SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011"

Transkriptio

1 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 7 2. HALLINTO Hallintoelimet Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Diakonian työryhmä Kasvatuksen työryhmä Lähetyksen työryhmä Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Omaisuuden hoidon toimikunta Tilintarkastajat Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Valmiustoimikunta HENKILÖSTÖ Seurakuntatyössä Yleishallinnossa Kiinteistötoimessa Hautaustoimessa JÄSENET TOIMINTA Henkilöstö- ja taloushallinto 14

3 5.2. Henkilöstökoulutus Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Kirkolliset toimitukset Muu yleinen seurakuntatyö Musiikkityö Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Diakoniatyö Lähetystyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Metsätalous Tilastotietoja INVESTOINNIT Sallan kirkko Sallan seurakuntatalo Virastopappila TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase HAUTAINHOITORAHASTO 35

4 9. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI 35 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT 1. Henkilöstökulut Verotulot Vakuutukset Poistosuunnitelma Lomapalkkavelka Rahoituslaskelma Tase Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Oman pääoman erät Siirtovelat Eläkevastuuvajaus Vieraan pääoman erät Tilikirjojen luettelo Tositelajien luettelo Kirjanpidon säilytys Tilinpäätöksen julkisuus Tilinpäätöksen allekirjoitukset 57

5 I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Vuoden 2011 alussa Sallan seurakunnassa oli 3564 ja saman vuoden lopussa 3434 jäsentä. Jäsenmäärä väheni siis 130:lla. Vuotuisen jäsenkadon nopeus, joka oli 3,65 %, oli selvästi suurempi kuin keskimääräisen jäsenkadon vauhti edellisten kymmenen vuoden aikana, joka oli 2,46 %. Edellisten kahdenkymmenen vuoden aikana keskimääräinen jäsenkadon nopeus oli 2,34 %. Sallan kunnan asukasluku oli vuoden 2011 alussa 4161 ja saman vuoden lopussa 4054, joten kunnan asukasluku väheni absoluuttisesti 107:lla ja suhteellisesti 2,57 %. Kirkkoon kuulumisen prosentti oli paikkakunnalla 84,7. Vuoden 2010 lopussa Sallassa kirjoilla olevista henkilöistä 85,65 % kuului Suomen ev.-lut. kirkkoon, joten ev.-lut. kirkon asema Sallassa heikkeni 0,95 prosentilla. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 2011 lopussa kaikista Suomen kansalaisista 77,2 % kuului Suomen ev.-lut. kirkkoon. Kirkon jäsenmäärän muutos oli vuoteen 2010 nähden -1,0 %. Kaavio 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina sekä ennuste vuosille Kaaviosta 1 voi nähdä, että vuonna 2011 seurakunnan jäsenmäärä väheni selvästi nopeammin kuin pitkän aikavälin keskiarvo edellytti. Vuodesta 2011 eteenpäin jatkuva yhtenäinen viiva ennakoi seurakunnan jäsenmäärän kehitystä siinä tapauksessa, että jäsenkadon vauhti on samansuuruinen kuin se oli vuonna 2010 eli noin 2,6 %. Katkoviiva ennakoi kehitystä siinä tapauksessa, että jäsenkadon nopeus vastaa kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa. 4

6 Vuoden 2011 tiedot eivät vahvista toiveita, että paikkakunnan väestökehitys ja seurakunnan jäsenkehitys elpyisivät. Näillä näkymin seurakunnan jäsenmäärä saavuttaa kolmen tuhannen rajan saavutetaan vuoden 2016 lopussa. Sallan seurakuntaan tuli vuonna 2011 kasteen kautta 14, liittymisilmoituksella 3 ja muuton kautta 95 jäsentä. Kuolleita oli 69, kirkosta eronneita 18 ja pois muuttaneita 220. Kastettujen ja kuolleiden tase oli siis -55, kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden tase -15 sekä seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden tase Taulukko 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitystekijät vuosina kastetut väh. kuolleet liittyneet väh. eronneet muuttotase Kaikki nämä kehitystekijät ovat olleet pitkällä aikavälillä negatiiviset. Jos niistä voi sanoa jotain myönteistä, niin kirkosta eroaminen väheni selvästi vuonna Sallan seurakunnan jäsenistön ikärakenne painottui vuotiaisiin, joita oli 19,6 % seurakunnan jäsenmäärästä. Suurimpaan yksittäiseen ikäluokkaan, vuonna 1948 syntyneisiin eli 63-vuotiaisiin, kuului 39 miestä ja 42 naista, yhteensä 81 henkilöä. Seurakunnan vanhin jäsen oli iältään 101 vuotta. Seurakunnan jäsenistön keski-ikä oli 48 vuotta. Kaavio 2. Sallan seurakunnan väestön ikäjakautuma vuoden 2011 lopussa Ikäjakso vuotiaat kattoi noin 16,0 %, ikäjakso vuotiaat noin 15,0 % ja ikäjakso vuotiaat noin 10,8 % seurakunnan väestöstä. Nuorten aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 6,0 %. Varttuneiden aikuisten eli vuotiaiden osuus 5

7 seurakunnan jäsenmäärästä oli 6,6 % vuotiaiden ikäjakso, jonka kuuluisi olla terveesti painottuneessa ikäjakautumassa yksi suurimmista, edusti vain 6,6 % seurakunnan väkiluvusta vuotiaiden osuus seurakunnan väkiluvusta oli 10,2 %. Tuottavien ikäluokkien tulisi edustaa yhdessä % seurakunnan jäsenmäärästä, jotta syntyvyys tasoittaisi kuolleisuuden ja poismuuton vaikutukset. Vyötäröstään kapea ikäjakautumakuvio merkitsee väestön heikkoa uusiutumista. Tämä perusongelma ei korjaudu ennen kuin työllisyys ja toimeentulon mahdollisuudet paranevat Sallassa ja koko Itä-Lapissa Toiminnan tunnusluvut Jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli Kasuaalitoimitukset tavoittivat kaikkiaan 3867 ja muut yleisen seurakuntatyön tilaisuudet 2060 ihmistä. Kirkollisia avioliittoon vihkimisiä oli 5 ja siviilivihkimisiä 8. Kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä jaettuna seurakunnan jäsenmäärällä antoi suhdeluvun 3. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,5. Ehtoolliselle osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,6. Kasuaalitoimituksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,1. Muihin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,6. Sallan seurakunnan jäsenet osallistuivat siis vuonna 2011 laskennallisesti keskimäärin kolmeen seurakuntansa tilaisuuteen. Ehtoollisella käymisen laskennallinen tiheys oli yksi käynti kahdessa vuodessa. Vuonna 2011 Sallan seurakunnassa oli 20 kastetilaisuutta. Näistä 6 kohdistui muiden seurakuntien jäseniin. Sallan seurakunnan papit vihkivät avioliittoon 5 paria. Näistä vihkimisistä 4 kohdistui muiden seurakuntien jäseniin. Sallan seurakunnassa toimitettiin vuonna 2011 yhteensä 84 hautausta, joista 11 kohdistui muiden seurakuntien jäseniin ja joista väestörekisteriin kuuluneiden hautauksia oli 7. Sallan seurakunnan kaikista kasuaalitoimituksista keskimäärin 25,7 % kohdistui muihin kuin seurakunnan omiin jäseniin. Seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin lisääntyi vuosina Tosin osallistumisaktiivisuuden vuosittainen vaihtelu oli melko suuri (kaavio 3). Vastaavana aikana kaikkiin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuminen väheni (kaavio 4). Kun otetaan huomioon alueen väestön vanheneminen ja neljänkymmenen vuoden ajan jatkunut väestökato, parempaa tulosta on vaikea saavuttaa. Vuonna 2011 Sallan seurakunnan kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Sen lisäksi lapsi- ja nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön, seurakunnan työntekijöiden asiakaskontaktien sekä vapaaehtoisten toimijoiden kautta tavoitettiin suuri määrä ihmisiä. Hyvällä syyllä voi sanoa, että Sallan seurakunta palveli jäseniään sanalla ja sakramenteilla. Näihin kirkon aarteisiin pätee, mitä Pietari sanoi Jeesukselle: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. (Joh.6:68). 6

8 Kaavio 3. Jumalanpalvelusaktiivisuus Sallan seurakunnassa vuosina Kaavio 4. Kaikkiin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistumisen aktiivisuus Sallan seurakunnassa vuosina Talouden tunnuspiirteet Vuonna 2011 Sallan seurakunnan verotulot olivat euroa. Muita tuloja seurakunnalla oli yhteensä euroa. Vuoden 2011 budjetissa toimintamenot alittuivat 13,8 prosentilla ja toimintatulot ylittyivät 38,9 prosentilla. Verotuloja kertyi 16,7 prosenttia enemmän kuin oli ennakoitu. Tilinpäätöksen ylijäämä oli ,92 euroa. Henkilöstökulut olivat seurakunnan talouden suurin menoerä. Ne olivat kaikkiaan 50,5 prosenttia budjetin loppusummasta. 7

9 2. HALLINTO 2.1. Hallintoelimet Sallan seurakunnan hallintoelimet olivat seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston asettamat kirkkoneuvosto sekä kirkkoneuvoston asettama omaisuuden hoidon toimikunta. Vuonna 2011 työalojen työryhmät korvasivat entiset työalojen johtokunnat Kirkkovaltuusto Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa valittu uusi 15-jäseninen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 47 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kari Niemelä. Varapuheenjohtajana toimi Kaisa Isojärvi ja sihteerinä vt talouspäällikkö Päivi Roininen. Kirkkoherra Antti Kettunen oli kirkkoneuvoston puheenjohtajana läsnä neljässä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Harju Anne 2 kertaa jäsen Haurunen Tuomo 4 vpj Isojärvi Kaisa 4 jäsen Kangas Sinikka 3 jäsen Kellokumpu Jorma 4 jäsen Kujala Maire 4 jäsen Kuusela Sari 4 pj Niemelä Kari 4 jäsen Onkamo Seppo 4 jäsen Saariniemi Kaisa 3 jäsen Salla Emmaleena 1 jäsen Selkälä Elsa 2 jäsen Seppälä Anna-Liisa 4 jäsen Tapio Kaarina 0 jäsen Vaarala Raija 2 varaj Salla Raili 2 varaj Uimari Aulis 3 Kirkkovaltuuston tavoitteet vuodelle 2011 olivat: talouden tasapainon säilyttäminen, toiminnan edellytysten turvaaminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, luottamushenkilöiden kouluttaminen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Kirkkovaltuusto toimi asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman johdantoon yleisperiaatteet siitä, kuinka menetellään, jos kuntarakenne muuttuu Itä-Lapissa. 8

10 Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2011 olivat: kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi , suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta kaudelle , kirkkoneuvoston valinta vuosiksi , hakemukset Sallan seurakunnan talouspäällikön virkaan, Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2010, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta, kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta, Pikku-Pappilan myyminen, tilintarkastajien valinta vuosiksi , edustajat rovastikunnan toimikuntiin vuosiksi , Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille , Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2012, Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2012, tuloveroprosentti vuodelle 2012, kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali vuonna 2012, Sallan seurakunnan hautausmaanhoitaja-suntion johtosääntö, Sallan seurakunnan taloussääntö. Talousarvion toteutuminen: Kirkkovaltuusto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot ,72-716,28 93,87 % Toimintajäämä ,72-716,28 93,87 % Kirkkoneuvosto Sallan kirkkovaltuuston asettamassa uudessa kirkkoneuvostossa oli puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Niemelä ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kaisa Isojärvi osallistuivat kokouksiin. Vanha kirkkoneuvosto kokoontui kirkkoherra Antti Kettusen johdolla esittääkseen kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi , suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosiksi ja kirkkoneuvoston kaudeksi Vanha kirkkoneuvosto myös julisti haettaviksi Sallan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran sekä Sallan seurakunnan talouspäällikön viran. Uusi kirkkoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 121 pykälää. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Antti Kettunen, joka johti seitsemän kokousta. Sihteerinä toimi vt talouspäällikkö Päivi Roininen. Kirkkoneuvoston jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: 9

11 jäsen Haurunen Tuomo 6 kertaa kv vpj Isojärvi Kaisa 6 kn vpj Kangas Sinikka 7 jäsen Kellokumpu Jorma 6 varaj Miettinen Antero 1 kv pj Niemelä Kari 5 jäsen Onkamo Seppo 7 varaj Saariniemi Kaisa 2 varaj Salla Raili 2 jäsen Seppälä Anna-Liisa 7 jäsen Vaarala Raija 6 Sallan seurakuntaa edustivat eri yhteistyöelimissä: Sallan kunnan vanhusneuvosto Sallan kunnan vammaisneuvostoon Eeva Kantola, Raija Vaarala, varaj Kaisa Isojärvi Anna-Liisa Seppälä, varaj Eri yhteisöissä ja yhdistyksissä Sallan seurakuntaa edustivat: Sallan yhteismetsä Osuuskunta Metsäliitto Kursun vesiosuuskunta Hautajärven vesiosuuskunta Saijan vesiosuuskunta Seppo Onkamo Anne Harju Aatto Pajari Sinikka Kangas Kaisa Saariniemi Kirkkoneuvoston tavoitteet vuodelle 2011 olivat: toiminnan ulottaminen seurakunnan koko alueelle, jumalanpalvelusten kehittäminen, seurakunnan tietohallinnon kehittäminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen ja edistämien. Kirkkoneuvosto toimi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työyhteisön työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja edistämään tarjoamalla jokaiselle työntekijälle mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Tärkeimmät kirkkoneuvoston käsittelemät asiat vuonna 2011 olivat: seurakuntatalon remontin hankesuunnitelma, seurakunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin, toimikuntien ja työryhmien tehtävien määrittely ja jäsenten nimeäminen, lastenohjaajan työsuhteen jatkaminen, Pikku-Pappilan myyminen, hakemukset Sallan seurakunnan talouspäällikön virkaan, tilintarkastajien valinta vuosiksi , rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien valinta vuosiksi , Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikuntiin vuosiksi , Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja, vuodelta 2010, 10

12 tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta, Sallan seurakunnan talouden toteutumaraportti ajalta , kysely Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisestä, henkilöstön vuosilomat , vt talouspäällikön jäännöslomat, Sallan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka, Sallan seurakuntatalon peruskorjauksen hankesuunnitelma, värimonitoimilaitteen hankkiminen leasing-vuokrasopimuksella, Saijan hautausmaan varastorakennuksen vesikaton korjaaminen, metsästysvuokrasopimus Salmivaaran Erä ry:n kanssa, kirkolliskokousedustajien ha hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali vuonna 2012, Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille , Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2012, Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2012, Sallan seurakunnan talouden toteutumaraportti ajalta , tuloveroprosentti vuodelle 2012, seurakuntapastori Anja Hauerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi, Aatto Lamminpään nimikkosopimuksen jatkaminen, Sallan seurakunnan hautausmaanhoitaja-suntion johtosääntö, Sallan seurakunnan taloussääntö, Sallan seurakunnan kolehtisuunnitelma vuodelle 2012, esitys hiippakuntavaltuustolle kirkkokolehtien seurakuntakohtaisen suunnitteluvaran laajentamisesta, kiinteistöjen vuokrankorotukset alkaen, henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle Talousarvion toteutuminen Kirkkoneuvosto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot ,08-382,92 97,74 % Toimintajäämä ,08-382,92 97,74 % Diakonian työryhmä Kirkkoneuvosto asetti diakonian työryhmän, johon kuuluivat Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä Kasvatuksen työryhmä Kirkkoneuvosto asetti kasvatuksen työryhmän, johon kuuluivat Piia Hänninen ja Kari Niemelä Lähetyksen työryhmä Kirkkoneuvosto asetti lähetyksen työryhmän, johon kuuluivat Eeva Kantola ja Sari Kuusela Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Kirkkovaltuusto nimesi Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikuntiin vuosiksi seuraavasti: kasvatustoimikuntaan Piia Hännisen ja Kari Niemelän, diakoniatoimikuntaan Eeva Kantolan, Seppo Onkamon ja Anna-Liisa Seppälän, lähetystoimikuntaan Eeva Kantolan ja Sari Kuuselan. 11

13 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkovaltuusto valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan, johon kuuluivat Varsinaiset jäsenet: Tuomo Haurunen Seppo Onkamo Emmaleena Salla Varajäsenet: Jorma Kellokumpu Kaisa Saariniemi Kaarina Tapio Omaisuudenhoidon toimikunta Kirkkoneuvosto nimitti vuosiksi omaisuuden hoidon toimikunnan, johon kuuluivat: Jorma Kellokumpu (pj) Anne Harju Seppo Onkamo Kaisa Saariniemi Tilintarkastajat Kirkkovaltuusto valitsi tarjousten perusteella Sallan seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle yrityksen nimeltä Pohjolan tilintarkastus Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Kirkkovaltuusto valitsi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi kaudelle Tuomo Haurusen ja Sinikka Kankaan sekä heidän varamiehikseen Kaisa Isojärven ja Seppo Onkamon Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Kirkkoneuvosto valitsi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuosiksi Tuomo Haurusen ja Sinikka Kankaan Valmiustoimikunta Kirkkoneuvosto nimesi valmiustoimikunnan, johon kuuluivat Aulis Uimari (pj), Tuomo Haurunen ja Hanna Kantola. 3. HENKILÖSTÖ Vuoden 2011 lopussa Sallan seurakunnalla oli palveluksessaan 10 henkilöä, joista naisia oli 8 ja miehiä 2. Vuoden 2011 aikana jatkuvassa virassa oli 8 työntekijää, joista 1 oli osa-aikainen, määräaikaisena avoimen viran hoitajana oli 1 työntekijä, määräaikaisessa työsuhteessa oli 1 työntekijä, Vuoden 2011 aikana työntekijöiden työaika jakautui tehtäväryhmittäin seuraavasti: 12

14 seurakuntatyö 6 + 0,5 yleishallinto 2 kiinteistötoimi 0,5 + 0,5 hautaustoimi 0,5 Kun otetaan huomioon työntekijät, jotka palvelivat Sallan seurakuntaa säännöllisessä työssä vuoden 2011 aikana pois lukien kesätyöntekijät ja vuosiloman sijaiset, henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta. Nuorin työntekijä oli iältään 30-vuotias ja vanhin työntekijä 55-vuotias. Sallan seurakunnan työntekijät jakautuivat ikäryhmiin seuraavasti: vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 1 Tästä joukosta 3 työntekijää (33 %) oli ollut tehtävissään alle viisi vuotta, 3 työntekijää (33 %) viidestä kymmeneen vuotta sekä 4 työntekijää (34 %) enemmän kuin kymmenen vuotta Sallan seurakunnan palveluksessa. Sallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuolto järjestettiin sopimuksella Sallan terveyskeskuksen kanssa Seurakuntatyössä Antti Kettunen kirkkoherra (j v) Anja Hauer 75 % seurakuntapastori (j oa v) Eeva Kantola diakoni ja lähetyssihteeri (j v) Piia Hänninen määräaikainen nuorisotyönohjaaja (ma avh) Arja Halonen määräaikainen lastenohjaaja (ma ts) Katriina Aho kanttori (j v) 3.2. Yleishallinnossa Päivi Roininen vt talouspäällikkö (j v) Marja Virkkula toimistosihteeri (j v) 3.3. Kiinteistötoimessa Eine Pajari vahtimestari (j ts) 3.4. Hautaustoimessa Tapio Aho suntio-hautausmaanhoitaja (j v) 13

15 4. JÄSENET Vuoden 2011 lopussa Sallan seurakunnan jäsenmäärä oli Jäsenistössä oli miehiä 1788 ja naisia Poissaolevassa väestössä oli 886 henkilöä, joista 403 oli miehiä ja 483 naisia. Sallan seurakunnassa oli 5 ulkomaan kansalaista. Kertomusvuoden aikana kastettiin 14 lasta: 8 poikaa ja 6 tyttöä. Kuolleita oli 69, ja heistä 40 oli miehiä ja 29 naisia. Seurakunta sai muuttoliikkeen kautta 95 jäsentä, joista oli 48 miehiä ja 47 naisia. Seurakunta menetti poismuuton kautta 220 jäsentä, joista oli 114 miestä ja 106 naista. Kirkkoon liittyneitä oli 3 ja kirkosta eronneita TOIMINTA 5.1. Henkilöstö- ja taloushallinto Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on työvoiman järjestämistä ja työn johtamista siten, että seurakunnan palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi. Taloushallinnon avulla turvataan seurakunnan varsinaisten tehtävien hoito sekä tuotetaan tietoa suunnittelun ja päätöksenteon avuksi. Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka vastaa taloudenpidosta, hallintoasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta vastaavien viranhaltijoiden osallistuminen taloushallinnon koulutukseen, talouden tasapainottaminen. Työyhteisön kokouksia pidettiin kesä-elokuuta lukuun ottamatta keskimäärin joka toinen viikko. Taloustoimisto huolehti pääasiassa kirjanpidosta, palkoista, laskuista sekä hallinto- ja henkilöstöasioista. Taloushallinnon ohjelmat olivat Rovaniemen seurakunnan palvelimella. Taloustoimisto palkkasi kesätyöntekijöitä ja vastasi rakennushakkeiden toteutumisesta. Kesätyöntekijöitä oli neljä puutarhatöissä ja kaksi väliaikaista kiinteistötyöntekijää. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen. 14

16 Talousarvion toteutuminen Henk.- ja tal.hall. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 663,54-663,54 100,0 % Toimintamenot , ,20 84,4 % Toimintajäämä , ,74 83,1 % 5.2. Henkilöstökoulutus Toiminta-ajatus Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen 2. :n 1. momentin mukaan henkilöstökoulutus on koulutusta, jota seurakunta työnantajana järjestää tai hankkii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja sekä parantaakseen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: henkilöstön kouluttautumisen edistäminen riittävän suuren määrärahan avulla, perehdyttävien, täydentävien ja/tai uudelleen kouluttavien kurssien ja virikepäivien tarjoaminen seurakunnan työntekijöille, tehtävään pätevöittävän koulutuksen tukeminen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnan henkilöstökoulutuksen määräraha arvioitiin periaatteella, että jokainen työntekijä voi osallistua yhteen koulutukseen vuodessa. Koska osa työntekijöistä ei käyttänyt tätä mahdollisuutta, määrärahaa jäi käytettäväksi niille, jotka halusivat osallistua useampaan kuin yhteen koulutukseen. Oulun hiippakunnan henkilöstökoulutuksen ja neuvottelupäivien esite sekä kirkollista koulutusta tarjoavien järjestöjen esitteet olivat työntekijöiden käytettävissä kirkkoherranvirastossa. Ilmoittautumislomake henkilöstökoulutukseen oli esillä kirkkoherranvirastossa lokakuusta marraskuuhun Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Kirkonkirjojen pidon päätarkoitus on väestörekisteriasioiden hoitaminen. Kirkonkirjojen pidossa toteutetaan uutta arkistonmuodostussuunnitelmaa koko laajuudessaan. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: arkistoitujen aineistojen siirto ajanmukaisiin säilytystiloihin. Tavoitteiden toteutuminen Arkistoaineistoa alettiin siirtää uusiin säilytystiloihin. 15

17 Vanhaan arkistohuoneeseen varastoituja arkistoon kuulumattomia tavaroita siirrettiin niille sopivaan säilytystilaan viraston ullakolle Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto ylläpitää jäsenrekisteriä ja arkistoa, antaa virkatodistuksia sekä laatii sukuselvityksiä. Kirkkoherranvirasto sopii kasteista, häistä ja hautajaisista ja tiedottaa seurakunnan toiminnasta. Tiedotuksen tarkoitus on seurakunnan toiminnasta ilmoittaminen ennakkoon ja seurakunnan hallinnossa tehdyistä ratkaisuista kertominen. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan tiedotustoimintaa. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: kulkemiseen liittyvien haittojen vähentäminen seurakunnan palvelutiloissa, ulkoisten ja sisäisten tiedotusvälineiden tehokas käyttö, talouden tilannekatsaus toimialoille kolmannesvuosittain, hyvän esitystavan ja ulkoasun luominen tiedotteisiin, alueradion tiedotuskanavan käyttäminen tarvittaessa. Tavoitteiden toteutuminen Invaluiskan rakentamista viraston yhteyteen ei aloitettu vuonna 2011, koska kirkkoneuvosto alkoi suunnitella seurakuntatalon remonttia ja palvelutilojen siirtämistä seurakuntatalon yhteyteen. Työalat saivat taloudelliset tilannekatsaukset kolmannesvuosittain. Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistiin torstaisin Kotikymppi-lehdessä. Kirkolliset ilmoitukset päivitettiin viikoittain seurakunnan kotisivulle osoitteeseen Kasteet, kuulutukset, vihkimiset ja hautaukset olivat Kotikympin, Koillis-Lappi -lehden, Koillissanomien ja Lapin Kansan maksuttomissa ilmoituksissa. Alueradion tiedotuskanavaa käytettiin diakonian ja aikuistyön tapahtumien yhteydessä. Seurakunnan papit ja diakoni kirjoittivat vuorollaan Kotikymppiin, Koto-Sallaan ja Koillis- Lappi -lehteen kirkkovuoden aiheisiin liittyviä kirjoituksia. Talousarvion toteutuminen Virasto ja tiedotus Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,60 193,9 % Toimintamenot , ,86 84,0 % Toimintajäämä , ,46 81,5 % 16

18 5.5. Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Siihen kuuluu kaikki yhteinen hartauselämä, jossa kokoonnutaan sanan ja sakramenttien ääreen kiittämään ja rukoilemaan Kolmiyhteistä Jumalaa. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta jumalanpalvelus seurakunnan elämän keskukseksi, jumalanpalvelusten pitäminen seurakunnan kaikissa kirkoissa, erityisryhmien kutsuminen jumalanpalveluksiin, tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille, päivän rukoushetkien käyttäminen hartaustilaisuuksissa. Sallan kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus joka sunnuntai sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, hiljaisen viikon arkipäivinä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, kansallisena veteraanipäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, toisena joulupäivänä ja uudenvuodenaattona. Hautajärven kirkossa ja Kursun kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus kummassakin noin kerran kuukaudessa kesälomien aikaa lukuun ottamatta. Joulupäivän jumalanpalveluksiin järjestettiin kirkkokyydit kutsutaksi-periaatteella. Muita jumalanpalveluksia olivat laitoksissa pidetyt ehtoolliskirkot, niin sanotut maakirkot sekä rippikoululeirin leirijumalanpalvelus. Tavoitteiden toteutuminen Jumalanpalvelusaktiivisuus oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen osallistujamäärä jumalanpalvelusta kohden oli kuitenkin sama kuin edellisenä vuonna eli 33. Päivän rukoushetkien kaavoja käytettiin hiljaisen viikon iltakirkoissa, uudenvuodenyönä sekä rippikoulun aamuhartauksissa. Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,69 96,2 % Toimintajäämä , ,69 96,2 % 17

19 Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kirkolliset toimitukset tukevat seurakunnan jäseniä elämän käännekohdissa Jumalan sanalla ja välittävät heille Jumalalta tulevaa siunausta. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta toimituskeskustelujen pitäminen, soveltuvien tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille. Kaikista Sallan seurakunnan pappien suorittamista kirkollisista toimituksista 13,3 % oli kasteita, 6,7 % vihkimisiä ja 80 % hautaan siunaamisia. Toimitusten yhteismäärä oli 105. Tavoitteiden toteutuminen Toimituskeskusteluja pidettiin säännönmukaisesti hautaan siunaamisten ja avioliittoon vihkimisten yhteydessä. Kasteita edeltäneet keskustelut toteutettiin yleensä puhelimitse. Kastetoimituksissa vanhemmat ja kummit osallistuivat kastetun siunaamiseen. Toisinaan kummit toimivat myös tekstinlukijoina. Konfirmaatioissa kummit osallistuivat kummilapsensa siunaamiseen. Kastetilaisuuksissa, avioliittoon vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa kuultiin toisinaan musiikkia seurakuntalaisten esittämänä. Talousarvion toteutuminen Kirkolliset toimitukset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,85 87,4 % Toimintajäämä , ,85 87,4 % Muu yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Muu yleinen seurakuntatyö vahvistaa ja syventää sitä seurakunnan jäsenten yhteyttä sanaan ja sakramentteihin, joka on syntynyt kasteen ja rippikoulun kautta. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta seurakuntaopetuksen antaminen aikuisväestölle, tilaisuuksien järjestäminen seurakunnan koko alueella. Muita yleisen seurakuntatyön tapahtumia olivat kinkerit, seurat, hartaushetket ja musiikkitilaisuudet. Säännöllisesti toimineita raamattu-, rukous- tai keskusteluryhmiä oli kolme. 18

20 Papit, diakoni, kanttori ja nuorisotyönohjaaja tekivät joka viikko virkakäyntejä kodeissa, kouluissa tai laitoksissa. Tavoitteiden toteutuminen Aikuisväestölle suunnattu seurakuntaopetus toteutui kinkerien, raamattupiirin ja keskustelupiirien muodossa. Toiminta ulottui seurakunnan koko alueelle ainakin siten, että kotikasteita, syntymäpäiväseuroja, jumalanpalveluksia ja hartauksia sekä kinkereitä pidettiin kylissä. Talousarvion toteutuminen Muu yleinen seurakuntatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 68,05-68, % Toimintamenot , ,19 80,9 % Toimintajäämä , ,24 80,8 % 5.6. Musiikkityö Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkomusiikkityö tukee jumalanpalveluselämää soitinmusiikin, kuorolaulun ja virsilaulun keinoin. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta musiikin harrastajien innostaminen kirkolliseen musiikkiin, kirkkomusiikin monipuolinen käyttö seurakunnan tilaisuuksissa. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin yleisen seurakuntatyön, diakoniatyö ja lähetystyön puitteissa. Seurakunnan torstaikuoro kokoontui Liisa Haunion johdolla säännöllisesti kesää lukuun ottamatta ja esiintyi joissakin seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttori harjoitutti lapsikuoroa kirkonkylän koululla kerran viikossa sekä torstaikerhoa tarpeen mukaan. Katriina Ahon vuosiloman sijaisena sekä vapaapäivien sijaisena toimi kuusamolainen Laura Tornberg. Toisena sijaisena oli kemijärveläinen Pentti Väyrynen. Kirkkokonserteissa esiintyivät sallalaiset Hilkka Ainasto, Anssi Aska, Matti Eteläaho, Laura Isola, Riikka Jalkanen, Mervi Jussila, Jenni Kananen, Titta Keskinen, Aada Kunnari, Aaro Rontti, Sari Sipola, Marjukka Tolppanen ja Saana Viitanen. Ulkopaikkakuntalaisia esiintyjiä olivat Maie Kuusik ja Wenhao Zhang sekä Elina Vettenranta ja Tuuli Suominen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnalla ei ollut varsinaista kirkkokuoroa eikä soitinyhtyettä. Musiikin ammattilaisia ja harrastajia saatiin avustamaan, milloin heitä tarvittiin. 19

21 Talousarvion toteutuminen Musiikkityö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,85-158,85 417,7 % Toimintamenot , ,83 72,4 % Toimintajäämä , ,68 71,7 % 5.7. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Sallan seurakunnassa päiväkerho on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille 3 6 -vuotiaille lapsille. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta päiväkerhojen järjestäminen, seurakunnan ja kotien yhteyden ylläpitäminen, seurakunnan ja päiväkotien/koulujen yhteyden ylläpitäminen, perhe- ja teemakirkkojen järjestäminen, retkien ja lasten tapahtumien järjestäminen. Päiväkerhot toimivat keväällä 2011 yhteistyössä Sallan kunnan kanssa. Ryhmiä oli neljä: kaksi kirkonkylän ryhmää, jotka kokoontuivat kaksi kertaa viikossa 24 tuntia kerrallaan, sekä ryhmä Kursun koululla, joka kokoontui 4 tuntia kerrallaan. Sallan seurakunnan päiväkerhotoiminta oli maksuton, mutta Sallan kunta peri neljän tunnin päiväkerhoista 5 euroa/kerhokerta/kerholainen. Yhteistyö Sallan kunnan kiertävän päiväkerhon kanssa loppui syksyllä 2011, koska kunta ei nähnyt tarpeelliseksi pitää yllä kiertävää päiväkerhoa. Lapset olivat vähentyneet, eikä neljän tunnin maksullisiin kerhoihin ollut tulijoita. Yhteistyö kunnan kanssa ei loppunut kuitenkaan kokonaan, vaan seurakunnan lastenohjaaja kävi Kursun ryhmäpäiväkodissa pitämässä neljän tunnin kerhoa siellä olleille hoitolapsille ja kerholaisille. Kelloselän kerhoryhmä halusi pitää kerhossa mukana kristillisen kasvatuksen, johon seurakunnan lastenohjaaja antoi opastusta tarvittaessa. Kelloselän ja Kursun päiväkerhojen lapset olivat mukana seurakunnan järjestämissä juhlissa ja teemakirkoissa. Seurakuntatalolla kokoontui syksyllä 2011 kaksi ryhmää kahdesti viikossa 23 tuntia kerrallaan. Ryhmissä oli 48 lasta. Perhekerho kokoontui seurakuntatalolla kerran viikossa nuorisotyönohjaajan ja lastenohjaajan vetämänä. Perhekerhossa kulki säännöllisesti 8 aikuista ja 13 lasta. Kokoontumisia oli 31. Päiväkerhoihin osallistui 37 lasta (15 poikaa ja 22 tyttöä). Päiväkerho/perhekerho järjesti muutaman retken lähimaastoon, muun muassa Sallatunturille, sekä kaksi perheretkeä yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Perheretket suuntautuivat Ranuan 20

22 eläinpuistoon ja Kuusamon tropiikkiin. Kuusamon retki toteutettiin yhdessä Sallan hyvinvointihankkeen kanssa. Retkiin osallistui kaikkiaan 75 henkeä. Lapsityön teemakirkot pidettiin joulun alla, pääsiäisen edellä sekä kevätkauden päätteeksi perheille ja päiväkodin väelle. Näihin tapahtumiin osallistui kuhunkin noin 40 henkeä päivä. Koulunsa aloittavien siunauskirkko, joka pidettiin elokuussa, tavoitti melkein kaikki ensimmäisen luokan oppilaat. Suksi kirkkoon -yhteisvastuutapahtuma, joka pidettiin Marianpäivänä Sallan kirkossa ja seurakuntatalolla tavoitti muutamia lapsiperheitä. Lastenohjaaja piti hartaushetken päiväkodilla esikoululaisille 9 kertaa ja päiväkodin lapsille 9 kertaa. Tavoitteiden toteutuminen Kaikille halukkaille päiväkerhoikäisille pystyttiin tarjoamaan päiväkerhotoimintaa. Lähes kaikki Sallan alle kouluikäiset lapset tavoitettiin. Päiväkerhotyö tutustutti lapsia jumalanpalveluksiin antamalla heille roolin perhemessussa sekä järjestämällä heille muita kirkkotapahtumia. Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,31 381,5 % Toimintamenot , ,11 89,0 % Toimintajäämä , ,42 85,4 % 5.8. Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Toiminta Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelus. Pyhäkoulutyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu saatiin toimimaan pitkän tauon jälkeen säännöllisesti kerran kuukaudessa. Pyhäkoulun vapaaehtoisina ohjaajina toimivat Merja Eteläaho ja Tuula Saariniemi. Pyhäkoulu kokoontui 9 kertaa, ja lapsia siinä kävi yhdestä viiteen. 21

23 5.9. Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta kerhotoiminnan ylläpitäminen, kymppisynttäreiden järjestäminen, yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa, kouluvierailujen järjestäminen, retkien ja leirien järjestäminen. Vuonna 2011 varhaisnuorten kerhoryhmiä oli yksi: kokkikerho kokoontui, joka Sallan kirkon vanhassa salissa 30 kertaa. Osallistujia oli 18, kerhonohjaajia kaksi. Nuorisotyönohjaaja antoi kerhonohjaajille tukea ja neuvoja kerhojen pitämiseen sekä tapasi kerhoryhmän kerran kuukaudessa. Kirkonkylän koululla pidettiin päivänavauksia 14 kertaa. Kirkonkylän koulun oppilaiden kanssa pidettiin sanajumalanpalvelus Sallan kirkossa kiirastorstaina sekä joulun alla. Hautajärven koululaisille pidettiin adventtihartaus Hautajärven kirkossa. Kelloselän koululla pidettiin koululaisten kauneimmat joululaulut. Suomen Raamattuopiston työntekijä Juhani Seppänen ja nuorisotyönohjaaja vierailivat Hautajärven, Kursun ja Kirkonkylän kouluilla. Nuorisotyönohjaaja vieraili Kirkonkylän koulun I-luokissa joulukuussa Kymppisynttärit, joihin osallistui 10 lasta, pidettiin seurakuntatalolla pyhäinpäivän aattona. Kursun kirkossa pidettiin yksi varhaisnuorten leiri, jossa oli 18 osallistujaa. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan varhaisnuorisotyö tavoitti suurimman osa Sallassa asuvista vuotiaista nuorista. Talousarvion toteutuminen Varhaisnuorisotyöllä ei ole erillistä talousarviota, vaan sen talous kuuluu nuorisotyön kokonaisuuteen. 22

24 5.10. Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista rippikoulun käyneiden nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta nuorisotyön kehittäminen, rovastikunnallinen yhteistyö nuorisotyön alalla, isoiskoulutuksen ja kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen, nuorteniltojen ja veisuiltojen järjestäminen, retkien järjestäminen. Sallatunturin koululla oli seurakunnan päivänavaus kerran viikossa, yhteensä 35 kertaa. Peruskoulun yläasteen oppilaille jaettiin Oma aika -kalenteri. Kaikkien aikojen isoisten ilta pidettiin loppiaisen aattona, osallistujia oli 9. Isoiskoulutusryhmässä, johon kuului 25 nuorta, oli mukana sekä ensimmäisen että toisen vuosikurssin isoisia. Isoiset antoivat panoksensa Yhteisvastuu-keräykseen osallistumalla koulutukseen ja toimimalla kerääjinä. Uudet isoiset siunattiin tehtäväänsä Sallan kirkossa pidetyssä jumalanpalveluksessa. Nuorten veisuiltoja pidettiin yksi ja nuorten iltoja yksi. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan nuorisotyö tavoitti lähes kaikki Sallan yläkouluikäiset käyneet nuoret. Talousarvion toteutuminen Nuorisotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,35 110,65 86,2 % Toimintamenot , ,38 79,6 % Toimintajäämä , ,73 79,4 % 23

25 5.11. Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko elämänsä kokonaisuuteen niin, että se on elämää kantava voima. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta kasteen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen, koko rippikouluikäisen nuorison tavoittaminen vuosittain, jumalanpalveluksella aloittaminen ja lopettaminen, yhteydenpito rippikouluikäisten nuorten vanhempiin, yhteydenpito kouluihin. Vuonna 2011 rippikouluryhmiä oli kaksi: päivärippikoulu seurakuntatalolla, 23 oppilasta, sekä rippikoululeiri Kursun kirkossa, 19 oppilasta, yhteensä 42 rippikoulun käynyttä nuorta. Yksityisessä rippikouluopetuksessa oli 1 henkilö. Kaksi nuorta kävi kirkollisen järjestön järjestämän rippikoulun tai sotilasrippikoulun. Rippikouluihin ilmoittautumisesta tiedotettiin vierailulla yläkoulun 8-luokille. Rippikoulu aloitettiin lokakuussa koko ikäluokan ja sen vanhempien yhteisellä jumalanpalveluksella ja opetustilaisuudella. Rippikoululaisten vanhemmille järjestettiin toukokuussa yhteinen iltatilaisuus, jossa vaihdettiin ajatuksia siihenastisista kokemuksista puolin ja toisin. Rippikouluopetus jaksotettiin seuraavasti: alkuopetus, viikonloppujakso ja kesäjakso. Rippikoulun oppimäärä oli 80 tuntia. Aihealueet olivat kristinoppi, etiikka, jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki. Opetuksesta vastasivat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, kanttori ja diakoni. Rippikoululeirillä oli yövalvoja sekä emäntä ja apuemäntä. Päivärippikoulussa oli kuusi isosta ja leiririppikoulussa viisi. Suomen lähetysseurasta vieraili ryhmä isosia ohjaajineen rippikoulusafarin merkeissä päivärippikoulussa Sallan kirkossa. Konfirmaatiopäivänä vierailtiin rippikoululaisten juhlissa, yhdeksässä kodissa. Tavoitteiden toteutuminen Lähes kaikki rippikouluikäiset nuoret kävivät rippikoulun. Talousarvion toteutuminen Rippikoulutyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,3 % Toimintamenot , ,50 82,7 % Toimintajäämä , ,50 79,9 % 24

26 5.12. Diakoniatyö Toiminta-ajatus Toiminta Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se kohdistuu erityisesti niihin, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: kotikäyntien tekeminen, perhetyön vahvistaminen, diakoniakasvatuksen antaminen eri ikäryhmille, yhteydenpito sidosryhmiin, vapaaehtoisten kouluttaminen. Vuonna 2011 diakoni teki 203 virkakäyntiä, jotka kohdistuivat 259 henkilöön. Diakoniatyö järjesti 7 retkeä, joihin osallistui 168 henkilöä. Kehitysvammaisten kirkkopyhäretki suuntautui Ranualle, ja näkövammaisten alueellinen kirkkopyhä vietettiin Sallassa, osallistujia 43. Diakoniatyö järjesti vaikeasti kehitysvammaisille leiripäivän, jossa oli 10 osallistujaa. Diakoniatyö järjesti 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille syntymäpäiväjuhlan keväällä ja syksyllä. Diakoniatyö ja Sallan työttömien yhdistys järjestivät työttömien jouluruokailun seurakuntatalolla, osallistujia 57. Diakoniatyön ryhmiä oli neljä: 3 eläkeläisten ryhmää, joihin osallistui säännöllisesti 83 ihmistä, sekä omaishoitajien ryhmä, joka toteutettiin seurakunnan, kunnan ja SPR:n yhteistyönä. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 3750,29 eli 1,05 euroa seurakunnan jäsentä kohti. Diakoniatyö antoi taloudellista apua ruokapaketteina 15 kertaa ja muina avustuksina 55 kertaa. Diakoniatyö vastaanotti ja jakoi 10 kpl Sana-lehden joulupaketteja. Diakoniatyö käytti avustuksiin talousarvio-, kolehti- ja keräysvaroja sekä Sipilä-säätiöltä ja Kansan Raamattuseuralta saamansa lahjoitukset. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet pystyttiin toteuttamaan melko hyvin. Yhteisvastuukeräyksen tuotto putosi. Talkoolaiset olivat suureksi avuksi tapahtumien ja juhlien järjestelyissä. 25

27 Talousarvion toteutuminen Diakoniatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,21-655,21 128,5 % Toimintamenot , ,87 86,3 % Toimintajäämä , ,08 84,8 % Lähetystyö Toiminta-ajatus Toiminta Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: lähetystiedon jakaminen kouluissa, lähetyskasvatuksen antaminen rippikouluissa, talkoolaisten innostaminen ja kannustaminen, seurakunnan lähetyskannatuksen kasvattaminen. Vuonna 2011 Sallan seurakunta tuki talousarvionsa kautta Suomen Lähetysseuraa, Suomen Ev.-lut. Kansanlähetystä, Sanansaattajia ja Suomen Pipliaseuraa. Seurakunta tuki kirkkokolehdeilla myös Herättäjä-yhdistystä, Lähetysyhdistys Kylväjää, Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Suomen Merimieskirkkoa ja Suomen Raamattuopistoa. Seurakunnan nimikkotyökohde oli Thaimaa (SLS). Nimikkolähetit olivat Aatto Lamminpää (SEKL), joka teki projektityötä Venäjän Minusinskissa, sekä Suvi ja Ari Salminen (SEKL), jotka olivat muslimityössä Saksassa. Kirkonkylän lähetyspiiri järjesti kesäkirppiksen heinäkuussa ja joulumyyjäiset, joiden tuotolla tuettiin sekä Suvi ja Ari Salmisen että Aatto Lamminpään työtä. Suomen Lähetysseuraa tuettiin lähetyslounaan (1. adventtina) sekä Kauneimpien joululaulujen lahjoitustuloilla. Viimeksi mainittuja tilaisuuksia pidettiin Paloperän kylätalolla, Purnukummussa, Sallan kirkossa, Karhutunturin vartiolla sekä Hautajärven ja Kursun kirkoissa. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 594 ihmistä. Retkiä oli kolme: SLS:n lähetysjuhlille Poriin kesäkuussa, Kansanlähetyspäiville Seinäjoelle heinäkuussa sekä Kursun kauneimpiin joululauluihin joulukuussa. Retkiin osallistui 37 seurakuntalaista. Aatto Lamminpää vieraili Sallassa helmikuussa saarnaten messussa ja tavaten lähetysväkeä lähetystilaisuudessa seurakuntatalolla. Tavoitteiden toteutuminen Lähetyskannatus pysyi suunnilleen edellisvuosien tasolla. Lähetystyötä tehtiin niiden vapaaehtoisten avulla, jotka ovat olleet jo kauan toiminnassa mukana. Uusia lähetyspiirejä ei syntynyt. 26

28 Talousarvion toteutuminen Lähetystyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot % Toimintamenot , ,76 81,9 % Toimintajäämä , ,76 81,8 % Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaamisesta huolehtiminen on kirkon tehtävä (KJ 17 luku 1 ). Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta kiintopistejärjestelmän luominen, puuston harventaminen ja hoito, koko hehtaarimäärän käyttöön ottaminen. Seurakunnan hautausmaihin haudattiin kaikkiaan 84 vainajaa. Kirkonkylän, Hautajärven ja Kursun hautausmailla urakoitsija kaivoi haudat koneella. Haudankaivaja huolehti kaivutyön käytännön järjestelyistä. Saijan hautausmaalla kaivu oli edelleen käsityötä. Kesätyöntekijät huolehtivat Sallan hautausmaan siivouksesta ja kunnostuksesta. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan viranomaistehtävä hoidettiin lakien ja asetusten mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Sallan hautausmaa: haudattujen määrä 53 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,6 % Toimintamenot , ,87 93,7 % Toimintajäämä , ,87 91,2 % Hautajärven hautausmaa: haudattujen määrä 12 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,92 417,92 104,3 % Toimintajäämä ,92-7,08 99,9 % 27

29 Kursun hautausmaa: haudattujen määrä 12 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,58-690,42 89,1 % Toimintajäämä ,58-940,42 81,9 % Saijan hautausmaa: Haudattujen määrä 7 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,6 % Toimintamenot ,70-360,30 96,6 % Toimintajäämä ,70 35,30 99,6 % Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistötoimi tarjoaa seurakuntatyölle asianmukaiset tilat pitämällä ne kunnossa, kalustettuina ja siisteinä. Tavoitteita vuodelle 2011 olivat: Toiminta Pikku-Pappilan myynti, seurakuntatalon sisätilojen kunnostaminen, Kursun kirkon vesikaton kunnostaminen, Hautajärven kirkon ikkunoiden korjaus ja ulkoseinien maalaus, palo- ja murtohälyttimien hankkiminen julkisiin rakennuksiin, taloudellisten energiaratkaisut Hautajärven ja Kursun kirkkoihin, liikuntarajoitteisten kulkutien rakentaminen virastoon, huoltorakennuksen rakentaminen Sallan hautausmaalla. Kanttorilan kauppakirja allekirjoitettiin. Pikku-Pappilan myyntipäätös alistettiin tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen tarkistettavaksi. Seurakuntatalon remonttia varten päätettiin hankkia suunnitelma, joka otti huomioon myös viraston ja työtilojen siirtämisen seurakuntatalon yhteyteen. Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjä hoidettiin seurakunnan talousarvion ja muun rahoituksen sallimissa rajoissa. 28

30 Talousarvion toteutuminen Sallan kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,18 83,6 % Toimintajäämä , ,18 83,6 % Hautajärven kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot % Toimintamenot , ,14 82,0 % Toimintajäämä , ,14 79,5 % Kursun kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,513 38,8 % Toimintamenot , ,13 85,2 % Toimintajäämä , ,62 87,2 % Seurakuntatalo Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,2 % Toimintamenot , ,76 90,1 % Toimintajäämä , ,76 86,2 % Virasto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,85 406,3 % Toimintamenot , ,90 86,4 % Toimintajäämä , ,75 76,1 % Pikku-Pappila Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,92-667,92 106,2 % Toimintamenot ,44-898,56 89,3 % Toimintajäämä , ,48 165,0 % 29

31 Kanttorila Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot ,78 291,78 106,0 % Toimintajäämä ,78 291,78 106,0 % Metsätalous Toiminta-ajatus Metsätalouden tehtävä on huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta niin, että se säilyy tuottavana vuodesta toiseen. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat Toiminta metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen, puun myyminen metsänhoitosuunnitelman sallimissa rajoissa. Sallan seurakunta sai kahden määräalan liittämisestä METSO-suojeluohjelmaan seurakunnan tiloilla Autto 11:80 ja Metsä-Autto 6:15, yhteensä noin 98 hehtaaria, kertakorvauksen, joka oli suuruudeltaan euroa. Tavoitteiden toteutuminen Metsätalouden tavoitteet toteutuivat metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Metsätalous Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,57 223,2 % Toimintamenot , ,79 61,8 % Toimintajäämä , ,36 39,8 % 30

32 5.17. Tilastotietoja Kunnan väkiluku Seurakunnan jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Haudattuja Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Seurakunnasta muuttaneita Seurakuntaan muuttaneita Vihkipareja Jumalanpalvelusväkeä Ehtoollisella käyneitä Pyhäkoululaisia 18 5 Päiväkerholaisia Varhaisnuorten kerholaisia Rippikoulun käyneitä Diakonian asiakaskontakteja YV-keräyksen tuotto /jäsen 1,10 0,78 0,78 0,77 0,96 1,3 1,63 1,05 Lähetyskannatus /jäsen 6,66 6,46 20,95 20,95 5,16 5,22 8,71 31

33 6. INVESTOINNIT 6.1. Sallan kirkko Sallan kirkon ja tapulin loppukorjaukset saatettiin loppuun keväällä Sallan seurakuntatalo Seurakuntatalon peruskorjaukset suunnittelu aloitettiin Virastopappila Viraston yläkerran ikkunoiden puitteet ja pellitykset korjattiin. 7. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Toimintakertomuksen seuraavissa osissa käsitellään seurakunnan tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja tasetta. Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutuminen, joka vastaa talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosaa, esitetään talousarvion toteutumisvertailun yhteydessä. Tässä tuloslaskelmassa on vain tunnusluvut sekä ulkoiset tuotot ja kulut Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,74 Toimintakulut , ,43 Toimintakate , ,69 Verotulot , ,78 Verokustannukset , ,04 Keskusrahastomaksut , ,16 Toiminta-avustukset kirkon keskusrahastolta , ,00 Käyttökate , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut 7.328, ,63 Vuosikate , ,26 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pysyväismenoista , ,69 Satunnaiset tuotot ,35 Tilikauden tulos , ,92 Tilikauden yli/alijäämä , ,92 Tuloslaskelman toimintakate kertoo, kuinka suuri osa toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja kirkon keskusrahaston avustuksilla. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 7,45 %. Vuosikatteen osuus poistoista oli 77,7 %. 32

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013 Kirkkoneuvosto 020414 20 Kirkkovaltuusto 280514 7 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2. Toiminnan

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2012

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2012 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 290513 58 Kirkkovaltuusto 120613 10 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Toiminnan yleistavoite 3 Pitkän tähtäimen strategia 3 Talouden perusteet 4 Suunnitelman mukaiset poistot 4 Käyttötalousosa 4

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 7 2. HALLINTO

1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 7 2. HALLINTO SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2. Toiminnan tunnusluvut 6 1.3. Talouden tunnuspiirteet 7 2. HALLINTO 8 2.1. Hallintoelimet 8 2.1.1. Kirkkovaltuusto

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Toiminnan yleistavoite... 3 Pitkän tähtäimen strategia.... 3 Talousarvion perusteet.....5 Kirkollisverotulot...5 Käyttötalousosa

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. KIRKOLLISET VAALIT... 8 2. KIRKKOVALTUUSTO... 8 3. KIRKKONEUVOSTO... 8 4. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO... 9 5. KIRKONKIRJOJEN

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinna-Vanajan Seurakuntaneuvosto 22.3.2017 Marco Björkskog 1 7.4.2017 Timo Kalaja HISTORIA Vanajan seurakunnan tarkkaa perustamisvuotta ei ole tiedossa,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 Aika Torstaina 17.3.2016 klo 16.30 Paikka Läsnä Suvannon kappeli Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla Antero Saulio Jukka Hautala,

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 2/ (8)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 2/ (8) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 2/ 1 (8) 9.5. n kokous Aika maanantai 9.5. klo 19.00 20.18 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 12.01.2017 aika torstaina 19.01.2017 kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.03.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.3.2017-28.04.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

1. JOHDANTO Yleiskatsaus Talouden tunnuspiirteet 8 2. HALLINTO Hallintoelimet Kirkkovaltuusto 9

1. JOHDANTO Yleiskatsaus Talouden tunnuspiirteet 8 2. HALLINTO Hallintoelimet Kirkkovaltuusto 9 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Yleiskatsaus 4 1.2. Talouden tunnuspiirteet 8 2. HALLINTO 9 2.1. Hallintoelimet 9 2.1.1. Kirkkovaltuusto

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KOKOUSAIKA 24.5.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Poissa: Muut osallistujat: Frantsila Matti Ihalalinen Sari Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Kivimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 27.5.2009 klo 17-19.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Stoor Timo jäsen, pj x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Alaoja Raimo jäsen x

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto Aika ja paikka To 18.5.2017 klo 19.00 20.41 srk-kodilla Jäsenet x = läsnä Muut läsnäolijat x Ahopelto, Hannu x Heiska, Tuomo x Juusela, Juha x Karanta, Janne x Kauppinen, Markku x Korhonen, Marja Koriseva-Karmala,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014 1 KOKOUSAIKA 24.11.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vpj Heimo Nordfors (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Minna Plihtari

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika ja paikka Jäsenet (läsnä = ) Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 20.30, Uusi pappila. Heiska, Tuomo Karanta, Janne ilm. esteestä varajäsen, ilm. esteestä. Kauppinen, Markku Lamberg, Irja

Lisätiedot

31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05

31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05 31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05 Läsnäolevat jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Lemberg Raija lähti klo 19.55

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot