PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin vuosille 2015-2016"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin vuosille Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajien valinta vuosille Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen maanmittaustoimituksiin ja yksityistiekuntiin vuosille Edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosille Edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöyhtiöihin vuosille Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan vuosille Neuvottelijoiden nimeäminen virka- ja työehtosopimusasioihin vuosille Edustajien nimeäminen veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosille Edustajien nimeäminen vanhusneuvostoon vuosille Edustajan nimeäminen Mikkelin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikun talautakuntaan vuosille Edustajan nimeäminen Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslauta kuntaan vuodelle Edustajan nimeäminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ym päristöterveydenhuollon jaostoon Mikkelin seudun uusyrityskeskuksen toiminnan rahoittaminen vuonna Laajakaistaverkon rakentamisen rahoittaminen Puumalan kunnan alu eella välillä Kuoreksenniemi-Liimattala Määräaikaisen talonrakennuspalkkion käyttöönotto Puumalan kunnan riskienhallintasuunnitelma Poikkeamishakemus / Pentti Kantojärvi ja Pirkko Lepistö Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulut keväällä Hallintopalvelujen toimialan vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväk syminen Kunnanhallituksen määrärahoista myönnettävät avustukset 27

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ vuonna Hallintopalvelujen toimialan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen sekä viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen vuonna Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytän töönpano 24 Hankintapäätös Puumalan haja-asutusalueen jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta Tiedoksi saatettavat asiat Ajankohtaisia asioita Yritysverkoston kokoaminen VisitSaimaa & MikkeliRegion?hankkee seen 36

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Pasanen Unto puheenjohtaja Montonen Keijo varapuheenjohtaja Kasanen Antti jäsen Korhonen Minna jäsen Luukkonen Olli jäsen Piskonen Irja jäsen Luukkonen Erkki kv:n pj. Karvonen Jari kv:n I vpj. Kietäväinen Olavi kv:n II vpj. Hilden Matias kj, pöytäkirjanpitäjä Lipo-Lempiäinen Tiina varajäsen Poissa Pellava Riitta jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Luukkonen ja Keijo Montonen. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäpykälällä. Käsitellyt asiat :t 1-27 Allekirjoitukset Unto Pasanen puheenjohtaja Matias Hilden pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Olli Luukkonen Keijo Montonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje, pi de tään ylei ses ti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä keskiviikkona klo Matias Hilden

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin vuosille /00/00/01/2012 KH 1 Hallintosäännön 29 :n mukaan "kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhalli tuksen 30 :n mukaisesti edustajakseen määräämällä henkilöllä, kunnanjohtajalla sekä toimielimen esittelijällä". Hallintosäännön 30 :n mukaan "kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edusta jaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja". Tasa-arvolain 4.2 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, puh ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa peruspalve lu- ja tekniseen lautakuntaan vuosille Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajansa lautakuntiin seuraavasti: Peruspalvelulautakunta: Irja Piskonen Tekninen lautakunta: Minna Korhonen Hallintopalvelut Valitut edustajat Peruspalvelulautakunta Tekninen lautakunta Talouspalvelut / palkat

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajien valinta vuosille /00/00/01/2012 KH 2 Kunnanhallitus on valinnut toimikaudekseen kaksi tarkastajaa, jotka vähintään kerran vuodessa tarkastavat ennalta ilmoittamatta kaikki talouspalvelujen raha varat, arvopaperit ja vakuudet. Tarkastuksista on annettu kunnanhallitukselle kertomus. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, puh ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita rahavarojen ja asiakirjo jen tarkastajat vuosille Päätös: Kunnanhallitus päätti, ettei tarkastajia valita, vaan tarkastustoimintaa suoritetaan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Hallintopalvelut Valitut edustajat Talouspalvelut / palkat

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen maanmittaustoimituksiin ja yksityistiekuntiin vuosille /00/00/01/2012 KH 3 Maanmittaustoimituksiin ja yksityistiekuntiin on kunnanhallituksen valittava edustajansa. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, puh ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajakseen maan mittaustoimituksiin ja yksityistiekuntiin maanmittausteknikko Merja Tuomaisen ja varalle ympäristösihteeri Timo Hämäläisen vuosille Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallintopalvelut Tekninen lautakunta Valitut edustajat Talouspalvelut / palkat

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosille /00/00/01/2012 KH 4 Kuntalain 23 :n mukaan " kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosään nössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa". Tähän kuuluu yleensä myös kunnan edustajien nimeäminen niihin yksityisoikeudellisiin yhtei söihin, joissa kunta on omistaja tai jäsen. Kuntalain 23 :n mukaan "kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta kä siteltäviin asioihin". Kunnan konserniohjeen mukaan kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja antaa näille ohjeet kunnan edustajien nimeämisestä hallituksiin. Kunnan edustajilta edellytetään tehtävään soveltuvaa osaamista. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedus tajan seuraavien yhtiöiden ja yhdistysten yhtiö-, vuosi- tai vastaaviin kokouksiin vuosille : Puumalan Vesiosuuskunta Suur-Savon Sähkö Oy Puumalan 4H-yhdistys Mikkelin Ravirata Oy Kansalais- ja työväenopistojen liitto (KTOL) Saimaan Virkistysalueyhdistys Etelä-Savon Pelastusalan Liitto Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry. Puumalan Venesatama Oy Osakaskunnat Pistohiekan Matkailu Oy Imatran Seudun Kehitysyhtiö Uusyrityskeskus ry Dynamo Veej jakaja ry Kuntien Tiera Oy Suomen Kalliotaideyhdistys Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry Juvan ajoharjoittelusäätiö Mikkelin Teatterin Kannatusyhdistys ry Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä edustajat seuraavasti (suluissa varaedusta ja) Puumalan Vesiosuuskunta: Asko Luukkonen (Keijo Montonen) Suur-Savon Sähkö Oy: Matias Hilden (Olli Luukkonen) Puumalan 4H-yhdistys: Keijo Montonen (Kirsi Sarvi) Mikkelin Ravirata Oy: Jukka Pitkonen (Olli Luukkonen) Kansalais- ja työväenopistojen liitto (KTOL):

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Leena Viisanen (Laura Penttinen) 2. Kaisaliisa Majuri (Riitta Pellava) 3. Kimmo Kotro (Pirkko Ihanamäki) Saimaan Virkistysalueyhdistys: Lauri Majuri (Keijo Montonen) Etelä-Savon Pelastusalan Liitto: Kimmo Hagman (Heikki Virta) Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry: Matias Hilden (Riitta Pellava) Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry: Tuula Vainikka (Jari Karvonen) Puumalan Venesatama Oy: Kari Puurtinen (Erkki Luukkonen) Osakaskunnat: Timo Hämäläinen (Kimmo Hagman) Pistohiekan Matkailu Oy: Matias Hilden (Unto Pasanen) Imatran Seudun Kehitysyhtiö: Antti Kasanen (Matias Hilden) Uusyrityskeskus ry Dynamo: Unto Pasanen (Jari Karvonen) Veej jakaja ry: Jaakko Kuntonen (Olavi Kietäväinen) Kuntien Tiera Oy: Aarno Puttonen (Olavi Kietäväinen) Suomen Kalliotaideyhdistys: Tuula Vainikka (Kaisaliisa Majuri) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry: Kari Puurtinen (Jaakko Kuntonen) Juvan ajoharjoittelusäätiö: Jari Karvonen (Olli Luukkonen) Mikkelin Teatterin Kannatusyhdistys ry: Minna Korhonen (Tuula Vainikka) Hallintopalvelut Em. yhtiöt ja yhdistykset Valitut edustajat Talouspalvelut / palkat

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöyhtiöihin vuosille /00/00/01/2012 KH 5 Kuntalain 23 :n mukaan " kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosään nössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa". Tähän kuuluu yleensä myös kunnan edustajien nimeäminen niihin yksityisoikeudellisiin yhtei söihin, joissa kunta on omistaja tai jäsen. Kuntalain 23 :n mukaan "kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta kä siteltäviin asioihin". Kunnan omistamiin kiinteistö- ja asuntoyhtiöihin ja muihin kiinteistö- ja asunto yhtiöihin, joissa kunnalla on osakeomistusta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi valita yhtiökokousedustajaksi joku teknisen toimialan virkamiehistä. Vastaavasti edellä mainittujen yhtiöiden hallituksiin esitetään yhtiökokouksissa valittavaksi kunnan asuntoasioiden hoitaja Leena Torvinen hänen isännöimiä yhtiöitä lukuun ottamatta. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajansa asunto- ja kiinteistöyhtiöihin kaudekseen seuraavasti (ensimmäinen on varsinainen edustaja ja toinen on varaedustaja): Kiinteistö Oy Puumalan Keskusvarikko Kimmo Hagman, Heikki Virta Asunto Oy Puumalan Hiihtotie Heikki Virta, Kimmo Hagman Kiinteistö Oy Puumalan Haapaselkä Heikki Virta, Kimmo Hagman Asunto Oy Puumalantori Heikki Virta, Kimmo Hagman Asunto Oy Puumalan Vuorenpelto II Heikki Virta, Kimmo Hagman Asunto Oy Keskitalo Heikki Virta, Kimmo Hagman Asunto Oy Puumalan Suomela Kimmo Hagman, Heikki Virta Asunto Oy Virran-Ranta Kimmo Hagman, Heikki Virta Kiinteistö Oy Liikekeskus

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kimmo Hagman, Heikki Virta Kiinteistö Oy Kaivolankulma Heikki Virta, Kimmo Hagman Asunto Oy Virinsato Heikki Virta, Kimmo Hagman Kiinteistö Oy Puumalan Vuokratalot Kimmo Hagman; Keijo Montonen Asunto Oy Puumalan Kipralttarinsalmi Kimmo Hagman, Heikki Virta Asunto Oy Puumalan Saimaanrinne Kimmo Hagman, Heikki Virta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallintopalvelut Em. asunto- ja kiinteistöyhtiöt Valitut edustajat Talouspalvelut / palkat

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan vuosille /00/00/01/2012 KH 6 Puumalan kunnan yhteistoiminta järjestetään työnantajan ja henkilöstön välises tä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaan. Yhteistyötoimi kuntaan kuuluu enintään 10 jäsentä, joista 4 edustaa työnantajaa ja kuusi henki löstöä. Yksi työnantajan edustajista on työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden edus tajista kaksi on työsuojeluvaltuutettuja ja enintään neljä on työntekijäjärjestöjen edustajia, jotka ovat pääsopijajärjestöjen tai niiden alayhdistysten nimeämiä. Kai kille jäsenille nimetään varajäsenet. Työsuojeluvaltuutettujen varajäseninä toimivat varavaltuutetut. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohta jan vuorovuosin työnantajaa ja työntekijää edustavista henkilöistä. Tasa-arvolain 4a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, puh ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä yhteistyötoimikuntaan vuosiksi työsuojelupäällikön lisäksi kolme työnantajan edustajaa ja heidän varaedustajat. Päätös: Kunnanhallitus nimesi yhteistyötoimikuntaan seuraavat jäsenet työsuoje lupäällikön lisäksi (suluissa varajäsen): Matias Hilden (Kimmo Hagman) Kimmo Kotro (Jorma Virta) Minna Korhonen (Olli Luukkonen) Hallintopalvelut Valitut edustajat Talouspalvelut/palkat

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Neuvottelijoiden nimeäminen virka- ja työehtosopimusasioihin vuosille /00/00/01/2012 KH 7 Hallintosäännön 4 :n 17. kohdan mukaan virka- ja työehtoehtosopimusten ja paikallisten järjestelyerien täytäntöönpanoa koskevat asiat kuuluvat kunnanhalli tukselle. Kunnanhallitus nimeää edustajat, jotka sen puolesta neuvottelevat em. asioista paikallisten ammattiyhdistysten edustajien ja/tai asianosaisten kanssa. Neuvoteltavia asioita ovat mm. paikalliset sopimukset, virka- ja työehtosopimus ten tulkinta- ja soveltamiserimielisyydet sekä harkinnanvaraiset asiat. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, puh ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajiksi virka- ja työ ehtosopimusasioihin liittyviä neuvotteluja varten vuosiksi kunnan johtajan ja palvelujohtajan, jotka voivat tarvittaessa käyttää asiantuntija-apuna muita viranhaltijoita/työsuhteessa olevia. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallintopalvelut Pääsopijajärjestöt Kunnanjohtaja Palvelujohtaja Tekninen johtaja Talouspalvelut/palkat

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosille /00/00/01/2012 KH 8 Puumalassa toimii veteraaniasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on veteraa niasioiden (kuntoutus, sosiaaliset ja muut palvelut ym.) valmisteluun ja kehittä miseen osallistuminen ja seuranta neuvottelevana ja esityksiä tekevänä elimenä. Neuvottelukunnan käsittelemät asiat ovat peruspalvelulautakunnan tehtäväaluetta. Veteraanipäivän yms. tilaisuuksien järjestäminen ei kuulu neuvottelukun nan tehtäviin. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi kolme jäsentä. Lisäksi kunnanhallitus pyytää neuvottelukunnan jäseniksi Mikkelin seutusoten Puumalassa työskentelevän avo- ja hoivapalvelujohtajan ja sosiaalityöntekijän, sekä pyytää Puumalan Sotaveteraanit ry:tä ja Puumalan seurakuntaa nimeämään edustajansa neuvottelukuntaan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi veteraaniasiain neu vottelukuntaan vuosiksi Helvi Valtosen, Matias Hildenin ja Anne Juli nin. Hallintopalvelut Valitut edustajat Veteraaniasian neuvottelukunta Talouspalvelut/palkat

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen vanhusneuvostoon vuosille /00/00/01/2012 KH 9 Kunnanhallitus on perustanut 6-jäsenisen vanhusneuvoston Puumalan kuntaan. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten, eläkeläisten ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksente koon. Vanhusneuvostoon on kuulunut kunnan edustajina peruspalvelulautakunnan pu heenjohtaja, joka on toiminut neuvoston puheenjohtajana sekä avo- ja hoivapal velujohtaja, joka on toiminut neuvoston sihteerinä. Lisäksi neuvostoon on kuulu nut Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:n, Puumalan Eläkkeensaajat ry:n, Puumalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n ja Puumalan seurakunnan edustajat. Vanhusneuvosto on kokouksessaan päättänyt tehdä kunnanhallitukselle esityksen Puumalan Sotaveteraanit ry:n edustajan nimeämisestä vanhusneuvos toon. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajakseen vanhus neuvostoon vuosiksi peruspalvelulautakunnan puheenjohtajan, joka on neuvoston puheenjohtaja. Lisäksi kunnanhallitus päättää pyytää vanhusneuvoston jäseneksi Mikkelin seu tusoten Puumalassa työskentelevän lähihoitaja Sinikka Tarhosen sekä Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:tä, Puumalan Eläkkeensaajat ry:tä, Puumalan sotaveteraa nit ry:tä ja Puumalan seurakuntaa nimeämään edustajansa vanhusneuvostoon. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallintopalvelut Valitut edustajat Vanhusneuvosto Talouspalvelut/palkat

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Mikkelin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakuntaan vuosille /00/00/01/2012 KH 10 Puumalan kunnan ja Mikkelin kaupungin välisen kirjastopalvelujen tuottamisesta koskevan sopimuksen mukaan Puumalan kunnan edustajalla on läsnäolo- ja pu heoikeus Mikkelin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa käsiteltäessä sopi muksen liittyviä asioita, kuten esim. talousarviota, taloussuunnitelmaa ja Puuma lan kirjaston henkilöstöä. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä vuosiksi edustajan ja varaedustajan Mikkelin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalau takuntaan käsittelemään selostusosan mukaisia Puumalan kunnan ja Mikkeli kau pungin väliseen sopimukseen liittyviä asioita. Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen Olavi Kietäväisen ja tämän vara edustajaksi Keijo Montosen. Hallintopalvelut Mikkelin kaupunki, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Palvelujohtaja Peruspalvelulautakunta Talouspalvelut/palkat

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakuntaan vuodelle /00/00/01/2012 KH 11 Puumalan kunnan ja Mikkelin kaupungin välisen lukiokoulutuksen järjestämisestä koskevan sopimuksen mukaan Puumalan kunnan edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa käsi teltäessä lukiokoulutuksen asioita. Sopimus on irtisanottu päättymään lukiokoulutuksen lakkautumisen myötä. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä vuodelle 2015 edus ta jan ja va ra edus tajan Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakuntaan käsit te le mään lu kio koulutuksen asioita Puumalan kunnan ja Mikkelin kaupungin väli sen sopi muk sen mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus päätti valita edustajakseen Anne Julinin ja tämän vara edustajaksi Anni Riikka Leskisen. Hallintopalvelut Mikkelin kaupunki/kasvatus- ja opetuslautakunta Palvelujohtaja Peruskoulun rehtori Peruspalvelulautakunta Talouspalvelut/palkat

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon jaostoon /00/00/01/2012 KH 12 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto perusti ympäristöterveyden huollon jaoston käsittelemään ympäristöterveydenhuollon asioita. Jaosto on kuntalain mukainen toimielin, missä tulee ottaa huomioon poliittiset voimasuhteet ja tasa-arvokysymys. Puumalan kunnan ja Itä- Savon sairaanhoitopiirin välisessä ympäristöterveyden huollon palvelujen tuottamista koskevassa sopimuksessa todetaan, että Puuma lalla on oikeus nimetä edustaja ja tälle varaedustaja ympäristöterveydenhuollon alaan kuuluvien asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon ISSHP:n hallituksessa. Päätöksentekoon osallistuminen koskee myös ympäristöterveydenhuollon toi minnallisia ratkaisuja ja talouden perusteita. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedus tajan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon jaostoon toimikaudeksi Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä edustajakseen Pirkko Ihanamäen ja tämän va ra edustajaksi Tiina Lipo-Lempiäisen. Hallintopalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valitut edustajat Talouspalvelut/palkat

18 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Mikkelin seudun uusyrityskeskuksen toiminnan rahoittaminen vuonna 2015 KH 13 Mikkelin seudun uusyrityskeskus on antanut yritysten perustamisneuvontaa vuo desta 2001 lähtien. Keskus toimii yhdistyspohjaisena, ja sen jäseninä on mm. alu een yrityksiä ja oppilaitoksia, yhteensä 45 kappaletta. Vuoden 2013 aikana kes kuksella oli 323 uutta asiakasta, jotka perustivat yhteensä 114 uutta yritystä. Uusyrityskeskuksia on Suomessa kaikkiaan 32. Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu toimintavuosien aikana lukuisilla eri projek teilla ja hankerahoituksilla, joi den käyttömahdollisuus on kuitenkin käytännössä päättynyt. Vuonna 2014 yhdis tyksen budjetti on katettu jäsenmaksuilla, TE-toi mistolle annettavilla starttiraha lausunnoilla sekä Misetin ja Mikkelin Seudun ke hityshankerahaston panoksella. Puumalan kunta on ollut siten välillisesti jo nyt rahoittamassa toimintaa Misetin ja kehityshankerahaston kautta. Mikkelin kaupungin päätös uudistaa kehitysyhtiörakennettaan on johtanut sii hen, että keskuksen rahoitus täy tyy miettiä uudelleen. Keskus esittää Mikkelin seudun kunnille, että jatkossa seu dun kunnat rahoittaisivat toimintaa kuntarahoi tuksella 1,02 euroa/asukas. Puu malan kunnan osuus olisi siten 2365 euroa/vuosi. Uusyrityskeskuksen esitys oheismateriaalina. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Mikkelin seudun Uus yrityskeskuksen ehdotuksen toiminnan kuntarahoitusosuudesta 1,02 euroa/asu kas. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallintosihteeri

19 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Laajakaistaverkon rakentamisen rahoittaminen Puumalan kunnan alueella välillä Kuoreksenniemi-Liimattala 40/07/01/2009 KH 14 Puumalan kunnanhallitus on kokouksessaan esittänyt Etelä-Savon maakuntaliitolle, että se käynnistäisi haja-asutusalueiden laajakaistarakentami sen tuesta annetun lain mukaisen julkisen tuen haun hankealueella, joka ulottuisi Sahanlahden-Kuoreksenniemen alueelta Puumalan kirkonkylän kautta Liimatta laan. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu hankkeeseen euron inves tointimääräraha. Etelä-Savon maakuntaliitto käynnisti haun ja hakuaikana saatiin Mikke lin Puhelin Oyj:n hakemus hankkeen toteuttamisesta. Maakuntaliitto on kokouk sessaan päättä nyt valita hankkeen toteuttajaksi Mikkelin Puhelimen. Hankealueen pituus on arvioitu noin 26 kilometriksi. Hankkeen kokonaiskustan nuksiksi on arvioitu euroa, mistä hankkeelle haettavan valtiontuen osuus olisi euroa, hakijan omarahoitus euroa ja Puumalan kunnan osuus (8 %) euroa. Kun nan euromääräinen panos ei kasva, vaikka koko naiskustannukset ylittäisivätkin arvioidun. Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan palvelua hankealueella 25 vuotta. Hank keen toteuttamisen edellytyksenä on vähintään 200 tilaajan asiakaskanta, mutta tarjoaja voi halutessaan toteuttaa hankkeen pienemmälläkin tilaajamäärällä. Ra kentamispäätös on tarkoitus tehdä mennessä. Kunnan vuokrataloyhtiön kiinteistöjen ja kunnan omistamien asunto-osakeyhtiöi den liittäminen valokuituverkkoon ja sitä koskeva konserniohjaus on tarkoitus tuo da kun nan hal li tuk sen kä si tel täväksi myöhemmin alku vuoden aikana. Oheismateriaalina tiivistelmä Mikkelin Puhelin Oyj:n hakemuksesta. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Mikkelin Puhelin Oyj:n toteuttamaan laajakaistahankkeeseen välille Kuoreksenniemi-Liimattala ha ja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain 8 2 momentin mukaisen kunnan tuen, enintään kuitenkin euroa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto/matti Koivisto Mikkelin Puhelin/Juha Putkonen

20 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Määräaikaisen talonrakennuspalkkion käyttöönotto KH 15 Kunnan elinkeino-ohjelmassa on esitetty talonrakennuspalkkion maksamista kun taan rakennettavista omakotitaloista. Ohjelman mukaisesti on valmisteltu sään nöt palk kion myön tä mi ses tä. Palkkion taustalla on rakentamisessa tapahtunut hil jenty minen, mikä näkyy Puumalassa myös rakennusalan kasvaneena työttö myy tenä. Raken nusalan työn tekijöiden osuus kunnan työttömistä työnha kijoista oli mar raskuus sa 2014 yli viidesosa ja selvästi suurin yksittäisistä ammat tiryhmis tä. Palkkio on kunnan myöntämä tuki luonnollisen henkilön Puumalassa sijaitsevan omakotitalon hankintaan ja rakentamiseen. Palkkion määrä on 3900 euroa/talo. Palkkio koskee kirkonkylän asemakaa va-alueella ainoastaan tontteja, jotka raken taja on ostanut Puumalan kunnalta. Palkkio on voimassa välisenä aikana. Tänä aikana tulee ra kennuslupa olla haettu, omakotitalo otettu käyttöön sekä palkkion hakijan tulee ol la henkikirjoilla Puumalassa. Enimmillään Puumalaan on valmistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana vuositasolla 17 asuinrakennusta (v. 2011), vähimmillään kolme (v. 2005). Tällä vaihteluvälillä arvioituna palkkiosta tulisi kunnalle euron vuosittai set kustannukset. Kaik ki uu det asuin ra ken nuk set ei vät kuiten kaan vält tä mät tä kuu lu palk kion piiriin. Puumalan kunnan talonrakennuspalkkio liitteenä. Liite nro 1. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön määräaikaisen, 3900 euron suuruisen talonrakennuspalkkion vuosille , ja hyväksyy palkkiolle säännöt liitteen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin muutettuna siten, että myös kirkonkylän ase makaava-alueella palkkio koskee kaikkia rakentajia tontin myyjästä riippumatta. Kunnanjohtaja Tekninen toimiala

21 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Puumalan kunnan riskienhallintasuunnitelma 66/00/01/02/2013 KH 16 Kuntalain 13 :n 2 momentin 3 a kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päät tää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain 50 :n 1 momentin 15 kohdan mukaan valtuusto hyväksyy hallinto säännön, jossa annetaan tarpeel liset määräykset hallinnon ja talouden tarkastuk sesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuntalain 69 :n 1 momentin mukaan toimintakertomuksessa on annettava tie dot sisäisen valvonnan ja ris kienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopää töksistä. Puumalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnalle sisäisen valvonnan ohjeet ko kouksessaan Oh jeen mukaan Vastuualueiden tulee ottaa sisäisessä valvonnassa huomioon ris kienhallinta ja sitä tulee seurata ja tehdä kartoitusta säännöllisesti. Kunnanhalli tus antaa tilinpäätöksen yhteydessä selonteon riskien hallinnan ja sisäisen valvon nan järjestämisestä. Kunnan riskienhallintaa varten on laadittu suunnitelma, jonka mukaisesti toimi alojen esimiesten on yhdessä henkilöstön kanssa arvioitava toimintaansa vaikut tavat riskit vuosittain. Liite 2. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ris kienhallintasuunnitelman. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, palvelujohtaja Peruspalvelulautakunta Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunta

22 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Poikkeamishakemus / Pentti Kantojärvi ja Pirkko Lepistö 37/10/03/00/01/2014 KH 17 Pentti Kantojärvi ja Pirkko Lepistö hakevat poikkeamislupaa loma-asunnon muut tamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Vesiniemen kylän kiinteistöllä Lepola, kiinteistötunnus , pinta-ala 4700 m2 ja osoite Mustasaarentie 56. Poikkeamista haetaan Vesiniemen rantakaavan loma-asunto alueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Hakemuksen mukaisen asuinrakennuk sen kerrosala on 86 k-m2. Rakennuspaikalla on lisäksi 22 k-m2 sauna ja 20 k-m2 talousrakennus. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 128 k-m2. Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamis-hake muksesta. Rakennuspaikka on Puumalan Vesiniemen rantakaavan mukainen lomaasunto jen rakennuspaikka (RA), jolle saa rakentaa 100 m2 suuruisen loma-asunnon sekä sen yhteydessä olevan tai erillisen enintään 30 k-m2 suuruisen saunarakennuk sen. Lisäksi saa kullekin rakennuspaikalle rakentaa yhden varasto-/huoltoraken nuksen ja käymälän, joiden pinta-ala on yhteensä enintään 20 k-m2. Rakennusjärjestyksen mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden ra kennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2, ja asuinrakennuksen etäisyy den rannasta tulee olla vähintään 40 m. Hakemuksen mukaisen kiinteistön pin ta-ala on 4700 m2 ja rakennuksen etäisyys rannasta on n. 20 m. Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuspaikka sijaitsee ennestään vaki tuisen asutuksen käytössä olevan yksityistien varrella. Vaikka kiinteistön pinta-ala on alle 5000 m2, rakennuspaikka sopii maaston puolesta vakituiseen asumiseen. Rakennuspaikalla on hyvä suojapuusto, eikä rakennuksen sijainti alle 40 m etäi syydellä rannasta aiheuta merkittävää haittaa. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai raken netun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkea misluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, puh ) Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Pentti Kantojärvelle ja Pirkko Lepistölle poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Vesiniemen kylän kiinteistölle Lepola, kiin teistötunnus , teknisen johtajan esittelytekstissä mainituilla pe rusteilla. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on

23 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen toimiala Pentti Kantojärvi ja Pirkko Lepistö Etelä-Savon ELY-keskus Rakennustarkastaja

24 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulut keväällä 2015 KH 18 Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kans sa kokousaikataulu keväälle Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. kokoontua keväällä 2015 seuraavasti, ellei kunnanhallituksen puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja järjestää kokousta myös muuna ajankohtajana: KH ma klo KH ma klo Tilinpäätös KH ma klo KH ma klo Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään sähköpostilla vähintään neljä päi vää ennen kokousta, ellei ilmene estettä, kullekin kunnanhallituksen jäsenelle ja varajäsenelle, valtuuston puheenjohtajalle varapuheenjohtajille, kunnanjohtajal le, tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunnanjohtajan johtoryhmän jäsenille. Esi tyslista ilman liitteitä lähetetään sähköpostilla valtuuston jäsenille. Kunnanhallituksen kokousajoista tiedotetaan julkisten kuulutusten ilmoitustau lulla ja Puumala-lehdessä. Muusta esityslistan jakelusta päättää kunnanjohtaja. 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi kokoontua keväällä 2015 seu raa vasti, ellei valtuuston puheen johtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua ko kousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana: Valtuusto ma klo Valtuusto ma klo Tilinpäätös Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse ko. toimielimen jäsenille niin pian kuin mahdollista. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallintopalvelut Valtuusto Kh:n jäsenet ja varajäsenet Valtuuston jäsenet ja ensimmäiset varajäsenet Tarkastuslautakunta Johtoryhmän jäsenet

25 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Hallintopalvelujen toimialan vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväksyminen 20/02/02/2014 KH 19 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan vuoden 2015 talousar vion. Hallintopalvelujen toimialan määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) vastuualueit tain ovat seu raa vat: vaalit toimintatuotot toimintakulut toimintakate kunnanvaltuusto toimintatuotot 400 toimintakulut toimintakate kunnanhallitus toimintatuotot toimintakulut toimintakate hallinto- ja talouspalvelut toimintatuotot toimintakulut toimintakate matkailu- ja kulttuuripal velut toimintatuotot toimintakulut toimintakate elinkeinopalvelut toimintatuotot toimintakulut toimintakate maaseutupalvelut toimintatuotot toimintakulut toimintakate Kunnanhallituksen on hyväksyttävä käyttösuunnitelmat alaisiltaan tulosyksiköiltä 1-tasolla. Vuoden 2015 talousarvion tulosyksikkö 1-taso on liitteenä. Liite nro 3. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen ta lousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2015 tulosyksikkö 1-tasolla. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Taloussihteeri Hallintosihteeri Matkailu- ja kulttuurisihteeri

26 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Maaseutusihteeri

27 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen määrärahoista myönnettävät avustukset vuonna /02/02/2014 KH 20 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmassa on varauduttu myöntämään yleis avus tuk sia eri yh tei söille ja tapahtumille kaikkiaan euron edestä. Avus tuk set on tar koi tettu kohteisiin, joita ei rahoiteta kulttuuritai liikuntatoi men yleis-/kohdeavustuksista. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää avustuksia seuraavas ti: Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Taloussihteeri Sky-Bar Ravintolat Oy Puumalan tennis 88 Puumalan eläkkeensaajat Puumalan 4H-yhdistys

28 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Hallintopalvelujen toimialan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle /02/02/2014 KH 21 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuo sit tain ni met tä vä, ket kä hen ki löt ovat oi keu tettuja hy väk sy mään nii den lasku ja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesase massa tai vähintään tulosyksikkötasoista vastuussa olevia. Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskus sa on hyväksy mi sen li säk si ol ta va tar kas tus mer kin nät ja ti li mer kin nät. Puu ma lan kun nassa on käy tös sä Pro Economica - os tolas ku jen säh köi nen kierrä tys ohjel ma. Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hy väksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalvelujen toi mialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2015 seuraavasti: Vastuualue/toimiala Vaalit Valtuusto, kunnanhallitus, hallinto- ja ta louspalvelut, matkailu- ja kulttuuripal velut, elinkeinopalvelut ja maaseutupal velut Hyväksyjä palvelujohtaja Anne Julin kunnanjohtaja Matias Hilden Kunnanjohtajan laskujen hyväksyjä on kunnanhallituksen puheenjohtaja. Edellä olevan lisäksi kunnanjohtaja Matias Hildenillä on oikeus hyväksyä kaikki hallintopalvelujen toimialan laskut mukaan lukien kunnanhallituksen investoin tien ja rahoituksen laskut. Vastaava oikeus on kunnanjohtajan poissa ollessa pal velujohtaja Anne Julinilla. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallinto- ja talouspalvelut Palvelujohtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kulttuuri- ja matkailusihteeri Maaseutusihteeri

29 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen sekä viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2015 KH 22 Puumalan kunnan hallintosäännön 34 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kun siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kuntalain 63 :n mukaan "valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkir ja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytä kirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tar kastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen. Mikäli pöytäkirjaa ei voida tar kastaa heti kokouksen jälkeen, pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan erikseen sovittuna ajankohtana kuitenkin ennen nähtävänä pitoa. Pöytäkirjat ovat nähtävillä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, kunnantalon yhteis palvelupisteessä kokousta seuraavana keskiviikkona klo tai tämän päivän sattuessa kiinniolopäiväksi, tätä päivää seuraavana aukiolopäivänä. Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja niiden jäljennök set ovat nähtävillä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, ao. viranhaltijalla kunkin kuukauden 1. ja 15. päivänä klo tai näiden päivien sattuessa viraston kiinniolopäiviksi, näitä päiviä seuraavana aukiolopäivänä. Tiedustelut viranhalti joiden päätöspöytäkirjoista kunnan yhteispalvelupisteestä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallintopalvelut Yhteispalvelupiste Kunnanjohtaja Matkailu- ja kulttuurisihteeri

30 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano KH 23 Kuntalain 56 :n mukaan, jos "kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimival tansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudel leen käsiteltäväksi." Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu den valvonnasta. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätök set ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, - eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle, - eivät ole lainvastaisia sekä - päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa: Valtuusto Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 - ote Etelä-Savon Ely-keskus 32 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 2 - ote Etelä-Savon Ely-keskus 33 Valtuuston puheenjohtajan ja vara puheenjohtajien vaali vuosiksi tiedoksi puheenjohtajisto, talouspalvelut/palkat 34 Kunnanhallituksen jäsenten vaali vuosiksi tiedoksi kh-jäsenet, varajäsenet, talouspalvelut/palkat 35 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille tiedoksi esimiehet, Leena Torvinen, Arja Montonen, Virpi Tuovinen 36 Hurissalon alueen oppilaiden lähikoulu - ote Mikkelin kaupungin sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, - tiedoksi yhtenäiskoulun rehtori Anni Riikka Leskinen ja apulaisrehtori Matti Poh jalainen, palvelujohtaja Anne Julin 37 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen muut taminen - tiedoksi palvelujohtaja Anne Julin 38 Mikkelin seudun lasten ja nuor ten hy vin voin nin toi min ta oh jel ma ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

31 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ tiedoksi Mikkelin seudun sos- ja terveystoimen perhepalvelujen joh taja Johanna Will-Orava, orvokkityöryhmä 39 Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi tiedoksi vanhusneuvosto/palvelujohtaja, avo- ja hoivapalvelujohtaja Raija Hakala-Ewing, kotihoidonohjaaja Anne Partti 40 Puumalan vanhustenkotiyhdistys RY:n lakkauttaminen sekä varojen ja velkojen siirtyminen Puumalan kunnalle - tiedoksi Pertti Huhtinen, talouspalvelut. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

32 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Hankintapäätös Puumalan haja-asutusalueen jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta 26/11/2014 KH 24 Puumalan kunnan tekninen toimiala on kilpailuttanut Puumalan haja-asutusalu een sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteen kuljetuk sen Metsäsairilan jäteasemalle välisenä aikana. Tarjous pyyntöön sisältyy optio vuosille erikseen neuvoteltavaan hintaan. Kilpailutus on suoritettu avointa hankintamenettelyä käyttäen. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on ilmoitettu HILMA-tietokannas sa ja ilmoitus on ollut luettavissa koko EU-alueella. Valintaperusteeksi ilmoitettiin halvin hinta. Määräaikaan klo 15 mennessä saapui kolme tarjouspyynnön mukais ta tarjousta. Yhteen veto tar jouk sista jaetaan kokouksessa. (Valmistelija ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita Puumalan haja-asutusalu een jätteiden keräyksen ja kuljetuksen hoitajaksi edullisimman tarjouksen jättä neen Jä te huol to Lai ne Ay:n. Päätös: Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Tekninen toimiala Tarjouksen jättäneet yritykset

33 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat KH Valtionosuudet Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös : Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2015: laskennallinen asukkaat /asukas peruste liikuntatoi minta , laskennallinen alle 29-v. /alle 29-v. peruste nuorisotyö , Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös : Kansalaisopistojen vuo den 2015 valtionosuuden perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan määrääminen: laskennallinen yksikköhinta opetustunnit peruste 79, Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös : Perustoimentulotu keen maksettava valtion osuusennakko vuodelle 2015, Valtiovarainministeriön päätös : Kunnan peruspalvelujen valtion osuuden muutokset vuodelle Puumala Pöytäkirjat ja otteet Vaalijalan kuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytä kirjan ote : So si aali- ja terveystoimen Mikkelin pal velu tuo tantoyksikön ta louden seu ranta 10/2014 sekä lisämäärärahaesitys. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ympäristöterveyden huoltojaoston pöytäkirja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kuntayh tymähallituksen pöytä kirjan ote : Ympä ristöterveyden huollon asiakkailta perit tävät maksut vuonna Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallituksen pöytäkirjan ote ; Puu ma lan laa jakaistaverkon toteuttajan va linta julkisen tuen haku me net telyn pe rus teella. Vaalijalan kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja Peruspalvelulautakunnan pöytäkirja Avustukset Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös : Valtion erityis avustus ryhmä- kokojen pienentämiseen Etelä-Savon Ely-keskuksen työllisyyskatsaukset ja : Työllisyys ja työttömyys loka-marraskuussa 2014.

34 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Lokakuu 2014 Marraskuu 2014 Puumalan työvoima Työttömät työnhakijat Työttömyysaste 11,3 % 11,5 % 5. Pohjois-Savon Ely-keskuksen taksikiintiöpäätös vuodelle 2015: Puumalan taksi lupamäärä pidetään ennallaan. 6. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös sille jätettyyn kanteluun. Itä-Suo men alue hal lin to vi rasto kiinnittää kunnanjohtaja / pal ve lu joh taja si jainen Matias Hil denin (ja Puu malan kunnanhallituksen) huo miota sii hen, että hallinto lakia so vel letaan kun nan tosiasiallisen hallintotoimin nan yh tey dessä so veltuvin osin muu tenkin kuin hallin tolain 6 :n mukaisten hy vän hal lin non peri aatteiden osal ta. Muilta osin aluehallintovi rasto katsoo, ettei asiassa ole me ne telty lain vastai sella tavalla eikä asiassa ei ole ilmennyt kunnan viran omais ten toi mivallan ylitys tä tai viranomais ten teh tävien laiminlyöntiä, jo hon aluehal lintovi rastolla oli si pe rustei ta puuttua. 7. Viranhaltijapäätökset ajalta (oheismateriaali). (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdo tus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mai nitut asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, ettei se käytä viran haltijapäätöksiin Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

35 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ajankohtaisia asioita KH 26 Kunnanjohtaja esittelee kokouksessa seuraavia asioita: * Ajankohtaista tällä hetkellä * Tulevia asioita * Edunvalvontaa (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, puh. (015) ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnan johtajan esittämät asiat ja päättää mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

36 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Yritysverkoston kokoaminen VisitSaimaa & MikkeliRegion?hankkeeseen KH 27 Miset Oy on valmistellut VisitSaimaa & MikkeliRegion -hanketta, joka kestäisi vuosien 2015 ja 2016 ajan. Hankkeella on tarkoitus kehittää seudun matkailua se kä markkinoida seutua myös kansainvälisesti Savonlinnan seudun ja Etelä-Karja lan matkailutoimijoiden kanssa. Hankkeen budjetti on yhteensä noin 1,3 miljoo naa euroa, mistä haettava EAKR- ja valtion rahoitus kattaisi euroa, kun tien rahoitus olisi euroa ja yksityinen rahoitus Puumalan kunta on vielä voimassaolevan Miset Oy:n palvelusopimuksen puitteis sa rahoittamassa omalta osal taan hanketta. Miset Oy on lisäksi esittänyt, että Puumalan kunta kokoaisi alueel ta yritysverkoston, joka pääsisi siten markkinoin titoimenpiteiden piiriin. Omalla panoksellaan hankkeeseen ovat osallistumassa alueelta Sahanlahti ja Nestorin ranta. Yritysverkoston avulla voidaan kasvattaa Puumalaan kohdistuvaa markkinointia myös pienempiin yrityksiin. Yritysverkoston osalta kustannus olisi 3000 euroa/vuosi, eli yhteensä 6000 euroa. Tarkoitus on saada kustan nuksista vähintään 50 % alueen muiden yritysten oma rahoitusosuutena. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua VisitSaimaa & Mikke liregion -hankkeeseen kokoamalla alueelta yritysverkoston, edellyttäen kuiten kin, et tä yri tysten maksama omarahoitusosuus kattaa vähintään 50 % kustannuk sista. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Matkailu- ja kulttuurisihteeri Miset/Maisa Häkkinen

37 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai muun lainsäädännön mukaan ei perusteet saa hakea muutosta va littamalla: Pykälät: 18, 23, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 mom: mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 1-16, 19-22, 27 Hallintolainkäyttölain/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit tamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen Pykälät: 1-16, 19-22, 27 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (kuntalaki 89 ): ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Oikaisuvaatimusaika: Puumalan kunnanhallitus 14 päivää PL 20, PUUMALA faksi (015) Oikaisuvaatimuksen sisältö HANKINTA-ASIAT Oikaisuohje ja vali tus osoitus (yleinen) Oikaisuohje ja vali tusosoitus (erityisalat) Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 1 mukaisesti Pykälät: 24 Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 2 mukaisesti Pykälät: Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 3 mukaisesti Pykälät: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (kuntalaki 90 ). Oikaisuvaati muksen joh dosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Valitusaika: Pykälät: Itä-Suomen hallinto-oikeus 30 päivää Puijonkatu 29 A, 2. kerros PL 1744, KUOPIO

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Peruspalvelulautakunta Aika 15.12.2014 klo 15:30-17:07 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Valtuusto Aika 27.01.2014 klo 18:00-18:10 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 2 Kunnanhallituksen ja -valtuuston

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanhallitus Aika 17.06.2013 klo 16:00-17:05 Paikka Ravintola Niinipuu Käsitellyt asiat 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 16.02.2015 18:30-20:55 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot