KORIKULJETINASTIANPESUKONE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORIKULJETINASTIANPESUKONE"

Transkriptio

1 KORIKULJETINASTIANPESUKONE WD-151E - WD-421E , , , , , , , , , Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: Rev. 1.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Käsikirjassa käytetyt symbolit Astianpesukoneessa käytetyt symbolit Koneen merkinnät Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Turvallisuus Yleistä Kuljetus Asennus Pesu- ja huuhteluaineet Käyttö Puristumisvaara Liukastumisvaara Puhdistus Astianpesukoneen peseminen painepesulla Koneen ulkopuoli Lattian puhdistus Astianpesukoneen huoltaminen ja korjaaminen Turvallisuusohjeet, mikäli kone ei toimi Laitteen hävittäminen Käyttöohjeet Valmistelut Koneen rakenne Koneen käyttötarkoitus Valmistelut ennen täyttöä Täyttö ja lämmitys Täyttö ja lämmitys ajastinkäynnistyksellä (lisävaruste) Käyttö Pesu Loppuhuuhtelulämpötilan varmistus Nödstopp Veden vaihtaminen Käytön jälkeen - Puhdistus Päivittäinen puhdistus Viikoittainen puhdistus tai tarpeen mukaan Puhdistus hälytyksen sattuessa tai kerran vuodessa Käyttöhäiriöt

3 4. Asennus Yleistä Käyttöolosuhteet Valaistus Ilmastointi Viemäri Tilaa huoltoa ja ylläpitoa varten Kuljetus ja varastointi Pakkauksen purkaminen Pakkauksen kierrättäminen Asennus Koneen sijoittaminen Liitännät Sähköliitäntä Vesiliitäntä Höyryliitäntä (lisävaruste) Poistovesiliitäntä Ilmastointi Lisävarusteiden asennus Virtausten säätö Pesu- ja huuhteluaineannostelijoiden asennus Laitteiston sähköliitännät Pesuaineannostelija Huuhteluaineannostelija Koekäyttö Ensimmäinen käynnistys Dokumentaatio Tekniset tiedot

4 4

5 Yleistä 1. Yleistä Lue tämän käyttöoppaan ohjeet huolellisesti läpi, koska niissä on tärkeää tietoa astianpesukoneen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. Säilytä opasta niin, että se on astianpesukoneen kaikkien käyttäjien saatavilla. Koneen elektroniikka täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset Käsikirjassa käytetyt symbolit Tämä symboli varoittaa tilanteista, joissa voi syntyä turvallisuusriskejä. Käyttöoppaan ohjeita on noudatettava vahinkojen ehkäisemiseksi. Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi sen elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä tulee käyttää maadoitusranneketta. Tämä symboli kuvaa, miten estetään pesutuloksen huonontuminen, astianpesukoneen vaurioituminen tai mahdolliset vaaratilanteet. Tämä symboli viittaa suosituksiin ja vihjeisiin, joita noudattamalla koneesta voi saada parhaan hyödyn. Tämä symboli muistuttaa koneen huolellisen ja säännöllisen puhdistamisen merkityksestä hygieniavaatimusten täyttämisen kannalta. 5

6 Yleistä 1.2. Astianpesukoneessa käytetyt symbolit Koneen merkinnät Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Osan saa irrottaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä pitää käyttää maadoitusranneketta. Arvokilvet on sijoitettu koneen purkupuolen alaosaan sekä kytkentäkoteloon. Kilvissä olevat tekniset tiedot ovat myös koneen kytkentäkaaviossa. Arvokilpien kenttien sisältö: 1. Konetyyppi 2. Koneen valmistusnumero 3. Valmistusvuosi 4. Kotelointiluokka 5. Jännite 6. Vaiheiden lukumäärä, nollajohdin osoitetaan 7. Taajuus 8. Sulakkeen koko 9. Moottoriteho 10. Lämmitysteho 11. Maksimiteho 1.3. Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero. 6

7 Turvallisuus 2. Turvallisuus 2.1. Yleistä Laite on varustettu CE-merkinnällä, mikä tarkoittaa, että se täyttää tuoteturvallisuutta koskevan EU:n konedirektiivin. Tuoteturvallisuus puolestaan tarkoittaa, että laitteen rakenne on suunniteltu käyttöturvalliseksi henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Muutokset laitteeseen ilman valmistajan lupaa muuttavat valmistajan tuotevastuuta. Laitteen asennus-, käyttö- ja huoltoturvallisuuden lisäämiseksi on käyttäjän sekä asennuksesta ja huollosta vastaavan henkilön luettava turvaohjeet huolella. Sulje laite välittömästi vian tai häiriön sattuessa. Laitteen huolto on jätettävä koulutetun ammattihenkilön suoritettavaksi. Aina käytettävä alkuperäisiä varaosia. Tässä ohjeessa kerrotut huoltotoimenpiteet on suoritettava säännöllisesti. Ellei annettuja ohjeita noudateta, saattaa koneen käyttöturvallisuus vaarantua. Varmistu ennen käyttöönottoa henkilökunnan riittävästä käytönopastuksesta koneeseen Kuljetus 2.3. Asennus Käsittele laitetta huolellisesti. Laitteen kaatumisriski on olemassa. Älä koskaan nosta tai siirrä laitetta ilman asianmukaisia tukia rungon alla. Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi sen elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä tulee käyttää maadoitusranneketta. Vesi- ja höyryliitännät saa suorittaa tehtävään koulutettu ammattihenkilö paikallisia määräyksiä noudattaen. Vesiliitäntöjen tiiveys tulee tarkastaa koneen käyttöönoton yhteydessä. Varmistu, että syöttöjännite vastaa koneen arvokilven merkintöjä. Syöttö on varustettava lukittavalla pääkytkimellä Pesu- ja huuhteluaineet Laitteessa saa käyttää vain koneelliseen astianpesuun tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita. Käsinpesuun tarkoitettu pesuaine aiheuttaa runsasta vaahtoamista ja johtaa huonoon pesutulokseen. Ota yhteyttä pesuainetoimittajaasi sopivan pesuaineen ja annostuksen valitsemiseksi. Huomioi vaarat, jotka liittyvät koneelliseen astianpesuun tarkoitettujen pesu- ja huuhteluaineiden käsittelyyn (katso kyseisten aineiden turvallisuusohjeet). Koneelliseen astianpesuun tarkoitettujen pesu- ja huuhteluaineiden käsittelyssä on käytettävä suojakäsineitä ja -laseja. Lue varoitustekstit pesu- ja huuhteluainesäiliöden kyljessä. 7

8 Turvallisuus 2.5. Käyttö Puristumisvaara Liukastumisvaara Koneen kuljettimen edestakainen liike voi aiheuttaa puristumisvaaran koneen syöttö- ja purkuaukkojen, kulmasyöttäjän tai mekaanisten kaarteiden välittömässä läheisyydessä. Pidä lattia kuivana estääksesi liukastumiset. Kuivaa vesi heti, jos sitä tippuu lattialle Puhdistus Altaassa olevan pesuveden lämpötila on noin 60 C ja vesi sisältää pesuainetta. Varo tyhjentäessäsi ja puhdistaessasi astianpesukonetta. Käytä suojakäsineitä Astianpesukoneen peseminen painepesulla Koneen ulkopuoli Lattian puhdistus Astianpesukoneen peseminen, sekä sisä- että ulkopuolelta, painepesurilla on kielletty. Virallisten turvallisuusmääräysten saavuttamiseksi Metos-astianpesukoneissa sähkökomponenteissa käytetään hyväksyttyjä kotelointiluokkia. Mikään kotelointiluokka ei kestä korkeapainepesua. Koneen ulkopuolen pesemiseen ei saa käyttää painepesureita tai -letkuja. Vesi saattaa päästä sähkökaapin ja käyttöpaneelin sisään ja vahingoittaa sähkölaitteita, mikä voi vaikuttaa koneen turvallisuuteen. Lattioita pestäessä vesi saattaa roiskua lattiasta ylöspäin vahingoittaen sähkökomponentteja koneen alaosassa. Niitä ei ole suunniteltu kestämään huuhtelua vedellä. Älä suihkuta lattiaa 1 metriä lähempänä konetta. Jos lattiaa pestään painepesurilla on syytä käyttää erityisiä suojalevyjä suojaamaan konetta vesiroiskeilta. Vesi saattaa roiskua lattiasta myös käytettäessä tavallista letkupesua Astianpesukoneen huoltaminen ja korjaaminen Irrota kone sähköverkosta ennen kuin irrotat vuorauslevyjä. Varo koskemasta kuumiin putkiin ja vedenkuumentimeen Turvallisuusohjeet, mikäli kone ei toimi Tarkista seuraavat asiat: Onko konetta käytetty ohjeiden mukaisesti? Ovatko kaikki irrotettavat osat oikeilla paikoillaan? Onko koneeseen kytketty virta pääkytkimestä? Ovatko sähkökotelon sulakkeet ehjiä? Pyydä huoltohenkilöstöä tarkistamaan sulakkeet Laitteen hävittäminen Laitteen hävittäminen sen taloudellisen käyttöiän täytyttyä täytyy tehdä paikallisten määräysten ja lakien mukaisesti. Ota yhteyttä kierrätykseen erikoistuneseen ammattihenkilöön. 8

9 Käyttöohjeet 3. Käyttöohjeet Laite on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön ja ainoastaan koulutetun henkilökunnan käytettäväksi Henkilökunnan turvallisuudesta vastaavan on selvitettävä kaikille konetta käyttäville, miten kone toimii. Laitteen käyttäjät on perehdytettävä laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Koneen näytössä näkyvät tekstimuotoiset viestit kertovat, mitä kone tekee. Näytössä näkyvät myös koneen muutettavat säätöarvot sekä erilaiset hälytykset Valmistelut Koneen rakenne 9

10 Käyttöohjeet Koneen käyttötarkoitus Valmistelut ennen täyttöä 1. Näyttö 2. Toiminnon merkkivalo 3. Automaattikäytön painike 4. Painike, manuaalikäyttö 5. Painike, kuljetin 6. Painike, vianmääritys 7. Painike, vianmääritystekstien selaaminen 8. Hälytyksen merkkivalo. Jos valo vilkkuu voidaan hälytys kuitata painikkeella (10). 9. Merkkivalo, virta kytketty 10. Painike, hälytyksen kuittaus 11. Päälle/pois 12. Hätäseis 13. Verhot 14. Pesuvarret 15. Huuhtelusuutin 16. Salpa 17. Luukku 18. Altaiden tyhjennysvipu 19. Loppuhuuhtelun suodatin 20. Suodatin 21. Tyhjennystulppa 22. Kumitiiviste 23. Ylivuotoputken ja tyhjennystulppien nostovipu 24. Siivilät 25. Ylivuotoputket 26. Valokenno 27. Pääkatkaisija 28. Ajastin (lisävaruste) 29. Ajastimen painike (lisävaruste) Kone on tarkoitettu ruoanjakelussa, -valmistuksessa ja ruoansäilytyksessä käytettävien asioiden pesemiseen. Koneessa tulee käyttää asianmukaista koneelliseen astioiden pesuun tarkoitettua pesuainetta. Tarkista: Että kone on puhdistettu ja että tulovesiputkien sulkuhanat ovat auki. Että laitteeseen on kytketty virta pääkytkimestä. Pesu- ja huuhteluaineen määrä HUOMIO: Koneessa tai liotuksessa ei saa käyttää tavallista pesuainetta. Tavallinen pesuaine vaahtoaa ja aiheuttaa heikon pesutuloksen. Asenna: Ylivuotoputki (25) ja tyhjennystulpat (21). Kiinnitä ne tukevasti paikoilleen nostovipuun (23) ja tarkista, että ne ovat kiinni. Tiivisteen (22) tulee tiivistyä pohjalevyä vasten. Tarkista, että tiiviste ei ole vahingoittunut. Sakka-astiat (19, 24) Verhot (13) 10

11 Käyttöohjeet Täyttö ja lämmitys Sulje luukut. Kytke koneeseen ohjausvirta painamalla painiketta (11). Paina painiketta (3 tai 4). Täyttö ja lämmitys käynnistyy. Kun täyttö ja lämmitys on suoritettu käynnistyy kone ja käy hetken sekoittaen pesuaineen veteen. Tämän jälkeen näyttö ilmoittaa, että kuljetin voidaan käynnistää. Käynnistä kuljetin painamalla painiketta (5). Kone on nyt valmis pesuun. HUOM! Täyttö ja lämmitys kestää 5-30 minuuttia riippuen tulevan veden lämpötilasta Täyttö ja lämmitys ajastinkäynnistyksellä (lisävaruste) Kone voidaan valmistella käyttöä varten ajastimen avulla jolloin täyttö ja lämmitys käynnistyy määrättynä ajankohtana. Ajastinkäynnistyksellä pitää kaikki irroitettavat komponentit (ylivuotoputket, poistivesitulpat, siivilät, verhot ym.) oltava paikoillaan ja luukut suljettuina. Kytke virta painikkeen (11) avulla. Vastaava merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy teksti joka kertoo, että ajastin on aktivoitu. Säädä ajastimella (28) aika (tunteja) jonka päästä kone käynnistyy. Käynnistä ajastin painamalla painiketta (29). Käynnistyksen yhteydessä näyttö näyttä mikä vaihe on käynnissä. Täytön ja lämmityksen jälkeen kone käynnistyy hetkeksi sekoittaen pesuaineen veteen. Tämän jälkeen näyttö ilmoittaa, että kuljetin voidaan käynnistää. Käynnistä kuljetin painamalla painiketta (5). Kone on nyt valmis pesuun. 11

12 Käyttöohjeet Timerfunktioner Ajastimen asteikko voidaan tarvittaessa muuttaa. Muutos tehdään säätöruuvien (A) ja (C) avulla ruuvimeisseliä käyttäen. Ajastimet toiminnot A= Asteikon säätöruuvi. Ruuvilla on kaksi asentoa ja sillä voidaan säätää asteikkoa näyttämään joko 0,2-12 tai 0,5-30. Jos yksikkö on tunti valitaan tämä saaätöruuvilla (C). B= Merkkivalo joka vilkkuessa osoittaa, että ajastin on käynnissä. C= Aikayksikön säätöruuvi jonka avulla valitaan jos aika näytetään sekunneissa, minuuteissa tai tunneissa. Valittu yksikkö näytetään kohdassa (D). D= Aikayksikön näyttö. Säätöruuvilla (C) valittavat yksiköt näytetään allaolevassa taulukossa. E= Merkkivalo joka osoittaa että asetettu aika on kulunut loppuun. Ajastinkäyttöön on sopivaa käyttää yksikköä tunti (taulukossa kohdat hrs och 10h ). Taulokossa näytetään kakki kohdassa (D) näytettävät sekä esimerkkejä ajan asettamisesta. Aikayksikön asetus Kohdassa (D) näkyvä aikayksikkö Esimerkki 0,1s (sekuntia x 0,1) --- sec (sekuntia) s (sekuntia x 10) --- min (minuutteja) m (minuutteja x 10) --- hrs (tunteja) Jos koneen halutaan käynnistyvän 10 tunnin kuluttua asetetaan ajastimen osoitin kohdalle 10. Kohdassa (D) tulee näkyä hrs. 10h (tunteja x 10) Jos koneen halutaan käynnistyvän 50 tunnin kuluttua asetetaan ajastimen osoitin kohdalle 5.Kohdassa (D) tulee näkyä 10h. 12

13 Käyttöohjeet 3.2. Käyttö DIN on saksalainen normi, joka selittä miten pesuprosessi tunneli- tai kuljetinastianpesukoneessa tulee toimia jotta hyvä pesutulos varmistetaan. Siinä suositellaan mm. että kontaktiajan tulee olla noin 120 sekuntia normaalilikaisille astioille. Kontaktiajalla tarkoitetaan aika jolloin astiat ovat pesu- tai huuhteluvyöhykkeessä jossa on vettä sekä astianpesuainetta. Tämä tarkoittaa käytännössä aikaväliä siitä kun astiat tulevat esipesuvyöhykkeeseen siihen että ne huuhdellaan kuumalla puhtaalla vedellä loppuhuuhteluvyöhykkeessä. Normi on hyvä mmm verattaessa eri koneiden kapasiteetia ja kulutusta Pesu Astioiden syöttäminen koneeseen Ennen kuin syötät astioita koneeseen, liota astioihin kuivunut ruoka ja poista suuret ruokajäämät. Astioita ei saa liottaa tai esipestä tavallisella pesuaineella. Laita astiat koreihin. Lautaset ja tarjottimet tulisi asettaa koneeseen pitkittäin. GN astiat ja suuret astiat asetetaan pystyyn erityisiin koreihin. Työnnä kori varovasti syöttöaukkoa kohti, kunnes kuljettimen linkut tarttuvat koriin. Kun syöttölaite alkaa vetää koria koneeseen, koria ei saa työntää käsin. Pesuohjelma voi häiriintyä, mikä johtaa huonoon pesutulokseen. Syötä korit koneeseen seuraavin välein: WD-151E = n. 50 cm. WD-211E = n. 30 cm. WD-241E = n. 25 cm. WD-331E = Tiiviisti peräkkäin. WD-421E = Tiiviisti peräkkäin. Käytä isompia välejä jos astiat ovat hyvin likaisia. Automaattinen pesutapa Automaattitilassa tulee painike (3) olla painettuna. Vastaava merkkivalo (2) palaa. Automaattitoiminnon painike Pesu pysähtyy automaattisesti. Kone käynnistyy, kun kori työnnetään koneeseen. Kori pysyy pesualueella, kunnes seuraava kori työntää sen eteenpäin. Kone pysähtyy automaattisesti, mikäli uutta koria ei syötetä koneeseen. Käynnistä syöttö painikikeella 5. Manuaalinen pesutapa Manuaalikäyttötilassa painikkeen (4) on oltava painettuna. Vastaava merkkivalo (2) palaa Manuaalikäytön painike Pesu ei pysähdy automaattisesti. Kone käynnistyy heti. Käsikäyttöistä pesutapaa kannattaa käyttää, kun astiatovat erityisen likaisia. Jos syötät vain yhden korin koneeseen, se pysähtyy ja pysyy pesualueella. Käyttäjä voi määrittää pesuajan. Kori työntyy pois koneesta, kun uusi kori syötetään koneeseen. Käynnistä syöttö painikikeella 5. 13

14 Käyttöohjeet Loppuhuuhtelulämpötilan varmistus Nödstopp Veden vaihtaminen Loppuhuuhtelu tapahtuu aina oikean lämpöisellä huuhteluvedellä ja oikealla määrällä huuhteluainetta. Jos loppuhuuhtelulämpötila on liian alhainen, näkyy näytöllä hälytys. Kone jatkaa pesua, kunnes oikea lämpötila on saavutettu. Hälytys voidaan kuitenkin kuitata painikkeella (10). Pesuohjelma jatkuu, mutta huuhtelu tapahtuu matalammalla lämpötilalla. Hälytys kuitenkin annetaan. Huuhteluvirtaaman ollessa alhainen, näkyy näytöllä hälytys. Hälytys voi joko hälyttää tai hälyttää ja pysäyttää koneen. Perusasetus on vain hälytys. Jos halutaan hälytys ja pysäytys, täytyy koneen ohjelmaan tehdä muutos, joka on annettava huollon tehtäväksi. Kone on varustettu hätäseis-kytkimellä (12). Jos kone pysäytetään hätäseis-kytkimellä käytön aikana, kytkin pitää vapauttaa kääntämällä sitä nuolen suuntaan. Käynnistä sen jälkeen syöttö uudelleen painamalla painiketta (5). HUOM! Altaan pesuvesi tulee vaihtaa säännöllisin välein, sillä muuten muodostuu vaahtoa ja pesutulos heikkenee. Jos allassiivilät ovat vaahdon peitossa tai jos viemäriputkesta tulee vaahtoa, on vesi vaihdettava välittömästi. Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi on tärkeää vaihtaa pesuvesi kun se on likaista. Vesi on vaihdettava aina kun altaisiin muodostuu vaahtoa. Sammuta kone painikkeella (11). Poista sihdit (24) ja tyhjennä altaat vetämällä vivusta (18). Kun altaat ovat tyhjät, sulje ylivuotoputki ja pohjaventtiilit vivulla (18). Aseta sihdit takaisin paikoilleen. Täytä kone uudelleen. Ks. Koneen täyttö ja lämmitys. 14

15 Käyttöohjeet 3.3. Käytön jälkeen - Puhdistus Päivittäinen puhdistus HACCP on ennalta ehkäisevä seurantajärjestelmä, jonka tehtävä on varmistaa hygieniavaatimukset pesuprosessin ja laitteen puhdistuksen aikana. Rakenteensa ansiosta laite täyttää tiukat hygieniavaatimukset. Myös hygieenisestä näkökulmasta määräaikainen ja huolellinen puhdistus on tärkeää. Hyvin puhdistettu kone edesauttaa hyvää pesutulosta ja vähentää lian kerääntymistä koneen sisäosiin. HACCP-hälytyksien valinta, kts. WEB tool -ohjekirja. Sisäpuoli Poista syöttöpään verhot (13) ja pese ne korissa. Sammuta kone painikkeella (11). Tyhjennä altaat vetämällä vivusta (18). Puhdista siivilät (24), kaikki verhot (13), ylivuotoputki (25), poistovesitiivisteet (21) ja huuhtelusuuttimet (15). Aseta ylivuotoputki aina siten, että tiiviste on vapaasti. Tiiviste voi muuten muotoutua siten, että se ei ole tiivis. Puhdista pesuputkien suuttimet (14). Puhdista luukut (17). Kuivaa luukkujen takapuolen yläreunassa olevat kumilistat. Huuhtele kaikki sisäpinnat ja puhdista altaat. Puhdista lopuksi sihti (19). Tyhjennä loppuhuuhteluallas ja puhdista siivilä (20). Siivilä on sijoitettu ulostulopään alemman luukun taakse. Ruuvaa irti kansi (A) ja poista siivilä (B). Puhdista siivilä. Asenna siivilä takaisin, ole huolellinen niin että luukun tiiviste tiivistää kunnolla. Asenna osat takaisin. Jätä luukut auki. Loppuhuuhtelun tiiviste A= Kansi B=Siivilä 15

16 Käyttöohjeet Ulkopuoli Pyyhi koneen ilkopinnat pehmeällä, kostealla liinalla. Jos käytät puhdistusainetta, siinä ei saa olla hionta-aineita. Hionta-aineita sisältävä puhdistusaine vahingoittaa ruostumatonta teräslevyä. Koneen ulkopintaa ei saa huuhdella vesiletkulla. Vesi voi tunkeutua rakenteisiin ja vaurioittaa käyttöpaneelia sekä sähkölaitteita. Virheelliset puhdistusmenetelmät HUOMAA! Jos konetta puhdistetaan väärin menetelmin, kone voi vaurioitua. Huomioi seuraava: Älä käytä teräsvillaa koneen puhdistuksessa. Teräsvilla aiheuttaa ruosteen muodostumista koneen pinnoille. Painepesurin käyttö koneen puhdistuksessa on kielletty. Älä koskaan käytä painepesuria lattioiden pesemiseen 1 metriä lähempänä konetta suojaamatta sitä erityisellä suojalevyllä. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat painepesurin käytöstä ja tässä tapauksessa takuu raukeaa. Vesiroiskeiden riski on olemassa myös jos lattiaa huuhdellaan vesiletkulla. Teräsvillan ja painepesurin käyttö puhdistuksessa on kielletty Viikoittainen puhdistus tai tarpeen mukaan Viikottainen puhdistus on päivittäistä puhdistusta perusteellisempi. Päivittäisten puhdistustoimien lisäksi tehdään seuraavat puhdistustoimet: Puhdista pesuvarret (14). Harjaa ja huuhtele pesuvarret niiden sisäpuolelta, ja puhdista suutimet. Tarkista ja puhdista huuhtelusuuttimet (15). Irrota ja puhdista luukut (17). Avaa luukku, paina salpaa (16) ja nosta luukku pystysuoraan pois. Asenna kaikki puhdistetut osat takaisin paikoilleen. Suorita tarpeen vaatiessa koneelle kalkinpoisto. 16

17 Käyttöohjeet Puhdistus hälytyksen sattuessa tai kerran vuodessa Koneen lauhdutinpatteri (D) on puhdistettava kerran vuodessa tai kun koneen näytölle ilmestyy puhdistuskehotus. A = Kattolevy B = Peitelevy C = Nostovarsi D = Lauhdutinpatteri E = Poistoputki F = Puhallinmoottori HUOM! Puhdistaessasi lauhdutinpatteria ja patterikotelon pohjaa; älä käytä vettä enempää kuin patterin alla oleva poistoputki (E) pystyy johtamaan vettä pois koneesta. Pesun tulee tapahtua lämpimällä vedellä ja normaalilla vedenpaineella. Älä suihkuta suoraan kohti patterin päädyssä olevaa puhallinmoottoria (F). Sähkömoottori voi vahingoittua, jos sitä suihkutetaan vedellä korkealla paineella. Irrota kattolevy (A) lauhdutinpatterin yläpuolelta.. Irrota peitelevy (B) avaamalla siipimutterit, joilla levy on kiinnitetty. Nosta lauhdutinpatteria ylöspäin nostovarren (C) avulla helpottaaksi puhdistusta. Tarkista koneen sisäpuolelta, että patterin alla oleva poistoputki (E) ei ole tukossa. Lauhdutinpatterin ollessa yläasennossa aloita puhdistus patterikotelon pohjasta ja varmista sen jälkeen, ettei poistoputki (E) ole tukkeutunut. Puhdista sitten lauhdutinpatteri (D). Suihkuta ylhäältä jäähdytysripojen läpi. Voit käyttää rasvaa irrottavaa, ph-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta, jos lauhdutinpatteri on hyvin likainen. Tarkista poistoputki. Suihkuta lopuksi patterikotelon pohja uudelleen. Laske lauhdutinpatteri alas nostovarren (C) avulla, kiinnitä peitelevy (B) siipimuttereilla ennen kattolevyn (A) asentamista. 17

18 Käyttöohjeet Käyttöhäiriöt Vianetsintä Seuraavat ongelmat ovat käyttäjän korjattavissa. Kutsu huolto, jos ongelma jatkuu. Ongelma Syy Toimenpide Käyttöpaneelissa ei tapahdu mitään, kun ohjausvirtakytkin käännetään asentoon 1. Pääkytkin ei päällä. Kytke. Kone ei ota vettä. Venttiili syöttövesilinjassa kiinni. Avaa. Luukut auki. Sulje. Allastäyttö ei lakkaa. Ylivuotoputki tai tyhjennystulppa ei paikoillaan. Aseta paikoilleen. Ylivuotoputki tai jokin tyhjennystiivisteistä ei tiivistä kunnolla altaan pohjaan. Tarkasta. Puhdista tai vaihda vioittunut tiiviste. Pesu ei käynnisty. Luukut eivät ole kiinni. Sulje luukut. Purkuradan päätyraja aktivoitu. Poista kori rajakytkimeltä. Ilmoittaa: Luukku auki. Jokin esine estää luukun menemästä Poista esine kiinni. Outo ääni pumpussa Veden pinta alhaalla. Varmista, että altaan ylivuotoputki tai pohjaventtiili on paikallaan. Vaihda vahingoittunut kumitiiviste. Vaahtoa altaassa. Vaihda vesi. Kone ei pese puhtaaksi. Pesu- ja huuhtelusuuttimet tukossa. Tarkasta ja puhdista. Pesuainetta liian vähän. Tarkista pesuaineen määrä Altaassa vaahtoa Varmista, ettei pesulämpötila ole liian alhainen ja että käytetty pesuaine on sopivaa. Vaihda vesi. Lika kuivunut astioihin. Liota astiat ennen pesua. Astiat koritettu väärin. Korita oikein. Allasvedet liian likaisia. Vaihda vesi. Verhot väärin asennettu Asenna oikein. Astiat kaatuvat koreissaan. Astiat väärin koritettu. Korita oikein. Astiat kevyitä. Käytä painoritilää. Astiat eivät kuivu. Huuhtelusuuttimet tukossa. Tarkasta ja puhdista. Liian vähän huuhteluainetta Tarkista, että huuhteluainetta on tarpeeksi. Valmistaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin kun otat yhteyden huoltoon: koneen tyyppi ja malli koneen sarjanumero ja asennuspvm virheen/ongelman lyhyt kuvaus mitä tapahtui/mitä tehtiin hetkeä ennen kuin vika ilmaantui 18

19 Käyttöohjeet Koneviat ja käsittelyvirheet Koneviat ja käsittelyvirheet näkyvät näytössä (1) selkokielisinä. Hälytys osoitetaan merkkivalolla (8), joka palaa yhtajaksoisti tai vilkkuu. Jos merkkivalo vilkkuu, hälytys voidaan kuitata painikkeella (10). Jos merkkivalo (8) palaa tasaisesti virhe ei ole käyttäjän kuitattavissa. Seuraavat hälytykset voi käyttäjä itse selvittää. Muut hälytykset tai jos painikkeella (10) kuitattu hälytys toistuu, on annettava huollon selvitettäväksi. Hälytysteksti Syy Toimenpide (63) VIRRANSYÖTTÖHÄIRIÖ TARKISTA HÄTÄKATKAISIN Hätäseis (12) painettu. Palauta kytkin kääntämällä sitä nuolien osoittamaan suuntaan. Käynnistä kone uudelleen. (1) HÄTÄPYSÄYTYS AKTIVOITU Hätäseis (12) painettu. Palauta hätäseiskytkin kiertämällä sitä nuolien suuntaisesti. Käynnistä syöttö painikkeella (5). (14) HEIKKO SIGNAALI VALOKENNOSTA KÄYNN. PESU PUHDISTA VALOK (47) HACCP-HÄLYTYS PUMPPUTOIMINNAN VIKA NOLLAA (64) HACCP-HÄLYTYS TANKIN VÄÄRÄ LÄMPÖTILA NOLLAA (67) HACCP-HÄLYTYS BOILERIN VÄÄRÄ LÄMPÖTILA NOLLAA (72) HACCP-HÄLYTYS PESUAINETOIMINNAN VIKA NOLLAA (78) HACCP-HÄLYTYS LOPPUHUUHTELUNVIKA NOLLAA (29) ULKOISEN HÄL. SYÖTTÖ AKTIVOITU (30) AIKAKATK. TANKKIEN TÄYTTÖ NOLLAA (31) AIKAKATK. TANKKIEN JA BOILER. LÄMM. NOLLAA (32) KORI LOPPUHUUHTELUSSA TAI KYTKINVIKA B02 NOLLAA (33) LUUKKU AUKI SULJE LUUKKU (40) ALH. TASO TANKISSA 1 (ESIP.TANKKI) Syöttöpään valokenno (26) likainen. Puhdista valokenno. Hälytys häviää kun valokenno on puhdistettu. Pesupumppu ei toimi. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Liian matala lämpötila jossakin altaassa. Liian matala lämpötila jossakin vedenlämmittimessä. Pesuaine loppu. Tulevan veden sulkuhana kiinni. Loppuhuuhtelun suuttimet (15) tukossa. Tulevan veden sulkuhana kiinni. Ylivuotoputki (25) tai poistovesitulppa (21) auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vastaan. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto Tarkista ja lisää pesuainetta. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Avaa hana. Puhdista suuttimet. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kuittaa hälytys painikkeella (10). Avaa hanaa. Sulje ylivuotoputki ja poistovesitulppa. Tarkista kumitiivisteet. Kuittaa hälytys painikkeella (10) Lämmitys kestää liian kauan Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Kone on käynnistetty korin ollessa loppuhuuhtelualueella. Loppuhuuhtelun käynnistin aktivoitu. Ylivuotoputki auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poista kori. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Sulje luukku ja käynnistä syöttö painikkeella (5). Sulje ylivuotoputki. Tarkista tiiviste. 19

20 Käyttöohjeet Hälytysteksti Syy Toimenpide (41) ALH. VESIPINTA TANKISSA 2 (KEM.PES.TANKKI 1) (42) ALH. TASO TANKISSA 3 (KEM.PES.TANKKI 2) (43) ALH. TASO TANKISSA 2/3 (KEM.PES.TANKKI 1/2) (44) ALH. TASO TANKISSA 4 (KEM.PES.TANKKI 3) (45) ALH. TASO LOPPUH.TANKISSA (51) YLIKUORM. SYÖTTÖ AKTI- VOITU POISTA ESINE KÄYNN. SYÖTTÖ UUD (85)YLIKUORM. SYÖTTÖ AKTI- VOITU NOLLAA (52) SYÖT. RAJAKYTKIN AKTIVOITU. POISTA ESINE SYÖTTÖRAJASTA (61) ALH. LÄMPÖTILA TANKISSA 2 (KEM.PES.TANKKI 1) (62) ALH. LÄMPÖTILA TANKISSA 3 (KEM.PES.TANKKI 2) (81) ALH. LÄMPÖTILA TANKISSA 4 (KEM.PES.TANKKI 3) (66) ALH. LÄMPÖTILA LOPPUHUUHTELUTANKISSA (69) ALH. LOPPUHUUHT. LÄM- PÖTILA. PUHDISTA LÄMMÖNT.O.YKS. NOLLAA (71) PESUAINEHÄLYTYS AKTIVOITU TARKISTA PESUAINELAITE (74) TEHONRAJOITIN AKTIVOITU OSA LAITTEISTA KYTKETTY POIS (77) LOPPUH.VIRHE ANTURIVIRHE VIRTAUSMITTARI BV02 (76) LOPPUH.VIRHE EI VIRTAUSTA KONEESSA Ylivuotoputki tai poistovesitulppa auki.kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poistovesitulppa auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poistovesitulppa auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poistovesitulppa auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poistovesitulppa auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Jokin esine on pysäyttänyt kuljettimen. Kori on saavuttanut päätyrajakytkintä. Liian matala lämpötila altaassa 2. Liian matala lämpötila altaassa 3. Liian matala lämpötila altaassa 4. Liian matala lämpötila vedenlämmittimessä huuhtelun käynnistyessä. Lauhdutinpatteri likainen. Pesuaine loppu. Sulje ylivuotoputki/poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Sulje poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Sulje poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Sulje poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Sulje poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Poista esine. Käynnistä syöttö painikkeella (5). Kuittaa hälytys painikkeella (10). Poista kori. Syöttö käynnistyy uudestaan automaattisesti. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto Puhdista lauhdutinpatteri tai kutsu huolto. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Tarkista ja lisää pesuainetta. LISÄVARUSTE --- Kuittaa hälytys painikkeella (10). Vedensyöttö katkaistu Tarkista, että tuloveden hanat ovat auki. Kuittaa hälytys painikkeella (10). 20

21 Käyttöohjeet Hälytysteksti Syy Toimenpide (75) LOPPUH.VIRHE ALH. VIRTAUS KONEESSA (80) HUUHT.TANKIN 02. SIHTI TUKOSSA PUHDISTA SIHTI JA NOLLAA (83) HUOLLON AIKA OTA YHTEYS HUOLLON TARJOAJAAN Loppuhuuhtelun suuttimet (15) tukossa. Loppuhuuhtelun siivilä (19) ja suodatin (20) tukossa. Puhdista suuttimet. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Puhdista siivilä ja suodatin. Kuittaa hälytys painikkeella (10). --- Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. 21

22 Asennus 4. Asennus 4.1. Yleistä Koneen asennus on annettava ao. valtuudet omaavan asennusliikkeen tehtäväksi Käyttöolosuhteet Valaistus Ilmastointi Viemäri Tilaa huoltoa ja ylläpitoa varten 4.3. Kuljetus ja varastointi Lue nämä ohjeet tarkasti sillä ne sisältävät tärkeää tietoa joka takaa oikean asennuksen. Näitä ohjeita tulee käyttää yhdessä koneen sähkökaavioiden sekä veden ja höyryn virtauskaavioiden kanssa. Kone on CE-merkitty. CE-merkintä on voimassa ainoastaan jos kone on alkuperäisessä kunnossa. Valmistajan takuu ja tuotevastuu raukeaa jos käyttöohjeita ei seurata ja kone vaurioituu. Jotta saavutetaan parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet, tulee kone sijoittaa tilaan, jossa on riittävän hyvä yleinen valaistu. Kone tuottaa lämpöä ja höyryä käydessään. Jotta työskentelyolosuhteet säilyvät riittävän hyvinä, tulee järjestää riittävä ilmastointi. Koneen ilmastointitarve löytyy TEKNISISTÄ TIEDOISTA. Sen lisäksi lasketaan astianpesuhuoneen ilmastointitarve voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lattiakaivo tarvitaan koneen poistovettä ja puhdistusvettä varten. Lattiakaivon tulee sijaita koneen syöttöpenkin alla. Lattiakaivon kapasiteetti löytyy TEKNISISTÄ TIEDOISTA. Koneen eteen tulee jättää 1 m tyhjää tilaa huoltotöitä varten. Koneen yläpuolinen alue tulee olla vapaa kytkennöistä jotka saattavat estää asennuksen, huollon ja osien vaihtamisen. Kone on kuljetettava aina pystyasennossa. Ole varovainen kuljetuksen aikana, kaatumisvaara. Konetta ei saa kuljettaa ilman kuljetusalustaa tai muuta tukea. Kone pitää kaikissa kuljetuksissa tukea tukipalkeilla koneen sivuilla. Muussa tapauksessa kone saattaa vaurioitua. Varmista aina kuljetettaessa konetta ilman alkuperäistä kuljetusalustaa, ettei mikään koneen alapuolinen osa vauriodu. Jos konetta ei asenneta heti pitää se varastoida kuivassa tilassa, jossa lämpötila ei laske miinuksen puolelle. 22

23 Asennus 4.4. Pakkauksen purkaminen Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarkista laite mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Tarkista, että kaikki osat on toimitettu lähetysluettelon mukaisesti Pakkauksen kierrättäminen Pakkauksen tuhoamisessa tai kierrätyksessä on noudatettava paikallisia määräyksiä Asennus 23

24 Asennus Koneen sijoittaminen 1. Sähköliitäntä 2. Kylmävesiliitäntä / suodatin 3. Lämminvesiliitäntä / suodatin 4. Poistovesiliitäntä 5. Höyryliitäntä 6. Lauhdevesiliitäntä 7. Lattiakaivo 8. Lauhdutinpatterin poistoilma-aukko 9. Vaihtoehtoinen sähköliitäntä 10. Vaihtoehtoinen kylmävesiliitäntä 11. Vaihtoehtoinen lämminvesiliitäntä 12. Vaihtoehtoinen poistovesiliitäntä 13. Takaiskuventtiili 14. Tyhjiöventtiili 15. Pesuaineannostelijan liitäntä 16. Pääkatkaisija WD-151E WD-211E WD-241E WD-331E WD-421E A B C D E * * Asennusmitat pöydän korkeudelta Poista suojamuovi koneen niiltä reunoilta, jotka tulevat seinää vasten. Laita kone paikalleen ja tarkista vesivaa alla, että se on vaakasuorassa. Säädä korkeutta koneen jalkojen avulla. Kun kone on täytetty vedellä, tarkista, että se on vaakasuorassa. Sulje luukut ja tarkista, että luukkujen ylälaidat ovat suorassa linjassa. Säädä tarvittaessa säädettävien jalkojen avulla. 24

25 Asennus 4.7. Liitännät Koneen asennus (kuvassa WD-241E). A=Poistovestiliitäntä B=Rei itys päätylevyssä poistovesiputkea varten 1. Näyttö 2. Toiminnon merkkivalo 3. Automaattikäytön painike 4. Painike, manuaalikäyttö 5. Painike, kuljetin 6. Painike, vianmääritys 7. Painike, vianmääritystekstien selaaminen 8. Hälytyksen merkkivalo 9. Merkkivalo, virta kytketty 10. Painike, hälytyksen kuittaus 11. Päälle/pois 12. Hätäseis 13. Sähköliitäntä 14. Pääkytkin 15. Sähkökotelo 16. Kylmävesiliitäntä 5-12 C. 17. Lämminvesiliitäntä C. 18. Magneettiventtiilikotelo 19. Pesun käynnistyksen valokenno 20. Vaihtoehtoinen lämminvesiliitäntä (lisävaruste) 21. Vaihtoehtoinen kylmävesiliitäntä (lisävaruste) 22. Poistovesiliitäntä. ø 50mm. 23. Höyryliitäntä (lisävaruste) 24. Lauhdevesiliitäntä (lisävaruste) 25. Loppuhuuhtelun käynnistin 26. Vaihtoehtoinen sähköliitäntä alhaalta päin 25

26 Asennus Sähköliitäntä Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys. Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät laitteen kytkentäkaavioista. Nämä sijaitsevat sähkökotelon luukun sisäpuolella. Säilytä ne sähkötilassa asennuksen jälkeen. Kone on varustettu pääkatkaisijalla (14). Liitä sähkönsyöttökaapeli kohtaan (13). HUOM! Erikoistapauksissa voidaan tietyille koneille tuoda sähkönsyöttö lattiasta. Kaapeli vedetään takalevyn takaa (25). Tarkista pumppujen pyörimissuunta (altaiden ollessa täynnä) jonka tulee ehdottomasti olla pumpussa olevan nuolen mukainen. Pysäytä kone heti ja vaihda kaksi tulevaa vaihetta keskenään jos pumppu pyörii väärään suntaan Vesiliitäntä Höyryliitäntä (lisävaruste) Poistovesiliitäntä Liitä kylmä- ja lämminvesiputket liitäntäkohdissa (20, 21) olevien merkintöjen mukaisesti. Jos kone liitetään letkulla tulee letkun sisähalkaisijan olla vähintään 12 mm. Lämminvesiliitännässä on suodatin. Kylmävesiliitännässä on suodatin, takaiskuventtiili ja tyhjöventtiili. Liitännöissä on sisäkierre. Tulovesiputkiin täytyy asentaa sulkuhana. Veden tulopaineen pitää olla tarpeeksi korkea jotta vettä virtaa riittävästi koneeseen. Vaadittava paine, kts. TEKNISET TIEDOT. Jos vedenpaine on liian matala on käytettävä paineenkorotuspumppua. Jos kone on höyrylämmitteinen, liitä höyryputki ja lauhdevesiputki kohtaan (23). Poistovesiputken tulee olla 50 mm:n metalliputkea, joka kestää mekaanisia iskuja, tai 50 mm:n muoviputkea. Lattiakaivon kapasiteetin tulee olla 3 litraa sekunnissa. Poistovesiputki (22) voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle. Poistovesiputki liitetään kohtaan (A) ja se johdetaan lattiakaivoon, jossa sen pään tulee olla veden pinnan yläpuolella. Poista päätylevyn rei itetty osa kohdassa (B) ja vedä putki reiän läpi Ilmastointi Lisävarusteiden asennus Koneessa on lauhdutinpatteri ja poistoilmapuhallin. Tällä vähennetään vapaan höyryn purkautumista koneesta huonetilaan. Huoneen poistoilmakanavat sijoitetaan mieluimmin koneen syöttö- ja purkupäiden kohdille sekä koneen yläpuolelle lauhdeilman poiston kohdalle. Jos koneen päälle asennetaan kupu tulee sen kattaa sekä astioiden syöttö- että poistoaukkoa. Kuvun etureunan tulee olla vähintään 500 mm koneen etupuolella jotta kone voidaan huoltaa ja korjata. Rajakytkin Rajakytkin asennetaan alempaan riviliittimeen, joka on kemiallisen pesun altaan etupuolella. Kun liität rajakytkimen, poista kytkentäkohtien liitoskappale. Katso koneen sähkökaavio. HUOMIO: Koneen ohjausjännite on 24 V. 26

27 Asennus Kuljettimet Asenna syöttö- ja purkukuljettimet (kuljettimet ja kaaret) virtapiirikaavion ohjeiden mukaisesti. Nämä ohjeet pätevät koneille, joissa on moottorikytkin ja kontaktorit laitteistolle. Asenna syöttö- ja purkulaitteiden syöttöjännitteen liitännät virtapiirikaavion ohjeiden mukaisesti. HUOMIO: Koneen ohjausjännite on 24 V. Kun asennat moottorikytkintä ja kontaktoreja, käytä virtapiirikaaviossa mainittuja komponentteja ja noudata kytkentäohjeita. Tämä vaikuttaa valmistajan vastuuseen - katso TURVALLISUUS. Hätäseis Lisähätäpysäytys voidaan asentaa alempaan riviliittimeen, joka on kemiallisen pesun altaan etupuolella. Vaihda kytkentäkohtien liitoskappale hätäpysäytyksen liitoskappaleeseen. Katso koneen sähkökaavio. HUOMIO: Koneen ohjausjännite on 24 V Virtausten säätö Lauhdutinpatterin jäähdyttäminen Säädä venttiiliä siten, että lauhdutinpatterin jäähdyttämiseen tarkoitettu veden virtaus on 3,7 ±0,2 l/min. Kemiallisen pesualtaan veden vaihtuvuus Loppuhuuhtelun ylivuoto kemiallisen pesun altaaseen tulisi olla 2 litraa/min riippumatta koneen koosta. Ohivirtaus Virtaus loppuhuuhtelusta esipesuun/viemäriin tulisi olla ,3 l/min. Loppuhuuhtelu Loppuhuuhtelun virtausta säädetään magneettiventtiilikotelossa olevalla paineenalennusventtiilillä (18). Koneen kuljettimen tulee olla käynnissä. Aktivoi valokenno (19) astioiden syöttöpäässä ja loppuhuuhtelun käynnistinvipu (24) loppuhuuhteluluukun takana. Sulje luukut. Syötä useampia koreja koneen läpi. Paina painiketta (6). Näytössä lukee: ASETUSARVOT, VIANMÄÄRITYS, RELETESTI, TILASTOTIEDOT. Valitse TILASTOTIEDOT painamalla painiketta (6). Paina painiketta (7) ja vieritä alaspäin, kunnes teksti DI16 KORTTI1 BV02 VIRTAUSMITT näkyy näytöllä. Lue virtaus litroina minuutissa ja säädä sitä paineenalennusventtiilillä, jos tarpeen. Virtauksen tulisi olla 7,0 ± 0,2 l/min. Tarkistuksen ja säädön jälkeen pidä painiketta (6) pohjassa, kunnes vastaava merkkivalo sammuu. Deaktivoi valokenno ja aseta käynnistinvipu alkuperäiseen asentoonsa. Loppuhuuhtelun lämpötilan säätöohjeet, kts SÄÄTÖOHJEET. 27

28 Asennus 4.8. Pesu- ja huuhteluaineannostelijoiden asennus 1. Lämminvesiliitäntä 2. Vaihtoehtoinen sijoituspaikka pesuaineannostelijalle 3. Kiinteän pesuaineen letkulle tarkoitettu ø 25 mm:n reikä 4. Huuhteluaineen letkulle tarkoitettu ø 19 mm:n reikä 5. Tulpattu liitin ø 18mm kiinteän pesuaineen letkulle. 6. Huuhteluaisneannostelijan liitäntä. 7. Tulpattu ø 11 mm:n liitäntä nestemäiselle pesuaineelle. 8. Tulpattu ø 22mm reikä mittauskennolle. Mittauskenno liitetään riviliittimeen (10). 9. DETERGENT -tarra. Merkki sijaitsee kemiallisen pesun altaan takaseinän sisäpuolelle ja osoittaa vaihtoeshtoista paikkaa pesuaineliitännälle. Poraa reikä kemiallisen pesun altaan takaseinään tulpatun reiän kohdalta 10. Pasu- ja huuhteluaineannestolijoiden liitäntäpiste 28

29 Asennus Laitteiston sähköliitännät Koneessa on valmius pesuaine- ja huuhteluaineannostelijoiden kytkemiseen, mutta niitä ei toimiteta koneen mukana. Sijoita laitteistot seinälle koneen taakse astioiden poistopuolelle ettei tarvitse tehdä ylimääräisiä reikiä koneeseen. Liittimet pesu- ja huuhteluaineannostelijoille. HUOM! 230V Pesuaineannostelija Vesiliitäntä (1) pesuaineannostelijalle on lämminvesisyötössä. Lämmivesisyöttö 29

30 Asennus Tulpatut reiät pesu- ja huuhteluaineletkuille. Tarra, joka osoittaa vaihtoehtoisen paikan pesuainesyötölle. Mittauskennon tulpattu reikä 30

31 Asennus Huuhteluaineannostelija Liitäntä huuhteluaineannostelijalle (6) sijaitsee läpivirtauskuumentimen liittimessä.. Huuhteluaneliitäntä A = alempi vedenkuumennin 4.9. Koekäyttö Valmistele kone koekäyttöä varten KÄYTTÖOHJEIDEN mukaisesti. Ohjeissa kerrotaan toimet, jotka sinun pitää tehdä koneen käyttöä varten. 31

32 Asennus Ensimmäinen käynnistys Asiakkaan tulee täyttää ja allekirjoittaa oheinen lista koneen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Koneen tyyppi: Numero: Asennuspäivämäärä: Asiakas Postiosoite: Puhelin: Yhteyshenkilö: Jälleenmyyjä Puhelin: Yhteyshenkilö: Asennusyhtiö Puhelin: Yhteyshenkilö: Huoltoyhtiö Puhelin: Pesuainetoimittaja Puhelin: Asiakkaan allekirjoitus Nimen selvennös Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti. Käy sen jälkeen läpi seuraavat asiat: 1. Tarkista: Vesi- ja höyryliitännät sekä tyhjennysyhde Että kone on suorassa Että suljetut luukut ovat suorassa linjassa Että pöydät, kuljettimen kaarteet jne. on asennettu oikein Pesu- ja huuhteluaine Että suodattimet, ylivuotoputki ja allassiivilät ovat paikoillaan Että automaattisulakkeet ovat pois päältä Että ylikuumenemissuojat on palautettu 32

33 Asennus 2. Koneen täyttö: Kytke koneeseen virta kääntämällä pääkytkimestä ja painamalla painiketta (11). Paina painiketta (3) tai (4). Sulje luukut. Täytä kone vedellä KÄYTTÖOHJEIDEN mukaisesti. HUOMIO: Järjestelmän täyttäminen kestää noin 10 minuuttia. Koneissa, joissa on ELEKTRONIIKKA, vedenkuumentimet täyttyvät automaattisesti, kun luukut on suljettu. Koneessa on täyttötarkistustoiminto vedenkuumentimille. Toiminnon ollessa päällä kone tarkistaa, että vedenkuumentimet ovat täynnä vettä, ennen kuin lämmitysvastus alkaa lämmetä. HUOMIO: Jos täyttövaihe keskeytetään pääkytkimellä alkaa tarkistus alusta. Kun täyttötarkistus on suoritettu, kytke vedenkuumentimien sulakeautomaatit päälle. 3. Käynnistä kone: Tarkista pumppujen pyörimissuunta. HUOMIO: Jos pyörimissuunta on väärä, vaihda vaihe lukittavasta pääkytkimestä. Tarkista ylikuormituskytkin. 4. Lukitse käynnistinvipu ja valokenno aktivoituun asentoon: Käytä konetta yhtäjaksoisesti 10 minuutin ajan. Tarkista ja säädä veden virtaama ja lämpötila. Loppuhuuhtelu noin 7 l/min. (tehdasasetus) Välihuuhtelu noin 4 l/min. (WD-241E, WD-331E, WD-421E) Esihuuhtelu noin 4 l/min. (WD-151E (lisävaruste)) 5. Pese useampi koneellinen astioita ja tarkista, että: Kori pysähtyy oikeaan paikkaan valokennon jälkeen. Koneessa ei ole vesivuotoja. Ovikytkin toimii. Rajakytkin toimii. Höyrypurkaukset koneesta Veden lämpötila pysyy vakaana. Pestyt astiat ovat puhtaita. Pestyt astiat ovat kuivia. 6. Lopputarkistus: Tyhjennä kone, paina painiketta (11) ja sammuta koneesta virta pääkytkimellä. Kiristä kaikki automaattisulakkeiden ja releiden kytkennät. Aseta kaikki automaattisulakkeet ON (päällä) -asentoon. Aseta koneen mukana toimitetut ohjeet näkyvälle paikalle. 7. Kouluta astianpesuhenkilökunta Dokumentaatio Varmistaaksesi, että konetta käytetään oikein, on erittäin tärkeää, että konetta käyttävillä henkilöillä on mahdollisuus käyttää koneen mukana tullutta dokumentaatiota. Asennus- ja käyttöohjeet tulee säilyttää koneen lähellä. Jos koneen mukana on toimitettu huolto-ohjeet, ne tulee antaa koneesta vastaavalle huoltohenkilölle. Jos koneen mukana on toimitettu varaosakirja, se tulee antaa koneesta vastaavalle huoltohenkilölle. Jos koneen mukana on toimitettu WEB Tool manual, se tulee säilyttää koneen lähellä. 33

34 Tekniset tiedot 5. Tekniset tiedot Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Tekniset tiedot Pumpun moottori, esipesu (kw), WD-211E - WD-421E 1,5 Pumpun moottori, kemiallinen pesu 1 (kw) 1,5 Pumpun moottori, kemiallinen pesu 2 (kw), WD-331E - WD-421E 1,5 Pumpun moottori, kemiallinen pesu 3 (kw), WD-421E 1,5 Pumpun moottori, kiertovesihuuhtelu( (kw) 0,11 Lauhdutinpuhallin (kw) 0,12 Syöttömoottori (kw) 0,12 Vedenlämmitin 1 (kw), WD-151E 9 Vedenlämmitin 1 (kw), WD-211E - WD-421E 12 Vedenlämmitin 2 (kw), WD-151E 9 Vedenlämmitin 2 (kw), WD-211E - WD-421E 12 Altaan lämmitys, kemiallinen pesu1 (kw), WD151E - WD-241E 12 Altaan lämmitys, kemiallinen pesu 1 (kw), WD331E- WD-421E 9 Altaan lämmitys, kemiallinen pesu 2 (kw), WD331E- WD-421E 9 Altaan lämmitys, kemiallinen pesu 3 (kw), WD-421E 9 Lämmön talteenotto, jäähdytyspinta (m²) 25 Puhallin, lämmön talteenotto, virtaus (m³/tunti) 100 Altaan tilavuus, esipesu (litraa), WD-211E 51 Altaan tilavuus, esipesu (litraa), WD-241E - WD-421E 77 Altaan tilavuus, kemiallinen pesu 1 (litraa) 100 Altaan tilavuus, kemiallinen pesu 2 (litraa), WD-331E- WD-421E 100 Altaan tilavuus, kemiallinen pesu 3 (litraa), WD-421E 100 Altaan tilavuus, loppuhuuhtelu (litraa) 6 Paino, kone käytössä (kg), WD-151E 490 Paino, kone käytössä (kg), WD-211E 625 Paino, kone käytössä (kg), WD-241E 655 Paino, kone käytössä (kg), WD-331E 900 Paino, kone käytössä (kg), WD-421E 1020 IP-suojaluokka 55 34

35 Tekniset tiedot Kapasiteetti ja käyttötiedot Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-151E Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-211E Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-241E Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-331E Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-421E Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-151E 80 Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-211E 120 Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-241E 140 Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-331E 190 Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-421E 245 Kylmän veden kulutus, normaali loppuhuuhtelu (litraa koria kohti) 1,8 Höyrynkulutus **, (kg/tunti), WD-151E 50 Höyrynkulutus **, (kg/tunti), WD-211E - WD-241E 60 Höyrynkulutus **, (kg/tunti), WD-331E 70 Höyrynkulutus **, (kg/tunti), WD-421E 75 Pintalämpötila 20 C huonelämpötilassa ( C) 35 Äänitaso (db(a)) *** 68 * Maksimikapasiteetti 240 koria tunnissa. ** Höyrylämmitteisille koneille. ***Mitattu 1 metrin päästä koneesta. Liitäntä, sähkölämmitteinen laite Kokonaisteho (kw), WD-151E 32,6 Kokonaisteho (Kw), WD-211E - WD-241E 40,1 Kokonaisteho (kw), WD-331E 47,6 Kokonaisteho (kw), WD-421E 58,1 Pääsulake 400V 3N~ (A) *, WD-151E 50 Pääsulake 400V 3N~ (A) *, WD-211E - WD-241E 63 Pääsulake 400V 3N~ (A) *, WD-331E 80 Pääsulake 400V 3N~ (A) *, WD-421E 100 Max.liitäntäpinta-ala 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35 * Muu jännite tilauksesta. 35

36 Tekniset tiedot Liitäntä, höyrylämmitteinen laite kPa * Kokonaisteho (kw), WD-151E 1,85 Kokonaisteho (kw), WD-211E - WD-241E 3,4 Kokonaisteho (kw), WD-331E 4,85 Kokonaisteho (kw), WD-421E 6,0 Pääsulake 400V 3N~ (A) **, WD-151E 16 Pääsulake 400V 3N~ (A) **, WD-211E - WD-421E 20 Max.liitäntäpinta-ala 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35 Höyryliitäntä (sisäkierre), WD-151E - WD-241E3 R ¾ Höyryliitäntä (sisäkierre), WD-331E - WD-421E R 1 Lauhdevesiliitäntä (sisäkierre) R ½ * Muu paine tilauksesta ** Muu jännite tilauksesta. Liitäntä, vesi, poistovesi ja ilmanvaihto Suositeltava veden laatu (kovuus) ( dh) 2-7 Lämminvesiliitäntä C (sisäkierre) R ½ Kylmävesiliitäntä 5-12 C (sisäkierre) R ½ Poistovesiliitäntä, PP putki (ø mm) 50 Vedenpaine (kpa) Veden virtaus (litraa/minuutti) 11 Lattiakaivo, kapasiteetti (litraa/sek) 3 Koneen ilmanvaihtotarve (m³/h), WD-151E 1000 Koneen ilmanvaihtotarve (m³/h), WD-211E - WD-241E 1200 Koneen ilmanvaihtotarve (m³/h), WD-331E 1400 Koneen ilmanvaihtotarve (m³/h), WD-421E 1600 Kuljetusmitat ja -paino, vakio toimitus * Mitat ** (LxSxK (m)), WD-151E 2,1x0,8x2,0 Mitat ** (LxSxK (m)), WD-211E 2,7x0,8x2,0 Mitat ** (LxSxK (m)), WD-241E 3,0x0,8x2,0 Mitat ** (LxSxK (m)), WD-331E 3,9x0,8x2,0 Mitat ** (LxSxK (m)), WD-421E 4,8x0,8x2,0 Paino ** (kg), WD-151E 400 Paino** (kg), WD-211E 510 Paino** (kg), WD-241E 550 Paino ** (kg), WD-331E 680 Paino** (kg), WD-421E 790 * Vakiotoimitus tapahtuu yhdessä osassa. Pyydettäessä pienimmissä osissa. ** Pakkaus mukaanluettuna. 36

37

38

KUIVAAJA WD-T60, WD-T60F, WD-T80, WD-T120

KUIVAAJA WD-T60, WD-T60F, WD-T80, WD-T120 KUIVAAJA WD-T60, WD-T60F, WD-T80, WD-T120 4196816, 4196814, 4196818, 4196820 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Alkaen 15.08.2011 Rev. 1.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje YHDISTELMÄASTIANPESUKONE WD-12 Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 1.0 Alkaen 201304 2027116 SISÄLLYSLUETTELO 2. Yleistä...4 2.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...4

Lisätiedot

Esipesukone WD-PRM 6 & WD-PRM 7 Asennus- ja käyttöohjeet

Esipesukone WD-PRM 6 & WD-PRM 7 Asennus- ja käyttöohjeet Esipesukone WD-PRM 6 & WD-PRM 7 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Alkaen: 01.01.2011 Rev.: 2.0 24.1.2011 Rev. Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne.

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

ESIPESUKONE WD-PRM60, WD-PRM90. Asennus- ja käyttöohje

ESIPESUKONE WD-PRM60, WD-PRM90. Asennus- ja käyttöohje ESIPESUKONE WD-PRM60, WD-PRM90 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen:11. 08. 2008 Rev.: 4196679, 4218042 4196677, 4218040 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne.

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet BAARILAITE GM4 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

MAKKARAGRILLI. Asennus- ja käyttöohjeet

MAKKARAGRILLI. Asennus- ja käyttöohjeet MAKKARAGRILLI HD1 HD2 HD4 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme,

Lisätiedot

RAEASTIANPESUKONE WD-90GR FLEX & WD-90GR HC

RAEASTIANPESUKONE WD-90GR FLEX & WD-90GR HC RAEASTIANPESUKONE WD-90GR FLEX & WD-90GR HC 4246124, 4246125 Asennus- ja käyttöohjeet Voimassa 15.05.2011 alkaen Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta METOS WD-90GR Rev. 2.0 (20110515) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAEASTIANPESUKONE WD-100GR

RAEASTIANPESUKONE WD-100GR RAEASTIANPESUKONE WD-100GR 4197805,4197807, 4197817 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 01.05.2102 Rev. 3.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5 1.1. Käsikirjassa

Lisätiedot

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia PROJEKTI # Astianpesu Syöttösuunta Oikea-->Vasen Vasen-->Oikea Käyttöenergia: Sähkö Höyry OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA) Eri syöttöalueet: 1.1 mm 1.5 mm 1.8 mm 2.4 mm 3. mm 4. mm 2.9 mm Cross-over Eri

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 DUPLUS

ASTIANPESUKONE WD-6 DUPLUS ASTIANPESUKONE WD-6 DUPLUS Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 1.0 Alkaen 201312 4246115, 4246116 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5 1.1. Käsikirjassa käytetyt symbolit...5

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

YHDISTELMÄPESUKONE WD-90 DUO

YHDISTELMÄPESUKONE WD-90 DUO YHDISTELMÄPESUKONE WD-90 DUO Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 0 Alkaen 2014-01-22 4246145 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5 1.1. Käsikirjassa käytetyt symbolit...5

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET AX 161 EL AX 161 EL Mitat mm (l x s x k) 1080 x 720 x 1375/2010 Tunnelin mitat mm (l x k) 510 x 400 Korit / tunti (2) 70 / 100 Lautaset / tunti (2) 1260 / 1800 Ottoteho

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Astianpesu EFT1 - Tappimattokone 1 tankki

Astianpesu EFT1 - Tappimattokone 1 tankki PROJEKTI # Astianpesu Syöttösuunta Oikea -->Vasen Vasen --> Oikea Käyttöenergia: Sähkö Höyry OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA) Astianpesu - 510700 (EFT1) Vakio-ominaisuudet Hyväksynnät: Tappimattokone -

Lisätiedot

Astianpesu EFT1W Tappimattokone, leveä - 1 tankki

Astianpesu EFT1W Tappimattokone, leveä - 1 tankki PROJEKTI# Astianpesu EFT1W Tappimattokone, Syöttösuunta: Oikea --> Vasen Vasen --> Oikea Käyttöenergia: Sähkö Höyry OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA) Eri syöttöalueet: 1.100 mm 1.500 mm 1.800 mm 2.400 mm

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE Ennen laitteen käyttöönottoa lue oheiset käyttö ja huolto ohjeet kokonaisuudessaan. Laite täyttää konedirektiivien 89/392,89/336,73/2 sekä niihin tehtyjen muutosten ja liitteiden

Lisätiedot

KORIN PESUKONEET. www.resthot.fi

KORIN PESUKONEET. www.resthot.fi KORIN PESUKONEET - www.resthot.fi BX 230 R 2050 W BX 230 BX 230 Special R 2660 W BX 230 Special Malli BX 230 on erittäin tehokas ratkaisu koripesuun. Yksi henkilö voi hoitaa koko pesuprosessin, korien

Lisätiedot

ILMO Premium -säädinkupu

ILMO Premium -säädinkupu ILMO Premium -säädinkupu Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ILMO PREMIUM CLASSIC ILMO PREMIUM DESIGN ILMO Premium Classic Asennusohje Kaapisto/seinäkiinnitys Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE MASTER 50 PREMIUM

ASTIANPESUKONE MASTER 50 PREMIUM ASTIANPESUKONE MASTER 50 PREMIUM 4246480, 4246481, 4246482, 4246483 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt

Lisätiedot

Astianpesukone WD-4. Asennus- ja käyttöohje

Astianpesukone WD-4. Asennus- ja käyttöohje Astianpesukone WD-4 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 1. 5. 2008 Rev.: 4158223, 4158227 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET DIHR AX151 pesukone on monipuolinen ratkaisu erilaisiin pesutarpeisiin. Koneen voi asentaa toimimaan vasen- tai oikeakätisesti. Myös lisävarusteet voi kiinnittää koneen

Lisätiedot

Astianpesukoneen käyttöohje

Astianpesukoneen käyttöohje Astianpesukoneen käyttöohje VAVA II Astianpesukoneen käyttöohje Työryhmä Marja Suokas-Korhonen Liisa Varis Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Taitto Janne Kuivalainen,

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Sauvasekoitin. Asennus- ja käyttöohje

Sauvasekoitin. Asennus- ja käyttöohje Sauvasekoitin 250 VF, 350 VVC, 450 VV Asennus- ja käyttöohje 2 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A

STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709177928 13 astiastoa 3 koria 10 ohjelmaa (joista 5 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, Auto 45-65,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat on tarkoin testattu, jotta voisimme olla varmoja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 FAVORIT FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. FAVORIT on korkealaatuinen ruoanlaittoastiasarja. Sarjan tuotteet testataan huolellisesti,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot