SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011"

Transkriptio

1 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 7 2. HALLINTO Hallintoelimet Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Diakonian työryhmä Kasvatuksen työryhmä Lähetyksen työryhmä Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Omaisuuden hoidon toimikunta Tilintarkastajat Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Valmiustoimikunta HENKILÖSTÖ Seurakuntatyössä Yleishallinnossa Kiinteistötoimessa Hautaustoimessa JÄSENET TOIMINTA Henkilöstö- ja taloushallinto 14

3 5.2. Henkilöstökoulutus Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Kirkolliset toimitukset Muu yleinen seurakuntatyö Musiikkityö Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Diakoniatyö Lähetystyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Metsätalous Tilastotietoja INVESTOINNIT Sallan kirkko Sallan seurakuntatalo Virastopappila TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase HAUTAINHOITORAHASTO 35

4 9. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI 35 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT 1. Henkilöstökulut Verotulot Vakuutukset Poistosuunnitelma Lomapalkkavelka Rahoituslaskelma Tase Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Oman pääoman erät Siirtovelat Eläkevastuuvajaus Vieraan pääoman erät Tilikirjojen luettelo Tositelajien luettelo Kirjanpidon säilytys Tilinpäätöksen julkisuus Tilinpäätöksen allekirjoitukset 57

5 I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Vuoden 2011 alussa Sallan seurakunnassa oli 3564 ja saman vuoden lopussa 3434 jäsentä. Jäsenmäärä väheni siis 130:lla. Vuotuisen jäsenkadon nopeus, joka oli 3,65 %, oli selvästi suurempi kuin keskimääräisen jäsenkadon vauhti edellisten kymmenen vuoden aikana, joka oli 2,46 %. Edellisten kahdenkymmenen vuoden aikana keskimääräinen jäsenkadon nopeus oli 2,34 %. Sallan kunnan asukasluku oli vuoden 2011 alussa 4161 ja saman vuoden lopussa 4054, joten kunnan asukasluku väheni absoluuttisesti 107:lla ja suhteellisesti 2,57 %. Kirkkoon kuulumisen prosentti oli paikkakunnalla 84,7. Vuoden 2010 lopussa Sallassa kirjoilla olevista henkilöistä 85,65 % kuului Suomen ev.-lut. kirkkoon, joten ev.-lut. kirkon asema Sallassa heikkeni 0,95 prosentilla. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 2011 lopussa kaikista Suomen kansalaisista 77,2 % kuului Suomen ev.-lut. kirkkoon. Kirkon jäsenmäärän muutos oli vuoteen 2010 nähden -1,0 %. Kaavio 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina sekä ennuste vuosille Kaaviosta 1 voi nähdä, että vuonna 2011 seurakunnan jäsenmäärä väheni selvästi nopeammin kuin pitkän aikavälin keskiarvo edellytti. Vuodesta 2011 eteenpäin jatkuva yhtenäinen viiva ennakoi seurakunnan jäsenmäärän kehitystä siinä tapauksessa, että jäsenkadon vauhti on samansuuruinen kuin se oli vuonna 2010 eli noin 2,6 %. Katkoviiva ennakoi kehitystä siinä tapauksessa, että jäsenkadon nopeus vastaa kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa. 4

6 Vuoden 2011 tiedot eivät vahvista toiveita, että paikkakunnan väestökehitys ja seurakunnan jäsenkehitys elpyisivät. Näillä näkymin seurakunnan jäsenmäärä saavuttaa kolmen tuhannen rajan saavutetaan vuoden 2016 lopussa. Sallan seurakuntaan tuli vuonna 2011 kasteen kautta 14, liittymisilmoituksella 3 ja muuton kautta 95 jäsentä. Kuolleita oli 69, kirkosta eronneita 18 ja pois muuttaneita 220. Kastettujen ja kuolleiden tase oli siis -55, kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden tase -15 sekä seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden tase Taulukko 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitystekijät vuosina kastetut väh. kuolleet liittyneet väh. eronneet muuttotase Kaikki nämä kehitystekijät ovat olleet pitkällä aikavälillä negatiiviset. Jos niistä voi sanoa jotain myönteistä, niin kirkosta eroaminen väheni selvästi vuonna Sallan seurakunnan jäsenistön ikärakenne painottui vuotiaisiin, joita oli 19,6 % seurakunnan jäsenmäärästä. Suurimpaan yksittäiseen ikäluokkaan, vuonna 1948 syntyneisiin eli 63-vuotiaisiin, kuului 39 miestä ja 42 naista, yhteensä 81 henkilöä. Seurakunnan vanhin jäsen oli iältään 101 vuotta. Seurakunnan jäsenistön keski-ikä oli 48 vuotta. Kaavio 2. Sallan seurakunnan väestön ikäjakautuma vuoden 2011 lopussa Ikäjakso vuotiaat kattoi noin 16,0 %, ikäjakso vuotiaat noin 15,0 % ja ikäjakso vuotiaat noin 10,8 % seurakunnan väestöstä. Nuorten aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 6,0 %. Varttuneiden aikuisten eli vuotiaiden osuus 5

7 seurakunnan jäsenmäärästä oli 6,6 % vuotiaiden ikäjakso, jonka kuuluisi olla terveesti painottuneessa ikäjakautumassa yksi suurimmista, edusti vain 6,6 % seurakunnan väkiluvusta vuotiaiden osuus seurakunnan väkiluvusta oli 10,2 %. Tuottavien ikäluokkien tulisi edustaa yhdessä % seurakunnan jäsenmäärästä, jotta syntyvyys tasoittaisi kuolleisuuden ja poismuuton vaikutukset. Vyötäröstään kapea ikäjakautumakuvio merkitsee väestön heikkoa uusiutumista. Tämä perusongelma ei korjaudu ennen kuin työllisyys ja toimeentulon mahdollisuudet paranevat Sallassa ja koko Itä-Lapissa Toiminnan tunnusluvut Jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli Kasuaalitoimitukset tavoittivat kaikkiaan 3867 ja muut yleisen seurakuntatyön tilaisuudet 2060 ihmistä. Kirkollisia avioliittoon vihkimisiä oli 5 ja siviilivihkimisiä 8. Kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä jaettuna seurakunnan jäsenmäärällä antoi suhdeluvun 3. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,5. Ehtoolliselle osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,6. Kasuaalitoimituksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,1. Muihin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,6. Sallan seurakunnan jäsenet osallistuivat siis vuonna 2011 laskennallisesti keskimäärin kolmeen seurakuntansa tilaisuuteen. Ehtoollisella käymisen laskennallinen tiheys oli yksi käynti kahdessa vuodessa. Vuonna 2011 Sallan seurakunnassa oli 20 kastetilaisuutta. Näistä 6 kohdistui muiden seurakuntien jäseniin. Sallan seurakunnan papit vihkivät avioliittoon 5 paria. Näistä vihkimisistä 4 kohdistui muiden seurakuntien jäseniin. Sallan seurakunnassa toimitettiin vuonna 2011 yhteensä 84 hautausta, joista 11 kohdistui muiden seurakuntien jäseniin ja joista väestörekisteriin kuuluneiden hautauksia oli 7. Sallan seurakunnan kaikista kasuaalitoimituksista keskimäärin 25,7 % kohdistui muihin kuin seurakunnan omiin jäseniin. Seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin lisääntyi vuosina Tosin osallistumisaktiivisuuden vuosittainen vaihtelu oli melko suuri (kaavio 3). Vastaavana aikana kaikkiin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuminen väheni (kaavio 4). Kun otetaan huomioon alueen väestön vanheneminen ja neljänkymmenen vuoden ajan jatkunut väestökato, parempaa tulosta on vaikea saavuttaa. Vuonna 2011 Sallan seurakunnan kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Sen lisäksi lapsi- ja nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön, seurakunnan työntekijöiden asiakaskontaktien sekä vapaaehtoisten toimijoiden kautta tavoitettiin suuri määrä ihmisiä. Hyvällä syyllä voi sanoa, että Sallan seurakunta palveli jäseniään sanalla ja sakramenteilla. Näihin kirkon aarteisiin pätee, mitä Pietari sanoi Jeesukselle: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. (Joh.6:68). 6

8 Kaavio 3. Jumalanpalvelusaktiivisuus Sallan seurakunnassa vuosina Kaavio 4. Kaikkiin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistumisen aktiivisuus Sallan seurakunnassa vuosina Talouden tunnuspiirteet Vuonna 2011 Sallan seurakunnan verotulot olivat euroa. Muita tuloja seurakunnalla oli yhteensä euroa. Vuoden 2011 budjetissa toimintamenot alittuivat 13,8 prosentilla ja toimintatulot ylittyivät 38,9 prosentilla. Verotuloja kertyi 16,7 prosenttia enemmän kuin oli ennakoitu. Tilinpäätöksen ylijäämä oli ,92 euroa. Henkilöstökulut olivat seurakunnan talouden suurin menoerä. Ne olivat kaikkiaan 50,5 prosenttia budjetin loppusummasta. 7

9 2. HALLINTO 2.1. Hallintoelimet Sallan seurakunnan hallintoelimet olivat seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston asettamat kirkkoneuvosto sekä kirkkoneuvoston asettama omaisuuden hoidon toimikunta. Vuonna 2011 työalojen työryhmät korvasivat entiset työalojen johtokunnat Kirkkovaltuusto Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa valittu uusi 15-jäseninen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 47 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kari Niemelä. Varapuheenjohtajana toimi Kaisa Isojärvi ja sihteerinä vt talouspäällikkö Päivi Roininen. Kirkkoherra Antti Kettunen oli kirkkoneuvoston puheenjohtajana läsnä neljässä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Harju Anne 2 kertaa jäsen Haurunen Tuomo 4 vpj Isojärvi Kaisa 4 jäsen Kangas Sinikka 3 jäsen Kellokumpu Jorma 4 jäsen Kujala Maire 4 jäsen Kuusela Sari 4 pj Niemelä Kari 4 jäsen Onkamo Seppo 4 jäsen Saariniemi Kaisa 3 jäsen Salla Emmaleena 1 jäsen Selkälä Elsa 2 jäsen Seppälä Anna-Liisa 4 jäsen Tapio Kaarina 0 jäsen Vaarala Raija 2 varaj Salla Raili 2 varaj Uimari Aulis 3 Kirkkovaltuuston tavoitteet vuodelle 2011 olivat: talouden tasapainon säilyttäminen, toiminnan edellytysten turvaaminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, luottamushenkilöiden kouluttaminen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Kirkkovaltuusto toimi asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman johdantoon yleisperiaatteet siitä, kuinka menetellään, jos kuntarakenne muuttuu Itä-Lapissa. 8

10 Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2011 olivat: kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi , suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta kaudelle , kirkkoneuvoston valinta vuosiksi , hakemukset Sallan seurakunnan talouspäällikön virkaan, Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2010, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta, kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta, Pikku-Pappilan myyminen, tilintarkastajien valinta vuosiksi , edustajat rovastikunnan toimikuntiin vuosiksi , Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille , Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2012, Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2012, tuloveroprosentti vuodelle 2012, kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali vuonna 2012, Sallan seurakunnan hautausmaanhoitaja-suntion johtosääntö, Sallan seurakunnan taloussääntö. Talousarvion toteutuminen: Kirkkovaltuusto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot ,72-716,28 93,87 % Toimintajäämä ,72-716,28 93,87 % Kirkkoneuvosto Sallan kirkkovaltuuston asettamassa uudessa kirkkoneuvostossa oli puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Niemelä ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kaisa Isojärvi osallistuivat kokouksiin. Vanha kirkkoneuvosto kokoontui kirkkoherra Antti Kettusen johdolla esittääkseen kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi , suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosiksi ja kirkkoneuvoston kaudeksi Vanha kirkkoneuvosto myös julisti haettaviksi Sallan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran sekä Sallan seurakunnan talouspäällikön viran. Uusi kirkkoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 121 pykälää. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Antti Kettunen, joka johti seitsemän kokousta. Sihteerinä toimi vt talouspäällikkö Päivi Roininen. Kirkkoneuvoston jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: 9

11 jäsen Haurunen Tuomo 6 kertaa kv vpj Isojärvi Kaisa 6 kn vpj Kangas Sinikka 7 jäsen Kellokumpu Jorma 6 varaj Miettinen Antero 1 kv pj Niemelä Kari 5 jäsen Onkamo Seppo 7 varaj Saariniemi Kaisa 2 varaj Salla Raili 2 jäsen Seppälä Anna-Liisa 7 jäsen Vaarala Raija 6 Sallan seurakuntaa edustivat eri yhteistyöelimissä: Sallan kunnan vanhusneuvosto Sallan kunnan vammaisneuvostoon Eeva Kantola, Raija Vaarala, varaj Kaisa Isojärvi Anna-Liisa Seppälä, varaj Eri yhteisöissä ja yhdistyksissä Sallan seurakuntaa edustivat: Sallan yhteismetsä Osuuskunta Metsäliitto Kursun vesiosuuskunta Hautajärven vesiosuuskunta Saijan vesiosuuskunta Seppo Onkamo Anne Harju Aatto Pajari Sinikka Kangas Kaisa Saariniemi Kirkkoneuvoston tavoitteet vuodelle 2011 olivat: toiminnan ulottaminen seurakunnan koko alueelle, jumalanpalvelusten kehittäminen, seurakunnan tietohallinnon kehittäminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen ja edistämien. Kirkkoneuvosto toimi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työyhteisön työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja edistämään tarjoamalla jokaiselle työntekijälle mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Tärkeimmät kirkkoneuvoston käsittelemät asiat vuonna 2011 olivat: seurakuntatalon remontin hankesuunnitelma, seurakunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin, toimikuntien ja työryhmien tehtävien määrittely ja jäsenten nimeäminen, lastenohjaajan työsuhteen jatkaminen, Pikku-Pappilan myyminen, hakemukset Sallan seurakunnan talouspäällikön virkaan, tilintarkastajien valinta vuosiksi , rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien valinta vuosiksi , Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikuntiin vuosiksi , Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja, vuodelta 2010, 10

12 tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta, Sallan seurakunnan talouden toteutumaraportti ajalta , kysely Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisestä, henkilöstön vuosilomat , vt talouspäällikön jäännöslomat, Sallan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka, Sallan seurakuntatalon peruskorjauksen hankesuunnitelma, värimonitoimilaitteen hankkiminen leasing-vuokrasopimuksella, Saijan hautausmaan varastorakennuksen vesikaton korjaaminen, metsästysvuokrasopimus Salmivaaran Erä ry:n kanssa, kirkolliskokousedustajien ha hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali vuonna 2012, Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille , Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2012, Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2012, Sallan seurakunnan talouden toteutumaraportti ajalta , tuloveroprosentti vuodelle 2012, seurakuntapastori Anja Hauerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi, Aatto Lamminpään nimikkosopimuksen jatkaminen, Sallan seurakunnan hautausmaanhoitaja-suntion johtosääntö, Sallan seurakunnan taloussääntö, Sallan seurakunnan kolehtisuunnitelma vuodelle 2012, esitys hiippakuntavaltuustolle kirkkokolehtien seurakuntakohtaisen suunnitteluvaran laajentamisesta, kiinteistöjen vuokrankorotukset alkaen, henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle Talousarvion toteutuminen Kirkkoneuvosto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot ,08-382,92 97,74 % Toimintajäämä ,08-382,92 97,74 % Diakonian työryhmä Kirkkoneuvosto asetti diakonian työryhmän, johon kuuluivat Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä Kasvatuksen työryhmä Kirkkoneuvosto asetti kasvatuksen työryhmän, johon kuuluivat Piia Hänninen ja Kari Niemelä Lähetyksen työryhmä Kirkkoneuvosto asetti lähetyksen työryhmän, johon kuuluivat Eeva Kantola ja Sari Kuusela Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Kirkkovaltuusto nimesi Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikuntiin vuosiksi seuraavasti: kasvatustoimikuntaan Piia Hännisen ja Kari Niemelän, diakoniatoimikuntaan Eeva Kantolan, Seppo Onkamon ja Anna-Liisa Seppälän, lähetystoimikuntaan Eeva Kantolan ja Sari Kuuselan. 11

13 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkovaltuusto valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan, johon kuuluivat Varsinaiset jäsenet: Tuomo Haurunen Seppo Onkamo Emmaleena Salla Varajäsenet: Jorma Kellokumpu Kaisa Saariniemi Kaarina Tapio Omaisuudenhoidon toimikunta Kirkkoneuvosto nimitti vuosiksi omaisuuden hoidon toimikunnan, johon kuuluivat: Jorma Kellokumpu (pj) Anne Harju Seppo Onkamo Kaisa Saariniemi Tilintarkastajat Kirkkovaltuusto valitsi tarjousten perusteella Sallan seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle yrityksen nimeltä Pohjolan tilintarkastus Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Kirkkovaltuusto valitsi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi kaudelle Tuomo Haurusen ja Sinikka Kankaan sekä heidän varamiehikseen Kaisa Isojärven ja Seppo Onkamon Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Kirkkoneuvosto valitsi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuosiksi Tuomo Haurusen ja Sinikka Kankaan Valmiustoimikunta Kirkkoneuvosto nimesi valmiustoimikunnan, johon kuuluivat Aulis Uimari (pj), Tuomo Haurunen ja Hanna Kantola. 3. HENKILÖSTÖ Vuoden 2011 lopussa Sallan seurakunnalla oli palveluksessaan 10 henkilöä, joista naisia oli 8 ja miehiä 2. Vuoden 2011 aikana jatkuvassa virassa oli 8 työntekijää, joista 1 oli osa-aikainen, määräaikaisena avoimen viran hoitajana oli 1 työntekijä, määräaikaisessa työsuhteessa oli 1 työntekijä, Vuoden 2011 aikana työntekijöiden työaika jakautui tehtäväryhmittäin seuraavasti: 12

14 seurakuntatyö 6 + 0,5 yleishallinto 2 kiinteistötoimi 0,5 + 0,5 hautaustoimi 0,5 Kun otetaan huomioon työntekijät, jotka palvelivat Sallan seurakuntaa säännöllisessä työssä vuoden 2011 aikana pois lukien kesätyöntekijät ja vuosiloman sijaiset, henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta. Nuorin työntekijä oli iältään 30-vuotias ja vanhin työntekijä 55-vuotias. Sallan seurakunnan työntekijät jakautuivat ikäryhmiin seuraavasti: vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 1 Tästä joukosta 3 työntekijää (33 %) oli ollut tehtävissään alle viisi vuotta, 3 työntekijää (33 %) viidestä kymmeneen vuotta sekä 4 työntekijää (34 %) enemmän kuin kymmenen vuotta Sallan seurakunnan palveluksessa. Sallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuolto järjestettiin sopimuksella Sallan terveyskeskuksen kanssa Seurakuntatyössä Antti Kettunen kirkkoherra (j v) Anja Hauer 75 % seurakuntapastori (j oa v) Eeva Kantola diakoni ja lähetyssihteeri (j v) Piia Hänninen määräaikainen nuorisotyönohjaaja (ma avh) Arja Halonen määräaikainen lastenohjaaja (ma ts) Katriina Aho kanttori (j v) 3.2. Yleishallinnossa Päivi Roininen vt talouspäällikkö (j v) Marja Virkkula toimistosihteeri (j v) 3.3. Kiinteistötoimessa Eine Pajari vahtimestari (j ts) 3.4. Hautaustoimessa Tapio Aho suntio-hautausmaanhoitaja (j v) 13

15 4. JÄSENET Vuoden 2011 lopussa Sallan seurakunnan jäsenmäärä oli Jäsenistössä oli miehiä 1788 ja naisia Poissaolevassa väestössä oli 886 henkilöä, joista 403 oli miehiä ja 483 naisia. Sallan seurakunnassa oli 5 ulkomaan kansalaista. Kertomusvuoden aikana kastettiin 14 lasta: 8 poikaa ja 6 tyttöä. Kuolleita oli 69, ja heistä 40 oli miehiä ja 29 naisia. Seurakunta sai muuttoliikkeen kautta 95 jäsentä, joista oli 48 miehiä ja 47 naisia. Seurakunta menetti poismuuton kautta 220 jäsentä, joista oli 114 miestä ja 106 naista. Kirkkoon liittyneitä oli 3 ja kirkosta eronneita TOIMINTA 5.1. Henkilöstö- ja taloushallinto Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on työvoiman järjestämistä ja työn johtamista siten, että seurakunnan palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi. Taloushallinnon avulla turvataan seurakunnan varsinaisten tehtävien hoito sekä tuotetaan tietoa suunnittelun ja päätöksenteon avuksi. Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka vastaa taloudenpidosta, hallintoasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta vastaavien viranhaltijoiden osallistuminen taloushallinnon koulutukseen, talouden tasapainottaminen. Työyhteisön kokouksia pidettiin kesä-elokuuta lukuun ottamatta keskimäärin joka toinen viikko. Taloustoimisto huolehti pääasiassa kirjanpidosta, palkoista, laskuista sekä hallinto- ja henkilöstöasioista. Taloushallinnon ohjelmat olivat Rovaniemen seurakunnan palvelimella. Taloustoimisto palkkasi kesätyöntekijöitä ja vastasi rakennushakkeiden toteutumisesta. Kesätyöntekijöitä oli neljä puutarhatöissä ja kaksi väliaikaista kiinteistötyöntekijää. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen. 14

16 Talousarvion toteutuminen Henk.- ja tal.hall. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 663,54-663,54 100,0 % Toimintamenot , ,20 84,4 % Toimintajäämä , ,74 83,1 % 5.2. Henkilöstökoulutus Toiminta-ajatus Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen 2. :n 1. momentin mukaan henkilöstökoulutus on koulutusta, jota seurakunta työnantajana järjestää tai hankkii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja sekä parantaakseen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: henkilöstön kouluttautumisen edistäminen riittävän suuren määrärahan avulla, perehdyttävien, täydentävien ja/tai uudelleen kouluttavien kurssien ja virikepäivien tarjoaminen seurakunnan työntekijöille, tehtävään pätevöittävän koulutuksen tukeminen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnan henkilöstökoulutuksen määräraha arvioitiin periaatteella, että jokainen työntekijä voi osallistua yhteen koulutukseen vuodessa. Koska osa työntekijöistä ei käyttänyt tätä mahdollisuutta, määrärahaa jäi käytettäväksi niille, jotka halusivat osallistua useampaan kuin yhteen koulutukseen. Oulun hiippakunnan henkilöstökoulutuksen ja neuvottelupäivien esite sekä kirkollista koulutusta tarjoavien järjestöjen esitteet olivat työntekijöiden käytettävissä kirkkoherranvirastossa. Ilmoittautumislomake henkilöstökoulutukseen oli esillä kirkkoherranvirastossa lokakuusta marraskuuhun Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Kirkonkirjojen pidon päätarkoitus on väestörekisteriasioiden hoitaminen. Kirkonkirjojen pidossa toteutetaan uutta arkistonmuodostussuunnitelmaa koko laajuudessaan. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: arkistoitujen aineistojen siirto ajanmukaisiin säilytystiloihin. Tavoitteiden toteutuminen Arkistoaineistoa alettiin siirtää uusiin säilytystiloihin. 15

17 Vanhaan arkistohuoneeseen varastoituja arkistoon kuulumattomia tavaroita siirrettiin niille sopivaan säilytystilaan viraston ullakolle Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto ylläpitää jäsenrekisteriä ja arkistoa, antaa virkatodistuksia sekä laatii sukuselvityksiä. Kirkkoherranvirasto sopii kasteista, häistä ja hautajaisista ja tiedottaa seurakunnan toiminnasta. Tiedotuksen tarkoitus on seurakunnan toiminnasta ilmoittaminen ennakkoon ja seurakunnan hallinnossa tehdyistä ratkaisuista kertominen. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan tiedotustoimintaa. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: kulkemiseen liittyvien haittojen vähentäminen seurakunnan palvelutiloissa, ulkoisten ja sisäisten tiedotusvälineiden tehokas käyttö, talouden tilannekatsaus toimialoille kolmannesvuosittain, hyvän esitystavan ja ulkoasun luominen tiedotteisiin, alueradion tiedotuskanavan käyttäminen tarvittaessa. Tavoitteiden toteutuminen Invaluiskan rakentamista viraston yhteyteen ei aloitettu vuonna 2011, koska kirkkoneuvosto alkoi suunnitella seurakuntatalon remonttia ja palvelutilojen siirtämistä seurakuntatalon yhteyteen. Työalat saivat taloudelliset tilannekatsaukset kolmannesvuosittain. Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistiin torstaisin Kotikymppi-lehdessä. Kirkolliset ilmoitukset päivitettiin viikoittain seurakunnan kotisivulle osoitteeseen Kasteet, kuulutukset, vihkimiset ja hautaukset olivat Kotikympin, Koillis-Lappi -lehden, Koillissanomien ja Lapin Kansan maksuttomissa ilmoituksissa. Alueradion tiedotuskanavaa käytettiin diakonian ja aikuistyön tapahtumien yhteydessä. Seurakunnan papit ja diakoni kirjoittivat vuorollaan Kotikymppiin, Koto-Sallaan ja Koillis- Lappi -lehteen kirkkovuoden aiheisiin liittyviä kirjoituksia. Talousarvion toteutuminen Virasto ja tiedotus Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,60 193,9 % Toimintamenot , ,86 84,0 % Toimintajäämä , ,46 81,5 % 16

18 5.5. Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Siihen kuuluu kaikki yhteinen hartauselämä, jossa kokoonnutaan sanan ja sakramenttien ääreen kiittämään ja rukoilemaan Kolmiyhteistä Jumalaa. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta jumalanpalvelus seurakunnan elämän keskukseksi, jumalanpalvelusten pitäminen seurakunnan kaikissa kirkoissa, erityisryhmien kutsuminen jumalanpalveluksiin, tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille, päivän rukoushetkien käyttäminen hartaustilaisuuksissa. Sallan kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus joka sunnuntai sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, hiljaisen viikon arkipäivinä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, kansallisena veteraanipäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, toisena joulupäivänä ja uudenvuodenaattona. Hautajärven kirkossa ja Kursun kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus kummassakin noin kerran kuukaudessa kesälomien aikaa lukuun ottamatta. Joulupäivän jumalanpalveluksiin järjestettiin kirkkokyydit kutsutaksi-periaatteella. Muita jumalanpalveluksia olivat laitoksissa pidetyt ehtoolliskirkot, niin sanotut maakirkot sekä rippikoululeirin leirijumalanpalvelus. Tavoitteiden toteutuminen Jumalanpalvelusaktiivisuus oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen osallistujamäärä jumalanpalvelusta kohden oli kuitenkin sama kuin edellisenä vuonna eli 33. Päivän rukoushetkien kaavoja käytettiin hiljaisen viikon iltakirkoissa, uudenvuodenyönä sekä rippikoulun aamuhartauksissa. Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,69 96,2 % Toimintajäämä , ,69 96,2 % 17

19 Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kirkolliset toimitukset tukevat seurakunnan jäseniä elämän käännekohdissa Jumalan sanalla ja välittävät heille Jumalalta tulevaa siunausta. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta toimituskeskustelujen pitäminen, soveltuvien tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille. Kaikista Sallan seurakunnan pappien suorittamista kirkollisista toimituksista 13,3 % oli kasteita, 6,7 % vihkimisiä ja 80 % hautaan siunaamisia. Toimitusten yhteismäärä oli 105. Tavoitteiden toteutuminen Toimituskeskusteluja pidettiin säännönmukaisesti hautaan siunaamisten ja avioliittoon vihkimisten yhteydessä. Kasteita edeltäneet keskustelut toteutettiin yleensä puhelimitse. Kastetoimituksissa vanhemmat ja kummit osallistuivat kastetun siunaamiseen. Toisinaan kummit toimivat myös tekstinlukijoina. Konfirmaatioissa kummit osallistuivat kummilapsensa siunaamiseen. Kastetilaisuuksissa, avioliittoon vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa kuultiin toisinaan musiikkia seurakuntalaisten esittämänä. Talousarvion toteutuminen Kirkolliset toimitukset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,85 87,4 % Toimintajäämä , ,85 87,4 % Muu yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Muu yleinen seurakuntatyö vahvistaa ja syventää sitä seurakunnan jäsenten yhteyttä sanaan ja sakramentteihin, joka on syntynyt kasteen ja rippikoulun kautta. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta seurakuntaopetuksen antaminen aikuisväestölle, tilaisuuksien järjestäminen seurakunnan koko alueella. Muita yleisen seurakuntatyön tapahtumia olivat kinkerit, seurat, hartaushetket ja musiikkitilaisuudet. Säännöllisesti toimineita raamattu-, rukous- tai keskusteluryhmiä oli kolme. 18

20 Papit, diakoni, kanttori ja nuorisotyönohjaaja tekivät joka viikko virkakäyntejä kodeissa, kouluissa tai laitoksissa. Tavoitteiden toteutuminen Aikuisväestölle suunnattu seurakuntaopetus toteutui kinkerien, raamattupiirin ja keskustelupiirien muodossa. Toiminta ulottui seurakunnan koko alueelle ainakin siten, että kotikasteita, syntymäpäiväseuroja, jumalanpalveluksia ja hartauksia sekä kinkereitä pidettiin kylissä. Talousarvion toteutuminen Muu yleinen seurakuntatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 68,05-68, % Toimintamenot , ,19 80,9 % Toimintajäämä , ,24 80,8 % 5.6. Musiikkityö Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkomusiikkityö tukee jumalanpalveluselämää soitinmusiikin, kuorolaulun ja virsilaulun keinoin. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta musiikin harrastajien innostaminen kirkolliseen musiikkiin, kirkkomusiikin monipuolinen käyttö seurakunnan tilaisuuksissa. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin yleisen seurakuntatyön, diakoniatyö ja lähetystyön puitteissa. Seurakunnan torstaikuoro kokoontui Liisa Haunion johdolla säännöllisesti kesää lukuun ottamatta ja esiintyi joissakin seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttori harjoitutti lapsikuoroa kirkonkylän koululla kerran viikossa sekä torstaikerhoa tarpeen mukaan. Katriina Ahon vuosiloman sijaisena sekä vapaapäivien sijaisena toimi kuusamolainen Laura Tornberg. Toisena sijaisena oli kemijärveläinen Pentti Väyrynen. Kirkkokonserteissa esiintyivät sallalaiset Hilkka Ainasto, Anssi Aska, Matti Eteläaho, Laura Isola, Riikka Jalkanen, Mervi Jussila, Jenni Kananen, Titta Keskinen, Aada Kunnari, Aaro Rontti, Sari Sipola, Marjukka Tolppanen ja Saana Viitanen. Ulkopaikkakuntalaisia esiintyjiä olivat Maie Kuusik ja Wenhao Zhang sekä Elina Vettenranta ja Tuuli Suominen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnalla ei ollut varsinaista kirkkokuoroa eikä soitinyhtyettä. Musiikin ammattilaisia ja harrastajia saatiin avustamaan, milloin heitä tarvittiin. 19

21 Talousarvion toteutuminen Musiikkityö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,85-158,85 417,7 % Toimintamenot , ,83 72,4 % Toimintajäämä , ,68 71,7 % 5.7. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Sallan seurakunnassa päiväkerho on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille 3 6 -vuotiaille lapsille. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta päiväkerhojen järjestäminen, seurakunnan ja kotien yhteyden ylläpitäminen, seurakunnan ja päiväkotien/koulujen yhteyden ylläpitäminen, perhe- ja teemakirkkojen järjestäminen, retkien ja lasten tapahtumien järjestäminen. Päiväkerhot toimivat keväällä 2011 yhteistyössä Sallan kunnan kanssa. Ryhmiä oli neljä: kaksi kirkonkylän ryhmää, jotka kokoontuivat kaksi kertaa viikossa 24 tuntia kerrallaan, sekä ryhmä Kursun koululla, joka kokoontui 4 tuntia kerrallaan. Sallan seurakunnan päiväkerhotoiminta oli maksuton, mutta Sallan kunta peri neljän tunnin päiväkerhoista 5 euroa/kerhokerta/kerholainen. Yhteistyö Sallan kunnan kiertävän päiväkerhon kanssa loppui syksyllä 2011, koska kunta ei nähnyt tarpeelliseksi pitää yllä kiertävää päiväkerhoa. Lapset olivat vähentyneet, eikä neljän tunnin maksullisiin kerhoihin ollut tulijoita. Yhteistyö kunnan kanssa ei loppunut kuitenkaan kokonaan, vaan seurakunnan lastenohjaaja kävi Kursun ryhmäpäiväkodissa pitämässä neljän tunnin kerhoa siellä olleille hoitolapsille ja kerholaisille. Kelloselän kerhoryhmä halusi pitää kerhossa mukana kristillisen kasvatuksen, johon seurakunnan lastenohjaaja antoi opastusta tarvittaessa. Kelloselän ja Kursun päiväkerhojen lapset olivat mukana seurakunnan järjestämissä juhlissa ja teemakirkoissa. Seurakuntatalolla kokoontui syksyllä 2011 kaksi ryhmää kahdesti viikossa 23 tuntia kerrallaan. Ryhmissä oli 48 lasta. Perhekerho kokoontui seurakuntatalolla kerran viikossa nuorisotyönohjaajan ja lastenohjaajan vetämänä. Perhekerhossa kulki säännöllisesti 8 aikuista ja 13 lasta. Kokoontumisia oli 31. Päiväkerhoihin osallistui 37 lasta (15 poikaa ja 22 tyttöä). Päiväkerho/perhekerho järjesti muutaman retken lähimaastoon, muun muassa Sallatunturille, sekä kaksi perheretkeä yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Perheretket suuntautuivat Ranuan 20

22 eläinpuistoon ja Kuusamon tropiikkiin. Kuusamon retki toteutettiin yhdessä Sallan hyvinvointihankkeen kanssa. Retkiin osallistui kaikkiaan 75 henkeä. Lapsityön teemakirkot pidettiin joulun alla, pääsiäisen edellä sekä kevätkauden päätteeksi perheille ja päiväkodin väelle. Näihin tapahtumiin osallistui kuhunkin noin 40 henkeä päivä. Koulunsa aloittavien siunauskirkko, joka pidettiin elokuussa, tavoitti melkein kaikki ensimmäisen luokan oppilaat. Suksi kirkkoon -yhteisvastuutapahtuma, joka pidettiin Marianpäivänä Sallan kirkossa ja seurakuntatalolla tavoitti muutamia lapsiperheitä. Lastenohjaaja piti hartaushetken päiväkodilla esikoululaisille 9 kertaa ja päiväkodin lapsille 9 kertaa. Tavoitteiden toteutuminen Kaikille halukkaille päiväkerhoikäisille pystyttiin tarjoamaan päiväkerhotoimintaa. Lähes kaikki Sallan alle kouluikäiset lapset tavoitettiin. Päiväkerhotyö tutustutti lapsia jumalanpalveluksiin antamalla heille roolin perhemessussa sekä järjestämällä heille muita kirkkotapahtumia. Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,31 381,5 % Toimintamenot , ,11 89,0 % Toimintajäämä , ,42 85,4 % 5.8. Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Toiminta Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelus. Pyhäkoulutyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu saatiin toimimaan pitkän tauon jälkeen säännöllisesti kerran kuukaudessa. Pyhäkoulun vapaaehtoisina ohjaajina toimivat Merja Eteläaho ja Tuula Saariniemi. Pyhäkoulu kokoontui 9 kertaa, ja lapsia siinä kävi yhdestä viiteen. 21

23 5.9. Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta kerhotoiminnan ylläpitäminen, kymppisynttäreiden järjestäminen, yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa, kouluvierailujen järjestäminen, retkien ja leirien järjestäminen. Vuonna 2011 varhaisnuorten kerhoryhmiä oli yksi: kokkikerho kokoontui, joka Sallan kirkon vanhassa salissa 30 kertaa. Osallistujia oli 18, kerhonohjaajia kaksi. Nuorisotyönohjaaja antoi kerhonohjaajille tukea ja neuvoja kerhojen pitämiseen sekä tapasi kerhoryhmän kerran kuukaudessa. Kirkonkylän koululla pidettiin päivänavauksia 14 kertaa. Kirkonkylän koulun oppilaiden kanssa pidettiin sanajumalanpalvelus Sallan kirkossa kiirastorstaina sekä joulun alla. Hautajärven koululaisille pidettiin adventtihartaus Hautajärven kirkossa. Kelloselän koululla pidettiin koululaisten kauneimmat joululaulut. Suomen Raamattuopiston työntekijä Juhani Seppänen ja nuorisotyönohjaaja vierailivat Hautajärven, Kursun ja Kirkonkylän kouluilla. Nuorisotyönohjaaja vieraili Kirkonkylän koulun I-luokissa joulukuussa Kymppisynttärit, joihin osallistui 10 lasta, pidettiin seurakuntatalolla pyhäinpäivän aattona. Kursun kirkossa pidettiin yksi varhaisnuorten leiri, jossa oli 18 osallistujaa. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan varhaisnuorisotyö tavoitti suurimman osa Sallassa asuvista vuotiaista nuorista. Talousarvion toteutuminen Varhaisnuorisotyöllä ei ole erillistä talousarviota, vaan sen talous kuuluu nuorisotyön kokonaisuuteen. 22

24 5.10. Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista rippikoulun käyneiden nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta nuorisotyön kehittäminen, rovastikunnallinen yhteistyö nuorisotyön alalla, isoiskoulutuksen ja kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen, nuorteniltojen ja veisuiltojen järjestäminen, retkien järjestäminen. Sallatunturin koululla oli seurakunnan päivänavaus kerran viikossa, yhteensä 35 kertaa. Peruskoulun yläasteen oppilaille jaettiin Oma aika -kalenteri. Kaikkien aikojen isoisten ilta pidettiin loppiaisen aattona, osallistujia oli 9. Isoiskoulutusryhmässä, johon kuului 25 nuorta, oli mukana sekä ensimmäisen että toisen vuosikurssin isoisia. Isoiset antoivat panoksensa Yhteisvastuu-keräykseen osallistumalla koulutukseen ja toimimalla kerääjinä. Uudet isoiset siunattiin tehtäväänsä Sallan kirkossa pidetyssä jumalanpalveluksessa. Nuorten veisuiltoja pidettiin yksi ja nuorten iltoja yksi. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan nuorisotyö tavoitti lähes kaikki Sallan yläkouluikäiset käyneet nuoret. Talousarvion toteutuminen Nuorisotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,35 110,65 86,2 % Toimintamenot , ,38 79,6 % Toimintajäämä , ,73 79,4 % 23

25 5.11. Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko elämänsä kokonaisuuteen niin, että se on elämää kantava voima. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta kasteen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen, koko rippikouluikäisen nuorison tavoittaminen vuosittain, jumalanpalveluksella aloittaminen ja lopettaminen, yhteydenpito rippikouluikäisten nuorten vanhempiin, yhteydenpito kouluihin. Vuonna 2011 rippikouluryhmiä oli kaksi: päivärippikoulu seurakuntatalolla, 23 oppilasta, sekä rippikoululeiri Kursun kirkossa, 19 oppilasta, yhteensä 42 rippikoulun käynyttä nuorta. Yksityisessä rippikouluopetuksessa oli 1 henkilö. Kaksi nuorta kävi kirkollisen järjestön järjestämän rippikoulun tai sotilasrippikoulun. Rippikouluihin ilmoittautumisesta tiedotettiin vierailulla yläkoulun 8-luokille. Rippikoulu aloitettiin lokakuussa koko ikäluokan ja sen vanhempien yhteisellä jumalanpalveluksella ja opetustilaisuudella. Rippikoululaisten vanhemmille järjestettiin toukokuussa yhteinen iltatilaisuus, jossa vaihdettiin ajatuksia siihenastisista kokemuksista puolin ja toisin. Rippikouluopetus jaksotettiin seuraavasti: alkuopetus, viikonloppujakso ja kesäjakso. Rippikoulun oppimäärä oli 80 tuntia. Aihealueet olivat kristinoppi, etiikka, jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki. Opetuksesta vastasivat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, kanttori ja diakoni. Rippikoululeirillä oli yövalvoja sekä emäntä ja apuemäntä. Päivärippikoulussa oli kuusi isosta ja leiririppikoulussa viisi. Suomen lähetysseurasta vieraili ryhmä isosia ohjaajineen rippikoulusafarin merkeissä päivärippikoulussa Sallan kirkossa. Konfirmaatiopäivänä vierailtiin rippikoululaisten juhlissa, yhdeksässä kodissa. Tavoitteiden toteutuminen Lähes kaikki rippikouluikäiset nuoret kävivät rippikoulun. Talousarvion toteutuminen Rippikoulutyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,3 % Toimintamenot , ,50 82,7 % Toimintajäämä , ,50 79,9 % 24

26 5.12. Diakoniatyö Toiminta-ajatus Toiminta Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se kohdistuu erityisesti niihin, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: kotikäyntien tekeminen, perhetyön vahvistaminen, diakoniakasvatuksen antaminen eri ikäryhmille, yhteydenpito sidosryhmiin, vapaaehtoisten kouluttaminen. Vuonna 2011 diakoni teki 203 virkakäyntiä, jotka kohdistuivat 259 henkilöön. Diakoniatyö järjesti 7 retkeä, joihin osallistui 168 henkilöä. Kehitysvammaisten kirkkopyhäretki suuntautui Ranualle, ja näkövammaisten alueellinen kirkkopyhä vietettiin Sallassa, osallistujia 43. Diakoniatyö järjesti vaikeasti kehitysvammaisille leiripäivän, jossa oli 10 osallistujaa. Diakoniatyö järjesti 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille syntymäpäiväjuhlan keväällä ja syksyllä. Diakoniatyö ja Sallan työttömien yhdistys järjestivät työttömien jouluruokailun seurakuntatalolla, osallistujia 57. Diakoniatyön ryhmiä oli neljä: 3 eläkeläisten ryhmää, joihin osallistui säännöllisesti 83 ihmistä, sekä omaishoitajien ryhmä, joka toteutettiin seurakunnan, kunnan ja SPR:n yhteistyönä. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 3750,29 eli 1,05 euroa seurakunnan jäsentä kohti. Diakoniatyö antoi taloudellista apua ruokapaketteina 15 kertaa ja muina avustuksina 55 kertaa. Diakoniatyö vastaanotti ja jakoi 10 kpl Sana-lehden joulupaketteja. Diakoniatyö käytti avustuksiin talousarvio-, kolehti- ja keräysvaroja sekä Sipilä-säätiöltä ja Kansan Raamattuseuralta saamansa lahjoitukset. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet pystyttiin toteuttamaan melko hyvin. Yhteisvastuukeräyksen tuotto putosi. Talkoolaiset olivat suureksi avuksi tapahtumien ja juhlien järjestelyissä. 25

27 Talousarvion toteutuminen Diakoniatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,21-655,21 128,5 % Toimintamenot , ,87 86,3 % Toimintajäämä , ,08 84,8 % Lähetystyö Toiminta-ajatus Toiminta Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: lähetystiedon jakaminen kouluissa, lähetyskasvatuksen antaminen rippikouluissa, talkoolaisten innostaminen ja kannustaminen, seurakunnan lähetyskannatuksen kasvattaminen. Vuonna 2011 Sallan seurakunta tuki talousarvionsa kautta Suomen Lähetysseuraa, Suomen Ev.-lut. Kansanlähetystä, Sanansaattajia ja Suomen Pipliaseuraa. Seurakunta tuki kirkkokolehdeilla myös Herättäjä-yhdistystä, Lähetysyhdistys Kylväjää, Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Suomen Merimieskirkkoa ja Suomen Raamattuopistoa. Seurakunnan nimikkotyökohde oli Thaimaa (SLS). Nimikkolähetit olivat Aatto Lamminpää (SEKL), joka teki projektityötä Venäjän Minusinskissa, sekä Suvi ja Ari Salminen (SEKL), jotka olivat muslimityössä Saksassa. Kirkonkylän lähetyspiiri järjesti kesäkirppiksen heinäkuussa ja joulumyyjäiset, joiden tuotolla tuettiin sekä Suvi ja Ari Salmisen että Aatto Lamminpään työtä. Suomen Lähetysseuraa tuettiin lähetyslounaan (1. adventtina) sekä Kauneimpien joululaulujen lahjoitustuloilla. Viimeksi mainittuja tilaisuuksia pidettiin Paloperän kylätalolla, Purnukummussa, Sallan kirkossa, Karhutunturin vartiolla sekä Hautajärven ja Kursun kirkoissa. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 594 ihmistä. Retkiä oli kolme: SLS:n lähetysjuhlille Poriin kesäkuussa, Kansanlähetyspäiville Seinäjoelle heinäkuussa sekä Kursun kauneimpiin joululauluihin joulukuussa. Retkiin osallistui 37 seurakuntalaista. Aatto Lamminpää vieraili Sallassa helmikuussa saarnaten messussa ja tavaten lähetysväkeä lähetystilaisuudessa seurakuntatalolla. Tavoitteiden toteutuminen Lähetyskannatus pysyi suunnilleen edellisvuosien tasolla. Lähetystyötä tehtiin niiden vapaaehtoisten avulla, jotka ovat olleet jo kauan toiminnassa mukana. Uusia lähetyspiirejä ei syntynyt. 26

28 Talousarvion toteutuminen Lähetystyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot % Toimintamenot , ,76 81,9 % Toimintajäämä , ,76 81,8 % Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaamisesta huolehtiminen on kirkon tehtävä (KJ 17 luku 1 ). Tavoitteet vuodelle 2011 olivat: Toiminta kiintopistejärjestelmän luominen, puuston harventaminen ja hoito, koko hehtaarimäärän käyttöön ottaminen. Seurakunnan hautausmaihin haudattiin kaikkiaan 84 vainajaa. Kirkonkylän, Hautajärven ja Kursun hautausmailla urakoitsija kaivoi haudat koneella. Haudankaivaja huolehti kaivutyön käytännön järjestelyistä. Saijan hautausmaalla kaivu oli edelleen käsityötä. Kesätyöntekijät huolehtivat Sallan hautausmaan siivouksesta ja kunnostuksesta. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan viranomaistehtävä hoidettiin lakien ja asetusten mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Sallan hautausmaa: haudattujen määrä 53 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,6 % Toimintamenot , ,87 93,7 % Toimintajäämä , ,87 91,2 % Hautajärven hautausmaa: haudattujen määrä 12 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,92 417,92 104,3 % Toimintajäämä ,92-7,08 99,9 % 27

29 Kursun hautausmaa: haudattujen määrä 12 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,58-690,42 89,1 % Toimintajäämä ,58-940,42 81,9 % Saijan hautausmaa: Haudattujen määrä 7 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,6 % Toimintamenot ,70-360,30 96,6 % Toimintajäämä ,70 35,30 99,6 % Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistötoimi tarjoaa seurakuntatyölle asianmukaiset tilat pitämällä ne kunnossa, kalustettuina ja siisteinä. Tavoitteita vuodelle 2011 olivat: Toiminta Pikku-Pappilan myynti, seurakuntatalon sisätilojen kunnostaminen, Kursun kirkon vesikaton kunnostaminen, Hautajärven kirkon ikkunoiden korjaus ja ulkoseinien maalaus, palo- ja murtohälyttimien hankkiminen julkisiin rakennuksiin, taloudellisten energiaratkaisut Hautajärven ja Kursun kirkkoihin, liikuntarajoitteisten kulkutien rakentaminen virastoon, huoltorakennuksen rakentaminen Sallan hautausmaalla. Kanttorilan kauppakirja allekirjoitettiin. Pikku-Pappilan myyntipäätös alistettiin tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen tarkistettavaksi. Seurakuntatalon remonttia varten päätettiin hankkia suunnitelma, joka otti huomioon myös viraston ja työtilojen siirtämisen seurakuntatalon yhteyteen. Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjä hoidettiin seurakunnan talousarvion ja muun rahoituksen sallimissa rajoissa. 28

30 Talousarvion toteutuminen Sallan kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,18 83,6 % Toimintajäämä , ,18 83,6 % Hautajärven kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot % Toimintamenot , ,14 82,0 % Toimintajäämä , ,14 79,5 % Kursun kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,513 38,8 % Toimintamenot , ,13 85,2 % Toimintajäämä , ,62 87,2 % Seurakuntatalo Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,2 % Toimintamenot , ,76 90,1 % Toimintajäämä , ,76 86,2 % Virasto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,85 406,3 % Toimintamenot , ,90 86,4 % Toimintajäämä , ,75 76,1 % Pikku-Pappila Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,92-667,92 106,2 % Toimintamenot ,44-898,56 89,3 % Toimintajäämä , ,48 165,0 % 29

31 Kanttorila Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot ,78 291,78 106,0 % Toimintajäämä ,78 291,78 106,0 % Metsätalous Toiminta-ajatus Metsätalouden tehtävä on huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta niin, että se säilyy tuottavana vuodesta toiseen. Tavoitteet vuodelle 2011 olivat Toiminta metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen, puun myyminen metsänhoitosuunnitelman sallimissa rajoissa. Sallan seurakunta sai kahden määräalan liittämisestä METSO-suojeluohjelmaan seurakunnan tiloilla Autto 11:80 ja Metsä-Autto 6:15, yhteensä noin 98 hehtaaria, kertakorvauksen, joka oli suuruudeltaan euroa. Tavoitteiden toteutuminen Metsätalouden tavoitteet toteutuivat metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Metsätalous Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,57 223,2 % Toimintamenot , ,79 61,8 % Toimintajäämä , ,36 39,8 % 30

32 5.17. Tilastotietoja Kunnan väkiluku Seurakunnan jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Haudattuja Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Seurakunnasta muuttaneita Seurakuntaan muuttaneita Vihkipareja Jumalanpalvelusväkeä Ehtoollisella käyneitä Pyhäkoululaisia 18 5 Päiväkerholaisia Varhaisnuorten kerholaisia Rippikoulun käyneitä Diakonian asiakaskontakteja YV-keräyksen tuotto /jäsen 1,10 0,78 0,78 0,77 0,96 1,3 1,63 1,05 Lähetyskannatus /jäsen 6,66 6,46 20,95 20,95 5,16 5,22 8,71 31

33 6. INVESTOINNIT 6.1. Sallan kirkko Sallan kirkon ja tapulin loppukorjaukset saatettiin loppuun keväällä Sallan seurakuntatalo Seurakuntatalon peruskorjaukset suunnittelu aloitettiin Virastopappila Viraston yläkerran ikkunoiden puitteet ja pellitykset korjattiin. 7. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Toimintakertomuksen seuraavissa osissa käsitellään seurakunnan tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja tasetta. Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutuminen, joka vastaa talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosaa, esitetään talousarvion toteutumisvertailun yhteydessä. Tässä tuloslaskelmassa on vain tunnusluvut sekä ulkoiset tuotot ja kulut Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,74 Toimintakulut , ,43 Toimintakate , ,69 Verotulot , ,78 Verokustannukset , ,04 Keskusrahastomaksut , ,16 Toiminta-avustukset kirkon keskusrahastolta , ,00 Käyttökate , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut 7.328, ,63 Vuosikate , ,26 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pysyväismenoista , ,69 Satunnaiset tuotot ,35 Tilikauden tulos , ,92 Tilikauden yli/alijäämä , ,92 Tuloslaskelman toimintakate kertoo, kuinka suuri osa toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja kirkon keskusrahaston avustuksilla. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 7,45 %. Vuosikatteen osuus poistoista oli 77,7 %. 32

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. KIRKOLLISET VAALIT... 8 2. KIRKKOVALTUUSTO... 8 3. KIRKKONEUVOSTO... 8 4. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO... 9 5. KIRKONKIRJOJEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 4 102 Kirkkovaltuusto 4 103 Tilintarkastus 5 104 Kirkkoneuvosto 5 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 10 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? Kirkkoneuvosto 16.2.2015 11 Kirkkovaltuusto /, 2015 ZO RäkkyIn ev.iut. seurakuntat RäkkyIn ev.iut. seurakuntat SislIysuettelo Saatteeksi 1 Seurakunnan väestö 3 Tasekirjan

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 7 LÄHETYSTYÖ 8 LAPSITYÖ 9 Kehtoluokkatyö

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN 1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN Vuoden 2014 toimintakertomusta valmistellaan tavallista aikaisemmin. Tätä kirjoittaessani on vuoden viimeinen päivä, ja toimistoissa muutkin työntekijät ovat tilastoja

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot