RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ laillisuus ja täytäntöönpano :t Talousarviolainan ottaminen/ta Vesi- ja viemärilaitos/jäännöspääoman muuttaminen Rautavaara-Savotta: Kuntarekryn esittely klo 9.30 alkaen/ Asiakkuuspäällikkö Mari Wendell/Sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöönottaminen Rautavaaran Laajakaistakunnassa Kuntalaisaloitteet vuonna Valtuustoaloitteet vuonna Luettelon antaminen kunnanvaltuustoille valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista sekä tiedottaminen Vapautuksen myöntäminen kunnan saatavasta Valtuutettujen aloitteet/vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite KYSTERIlle terveyskeskusmaksujen poistamisesta vuoden 2013 alusta lukien Rautavaara-Savotta: Arkkitehtikilpailun käynnistäminen rivitalo määräalalle Rautaharju RN:o 4: Kunnaninsinöörin viran perustaminen alkaen Rautavaara-Savotta: Hyödykekohtaisen poistosuunnitelman vahvistaminen Rautavaara-Savotta: Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyminen Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 18/2012 Sivu 494 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen/poissa :n 239 ajan klo /varajäsen Jorma Korhonen Arto Hakkarainen Eila Keinänen Reijo Kilpeläinen Mika Mustonen/poissa/varajäsen Eino Ovaskainen Rauha Partanen Rauni Pursiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Marjaleena Korhonen, kv:n 1. vpj./poissa Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Kilpeläinen ja Arto Hakkarainen sekä varalle Rauni Pursiainen ja Rauha Partanen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Arto Hakkarainen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja 239 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Reijo Kilpeläinen Arto Hakkarainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN NRO 3/ LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO :T Khall 238 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanojen yhteydessä niiden laillisuusvalvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai on muutoin lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöönpanematta ja saatettava tämä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset, niiden valituskelpoisuudesta riippumatta. Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 3/ käsiteltiin seuraavat päätösasiat: - Eron myöntäminen Toivo Rissaselle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja uuden luottamushenkilön valinta kunnanhallituksen varsinaiseksi jäseneksi/valinnat muihin vapautuneisiin luottamustehtäviin - Notkotien ja Louhitien peruskorjaus - RAUTAVAARA-SAVOTTA: Metsätalo-nimisen tilan myyminen - Jätekukko Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen/jätekukko Oy:n osakkeiden keskinäinen sopimus takausvastuiden jakamisesta - Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Vuoden 2012 talousarvion toteutumavertailu ajalta Rautavaaran kunnan uuden poistosuunnitelman hyväksyminen Kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ pidetyn kokouksen pöytäkirja on tarkastettu (pöytäkirjan tarkastajat Rauni Pursiainen ja Veijo Oinonen) ja pidetty yleisesti nähtävillä keskiviikkona klo kunnanvirastossa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ päätökset ( :t 23-32) ovat: 1. syntyneet laillisessa järjestyksessä, 2. eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia, 3. ettei valtuusto päätöksiä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa ja 4. päättää panna päätökset täytäntöön välittömästi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN/TA-2012 Khall 239 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 5/ :ssä 40 Rautavaaran kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman Vuoden 2012 talousarvio (sivu 39) sisältää euron suuruisen lainan ottamisen valtuuden. Talousarviolaina on tarpeellinen kunnan tekeillä olevien investointien rahoittamiseen, mutta vuodelle 2012 riittää lainanmääräksi euroa, joka on tarkoitus ottaa lyhyenä kahden (2) vuoden lainana. Kahden vuoden talousarviolainan, määrältään , ottamista varten on pyydetty tarjoukset seuraavilta rahoituslaitoksilta: - Handelsbanken, Kuntarahoitus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjois- Savon Osuuspankki, Danske Bank Oyj sekä Säästöpankki Optia. Tarjouksen talous-arviolainasta jättivät Kuntarahoitus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjois-Savon Osuuspankki ja Danske Bank Oyj. Korot ovat tarjouspäivän ( ) indikaatio, lopullinen korko määräytyy nostopäivän korkotason mukaan. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo, puh ja sp: ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: Esityslistan liite: - Lainatarjousten vertailu, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11). 2. ottaa euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouksen mukaisesti kiinteäkorkoisena, korkoindikaatio on 0,870 % p.a., ei muita kuluja. Laina-aika on kaksi (2) vuotta. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn ajan klo : - puheenjohtajana toimi Arto Hakkarainen - Matti Ahonen poistui kokouksesta esteellisenä - paikalla oli henkilökohtainen varajäsen Jorma Korhonen

5 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VESI- JA VIEMÄRILAITOS/JÄÄNNÖSPÄÄOMAN MUUTTAMINEN Tekn. ltk 21. Tilintarkastajat ovat jo vuosia huomauttaneet jatkuvasta vesi- ja viemärilaitoksen huonosta tuloksesta, ja että tähän tilanteeseen olisi saatava korjausta. Yksi korjausmahdollisuus olisi muuttaa vv-laitoksen jäännöspääomasta kunnalle maksettava 5 %:n osuus 1,5 prosenttiin. 5 % vuonna 2011 oli ,63, 1,5 %:n vaikutus olisi ollut , 07. Ympäristötarkastajan ehdotus: Muutoksen vaikutus tulokseen olisi ollut ,56. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesi- ja viemärilaitoksen kunnalle siirtämä 5 %:n jäännöspääoma muutetaan 1.5 %:n suuruiseksi. Tekninen lautakunta jätti asian pöydälle tarkempia selvityksiä varten. Tekn. ltk 59. Jatketaan asian käsittelyä Lisäselvityksinä liitteenä numerotta pääomakertymät, jäännöspääomat, alijäämät eriytetyn kirjanpidon aikana alkaen, sekä tietoja liikelaitosohjeesta. Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesi- ja viemärilaitoksen kunnalle siirtämä 5 %:n jäännöspääoma muutetaan 1.5 %:n suuruiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 240 Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 5/ :ssä 40 hyväksyttiin vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma Vesi-ja viemärilaitos vuoden 2012 talousarvion sivu 31: Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on turvata toimialueensa kiinteistöille tehokas ja toiminnallisesti varma veden jakelu ja jäteveden poisto. Lisäksi vv-laitos toimittaa vettä kolmelle (3) vesiosuuskunnalle. Vesi- ja viemärilaitos toimii laskennallisesti eriytettynä toimintana. Vesi- ja viemärilaitoksen kunnalle maksama jäännöspääoma on nykyisin 5 %. Kunnalle maksaman jäännöspääoman arvon tavoitteeksi asetetaan 1,5%.

6 Kunnanhallitus Esityslistan liite: - Liikelaitosohjeet, pääomakertymät, jäännöspääomat, alijäämät eriytetyssä kirjanpidossa v.2002 alkaen, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. muuttaa vesi- ja viemärilaitoksen kunnalle maksaman 5 %:n jäännöspääoma 1,5 %:n suuruiseksi. 2. ottaa uuden jäännöspääoman 1,5 %:a käyttöön vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTAREKRYN ESITTELY KLO 9.30 ALKAEN/ASIAK- KUUSPÄÄLLIKKÖ MARI WENDELL/SÄHKÖISEN REKRYTOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYT- TÖÖNOTTAMINEN RAUTAVAARAN LAAJAKAISTAKUNNASSSA Khall 219 Kuntamarkkinat pidettiin Kuntatalolla Kuntarekryn asiakkuuspäällikkö Maria Wendellin kanssa sovittiin Kuntamarkkinoilla alustavasti, että hän vierailisi Rautavaaran Laajakaistakunnassa esittelemässä Kuntarekryn palveluja kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Esittelyssä kerrottaisiin järjestelmän hyödyistä ja palveluista, mitä voidaan tehdä, niin työntekijä kuin työnantaja. Esittelyyn varattu aika max. 1 tunti. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. toivottaa asiakkuuspäällikkö Maria Wendelin tervetulleeksi maanantaina klo 9.30 alkaen kertomaan Kuntarekryn tarjoamista palveluista kunnalle. 2. kutsua tilaisuuteen kaikki operatiivisen johtoryhmän jäsenet ja kunnan sekä kuntakonsernin henkilöstöhallinnosta vastaavat esimiehet. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall 241 Kuntarekryn asiakkuuspäällikkö Maria Wendell selvitti kunnan edustajille sähköisen rekrytoinnin käyttöönoton mahdollisuuksia Rautavaaran Laajakaistakunnassa. Kuntaliitto on perustanut KL- Kuntarekry Oy:n, joka on kehittänyt yhdessä kuntien kanssa sähköisen rekrytointijärjestelmän, jonka toimittamisen KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut. Tällöin järjestelmän käyttöönotto on mahdollista ilman erillistä kilpailutusta. Esittelytilaisuudessa todettiin, että on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön sähköisen rekrytoinnin mahdollistama järjestelmä sekä vakinaisen henkilöstön että sijaisten hankinnan osalta. Vaikka kunta siirtyy käyttämään sähköistä rekrytointijärjestelmää, tulee kirjallisetkin hakemukset edelleen ottaa huomioon.

8 Kunnanhallitus Kuntarekryn käytön etuna on, että se tarjoaa netissä yhden uuden ilmoituskanavan työpaikoille. Koska järjestelmä on jo laajasti käytössä kunnissa, työntekijät seuraavat sinne tulevia avoimia työpaikkoja. Järjestelmä sisältää myös valmiit pohjat työpaikoista ilmoittamiseen, joka nopeuttaa työskentelyä. Järjestelmästä saadaan myös yhteenvedot hakijoista, jolloin säästetään työaikaa, koska yhteenvetoja ei tarvitse erikseen koota. Sijaisten hankinnan osalta järjestelmä helpottaa tilannetta sikäli, että sijaisuuksia tekevät henkilöt voivat järjestelmän kautta ilmoittaa halukkuudestaan sijaisuuksien tekemiseen. Yhdellä ilmoittautumisella henkilö voi ilmoittaa halukkuutensa tehdä sijaisuuksia useammassa kunnassa. Järjestelmä sisältää myös ominaisuuden, jossa työnantaja voi tekstiviestillä ilmoittaa useammalle ilmoittautuneelle henkilölle sijaisuudesta ja nopein vastaaja saa sijaisuuden. Rekrytointijärjestelmällä saadaan siis lisää näkyvyyttä rekrytoinneille ja nopeutetaan hakuprosessia ja vähennetään siihen kuluvaa työaikaa. Lisäksi järjestelmän kautta saadaan tilastotietoja mm. auki olleista työpaikoista ja hakijamääristä Kuntarekry-järjestelmässä on kolme eri mallia, jotka on hinnoiteltu eri tavalla. Laajin on 360-malli, jossa itse muokataan ilmoituspohjat tulosteet yms. Steppi-mallissa hyödynnetään olemassa olevia pohjia. Nostomalli taas mahdollistaa vain työpaikkailmoittelun järjestelmässä. Esittelytilaisuudessa Steppi-mallin käyttöönotto olisi parasta Rautavaaralle, sillä tämän kokoisessa kunnassa ei ole suurta tarvetta omien mallien muokkaamiseen ja se hidastaisi järjestelmän käyttöönottoa. Steppi-mallin kustannukset olisivat 179 ja alv. käyttäjätunnusta kohden 12 kuukauden jaksossa kolmenkymmenen ensimmäisen tunnuksen osalta ja tämän jälkeen 110 ja alv. Lisäksi tekstiviestijärjestelmää varten tulee tehdä sopimus Elbit Oy:n kanssa, joka perii 0,09 /tekstiviesti lähetetyistä viesteistä. Lisäksi järjestelmän käyttökoulutuskustannukset ovat 1250 / koulutuspäivä/10 käyttäjän ryhmä. Koulutuspäiviä tulee kaksi käyttäjää kohden. Toisena päivänä opetellaan vakinaisen henkilöstön rekrytointi ja toisena päivänä sijaisrekrytointi. Kustannukset jaettaisiin tulosalueiden/osastojen kesken käyttöliittymien ja koulutettavien suhteessa.

9 Kunnanhallitus Lisätietoa Esityslistan liitteet numerotta: - Sopimus Kuntarekry.fi-palvelun käytöstä - Kuntarekry.fi-palvelun hinnasto Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. tehdä KL-Kuntarekry Oy:n kanssa liitemateriaalin mukaisen sopimuksen ja Elbit Oy:n kanssa sopimuksen järjestelmään liittyvän tekstiviestiominaisuuden käytöstä. 2. kustannuksista vastaa tulosalueet kukin omalta osaltaan. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus KUNTALAISALOITTEET VUONNA 2011 Khall 242 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Rautavaaran kunnan voimassa olevan hallintosäännön 35 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ): Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Kunnassa jätettiin vuonna 2011 kaksi (2) kuntalaisaloitteet: 1. Pirkko ja Hugo Hartikaisen tekemä kuntalaisaloite Pieneläinten hautuumaasta. 2. Maija-Liisa Kettusen kuntalaisaloite Kotiapu-yrittäjästä Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet : - Pirkko ja Hugo Hartikaisen tekemä kuntalaisaloite Pieneläinten hautuumaasta, liite 1 - Maija-Liisa Kettusen kuntalaisaloite Kotiapu-yrittäjästä, liite 2

11 Kunnanhallitus Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa valtuustolle, että vuonna 2011 Rautavaaran kunnassa tehdyt kuntalaisaloitteet on käsitelty seuraavasti: 1. Pirkko ja Hugo Hartikaisen tekemä kuntalaisaloite Pieneläinten hautuumaasta - kunnanvaltuuston varasi kokouksessa nro 5/ :ssä 40 vuoden 2012 talousarvion Investointiosaan euron määrärahan Pieneläinten hautuumaan toteuttamiseen. Pieneläinten hautuumaa sijaitsee Rautaharju nimiselle tilalla Rnro 4:426. Aloite on johtanut tulokseen ja toteutettu teknisen lautakunnan toimesta. Aloite katsotaan loppuunkäsiteltyksi. 2. Maija-Liisa Kettusen kuntalaisaloite Kotiapu-yrittäjästä - kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 4 päättänyt saattaa tehdyn kuntalaisaloitteen T:mi Hannan kotiavun, Työn Uudet Areenan ry:n (TUA ry), Rautavaaran Työraitti ry:n, Etsivä nuorisotyö-hankkeen ja kunnan elinkeinolautakunnan tietoon jatkotoimenpiteitä varten. - elinkeinolautakunta järjesti asiasta infotilaisuuksia vuonna Aloite on laitettu kunnan toimesta eteenpäin ja aloite on loppuunkäsitelty. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa tekninen lautakunnan tehtäväksi laatia Pieneläinten hautuumaan käyttösäännöt.

12 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEET VUONNA 2011 Khall 243 Kuntalain 15 :n mukaan valtuuston työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä annetaan määräyksiä valtuutetun aloitteen käsittelystä. Kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty valtuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mikä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuoden 2011 aikana jätettiin kunnanvaltuuston kokouksissa kolme (3) valtuustoaloitetta: 1) valtuusto : valtuutettu Ilkka Roinisen valtuustoaloite, että Rautavaaran kunta ryhtyisi elintarvikehankinnoissaan suosimaan lähiruokaa. 2) valtuusto : perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite 200 euron tulospalkkion maksamisesta kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille vuoden 2010 hyvästä tuloksesta. Perusteluina esitetään, että hyvä tulos johtuu kaikkien työpanoksesta ja kunnanhallitus palkitsi eläkkeelle jäävän Matti Matikaisen eurolla. 3) valtuusto : perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Kelan aukioloista. Valtuutettu Toivo Rissanen esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteena, että kunnanhallitus/valtuusto ryhtyisi pikaisesti vielä neuvottelemaan Kelan kanssa. Tavoitteena, että Kelan toimisto olisi auki Rautavaaralla auki 1-2 päivää viikossa asiakkaita varten. Perusteluina esitetään, että kuntalaisilta on tullut erittäin paljon palautetta, ettei yhteispalvelupisteestä ole saatavia palveluja. Muualle Kelan toimistoihin on pitkämatka ja Rautavaaran kunta kuuluu puitelain 5 :n mukaisesti pitkien välimatkojen kuntiin. Kelan palvelut tulisi turvata lähipalveluna kuntalaisille. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Valtuutettu Ilkka Roinisen, kd valtuustoaloite , liite 3 - Perussuomalaisten valtuustoryhmä aloite , liite 4 - Perussuomalaisten valtuustoryhmä aloite , liite 5

13 Kunnanhallitus Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa vuonna 2011 tehdyistä valtuustoaloitteista kunnanvaltuustolle seuraavan selvityksen: 1. valtuusto : valtuutettu Ilkka Roinisen valtuustoaloite, että Rautavaaran kunta ryhtyisi elintarvikehankinnoissaan suosimaan lähiruokaa. Aloitteessa esitetään mm., että kunnan hankintoja ohjaavissa ja kunnanstrategisissa asiakirjoissa lähiruoka-ajattelu otetaan yhdeksi painopiste-alueeksi ja toimintaa ohjaavaksi arvoksi. Valtuustoaloitetta on käsitelty seuraavasti: Kunnanhallitus : Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 1/ seutukehittäjä Riikka Tähtinen selvitti Kuopion alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKOohelma) Ohjelma muodostuu kolmesta toimintalinjasta (TL) sekä niitä toteutuvista toimenpidekokonaisuuksista (Tpk). Valtuustoaloite liittyy TL 2: Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus ja Tpk 2.2. Elintarvikeselvitys Sisä-Savon seutuyhtymä koordinoi/seutu-kehittäjä Olli Kokander puh Kunnanhallitus päätti pyytää valtuutettu Ilkka Roinisen tekemästä valtuustoaloitteesta sivistystoimen tulosalueen; opetustoimen, ateriapalvelun ja päivähoidon sekä Sisä-Savon seutuyhtymän/seutukehittäjä Olli Kokanderin kirjalliset lausunnot ja asetti lausuntojen määräajaksi pe klo Kunnanhallitus : Pyydetyt lausunnot saatiin kirjallisesti määräaikaan mennessä. Paikallisesti tuotettu ruoka ja lähiruoka ovat viime vuosina nousseet keskeiseksi puheenaiheeksi ja kehittämiskohteeksi koko maan tasolla. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma julkistettiin Ohjelman sivulla 51 linjataan Ruokapolitiikkaa mm. seuraavasti: Hallitus toteuttaa luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelman, jonka avulla tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi, kehitetään luomuruokaketjua ja nostetaan lähiruoan jalostusastetta. Luomu- ja lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun otetaan Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi. Kehittämisessä painotetaan muun muassa luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta. Kasvatetaan luomu- ja lähiruoan osuutta julkisissa hankinnoissa parantamalla ja vahvistamalla pienyritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista julkisten hankintojen kilpailutuksiin mm. parantamalla hankintaosaamista ja laadullisten kriteerien esilletuloa. Kunnanhallitus päätti valtuutettu Ilkka Roinisen tekemästä valtuustoaloitteesta lähiruoan käytön suosimisesta Rautavaaran kunnan hankinnoissa seuraavaa: - kunnan hankintoja ohjaavissa ja RAUTAVAARA-SAVOTTA-kuntastrategiaasiakirjassa lähiruoka ja sen kehittäminen otettiin yhdeksi painopistealueeksi ja toimintaa ohjaavaksi arvoksi kaikissa hallintokunnissa.

14 Kunnanhallitus Paikallisesti tuotetun ruoan käytön konkreettinen edistäminen lähtee liikkeelle aina kuntastrategiasta. Nimettiin vastuuhenkilöksi kunnanjohtajan/kunnanhallitus. - lähiruoka sisällytettiin nykyistä painokkaammin varhaiskasvastuksen toimintasuunnitelmiin sekä aihekokonaisuutena kunnan koulujen opetus- ja vuosisuunnitelmiin sekä nimettiin vastuuorganisaatioksi kunnan sivistyslautakunta /vastuuhenkilöksi Matti Korkalainen. - esitettiin Kuopion alueen KOKO-ohjelmaan , että Rautavaaran kunta on kiinnostunut pääsemään mukaan erilaisiin lähiruoan kehittämishankkeisiin: paikallisen ruoan aluetaloudellinen hyöty ja työllistävä vaikutus sekä nimettiin vastuuorganisaatioksi kunnan elinkeinolautakunta/vastuuhenkilö Janne Tervo. Valtuutettu Ilkka Roinisen, kd tekemä valtuustoaloite on johtanut tulokseen ja on tältä osin loppuunkäsitelty. 2. valtuusto : perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite 200 euron tulospalkkion maksamisesta kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille vuoden 2010 hyvästä tuloksesta. Perusteluina esitetään, että hyvä tulos johtuu kaikkien työpanoksesta ja kunnanhallitus palkitsi eläkkeelle jäävän Matti Matikaisen eurolla. Valtuustoaloitetta on käsitelty seuraavasti: Kunnanhallitus : "KVTES luku II 7 Tulospalkkio 1 mom. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa tulospalkkiota, joka perustuu kunnan/kuntayhtymän toimintayksiköiden palvelutuotannon tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun ylittämiseen. 2 mom. Tulospalkkioina voidaan maksaa asianomaisen tulosyksikön henkilöstölle osa hyödystä, jonka kunnalle/kuntayhtymälle voidaan todeta koituvan tuloksellisuuden parantumisesta. Tulospalkkioihin voidaan käyttää vuodessa enintään 5 % ao. tulosyksikön vuotuisesta palkkasummasta. Tuloksen aikaansaamiseen vaikuttaneelle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan jälkikäteen seurantajaksolta ennakolta vah-vistettujen perusteiden mukainen erillinen euromääräinen tulospalkkio. 3 mom. Tulospalkkio ei ole varsinaista palkkaa ja se maksetaan erillään varsinaisesta kuukausipalkasta. Vuosilomaa lukuun ottamatta tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva virantoimituksen/työnteon keskeytysaika vähentää vastaavassa suhteessa tulospalkkion määrää, jollei ao. viran-omainen toisin päätä." Tulospalkkion perusteeksi valitaan ao. tulosyksikössä toiminnan onnistumista mahdollisimman monipuolisesti kuvaavia tavoitteita. Tavoitteet voivat olla toiminnallisia ja mitattavia tunnuslukuja, joiden avulla tuloksia seurataan ja määritellään palkkioon oikeuttava taso.

15 Kunnanhallitus Tulospalkkio rahoitetaan järjestelmän käyttöönottamisen tuloksena saavutetusta hyödystä. Hyöty voi olla kustannussäästöä, suoritemäärän lisääntymistä tai laatu- ja palvelutason parantumista, joille arvioidaan mahdollisimman objektiivinen rahallinen arvo. Hyötyä arvioitaessa käytetään esim. edellisten vuosien tietoja tai niiden keskiarvoa. KVTES:n mukaan toimivaltainen viranomainen päättää ketkä kuuluvat tulospalkkion piiriin, palkkion perusteena olevat tavoitteet, seurantajakson pituuden sekä mikä osa hyödystä jaetaan ja miten palkkio jaetaan. Se myös toteaa kunnalle koituvan hyödyn ja asetettujen tavoitteiden ylittämisen. Kunta-alan palkkausta säätelee Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset, joihin kuuluvat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Kunnallinen opetus alan virka- ja työehtosopimus, Lääkärisopimus, Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus ja Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus sekä pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisistä kunnissa ja kuntayhtymissä ja pöytä kirja kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista. Myös muusikoilla ja näyttelijöillä ja eräillä muilla henkilöstöryhmillä on omat sopimuksensa. Sopimusten allekirjoittajina ovat Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni ja Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN. Myös TNJ:n jäsenjärjestö SUPER on sopimuksen piirissä. Tehyn jäseniin sovelletaan hyväksyttyä Tehy-ratkaisua, joka on voimassa Rautavaaran kunnassa ei ole vielä käytössä kokonaisvaltaisesti tulospalkkiota. Kunnanhallitus päätti kokouksessa :ssä 167 myöntää eläkkeelle jäävälle kunnanjohtaja Matti Matikaiselle tulospalkkiona kahden (2) kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen ( ). Päätökseen liittyi Toivo Rissasen kirjallinen eriävä mielipide. Liikelaitosmuotoisessa, pienessä organisaatiossa sen käyttöönotto pilottikohteena olisi todennäköisesti yksinkertaisempaa. Mikäli tulos-palkkio halutaan käyttöön vuodelle 2012, on tulospalkkion perusteet määriteltävä kuluvan vuoden aikana. Tulospalkkiot ovat osa kannustavaa palkkausta. Tulospalkkiojärjestelmän laatiminen ei käy kädenkäänteessä, mutta huolellisesti suunniteltu järjestelmä palkitsee kehittäjänsä. Tulospalkkiokokeilut kunnissa ja kuntayhtymissä ovat osoittaneet, että järjestelmän käyttöönoton myötä toiminta tehostuu, tavoitteet selkiytyvät ja yhteistyö paranee. Tulospalkkiojärjestelmää on käytetty menestyksellisesti myös muutosjohtamisen välineenä. Kunnanhallitus päätti : 1. käynnistää Rautavaaran kunnan eri tulosalueilla noudatettavaksi esittely-tekstissä ja KVTES:n liitteessä 9 kuvatun KVTES:n ohjeistuksen mukaisen tulospalkkion laadintatyön. 2. antaa tulospalkkion käyttöönottamisen valmistelun kuluvan vuoden aikana palkkatoimikunnan tehtäväksi vuoden 2012 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille

16 Kunnanhallitus eri tulosalueille: hallinto, elinkeinotoimi, perusturva, sivistystoimi ja teknisen toimi ja kuntakonserniin valmistellut tulospalkkiomallit hyväksyy kunnanhallitus. Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Toivo Rissanen ehdotti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä, jotta vielä tämän vuoden aikana kunnan palveluksessa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille voitaisiin maksaa 200 euron suuruinen tulospalkkio vuoden 2010 tilinpäätöksen hyvästä tuloksesta. Perusteluna kunnan henkilökunnan yhdenvertaisuus: kunnan myöntämä euron tulospalkkio aikaisemmalle kunnanjohtaja Matti Matikaiselle. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut kunnanjohtajan ehdotus, koska jäsen Toivo Rissasen ehdotusta ei kukaan ole kannattanut. Merkitään, että jäsen Toivo Rissanen jätti päätökseen seuraavan perustellun eriävän mielipiteen (KuntaL 61): Esitän kunnanjohtajan esityksestä poiketen, että valtuustoaloitteen tarkoitus on maksaa 200 euron tulospalkkio nyt heti vuoden 2010 hyvästä tuloksesta kuten kunta maksoi Matti Matikaisellekin. Näin saatetaan muukin henkilökunta yhdenvertaiseen asemaan aikaisemmalle kunnanjohtajalle myönnetyn tulospalkkion kanssa. Kunnanvaltuusto nro 5/ sivu 17: Talousarvioon sisältyy Yhteistyökomitealle :n määrärahavarasus henkilöstön palkkapolitiikan kehittämiseen KVTES:n luku II 7 :n mukaisesti. Yhteistyökomitea valmistelee pelisäännön palkitsemiseen. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite on johtanut tulokseen ja on loppuunkäsitelty. Valtuustoaloite on Yhteistyökomitean valmistelussa: kokonaisvaltainen tulospalkkion pelisäännöt. 3. valtuusto : perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Kelan aukioloista. Valtuutettu Toivo Rissanen esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteena, että kunnanhallitus/valtuusto ryhtyisi pikaisesti vielä neuvottelemaan Kelan kanssa. Tavoitteena, että Kelan toimisto olisi auki Rautavaaralla auki 1-2 päivää viikossa asiakkaita varten. Perusteluina esitetään, että kuntalaisilta on tullut erittäin paljon palautetta, ettei yhteispalvelupisteestä ole saatavia palveluja. Muualle Kelan toimistoihin on pitkämatka ja Rautavaaran kunta kuuluu puitelain 5 :n mukaisesti pitkien välimatkojen kuntiin. Kelan palvelut tulisi turvata lähipalveluna kuntalaisille Valtuustoaloitetta on käsitelty seuraavasti: Kunnanhallitus : Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa :ssä 162 Yhteispalvelusopimuksen Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Savon vakuutuspiirin ja Rautavaaran kunnan kesken.

17 Kunnanhallitus Ennen sopimuksen hyväksymistä kunnan ja Kelan Pohjois-Savon vakuutuspiirin edustajat ovat neuvotelleet yhteispalvelun järjestämisestä vakuutuspiirin ja Rautavaaran kunnan yhteistyönä. Neuvottelu järjestettiin Lisäksi vakuutuspiirin johtaja Tuula Soukkanen selosti KELA:n tilannetta ja yhteispalvelun järjestämistä kunnanhallitukselle Kuntalaisille tarkoitettu erillinen tiedotustilaisuus järjestettiin kunnanviraston valtuustosalissa Kansaneläkelaitos on päättänyt, että se sulkee hallinnollisesti Rautavaaralla sijaitsevan Kelan toimiston ja suuntautuu yhteispalveluun. KELAn palvelujen järjestämisestä on allekirjoitettu yhteispalvelusopimus. Rautavaaran yhteispalvelupisteessä tarjotaan KELAn avustavia asiakaspalvelutehtäviä (vakiopalveluvalikoima) maanantaista perjantaihin klo ja lomakausina kunnanhallituksen tekemien päätöksien mukaisesti. Sopimus on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Esityslistan liitteenä oleva Yhteispalvelusopimus Rautavaaran kunta ja KELA, Pohjois-Savon vakuutuspiiri selventää asiaa tarkemmin. Kunnanhallitus päätti : 1. merkitä perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloitteen tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi ja huomioitavaksi jatkoneuvottelujen valmistelussa. 2. informoida allekirjoitetun yhteispalvelusopimuksen mukaisesti ongelmista toimeksiantajaa (KELAa). Toimintaa ja muutostarpeita seurataan vuosittain sovittavassa yhteisessä seurantapalaverissa, jonne toimeksisaaja eli Rautavaaran kunta toimittaa toimeksiantajalle (KELAlle) eritellyn raportin. Perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemä valtuustoaloite on johtanut tulokseen. Yhteispalvelusopimuksen kohdan momentin mukainen yhteinen seurantapalaveri järjestetään vuonna Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus LUETTELON ANTAMINEN KUNNANVALTUUSTOLLE VALTUUTETUIKSI JA VARAVAL- TUUTETUIKSI VALITUISTA SEKÄ TIEDOTTAMINEN Keskusvaaliltk 27 Pöytäkirjaan liitetään liitteeksi nro 3 luettelo valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista. Liite nro 3 jaetaan kokouksen alussa. Esittelijän ehdotus: Annetaan kunnanvaltuustolle luettelo valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnallisvaalien 2012 tuloksen perusteella liitteen nro 3 mukaisesti. Muilta osin vaalien tuloksesta tiedotetaan vaalilain 95 :n mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 244 Esityslistan liite: - Luettelo valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnallisvaalien 2012 tuloksen perusteella, liite 6 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle luettelon valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnallisvaalien 2012 tuloksen perusteella liitteen 4 mukaisesti. Uuden valtuuston toimikausi vv Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN ALOITTEET/VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KYSTERILLE TERVEYSKESKESKUSMAKSUJEN POISTAMISESTA VUODEN 2013 ALUSTA LUKIEN Kvalt Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Valtuuston kokouksessa jätettiin puheenjohtajalle kolme (3) valtuustoaloitetta: 1. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite/kysteri:lle aloite terveyskeskusmaksujen poistamisesta Valtuutettu Markku Pursiainen esitti vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteen. Aloitteessa esitetään, että kunta tekee KYSTERI:Ile aloitteen terveyskeskusmaksujen poistamisesta vuoden 2013 alusta lukien. Valtuustoaloite on tämän pöytäkirjan liitteenä 8. Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää kaikki kolme (3) aloitetta kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Khall 157 Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite , liite 1 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Rautavaaran kunta: 1. ei vielä tässä vaiheessa tee suoraa esitystä KYSTERI:lle terveyskeskusmaksujen poistamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. 2. vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemä valtuustoaloite lähetetään perusturvalautakunnalle valmisteltavaksi vuoden 2013 talousarvioprosessin yhteydessä (TA-2013 ja Tasu ).

20 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Esittelijän perustelut: - Nykyisin täysi-ikäisen henkilön terveyskeskuskäynti maksaa KYSTERI:ssä lain salliman maksimimäärän 13,80 euroa. - Tehtyjen selvityksen mukaan terveyskeskustoiminnan laskutusta ei voitaisi kuitenkaan kokonaan lopettaa ulkokuntalaskutuksen ja vapaan hakeutumisen käynnistymisen takia. - Uusi terveydenhuoltolaki laajenee vuonna 2014 niin, että potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö myös kotikunnan ulkopuolelta kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. - Maamme hallitus linjasi kuntauudistuksen jatkoa niin, että sosiaalija terveystoimi uudistetaan lakkauttamalla nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, ja siirtämällä sote-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolle, eli yhdelle kunnalle tai sote-alueelle. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Perusturvaltk 90 Pykälä oli perusturvalautakunnan kokouksessa / kohdassa 2.3 ilmoitusasiana. Vuonna 2011 terveyskeskusmaksuja tilinpäätöstietojen mukaan perittiin ,03. Ajalla maksuja on kertynyt noin Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2013 perustui kunnanhallituksen / 177 antamiin laadintaohjeisiin, missä muun muassa käyttötulojen kasvuksi oli arvioitu 3,2%-4,3%. Perusterveydenhuollon vastuualueen, mihin liikelaitos Kysterin talousarvio sisältyy, osoittaa kasvua vuodelle 2013 vuoden 2012 talousarvioon nähden 4,7 % ( ). Liikelaitos Kysterin talousarvio vuodelle 2012 on ja vuodelle 2013 yhteensä (erotus ). Tulojen karsiminen ei ole mahdollista, koska vastaavasti menoista tulisi löytää vastaava säästö. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta esittää kantanaan kunnanhallitukselle, että tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista terveyskeskusmaksujen poistamiseen. Lisäksi perusturvalautakunta perustelee päätöstään kunnanjohtajan edellä esittämillä perusteluilla. Markku Pursiainen teki seuraavansisältöisen vastaehdotuksen: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Rautavaaran kunta tekee aloitteen Kysterille terveyskeskusmaksujen poistamiseksi 2013 aikana. Rauha Partanen kannatti Markku Pursiaisen ehdotusta.

21 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty perusturvajohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä perusturvajohtajan päätösehdotukselle annettiin 4 ääntä (Eero Kukkonen, Kaarina Kekäläinen, Leena Parviainen ja Kirsi Kokkonen) ja Markku Pursiaisen päätösehdotukselle annettiin 3 ääntä (Markku Pursiainen, Rauha Partanen ja Samuli Rydenfelt). Khall 246 Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena perusturvajohtajan päätösehdotus on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi. Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi ja hyväksyi kuntarakenneluonnoksen lähetettäväksi lausuntokierrokselle kuntiin. Rakennelakiluonnos lähetetään lausunnolle kuntiin viikolla 47 ja lausuntoaika päättyy Lausuntopyynnössä on linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Rautavaaran kunta: 1. ei tee esitystä KYSTERI:lle (perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Pohjois-Savon shp:ssä) terveyskeskusmaksujen poistamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. 2. vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemä valtuustoaloitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha ei sisälly kunnan vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan, koska tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista terveyskeskusmaksujen poistamiseen. Tilanne on sama kaikilla KYSTERIn jäsenkunnilla (8 kuntaa): Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Pielavesi, Keitele, Vesanto, Tervo ja Leppävirta). 3. merkitä tietoonsa saatetuksi esittelijän lisäperustelut: - vuonna 2011 terveyskeskusmaksuja tilinpäätöstietojen mukaan perittiin ,03. Ajalta maksuja on kertynyt noin nykyisin täysi-ikäisen henkilön terveyskeskuskäynti maksaa KYSTERI:ssä lain salliman maksimimäärän 13,80 euroa. - tehtyjen selvityksen mukaan terveyskeskustoiminnan laskutusta ei voitaisi kuitenkaan kokonaan lopettaa ulkokuntalaskutuksen ja vapaan hakeutumisen käynnistymisen takia. - uusi terveydenhuoltolaki laajenee vuonna 2014 niin, että potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö myös kotikunnan ulkopuolelta kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

22 Kunnanhallitus maamme hallitus linjasi kuntauudistuksen jatkoa niin, että sosiaalija terveystoimi uudistetaan lakkauttamalla nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, ja siirtämällä sote-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolle, eli yhdelle kunnalle tai sote-alueelle. - KYSTERIn SoTe-eheys-ryhmän ohjausryhmä kokous oli perjantaina , joka käynnisti Pohjois-Savon shp:ssä toimeenpanohankkeen. Valtakunnallinen SoTe-uudistuksen ohjeistus asettaa reunaehdot. Ulkopuolisena asiantuntija toimii Seppo Tuomola. - sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueita on viisi. Erityisvastuualueiden rooli ja tehtävät tarkennetaan jatkotyössä niin, että kuntien asema palvelujen järjestäjänä vahvistuu. - alueellisten erityispiirteiden huomioon ottaminen tärkeää ja edellä esitetyt linjaukset edellyttävät tarkempia alueellisia selvityksiä, josta johtuen hallitus asettaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen jatkotyön tueksi selvityshenkilötyöryhmän. Selvityshenkilöiden tehtävänä on alueen kuntien ja olemassa olevien yhteistoimintamallien erityispiirteiden kartoitus ja ratkaisuehdotusten esittäminen. Selvitystyö toimii apuna ensi vuonna tehtäville kuntien omille kuntarakenneselvityksille. Tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden (sote-alueiden) määrä ja tarkempi rakenne määritellään sen jälkeen, kun kuntarakenteen keskeiset ratkaisut ovat selvillä. - sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut keväällä 2012 työryhmän valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Työryhmän toimeksianto on vuoden 2012 loppuun. - Valtioneuvosto on linjannut aikaisemmin, että sosiaali- ja terveydenhuollon pääpiirteiden on oltava tiedossa, kun kuntarakennelaki astuu voimaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan vuonna Koska kuntarakennelaki on lähdössä lausuntokierrokselle viikolla 47, on samassa yhteydessä lähetetty kaikille kunnille tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen peruslinjaukset. Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Rauha Partanen ehdotti, jäsen Arto Hakkaraisen kannattama, että Rautavaaran kunta tekee aloitteen KYSTERIlle terveysmaksujen poistamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, siten että esittelijän ehdotus on JAA ja jäsen Rauha Partasen ehdotus EI. Puheenjohtajan tekemä äänestysjärjestys ja äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä JAA -ääntä (Ahonen, Keinänen, Ovaskainen ja Pursiainen) ja kolme EI -ääntä (Hakkarainen, Kilpeläinen ja Partanen). Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen päätökseksi on tullut esittelijän ehdotus.

23 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: ARKKITEHTIKILPAILUN KÄYNNISTÄMINEN RIVITALO MÄÄRÄALALLE RAUTAHARJU RN:O 4:426 Khall 247 Suunnittelun merkitystä korostetaan harvoin liikaa. Hyvä suunnittelija säästää rakentajalle suunnittelupalkkiotaan enemmän. Siksi suunnittelu on väärä paikka säästää kustannuksia. Puutteellinen tai huono suunnittelu aiheuttaa helposti suuremmat kustannukset ja jopa rakenteellisen riskin kuin hyvään suunnitteluun sijoitettu raha. Myös ammattirakentajat tietävät tämän. Arkkitehtikilpailun avulla suunniteltaisiin ja sen voittaneen ehdotuksen viitoittamalla tavalla rakennettaisiin kuntaan erittäin tasokas rivitalo (AR 6-10 asuntoa), jossa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti laajakaistan antamia mahdollisuuksia ja uutta mobiiliteknologiaa. Teknologian avulla turvattaisiin esim. ikäihmisten itsellinen asuminen 150 vuotiaaksi. Määräalan pinta-ala on m2, osa tilasta Rautaharju RN:o 4:426 (osoite Tulimäentie 4). Rakentamiselle ei ole kaavallista estettä. Arkkitehtikilpailua puoltavat kunnassa tehdyt positiiviset asiat: 1. Palvelutalo Lepola laajennus ja peruskorjaus sijainti mainio, tänä vuonna valmistuneen puiston toisella puolella - kunta on panostanut Palvelutalo Lepolaan: terveyskeskuksen peruskorjaus, Lepola 2, Hopeapaju ja Päivänsini (entinen Lepola 1) * bruttokustannukset yhteensä 8,1 milj. euroa * ARAn avustukset yhteensä 1,9 milj. euroa * asuntojen määrä 50 kpl. 2. Monitoimipuisto ja Punainen Tori ovat välittömässä läheisyydessä * puisto tehtiin elinkaarimallilla monipuolisilla liikuntavälineillä * tori valmistui lokakuussa 2010: tapahtumien tori; keskustelujen herättäjä ja imettäjä, yhteisöllisyyden rakentaja jne. 3. Kunnan kahdelle vaakunakirveille uusi merkitys - kirves nro 1 eli nopeat laajakaistayhteydet (RTVO operaattorina) 100 Mb/s kuituyhteys kaikille, kunta haluaa profiloitua laajakaistakunta, joka pystyy tarjoamaan asukkailleen, yrittäjilleen ja vapaa-ajan asukkailleen nykyaikaisen asumisen perusinfraan kuuluvat luotettavat tietoliikenneyhteydet. - kirves nro 2 eli Rautavaaran Lämpöosuuskunnan tuottama kotimaisen energian kaukolämpö: metsästä enegiahaketta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:

24 Kunnanhallitus Esityslistan liite - Kaavakartta määräalasta Rautaharju RN:o 4:426, liite 7 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. järjestää arkkitehtuurikilpailun liitteessä 7 olevalle määräalalle rivitaloasuntojen suunnittelusta. Kilpailu toteutetaan esim. Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kutsukilpailuna. 2. kilpailun teknisestä toteuttamisesta vastaa tekninen osasto. 3. kutsukilpailun kustannukset katetaan vuoden 2013 talousarvion kustannuspaikalta Kirkonkylän asemakaava-alue. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus KUNNANINSINÖÖRIN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN Khall 248 Kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen on jäämässä osa-aikaeläkkeelle alkaen. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 15/ :ssä 192 puoltanut osa-aikaeläkehakemusta voimassa olevan Kunnallisen eläkevakuutuksen (Keva) osa-aikasäännösten mukaisesti. Kevan päätös asiasta on luvattu joulukuuksi. Kunnan hallintosääntö: 2. luku Henkilöstöasiat 12 Päätösvalta viran perustamisesta ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteiseksi sivut 5-6: Valtuusto päättää viran perustamisesta, lakkauttamisesta ja virkasuh-teen muuttamisesta työsuhteiseksi. 14 Henkilöstön kelpoisuusehdot sivu 6: Viranhaltijalta vaadittavasta kelpoisuudesta noudatetaan, mitä virkaa perustettaessa on päätetty, ellei sitä ole säädetty laissa tai asetuksessa. Kelpoisuuden muutoksista päättää kunnanhallitus. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto: 1. perustaa Rautavaaran kuntaan kunnaninsinöörin viran alkaen. 2. määrätä viran kelpoisuusehdoiksi: soveltuva maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 :n 3.mom:ssa virkaan soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto ja/tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 :ssä säädetty siirtymäsäännöksen mukainen tutkintovaatimukset. 3. määrätä viran vastaanottamiseen neljän (4) kuukauden koeajan. 4. merkitä tietoon saatetuksi uuden kunnaninsinöörin viran palkkakustannukset yms. katetaan kunnan vuoden 2013 talousarviossa (liite 2 Rautavaaran kunnan Henkilöstösuunnitelma eli Helsu). 5. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: HYÖDYKEKOHTAISEN POISTOSUUNNITELMAN VAHVIS- TAMINEN Khall 249 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 3/ :ssä 30 Rautavaaran kunnan uuden poistosuunnitelman. Voimaantulo Poistosuunnitelman kohdan 4 mukaan/hyödykkeiden ryhmittely, poistotapa ja aika sekä taseen vanhat aineelliset hyödykkeet/rakennukset ja rakennelmat: Kunnan tekninen toimi laatii tarvittaessa hyödykekohtaisen poistosuunnitelman, mikäli hyödykkeen taloudellinen pitoaika on pidempi kuin poistosuunnitelmassa. Kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään teknisen toimen esittämät hyödykekohtaiset pidemmät poistoajat. Kunnan hyödykekohtaista poistosuunnitelmaa on tarkasteltu teknisen toimen kanssa ja todettu, että rakennusten poistoajat perustuvat rakennuksen todennäköiseen taloudelliseen pitoaikaan, käytettävyyteen palvelutuotannossa sekä tulontuottamiskykyyn. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - kunnan hyödykekohtainen poistosuunnitelma, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. vahvistaa Rautavaaran kunnan hyödykekohtaisen poistosuunnitelman liitteen mukaisesti. 2. voimaantulo alkaen. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE HYVÄKSYMINEN Khall 250 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ne on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kuntalaissa on säädetty myös talousarvion rakenteesta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosat. RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia 2025-asiakirjan ja talousarvion valmistelu kytketty kiinteästi yhteen (kunnanvaltuusto nro 5/ ). Rautavaaran kunnan kuntastrategian lähtökohtana on itsenäinen yhteistyötä tekevä kunta. Kuntastrategia on kunnan johtamisen työkalu, jossa määritellään kunnan toiminnan keskeiset painopisteet, joihin kehittämistyössä panostetaan ja kohdennetaan taloudellisia voimavaroja. Tulevaisuuden muutoksiin vastataan pitämällä kuntatalouden vakautta edelleen yhtenä keskeisenä strategisena painopistealueena. Kuntatalouden hoidossa on toimittava pitkäjänteisesti ja pidättyvästi siten, että tasapainotila suunnitelmakaudella saavutetaan. Kunnan vakaa talous luo perustan muulle kehitystyölle. Elinvoimaisen kunnan rakentamisen painopisteet eli keihäänkärjet: 1. Kunnan talous: terve kuntatalous, työvoima ja tuottavuus 2. Elinkeinot ja työllisyys: elinkeino-/työvoimastrategia (ELPO) 3. Perusturva: sosiaali- ja terveystoimi (PARAS-hanke), ikääntyminen 4. Perusturva: sivistystoimi/koulutus, osaaminen, vapaa-aika: liikunta ja kulttuuri 5. Tekninen toimi: asuminen, ympäristö ja infrastruktuuri. Palvelutarpeen (ikärakenteen muutos) ja palvelutarjonnan muutokset (eläköityminen) tulee kyetä ennakoimaan tasapainoisen ja hallittavan kehityksen turvaamiseksi (PARAS-hankkeen toteuttaminen: KYSTERI aloitti ).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 21.6.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 21.6.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 14.6.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.6.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 31 38 31 Palvelutalo

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Kunnanhallitus 325 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 49 21.12.2015 Kunnanhallitus 24 01.02.2016 Kunnanvaltuusto 7 07.03.2016 RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Khall

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 7.3.2014 1/2014 Kokousaika Torstai 13.3.2014 kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 1 2 2 3 3 4 4 7 5 10 8, om. 6 11 7 12

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Kunnanhallitus 66 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 15 05.04.2016 Perusturvalautakunta 46 11.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Khall

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 69 Kokousaika 6.5.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 39 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

21.1.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 17 18 19

21.1.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 17 18 19 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 23 Kokousaika 21.1.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 17 18 19 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot