Media ja ihmiskäsitys. Elina Tanskanen, YTM, logoterapeu: (LTI)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Media ja ihmiskäsitys. Elina Tanskanen, YTM, logoterapeu: (LTI)"

Transkriptio

1 Media ja ihmiskäsitys Elina Tanskanen, YTM, logoterapeu: (LTI)

2 Mikä on ihmiskäsitys? Mediassa ja arkikielessä tuntuvat menevän limiaäin lomiaain ihmiskuvan kanssa Vastaus mm. kysymykseen: mitä ajaaelet ihmisestä? Logoterapeu:sen ihmiskäsityksen mukaan meissä on sekä fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen eaä henkinen uloauvuus

3

4 "Ihminen on luonteeltaan omaa etuaan ajaaeleva. Se on jokaisen elävän organismin perusominaisuus vuosituhansien saatossa." Björn Wahlroos, HS Ihmiset eivät ole valiteaavaso yleensä luonnostaan yhteen hiileen puhaltavia mukavia kumppaneita, vaan jokaisella on omiin etuihinsa perustuvat intressinsä, joiden ajaminen hajoaaa yhteiseen hyvään pyrkivän ihannekuvan. HS Laskentatoimen emeritusprofessori Pekka Pihlanto Mitä vastuullisemmassa tehtävässä on, sen vähemmän empaoalle on käyaöä. Evita 6/2013

5 - AjaAelen, eaä ihmisessä on aina aihio kaikkeen, sekä hyvään eaä pahaan, kansanedustaja Anna Kontula (vas.) sanoo. Taloussanomat Puhujat nimesivät erääksi (Esa) Saarisen ajaaelun kulmakivistä juuri tämän myönteisen ihmiskuvan. Työntekijä ei tarvitse kontrollia, vaan mahdollisuuden kasvaa täyteen potenoaaliinsa. Esa osaa houkutella ihmisistä esiin huikeita voimavaroja, enonen Nokia- johtaja J. T. Bergqvist sanoi. Taloussanomat

6 Oma onnellisuus tulee enemmän sen kauaa, mitä annat muille. VäiAäisin, eaä saamme siitä makeimmat kiksit elämässä. Uskon ihmisten väliseen hyväntahtoisuuteen. Se on inhimillisistä voimista suurin. Tutkija Anne- BirgiAa Pessi Voi hyvin, Ihminen ei ole vain itsekäs ja omaa etua tavoiaeleva olento. Ihmisellä on myös tarve aseaua toisen ihmisen asemaan ja toimia niin, eaei vahingoita toisia. Tämä sääntö, joka on keskeinen kaikissa maailmanuskonnoissa, toimii myös markkinoilla. Hs Piispa Mikko Heikka

7 (Oppihistorian dosen: Juhani) Sarsila puolustaa anoikin hyveitä, hidasta viisauaa ja henkistä ihmiskäsitystä, jossa ihmisen arvon miaarina ei ole hänen kykynsä olla innovaoivinen. Yle.fi Biologista ihmiskuvaa on usein moioau kulauuripessimismistä ja konservaosmista. Jos viha, rasismi ja väkivaltaisuus ovat ihmisluonnossa, on turha yriaääkään parantaa maailmaa. (Harvardin psykologian professori Steven) Pinkerin mielestä tällaiset pelot ovat epäloogisia. Väkivalta kuuluu ihmisluontoon, muaa niin kuuluvat myös empaoa, itsekontrolli ja järki, jotka sopivissa olosuhteissa voivat yliaää aggressiiviset impulssit. Suomen KuvalehO Marko Hamilo

8 Mitä on media Media, joukkoviesontä: 1) paineau: sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat 2) sähköinen: tv, radio, ne:sivustot, elokuvat. Lisäksi mainonta kaikissa edellä mainituissa sekä konsolipelit, kännykkäsovellukset, pikaviesomet, sosiaalinen media Journalismi: Journalismia on ajankohtaisten, tosiasiapohjaisten joukkooedotussanomien tuoaaminen sekä toisesta näkökulmasta tarkasteltuna itse nuo sanomat (Per: Hemanus) Miten mediat eroavat toisistaan: tekijät, käyaäjät, suunta (yksi- vai kaksisuuntainen), koko, halliaavuus, kohderyhmät, tavoiaeet, arvot (+ihmiskäsitys)

9 Media vuonna 2013 Suomessa KulAuurin visuaalistuminen Uusin viesontäteknologia monipuolista ja korkealaatuista ja yhä useamman saavuteaavissa TavoiAavuus 24/7 Omistuksen keskiayminen Kaupallisten viesomien vaikeudet, Ylen rooli Amma:bloggaajat (amatöörius) Datajournalismi

10 Media + ihmiskäsitys=miten vieso vaikuaaa ihmiseen? luvun rokotemalliajaaelu vallalla Yksilöllinen monisyinen prosessi, johon ihmiskäsitys vaikuaaa KauAa historian uudet mediat on koeau uhkana, jolta pitää suojella kansaa, etenkin lapsia ja nuoria

11 Medialukutaito yksinkertaisimmillaan Sensuurin sijaan medialukutaitoa niin nuorille kuin aikuisille! Kyky lukea ja ymmärtää mediaa - edellyaää, eaä vastaanoaaja näkee myös ilmiselvien merkitysten taakse, osaa toisin sanoen ajatella rakentavan kyseenalaistavaso

12 Kysytään vieson äärellä seuraavaa: Kuka on luonut tämän vieson/oaanut tämän kuvan/ kirjoiaanut tämän tekson ja kelle se on suunnaau ja miksi? Millä kaikilla tavoin vieso pyrkii heräaämään huomioni? Mitä elämäntapoja, arvoja, asenteita ja ihmiskäsitystä vieso väliaää? Mitä vieso vihjaa rivien välistä; mitä ovat sen piilomerkitykset ja - arvot, piiloihmiskäsitys? Mitä jätetään kertomaaa?

13 Medialukutaitoa Mitä tunteita ja mielikuvia vieso heräaää, miten sitä tulkitsen, miksi tulkitsen niin kuin tulkitsen? Miten joku muu tulkitsisi vieson? Miten vieso olisi voitu toteuaaa toisin? Missä määrin vieso kuvastaa todellisuuaa?

14 Millainen on mediakäsityksesi?

15 Mainonta on aina pahasta? hap://www.youtube.com/watch? v=aipexkzw38k

16 Sosiaaliporno* on aina vastenmielistä? *arkikielinen nimitys, joka viiaaa heikommissa asemissa olevia ihmisiä koskeviin skandaalinhakuisiin kuvauksiin Oedotusvälineissä

17

18 UuOset ovat aina huonoja?

19

20 PopulaarikulAuuri on aina roskaa? hap://www.youtube.com/watch? v=qjo3rot- A4E

21 One DirecOon: What makes you beauoful You're insecure Don't know what for You're turning heads when you walk through the door Don't need make up To cover up Being the way that you are is enough Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground it aint hard to tell You don't know Oh Oh You don't know you're beauoful If only you saw what I can see You'll understand why I want you so desperately Right now I'm looking at you and I can't believe You don't know Oh oh You don't know you're beauoful Oh oh That what makes you beauoful

22 ToimiAaja/logoterapeu: Molemmat kysyvät kysymyksiä Molemmat kuuntelevat Molemmat väliaävät tarinoita, jotka voivat tehdä maailmasta paremman paikan ruokkivat vastaanoaajan henkistä, heräaävät hengen uhmavoiman, auaavat itsen transsendenssissa Logoterapian arvokäsitys (luovat arvot, elämysarvot, asennearvot) läsnä kaikessa tekemisessä

23 Tarkoituksellista journalismia? Keitä kaikki ihmisiä kohtaa lopullisessa mediatuoaeessa lukija, toimiaaja, valokuvaaja, päätoimiaaja, mainostaja Kaikkien ihmiskäsitykset vaikuaavat ObjekOivisuuden/neutraaliuden mahdoaomuus (pinnan alla vaikuaavat aina ihmiskäsitys ja arvot) Toimitusprosessissa tehdään lukuisia pieniä valintoja, joilla kaikilla voi vaikuaaa Ennen jutuntekoa: näkökulma/haastateltavat/mooivi HaastaAelu dialogi vai kuulustelu? Valokuva kiiltokuva vai potre:? Jutunteon jälkeen: otsikoino/kuvitus/painotus/leikkaus

24 Media- amma:laisen henkisen Mitä on hyvä elämä? heräaelyä Millainen on hyvä ihminen? Mikä muuaaa ihmistä? Mitä ihmisen tarvitsee/on oikeus/on hyvä Oetää? Mitä ihminen pystyy ymmärtämään? =Millainen on hyvä juau?

25 VastalääkeAä kyynisyydelle Ihmiskäsityksensä pohominen Arvojen kirkastus ja sen tarkistaminen, eaei 1) niistä tärkein ole risoriidassa mahdollisen työnantajan arvojen kanssa ja 2) eaä ne voivat toteutua jokapäiväisessä työssä Oman tarkoitusaison ohjaaminen valintojen hahmoaaminen ja tekeminen, luoaamus henkisestä nouseviin ideoihin (Keisarin uudet vaaaeet) Usko omaan vaikutusvaltaan

26 VastalääkeAä kyynisyydelle, 2 Sinnikkyys, vaikka ei olekaan aikaa ja rahaa mitä muuta on? Roolimallit: inspiraaoo toimiaajista jotka ovat muuaaneet maailmaa Poimintoja journalison ohjeista: JournalisO on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada Oetää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.//journalisolla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat risoriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai amma=e>ikan kanssa.

27 Uusi uljas tarkoituksellinen media Läpinäkyvyys Uskallus olla keskeneräinen Sen myöntäminen, eaei kaikkeen ole aina vastauksia/yhtä totuuaa

28 Uusi uljas tarkoituksellinen media Haitallisten aikamme asenteiden (kohtalonuskoisuus, yleistäminen, kokemus väliaikaisuudesta..) bongaaminen ja haastaminen Esimerkiksi auktoritee:en haastaminen, asiantunoja kertoo tyhmälle tavikselle, kuinka asiat ovat - asetelma toisin päin, ainakin välillä Esim: Missä on pahaa ja uhkia, on myös hyvää ja mahdollisuuksia, esimerkiksi kansalaisjournalismi, aidoso vapaat bloggarit JänniteAä (noodynamikka), ei jännitystä!

29 Miten logoterapeu:suus näkyy omassa työssäni? Pyrin olemaan luoteaava Pyrin olemaan kunnioiaava Tiedostan tekeväni vapaita, vastuullisia valintoja (M/V koira) AjaAelen niin lukijaa kuin jutunkohdeaa (itsen transsendenssi) Pyrin kirjoiaamaan juauja, jotka vievät maailmaa parempaan suuntaan yksi oma oivallus riiaää

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

Viktor E. Franklin (1905 1977) kehittämä

Viktor E. Franklin (1905 1977) kehittämä Logoterapia eksistenssianalyysina: Elämän tarkoituksen ja arvojen etsintää Logoterapian kolme filosofista peruspilaria ovat tahdon vapaus, tahto tarkoitukseen ja elämän tarkoitus. Elämän tarkoituksen löytyminen

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI -HEARTFULNESS- VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI Opas parempaan elämään Petri Huitti 1 VOI HYVIN KÄYTÄ SYDÄNTÄSI (Opas parempaan elämään) (Englanniksi: BE WELL - USE YOUR HEART, Guide for better life) ISBN 978-952-68229-0-7

Lisätiedot

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA Opinnäytetyö (AMK) Esittävä taide Teatteri 2012 Hanna Vähäniemi TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA katsaus teatteriin vaikuttamisen välineenä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävä

Lisätiedot

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN TEKIJÄLTÄ! KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WSOY KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

Päivi Kaskimäki ja Riitta-Marja Gauffin tuovat Egyptin mysteerikoulujen viisaudet tähän päivään

Päivi Kaskimäki ja Riitta-Marja Gauffin tuovat Egyptin mysteerikoulujen viisaudet tähän päivään 1 Päivi Kaskimäki ja Riitta-Marja Gauffin tuovat Egyptin mysteerikoulujen viisaudet tähän päivään Olemme matkalla galaktiseen itseen Päivi Kaskimäki ja Riitta-Maria Gauffin ovat vetäneet yhdessä viime

Lisätiedot

TV:N NAISKUVA JA NAISEKSI KASVAMINEN HELSINKILÄISTEN 14 17-VUOTIAIDEN TYTTÖJEN KOKEMUKSIA

TV:N NAISKUVA JA NAISEKSI KASVAMINEN HELSINKILÄISTEN 14 17-VUOTIAIDEN TYTTÖJEN KOKEMUKSIA TV:N NAISKUVA JA NAISEKSI KASVAMINEN HELSINKILÄISTEN 14 17-VUOTIAIDEN TYTTÖJEN KOKEMUKSIA Tuula Huotari Anne-Mari Karjalainen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

Mitä sanon lapselleni? Suojatut henkilötiedot tietoa vanhemmille

Mitä sanon lapselleni? Suojatut henkilötiedot tietoa vanhemmille Jag vill veta Mitä sanon lapselleni? Suojatut henkilötiedot tietoa vanhemmille 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Tuotanto Plakat Åströms Tryckeri AB, Uumaja 2014 Johdanto 5 Suojatut henkilötiedot 6 Lapsen

Lisätiedot

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina MEDIAKASVATUSTA NUORILLE Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina Petri Mäkinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA, PSYKOLOGI ANITA ANKKURI-IKONEN VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ Selvittelen aluksi valinnan ja valittamisen käsitteitä. Pyrin myös kuvaamaan

Lisätiedot

Uuden tekniikan käyttöönotto voi vaatia ponnisteluja

Uuden tekniikan käyttöönotto voi vaatia ponnisteluja Leena Korpinen, professori, LT, TkT Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Uuden tekniikan käyttöönotto voi vaatia ponnisteluja Uutta tekniikkaa on tullut monille elämän

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Paula Manninen JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2010

Lisätiedot

Onko RAY raha-automaatti?

Onko RAY raha-automaatti? Onko RAY raha-automaatti? Matti Hokkanen Järjestöjen viestintäpäivä, Helsinki 6.9.2012 6.9.2012 1 Tämä puheenvuoro on keskustelunavaus järjestöihin päin, ei sen lopputulos. Tässä puheenvuorossa ei esitetä

Lisätiedot

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Jerima, Alexandra Pantsu, Jouni 2010 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Lisätiedot

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA?

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? Saana Siltasalmi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Siltasalmi, Saana. Lapsuus päihdeperheessä

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Voivatko tunteet elpyä?

Voivatko tunteet elpyä? Voivatko tunteet elpyä? Tunteethan tulevat kun tahtovat, miten siinä mikään sitten auttaisi? Moni miettii, että onko mitään hyötyä hakea apua siinä vaiheessa, kun tunteet ovat kuolleet. Tilanne voi kuitenkin

Lisätiedot

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista Minna Mustonen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Taiteen sosiaalinen arvo

Taiteen sosiaalinen arvo Taiteen sosiaalinen arvo 1 Taiteen sosiaalinen arvo 2 3 Yleisötyö osana teatterin tai ryhmän strategiaa Kenelle yleisötyö suunnataan? Miten yleisö sitoutetaan teatterin toimintaan? 4 Yleisötyö osana teatterin

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna MAALISKUU 2014 Johdanto... 3 Tämän oppaan kirjoittajat... 5 Mitä ajatusjohtajuudella tarkoitetaan?... 6 Ajatusjohtajuuden punainen lanka...

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT Aalto-yliopisto Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Daniel Forsman 2013 1 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Tekijä Daniel

Lisätiedot

Sakari Huovinen - Nuoret ja toivo, Lions-liitto, 30.8.2014. Arvoisat leijonat, hyvät naiset ja herrat

Sakari Huovinen - Nuoret ja toivo, Lions-liitto, 30.8.2014. Arvoisat leijonat, hyvät naiset ja herrat Sakari Huovinen - Nuoret ja toivo, Lions-liitto, 30.8.2014 Arvoisat leijonat, hyvät naiset ja herrat Minulla on ilo tuoda tervehdys Sauli Niinistön perustamalta ja johtamalta Tukikummitsäätiöltä. Tukikummit

Lisätiedot

LUOVAN RYHMÄN JOHTAMINEN

LUOVAN RYHMÄN JOHTAMINEN LUOVAN RYHMÄN JOHTAMINEN Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman tutkintotyö Projektinhallinnan suuntautumisvaihtoehto Kevät 2006 Reima Suuronen 1 Osasto Viestintä Tekijä Reima Suuronen

Lisätiedot