Liite B 33 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNGIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite B 33 Kaupunginhallitus 30.3.2004 112 ULVILAN KAUPUNGIN"

Transkriptio

1 Liite B 33 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2003

2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2003 Toimintakertomus Sivu Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen 8 Toiminnan rahoitus 9 Tase ja sen tunnusluvut 10 Kokonaistulot ja -menot 11 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 12 Konsernitase ja sen tunnusluvut 13 Tilikauden tuloksen käsittely 15 Tavoitteiden toteutuminen 16 Käyttötalouden tulot ja menot hallintokunnittain 48 Käyttötalouden toteutuminen hallintokunnittain 49 Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain 51 Tulot ja menot hallintokunnittain 53 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 54 Verotulot 55 Valtionosuudet 56 Investointien toteutuminen 57 Investointien ylitykset 59 Rahoitusosan toteutuminen 61 Lainat 62 Tase 63 Vesilaitoksen tuloslaskelma 65 Vesilaitoksen tase 68 Tilinpäätöksen liitetiedot 70 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 90 Työllistämiskustannukset vastuualueittain 98 Työllistämiskustannukset tehtäväalueittain 100 Suoritteet 101 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 113

3 3 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Ulvilan kaupungin talous kehittyi suotuisasti vuoden 2003 aikana. Tilikauden tulos on ,98. Ulvilan kaupungin taloudellinen asema vahvistui Taseen ylijäämä on vuoden lopussa 6,2 M. Kaupungin lainakanta aleni. Ulvilan kaupungilla on mahdollisuuksia tukea strategian mukaista kehitystä ja panostaa strategian toteutumisen avainalueisiin. Talousarviolle asetetut palvelutason parantamiseen ja ylläpitoon asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Strategian osalta merkittävässä tavoitteessa eli asukasluvun kehityksessä jäätiin selvästi jälkeen. Ulvilalaisilla ei ole ollut riittävästi haasteellisia työpaikkoja, koska työllisyysaste on heikentynyt. Ulvilan kaupunki perustanut Friitala-talo Oy:n yhdessä Offshore Technology Holding Oy:n kanssa on tukeakseen työpaikkakehitystä sekä keskustan kehittymistä Asukasluvun kehittyminen sekä työpaikat ovat talouden ohella Ulvilan kaupungin vision toteutumisen kannalta oleellisia elementtejä. Seutuyhteistyössä edistyttiin vuoden 2003 aikana. Eri hallinnonalojen työryhmät työskentelivät ahkerasti ja syksyllä valmistui luonnos koko seudun palvelustrategiaksi, joka oli valmis kuntien valtuustojen käsittelyyn vuoden lopussa. Ulvila osallistui työhön aktiivisesti. Tilikauden tulos on ,98, kun se varsinaisen talousarvion mukaan oli vain Varauksia on purettu 0,3 M. Valtuuston päätöksen mukaan on perustettu stipendirahasto , johon on liitetty korko rahaston sääntöjen mukaisesti. Arvioitua parempaan kehitykseen vaikuttivat verotulojen ennakoiden tarkistuksen siirtyminen vuoden 2002 osalta vuodelle Toinen merkittävä asia oli valtionosuuksien tarkistus talousarviovuoden aikana; verotulojen tasauksen kasvu sekä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksien korotus. Edellä mainittujen tekijöiden vaikutus kaupungin tulokseen on noin 0,8 M. Talousarvio toteutui kokonaisuutena erittäin hyvin. Toimintatuotot ylittyivät Toteutumisprosentti oli 105,9. Toimintakulut ylittyivät ja toteutumisprosentti oli 101,1. Käyttötalouden netto toteutui talousarvion mukaisesti, toteutumisprosentti oli 100,2 %. Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 7,1%. Toimintatuotot kasvoivat vuodesta ,5 %. Kaupungin toimintatulot, verot, valtionosuudet sekä rahoituksen netto kasvoivat tilivuoden aikana yhteensä 5,7 % vuodesta Käyttötalouden palkat vuonna 2003 olivat 12,3 M. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 102,8 %. Talousarvio toteutui henkilöstökulujen osalta hyvin, koska lukuun sisältyvät myös työllistettyjen palkat, jotka on varattu erikseen. Investointimenot talousarviovuoden aikana olivat 2,8 M. Investoinnit rahoitettiin kokonaan omalla rahoituksella.

4 4 Verotuloja on vuoden 2003 aikana kertynyt 28,4 M. Määrä on 1,4 M pienempi kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna poikkeama on 0,6 M eli 2,4 %. Valtionosuuksia kaupungille maksettiin 9,1 M. talousarviossa. Poikkeama on 5,4 %. Luku on 0, 5 M suurempi kuin Ulvilan kaupungin talousarvio on vuodelle 2004 alijäämäinen. Verotuloennuste noudattaa kuntaliiton helmikuussa 2004 julkaisemaa ennustetta, jonka mukaan verotulot alenevat vuodesta 2003 noin 0,7 %. Väheneminen on kunnallisveron osalta 1,3 %. Verotulojen aleneminen kuluvana vuonna johtuu ansiotulovähennysten korotuksista. Vähennystä vastaava määrä on kompensoitu kunnille valtionosuuksiin. Seuraavien vuosien ennusteet osoittavat noin 4 % kasvua. Verotuloja on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kertynyt 7,5 M. Luku on noin -5 % verrattuna vuoden 2003 vastaavan ajankohdan verotulokertymään. Valtionosuuksista saadut yksityiskohtaiset päätökset vastaavat talousarviossa esitettyjä arvioita. Talousarvion toteutuminen enintään arvion mukaisena on välttämätöntä. Kaikki mahdollinen liikkumavara käytetään alijäämän vähentämiseen. Kunnan hallinto Ulvilan kaupungin valtuustossa on 35 jäsentä. Valtuusto jakaantuu poliittisiin puolueisiin seuraavasti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12, Kansallinen Kokoomus 8, Vasemmistoliitto 6, Suomen Keskusta 5, Suomen Kristillisdemokraatit 2 ja Vihreä Liitto 2. Valtuuston puheenjohtajana on toiminut maanviljelijä Seppo Käyrä Suosmerestä, KESK, ensimmäisenä varapuheenjohtajana yrittäjä Ari Ruoho Friitalasta, SDP ja toisena varapuheenjohtajana opettaja Pirjo Mäkelä Vanhakylästä, VAS. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut opettaja Samuli Jokinen Vanhakylästä, SDP, ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Anne Holmlund Friitalasta, KOK. Kaupunginhallituksessa esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Arto Saarinen.

5 5 Kaupungin henkilökunta Ulvilan kaupungin henkilökunnan kokonaismäärä oli 569. Määrä kasvoi toimintavuoden aikana yhdellä henkilöllä. Vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden määrä vuoden lopussa oli 421 henkilöä. Määrä aleni seitsemän työntekijää. Palotoimesta siirtyi Porin kaupungin palvelukseen viisi henkilöä. Kaupungin henkilöstöä koskeva osa on erillisenä toimintakertomuksen lopussa. Siinä on esitetty toimialoittain, ikäryhmittäin, sukupuolijakautuma toimialoittain, sairauspoissaolot ja selvitys työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Henkilöstön tunnuslukuja HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstö lkm Henkilöstön keski-ikä vuotta 45,6 46, ,2 Kokonaispalkat e Henkilösivukulut e Työllistettyjen palkat e Henkilösivukulut e Palkkakustannukset yhteensä e Kokonaiskeskiansio e

6 6 HENKILÖSTÖN TILA Palveluksesta lähtenyt vakinainen henkilöstö lkm Uudet alkaneet vakinaiset palvelussuhteet lkm Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet lkm Sairauspoissaolot työpv Työtapaturmapoissaolot työpv HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Henkilöstön koulutus ja ehittäminen pv " e Työterveyshuolto e Muu henkilöstön työkyvyn edistäminen e Yleinen taloudellinen kehitys Väestö Asukasluvun kehitys Satakunnassa on ollut vuonna 2003 edelleen negatiivinen. Muuttotappio vuoden 2003 aikana oli Edellisen vuoden vastaava luku oli -892 ja vuoden 2001 luku Ulvilan kaupungin asukasluku oli vuoden 2003 lopussa Vuoden 2002 vastaava luku oli Väkiluku on vähentynyt vuoden aikana 101 henkeä. Edellisen vuoden vastaava luku oli -12 ja vuoden Ulvilan asukasluvun kehitys on vuodesta 1994 ollut negatiivinen. Vuoden 1993 lopun asukasluku oli Asukasluvun aleneminen viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut 552 henkilöä. Työllisyys Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella oli työttömiä työnhakijoita vuoden lopussa lähes Määrä kasvoi vuoden lopussa 2000 hengellä. Työttömien osuus työvoimasta oli 15,7 %. Vuoden 2002 lopussa luku oli 15,5 %. Lomautettuna oli lähes 1500 henkeä, mikä oli melkein 700 henkeä enemmän kuin edellisessä kuussa. Lomautettujen määrä oli suunnilleen sama kuin vuosi sitten. Miehiä työttömistä työnhakijoista oli (50,2) ja naisia (49,8 %). Ulvilan kaupungin työttömyysaste oli vuoden 2003 lopussa 13,8 %. Työttömyysaste edellisen vuoden lopussa oli 11,4 %. Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 394 ja naisia 452. Miesten työllisyys oli huonontunut enemmän kuin naisten työllisyys.

7 7 Kaupungin toiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen: Ulvilan valtuusto teki päätöksen Ulvila-Kullaa kuntafuusion käynnistämisestä. Ulvilan kaupunginhallitus asetti maaliskuun lopussa yhdistymisselvitystyön käytännön suorittamista varten neljä sektorikohtaista valmistelutyöryhmää, joiden tehtävänä oli valmistella kolmen kuukauden aikana toimialueensa yhdistämisselvitystyö. Työryhmät antoivat elokuun alkuun mennessä raporttinsa selvitysmies Arto Koskelle ja selvitystoimikunnalle. Ulvilan valtuusto päätti tehdä esityksen valtioneuvostolle Kullaan kunnan liittämisestä Ulvilan kaupunkiin vuoden 2005 alusta. Kullaan kunta teki kuntaliitosta koskevan myönteisen päätöksen joulukuussa. Ulvilan kaupungin toimialastrategiat valmistuivat keväällä Valtuusto hyväksyi ne kokouksessaan toukokuussa. Toimialastrategioiden pohjalta valtuusto asetti seminaarissaan tärkeimmät päämäärät ja valitsi tärkeimmät toimenpiteet vuodelle Samaan aikaan valmisteltiin seudullisia palvelustrategioita, joita pohdittiin yhteisessä seutuseminaarissa Valtuusto hyväksyi seudullisen palvelustrategian tammikuussa Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy aloitti toimintansa Yhtiö on Ulvilan, Nakkilan, Luvian ja Harjavallan yhteinen elinkeinoyhtiö, jossa ovat mukana myös osakkeiden merkitsijöinä ja EU-rahoitteisissa elinkeinohankkeissa Pori ja Kullaa. Ulvilan kaupunki myi enemmistöosuutensa Kiinteistö Oy Ulvilan Logistiikkatalosta ja perusti nahkatehdaskiinteistön ostamista varten kiinteistöyhtiön yhdessä Offshore Technology Holding Oy:n kanssa. Ulvilan kaupungin osuus perustetusta yhtiöstä on 51 %. Talousarvio toteutui erittäin hyvin. Toimintatuottoja kertyi yhteensä 6,7 M. Talousarvioon arvioidut tuotot ylittyivät , josta noin puolet on myyntituloja. Muu osa kertyy tuista ja avustuksista. Toimintakulut ylittyivät vähän enemmän eli Käyttötalouden netto toteutui 100,2 %. Hallintokunnat ovat yksityiskohtaisissa raporteissaan sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta antaneet selvitykset meno- ja tulopoikkeamista. Investoinnit Merkittävimmät investoinnit vuoden 2003 aikana olivat: - Krapiston kaava-alueen rakentaminen, - vanhojen viemäriverkostojen saneeraus, - pesäpallokentän katsomo- ja huoltotilat, - Suosmeren jätevesiviemäristön rakentaminen, - Kaasmarkun koulun laajennus- ja saneeraustyöt, - päiväkoti Metsätähden korjaustyöt sekä - Friitalan koulun 5. vaiheen toteuttaminen.

8 8 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Alv-takaisinperintä Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Arvonalentumiset -468 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys- vähennys Suunnitelman ylittävät poistot Varausten lisäys- vähennys+ Rahastojen lisäys-, vähennys+ 221 Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,8 16,4 Vuosikate/Poistot, % 393,7 136,7 Vuosikate, /asukas 684,6 266,4 Asukasmäärä Vuosikate 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,47 2,53 3,27 1,64 0,84 0,97 0,

9 9 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät Arvostuserien korjauserät 71 Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars. myyntitulo Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappio Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat , Kassavarat 1.1., Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 312,1 % 119,3 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 193,4 % 99,0 % Lainahoitokate 4,0 4,9 Kassan riittävyys, pv 62 70,4 Asukasmäärä

10 10 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT OMA PÄÄOMA PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Peruspääoma Aineettomat hyödykkeet Liittymismaksurahasto Aineettomat oikeudet Muut siirrot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Ennakkomaksut Tilikauden yli-/alijäämä Arvostuserät Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VARAUKSET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kertynyt poistoero Koneet ja kalusto Vapaaehtoiset varaukset Muut aineelliset hyödykkeet Investointivaraukset Ennakkomaksut ja kesken- Muut varaukset eräiset hankinnat Pakolliset varaukset Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Valtion toimeksiannot Muut saamiset Muut toimeksiantojen pääomat 5 6 Muut sijoitukset VIERAS PÄÄOMA ARVOSTUSERÄT Pitkäaikainen TOIMEKSIANTOJEN VARAT Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutusl Valtion toimeksiannot Lainat julkisyhteisöiltä Muut toimeksiantojen varat Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Lyhytaikainen Keskeneräiset tuotteet Joukkovelkakirjalainat Valmiit tuotteet Lainat rahoitus- ja vakuutusl Muu vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Ennakkomaksut Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 2 Saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Muut velat Sijoitukset rahamarkkina- Siirtovelat instrumentteihin Muut lyhytaikaiset vela Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Omavaraisuusaste, % 79,5 % 80,4 % Muut arvopaperit Rahoitusvarallisuus /asukas Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus-% 21,0 % 22,0 % Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset, Asukasmäärä

11 11 ULVILAN KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2003 TULOT % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,7 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,1 Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,4 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät -Käyttöomaisuuden myyntivoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,7 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset ,8 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset ,2 Kokonaistuotot yhteensä ,0 MENOT % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,7 Valmistus omaan käyttöön Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut ,8 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos -Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,0 Arvostuserien korjauserät 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,2 Lyhytaikasten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä ,0 ERO Muut maksuvalmiuden muutokset Kassavarojen muutos Ero rahoituslaskelmassa

12 12 ULVILAN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty Ei yhdistelty Tytäryhteisöt Kiinteistöyhtiöt 9 Friitalan Toimistokeskus Hannulan Teollisuustalo Kiltatie Loukkuran Palvelutalo Ulvilan Magneettitalo Nahkurinlehti Ulvilan Sammontie 9 Ulvilan Logistiikkatalo - osakkeiden myynti valtuusto Ulvilan Työkeskus Ulvilan Vuokrakodit Friitala-talo - perustamiskokous Asuntoyhtiöt 6 Nahkurintähti Kekinpuisto Ulvilan Helmi Ulvilan Karpalo Ulvilan Nahkurinvainio Ulvilan Palovainio Osakkuusyhtiöt 1 Mukulatori Muut yhtiöt 2 Ulvilan Lämpö Oy Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Kuntayhtymät 5 Ulvilan kansanterveystyön ky Kokemäenjokilaakson koulutusky Satakunnan Erityishuoltopiirin ky Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky Satakuntaliitto

13 13 KONSERNITASE VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAI- KAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainasaamiset Muut sijoitukset ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 1 Muut toimeksiantojen varat VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 2 3 Saamiset Myyntisaamiset Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0 0 Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

14 14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä Muu oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS 2 2 VARAUKSET Konsernireservi Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 6 6 Muut pakolliset varaukset ARVOSTUSERÄT 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen pääomat 4 16 Suorat tuet Eu komissiolta 22 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 0 0 Ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 51,3 % 55,7 % Konsernin lainat /asukas Konsernin lainakanta 31.12, Konsernin lainasaamiset, Kaupungin asukasmäärä

15 15 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on ,98. Poistoeroa on tuloutettu tilikaudella yhteensä ,31. Asuntolainavaraus ,85 on purettu taseesta. Muita varauksia ei ole purettu. Kunnallislain 70 :n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi sekä tarpeelliset ehdotukset talouden tasapainottamisesta. Ulvilan kaupungin vision yhtenä tärkeänä peruselementtinä on, että kaupungin talous on kunnossa. Tilikauden tulos tukee tätä valtuuston hyväksymän vision elementtiä. Käyttötalouden kasvu on tilikauden aikana ollut 7,1 %. Kaupungin tulojen kasvu on ollut 5,7 %. Vuoden 2003 ylijäämän jälkeen taseessa on ylijäämää 6,2 M.

16 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tehtäväalue: KAUPUNGINHALLITUS Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - kaupunginhallituksen strategian varmistaminen - seudullisen elinkeinotoimen kehittäminen yhdessä seutukunnan kanssa - aktiivinen seutuyhteistyö Sitovien tavoitteiden toteutuminen - kaupunginhallitus on tehnyt oman toimialastrategiansa 24.3., 2.4. ja Valtuustolle esiteltiin kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimialastrategioista tiivistelmät. - Ulvilan, Nakkilan, Luvian ja Harjavallan yhteinen elinkeinoyhtiö aloitti toimintansa Pori ja Kullaa ovat myös mukana osakkeiden merkitsijöinä ja EU-rahoitteisissa elinkeinohankkeissa. - Ulvilan viranhaltijat ovat osallistuneet aktiivisesti kaikkiin seudullisiin työryhmiin, joiden tehtävänä on ollut valmistella Karhukuntien palvelustrategiaa. Hyvinvointia yhteistyöllä-luonnos palvelustrategiaksi valmistui elokuussa 2003 Muita tavoitteita - Ulvilan valtuusto teki päätöksen Ulvila-Kullaa kuntafuusion käynnistämisestä. Ulvilan kaupunginhallitus asetti maaliskuun lopussa yhdistymisselvitystyön käytännön suorittamista varten neljä sektorikohtaista valmistelutyöryhmää, joiden tehtävänä oli valmistella kolmen kuukauden aikana toimialueensa yhdistämisselvitystyön. Työryhmät antoivat elokuun alkuun mennessä raporttinsa selvitysmiehelle ja selvitystoimikunnalle. - valtuusto teki kuntaliitosta koskevan päätöksen valtuustolle järjestettiin seminaari, jossa valtuutetut valitsivat strategiatyön pohjalta tärkeimmät päämäärät ja toimenpiteet vuosille Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Kaupunginhallitus EU-hankkeet Yritystoiminta Menot: Kaupunginhallitus EU-hankkeet Yritystoiminta Kansanterveystyö Sairaanhoitolaitokset Muu terveydenhuolto Ympäristövaikutukset Ulvilan kaupungilla on yhteistyösopimus Porin kaupungin hankintatoimen yhteistyöstä. Tärkeimpien kriteerien joukossa ovat tarjouksia pyydettäessä tuotteiden ympäristövaikutukset.

17 17 Tehtäväalue: TALOUS JA HALLINTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - koko kaupungin taloushallintotehtävien selvittäminen yhteistyössä - valmistautuminen digitaaliseen arkistointiin ja digitaaliseen ostolaskujen käsittelyyn Sitovien tavoitteiden toteutuminen - keväällä tehty alustava kartoitus - Karhukuntien yhteistyö taloushallinnon palveluiden järjestämisestä seudullisena yhteistyönä on edennyt ja perusselvitys on kerätty kunnittain - tutustuminen digitaaliseen arkistointiin ja ostolaskujen käsittelyyn käytännössä. Eri hallintokuntien henkilöstölle on järjestetty koulutusmatka Lietoon, jossa järjestelmät on otettu käyttöön. Muita tavoitteita - Kuntaliitosselvityksen valmistelu talouden ja hallinnon osalta on toteutettu Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Talous ja Hallinto kopiolaskutukset ylittyivät Menot: Talous ja Hallinto verotuskustannukset ja asiakaspalvelujen ostot alle arvion

18 18 Tehtäväalue: HENKILÖSTÖHALLINTO / TYÖSUOJELU Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - työyhteisöjen kehittäminen - ennaltaehkäisevä työterveyshuolto - palkkausjärjestelmien kehittäminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - työterveyshuollon vuosien terveystarkastusprojekti päättyi. Tarkastuksissa kävi yhteensä 416 henkilöä. Tarkastuksiin liittyi voimavarakysely ja käynnit eri työpisteissä yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa. Käynneistä tehtiin kirjalliset raportit toimenpidesuosituksineen. Työsuojelutoimikunta teki lisäksi perusturvatarkastuksia yhdeksässä eri työpisteessä. - työnohjausryhmiä toimi useita sosiaali- ja koulutoimen alueilla. - tehtävien vaativuuden arviointia jatkettiin ja palkantarkistuksia tehtiin vuoden aikana 1.3., 1.6., 1.9 ja Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Henkilöstöhallinto/työsuojelu Menot: Henkilöstöhallinto/työsuojelu suurimmat poikkeamat talousarviosta olivat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja koulutuspalvelujen ostot - koko kaupungin yhteisiä koulutustilaisuuksia ei järjestetty - osa koulutusmenoista on kirjattu asiantuntijapalkkioihin Tehtäväalue: TIETOHALLINTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - tuottaa tietohallinnon palvelut kunnan organisaatiolle alle :lla/työasema - järjestää kaupungin henkilökunnalle sisäistä atk-koulutusta vähintään 40 kurssipäivää (200 osallistujaa ) - myydä 10 kurssipäivää ( 100 osallistujaa ) kaupungin ulkopuolisille yhteisöille - myydä muita tietohallinnon palveluja (konsultointi, mikrotuki, asennukset, tietoliikenneyhteydet) kaupungin ulkopuolisille yhteisöille :lla - seudullisen yhteistyön aloittaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - tietohallinnon palvelujen kustannukset kunnan omalle organisaatiolle ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti - omista koulutuksissa on jääty selvästi tavoitteista resurssien puutteen sekä vähäisen kysynnän takia - myydyt koulutukset jäivät hieman tavoitteista - myydyt tietohallinnon palvelut kaupungin ulkopuolisille yhteisöille ylittyivät selvästi - seudullisia yhteistöitä on aloitettu mm. kirjastojärjestelmien ja myytyjen palveluiden osalta. Karhukuntien kanssa on selvitetty seudullisen tietohallintoyksikön perustamiseen liittyviä asioita.

19 19 Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - uuden Windows verkon rakentaminen on aloitettu. Status, tulostus ja tiedostopalvelimet on vaihdettu uusiin laitteisiin, jotka tukevat valmiiksi tulevaa uutta verkkoympäristöä. Nauhavarmistus järjestelyt muuttuneet uuden nauha-aseman johdosta. - koulujen ja hallinnon työasemia on uusittu runsaasti tulevan käyttöjärjestelmävaihdon johdosta - verkon vikasietoisuutta parannettu uusilla teknisillä ratkaisuilla Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Tietohallinto palveluita myytiin yli odotusten Menot: Tietohallinto tietoliikenneyhteyksien muutokset nostivat kustannukset yli budjetin - koulutus tarve oli budjettia suurempi - menojen ylitykset olivat kuitenkin tulojen ylitystä pienempi - talousarvio on tietohallinnon osalta nettositova Ympäristövaikutukset Toiminnan ympäristövaikutuksia koskevat tavoitteet - tietohallinnon lähtökohtana on ollut, että tietokoneita pyritään kierrättämään mahdollisuuksien mukaan niin paljon kuin mahdollista. Käytössä olevat tietokoneet vanhentuvat nykyisessä laitteiston ja ohjelmien kehityksessä neljässä viidessä vuodessa. Käytöstä poistettavat koneet puretaan ja niistä otetaan varaosiksi talteen ne osat, joita voidaan hyödyntää jatkossa. Loput osat ja komponentit toimitetaan sellaiseen yritykseen, joka osaltaan vastaa ns. tietokoneromun hävittämisestä. Toiminnan ympäristövaikutusten tavoitteiden toteutuminen - tietohallinto on kierrättänyt koneita lähes sataprosenttisesti. Poistettavat koneet ovat joko vikaantuneita tai niin vanhentuneita että niillä ei ole enää mitään käyttöä eikä rahallista arvoa. Viallisista koneista on otettu käyttökelpoiset osat talteen ja loput osat toimitetaan kierrätykseen asianmukaisille tahoille. Tehtäväalue: ELINKEINOTOIMI Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - elinkeinopalveluiden ostosopimuksien tekeminen seudullisten toimijoiden kanssa - elinkeinostrategian tarkastaminen osaksi kaupunkistrategiaa - yritystoiminnan edellytysten parantaminen, maanhankinta - yhteistyö Karhukuntien ja alueen yrittäjien kanssa, uudet toimintatavat

20 20 Sitovien tavoitteiden toteutuminen - sopimus Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n kanssa - tarkistamistyötä tehty kaupunginhallituksen oman strategiatyön yhteydessä Seudullinen elinkeinostrategia tarkistetaan seudullisen palvelustrategiatyön yhteydessä Luonnos valmis - neuvottelut vireillä - neuvottelukunta kaupunki/yrittäjät kokoontunut Kaupunginhallitus tehnyt yritysvierailun ja kaupunki on osallistunut yrittäjien tapahtumiin Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Menot: Elinkeinotoimi Tehtäväalue: TYÖLLISTÄMINEN Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - työllistämistukipaikkoja järjestetään keskimäärin 25 - tuetaan hallintokuntien tilapäistyövoimajärjestelyjä omin varoin (20/v) - talousosasto järjestää 3-5 harjoittelujaksoa/v - kesätyöpaikkoja 40 - yritystukipaikkoja 70 Sitovien tavoitteiden toteutuminen - työllistämistukipaikkoja toteutettu keskimäärin 29, joista 5 on yhdistelmätuella - omin varoin työllistettäviä osoitettu tarpeen mukaan - harjoittelujaksoja toteutunut kaksi - kesätyöpaikkoja ilmoitettu 34 ja yritystukipaikkoja 55 Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Työllistäminen Menot: Työllistäminen Työllistämiskorvaukset ja työllistämiskustannukset on jaettu hallintokunnille. Toimintakertomuksessa on erillinen selvitys työllistämisestä.

21 Tehtäväalue: MAANKÄYTTÖOSASTO, MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS 1650 Maankäytön suunnittelu 1651 Mittaus 1652 Asiantuntijapalvelut Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet 1650 Maankäytön suunnittelu 1. Keskustaajaman osayleiskaavoitus, vaihtoehdot ja niiden vertailu sekä vaikutusarvioinnit 2. Suosmeren yleiskaavoitus, aloittaminen 3. Pitkärannan teollisuusalueen asemakaavoitus, aloittaminen 4. Krapiston asemakaavan laajennus (Santakankaantien pohjoispuolinen alue) 5. Mynsterin asemakaavan laajennus 6. Kellarimäen asemakaava (jokiranta) 7. Keskustan/Sahamäen asemakaava (Vanha-Helsingintie) 8. Harjunpään asemakaavan laajennuksen (Vanhatien itäpuolinen alue) loppuunsaattaminen 9. Poikkeamis- ja suunnittelutarveasiat käsitellään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat on jätetty täydellisinä sisään. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Yleiskaavaluonnos laadittavina. Kaava etenee hyväksytyssä aikataulussa. 2. Konsultti valittu, työ on aloitettu 3. Työ on aloitettu 4. Asemakaava hyväksytty 5. Emännänpolkuun rajoittuvan alueen kaavaluonnos laadittu 6. Asemakaava hyväksytty 7. Asemakaava on hyväksytty 8. Kaavoitustyö jatkuu 9. Tavoite on toteutunut (poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätöksiä yhteensä 26 kpl) 10.Sitovien tavoitteiden lisäksi on käyty kuntaliitosneuvottelut Kullaan kanssa, neuvoteltu ja sovittu kaavoitusyhteistyöstä, Nakkilan, Luvian ja Pomarkun kuntien kanssa, laadittu uuden liikekorttelin asemakaavaa keskustaan (Lidl), laadittu ja hyväksytty yksi asemakaavan muutos (Nummela) sekä laadittu kahta asemakaavan muutosta (Harjunpää) Mittaus Talousarvion 2003 tavoitteet 1. Rakennuspaalutukset suoritetaan kolmen päivän kuluessa tilauksesta lukien 2. Teknisen toimen mittaukset suoritetaan siten, että laaditut työsuunnitelmat työkohteiden osalta toteutuvat 3. Kaupunkilaisten ja viraston tarvitsemat eri kartat pidetään tarvittavilta osin ajan tasalla Sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet toteutettu toiminnassa Asiantuntijapalvelukset - määrärahat liittyvät sitovien tavoitteiden ja edellisinä vuosina aloitettujen ja kuluvana vuonna ilmenevien uusien hankkeiden ja selvitysten toteuttamiseen Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta Tulot: Tehtäväalue Talousarvio 2003 Toteutunut Poikkeama / 1650 Maankäytön suun Mittaus ja 1651 tontinmyynti toteutui ennakoitua paremmin, josta syystä tulot ovat ylittyneet 21

22 Menot: 22 Tehtäväalue Talousarvio 2003 Toteutunut Poikkeama / 1650 Maankäytön suun Mittaus Asiantuntijapalvelut Tehtäväalue: MAASEUTUTOIMI Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - maaseututoimen toiminnallisena tavoitteena on saada muiden kuin maataloustukihakemusten käsittelyaika yhteen viikkoon - maaseutuyrittäjille suunnatun koulutuksen tavoitteena on heidän taloudellisen kilpailukyvyn lisääminen sekä henkisten voimavarojensa kasvattaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - muiden kuin maataloustukihakemusten käsittelyaika on ollut tavoitteen mukainen - maaseutuyrittäjille järjestettiin investointien kannattavuuteen liittyvä koulutuspäivä - hankkeita rahoitettiin alkuperäisten päätösten mukaisesti Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Maaseututoimi investointien kannattavuus koulutuksen kustannuksiin osallistuivat myös Kullaan kunta ja Porin kaupunki, joten tuloarvio on ylittynyt näiden maksuosuuksien vuoksi Menot: Maaseututoimi talousarvioon sisältyvä toimistopalvelujen osto on merkitty viimeksi vahvistetun lopullisen talousarvion pohjalta eikä odotettavissa olevien kulujen perusteella - vuoden 2003 lopullinen toimistopalvelujen ostomeno oli siten korkeampi kuin vuoden 2001 toteutunut meno

23 SOSIAALILAUTAKUNTA 23 Tehtäväalue: SOSIAALITOIMEN HALLINTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - sosiaalitoimen rakenteiden kehittäminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - tapahtuu jatkuvasti esim. vietäessä seutukuntayhteistyötä eteenpäin, seutukunnan yhteisen palvelustrategian toteuttaminen alkanut - kehityskeskustelut käytössä lähes kaikissa sosiaalitoimen yksiköissä Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - Etapia-projektiin osallistuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Sosiaalitoimi arvioidun tulon (ESR-rahaa) tilitys kaupungille vasta v maaliskuussa Menot: Sosiaalitoimi henkilöstökulut (4.500 ), päivähoidon asiakaskysely (3.500 ) ja ATK-kulut (2.200 ) olivat suurimmat ylityksen aiheuttajat Tehtäväalue: SOSIAALITYÖ Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - yli 10 kk kestäneiden toimeentulotukiasiakkuuksien vähentäminen - päätöksen antaminen asiakkaalle kolmessa viikossa asiaa koskevasta ensimmäisestä yhteydenotosta - lastensuojelun toimintamahdollisuuksien parantaminen - lastensuojelutyön tehostaminen

24 24 Sitovien tavoitteiden toteutuminen - pitkien, yli 10 kk kestävien toimeentulotukiasiakkuuksien määrä väheni 36:sta 30:een - kolmen viikon aikaraja toteutunut hyvin tavoitteen mukaan - lastensuojelustrategian valmistuminen ja sen kautta uusien toimintatapojen aikaansaaminen on alkanut yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa - perheneuvolapalvelujen ostaminen Porista alkoi lastensuojelun toimintatapojen kehittäminen käynnistynyt (mm. menetelmät, puheeksiottamiskouluttajat) Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - palveluiden osto Porin perheneuvolasta alkaen - yhteinen sosiaalipäivystys Porin kihlakunnan kuntien kanssa Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Sosiaalityö lastensuojelun suurten kustannusten tasausrahaston tulot jäivät arvioitua pienemmiksi Menot: Sosiaalityö lastensuojelun suurten kustannusten tasausrahastoon maksettavien korvausten määrä oli arvioitua suurempi (kasvu 247%) huolimatta siitä, että Ulvilan lastensuojelun kustannukset laskivat edellisvuodesta Tehtäväalue: VANHUSTYÖ Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - tarkoituksenmukaisen hoitopaikka vanhuksille - kotona asumisen mahdollistaminen - toiminnan mukauttaminen STM.n laatusuositusten mukaiseksi Sitovien tavoitteiden toteutuminen - tarkoituksenmukainen hoitopaikka on henkilöstön arvioinnin mukaan 73 %:lla säännöllisen palvelun piirissä olevalla. V osuus oli 82 % - kotipalvelussa on järjestetty palvelu tavoitteen mukaiseksi (mm. yöpartio, tukipalvelut), lisäksi lyhytaikaisia jaksohoitoja käytetään aina tarvittaessa kotona asumisen tukemiseen - alkuvuonna kaikki vanhainkotipaikkaa hakeneet asuvat tai ovat hoidossa muualla kuin omassa kodissaan, mutta loppuvuodesta laitospaikkaa jonotti tosiasiassa yli 10 vanhusta. Tilanne on näiltä osin heikko. - suositusten mukaisia ja nykyisen toiminnan välisiä eroavuuksia selvitetään

25 25 Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - turvapuhelinten hälytykset ulkoistettiin Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Vanhustyö tulojen ylityksestä työllistämistukituloja on Menot: Vanhustyö työllistettyjen palkkakulut (kate KH:n työll.menoissa) Tehtäväalue: PÄIVÄHOITO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - päivähoidon asiakaslähtöisyyden lisääminen - päivähoidon ylikunnallinen verkostoituminen - yksilöllinen, lasta ja perhettä tukeva hoito ja kasvatus Sitovien tavoitteiden toteutuminen - vanhempia oli mukana päivähoidon strategian laadinnassa - varhaisen puuttumisen toimintamallia ja Kehu-arviointia on toteutettu - toteutettu kuntayhteistyötä päiväkotien henkilökunnan koulutuksessa - toteutettu päivähoidon lähiesimiesten keskinäisiä tapaamisia muiden kuntien kanssa - eräiden Karhukuntien kanssa aloitettu Ulvilan hallinnoima valtionapuhanke (VEIKKA-projekti) varhaiserityiskasvatuksen kehittämiseksi Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - Veikka-projekti alkoi Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Päivähoito

26 - tästä on työllistämistukituloja , joten arvioiduista tuloista jäi toteutumatta Tämä johtuu siitä, että hoitomaksutulot jäivät odotettua pienemmiksi 26 Menot: Päivähoito työllistämistukimenot olivat (kate KH:n työll.menoissa) Tehtäväalue: ESIOPETUS Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - kaikille 6-vuotiaille mahdollisuus päästä esiopetuksen piiriin Sitovien tavoitteiden toteutuminen - kaikilla esiopetukseen oikeutetuilla on ollut mahdollisuus päästä mukaan Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Esiopetus Menot: Esiopetus tuetun esiopetuksen avustajan palkkaan (palkoissa ylitys ) eikä esiopetustilan sisäiseen vuokraan ( ) oltu varauduttu

27 27 KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO Tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet - koulutoimen keskeisten asioiden valmistelu ja täytäntöönpano - uusien perusteiden mukaisen opetussuunnitelmatyön jatkaminen ja kokeilutoiminnan jatkaminen - Karhukuntien koulutustyöryhmän työskentelyyn osallistuminen - koulujen toimintamahdollisuuksista huolehtiminen - koulutoimen strategiatyön jatkaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - koulutoimisto on valmistellut koulutuslautakunnalle säädösten ja koulutuksen järjestämisen edellyttämät asiat sekä huolehtinut päätösten täytäntöönpanosta - opetussuunnitelmatyötä on toteutettu koulutuslautakunnan asettaman aikataulun ja tavoiteasettelun mukaisesti - koulut ovat valmistelleet omat opetussuunnitelmansa annetun ohjeistuksen pohjalta - tavoiteasettelun mukaisesti on osallistuttu Karhukuntien koulutustyöryhmän työskentelyyn. Painopistealueina ovat olleet palvelustrategia, Työhyvinvointi kouluissa hanke ja seudullisen koulutuksen arviointijärjestelmän kehittäminen. StarSoftin Primus hallinto-ohjelma otettiin käyttöön yläasteella ja lukiossa - koulutoimen strategia saatiin valmiiksi annetun aikataulun mukaisesti. Strategiassa on sovittu koulutoimen keskeisistä kehittämistavoitteista Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Koulutuspalvelut, hallinto Menot: Koulutuspalvelut, hallinto Ympäristövaikutukset - omassa toiminnassa on pyritty suosimaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja

28 28 Tehtäväalue: PERUSKOULUTUS Kustannuspaikka: 4101 Friitalan koulu 4102 Harjunpään koulu 4103 Kaasmarkun koulu 4104 Suosmeren koulu 4105 Vanhankylän koulu 4109 Ulvilan-Kullaan koulu 4110 Koulupsykologi 4113 Ohjaavat opettajat 4115 Jakamattomat Olavin koulu Tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet - pidetään opetusryhmät kohtuullisen kokoisina (Friitalan ja Ulvilan-Kullaan koulujen resurssit tarkastetaan keväällä 2003 tuntikehysten yhteydessä) - koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia sisällytetään valmistuviin opetussuunnitelmiin - jatketaan opetussuunnitelmien uudistustyötä - aloitetaan ainekohtaisten pienryhmien perustaminen yleisopetuksen tueksi - lasten ja nuorten ennaltaehkäisevään ja hoidolliseen toimintaan luodaan vakiintunut malli - jatketaan osallistumista Karhukuntien hankkeisiin: Kansainvälistyvät koulut, oppimisvaikeuksien havaitseminen ja uusien toimintamallien löytäminen erityisopetuksessa sekä opettajien informaatiotietotekniikka koulutus ja aloitetaan yhteinen arviointitoiminta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - koulujen opetusryhmät ovat pysyneet kohtuullisina. Friitalan ja Vanhakylän koulujen osalta 1-2 luokkien keskimääräinen oppilasryhmäkoko on ollut 21,4 oppilasta ja 3-6 luokkien osalta 24,3. - tavoiteasettelun mukaisesti tietostrategia on huomioitu opetussuunnitelmatyössä - opetussuunnitelmatyön toteuttamista on jatkettu koulutuslautakunnan hyväksymän aikataulun mukaisesti. Koulutuslautakunta hyväksyi keväällä 2003 sekä kuntakohtaisen opetussuunnitelman että 1-2 luokkia koskevat oppiainesisällöt ja aihekokonaisuudet. Uudet opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön ensimmäisellä ja toisella luokalla. - pienryhmätoiminta ei ole käynnistynyt. Pienryhmien perustamistarvetta ja toteuttamismahdollisuuksia selvitetään uudelleen vuonna vuoden 2003 aikana on ollut oma määräraha lasten ja nuorten tukemiseen. Sen kautta on pystytty antamaan tukea niille lapsille, joilla on ollut tarvetta laaja-alaisen erityisopetuksen palveluista. Yläasteella nuorten kasvua on tukenut psykiatrinen sairaanhoitaja. - vuoden 2003 aikana on osallistuttu seuraaviin seudullisiin hankkeisiin: lehtori Anneli Nuortio on ollut Ulvilan koulutoimen edustajana SataGlobal hankkeessa. ESR-rahoitteisessa Työhyvinvointi kouluissa hankkeessa ovat olleet mukana Friitalan, Vanhankylän, Harjunpään ja Olavin koulut. Lisäksi Ulvilan koulutoimi on osallistunut Eva koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämiseen. Talousarvion toteutuminen Oleelliset toiminnalliset muutokset - KHO:n päätöksen perusteella Harjunpään koulun kuljetusoppilaiden määrä lisääntyi syyslukukauden alussa 35 oppilaalla - syyskauden alussa asiantuntijalausuntojen perusteella palkattuja oppilaiden henkilökohtaisia koulunkäyntiavustajia oli perusopetuksessa yhteensä 15. Koulunkäyntiavustajien tarve lisääntyi kevään tilanteesta neljällä Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Peruskoulutus

29 29 - työllistettyjen työllistämistuki oli Kullaan kunnan maksuosuus Ulvilan-Kullaan koulua sekä Olavin koulua käyvistä oppilaista oli sekä ennakoissa että lopullisessa laskutuksessa arvioitua suurempi - koulujen ulkopuolisille valmistettavien aterioiden määrä oli arvioitua suurempi Menot: Peruskoulutus työllistettyjen palkkausmenot olivat Kouluilla oli työllistämistuella palkattuna keittiöapulaisia ja oppilaiden henkilökohtaisia koulunkäyntiavustajia - sijaisten (opettajat ja koulutyöntekijät) palkkausmenot ylittyivät Kouluilla oli mm. kolme koko lukukauden kestävää sairauslomasijaisuutta sekä kaksi äitiys- ja vanhempainvapaata, jotka aiheuttivat päällekkäistä palkan maksua. Vastaavasti henkilöstökorvaukset ylittyivät jaksotetut palkkausmenot olivat Ympäristövaikutukset - omassa toiminnassa on pyritty suosimaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja Tehtäväalue: LUKIO Kustannuspaikka: 4301 Lukio 4302 Ammattikoulu/Lukio Tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet - koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia sisällytetään valmistuviin opetussuunnitelmiin - jatketaan opetussuunnitelmien uudistustyötä - opiskelijoiden mahdollisuutta yksilölliseen opinto-ohjelmaan pyritään turvaamaan - toisen asteen koulutuksen (lukio ja ammatillinen koulutus) yhteistyön kehittämistä jatketaan kouluverkkoa vahvistamalla ja kaikkien koulutusalojen toteuttamista oikeilla volyymeillä ja oikeissa paikoissa Sitovien tavoitteiden toteutuminen - lukion opetussuunnitelman yleisestä osasta on noin 90 % valmiina. Asiakirjaan sisältyy tietostrategia. - oppiainekohtainen työskentely on aloitettu. Tuntijaon koulutuksen järjestäjän syventäviä kursseja valmistellaan. Lukuvuoden kurssisuunnitelmassa (KurSu) on huomioitu pääosin uuden opetussuunnitelman kurssit - yksilöllisten opinto-ohjelmien mahdollisuus on huomioitu kurssisuunnittelussa - neuvottelut yhdistelmäopintojen laajentamisesta on aloitettu. Samoin neuvotteluja käydään Satakunnan Sports Akademy toimintaan liittymisestä. Toisen asteen oppilaitosten yhteistyön koordinointi- ja yhteistyömallien kehittäminen on edennyt perustetussa työryhmässä siten, että esiselvitystyön loppuraportti on annettu Satakuntaliitolle.

30 30 Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Lukiokoulutus työllistämistuki oli koulutilojen käyttökorvausten tarkistaminen vuoden alusta nosti ulkopuolisten käyttäjien käyttökorvausmaksuja Menot: Lukiokoulutus Ympäristövaikutukset - ympäristövaikutukset huomioitu opetuksessa Tehtäväalue: AMMATILLINEN KOULUTUS Kustannuspaikka: 4331 Kokemäenjokilaakson ammattioppil Kotitalousneuvonta 4392 Avustukset Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Ammatillinen koulutus Menot: Ammatillinen koulutus käsityökeskuksen lämmitysmenot olivat arvioitua suuremmat

31 31 Tehtäväalue: KANSALAISOPISTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - laaditaan opistolle kehittämisstrategia ja aloitetaan sen toteuttaminen - laaditaan opiston koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia Sitovien tavoitteiden toteutuminen - kehitysstrategia on laadittu ja sen toteuttaminen aloitettu - tietostrategia on laadittu Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Kansalaisopisto Menot: Kansalaisopisto Ympäristövaikutukset - opisto on järjestänyt ympäristöaiheista kurssitoimintaa

32 32 KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue : KIRJASTO Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - otetaan käyttöön uusi atk-järjestelmä, joka mahdollistaa lainojen uusinnat, varaukset ja tiedonhaun internetin kautta. Asiakkaan on myös mahdollista uusia lainansa kännykällä ja saada erilaiset ilmoitukset puhelimeensa tekstiviestinä. - houkutellaan keski-ikäisiä kirjastoon erilaisilla kyseenalaisilla keinoilla ja yritetään ujuttaa romaani käteen teemana sinkkuelämä on mukavampaa kirjana kuin elävässä elämässä - kehitetään yhdessä muiden Karhukuntien kanssa yhteinen aineisto- ja mahdollisesti lainaajarekisteri Sitovien tavoitteiden toteutuminen - uusi kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön karhukunnat ovat päätyneet samaan kirjastojärjestelmään - kirjaston käyttö kasvoi edelleen. Lainaus oli 23,3 lainaa / asukas mikä ylittää reilusti valtakunnallisen keskiarvon Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Kirjasto Menot: Kirjasto kirjaston henkilöstötilanne on ollut läpi vuoden hankala. Pahimmillaan koko aukiolo on ollut vaakalaudalla - sairaus- ja muiden lomasijaisuuksien vuoksi on ollut palkattuna sijainen lähes koko vuoden Tehtäväalue: KULTTUURITOIMI Tavoitteet Talousarvion 2003 tavoitteet - Nahkamuseo jatkaa tilapäistyövoiman varassa. Yksi uusi oheisnäyttely vuoden aikana. Perusnäyttely säilytetään entisellään. Nahkamuseoiden verkottumista vetää Friitalan Nahkamuseo. - elokuvaviikon oheen kehitetään resurssien sallimissa rajoissa luento-, koulutus-, kilpailu- ja/tai workshoptoimintaa - valtakunnallisen Kotiseutulehtien keskuksen kokoelmia kartutetaan ja tietoja päivitetään. Keskuksen toimintaa kehitetään alan valtakunnallisen keskustelu- ja koulutusfoorumin suuntaan - Ulvilalaisuutta ja satakuntalaisuutta pidetään keskeisesti esillä eri tapahtumissa - yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa toteutetaan taidekasvatustoimintaa järjestämällä koulukinoesityksiä alkuvuodesta

33 33 Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Nahkamuseolla avattiin Ulvila-päivillä laajaa mielenkiintoa herättänyt ja runsaasti kävijöitä kerännyt Nahka kirjan valmistuksessa näyttely. Näyttely oli esillä joulukuun puoliväliin saakka. - elokuvaviikko järjestettiin marraskuussa. Oheistoimintaa ei järjestetty (syynä sekä rahalliset että henkilöresurssit) - Kotiseutulehtien Keskuksen tiedonkeruu ja kokoelmien täydentäminen on jatkunut keskeytyksettä - Kotiseutulehtien tekijöille on myös tehty kysely siitä, millaista yhteistoimintaa he toivoisivat - vuosittaisissa, säännönmukaisissa tilaisuuksissa on käytetty ulvilalaisia esiintyjiä - Koulukino järjestettiin toukokuussa - päiväkodeissa on järjestetty elokuvaesityksiä alkuvuoden aikana Talousarvion toteutuminen Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta 2003 Tulot: Kulttuuri Menot: Kulttuuri Musiikkileikkikoulussa arvioitua vähemmän opetustunteja (johtuu musiikkileikkikoululaisten ikärakenteesta: nuoria oppilaita, joilla on vain 1 tunti opetusta / viikko on ollut poikkeuksellisen suuri osa kaikista musiikkileikkikoululaisista) Ympäristövaikutukset - pääasiassa kulttuuritoiminta on nostanut aineellisten hyödykkeiden käyttöastetta ja noudattanut siten kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden periaatteita - kulttuuri- ja taidetoiminnassa pääasiassa kulutettava hyödyke on aineetonta, henkistä pääomaa, taiteellista kapasiteettia eikä ole tuottanut juurikaan ongelmajätettä - lasten ja nuorten ohjaaminen kulttuuri- ja taideharrastusten pariin ja luovuuden kehittäminen yksilössä ja eri yhteisöjen toiminnassa on yhdensuuntainen tavoite ympäristöä kunnioittavien ja luontoa säästävien periaatteiden kanssa - elämyksellisyyden korostaminen ja käsillä tekeminen kasvattaa tiedostamaan myös oman elinympäristön tilaa ja havaitsemaan erilaisia vaikutusmahdollisuuksia - perinnetyöllä on tähdätty oman kotiseudun historian ja arvon tunnetuksi ja tiedostetuksi tekemiseen, mikä osaltaan auttaa säilyttämään elinympäristöä myös jälkipolville - kulttuuri-, taide- ja perinnetyö ei kuormita luontoa vaan ammentaa siitä innoituksensa - ympäristön ja infrastruktuurin rakentaminen ja vaaliminen luo puitteet; kulttuuri, taide ja perinne täyttävät puitteet merkityksillä ja arvoilla ja edistävät siten näiden puitteiden arvostusta ja sitä kautta säilymistä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta oletus, 17.8.2009 (EUR) 2 800 000 2 800 000 2 400 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 1 600 000 1 600 000 1 200 000 1 200 000 800 000 800 000 400 000 400 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0810 0910

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot