Liite B 33 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNGIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite B 33 Kaupunginhallitus 30.3.2004 112 ULVILAN KAUPUNGIN"

Transkriptio

1 Liite B 33 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2003

2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2003 Toimintakertomus Sivu Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen 8 Toiminnan rahoitus 9 Tase ja sen tunnusluvut 10 Kokonaistulot ja -menot 11 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 12 Konsernitase ja sen tunnusluvut 13 Tilikauden tuloksen käsittely 15 Tavoitteiden toteutuminen 16 Käyttötalouden tulot ja menot hallintokunnittain 48 Käyttötalouden toteutuminen hallintokunnittain 49 Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain 51 Tulot ja menot hallintokunnittain 53 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 54 Verotulot 55 Valtionosuudet 56 Investointien toteutuminen 57 Investointien ylitykset 59 Rahoitusosan toteutuminen 61 Lainat 62 Tase 63 Vesilaitoksen tuloslaskelma 65 Vesilaitoksen tase 68 Tilinpäätöksen liitetiedot 70 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 90 Työllistämiskustannukset vastuualueittain 98 Työllistämiskustannukset tehtäväalueittain 100 Suoritteet 101 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 113

3 3 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Ulvilan kaupungin talous kehittyi suotuisasti vuoden 2003 aikana. Tilikauden tulos on ,98. Ulvilan kaupungin taloudellinen asema vahvistui Taseen ylijäämä on vuoden lopussa 6,2 M. Kaupungin lainakanta aleni. Ulvilan kaupungilla on mahdollisuuksia tukea strategian mukaista kehitystä ja panostaa strategian toteutumisen avainalueisiin. Talousarviolle asetetut palvelutason parantamiseen ja ylläpitoon asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Strategian osalta merkittävässä tavoitteessa eli asukasluvun kehityksessä jäätiin selvästi jälkeen. Ulvilalaisilla ei ole ollut riittävästi haasteellisia työpaikkoja, koska työllisyysaste on heikentynyt. Ulvilan kaupunki perustanut Friitala-talo Oy:n yhdessä Offshore Technology Holding Oy:n kanssa on tukeakseen työpaikkakehitystä sekä keskustan kehittymistä Asukasluvun kehittyminen sekä työpaikat ovat talouden ohella Ulvilan kaupungin vision toteutumisen kannalta oleellisia elementtejä. Seutuyhteistyössä edistyttiin vuoden 2003 aikana. Eri hallinnonalojen työryhmät työskentelivät ahkerasti ja syksyllä valmistui luonnos koko seudun palvelustrategiaksi, joka oli valmis kuntien valtuustojen käsittelyyn vuoden lopussa. Ulvila osallistui työhön aktiivisesti. Tilikauden tulos on ,98, kun se varsinaisen talousarvion mukaan oli vain Varauksia on purettu 0,3 M. Valtuuston päätöksen mukaan on perustettu stipendirahasto , johon on liitetty korko rahaston sääntöjen mukaisesti. Arvioitua parempaan kehitykseen vaikuttivat verotulojen ennakoiden tarkistuksen siirtyminen vuoden 2002 osalta vuodelle Toinen merkittävä asia oli valtionosuuksien tarkistus talousarviovuoden aikana; verotulojen tasauksen kasvu sekä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksien korotus. Edellä mainittujen tekijöiden vaikutus kaupungin tulokseen on noin 0,8 M. Talousarvio toteutui kokonaisuutena erittäin hyvin. Toimintatuotot ylittyivät Toteutumisprosentti oli 105,9. Toimintakulut ylittyivät ja toteutumisprosentti oli 101,1. Käyttötalouden netto toteutui talousarvion mukaisesti, toteutumisprosentti oli 100,2 %. Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 7,1%. Toimintatuotot kasvoivat vuodesta ,5 %. Kaupungin toimintatulot, verot, valtionosuudet sekä rahoituksen netto kasvoivat tilivuoden aikana yhteensä 5,7 % vuodesta Käyttötalouden palkat vuonna 2003 olivat 12,3 M. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 102,8 %. Talousarvio toteutui henkilöstökulujen osalta hyvin, koska lukuun sisältyvät myös työllistettyjen palkat, jotka on varattu erikseen. Investointimenot talousarviovuoden aikana olivat 2,8 M. Investoinnit rahoitettiin kokonaan omalla rahoituksella.

4 4 Verotuloja on vuoden 2003 aikana kertynyt 28,4 M. Määrä on 1,4 M pienempi kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna poikkeama on 0,6 M eli 2,4 %. Valtionosuuksia kaupungille maksettiin 9,1 M. talousarviossa. Poikkeama on 5,4 %. Luku on 0, 5 M suurempi kuin Ulvilan kaupungin talousarvio on vuodelle 2004 alijäämäinen. Verotuloennuste noudattaa kuntaliiton helmikuussa 2004 julkaisemaa ennustetta, jonka mukaan verotulot alenevat vuodesta 2003 noin 0,7 %. Väheneminen on kunnallisveron osalta 1,3 %. Verotulojen aleneminen kuluvana vuonna johtuu ansiotulovähennysten korotuksista. Vähennystä vastaava määrä on kompensoitu kunnille valtionosuuksiin. Seuraavien vuosien ennusteet osoittavat noin 4 % kasvua. Verotuloja on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kertynyt 7,5 M. Luku on noin -5 % verrattuna vuoden 2003 vastaavan ajankohdan verotulokertymään. Valtionosuuksista saadut yksityiskohtaiset päätökset vastaavat talousarviossa esitettyjä arvioita. Talousarvion toteutuminen enintään arvion mukaisena on välttämätöntä. Kaikki mahdollinen liikkumavara käytetään alijäämän vähentämiseen. Kunnan hallinto Ulvilan kaupungin valtuustossa on 35 jäsentä. Valtuusto jakaantuu poliittisiin puolueisiin seuraavasti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12, Kansallinen Kokoomus 8, Vasemmistoliitto 6, Suomen Keskusta 5, Suomen Kristillisdemokraatit 2 ja Vihreä Liitto 2. Valtuuston puheenjohtajana on toiminut maanviljelijä Seppo Käyrä Suosmerestä, KESK, ensimmäisenä varapuheenjohtajana yrittäjä Ari Ruoho Friitalasta, SDP ja toisena varapuheenjohtajana opettaja Pirjo Mäkelä Vanhakylästä, VAS. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut opettaja Samuli Jokinen Vanhakylästä, SDP, ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Anne Holmlund Friitalasta, KOK. Kaupunginhallituksessa esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Arto Saarinen.

5 5 Kaupungin henkilökunta Ulvilan kaupungin henkilökunnan kokonaismäärä oli 569. Määrä kasvoi toimintavuoden aikana yhdellä henkilöllä. Vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden määrä vuoden lopussa oli 421 henkilöä. Määrä aleni seitsemän työntekijää. Palotoimesta siirtyi Porin kaupungin palvelukseen viisi henkilöä. Kaupungin henkilöstöä koskeva osa on erillisenä toimintakertomuksen lopussa. Siinä on esitetty toimialoittain, ikäryhmittäin, sukupuolijakautuma toimialoittain, sairauspoissaolot ja selvitys työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Henkilöstön tunnuslukuja HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstö lkm Henkilöstön keski-ikä vuotta 45,6 46, ,2 Kokonaispalkat e Henkilösivukulut e Työllistettyjen palkat e Henkilösivukulut e Palkkakustannukset yhteensä e Kokonaiskeskiansio e

6 6 HENKILÖSTÖN TILA Palveluksesta lähtenyt vakinainen henkilöstö lkm Uudet alkaneet vakinaiset palvelussuhteet lkm Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet lkm Sairauspoissaolot työpv Työtapaturmapoissaolot työpv HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Henkilöstön koulutus ja ehittäminen pv " e Työterveyshuolto e Muu henkilöstön työkyvyn edistäminen e Yleinen taloudellinen kehitys Väestö Asukasluvun kehitys Satakunnassa on ollut vuonna 2003 edelleen negatiivinen. Muuttotappio vuoden 2003 aikana oli Edellisen vuoden vastaava luku oli -892 ja vuoden 2001 luku Ulvilan kaupungin asukasluku oli vuoden 2003 lopussa Vuoden 2002 vastaava luku oli Väkiluku on vähentynyt vuoden aikana 101 henkeä. Edellisen vuoden vastaava luku oli -12 ja vuoden Ulvilan asukasluvun kehitys on vuodesta 1994 ollut negatiivinen. Vuoden 1993 lopun asukasluku oli Asukasluvun aleneminen viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut 552 henkilöä. Työllisyys Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella oli työttömiä työnhakijoita vuoden lopussa lähes Määrä kasvoi vuoden lopussa 2000 hengellä. Työttömien osuus työvoimasta oli 15,7 %. Vuoden 2002 lopussa luku oli 15,5 %. Lomautettuna oli lähes 1500 henkeä, mikä oli melkein 700 henkeä enemmän kuin edellisessä kuussa. Lomautettujen määrä oli suunnilleen sama kuin vuosi sitten. Miehiä työttömistä työnhakijoista oli (50,2) ja naisia (49,8 %). Ulvilan kaupungin työttömyysaste oli vuoden 2003 lopussa 13,8 %. Työttömyysaste edellisen vuoden lopussa oli 11,4 %. Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 394 ja naisia 452. Miesten työllisyys oli huonontunut enemmän kuin naisten työllisyys.

7 7 Kaupungin toiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen: Ulvilan valtuusto teki päätöksen Ulvila-Kullaa kuntafuusion käynnistämisestä. Ulvilan kaupunginhallitus asetti maaliskuun lopussa yhdistymisselvitystyön käytännön suorittamista varten neljä sektorikohtaista valmistelutyöryhmää, joiden tehtävänä oli valmistella kolmen kuukauden aikana toimialueensa yhdistämisselvitystyö. Työryhmät antoivat elokuun alkuun mennessä raporttinsa selvitysmies Arto Koskelle ja selvitystoimikunnalle. Ulvilan valtuusto päätti tehdä esityksen valtioneuvostolle Kullaan kunnan liittämisestä Ulvilan kaupunkiin vuoden 2005 alusta. Kullaan kunta teki kuntaliitosta koskevan myönteisen päätöksen joulukuussa. Ulvilan kaupungin toimialastrategiat valmistuivat keväällä Valtuusto hyväksyi ne kokouksessaan toukokuussa. Toimialastrategioiden pohjalta valtuusto asetti seminaarissaan tärkeimmät päämäärät ja valitsi tärkeimmät toimenpiteet vuodelle Samaan aikaan valmisteltiin seudullisia palvelustrategioita, joita pohdittiin yhteisessä seutuseminaarissa Valtuusto hyväksyi seudullisen palvelustrategian tammikuussa Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy aloitti toimintansa Yhtiö on Ulvilan, Nakkilan, Luvian ja Harjavallan yhteinen elinkeinoyhtiö, jossa ovat mukana myös osakkeiden merkitsijöinä ja EU-rahoitteisissa elinkeinohankkeissa Pori ja Kullaa. Ulvilan kaupunki myi enemmistöosuutensa Kiinteistö Oy Ulvilan Logistiikkatalosta ja perusti nahkatehdaskiinteistön ostamista varten kiinteistöyhtiön yhdessä Offshore Technology Holding Oy:n kanssa. Ulvilan kaupungin osuus perustetusta yhtiöstä on 51 %. Talousarvio toteutui erittäin hyvin. Toimintatuottoja kertyi yhteensä 6,7 M. Talousarvioon arvioidut tuotot ylittyivät , josta noin puolet on myyntituloja. Muu osa kertyy tuista ja avustuksista. Toimintakulut ylittyivät vähän enemmän eli Käyttötalouden netto toteutui 100,2 %. Hallintokunnat ovat yksityiskohtaisissa raporteissaan sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta antaneet selvitykset meno- ja tulopoikkeamista. Investoinnit Merkittävimmät investoinnit vuoden 2003 aikana olivat: - Krapiston kaava-alueen rakentaminen, - vanhojen viemäriverkostojen saneeraus, - pesäpallokentän katsomo- ja huoltotilat, - Suosmeren jätevesiviemäristön rakentaminen, - Kaasmarkun koulun laajennus- ja saneeraustyöt, - päiväkoti Metsätähden korjaustyöt sekä - Friitalan koulun 5. vaiheen toteuttaminen.

8 8 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Alv-takaisinperintä Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Arvonalentumiset -468 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys- vähennys Suunnitelman ylittävät poistot Varausten lisäys- vähennys+ Rahastojen lisäys-, vähennys+ 221 Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,8 16,4 Vuosikate/Poistot, % 393,7 136,7 Vuosikate, /asukas 684,6 266,4 Asukasmäärä Vuosikate 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,47 2,53 3,27 1,64 0,84 0,97 0,

9 9 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät Arvostuserien korjauserät 71 Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars. myyntitulo Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappio Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat , Kassavarat 1.1., Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 312,1 % 119,3 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 193,4 % 99,0 % Lainahoitokate 4,0 4,9 Kassan riittävyys, pv 62 70,4 Asukasmäärä

10 10 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT OMA PÄÄOMA PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Peruspääoma Aineettomat hyödykkeet Liittymismaksurahasto Aineettomat oikeudet Muut siirrot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Ennakkomaksut Tilikauden yli-/alijäämä Arvostuserät Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VARAUKSET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kertynyt poistoero Koneet ja kalusto Vapaaehtoiset varaukset Muut aineelliset hyödykkeet Investointivaraukset Ennakkomaksut ja kesken- Muut varaukset eräiset hankinnat Pakolliset varaukset Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Valtion toimeksiannot Muut saamiset Muut toimeksiantojen pääomat 5 6 Muut sijoitukset VIERAS PÄÄOMA ARVOSTUSERÄT Pitkäaikainen TOIMEKSIANTOJEN VARAT Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutusl Valtion toimeksiannot Lainat julkisyhteisöiltä Muut toimeksiantojen varat Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Lyhytaikainen Keskeneräiset tuotteet Joukkovelkakirjalainat Valmiit tuotteet Lainat rahoitus- ja vakuutusl Muu vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Ennakkomaksut Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 2 Saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Muut velat Sijoitukset rahamarkkina- Siirtovelat instrumentteihin Muut lyhytaikaiset vela Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Omavaraisuusaste, % 79,5 % 80,4 % Muut arvopaperit Rahoitusvarallisuus /asukas Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus-% 21,0 % 22,0 % Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset, Asukasmäärä

11 11 ULVILAN KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2003 TULOT % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,7 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,1 Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,4 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät -Käyttöomaisuuden myyntivoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,7 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset ,8 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset ,2 Kokonaistuotot yhteensä ,0 MENOT % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,7 Valmistus omaan käyttöön Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut ,8 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos -Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,0 Arvostuserien korjauserät 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,2 Lyhytaikasten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä ,0 ERO Muut maksuvalmiuden muutokset Kassavarojen muutos Ero rahoituslaskelmassa

12 12 ULVILAN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty Ei yhdistelty Tytäryhteisöt Kiinteistöyhtiöt 9 Friitalan Toimistokeskus Hannulan Teollisuustalo Kiltatie Loukkuran Palvelutalo Ulvilan Magneettitalo Nahkurinlehti Ulvilan Sammontie 9 Ulvilan Logistiikkatalo - osakkeiden myynti valtuusto Ulvilan Työkeskus Ulvilan Vuokrakodit Friitala-talo - perustamiskokous Asuntoyhtiöt 6 Nahkurintähti Kekinpuisto Ulvilan Helmi Ulvilan Karpalo Ulvilan Nahkurinvainio Ulvilan Palovainio Osakkuusyhtiöt 1 Mukulatori Muut yhtiöt 2 Ulvilan Lämpö Oy Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Kuntayhtymät 5 Ulvilan kansanterveystyön ky Kokemäenjokilaakson koulutusky Satakunnan Erityishuoltopiirin ky Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky Satakuntaliitto

13 13 KONSERNITASE VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAI- KAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainasaamiset Muut sijoitukset ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 1 Muut toimeksiantojen varat VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 2 3 Saamiset Myyntisaamiset Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0 0 Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

14 14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä Muu oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS 2 2 VARAUKSET Konsernireservi Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 6 6 Muut pakolliset varaukset ARVOSTUSERÄT 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen pääomat 4 16 Suorat tuet Eu komissiolta 22 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 0 0 Ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 51,3 % 55,7 % Konsernin lainat /asukas Konsernin lainakanta 31.12, Konsernin lainasaamiset, Kaupungin asukasmäärä

15 15 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on ,98. Poistoeroa on tuloutettu tilikaudella yhteensä ,31. Asuntolainavaraus ,85 on purettu taseesta. Muita varauksia ei ole purettu. Kunnallislain 70 :n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi sekä tarpeelliset ehdotukset talouden tasapainottamisesta. Ulvilan kaupungin vision yhtenä tärkeänä peruselementtinä on, että kaupungin talous on kunnossa. Tilikauden tulos tukee tätä valtuuston hyväksymän vision elementtiä. Käyttötalouden kasvu on tilikauden aikana ollut 7,1 %. Kaupungin tulojen kasvu on ollut 5,7 %. Vuoden 2003 ylijäämän jälkeen taseessa on ylijäämää 6,2 M.

16 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tehtäväalue: KAUPUNGINHALLITUS Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - kaupunginhallituksen strategian varmistaminen - seudullisen elinkeinotoimen kehittäminen yhdessä seutukunnan kanssa - aktiivinen seutuyhteistyö Sitovien tavoitteiden toteutuminen - kaupunginhallitus on tehnyt oman toimialastrategiansa 24.3., 2.4. ja Valtuustolle esiteltiin kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimialastrategioista tiivistelmät. - Ulvilan, Nakkilan, Luvian ja Harjavallan yhteinen elinkeinoyhtiö aloitti toimintansa Pori ja Kullaa ovat myös mukana osakkeiden merkitsijöinä ja EU-rahoitteisissa elinkeinohankkeissa. - Ulvilan viranhaltijat ovat osallistuneet aktiivisesti kaikkiin seudullisiin työryhmiin, joiden tehtävänä on ollut valmistella Karhukuntien palvelustrategiaa. Hyvinvointia yhteistyöllä-luonnos palvelustrategiaksi valmistui elokuussa 2003 Muita tavoitteita - Ulvilan valtuusto teki päätöksen Ulvila-Kullaa kuntafuusion käynnistämisestä. Ulvilan kaupunginhallitus asetti maaliskuun lopussa yhdistymisselvitystyön käytännön suorittamista varten neljä sektorikohtaista valmistelutyöryhmää, joiden tehtävänä oli valmistella kolmen kuukauden aikana toimialueensa yhdistämisselvitystyön. Työryhmät antoivat elokuun alkuun mennessä raporttinsa selvitysmiehelle ja selvitystoimikunnalle. - valtuusto teki kuntaliitosta koskevan päätöksen valtuustolle järjestettiin seminaari, jossa valtuutetut valitsivat strategiatyön pohjalta tärkeimmät päämäärät ja toimenpiteet vuosille Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Kaupunginhallitus EU-hankkeet Yritystoiminta Menot: Kaupunginhallitus EU-hankkeet Yritystoiminta Kansanterveystyö Sairaanhoitolaitokset Muu terveydenhuolto Ympäristövaikutukset Ulvilan kaupungilla on yhteistyösopimus Porin kaupungin hankintatoimen yhteistyöstä. Tärkeimpien kriteerien joukossa ovat tarjouksia pyydettäessä tuotteiden ympäristövaikutukset.

17 17 Tehtäväalue: TALOUS JA HALLINTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - koko kaupungin taloushallintotehtävien selvittäminen yhteistyössä - valmistautuminen digitaaliseen arkistointiin ja digitaaliseen ostolaskujen käsittelyyn Sitovien tavoitteiden toteutuminen - keväällä tehty alustava kartoitus - Karhukuntien yhteistyö taloushallinnon palveluiden järjestämisestä seudullisena yhteistyönä on edennyt ja perusselvitys on kerätty kunnittain - tutustuminen digitaaliseen arkistointiin ja ostolaskujen käsittelyyn käytännössä. Eri hallintokuntien henkilöstölle on järjestetty koulutusmatka Lietoon, jossa järjestelmät on otettu käyttöön. Muita tavoitteita - Kuntaliitosselvityksen valmistelu talouden ja hallinnon osalta on toteutettu Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Talous ja Hallinto kopiolaskutukset ylittyivät Menot: Talous ja Hallinto verotuskustannukset ja asiakaspalvelujen ostot alle arvion

18 18 Tehtäväalue: HENKILÖSTÖHALLINTO / TYÖSUOJELU Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - työyhteisöjen kehittäminen - ennaltaehkäisevä työterveyshuolto - palkkausjärjestelmien kehittäminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - työterveyshuollon vuosien terveystarkastusprojekti päättyi. Tarkastuksissa kävi yhteensä 416 henkilöä. Tarkastuksiin liittyi voimavarakysely ja käynnit eri työpisteissä yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa. Käynneistä tehtiin kirjalliset raportit toimenpidesuosituksineen. Työsuojelutoimikunta teki lisäksi perusturvatarkastuksia yhdeksässä eri työpisteessä. - työnohjausryhmiä toimi useita sosiaali- ja koulutoimen alueilla. - tehtävien vaativuuden arviointia jatkettiin ja palkantarkistuksia tehtiin vuoden aikana 1.3., 1.6., 1.9 ja Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Henkilöstöhallinto/työsuojelu Menot: Henkilöstöhallinto/työsuojelu suurimmat poikkeamat talousarviosta olivat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja koulutuspalvelujen ostot - koko kaupungin yhteisiä koulutustilaisuuksia ei järjestetty - osa koulutusmenoista on kirjattu asiantuntijapalkkioihin Tehtäväalue: TIETOHALLINTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - tuottaa tietohallinnon palvelut kunnan organisaatiolle alle :lla/työasema - järjestää kaupungin henkilökunnalle sisäistä atk-koulutusta vähintään 40 kurssipäivää (200 osallistujaa ) - myydä 10 kurssipäivää ( 100 osallistujaa ) kaupungin ulkopuolisille yhteisöille - myydä muita tietohallinnon palveluja (konsultointi, mikrotuki, asennukset, tietoliikenneyhteydet) kaupungin ulkopuolisille yhteisöille :lla - seudullisen yhteistyön aloittaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - tietohallinnon palvelujen kustannukset kunnan omalle organisaatiolle ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti - omista koulutuksissa on jääty selvästi tavoitteista resurssien puutteen sekä vähäisen kysynnän takia - myydyt koulutukset jäivät hieman tavoitteista - myydyt tietohallinnon palvelut kaupungin ulkopuolisille yhteisöille ylittyivät selvästi - seudullisia yhteistöitä on aloitettu mm. kirjastojärjestelmien ja myytyjen palveluiden osalta. Karhukuntien kanssa on selvitetty seudullisen tietohallintoyksikön perustamiseen liittyviä asioita.

19 19 Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - uuden Windows verkon rakentaminen on aloitettu. Status, tulostus ja tiedostopalvelimet on vaihdettu uusiin laitteisiin, jotka tukevat valmiiksi tulevaa uutta verkkoympäristöä. Nauhavarmistus järjestelyt muuttuneet uuden nauha-aseman johdosta. - koulujen ja hallinnon työasemia on uusittu runsaasti tulevan käyttöjärjestelmävaihdon johdosta - verkon vikasietoisuutta parannettu uusilla teknisillä ratkaisuilla Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Tietohallinto palveluita myytiin yli odotusten Menot: Tietohallinto tietoliikenneyhteyksien muutokset nostivat kustannukset yli budjetin - koulutus tarve oli budjettia suurempi - menojen ylitykset olivat kuitenkin tulojen ylitystä pienempi - talousarvio on tietohallinnon osalta nettositova Ympäristövaikutukset Toiminnan ympäristövaikutuksia koskevat tavoitteet - tietohallinnon lähtökohtana on ollut, että tietokoneita pyritään kierrättämään mahdollisuuksien mukaan niin paljon kuin mahdollista. Käytössä olevat tietokoneet vanhentuvat nykyisessä laitteiston ja ohjelmien kehityksessä neljässä viidessä vuodessa. Käytöstä poistettavat koneet puretaan ja niistä otetaan varaosiksi talteen ne osat, joita voidaan hyödyntää jatkossa. Loput osat ja komponentit toimitetaan sellaiseen yritykseen, joka osaltaan vastaa ns. tietokoneromun hävittämisestä. Toiminnan ympäristövaikutusten tavoitteiden toteutuminen - tietohallinto on kierrättänyt koneita lähes sataprosenttisesti. Poistettavat koneet ovat joko vikaantuneita tai niin vanhentuneita että niillä ei ole enää mitään käyttöä eikä rahallista arvoa. Viallisista koneista on otettu käyttökelpoiset osat talteen ja loput osat toimitetaan kierrätykseen asianmukaisille tahoille. Tehtäväalue: ELINKEINOTOIMI Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - elinkeinopalveluiden ostosopimuksien tekeminen seudullisten toimijoiden kanssa - elinkeinostrategian tarkastaminen osaksi kaupunkistrategiaa - yritystoiminnan edellytysten parantaminen, maanhankinta - yhteistyö Karhukuntien ja alueen yrittäjien kanssa, uudet toimintatavat

20 20 Sitovien tavoitteiden toteutuminen - sopimus Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n kanssa - tarkistamistyötä tehty kaupunginhallituksen oman strategiatyön yhteydessä Seudullinen elinkeinostrategia tarkistetaan seudullisen palvelustrategiatyön yhteydessä Luonnos valmis - neuvottelut vireillä - neuvottelukunta kaupunki/yrittäjät kokoontunut Kaupunginhallitus tehnyt yritysvierailun ja kaupunki on osallistunut yrittäjien tapahtumiin Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Menot: Elinkeinotoimi Tehtäväalue: TYÖLLISTÄMINEN Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - työllistämistukipaikkoja järjestetään keskimäärin 25 - tuetaan hallintokuntien tilapäistyövoimajärjestelyjä omin varoin (20/v) - talousosasto järjestää 3-5 harjoittelujaksoa/v - kesätyöpaikkoja 40 - yritystukipaikkoja 70 Sitovien tavoitteiden toteutuminen - työllistämistukipaikkoja toteutettu keskimäärin 29, joista 5 on yhdistelmätuella - omin varoin työllistettäviä osoitettu tarpeen mukaan - harjoittelujaksoja toteutunut kaksi - kesätyöpaikkoja ilmoitettu 34 ja yritystukipaikkoja 55 Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Työllistäminen Menot: Työllistäminen Työllistämiskorvaukset ja työllistämiskustannukset on jaettu hallintokunnille. Toimintakertomuksessa on erillinen selvitys työllistämisestä.

21 Tehtäväalue: MAANKÄYTTÖOSASTO, MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS 1650 Maankäytön suunnittelu 1651 Mittaus 1652 Asiantuntijapalvelut Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet 1650 Maankäytön suunnittelu 1. Keskustaajaman osayleiskaavoitus, vaihtoehdot ja niiden vertailu sekä vaikutusarvioinnit 2. Suosmeren yleiskaavoitus, aloittaminen 3. Pitkärannan teollisuusalueen asemakaavoitus, aloittaminen 4. Krapiston asemakaavan laajennus (Santakankaantien pohjoispuolinen alue) 5. Mynsterin asemakaavan laajennus 6. Kellarimäen asemakaava (jokiranta) 7. Keskustan/Sahamäen asemakaava (Vanha-Helsingintie) 8. Harjunpään asemakaavan laajennuksen (Vanhatien itäpuolinen alue) loppuunsaattaminen 9. Poikkeamis- ja suunnittelutarveasiat käsitellään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat on jätetty täydellisinä sisään. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Yleiskaavaluonnos laadittavina. Kaava etenee hyväksytyssä aikataulussa. 2. Konsultti valittu, työ on aloitettu 3. Työ on aloitettu 4. Asemakaava hyväksytty 5. Emännänpolkuun rajoittuvan alueen kaavaluonnos laadittu 6. Asemakaava hyväksytty 7. Asemakaava on hyväksytty 8. Kaavoitustyö jatkuu 9. Tavoite on toteutunut (poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätöksiä yhteensä 26 kpl) 10.Sitovien tavoitteiden lisäksi on käyty kuntaliitosneuvottelut Kullaan kanssa, neuvoteltu ja sovittu kaavoitusyhteistyöstä, Nakkilan, Luvian ja Pomarkun kuntien kanssa, laadittu uuden liikekorttelin asemakaavaa keskustaan (Lidl), laadittu ja hyväksytty yksi asemakaavan muutos (Nummela) sekä laadittu kahta asemakaavan muutosta (Harjunpää) Mittaus Talousarvion 2003 tavoitteet 1. Rakennuspaalutukset suoritetaan kolmen päivän kuluessa tilauksesta lukien 2. Teknisen toimen mittaukset suoritetaan siten, että laaditut työsuunnitelmat työkohteiden osalta toteutuvat 3. Kaupunkilaisten ja viraston tarvitsemat eri kartat pidetään tarvittavilta osin ajan tasalla Sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet toteutettu toiminnassa Asiantuntijapalvelukset - määrärahat liittyvät sitovien tavoitteiden ja edellisinä vuosina aloitettujen ja kuluvana vuonna ilmenevien uusien hankkeiden ja selvitysten toteuttamiseen Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta Tulot: Tehtäväalue Talousarvio 2003 Toteutunut Poikkeama / 1650 Maankäytön suun Mittaus ja 1651 tontinmyynti toteutui ennakoitua paremmin, josta syystä tulot ovat ylittyneet 21

22 Menot: 22 Tehtäväalue Talousarvio 2003 Toteutunut Poikkeama / 1650 Maankäytön suun Mittaus Asiantuntijapalvelut Tehtäväalue: MAASEUTUTOIMI Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - maaseututoimen toiminnallisena tavoitteena on saada muiden kuin maataloustukihakemusten käsittelyaika yhteen viikkoon - maaseutuyrittäjille suunnatun koulutuksen tavoitteena on heidän taloudellisen kilpailukyvyn lisääminen sekä henkisten voimavarojensa kasvattaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - muiden kuin maataloustukihakemusten käsittelyaika on ollut tavoitteen mukainen - maaseutuyrittäjille järjestettiin investointien kannattavuuteen liittyvä koulutuspäivä - hankkeita rahoitettiin alkuperäisten päätösten mukaisesti Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Maaseututoimi investointien kannattavuus koulutuksen kustannuksiin osallistuivat myös Kullaan kunta ja Porin kaupunki, joten tuloarvio on ylittynyt näiden maksuosuuksien vuoksi Menot: Maaseututoimi talousarvioon sisältyvä toimistopalvelujen osto on merkitty viimeksi vahvistetun lopullisen talousarvion pohjalta eikä odotettavissa olevien kulujen perusteella - vuoden 2003 lopullinen toimistopalvelujen ostomeno oli siten korkeampi kuin vuoden 2001 toteutunut meno

23 SOSIAALILAUTAKUNTA 23 Tehtäväalue: SOSIAALITOIMEN HALLINTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - sosiaalitoimen rakenteiden kehittäminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - tapahtuu jatkuvasti esim. vietäessä seutukuntayhteistyötä eteenpäin, seutukunnan yhteisen palvelustrategian toteuttaminen alkanut - kehityskeskustelut käytössä lähes kaikissa sosiaalitoimen yksiköissä Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - Etapia-projektiin osallistuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Sosiaalitoimi arvioidun tulon (ESR-rahaa) tilitys kaupungille vasta v maaliskuussa Menot: Sosiaalitoimi henkilöstökulut (4.500 ), päivähoidon asiakaskysely (3.500 ) ja ATK-kulut (2.200 ) olivat suurimmat ylityksen aiheuttajat Tehtäväalue: SOSIAALITYÖ Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - yli 10 kk kestäneiden toimeentulotukiasiakkuuksien vähentäminen - päätöksen antaminen asiakkaalle kolmessa viikossa asiaa koskevasta ensimmäisestä yhteydenotosta - lastensuojelun toimintamahdollisuuksien parantaminen - lastensuojelutyön tehostaminen

24 24 Sitovien tavoitteiden toteutuminen - pitkien, yli 10 kk kestävien toimeentulotukiasiakkuuksien määrä väheni 36:sta 30:een - kolmen viikon aikaraja toteutunut hyvin tavoitteen mukaan - lastensuojelustrategian valmistuminen ja sen kautta uusien toimintatapojen aikaansaaminen on alkanut yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa - perheneuvolapalvelujen ostaminen Porista alkoi lastensuojelun toimintatapojen kehittäminen käynnistynyt (mm. menetelmät, puheeksiottamiskouluttajat) Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - palveluiden osto Porin perheneuvolasta alkaen - yhteinen sosiaalipäivystys Porin kihlakunnan kuntien kanssa Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Sosiaalityö lastensuojelun suurten kustannusten tasausrahaston tulot jäivät arvioitua pienemmiksi Menot: Sosiaalityö lastensuojelun suurten kustannusten tasausrahastoon maksettavien korvausten määrä oli arvioitua suurempi (kasvu 247%) huolimatta siitä, että Ulvilan lastensuojelun kustannukset laskivat edellisvuodesta Tehtäväalue: VANHUSTYÖ Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - tarkoituksenmukaisen hoitopaikka vanhuksille - kotona asumisen mahdollistaminen - toiminnan mukauttaminen STM.n laatusuositusten mukaiseksi Sitovien tavoitteiden toteutuminen - tarkoituksenmukainen hoitopaikka on henkilöstön arvioinnin mukaan 73 %:lla säännöllisen palvelun piirissä olevalla. V osuus oli 82 % - kotipalvelussa on järjestetty palvelu tavoitteen mukaiseksi (mm. yöpartio, tukipalvelut), lisäksi lyhytaikaisia jaksohoitoja käytetään aina tarvittaessa kotona asumisen tukemiseen - alkuvuonna kaikki vanhainkotipaikkaa hakeneet asuvat tai ovat hoidossa muualla kuin omassa kodissaan, mutta loppuvuodesta laitospaikkaa jonotti tosiasiassa yli 10 vanhusta. Tilanne on näiltä osin heikko. - suositusten mukaisia ja nykyisen toiminnan välisiä eroavuuksia selvitetään

25 25 Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - turvapuhelinten hälytykset ulkoistettiin Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Vanhustyö tulojen ylityksestä työllistämistukituloja on Menot: Vanhustyö työllistettyjen palkkakulut (kate KH:n työll.menoissa) Tehtäväalue: PÄIVÄHOITO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - päivähoidon asiakaslähtöisyyden lisääminen - päivähoidon ylikunnallinen verkostoituminen - yksilöllinen, lasta ja perhettä tukeva hoito ja kasvatus Sitovien tavoitteiden toteutuminen - vanhempia oli mukana päivähoidon strategian laadinnassa - varhaisen puuttumisen toimintamallia ja Kehu-arviointia on toteutettu - toteutettu kuntayhteistyötä päiväkotien henkilökunnan koulutuksessa - toteutettu päivähoidon lähiesimiesten keskinäisiä tapaamisia muiden kuntien kanssa - eräiden Karhukuntien kanssa aloitettu Ulvilan hallinnoima valtionapuhanke (VEIKKA-projekti) varhaiserityiskasvatuksen kehittämiseksi Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - Veikka-projekti alkoi Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Päivähoito

26 - tästä on työllistämistukituloja , joten arvioiduista tuloista jäi toteutumatta Tämä johtuu siitä, että hoitomaksutulot jäivät odotettua pienemmiksi 26 Menot: Päivähoito työllistämistukimenot olivat (kate KH:n työll.menoissa) Tehtäväalue: ESIOPETUS Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - kaikille 6-vuotiaille mahdollisuus päästä esiopetuksen piiriin Sitovien tavoitteiden toteutuminen - kaikilla esiopetukseen oikeutetuilla on ollut mahdollisuus päästä mukaan Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Esiopetus Menot: Esiopetus tuetun esiopetuksen avustajan palkkaan (palkoissa ylitys ) eikä esiopetustilan sisäiseen vuokraan ( ) oltu varauduttu

27 27 KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO Tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet - koulutoimen keskeisten asioiden valmistelu ja täytäntöönpano - uusien perusteiden mukaisen opetussuunnitelmatyön jatkaminen ja kokeilutoiminnan jatkaminen - Karhukuntien koulutustyöryhmän työskentelyyn osallistuminen - koulujen toimintamahdollisuuksista huolehtiminen - koulutoimen strategiatyön jatkaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - koulutoimisto on valmistellut koulutuslautakunnalle säädösten ja koulutuksen järjestämisen edellyttämät asiat sekä huolehtinut päätösten täytäntöönpanosta - opetussuunnitelmatyötä on toteutettu koulutuslautakunnan asettaman aikataulun ja tavoiteasettelun mukaisesti - koulut ovat valmistelleet omat opetussuunnitelmansa annetun ohjeistuksen pohjalta - tavoiteasettelun mukaisesti on osallistuttu Karhukuntien koulutustyöryhmän työskentelyyn. Painopistealueina ovat olleet palvelustrategia, Työhyvinvointi kouluissa hanke ja seudullisen koulutuksen arviointijärjestelmän kehittäminen. StarSoftin Primus hallinto-ohjelma otettiin käyttöön yläasteella ja lukiossa - koulutoimen strategia saatiin valmiiksi annetun aikataulun mukaisesti. Strategiassa on sovittu koulutoimen keskeisistä kehittämistavoitteista Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Koulutuspalvelut, hallinto Menot: Koulutuspalvelut, hallinto Ympäristövaikutukset - omassa toiminnassa on pyritty suosimaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja

28 28 Tehtäväalue: PERUSKOULUTUS Kustannuspaikka: 4101 Friitalan koulu 4102 Harjunpään koulu 4103 Kaasmarkun koulu 4104 Suosmeren koulu 4105 Vanhankylän koulu 4109 Ulvilan-Kullaan koulu 4110 Koulupsykologi 4113 Ohjaavat opettajat 4115 Jakamattomat Olavin koulu Tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet - pidetään opetusryhmät kohtuullisen kokoisina (Friitalan ja Ulvilan-Kullaan koulujen resurssit tarkastetaan keväällä 2003 tuntikehysten yhteydessä) - koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia sisällytetään valmistuviin opetussuunnitelmiin - jatketaan opetussuunnitelmien uudistustyötä - aloitetaan ainekohtaisten pienryhmien perustaminen yleisopetuksen tueksi - lasten ja nuorten ennaltaehkäisevään ja hoidolliseen toimintaan luodaan vakiintunut malli - jatketaan osallistumista Karhukuntien hankkeisiin: Kansainvälistyvät koulut, oppimisvaikeuksien havaitseminen ja uusien toimintamallien löytäminen erityisopetuksessa sekä opettajien informaatiotietotekniikka koulutus ja aloitetaan yhteinen arviointitoiminta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - koulujen opetusryhmät ovat pysyneet kohtuullisina. Friitalan ja Vanhakylän koulujen osalta 1-2 luokkien keskimääräinen oppilasryhmäkoko on ollut 21,4 oppilasta ja 3-6 luokkien osalta 24,3. - tavoiteasettelun mukaisesti tietostrategia on huomioitu opetussuunnitelmatyössä - opetussuunnitelmatyön toteuttamista on jatkettu koulutuslautakunnan hyväksymän aikataulun mukaisesti. Koulutuslautakunta hyväksyi keväällä 2003 sekä kuntakohtaisen opetussuunnitelman että 1-2 luokkia koskevat oppiainesisällöt ja aihekokonaisuudet. Uudet opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön ensimmäisellä ja toisella luokalla. - pienryhmätoiminta ei ole käynnistynyt. Pienryhmien perustamistarvetta ja toteuttamismahdollisuuksia selvitetään uudelleen vuonna vuoden 2003 aikana on ollut oma määräraha lasten ja nuorten tukemiseen. Sen kautta on pystytty antamaan tukea niille lapsille, joilla on ollut tarvetta laaja-alaisen erityisopetuksen palveluista. Yläasteella nuorten kasvua on tukenut psykiatrinen sairaanhoitaja. - vuoden 2003 aikana on osallistuttu seuraaviin seudullisiin hankkeisiin: lehtori Anneli Nuortio on ollut Ulvilan koulutoimen edustajana SataGlobal hankkeessa. ESR-rahoitteisessa Työhyvinvointi kouluissa hankkeessa ovat olleet mukana Friitalan, Vanhankylän, Harjunpään ja Olavin koulut. Lisäksi Ulvilan koulutoimi on osallistunut Eva koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämiseen. Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - KHO:n päätöksen perusteella Harjunpään koulun kuljetusoppilaiden määrä lisääntyi syyslukukauden alussa 35 oppilaalla - syyskauden alussa asiantuntijalausuntojen perusteella palkattuja oppilaiden henkilökohtaisia koulunkäyntiavustajia oli perusopetuksessa yhteensä 15. Koulunkäyntiavustajien tarve lisääntyi kevään tilanteesta neljällä Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Peruskoulutus

29 29 - työllistettyjen työllistämistuki oli Kullaan kunnan maksuosuus Ulvilan-Kullaan koulua sekä Olavin koulua käyvistä oppilaista oli sekä ennakoissa että lopullisessa laskutuksessa arvioitua suurempi - koulujen ulkopuolisille valmistettavien aterioiden määrä oli arvioitua suurempi Menot: Peruskoulutus työllistettyjen palkkausmenot olivat Kouluilla oli työllistämistuella palkattuna keittiöapulaisia ja oppilaiden henkilökohtaisia koulunkäyntiavustajia - sijaisten (opettajat ja koulutyöntekijät) palkkausmenot ylittyivät Kouluilla oli mm. kolme koko lukukauden kestävää sairauslomasijaisuutta sekä kaksi äitiys- ja vanhempainvapaata, jotka aiheuttivat päällekkäistä palkan maksua. Vastaavasti henkilöstökorvaukset ylittyivät jaksotetut palkkausmenot olivat Ympäristövaikutukset - omassa toiminnassa on pyritty suosimaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja Tehtäväalue: LUKIO Kustannuspaikka: 4301 Lukio 4302 Ammattikoulu/Lukio Tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet - koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia sisällytetään valmistuviin opetussuunnitelmiin - jatketaan opetussuunnitelmien uudistustyötä - opiskelijoiden mahdollisuutta yksilölliseen opinto-ohjelmaan pyritään turvaamaan - toisen asteen koulutuksen (lukio ja ammatillinen koulutus) yhteistyön kehittämistä jatketaan kouluverkkoa vahvistamalla ja kaikkien koulutusalojen toteuttamista oikeilla volyymeillä ja oikeissa paikoissa Sitovien tavoitteiden toteutuminen - lukion opetussuunnitelman yleisestä osasta on noin 90 % valmiina. Asiakirjaan sisältyy tietostrategia. - oppiainekohtainen työskentely on aloitettu. Tuntijaon koulutuksen järjestäjän syventäviä kursseja valmistellaan. Lukuvuoden kurssisuunnitelmassa (KurSu) on huomioitu pääosin uuden opetussuunnitelman kurssit - yksilöllisten opinto-ohjelmien mahdollisuus on huomioitu kurssisuunnittelussa - neuvottelut yhdistelmäopintojen laajentamisesta on aloitettu. Samoin neuvotteluja käydään Satakunnan Sports Akademy toimintaan liittymisestä. Toisen asteen oppilaitosten yhteistyön koordinointi- ja yhteistyömallien kehittäminen on edennyt perustetussa työryhmässä siten, että esiselvitystyön loppuraportti on annettu Satakuntaliitolle.

30 30 Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Lukiokoulutus työllistämistuki oli koulutilojen käyttökorvausten tarkistaminen vuoden alusta nosti ulkopuolisten käyttäjien käyttökorvausmaksuja Menot: Lukiokoulutus Ympäristövaikutukset - ympäristövaikutukset huomioitu opetuksessa Tehtäväalue: AMMATILLINEN KOULUTUS Kustannuspaikka: 4331 Kokemäenjokilaakson ammattioppil Kotitalousneuvonta 4392 Avustukset Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Ammatillinen koulutus Menot: Ammatillinen koulutus käsityökeskuksen lämmitysmenot olivat arvioitua suuremmat

31 31 Tehtäväalue: KANSALAISOPISTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - laaditaan opistolle kehittämisstrategia ja aloitetaan sen toteuttaminen - laaditaan opiston koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia Sitovien tavoitteiden toteutuminen - kehitysstrategia on laadittu ja sen toteuttaminen aloitettu - tietostrategia on laadittu Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Kansalaisopisto Menot: Kansalaisopisto Ympäristövaikutukset - opisto on järjestänyt ympäristöaiheista kurssitoimintaa

32 32 KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue : KIRJASTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - otetaan käyttöön uusi atk-järjestelmä, joka mahdollistaa lainojen uusinnat, varaukset ja tiedonhaun internetin kautta. Asiakkaan on myös mahdollista uusia lainansa kännykällä ja saada erilaiset ilmoitukset puhelimeensa tekstiviestinä. - houkutellaan keski-ikäisiä kirjastoon erilaisilla kyseenalaisilla keinoilla ja yritetään ujuttaa romaani käteen teemana sinkkuelämä on mukavampaa kirjana kuin elävässä elämässä - kehitetään yhdessä muiden Karhukuntien kanssa yhteinen aineisto- ja mahdollisesti lainaajarekisteri Sitovien tavoitteiden toteutuminen - uusi kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön karhukunnat ovat päätyneet samaan kirjastojärjestelmään - kirjaston käyttö kasvoi edelleen. Lainaus oli 23,3 lainaa / asukas mikä ylittää reilusti valtakunnallisen keskiarvon Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Kirjasto Menot: Kirjasto kirjaston henkilöstötilanne on ollut läpi vuoden hankala. Pahimmillaan koko aukiolo on ollut vaakalaudalla - sairaus- ja muiden lomasijaisuuksien vuoksi on ollut palkattuna sijainen lähes koko vuoden Tehtäväalue: KULTTUURITOIMI Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - Nahkamuseo jatkaa tilapäistyövoiman varassa. Yksi uusi oheisnäyttely vuoden aikana. Perusnäyttely säilytetään entisellään. Nahkamuseoiden verkottumista vetää Friitalan Nahkamuseo. - elokuvaviikon oheen kehitetään resurssien sallimissa rajoissa luento-, koulutus-, kilpailu- ja/tai workshoptoimintaa - valtakunnallisen Kotiseutulehtien keskuksen kokoelmia kartutetaan ja tietoja päivitetään. Keskuksen toimintaa kehitetään alan valtakunnallisen keskustelu- ja koulutusfoorumin suuntaan - Ulvilalaisuutta ja satakuntalaisuutta pidetään keskeisesti esillä eri tapahtumissa - yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa toteutetaan taidekasvatustoimintaa järjestämällä koulukinoesityksiä alkuvuodesta

33 33 Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Nahkamuseolla avattiin Ulvila-päivillä laajaa mielenkiintoa herättänyt ja runsaasti kävijöitä kerännyt Nahka kirjan valmistuksessa näyttely. Näyttely oli esillä joulukuun puoliväliin saakka. - elokuvaviikko järjestettiin marraskuussa. Oheistoimintaa ei järjestetty (syynä sekä rahalliset että henkilöresurssit) - Kotiseutulehtien Keskuksen tiedonkeruu ja kokoelmien täydentäminen on jatkunut keskeytyksettä - Kotiseutulehtien tekijöille on myös tehty kysely siitä, millaista yhteistoimintaa he toivoisivat - vuosittaisissa, säännönmukaisissa tilaisuuksissa on käytetty ulvilalaisia esiintyjiä - Koulukino järjestettiin toukokuussa - päiväkodeissa on järjestetty elokuvaesityksiä alkuvuoden aikana Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Kulttuuri Menot: Kulttuuri Musiikkileikkikoulussa arvioitua vähemmän opetustunteja (johtuu musiikkileikkikoululaisten ikärakenteesta: nuoria oppilaita, joilla on vain 1 tunti opetusta / viikko on ollut poikkeuksellisen suuri osa kaikista musiikkileikkikoululaisista) Ympäristövaikutukset - pääasiassa kulttuuritoiminta on nostanut aineellisten hyödykkeiden käyttöastetta ja noudattanut siten kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden periaatteita - kulttuuri- ja taidetoiminnassa pääasiassa kulutettava hyödyke on aineetonta, henkistä pääomaa, taiteellista kapasiteettia eikä ole tuottanut juurikaan ongelmajätettä - lasten ja nuorten ohjaaminen kulttuuri- ja taideharrastusten pariin ja luovuuden kehittäminen yksilössä ja eri yhteisöjen toiminnassa on yhdensuuntainen tavoite ympäristöä kunnioittavien ja luontoa säästävien periaatteiden kanssa - elämyksellisyyden korostaminen ja käsillä tekeminen kasvattaa tiedostamaan myös oman elinympäristön tilaa ja havaitsemaan erilaisia vaikutusmahdollisuuksia - perinnetyöllä on tähdätty oman kotiseudun historian ja arvon tunnetuksi ja tiedostetuksi tekemiseen, mikä osaltaan auttaa säilyttämään elinympäristöä myös jälkipolville - kulttuuri-, taide- ja perinnetyö ei kuormita luontoa vaan ammentaa siitä innoituksensa - ympäristön ja infrastruktuurin rakentaminen ja vaaliminen luo puitteet; kulttuuri, taide ja perinne täyttävät puitteet merkityksillä ja arvoilla ja edistävät siten näiden puitteiden arvostusta ja sitä kautta säilymistä

ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002

ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002 ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2002 Toimintakertomus Katsaus vuoteen 2002 sivu 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sivu 5 Tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSKERTOMUS VUODELTA 2007 sivu 1 _ SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus Tilinpäätöksen perusta Kiikoisten kunnan toiminta-ajatus ja yleistavoitteet

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26

UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26 UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 Kunnan hallinto...5 Taloudellinen kehitys...7 Tilikauden

Lisätiedot

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KH 4.4.2011 84

KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KH 4.4.2011 84 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KH 4.4.2011 84 Toimintakertomus 1 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KITEEN KAUPUNGIN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA VUONNA 2010 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2007 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2007 30 511 lopussa Elinkeinorakenne 2005 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus 45,4 % Alkutuotanto

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Viime vuosien aikana odotukset euroalueen talouskasvun viriämisestä osoittautuivat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005 Kunnanhallitus 27.03.2006 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO 2 2.1. Valtuusto 3 2.2. Kunnanhallitus 4 2.3. Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto...3

Sisällysluettelo. 1. Johdanto...3 Tilinpäätös 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Toimintakertomus...3 2.1 Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat...3 2.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...3 2.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot