Laukaan kunta Talousarvio LAUKAAN KUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laukaan kunta Talousarvio LAUKAAN KUNTA"

Transkriptio

1 Laukaan kunta Talousarvio 2017

2 Diaesityksen sisältö Vetovoimainen ja kehittyvä Laukaa 3 7 Keskustan kehittämissuunnitelman toteuttaminen Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma Laukaa yrittäjien kumppani Laukaa - elämisen laatua asukkaille Kuntatalouden toimintaympäristö 8 10 Valtionosuusleikkaukset Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen Kilpailukykysopimus ja kiky-sopimuksen vaikutukset Laukaan kunnassa Talousarvion 2017 toiminnallinen päälinja Talousarvion 2017 toiminnalliset painopisteet 1. Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen toteuttaminen, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja esimiestyön vahvistaminen 2. Kuntalaisten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet 3. Tuottavuuden parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen Sopeutustoimenpiteet Talouden tunnusluvut Tuloslaskelma Toimintakulut, investointien omahankintameno ja vuosikate Yli- ja alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti Investointiohjelma Lainakanta Kuntasektorin lainakanta Väkiluvun kehitys luvulla 27 Talousarvion 2017 valmisteluaikataulu 28 2

3

4 Keskustan kehittämissuunnitelman toteuttaminen n. 950 m² kaupan laajennus n m² vähittäiskaupan suuryksikkö n. 200 km² kaupan laajennus kiertoliittymien ympäristötaide Keskimaan kehittämissunnitelmat? asemakaavan muutos 8 kerroksinen asuinrakennus? kirkon maisemallisen näkyvyyden parantaminen ja reitistöt kunnanviraston hankesuunnittelu: nykyinen / uusi paikka? 26 asuntoinen kerrostalo sataman ja satamapuiston kehittämissuunnitelma uusi kiertoliittymä ja bulevardi ikääntyvien asumisratkaisut (Jaso)

5 Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma Laukaan kehitysyhtiö Oy:n ja kunnan yhteinen hanke Lievestuoreen taajama kehittämisen lähtökohdat ovat saman suuntaisia mitä kirkonkylällä Elinkeinot ja liiketilat Taajamakuva; asuminen ja rakentaminen Liikenneverkko ja turvallisuus Käynnistyi kiinteistön omistajien ja yrittäjien yhteisellä ideointitilaisuudella Suunnitelmalla tavoitellaan pitkän aikavälin visiota Lievestuoreen kehittämiseksi Suunnitelma toimii alueen hankkeiden, kuten kaavoituksen, taustamateriaalina Suunnittelu on avointa ja osallistavaa yleisötilaisuudet kyselyt Konsulttityö valmis helmikuussa 2017

6 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti yrittäjien arvioon kunnan toiminnasta!

7 Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Nämä viestit toistuvat kun puhuttiin Laukaasta

8

9 Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen

10 Kilpailukykysopimus Sopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, lisätä vientiä ja työllisyyttä sekä nopeuttaa talouskasvua. Tavoitteisiin pääsemiseksi tuotannon yksikkökustannuksia alennetaan noin neljällä prosentilla. Sopimuksen kattavuus on yli 90 prosenttiin palkansaajista. Kilpailukykysopimuksen keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat: 1. Vuosityöaika pitenee 24 tunnilla, joka toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla 2. Julkisen sektorin lomarahat pienenevät 30 prosentilla vuosina Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat ja siirtyvät osittain palkansaajien maksettavaksi. 4. Voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella ilman palkankorotuksia. 5. Hallitus tukee sopimusta 515 miljoonaan euron veronkevennyksillä. Veronkevennyksillä kompensoidaan palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen kasvu täysimääräisesti ja kevennetään verotusta Yksittäisen Laukaan kunnan työntekijän osalta kilpailukykysopimus tarkoittaa työajanpidennyksen lisäksi nettopalkan laskua keskimäärin -0,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Nettopalkan negatiivinen kehitys johtuu erityisesti 30 % määräaikaisesti lomarahaleikkauksesta, jonka arvioidaan alentavan nettopalkan ostovoimaa keskimäärin -1,2 %. Tämä vaikutus päättyy vuoden 2019 jälkeen. Valtionvarainministeriön arvion mukaan kilpailukykysopimus on koko kuntasektorille negatiivinen -168 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja Laukaan kunnalle -0,3 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä kilpailukykysopimuksen arvioidaan vahvistavan julkista taloutta lisääntyvän työllisyyden kautta.

11 Talousarvion 2017 toiminnalliset painopisteet Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen toteuttaminen, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja esimiestyön vahvistaminen. 2. Kuntalaisten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet. 3. Tuottavuuden parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Toiminnan ja talouden painopistealueet tukevat kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian tavoitteiden saavuttamista. 11

12 Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen läpivienti, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja esimiestyön vahvistaminen Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen (KV /21) tavoitteena on: Tiivistää ja kehittää johtamisjärjestelmää valta- ja vastuujakoa selkeyttämällä. Vahvistaa kuntakonsernin kokonaisvaltaista johtamista ja ohjausta entisestään. Ohjauksen vahvistamiseen kuuluvat omistajapolitiikan ja konserniohjauksen tehostaminen sekä hyvän hallintotavan periaatteiden toteuttaminen. Organisoida palvelualueet siten, että organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä tukevat kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta tapahtuvaa palvelutuotantoa ja toimintatapojen jatkuvaa uudistamista. Tukea ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävä toimintatapaa. Parantaa hallintoprosessien toimivuutta ja hallinnon tuottavuutta poistamalla päällekkäistä työtä, yhdistämällä ja määrittelemällä uudelleen nykyisiä työtehtäviä ja vähentämällä hallinnollisia tehtäviä. Hallinnollisten johtajien määrää vähennetään nykyisestä. Esimiehet ovat keskeisessä asemassa muutosjohtamisessa ja muutoksessa onnistumisessa. Organisaatiouudistuksella tavoiteltu osastorajojen häivyttämien edellyttää vahvaa muutosjohtamista ja toimintakulttuurin muutosta. Muutoksen tukemiseksi vuoden 2017 talousarvioon on varattu euroa esimiesvalmennusta varten ja talouden vuosikelloon on lisätty esimiestilaisuuksia.

13 2. Kuntalaisten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet Kuntaan laaditaan uusi viestintästrategia ja siihen liittyvä markkinointisuunnitelma, joka toimeenpannaan vuoden 2017 aikana. Talousarviossa on varauduttu Suomen 100-vuotisjuhlien paikallisien juhlallisuuksien järjestämistä varten. Taidetoimikunta perustetaan. Kaavojen ja aluekehityshankkeiden laatimiseen kuntalaisia ja paikallisia toimijoita osallistetaan eri tavoin. Kunnan toimintojen kehittämisen tukena käytetään osallistavia menetelmiä, kuten Laukaan sataman ja kuntalan hankesuunnitelmiin liittyviä palautekyselyitä tai digiparlamentti kyselyä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä tuetaan varaamalla euroa laitehankintoihin ja henkilökunnan koulutukseen. Tavoitteena on taata Laukaan kunnan oppilaille ja opetustoimen henkilöstölle tasaarvoiset mahdollisuudet oppia ja kehittää tieto- ja viestintätekniikan taitojaan uuden opetussuunnitelman ja digitaalisen oppimisympäristöjen mukaisesti. Ylioppilaskirjoitusten muuttuminen sähköisiksi syksystä 2016 alkaen edellyttää oppimisympäristöjen monipuolistamista. Tätä tuetaan Opetushallituksen rahoittamalla Laukaa Viisas -hankkeella, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Varhaiskasvatuksen digitaalisia palveluita kehitetään edelleen. Perhepäivähoito siirtyy sähköiseen työaikasuunnitteluun ja sitä tukevaan lasten läsnäoloseurantaan mobiililaitteella. Rakennusvalvonnassa kehitetään lupakäsittelyä ja valvontaa joustavammaksi sekä jatketaan rakennuslupa-arkiston digitointia. Lisäksi sähköistä asiointia kehitetään. Työllistämispalveluiden toimintatapaa kehitetään ESR-rahoitteisten ja työvoimapoliittisten hankkeiden kautta (Sosku - hanke, Tiimivoimaa, Uutta virtaa ja Työväylä) yksilölliseksi palvelumalliksi matalan kynnyksen toiminnasta aina työelämään siirtymiseen saakka. Uusia hankkeita etsitään aktiivisesti.

14 3. Tuottavuuden parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen Vanhusten palvelujen palvelutarpeen arvioinnin toimintatapa uudistetaan ja perustetaan uusi keskitetty arviointi- ja kuntoutusyksikössä. Koti-Kuuselan laitoshoito lakkautetaan uudishankeen valmistuttua. Samalla Koti-Kuuselan uuden osan toiminta muutetaan vastaamaan lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen, kuten palvelutarpeen arviointiin, kuntoutustoimintaan, omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Osa paikoista varataan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Toiminnan muutos näkyy kuntouttavan työotteen korostumisena. Perusopetuksessa pilotoidaan suoriteperusteinen budjetointityökalu, jolla parannetaan toimintakulujen ennustettavuutta, toiminnan ja talouden yhteyttä sekä siirretään valtaa ja vastuuta enemmän koulun tasolle. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata, vaan panostetaan perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, jolla Laukaassa on saavutettu hyviä tuloksia ja varhaiskasvatuslain edellyttämät tavoitteet on täytetty. Laukaan varhaiskasvatushenkilöstön ja lasten välinen suhdeluku nostetaan yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä päivähoitoasetuksen mahdollistaman mitoituksen mukaan 1/7:stä 1/8:aan. Päätös ei ole kategorinen siten, että jokaiseen yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmään lisätään kolme lasta, vaan kasvatushenkilöiden suhdetta 1/8 voidaan käyttää silloin, kun se on tilojen ja ryhmän rakenteen kannalta mahdollista ja järkevää. Suhdeluku koskee sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja. Kiinteistöveropohjan laajentamiseksi käynnistetään selvitystyö, jossa kartoitetaan verohallinnon ylläpitämän kiinteistöverolistan ulkopuoliset rakennukset ja saatetaan ne verotuksen piiriin. Selvitystyön tavoitteena on täsmentää kunnan paikkatietoaineistoa, laajentaa kunnan verotulopohjaa ja kohdella kiinteistön omistajia tasapuolisesti kiinteistöverotuksessa. Vuosityöajan 24 tunnin pidennykselle asetetaan euron säästötavoite kunnan henkilöstömenojen vähentämiseksi palkkakulujen suhteessa. Valtion talousarvioesityksessä vuosityöajan on arvioitu alentavan kuntien ja kuntayhtymien kustannuksia -93 miljoonaa euroa, joka vähennetään kuntien valtionosuuksista.

15 Talousarvioon 2017 sisältyvät sopeutustoimenpiteet Muutokset suhteessa lautakuntien esityksiin Talousarvion laadintaohjeen antamisen jälkeen keväällä 2016 kunnan talouden kuva ja kehitysnäkymä on heikentynyt. Vuoden 2016 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen, kilpailukykysopimuksen vaikutus vuoden 2017 talouteen on -0,3 miljoonaa euroa negatiivinen ja valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet alentavat peruspalvelujen valtionosuuksia kuluvan vuoden tasosta. Lautakunnat antoivat omat talousarvioesityksensä syyskuun 2016 loppuun mennessä. Talousarvioesitykset ylittivät keväällä annetun talousarviokehyksen yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Suurimmat ylitykset talousarviokehykseen oli sivistyspalveluissa 2,2 miljoonaa euroa ja perusturvapalveluissa 0,4 miljoonaa euroa. Lautakuntien talousarvioesityksien perusteella kunnan tilikauden tulos olisi ensi vuonna -1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämän vuoksi talousarvioesitykseen on tehty konkreettisia vuoden 2017 tilikauden tulokseen vaikuttavia toiminnan sopeuttamispäätöksiä 1,1 miljoonan euron edestä suhteessa lautakuntien esityksiin. Tästä 0,2 miljoonaa euroa on tehty tuloja korottamalla ja 0,9 miljoonaa euroa toimintakuluja alentamalla. Sopeutustoimenpiteistä huolimatta talousarviossa vastataan palvelutarpeen kasvuun ja toimintakulujen loppusumma on vuoden 2016 muutetun talousarvion tasoa korkeampi. Sopeutustoimenpiteillä leikataan toimintakulujen kasvua alle 1,0 % suunnitellusta tasosta. Huomionarvioista on myös se, että talousarvioon perusopetuksen toimintakulut ja erityisesti henkilöstömenobudjetti on oikaistu vastaamaan reaalista kustannustasoa.

16 Talousarvioon 2017 sisältyvät sopeutustoimenpiteet Muutokset suhteessa lautakuntien esityksiin PERUSOPETUS Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan maltillisesti vähentämällä opetusresursseja. Koulunkäynnin ohjaajien määrää vähennetään ja sijaisten käyttämiselle laaditaan periaatteet. VARHAISKASVATUS Päivähoidon omien yksikköjen täyttöaste on 100 % ja päivähoidon kasvava tarve ohjataan aina ensisijaisesti omaan toimintaan. Perhepäivähoitajien määrää vähennetään asteittain. Yli 3- vuotiaiden lasten suhdelukua korotetaan 1/8 omissa ja yksityisissä päiväkodeissa, kun mahdollista. VANHUSPALVELUT Vanhusten palvelujen palvelurakennetta uudistetaan. Vanhusten laitoshoito lopetetaan ja korvataan palveluasumisella ja kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla. Kotihoidon asiakasmäärän lisääntyessä kasvava palvelutarve hoidetaan palvelusetelillä. Kotihoidon yöhoitopalvelu pilotoidaan ja päiväkeskustoimintaa laajennetaan. Asiakasmaksuja korotetaan palveluasumisessa ja kotihoidossa. Maksuperusteet vahvistetaan lautakunnassa joulukuussa. SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT Sosiaalityön painopistettä siirretään ennaltaehkäisyyn vahvistamalla aikuis- ja perhesosiaalityötä. Kehitysvammaisten palveluasumisen kasvava tarve ohjataan omiin yksiköihin. MUUT PALVELUT Palvelujen ostoja ja tarvike- ja aineistohankintoja on vähennetty suunnitellusta tasosta.

17 Tuloslaskelma TP 2015 TA/M 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja m enot: Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Lisäpoistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Vuosikate % poistoista 103,7 % 90,6 % 100,0 % 103,2 % 109,8 %

18

19

20

21 Investointiohjelma 1/2: konsernihallinto, perusturva- ja sivistyspalvelut INVESTOINTIOHJELMA KONSERNIHALLINTO Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet Maan osto Maan myynti KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ PERUSTURVAPALVELUT Hoitajakutsujärjestelmä ryhmäkoti ja Woimala PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ SIVISTYSPALVELUT Piha- ja leikkivälineet Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet Ekokoulun kalusto Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto Vihtavuoren koulukeskus kalusto Vihtavuoren liikuntapuiston tenniskentät Lievestuoreen kirjaston aineistohankinta Leppäveden urheilupuisto SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

22 Investointiohjelma 2/2: tekniset palvelut INVESTOINTIOHJELMA TEKNISET PALVELUT Perusturva, kiinteistöt: Koti-Kuuselan uudisrakennus Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, Niemen asunnot Sivistyspalvelut, kiinteistöt: Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön Vihtavuoren koulukeskus Ekokoulu Koulujen piha-alueiden kunnostus Kk:n koulun laajennus II vaihe Pienet investoinnit: Vanhan paloaseman muutostyöt Kuhankosken kiinteistöt Vihtavuoren yläkoulun ullakotilan korjaus Toimintakeskuksen vesikattokorjaus Museorakennusten kattokorjaukset Leppäveden monitoimihallin kosteat tilat Kuntalan sisäilmakorjaukset Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus toteutussuunnittelu Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet Tukipalvelut: Ruokapalveluiden laitehankinnat TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia. Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus -hankesuunnitelmaa laaditaan vuokramalliin perustuen. Laurinkylän koulun, Koti-Kuuselan ja Niemen asuntojen kalustehankinnoissa käytetään leasingrahoitusta.

23

24

25

26

27 Laukaan väkiluku ja muutokset Laukaan kunnan väkiluku kasvoi viime vuonna 156 henkilöllä ja oli vuoden 2015 lopussa Laukaan väkiluku on kasvanut henkilöä (155 henkilöä/vuosi) Vuonna 2015 väestön lisäyksestä 89 henkilöä tuli luonnollisen kasvun kautta ja 67 muuttovoitosta. Alkuvuonna 2016 väkiluku on kasvanut noin 100 henkilöllä VÄESTÖ Muutos/v

28 Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa kello ennen kunnanvaltuuston kokousta. Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen asti jolloin valtuusto käy lähetekeskustelu talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää kannanottojaan talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai palvelualuejohtajaan. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuun lopussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään valtuuston kokouksessa. Valmisteluun osallistetaan luottamushenkilöt, henkilöstö, esimiehet ja paikalliset toimijat.

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja Tilinpäätös 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti elinkeinoelämän arvioon kunnan toiminnasta! Esimerkiksi esityksen nimi,

Lisätiedot

Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2016

Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2016 Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja Julkisen talouden talouden alijäämä merkittävä. Kestävyysvajeen poistamiseksi hallitus on päättänyt 4 mrd.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys

Vuoden 2018 talousarvioesitys Vuoden 2018 talousarvioesitys Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus heikentää kuntataloutta noin 130 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimus ja indeksikorotusleikkaukset leikkaavat valtionosuusrahoitusta

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus ja kuntatalouden näkymät

Kilpailukykysopimus ja kuntatalouden näkymät Kilpailukykysopimus ja kuntatalouden näkymät Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntatalouteen Kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutus kuntataloutta vahvistava Hillitsee kuntatalouden menojen kasvua Työnantajamaksualennukset

Lisätiedot

Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi

Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Talousarvion 2015 lähtökohdat Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 valtuustokaudelle 2013-2016 kokouksessaan 27.1.2014 1. Kuntastrategian

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-

Lisätiedot

Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2018

Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2018 Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2018 23.10.2017 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja Väestömuutosten ennakkotiedot Laukaan väestön lisäys on ollut 55 henkilöä tammi-elokuun aikana.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2017

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2017 Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/207 Tilapalvelun tammi-maaliskuu 207 Vuoden 207 talousarviossa tilapalvelun käyttötalouden määrärahat ovat 6,7M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 0,5M Tilojen vuokrausaste

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Käyttötalouden muutokset

Käyttötalouden muutokset Kunnanhallitus 180 10.10.2016 Valtuusto 31 24.10.2016 Vuoden 2016 talousarviomuutoksien hyväksyminen 541/02.02.00/2016 Kunnanhallitus 10.10.2016 180 Valmistelija: talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 050 5999

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 25.9.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus Kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä

Lisätiedot

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot

Lisätiedot

Kasvu- ja kehityspanoksien vuosi 2016

Kasvu- ja kehityspanoksien vuosi 2016 MEDIATIEDOTE, JULKAISUVAPAA 19.10.2015 KELLO 15.00 Kasvu- ja kehityspanoksien vuosi 2016 Kunnanjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi Talousarvion 2016 lähtökohdat Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Suunnitelma Joroisten kunnan organisaation kehittämisestä

Suunnitelma Joroisten kunnan organisaation kehittämisestä Suunnitelma Joroisten kunnan organisaation kehittämisestä 13.3.2017 KJ ESITYS Taustaa: Kunnan taloudellinen asema Vuodelle 2017 tehty veronkorotuksia (arvioitu vaikutus n. 390 000 euroa) Kunnallisvero

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 7.10.2016 Yleistä Pääluokan loppusumma 14,6 mrd. euroa,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot