LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs, Kuningattarenkatu 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 111. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs, Kuningattarenkatu 4"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:30-19:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs, Kuningattarenkatu 4 LÄSNÄ Hansson Kenneth varapuheenjohtaja Ekebom-Jönsas Benita jäsen Eloranta Kimmo jäsen Hämäläinen Satu jäsen Jalkanen Karl (Kalle) jäsen Laitinen Åke jäsen Lindlöf Mona jäsen Melamies Päivi jäsen Tähtinen Keijo jäsen Wikström Gudrun jäsen MUUT Laukkanen Pinja nuorisovalt. jäsen Blomberg Ulf tekninen johtaja Lindroos Markus yhd.kuntatekn.pääll. Ravi Pirjo toimistosiht./siht. POISSA Kopiloff Pauli puheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia hallituksen pj. Alm Agneta hallituksen edust. Iivari Saara nuorisovalt. jäsen Mäntysaari Maaria kaup.arkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Kenneth Hansson KÄSITELLYT ASIAT Pirjo Ravi PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Åke Laitinen PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa SESTI NÄHTÄVILLÄ Kimmo Eloranta Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Esityslistan hyväksyminen Poikkeamislupahakemus Loviisan Sähköpojat Oy; uuden varasto-, myynti- ja konttorirakennuksen rakentaminen asemakaavaan liike- ja konttorirakennusten korttelialueelle; Liljendalin kaupunginosa, Valkon vanhan kaatopaikan kunnostusurakoitsijan valinta Lähiliikuntapaikan urakoitsijan valinta Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin sähkö- ja LVIA-suunnittelupalveluiden sekä katualueiden ja yleisten alueiden sähkösuunnittelupalveluiden hankinnasta, osatarjouspyyntö 1 - LVIA-suunnittelupalvelut 68 Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin sähkö- ja LVIA-suunnittelupalveluiden sekä katualueiden ja yleisten alueiden sähkösuunnittelupalveluiden hankinnasta, osatarjouspyyntö 2 sähkösuunnittelupalvelut 69 Hankintapäätös Loviisan kaupungin sähkö- ja LVIA-suunnittelupalveluiden sekä katu- ja yleisten alueiden sähkösuunnittelupalveluiden puitejärjestely hankinnassa, osatarjouspyyntö 3 katu- ja yleisten alueiden sähkösuunnittelu Talouskatsaus Viranhaltijapäätökset Muut esille tulevat asiat 134

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TL 61 Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ---

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TL 62 Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Benita Ekebom-Jönsas ja Kimmo Eloranta. Pöytäkirjan tarkastus klo 15:00 teknisessä keskuksessa, Kuningattarenkatu 15 B. Päätös: Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Åke Laitinen ja Kimmo Eloranta. Pöytäkirjan tarkastus klo 15:00 teknisessä keskuksessa, Kuningattarenkatu 15 B. ---

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen TL 63 Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Lautakunta hyväksyi kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. ---

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus Loviisan Sähköpojat Oy; uuden varasto-, myynti- ja konttorirakennuksen rakentaminen asemakaavaan liike- ja konttorirakennusten korttelialueelle; Liljendalin kaupunginosa, / /2015 TL 64 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari, puh Loviisan Sähköpojat Oy hakee poikkeamislupaa uuden varasto-, myynti- ja konttorirakennuksen rakentamiseksi asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialueen 42, lohkomattomalle tontille nro 2. Korttelialue sijaitsee Liljendalissa Cafe-Liljan pohjoispuolella, VT 6 läheisyydessä. Kaupunginhallitus on kokoukseen päättänyt myydä ko. tontin Loviisan Sähköpojat Oy:lle, joka keskittäisi toimintansa tähän uuteen hallirakennukseen. Poikkeaminen ei sijoitu rantavyöhykkeelle. Poikkeamisluvan ratkaisee Loviisan tekninen lautakunta (MRL 171 ). Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alue on pohjavesialuetta. Poikkeamislupahakemus koskee poikkeamista asemakaavan liike- ja konttorirakennusten korttelialue (K) käyttötarkoituksesta. Asemakaavassa ko. paikalla on voimassa hyväksytty asemakaava, jossa kortteli 42 on osoitettu liike- ja konttorirakennusten korttelialueeksi. Rakennuspaikoille ei saa rakentaa 100 kerrosneliömetriä suurempia elintarvikemyyntiin tarkoitettuja tiloja eikä tiloja tai laitteita polttoaineen myyntiä varten. Kaavan erityismääräykset liittyvät lähinnä pohjaveden suojeluun. Naapureina on kuultu kahta naapuria, joilla ei ole asiaan huomautettavaa. Alueella on vireillä maanmittaustoimitus asemakaavan mukaisen katualueen (Kivikuja) muodostamiseksi. Kaupunginarkkitehti puoltaa poikkeusluvan myöntämistä seuraavan esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Poikkeamislupahakemusta voidaan puoltaa koska seuraavat poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ) täyttyvät: 1. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta alueen käytön muuta järjestämistä. Perustelu: Myönteinen poikkeamislupapäätös luo hyvät edellytykset entuudestaan rakentamattoman korttelin 42, tontin 2 toteuttamiselle. Sähkötarvikeyrityksen varasto-, myynti- ja konttoritilojen keskittyminen tähän uuteen hallirakennukseen on kaavoituksen näkökulmasta luonteva ja alueen toteutumista hyvin tukeva. Poikkeamispäätös ei koske poikkeamista kaavan

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ elintarvikkeiden myyntiä koskevasta määräyksestä, eikä siten johda elintarvikkeiden myyntiin liittyvään kaupallisten vaikutusten arviointiin. Poikkeamisella ei ole vaikutusta muiden ko. korttelin tai naapurikortteleiden toteuttamiselle eikä kadun tai viheralueiden toteuttamiselle. Esitetty rakennuspaikka on luonteva ja rakentamiseen hyvin soveltuva. 2. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Perustelu: Poikkeamista ei haeta asemakaavassa osoitetuista ympäristön ja pohjavesien suojelemista koskevista määräyksistä. Kaavamääräysten mukaisesti suunniteltuna ja toteutettuna ympäristöön ja pohjaveden suojaukseen liittyvät asiat tulevat huomioiduksi. 3. Poikkeaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Perustelu: Kyseessä on entuudestaan rakentamaton asemakaavassa rakennuspaikaksi osoitettu alue. Poikkeamisen seurauksena ei pureta mitään, eikä poikkeamisella ole vaikutusta rakennetun ympäristön suojelemiselle. Rakentaminen ei vaadi poikkeamista rakennusjärjestyksestä. Rakennusjärjestyksen mukaisesti suunniteltuna ja toteutettuna rakennus sopeutuu ympäristönsä osaksi. Liite 31 kaupunginhallituksen tonttia koskeva myyntipäätös, kartta sijaintipaikasta, ote asemakaavasta ja asemapiirros. Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan myönteisenä kaupunginarkkitehdin esittämien perusteluiden mukaisesti. Lautakunta päätti myöntää poikkeamisluvan myönteisenä kaupunginarkkitehdin esittämien perusteluiden mukaisesti. Tiedoksi: Loviisan Sähköpojat Oy Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Kaupungingeodeetti ---

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Valkon vanhan kaatopaikan kunnostusurakoitsijan valinta 283/ /2015 TL 65 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Teknisen keskuksen yhdyskuntatekniikan yksikkö on kilpailuttanut Valkon vanhan kaatopaikan maaperän kunnostuksen seuraavasti: -tarjouspyyntö valtakunnallisessa hankintaportaalissa HILMAssa ja sähköisessä tarjouspalvelussa -kokonaishintaurakka -avoin hankintamenettely -urakoitsijan valintaperusteena halvin hinta. Määräaikaan mennessä saatiin 4 vertailukelpoista tarjousta, joista yhteenvetotaulukko liitteenä. Urakka-aika on Tämä pykälä on julkinen sen jälkeen kun tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen asiasta ja asiaa koskeva pöytäkirja on tarkastettu. Liite 32 Esittelijä: vertailutaulukko Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Lautakunta päättää valita Valkon vanhan kaatopaikan maaperän kunnostusurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Lassila & Tikanoja Oyj:n. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Lautakunta päätti valita Valkon vanhan kaatopaikan maaperän kunnostusurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Lassila & Tikanoja Oyj:n. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tiedoksi: Tarjoajat ---

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Lähiliikuntapaikan urakoitsijan valinta 206/ /2015 TL 66 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Vuoden 2015 sivistyskeskuksen investointihankkeena on lähiliikuntapaikan rakentaminen Koskenkylään. Lähiliikuntapaikka rakennetaan päiväkodin ja eläkeläistalon läheisyyteen. Lähiliikuntapaikalle rakennetaan miniareena jonka alusta on hiekkatekonurmi. Tämän lisäksi lähiliikuntapaikalle tulee kuntoilualue. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt suunnitelman ja hankkeelle on myönnetty rakennuslupa. Teknisen keskuksen yhdyskuntatekniikan yksikkö on kilpailuttanut Koskenkylän lähiliikuntapaikan seuraavasti: -tarjouspyyntö valtakunnallisessa HILMAssa ja sähköisessä tarjouspalvelussa kokonaishintaurakka -avoin hankintamenettely -urakoitsijan valintaperusteena halvin hinta. Urakka-aika on Tämä pykälä on julkinen sen jälkeen kun tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen asiasta ja asiaa koskeva pöytäkirja on tarkastettu. Liite 33 Esittelijä: suunnitelma vertailutaulukko Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Lautakunta päättää valita Koskenkylän lähiliikuntapaikan rakentamisurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen, Concrete Urakointi Oy:n. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Lautakunta päätti valita Koskenkylän lähiliikuntapaikan rakentamisurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen,

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Concrete Urakointi Oy:n. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tiedoksi: Tarjoajat ---

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin sähkö- ja LVIA-suunnittelupalveluiden sekä katualueiden ja yleisten alueiden sähkösuunnittelupalveluiden hankinnasta, osatarjouspyyntö 1 - LVIA-suunnittelupalvelut 160/ /2015 TL 67 Valmistelijat: Hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh , tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh ja rakennuttajainsinööri Pia Rajala. Hankinta on jaettu osatarjouspyyntöihin ja hankinnan kohteena on osatarjouspyynnön 1 osalta tilapalvelun, teknisen keskuksen ja Loviisan Satama Oy:n hallinnassa olevien rakennusten LVIA-suunnittelu ja valvonta korjauskohteissa, sekä LVIA-suunnittelupalveluiden hankkeet. Rakennukset ovat mm. asuinrakennuksia, palvelutaloja, liike-, toimisto-, päiväkoti- ja koulutiloja sekä varastotiloja. Puitesopimus koskee investointi- ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle euroa. Loviisan Vesiliikelaitoksella on oikeus tehdä suunnittelutilauksia tämän kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimusten mukaisilla ehdoilla. Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja valitsee puitejärjestelyyn vähintään kolme mutta korkeintaan viisi palveluntuottajaa osa-aluetta kohden kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Tilaaja järjestää minikilpailutuksen sopimustoimittajien kesken hankkeen kokonaishinnan ollessa arvoltaan noin euroa. Minikilpailutuksen valinnasta tehdään hankintapäätös, joka annetaan tiedoksi asianosaisille. Sopimusaika on optio 1 vuosi. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMA-tietokantaan Hankinnasta on tiedotettu kaupungin kotisivuilla, josta on ollut linkki HILMA-tietokantaan ja Tarjouspalvelu-portaaliin. Kilpailutukseen liittyviä kysymyksiä ei esitetty kilpailutuksen aikana. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Osatarjouspyyntö 1: LVIA-suunnittelupalvelut

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarjoukset tuli toimittaa sähköisesti osoitteeseen https://tarjouspalvelu.fi/loviisa klo mennessä. Tarjoukset avattiin klo kolmen henkilön läsnä ollessa. Määräaikaan mennessä osatarjouspyyntöön 1 oli saapunut kaksi (2) tarjousta: Oy Insinööri Studio Wise Group Finland Oy Tarjoajien kelpoisuus tarkistettiin kokouksessa, jossa tarjoukset avattiin. Molemmat tarjoajat täyttivät tarjoajalle esitetyt vaatimukset. Seuraavaksi tarkistettiin ja todettiin, että molempien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä mainitut vähimmäisvaatimukset. Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan osuus on 70 % ja laadun osuus 30 %. Liitteenä tarjousten vertailu ja pisteytys. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 77. :ää odotusajasta. Hankintasopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). Liite 34 Esittelijä: vertailu Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osatarjouspyyntöön 1 molemmat tarjoajat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä: Wise Group Finland Oy, Oy Insinööri Studio. Kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus) solmitaan aikaisintaan, kun 21 päivän odotusaika hankintapäätöksen tiedoksisaannista on kulunut. Puitesopimuksen vuosittainen kustannus (osatarjouspyyntö 1) on noin euroa (alv 0%) tilapalveluiden osalta. Muut sopimusta käyttävät hankkivat palvelua tarvekohtaisesti. Hankintasopimuksiin sovelletaan KSE 1995 sopimusehtoja.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Lautakunta päätti hyväksyä osatarjouspyyntöön 1 molemmat tarjoajat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä: Wise Group Finland Oy, Oy Insinööri Studio. Kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus) solmitaan aikaisintaan, kun 21 päivän odotusaika hankintapäätöksen tiedoksisaannista on kulunut. Puitesopimuksen vuosittainen kustannus (osatarjouspyyntö 1) on noin euroa (alv 0%) tilapalveluiden osalta. Muut sopimusta käyttävät hankkivat palvelua tarvekohtaisesti. Hankintasopimuksiin sovelletaan KSE 1995 sopimusehtoja. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tiedoksi: Tarjoajat Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Satama Oy ---

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin sähkö- ja LVIA-suunnittelupalveluiden sekä katualueiden ja yleisten alueiden sähkösuunnittelupalveluiden hankinnasta, osatarjouspyyntö 2 sähkösuunnittelupalvelut 160/ /2015 TL 68 Valmistelijat: Hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh , tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh , rakennuttajainsinööri Pia Rajala, puh Hankinnan kohteena on tilapalvelun, teknisen keskuksen ja Loviisan Satama Oy:n hallinnassa olevien rakennusten sähkösuunnittelu ja valvonta korjauskohteissa sekä sähkösuunnittelupalveluiden hankkeet. Rakennukset ovat mm. asuinrakennuksia, palvelutaloja, liike-, toimisto-, päiväkoti- ja koulutiloja sekä varastotiloja. Puitesopimus koskee investointi- ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle euroa. Tilaajalla on oikeus tarvittaessa tilata tehtävistä yksi tai useampi osatehtävä. Loviisan Vesiliikelaitoksella on oikeus tehdä suunnittelutilauksia tämän kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimusten mukaisilla ehdoilla. Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja valitsee puitejärjestelyyn vähintään kolme mutta korkeintaan viisi palveluntuottajaa osa-aluetta kohden kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Tilaaja järjestää minikilpailutuksen sopimustoimittajien kesken hankkeen kokonaishinnan ollessa arvoltaan noin euroa. Minikilpailutuksen valinnasta tehdään hankintapäätös, joka annetaan tiedoksi asianosaisille. Sopimusaika on optio 1 vuosi. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMA-tietokantaan Hankinnasta on tiedotettu kaupungin kotisivuilla, josta on ollut linkki HILMA-tietokantaan ja Tarjouspalvelu-portaaliin. Kilpailutukseen liittyviä kysymyksiä ei esitetty kilpailutuksen aikana. Tarjouspyynnössä tarjous oli jaettu osatarjouksiin. Hankintamenettelynä oli avoin menettely.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Osatarjouspyyntö 2: Sähkösuunnittelupalvelut Tarjoukset tuli toimittaa sähköisesti osoitteeseen https://tarjouspalvelu.fi/loviisa klo mennessä. Tarjoukset avattiin klo kolmen henkilön läsnä ollessa. Määräaikaan mennessä osatarjouspyyntöön 2 oli saapunut kuusi (6) tarjousta: edec Oy ESaver Oy Oy Insinööri Studio Wise Group Finland Oy Sähköinsinööritoimisto SHS Ky We Sähkö Oy Tarjoajien kelpoisuus tarkistettiin kokouksessa, jossa tarjoukset avattiin. ESaver Oy ja We Sähkö Oy eivät täyttäneet kaikkia tarjoajalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. ESaver Oy:n ja We Sähkö Oy:n tarjoukset jouduttiin sulkemaan pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö totesi, että kaikki muut tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön tarjoajalle asettamat vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö lähettää ESaver Oy:lle ja We Sähkö Oy:lle kirjeet hankintapäätöksen liitteenä, jossa poissulkeminen perustellaan seikkaperäisesti. Seuraavaksi tarkistettiin ja todettiin, että hyväksyttyjen tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä mainitut vähimmäisvaatimukset. Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan osuus on 70 % ja laadun osuus 30 %. Liitteenä tarjousten vertailu. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 77. :ää odotusajasta. Hankintasopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). Liite 35 Esittelijä: vertailu Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osatarjouspyyntöön 2 kaikki hyväksytyt tarjoajat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä: edec Oy, Sähköinsinööritoimisto SHS

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Ky, Oy Insinööri Studio, Wise Group Finland Oy. Lisäksi lautakunta hylkää ESaver Oy:n ja We Sähkö Oy:n tarjoukset, koska tarjoajat eivät täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus) solmitaan aikaisintaan, kun 21 päivän odotusaika hankintapäätöksen tiedoksisaannista on kulunut. Puitesopimuksen vuosittainen kustannus (osatarjouspyyntö 2) on noin euroa (alv 0%) tilapalveluiden osalta. Muut sopimusta käyttävät hankkivat palvelua tarvekohtaisesti. Hankintasopimuksiin sovelletaan KSE 1995 sopimusehtoja. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Lautakunta päätti hyväksyä osatarjouspyyntöön 2 kaikki hyväksytyt tarjoajat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä: edec Oy, Sähköinsinööritoimisto SHS Ky, Oy Insinööri Studio, Wise Group Finland Oy. Lisäksi lautakunta hylkäsi ESaver Oy:n ja We Sähkö Oy:n tarjoukset, koska tarjoajat eivät täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus) solmitaan aikaisintaan, kun 21 päivän odotusaika hankintapäätöksen tiedoksisaannista on kulunut. Puitesopimuksen vuosittainen kustannus (osatarjouspyyntö 2) on noin euroa (alv 0%) tilapalveluiden osalta. Muut sopimusta käyttävät hankkivat palvelua tarvekohtaisesti. Hankintasopimuksiin sovelletaan KSE 1995 sopimusehtoja. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tiedoksi: Tarjoajat Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Satama Oy ---

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Hankintapäätös Loviisan kaupungin sähkö- ja LVIA-suunnittelupalveluiden sekä katuja yleisten alueiden sähkösuunnittelupalveluiden puitejärjestely hankinnassa, osatarjouspyyntö 3 katu- ja yleisten alueiden sähkösuunnittelu 160/ /2015 TL 69 Valmistelijat: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh , yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos puh Hankinnan kohteena on yhdyskuntatekniikan/teknisen keskuksen kunnossapidon /Loviisan Satama Oy:n vastuulla olevien katu- ja tievalojen sekä yleisten alueiden sähkötekninen suunnittelu ja valvonta kohteissa. Puitesopimus koskee investointi ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle Tilaajalla on oikeus tarvittaessa tilata tehtävistä yksi tai useampi osatehtävä. Loviisan Vesiliikelaitoksella ja Loviisan Satama Oy:llä on oikeus tehdä suunnittelutilauksia tämän kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimusten mukaisilla ehdoilla. Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja valitsee puitejärjestelyyn vähintään kolme mutta korkeintaan viisi palveluntuottajaa osa-aluetta kohden kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Tilaaja järjestää minikilpailutuksen sopimustoimittajien kesken kun hankkeen kokonaishinta on arvoltaan noin Minikilpailutuksen valinnasta tehdään hankintapäätös joka annetaan tiedoksi asianosaisille. Sopimusaika on optio 1 vuosi EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMA-tietokantaan Hankinnasta on tiedotettu kaupungin kotisivuilla, josta on ollut linkki HILMA-tietokantaan ja Tarjouspalvelu-portaaliin. Kilpailutukseen liittyviä kysymyksiä ei esitetty kilpailutuksen aikana. Tarjouspyynnössä tarjous oli jaettu osatarjouksiin. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Osatarjouspyyntö 3: Katu- ja yleisten alueiden sähkötekninen suunnittelu Tarjoukset tuli toimittaa sähköisesti osoitteeseen https://tarjouspalvelu.fi/loviisa klo mennessä.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarjoukset avattiin klo kolmen henkilön läsnä ollessa. Määräaikaan mennessä osatarjouspyyntöön 3 oli saapunut viisi (5) tarjousta edec Oy ESaver Oy Oy Insinööri Studio Sähköinsinööritoimisto SHS Ky We Sähkö Oy Kokouksessa, jossa tarjoukset avattiin, tarjoajien kelpoisuus tarkistettiin. We Sähkö Oy ei täyttänyt kaikkia tarjoajalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikkö totesi, että kaikki muut tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön tarjoajalle asettamat vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö lähettää We Sähkö Oy:lle kirjeen hankintapäätöksen liitteenä jossa poissulkeminen perustellaan seikkaperäisesti. Seuraavaksi tarkistettiin ja todettiin, että hyväksyttyjen tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä mainitut vähimmäisvaatimukset. Osatarjouspyynnön valintaperusteena oli halvin hinta. Liitteenä tarjousten vertailu. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 77. :ää odotusajasta. Hankintasopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). Liite 36 vertailu Esittelijä: tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osatarjouspyyntöön 3 kaikki hyväksytyt tarjoajat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä: edec Oy, ESaver Oy, Sähköinsinööritoimisto SHS Ky, Insinööri Studio Oy. Lisäksi lautakunta hylkää WE Sähkö Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus) solmitaan, kun 21 päivän odotusaika hankintapäätöksen tiedoksisaannista on kulunut.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Hankintayksikkö arvioi vuosittaisen kustannuksen Tämä koskee kaikkia osatarjouspyyntöjä. Hankintasopimuksiin sovelletaan KSE 1995 sopimusehtoja. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Lautakunta päätti hyväksyä osatarjouspyyntöön 3 kaikki hyväksytyt tarjoajat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä: edec Oy, ESaver Oy, Sähköinsinööritoimisto SHS Ky, Insinööri Studio Oy. Lisäksi lautakunta hylkäsi WE Sähkö Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus) solmitaan, kun 21 päivän odotusaika hankintapäätöksen tiedoksisaannista on kulunut. Hankintayksikkö arvioi vuosittaisen kustannuksen Tämä koskee kaikkia osatarjouspyyntöjä. Hankintasopimuksiin sovelletaan KSE 1995 sopimusehtoja. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tiedoksi: Tarjoajat Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Satama Oy ---

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Talouskatsaus TL 70 Valmistelija: Taloussuunnittelija Eija Henriksson, puh Teknisen keskuksen talousarvion seurantaraportti ajalta Liite 37 Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee seurantaraportin tiedoksi. Lautakunta merkitsi seurantaraportin tiedoksi. ---

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TL 71 Valmistelijat: Tekninen johtaja Ulf Blomberg, puh , vs. kaupungingeodeetti Aki Härmä, puh , yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh ja tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh Teknisen johtajan päätökset: - 6; Puistoyksikön kesätyöntekijöiden palkat alkaen. Dnro 378/ / ; Puistoyöntekijän TVA-lisän tarkistaminen. Dnro 382/ / ; Autovahingon korvaaminen- Illman. Dnro 401/03.05/2015. Kaupungingeodeetin päätös: - 25; Vesialueen varaaminen hotelli- ja ravintolatoimintaa varten, Laivasillan alue. Dnro 392/ / ; Tontinosan myyminen Tesjoella. Dnro 195/ / ; Anomus maanvuokran alentamisesta, Laivasillan alue. Kiinteistö Oy Österstjernan. Dnro 380/ / ; Rivitalotontin myynti, Asunto Oy Loviisan Mäkipuisto. Dnro 428/ / ; Omakotitalotontin myynti; Valko, Metsälammentie 1. Dnro 419/ / ; Tonttijako osalle korttelia kaupunginosassa. Dnro 370/ /2015. Yhdyskuntatekniikan päällikön päätökset: - 12; Laivasilta alue Loviisan Laivasilta ry. Dnro 381/ / ; Eva Wahlströmin MM-juhlan järjestäminen. Riento Boxing. Dnro 383/ / ; Ruukki Picnic Dnro 399/ / ; Liljendaldagarna Loviisan Kulttuuritoimi. Dnro 400/ /2015.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ ; Lukijajuhlan 2015 järjestäminen. Oy C&D Fastfood Ab. Dnro 403/ / ; Loviisan Purjehdusfestivaali Small Ships Race Oy C&D Fastfood Ab/Ab Saltbodan Oy. Dnro 404/ / ; Torin jätepuristimen siirto. Dnro 443/ / ; RENNU-2015 tapahtuman järjestäminen. Dnro 444/ /2015. Tilapäällikön päätökset: - 9; Rakennusurakoitsijan valinta/raatihuoneen torniosan kunnostus. Urakoitsijaksi valittu Pernajan Rakennus Oy. Dnro 174/ / ; Rakennuspeltiurakoitsijan valinta/raatihuoneen peltikatteen uusiminen. Urakoitsijaksi valittu R.A.Wickholm Oy. Dnro 175/ / ; Raatihuoneen vaakunan kunnostustyön tilaaminen. Tilattu Culturelli Oy:ltä. Dnro 176/ / ; Rakennusurakoitsijan valinta/harjurinteen koulun M-sisäänkäynnin katos. Valittu Loviisan Leka Oy. Dnro 379/ / ; Ruotsinkielisen koulukeskuksen hankesuunnitelman laadinta. Valittu Tilakonsultit TM2 Oy. Dnro 298/ / ; Taasiakodin muutostöiden sähkösuunnittelu ja valvonta. Valittu Tritium Oy. Dnro 331/ / ; Taasiakodin muutostöiden LVI-suunnittelu ja valvonta. Valittu Wise Group Finland Oy. Dnro 331/ / ; Taasiakodin muutostöiden ARK-suunnittelu. Valittu Hila Arkkitehdit Oy. Dnro 331/ / ; Hengitysilman puhdistusyksikön toimittajan valinta terveyskeskuksen sairaalajärjestelmään. Valittu Sarlin Oy. Dnro 433/ / ; Urakoitsijan valinta, Myllyharjun koulun kellarin IV-työt. Valittu LVI O. Vuokkovaara Oy. Dnro 434/ / ; Urakoitsijan valinta, Sävträsk skolan keittiön ja ruokalan IV-työt. Valittu LVI O. Vuokkovaara Oy. Dnro 435/ /2015.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ ; Yhdistelmäkoneen toimittajan valinta liikuntahalliin. Valittu Berner Oy. Dnro 437/ / ; Urakoitsijan valinta, sivistyskeskuksen IV-urakka. Valittu Erikssonin Putki Oy. Dnro 438/ / ; Työtilaus; Raatihuoneen ikkunoiden kunnostusurakka A. Valittu Restaurointiosuuskunta Kymen Karmini. Dnro 356/ / ; Työtilaus; Raatihuoneen ikkunoiden kunnostusurakka B ja seurahuoneen pääoven kunnostaminen. Valittu Restaurointiosuuskunta Kymen Karmini. Dnro 356/ /2015. Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoittaa ettei se kuntalain 51 nojalla käytä otto-oikeuttaan. Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoitti ettei se kuntalain 51 nojalla käytä otto-oikeuttaan. ---

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat TL 72 Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi. Muita asioita ei ollut. ---

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/205 206 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.205 klo 7:30-20:2 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3. 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6

Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3. 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sisällysluettelo Sivu 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6 16 Koivukari-saaressa sijaitsevan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495 Kaupunginhallitus AIKA 15.09.2014 klo 18:05-20:33 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84 Kaupunginhallitus AIKA 03.03.2014 klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. Skogster Leif jäsen poistui 18:25, 7.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. Skogster Leif jäsen poistui 18:25, 7. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 29.02.2012 klo 17:00-20:13 PAIKKA Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Palvelutuotannon lautakunta Aika 28.05.2015 klo 16:30-19:30 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Gellin Jens puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 17:30-21:15 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot