KORIKULJETINASTIANPESUKONE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORIKULJETINASTIANPESUKONE"

Transkriptio

1 KORIKULJETINASTIANPESUKONE WD-151E - WD-421E , , , , , , , , , Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: Rev. 1.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Käsikirjassa käytetyt symbolit Astianpesukoneessa käytetyt symbolit Koneen merkinnät Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Turvallisuus Yleistä Kuljetus Asennus Pesu- ja huuhteluaineet Käyttö Puristumisvaara Liukastumisvaara Puhdistus Astianpesukoneen peseminen painepesulla Koneen ulkopuoli Lattian puhdistus Astianpesukoneen huoltaminen ja korjaaminen Turvallisuusohjeet, mikäli kone ei toimi Laitteen hävittäminen Käyttöohjeet Valmistelut Koneen rakenne Koneen käyttötarkoitus Valmistelut ennen täyttöä Täyttö ja lämmitys Täyttö ja lämmitys ajastinkäynnistyksellä (lisävaruste) Käyttö Pesu Loppuhuuhtelulämpötilan varmistus Nödstopp Veden vaihtaminen Käytön jälkeen - Puhdistus Päivittäinen puhdistus Viikoittainen puhdistus tai tarpeen mukaan Puhdistus hälytyksen sattuessa tai kerran vuodessa Käyttöhäiriöt

3 4. Asennus Yleistä Käyttöolosuhteet Valaistus Ilmastointi Viemäri Tilaa huoltoa ja ylläpitoa varten Kuljetus ja varastointi Pakkauksen purkaminen Pakkauksen kierrättäminen Asennus Koneen sijoittaminen Liitännät Sähköliitäntä Vesiliitäntä Höyryliitäntä (lisävaruste) Poistovesiliitäntä Ilmastointi Lisävarusteiden asennus Virtausten säätö Pesu- ja huuhteluaineannostelijoiden asennus Laitteiston sähköliitännät Pesuaineannostelija Huuhteluaineannostelija Koekäyttö Ensimmäinen käynnistys Dokumentaatio Tekniset tiedot

4 4

5 Yleistä 1. Yleistä Lue tämän käyttöoppaan ohjeet huolellisesti läpi, koska niissä on tärkeää tietoa astianpesukoneen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. Säilytä opasta niin, että se on astianpesukoneen kaikkien käyttäjien saatavilla. Koneen elektroniikka täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset Käsikirjassa käytetyt symbolit Tämä symboli varoittaa tilanteista, joissa voi syntyä turvallisuusriskejä. Käyttöoppaan ohjeita on noudatettava vahinkojen ehkäisemiseksi. Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi sen elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä tulee käyttää maadoitusranneketta. Tämä symboli kuvaa, miten estetään pesutuloksen huonontuminen, astianpesukoneen vaurioituminen tai mahdolliset vaaratilanteet. Tämä symboli viittaa suosituksiin ja vihjeisiin, joita noudattamalla koneesta voi saada parhaan hyödyn. Tämä symboli muistuttaa koneen huolellisen ja säännöllisen puhdistamisen merkityksestä hygieniavaatimusten täyttämisen kannalta. 5

6 Yleistä 1.2. Astianpesukoneessa käytetyt symbolit Koneen merkinnät Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Osan saa irrottaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä pitää käyttää maadoitusranneketta. Arvokilvet on sijoitettu koneen purkupuolen alaosaan sekä kytkentäkoteloon. Kilvissä olevat tekniset tiedot ovat myös koneen kytkentäkaaviossa. Arvokilpien kenttien sisältö: 1. Konetyyppi 2. Koneen valmistusnumero 3. Valmistusvuosi 4. Kotelointiluokka 5. Jännite 6. Vaiheiden lukumäärä, nollajohdin osoitetaan 7. Taajuus 8. Sulakkeen koko 9. Moottoriteho 10. Lämmitysteho 11. Maksimiteho 1.3. Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero. 6

7 Turvallisuus 2. Turvallisuus 2.1. Yleistä Laite on varustettu CE-merkinnällä, mikä tarkoittaa, että se täyttää tuoteturvallisuutta koskevan EU:n konedirektiivin. Tuoteturvallisuus puolestaan tarkoittaa, että laitteen rakenne on suunniteltu käyttöturvalliseksi henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Muutokset laitteeseen ilman valmistajan lupaa muuttavat valmistajan tuotevastuuta. Laitteen asennus-, käyttö- ja huoltoturvallisuuden lisäämiseksi on käyttäjän sekä asennuksesta ja huollosta vastaavan henkilön luettava turvaohjeet huolella. Sulje laite välittömästi vian tai häiriön sattuessa. Laitteen huolto on jätettävä koulutetun ammattihenkilön suoritettavaksi. Aina käytettävä alkuperäisiä varaosia. Tässä ohjeessa kerrotut huoltotoimenpiteet on suoritettava säännöllisesti. Ellei annettuja ohjeita noudateta, saattaa koneen käyttöturvallisuus vaarantua. Varmistu ennen käyttöönottoa henkilökunnan riittävästä käytönopastuksesta koneeseen Kuljetus 2.3. Asennus Käsittele laitetta huolellisesti. Laitteen kaatumisriski on olemassa. Älä koskaan nosta tai siirrä laitetta ilman asianmukaisia tukia rungon alla. Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi sen elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä tulee käyttää maadoitusranneketta. Vesi- ja höyryliitännät saa suorittaa tehtävään koulutettu ammattihenkilö paikallisia määräyksiä noudattaen. Vesiliitäntöjen tiiveys tulee tarkastaa koneen käyttöönoton yhteydessä. Varmistu, että syöttöjännite vastaa koneen arvokilven merkintöjä. Syöttö on varustettava lukittavalla pääkytkimellä Pesu- ja huuhteluaineet Laitteessa saa käyttää vain koneelliseen astianpesuun tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita. Käsinpesuun tarkoitettu pesuaine aiheuttaa runsasta vaahtoamista ja johtaa huonoon pesutulokseen. Ota yhteyttä pesuainetoimittajaasi sopivan pesuaineen ja annostuksen valitsemiseksi. Huomioi vaarat, jotka liittyvät koneelliseen astianpesuun tarkoitettujen pesu- ja huuhteluaineiden käsittelyyn (katso kyseisten aineiden turvallisuusohjeet). Koneelliseen astianpesuun tarkoitettujen pesu- ja huuhteluaineiden käsittelyssä on käytettävä suojakäsineitä ja -laseja. Lue varoitustekstit pesu- ja huuhteluainesäiliöden kyljessä. 7

8 Turvallisuus 2.5. Käyttö Puristumisvaara Liukastumisvaara Koneen kuljettimen edestakainen liike voi aiheuttaa puristumisvaaran koneen syöttö- ja purkuaukkojen, kulmasyöttäjän tai mekaanisten kaarteiden välittömässä läheisyydessä. Pidä lattia kuivana estääksesi liukastumiset. Kuivaa vesi heti, jos sitä tippuu lattialle Puhdistus Altaassa olevan pesuveden lämpötila on noin 60 C ja vesi sisältää pesuainetta. Varo tyhjentäessäsi ja puhdistaessasi astianpesukonetta. Käytä suojakäsineitä Astianpesukoneen peseminen painepesulla Koneen ulkopuoli Lattian puhdistus Astianpesukoneen peseminen, sekä sisä- että ulkopuolelta, painepesurilla on kielletty. Virallisten turvallisuusmääräysten saavuttamiseksi Metos-astianpesukoneissa sähkökomponenteissa käytetään hyväksyttyjä kotelointiluokkia. Mikään kotelointiluokka ei kestä korkeapainepesua. Koneen ulkopuolen pesemiseen ei saa käyttää painepesureita tai -letkuja. Vesi saattaa päästä sähkökaapin ja käyttöpaneelin sisään ja vahingoittaa sähkölaitteita, mikä voi vaikuttaa koneen turvallisuuteen. Lattioita pestäessä vesi saattaa roiskua lattiasta ylöspäin vahingoittaen sähkökomponentteja koneen alaosassa. Niitä ei ole suunniteltu kestämään huuhtelua vedellä. Älä suihkuta lattiaa 1 metriä lähempänä konetta. Jos lattiaa pestään painepesurilla on syytä käyttää erityisiä suojalevyjä suojaamaan konetta vesiroiskeilta. Vesi saattaa roiskua lattiasta myös käytettäessä tavallista letkupesua Astianpesukoneen huoltaminen ja korjaaminen Irrota kone sähköverkosta ennen kuin irrotat vuorauslevyjä. Varo koskemasta kuumiin putkiin ja vedenkuumentimeen Turvallisuusohjeet, mikäli kone ei toimi Tarkista seuraavat asiat: Onko konetta käytetty ohjeiden mukaisesti? Ovatko kaikki irrotettavat osat oikeilla paikoillaan? Onko koneeseen kytketty virta pääkytkimestä? Ovatko sähkökotelon sulakkeet ehjiä? Pyydä huoltohenkilöstöä tarkistamaan sulakkeet Laitteen hävittäminen Laitteen hävittäminen sen taloudellisen käyttöiän täytyttyä täytyy tehdä paikallisten määräysten ja lakien mukaisesti. Ota yhteyttä kierrätykseen erikoistuneseen ammattihenkilöön. 8

9 Käyttöohjeet 3. Käyttöohjeet Laite on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön ja ainoastaan koulutetun henkilökunnan käytettäväksi Henkilökunnan turvallisuudesta vastaavan on selvitettävä kaikille konetta käyttäville, miten kone toimii. Laitteen käyttäjät on perehdytettävä laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Koneen näytössä näkyvät tekstimuotoiset viestit kertovat, mitä kone tekee. Näytössä näkyvät myös koneen muutettavat säätöarvot sekä erilaiset hälytykset Valmistelut Koneen rakenne 9

10 Käyttöohjeet Koneen käyttötarkoitus Valmistelut ennen täyttöä 1. Näyttö 2. Toiminnon merkkivalo 3. Automaattikäytön painike 4. Painike, manuaalikäyttö 5. Painike, kuljetin 6. Painike, vianmääritys 7. Painike, vianmääritystekstien selaaminen 8. Hälytyksen merkkivalo. Jos valo vilkkuu voidaan hälytys kuitata painikkeella (10). 9. Merkkivalo, virta kytketty 10. Painike, hälytyksen kuittaus 11. Päälle/pois 12. Hätäseis 13. Verhot 14. Pesuvarret 15. Huuhtelusuutin 16. Salpa 17. Luukku 18. Altaiden tyhjennysvipu 19. Loppuhuuhtelun suodatin 20. Suodatin 21. Tyhjennystulppa 22. Kumitiiviste 23. Ylivuotoputken ja tyhjennystulppien nostovipu 24. Siivilät 25. Ylivuotoputket 26. Valokenno 27. Pääkatkaisija 28. Ajastin (lisävaruste) 29. Ajastimen painike (lisävaruste) Kone on tarkoitettu ruoanjakelussa, -valmistuksessa ja ruoansäilytyksessä käytettävien asioiden pesemiseen. Koneessa tulee käyttää asianmukaista koneelliseen astioiden pesuun tarkoitettua pesuainetta. Tarkista: Että kone on puhdistettu ja että tulovesiputkien sulkuhanat ovat auki. Että laitteeseen on kytketty virta pääkytkimestä. Pesu- ja huuhteluaineen määrä HUOMIO: Koneessa tai liotuksessa ei saa käyttää tavallista pesuainetta. Tavallinen pesuaine vaahtoaa ja aiheuttaa heikon pesutuloksen. Asenna: Ylivuotoputki (25) ja tyhjennystulpat (21). Kiinnitä ne tukevasti paikoilleen nostovipuun (23) ja tarkista, että ne ovat kiinni. Tiivisteen (22) tulee tiivistyä pohjalevyä vasten. Tarkista, että tiiviste ei ole vahingoittunut. Sakka-astiat (19, 24) Verhot (13) 10

11 Käyttöohjeet Täyttö ja lämmitys Sulje luukut. Kytke koneeseen ohjausvirta painamalla painiketta (11). Paina painiketta (3 tai 4). Täyttö ja lämmitys käynnistyy. Kun täyttö ja lämmitys on suoritettu käynnistyy kone ja käy hetken sekoittaen pesuaineen veteen. Tämän jälkeen näyttö ilmoittaa, että kuljetin voidaan käynnistää. Käynnistä kuljetin painamalla painiketta (5). Kone on nyt valmis pesuun. HUOM! Täyttö ja lämmitys kestää 5-30 minuuttia riippuen tulevan veden lämpötilasta Täyttö ja lämmitys ajastinkäynnistyksellä (lisävaruste) Kone voidaan valmistella käyttöä varten ajastimen avulla jolloin täyttö ja lämmitys käynnistyy määrättynä ajankohtana. Ajastinkäynnistyksellä pitää kaikki irroitettavat komponentit (ylivuotoputket, poistivesitulpat, siivilät, verhot ym.) oltava paikoillaan ja luukut suljettuina. Kytke virta painikkeen (11) avulla. Vastaava merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy teksti joka kertoo, että ajastin on aktivoitu. Säädä ajastimella (28) aika (tunteja) jonka päästä kone käynnistyy. Käynnistä ajastin painamalla painiketta (29). Käynnistyksen yhteydessä näyttö näyttä mikä vaihe on käynnissä. Täytön ja lämmityksen jälkeen kone käynnistyy hetkeksi sekoittaen pesuaineen veteen. Tämän jälkeen näyttö ilmoittaa, että kuljetin voidaan käynnistää. Käynnistä kuljetin painamalla painiketta (5). Kone on nyt valmis pesuun. 11

12 Käyttöohjeet Timerfunktioner Ajastimen asteikko voidaan tarvittaessa muuttaa. Muutos tehdään säätöruuvien (A) ja (C) avulla ruuvimeisseliä käyttäen. Ajastimet toiminnot A= Asteikon säätöruuvi. Ruuvilla on kaksi asentoa ja sillä voidaan säätää asteikkoa näyttämään joko 0,2-12 tai 0,5-30. Jos yksikkö on tunti valitaan tämä saaätöruuvilla (C). B= Merkkivalo joka vilkkuessa osoittaa, että ajastin on käynnissä. C= Aikayksikön säätöruuvi jonka avulla valitaan jos aika näytetään sekunneissa, minuuteissa tai tunneissa. Valittu yksikkö näytetään kohdassa (D). D= Aikayksikön näyttö. Säätöruuvilla (C) valittavat yksiköt näytetään allaolevassa taulukossa. E= Merkkivalo joka osoittaa että asetettu aika on kulunut loppuun. Ajastinkäyttöön on sopivaa käyttää yksikköä tunti (taulukossa kohdat hrs och 10h ). Taulokossa näytetään kakki kohdassa (D) näytettävät sekä esimerkkejä ajan asettamisesta. Aikayksikön asetus Kohdassa (D) näkyvä aikayksikkö Esimerkki 0,1s (sekuntia x 0,1) --- sec (sekuntia) s (sekuntia x 10) --- min (minuutteja) m (minuutteja x 10) --- hrs (tunteja) Jos koneen halutaan käynnistyvän 10 tunnin kuluttua asetetaan ajastimen osoitin kohdalle 10. Kohdassa (D) tulee näkyä hrs. 10h (tunteja x 10) Jos koneen halutaan käynnistyvän 50 tunnin kuluttua asetetaan ajastimen osoitin kohdalle 5.Kohdassa (D) tulee näkyä 10h. 12

13 Käyttöohjeet 3.2. Käyttö DIN on saksalainen normi, joka selittä miten pesuprosessi tunneli- tai kuljetinastianpesukoneessa tulee toimia jotta hyvä pesutulos varmistetaan. Siinä suositellaan mm. että kontaktiajan tulee olla noin 120 sekuntia normaalilikaisille astioille. Kontaktiajalla tarkoitetaan aika jolloin astiat ovat pesu- tai huuhteluvyöhykkeessä jossa on vettä sekä astianpesuainetta. Tämä tarkoittaa käytännössä aikaväliä siitä kun astiat tulevat esipesuvyöhykkeeseen siihen että ne huuhdellaan kuumalla puhtaalla vedellä loppuhuuhteluvyöhykkeessä. Normi on hyvä mmm verattaessa eri koneiden kapasiteetia ja kulutusta Pesu Astioiden syöttäminen koneeseen Ennen kuin syötät astioita koneeseen, liota astioihin kuivunut ruoka ja poista suuret ruokajäämät. Astioita ei saa liottaa tai esipestä tavallisella pesuaineella. Laita astiat koreihin. Lautaset ja tarjottimet tulisi asettaa koneeseen pitkittäin. GN astiat ja suuret astiat asetetaan pystyyn erityisiin koreihin. Työnnä kori varovasti syöttöaukkoa kohti, kunnes kuljettimen linkut tarttuvat koriin. Kun syöttölaite alkaa vetää koria koneeseen, koria ei saa työntää käsin. Pesuohjelma voi häiriintyä, mikä johtaa huonoon pesutulokseen. Syötä korit koneeseen seuraavin välein: WD-151E = n. 50 cm. WD-211E = n. 30 cm. WD-241E = n. 25 cm. WD-331E = Tiiviisti peräkkäin. WD-421E = Tiiviisti peräkkäin. Käytä isompia välejä jos astiat ovat hyvin likaisia. Automaattinen pesutapa Automaattitilassa tulee painike (3) olla painettuna. Vastaava merkkivalo (2) palaa. Automaattitoiminnon painike Pesu pysähtyy automaattisesti. Kone käynnistyy, kun kori työnnetään koneeseen. Kori pysyy pesualueella, kunnes seuraava kori työntää sen eteenpäin. Kone pysähtyy automaattisesti, mikäli uutta koria ei syötetä koneeseen. Käynnistä syöttö painikikeella 5. Manuaalinen pesutapa Manuaalikäyttötilassa painikkeen (4) on oltava painettuna. Vastaava merkkivalo (2) palaa Manuaalikäytön painike Pesu ei pysähdy automaattisesti. Kone käynnistyy heti. Käsikäyttöistä pesutapaa kannattaa käyttää, kun astiatovat erityisen likaisia. Jos syötät vain yhden korin koneeseen, se pysähtyy ja pysyy pesualueella. Käyttäjä voi määrittää pesuajan. Kori työntyy pois koneesta, kun uusi kori syötetään koneeseen. Käynnistä syöttö painikikeella 5. 13

14 Käyttöohjeet Loppuhuuhtelulämpötilan varmistus Nödstopp Veden vaihtaminen Loppuhuuhtelu tapahtuu aina oikean lämpöisellä huuhteluvedellä ja oikealla määrällä huuhteluainetta. Jos loppuhuuhtelulämpötila on liian alhainen, näkyy näytöllä hälytys. Kone jatkaa pesua, kunnes oikea lämpötila on saavutettu. Hälytys voidaan kuitenkin kuitata painikkeella (10). Pesuohjelma jatkuu, mutta huuhtelu tapahtuu matalammalla lämpötilalla. Hälytys kuitenkin annetaan. Huuhteluvirtaaman ollessa alhainen, näkyy näytöllä hälytys. Hälytys voi joko hälyttää tai hälyttää ja pysäyttää koneen. Perusasetus on vain hälytys. Jos halutaan hälytys ja pysäytys, täytyy koneen ohjelmaan tehdä muutos, joka on annettava huollon tehtäväksi. Kone on varustettu hätäseis-kytkimellä (12). Jos kone pysäytetään hätäseis-kytkimellä käytön aikana, kytkin pitää vapauttaa kääntämällä sitä nuolen suuntaan. Käynnistä sen jälkeen syöttö uudelleen painamalla painiketta (5). HUOM! Altaan pesuvesi tulee vaihtaa säännöllisin välein, sillä muuten muodostuu vaahtoa ja pesutulos heikkenee. Jos allassiivilät ovat vaahdon peitossa tai jos viemäriputkesta tulee vaahtoa, on vesi vaihdettava välittömästi. Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi on tärkeää vaihtaa pesuvesi kun se on likaista. Vesi on vaihdettava aina kun altaisiin muodostuu vaahtoa. Sammuta kone painikkeella (11). Poista sihdit (24) ja tyhjennä altaat vetämällä vivusta (18). Kun altaat ovat tyhjät, sulje ylivuotoputki ja pohjaventtiilit vivulla (18). Aseta sihdit takaisin paikoilleen. Täytä kone uudelleen. Ks. Koneen täyttö ja lämmitys. 14

15 Käyttöohjeet 3.3. Käytön jälkeen - Puhdistus Päivittäinen puhdistus HACCP on ennalta ehkäisevä seurantajärjestelmä, jonka tehtävä on varmistaa hygieniavaatimukset pesuprosessin ja laitteen puhdistuksen aikana. Rakenteensa ansiosta laite täyttää tiukat hygieniavaatimukset. Myös hygieenisestä näkökulmasta määräaikainen ja huolellinen puhdistus on tärkeää. Hyvin puhdistettu kone edesauttaa hyvää pesutulosta ja vähentää lian kerääntymistä koneen sisäosiin. HACCP-hälytyksien valinta, kts. WEB tool -ohjekirja. Sisäpuoli Poista syöttöpään verhot (13) ja pese ne korissa. Sammuta kone painikkeella (11). Tyhjennä altaat vetämällä vivusta (18). Puhdista siivilät (24), kaikki verhot (13), ylivuotoputki (25), poistovesitiivisteet (21) ja huuhtelusuuttimet (15). Aseta ylivuotoputki aina siten, että tiiviste on vapaasti. Tiiviste voi muuten muotoutua siten, että se ei ole tiivis. Puhdista pesuputkien suuttimet (14). Puhdista luukut (17). Kuivaa luukkujen takapuolen yläreunassa olevat kumilistat. Huuhtele kaikki sisäpinnat ja puhdista altaat. Puhdista lopuksi sihti (19). Tyhjennä loppuhuuhteluallas ja puhdista siivilä (20). Siivilä on sijoitettu ulostulopään alemman luukun taakse. Ruuvaa irti kansi (A) ja poista siivilä (B). Puhdista siivilä. Asenna siivilä takaisin, ole huolellinen niin että luukun tiiviste tiivistää kunnolla. Asenna osat takaisin. Jätä luukut auki. Loppuhuuhtelun tiiviste A= Kansi B=Siivilä 15

16 Käyttöohjeet Ulkopuoli Pyyhi koneen ilkopinnat pehmeällä, kostealla liinalla. Jos käytät puhdistusainetta, siinä ei saa olla hionta-aineita. Hionta-aineita sisältävä puhdistusaine vahingoittaa ruostumatonta teräslevyä. Koneen ulkopintaa ei saa huuhdella vesiletkulla. Vesi voi tunkeutua rakenteisiin ja vaurioittaa käyttöpaneelia sekä sähkölaitteita. Virheelliset puhdistusmenetelmät HUOMAA! Jos konetta puhdistetaan väärin menetelmin, kone voi vaurioitua. Huomioi seuraava: Älä käytä teräsvillaa koneen puhdistuksessa. Teräsvilla aiheuttaa ruosteen muodostumista koneen pinnoille. Painepesurin käyttö koneen puhdistuksessa on kielletty. Älä koskaan käytä painepesuria lattioiden pesemiseen 1 metriä lähempänä konetta suojaamatta sitä erityisellä suojalevyllä. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat painepesurin käytöstä ja tässä tapauksessa takuu raukeaa. Vesiroiskeiden riski on olemassa myös jos lattiaa huuhdellaan vesiletkulla. Teräsvillan ja painepesurin käyttö puhdistuksessa on kielletty Viikoittainen puhdistus tai tarpeen mukaan Viikottainen puhdistus on päivittäistä puhdistusta perusteellisempi. Päivittäisten puhdistustoimien lisäksi tehdään seuraavat puhdistustoimet: Puhdista pesuvarret (14). Harjaa ja huuhtele pesuvarret niiden sisäpuolelta, ja puhdista suutimet. Tarkista ja puhdista huuhtelusuuttimet (15). Irrota ja puhdista luukut (17). Avaa luukku, paina salpaa (16) ja nosta luukku pystysuoraan pois. Asenna kaikki puhdistetut osat takaisin paikoilleen. Suorita tarpeen vaatiessa koneelle kalkinpoisto. 16

17 Käyttöohjeet Puhdistus hälytyksen sattuessa tai kerran vuodessa Koneen lauhdutinpatteri (D) on puhdistettava kerran vuodessa tai kun koneen näytölle ilmestyy puhdistuskehotus. A = Kattolevy B = Peitelevy C = Nostovarsi D = Lauhdutinpatteri E = Poistoputki F = Puhallinmoottori HUOM! Puhdistaessasi lauhdutinpatteria ja patterikotelon pohjaa; älä käytä vettä enempää kuin patterin alla oleva poistoputki (E) pystyy johtamaan vettä pois koneesta. Pesun tulee tapahtua lämpimällä vedellä ja normaalilla vedenpaineella. Älä suihkuta suoraan kohti patterin päädyssä olevaa puhallinmoottoria (F). Sähkömoottori voi vahingoittua, jos sitä suihkutetaan vedellä korkealla paineella. Irrota kattolevy (A) lauhdutinpatterin yläpuolelta.. Irrota peitelevy (B) avaamalla siipimutterit, joilla levy on kiinnitetty. Nosta lauhdutinpatteria ylöspäin nostovarren (C) avulla helpottaaksi puhdistusta. Tarkista koneen sisäpuolelta, että patterin alla oleva poistoputki (E) ei ole tukossa. Lauhdutinpatterin ollessa yläasennossa aloita puhdistus patterikotelon pohjasta ja varmista sen jälkeen, ettei poistoputki (E) ole tukkeutunut. Puhdista sitten lauhdutinpatteri (D). Suihkuta ylhäältä jäähdytysripojen läpi. Voit käyttää rasvaa irrottavaa, ph-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta, jos lauhdutinpatteri on hyvin likainen. Tarkista poistoputki. Suihkuta lopuksi patterikotelon pohja uudelleen. Laske lauhdutinpatteri alas nostovarren (C) avulla, kiinnitä peitelevy (B) siipimuttereilla ennen kattolevyn (A) asentamista. 17

18 Käyttöohjeet Käyttöhäiriöt Vianetsintä Seuraavat ongelmat ovat käyttäjän korjattavissa. Kutsu huolto, jos ongelma jatkuu. Ongelma Syy Toimenpide Käyttöpaneelissa ei tapahdu mitään, kun ohjausvirtakytkin käännetään asentoon 1. Pääkytkin ei päällä. Kytke. Kone ei ota vettä. Venttiili syöttövesilinjassa kiinni. Avaa. Luukut auki. Sulje. Allastäyttö ei lakkaa. Ylivuotoputki tai tyhjennystulppa ei paikoillaan. Aseta paikoilleen. Ylivuotoputki tai jokin tyhjennystiivisteistä ei tiivistä kunnolla altaan pohjaan. Tarkasta. Puhdista tai vaihda vioittunut tiiviste. Pesu ei käynnisty. Luukut eivät ole kiinni. Sulje luukut. Purkuradan päätyraja aktivoitu. Poista kori rajakytkimeltä. Ilmoittaa: Luukku auki. Jokin esine estää luukun menemästä Poista esine kiinni. Outo ääni pumpussa Veden pinta alhaalla. Varmista, että altaan ylivuotoputki tai pohjaventtiili on paikallaan. Vaihda vahingoittunut kumitiiviste. Vaahtoa altaassa. Vaihda vesi. Kone ei pese puhtaaksi. Pesu- ja huuhtelusuuttimet tukossa. Tarkasta ja puhdista. Pesuainetta liian vähän. Tarkista pesuaineen määrä Altaassa vaahtoa Varmista, ettei pesulämpötila ole liian alhainen ja että käytetty pesuaine on sopivaa. Vaihda vesi. Lika kuivunut astioihin. Liota astiat ennen pesua. Astiat koritettu väärin. Korita oikein. Allasvedet liian likaisia. Vaihda vesi. Verhot väärin asennettu Asenna oikein. Astiat kaatuvat koreissaan. Astiat väärin koritettu. Korita oikein. Astiat kevyitä. Käytä painoritilää. Astiat eivät kuivu. Huuhtelusuuttimet tukossa. Tarkasta ja puhdista. Liian vähän huuhteluainetta Tarkista, että huuhteluainetta on tarpeeksi. Valmistaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin kun otat yhteyden huoltoon: koneen tyyppi ja malli koneen sarjanumero ja asennuspvm virheen/ongelman lyhyt kuvaus mitä tapahtui/mitä tehtiin hetkeä ennen kuin vika ilmaantui 18

19 Käyttöohjeet Koneviat ja käsittelyvirheet Koneviat ja käsittelyvirheet näkyvät näytössä (1) selkokielisinä. Hälytys osoitetaan merkkivalolla (8), joka palaa yhtajaksoisti tai vilkkuu. Jos merkkivalo vilkkuu, hälytys voidaan kuitata painikkeella (10). Jos merkkivalo (8) palaa tasaisesti virhe ei ole käyttäjän kuitattavissa. Seuraavat hälytykset voi käyttäjä itse selvittää. Muut hälytykset tai jos painikkeella (10) kuitattu hälytys toistuu, on annettava huollon selvitettäväksi. Hälytysteksti Syy Toimenpide (63) VIRRANSYÖTTÖHÄIRIÖ TARKISTA HÄTÄKATKAISIN Hätäseis (12) painettu. Palauta kytkin kääntämällä sitä nuolien osoittamaan suuntaan. Käynnistä kone uudelleen. (1) HÄTÄPYSÄYTYS AKTIVOITU Hätäseis (12) painettu. Palauta hätäseiskytkin kiertämällä sitä nuolien suuntaisesti. Käynnistä syöttö painikkeella (5). (14) HEIKKO SIGNAALI VALOKENNOSTA KÄYNN. PESU PUHDISTA VALOK (47) HACCP-HÄLYTYS PUMPPUTOIMINNAN VIKA NOLLAA (64) HACCP-HÄLYTYS TANKIN VÄÄRÄ LÄMPÖTILA NOLLAA (67) HACCP-HÄLYTYS BOILERIN VÄÄRÄ LÄMPÖTILA NOLLAA (72) HACCP-HÄLYTYS PESUAINETOIMINNAN VIKA NOLLAA (78) HACCP-HÄLYTYS LOPPUHUUHTELUNVIKA NOLLAA (29) ULKOISEN HÄL. SYÖTTÖ AKTIVOITU (30) AIKAKATK. TANKKIEN TÄYTTÖ NOLLAA (31) AIKAKATK. TANKKIEN JA BOILER. LÄMM. NOLLAA (32) KORI LOPPUHUUHTELUSSA TAI KYTKINVIKA B02 NOLLAA (33) LUUKKU AUKI SULJE LUUKKU (40) ALH. TASO TANKISSA 1 (ESIP.TANKKI) Syöttöpään valokenno (26) likainen. Puhdista valokenno. Hälytys häviää kun valokenno on puhdistettu. Pesupumppu ei toimi. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Liian matala lämpötila jossakin altaassa. Liian matala lämpötila jossakin vedenlämmittimessä. Pesuaine loppu. Tulevan veden sulkuhana kiinni. Loppuhuuhtelun suuttimet (15) tukossa. Tulevan veden sulkuhana kiinni. Ylivuotoputki (25) tai poistovesitulppa (21) auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vastaan. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto Tarkista ja lisää pesuainetta. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Avaa hana. Puhdista suuttimet. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kuittaa hälytys painikkeella (10). Avaa hanaa. Sulje ylivuotoputki ja poistovesitulppa. Tarkista kumitiivisteet. Kuittaa hälytys painikkeella (10) Lämmitys kestää liian kauan Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Kone on käynnistetty korin ollessa loppuhuuhtelualueella. Loppuhuuhtelun käynnistin aktivoitu. Ylivuotoputki auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poista kori. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Sulje luukku ja käynnistä syöttö painikkeella (5). Sulje ylivuotoputki. Tarkista tiiviste. 19

20 Käyttöohjeet Hälytysteksti Syy Toimenpide (41) ALH. VESIPINTA TANKISSA 2 (KEM.PES.TANKKI 1) (42) ALH. TASO TANKISSA 3 (KEM.PES.TANKKI 2) (43) ALH. TASO TANKISSA 2/3 (KEM.PES.TANKKI 1/2) (44) ALH. TASO TANKISSA 4 (KEM.PES.TANKKI 3) (45) ALH. TASO LOPPUH.TANKISSA (51) YLIKUORM. SYÖTTÖ AKTI- VOITU POISTA ESINE KÄYNN. SYÖTTÖ UUD (85)YLIKUORM. SYÖTTÖ AKTI- VOITU NOLLAA (52) SYÖT. RAJAKYTKIN AKTIVOITU. POISTA ESINE SYÖTTÖRAJASTA (61) ALH. LÄMPÖTILA TANKISSA 2 (KEM.PES.TANKKI 1) (62) ALH. LÄMPÖTILA TANKISSA 3 (KEM.PES.TANKKI 2) (81) ALH. LÄMPÖTILA TANKISSA 4 (KEM.PES.TANKKI 3) (66) ALH. LÄMPÖTILA LOPPUHUUHTELUTANKISSA (69) ALH. LOPPUHUUHT. LÄM- PÖTILA. PUHDISTA LÄMMÖNT.O.YKS. NOLLAA (71) PESUAINEHÄLYTYS AKTIVOITU TARKISTA PESUAINELAITE (74) TEHONRAJOITIN AKTIVOITU OSA LAITTEISTA KYTKETTY POIS (77) LOPPUH.VIRHE ANTURIVIRHE VIRTAUSMITTARI BV02 (76) LOPPUH.VIRHE EI VIRTAUSTA KONEESSA Ylivuotoputki tai poistovesitulppa auki.kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poistovesitulppa auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poistovesitulppa auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poistovesitulppa auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Poistovesitulppa auki. Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Jokin esine on pysäyttänyt kuljettimen. Kori on saavuttanut päätyrajakytkintä. Liian matala lämpötila altaassa 2. Liian matala lämpötila altaassa 3. Liian matala lämpötila altaassa 4. Liian matala lämpötila vedenlämmittimessä huuhtelun käynnistyessä. Lauhdutinpatteri likainen. Pesuaine loppu. Sulje ylivuotoputki/poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Sulje poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Sulje poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Sulje poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Sulje poistovesitulppa. Tarkista tiiviste. Poista esine. Käynnistä syöttö painikkeella (5). Kuittaa hälytys painikkeella (10). Poista kori. Syöttö käynnistyy uudestaan automaattisesti. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto Puhdista lauhdutinpatteri tai kutsu huolto. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Tarkista ja lisää pesuainetta. LISÄVARUSTE --- Kuittaa hälytys painikkeella (10). Vedensyöttö katkaistu Tarkista, että tuloveden hanat ovat auki. Kuittaa hälytys painikkeella (10). 20

21 Käyttöohjeet Hälytysteksti Syy Toimenpide (75) LOPPUH.VIRHE ALH. VIRTAUS KONEESSA (80) HUUHT.TANKIN 02. SIHTI TUKOSSA PUHDISTA SIHTI JA NOLLAA (83) HUOLLON AIKA OTA YHTEYS HUOLLON TARJOAJAAN Loppuhuuhtelun suuttimet (15) tukossa. Loppuhuuhtelun siivilä (19) ja suodatin (20) tukossa. Puhdista suuttimet. Kuittaa hälytys painikkeella (10). Puhdista siivilä ja suodatin. Kuittaa hälytys painikkeella (10). --- Kuittaa hälytys painikkeella (10). Kutsu huolto. 21

22 Asennus 4. Asennus 4.1. Yleistä Koneen asennus on annettava ao. valtuudet omaavan asennusliikkeen tehtäväksi Käyttöolosuhteet Valaistus Ilmastointi Viemäri Tilaa huoltoa ja ylläpitoa varten 4.3. Kuljetus ja varastointi Lue nämä ohjeet tarkasti sillä ne sisältävät tärkeää tietoa joka takaa oikean asennuksen. Näitä ohjeita tulee käyttää yhdessä koneen sähkökaavioiden sekä veden ja höyryn virtauskaavioiden kanssa. Kone on CE-merkitty. CE-merkintä on voimassa ainoastaan jos kone on alkuperäisessä kunnossa. Valmistajan takuu ja tuotevastuu raukeaa jos käyttöohjeita ei seurata ja kone vaurioituu. Jotta saavutetaan parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet, tulee kone sijoittaa tilaan, jossa on riittävän hyvä yleinen valaistu. Kone tuottaa lämpöä ja höyryä käydessään. Jotta työskentelyolosuhteet säilyvät riittävän hyvinä, tulee järjestää riittävä ilmastointi. Koneen ilmastointitarve löytyy TEKNISISTÄ TIEDOISTA. Sen lisäksi lasketaan astianpesuhuoneen ilmastointitarve voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lattiakaivo tarvitaan koneen poistovettä ja puhdistusvettä varten. Lattiakaivon tulee sijaita koneen syöttöpenkin alla. Lattiakaivon kapasiteetti löytyy TEKNISISTÄ TIEDOISTA. Koneen eteen tulee jättää 1 m tyhjää tilaa huoltotöitä varten. Koneen yläpuolinen alue tulee olla vapaa kytkennöistä jotka saattavat estää asennuksen, huollon ja osien vaihtamisen. Kone on kuljetettava aina pystyasennossa. Ole varovainen kuljetuksen aikana, kaatumisvaara. Konetta ei saa kuljettaa ilman kuljetusalustaa tai muuta tukea. Kone pitää kaikissa kuljetuksissa tukea tukipalkeilla koneen sivuilla. Muussa tapauksessa kone saattaa vaurioitua. Varmista aina kuljetettaessa konetta ilman alkuperäistä kuljetusalustaa, ettei mikään koneen alapuolinen osa vauriodu. Jos konetta ei asenneta heti pitää se varastoida kuivassa tilassa, jossa lämpötila ei laske miinuksen puolelle. 22

23 Asennus 4.4. Pakkauksen purkaminen Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarkista laite mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Tarkista, että kaikki osat on toimitettu lähetysluettelon mukaisesti Pakkauksen kierrättäminen Pakkauksen tuhoamisessa tai kierrätyksessä on noudatettava paikallisia määräyksiä Asennus 23

24 Asennus Koneen sijoittaminen 1. Sähköliitäntä 2. Kylmävesiliitäntä / suodatin 3. Lämminvesiliitäntä / suodatin 4. Poistovesiliitäntä 5. Höyryliitäntä 6. Lauhdevesiliitäntä 7. Lattiakaivo 8. Lauhdutinpatterin poistoilma-aukko 9. Vaihtoehtoinen sähköliitäntä 10. Vaihtoehtoinen kylmävesiliitäntä 11. Vaihtoehtoinen lämminvesiliitäntä 12. Vaihtoehtoinen poistovesiliitäntä 13. Takaiskuventtiili 14. Tyhjiöventtiili 15. Pesuaineannostelijan liitäntä 16. Pääkatkaisija WD-151E WD-211E WD-241E WD-331E WD-421E A B C D E * * Asennusmitat pöydän korkeudelta Poista suojamuovi koneen niiltä reunoilta, jotka tulevat seinää vasten. Laita kone paikalleen ja tarkista vesivaa alla, että se on vaakasuorassa. Säädä korkeutta koneen jalkojen avulla. Kun kone on täytetty vedellä, tarkista, että se on vaakasuorassa. Sulje luukut ja tarkista, että luukkujen ylälaidat ovat suorassa linjassa. Säädä tarvittaessa säädettävien jalkojen avulla. 24

25 Asennus 4.7. Liitännät Koneen asennus (kuvassa WD-241E). A=Poistovestiliitäntä B=Rei itys päätylevyssä poistovesiputkea varten 1. Näyttö 2. Toiminnon merkkivalo 3. Automaattikäytön painike 4. Painike, manuaalikäyttö 5. Painike, kuljetin 6. Painike, vianmääritys 7. Painike, vianmääritystekstien selaaminen 8. Hälytyksen merkkivalo 9. Merkkivalo, virta kytketty 10. Painike, hälytyksen kuittaus 11. Päälle/pois 12. Hätäseis 13. Sähköliitäntä 14. Pääkytkin 15. Sähkökotelo 16. Kylmävesiliitäntä 5-12 C. 17. Lämminvesiliitäntä C. 18. Magneettiventtiilikotelo 19. Pesun käynnistyksen valokenno 20. Vaihtoehtoinen lämminvesiliitäntä (lisävaruste) 21. Vaihtoehtoinen kylmävesiliitäntä (lisävaruste) 22. Poistovesiliitäntä. ø 50mm. 23. Höyryliitäntä (lisävaruste) 24. Lauhdevesiliitäntä (lisävaruste) 25. Loppuhuuhtelun käynnistin 26. Vaihtoehtoinen sähköliitäntä alhaalta päin 25

26 Asennus Sähköliitäntä Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys. Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät laitteen kytkentäkaavioista. Nämä sijaitsevat sähkökotelon luukun sisäpuolella. Säilytä ne sähkötilassa asennuksen jälkeen. Kone on varustettu pääkatkaisijalla (14). Liitä sähkönsyöttökaapeli kohtaan (13). HUOM! Erikoistapauksissa voidaan tietyille koneille tuoda sähkönsyöttö lattiasta. Kaapeli vedetään takalevyn takaa (25). Tarkista pumppujen pyörimissuunta (altaiden ollessa täynnä) jonka tulee ehdottomasti olla pumpussa olevan nuolen mukainen. Pysäytä kone heti ja vaihda kaksi tulevaa vaihetta keskenään jos pumppu pyörii väärään suntaan Vesiliitäntä Höyryliitäntä (lisävaruste) Poistovesiliitäntä Liitä kylmä- ja lämminvesiputket liitäntäkohdissa (20, 21) olevien merkintöjen mukaisesti. Jos kone liitetään letkulla tulee letkun sisähalkaisijan olla vähintään 12 mm. Lämminvesiliitännässä on suodatin. Kylmävesiliitännässä on suodatin, takaiskuventtiili ja tyhjöventtiili. Liitännöissä on sisäkierre. Tulovesiputkiin täytyy asentaa sulkuhana. Veden tulopaineen pitää olla tarpeeksi korkea jotta vettä virtaa riittävästi koneeseen. Vaadittava paine, kts. TEKNISET TIEDOT. Jos vedenpaine on liian matala on käytettävä paineenkorotuspumppua. Jos kone on höyrylämmitteinen, liitä höyryputki ja lauhdevesiputki kohtaan (23). Poistovesiputken tulee olla 50 mm:n metalliputkea, joka kestää mekaanisia iskuja, tai 50 mm:n muoviputkea. Lattiakaivon kapasiteetin tulee olla 3 litraa sekunnissa. Poistovesiputki (22) voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle. Poistovesiputki liitetään kohtaan (A) ja se johdetaan lattiakaivoon, jossa sen pään tulee olla veden pinnan yläpuolella. Poista päätylevyn rei itetty osa kohdassa (B) ja vedä putki reiän läpi Ilmastointi Lisävarusteiden asennus Koneessa on lauhdutinpatteri ja poistoilmapuhallin. Tällä vähennetään vapaan höyryn purkautumista koneesta huonetilaan. Huoneen poistoilmakanavat sijoitetaan mieluimmin koneen syöttö- ja purkupäiden kohdille sekä koneen yläpuolelle lauhdeilman poiston kohdalle. Jos koneen päälle asennetaan kupu tulee sen kattaa sekä astioiden syöttö- että poistoaukkoa. Kuvun etureunan tulee olla vähintään 500 mm koneen etupuolella jotta kone voidaan huoltaa ja korjata. Rajakytkin Rajakytkin asennetaan alempaan riviliittimeen, joka on kemiallisen pesun altaan etupuolella. Kun liität rajakytkimen, poista kytkentäkohtien liitoskappale. Katso koneen sähkökaavio. HUOMIO: Koneen ohjausjännite on 24 V. 26

27 Asennus Kuljettimet Asenna syöttö- ja purkukuljettimet (kuljettimet ja kaaret) virtapiirikaavion ohjeiden mukaisesti. Nämä ohjeet pätevät koneille, joissa on moottorikytkin ja kontaktorit laitteistolle. Asenna syöttö- ja purkulaitteiden syöttöjännitteen liitännät virtapiirikaavion ohjeiden mukaisesti. HUOMIO: Koneen ohjausjännite on 24 V. Kun asennat moottorikytkintä ja kontaktoreja, käytä virtapiirikaaviossa mainittuja komponentteja ja noudata kytkentäohjeita. Tämä vaikuttaa valmistajan vastuuseen - katso TURVALLISUUS. Hätäseis Lisähätäpysäytys voidaan asentaa alempaan riviliittimeen, joka on kemiallisen pesun altaan etupuolella. Vaihda kytkentäkohtien liitoskappale hätäpysäytyksen liitoskappaleeseen. Katso koneen sähkökaavio. HUOMIO: Koneen ohjausjännite on 24 V Virtausten säätö Lauhdutinpatterin jäähdyttäminen Säädä venttiiliä siten, että lauhdutinpatterin jäähdyttämiseen tarkoitettu veden virtaus on 3,7 ±0,2 l/min. Kemiallisen pesualtaan veden vaihtuvuus Loppuhuuhtelun ylivuoto kemiallisen pesun altaaseen tulisi olla 2 litraa/min riippumatta koneen koosta. Ohivirtaus Virtaus loppuhuuhtelusta esipesuun/viemäriin tulisi olla ,3 l/min. Loppuhuuhtelu Loppuhuuhtelun virtausta säädetään magneettiventtiilikotelossa olevalla paineenalennusventtiilillä (18). Koneen kuljettimen tulee olla käynnissä. Aktivoi valokenno (19) astioiden syöttöpäässä ja loppuhuuhtelun käynnistinvipu (24) loppuhuuhteluluukun takana. Sulje luukut. Syötä useampia koreja koneen läpi. Paina painiketta (6). Näytössä lukee: ASETUSARVOT, VIANMÄÄRITYS, RELETESTI, TILASTOTIEDOT. Valitse TILASTOTIEDOT painamalla painiketta (6). Paina painiketta (7) ja vieritä alaspäin, kunnes teksti DI16 KORTTI1 BV02 VIRTAUSMITT näkyy näytöllä. Lue virtaus litroina minuutissa ja säädä sitä paineenalennusventtiilillä, jos tarpeen. Virtauksen tulisi olla 7,0 ± 0,2 l/min. Tarkistuksen ja säädön jälkeen pidä painiketta (6) pohjassa, kunnes vastaava merkkivalo sammuu. Deaktivoi valokenno ja aseta käynnistinvipu alkuperäiseen asentoonsa. Loppuhuuhtelun lämpötilan säätöohjeet, kts SÄÄTÖOHJEET. 27

28 Asennus 4.8. Pesu- ja huuhteluaineannostelijoiden asennus 1. Lämminvesiliitäntä 2. Vaihtoehtoinen sijoituspaikka pesuaineannostelijalle 3. Kiinteän pesuaineen letkulle tarkoitettu ø 25 mm:n reikä 4. Huuhteluaineen letkulle tarkoitettu ø 19 mm:n reikä 5. Tulpattu liitin ø 18mm kiinteän pesuaineen letkulle. 6. Huuhteluaisneannostelijan liitäntä. 7. Tulpattu ø 11 mm:n liitäntä nestemäiselle pesuaineelle. 8. Tulpattu ø 22mm reikä mittauskennolle. Mittauskenno liitetään riviliittimeen (10). 9. DETERGENT -tarra. Merkki sijaitsee kemiallisen pesun altaan takaseinän sisäpuolelle ja osoittaa vaihtoeshtoista paikkaa pesuaineliitännälle. Poraa reikä kemiallisen pesun altaan takaseinään tulpatun reiän kohdalta 10. Pasu- ja huuhteluaineannestolijoiden liitäntäpiste 28

29 Asennus Laitteiston sähköliitännät Koneessa on valmius pesuaine- ja huuhteluaineannostelijoiden kytkemiseen, mutta niitä ei toimiteta koneen mukana. Sijoita laitteistot seinälle koneen taakse astioiden poistopuolelle ettei tarvitse tehdä ylimääräisiä reikiä koneeseen. Liittimet pesu- ja huuhteluaineannostelijoille. HUOM! 230V Pesuaineannostelija Vesiliitäntä (1) pesuaineannostelijalle on lämminvesisyötössä. Lämmivesisyöttö 29

30 Asennus Tulpatut reiät pesu- ja huuhteluaineletkuille. Tarra, joka osoittaa vaihtoehtoisen paikan pesuainesyötölle. Mittauskennon tulpattu reikä 30

31 Asennus Huuhteluaineannostelija Liitäntä huuhteluaineannostelijalle (6) sijaitsee läpivirtauskuumentimen liittimessä.. Huuhteluaneliitäntä A = alempi vedenkuumennin 4.9. Koekäyttö Valmistele kone koekäyttöä varten KÄYTTÖOHJEIDEN mukaisesti. Ohjeissa kerrotaan toimet, jotka sinun pitää tehdä koneen käyttöä varten. 31

32 Asennus Ensimmäinen käynnistys Asiakkaan tulee täyttää ja allekirjoittaa oheinen lista koneen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Koneen tyyppi: Numero: Asennuspäivämäärä: Asiakas Postiosoite: Puhelin: Yhteyshenkilö: Jälleenmyyjä Puhelin: Yhteyshenkilö: Asennusyhtiö Puhelin: Yhteyshenkilö: Huoltoyhtiö Puhelin: Pesuainetoimittaja Puhelin: Asiakkaan allekirjoitus Nimen selvennös Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti. Käy sen jälkeen läpi seuraavat asiat: 1. Tarkista: Vesi- ja höyryliitännät sekä tyhjennysyhde Että kone on suorassa Että suljetut luukut ovat suorassa linjassa Että pöydät, kuljettimen kaarteet jne. on asennettu oikein Pesu- ja huuhteluaine Että suodattimet, ylivuotoputki ja allassiivilät ovat paikoillaan Että automaattisulakkeet ovat pois päältä Että ylikuumenemissuojat on palautettu 32

33 Asennus 2. Koneen täyttö: Kytke koneeseen virta kääntämällä pääkytkimestä ja painamalla painiketta (11). Paina painiketta (3) tai (4). Sulje luukut. Täytä kone vedellä KÄYTTÖOHJEIDEN mukaisesti. HUOMIO: Järjestelmän täyttäminen kestää noin 10 minuuttia. Koneissa, joissa on ELEKTRONIIKKA, vedenkuumentimet täyttyvät automaattisesti, kun luukut on suljettu. Koneessa on täyttötarkistustoiminto vedenkuumentimille. Toiminnon ollessa päällä kone tarkistaa, että vedenkuumentimet ovat täynnä vettä, ennen kuin lämmitysvastus alkaa lämmetä. HUOMIO: Jos täyttövaihe keskeytetään pääkytkimellä alkaa tarkistus alusta. Kun täyttötarkistus on suoritettu, kytke vedenkuumentimien sulakeautomaatit päälle. 3. Käynnistä kone: Tarkista pumppujen pyörimissuunta. HUOMIO: Jos pyörimissuunta on väärä, vaihda vaihe lukittavasta pääkytkimestä. Tarkista ylikuormituskytkin. 4. Lukitse käynnistinvipu ja valokenno aktivoituun asentoon: Käytä konetta yhtäjaksoisesti 10 minuutin ajan. Tarkista ja säädä veden virtaama ja lämpötila. Loppuhuuhtelu noin 7 l/min. (tehdasasetus) Välihuuhtelu noin 4 l/min. (WD-241E, WD-331E, WD-421E) Esihuuhtelu noin 4 l/min. (WD-151E (lisävaruste)) 5. Pese useampi koneellinen astioita ja tarkista, että: Kori pysähtyy oikeaan paikkaan valokennon jälkeen. Koneessa ei ole vesivuotoja. Ovikytkin toimii. Rajakytkin toimii. Höyrypurkaukset koneesta Veden lämpötila pysyy vakaana. Pestyt astiat ovat puhtaita. Pestyt astiat ovat kuivia. 6. Lopputarkistus: Tyhjennä kone, paina painiketta (11) ja sammuta koneesta virta pääkytkimellä. Kiristä kaikki automaattisulakkeiden ja releiden kytkennät. Aseta kaikki automaattisulakkeet ON (päällä) -asentoon. Aseta koneen mukana toimitetut ohjeet näkyvälle paikalle. 7. Kouluta astianpesuhenkilökunta Dokumentaatio Varmistaaksesi, että konetta käytetään oikein, on erittäin tärkeää, että konetta käyttävillä henkilöillä on mahdollisuus käyttää koneen mukana tullutta dokumentaatiota. Asennus- ja käyttöohjeet tulee säilyttää koneen lähellä. Jos koneen mukana on toimitettu huolto-ohjeet, ne tulee antaa koneesta vastaavalle huoltohenkilölle. Jos koneen mukana on toimitettu varaosakirja, se tulee antaa koneesta vastaavalle huoltohenkilölle. Jos koneen mukana on toimitettu WEB Tool manual, se tulee säilyttää koneen lähellä. 33

34 Tekniset tiedot 5. Tekniset tiedot Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Tekniset tiedot Pumpun moottori, esipesu (kw), WD-211E - WD-421E 1,5 Pumpun moottori, kemiallinen pesu 1 (kw) 1,5 Pumpun moottori, kemiallinen pesu 2 (kw), WD-331E - WD-421E 1,5 Pumpun moottori, kemiallinen pesu 3 (kw), WD-421E 1,5 Pumpun moottori, kiertovesihuuhtelu( (kw) 0,11 Lauhdutinpuhallin (kw) 0,12 Syöttömoottori (kw) 0,12 Vedenlämmitin 1 (kw), WD-151E 9 Vedenlämmitin 1 (kw), WD-211E - WD-421E 12 Vedenlämmitin 2 (kw), WD-151E 9 Vedenlämmitin 2 (kw), WD-211E - WD-421E 12 Altaan lämmitys, kemiallinen pesu1 (kw), WD151E - WD-241E 12 Altaan lämmitys, kemiallinen pesu 1 (kw), WD331E- WD-421E 9 Altaan lämmitys, kemiallinen pesu 2 (kw), WD331E- WD-421E 9 Altaan lämmitys, kemiallinen pesu 3 (kw), WD-421E 9 Lämmön talteenotto, jäähdytyspinta (m²) 25 Puhallin, lämmön talteenotto, virtaus (m³/tunti) 100 Altaan tilavuus, esipesu (litraa), WD-211E 51 Altaan tilavuus, esipesu (litraa), WD-241E - WD-421E 77 Altaan tilavuus, kemiallinen pesu 1 (litraa) 100 Altaan tilavuus, kemiallinen pesu 2 (litraa), WD-331E- WD-421E 100 Altaan tilavuus, kemiallinen pesu 3 (litraa), WD-421E 100 Altaan tilavuus, loppuhuuhtelu (litraa) 6 Paino, kone käytössä (kg), WD-151E 490 Paino, kone käytössä (kg), WD-211E 625 Paino, kone käytössä (kg), WD-241E 655 Paino, kone käytössä (kg), WD-331E 900 Paino, kone käytössä (kg), WD-421E 1020 IP-suojaluokka 55 34

35 Tekniset tiedot Kapasiteetti ja käyttötiedot Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-151E Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-211E Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-241E Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-331E Normaali pesukapasiteetti (koria tunnissa) *, WD-421E Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-151E 80 Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-211E 120 Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-241E 140 Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-331E 190 Kapasiteetti DIN standardin mukaan (koria tunnissa), WD-421E 245 Kylmän veden kulutus, normaali loppuhuuhtelu (litraa koria kohti) 1,8 Höyrynkulutus **, (kg/tunti), WD-151E 50 Höyrynkulutus **, (kg/tunti), WD-211E - WD-241E 60 Höyrynkulutus **, (kg/tunti), WD-331E 70 Höyrynkulutus **, (kg/tunti), WD-421E 75 Pintalämpötila 20 C huonelämpötilassa ( C) 35 Äänitaso (db(a)) *** 68 * Maksimikapasiteetti 240 koria tunnissa. ** Höyrylämmitteisille koneille. ***Mitattu 1 metrin päästä koneesta. Liitäntä, sähkölämmitteinen laite Kokonaisteho (kw), WD-151E 32,6 Kokonaisteho (Kw), WD-211E - WD-241E 40,1 Kokonaisteho (kw), WD-331E 47,6 Kokonaisteho (kw), WD-421E 58,1 Pääsulake 400V 3N~ (A) *, WD-151E 50 Pääsulake 400V 3N~ (A) *, WD-211E - WD-241E 63 Pääsulake 400V 3N~ (A) *, WD-331E 80 Pääsulake 400V 3N~ (A) *, WD-421E 100 Max.liitäntäpinta-ala 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35 * Muu jännite tilauksesta. 35

36 Tekniset tiedot Liitäntä, höyrylämmitteinen laite kPa * Kokonaisteho (kw), WD-151E 1,85 Kokonaisteho (kw), WD-211E - WD-241E 3,4 Kokonaisteho (kw), WD-331E 4,85 Kokonaisteho (kw), WD-421E 6,0 Pääsulake 400V 3N~ (A) **, WD-151E 16 Pääsulake 400V 3N~ (A) **, WD-211E - WD-421E 20 Max.liitäntäpinta-ala 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35 Höyryliitäntä (sisäkierre), WD-151E - WD-241E3 R ¾ Höyryliitäntä (sisäkierre), WD-331E - WD-421E R 1 Lauhdevesiliitäntä (sisäkierre) R ½ * Muu paine tilauksesta ** Muu jännite tilauksesta. Liitäntä, vesi, poistovesi ja ilmanvaihto Suositeltava veden laatu (kovuus) ( dh) 2-7 Lämminvesiliitäntä C (sisäkierre) R ½ Kylmävesiliitäntä 5-12 C (sisäkierre) R ½ Poistovesiliitäntä, PP putki (ø mm) 50 Vedenpaine (kpa) Veden virtaus (litraa/minuutti) 11 Lattiakaivo, kapasiteetti (litraa/sek) 3 Koneen ilmanvaihtotarve (m³/h), WD-151E 1000 Koneen ilmanvaihtotarve (m³/h), WD-211E - WD-241E 1200 Koneen ilmanvaihtotarve (m³/h), WD-331E 1400 Koneen ilmanvaihtotarve (m³/h), WD-421E 1600 Kuljetusmitat ja -paino, vakio toimitus * Mitat ** (LxSxK (m)), WD-151E 2,1x0,8x2,0 Mitat ** (LxSxK (m)), WD-211E 2,7x0,8x2,0 Mitat ** (LxSxK (m)), WD-241E 3,0x0,8x2,0 Mitat ** (LxSxK (m)), WD-331E 3,9x0,8x2,0 Mitat ** (LxSxK (m)), WD-421E 4,8x0,8x2,0 Paino ** (kg), WD-151E 400 Paino** (kg), WD-211E 510 Paino** (kg), WD-241E 550 Paino ** (kg), WD-331E 680 Paino** (kg), WD-421E 790 * Vakiotoimitus tapahtuu yhdessä osassa. Pyydettäessä pienimmissä osissa. ** Pakkaus mukaanluettuna. 36

37

38

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS-/PYSÄYTYSPAINIKETTA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 09 696 090 Pidä huolta ympäristöstäsi

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC

ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen astianpesukoneen käyttämistä. Säilytä opas tulevia tarpeita varten. 1 SISÄLTÖ ASTIANPESUKONE TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 10 252 050 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB961W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834794

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB961W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834794 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NOSTATUSKAAPPI. Asennus- ja käyttöohjeet

NOSTATUSKAAPPI. Asennus- ja käyttöohjeet NOSTATUSKAAPPI CHEF 200 3751975 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 085317/01 Alkaen: 05. 05. 2008 Rev.: 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne.

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

KIERTOILMAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

KIERTOILMAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet KIERTOILMAUUNI CHEF 40 CHEF 50 CHEF 240 3751958, 3751962, 3751965, 3751978, 3751986 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 095323/02 Alkaen: 01. 06. 2009 Rev.: 3.0 2.4.2012 Rev. 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme,

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot