RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ laillisuus ja täytäntöönpano :t Talousarviolainan ottaminen/ta Vesi- ja viemärilaitos/jäännöspääoman muuttaminen Rautavaara-Savotta: Kuntarekryn esittely klo 9.30 alkaen/ Asiakkuuspäällikkö Mari Wendell/Sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöönottaminen Rautavaaran Laajakaistakunnassa Kuntalaisaloitteet vuonna Valtuustoaloitteet vuonna Luettelon antaminen kunnanvaltuustoille valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista sekä tiedottaminen Vapautuksen myöntäminen kunnan saatavasta Valtuutettujen aloitteet/vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite KYSTERIlle terveyskeskusmaksujen poistamisesta vuoden 2013 alusta lukien Rautavaara-Savotta: Arkkitehtikilpailun käynnistäminen rivitalo määräalalle Rautaharju RN:o 4: Kunnaninsinöörin viran perustaminen alkaen Rautavaara-Savotta: Hyödykekohtaisen poistosuunnitelman vahvistaminen Rautavaara-Savotta: Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyminen Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 18/2012 Sivu 494 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen/poissa :n 239 ajan klo /varajäsen Jorma Korhonen Arto Hakkarainen Eila Keinänen Reijo Kilpeläinen Mika Mustonen/poissa/varajäsen Eino Ovaskainen Rauha Partanen Rauni Pursiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Marjaleena Korhonen, kv:n 1. vpj./poissa Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Kilpeläinen ja Arto Hakkarainen sekä varalle Rauni Pursiainen ja Rauha Partanen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Arto Hakkarainen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja 239 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Reijo Kilpeläinen Arto Hakkarainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN NRO 3/ LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO :T Khall 238 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanojen yhteydessä niiden laillisuusvalvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai on muutoin lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöönpanematta ja saatettava tämä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset, niiden valituskelpoisuudesta riippumatta. Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 3/ käsiteltiin seuraavat päätösasiat: - Eron myöntäminen Toivo Rissaselle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja uuden luottamushenkilön valinta kunnanhallituksen varsinaiseksi jäseneksi/valinnat muihin vapautuneisiin luottamustehtäviin - Notkotien ja Louhitien peruskorjaus - RAUTAVAARA-SAVOTTA: Metsätalo-nimisen tilan myyminen - Jätekukko Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen/jätekukko Oy:n osakkeiden keskinäinen sopimus takausvastuiden jakamisesta - Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Vuoden 2012 talousarvion toteutumavertailu ajalta Rautavaaran kunnan uuden poistosuunnitelman hyväksyminen Kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ pidetyn kokouksen pöytäkirja on tarkastettu (pöytäkirjan tarkastajat Rauni Pursiainen ja Veijo Oinonen) ja pidetty yleisesti nähtävillä keskiviikkona klo kunnanvirastossa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ päätökset ( :t 23-32) ovat: 1. syntyneet laillisessa järjestyksessä, 2. eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia, 3. ettei valtuusto päätöksiä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa ja 4. päättää panna päätökset täytäntöön välittömästi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN/TA-2012 Khall 239 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 5/ :ssä 40 Rautavaaran kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman Vuoden 2012 talousarvio (sivu 39) sisältää euron suuruisen lainan ottamisen valtuuden. Talousarviolaina on tarpeellinen kunnan tekeillä olevien investointien rahoittamiseen, mutta vuodelle 2012 riittää lainanmääräksi euroa, joka on tarkoitus ottaa lyhyenä kahden (2) vuoden lainana. Kahden vuoden talousarviolainan, määrältään , ottamista varten on pyydetty tarjoukset seuraavilta rahoituslaitoksilta: - Handelsbanken, Kuntarahoitus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjois- Savon Osuuspankki, Danske Bank Oyj sekä Säästöpankki Optia. Tarjouksen talous-arviolainasta jättivät Kuntarahoitus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjois-Savon Osuuspankki ja Danske Bank Oyj. Korot ovat tarjouspäivän ( ) indikaatio, lopullinen korko määräytyy nostopäivän korkotason mukaan. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo, puh ja sp: ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: Esityslistan liite: - Lainatarjousten vertailu, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11). 2. ottaa euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouksen mukaisesti kiinteäkorkoisena, korkoindikaatio on 0,870 % p.a., ei muita kuluja. Laina-aika on kaksi (2) vuotta. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn ajan klo : - puheenjohtajana toimi Arto Hakkarainen - Matti Ahonen poistui kokouksesta esteellisenä - paikalla oli henkilökohtainen varajäsen Jorma Korhonen

5 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VESI- JA VIEMÄRILAITOS/JÄÄNNÖSPÄÄOMAN MUUTTAMINEN Tekn. ltk 21. Tilintarkastajat ovat jo vuosia huomauttaneet jatkuvasta vesi- ja viemärilaitoksen huonosta tuloksesta, ja että tähän tilanteeseen olisi saatava korjausta. Yksi korjausmahdollisuus olisi muuttaa vv-laitoksen jäännöspääomasta kunnalle maksettava 5 %:n osuus 1,5 prosenttiin. 5 % vuonna 2011 oli ,63, 1,5 %:n vaikutus olisi ollut , 07. Ympäristötarkastajan ehdotus: Muutoksen vaikutus tulokseen olisi ollut ,56. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesi- ja viemärilaitoksen kunnalle siirtämä 5 %:n jäännöspääoma muutetaan 1.5 %:n suuruiseksi. Tekninen lautakunta jätti asian pöydälle tarkempia selvityksiä varten. Tekn. ltk 59. Jatketaan asian käsittelyä Lisäselvityksinä liitteenä numerotta pääomakertymät, jäännöspääomat, alijäämät eriytetyn kirjanpidon aikana alkaen, sekä tietoja liikelaitosohjeesta. Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesi- ja viemärilaitoksen kunnalle siirtämä 5 %:n jäännöspääoma muutetaan 1.5 %:n suuruiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 240 Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 5/ :ssä 40 hyväksyttiin vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma Vesi-ja viemärilaitos vuoden 2012 talousarvion sivu 31: Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on turvata toimialueensa kiinteistöille tehokas ja toiminnallisesti varma veden jakelu ja jäteveden poisto. Lisäksi vv-laitos toimittaa vettä kolmelle (3) vesiosuuskunnalle. Vesi- ja viemärilaitos toimii laskennallisesti eriytettynä toimintana. Vesi- ja viemärilaitoksen kunnalle maksama jäännöspääoma on nykyisin 5 %. Kunnalle maksaman jäännöspääoman arvon tavoitteeksi asetetaan 1,5%.

6 Kunnanhallitus Esityslistan liite: - Liikelaitosohjeet, pääomakertymät, jäännöspääomat, alijäämät eriytetyssä kirjanpidossa v.2002 alkaen, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. muuttaa vesi- ja viemärilaitoksen kunnalle maksaman 5 %:n jäännöspääoma 1,5 %:n suuruiseksi. 2. ottaa uuden jäännöspääoman 1,5 %:a käyttöön vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTAREKRYN ESITTELY KLO 9.30 ALKAEN/ASIAK- KUUSPÄÄLLIKKÖ MARI WENDELL/SÄHKÖISEN REKRYTOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYT- TÖÖNOTTAMINEN RAUTAVAARAN LAAJAKAISTAKUNNASSSA Khall 219 Kuntamarkkinat pidettiin Kuntatalolla Kuntarekryn asiakkuuspäällikkö Maria Wendellin kanssa sovittiin Kuntamarkkinoilla alustavasti, että hän vierailisi Rautavaaran Laajakaistakunnassa esittelemässä Kuntarekryn palveluja kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Esittelyssä kerrottaisiin järjestelmän hyödyistä ja palveluista, mitä voidaan tehdä, niin työntekijä kuin työnantaja. Esittelyyn varattu aika max. 1 tunti. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. toivottaa asiakkuuspäällikkö Maria Wendelin tervetulleeksi maanantaina klo 9.30 alkaen kertomaan Kuntarekryn tarjoamista palveluista kunnalle. 2. kutsua tilaisuuteen kaikki operatiivisen johtoryhmän jäsenet ja kunnan sekä kuntakonsernin henkilöstöhallinnosta vastaavat esimiehet. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall 241 Kuntarekryn asiakkuuspäällikkö Maria Wendell selvitti kunnan edustajille sähköisen rekrytoinnin käyttöönoton mahdollisuuksia Rautavaaran Laajakaistakunnassa. Kuntaliitto on perustanut KL- Kuntarekry Oy:n, joka on kehittänyt yhdessä kuntien kanssa sähköisen rekrytointijärjestelmän, jonka toimittamisen KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut. Tällöin järjestelmän käyttöönotto on mahdollista ilman erillistä kilpailutusta. Esittelytilaisuudessa todettiin, että on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön sähköisen rekrytoinnin mahdollistama järjestelmä sekä vakinaisen henkilöstön että sijaisten hankinnan osalta. Vaikka kunta siirtyy käyttämään sähköistä rekrytointijärjestelmää, tulee kirjallisetkin hakemukset edelleen ottaa huomioon.

8 Kunnanhallitus Kuntarekryn käytön etuna on, että se tarjoaa netissä yhden uuden ilmoituskanavan työpaikoille. Koska järjestelmä on jo laajasti käytössä kunnissa, työntekijät seuraavat sinne tulevia avoimia työpaikkoja. Järjestelmä sisältää myös valmiit pohjat työpaikoista ilmoittamiseen, joka nopeuttaa työskentelyä. Järjestelmästä saadaan myös yhteenvedot hakijoista, jolloin säästetään työaikaa, koska yhteenvetoja ei tarvitse erikseen koota. Sijaisten hankinnan osalta järjestelmä helpottaa tilannetta sikäli, että sijaisuuksia tekevät henkilöt voivat järjestelmän kautta ilmoittaa halukkuudestaan sijaisuuksien tekemiseen. Yhdellä ilmoittautumisella henkilö voi ilmoittaa halukkuutensa tehdä sijaisuuksia useammassa kunnassa. Järjestelmä sisältää myös ominaisuuden, jossa työnantaja voi tekstiviestillä ilmoittaa useammalle ilmoittautuneelle henkilölle sijaisuudesta ja nopein vastaaja saa sijaisuuden. Rekrytointijärjestelmällä saadaan siis lisää näkyvyyttä rekrytoinneille ja nopeutetaan hakuprosessia ja vähennetään siihen kuluvaa työaikaa. Lisäksi järjestelmän kautta saadaan tilastotietoja mm. auki olleista työpaikoista ja hakijamääristä Kuntarekry-järjestelmässä on kolme eri mallia, jotka on hinnoiteltu eri tavalla. Laajin on 360-malli, jossa itse muokataan ilmoituspohjat tulosteet yms. Steppi-mallissa hyödynnetään olemassa olevia pohjia. Nostomalli taas mahdollistaa vain työpaikkailmoittelun järjestelmässä. Esittelytilaisuudessa Steppi-mallin käyttöönotto olisi parasta Rautavaaralle, sillä tämän kokoisessa kunnassa ei ole suurta tarvetta omien mallien muokkaamiseen ja se hidastaisi järjestelmän käyttöönottoa. Steppi-mallin kustannukset olisivat 179 ja alv. käyttäjätunnusta kohden 12 kuukauden jaksossa kolmenkymmenen ensimmäisen tunnuksen osalta ja tämän jälkeen 110 ja alv. Lisäksi tekstiviestijärjestelmää varten tulee tehdä sopimus Elbit Oy:n kanssa, joka perii 0,09 /tekstiviesti lähetetyistä viesteistä. Lisäksi järjestelmän käyttökoulutuskustannukset ovat 1250 / koulutuspäivä/10 käyttäjän ryhmä. Koulutuspäiviä tulee kaksi käyttäjää kohden. Toisena päivänä opetellaan vakinaisen henkilöstön rekrytointi ja toisena päivänä sijaisrekrytointi. Kustannukset jaettaisiin tulosalueiden/osastojen kesken käyttöliittymien ja koulutettavien suhteessa.

9 Kunnanhallitus Lisätietoa Esityslistan liitteet numerotta: - Sopimus Kuntarekry.fi-palvelun käytöstä - Kuntarekry.fi-palvelun hinnasto Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. tehdä KL-Kuntarekry Oy:n kanssa liitemateriaalin mukaisen sopimuksen ja Elbit Oy:n kanssa sopimuksen järjestelmään liittyvän tekstiviestiominaisuuden käytöstä. 2. kustannuksista vastaa tulosalueet kukin omalta osaltaan. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus KUNTALAISALOITTEET VUONNA 2011 Khall 242 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Rautavaaran kunnan voimassa olevan hallintosäännön 35 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ): Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Kunnassa jätettiin vuonna 2011 kaksi (2) kuntalaisaloitteet: 1. Pirkko ja Hugo Hartikaisen tekemä kuntalaisaloite Pieneläinten hautuumaasta. 2. Maija-Liisa Kettusen kuntalaisaloite Kotiapu-yrittäjästä Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet : - Pirkko ja Hugo Hartikaisen tekemä kuntalaisaloite Pieneläinten hautuumaasta, liite 1 - Maija-Liisa Kettusen kuntalaisaloite Kotiapu-yrittäjästä, liite 2

11 Kunnanhallitus Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa valtuustolle, että vuonna 2011 Rautavaaran kunnassa tehdyt kuntalaisaloitteet on käsitelty seuraavasti: 1. Pirkko ja Hugo Hartikaisen tekemä kuntalaisaloite Pieneläinten hautuumaasta - kunnanvaltuuston varasi kokouksessa nro 5/ :ssä 40 vuoden 2012 talousarvion Investointiosaan euron määrärahan Pieneläinten hautuumaan toteuttamiseen. Pieneläinten hautuumaa sijaitsee Rautaharju nimiselle tilalla Rnro 4:426. Aloite on johtanut tulokseen ja toteutettu teknisen lautakunnan toimesta. Aloite katsotaan loppuunkäsiteltyksi. 2. Maija-Liisa Kettusen kuntalaisaloite Kotiapu-yrittäjästä - kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 4 päättänyt saattaa tehdyn kuntalaisaloitteen T:mi Hannan kotiavun, Työn Uudet Areenan ry:n (TUA ry), Rautavaaran Työraitti ry:n, Etsivä nuorisotyö-hankkeen ja kunnan elinkeinolautakunnan tietoon jatkotoimenpiteitä varten. - elinkeinolautakunta järjesti asiasta infotilaisuuksia vuonna Aloite on laitettu kunnan toimesta eteenpäin ja aloite on loppuunkäsitelty. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa tekninen lautakunnan tehtäväksi laatia Pieneläinten hautuumaan käyttösäännöt.

12 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEET VUONNA 2011 Khall 243 Kuntalain 15 :n mukaan valtuuston työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä annetaan määräyksiä valtuutetun aloitteen käsittelystä. Kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty valtuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mikä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuoden 2011 aikana jätettiin kunnanvaltuuston kokouksissa kolme (3) valtuustoaloitetta: 1) valtuusto : valtuutettu Ilkka Roinisen valtuustoaloite, että Rautavaaran kunta ryhtyisi elintarvikehankinnoissaan suosimaan lähiruokaa. 2) valtuusto : perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite 200 euron tulospalkkion maksamisesta kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille vuoden 2010 hyvästä tuloksesta. Perusteluina esitetään, että hyvä tulos johtuu kaikkien työpanoksesta ja kunnanhallitus palkitsi eläkkeelle jäävän Matti Matikaisen eurolla. 3) valtuusto : perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Kelan aukioloista. Valtuutettu Toivo Rissanen esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteena, että kunnanhallitus/valtuusto ryhtyisi pikaisesti vielä neuvottelemaan Kelan kanssa. Tavoitteena, että Kelan toimisto olisi auki Rautavaaralla auki 1-2 päivää viikossa asiakkaita varten. Perusteluina esitetään, että kuntalaisilta on tullut erittäin paljon palautetta, ettei yhteispalvelupisteestä ole saatavia palveluja. Muualle Kelan toimistoihin on pitkämatka ja Rautavaaran kunta kuuluu puitelain 5 :n mukaisesti pitkien välimatkojen kuntiin. Kelan palvelut tulisi turvata lähipalveluna kuntalaisille. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Valtuutettu Ilkka Roinisen, kd valtuustoaloite , liite 3 - Perussuomalaisten valtuustoryhmä aloite , liite 4 - Perussuomalaisten valtuustoryhmä aloite , liite 5

13 Kunnanhallitus Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa vuonna 2011 tehdyistä valtuustoaloitteista kunnanvaltuustolle seuraavan selvityksen: 1. valtuusto : valtuutettu Ilkka Roinisen valtuustoaloite, että Rautavaaran kunta ryhtyisi elintarvikehankinnoissaan suosimaan lähiruokaa. Aloitteessa esitetään mm., että kunnan hankintoja ohjaavissa ja kunnanstrategisissa asiakirjoissa lähiruoka-ajattelu otetaan yhdeksi painopiste-alueeksi ja toimintaa ohjaavaksi arvoksi. Valtuustoaloitetta on käsitelty seuraavasti: Kunnanhallitus : Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 1/ seutukehittäjä Riikka Tähtinen selvitti Kuopion alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKOohelma) Ohjelma muodostuu kolmesta toimintalinjasta (TL) sekä niitä toteutuvista toimenpidekokonaisuuksista (Tpk). Valtuustoaloite liittyy TL 2: Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus ja Tpk 2.2. Elintarvikeselvitys Sisä-Savon seutuyhtymä koordinoi/seutu-kehittäjä Olli Kokander puh Kunnanhallitus päätti pyytää valtuutettu Ilkka Roinisen tekemästä valtuustoaloitteesta sivistystoimen tulosalueen; opetustoimen, ateriapalvelun ja päivähoidon sekä Sisä-Savon seutuyhtymän/seutukehittäjä Olli Kokanderin kirjalliset lausunnot ja asetti lausuntojen määräajaksi pe klo Kunnanhallitus : Pyydetyt lausunnot saatiin kirjallisesti määräaikaan mennessä. Paikallisesti tuotettu ruoka ja lähiruoka ovat viime vuosina nousseet keskeiseksi puheenaiheeksi ja kehittämiskohteeksi koko maan tasolla. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma julkistettiin Ohjelman sivulla 51 linjataan Ruokapolitiikkaa mm. seuraavasti: Hallitus toteuttaa luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelman, jonka avulla tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi, kehitetään luomuruokaketjua ja nostetaan lähiruoan jalostusastetta. Luomu- ja lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun otetaan Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi. Kehittämisessä painotetaan muun muassa luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta. Kasvatetaan luomu- ja lähiruoan osuutta julkisissa hankinnoissa parantamalla ja vahvistamalla pienyritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista julkisten hankintojen kilpailutuksiin mm. parantamalla hankintaosaamista ja laadullisten kriteerien esilletuloa. Kunnanhallitus päätti valtuutettu Ilkka Roinisen tekemästä valtuustoaloitteesta lähiruoan käytön suosimisesta Rautavaaran kunnan hankinnoissa seuraavaa: - kunnan hankintoja ohjaavissa ja RAUTAVAARA-SAVOTTA-kuntastrategiaasiakirjassa lähiruoka ja sen kehittäminen otettiin yhdeksi painopistealueeksi ja toimintaa ohjaavaksi arvoksi kaikissa hallintokunnissa.

14 Kunnanhallitus Paikallisesti tuotetun ruoan käytön konkreettinen edistäminen lähtee liikkeelle aina kuntastrategiasta. Nimettiin vastuuhenkilöksi kunnanjohtajan/kunnanhallitus. - lähiruoka sisällytettiin nykyistä painokkaammin varhaiskasvastuksen toimintasuunnitelmiin sekä aihekokonaisuutena kunnan koulujen opetus- ja vuosisuunnitelmiin sekä nimettiin vastuuorganisaatioksi kunnan sivistyslautakunta /vastuuhenkilöksi Matti Korkalainen. - esitettiin Kuopion alueen KOKO-ohjelmaan , että Rautavaaran kunta on kiinnostunut pääsemään mukaan erilaisiin lähiruoan kehittämishankkeisiin: paikallisen ruoan aluetaloudellinen hyöty ja työllistävä vaikutus sekä nimettiin vastuuorganisaatioksi kunnan elinkeinolautakunta/vastuuhenkilö Janne Tervo. Valtuutettu Ilkka Roinisen, kd tekemä valtuustoaloite on johtanut tulokseen ja on tältä osin loppuunkäsitelty. 2. valtuusto : perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite 200 euron tulospalkkion maksamisesta kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille vuoden 2010 hyvästä tuloksesta. Perusteluina esitetään, että hyvä tulos johtuu kaikkien työpanoksesta ja kunnanhallitus palkitsi eläkkeelle jäävän Matti Matikaisen eurolla. Valtuustoaloitetta on käsitelty seuraavasti: Kunnanhallitus : "KVTES luku II 7 Tulospalkkio 1 mom. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa tulospalkkiota, joka perustuu kunnan/kuntayhtymän toimintayksiköiden palvelutuotannon tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun ylittämiseen. 2 mom. Tulospalkkioina voidaan maksaa asianomaisen tulosyksikön henkilöstölle osa hyödystä, jonka kunnalle/kuntayhtymälle voidaan todeta koituvan tuloksellisuuden parantumisesta. Tulospalkkioihin voidaan käyttää vuodessa enintään 5 % ao. tulosyksikön vuotuisesta palkkasummasta. Tuloksen aikaansaamiseen vaikuttaneelle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan jälkikäteen seurantajaksolta ennakolta vah-vistettujen perusteiden mukainen erillinen euromääräinen tulospalkkio. 3 mom. Tulospalkkio ei ole varsinaista palkkaa ja se maksetaan erillään varsinaisesta kuukausipalkasta. Vuosilomaa lukuun ottamatta tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva virantoimituksen/työnteon keskeytysaika vähentää vastaavassa suhteessa tulospalkkion määrää, jollei ao. viran-omainen toisin päätä." Tulospalkkion perusteeksi valitaan ao. tulosyksikössä toiminnan onnistumista mahdollisimman monipuolisesti kuvaavia tavoitteita. Tavoitteet voivat olla toiminnallisia ja mitattavia tunnuslukuja, joiden avulla tuloksia seurataan ja määritellään palkkioon oikeuttava taso.

15 Kunnanhallitus Tulospalkkio rahoitetaan järjestelmän käyttöönottamisen tuloksena saavutetusta hyödystä. Hyöty voi olla kustannussäästöä, suoritemäärän lisääntymistä tai laatu- ja palvelutason parantumista, joille arvioidaan mahdollisimman objektiivinen rahallinen arvo. Hyötyä arvioitaessa käytetään esim. edellisten vuosien tietoja tai niiden keskiarvoa. KVTES:n mukaan toimivaltainen viranomainen päättää ketkä kuuluvat tulospalkkion piiriin, palkkion perusteena olevat tavoitteet, seurantajakson pituuden sekä mikä osa hyödystä jaetaan ja miten palkkio jaetaan. Se myös toteaa kunnalle koituvan hyödyn ja asetettujen tavoitteiden ylittämisen. Kunta-alan palkkausta säätelee Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset, joihin kuuluvat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Kunnallinen opetus alan virka- ja työehtosopimus, Lääkärisopimus, Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus ja Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus sekä pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisistä kunnissa ja kuntayhtymissä ja pöytä kirja kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista. Myös muusikoilla ja näyttelijöillä ja eräillä muilla henkilöstöryhmillä on omat sopimuksensa. Sopimusten allekirjoittajina ovat Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni ja Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN. Myös TNJ:n jäsenjärjestö SUPER on sopimuksen piirissä. Tehyn jäseniin sovelletaan hyväksyttyä Tehy-ratkaisua, joka on voimassa Rautavaaran kunnassa ei ole vielä käytössä kokonaisvaltaisesti tulospalkkiota. Kunnanhallitus päätti kokouksessa :ssä 167 myöntää eläkkeelle jäävälle kunnanjohtaja Matti Matikaiselle tulospalkkiona kahden (2) kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen ( ). Päätökseen liittyi Toivo Rissasen kirjallinen eriävä mielipide. Liikelaitosmuotoisessa, pienessä organisaatiossa sen käyttöönotto pilottikohteena olisi todennäköisesti yksinkertaisempaa. Mikäli tulos-palkkio halutaan käyttöön vuodelle 2012, on tulospalkkion perusteet määriteltävä kuluvan vuoden aikana. Tulospalkkiot ovat osa kannustavaa palkkausta. Tulospalkkiojärjestelmän laatiminen ei käy kädenkäänteessä, mutta huolellisesti suunniteltu järjestelmä palkitsee kehittäjänsä. Tulospalkkiokokeilut kunnissa ja kuntayhtymissä ovat osoittaneet, että järjestelmän käyttöönoton myötä toiminta tehostuu, tavoitteet selkiytyvät ja yhteistyö paranee. Tulospalkkiojärjestelmää on käytetty menestyksellisesti myös muutosjohtamisen välineenä. Kunnanhallitus päätti : 1. käynnistää Rautavaaran kunnan eri tulosalueilla noudatettavaksi esittely-tekstissä ja KVTES:n liitteessä 9 kuvatun KVTES:n ohjeistuksen mukaisen tulospalkkion laadintatyön. 2. antaa tulospalkkion käyttöönottamisen valmistelun kuluvan vuoden aikana palkkatoimikunnan tehtäväksi vuoden 2012 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille

16 Kunnanhallitus eri tulosalueille: hallinto, elinkeinotoimi, perusturva, sivistystoimi ja teknisen toimi ja kuntakonserniin valmistellut tulospalkkiomallit hyväksyy kunnanhallitus. Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Toivo Rissanen ehdotti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä, jotta vielä tämän vuoden aikana kunnan palveluksessa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille voitaisiin maksaa 200 euron suuruinen tulospalkkio vuoden 2010 tilinpäätöksen hyvästä tuloksesta. Perusteluna kunnan henkilökunnan yhdenvertaisuus: kunnan myöntämä euron tulospalkkio aikaisemmalle kunnanjohtaja Matti Matikaiselle. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut kunnanjohtajan ehdotus, koska jäsen Toivo Rissasen ehdotusta ei kukaan ole kannattanut. Merkitään, että jäsen Toivo Rissanen jätti päätökseen seuraavan perustellun eriävän mielipiteen (KuntaL 61): Esitän kunnanjohtajan esityksestä poiketen, että valtuustoaloitteen tarkoitus on maksaa 200 euron tulospalkkio nyt heti vuoden 2010 hyvästä tuloksesta kuten kunta maksoi Matti Matikaisellekin. Näin saatetaan muukin henkilökunta yhdenvertaiseen asemaan aikaisemmalle kunnanjohtajalle myönnetyn tulospalkkion kanssa. Kunnanvaltuusto nro 5/ sivu 17: Talousarvioon sisältyy Yhteistyökomitealle :n määrärahavarasus henkilöstön palkkapolitiikan kehittämiseen KVTES:n luku II 7 :n mukaisesti. Yhteistyökomitea valmistelee pelisäännön palkitsemiseen. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite on johtanut tulokseen ja on loppuunkäsitelty. Valtuustoaloite on Yhteistyökomitean valmistelussa: kokonaisvaltainen tulospalkkion pelisäännöt. 3. valtuusto : perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Kelan aukioloista. Valtuutettu Toivo Rissanen esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteena, että kunnanhallitus/valtuusto ryhtyisi pikaisesti vielä neuvottelemaan Kelan kanssa. Tavoitteena, että Kelan toimisto olisi auki Rautavaaralla auki 1-2 päivää viikossa asiakkaita varten. Perusteluina esitetään, että kuntalaisilta on tullut erittäin paljon palautetta, ettei yhteispalvelupisteestä ole saatavia palveluja. Muualle Kelan toimistoihin on pitkämatka ja Rautavaaran kunta kuuluu puitelain 5 :n mukaisesti pitkien välimatkojen kuntiin. Kelan palvelut tulisi turvata lähipalveluna kuntalaisille Valtuustoaloitetta on käsitelty seuraavasti: Kunnanhallitus : Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa :ssä 162 Yhteispalvelusopimuksen Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Savon vakuutuspiirin ja Rautavaaran kunnan kesken.

17 Kunnanhallitus Ennen sopimuksen hyväksymistä kunnan ja Kelan Pohjois-Savon vakuutuspiirin edustajat ovat neuvotelleet yhteispalvelun järjestämisestä vakuutuspiirin ja Rautavaaran kunnan yhteistyönä. Neuvottelu järjestettiin Lisäksi vakuutuspiirin johtaja Tuula Soukkanen selosti KELA:n tilannetta ja yhteispalvelun järjestämistä kunnanhallitukselle Kuntalaisille tarkoitettu erillinen tiedotustilaisuus järjestettiin kunnanviraston valtuustosalissa Kansaneläkelaitos on päättänyt, että se sulkee hallinnollisesti Rautavaaralla sijaitsevan Kelan toimiston ja suuntautuu yhteispalveluun. KELAn palvelujen järjestämisestä on allekirjoitettu yhteispalvelusopimus. Rautavaaran yhteispalvelupisteessä tarjotaan KELAn avustavia asiakaspalvelutehtäviä (vakiopalveluvalikoima) maanantaista perjantaihin klo ja lomakausina kunnanhallituksen tekemien päätöksien mukaisesti. Sopimus on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Esityslistan liitteenä oleva Yhteispalvelusopimus Rautavaaran kunta ja KELA, Pohjois-Savon vakuutuspiiri selventää asiaa tarkemmin. Kunnanhallitus päätti : 1. merkitä perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloitteen tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi ja huomioitavaksi jatkoneuvottelujen valmistelussa. 2. informoida allekirjoitetun yhteispalvelusopimuksen mukaisesti ongelmista toimeksiantajaa (KELAa). Toimintaa ja muutostarpeita seurataan vuosittain sovittavassa yhteisessä seurantapalaverissa, jonne toimeksisaaja eli Rautavaaran kunta toimittaa toimeksiantajalle (KELAlle) eritellyn raportin. Perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemä valtuustoaloite on johtanut tulokseen. Yhteispalvelusopimuksen kohdan momentin mukainen yhteinen seurantapalaveri järjestetään vuonna Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus LUETTELON ANTAMINEN KUNNANVALTUUSTOLLE VALTUUTETUIKSI JA VARAVAL- TUUTETUIKSI VALITUISTA SEKÄ TIEDOTTAMINEN Keskusvaaliltk 27 Pöytäkirjaan liitetään liitteeksi nro 3 luettelo valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista. Liite nro 3 jaetaan kokouksen alussa. Esittelijän ehdotus: Annetaan kunnanvaltuustolle luettelo valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnallisvaalien 2012 tuloksen perusteella liitteen nro 3 mukaisesti. Muilta osin vaalien tuloksesta tiedotetaan vaalilain 95 :n mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 244 Esityslistan liite: - Luettelo valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnallisvaalien 2012 tuloksen perusteella, liite 6 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle luettelon valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnallisvaalien 2012 tuloksen perusteella liitteen 4 mukaisesti. Uuden valtuuston toimikausi vv Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN ALOITTEET/VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KYSTERILLE TERVEYSKESKESKUSMAKSUJEN POISTAMISESTA VUODEN 2013 ALUSTA LUKIEN Kvalt Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Valtuuston kokouksessa jätettiin puheenjohtajalle kolme (3) valtuustoaloitetta: 1. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite/kysteri:lle aloite terveyskeskusmaksujen poistamisesta Valtuutettu Markku Pursiainen esitti vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteen. Aloitteessa esitetään, että kunta tekee KYSTERI:Ile aloitteen terveyskeskusmaksujen poistamisesta vuoden 2013 alusta lukien. Valtuustoaloite on tämän pöytäkirjan liitteenä 8. Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää kaikki kolme (3) aloitetta kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Khall 157 Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite , liite 1 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Rautavaaran kunta: 1. ei vielä tässä vaiheessa tee suoraa esitystä KYSTERI:lle terveyskeskusmaksujen poistamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. 2. vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemä valtuustoaloite lähetetään perusturvalautakunnalle valmisteltavaksi vuoden 2013 talousarvioprosessin yhteydessä (TA-2013 ja Tasu ).

20 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Esittelijän perustelut: - Nykyisin täysi-ikäisen henkilön terveyskeskuskäynti maksaa KYSTERI:ssä lain salliman maksimimäärän 13,80 euroa. - Tehtyjen selvityksen mukaan terveyskeskustoiminnan laskutusta ei voitaisi kuitenkaan kokonaan lopettaa ulkokuntalaskutuksen ja vapaan hakeutumisen käynnistymisen takia. - Uusi terveydenhuoltolaki laajenee vuonna 2014 niin, että potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö myös kotikunnan ulkopuolelta kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. - Maamme hallitus linjasi kuntauudistuksen jatkoa niin, että sosiaalija terveystoimi uudistetaan lakkauttamalla nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, ja siirtämällä sote-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolle, eli yhdelle kunnalle tai sote-alueelle. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Perusturvaltk 90 Pykälä oli perusturvalautakunnan kokouksessa / kohdassa 2.3 ilmoitusasiana. Vuonna 2011 terveyskeskusmaksuja tilinpäätöstietojen mukaan perittiin ,03. Ajalla maksuja on kertynyt noin Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2013 perustui kunnanhallituksen / 177 antamiin laadintaohjeisiin, missä muun muassa käyttötulojen kasvuksi oli arvioitu 3,2%-4,3%. Perusterveydenhuollon vastuualueen, mihin liikelaitos Kysterin talousarvio sisältyy, osoittaa kasvua vuodelle 2013 vuoden 2012 talousarvioon nähden 4,7 % ( ). Liikelaitos Kysterin talousarvio vuodelle 2012 on ja vuodelle 2013 yhteensä (erotus ). Tulojen karsiminen ei ole mahdollista, koska vastaavasti menoista tulisi löytää vastaava säästö. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta esittää kantanaan kunnanhallitukselle, että tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista terveyskeskusmaksujen poistamiseen. Lisäksi perusturvalautakunta perustelee päätöstään kunnanjohtajan edellä esittämillä perusteluilla. Markku Pursiainen teki seuraavansisältöisen vastaehdotuksen: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Rautavaaran kunta tekee aloitteen Kysterille terveyskeskusmaksujen poistamiseksi 2013 aikana. Rauha Partanen kannatti Markku Pursiaisen ehdotusta.

21 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty perusturvajohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä perusturvajohtajan päätösehdotukselle annettiin 4 ääntä (Eero Kukkonen, Kaarina Kekäläinen, Leena Parviainen ja Kirsi Kokkonen) ja Markku Pursiaisen päätösehdotukselle annettiin 3 ääntä (Markku Pursiainen, Rauha Partanen ja Samuli Rydenfelt). Khall 246 Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena perusturvajohtajan päätösehdotus on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi. Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi ja hyväksyi kuntarakenneluonnoksen lähetettäväksi lausuntokierrokselle kuntiin. Rakennelakiluonnos lähetetään lausunnolle kuntiin viikolla 47 ja lausuntoaika päättyy Lausuntopyynnössä on linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Rautavaaran kunta: 1. ei tee esitystä KYSTERI:lle (perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Pohjois-Savon shp:ssä) terveyskeskusmaksujen poistamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. 2. vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemä valtuustoaloitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha ei sisälly kunnan vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan, koska tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista terveyskeskusmaksujen poistamiseen. Tilanne on sama kaikilla KYSTERIn jäsenkunnilla (8 kuntaa): Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Pielavesi, Keitele, Vesanto, Tervo ja Leppävirta). 3. merkitä tietoonsa saatetuksi esittelijän lisäperustelut: - vuonna 2011 terveyskeskusmaksuja tilinpäätöstietojen mukaan perittiin ,03. Ajalta maksuja on kertynyt noin nykyisin täysi-ikäisen henkilön terveyskeskuskäynti maksaa KYSTERI:ssä lain salliman maksimimäärän 13,80 euroa. - tehtyjen selvityksen mukaan terveyskeskustoiminnan laskutusta ei voitaisi kuitenkaan kokonaan lopettaa ulkokuntalaskutuksen ja vapaan hakeutumisen käynnistymisen takia. - uusi terveydenhuoltolaki laajenee vuonna 2014 niin, että potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö myös kotikunnan ulkopuolelta kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

22 Kunnanhallitus maamme hallitus linjasi kuntauudistuksen jatkoa niin, että sosiaalija terveystoimi uudistetaan lakkauttamalla nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, ja siirtämällä sote-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolle, eli yhdelle kunnalle tai sote-alueelle. - KYSTERIn SoTe-eheys-ryhmän ohjausryhmä kokous oli perjantaina , joka käynnisti Pohjois-Savon shp:ssä toimeenpanohankkeen. Valtakunnallinen SoTe-uudistuksen ohjeistus asettaa reunaehdot. Ulkopuolisena asiantuntija toimii Seppo Tuomola. - sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueita on viisi. Erityisvastuualueiden rooli ja tehtävät tarkennetaan jatkotyössä niin, että kuntien asema palvelujen järjestäjänä vahvistuu. - alueellisten erityispiirteiden huomioon ottaminen tärkeää ja edellä esitetyt linjaukset edellyttävät tarkempia alueellisia selvityksiä, josta johtuen hallitus asettaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen jatkotyön tueksi selvityshenkilötyöryhmän. Selvityshenkilöiden tehtävänä on alueen kuntien ja olemassa olevien yhteistoimintamallien erityispiirteiden kartoitus ja ratkaisuehdotusten esittäminen. Selvitystyö toimii apuna ensi vuonna tehtäville kuntien omille kuntarakenneselvityksille. Tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden (sote-alueiden) määrä ja tarkempi rakenne määritellään sen jälkeen, kun kuntarakenteen keskeiset ratkaisut ovat selvillä. - sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut keväällä 2012 työryhmän valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Työryhmän toimeksianto on vuoden 2012 loppuun. - Valtioneuvosto on linjannut aikaisemmin, että sosiaali- ja terveydenhuollon pääpiirteiden on oltava tiedossa, kun kuntarakennelaki astuu voimaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan vuonna Koska kuntarakennelaki on lähdössä lausuntokierrokselle viikolla 47, on samassa yhteydessä lähetetty kaikille kunnille tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen peruslinjaukset. Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Rauha Partanen ehdotti, jäsen Arto Hakkaraisen kannattama, että Rautavaaran kunta tekee aloitteen KYSTERIlle terveysmaksujen poistamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, siten että esittelijän ehdotus on JAA ja jäsen Rauha Partasen ehdotus EI. Puheenjohtajan tekemä äänestysjärjestys ja äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä JAA -ääntä (Ahonen, Keinänen, Ovaskainen ja Pursiainen) ja kolme EI -ääntä (Hakkarainen, Kilpeläinen ja Partanen). Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen päätökseksi on tullut esittelijän ehdotus.

23 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: ARKKITEHTIKILPAILUN KÄYNNISTÄMINEN RIVITALO MÄÄRÄALALLE RAUTAHARJU RN:O 4:426 Khall 247 Suunnittelun merkitystä korostetaan harvoin liikaa. Hyvä suunnittelija säästää rakentajalle suunnittelupalkkiotaan enemmän. Siksi suunnittelu on väärä paikka säästää kustannuksia. Puutteellinen tai huono suunnittelu aiheuttaa helposti suuremmat kustannukset ja jopa rakenteellisen riskin kuin hyvään suunnitteluun sijoitettu raha. Myös ammattirakentajat tietävät tämän. Arkkitehtikilpailun avulla suunniteltaisiin ja sen voittaneen ehdotuksen viitoittamalla tavalla rakennettaisiin kuntaan erittäin tasokas rivitalo (AR 6-10 asuntoa), jossa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti laajakaistan antamia mahdollisuuksia ja uutta mobiiliteknologiaa. Teknologian avulla turvattaisiin esim. ikäihmisten itsellinen asuminen 150 vuotiaaksi. Määräalan pinta-ala on m2, osa tilasta Rautaharju RN:o 4:426 (osoite Tulimäentie 4). Rakentamiselle ei ole kaavallista estettä. Arkkitehtikilpailua puoltavat kunnassa tehdyt positiiviset asiat: 1. Palvelutalo Lepola laajennus ja peruskorjaus sijainti mainio, tänä vuonna valmistuneen puiston toisella puolella - kunta on panostanut Palvelutalo Lepolaan: terveyskeskuksen peruskorjaus, Lepola 2, Hopeapaju ja Päivänsini (entinen Lepola 1) * bruttokustannukset yhteensä 8,1 milj. euroa * ARAn avustukset yhteensä 1,9 milj. euroa * asuntojen määrä 50 kpl. 2. Monitoimipuisto ja Punainen Tori ovat välittömässä läheisyydessä * puisto tehtiin elinkaarimallilla monipuolisilla liikuntavälineillä * tori valmistui lokakuussa 2010: tapahtumien tori; keskustelujen herättäjä ja imettäjä, yhteisöllisyyden rakentaja jne. 3. Kunnan kahdelle vaakunakirveille uusi merkitys - kirves nro 1 eli nopeat laajakaistayhteydet (RTVO operaattorina) 100 Mb/s kuituyhteys kaikille, kunta haluaa profiloitua laajakaistakunta, joka pystyy tarjoamaan asukkailleen, yrittäjilleen ja vapaa-ajan asukkailleen nykyaikaisen asumisen perusinfraan kuuluvat luotettavat tietoliikenneyhteydet. - kirves nro 2 eli Rautavaaran Lämpöosuuskunnan tuottama kotimaisen energian kaukolämpö: metsästä enegiahaketta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:

24 Kunnanhallitus Esityslistan liite - Kaavakartta määräalasta Rautaharju RN:o 4:426, liite 7 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. järjestää arkkitehtuurikilpailun liitteessä 7 olevalle määräalalle rivitaloasuntojen suunnittelusta. Kilpailu toteutetaan esim. Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kutsukilpailuna. 2. kilpailun teknisestä toteuttamisesta vastaa tekninen osasto. 3. kutsukilpailun kustannukset katetaan vuoden 2013 talousarvion kustannuspaikalta Kirkonkylän asemakaava-alue. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus KUNNANINSINÖÖRIN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN Khall 248 Kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen on jäämässä osa-aikaeläkkeelle alkaen. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 15/ :ssä 192 puoltanut osa-aikaeläkehakemusta voimassa olevan Kunnallisen eläkevakuutuksen (Keva) osa-aikasäännösten mukaisesti. Kevan päätös asiasta on luvattu joulukuuksi. Kunnan hallintosääntö: 2. luku Henkilöstöasiat 12 Päätösvalta viran perustamisesta ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteiseksi sivut 5-6: Valtuusto päättää viran perustamisesta, lakkauttamisesta ja virkasuh-teen muuttamisesta työsuhteiseksi. 14 Henkilöstön kelpoisuusehdot sivu 6: Viranhaltijalta vaadittavasta kelpoisuudesta noudatetaan, mitä virkaa perustettaessa on päätetty, ellei sitä ole säädetty laissa tai asetuksessa. Kelpoisuuden muutoksista päättää kunnanhallitus. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto: 1. perustaa Rautavaaran kuntaan kunnaninsinöörin viran alkaen. 2. määrätä viran kelpoisuusehdoiksi: soveltuva maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 :n 3.mom:ssa virkaan soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto ja/tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 :ssä säädetty siirtymäsäännöksen mukainen tutkintovaatimukset. 3. määrätä viran vastaanottamiseen neljän (4) kuukauden koeajan. 4. merkitä tietoon saatetuksi uuden kunnaninsinöörin viran palkkakustannukset yms. katetaan kunnan vuoden 2013 talousarviossa (liite 2 Rautavaaran kunnan Henkilöstösuunnitelma eli Helsu). 5. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: HYÖDYKEKOHTAISEN POISTOSUUNNITELMAN VAHVIS- TAMINEN Khall 249 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 3/ :ssä 30 Rautavaaran kunnan uuden poistosuunnitelman. Voimaantulo Poistosuunnitelman kohdan 4 mukaan/hyödykkeiden ryhmittely, poistotapa ja aika sekä taseen vanhat aineelliset hyödykkeet/rakennukset ja rakennelmat: Kunnan tekninen toimi laatii tarvittaessa hyödykekohtaisen poistosuunnitelman, mikäli hyödykkeen taloudellinen pitoaika on pidempi kuin poistosuunnitelmassa. Kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään teknisen toimen esittämät hyödykekohtaiset pidemmät poistoajat. Kunnan hyödykekohtaista poistosuunnitelmaa on tarkasteltu teknisen toimen kanssa ja todettu, että rakennusten poistoajat perustuvat rakennuksen todennäköiseen taloudelliseen pitoaikaan, käytettävyyteen palvelutuotannossa sekä tulontuottamiskykyyn. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - kunnan hyödykekohtainen poistosuunnitelma, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. vahvistaa Rautavaaran kunnan hyödykekohtaisen poistosuunnitelman liitteen mukaisesti. 2. voimaantulo alkaen. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE HYVÄKSYMINEN Khall 250 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ne on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kuntalaissa on säädetty myös talousarvion rakenteesta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosat. RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia 2025-asiakirjan ja talousarvion valmistelu kytketty kiinteästi yhteen (kunnanvaltuusto nro 5/ ). Rautavaaran kunnan kuntastrategian lähtökohtana on itsenäinen yhteistyötä tekevä kunta. Kuntastrategia on kunnan johtamisen työkalu, jossa määritellään kunnan toiminnan keskeiset painopisteet, joihin kehittämistyössä panostetaan ja kohdennetaan taloudellisia voimavaroja. Tulevaisuuden muutoksiin vastataan pitämällä kuntatalouden vakautta edelleen yhtenä keskeisenä strategisena painopistealueena. Kuntatalouden hoidossa on toimittava pitkäjänteisesti ja pidättyvästi siten, että tasapainotila suunnitelmakaudella saavutetaan. Kunnan vakaa talous luo perustan muulle kehitystyölle. Elinvoimaisen kunnan rakentamisen painopisteet eli keihäänkärjet: 1. Kunnan talous: terve kuntatalous, työvoima ja tuottavuus 2. Elinkeinot ja työllisyys: elinkeino-/työvoimastrategia (ELPO) 3. Perusturva: sosiaali- ja terveystoimi (PARAS-hanke), ikääntyminen 4. Perusturva: sivistystoimi/koulutus, osaaminen, vapaa-aika: liikunta ja kulttuuri 5. Tekninen toimi: asuminen, ympäristö ja infrastruktuuri. Palvelutarpeen (ikärakenteen muutos) ja palvelutarjonnan muutokset (eläköityminen) tulee kyetä ennakoimaan tasapainoisen ja hallittavan kehityksen turvaamiseksi (PARAS-hankkeen toteuttaminen: KYSTERI aloitti ).

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 12.09.2011 klo 18.30 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 378 198 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 10.00-15.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 32 20 Sopimuksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSAIKA Torstai 15.05.2014 klo 11.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 251 124 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 1.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 66 123 66 Talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 17.12.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 97 176 97 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS Rautavaaran kunta TILINPÄÄTÖS 2012 Strategia prosessi; luo, sitouttaa ja opettaa Päamäärät Näkökulmat Kriittset menestystekijä Visio Arvot Mittarit ja tavoitetaso Toimintaympäristön ja kunnan arviointi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot