1. JOHDANTO. 1.1 Tutkimusaihe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO. 1.1 Tutkimusaihe"

Transkriptio

1 . JOHDANTO. Tutkimusaihe Seminaarityöni tarkoituksena on selvittää, millaiset olivat olosuhteet Ruotsin kuningas Kustaa III:n sotalaivastoon kuuluvassa linjalaiva Kronprins Gustav Adolfissa, joka räjähti ja upposi elokuussa vuonna 788. Kiinnostukseni kohteena on ollut erityisesti, kuinka laivan ilmastointi oli järjestetty, vai oliko sitä järjestetty lainkaan. Lisäksi pohdin joitakin hygieniaan vaikuttavia tekijöitä, kuten saniteettitiloja ja milloin on herätty huomaamaan niiden merkitys miehistön hyvinvoinnin kannalta. Myös terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä otan jonkin verran esiin, sillä ne liittyvät läheisesti miehistön hyvinvointiin. Ravintokysymykset olen rajannut tämän esitelmän ulkopuolelle, sillä tästä aiheesta on seminaariesitelmä valmistumassa samanaikaisesti. Tämä aikakausi on mielestäni erityisen mielenkiintoinen sen vuoksi, että laivastoilla oli suuri merkitys 700-luvun kabinettipolitiikassa, kun kyseessä oli valtioiden välinen kilpailu siirtomaista, kaupankäynnistä ja vallasta. Itämeren herruudestahan oli kyse myös silloin, kun Kustaa III päätti rakennuttaa uuden linjalaivastonsa. 700-luvun kuluessa purjelaivat kehittyivät yhä paremmiksi ja niiden miehistön ammattitaitoon ja koulutukseen kiinnitettiin yhä enemmän huomiota. Näistä muutoksista huolimatta oli miehistön elämä laivan sisällä edelleenkin kurjaa. Huono ruoka, epätasainen työn ja levon jako sekä usein alkeellisimmankin terveydenhoidon puute uuvuttivat miehistön ja aiheuttivat sairauksia, jotka tulivat laivaston todelliseksi vitsaukseksi. Laivat, jotka teknisten ratkaisujen puolesta olisivat voineet olla merellä jopa kuukausia, joutuivat yleensä etsimään satamaa jo muutaman päivän purjehduksen jälkeen laivassa puhjenneiden kulkutautien vuoksi. Sen aikaista sotilasta on C.A. Ehrensvärd kuvannut seuraavasti: Sotilas, jonka on tultava toimeen vähäisellä palkallaan, kantaa kellanvihreillä kasvoillaan mitä selvintä todistetta onnettomista oloistaan, ja hänen nälän ja janon ja lukemattomien särkyjen kiusaama ruumiinsa näyttää pelkältä luurangolta ja myötätuntoa herättävältä varjolta. Terveysoppi, terveydenhoito; terveydenhoidollinen puhtaus. Nykysuomen sivistyssanakirja 99,. Ericsson 997, 9. Golowin 9, 7. Golowin 9, 7. von Busch 990,.

2 .. Lähdemateriaali Koska Kronprins Gustav Adolfin hylky on pahoin tuhoutunut, ei siellä tehdystä kenttätyömateriaalista ole tämän tutkimuksen kannalta kovin paljon hyötyä. Niinpä keskeisintä lähdemateriaalia ovat olleet mm. Svenska flottans historia ja ruotsalaisesta laivalääkäristä Arvid Faxesta ja hänen työstään kertovat kirjoitukset. Myös aikalaiskuvauksia päiväkirjoista on löytynyt jonkin verran, vaikka ne upseerien kirjoittamina eivät miehistön oloista juuri kerrokaan. Olen käyttänyt apuna myös laivan rakennuspiirustuksia. On kuitenkin todettava, että asiantuntemukseni laivapiirustuksia tulkittaessa on varsin vähäistä. On mahdollista, että näihin tutkimusongelmiin löytyisi vielä lisävalaistusta esim. Tukholman Krigsarkivetista ja Sjöhistoriska Museetista sekä Karlskronan Marinmuseum Arkivetista, mutta niin perusteellista lähdemateriaalin etsintää ei ole tämän seminaarityön puitteissa mahdollista tehdä. Englantilaista laivastoa pidetään edelläkävijänä 700-luvun ilmastoinnin ja sairauksien ongelmia ratkottaessa. Tätä kehitystä selvittäessäni tärkeimpinä lähdeaineistoina ovat olleet Medicine and the Navy , jossa on laajasti selvitetty laivalääketiedettä ja ilmastointia, sekä lisäksi laivojen saniteettitilojen kehitystä 00-luvulta lähtien käsittelevä Those Vulgar Tubes-tutkimus. Koska nimenomaan Kronprins Gustav Adolfiin liittyvää aineistoa on ollut saatavilla niukasti, olen lähestynyt kysymystä käsittelemällä ensin pääpiirteittäin 700-luvun laivastoissa yleensä vallinneita olosuhteita ja vertaamalla niitä sitten siihen tietoon, mitä Gustav Adolfista on ollut saatavilla.. HYGIENIA LAIVASTOISSA 700-LUVULLA.. Yleinen hygienia Purjelaivojen koon ja merikelpoisuuden kasvaminen ja niiden rakenteelliset ratkaisut toivat yhä suurempia mahdollisuuksia miehistön määrän, matkan pituuden ja lastin suhteen. Samalla kuitenkin laivojen epämukavuus ja jäteongelmat kasvoivat, sillä saniteetti- ja hygieniaolot olivat vielä varsin alkeelliset. Aluksilla ei myöskään ollut käytössä sellaisia Svenska flottans historia II 9. Nilson 99; Grönqvist 998; Lyttkens 9. Wahlbomin päiväkirja Gustav Adolfin-piirustukset, Chapman arkivet, Krigsarkivet Lloyd & Coulter 9. Simmons 99.

3 menetelmiä, joilla esim. juomaveden asiallinen säilyminen olisi voitu taata. Matruusit majoitettiin tykkikansille, joissa he nukkuivat riippuvuoteissa ja myös ruokailivat samoissa tiloissa. Laivojen kansien välissä ilmanvaihto ei toiminut, valonmäärä oli minimaalinen ja kosteus kiusasi miehistöä jatkuvasti. 70-luvulle asti matruuseilla oli usein varattuna vain yksi riippuvuode kahta miestä kohden, jotka toimivat eri vahtivuoroissa. Myös vaatteiden säilytyksessä oli neljän miehen pärjättävä yhdellä kirstulla. Isoimmissa laivoissa joissa oli useampia kansia, oli jo yleensä 00-luvulla jonkinlaiset vedenpoistoaukot, joiden kautta jätteet ja viemärivedet voitiin johtaa laivasta pois. Mikäli tällaisia vedenpoistoaukkoja ei laivassa ollut, jätteet yksinkertaisesti vain työnnettiin alaspäin kannelta kannelle, ja lopuksi ne varastoitiin painolastiruumaan. Laivan hygienian kannalta oli tärkeää millaista painolastia käytettiin. Pinottavat rautaharkot tulivat todennäköisesti käyttöön 700-luvun alkupuoliskolla hiekan, soran ja kivenmurikoiden lisäksi. Painolastina käytettiin myös rautatykkien hajonneita osia, ankkureita ja ammuksia. Tämä myös vähensi sieni- ja bakteerikasvuston leviämistä ruumatiloissa. Samaan aikaan oli tilanne ranskalaisilla laivoilla vieläkin kehnompi: vaikka ranskalaisen laivaston muonitus ja sairaiden tarpeet oli paremmin järjestetty, laivojen puhdistus ei ollut niin huolellista kuin esim. englantilaisilla aluksilla, ja ilmastointi oli olematonta. Alemmilla kansilla ei ollut lainkaan vedenpoistoaukkoja, joita myöten törky ja likaantunut vesi olisi poistettu. Katolisen uskonnon vuoksi kuolleita ei myöskään heitetty mereen kuin hätätilanteessa, joten ruumiita oli säilytettävä painolastiruumassa, kunnes asianmukainen hautaus voitiin suorittaa. Vuonna 78 kaksi ranskalaisille aluksille vangeiksi joutunutta englantilaista ovat kuvanneet olosuhteita järkyttäviksi. Venäläisen laivaston olosuhteet eivät juurikaan eroa edellä mainituista. Aluksissa ei ollut mitään lämmitys- tuuletus- tai kuivautuslaitteita ja sisätilojen valaistuksessa käytettiin talikynttilöitä. Lämmintä ateriaa ei aina ollut saatavilla sillä laivakeittiöön ei kaikissa oloissa voitu sytyttää tulta, vaan turvauduttiin korppuihin ja muuhun kuivamuonaan. Miehistön sairastuminen oli ajoittain yleistä, vaikka Venäjän laivaston terveydenhuolto oli jo 700-luvun alkupuolella Belikin mukaan hyvin organisoitua. Siitä huolimatta sielläkään ei vielä silloin tunnettu hygienian merkitystä, eikä siisteyden valvonta kuulunut lääkintähenkilökunnan tehtäviin. Belik 990, ; Sjöhistorisk Årsbok 98, 0; Svenska flottans historia II 9, 7; Simmons 99,,. Simmons 99,. Kun olot kansien välillä alkoivat muodostua kestämättömiksi, laiva 00-luvulla ajettiin lähelle sopivaa rantaa ja koko painolasti siirrettiin laivasta ulos vuoroveden huuhdeltavaksi. Laivan sisällä leijuvaa löyhkää pyrittiin helpottamaan mm. viinietikalla ja vaihtamalla painolastia puhtaaseen hiekkaan ja kiviin. Simmons 99,. Simmons 99,. Ranskalaisilla oli erillisiä provianttilaivoja, joista sairaat saivat tuoretta leipää ja viiniä. Lyttkens 9, 07. Lloyd & Coulter 9, 7; Lytkens 9, 0, 0; Simmons 99,. Belik 990, -7.

4 .. Ilmastointimenetelmien kehitys Lähes koko 700-luvun oli vallalla vielä käsitys, että suolainen meri-ilma olisi terveydelle suorastaan vaarallista. Kuvaavaa on, että kun vuonna 78 neljä kirvesmiestä tukehtui nukkuessaan hapen puutteeseen lyhyellä matkalla Le Havresta Plymouthiin, se ei herättänyt lainkaan erityistä huomiota. Vanhin tunnettu menetelmä laivojen tuulettamisessa on ollut ns. tuulipurjeiden käyttö kannella, joiden avulla ilmaa johdettiin alas kansiluukuista. Ensimmäinen mekaaninen ilmastointimenetelmä laivoille oli ranskalaisen Desgallier n kehittämä tuuletuslaite vuonna 7. Se ei vain poistanut pilaantunutta ilmaa, vaan myös pumppasi raitista ilmaa tilalle eivattavan puisen propellin avulla. Hänen keksintöään ei kuitenkaan juurikaan noteerattu, ja vielä 0 vuotta myöhemminkin ilmanvaihdon merkitystä hygienian kannalta pidettiin merkityksettömänä. Ensimmäinen aktiivinen yritys parantaa laivan alakansien ilmanvaihtoa oli todennäköisesti amiraali Ansonin määräämä toimenpide vuonna 7. Hän määräsi Länsi-Intian retkikuntaansa kuuluvien laivojen kylkiin puhkottavaksi jokaiseen kuusi ilma-aukkoa, sillä laivat olivat niin raskaasti lastattuja, ettei alimpien kansien sivuportteja ollut mahdollista pitää auki. Englantilainen lääkäri Smollet on kuvannut järkyttävää löyhkää alakansilla, joissa esimerkiksi kirvesmiehien makuupaikat sijaitsivat. Ilma oli hänestä niin huonoa, että se oli terveydelle haitallista. Tällaisia venttiililuukkuja esiintynyt laivapiirroksissa tykkiporttien yläpuolella luvulla. (vrt. myös liite III, kuva ) Merkittävämpi kehitys ilmastointimenetelmissä tapahtui 70-luvulla, jolloin englantilaiset Hale ja Sutton esittelivät omat tuuletinjärjestelmänsä. Halen laivan keuhkoissa oli palkeet suuren laatikon sisällä ja sitä käytettiin käsin keppien tai tankojen avulla. Sen käyttö myös merkittiin pakolliseksi Captain`s Instructions`ssa, mutta lokikirjoissa ei useinkaan löytynyt mainintaa siitä tai sen käytöstä. Sutton arvosteli Halen ilmastointimenetelmää kömpelöksi sen käsikäyttöisyyden vuoksi. Hänen esittelemässään ilmapumpussa hormit johtivat alas laivan keittiöön, missä tulen avulla ylläpidettiin ilmanvaihtoa. Ilma myös lämpenisi tulen vaikutuksesta. Laivakeittiöstä ilmanvaihtohormistot johtivat sekä ylös ylimmälle kannelle raittiiseen ilmaan, että myös muualle laivan tiloihin. Kannelle johtavat hormit oli mahdollista sulkea, esimerkiksi sateen vuoksi, mutta silloinkin ilmanvaihdon oli tarkoitus toimia tulisijan kautta. Tämän menetelmän tehokkuutta on vaikea arvioida, mutta ilmeisesti sillä on kuitenkin Lyttkens 9, 0. Lloyd & Coulter 9, 7; Lyttkens 9, 0. Lyttkens 9, 0. Medicine and the Navy-teoksessa puhutaan Desagulier`sta ja vuosi on 7, mutta kyseessä on sama henkilö ja sama keksintö. Lloyd & Coulter 9, 7. Lyttkens 9, 0; Lloyd & Coulter 9, 7.

5 voitu jonkin verran helpottaa olosuhteita silloin, kun tykkiluukkuja on huonon sään vuoksi täytynyt pitää kiinni... Saniteettitilat Varsinaisista saniteettitiloista voidaan puhua ehkä ensimmäisen kerran 00-luvulla, jolloin tapahtuivat suurimmat muutokset käymälähygieniassa. Ne perustuivat laivan keulaosan rakenteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Keulaosa pieneni, joten sen koko rajoitti siellä tapahtuvaa toimintaa. Siitä tuli otollinen paikka käymälälle. Monet 00-luvulla käyttöön otetuista käymälämalleista ovat olleet käytössä ilman suuria muutoksia aina 800-luvun alkuun asti. 00-luvun alussa käyttöön tulivat päältä avonaiset, putkelliset istuimet, free-standing seat-of-ease, joita saattoi olla kahdesta kuuteen kappaletta laivan keulassa. Nämä avonaiset istuimet oli sijoitettu joko yksin tai pareittain säleikön päälle, kokkapuun viereen. Ne olivat yleensä neliskulmaisella istuinosalla ja viemäriputkella varustettuja (liitteet II, III). Viemäriputket olivat varsin lyhyitä ja ne kaartoivat loivasti laivan kyljen ulkopuolelle. Näistä seat-of-ease istuimista on useitakin toisistaan hieman poikkeavia versioita. Upseeristoa varten rakennettiin aidattuja parvia laivan keulaosaan. Isoimmissa laivoissa niissä saattoi olla käymälä kahdessa tai kolmessa tasossa, jotka olivat viemäriputkilla varustettuja. Miehistöllä oli lisäksi käytössään mm. pisuaarit. Isoimmissa laivoissa pisuaareja oli myös reelinkiin kiinnitettynä laivan keskiosassa, sekä yläkannella että ilmeisesti myös keskikannella. 700-luvulta on tiedossa myös useita erilaisia versioita pisuaareista, mm. pareittain laivan molemmin puolin. Puolipyöreä suljettava koppi, roundhouse, esiintyi ensimmäisen kerran englantilaisen aluksen mallissa vuonna 70. Näiden edeltäjiä ovat olleet mahdollisesti ainakin ranskalaisissa aluksissa 00-luvun loppupuolella olleet tornit. Yleensä round-houset olivat pareittain keulaosan molempiin nurkkiin sijoitettuna. Nilson 99, ; Lloyd & Coulter 9, 7. Simmons 99,. Vielä luvulla käymälät sijaitsivat yleensä vain laivan peräosassa. Ne olivat tavallisesti laivan kyljen ulkopuolelle rakennettuja parvia tai matalia käytäviä, joissa oli puisia tynnyreitä tai tynnyreiden puolikkaita jäteastioina. Ranskalaisissa laivoissa esiintyi myös peräosaan rakennettuja torneja, mutta esim. englantilaisissa aluksissa ne olivat harvinaisia. Putki-tai hormirakenteita näissä käymälöissä ei tiettävästi vielä esiintynyt, vaan viemäröinnin virkaa hoitivat jäteastioiden lisäksi lattiaan leikattu aukko. Simmons 99, -. Simmons 99, 8. Simmons 99, 8, 7-,,. Simmons 99,,.

6 Ilmeisesti myös ensimmäiset vesiklosetit on tunnettu Englannin linjalaivoissa jo vuonna 779, mutta niiden laajempi käyttö on alkanut vasta 800-luvulla.. TULKINTA OLOSUHTEISTA KRONPRINS GUSTAV ADOLFILLA.. Ilmastointi Svenska flottans historiassa mainitaan, että vuonna 7 ruotsalainen Mårten Triewald esitteli ilmanvaihtolaitteen joka otettiin käyttöön kaikissa 0-tykin laivoissa, ja myös monissa pienemmissäkin aluksissa. Se toimi siirrettävällä ilmapumpulla, joka voitiin liittää ilmastointiputkiin. Tämä laite otettiin käyttöön myöhemmin myös Ranskan laivastossa. Toisaalta on myös tiedossa, että pitkälle 700-luvulle asti ei mitään alkeellisimpiakaan mukavuuksia ollut miehistölle tarjolla. Ilmanvaihdon kannalta oli tärkeää, että uudet linjalaivat pystyivät purjehtimaan alimmat tykkiportit avoinna. Jos portit oli pidettävä kiinni, olosuhteet kansien välillä muodostuivat todella tukaliksi. Nämä ristiriitaiset tiedot aiheuttavat hämmennystä ja herättävät runsaasti kysymyksiä. Ruotsin laivastossa siis oli jo 700-luvun puoliväliin mennessä käytössä, tai ainakin tunnettiin toimiva ilmanvaihtomenetelmä, mutta siitä huolimatta olosuhteet kansien välillä jatkuivat surkeina? Eikö ilmastointia sittenkään asennettu kaikkiin suuriin laivoihin? Kronprins Gustav Adolfhan kuului linjalaivastoon, jonka suunnitteli aikansa merkittäviin laivanrakennusteoreetikkoihin kuuluvan F.H. af Chapman. Hän oli opiskellut pitkiä aikoja myös ulkomailla. Kun Ruotsiin sitten rakennettiin uusi ja vahva sotalaivasto, tuntuu oudolta, ettei laivassa olisi ollut minkäänlaista ilmastointijärjestelmää, kun se kuitenkin oli ollut tiedossa jo yli 0 vuotta. Laivan rakennuspiirustuksista ei käy selkeästi ilmi, oliko Gustav Adolfin laivatyypissä ilmanvaihtohormistoa. Johtuiko se yksinkertaisesti siitä, että niitä ei ollut tapana laittaa lainkaan rakennuspiirustuksiin. Ehkä laivaan tehtiin vasta rakennusvaiheessa ilmastointihormit. Suunnittelija saattoi pitää tällaisia pieniä putkistoja tarpeettomina piirustuksissa, kun suunnittelun tärkein kohta oli nimenomaan laivan mahdollisimman hyvä purjehduskyky. Ilmastointiputkillehan oli varmasti mahdollista puhkoa reiät jälkeenpäin mikäli tarvetta esiintyi. Simmons 99,. Svenska flottans historia II 9, 7. Svenska flottans historia II 9, 7, 8,. Tikkanen 000, 0.

7 7 Chapmanin laivapiirustuksessa on kuitenkin eräs mielenkiintoinen asia. Siinä on katkoviivoilla merkitty mesaanimaston vieressä kulkeva putki, joka ylhäältä ulottuu peräkorokekannen kaikkien rakenteiden yläpuolelle. Putki kulkee ylemmän ja alemman patterikannen läpi suoraan alas, jonka jälkeen se taittuu kulkemaan viistosti trossikannen läpi kohti keulaa, ja päättyy muonavarastoon. Onko se mahdollisesti ilmanvaihtoputki? Ruotsalainen laivalääkäri Arvid Faxe kuvasi 780-luvulla tuuletusmenetelmää, jossa ilmastointiputki kulki yläkannelta alakannelle. Sen toiminta perustui lähinnä vetoon, joka syntyi kun tykkiportit olivat avoinna. Putken pää oli suojattu viistolla katolla, jottei sadevesi pääsisi valumaan laivan sisätiloihin. Triewaldin esittelemässä menetelmässä käytettiin vedon aikaansaamiseksi erillistä ilmapumppua. Gustav Adolfin rakennuspiirustuksessa putki jatkuu kansien läpi ruumaan asti, mutta miksi? Jos se liittyy ilmastointiin, siinä on tietenkin voinut olla aukkoja kansien kohdalla. Vai onko sillä ollut merkitystä muonavarastojen täydennyksen kanssa? Se ei vaikuta kovinkaan toimivalta ratkaisulta, sillä putki on kapea ja sen suuaukko on korkealla... Hygienia Saniteettitiloissa käytetyt ratkaisut puuttuvat myöskin Kronprins Gustav Adolfin rakennuspiirustuksista. Se ei ole kuitenkaan epätavallista luvun laivapiirustuksissa. Aluksen kokan malli ja muoto ovat Chapmanin piirustusten perusteella sellaiset, että 700-luvun lopulla käytössä olleet käymäläratkaisut näyttäisivät sopivan sinne hyvin. (ks. myös liite III, kuvat, ) Siellä on mahdollisesti ollut neljä-kuusi seat-of-ease istuinta ja kokan molemmissa nurkissa roundhouset. Näiden päällä on kenties upseeristoa varten laitettu aidatut parvet. Keula oli kuitenkin ahdas ja pieni, ja laivalla oli monen sadan hengen miehistö, joten kokan muutamat käymälät eivät ole varmasti riittäneet. Todennäköisesti laivan keskiosiin ja useammallekin kannelle sijoitetut pisuaarit ovat helpottaneet ongelmaa, eikä tavallista ämpäriäkään ole syytä unohtaa. Laivan hygieniaan vaikutti olennaisesti myös mitä laivassa käytettiin painolastina. Perinteisesti se on ollut kiviä, soraa tai esim. rikkoutuneita tykkejä tai niiden osia. Ruotsin laivastossa alettiin vuonna 78 käyttää painolastina pinottavia rautaharkkoja, joiden päälle lastattiin puhtaaksi pestyä ja kuivaa soraa. Kronprins Gustav Adolfin hylyssä ei kuitenkaan Kronprins Gustav Adolf, Chapmanarkivet, Sjöhistoriska Museet. Arvid Faxe (7-79), ensim. kerran hän sai tutkimusretkikuntalääkärin pestin laivastoon vuonna 77. Kolme vuotta myöhemmin hänestä tuli lääketieteen tohtori. Vuodesta 77 Faxe toimi ensin toisena ja vuodesta 779 ensimmäisenä amiraliteettilääkärinä Karlskronassa. Samana vuonna hänellä oli pesti laivalääkärinä laivastossa, joka purjehti Itä- ja Pohjanmerellä. Hän oli mm. Collegium medicumin ja Kuninkaallisen Tiedeakatemian jäsen, ja hänelle myönnettiin asessorin arvonimi 780. Nilson 99,,. Nilson 99,. Simmons 99,. Kronprins Gustav Adolf, Mariners ritningar, Krigsarkivet, Stockholm. Simmons 99,.

8 8 ole havaittu soraa painolastin päällä. Painoharkoilla oli kiviin verrattuna monia etuja, ne mm. painoivat enemmän kuin vastaavan kokoinen kivi, joten ruumassa säästyi tilaa. Niitä oli myös helpompi siirrellä alukseen ja aluksesta, ja niissä oli vähemmän kasvualustaa bakteereille, leville ja sienille. Tärkeää oli sekin, että suurempi painolastiyksikön koko paransi sekä ruuman tuuletusta että vähensi pumppujen ja ruuman virtausreikien tukkeutumista. Vaikka ruumien kosteudella ja jätteillä tiedettiin olevan yhteyttä miehistön sairauksiin, olivat löyhkäävät ruumat vielä ongelma 780-luvun Ruotsin laivastossa... Terveydenhuolto Laivalääkärit olivat Ruotsissa suurimmaksi osaksi saksalaisia 700-luvun puoliväliin asti. Toiminta oli kuitenkin usein enemmänkin vahingoksi kuin hyödyksi sairastuneille ja haavoittuneille, sillä kunnollista koulutusta tai tietoa sairauksista ei vielä ollut saatavilla. Laivalääkärin ammattia ei myöskään juuri arvostettu. Kun vuonna 7 annetussa merijärjestyksessä velvoitettiin kapteeneita huolehtimaan sairaista, kasvoi kiinnostus myös laivalääketiedettä kohtaan. Kuitenkin vielä pitkään oltiin aseettomia erilaisia tartuntatauteja, kuten nopeasti leviäviä lavantautia ja punatautia vastaan. 700-luvun puolivälissä Ruotsissa oli jo lukuisia lääketieteen edelläkävijöitä, jotka viettivät paljon aikaa myös laivastossa. Nilson mainitsee mm. Boyn, Linnen ja Gersdorffin, mutta ennen kaikkea Arvid Faxen, jonka näkemyksiä hygieniasta noudatettiin vielä 900-luvun alussakin. Faxe julkaisi kaksi ohjekirjaa laivastolle olo suhteiden parantamiseksi: vuonna 78 Käsikirjan taloudenhoidosta terveyden ylläpitämiseksi ja vuonna 78 Laivalääkärin muistikirjan. Näissä ohjekirjoissa Faxe esittää näkökulmia, jotka myöhemmin vahvistuivat laivaston terveydenhuollon periaatteiksi. Faxe ei teoksissaan käsitellyt vain lääketieteellisiä kysymyksiä, vaan hän oli perehtynyt kokonaisvaltaisesti terveyteen vaikuttaviin tekijöihin, mm. ravintoon, työaikaan, ilmastointiin, miehistön ruumiinrakenteeseen sekä vaatetukseen. Sotalaivastolle vuonna 78 annetussa uudessa merijärjestyksessä määriteltiin välskärimestarin tehtäviksi mm. suorittaa joka aamu klo sairastarkastus. Hänellä saattoi olla apulaisinaan sairasvahti ja parturikisälli. Miehistöluettelon mukaan Kronprins Gustav Adolfilla oli myös välskäreitä. Laivalla mukana ollut upseeri Gustav Harald Wahlbom mainitsee päiväkirjassaan lääkärin, mutta asiayhteydestä ei selviä, onko kyseessä juuri Gustav Adolfin miehistöön kuuluva lääkäri. 7 Linjalaivoissa sairaiden hoitopaikka sijaitsi 7 Kronprins Gustav Adolfin kenttätyömateriaali, Suomen merimuseo. Hägg 9,, ; Simmons 99, ; Tikkanen 000, 9. Simmons 99, ; Grönqvist 998, 8-9. Svenska flottans historia II 9, 78. Svenska flottans historia II 9,, ; Nilson 99, passim. Tikkanen 000,. Wahlbomin päiväkirja.

9 9 alhaalla trossikannella, jonne riitti vain vaivoin ilmaa ja valoa. Siellä eivät voineet huonosti vain potilaat, vaan myös lääkäreiden oli toisinaan mentävä ylös kannelle raittiiseen ilmaan. Ei ollut mitenkään epätavallista, että potilaita kuoli sairauksien lisäksi myös tukehtumalla. Taistelulaivoissa ei 700-luvun lopulla ollut mitään erityistä sairashyttiä trossikannella, vaan haavoittuneet makasivat riippumatoissa purjekankaasta tehdyssä teltassa. Laivoilla oli käytössä lääkekirstut (liite I), joiden sisältö oli lääkärin vastuulla. Lääkäreillä oli käytössään tietty summa rahaa, jonka oli matkan pituudesta riippumatta riitettävä kaikkeen tarpeelliseen. Arvid Faxe on kirjoittanut Laivalääkärin muistikirjassaan ohjeet siitä, mitä lääkekirstun tulisi sisältää: mm. kirurgisia instrumentteja, sidetarvikkeita, laastareita, pellavaliina, ompeluvälineet, neuloja ja peräruiskeita. Lisäksi kirstuun on kuulunut useita lasipulloja nestemäisiä lääkeaineita varten. Faxe myös julkaisi Pharmacopoea navalis svecian, joka sisälsi 0 lääkeainetta. Tilojen järjestäminen sairaille ja haavoittuneille yksittäisillä laivoilla oli vaatimatonta, sillä 700-luvun käytännön mukaan laivueessa oli myös erillinen sairaslaiva, jonne hoitoa tarvitsevat siirrettiin. Sairaslaivojen toimintaa ja varustusta en kuitenkaan tässä esitelmässä tarkemmin käy läpi.. PÄÄTELMÄT JA JATKOKYSYMYKSET Kysymys Kronprins Gustav Adolfin miehistön olosuhteista laivan kansien alla on kysymys, jota tämä seminaarityö jonkin verran valaisee, mutta samalla se herättää lisäkysymyksiä. Ilmastointi aluksella on edelleen epäselvä, mutta joitakin vaihtoehtoja on silti mahdollista esittää. 780-luvulla oli jo useitakin eri vaihtoehtoja ilmastointimenetelmiksi ja ne olivat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä. Jopa ilmastointihormeissa kiertävä lämmin ilma oli mahdollinen. Miksi kuitenkin koko 700-luvun olosuhteet olivat niin kurjat? Ne olivat ajoittain jopa kurjemmat kuin aikaisemmin, koska laivat olivat matkaan lähdettäessä niin ylimiehitettyjä. Yksi ratkaisu kysymykseen saattaa olla se, että ilmastointimenetelmät eivät yksinkertaisesti toimineet tarvittavalla teholla. Hormistoihin haettiin lisää imuvoimaa käsin käytettävällä pumpulla, veivattavalla puisella propelilla tai tulen avulla. Mikäli tykkiportteja oli pidettävä Lyttkens 9, 07; Svenska flottans historia II 9, 7. Nilson 99,, ; Svenska flottans historia II 9,. Kirstu on samanlainen kuin 700-luvun lopulla. Sisältö on ollut käytössä 800-luvun puolivälissä. Malinen, suullinen tiedonanto. Lyttkens 9, 07; Webe 98, 88. Webe 98, 88. Esim. Nilson 99,.

10 0 kiinni, on varsin vaikea uskoa, että näillä menetelmillä olisi pystytty tehokkaaseen ilmanvaihtoon suurilla aluksilla. Tai ainakin hormeja olisi pitänyt olla todella runsaasti. Niiden toimintaan liittyy lisäksi joitakin ongelmia, esim. tulta ei ollut mahdollista pitää yllä kaikissa olosuhteissa ja käsikäyttöiset menetelmät ovat raskaita ja sitovat paljon miehiä. Huonolla ilmalla niiden toiminta heikkenee edelleen, eikä pelkästään avonaisiin tykkiportteihin perustuvat menetelmät toimi silloin lainkaan. Kun luukut ovat kiinni, ei hapen loppumiseen mene pitkää aikaa. Kronprins Gustav Adolfilla oli kaksi tykkikantta, trossikansi ja 70 hengen miehistö. Vaikka laivapiirustuksissa ei varmuudella näy ilmaputkia, sen ei tarvitse merkitä sitä, että niitä ei ole ollut. Vertailemalla Gustav Adolfin piirustuksia muiden laivojen piirustuksiin voisi selvittää onko hormia ylipäätään ollut tapana laittaa rakennuspiirustuksiin, vai laittavatko ehkä laivan rakentajat ne. On myös mahdollista, että hormit laitetaan vasta valmiiseen laivaan. Gustav Adolf kuului linjalaivastoon, jonka oli tarkoitus purjehtia Itämerellä Ruotsin-Venäjän välisessä sodassa. Siitä saa aikaan myös kiinnostavan kysymyksen: katsoiko Chapman, että molempien tykkikansien avoimet portit ovat riittävä tuuletuskeino Itämerellä, jossa mannermaata ja saaristoa on aina lyhyen purjehdusmatkan päässä. Myrskyssäkin laivat pääsevät varsin nopeasti suojaan, eikä tykkiportteja tarvitse pitää suljettuina. Gustav Adolfilla palvellut G.H. Wahlbom kirjoitti päiväkirjassaan useita kertoja upseerien käynneistä maissa, mm. Viaporissa. Miehistölle laivasta poistuminen ei varmaankaan ollut sallittua kovin usein, mutta laivan ollessa satamassa on tehokkaampi tuuletus ainakin ollut mahdollista. Laivojen saniteettitilat ja -ratkaisut pysyivät varsin samankaltaisina 00-luvun lopulta 800-luvun alkuun, jolloin ensimmäiset vesiklosetit otettiin käyttöön. Niiden yleistyminen oli kuitenkin hidasta, ja vanhat menetelmät olivat käytössä pitkään, vaikka niihin pieniä muutoksia tehtiinkin. Jos Gustav Adolfia vertaa englantilaisiin aluksiin, niin keulan rakenne on samanlainen kuin useissa englantilaisissa laivoissa. Siten on varsin perusteltua uskoa, että saniteettiratkaisutkin olisivat samansuuntaisia. Laivapiirustuksissa saniteettitilojen puuttuminen oli hyvin tavallista, laivojen suunnittelijat ovat ilmeisesti jättäneet sen ongelman suosiolla laivanrakentajien ratkaistavaksi. Ehkäpä siihen syynä on ollut se, että yleensä saniteettitiloista puhumista pidettiin vastenmielisenä, ja suhteellisen epäterveellistä ympäristöä myös hyväksyttävänä. On kuitenkin selvä, että asia on koettu tärkeänä, sillä jo vuosisatoja on pulmaan pyritty löytämään mahdollisimman toimivat ratkaisut. Heikosta hygieniasta johtuen merimiesten arkitodellisuuteen kuuluivat 700-luvulla olennaisesti myös sairaudet. Tässä esitelmässä en kuitenkaan perehtynyt eri sairauksiin, sillä Wahlbomin päiväkirja. Simmons 99,,.

11 se on aiheena hyvin laaja ja vaatisi oman tutkielmansa. Kiinnostus sairauksia ja niiden alkuperää, alkoi kuitenkin samoihin aikoihin yhdessä ilmastointiin liittyvien kysymysten kanssa. Syynä tähän intoon saattoi olla peräisin amiraali Ansonin vuonna 70- tekemästä maailmanympäripurjehduksesta, jonka seuraukset olivat katastrofaaliset. Noin 9 hengen miehistöstä yli 000 menehtyi matkalla tai välittömästi sen jälkeen. Suurin syy kuolemiin oli merimiesten suurin vitsaus keripukki. Tämän jälkeen skotlantilainen lääkäri James Lind aloitti ensimmäisenä taistelun keripukkia, kuten myös monia muita sairauksia vastaan. Arvid Faxe kiinnitti huomiota ilmastoinnin merkitykseen sekä yleiseen hyvinvoinnin että sairauksien leviämisen kannalta. Vaikka sairauksien varsinaiset syyt olivatkin vielä pitkään tuntemattomia, niin puhtaasti käytännön kokemukseen perustuvalla tieto-taidolla päästiin jo varsin hyviin tuloksiin: kaksi appelsiinia ja sitruuna päivässä paransivat keripukkia sairastavan viikossa jälleen työkykyiseksi. James Lindiä pidetään nimenomaan merilääketieteen ja hygienian isänä. Roddis 90,. Grönqwist 998, ; Lloyd & Coulter 9, 9. Nilson 99, 0,. Grönquist 998,.

TAMPEREEN YLIOPISTO. Antti Pösö PORVOON MERIMIESHUONEEN SOSIAALINEN TOIMINTA 1800-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA PURJEMERENKULUN MAAILMASSA

TAMPEREEN YLIOPISTO. Antti Pösö PORVOON MERIMIESHUONEEN SOSIAALINEN TOIMINTA 1800-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA PURJEMERENKULUN MAAILMASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Antti Pösö PORVOON MERIMIESHUONEEN SOSIAALINEN TOIMINTA 1800-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA PURJEMERENKULUN MAAILMASSA Historian pro gradu tutkielma Tampere 2008 Tampereen yliopisto Historiatieteen

Lisätiedot

Spriitä paleltuneisiin varpaisiin

Spriitä paleltuneisiin varpaisiin Spriitä paleltuneisiin varpaisiin Vuoden 1918 sodan lääkintähuolto Karjalan rintamalla Hjalmar von Bonsdorffin keräämien muistelmien pohjalta Romo Anna Elina Suomen historian Pro gradu -tutkielma Tammikuu

Lisätiedot

Paarmuskoista koulutettuihin kätilöihin. Kunnankätilön työ sekä raskauden seurannan ja synnytyksen medikalisoituminen Pohjois-Suomessa vuosina 1900

Paarmuskoista koulutettuihin kätilöihin. Kunnankätilön työ sekä raskauden seurannan ja synnytyksen medikalisoituminen Pohjois-Suomessa vuosina 1900 Paarmuskoista koulutettuihin kätilöihin. Kunnankätilön työ sekä raskauden seurannan ja synnytyksen medikalisoituminen Pohjois-Suomessa vuosina 1900 1960. Kerttuli Hoppa Pro gradu -tutkielma Kansatiede

Lisätiedot

EI KORUJA YLI YHDEKSÄN MARKAN

EI KORUJA YLI YHDEKSÄN MARKAN TAMPEREEN YLIOPISTO Hanna Kivelä EI KORUJA YLI YHDEKSÄN MARKAN SÄÄDELLYT YLELLISYYDET JA NIIDEN KULUTUS 1520-LUVUN TALLINNASSA Historian pro gradu -tutkielma Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Laivaliikenteen paloturvallisuus

Laivaliikenteen paloturvallisuus PÄÄTOIMITTAJA B. HEINRICHS - TOIMITUSSIHTEERI L. SA N TA LA N:o 3/1965 Laivaliikenteen paloturvallisuus Tämän vuoden toukokuussa astuu voimaan maassamme kansainvälinen yleissopimus (v. 1960 solmittu Lontoon

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 3 KUIVAKÄYMÄLÄN ERI VAIHTOEHDOT... 6 3.1 Kuoppakäymälät... 7 3.2 Vähän vettä käyttävät systeemit... 9 3.3 Mökkihuussit...

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

Laitakaupungin syntinen laulu

Laitakaupungin syntinen laulu Laitakaupungin syntinen laulu Ohjesääntöinen prostituutio Tampereella vuosina 1890 1905 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Suomen

Lisätiedot

KESKUSTELUFOORUMIEN JA BLOGIEN KÄYTTÖ VAUVAN ODOTUSTA KOSKEVASSA TIEDON- HANKINNASSA JA TIEDON JAKAMISESSA. Pia Ylenius

KESKUSTELUFOORUMIEN JA BLOGIEN KÄYTTÖ VAUVAN ODOTUSTA KOSKEVASSA TIEDON- HANKINNASSA JA TIEDON JAKAMISESSA. Pia Ylenius KESKUSTELUFOORUMIEN JA BLOGIEN KÄYTTÖ VAUVAN ODOTUSTA KOSKEVASSA TIEDON- HANKINNASSA JA TIEDON JAKAMISESSA Pia Ylenius Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Yhtä aikaa vesilaitoksen kanssa ryhdyttiin rakentamaan viemäriverkostoa. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Kun Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos aloitti toimintansa syksyllä 1910,

Lisätiedot

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Pro Gradu-tutkielma Yleinen historia Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden

Lisätiedot

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta.

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja

Lisätiedot

INFORMAATIOARKKITEHTUURIN HEURISTINEN EVALUOIN- TI TARKASTELUSSA TIEDONHAKUPALVELUT FINNA JA EUROPEANA

INFORMAATIOARKKITEHTUURIN HEURISTINEN EVALUOIN- TI TARKASTELUSSA TIEDONHAKUPALVELUT FINNA JA EUROPEANA INFORMAATIOARKKITEHTUURIN HEURISTINEN EVALUOIN- TI TARKASTELUSSA TIEDONHAKUPALVELUT FINNA JA EUROPEANA Erika Kallinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen

Lisätiedot

Kastetusta kartetuksi. Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä

Kastetusta kartetuksi. Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä Kastetusta kartetuksi Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä Kandidaatintutkielma Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Teologian osasto Läntinen

Lisätiedot

Dokumentointikäytännöt

Dokumentointikäytännöt Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Dokumentointikäytännöt Jouni Karppinen Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

KÄYTTÖKOKEMUKSIA 80-LUVULLA RAKENNETUISTA KALUSTOVAJOISTA, VARASTOKUIVUREISTA JA PIHATOISTA

KÄYTTÖKOKEMUKSIA 80-LUVULLA RAKENNETUISTA KALUSTOVAJOISTA, VARASTOKUIVUREISTA JA PIHATOISTA PPA 1, 03400 VIHTI 90-224 6211 Telefax 90-224 6210 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS 46 HENRIK SARIN

Lisätiedot

COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio

COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Mikko Moisio Opinnäytetyö Huhtikuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 1/2001

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 1/2001 Suomen Migreeniyhdistys ry Jäsenlehti 1/2001 2 Suomen Migreeniyhdistys Jäsenlehti 1/2001 Sisältö Puheenjohtajan palsta... 4 Saammeko esitellä: Toiminnanjohtaja Matleena Helojoki... 5 Aikuisten migreenin

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Kristian Hannonen SISÄILMAONGELMAT ALUKSILLA - ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS

Kristian Hannonen SISÄILMAONGELMAT ALUKSILLA - ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS Kristian Hannonen SISÄILMAONGELMAT ALUKSILLA - ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS Merenkulun koulutusohjelma Merikapteeni 2012 SISÄILMAONGELMAT ALUKSILLA ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS Hannonen, Kristian Satakunnan

Lisätiedot

Huolehtivainen isä. Huolehtiva isä

Huolehtivainen isä. Huolehtiva isä Huolehtivainen isä On vaikeaa löytää kalaa, joka huolehtisi jälkeläisistään paremmin kuin rasvakala. Nimenomaan rasvakalakoiras on ottanut tehtäväkseen valvoa ja hoivata kehittyviä mätimunia. Rasvakala

Lisätiedot

Turun Kakolanmäki 2025. - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet

Turun Kakolanmäki 2025. - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet Turun Kakolanmäki 2025 - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet Anne Nieminen Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kansatiede

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Luonto lähelle ja terveydeksi!

Luonto lähelle ja terveydeksi! Luonto lähelle ja terveydeksi! Kysely Suomen päiväkodeille 2014 Kimmo Saarinen, Juha Jantunen 1 Luonto lähelle ja terveydeksi! Kysely Suomen päiväkodeille 2014 Kimmo Saarinen, Juha Jantunen Johdanto...

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

heräämisen kartalta wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Kangasalan kirjaston lukijayhteisöt 1870-luvulta 1890-luvulle opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

heräämisen kartalta wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Kangasalan kirjaston lukijayhteisöt 1870-luvulta 1890-luvulle opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Tapaus lukuharrastuksen cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq heräämisen kartalta wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Lisätiedot

Ahkeruuden anna olla ystäväsi verraton, lies lämmin, mieli raitis palkkanasi siitä on MULLASTA MAAN

Ahkeruuden anna olla ystäväsi verraton, lies lämmin, mieli raitis palkkanasi siitä on MULLASTA MAAN Ahkeruuden anna olla ystäväsi verraton, lies lämmin, mieli raitis palkkanasi siitä on MULLASTA MAAN Maaseudun naisen terveydentilan kehitys sodanjälkeisessä Suomessa Saara Korolainen sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen pamfletti_final.indd 1 Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen 23.7.2015 13:48:47 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10,

Lisätiedot