AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL"

Transkriptio

1 AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

2 Ilmansuuntausläppä Suodatinritilä Raitisilmajärjestelmä Virtajohto Ulko Sisä NÄYTTÖ PUNAINEN LED-VALO Virransyöttö on kytketty. VIHREÄ LED-VALO Kompressori on päällä. KELTAINEN LED-VALO Ajastin on päällä. SININEN LED-VALO Yötila on päällä. Vesivaaka 3 :N KALLISTUS

3 NOSTA YLÖS TÄSTÄ NOSTA YLÖS TÄSTÄ Pehmeä liitin Kova liitin Kumikuppi Vesi NOSTA YLÖS TÄSTÄ NOSTA YLÖS TÄSTÄ

4 Sisällysluettelo Suomi 1. YLEISTIETOJA 1.1 JOHDANTO 1.2 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1.3 LAITTEEN VASTAANOTTO 1.4 KÄSITTELY 1.5 OSALUETTELO 1.6 TEKNISET TIEDOT 2. ASENNUS 2.1 ILMASTOINTILAITTEEN SIJOITUS 2.2 PAPERIMALLI 2.3 SEINÄN PORAUS 2.4 TELINEEN KIINNITYS 2.5 PUTKIEN ASENNUS 2.6 RITILÖIDEN KIINNITYS 2.7 ILMASTOINTILAITTEEN KIINNITYS TELINEESEEN 3. KÄYTTÖ JA HUOLTO 3.1 NESTEKIDEKUVAKKEIDEN ESITTELY 3.2 KAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT 3.3 LÄMMITYSTILA 3.4 JÄÄHDYTYSTILA 3.5 KUIVAUSTILA 3.6 PUHALLUSTILA 3.7 UNITILA 3.8 AUTOMAATTINEN TILA 3.9 AJASTIMEN LOPETUSAJAN ASETUS 3.10 AJASTIMEN ALOITUSAJAN ASETUS 3.11 RAITISILMAJÄRJESTELMÄ 3.12 PARISTOJEN ASENNUS JA VAIHTO 3.13 HUOLTO 3.14 ONGELMANRATKAISU 3.15 TAKUUEHDOT 1. YLEISTIETOJA 1.1 JOHDANTO HUOMAA: Älä hävitä mitään pakkausmateriaaleja, ennen kuin ilmastointilaitteen asennus on valmis. Kun olet poistanut pakkausmateriaalin, tarkista, että pakkauksen sisältö on koskematon ja että kaikki osat ovat tallessa. (Katso osaluettelo.) Jos joitain osia puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään. Ilmastointilaite on suunniteltu jäähdyttämään tai lämmittämään huoneilmaa, ja sitä saa käyttää vain sille varattuun tarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa omaisuusvahingosta tai henkilöille tai eläimille aiheutuneista vammoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä asennuksesta, säädöstä ja huollosta tai virheellisestä käytöstä. Tämä ilmastointilaite sisältää R410A-kylmäainetta: käyttöiän loppuessa tämä ilmastointilaite on hävitettävä tiukan tuotteen kierrätystä koskevan määräyksen mukaisesti. Käsittele laitetta varovasti hävittämisen aikana. Kierrätysmääräyksiin liittyviä ohjeita saat paikalliselta viranomaiselta. Älä kytke ilmastointilaitteeseen virtaa, ennen kuin se on kokonaan asennettu ja ennen kuin olet asettanut sen oikeaan sijoituspaikkaan. Ennen kuin käynnistät laitteen, tarkista, että se on maadoitettu oikein paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti.

5 1.2 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Asenna laite vain, jos se vastaa paikallisia säädöksiä, lakeja ja standardeja. Laitetta saa käyttää ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Tarkista verkkojännite ja taajuus. Laitteen saa kytkeä ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite on V / 50 Hz. TÄRKEÄÄ - Laite on AINA maadoitettava. Laitetta ei saa kytkeä, jos virtalähdettä ei ole maadoitettu. Pistokkeen on aina oltava helppopääsyisessä paikassa, kun laite on kytkettynä sähköverkkoon. Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata niitä. - Ilmastointilaite sisältää jäähdytysainetta, ja se voidaan luokitella paineistetuksi laitteeksi. Ota aina yhteyttä valtuutettuun asentajaan ilmastointilaitteen asennusta ja huoltoa varten.. On suositeltavaa, että valtuutettu ilmastointilaitehuolto tarkastaa ja huoltaa ilmastointilaitteen vuosittain. Tarkista ennen laitteen kytkemistä seuraavat seikat: - Verkkovirran jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä. - Pistorasia ja virtalähde ovat yhteensopivia laitteeseen merkityn jännitteen kanssa. - Virtajohdon pistoke sopii seinässä olevaan pistorasiaan. - Laite on asetettu tukevalle ja tasaiselle pinnalle. Valtuutetun sähköalan ammattilaisen on tarkistettava laitteen virransyöttö, jos epäilet verkkovirran yhteensopivuutta. - Laite on valmistettu Euroopan yhteisön turvallisuusstandardien mukaisesti. Käytä laitetta kuitenkin varovasti, kuten mitä tahansa muutakin sähkölaitetta. - Älä peitä ilman sisäänmeno- ja ulostuloritilöitä. - Älä koskaan päästä laitetta kosketuksiin kemikaalien kanssa. - Älä työnnä käsiä, sormia tai esineitä laitteen aukkoihin. - Älä työnnä esineitä laitteen aukkoihin. - Älä koskaan kytke laitetta sähköverkkoon käyttämällä jatkojohtoa. Jos sopivaa maadoitettua pistorasiaa ei ole käytettävissä, pyydä valtuutettua sähkömiestä asentamaan sellainen. - Huolehdi lasten turvallisuudesta laitteen lähellä, kuten muitakin sähkölaitteita käytettäessä. - Laitetta saa korjata ja/tai huoltaa vain valtuutettu huoltoedustaja tai Zibro-toimittaja. Noudata laitteen käyttöohjeessa mainittuja käyttö- ja huolto-ohjeita. - Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä. - Valtuutetun sähkömiehen tai laitteen toimittajan on vaihdettava vaurioitunut virtajohto tai pistoke. - Älä käynnistä tai sammuta ilmastointilaitetta kytkemällä sen virtapistoke pistorasiaan tai irrottamalla virtapistoke pistorasiasta. Käytä ainoastaan ilmastointilaitteen tai sen kaukosäätimen omia käyttöpainikkeita. - Älä avaa ilmastointilaitetta sen käytön aikana. Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen avaamista. - Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ilmastointilaitteen puhdistuksen tai huollon ajaksi. - Älä aseta kaasupolttimia, uuneja tai liesiä laitteen ilmavirtaukseen. - Älä käytä painikkeita tai kosketa ilmastointilaitetta märillä käsillä. - Huomaa, että ulkoyksikkö pitää ääntä toimiessaan. Tämä saattaa olla paikallisten säädösten vastaista. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laite täyttää paikalliset säädökset. - On suositeltavaa välttää oleskelua suoraan ilmavirrassa. - Älä koskaan juo ilmastointilaitteen poistovettä. HUOMIO! - Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto, pistoke, kotelo tai ohjauspaneeli on vaurioitunut. - Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa takuun raukeamiseen. 1.3 LAITTEEN VASTAANOTTO Ilmastointilaite toimitetaan suojapakkauksessa ja sen mukana toimitetaan käyttöohje. Tämä ohjekirja on olennainen osa laitetta ja se on luettava ja säilytettävä huolellisesti. Kun poistat ilmastointilaitteen pakkauksesta, tarkista, että ilmastointilaite ja varaosat ovat tallessa ja ehjiä.

6 1.4 KÄSITTELY Huomioi ilmastointilaitteen paino, ennen kuin yrität nostaa sitä. Huomioi varotoimet, jotta et vahingoittaisi laitetta ja välttäisit henkilövammat. Suosittelemme, että poistat pakkausmateriaalin vasta sitten, kun ilmastointilaite on sijoitettu asennuspaikkaan. Poista varovasti ilmastointilaitteen päälle kiinnitetyt teipit. Hävitä pakkausmateriaali asianmukaisesti äläkä jätä sitä lasten ulottuville, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 1.5 OSALUETTELO (P0) 1. KIINNITYSTELINE 2. KAUKO-OHJAIN 3. KAUKO-OHJAIMEN PIDIKE 4. POISTOPUTKI 5. ULKOINEN RITILÄ 6. ILMAN SISÄÄNTULOPUTKI (160 mm) 7. ILMAN ULOSMENOPUTKI (150 mm) 8. RUUVISARJA 9. RITILÄN KIINNITYSJOHTO 10. KÄYTTÖOHJE 11. PAPERIMALLI SEINÄPORAUKSEEN (katso sivu ) Tämä laite täyttää direktiivin 2006/95/EY ja lisäosien 92/31/ETY ja 93/68/ETY vaatimukset. Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä laitteet, mikäli sellainen mahdollisuus on. Tarkista tiedot kierrätysmahdollisuuksista paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Kauko-ohjaimessa käytettävät paristot sisältävät ympäristölle haitallisia materiaaleja. Ne on poistettava kauko-ohjaimesta käyttöiän loppuessa ja hävitettävä asianmukaisesti. 1.6 TEKNISET TIEDOT (P1, P2) Malli AWDH 124 Jäähdytysteho* (W ; BTU/h) 2400 ; 8200 Lämmitysteho* (W ; BTU/h) 2350 ; 8000 Nimellisjännite (V) 230 Jäähdytyksen ottoteho** (kw) 1,02 Jäähdytyksen ottovirta** (A) 4,48 Lämmityksen ottoteho** (kw) 0,94 Lämmityksen ottovirta** (A) 4,11 Melutaso (m 3 /h) 430 Ljudnivå min-max (db A) Kosteudenpoistokapasiteetti*** (L/24h) 57 Valinnainen lämpötila kauko-ohjain ( C) Sulake (V) 250 (T3,15L) Kylmäaine R410A GWP-indeksi (globaali lämmityspotentiaali) 1975 Mitat K/L/S (mm) 548x1008x234 Paino (Kg) 45 * EN ** Viitteellinen arvo *** Kosteudenpoisto, lämpötila 32 C ja suhteellinen kosteus 80 % Ympäristötiedot: Tämä laite sisältää Kioton sopimuksen alaisia fluoroituja kasvihuonekaasuja. Laitteen saa huoltaa tai purkaa ainoastaan koulutettu ammattilainen. Tämä laite sisältää R410A-kylmäainetta edellä olevan taulukon mukaisen määrän. R410A-kylmäainetta ei saa vapauttaa ulkoilmaan. R410A on fluoroitu kasvihuonekaasu, jonka GWP-indeksi on 1975.

7 2. ASENNUS 2.1 ILMASTOINTILAITTEEN SIJOITTAMINEN (P3) Jotta ilmastointilaite toimisi mahdollisimman tehokkaasti, ehkäise mahdolliset toimintokatkokset ja vaaratilanteet sijoittamalla laite oikein. Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti, sillä muussa tapauksessa saattaa esiintyä mahdollisia asennusongelmia. - Ilmastointilaite on asennettava ulkoseinään, jonka ulkopuolella on vähintään 2 metriä vapaata tilaa. - Ilmastointilaite on asennettava keskeiseen paikkaan olohuoneeseen, kuten paperimallissa on esitetty. - Ilmastointilaitteen asennusseinän on oltava tukeva ja kestettävä laitteen paino. Kun olet valinnut parhaan mahdollisen asennuspaikan edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti, varmista, että seinää voidaan porata valitulta alueelta ilman, että siitä aiheutuu häiriötä muille rakenteille tai asennuksille (pylväät, pilarit, putket, johdot jne.). Varmista myös, että seinän ulkopuolella ei ole esteitä, jotka saattavat estää ilman kiertämisen porattujen reikien läpi, esimerkiksi kasveja ja niiden lehtiä, laattoja tai paneeleita, poistoputkia, rännejä ja ritilöitä jne.). Mahdolliset esteet saattavat häiritä ilmastointilaitteen asianmukaista toimintaa. 2.2 PAPERIMALLI (P4) Kiinnitä malli seinään, kun olet varmistanut seuraavat seikat: - Älä poraa reikiä, ennen kuin olet täysin varma, että porattavalla alueella tai seinän rakenteessa ei ole esteitä, esimerkiksi sähköjohtoja, vesi- ja kaasuputkia tai tukipalkkeja tai -pilareita. - Käytä vesivaakaa, sillä ilmastointilaitteen on oltava vaakasuorassa. - Noudata asennusohjeita. 2.3 SEINÄN PORAUS (P5) Huomaa: Jos poraat reiän lattiatason yläpuolelle, varmista, että alue on varmistettu ja että ulkopuolta valvotaan reikien porauksen aikana, kunnes poraus on valmis. SISÄÄNTULO- JA ULOSMENOAUKOT - Käytä asianmukaisia työkaluja (timanttikärki tai kairaporat, joilla on suuri vääntömomentti ja säädettävä kierrosnopeus). - Kiinnitä malli seinään ja tarkista etäisyys lattiasta ja katosta. Varmista, että malli on vaakasuorassa käyttämällä vesivaakaas. - Merkitse kunkin porattavan reiän keskikohta käyttämällä tappiporaa. Poraa kaksi reikää ilman sisääntuloa ja ulosmenoa varten käyttämällä kairauskruunua, jonka halkaisija on 162 mm. Suosittelemme, että reiät porataan siten, että ne kallistuvat 3 5 astetta alaspäin, mikä estää veden takaisinvirtauksen putkista.

8 POISTOREIKÄ (P13) Tässä ilmastointilaitteessa on kaksoisjärjestelmä, joka poistaa tiivistyneen kosteuden automaattisesti. Ennen kuin asennat ilmastointilaitteen, varmista, mikä järjestelmä sopii omaan asennukseesi. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Järjestelmä A: poraa seinän läpi reikä, jonka halkaisija on 30 mm, paperimallissa ilmoitettuun kohtaan. Poisto tapahtuu painovoiman avulla. Siksi poistoputken on kallistuttava vähintään 3 astetta alaspäin koko pituudeltaan: liitä poistoputki (kumiliittimestä) ilmastointilaitteeseen (takaosa), kun olet poistanut mustan kumitulpan (katso kuva P13). Näin voit poistaa tiivistyneen kosteuden haluamaasi paikkaan, joka ei häiritse naapureita. Järjestelmä B: jos poistoputkea ei voida asentaa järjestelmän A mukaisesti, älä poista mustaa kumitulppaa (kuva P13). Tiivistynyt kosteus siirtyy ulos kahta suurta putkea pitkin (katso kuva P14). Jos valitset tämän järjestelmän, varmista, että tiivistyneen kosteuden poisto ei häiritse naapureita. 2.4 TELINEEN KIINNITYS (P6) -Poraa reiät kiinnitystelineen asentamiseksi seinään. Poraa mieluiten kuusi reikää, jotka on merkitty mustalla paperimallissa. Jos seinä ei ole tarpeeksi tukeva, suosittelemme, että käytät ylimääräisiä kiinnityspultteja ja reikiä, jotka on merkitty harmaalla paperimallissa. -Kiinnityspultteja varten on porattava 8 mm:n reiät; tarkista seinä ja varmista, sopivatko mukana toimitetut pultit vai vaaditaanko erilaista kiinnitystä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kiinnityksen rakenteen aliarvioinnista. 2.5 PUTKIEN ASENNUS -Kun olet porannut reiät, työnnä niiden läpi ilmastointilaitteen mukana toimitetut muoviputket. -Halkaisijaltaan 160 mm:n putki (raitisilman sisääntulo) on asennettava oikeaan reikään. Putkien pituuden on vastattava seinän syvyyttä plus 10 mm. Sahaa mukana toimitettavat putket oikean pituisiksi tavallisella rautasahalla. Muista, että sahatuissa putkissa on oltava sama kallistus alaspäin kuin rei'issä (vähintään 3 astetta). -Putken halkaisija vastaa lähes täysin 162 mm:n nimellisellä halkaisijalla varustetun kairaporan halkaisijaa, joten putkea on mahdollisesti hieman pakotettava (vaikeissa tapauksissa) reikään; naputa putkea reikään varovasti käyttämällä tavallista kumivasaraa ja pientä puupalaa. -Aseta vasen putki (ilman ulosmenoputki) samalla tavalla käyttämällä mukana toimitettua, halkaisijaltaan 150 mm:n putkea. Putken halkaisija on hieman pienempi kuin 162 mm:n nimellisellä halkaisijalla varustetun kairaporan halkaisija. -Keskitä putket seinässä oleviin reikiin ja eristä ja tiivistä putkien ympärykset polyuretaanivaahdolla, jotta ilma ja kosteus eivät pääse tunkeutumaan läpi, ja viimeistele sisäseinä laastilla. 2.6 RITILÖIDEN KIINNITYS (P7,P8,P9,P10) Kiinnitä kaksi ulkoista ritilää toimimalla seuraavasti: tutustu, miten ritilä kiinnitetään putkeen ennen asennusta. Työnnä johdot ritilän keskiosan läpi. Toinen ritilä kiinnitetään putken ulkopuolelle ja toinen sisäpuolelle. Ilman sisääntuloaukko on suurempi, joten ritilä kiinnitetään ilman sisääntuloputken ulkopuolelle. Työnnä mukana toimitettu johto aukkoon. Taita ulkoritilä keskeltä kahtia ja ota vapaalla kädellä kiinni johdosta. Työnnä kätesi putken sisään ritilän kanssa ja työnnä kokonaan ulos asti. Anna ritilän aueta ja vedä johtoa itseäsi kohti. Toinen ritilä kiinnitetään putken ulkopuolelle ja toinen sisäpuolelle. Sovita kaksi ritilää putkien päähän; tämä saattaa vaatia jonkin verran tarkkuutta. Ota kiinni johdosta ja työnnä sormesi lapojen väliin ja vedä ritilää itseäsi kohti, kunnes se liukuu kunnolla putkeen. Pidä lavat pystyasennossa. Jos ulkoritilän poistaminen voidaan estää, suosittelemme, että se kiinnitetään seinään halkaisijaltaan 6 mm:n seinätulpalla ja ruuvilla. Kiristä johto ja kiinnitä se sisälaippojen uraan.

9 2.7 ILMASTOINTILAITTEEN KIINNITYS TELINEESEEN (P11,P12) Kun olet varmistanut, että kiinnitysteline on kiinnitetty kunnolla seinään ja että tarvittavat valmistelut sähköliitäntöjä ja tiivistyneen kosteuden poistamista (tarvittaessa) varten on tehty, kiinnitä ilmastointilaite telineeseen. Nosta sitä pitämällä kiinni pohjasta molemmista reunoista. Kallista ilmastointilaitetta hieman itseäsi kohti, sillä se helpottaa laitteen kiinnittämistä telineeseen. Ilmastointilaite voidaan nyt työntää tukevasti seinää vasten. Tarkista asennus huolellisesti varmistaaksesi, että eristävä takapaneeli on tukevasti seinää vasten, että ilmastointilaitteen takaosassa ei ole halkeamia ja että ilmastointilaitteen takaosassa olevat kaksi puoliympyrän muotoista muovirengasta sijaitsevat kahden seinän sisään kiinnitetyn muoviputken sisällä. Laitetta ei saa asentaa pesulaan. Laite tulee sijoittaa siten, että virtapistoke on helposti irrotettavissa. Laite on asennettava kansallisten sähkölaitteita koskevien määräysten mukaisesti. 3. KÄYTTÖ JA HUOLTO 3.1 NESTEKIDEKUVAKKEIDEN ESITTELY Kuvake Merkitys Kuvake Merkitys Jäähdytys Kuivaus Puhallus Automaattinen Puhaltimen nopeus Ilmavirran suunta Ajastimen lopetusaika Ajastimen aloitusaika Lämmitys Unitila Kello Ei käytössä

10 3.2 KAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT TILAPAINIKE: aseta ilmastointilaitteen käyttötila. VIRTAPAINIKE: käynnistä tai sammuta ilmastointi YLÖS-PAINIKE: lisää lämpötilaa ja aikaa. ALAS-PAINIKE: vähennä lämpötilaa ja aikaa. PUHALTIMEN NOPEUSPAINIKE: aseta puhaltimen nopeus. AJASTIMEN ALOITUSAJAN PAINIKE: aseta ilmastointilaitteen toiminnan aloitusaika. AJASTIMEN LOPETUSAJAN PAINIKE: aseta ilmastointilaitteen toiminnan lopetusaika. KELLO-PAINIKE: aseta kellonaika. SÄLEIKÖN KÄÄNTÖPAINIKE: aseta ilmavirran suunta. UNIPAINIKE: säätää lämpötila-asetusta automaattisesti vuoro kausirytmin mukaan. NOLLAUSPAINIKE SÄÄSTÖPAINIKE: kehitetään. 3.3 LÄMMITYSTILA Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. tilaksi lämmitys. Ilmastointilaite toi- Paina tilapainikkeella mii lämmitystilassa. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa.

11 3.4 Jäähdytystila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. Paina tilapainikkeella toimii jäähdytystilassa. tilaksi jäähdytys. Ilmastointilaite tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa. 3.5 Kuivaustila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. tilaksi kuivaus. Ilmastointilaite toi- Paina tilapainikkeella mii kuivaustilassa. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Puhaltimen nopeuspainike ei ole käytössä. Sisätilojen puhallusnopeus on aina pieni kuivaustilassa. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa.

12 3.6 Puhallustila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. tilaksi puhallus. Ilmastointilaite toi- Paina tilapainikkeella mii puhallustilassa. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa. 3.7 Unitila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. Paina tilapainikkeella tilaksi jäähdytys / lämmitys (lämpöpumppu) / automaattinen. Ilmastointilaite toimii asetustilassa. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Kun painat unipainiketta, tämä kuvake näkyy nestekidenäytössä ja unitoiminto on asetettu. Kun painat painiketta uudelleen, unitoiminto peruuntuu. Jos unitoiminto on otettu käyttöön, puhallin toimii tasaisesti pienellä nopeudella.

13 3.8 Automaattinen tila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. Paina tilapainikkeella tilaksi automaattinen. Ilmastointilaite toimii automaattitilassa. (Katso hätätoiminto.) Toiminto valitsee automaattisesti oikean tilan (jäähdytys, lämmitys, puhallus, kuivaus) huonelämpötilan ja asetuslämpötilan eron mukaan. Lämpötilan asetuspainikkeet ylös-painike ja alas-painike eivät ole käytössä. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa. 3.9 Ajastimen lopetusajan asetus Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. Aseta haluamasi tila painamalla tilapainiketta. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Paina ajastimen lopetusajan painiketta ja aseta ilmastointilaitteen poiskytkentäaika. Paina toistuvasti painiketta ; jokainen painallus lisää aikaa yhden tunnin. Paina toistuvasti painiketta ; jokainen painallus lisää aikaa 10 minuuttia. Kun asetettu aika on kulunut, ilmastointilaitteen virta katkeaa automaattisesti. Jos tätä painiketta painetaan uudelleen, ennen kuin ilmastointilaitteesta katkeaa virta, ajastimen lopetusajan asetus peruuntuu.

14 3.10 Ajastimen aloitusajan asetus Toimintojärjestys Katkaise ilmastointilaitteesta virta. Paina ajastimen aloitusajan painiketta ja aseta ilmastointilaitteen päällekytkentäaika. Paina toistuvasti painiketta ; jokainen painallus lisää aikaa yhden tunnin. Paina toistuvasti painiketta ; jokainen painallus lisää aikaa 10 minuuttia. Aseta toiminnot, kuten tila, lämpötila, puhaltimen nopeus jne. Kun asetettu aika on kulunut, ilmastointilaitteen virta kytkeytyy automaattisesti. Jos ajastimen aloitusajan painiketta painetaan uudelleen, ajastimen aloitusaika peruuntuu Raitisilmajärjestelmäs Auki-asento Raitisilmajärjestelmä Kiinni-asento Sulje painamalla tästä. Kun raitisilmajärjestelmä on käytössä, ilmastointilaite vaihtaa huoneilmaa automaattisesti: näin huoneeseen pääsee uutta, puhdasta ja raitista ilmaa. Raitisilmajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä milloin tahansa. Jos raitisilmajärjestelmä ei ole käytössä, ilmastointilaite käy tehokkaammin. Suosittelemme, että raitisilmajärjestelmää ei käytetä kuin muutama minuutti päivässä Paristojen asennus ja vaihto i - Avaa paristolokeron kansi, pidä kiinni kielekkeestä, ja vedä kansi varovasti ylös. - Aseta kaksi AAA-paristoa siten, että napaisuusmerkinnät vastaavat laitteen muovipinnassa ilmoitettuja merkintöjä. - Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen. - Tarkista seuraava: jos painat VIRTAPAINIKETTA eikä yksikään kuvake ole näkyvissä, aseta paristot uudelleen.

15 3.13 HUOLTO (P15,P16,P17,P18) SUODATTIMIEN PUHDISTUS: Suodattimet on puhdistettava säännöllisesti, jotta ilmastointilaite toimii tehokkaasti. Puhdista suodattimet kahden viikon välein. Toimi seuraavasti: - Kytke ilmastointilaite irti verkkovirrasta. - Poista suodatinritilä (P15) nuolen suuntaisesti. Vapauta kaksi suodatinta kiertämällä nuppia kuvan P17 osoittamalla tavalla. Pese suodattimet (älä käytä kuumaa vettä). Kun suodattimet ovat kuivuneet, aseta ne takaisin paikoilleen. HUOMAUTUS: Älä käytä ilmastointilaitetta ilman suodattimia, sillä se saattaa vahingoittaa laitetta. ULKOINEN PUHDISTUS: - Kytke ilmastointilaite irti verkkovirrasta. - Pyyhi ulkopinnat puhtaaksi kostealla liinalla. - Älä käytä hankausliinaa ja/tai liuottimia, sillä ne saattavat vahingoittaa pintoja. - Älä käytä liian kosteita puhdistuspyyhkeitä tai -sieniä, sillä vesijäämät saattavat vahingoittaa ilmastointilaitetta ja vaarantaa turvallisuuden ONGELMANRATKAISU ONGELMA JA MAHDOLLISET SYYT Ilmastointilaite ei toimi. Ilmastointilaite ei jäähdytä huonetta. Huoneessa on outo haju. Ilmastointilaitteesta tippuu vettä. Kauko-ohjain ei toimi. Ilmastointilaite ei toimi 3 minuuttia kauempaa virran kytkemisestä. MAHDOLLISET RATKAISUT 1. Väärä ajastinasetus / tarkista asetus. 2. Virransyötössä on ongelmia / ota yhteys huoltokeskukseen. 3. Suodatin saattaa olla likainen / puhdista suodatin. 4. Huonelämpötila on liian korkea / odota, kunnes huonelämpötila laskee. 5. Lämpötila on asetettu väärin / tarkista asetus. 6. Ritilöiden edessä saattaa olla esteitä / tarkista ritilät ja poista mahdolliset esteet. Huoneessa on kosteutta, joka tulee seinistä, matoista, huonekaluista tai vastaavista. Ilmastointilaite on asennettu väärin. Poistoputki on liitetty väärin. Paristot ovat kuluneet loppuun. Paristot on asetettu väärin kauko-ohjaimeen. Ilmastointilaitteen suojaus. Odota 3 minuuttia, ja ilmastointilaite käynnistyy uudelleen. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava johto vaaratilanteiden välttämiseksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt eivät ole riittävät tai joilla ei ole tarpeeksi tietoa ja kokemusta laitteen käyttöön, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on opastanut heitä laitteen käyttöön tai valvoo käyttöä. Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteella.

16 3.15 TAKUUEHDOT Ilmastointilaitteessa on kahden vuoden takuu alkaen laitteen ostopäivästä. Takuuaikana kaikki materiaali- ja valmistusvirheet korjataan maksutta tai vaihdetaan. Takuuehdot ovat seuraavat: 1. Hylkäämme kaikki muut korvausvaatimukset, mukaan lukien kaikki oheisvahinkoja koskevat vaatimukset. 2. Takuuaikana suoritetut korjaukset tai vaihdot eivät pidennä takuuta. 3. Takuu raukeaa, jos laitteeseen on tehty muutoksia, laitteeseen on asennettu muita kuin alkuperäisosia tai kolmas osapuoli on korjannut laitetta. 4. Tavallisessa käytössä kuluvat osat, kuten suodatin, eivät kuulu takuun piiriin. 5. Takuu on voimassa vain, jos ostaja esittää alkuperäisen, päivätyn ostokuitin ja jos laitetta ei ole muutettu. 6. Takuu ei koske huolimattomuudesta tai tässä käyttöohjeessa annetuista ohjeista poikkeavista toimista johtuvia vaurioita. 7. Kuljetuskustannukset ja ilmastointilaitteen tai sen osien kuljetukseen liittyvät riskit ovat aina ostajan vastuulla. 8. Muiden kuin sopivien Zibro-suodatinten käytön aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin. 9. Laitteen epäpätevästä asennuksesta tai irrotuksesta johtuvat kylmäaineen hävikit ja/tai vuodot eivät kuulu takuun piiriin. Turhien kulujen välttämiseksi suosittelemme, että luet aina ensin ohjeet huolellisesti. Jos käyttö hjeista ei löydy ratkaisua ongelmaan, toimita ilmastointilaite myyjälle korjausta varten.

17 DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse KLEVE tel: fax: +31 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan HELSINGBORG tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Neubergerjeva Ljubljana tel: +386 (0) fax: +386 (0) TR TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Tepekule is merkezi Anadolu Cad. No: 40 K:3 D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_awdh124_1

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lisätiedot

D 112 - D 116 - DX 118

D 112 - D 116 - DX 118 D 11 - D 116 - DX 118 6 5 3 4 > u 1 : = TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC

AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC 2 6 4 u = GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2 22 42 62 82 102 Hyvä asiakas Onnittelemme Appliance-ilmastointilaitteen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

SM 13 2635 FIN GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

SM 13 2635 FIN GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL SM 13 2635 2 6 5 3 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 62 82 102 Hyvä asiakas Onnittelemme Zibro-ilmastointilaitteen hankinnasta.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 6 3 4 u 1 : = TR BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62

Lisätiedot

SP2035 - SP2041 BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO 4 > FIN

SP2035 - SP2041 BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO 4 > FIN SP2035 - SP2041 6 3 4 > BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO 2 22 42 62 82 Hyvä asiakas Onnittelemme Zibro-ilmastointilaitteen hankinnasta. Olet hankkinut laadukkaan

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

S1825 - S1833 - S1847

S1825 - S1833 - S1847 S1825 - S1833 - S1847 2 6 5 3 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 62 82 102 Hyvä asiakas Onnittelemme Zibro-ilmastointilaitteen

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

R 20 E / R 21 E / R 31 E

R 20 E / R 21 E / R 31 E R 0 E / R 1 E / R 1 E 5 > u 1 = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 1 6 8 50 6 7 86

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Tuotenumerot 105071 & 105076 Sunwind Gylling Oy Niemeläntie 4 20780 Kaarina Hyvä asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE Turvallisuusohjeet o Tämän laitteen käyttö on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. o Lue tarkasti tämän esitteen käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöönottoa. Laitteen väärä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset:

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AGH 7000 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL. 6 = u FIN

AGH 7000 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL. 6 = u FIN AGH 7000 6 = u FIN 4 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL AGH-7000 GB DK SE NO FI 25-30 03-07 08-13 14-19 20-24 USER MANUAL BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

SRE 139R E. 4 > u 1 = FIN

SRE 139R E. 4 > u 1 = FIN SRE 9R E 6 5 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 5 6 7 8

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot