Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake"

Transkriptio

1 Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake

2 1. Johdanto Tämän kyselylomakkeet tarkoituksena on auttaa yritystäsi toimimaan vastuullisesti tuomalla esiin kysymyksiä mahdollisista toimintavoista, joiden avulla voit parantaa yritystäsi kannattavalla ja järkevällä tavalla Tämän kyselylomakkeen avulla voit tunnistaa jatkotoimia, joiden kautta yrityksesi liiketoimintaa, mainetta ja toimintakykyä on mahdollista vahvistaa. Kyselyyn vastaaminen ei vie kymmentä minuuttia kauempaa. Valitse mielestäsi sopivin vastausvaihtoehto itsesi ja yrityksesi kannalta. Tämä kysely on tarkoitettu ainoastaan omaan käyttöösi. Ei ole olemassa mitään oikeita tai vääriä vastauksia pikemminkin kysymyksistä voit ottaa vinkkejä vastuullisen yritystoiminnan toimenpiteistä. Tapahtuman järjestäjä ei kerää tätä kyselylomaketta, eikä sitä palauteta. 2

3 2. Toiminta työpaikalla 1. Rohkaisetko työntekijöitäsi kehittämään ammattitaitoaan ja heidän pitkän tähtäimen urakehitystään (esim. palautejärjestelmän, koulutussuunnitelman avulla)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 2. Onko yrityksessäsi taattu riittävät toimenpiteet kaikkea syrjintää vastaan työpaikalla ja työhönotossa (esim. naiset, etniset ryhmät, huonompiosaiset ihmiset jne.)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 3. Neuvotteletko työntekijöiden kanssa tärkeistä asioista? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 4. Onko yrityksessäsi riittävät järjestelyt terveydenhuollon, hyvinvoinnin osalta työntekijöiden riittävän turvallisuuden takaamiseksi? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 5. Tarjoaako yrityksesi aktiivisesti työntekijöilleen mahdollisuutta hyvän työelämän tasapainottamiseen työn ja kodin välillä tai sallimalla etätyötä. ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 3

4 Miten hyvä työpaikka vaikuttaa yrityksesi menestymiseen Yrityksesi pitkäkestoinen menestyminen ja tehokas yrittäjyys perustuu usein tietoon, taitoon, kykyihin, innovatiiviseen luovuuteen ja erityisesti työntekijöittesi motivaatioon. Yrityksesi kasvaessa tarvitset ihmisiä, joihin voit luottaa ja joille voit delegoida tehtäviä, jolloin itse voit keskittyä liiketoimintasi vahvistamiseen. Huolimatta siitä, että yrityksesi noudattaa lakeja turvaamalla työntekijöiden perustarpeet työllisyyden, työpaikan terveys- ja turvallisuusseikkojen osalta, ovat näkyvät sitoumukset työtyytyväisyyden lisäämiseksi, urakehityksen ja henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämiseksi niitä todellisia osoituksia, joilla osoitat arvostavasi heitä ihmisiä ja antamalla arvoa heidän tekemälleen työlle yrityksessäsi. Työntekijöittesi sitouttamisen kautta saat heiltä enemmän ideoita, kannanottoja ja lojaalisuutta ja siten lisäät omaa tehokkuuttasi yrittäjänä. Työntekijäsi ovat yrityksen etujoukkoa. He näkevät usein sinua aikaisemmin ongelmia ja ratkaisuja niihin. Varmistamalla että he ymmärtävät yrityksesi arvot, tavan tehdä työtä ja sallimalla heidän tuoda ajatuksiaan esille, pystyt näin paremmin hallitsemaan muutoksia yrityksessäsi. Ohessa muutamia vinkkejä kuinka rakentaa hyvää sisäisen kumppanuutta työntekijöittesi kanssa: varmista että johtajien ja työntekijöiden kesken on luottamukselliset välit; neuvottele työntekijöittesi kanssa liikeasioista (silloin kun se on hyödyllistä) ja hae yhteistyötä tärkeissä yritystäsi koskevissa asioissa; ja; harkitse miten työntekijöittesi urakehityksen ja ammattitaidon kehittäminen edesauttavat yritystäsi pitkällä aikavälillä. Tehokas sisäinen kumppanuus luo uusia suhteita, joilla parannetaan yrityksesi joustavuutta, vastuullisuutta ja kykyä jakaa tietoa työntekijöiden kesken. Motivoitunut henkilöstö muodostaa vakaan, tyytyväisen työvoiman ja auttaa rakentamaan yrityksellesi hyvän maineen. 4

5 3. Ympäristöasiat 6. Oletko yrittänyt vaikuttaa yrityksesi ympäristöasioissa seuraavien asioiden suhteen: o energian säästö? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ o jätteiden vähentäminen ja kierrätys? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ o saastumisen estäminen (esim. ilma, vesi, päästöt, melu)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ o luontoa säästävät toimenpiteet? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ o ympäristöä suojelevia kuljetusvaihtoehtoja? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 7. Voiko yrityksesi säästää rahaa vähentämällä ympäristöön kohdistuvia seikkoja (esim. kierrätys, energian kulutuksen vähentäminen, saastumisen ehkäiseminen)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 8. Harkitsetko mahdollisten ympäristöllisten seikkoja käyttöönottoa uusien tuotteiden ja palvelujen kohdalla (esim. vähentämällä energiankulutusta, kierrättäminen tai saastumisen estäminen)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 9. Antaako yrityksesi selkeää ja tarkkaa tietoa tuotteistaan, palveluistaan asiakkailleen, toimittajille, paikallisyhteisölle jne.? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 10. Oletko miettinyt tapoja kehittää yrityksesi tuotteita ja palveluja niin, että niiden avulla on mahdollisuus saavuttaa etua kilpailijoista (esim. tuotteiden kierrätys, tehokas energian käyttö jne.)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 5

6 Kuinka hyvällä ympäristöpolitiikalla vaikutetaan yrityksesi menestykseen Ympäristön pilaantuminen on niin maailmanlaajuinen kuin paikallinen ongelma ja se koskee myös monia asiakkaitasi. Hyvä ympäristönasioiden huomioonottaminen on edullista myös taloudellisesti. Tehokas energian käyttö, saastumisen ehkäisy, jätteiden minimointi ja kierrätys saavat aikaan yrityksessäsi huomattavia kustannussäästöjä. Näiden lisäksi muita etuja ovat mukautuminen ympäristömääräyksiin, suhteiden parantuminen paikallisyhteisöön, työntekijöiden motivointi ja asiakkaiden suurempi uskollisuus. Kaikilla näillä seikoilla on selvästi vaikutus yrityksesi pitkäkestoiseen jatkuvuuteen ja menestymiseen. Jokaisella yrityksellä on, huolimatta sen koosta tai toimialasta, myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ympäristöönsä. Kielteiset vaikutukset johtuvat suorasta tai epäsuorasta energian kulutuksesta, jätteiden lisääntymisestä ja saasteista ja luonnollisten kasvupaikkojen hävittämisestä. Vaikkakin mahdollisuus kielteisten ympäristöä koskevien toimenpiteiden vähentämiseksi on pienemmissä yrityksissä rajallinen, jokainen yritys kykenee olemaan omalta osaltaan esimerkkinä energian kulutuksen vähentämisessä, jätteiden määrän minimoimisessa ja materiaalien kierrättämisessä. Vähäisimmätkin parannukset saavat ihmeitä aikaan, kun muutkin yritykset ovat niitä tekemässä. 6

7 4. Yrityspolitiikka 11. Varmistaako yrityksesi rehellisen ja laadullisen toimintatavan kaikissa sen sopimuksissa, neuvotteluissa ja mainonnassa (esim. reilu ostopolitiikka, kuluttajien suojelujärjestelmä)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 12. Onko yrityksellänne tarjota tuotteistaan ja palveluksistaan selkeää ja tarkkaa tietoa, tuoteselostuksia mukaan lukien myynninjälkeistä velvoitteita? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 13. Varmistaako yrityksesi maksut ajallaan toimittajilleen? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 14. Onko yritykselläsi järjestelmää, jolla se takaa tehokkaan palautteen, neuvottelun tai keskustelun asiakkaiden, toimittajien ja muiden liiketoiminnassa mukana olevien ihmisten kanssa? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 15. Kirjaako ja ratkaiseeko yrityksesi asiakkaittensa, toimittajiensa tai liikekumppaneidensa valitukset? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 16. Tekeekö yrityksesi yhteistyötä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa vastuullisesta yrittäjyydestä? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 7

8 Miten hyvä yrityspolitiikka voi vaikuttaa yrityksesi menestymiseen Yritykset ovat pohjimmaltaan inhimillisiä organisaatioita, jotka tukeutuvat sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin saavuttaakseen tärkeän keskinäisen vaurauden. Tapa, jolla näitä suhteita hoidetaan, on usein välttämätön yksittäisen yrityksen toiminnan onnistumisen kannalta. Hyvät yhteydet asiakkaisiin ja toimittajiin tuovat etua molemmille. Hyvä verkosto on elinehto menestymiselle. Nopea tapa parantaa yrityksesi suoritusta on jakaa kokemuksia toimittajien, asiakkaiden ja muiden samanmielisten yritysten sekä paikallisten yritysorganisaatioiden kanssa. Hyviä esimerkkejä löytyy monenlaisia, jotka auttavat yritystäsi saavuttamaan yrityksen tavoitteita. Sinä voit jopa olla muille organisaatioille avuksi jakamalla heille tietoa. Yrityksen maineen säilyttämiseksi on liikesuhteissasi tärkeää jatkuvasti tehdä oikeita asioita. Käytännössä voit saavuttaa hyvän maineen tekemällä asiakkaasi tyytyväiseksi, hoitamalla laskut ajallaan ja sitoutumalla liike-elämän eettisiin asioihin. Juuri tällaisen maineen kautta varmistat menestymisen yritysmaailmassa. 8

9 5. Yhdyskuntapolitiikka 17. Tarjoaako yrityksesi koulutusmahdollisuuksia paikallisyhteisön ihmisille (esim. harjoittelupaikkoja tai työharjoittelupaikkoja nuorille ja vähempiosaisille)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 18. Käytkö avointa keskustelua paikallisyhteisön kanssa yrityksiäsi koskevista vastakkaisista, riita- tai aroista asioista ( esim. jätteiden kasautuminen toimitilojen ulkopuolella, kuljetusesteistä teillä tai kulkuväylillä)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 19. Ostatko paikallisilta toimittajilta? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 20. Rohkaisetko työntekijöitäsi osallistumaan paikallisyhteisön toimintaan (esim. työaikaa, asiantuntemusta ja muuta käytännön apua)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 21. Antaako yrityksesi säännöllisesti taloudellista tukea paikallisyhteisön toimintaan tai hankkeisiin (esim. lahjoituksia hyväntekeväisyyteen, sponsorointiin jne.)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 9

10 Hyvä paikallisyhteisötoiminta vaikuttaa yrityksesi menestymiseen Terveen ja menestyvän yritystoiminnan ja hyvinvoivan yhteisön välillä on selkeä liittymä. Useimmat pienet yritykset ovat kiinteä osa paikallisyhteisöä ja niillä on paikallisia toimia. Tällaiset yritykset nauttivat eduista, kuten: arvokas verkottuminen muiden paikallisten yritysten kanssa lisääntynyt asiakkaiden tuntemus ja arvostus laajentunut yritysmaine parantunut henkilöstön palkkaaminen ja työssä pysyminen Hyvänä naapurina oleminen ei ole pelkästään sitä, että kunnioittaa toisia lähiympäristössään. Yhteisön kannatus voi sisältää mitä tahansa, mikä hyödyttää yhteisöä, esim. sponsorointi tai ajan tai asiantuntemuksen tarjoaminen. Siihen voi kuulua paikallisiin urheilu-, kasvatus- tai kulttuurihankkeita. Käymällä käsiksi yhteiskunnallisiin asioihin, kuten rikosten ehkäisyyn tai pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseen omalla alueellaan voit auttaa yrityksesi pitkänaikavälin taloudellista menestystä. Myönteinen kytkentä paikallisyhteisöön auttaa tunnistamaan uusia markkinoita, asiakkaita tai liikemahdollisuuksia, rakentamaan yhteydet paikallisviranomaisiin ja mielipidejohtajiin ja helpottamaan uusien kumppanuuksien saamisessa muiden yritysten kanssa yhteisöllisissä hankkeissa. Yritä valita sellaisia toimintoja, jotka liittyvät oman yrityksesi tavoitteisiin (esim. toimiin, jotka liittyvät asiakkaittesi intresseihin tai yrityksesi koulutus- ja työllisyystarpeisiin), joilla on merkitystä paikallisyhteisöllesi ja jotka kytkevät mukaansa työntekijöitäsi ja joita yritykselläsi on mahdollista toteuttaa.. 10

11 6. Yrityksen arvot 22. Oletko määritellyt selkeästi yrityksesi arvot ja menettelytapasäännöt? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 23. Tiedotatko yrityksesi arvoista asiakkaillesi, liikekumppaneilla, toimittajille ja muille intressiryhmille (esim. myynninesittelyt, markkinointiaineisto tai epävirallinen kommunikaatio)? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 24. Onko asiakkaasi tietoisia yrityksesi arvoista ja menettelytapasäännöksistä? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 25. Ovatko yrityksesi työntekijät tietoisia yrityksesi arvoista ja menettelytapasäännöksistä? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 26. Koulutatko työntekijöitäsi yrityksesi arvojen ja menettelytapasäännösten tärkeydestä? ڤ Ei ڤ Osittain ڤ Ei tietoa ڤ Ei toteutettavissa ڤ 11

12 Kuinka hyvät yrityksen arvot vaikuttavat yrityksesi menestymiseen Useimmat pienet yritykset tekevät jo oikeita asioita tai ainakin ne tekevät joitakin hyviä asioita! Pienet ja keskisuuret yritykset usein heijastavat olemassa olevia arvoja ja omistajan/johtajan periaatteita. Mutta harvat yritykset ovat kirjanneet arvonsa toimintasuunnitelmiinsa, yrityksen hyvän toimintatavan julkilausumiin tai edes yksinkertaisesti tuoneet esille yrityksen visiota, arvoja, vastuullisuutta ja suunnitelmiaan. Yrityksen arvojen määrittäminen ja niistä tiedottaminen auttaa sinua ja työntekijöitäsi uskomaan siihen, mitä teet yrityksesi maineen eteen. Se toimii työkaluna kertoessasi tarkoituksistasi niille ihmisille ja kumppaneille, joiden kanssa olet tekemisissä. Ihmiset haluavat työskennellä sellaisten asioiden eteen ja niiden kanssa, joilla on sama arvomaailma. Tällä tavoin voit houkutella työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia ja rahoittajia, jotka hyväksyvät sinun periaatteesi. Varmista, että yrityksesi arvot todella näkyvät yrityksessäsi ja sen toiminnassa. Kannattaa pitää yllä työpaikan korkeaa tasoa ja ottaa myönteisesti huomioon työntekijöittesi, asiakkaittesi, toimittajiesi ja paikallisyhteisön intressit. Arvojen selkeä määrittäminen on hyvä lähtökohta. Yrityksesi arvot opastavat selkeästi ja yhdenmukaisesti miten hoitaa tilanteita, joissa esiintyy ongelmia, intressien ristiriitaa. Saat parhaimmat tuloksen, kun saat muut vakuuttuneiksi yrityksesi hyväksytyistä arvoista esim. seuraavin keinoin: toimimalla henkilönä johdonmukaisesti ottamalla ihmisiä mukaan keskusteluun tiedottamalla arvoistasi yrityksen sisällä ja ulkopuolella Yrityksen perusarvot ja periaatteet ja sitoutuminen niihin ovat olennainen osa yrityksen mainetta. 12

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot