Käsiteltävät asiat sivu nro Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsiteltävät asiat sivu nro. 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat sivu nro 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen Etelä-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasomääritys Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen Kunnan saatavat Eksoten ja kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus Maa-alueen ostaminen Mikonharjun alueelta Kirkonkylän kuntoradan valaistuksen peruskorjaus Vesijätön lunastustoimitus Lahnajärven rannalla mm. kunnan uimalan, venerannan kohdalla Asuntotontin kauppakirja kunta/kai ja Virpi Heiskanen Tuomelankankaan asemakaava-alue Vakuutuskorvaus Kuukanniemen lämpölaitoksen öljyvahingosta Lemin kello nro 10 luovutettu Lemin kirkkokuorolle Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen toteuttaminen asuinrakentamiseen tai matkailuun, kiinteistökehitys/rakennushanketta koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen Luumäen kunnan rakennusjärjestysluonnos, lausunnon antaminen Saapuneet kirjeet...207

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 12/2011 LEMIN KUNTA 191 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto jäsen Laitinen Sonja jäsen Tuomi Paula jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen Lehtonen Matti varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Risto Pietiläinen ja Kyösti Väisänen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Risto Pietiläinen Markku Peutere Kyösti Väisänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen Kunnanhallitus 144 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt valtionavustusta seutulipun hinnanalennukseen euroa (40 %). Kunta haki avustusta euroa. Avustusta myönnettiin haettua vähemmän määrärahan riittämättömyydestä johtuen. Avustusehtojen mukaan kunnan ja valtion subventio ei saa ylittää asiakastulojen määrää. Asiakastulot kertyvät kuntalaisten maksamista seutulipuista. Seutulipun hinta määritellään kunnassa kuntakohtaisesti. Etelä-Karjalan kunnista halvin seutulippu on Lemillä ja Ruokolahdella (60 ). Lappeenrannassa, Imatralla ja Taipalsaarella hinta on 70, Luumäellä 65 ja muissa kunnissa 85. Seutulipun hinnan korottaminen on kunkin kunnan oma asia. Hinnan korottaminen samaan tasoon Lappeenrannan ja Taipalsaaren kanssa olisi järkevää kunnan osuuden nousun hillitsemiseksi. Hinnan korottaminen 10 eurolla vähentää kunnan osuutta seutulippukustannuksiin nykyisellä käyttömäärällä noin eurolla. Seutulippu Etelä-Karjalassa otettiin käyttöön maaliskuussa Lipun hinta Lemillä on ollut 60 euroa koko eurokauden ajan. Seutulippujärjestelmä näyttää nyt jatkuvan tämän hetken pelisäännöillä toistaiseksi. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee valtionapupäätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. Samalla kunnanhallitus päättää korottaa seutulipun asiakashintaa 70 euroon kuukaudessa alkaen. hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Etelä-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasomääritys Kunnanhallitus 39 Uusi joukkoliikennelaki astui voimaan Laki muuttaa suomalaisen joukkoliikenteen sääntelyä, toimintatapoja ja viranomaisorganisaatiota. Laki velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason vuoden 2011 loppuun mennessä. KETJU-hankeessa on tehty palvelutasomäärittelyjä kaikkiin Etelä-Karjalan kuntiin lukuun ottamatta Parikkalan, Rautjärven ja Suomenniemen kuntia. KETJU-hankkeissa määriteltyjä tavoitteita hyödynnetään myös Etelä-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä. Etelä-Karjalassa toimivaltaisia viranomaisia ovat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit alueillaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus muiden kuntien alueella. Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely kytkeytyy kiinteästi seudun ja kuntien maankäytön, liikennejärjestelmän, joukkoliikenteen suunnitelmiin ja muihin liikkumiseen vaikuttaviin suunnitelmiin. Palvelutasomäärittely Etelä-Karjalassa tehdään tarvittavilta osin kuntien ja Etelä-Karjalan liiton kanssa. Suunnitelman tekijäksi on valittu Insinööritoimisto Liidea Oy Oulusta. Kunnanhallitus pidetään ajan tasalla käynnissä olevasta suunnittelusta esittämällä tarvittavat suunnitelma-asiakirjat kunnanhallituksen ekstranetsivustolla. Kunnan edustajana suunnittelun ohjausryhmässä on kunnankamreeri Pentti Pitkänen, jolle asiaan liittyvää palautetta pyydetään antamaan suunnittelun aikana. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus 145 Kunnanhallitus merkitsee joukkoliikenteen palvelutason määrittelyn aloituksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Etelä-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma on valmistunut ja julkaistu Suunnitelma on nähtävänä kokouksessa ja se löytyy myös kunnanhallituksen ekstranetistä ja Kaakkois-Suomen Elykeskuksen nettisivulta. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee valmistuneen suunnitelman tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjaan liitettiin Juha Koiviston pohdiskeleva puheenvuoro, kutsujoukkoliikenteen kokeilemisesta tavanomaisten liikennemuotojen rinnalla. Automatisoitu tilaus- ja ohjausjärjestelmä voisi lisätä palvelujen kysyntää. Se olisi asiakkaalle nykyistä joustavampaa, kustannuksiltaan tavanomaista joukkoliikennettä kalliimpaa, mutta taksiliikennettä halvempaa. Kutsuohjattu joukkoliikenne korjaisi Koiviston mielestä kertaheitolla Lemin joukkoliikennetilanteen välttävästä aivan mahtavaksi. Liite

5 Kunnanhallitus Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen Kunnanhallitus 146 Opetushallitus on myöntänyt Lemin kunnalle valtionavustusta euroa hankkeelle "Pienestä suureen - Lemiltä Eurooppaan". Samalle hankkeelle on aiemmin myönnetty valtionavustusta vuodelle Uusi avustus voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun Opetushallitus on hyväksynyt selvityksen aiemmin myönnetyn avustuksen käytöstä. Avustusta voidaan käyttää hankesuunnitelman mukaisesti kustannusarviossa mainittuihin menoihin. Hyväksyttäviä menoja eivät ole esimerkiksi palkkakulut tai hankinnat, joihin myönnetään valtionosuutta tai joihin on saatu muuta valtionavustusta tai esimerkiksi EU-tukea. Avustusta tulee kohdentaa aktiiviseen tiedottamiseen hankkeessa kehitetyistä hyvistä käytänteistä myös muille kuin oman kunnan kouluille. Hakijan tulee antaa Opetushallitukselle väliselvitys valtionavustuksen käytöstä ja toteutuneesta toiminnasta mennessä ja loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä tai viimeistään Avustuksen käyttöaika alkaa päätöksen päivästä ja päättyy Avustuspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea oikaisua Opetushallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (vaim. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. Sivistysosaston tulee huolehtia tarvittavien selvitysten antamisesta Opetushallitukselle. hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus Kunnan saatavat Kunnanhallitus 149 Kunnanhallituksen toimintasäännön mukaan kunnan saatavista esitetään luettelo kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Kunnalla oli seuraavat laskusaatavat: Tositelaji Saatavat yhteensä Saatavista erääntyneitä kpl kpl 18 Päivähoito , ,16 31 Myyntilaskut, tekninen osasto , ,32 32 Myyntilaskut, yleishallinto , ,55 33 Myyntilaskut, sivistysosasto , ,35 34 Myyntilaskut, koulukeskus , ,06 36 Myyntilaskut, talousosasto , ,10 37 Vanhat myyntisaamiset 5 303, ,13 41 Vesi- ja jätevesimaksut , ,20 50 Effica , ,22 Yhteensä , ,09 Teknisen osaston laskutukseen sisältyvät erääntyvät venepaikkalaskut. Talousosaston laskuihin sisältyvät erääntyneet jätemaksut. Vesi- ja jätevesimaksujen viimeinen laskutus on erääntynyt Asiakkaiden kesälomien vuoksi lyhytaikaisia eräpäivine ylityksiä on tässä tilanteessa runsaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja (lääkäri-, hammaslääkäri- ja kotihoitolaskuja) on enää maksamatta noin euron edestä, kun niitä vuoden 2010 alussa oli noin euroa. Vielä maksamatta olevat ovat kaikki ulosotossa. Erittely saatavista on nähtävänä kokouksessa. Erittely on Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 23 kohdan nojalla salassa pidettävä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee saatavat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eksoten ja kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus Kunnanhallitus 27 Kuntakohtaisen palvelusopimuksen lisäksi kaikki Eksoten jäsenkunnat ja Eksote solmivat vielä kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen. Kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus perustuu perussopimukseen ja perustamissuunnitelmaan. Strategiseen palvelusopimukseen sisältyvät yleiset periaatteelliset seikat kuntien Eksotelle asettamista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista. Sopimus solmitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja se päivitetään vuosittain. Strategisessa palvelusopimuksessa määritellään mm. erilaiset palvelujen tuottamistavat, piirin kuntalaskutuksen perusteet, tutkimus ja kehittämistoiminta, arviointi ja seuranta sekä turvallisuusyhteistyö. Lisäksi sopimuksessa määritellään kuntakohtaisten sopimusmääräysten yhteiset ja yhdenmukaiset perusteet. Päivitetty sopimus sisältää muutoksia kohdassa 2.3. Piirin talous. Sopimuksessa on otettu huomioon kuntajohtajien neuvottelukunnassa sovitut pienet muutokset ja täsmennykset kustannusten kuntakohtaisiin kohdentamisperusteisiin. Kohdasta 3.1. on poistettu piirin käynnistyksen yhteydessä sovittu irtaimiston luovutus piirille, koska se on jo tapahtunut. Sopimuksen kohdan 2.5. mukaan piiri tuottaa ja raportoi kunnille keskeiset toiminnan tuloksellisuustiedot, joihin kunnat antavat palautteen. Vuoden 2010 aikana saatiin ensimmäiset kuntakohtaiset taloustiedot vasta joulukuussa. Toiminnallisia tietoja on saatu terveyspalveluista ja perhe- ja sosiaalipalveluista sovitulla tavalla, mutta vanhuspalveluista hyvin niukasti. Raportoinnin perusteella ei piirille vielä ole voitu palautetta antaa. Hallintosäännön 58 :n 25. kohdan mukaan kunnanhallitus hyväksyy sosiaalija terveyspiirin kanssa tehtävän vuosittaisen palvelusopimuksen, joka tuodaan valtuustolle tiedoksi. Piirin perussopimuksen sekä kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen ja niihin tulevat muutokset hyväksyy valtuusto. Sopimus on liitteenä. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Lemin kunnan puolesta liitteenä olevan kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen Kunnanjohtajan esityksestä asia jätettiin pöydälle. Lääkäripalvelun turvaamiseksi Eksotea lähestytään seuraavan sisältöisellä kirjelmällä: Lemin kunnan ja Eksoten välisessä vuoden 2010 palvelusopimuksessa on avoterveydenhuolto määrätty lähipalveluksi palvelukortilla olevalla merkinnällä L. Vuoden 2011 palvelusopimusesityksessä, jonka Eksoten hallitus on hyväksynyt, on merkintä L, A. Merkintä tarkoitta sitä, että palvelut voidaan tuottaa lähipalveluna tai alueellisena palveluna.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 104 Tilanteessa, jossa lähipalvelujen toteuttaminen henkilöstöpulan tms. vuoksi vaikeutuu, on hyvä, että mahdollisuus alueellisiin palveluihin on olemassa. Merkinnän muuttaminen voidaan kuitenkin tulkita myös niin, että lääkäritilanne Lemillä olisi palvelusopimuksen mukainen, jos lääkäripalveluja on saatavissa jossain läntisellä alueella. Avoterveydenhuollon palvelut tulee - keskitetysti hoidettua lääkäripäivystystä lukuun ottamatta - järjestää lähipalveluna. Jos merkintä L muutetaan merkinnäksi L,A, on samalla sovittava, että lähipalvelu on myös sopimuksen mukaan ensisijainen järjestämistapa. Kunnanhallitus päätti esittää Eksotelle, että Savitaipaleen terveysasemalta siirretään yksi virkalääkäri Lemin terveysasemalle. Strategisen palvelusopimuksen mukaan avoterveydenhuollon kustannusten jakoperuste on aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa. Jotta myös palvelut toteutuisivat saman periaatteen mukaan, edellyttää se läntisen alueen lääkäripalvelujen jakamista nykytilanteessa niin, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi virkalääkäri. Eksote on vastannut kunnanhallituksen kirjeeseen kirjeellään Vastauksessaan Eksote toteaa mm., että merkintä "L,A" tarkoittaa nimenomaan sitä, että lähipalvelu on ensisijainen palvelun järjestämistapa, mutta tarvittaessa esim. henkilöstöpulan vuoksi lääkäripalveluja voidaan täydentävästi tuottaa myös alueellisesti. Eksote toteaa myös, että palvelusopimuksia voidaan tulkita tältä osin Lemin kunnanhallituksen esittämällä tavalla. Lisäksi Eksote selvittää kirjeessään sitä, miten lääkäripalveluja Lemillä on nykytilanteessa toteutettu. Eksoten ilmoittaa tavoitteekseen, että jokaisella terveysasemalla on vähintään yksi vakituinen virkalääkäri. Sen eteen tehdään koko ajan töitä ja käytetään kaikkia mahdollisia keinoja sen toteuttamiseksi. Eksoten vastaus kokonaisuudessaan on liitteenä. Sopimuksen sivulla 7 on selventäväksi tarkoitettu kappale, joka alkaa sanoilla "Mikäli aiheuttamisperiaatteen mukaisesti...". Vuoden 2010 tilinpäätöstä valmisteltaessa on havaittu, että kappale on aiheuttanut epäselvyyttä kuntien maksuosuuksien kirjanpidollisesta käsittelystä. Asiasta on myös Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antanut lausunnon , lausunto 98. Kuntajohtajien neuvottelukunta esitti , että em. kappale poistetaan sopimuksesta. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Lemin kunnan puolesta liitteenä olevan kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen päivityksen vuosille siten tarkistettuna, että sivulta 7 poistetaan sopimuskohdan 2.3 viimeinen kappale, joka alkaa sanoilla "Mikäli aiheuttamisperiaatteen mukaisesti...". hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 130 Eksoten virkamiesjohto ja tilintarkastajat valmistelevat uudelleen kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen muutosta siten, että epäselvyyttä vuosittaisten maksuosuuksien lopullisuudesta ei synny. Muotoilu on toisenlainen, kuin yhden sopimuskappaleen poisto, mutta tarkoitus on sama. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus päättää poistaa asian kunnanvaltuuston esityslistalta. hyväksyttiin. _ Kunnanhallitus 148 Eksotessa valmisteltu strategisen palvelusopimuksen muutos on valmistunut. Aikaisempaan sopimukseen verrattuna on tehty seuraavat muutokset: Kohta 2.3 Piirin talous Tarkempia määräytymisperusteita koskevan luettelon edellä olevasta kappaleesta on poistettu lause: "Kuntien välinen maksuosuusprosentti määräytyy aiheuttamisperiaatteen mukaisesti." Viimeinen kappale oli aiemmin seuraavanlainen: "Mikäli aiheuttamisperiaatteen mukaisesti määritelty palvelujen käyttö on ollut Kunnalle määritettyä vuosimaksua suurempi tai pienempi, tämä huomioidaan ao. Kunnan vuosimaksua määritettäessä korottavana tai laskevana tekijänä kunkin vuoden osalta aina piirin tilinpäätöksen vahvistamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien." Kappaleen uusi sanamuoto on seuraava: "Edellä määriteltyä kustannustenjakoperustetta käytetään muuna laskennallisena perusteena vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä tulevina vuosina eikä sillä ole vaikutusta takautuvasti vuosimaksuosuuteen." Muita osin strateginen palvelusopimus on entisenlainen. Korjattu sopimus on liitteenä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Lemin kunnan puolesta liitteenä olevan kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen päivityksen vuosille hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Maa-alueen ostaminen Mikonharjun alueelta Kunnanhallitus 149 Kunnanjohtaja on neuvotellut Esa Variksen kanssa noin 2 ha:n alueen ostamisesta kunnalle. Neuvottelussa on päädytty euron kauppahintaan. Alue rajoittuu Mikonharjun kaava-alueeseen ja on valtaosin rakennuskelpoista maata. Alueen eteläreuna on rakentamisen kannalta hiukan liian jyrkkää. Alueelle on mahdollista kaavoittaa 5-6 omakotitonttia. Kulkuyhteys on järjestettävä Mikonharjuntieltä nykyisen kaava-alueen VL-alueen kautta. Alueen sijaintia selventävä kartta on liitteenä. Maa-alueiden ostoon osoitettua määrärahaa on jäljellä euroa. Hallintosäännön 58 :n mukaan kunnanhallitus tai kunnanhallituksen määräämä toimielin tai viranhaltija ratkaisee asiat, jotka koskevat kiinteän omaisuuden ostamista noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on antanut. Valtuuston myöntämään maanhankintamäärärahaan ei liity erityisiä ehtoja. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus päättää ostaa Esa Varikselta noin 2 ha:n määräalan kiinteistöstä oheisen karttaliitteen mukaisesti euron kauppahintaan ja hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan kauppakirjan. hyväksyttiin.

11 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kirkonkylän kuntoradan valaistuksen peruskorjaus Tekninen lautakunta 46 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset Lemin kirkonkylän kuntoradan valaistuksen peruskorjauksesta. Tarjoukset oli pyydetty klo mennessä seuraavilta urakoitsijoilta: - Sähköurakointi H. Aapro Ky - Novoka Oy - Laatu-Sähkö Oy - Lappeenrannan Verkonrakennus Oy - Sähköurakointi Heikki Huhtiniemi Avauspöytäkirja liitteineen esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta valitsee kuntoradan valaistuksen peruskorjauksen tekijän. Tekninen lautakunta valitsi kuntoradan peruskorjauksen tekijäksi Sähköurakointi Heikki Huhtiniemen, hinta ,00 (ALV 0 %) Kunnanhallitus 150 Talousarvion yleisperustelujen mukaan kunnanhallitus päättää tavaraja palveluhankinnoista silloin, kun hankinnan veroton hinta on yli euroa. Tekninen lautakunta on käsitellyt tarjouksia Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnön minimiehdot. Näin ollen ratkaisevaksi tekijäksi jäi tarjoushinta. Laki julkisista hankinnoista 15 :n 3. kohdan mukaan hankintalakia ei sovelleta rakennusurakoihin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin euroa. Kunnanhallitus hyväksyy kuntoradan valaistuksen peruskorjauksen tekijäksi halvimman tarjouksen tehneen Sähköurakointi Heikki Huhtiniemen. Kunnanjohtajan kokouksessa tarkistamasta ehdotuksesta kunnanhallitus toteaa teknisen lautakunnan jo päättäneen hyväksyä urakoitsijan ja antaneen päätöksensä tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyy päätöksen täytäntöönpanon.

12 Kunnanhallitus Vesijätön lunastustoimitus Lahnajärven rannalla mm. kunnan uimalan, venerannan kohdalla Kunnanhallitus 151 Lemin kunta on päättyneessä toimituksessa n:o lunastanut Ruomin osakaskunnalta Lahnajärven vesijättöä siirrettäväksi omistamiinsa Juvolan kylän tiloihin Hangasrinne 7:119 ja Kolhoosi 7:137. Lunastettu pinta-ala on yhteensä 5161 m 2 ja osakaskunnan esittämä ja toimitusinsinöörin määräämä lunastuskorvaus 3 /m 2 eli yhteensä ,00 euroa. Samassa toimituksessa Kiinteistö Oy Lemin Särä lunasti vastaavasti oman maansa kohdalla olevan vesijätön (ravintola Kippurasarven kohdalla). Toimituksen kulku ja hinnoittelun perusteet on yksityiskohtaisesti selostettu toimituspöytäkirjassa. Saannolle on haettava lainhuuto. Saantokirjana toimii kiinteistönmuodostamislain mukainen selitelmä ja pöytäkirja lunastuksesta. Lunastusmaksu on maksettu kiinteistönhankintaan varatusta määrärahasta. Vesijätön hankinta selkiyttää maankäyttöä ja sen suunnittelua. Karttaliite. (valm mp) Merkitään hyväksyen tiedoksi. hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus Asuntotontin kauppakirja kunta/kai ja Virpi Heiskanen Tuomelankankaan asemakaava-alue Kunnanhallitus 152 Kunnan ja Kai ja Virpi Heiskanen kesken on allekirjoitettu asuntotontin kauppakirja, jolla kunta myy Heiskasille Tuomelankankaan asemakaava-alueella osoitteessa Tyypäskankaantie 2 sijaitsevan omakotitalon rakennuspaikan. Kyseessä on Iitiän kylän tila AO11-T3 RN:o 2:51. Kiinteistötunnus Pinta-ala 0,2152 ha. Kauppahinta on 4.304,00 euroa, minkä lisäksi kaupan yhteydessä ostaja maksaa vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksut yht ,82 euroa (sis alv 23%) (valm MP). Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan valtuuston antaman valtuutuksen nojalla. hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus Vakuutuskorvaus Kuukanniemen lämpölaitoksen öljyvahingosta Kunnanhallitus 153 Pohjola Vakuutus Oy on päättänyt korvata Lemin kunnalle julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti yhteensä ,28 euroa, josta on vähennetty omavastuu 500 euroa. Päätöksen mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan toisen omistamalle vesistölle ja toisen maaperälle aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Siltä osin kuin vahinko kohdistuu kunnan omistamalle kiinteistölle tai maaperälle, korvataan vain välittömän vaaranuhkan torjuntakulut. Pilaantuneen maan tai lumen poiskuljettamisesta tai hävittämisestä omalta maalta aiheutuneita kustannuksia ei korvata. Tällä perusteella on korvaamatta jätetty yhteensä 6.202,90 euron kustannukset. Kirjanpidon mukaan kustannuksia on syntynyt ,94 euroa. Muutama lasku puuttuu vielä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee korvauspäätöksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Kokouksessa Juha Junnonen totesi, että pelastuslaitoksen lasku ei vielä ollut saapunut joten se tulee vielä ottaa asianmukaisesti selvittelyssä huomioon.

15 Kunnanhallitus Lemin kello nro 10 luovutettu Lemin kirkkokuorolle Kunnanhallitus 154 Lemin kunnanhallitus päätti , että tunnustuspalkinto Lemin kello myönnetään kunnanhallituksen harkinnan ja päätöksen mukaan tunnustukseksi Lemiä tunnetuksi tehneelle, kunnan parhaaksi ansiokkaalla tavalla toimineelle ja tässä onnistuneelle yksityishenkilölle tai yhteisölle. Lemin kunnanhallituksessa viime kesäkuussa sovitun mukaisesti tunnustuspalkinto Lemin kello luovutettiin Lemin kirkkokuorolle musiikkijuhlien yhteydessä sunnuntaina , jolloin asia julkistettiin. Tapana on ollut, että perustelut kirjataan kunnanhallituksen pöytäkirjaan jälkeenpäin. Luovutuspuheenvuoro kuului seuraavasti: Lemin kello n:o 10 myönnetään Lemin kirkkokuorolle seuraavin perustein: Mitä olisi Lemi ilman kirkkoaan ja ennen kaikkea seurakuntansa neliäänistä veisuuta? Kysymystä on turha pohtia. Lemin seurakunnan veisuun perimmäisenä tarkoituksena ei liene koskaan ollutkaan Lemin kohottaminen yhdeksi Suomen tunnetuimmista pienistä seurakunnista saati kunnista. Perimmäiset tarkoitusperät ovat olleet ja ovat yhä toisenlaiset. Kuitenkin koko Lemin kunta on noussut arvostetun kulttuuripitäjän asemaan paljolti veisuun myötä, vaikka siihen ei olla tietoisesti pyritty. Harrasta, herkkää, pontevaa ja omaperäistä veisuuta ovat jo vuosikymmenien aikana saaneet kuulla oman kirkkokansan lisäksi lukemattomat (miljoonat) radion kuuntelijat ja television katsojat kotimaassa ja aina ulkomaita myöten. Kuin todistukseksi veisuun voimasta ja merkityksestä Lemin kirkkokuoro antoi hiljattain 120 -vuotisjuhlakonsertissaan tuoreen näytteen osaamisestaan kirkontäyteiselle yleisölle, jonka se sai myös komeasti mukaansa veisaamaan. Kiistatonta on, että Lemi ja lemiläiset tunnetaan, tiedetään ja muistetaan laajalti juuri yläilmoihin soivista virsistään. Tästä saamme olla ylpeitä maanläheisempien, suussa maistuvien tavaramerkkien - särän ja potoatin - ohella. Näihin nojaten on moni muukin koko pitäjää koossa pitävä asia voinut rauhassa kehittyä. Lemin kirkkokuoro edustaa sitä käytännön työrukkasta, jota pitävään käteen tunnustuspalkinto "Lemin kello" olisi ollut aihetta jo paljon aikaisemmin ojentaa - tunnustukseksi ja kiitokseksi Lemin kestävästä ja hyvästä kulttuuripitäjän maineesta. (valm mp) Merkitään hyväksyen tiedoksi. hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen toteuttaminen asuinrakentamiseen tai matkailuun, kiinteistökehitys/rakennushanketta koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen Kunnanhallitus 155 Kunta omistaa n 3,5 ha:n suuruisen maa-alueen Lahnajärven rantaalueella. Alustavien mitoitusten ja laskelmien mukaan alueelle on mahdollista kaavoittaa vakituiseen asumiseen tai matkailuun n k-m 2 rakentamista. Alue, joka koostuu määräalasta Juvolan kylän Kolhoosi- tilasta RN:o 7:137, voidaan kaavoittaa joko muun kirkonkylän asemakaavoituksen yhteydessä tai sitten se voidaan erottaa omaksi hankekaavaprojektiksi, jolloin kaavoitusta voidaan viedä nopeammin eteenpäin. Riittävään aluetehokkuuteen pääseminen edellyttää, että tuleva rakentaminen on vähintään II kerroksista. Myöskään yhteisrantaisen kerrostaloalueen suunnittelu ei ole poissuljettua. Alustavina toimina kunta on lunastanut vesijätön, teettänyt rakennettavuuselvityksen (2011) ja alueen luontoselvityksen Tavoitteena on, että rakentaminen voisi käynnistyä heti asemakaavan saatua lainvoiman. Menettely johtaa onnistuessaan aluerakentamissopimuksen tekemiseen sekä kiinteistökaupan esisopimukseen valitun operaattorin kanssa. Alueelle tulisi määrittää pohjahinta, joka tarjouspyyntöluonnoksessa on Mahdollisen kiinteistökaupan ja kaavoituksen lopullisen hyväksymisen osalta päätösvalta kuuluu kunnanvaltuustolle. Tarjouspyynnössä kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista. Julkisia hankintoja koskevan lain 8 :n 1 mom:n 6 kohdan mukaan lakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. Samankaltaisesta menettelystä on kokemusta Savitaipaleen kunnassa. (valm Antti Hirvikallio ja mp) Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kaavoitustyöryhmän valmistelemaan asiaa eteenpäin ja pyytämään tarjouksia liitteenä olevan tarjouspyyntöluonnoksen mukaisesti alan toimijoilta. hyväksyttiin. Tarkennettiin Juha Koiviston aloitteesta liitteenä olevassa tarjouspyynnössä mainittuja pisteytettäviä laatukriteereitä. Sellaisiksi päätettiin suunnitelman kattavuus ja selkeys.

17 Kunnanhallitus Luumäen kunnan rakennusjärjestysluonnos, lausunnon antaminen Kunnanhallitus 156 Luumäen kunta on valmistellut rakennusjärjestyksen luonnoksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennusjärjestystä valmisteltaessa osallisilla on mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta (MRL 15 ja 62 ). Osallisia ovat kaikki maata omistavat, ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, kunnan alueella toimivat yhteisöt ja eri viranomaiset. Rakennusjärjestysluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat Luumäellä nähtävillä Luumäen ympäristölautakunta on pyytänyt Lemin kunnan lausuntoa rakennusjärjestyksen luonnoksesta. Rakennusjärjestys on laadittu yhteistyössä mm. Lemin kanssa ja on periaatteiltaan yhteneväinen Lemillä valmisteilla olevan rakennusjärjestyksen kanssa. Valmisteluaineisto on ladattavissa Luumäen kunnan nettisivuilta osoitteesta (Valm. ah ja mp) Lausuntonaan Lemin kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Luumäen rakennusjärjestyksen luonnoksesta. hyväksyttiin. Tiedoksi Luumäen kunnan ympäristölautakunta Otteen todistaa oikeaksi Lemillä pöytäkirjanpitäjä Markku Peutere

18 Kunnanhallitus Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 157 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet. Merkittiin tiedoksi.

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 16.5.2011 Käsiteltävät asiat 100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 102. Tietomaakunta ekarjala Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012 sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 22. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2011...29 23. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kunnanvaltuusto 1 Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Okko Antti Huuhilo Marjo Pietiläinen Risto Hakonen Hannu Junnonen Juha Kohonen Tarja Lehtonen Matti Punkka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 16.1.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. liite 8. 9. 10. liite 11. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 Käsiteltävät asiat 26. Saapuneet kirjeet...44 27. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2013...45 28. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...49 29. Lemin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokousaika Keskiviikko 28.11.2012 klo 14.00 17.30 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone os. Harjukuja 6,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010. Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51. 22.2.2010 klo 17.30-19.45. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

LEMIN KUNTA 3/2010. Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51. 22.2.2010 klo 17.30-19.45. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti 3/2010 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51 22.2.2010 klo 17.30-19.45 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot