AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL"

Transkriptio

1 AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

2 Ilmansuuntausläppä Suodatinritilä Raitisilmajärjestelmä Virtajohto Ulko Sisä NÄYTTÖ PUNAINEN LED-VALO Virransyöttö on kytketty. VIHREÄ LED-VALO Kompressori on päällä. KELTAINEN LED-VALO Ajastin on päällä. SININEN LED-VALO Yötila on päällä. Vesivaaka 3 :N KALLISTUS

3 NOSTA YLÖS TÄSTÄ NOSTA YLÖS TÄSTÄ Pehmeä liitin Kova liitin Kumikuppi Vesi NOSTA YLÖS TÄSTÄ NOSTA YLÖS TÄSTÄ

4 Sisällysluettelo Suomi 1. YLEISTIETOJA 1.1 JOHDANTO 1.2 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1.3 LAITTEEN VASTAANOTTO 1.4 KÄSITTELY 1.5 OSALUETTELO 1.6 TEKNISET TIEDOT 2. ASENNUS 2.1 ILMASTOINTILAITTEEN SIJOITUS 2.2 PAPERIMALLI 2.3 SEINÄN PORAUS 2.4 TELINEEN KIINNITYS 2.5 PUTKIEN ASENNUS 2.6 RITILÖIDEN KIINNITYS 2.7 ILMASTOINTILAITTEEN KIINNITYS TELINEESEEN 3. KÄYTTÖ JA HUOLTO 3.1 NESTEKIDEKUVAKKEIDEN ESITTELY 3.2 KAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT 3.3 LÄMMITYSTILA 3.4 JÄÄHDYTYSTILA 3.5 KUIVAUSTILA 3.6 PUHALLUSTILA 3.7 UNITILA 3.8 AUTOMAATTINEN TILA 3.9 AJASTIMEN LOPETUSAJAN ASETUS 3.10 AJASTIMEN ALOITUSAJAN ASETUS 3.11 RAITISILMAJÄRJESTELMÄ 3.12 PARISTOJEN ASENNUS JA VAIHTO 3.13 HUOLTO 3.14 ONGELMANRATKAISU 3.15 TAKUUEHDOT 1. YLEISTIETOJA 1.1 JOHDANTO HUOMAA: Älä hävitä mitään pakkausmateriaaleja, ennen kuin ilmastointilaitteen asennus on valmis. Kun olet poistanut pakkausmateriaalin, tarkista, että pakkauksen sisältö on koskematon ja että kaikki osat ovat tallessa. (Katso osaluettelo.) Jos joitain osia puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään. Ilmastointilaite on suunniteltu jäähdyttämään tai lämmittämään huoneilmaa, ja sitä saa käyttää vain sille varattuun tarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa omaisuusvahingosta tai henkilöille tai eläimille aiheutuneista vammoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä asennuksesta, säädöstä ja huollosta tai virheellisestä käytöstä. Tämä ilmastointilaite sisältää R410A-kylmäainetta: käyttöiän loppuessa tämä ilmastointilaite on hävitettävä tiukan tuotteen kierrätystä koskevan määräyksen mukaisesti. Käsittele laitetta varovasti hävittämisen aikana. Kierrätysmääräyksiin liittyviä ohjeita saat paikalliselta viranomaiselta. Älä kytke ilmastointilaitteeseen virtaa, ennen kuin se on kokonaan asennettu ja ennen kuin olet asettanut sen oikeaan sijoituspaikkaan. Ennen kuin käynnistät laitteen, tarkista, että se on maadoitettu oikein paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti.

5 1.2 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Asenna laite vain, jos se vastaa paikallisia säädöksiä, lakeja ja standardeja. Laitetta saa käyttää ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Tarkista verkkojännite ja taajuus. Laitteen saa kytkeä ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite on V / 50 Hz. TÄRKEÄÄ - Laite on AINA maadoitettava. Laitetta ei saa kytkeä, jos virtalähdettä ei ole maadoitettu. Pistokkeen on aina oltava helppopääsyisessä paikassa, kun laite on kytkettynä sähköverkkoon. Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata niitä. - Ilmastointilaite sisältää jäähdytysainetta, ja se voidaan luokitella paineistetuksi laitteeksi. Ota aina yhteyttä valtuutettuun asentajaan ilmastointilaitteen asennusta ja huoltoa varten.. On suositeltavaa, että valtuutettu ilmastointilaitehuolto tarkastaa ja huoltaa ilmastointilaitteen vuosittain. Tarkista ennen laitteen kytkemistä seuraavat seikat: - Verkkovirran jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä. - Pistorasia ja virtalähde ovat yhteensopivia laitteeseen merkityn jännitteen kanssa. - Virtajohdon pistoke sopii seinässä olevaan pistorasiaan. - Laite on asetettu tukevalle ja tasaiselle pinnalle. Valtuutetun sähköalan ammattilaisen on tarkistettava laitteen virransyöttö, jos epäilet verkkovirran yhteensopivuutta. - Laite on valmistettu Euroopan yhteisön turvallisuusstandardien mukaisesti. Käytä laitetta kuitenkin varovasti, kuten mitä tahansa muutakin sähkölaitetta. - Älä peitä ilman sisäänmeno- ja ulostuloritilöitä. - Älä koskaan päästä laitetta kosketuksiin kemikaalien kanssa. - Älä työnnä käsiä, sormia tai esineitä laitteen aukkoihin. - Älä työnnä esineitä laitteen aukkoihin. - Älä koskaan kytke laitetta sähköverkkoon käyttämällä jatkojohtoa. Jos sopivaa maadoitettua pistorasiaa ei ole käytettävissä, pyydä valtuutettua sähkömiestä asentamaan sellainen. - Huolehdi lasten turvallisuudesta laitteen lähellä, kuten muitakin sähkölaitteita käytettäessä. - Laitetta saa korjata ja/tai huoltaa vain valtuutettu huoltoedustaja tai Zibro-toimittaja. Noudata laitteen käyttöohjeessa mainittuja käyttö- ja huolto-ohjeita. - Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä. - Valtuutetun sähkömiehen tai laitteen toimittajan on vaihdettava vaurioitunut virtajohto tai pistoke. - Älä käynnistä tai sammuta ilmastointilaitetta kytkemällä sen virtapistoke pistorasiaan tai irrottamalla virtapistoke pistorasiasta. Käytä ainoastaan ilmastointilaitteen tai sen kaukosäätimen omia käyttöpainikkeita. - Älä avaa ilmastointilaitetta sen käytön aikana. Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen avaamista. - Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ilmastointilaitteen puhdistuksen tai huollon ajaksi. - Älä aseta kaasupolttimia, uuneja tai liesiä laitteen ilmavirtaukseen. - Älä käytä painikkeita tai kosketa ilmastointilaitetta märillä käsillä. - Huomaa, että ulkoyksikkö pitää ääntä toimiessaan. Tämä saattaa olla paikallisten säädösten vastaista. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laite täyttää paikalliset säädökset. - On suositeltavaa välttää oleskelua suoraan ilmavirrassa. - Älä koskaan juo ilmastointilaitteen poistovettä. HUOMIO! - Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto, pistoke, kotelo tai ohjauspaneeli on vaurioitunut. - Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa takuun raukeamiseen. 1.3 LAITTEEN VASTAANOTTO Ilmastointilaite toimitetaan suojapakkauksessa ja sen mukana toimitetaan käyttöohje. Tämä ohjekirja on olennainen osa laitetta ja se on luettava ja säilytettävä huolellisesti. Kun poistat ilmastointilaitteen pakkauksesta, tarkista, että ilmastointilaite ja varaosat ovat tallessa ja ehjiä.

6 1.4 KÄSITTELY Huomioi ilmastointilaitteen paino, ennen kuin yrität nostaa sitä. Huomioi varotoimet, jotta et vahingoittaisi laitetta ja välttäisit henkilövammat. Suosittelemme, että poistat pakkausmateriaalin vasta sitten, kun ilmastointilaite on sijoitettu asennuspaikkaan. Poista varovasti ilmastointilaitteen päälle kiinnitetyt teipit. Hävitä pakkausmateriaali asianmukaisesti äläkä jätä sitä lasten ulottuville, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 1.5 OSALUETTELO (P0) 1. KIINNITYSTELINE 2. KAUKO-OHJAIN 3. KAUKO-OHJAIMEN PIDIKE 4. POISTOPUTKI 5. ULKOINEN RITILÄ 6. ILMAN SISÄÄNTULOPUTKI (160 mm) 7. ILMAN ULOSMENOPUTKI (150 mm) 8. RUUVISARJA 9. RITILÄN KIINNITYSJOHTO 10. KÄYTTÖOHJE 11. PAPERIMALLI SEINÄPORAUKSEEN (katso sivu ) Tämä laite täyttää direktiivin 2006/95/EY ja lisäosien 92/31/ETY ja 93/68/ETY vaatimukset. Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä laitteet, mikäli sellainen mahdollisuus on. Tarkista tiedot kierrätysmahdollisuuksista paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Kauko-ohjaimessa käytettävät paristot sisältävät ympäristölle haitallisia materiaaleja. Ne on poistettava kauko-ohjaimesta käyttöiän loppuessa ja hävitettävä asianmukaisesti. 1.6 TEKNISET TIEDOT (P1, P2) Malli AWDH 124 Jäähdytysteho* (W ; BTU/h) 2400 ; 8200 Lämmitysteho* (W ; BTU/h) 2350 ; 8000 Nimellisjännite (V) 230 Jäähdytyksen ottoteho** (kw) 1,02 Jäähdytyksen ottovirta** (A) 4,48 Lämmityksen ottoteho** (kw) 0,94 Lämmityksen ottovirta** (A) 4,11 Melutaso (m 3 /h) 430 Ljudnivå min-max (db A) Kosteudenpoistokapasiteetti*** (L/24h) 57 Valinnainen lämpötila kauko-ohjain ( C) Sulake (V) 250 (T3,15L) Kylmäaine R410A GWP-indeksi (globaali lämmityspotentiaali) 1975 Mitat K/L/S (mm) 548x1008x234 Paino (Kg) 45 * EN ** Viitteellinen arvo *** Kosteudenpoisto, lämpötila 32 C ja suhteellinen kosteus 80 % Ympäristötiedot: Tämä laite sisältää Kioton sopimuksen alaisia fluoroituja kasvihuonekaasuja. Laitteen saa huoltaa tai purkaa ainoastaan koulutettu ammattilainen. Tämä laite sisältää R410A-kylmäainetta edellä olevan taulukon mukaisen määrän. R410A-kylmäainetta ei saa vapauttaa ulkoilmaan. R410A on fluoroitu kasvihuonekaasu, jonka GWP-indeksi on 1975.

7 2. ASENNUS 2.1 ILMASTOINTILAITTEEN SIJOITTAMINEN (P3) Jotta ilmastointilaite toimisi mahdollisimman tehokkaasti, ehkäise mahdolliset toimintokatkokset ja vaaratilanteet sijoittamalla laite oikein. Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti, sillä muussa tapauksessa saattaa esiintyä mahdollisia asennusongelmia. - Ilmastointilaite on asennettava ulkoseinään, jonka ulkopuolella on vähintään 2 metriä vapaata tilaa. - Ilmastointilaite on asennettava keskeiseen paikkaan olohuoneeseen, kuten paperimallissa on esitetty. - Ilmastointilaitteen asennusseinän on oltava tukeva ja kestettävä laitteen paino. Kun olet valinnut parhaan mahdollisen asennuspaikan edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti, varmista, että seinää voidaan porata valitulta alueelta ilman, että siitä aiheutuu häiriötä muille rakenteille tai asennuksille (pylväät, pilarit, putket, johdot jne.). Varmista myös, että seinän ulkopuolella ei ole esteitä, jotka saattavat estää ilman kiertämisen porattujen reikien läpi, esimerkiksi kasveja ja niiden lehtiä, laattoja tai paneeleita, poistoputkia, rännejä ja ritilöitä jne.). Mahdolliset esteet saattavat häiritä ilmastointilaitteen asianmukaista toimintaa. 2.2 PAPERIMALLI (P4) Kiinnitä malli seinään, kun olet varmistanut seuraavat seikat: - Älä poraa reikiä, ennen kuin olet täysin varma, että porattavalla alueella tai seinän rakenteessa ei ole esteitä, esimerkiksi sähköjohtoja, vesi- ja kaasuputkia tai tukipalkkeja tai -pilareita. - Käytä vesivaakaa, sillä ilmastointilaitteen on oltava vaakasuorassa. - Noudata asennusohjeita. 2.3 SEINÄN PORAUS (P5) Huomaa: Jos poraat reiän lattiatason yläpuolelle, varmista, että alue on varmistettu ja että ulkopuolta valvotaan reikien porauksen aikana, kunnes poraus on valmis. SISÄÄNTULO- JA ULOSMENOAUKOT - Käytä asianmukaisia työkaluja (timanttikärki tai kairaporat, joilla on suuri vääntömomentti ja säädettävä kierrosnopeus). - Kiinnitä malli seinään ja tarkista etäisyys lattiasta ja katosta. Varmista, että malli on vaakasuorassa käyttämällä vesivaakaas. - Merkitse kunkin porattavan reiän keskikohta käyttämällä tappiporaa. Poraa kaksi reikää ilman sisääntuloa ja ulosmenoa varten käyttämällä kairauskruunua, jonka halkaisija on 162 mm. Suosittelemme, että reiät porataan siten, että ne kallistuvat 3 5 astetta alaspäin, mikä estää veden takaisinvirtauksen putkista.

8 POISTOREIKÄ (P13) Tässä ilmastointilaitteessa on kaksoisjärjestelmä, joka poistaa tiivistyneen kosteuden automaattisesti. Ennen kuin asennat ilmastointilaitteen, varmista, mikä järjestelmä sopii omaan asennukseesi. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Järjestelmä A: poraa seinän läpi reikä, jonka halkaisija on 30 mm, paperimallissa ilmoitettuun kohtaan. Poisto tapahtuu painovoiman avulla. Siksi poistoputken on kallistuttava vähintään 3 astetta alaspäin koko pituudeltaan: liitä poistoputki (kumiliittimestä) ilmastointilaitteeseen (takaosa), kun olet poistanut mustan kumitulpan (katso kuva P13). Näin voit poistaa tiivistyneen kosteuden haluamaasi paikkaan, joka ei häiritse naapureita. Järjestelmä B: jos poistoputkea ei voida asentaa järjestelmän A mukaisesti, älä poista mustaa kumitulppaa (kuva P13). Tiivistynyt kosteus siirtyy ulos kahta suurta putkea pitkin (katso kuva P14). Jos valitset tämän järjestelmän, varmista, että tiivistyneen kosteuden poisto ei häiritse naapureita. 2.4 TELINEEN KIINNITYS (P6) -Poraa reiät kiinnitystelineen asentamiseksi seinään. Poraa mieluiten kuusi reikää, jotka on merkitty mustalla paperimallissa. Jos seinä ei ole tarpeeksi tukeva, suosittelemme, että käytät ylimääräisiä kiinnityspultteja ja reikiä, jotka on merkitty harmaalla paperimallissa. -Kiinnityspultteja varten on porattava 8 mm:n reiät; tarkista seinä ja varmista, sopivatko mukana toimitetut pultit vai vaaditaanko erilaista kiinnitystä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kiinnityksen rakenteen aliarvioinnista. 2.5 PUTKIEN ASENNUS -Kun olet porannut reiät, työnnä niiden läpi ilmastointilaitteen mukana toimitetut muoviputket. -Halkaisijaltaan 160 mm:n putki (raitisilman sisääntulo) on asennettava oikeaan reikään. Putkien pituuden on vastattava seinän syvyyttä plus 10 mm. Sahaa mukana toimitettavat putket oikean pituisiksi tavallisella rautasahalla. Muista, että sahatuissa putkissa on oltava sama kallistus alaspäin kuin rei'issä (vähintään 3 astetta). -Putken halkaisija vastaa lähes täysin 162 mm:n nimellisellä halkaisijalla varustetun kairaporan halkaisijaa, joten putkea on mahdollisesti hieman pakotettava (vaikeissa tapauksissa) reikään; naputa putkea reikään varovasti käyttämällä tavallista kumivasaraa ja pientä puupalaa. -Aseta vasen putki (ilman ulosmenoputki) samalla tavalla käyttämällä mukana toimitettua, halkaisijaltaan 150 mm:n putkea. Putken halkaisija on hieman pienempi kuin 162 mm:n nimellisellä halkaisijalla varustetun kairaporan halkaisija. -Keskitä putket seinässä oleviin reikiin ja eristä ja tiivistä putkien ympärykset polyuretaanivaahdolla, jotta ilma ja kosteus eivät pääse tunkeutumaan läpi, ja viimeistele sisäseinä laastilla. 2.6 RITILÖIDEN KIINNITYS (P7,P8,P9,P10) Kiinnitä kaksi ulkoista ritilää toimimalla seuraavasti: tutustu, miten ritilä kiinnitetään putkeen ennen asennusta. Työnnä johdot ritilän keskiosan läpi. Toinen ritilä kiinnitetään putken ulkopuolelle ja toinen sisäpuolelle. Ilman sisääntuloaukko on suurempi, joten ritilä kiinnitetään ilman sisääntuloputken ulkopuolelle. Työnnä mukana toimitettu johto aukkoon. Taita ulkoritilä keskeltä kahtia ja ota vapaalla kädellä kiinni johdosta. Työnnä kätesi putken sisään ritilän kanssa ja työnnä kokonaan ulos asti. Anna ritilän aueta ja vedä johtoa itseäsi kohti. Toinen ritilä kiinnitetään putken ulkopuolelle ja toinen sisäpuolelle. Sovita kaksi ritilää putkien päähän; tämä saattaa vaatia jonkin verran tarkkuutta. Ota kiinni johdosta ja työnnä sormesi lapojen väliin ja vedä ritilää itseäsi kohti, kunnes se liukuu kunnolla putkeen. Pidä lavat pystyasennossa. Jos ulkoritilän poistaminen voidaan estää, suosittelemme, että se kiinnitetään seinään halkaisijaltaan 6 mm:n seinätulpalla ja ruuvilla. Kiristä johto ja kiinnitä se sisälaippojen uraan.

9 2.7 ILMASTOINTILAITTEEN KIINNITYS TELINEESEEN (P11,P12) Kun olet varmistanut, että kiinnitysteline on kiinnitetty kunnolla seinään ja että tarvittavat valmistelut sähköliitäntöjä ja tiivistyneen kosteuden poistamista (tarvittaessa) varten on tehty, kiinnitä ilmastointilaite telineeseen. Nosta sitä pitämällä kiinni pohjasta molemmista reunoista. Kallista ilmastointilaitetta hieman itseäsi kohti, sillä se helpottaa laitteen kiinnittämistä telineeseen. Ilmastointilaite voidaan nyt työntää tukevasti seinää vasten. Tarkista asennus huolellisesti varmistaaksesi, että eristävä takapaneeli on tukevasti seinää vasten, että ilmastointilaitteen takaosassa ei ole halkeamia ja että ilmastointilaitteen takaosassa olevat kaksi puoliympyrän muotoista muovirengasta sijaitsevat kahden seinän sisään kiinnitetyn muoviputken sisällä. Laitetta ei saa asentaa pesulaan. Laite tulee sijoittaa siten, että virtapistoke on helposti irrotettavissa. Laite on asennettava kansallisten sähkölaitteita koskevien määräysten mukaisesti. 3. KÄYTTÖ JA HUOLTO 3.1 NESTEKIDEKUVAKKEIDEN ESITTELY Kuvake Merkitys Kuvake Merkitys Jäähdytys Kuivaus Puhallus Automaattinen Puhaltimen nopeus Ilmavirran suunta Ajastimen lopetusaika Ajastimen aloitusaika Lämmitys Unitila Kello Ei käytössä

10 3.2 KAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT TILAPAINIKE: aseta ilmastointilaitteen käyttötila. VIRTAPAINIKE: käynnistä tai sammuta ilmastointi YLÖS-PAINIKE: lisää lämpötilaa ja aikaa. ALAS-PAINIKE: vähennä lämpötilaa ja aikaa. PUHALTIMEN NOPEUSPAINIKE: aseta puhaltimen nopeus. AJASTIMEN ALOITUSAJAN PAINIKE: aseta ilmastointilaitteen toiminnan aloitusaika. AJASTIMEN LOPETUSAJAN PAINIKE: aseta ilmastointilaitteen toiminnan lopetusaika. KELLO-PAINIKE: aseta kellonaika. SÄLEIKÖN KÄÄNTÖPAINIKE: aseta ilmavirran suunta. UNIPAINIKE: säätää lämpötila-asetusta automaattisesti vuoro kausirytmin mukaan. NOLLAUSPAINIKE SÄÄSTÖPAINIKE: kehitetään. 3.3 LÄMMITYSTILA Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. tilaksi lämmitys. Ilmastointilaite toi- Paina tilapainikkeella mii lämmitystilassa. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa.

11 3.4 Jäähdytystila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. Paina tilapainikkeella toimii jäähdytystilassa. tilaksi jäähdytys. Ilmastointilaite tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa. 3.5 Kuivaustila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. tilaksi kuivaus. Ilmastointilaite toi- Paina tilapainikkeella mii kuivaustilassa. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Puhaltimen nopeuspainike ei ole käytössä. Sisätilojen puhallusnopeus on aina pieni kuivaustilassa. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa.

12 3.6 Puhallustila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. tilaksi puhallus. Ilmastointilaite toi- Paina tilapainikkeella mii puhallustilassa. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa. 3.7 Unitila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. Paina tilapainikkeella tilaksi jäähdytys / lämmitys (lämpöpumppu) / automaattinen. Ilmastointilaite toimii asetustilassa. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Kun painat unipainiketta, tämä kuvake näkyy nestekidenäytössä ja unitoiminto on asetettu. Kun painat painiketta uudelleen, unitoiminto peruuntuu. Jos unitoiminto on otettu käyttöön, puhallin toimii tasaisesti pienellä nopeudella.

13 3.8 Automaattinen tila Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. Paina tilapainikkeella tilaksi automaattinen. Ilmastointilaite toimii automaattitilassa. (Katso hätätoiminto.) Toiminto valitsee automaattisesti oikean tilan (jäähdytys, lämmitys, puhallus, kuivaus) huonelämpötilan ja asetuslämpötilan eron mukaan. Lämpötilan asetuspainikkeet ylös-painike ja alas-painike eivät ole käytössä. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Katkaise ilmastointilaitteen virta painamalla virtapainiketta. Kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite toimii muistista tässä tilassa. 3.9 Ajastimen lopetusajan asetus Toimintojärjestys Kytke ilmastointilaitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Laite toimii muistitilassa. Aseta haluamasi tila painamalla tilapainiketta. tai alas-painiket- Säädä lämpötilaa painamalla ylös-painiketta ta. Aseta puhaltimen nopeus painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. on pieni nopeus, on kohtalainen nopeus, on suuri nopeus ja (vilkkuu) on automaattinen nopeus. Automaattitoiminnossa nopeus valitaan huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. Paina ajastimen lopetusajan painiketta ja aseta ilmastointilaitteen poiskytkentäaika. Paina toistuvasti painiketta ; jokainen painallus lisää aikaa yhden tunnin. Paina toistuvasti painiketta ; jokainen painallus lisää aikaa 10 minuuttia. Kun asetettu aika on kulunut, ilmastointilaitteen virta katkeaa automaattisesti. Jos tätä painiketta painetaan uudelleen, ennen kuin ilmastointilaitteesta katkeaa virta, ajastimen lopetusajan asetus peruuntuu.

14 3.10 Ajastimen aloitusajan asetus Toimintojärjestys Katkaise ilmastointilaitteesta virta. Paina ajastimen aloitusajan painiketta ja aseta ilmastointilaitteen päällekytkentäaika. Paina toistuvasti painiketta ; jokainen painallus lisää aikaa yhden tunnin. Paina toistuvasti painiketta ; jokainen painallus lisää aikaa 10 minuuttia. Aseta toiminnot, kuten tila, lämpötila, puhaltimen nopeus jne. Kun asetettu aika on kulunut, ilmastointilaitteen virta kytkeytyy automaattisesti. Jos ajastimen aloitusajan painiketta painetaan uudelleen, ajastimen aloitusaika peruuntuu Raitisilmajärjestelmäs Auki-asento Raitisilmajärjestelmä Kiinni-asento Sulje painamalla tästä. Kun raitisilmajärjestelmä on käytössä, ilmastointilaite vaihtaa huoneilmaa automaattisesti: näin huoneeseen pääsee uutta, puhdasta ja raitista ilmaa. Raitisilmajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä milloin tahansa. Jos raitisilmajärjestelmä ei ole käytössä, ilmastointilaite käy tehokkaammin. Suosittelemme, että raitisilmajärjestelmää ei käytetä kuin muutama minuutti päivässä Paristojen asennus ja vaihto i - Avaa paristolokeron kansi, pidä kiinni kielekkeestä, ja vedä kansi varovasti ylös. - Aseta kaksi AAA-paristoa siten, että napaisuusmerkinnät vastaavat laitteen muovipinnassa ilmoitettuja merkintöjä. - Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen. - Tarkista seuraava: jos painat VIRTAPAINIKETTA eikä yksikään kuvake ole näkyvissä, aseta paristot uudelleen.

15 3.13 HUOLTO (P15,P16,P17,P18) SUODATTIMIEN PUHDISTUS: Suodattimet on puhdistettava säännöllisesti, jotta ilmastointilaite toimii tehokkaasti. Puhdista suodattimet kahden viikon välein. Toimi seuraavasti: - Kytke ilmastointilaite irti verkkovirrasta. - Poista suodatinritilä (P15) nuolen suuntaisesti. Vapauta kaksi suodatinta kiertämällä nuppia kuvan P17 osoittamalla tavalla. Pese suodattimet (älä käytä kuumaa vettä). Kun suodattimet ovat kuivuneet, aseta ne takaisin paikoilleen. HUOMAUTUS: Älä käytä ilmastointilaitetta ilman suodattimia, sillä se saattaa vahingoittaa laitetta. ULKOINEN PUHDISTUS: - Kytke ilmastointilaite irti verkkovirrasta. - Pyyhi ulkopinnat puhtaaksi kostealla liinalla. - Älä käytä hankausliinaa ja/tai liuottimia, sillä ne saattavat vahingoittaa pintoja. - Älä käytä liian kosteita puhdistuspyyhkeitä tai -sieniä, sillä vesijäämät saattavat vahingoittaa ilmastointilaitetta ja vaarantaa turvallisuuden ONGELMANRATKAISU ONGELMA JA MAHDOLLISET SYYT Ilmastointilaite ei toimi. Ilmastointilaite ei jäähdytä huonetta. Huoneessa on outo haju. Ilmastointilaitteesta tippuu vettä. Kauko-ohjain ei toimi. Ilmastointilaite ei toimi 3 minuuttia kauempaa virran kytkemisestä. MAHDOLLISET RATKAISUT 1. Väärä ajastinasetus / tarkista asetus. 2. Virransyötössä on ongelmia / ota yhteys huoltokeskukseen. 3. Suodatin saattaa olla likainen / puhdista suodatin. 4. Huonelämpötila on liian korkea / odota, kunnes huonelämpötila laskee. 5. Lämpötila on asetettu väärin / tarkista asetus. 6. Ritilöiden edessä saattaa olla esteitä / tarkista ritilät ja poista mahdolliset esteet. Huoneessa on kosteutta, joka tulee seinistä, matoista, huonekaluista tai vastaavista. Ilmastointilaite on asennettu väärin. Poistoputki on liitetty väärin. Paristot ovat kuluneet loppuun. Paristot on asetettu väärin kauko-ohjaimeen. Ilmastointilaitteen suojaus. Odota 3 minuuttia, ja ilmastointilaite käynnistyy uudelleen. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava johto vaaratilanteiden välttämiseksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt eivät ole riittävät tai joilla ei ole tarpeeksi tietoa ja kokemusta laitteen käyttöön, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on opastanut heitä laitteen käyttöön tai valvoo käyttöä. Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteella.

16 3.15 TAKUUEHDOT Ilmastointilaitteessa on kahden vuoden takuu alkaen laitteen ostopäivästä. Takuuaikana kaikki materiaali- ja valmistusvirheet korjataan maksutta tai vaihdetaan. Takuuehdot ovat seuraavat: 1. Hylkäämme kaikki muut korvausvaatimukset, mukaan lukien kaikki oheisvahinkoja koskevat vaatimukset. 2. Takuuaikana suoritetut korjaukset tai vaihdot eivät pidennä takuuta. 3. Takuu raukeaa, jos laitteeseen on tehty muutoksia, laitteeseen on asennettu muita kuin alkuperäisosia tai kolmas osapuoli on korjannut laitetta. 4. Tavallisessa käytössä kuluvat osat, kuten suodatin, eivät kuulu takuun piiriin. 5. Takuu on voimassa vain, jos ostaja esittää alkuperäisen, päivätyn ostokuitin ja jos laitetta ei ole muutettu. 6. Takuu ei koske huolimattomuudesta tai tässä käyttöohjeessa annetuista ohjeista poikkeavista toimista johtuvia vaurioita. 7. Kuljetuskustannukset ja ilmastointilaitteen tai sen osien kuljetukseen liittyvät riskit ovat aina ostajan vastuulla. 8. Muiden kuin sopivien Zibro-suodatinten käytön aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin. 9. Laitteen epäpätevästä asennuksesta tai irrotuksesta johtuvat kylmäaineen hävikit ja/tai vuodot eivät kuulu takuun piiriin. Turhien kulujen välttämiseksi suosittelemme, että luet aina ensin ohjeet huolellisesti. Jos käyttö hjeista ei löydy ratkaisua ongelmaan, toimita ilmastointilaite myyjälle korjausta varten.

17 DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse KLEVE tel: fax: +31 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan HELSINGBORG tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Neubergerjeva Ljubljana tel: +386 (0) fax: +386 (0) TR TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Tepekule is merkezi Anadolu Cad. No: 40 K:3 D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_awdh124_1

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 6 3 4 u 1 : = TR BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62

Lisätiedot

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE FI SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai kunnossapitoon liittyvien toimenpiteiden suorittamista. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita - ohjeiden

Lisätiedot

Aventa comfort. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9. Säilytä autossa!

Aventa comfort. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9. Säilytä autossa! Aventa comfort Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9 Säilytä autossa! Aventa comfort Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 3 Turvallisuusohjeita... 3 Ilmastointijärjestelmiä koskevia käyttöohjeita... 3

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Varoituksia. Toimita laite romutuksen yhteydessä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.

Varoituksia. Toimita laite romutuksen yhteydessä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Varoituksia Ilmastointilaitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeissa ei ole voitu kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita, joita voi syntyä laitteen käytön

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1 KÄYTTÖOHJEET FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ A S E N N U S - J A K Ä Y T T O H J E KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI WX10-60 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU ILMANPUHDISTIN kostutustoiminnolla KÄYTTÖOPAS SUOMI Tämänmerkkinen laite on Sharp Corporationin tavaramerkki. Plasmacluster on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa

Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa SR8850 SR8855 Robottipölynimuri Käyttöopas Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Vain sisäkäyttöön. Suomi imagine the possibilities Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot