Biokaasun mahdollisuudet Sysmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biokaasun mahdollisuudet Sysmä 26.1.2009"

Transkriptio

1 elintarvike yms. biojätteet MAATILAN BIOKAASULAITOS Ravinteiden täyskierto Energiat talteen sähkönmyynti Maatilan oma käyttö lietelanta Kotieläintalous nautakarja, siat, siipikarja ym. lämpöä sähköä BIOKAASU- REAKTORI Aggregaatti Lämpökattila ja kaasupoltin biokaasu polttoaine Biokaasun mahdollisuudet Sysmä rehua mädätetty biomassa lannoitukseen Antti Leinonen p Me olemme Bioste Oy on asiantuntijaverkostoon perustuva innovatiivinen yritys, joka hyödyntää laajaa kumppanuutta alan toimijoiden kanssa. Yritys on perustettu vuonna Toimialamme ovat biokaasutus, anaerobikäsittely biodieselin ja toisen sukupolven nestemäisten biopolttoaineiden tuottaminen puhtaan veden tuottaminen liiketaloudellisesti kannattavien synergiaetuja hyödyntävien bioenergiatuotantoyhteisöiden verkoston koordinointi. Tavoitteenamme on kokonaisvaltaisten tuotantokeskusten ja ratkaisujen räätälöinti ja kätilöinti asiakkaamme tarpeiden mukaan. Toimintaamme ovat yritystoiminnan edellytysten selvitys henkilöstön perehdyttäminen tuotantoinfrastruktuurin suunnittelu ja toteuttaminen tuotantotoiminnan tukeminen sekä raaka-aine- ja lopputuotantomarkkinoiden koordinointi synergiaetujen tunnistaminen ja hyödyntäminen. Laite- / laitostoimittaja riippumaton Bioste Oy palvelut

2 Markkinakatsaus Energia ja vesi ovat jo nyt hyvin sidoksissa toisiinsa ja tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä enemmän Nyt jo YK:n huutaa, että biopolttoaineista pitää luopua, kun ruuanhinta nousee rajusti, vaikka oikeasti tavoitellaan vasta 5 10 % Bio-osuutta liikenteen polttoaineista Mitähän ruoka maksaa, kun se 90 % polttoaineista puuttuu alle 10 v sisällä Mistä tehdään epäorgaaniset lannoitteet ja millä ne maatalouskoneet kulkevat? Biokaasu Metaani CH 4 Kaasuseos, jota syntyy anaerobisessa tilassa orgaanisesta aineksesta bakteerien (useita eri bakteerisukuja) hajotustuotteena Väritöntä, hajutonta ja noin 20% kevyempää kuin ilma Syttymispiste C ja sen liekki palaa sinisenä Biokaasusta n % on metaania ja 30-45% hiilidioksidia. Lisäksi muita kaasuja noin 5%. Energia-arvo metaania 1 n-m 3 = 10 kwh 1 litra dieseliä biokaasua 1 n-m 3 6 kwh

3 Mistä biokaasua saa? Anaerobinen hajoaminen luonnon oma prosessi, jossa anaerobiset mikrobit hajottavat hapettomassa tilassa orgaanista ainetta biokaasuksi ja mädätteeksi eli kiinteäksi ravinnepitoiseksi humukseksi Anaerobisesti hajoava orgaaninen aines aines, joka hajoaa anaerobisten bakteerien vaikutuksesta Maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat, energiakasvit, yhdyskuntien kiinteät biojätteet, orgaaniset prosessiteollisuuden jätteet ja jätevedenpuhdistamoiden prosessilietteet Muutamia mädätykseen sopivia jakeita Teurastamojätteet (esim. liha, rasva, jänteet, veri, nahka) Höyhenet ja karvat Teurastamolietelanta ja suolijäte Kalanperkuujätteet Kokonaiset kuolleet eläimet Kuolleiden eläinten osat Oljet (esim. viljojen, rapsin ja rypsin oljet) Naatit ja lehdet Viljanjyvien kuoret, akanat Viljanlajittelujäte, rikkaruohon siemenet Muut syötäväksi kelpaamattomat kasvinosat Pilaantuneet rehut Biodieselin tuotannon sivutuotteet (puristuskakku) Puutarhajätteet Energiakasvit Puhdistamoliete Ruokohelpi Erilliskerättybiojäte Apila Energiamaissi Ahdekaunokki Timotei Ruoho Heinä, jne. Rikkaruohot ja haittakasvit Lupiini Järviruoko Voikukka Maitohorsma Hukkakaura Jättiputki Levät Syanobakteerit, jne. Muut kokonaiset kasvit (esim. kokonaiset viljat) Hoitokalastuskalat Glyseroli Paperi Turve Sahanpuru, kutterinpuru (ei hyvä) Korkki (ei hyvä) Ihmisen uloste ja virtsa Tuotantoeläinten lanta (nauta, sika, kana..) Viemäriliete (käsittelemätön jätevesi) Puhdistamoliete (käsitelty jätevesiliete) Sakokaivoliete Koirankakka, muiden kotieläinten ulosteet Hevosenlanta

4 Energiapotentiaali 1 lypsylehmä tai 15 lihasikaa tuottaa noin kg VS/v Noin 3 lehmää tai 30 sikaa = omakotitalon lämmitysenergia (10 MWh / 140 m 2 ) n. 400 m 3 CH 4 /lehmä n. 42 m 3 CH 4 /sika 10 kwh/m 3 CH 4 12 MWh, η = 85 % 10 MWh 1 ha heinää tai ruokohelpeä = 1 2 henkilöauton vuoden tarve Ei kannata, koska tulee niin paljon liikaa ylimääräistä lämpöä Jos emme käytä biokaasua = energian tuhlausta Metaanipotentiaaleja m3 CH4/t VS Teurastamojäte Biojäte Ylin Alin Energiakasvit Lanta Olki Lähteet: Yhdistelmä useista lähteistä

5 Biokaasutusprosessin biokemia Anaerobinen hajoaminen on biologinen prosessi, jossa useat bakteeriryhmät toimivat yhteistyössä. Raaka-aineet Maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat, energiakasvit, biojätteet, puhdistamoliete Anaerobisen hajoamisen yksinkertaistettu prosessikaavio (Lampinen 2004) Biokaasun tuotanto prosessivaihtoehdot Märkämädätys (mesofiinen tai termofiilinen) Syötön kuiva-ainepitoisuus alle 15 % Mädätteen kuiva-ainepitoisuus alle 10 % Viipymä 14 yli 40 vrk, syöttöväli 1 h 12 h Kuivamädätys (termofiilinen) Syötön kuiva-ainepitoisuus % Mädätteen kuiva-ainepitoisuus % Viipymä vrk, syöte ei sekoitu rejektiin Jälkimädätys molempiin

6 Kiinteä mädätys, jatkuva Fermenter in Roppen A, t/a yksi putki n t/vuosi Lannoitevalmisteen käyttö Lietteenä tai humuksena peltoon liete käy nurmellekin lannoitevalmiste Pelletöinti peltoon tai metsään Multana rakentajille Arvokkaat ravinteet Lietteenä / humuksena peltoon liete käy nurmellekin lannoitevalmiste Pelletöinti, peltoon / metsään Multana rakentajille Kaatopaikan maisemointiin viimeinen vaihtoehto

7 Erilaiset lannoitevaihtoehdot Liete kuin vettä Kaikki typpi tallessa Voidaan levittää myös nurmelle Rae Fosforia ja kalsiumia Typpi melkein poistunut kuin apulantaa Typpi vesiliuoksena Kiinteä Osa typestä poistunut veden mukaan Voidaan levittää kiinteän lannan tavoin Hienojakoista, lapioitavissa Hyödyntäminen lämpönä Halvin investointi, mutta huonoin kannattavuus Lämpö ei yhtä arvokasta kuin sähkö tai liikennepolttoaine Lämpöä ei tarvita kesällä, poikkeuksena broilerikanalat Voidaan yleensä hyödyntää puhdistamattomana Osa biokaasusta poltetaan reaktorin lämmittämiseksi Laitoksen tarvitsema sähkö ostettava verkosta

8 Hyödyntäminen sähkönä ja lämpönä Sähköntuotanto aggregaatilla (moottorilla) tai (mikro)turbiinilla Sähköntuotannon hyötysuhde pienissä laitoksissa % Lämmöntuotannon hyötysuhde % Kokonaishyötysuhde parhaimmillaan n. 90 % Rikkivety ja siloksaanit pitää poistaa Kaasun paineistus kompressorilla Reaktori lämmitetään sähköntuotannon hukkalämmöllä Kannattavinta käyttää sähkö itse Syöttötariffi voi muuttaa tilanteen Myös lämmölle pitäisi löytyä käyttöä Biokaasu liikennepolttoaineena Biokaasu pitää puhdistaa > 88 % - 98 % metaanipitoisuuteen Biokaasu on vapautettu polttoaineverosta Laitoksen tarvitsema sähkö ja lämpö voidaan tuottaa biokaasulla tai ostaa verkosta/lämmittää esim. hakkeella Ajoneuvokäyttö vaatii paineistuksen 250 bar paineeseen, kuluttaa energiaa Tankkausaseman hinta Ongelmana jakeluinfrastruktuurin ja metaaniautojen puute, oikeasti vain tahdosta kiinni. Suomessa parikymmentä bi-fuel autoa 1 tankkausasema + 8 maakaasuasemaa

9 Kannattavuuteen vaikuttaa Laitoksen koko ja investoinnin suuruus Laitoksen sijainti rakentaminen, logistiikka Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) paikallinen käyttö sekä sähköllä ja lämmöllä + markkinahintaan myyminen syöttötariffin tuleminen + Kaasuna myytävän Kaasun hinta CO 2 Porttimaksut Investointiavustukset Muut omistajahyödyt kaikkea ei voi mitata suoraan euroissa Hajujen ja veden ajamisen väheneminen Biokaasulaitoksen kustannukset Rakentaminen Tontti (osto / vuokraus) Laitos (suunnittelu, luvat, reaktori, automatiikka, rakentaminen, koulutus, sopimukset ) Käyttö henkilöstö ja muut kulut (hallinto, huolto, valvonta, tarkastukset yms.) raaka-aineen hankinta mädätteen käsittely / levitys prosessi kuluttaa energiaa noin 30 % kaasusta Tulot myydystä energiasta ja porttimaksuista Mädätysprosessi tuottaa omat prosessikustannuksensa, vertaa komposti

10 Tulot Lämpö ja sähkö Kattaa prosessikulut Ulkopuoliset tulot porttimaksut Mahdollisesti x /t eli x /v Kattaa investointi kulut Oheistoimintojen tuotot Muut tulot laskennallisia hyötyjä osakkaille Vaatii erillisen liiketoiminnallisen tarkastelun Osakaskohtainen kokonaishyöty (sähkö, lämpö, liete, kuljetus ) Investoinnin takaisinmaksun ratkaiseminen Viranomaisohjaus ja Luvat Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä /468 Arviointimenettely 4. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä /268, 2 luku Arviointimenettelyn soveltaminen, 6, 11) jätehuolto: b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden... biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään tonnin vuotuiselle jätemäärälle (vähintään 1 vuosi) Ympäristölupa (noin 8 kuukautta) Ympäristönsuojelulaki /86 28 aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa ja 4) jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn Rakennuslupa Laitoshyväksyntä (Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira) Lannoitevalmistelaki /539, mädätteen käsittely erotetaan kompostoinnista toteutuu asetuksessa. valmistetaan lannoitevalmisteita - laatuvaatimukset sivutuoteasetus, eläinperäiset (desinfiointi, hygienisointi) Kaasua koskevat määräykset (TUKES)

11 EU MÄÄRÄYS Viranomaisohjaus ja Luvat Sivutuoteasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, annettu 3 päivänä lokakuuta 2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä Sivutuotteet jaetaan kolmeen luokkaan 1. TSE-vaara, itsestään kuolleet -> polttoon 2. (lanta), ei ihmisravinnoksi tarkoitetut tapetut eläimet -> desinfiointi +135 o C 3 baarin paine 20 min 3. ihmisravinnoksi käyvät mutta ei syödyt -> hygienisointi +70 o C 60 min -> biokaasutus +55 o C minimissään 4h poistoväli Prosessin validointi = hyväksyminen Viranomaisohjaus ja Polttoluvat EU:n jätteenpolttodirektiivin (2000/76/EY) mukaista jätteenpolttoasetusta (362/2003) ei 1 mukaisesti sovelleta mädätysperäisen biokaasun puujätteiden polttoon (REF 1). LCP-direktiivin (88/609/ETY) mukaista LCP-asetusta (1017/2002) sovelletaan, mikäli laitoksen teho ylittää 50 MW koskee SO2-, NOx- ja hiukkaspäästöjä

12 Toimenpiteet Raaka-aineen omistajien sisäinen päätös Laitosyhtiön perustaminen sopimukset raaka-aineen tuottajien kanssa LTS, rakenteet, investoinnit, rahoitus, tuotot paikka ja alueelliset synergiaedut Tuet (energia ja investointi) hakuun -> päätös Laitoksen suunnittelu käyntiin toimittajien kilpailutus Luvat hakuun (ympäristö- ja rakennuslupa) Aikataulutus Biokaasulaitoksen toiminnan tavoitteet tuottaa kotimaista bioenergiaa edistää non-food tuotantoa ja käsitellä orgaanisia jätteitä työllistää alueella suoraan 1 n henkeä välillisesti kymmeniä, rakennus, kuljetus, viljely, päästöjä vähentävä hanke - verkosto edistää: tutkimusta, oheiselinkeinoja, kestävää kehitystä, ympäristön suojelua $

13 Biokaasutuksen ja kompostoinnin oleelliset erot sivuvirtojen käsittelyn kannalta Biokaasutus tuottaa energiaa (metaania CH 4 ), tuotetusta energiasta n. 30 % kuluu prosessin pyörittämiseen ja n. 70 % voidaan hyödyntää muussa käytössä. Kompostointi kuluttaa energiaa. Biokaasutuksessa kiintoaineen määrä vähenee. Kompostoinnissa kiintoaineen määrä lisääntyy, johtuen tukiaineista. Biokaasutus on suljettu prosessi, jossa ei ole hajuhaittoja. Kompostointi on avoin prosessi, johon tuoksut kuuluvat mukaan. Biokaasutuksessa jäävä mädäte on hajutonta ja soveltuu sellaisenaan lannoitteeksi peltoviljelyyn, ravinteet mm. typpi ja fosfori ovat suoraan kasveille liukoisessa muodossa, eivätkä ole haihtuneet prosessin aikana. Samat hygieniavaatimukset koskevat niin kompostointia kuin biokaasutustakin. Raaka-aineista taikina ja muutkin hiivaperäiset sekä öljyt ovat sellaisenaan erinomaista biokaasutukseen. Kaikki orgaaninen kasvi- ja eläinperäinen aine, jossa on hajoavaa hiiltä käy raaka-aineeksi. (Huomioitava raskasmetallipitoisuudet.) Biokaasutusprosessi kestää lämpötilasta riippuen vrk + jälkimädätys noin kuukausi. Kaikki energia (yli 90 %) on saatu talteen ja mädäte on valmista lannoitetta peltoon. Mädäte voidaan myös kuivata, jolloin kuljetus-/levityskustannukset pienenevät mutta osa tuotetusta energiasta kuluu veden poistamiseen. Kompostointi kestää 6 kk yli 2 vuotta jälkikypsytyksineen. (Vaatii jatkuvaa ilmastamista.) Biokaasutuksessa tarvittava tukiaine on vettä, voi olla vaikka muuta prosessi-/pesuvettä, joka olisi muuten menossa viemäriin. Bakteereita tappavia aineita ei saa olla seassa. Kompostoinnin tukiaineeksi tarvitaan haketta tai turvetta, joita voidaan käyttää puhtaina myös muuhun energian tuotantoon. Biokaasutuksessa ei päästöjä ilmaan, maahan eikä vesistöön. Kompostoinnissa kaikki haihtuva haihdutetaan ilmaan, valumariskit maahan ja veteen Bioenergia, Jätevesi, Jäte, Biojäte ja Ruoka Vesi Jätevesi Ruoka Jäte (Bio) Energia

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon 2012 Saferock IT Solutions Oy Keskustie 1 23310 Taivassalo 0443644655 markku.riihimaki@saferock.fi Markku Riihimäki Katja Mahal [KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä YMPÄRISTÖN- SUOJELU Markus Latvala Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009

Lisätiedot

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA.

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA. SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Anna Tenhunen YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KANDIDAATINTYÖ

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto maatilalla

Biokaasun tuotanto maatilalla Biokaasun tuotanto maatilalla Sisällysluettelo Johdanto 2 Biokaasun tuotannon biologinen tausta 3 Prosessin neljä vaihetta 4 Metaania muodostavat bakteerit 4 Happi 4 Lämpötila 5 ph-arvo 6 Ravinteet 6 Prosessille

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Kuivamädätyslaitos Kuivaniemellä

Kuivamädätyslaitos Kuivaniemellä Kuivamädätyslaitos Kuivaniemellä Raportti 27.2.2009 Bionova Engineering Oulunkaaren seutukunta Copyright Bionova Engineering Bionova Engineering Vierimaantie 5, FIN-84100 YLIVIESKA Tel +358 201 442165

Lisätiedot

RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU

RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 2009 RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 3 Markku Illikainen Oulun Jätehuolto 14.5.2009 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

Bioenergiaselvitys. (Käännös)

Bioenergiaselvitys. (Käännös) (Käännös) Bioenergiaselvitys Biopohjaisen lämmöntuotannon ja biopohjaisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon vaatima tekniikka ja kannattavuus sekä biomassan saatavuus Paraisten kaupungin saaristo-osissa

Lisätiedot

ESISELVITYS KESKITETYN BIOKAASULAITOKSEN TOTEUTETTAVUUDESTA PIEKSÄMÄELLE

ESISELVITYS KESKITETYN BIOKAASULAITOKSEN TOTEUTETTAVUUDESTA PIEKSÄMÄELLE ESISELVITYS KESKITETYN BIOKAASULAITOKSEN TOTEUTETTAVUUDESTA PIEKSÄMÄELLE 26.11.2010 Ari Jääskeläinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Teknologia- ja ympäristöosaamisalue ja Mika Juvonen, Biokymppi Oy Sisältö

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti

Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti 18.4.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Mänttä-Vilppulan biokaasulaitoshanke lähtötietojen kartoitus

Lisätiedot

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Joulukuu 2008 Watrec Oy Wahreninkatu 11 30100 Forssa BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke)

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) LIIKETOIMINTAOSA-ALUEEN LOPPURAPORTTI Toni Taavitsainen 3.10.2011 1 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014 Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoite... 3 2. Yleistä

Lisätiedot

Kehittyvä. Tuotantotekniikka ELINTARVIKE. Kehittyvä Elintarvike 2 2005 Tuotantotekniikka. Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti

Kehittyvä. Tuotantotekniikka ELINTARVIKE. Kehittyvä Elintarvike 2 2005 Tuotantotekniikka. Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE 2 2005 Kehittyvä Elintarvike 2 2005 Tuotantotekniikka Tuotantotekniikka Siivutus laitteet Pakkaus koneet Esikäsittelylaitteet Marinointilaitteet

Lisätiedot

BIOKAASUN MAATILATUOTANNON KANNATTAVUUSSELVITYS

BIOKAASUN MAATILATUOTANNON KANNATTAVUUSSELVITYS BIOKAASUN MAATILATUOTANNON KANNATTAVUUSSELVITYS LOPPURAPORTTI Markku Hagström Eero Vartiainen Juha Vanhanen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...5 1.1 TAUSTAA...5 1.2 TAVOITTEET...5 1.3 TEHTÄVÄN RAJAUS JA TARKASTELTAVAT

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla 49 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Jukka Höhn, Hannu Ojanen, Kaisa Manninen, Erja Heino,

Lisätiedot

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Miten biomassasta tulee biokaasua: tuotantoprosessi ja kaasun kuljetus. Jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi: biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena, sähkönä

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN KEHITTÄMINEN

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN KEHITTÄMINEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 106 TUTKIMUKSIA Pekka Alho, Sirpa Halonen, Minna Kuuluvainen & Hilkka Matilainen HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN KEHITTÄMINEN TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 106

Lisätiedot

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2015

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2015 Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys Erika Winquist, Sari Luostarinen, Pellervo Kässi, Ville Pyykkönen ja Kristiina

Lisätiedot

OPINTOMATKA RUOTSIN JA SUOMEN BIOKAASULAITOKSIIN 1.-5.11.2010

OPINTOMATKA RUOTSIN JA SUOMEN BIOKAASULAITOKSIIN 1.-5.11.2010 MATKARAPORTTI OPINTOMATKA RUOTSIN JA SUOMEN BIOKAASULAITOKSIIN 1.-5.11.2010 1 BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois- Pohjanmaalla Oulun seudun ammattikorkeakoulu MATKARAPORTTI

Lisätiedot

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle Työryhmän mietintö 2 Tiivistelmä Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia

Lisätiedot