TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINVALTUUSTO 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINVALTUUSTO 2011"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINVALTUUSTO 2011

2 Sisällysluettelo Sisältö sivu 3 Johdanto sivu 5 1. Perustietoja Kristiinankaupungista sivu 7 2. Taloudelliset peruslähtökohdat sivu Kaupunginjohtajan katsaus sivu Rahoituslaskelma 2012 sivu Vuoden 2012 käyttötalousosa seka käyttötaloussuunnitelma sivu 13 vuosille Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpanoohjeet sivu Hallintokeskus sivu Perusturvakeskus sivu Koulutuskeskus sivu Sivistys- ja vapaa-aikakeskus sivu Tekninen keskus sivu Vuoden 2012 investointiosa sekä investointisuunnitelma vuosille sivu Budjetoitu tuloslaskelma 2012 sivu Liikelaitos KRS-Veden talousarviotavoitteet sivu 71 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

3 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

4 JOHDANTO Hallintokunnat ovat laatineet käyttösuunnitelmansa kustannuspaikkatasolla. Talousarviokirjassa menot ja tulot esitetään tulosaluetasolla. Nykyinen tilikartta otettiin käyttöön 2010 ja sitä on päivitetty vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat tulosaluetasolla. Kuntalain 65 mukaan kunnan tulee tehdä vähintään kolmen vuoden mittainen taloussuunnitelma siten, että talousarviovuosi on ensimmäinen suunnitelmavuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa suunni-telmakaudella, jonka pituus on enintään neljä vuotta. Talousarvio on tehty euron tarkkuudella, vuosien suunnitelma on tehty 1 euron tarkkuudella. Talousarvion 2 luvussa on taloudelliset lähtökohdat sekä talouden tasapainottamisen toimenpiteet suunnitelmakaudella sekä budje-toitu rahoituslaskelma. Luvussa 5 on budjetoitu tuloslaskelma. Liitteenä on myös talousarvion tilikartta sekä liikelaitos Krs Veden talousarvio sekä investointisuunnitelma. Kristiinankaupunki, marraskuu 2011 Kaupunginkanslia Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

5 Kristiinankaupunki Talouarvio 2012 Taloussuunnitelma

6 1. YLEISTIETOJA KRISTIINANKAUPUNGISTA Perustettu: 1649 Asukasluku: 7157 ( ) TP TA TA TS TS TS Elinkeinorakenne: Työpaikat 2007 (2000) (1995) Maa- ja metsätalous 14,3 % (14,0) (16,7) Teollisuus 19,0 % (25,6) (22,7) Yksityiset palvelut 33,8 % (28,5) (28,8) Yhteiskun. palvelut 31,9 % (30,2) (29,6) Muut 1,3 % (1,7) (2,2) Suurin työnantaja: Kristiinankaupunki, 448 henkilöä Työttömyysaste: 6,1 % lokakuussa 2010 (8,0 % lokakuussa 2009) 7,9 % (2009), 5,5 % (2008), 5,8 % (2007), 7,5% (2006), 8,0 % (2005), 7,3 % (2004), 11,4 % (1997), 15,6 % (1993), 4,1 % (1990) Tuloveroprosentti: Verotulot: Pitkäaikaiset lainat: Vuosikate: 20,0 % lukien 19,5 % lukien 22,2 milj. euroa 10,6 milj. euroa (1 465 euroa/asukas) ja 13,75 milj. euroa (1 879 euroa/asukas) , 7254 as.) 15,05 milj. euro (3102 euroa/asukas) Vuoden 2012 budjetoitu vuosikate on euroa Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

7 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma TALOUDELLISET PERUSTEET 2.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vastuullista kehittämistä Kristiinankaupunki on Suomen muiden kuntien lailla syksyllä 2011 laatinut vuoden 2012 talousarviota epävarmoissa tunnelmissa kuntien valtionosuuksien leikkauksen 1 ja yhteisövero-osuuden alentamisen kiristäessä kuntien taloutta. Valtion toimenpiteet johtuvat julkisen talouden tasapainottamisesta. Kristiinankaupungissa valtionosuudet kuitenkin kasvavat vuonna 2012 vanhusvoittoisen väestön ansiosta, mutta väestön ikääntyminen kuormittaa terveydenhuoltoa jatkossa lisääntyvässä määrin. - Mikäli Euroopan talouskriisi kärjistyy, tulee varautua myös valtion sopeuttamistoimiin. Vuosina kaupunki investoi huomattavasti etenkin laitoshoidon muuttamiseksi avohoitopainotteiseksi, mikä on myönteinen seikka asiakkaan kannalta, ja valmistuttuaan alkaa tuoda myös säästöjä kaupungin kassaan. Investoinnilla hillitään kulujen kasvaminen hallitsemattomasti tulevina vuosina, mikä edesauttaa kaupungin talouden pitämisen pidemmällä tähtäimellä vakaalla pohjalla. Perusturvasektorin henkilöstön määrä kasvaa 16 henkilöllä vuonna Avohoitopainotteisuuteen siirtyminen sekä mm. henkilökuntaan satsaaminen (esim. Akuutti-tiimit) pienentää jälkipainotteisuuden laskua. Perusturvasektorille annetaankin uusien satsausten myötä tehtäväksi vuodesta 2012 lähtien tavoitteellisesti vähentää erikoissairaanhoidon kuluja. Jo vuoden kuluttua voidaan ensimmäisen kerran arvioida satsausten laadullisia, määrällisiä ja euromääräisiä vaikutuksia, sitä mitä tavoitelluilla uudistuksilla aletaan saada aikaan. Vaikutusten ymmärtäminen tukee toiminnan suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. 1 Peruspalvelujen valtionosuuksissa on 631 miljoonan euron vuoteen 2015 saakka ulottuva tilapäinen leikkaus, ts. neljässä vuodessa yhteensä noin 2,6 miljardia euroa. Se kattaa sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen. Kunnat päättävät itse, miten valtionosuudet ja niiden leikkaukset kohdistetaan. Kaupungin kehitystä haittaava tekijä on asukasmäärän pieneneminen, joka suurimmalta osalta johtuu syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuudesta. Asukasluku pieneni vuonna 2011 noin 85 henkilöllä ollen vuoden 2011 marraskuussa henkilöä. Kaupungin strategia 2020 tavoittelee 8000 asukasmäärää. Väestön väheneminen yhdessä väestön ikääntymisen kanssa tekee palvelurakenteiden ja hyvien palveluiden ylläpitämisestä entistä vaikeampaa, eikä palveluja eri väestöryhmien tarpeisiin sopeuttavilta muutoksilta voida välttyä. Keskeistä on kaupungin palveluiden vakaa tarjonta sekä palveluiden kehittäminen asiakastarpeiden pohjalta. Vetovoimatekijöillä eteenpäin Kaupungilla on meneillään useita vuonna 2011 käynnistyneitä tulevaisuuden toimintaedellytyksiä parantavia uudistuksia ja hankkeita. Näitä ovat esim. elinkeinokeskuksen, matkailun ja Cittaslow -toimiston vahvistaminen ja keskittäminen saman katon alle tehokkaaksi yrittäjiä, matkailijoita ja asukkaita palvelevaksi frontoffice:ksi ja kehittämisyksiköksi. Toisena mainittakoon terveyskampuksella toteutettavat investoinnit ja rakenteelliset uudistukset perusturvasektorin palveluiden ajanmukaistamiseksi, mikä parantaa rekrytointiprosesseja, vaikuttaa myönteisesti imagoon sekä resurssien salliessa mahdollistaa palvelujen myyntiä myös kaupungin ulkopuolelle. Cittaslow statusta työstetään ja hyödynnetään maksimaalisesti tavoitteena entistä viihtyisämpi kaupunki kaikille sen asukkaille sekä mm. lisääntyvä vierailijoiden määrä, mikä työllistää matkailuelinkeinoa ja luo mahdollisuuksia elinkeinon kehittymiselle. Myös eri energiayhtiöiden tuulivoimahankkeet toteutuessaan tuovat kaupungin alueelle työtä ja toimeliaisuutta varsinkin rakennus-

8 vaiheessa, mutta myös ylläpito ja huolto vaativat omat tekijänsä. Hallintobyrokratia on viivästyttänyt energiayhtiöiden investointipäätöksiä. Kaupungin talous ja menojen hallitseminen tulevaisuudessa Kristiinankaupungin tavoitteena on hoitaa kunnan palvelutuotanto lähipalveluperiaatteella mahdollisimman tehokkaasti ja käyttötaloutta säästävästi. Tähän päästään tekemällä vuosina poikkeuksellisen suuret investoinnit ja satsaukset, jolloin on mahdollista pitää kaupungin talous suunnitelmakausittain terveellä pohjalla, vaikkakin nyt väliaikaisesti velkamäärää on kasvatettava. Muistutettakoon, että ylijäämä vuoden 2011 alussa oli 2,4 milj. euroa. Palvelut rahoitetaan suurimmaksi osaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Verotuloja arvioidaan saatavan 22,16 milj. euroa ja valtionosuuksia 18,5 milj. euroa. Muita tuloja lasketaan olevan 7,9 milj. euroa. Tuloveroprosentti on päätetty pitää 20:ssä. Kiinteistöveroja nostetaan. Toimintakate (kaupunki ja vesilaitos yhteensä) on 39,0 milj. euroa, jossa nousua edellisvuodesta euroa eli 4,3 %. Tulos vuonna 2012 on euroa alijäämäinen. Lainaa nostetaan investointeihin 6,1 milj. euroa ja entisiä lainoja maksetaan takaisin 3,38 milj. euroa. Aikaisempaa lainaa vuoden 2011 lopussa on jäljellä 13,75 milj. euroa (1 879 /asukas). Kaupungin kuluja on mahdollista hallita jatkossa mm. seuraavin keinoin: Perusturvasektorin palvelujen ajanmukaistaminen, jolloin erikoissairaanhoidon kulujen kasvua voidaan tulevaisuudessa hillitä. Vuosien satsaukset ja investoinnit perusturvaan maksavat itsensä takasin tulevina vuosina säästövaikutuksen (=kulujen kasvun hillitseminen) ollessa sittemmin n. 1 milj. euroa vuodessa. Uusien 2 Palkkaus perusturvan alaisuudessa. suositusten mukaan tulee kuntien tehdä ennakkoarviointi päätöksenteossa, ts. vertailla etukäteen eri toteutusten vaikutuksia käytännössä: esim. mitkä ovat seuraukset, jos suunniteltuja hankkeita ei toteuteta. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että kunnilla on vastuu nuorista ja vaikeasti työllistyvistä. Etsivä nuorisotyö jalkautuu kaikkien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten luo. Lisäksi Jobbcenter ja työttömien aktivoimiseen palkattu työnohjaaja 2 toimillaan ja yhteistyössä keskenään varmistavat, että kukaan ei jää kotiinsa. Kunnille valtion budjetin kaksi huomattavinta työllisyyskohtaa ovat kuntakokeilu ja nuorten yhteiskuntatakuu, joka tulee voimaan vuonna Koulutussektorilla henkilöstö- ja tilaresurssit sopeutetaan olemassa oleviin oppilasmääriin. Oppilasmäärä laskee voimakkaasti suunnitelmakauden aikana. Usean koulun jo ollessa kapasiteettinsa puolesta selvästi vajaakäytössä, on kaupunginjohtaja esittänyt selvityksen tekemistä koulukiinteistöjen käytön tehostamiseksi sekä eri yhteyksissä esittänyt toimenpiteitä yhteistyön lisäämiseksi. Oleellista on, että oppilaat saavat laadukasta opetusta. Tässä yhteydessä mainittakoon, että valtio antaa vuonna 2012 koulurakentamiseen vain 5 milj. uutta euroa suurimman osan määrärahasta, 52 milj. euroa, kohdentuessa aiemmin myönnettyjen jälkirahoitteisten hankkeiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen 4. Teknisellä sektorilla kustannusten nousua hillitsevät energiatehokkuuden toimenpiteet, keskitetty kiinteistönhoito ja kaukolämpö valmistuttuaan. Energiatehokkuussopimus on osa energiaohjelmaa. Energiasaneeraukseen ja energiatehostamistoimiin sijoitetut eurot maksavat itsensä nopeasti takaisin, ne ovat vihreää 3 Jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työttömälle tarjotaan työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta 4 Hallituskaudella koulurakentamiseen tarkoitettuja määrärahoja leikataan yhteensä 20,3 miljoonalla eurolla. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

9 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma taloutta ja samalla osaltaan ehkäisevät ilmastomuutosta. Sivistys- ja vapaa-ajansektori (3 % budjetista): Kaupunginvaltuusto päätti pidetyn talousarviokokouksen yhteydessä, että lautakunta tarkistaa virkarakenteensa tulosalueilla 8015 Museotoimi, 8020 Kulttuuritoiminta ja 8040 Liikunta- ja nuorisotyö. Säästövaatimus poistettiin Sektori on vuodesta 2011 vuoteen 2012 nähden vähentänyt yhden henkilötyövuoden. Paikkakuntien kilpaillessa paluumuuttajista ja uusista asiakkaista viihtyisyyden merkitys kilpailutekijänä lisääntyy. Ei ole viisasta luopua kuntalaisten viihtyisyyttä ja hyvinvointia sekä samalla myös kunnan vetovoimaisuutta vahvistavista palveluista. Hallintokeskuksessa on henkilöstön määrä viimeisen vuoden aikana vähentynyt 1,5 henkilöllä. Tammikuussa 2011 aloittanut kaupungin lakimies toimii koko kaupunkikonsernin lainopillisena asiantuntijana sekä mm. kaupunginhallituksen ja valtuuston sihteerinä. Elinkeinokeskuksen palvelut ostetaan kaupungin elinkeinoyhtiöltä, jonka toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Sektoreiden toiminnan sisäistä tehokkuutta ja tuottavuutta lisätään 5 mm. ylisektoriaalista yhteistyötä kehittämällä. Muutosten toimeenpanossa uudistumista edellytetään kaikkien palvelutuotantorakenteiden osalta. Tulojen lisääminen tavoitteellisesti on yksi päämäärä. Tähän saakka Kristiinankaupungin kanta on ollut säilyä itsenäisenä, mikä on ollut mahdollista yhteistyön turvin sekä pitämällä talous kunnossa. Jatkossakin tämä onnistuu tuotettaessa palvelut tehokkaammin, sopeuttamalla palvelurakenteet eri ikäryhmien tarpeisiin sekä onnistuttaessa elinkeinoelämän toimenpiteissä ml. työpaikkojen luominen. Jatkossa innostava yhteistyö tärkeimpien sidosryhmien ja partnereiden kanssa korostuu. Mikäli valtio toimillaan kuitenkin pakottaa kunnat liitoksiin, on Kristiinankaupungin yhdessä kiinnostuneiden kuntien kanssa varauduttava uudistuksen jälkeiseen aikaan ja rakennettava laadukkaat lähipalvelut ja demokratian turvaava innovatiivinen tulevaisuuden kuntamalli. Kristiinankaupungissa, Riitta El-Nemr kaupunginjohtaja Kristiinankaupunki Suomen kuntakartalla Talousarviota laadittaessa on tiedossa, että hallitus edistää kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä tavoittelemalla maanlaajuisella kuntauudistuksella työssäkäyntialueiden kokoisia kuntia. Kuntarakenne selvitetään koko maassa samalla peruskaavalla6. Kunnat saavat tietoa aikataulusta ja ratkaisuista vuoden 2011 lopussa. 5 Mm. uudet KVTES ja TES-sopimukset tarjoavat työkaluja tähän. 6 Kunta- ja paikallistalouden mittareita tällöin ovat: verotulot, veroprosentti, valtionosuudet, velkaantuneisuus, asukasluvun muutos, huoltosuhde, työttömyys ja työpaikkaomavaraisuus.

10 2.2 Budjetoitu Rahoituslaskelma Kaupunki Vesilaitos K + V Budjetoitu Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Korjauserät Investoinnit Käyttöom. investoinnit Tulot Valtionosuudet Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuksen muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

11 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Rahoituslaskelma TP TA TA TS TS TS Varsinaisen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Korjauserät Investoinnit Käyttöom. Investoinnit Investointien rahoitusosuus Käyttöomaisuuden myynti Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuksen muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos

12 3. VUODEN 2012 KÄYTTÖTALOUSOSA SEKÄ KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. en määrärahaa bruttomenoille ei saa perusturvalautakuntaa lukuuottammatta ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää, mikäli ei ole kyse henkilökustannusten ylityksestä, joka johtuu henkilöstöjärjestelyistä, joille on saatu sosiaalituloksi kirjattavaa korvausta. Kaupunginvaltuuston hyväksyntä on hankittava myös siinä tapauksessa, että tulosalueen budjetoitua nettotulosta ei saavuteta tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi. Tulosyksiköiden määrärahojen ylitykset ja alitukset tulee käsitellä kyseisessä lautakunnassa/toimielimessä vaikka tulosalueen kehys pysyisi muuttumattomana. 8. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta toimielimet voivat vastata toiminnastaan ja taloudestaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymien Kristiinankaupungin sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista raportoidaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., sekä , mikä käytännössä on tilinpäätös. Raportit käsitellään vastaavassa lautakunnassa ja ilmoitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Raportit koostaa hallintokeskus, jolla tulee olla päävastuualueiden raportit viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä. Raporteissa tulee esittää toimenpide-ehdotuksia tarpeellisia tarkistuksia ja muutoksia varten. 2. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaan hyväksymisestä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kukin toimielin. Viranhaltijan päättäessä käyttösuunnitelman muuttamisesta, siitä on laadittava päätösluettelo seurantaa varten. 3. Investointiosaan kuuluvien hankkeiden määrärahoja ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää. 4. Toimielinten tulee talousarvion toteutuksessa noudattaa valtuuston hyväksymiä perusteita ja tavoitteita. 5. Toimielin ei saa talousarviovuoden aikana osoittaa määrärahoja sellaisen toiminnan aloittamista tai palvelujen laajentamista varten, joka ei sisälly talousarvioon. 6. Toimielinten tulee säännöllisesti uudelleen arvioida palvelutarpeita ja palvelun toteuttamistapoja sekä aktiivisesti hakea keinoja laadun parantamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. 7. Tulot on kannettava nopeasti laskutusperusteen syntymisen jälkeen. Ostolaskut maksetaan vasta eräpäivänä rahoituskustannusten vähentämiseksi. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

13 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Hallintokeskus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -266,43-287,97-264, Päävastuualue Kustannuspaikat KESKIVAALILAUTAKUNTA 1010 Vaalit Vaalit Keskusvaalilautakunta Tilivelvolliset Keskusvaalilautakunnan jäsenet Helge Nyström, Patrik Haapamäki, Sirkka Rajamäki, Raija Kärkkäinen, Per-Erik Nordman Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0, , , Toimintamenot -5, , , Netto -5, , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas 0,00-1,82-4,

14 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Operatiiviset tavoitteet - Keskusvaalilautakunta Äänestysaluejakoa tarkastellaan vuoden aikana. Samalla parannetaan ennakkoäänestysmahdollisuuksia. Presidentinvaali pidetään Kunnallisvaalit pidetään Rakennemuutokset / Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määrärahantarve Muutos määrärahantarpeissa (+ = lisäys; - = vähennys) Muuta Kahdet vaalit. Ei vaaleja. EU-vaalit. Eduskuntavaalit. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 505 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilivelvolliset Tarkastuslautakunnan jäsenet Leif Lundell, Bror Eriksson, Mia Häggblom, Tapio Saari, Kirsi Rantatalo Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0,00 0,00 0, Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -2,82-3,35-4, Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

15 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen vaikuttavuustavoitteet kohdistuvat Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Lautakunta noudattaa vahvistettua arviointisuunnitelmaa Lautakunta seuraa tarkastuksen toteutumista. Lautakunta tekee vastavierailun Nyköpingiin arviointityötä koskevien kokemusten ja ideoiden vaihtamiseksi. Arviointikertomus 2011 laaditaan ennen tilinpäätöksen 2011 käsittelyä kaupunginvaltuustossa. Lautakunta antaa kaupunginvaltuustolle ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä. Lautakunta valmistelee toimikauden tarkastuspalvelujen hankintaa. Rakennemuutokset / Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määräranhantarve Muutos määrärahantarpeissa Lisäys euroa Muuta Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaksi lautakuntaa työskentelee rinnakkain. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 510 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0, , , Toimintamenot , , , Netto , , ,

16 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Kristiinankaupunki Tähän me pyrimme: Elämänlaatua ja monimuotoisia elämäntapoja tukeva paikka, joka on samalla sekä rauhallinen että dynaaminen vanhan kohdatessa uutta. Vanhan kaupungin puutaloidylli, Suomen parhaiten säilynyt ruutukaavainen suurvalta-ajan pikkukaupunki, osa suomalaista kulttuuriperintöä, jota hyödynnämme kehittämistyössä. Lähes asukasta. Työpaikkojen määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana 10 prosentilla. päätöksenteko-organi- Grannaksenniemen osayleiskaavoitus etenee. Skatantien varrella sijaitsevien omakotitaloalueiden asemakaavoitus aloitetaan. Kaupungin saatiota tarkastellaan ennen toimikautta Kaupunginvaltuusto hyväksyy parhaillaan toteutettavat asemakaavamuutokset. Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi. Huvilavuokrasopimusten uusimisperiaatteet hyväksytään vuoden aikana. Antilassa huvilatontin vuokraavat voivat lunastaa vuokratonttinsa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa lunastushinnat ja -ehdot. Kristiinankaupunkifoorumi edistää kaupunginosien yhteistyötä ja myötävaikuttaa strategian jalkauttamiseen ja toteuttamiseen. Miten me toteutamme tämän? Jalostamme elämänlaatua ja kaupungin monimuotoisuutta oman tahdonvoimamme, optimismimme, luovuutemme ja aktiivisuutemme avulla. Käyttömäärärahasta myönnetään euron avustus pikkuparlamentille. Teemme sen: kehittämällä hyvää elämää kehittämällä ja luomalla uusia paikallisia yrityksiä kehittämällä perusturvapalveluja kehittämällä koulua ja koulutusta kehittämällä matkailua. Annamme vanhustenneuvostolle enemmän valtuuksia ja vaikutusmahdollisuuksia. Perustamme lapsiperheneuvoston. Lapsiperheet otetaan huomioon kunnallisessa päätöksenteossa. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

17 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Kaupunki kaavoittaa viihtyisän Vanhaa kaupunkia muistuttavan kaupunginosan Grannasuddenille. Asuinalueiden suunnittelussa huomioon lapsiperheiden tarpeet. Kesäasukkaille tarjotaan mahdollisuutta lunastaa kesämökkinsä tontti kilpailukykyiseen hintaan. Kaupunginhallitus Tilivelvolliset Kaupunginhallituksen jäsenet Hans Nybond, Carina Storhannus, Mikael Perjus, Anna-Lena af Hällström, Sari-Milla Ingves, Hans Ingvesgård, Arvo Jaakkola, Tarja Nummela, Peder Sahl, Marianne Salo- Tuisku, Alexandra Teir Kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr Muodostamme Kristiinankaupunkifoorumin, joka edistää tämän strategian toteuttamista sekä antaa ehdotuksia siitä, miten asukkaat voivat kehittää Kristiinankaupunkia. Kunnanhallinto integroi Kristiinankaupunki asiakirjan toimintaansa ja tavoitteisiinsa. Asiakirja ohjaa kaikkien kunnallisten laitosten toimintaa. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 530 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0,00 0,00 0, Toimintamenot , , , Netto , , ,

18 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Kesäasukkaille tarjotaan mahdollisuutta lunastaa kesämökkinsä tontti kilpailukykyiseen hintaan. Ehkäisemme poismuuttoa ja kannustamme tulomuuttoa. Toivotamme tänne muuttaneet tervetulleiksi tarjoamalle heille tarpeellista ja hyödyllistä tietoa paikallisista palveluista ja muista paikallisista asioista. Panostamme peruselinkeinoihin. Teemme Kristiinankaupungista Suomen perunakaupungin ja kansallisen perunan tutkimuskeskuksen. Panostamme perunanjalostukseen. Omakotitonttien markkinointia tehostetaan uuden verkkosivuston avulla. 100 nuo- Kesätyöseteli myönnetään relle. Konserniohjeet hyväksytään tammikuussa 2012 Kaikki kuntaan muuttavat saavat Cittaslow-hankkeen puitteissa suunnitellun tervetuliaispaketin. Potato hanke käynnistetään uudelleen uuden hankkeenomistajan johdolla kun rahoitus on saatu. Kesätyöseteli jaetaan nuorille viimeistään Henkilöstöstrategiaa valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tehokas konserniohjaus. Työllistämme nuoria kesätyösetelin avulla. Huvilavuokratonttien myyntiä tehostetaan. Kristiinankaupungin henkilöstöstrategiaa päivitetään vuoden aikana. Kuntakonsernin johto. Rakennemuutokset Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määrärahantarve Henkilöstömuutokset; miestyövuosia -1 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

19 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 540 Yleinen hallinto Hallinto, Muu hallinto, Tilinpäätöserät, Työkyvyn ylläpitäminen Yleinen hallinto Tilivelvolliset Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -146,58-142,87-109, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Toivotamme tänne muuttaneet tervetulleiksi tarjoamalle heille tarpeellista ja hyödyllistä tietoa paikallisista palveluista ja muista paikallisista asioista. Asianomaiset hankkivat kyltit kasitien varrelle. Asetamme jätti-perunan Rakennemuutosprosessin puitteissa ja jokaisen sisääntulotien risteykseen. myös erikseen selvitetään neuvottelukunnan päätöksen Lähetämme jokaiseen kotiin täydellisen version ja sittemmin myös lyhennetyn version, joka on helppo lukea ja omaksua. Asiakirja julkaistaan kokonaisuudessaan myös verkossa. Strategiaa levitetään/ Kaupungin kotisivuja päivitetään yhteistyössä Cittaslow-hankkeen ja elinkeinokeskuksen kanssa. Viestintä- ja markkinointiryhmä laatii lyhennetyn version. mukaisesti mm. hankintoihin, mutta myös erilaisiin tukitoimintoihin (talous, henkilöstöhallinto jne.) liittyvät seudulliset yhteistyömahdollisuudet ja mallit. Uudet kuntalaiset saavat tietopaketin kahden viikon kuluessa siitä, kun kaupunki on saanut tiedon muutosta. Valtatien ja tulotien varrella sijaitsevat mainostaulut pidetään ajantasaisina. Vuoden aikana julkaistaan 2-3 uutiskirjettä. Asuntotonttien markkinointia tehostetaan eri medioiden avulla.

20 markkinoidaan Kristiinankaupungin mallin avulla, joka tekee asiakirjasta asukkaille/kotitalouksille niin mieluisan/tärkeän, että sen käytöstä tulee tapa. Teemme yhteistyötä naapurikuntien kanssa molempia osapuolia hyödyntävällä tavalla. Kustannuspaikalle Tilinpäätöserät merkitään euroa myyntivoittoina. Talousarviossa on yhteinen määräraha kaupungin koko TYKY-toiminnalle, työterveys- ja sairaanhoidolle sekä työsuojelulle. Kuntoutusmääräraha on arvioitu viiden henkilön 14 päivää kestävän kuntoutuksen (TYK- tai ASLAK) palkkakustannuksena. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 520 Elinkeinotoimi Elinkeinoasiamies, Matkailu, Job-Center/ aikuiset, Job-Center/ Nuoret, Etsivä nuorisotyö, Kristiinankaupunki Cittaslow - kaupunki hanke Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -49,15-66,33-70, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Varmistamme elinkeinoyhtiön käynnistymisen voimallisesti. Kehitämme kitaan ostopalveluna Ab Kristinestads verkkosivustot saadaan valmiiksi - Elinkeinopalvelut ja matkailu han- Kauppaa ja matkailua tukevat elinkeinoyhteistyötä naapurikuntien näringslivscentral Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. vuoden aikana. kanssa. Tarkoitukseen on vuonna 2012 varattu Tehostetut aktivointitoimenpiteet. Luomme uusia vakinaisia työpaikkoja euroa. Jokainen nuori huomioidaan. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

21 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Kerromme yhteisessä verkkosivustossa Kristiinankaupungissa tarjolla olevista palveluista. Tukea nuoria heidän syrjäytymisensä ehkäisemiseksi. Etsivä nuorisotyö -hanke toteutetaan saakka. JobCenter-hankkeet jatkuvat seudullisina hankkeina tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjauksen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytyminen ja ryhtyä toimenpiteisiin nuorten syrjäydyttyä. Päätettäessä kunnallisesta osarahoituksesta eri hankkeisiin on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon seudulliset tavoitteet (energia, yrittäjyys ja IKT). Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader ohjelmaan. Määrärahaa varataan n. kymmeneen parhaillaan toteutettavaan kehittämishankkeeseen ja Suupohjan rannikkoseudun yhteisiin, Pohjanmaan tavoite 3 ohjelman ja muiden vastaavien alueellisten, kansallisten ja EU-ohjelmien puitteissa kehitettäviin uusiin hankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa päätöstä kaupungin osallistumisesta hankkeeseen sekä sen arviointiin. Kaupunki tarjoaa mielenkiintoisia lopputyöaiheita. Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputöitä.

22 Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 535 Maaseutuelinkeinot Maatalouden hallinto Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 406, , , Toimintamenot , , , Netto , , , Avainluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -16,45-21,40-20, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Maaseutuhallinto siirretään Rannikko- 4H:lle maksettava avustus (7 000 Pohjanmaan kuntayhtymän euroa). alaisuuteen Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa. Rakennemuutokset Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määrärahantarve Henkilöstömuutokset; miestyövuosia -2 (+ = lisäys; - = vähennys) Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

23 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Perusturvakeskus Perusturvalautakunta Tilivelvolliset Perusturvalautakunnan jäsenet Åsa Blomstedt, Sari-Milla Ingves, Carita Björne, Peter Nygård, Pia Patoranta, Olli Pursiainen, Ingmar Rosenback, Peder Sahl, Yngve Storsved, Agneta Teir, Merja Uusitalo Perusturvajohtaja Peter Riddar Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas , , , Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Keskuksen palvelut taataan ja sopeutetaan koko väestölle koko elinkaaren ajaksi, joko paikallisena lähipalveluna tai alueellisena palveluna yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskukseen keskitetään lapsiin, nuoriin, lapsiperheisiin ja nuoriin aikuisiin liittyvä osaaminen. Työkykyisen väestön tarpeiden tyydyttämisestä vastaavat lääkärinvastaanotto ja työreveyshuolto. Ikääntyvän väestön tarpeiden tyydyttämiseksi on kehitettävä uusia palvelumuotoja, joissa tähän astista enemmän huomioidaan gerontologiset Keskuksen palvelut ovat yksilökeskeisiä ja palveluja antavat moniammatilliset tiimit, joiden jäsenet edustavat ylintä mahdollista osaamistasoa. Keskus tarjoaa korkealaatuisia ja kustannustehokkaita palveluja. Kasvavien sairaanhoidon ja korjaavien toimenpiteiden kustannusten hillitsemiseksi kehitetään ennalta ehkäisevää työtä ja resursseja kohdistetaan seulontaan ja varhaiseen puuttumiseen.

24 tosiasiat. Tätä tarkoitusta varten suunnitellaan geriatrista osaamiskeskusta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Johtoryhmä Kehitetään riittävän tiheät ja helposti saatavissa olevat lähipalvelut käyttöasteesta ja väestötiheydestä riippuen. Alueelliset palvelut käsittävät sellaiset palvelut, joiden ylläpitämiseen oma väestöpohja ei riitä. Asiakkaan kohtaa pätevä ja asiantunteva henkilöstö, joka hyödyntää koko keskuksen osaamista asiakkaan ongelman ratkaisussa. Lääketieteellisten ongelmien lisäksi keskus kohtaa myös yhä monimutkaisempia psyk.sosiaalisia haasteita ja henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan (K5), jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet tarjota apua. Luottamus keskuksen palveluja kohtaan on riittävän suuri, jotta apua hakevat voivat luottaa siihen, että he saavat laadukkaan arvioinnin. Kansanterveystyön suurimmat uhat ovat puutteellinen kyky estää syrjäytymistä sekä kykenemättömyys ottaa puheeksi itsetuhoisia elintapoja. Henkilöstölle annetaan täydennys-koulutusta ja valmiuksia tehostaa työtään myös tältä osin. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos , , Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6550 Erikoissairaanhoito Vshp, Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot 0,00 0,00 0, Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas , , , Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

25 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Kristiinankaupunki kuuluu kuntayhtymään, jonka tehtävänä on varmistaa korkealaatuisen ja kaksikielisen erikoissairaanhoidon saatavuus sitä tarvitseville ja siitä hyötyville asukkaille. Ne palvelut, joita ei voi tuottaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti hoitotakuun asettamissa aikarajoissa, hankitaan ulkopuolisilta kokonaiskustannusprofiilia huomioivalla ja hoidon laatua takaavalla tavalla. Erikoissairaanhoidon kuluja hillitään paikallisin ja alueellisin, asukkaiden perustarpeita vastaavin palveluin. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat asukkaiden saavutettavissa ja saatavissa asiakkaan lääketieteellisen tilan edellyttämässä kiirreellisyysjärjestyksessä. Jos potilas ei enää tarvitse erikoissairaanhoidon seurantaa, hänelle taataan välittömästi seuranta perusterveydenhuollossa. Saatavuutta taataan ja parannetaan lisäämällä teknologian käyttöä. Varustustaso taataan joustavaa ja turvallista huolenpitoa ajatellen. Operatiiviset tavoitteet Erikoissairaanhoidon tuottajia arvioidaan jatkuvasti ja niiden toimintaa seurata kustannustehokkuuden ja laadun osalta. Hoitoketjut ja läheteindikaatiot ovat kaikkien käytettävissä. Jokaiselle potilaalle kerrotaan lähetteen kirjoit-tamisen yhteydessä vaihtoehdoista ja hänen tulee voida tehdä päätös varmistettujen tosiasioiden perusteella laadukkaan hoidon takaamiseksi hintaan. kilpailukykyiseen Erikoissairaanhoidon palvelut ovat saavutettavissa ja saatavissa asiakkaan lääketieteellisen tilan edellyttämässä kiirreellisyysjärjestyksessä. Potilaalle tarjotaan korkealaatuista palvelua ja mahdollisuuksien mukaan ilman komplikaatioita. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve Psykiatrian avohoidon siirtäminen erikoissairaanhoidosta ,00 en kokonaismuutos , ,

26 Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6520 Perusturvakeskuksen hallinto ja talous Perusturvakeskuksen hallinto, Kehitystyö/projektit, Turvallisuus kotona, Rannikko-Pohjanmaan ky Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -62,17-109,65-203, K5 netto / asukas -7,80-34,23-134,64 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Johtoryhmä - Hallintopäällikkö Noudatetaan kaupungin antamaa strategiasuunnitelmaa. Tavoitteena on löytää uusiakin projekteja, joita voidaan hyödyntää kustannussäästöhakuisesti. Seurataan PARAS-hankkeen kehitystä jotta voimme huomioida mahdolliset muutokset tulevissa suunnitelmissamme. Tehokkaan hallinnon lisäksi pyritään eri Jatketaan eri kehitysprojekteja, jotka Palvelujen parantamisessa hyödynnetään kehittämiskeinoin täysimääräisesti K5-satsausta. parantamaan kohdistuvat asiakkaan pitkään kotona palveluiden tarjontaa tähtäimenä asumiseen. kokonaiskustannusten säästö pidemmällä aikavälillä. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve Josta K5:n osuus , ,00 Hoitotyön johtaja ja kehittämiskoordinaattori ,00 en kokonaismuutos , , Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

27 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6530 Avohoito Neuvolatoiminta, Lääkärinvastaanotto, Työterveyshuolto, Sairaankuljetus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -300,79-355,90-325, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Ylilääkäri ja hoitotyön johtaja Annetaan edelleen hyvää hoitoa uuden neuvolatoiminnasta annetun asetuksen mukaisesti. Terveyden edistäminen ja varhainen Lääkärinvastaanotto antaa päivystys- ja ei-kiireellistä hoitoa suositusten mukaisesti. Hyvin toimivaa työterveyshuoltoa asiakkaan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Seurataan koulutuspäivien määrää "koulutuskorttien" avulla ja työhyvinvointia sairauspoissaolopäivien mää-rän avulla. Seurataan sairaanhoitajavastaanoton käyntien määrää sekä lääkäreiden ja sairaanhoitajien välistä tehtävien jakoa. Tehokas hinnoittelu ja yhteistyö muiden toimialojen kanssa. Perhekeskuksessa hoidetaan asiakasta moniammatillisesti. Sairaanhoitajien ylläpitäminen muutostilanteessa. Hyvän ammattitaidon ja työhyvinvoinnin monipuolisen vastaanottotoiminnan Tehokkaan ja osaavan hoidon puuttuminen. käyttöönotolla sekä sairaanhoitajien ja antaminen. Tehokas yhteistyö lääkäreiden tehtävien jaolla tehostetaan lääkärinvastaanoton toimialueen toimivuudesta huolehtiminen. lääkärinvastaanoton kanssa. Laitteiden toimintaa. Edistetään työterveyttä ja varhaista puuttumista eri terveysongelmissa. Saatavilla oleva, asiantuntevien hoitajien antama hoito. Saavutettavuus ja lyhyt jono hoidonarviointiin. Tyytyväiset asiakkaat ja parempi terveys. Tehokas hoito ja henkilöstön hyvä yhteishenki. Kehityskeskustelut ja hyvä henkilöstöpolitiikka. Tehokkaan ja kansallisesti vertailukelpoisen hinnoittelujärjestelmän toteuttaminen yhteistyössä Botnia-Seitti -hankkeen kanssa.

28 Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos , , Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6531 Hammashuolto Hammashuolto Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -61,22-83,59-69, Netto / käynti -43,56-60,01-49, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Ennaltaehkäisevä hammashuolto uuden terveydenhuoltolain mukaan - koululaisten ja vanhusten suun terveyden huomioiminen erityisasemassa. Järjestelmällisen kutsusysteemin ylläpito (kaikille sitä haluaville jo) sen ennaltaehkäisevän luonteen vuoksi. Järkevä ja kurinalainen menojen kontrollointi, tavoitteellinen tulojen saavuttaminen, pyrkimys voitolliseen tulokseen. Henkilöstöresurseissa vajausta 1-2 hammaslääkärin verran ainakin syyskuun 2012 alkuun. Aina on olemassa vaara, että ennenaikainen eläkkeelle jääminen työkyvyttömyyden takia on mahdollista. Sijaisten palkkaaminen ostopalveluna. Investoinneista uusi hoitoyksikkö (hammaslääkärin kone) Ilokaasuhammashoidon aloitus syksyllä Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

29 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Johtava hammaslääkäri Hammashuolto toimii kaikille vauvasta vaariin. Koululaiset saavat lähes kuukausittain hammashuollon valistusta valistushammashoitajan kiertäessä kouluissa ja päiväkodeissa. Suuhygienisti kiertää vanhainkodit ja vuodeosaston ja kehitysvammalaitoksen. Hammashuollossa 2005 käyttöön otettu kutsusysteemi takaa hyvän ennaltaehkäisevän pohjan. Henkilökunnalla on vahva tietotaito ja sitä pidetään yllä mm. koulutuksilla ja välineistön ajanmukaisuudella. Hammashuolto palvelee asiakkaitaan jopa niin, että henkilöstöresurssien niin salliessa voidaan palveluita myydä myös kuntarajojen ulkopuolelle. Panostus: hammassairauksien ehkäisy ja korjaavaa hoitoa. Asiakkaan palvelutaso pidetään ennallaan ja korostetaan kutsusysteemin ennaltaehkäisevää vaikutusta. Koululaisten valistuskäynnit jatkuvat. Vanhusten suun ja hampaiden terveys on yksi tärkeä hyvinvoinnin ja hoivan osa. Jonojen välttäminen tehokkaalla ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Hammashoitohenkilökunnan työssäjaksaminen. Koneiden ja välineiden ajanmukaisuus ja kunnossapito. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos , , Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6533 Laitoshoito Vuodeosasto, Kristiinakoti, Åldersron palvelukeskus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -494,57-510,65-584,

30 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Ylilääkäri ja hoitotyön johtaja Vuodeosaston toiminnan kehittäminen nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi yksiköksi. Tavoitteena on, että laitospaikat vastaavat kansallisia suosituksia. Toiminnassa keskitytään myös erikoissairaanhoidosta tulevien asiakkaiden jatkohoitoon. Kristiinakodissa halutaan antaa hyvää ja yksilöllistä hoitoa sekä toteuttaa kuntouttava työote. Åldersrossa halutaan ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan palauttaa asiakkaan toimintakykyä jokapäiväisen viriketoiminnan avulla. Pyrkimyksenä on saavuttaa kansalliset hyvän hoidon suositukset. Vuodeosasto kehitetään akuuttihoitoa, kuntouttavaa hoitoa ja saattohoitoa antavaksi yksiköksi. Dialyysitoiminta jatkuu. MRSA-henkilöstön avulla parempi vuodeoaston mitoitus (päätös 1 vuosi/kerta). Jonon purkaminen tehokkaan kuntoutuksen ja kotipalvelun sekä Akuuttitiimin kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Nopea diagnosointi, tehokas hoito ja kotihoito. Potilaan hoidossa tehdään yhteistyötä muiden ammattiryhmien ja VKS:n kanssa. Koko henkilöstö osallistuu toimintamuotojen kehittämiseen. Vahvistetaan hoitohenkilöstön yhteenkuuluvuutta. Tehokkaammat hoitomuodot, joiden ansiosta osastosta ei tule potilaiden kotia, vaan heidät kuntoutetaan hyvään elämään omassa asunnossa. Ylläpitämällä ja palauttamalla mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden toimintakykyä jokapäiväisen viriketoiminnan avulla. Hoitoketjujen kehittäminen. Asiakas hoidetaan oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Hoitohenkilöstöllä on kuntouttava työote. Kuntouttava työote. Hoitoketjuja kehitetään, asiakas oikeassa paikassa. Doctagonin etälääketieteen palveluita hyödynnetään. Hyvinvoiva henkilöstö ja asiakaskunta. Osallistutaan tarkoituksenmukaiseen koulutukseen. Tehokas ja osaava hoitohenkilöstö. Ergonomiset hoitotarvikkeet. Osaston potilasturvallisuuden parantaminen. HaiPro. Fyysisen terveyden sairauspoissaolojen ylläpitäminen harjoittelemalla jokapäiväisiä toimintoja. Riittävä ravinnonsaanti. Hyvä hygienia tulehdusten ja painehaavojen välttämiseksi. Hyvien suhteiden ylläpitäminen asiakkaan omaisiin ja hyvä tiedotus hoitomenetelmistä ja toiminnasta. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen ja lisääminen koulutuksiin osallistumalla. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Hoitopäivien määrän seuraaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja seuraaminen. Säännölliset kehityskeskustelut ja osastokokoukset. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

31 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos, , , Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6534 Täydentävät palvelut Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus, Ravintohuolto, Keskusvarasto, Seulonta (Apteekki vuoteen 2011 saakka) Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -67,77-73,84-74, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Ylilääkäri ja Hoitotyön johtaja - Hallintopäälikkö Ennalta ehkäisevät panostukset sekä tuki- ja liikuntaelinten hoito eri ikäryhmissä sekä väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Oman terveyden hoitamisen merkitys ja sen vaikutus eri terveyshaittoihin sekä kunnon ja liikuntakyvyn merkitys. Tarvikehankintojen keskittäminen koko kaupungin osalta keskusvarastoon on toteutunut lähes täydellisesti. Aloitetaan ennalta ehkäisevä kotikuntoutus. Noudatetaan perusturvalautakunnan vahvistamaa vanhustenhuoltosuunnitelmaa fysiotera- Toiminnan painopisteenä ovat ennalta ehkäisevät ja konsultatiiviset panokset kuntouttavassa hoidossa. Keskusvaraston tavoitteena on, että osastot tilaavat tuotteet suoraan varastolta sähköisesti. Fysioterapian tavoiteena on lisätä kotoutumismahdollisuuksia neuvonnan ja apuvälineiden avulla. Tuloksellinen kuntoutus toteutetaan asiakkaan kotona. Fysioterapian ja seulonnan osalta panostetaan ennaltaehkäisevään hoitoon. Seulonta- Kotihoidon kuntouttavaa toimintaa kehitetään. Ravintohuollon osalta on tarvetta uusia keittiön vanhahkoa laitteistoa sekä laajentaa tietojärjestelmää keittön aputoimintoihin, esim. henkilökortin käyttäminen aterioiden maksamisessa. Kotikuntoutuskäyntien määrää seurataan. Asiakkaan kokemus tuloksesta. Ravintohuollon ja keskusvaraston tavoitteena on ylläpitää korkeatasoista

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.2013. Kristiinankaupungin kaupunki TA 2014 1

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.2013. Kristiinankaupungin kaupunki TA 2014 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.2013 Kristiinankaupungin kaupunki TA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Johdanto 1. Perustietoja Kristiinankaupungista 2. Taloudelliset peruslähtökohdat 2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila Rovaniemen kaupungin taloustilanne Valtuustoseminaari 18.3.2013 Sirkka Lankila Vuoden 2012 tilinpäätös on alijäämäinen Tilinpäätös on valmistumassa ja julkistetaan kokonaisuudessaan 27.3. Koko kaupungin

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Onko muutos mahdollinen?

Onko muutos mahdollinen? Onko muutos mahdollinen? Kemi 140 vuotta 22 600 asukasta pitkä teollinen perinne, Stora Enso Oy ja Metsä-Botnia Oy kauppa, palvelut ja liikenne kuitenkin 70 % työpaikoista kulttuurikaupunki: mm. teatteri,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot