen kestävän ja ympäristöystävällisen hallinnan johtamisen aloite. 5

6 Koffie Kàn Ruoka ja juoma Ydinliiketoiminta: Kahvipaahtimo Koffie Kàn Koffie Kàn on paikallinen pieni perheyritys, joka on toiminut Uskomme siihen, että yrityksemme läheisyys paikallisiin asiakkaisiin ja hyvä Wenduine, Belgium vuodesta Uskomme, että kahvipaahtimon taidot ovat yhteistyö heidän kanssaan on tärkeätä. Koffie Kàn suosii sen 3 Luottamuksellinen CSR aihe/aiheita Yhteiskunta/Ympäristö pitkälti osa perhe- ja kyläelämää, ihan samalla tavalla kun leipomot. Olemme ylpeitä siitä, että olemme hyviä naapureita, jotka osallistuvat yhteiskunnan tekemisiin ja ottavat huolta ympäristöstä. Koffie Kàn tukevat paikallisia ryhmiä ja kansainvälisiä yhteiskunnallisia kehittämishankkeita. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: lahjoitamme osan voitosta hankkeeseen, joka avustaa naisia Hondurasissa; pyrimme olemaan ympäristöystävällisiä; lahjoitamme vanhan kahvipaahtimon pienelle viljelijälle Meksikossa ja opetamme hänet käyttämään sitä. lisäksi pieniä kahviplantaaseja, joilta me taas saamme mahdollisimman laadukkaita kahvipapuja. Koffie Kàn on saanut lojaalisia asiakkaita ja yhteiskunnan suosiota. Tukemalla yhteiskunnallisia hankkeita ja käyttämällä orgaanista kahvia tuotannossamme ja noudattamalla reilun kaupan - menetelmää maineemme on Koffie Kàn on tiedottanut sekä epävirallisesti että suoranaisesti yhteiskunnalle toiminnastaan. Meksiko-hankkeemme on myös tullut asiakkaidemme julkisuuteen. ostamme kahvipapuja pieniltä parantunut entisestään. viljelijöiltä ja maksamme niistä enemmän kuin mitä markkinahinta vaatisi ja siten varmistamme viljelijöiden tulevaa olemassaoloa; 6

7 Hanley Economic Building Society Palvelua (rahoitus) Ydinliiketoiminta Hypoteekkiyhdistys ja rahoituspalveluja sisältäen asuntolainat, vakuutukset, muut lainat, matkapalvelut ja itsenäiset rahoitusneuvot. Stoke-on-Trent, UK 70 Euro milj. elokuu 2003 Hanley Economic Building Society Borough Councilin kanssa koskien erilaisia yhteiskuntahankkeita, esim. Hanley Economical Building Britain in Bloom ja Society on paikallinen, Newcastle karnevaali; keskinäisesti riippumaton jatkuva osallistuminen hypoteekkiyhdistys (säästö- ja Prince s Trust s Youth lainapankki) joka on perustettu Business - hankkeeseen; paikallisen yhteiskunnan rahankeräyksen organisointi; eduksi. Olemme maksaneet takaisin yhteiskunnalle muun muassa sponsoroinnin, rahakeräyksien ja kumppanuuksien kautta. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: kymmenen vuoden sponsorointi ohjelma, joka hyödyntää Staffordshire Wildlife Trustin koulutustiloja. kahden paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön puolesta, (esim. the Endon Riding for the Disabled Association ja North Staff s Special Adventure Playground. ) Kolmeneljäsosa työntekijöistämme on aktiivisesti, sekä työn aikana että vapaa-aikana, osallistunut näihin kahteen hankkeeseen; ohjata vuoden ikäisiä; nuoria, jotka ovat perustamassa omaa yritystä; käytöstä poistettujen toimistovarusteiden ja tietokoneiden lahjoittaminen paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille; kierrätysohjelman toteuttaminen toimittajien avulla. CSR Aihe/aiheita Yhteiskunta ja kumppanuuksia Tämä auttaa oppilaita paikallisista kouluista oppimaan ympäristöasioita; kolmen vuoden kumppanuus Stoke on Trent City Councilin kanssa koskien hanketta Local Agenda 21: Greensteps; kolmen vuoden kumppanuus Newcastle under Lyme 7

8 mahdollisuuden tehdä työtä Hanley on saanut hyvän muiden ohjaajien ja nuorten Yrityksemme hyvinvointi ja maineen yhteiskunnan, liikeihmisten kanssa kehittäen Yrityksemme suoritukset kannattavuus on selvässä asiakkaiden ja samalla kommunikaatio- julkaistaan eri kanavien kautta: yhteydessä yhteiskunnan yrityskumppanien keskuudessa. taitojamme. Tämänkaltaiset kotisivujen, sivukonttorien, hyvinvointiin. Uskomme Uskomme aktiivisen toiminnat ovat lisänneet asiakaslehtien, aktiivisen osallistumisen osallistumisen yhteiskuntaan yleistietoisuuttamme, antaneet henkilöstötiedotteiden, yhteiskuntaan johtavan siihen, johtavan siihen, että olemme paremman kontaktin vuosikokouksien, että ihmiset saavat saanet useita hyviä työsuhteita työntekijöihin ja asiakkaisiin ja lehtiartikkeleiden tai selkeämmän kuvan sekä liike-elämässä että hyvän maineen yhteiskunnassa. hyväntekeväisyystilaisuuksien yrityksestämme, yhteiskunta vapaaehtoisalalla. Esimerkkejä Tämän lisäksi työntekijämme kautta. hyötyy yrityksestämme, se tästä ovat Stoke-on-Trent City viihtyvät osallistuessaan antaa enemmän arvoa Council's Greensteps -hanke, yhteiskuntatehtäviin, varsinkin työntekijöiden kehittämiselle ja joka antoi meille hyvän viimeaikaisiin keräyksiin täydentää yrityksen päämäärät. verkoston muihin toimijoihin, ja kahdelle eri Prince's Trust, joka antoi meille hyväntekeväisyysjärjestöille; Endon Riding for the Disabled Association ja North Staffs Special Adventure Playground. Tämä on parantanut verkottumisen taitoja ja yrityksemme nimi tunnetaan markkina-alueellamme. Vastuullinen yritystoiminta ei hyödynnä ainoastaan niitä ihmisiä ja järjestöjä, joita tuetaan vaan myös niitä, jotka itse ovat mukana auttamassa. 8

9 S.C Galfinband S.A. Tuotanto (metalli) Ydinliiketoiminta Kylmäkierrettyjä teräsruuveja, lakattuja teräshihnoja ja kaapeleita tehdasautomaatiota, tietojärjestelmiä ja teknisiä laitteita varten. Galati, Romania 109 Luottamuksellinen CSR Aihe/aiheita Yhteiskunta, koulutus ja sponsorointi S.C Galfinband S.A. suhtautua ympäristöasioihin ryhdyimme ja kuka osallistui? vakavasti muun muassa Galfinband on vähentämällä jätteitä, ympäristöystävällinen kaikissa kouluttamalla työntekijöitä toimenpiteissään ja uskomme, ympäristöystävällisiksi että työntekijöiden kehittyminen malliesimerkeiksi. ja paikallisten taitojen kehittäminen on tärkeää. Tämän lisäksi seuraavat Galfinbandille vastuullinen kohdat ovat esimerkkejä yritystoiminta on tärkeä ja meidän vastuullisesta yritämme olla esimerkkejä toiminnastamme: muille. Työntekijöidemme IT-taitojen tarjoaminen motivaatio ja taitojen paikallisen yliopiston kehittäminen on myös tärkeä opiskelijoille; asia, joka vaikuttaa rahoitusta modernille ITkeskukselle; 14 tietokonetta, koulutustason parantaminen menestymiseemme. Paikallisen muita varusteita ja Internetliittymä paikalliselle Simion asiantuntemusta antaa meille antamalla rahoitusta, aikaa ja Mehedinti koululle Galatissa; mahdollisuuden valita ja paikallisten toimintojen ja kouluttaa ihmisiä Galfinbandin parannuksien sponsorointi ja tarpeiden mukaan ja samalla tuki; avustaa paikallista kuntaa. palkintoja vuosittain työntekijöiden lapsille, jotka ovat menestyneet hyvin Galfinband on merkittävä koulussa; veromaksaja ja on toimintansa paikallisen kunnan takia saanut hyvän maineen toimintojen sponsorointi; kunnassa ja paikallisten viranomaisten keskuudessa. Galfinband on pidetty parhaimpana työnantajana alueellamme, koska pidämme huolta työntekijöistämme perheineen. Olemme myös saaneet työkumppaneita eri aloilta, esim. jätehuolto, joiden kanssa olemme kehittäneet yritystilaisuuksia vastuullisen yritystoiminnan takia. Lopuksi, vastuullinen yritystoiminta on vaikuttanut positiivisesti työntekijöiden moraaliin, koska voivat nähdä ympärillään miten tuemme yhdyskuntaa. Esimerkki tästä on lisääntynyt työntekijöiden ja heidän perheensä osanottaminen yhdyskuntaa tukevaan toimintaan. Joskus Galfinband julkaisee vastuullisen yritystoimintansa. Muutama tukemamme hanke ilmestyy lehtiartikkelina. 9

10 Euroquimica de Bufu y Planan, S.A Tutkimus Ydinliiketoiminta Ydintoimintoihin kuuluu päällystämis- ja maalaamisteknologian tutkimus teollisuuden ja rakentamisen aloille. Dosrius, Catalonia, Spain 70 EUR 7.7 million CSR Aihe/aiheita Työntekijät/Koulutus Euroquimica de Bufu y Planan, S.A ottaa käyttöön laatikko henkilöstön ehdotuksia varten; Euroquimican perustamisen antaa samanveroisia jälkeen 1962, se on sitoutunut työmahdollisuuksia kaikille - vastuulliseen yrittäjyyteen, varsinkin vammaisille ja yli 45 tukenut työllisyyttä ja tarjonnut vuotta täyttäneille ihmisille; korkealaatuisia kannustaa liukuvaa työaikaa koulutustilaisuuksia kaikille äideille; työntekijöilleen. Tämän lisäksi palkata naisia johtajiksi Euroquimica on panostanut (kolmasosa johtajistamme on sisäisiä kumppanuuksia naisia). työntekijöiden kanssa yrityksen päämäärien saavuttamiseksi. Esimerkkejä meidän vastuullisesta yritystoiminnasta ovat: tarjota työntekijöillemme, jotka ovat olleet yli kolme vuotta palveluksessamme, mahdollisuus tulla sitoutuminen yrityksen tehtävään. Tämä sitoumus auttaa meitä menestymään kilpailuhenkisellä alalla. Ponnistuksemme innovatiivisuuteen, esim. päällystämisen uuteen teknologiaan, ovat parantaneet palvelujamme ja teknologian kehittymisen laatua. Euroquimican työntekijät ovat entistä motivoituneimpia ja sitoutuneimpia yrityksen missioon ja sen kehitykseen. Tämä taas helpottaa yrityksen maineen parantamista. Tarjoamme jatkuvaa ammattikoulutusta työntekijöillemme, jotta asiakkaamme saavat mahdollisimman hyvää palvelua. menestyksestämme ja miten? Menestyksensä ansiosta Euroquimicalle on myönnetty palkintoja, esim PIMES Company Award for Social Management. Yritys on myös laatinut kirjan The Colour of Success, joka kertoo meidän kaupankäynnistä. osakkeenomistajaksi - tähän mennessä kaikki ovat hyväksyneet tarjouksen; tukea jatkuvaa ammattikoulutusta, esim. Päällystämisteknologiaa; osallistua aktiivisesti yritystoimintaan; Uskomme, että huolenpito henkilökunnan moraalista ja hyvinvoinnista johtaa innovatioon ja luovuuteen. Yksi Euroquimican vahvuuksista on kaikkien työntekijöiden 10

11 . Yrityksen nimi: Doğan Organic Products Industry and Trace Inc maatalous Ydinliiketoiminta Orgaaninen viljely/maatalouskeskus Kelkit-Gümüşhane, Turkey sector/industry Työntekiöiden määrä: 70 US$1.6 million (tavoite vuodeksi 2004) CSR aihe/aiheita Yhteiskunta, ympäristö Doğan Organic Products Industry and Trace Inc Doğan Organic Products was created as a sustainable economic and social development enterprise in Kelkit, in underdeveloped northeastern Turkey by Dogan Holding. This is an area in urgent need of economic support due to a lack of industry and employment, and the resulting depopulation of the region. In late 2001, we started putting together a plan for a viable, sustainable business, and realised quickly that organic farming could be introduced into the area. One of Doğan Organic Products key tasks is to ensure that the enterprise involves the local community, in such a way that local people are given an opportunity to take part in improving their own welfare and self-sufficiency. Tämän lisäksi seuraavat kohdat ovat esimerkkejä meidän vastuullisesta yritystoiminnasta: Antaa apua ja tukea orgaanisesta viljelytekniikasta paikallisille maanviljelijöille, kannustaa oman yrityksen perustamista, mikä johtaa pitkäaikaiseen kestävyyteen ja poismuuton vähenemiseen luoda kumppanuuksia paikallisten ryhmien ja kuntien kanssa ja pitää säännöllisiä kokouksia heidän kanssaan saada aikaan useita koulutusohjelmia kehittääkseen paikallisten ihmisten maanviljelytaitoja koulutustukea maatalousinsinööri-ryhmältä perustaa ammattikoulun Kelkitiin Aydn Doğan Foundationin ja Erzurum Yliopiston avulla - yliopistolla on orgaaninen maatalouskoulutus sekä tutkimus ja kehitysosasto, joka on keskittynyt uusiin orgaanisiin maaviljelymenetelmiin ja tuotteisiin. Doğan Organic Productsin tavoite on auttaa Kelkitiä ja ympäröivää aluetta ja parantaa paikallisten elintasoa. Tavoitteena on myös tehdä Kelkitistä tärkeä orgaanisen viljelyn keskus Turkissa ja myöhemmin Euroopassa. Tämän pitäisi vähentää poismuuttoa sekä lisätä yhteenkuuluvuutta. Toivomme kehittävän aluetta niin, että siitä tulisi osa maailmantaloutta. Uskomme tarjoavan mahdollisuuksia monella tasolla sekä yritykselle että paikalliselle kunnalle ja uskomme myös, että hanke johtaa voimakkaaseen alueelliseen talouteen. Hanke johtaa taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja on sen lisäksi ympäristön eduksi käyttämällä orgaanisia viljelymenetelmiä ja välttämällä tai ainakin käyttämällä rajoitetusti synteettisia kemikaaleja. Tämä aiheuttaa sen, että yrityksemme maine paranee alueellisesti ja myös valtakunnallisesti. Media on ollut hyvin kiinnostunut orgaanisesta viljelystä. Doğan Organic Productsista ja sen emoyhtiöstä Doğan Holdingista on kirjoitettu paikallisessa sekä valtakunnallisessa lehdissä. Vihkiäistilaisuus näytettiin kahdella eri valtakunnallisella televisiokanavalla. 11

12 Oy Pinifer Ltd Valmistus (teollisuusvoiteluaineet) Ydinliiketoiminta Kehittää, valmistaa ja markkinoi biologisesti hajoavia ja ympäristöystävällisiä teollisuusvoiteluaineita. Liminka, Suomi 14, 4 kausityöntekijöitä EUR (2003) CSR aihe/aiheita Ympäristö Oy Pinifer Ltd Piniferin kunnioittaa ympäristöarvoja kaikilla toiminta-alueillaan raaka- ja lisäaineiden valinnasta niiden käyttöön ja loppukäsittelyyn saakka. Tuotantokehitys on meille hyvin keskeinen ja päämääränä on uusien ja vanhojen tuotteiden jatkuva kehittäminen ja ympäristöystävällisen tietotaidon parantaminen. Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnastamme ovat: suljettu kierto; myrkyttömiä ja biologisesti hajoavia tuotteita, jotka TÜV on hyväksynyt; yhtiöllä on käytössään ISO ja ISO sertifikaatit sekä työterveysja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001; työntekijöitä koulutetaan tiedostamaan ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohdat. Piniferin toimintaperiaate on kiinnittää asiakkaiden huomiota ympäristöystävällisesti turvallisiin tuotteisiin, säästöihin, jotka johtuvat ympäristöystävällisien tuotteiden käytöstä, ja suosioon, joka asiakas saa käyttäessään myrkyttömiä ja biologisesti hajoavia voiteluaineita. Pinifer haluaa näyttää yrityksen itse kunnioittavan niitä arvoja, jotka he painottavat asiakkailleen. Koko liiketoiminta erottuu muista markkinoilla, ja suurin osa Piniferin liikevaihdosta perustuu yhtiön ekologiseen vastuullisuuteen. Tästä koituva hyöty näkyy myynnin kasvuna ja liiketoiminnan laatuna. Laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvä toiminta luo lisäarvoa asiakkaille, myyjille ja muille sidosryhmille, esimerkiksi sijoittajille. Henkilöstön osaaminen ja tietoisuus ovat parantuneet parantaen samalla myös liiketoiminnan laatua sekä julkista kuvaa. Meillä on hyvin avoin kommunikointi strategia ja toimintaperaate. Tiedotamme henkilöstölle, asiakkaillemme, myyjillemme ja muille ryhmille, esim. sijoittajille, saavutuksistamme. Julkaisemme kerran vuodessa Pinifer News, jossa kerromme tuoreinta tietoa hankkeista, tuotteista ja muista asioista, jotka liittyvät toimintaamme. Ammattilehtejä käytetään teknisen tietojen tiedottamiseen. Järjestämme seminaareja asiakkaillemme, jotta voimme keskustella yksityisasioita heidän kanssaan. 12

13 13

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130903 Tuotanto: Valentin&Byhr. Paino: Strokirk-Landströms. Paperi: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.fi Tutustu meihin. EFG on johtava toimisto- ja julkisten

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo Kestävä kehitys museoissa 25.3.2010 Tekniikan museo Suomen museoliiton ydinarvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Elintarvikepäivä 2004 4.5. Messukeskus Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi www.aula.fi Pekka

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

The Scandinavian standard in electrical enclosures.

The Scandinavian standard in electrical enclosures. The Scandinavian standard in electrical enclosures. Yritys Finelcomp Oy on vuonna 1988 perustettu sähkökeskusmekaniikkaa valmistava yritys. Yritys tuottaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi-

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake

Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake 1. Johdanto Tämän kyselylomakkeet tarkoituksena on auttaa yritystäsi toimimaan vastuullisesti tuomalla esiin kysymyksiä mahdollisista toimintavoista, joiden

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU. Arto Heinonen, 17.6.2015

KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU. Arto Heinonen, 17.6.2015 KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU Arto Heinonen, 17.6.2015 Henkilöstöä n. 3400. Lähes JUURET ULOTTUVAT 1700- LUVULLE. TOIMINTA ON AINA PERUSTUNUT KESKINÄISYYTEEN. 1,6milj. asiakkaansa omistama. Voitot

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Teema: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat

Teema: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Teema: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Työnantajan tukemaa työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa yhteisöissä ja yhdistyksissä Kolmikantayhteistyötä: 1) työnantaja 2) työntekijä 3) vapaaehtoisorganisaatiot/lähiyhteisö

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritys Mahdollistava ohjelmapolitiikka ja innovatiiviset käytännöt - Ison-Britannian kokemukset 13.5.2011 Oulu Anne Bland Social Business International Oy 1 Globaali liike 2 Britannian

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Jussi-Pekka Kurikka FM, yrittäjä, toimitusjohtaja, koodari, harrastajanäyttelijä Java, PHP, VBA Puh.: 020 734 1661 Email: jussi-pekka.kurikka@comiasw.com

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Anja Härkönen Projektikoordinaattori / Kanta-ja Päijät-Häme LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 12.11.2013 1 14. marraskuuta 2013 Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun,

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena

Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena Julkisuus, raha vai hyvä sydän? FInlandia-talo 8.10.2003 Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat

Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Learning Café 2: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Meri-Lapin vapaaehtoistoimijoiden verkostotilaisuus, Keminmaa 18.11.2009 Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat työnantajan tukemaa työntekijöidensä vapaaehtoistoimintaa

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten, mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. Oravanpyörästä ulkoilemaan 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. Kasvun Kasvot Miksi? 2 KASVUN

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Starfood Finland Oy:ssä

Monikulttuurisuus Starfood Finland Oy:ssä Monikulttuurisuus Starfood Finland Oy:ssä Anne Vannesluoma 28.4.2015 1 Starfood Finland Oy historia 24.3.1972 perustettu yritys nimellä Kesti-Herkku Oy 1.1.1979 alkoivat toimitukset Finnair Cateringille

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Perhekoti Touhukallio Oy

Perhekoti Touhukallio Oy Perhekoti Touhukallio Oy Perhekoti Touhukallio on osakeyhtiö, jonka ainoana osakkeenomistajana on yrityksen perustaja Sari Pölönen. Perhekoti Touhukallio on perustettu tammikuussa 2001. Perhekodin toiminta

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA VASTAUKSEMME HAASTEISIIN ON PALVELEVA LOGISTIIKKA WWW.HAKONEN.FI WWW.PALVELEVALOGISTIIKKA.FI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla.

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Jürgen Tinggren Miguel A. Rodríguez Emmanuel Altmayer Dr. Christoph Lindenmeyer Erich

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU

MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU Kokemuksia ISO 26000 - standardista viestintäalan palveluyrityksen näkökulmasta 15.5.2013 Lotta Suistoranta Mainostoimisto Tasku Oy YRITYS Viestintä-

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Key facts PLEEC. Rahoitus. Kumppanit. Kesto. Planning for energy efficient cities. EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma

Key facts PLEEC. Rahoitus. Kumppanit. Kesto. Planning for energy efficient cities. EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Key facts PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria 13:sta Euroopan maasta 6 keskikokoista kaupunkia, 9 yliopistoa, 3 yritystä Kesto 36

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Teknos 2009 PF, 7.4..2009

Teknos 2009 PF, 7.4..2009 Teknos 2009 PF, 7.4..2009 Visiomme Teknos haluaa olla teknisesti edistyksellisillä maali- ja pinnoiteratkaisuillaan johtava paikallinen maalintoimittaja asiakkailleen Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteenamme

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Ruoka on yksi ikkuna yhteiskuntaan, globalisoituvaan maailmaan, tuotantoon, talouteen, ympäristöön, omaan ja toisten maiden kulttuuriin, terveyteen ja ravitsemukseen Paljon

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot