SUOMI. CCMHISS32014 Maahantuoja pidätää oikeuden tämän ohjeen muutoksiin ja päivityksiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI. CCMHISS32014 Maahantuoja pidätää oikeuden tämän ohjeen muutoksiin ja päivityksiin."

Transkriptio

1 SUOMI ÍÎÕîðÆÓÈóÍ ÍÎÕîëÆÓÈóÍ ÍÎÕíëÆÓÈóÍ ÍÎÕëðÆÓÈóÍ ÍÎÕêðÆÓÈóÍ Tämä ilmastointilaite on yhteensopiva EMC-direktiivin 004/08/EC, sekä pienjännitedirektiivin 006/95/EC kanssa. CCMHISS304 Maahantuoja pidätää oikeuden tämän ohjeen muutoksiin ja päivityksiin.

2

3 Kiitos, kun valitsit juuri MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD:n ilmastointilaitteen. Saadaksesi laitteestasi parhaan hyödyn, lue ja omaksu tämä ohjekirja huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohjekirja huolellisesti mahdollista myöhempää tarvetta varten. Tämä ilmastointilaite on tarkoitettu kotikäyttöön. Älä päästä R40A-kylmäainetta ympäristöön: R40A on fluorattu kasvihuonekaasu, Kioton ilmastosopimuksen mukaan. GWP-arvo = 975. Ilmastointilaitteesi on voitu merkitä tällä symbolilla. Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita (WEEE, kuten direktiivissä 00/96/EC) ei pitäisi poistaa yleisen talousjätteen mukana. Ilmastointilaitteet tulee poistaa ongelmajätteenä tai kierrättää, niitä ei saa poistaa kunnallisessa talousjätteen keräyksessä. Ole hyvä ja ota yhteys valtuutettuun kylmäurakoitsijaan tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen lisätiedon saamiseksi. SUOMI Tämä symboli, joka on painettu paristoihin jotka tulevat ilmastointilaitteen mukana, on tietona loppukäyttäjälle EY:n direktiivin mukaan, 006/66/ EC-artikla 0, lisäys II. Paristot, niiden elinkaaren lopussa, tulee hävittää erillään yleisestä talousjätteestä. Jos aineen kemiallinen symboli sijoitetaan edellämainitun symbolin yhteyteen, tämä kemiallinen symboli tarkoittaa, että paristot sisältävät raskasmetallia. Tätä osoitetaan seuraavasti: Hg (elohopea (0.0005%)), Cd (Cadmium (0.00%)), Pb (Lyijy (0.004%)). Ole hyvä hävitä paristot oikein, paikallisessa yhdyskuntajätteen keräyspisteessä tai kierrätyskeskuksessa. Sisä- ja ulkoyksikön äänenpainetaso on alle 70 desibeliä (A). Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... Osien nimet ja toiminnot... 4 Kaukosäätimen käsittely... 6 Kaukosäätimen toimintahäiriö... 6 Käyttö ilman kaukosäädintä... 6 Kaksi sisäyksikköä samassa huonetilassa... 7 Lapsilukko... 7 Kaukosäätimen käyttötoiminnot ja näyttöruutu... 8 Kellonajan asetus... 9 Automaattinen toimintatila... 9 Lämpötila asetus autom. toimintatilassa... 0 Puhallinnopeus... 0 Lämmitys, jäähdytys, kuivaus tai puhallus.. Ilmastointilaitteen lämpötilaasetukset... Lämmityksen ominaisuudet... Ilmanohjain... 3D automaattinen toiminta... Yö ajastin... 3 Pysäytysajastin... 3 Käynnistysajastin... 4 Yö ajastin + käynnistysajastin... 4 Käynnistysajastin + pysäytysajastin... 5 Allergiapuhdistus... 5 Viikkoajastin... 6 Tehokäyttö ja säästökäyttö... 0 Yö asetus... Hiljainen toiminta... Automaattinen puhdistustoiminto... Automaattinen uudelleenkäynnistys... Tehokkaan käytön vinkit... Käyttöönottoasetukset... 3 Huolto... 4 Oikea asennustapa... 6 Vianhaku... 6 Vianhaku... 7 Ota yhteys myyjääsi... 8 Moniyksikköjärjestelmästä... 8 Itsediagnoosi... 9

4 Turvallisuusohjeita Ennen käyttöönottoa, lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti läpi, jotta voit varmistua järjestelmän moitteettomasta toiminnasta. Kun olet lukenut tämän ohjekirjan, ole hyvä ja säilytä se huolellisesti. Jos joku toinen käyttää laitetta, varmista, että ohjekirja on myös hänen saatavillaan. HENGENVAARA VAROITUS Varomattomuus voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Varomattomuus voi johtaa vakavaan ongelmaan. Ole hyvä ja noudata turvallisuusohjeita huolellisesti. Ne ovat välttämättömiä oman turvallisuutesi kannalta. Symboleilla, jotka esiintyvät usein ohjekirjan tekstissä, on seuraava merkitys: Ehdottomasti kielletty Noudata ohjeita tarkasti Varmista maadoitus TURVATOIMET: ASENNUS HENGENVAARA Ilmastointijärjestelmä on tarkoitettu kotikäyttöön, asuintiloihin jne. Jos käytät sitä sopimattomassa paikassa, kuten vaikkapa työpajassa, siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä. Ilmastointijärjestelmä tulee asentaa valtuutetun kylmälaiteurakoitsijan toimesta. Sen itse asentaminen on kielletty, koska virheellinen asennustapa voi aiheuttaa mm.vesivahingon, hengenvaarallisen sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys myyjääsi asennustyön suorittamiseksi. VAROITUS Älä asenna ilmastointilaitteita tilaan jossa voi esiintyä helposti syttyviä kaasuja. Vuotava kaasu voi syttyä räjähdysmäisesti tuleen. Riippuen asennuspaikasta, vikavirtasuojakytkimen asentaminen voi olla tarpeellista. Jos et asenna vikavirtasuojakytkintä, seurauksena voi olla sähköiskun vaara. Varmista, että kondenssiveden poistoletku on asennettu oikein jotta kaikki vesi valuu pois. Väärä asennustapa voi johtaa veden valumiseen huoneeseen ja sisustusmateriaalien kastumiseen. Varmista, että järjestelmä on huolellisesti maadoitettu. Maadoitusjohtimia ei saa koskaan kytkeä kaasuputkeen, vesiputkeen, ukkosenjohdattimeen, puhelimen maadoitukseen tmv. Väärä maadoitusjohtimen asennustapa voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. TURVATOIMET: KÄYTTÖ Älä altista itseäsi kylmälle ilmalle liian pitkäksi ajaksi. Kylmä ilma voi aiheuttaa terveysongelmia. VAROITUS Älä työnnä ylimääräisiä esineitä ilma-aukkoihin. Sisä- ja ulkoyksikön sisäpuoliset, suurella nopeudella pyörivät puhallinsiivet voivat aiheuttaa tapaturman. Laitteet eivät ole tarkoitettu vajaakuntoisten henkilöiden (lapset mukaanlukien) käytettäväksi, joilla on alentunut aistillinen, fyysinen tai henkinen toimintakyky, tai puutteellinen tietotaito laitteen käyttöön ilman huoltajan tai ohjaajan läsnäoloa. Lapsia on aina valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Säilytä kaukosäädin pienten lasten ulottumattomissa. Pienet lapset, erityisesti vauvat, voivat vahingossa niellä pariston tai joutua muuten vaaratilanteeseen. VAROITUS Käytä ainoastaan suositeltuja sulakkeita. Teräs- tai kuparijohtimen käyttö sulakkeen tilalla on ankarasti kielletty, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai vähintään laitevaurio. Älä käsittele laitteiden kytkimiä märillä käsillä. Sähköiskun vaara! Älä heiluta sisäyksikköä. Jos sisäyksikkö tippuu alas, voit loukkaantua. Älä sumuta hyönteismyrkkyä tai muuta helposti syttyvää spraytuotetta ilmastointilaitetta kohti. Siitä voi aiheutua tulipalo. Älä altista mitään liekin tuottavaa laitetta ilmastointilaitteen ilmavirralle. Laite saattaa toimia puutteellisesti.

5 Turvallisuusohjeita VAROITUS Älä pese ilmastointilaitetta vedellä. Sähköiskun vaara! Järjestelmää tulee käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen tarkoitukseen eikä muuhun, kuten esimerkiksi ruoan, kasvien, eläimien, tarkkuuslaitteiden tai taideteoksien säilytykseen. Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi tavallisissa kotihuoneistoissa. Järjestelmän mikä tahansa muu käyttö saattaa vahingoittaa ruoan laatua, jne. Älä sijoita vettä sisältäviä esineitä, kuten kukkamaljakoita ilmastointilaitteen päälle. Laitteen sisään valunut vesi voi heikentää sähköistä eristystä ja aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä asenna ilmastointilaitetta niin, että puhallusilmavirta kohdistuu suoraan kasveihin tai eläimiin. Älä istu tai seiso ulkoyksikön päällä, äläkä laita esineitä sen päälle. Jos ulkoyksikkö tippuu alas, syntyy tapaturman vaara. Pitkäaikaisen käytön jälkeen, tarkista ulkoyksikön kiinnityksen luotettavuus aina ajoittain. Jos et korjaa mahdollisia puutteita kiinnityksessä, yksikkö voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä koske ilmastointilaitteen lämmönsiirtimen kuumiin alumiinilamelleihin. Seurauksena voi olla palovamman vaara. Älä sijoita kodinkoneita tai kotitalousesineitä suoraan sisäyksikön tai ulkoyksikön alle. Mahdollinen kondenssiveden vuoto yksiköihin voi aiheuttaa onnettomuuden tai sähköiskun vaaran. Älä käytä sisäyksikköä jos siitä puuttuu ilmansuodatin. Seurauksena voi olla vakava toimintahäiriö lämmönsiirtimen tukkeutuessa pölystä ja liasta. Älä kytke verkkojännitettä pois heti sisäyksikön toiminnan pysäyttämisen jälkeen. Odota vähintään 5 minuuttia, koska muuten voi aiheutua vesivuodon tai toimintahäiriön riski. Älä käytä pääkytkintä järjestelmän toiminnan ohjaamiseen. Siitä voi aiheutua tulipalo tai vesivuoto. Lisäksi, puhallin voi käynnistyä yhtäkkiä, aiheuttaen tapaturman vaaran. Jos käytät sisäyksikköä ja tulisijaa tai muuta palavaa lämmönlähdettä yhdessä, muista tuulettaa huonetila säännöllisesti. Puutteellinen tuuletus voi aiheuttaa hapen puutteesta johtuvan henkilövahingon. Seiso tukevasti tikkailla tai muulla vakaalla alustalla kun avaat sisäyksikön paneeleita irroittaaksesi suodattimia puhdistettaviksi. Nouseminen epäasialliselle alustalle voi aiheuttaa horjahtamisen ja henkilövahinkoja. Puhdistaessasi ilmastointilaitetta, pysäytä sen toiminta ja kytke verkkojännite pois. Älä koskaan avaa paneeleja ilmastointilaitteen puhaltimen pyöriessä, tai verkkojännitteisenä. Älä sijoita esineitä ulkoyksikön lähelle tai anna puunlehtien kerääntyä sen ympärille. Jos esineitä tai puunlehtiä on ulkoyksikön ympärillä, pieneläimet saattavat päästä ulkoyksikön sisään ja aiheuttaa vahinkoa sähkölaitteille, josta aiheutuu savua, sekä tulipalon- ja sähköiskun vaara. Ota yhteys myyjääsi jos yksikkö on puhdistettava sen sisäpuolelta. Älä yritä tehdä sitä itse. Sopimattoman puhdistusaineen tai puhdistustavan käyttö voi vahingoittaa yksikön muoviosia ja aiheuttaa vuotoja. Laitevaurio, savua tai tulipalo voi aiheutua myös silloin kun puhdistusainetta pääsee kosketuksiin yksikön moottorien tai muiden sähköosien kanssa. Pysäytä ilmastointijärjestelmän toiminta ja kytke verkkojännite pois ukkosella. Ukkonen voi aiheuttaa vaaraa järjestelmälle. TURVATOIMET: SIIRTÄMINEN JA KORJAUS VAROITUS Älä tee mitään korjaus- tai muutostyötä itse. Ota yhteys myyjääsi kaikissa korjaus- ja muutostöissä. Jos teet itse korjaus- tai muutostöitä yksikölle, voi siitä aiheutua vesivuodon, sähköiskun tai tulipalon vaara. Korjausasioissa, ota yhteys myyjääsi. Väärä korjaustapa voi aiheuttaa sähköiskun-, tulipalon-, tai muun vaaran Jos ilmastointilaitteen paikkaa on muutettava, ota yhteys myyjääsi tai valtuutettuun kylmälaiteurakoitsijaan. Väärä asennustapa voi aiheuttaa vesivuodon-, sähköiskun-, tulipalon-, tai muun vaaran. Jos havaitset jotain epänormaalia (palaneen hajua tms.), pysäytä laite, kytke verkkojännite pois ja ota yhteys myyjääsi tai valt. kylmälaiteurakoitsijaan. Jatkaessasi käyttöä, laitteen ollessa vioittunut, voi siitä aiheutua toimintahäiriöitä (sähköisku, tulipalo tai muu vaara). 3 Jos ilmastointilaite ei puhalla riittävän kylmää taikka kuumaa huonetilaan, voi se aiheutua kylmäainevuodosta. Ota yhteys myyjääsi tai valtuutettuun kylmälaiteurakoitsijaan kun vuoto tulee korjata ja uutta kylmäainetta lisätä. Jos kylmäainetta joutuu paljaalle iholle, seuraa siitä ihon paleltumisvaara. Jos kylmäainehöyryä hengitetään suoraan sisään, se saattaa aiheuttaa keskushermostoperäisiä oireita kuten huimausta ja päänsärkyä, sekä sydäntoimintojen heikentymistä kuten rytmihäiriöitä. Jos yksiköstä pääsee äkillisesti vuotamaan kylmäainetta puhallintoimiseen lämmönsiirtimeen, uuniin, lämpölevylle tai muuhun lämmönlähteeseen, voi ilmaan muodostua terveydelle haitallista kaasua.

6 Osien nimet ja toiminnot SISÄYKSIKKÖ Avattava etupaneeli Ilman sisääntulo Sivu 4 Ilmansuodatin Poistaa pölyn ja lian sisään tulevasta ilmasta. Sivu 4 Allergiasuodatin Sivu 5 Huonelämpötila-anturi Lämmönvaihdin Ilman puhallusaukko Ilman ulospuhallus Puhallin Ilmanohjain, oikea/vasen Sivu Ilmanohjain, ylös/alas Sivu Kondenssiveden poisto Ilmasta tiivistyneen veden poisto (jäähdytystilassa). Kylmäaineputki ja välikaapeli Yläpinnan ilmanottoritilä Sivu 4 ULKOYKSIKKÖ Ilman sisääntulo (Sivusta ja takaa) Ilman ulospuhallus Puhallin ja suojus Lämmönvaihdin 4 RKY0A0A_EN_ /5/3, 5:50

7 Osien nimet ja toiminnot Sisäyksikön toimintojen näyttö Sisäyksikön ON/OFF -painike Jos kaukosäädin ei ole käytettävissä, voi järjestelmän kytkeä Päälle/Pois tätä ON/OFF- Sivu 6 painiketta käyttämällä. Kaukosäätimen signaalin vastaanotin (Käynnissä) (Ajastin) (Tehokäyttö) Käyntimerkkivalo (vihreä/sininen) Palaa sisäyksikön toimiessa seuraavasti: Vihreä: Käynti ilman ECO- säästökäyttöä Sininen:: ECO- säästökäyttö valittuna Vilkkuu: Vedonestotoiminnossa (jolloin ilmavirtaus pysähtyy), automaattisessa Itse puhdistustoiminnossa (CLEAN), sekä vikatapauksissa..5 s Palaa Vedonestotoiminto, vilkkumistaajuus Ei pala 0.5 s 3 s Palaa CLEAN Autom. Itse puhdistus, Ei pala vilkkumistaajuus s Sivu 3D AUTO -merkkivalo (vihreä) (3D, automaattitoiminto) Palaa 3D AUTO -toiminnon aikana (3D-Ilmanohjain sekä automaattinen toimintatilan valinta). Toimintatilan vika, vilkkumistaajuus 0.5 s 0.5 s Sivu 8 Palaa Ei pala HI POWER -merkkivalo (vihreä) Palaa tehokäyttö-toiminnon aikana. TIMER -merkkivalo (keltainen) Palaa ajastustoiminnon aikana (Käytön ON- tai OFF-aikaviive asetettu) Varusteet Allergiasuodatin (vaalean oransssi) Paristot (R03 (AAA, Micro) ) Langaton kaukosäädin Langattoman kaukosäätimen seinäteline Fotokatalyyttinen, pestävä hajunpoistosuodatin (Oranssi) Puuruuvit ( kpl) (seinätelineen kiinnitykseen) VAROITUS Älä koske etupaneeliin sisäyksikön toiminnan aikana! Etupaneeli on avattavissa sisäyksikön toimiessa, älä avaa sitä! Älä asenna sisäyksikköä koskaan niin, ettei etupaneelia voi avata laitteen ollessa (pysäytettynä). Älä sijoita esineitä laitteen eteen. Merkkiäänet kaukosäädintä käytettäessä Kun asetat lämpötilan 4 C, on käytössäsi automaattinen toimintatilan valinta automaattisella puhallusvoimakkuuden säädöllä, summeriääni (Piip Piip) ilmaistaan. Kun sammutat ilmastointilaitteen painamalla ON/OFF -painiketta (ei koske CLEAN -Itsepuhdistustilaa), summeriääni (Piip) ilmaistaan. Tämä toiminto on varsin kätevä käytettäessä ilmastointilaitetta hämärässä. Puhallinnopeus Lämpötila-asetus 5

8 Kaukosäätimen käyttö Paristojen vaihto Seuraavissa tapauksissa paristot ovat lopussa. Vaihda kaukosäätimeen uudet paristot: Sisäyksikkö ei kuittaa äänimerkillä kaukosäätimen painallusta vastaanotetuksi. Kaukosäätimen näyttö himmenee tai häviää. Ota paristokansi irti ja poista vanhat paristot. Lisää uudet paristot (R03 (AAA, Micro) x) Huomioi ª ja merkit Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. Vaihda kaikki samaan aikaan. Poista paristot, jos kaukosäädin on käyttämättömänä normaalikäyttöä huomattavasti pitempään. Suositeltava, tehokas pariston käyttöikä perustuu JIS tai IEC -standardeihin, ollen 6 - kuukautta normaalikäytössä. Pitempään käytettäessä, tai pariston ollessa standardoimaton, paristo voi vuotaa paristokoteloon, josta voi seurata kaukosäätimen epäkuntoisuus. Tehokas käyttöikä on merkitty paristoon. Todellinen käyttöikä voi siis olla nimellisaikaa lyhyempi, riippuen laitteen valmistusajasta. Toisaalta, paristo voi toimia moitteettomasti myös nimellisen käyttöajan jälkeenkin. 3 4 Sulje paristokansi. Paina "ACL" -painiketta kuulakärkikynän kärjellä. Sivu 9 Kun näyttö ilmoittaa minkä tahansa toimintahäiriön, Paina "ACL" -painiketta kuulakärkikynän kärjellä. Seinäteline Kaukosäädin voidaan kiinnittää seinään tai pilariin käyttämällä kaukosäätimen seinätelinettä. Ennen kuin lopullisesti kiinnität seinätelineen, varmista, että sisäyksikkö vastaanottaa kaukosäätimen signaalin sijoituspaikastaan. Laittaaksesi kaukosäätimen seinätelineeseen, tai ottaaksesi sen pois, liikuta kaukosäädintä nuolten mukaan alas tai ylös. Huom! Kaukosäädintä käytettäessä: Ehdottomasti kielletty Älä ole lähellä kuumia pintoja tai lämmityslaitteita, kuten uunia, takkaa, hellaa tai sähkölämmitintä Älä jätä kaukosäädintä alttiiksi suoralle auringonvalolle tai muulle voimakkaalle valolle. Älä pudota kaukosäädintä. Käsittele sitä aina varoen. Älä asenna esteitä kaukosäätimen ja sisäyksikön välille (ohjaussignaalin kulku voi häiriintyä). Älä kaada tai läikytä nesteitä kaukosäätimen päälle. Älä laita raskaita esineitä kaukosäätimen päälle, äläkä astu sen päälle. Kaukosäätimen toimintahäiriö Ovatko paristot lopussa? Paristojen vaihto ks. edellä.. Vaihda paristot uusiin ja jatka taas kaukosäätimen käyttöä. Käyttö ilman kaukosäädintä Jos kaukosäädin ei jostain syystä toimi, voit käyttää ilmastointia tilapäisesti ilman kaukosäädintä. Ota yhteys myyjääsi kaukosäätimen toimintakunnon tarkistamiseksi. ks. alla.. Sisäyksikön ON/OFF -painikkeella ilmastointi voidaan kytkeä Päälle/Pois tilapäisesti, silloin kun kaukosäädintä ei ole käytettävissä. Toimintaohjelma Toimintatila (Mode): Automaattinen Puhallinnopeus (Fan Speed): Automaattinen Ilmanohjain (Air Flow): Automaattinen Toiminta käynnistyy ON/OFF -painiketta painettaessa. Jos haluat pysäyttää toiminnan, paina painiketta uudestaan. Sisäyksikön ON/OFF -painike Älä pidä sisäyksikön ON/OFF -painiketta alhaalla 5 sekuntia pidempään. (Painettaessa painiketta kauemmin kuin 5 sekuntia, asetetaan jäähdytys kayttöön huollon tai laitteen siirron yhteydessä) 6

9 Kaksi sisäyksikköä samassa huonetilassa Kun kaksi sisäyksikköä on asennettu samaan huonetilaan, käytä näitä asetuksia kahdelle kaukosäätimelle. Aseta kaukosäädin vastaamaan tiettyä sisäyksikköä. Kaukosäätimen asetus Irrota paristokansi ja poista paristot kaukosäätimestä. Katkaise yhdysjohdin paristojen vierestä pienillä sivuleikkureilla. Sisäyksikön asetus Kytke syöttöjännite pois, ja takaisin minuutin kuluttua. Osoita sisäyksikköä kaukosäätimellä, josta juuri poistit yhdysjohtimen sivun vasemman sarakkeen mukaan, ja lähetä ohjaussignaali sisäyksikölle painamalla kaukosäätimen ACL -painiketta. Koska signaali lähetetään noin 6 sekuntia sen jälkeen, kun ACL-kytkintä painetaan, osoita sisäyksikköä kaukosäätimellä riittävän pitkään. Kuittaus: pip Katkaise 3 Aseta paristot takaisin paikoilleen. Sulje paristokansi. 3 Varmistu siitä, että kuittaussummerin merkkiääni "piip" lähetetään sisäyksiköltä. Asetusten olleessa kunnossa, sisäyksikön kuittaussummeri lähettää äänimerkin "pip" (jos äänimerkkiä ei kuulu, varmistu asetustoimenpiteiden oikeellisuudesta ja yritä uudestaan). Lapsilukko Tämä lukitustoiminto on tarkoitettu kaukosäätimen lukitsemiseen virheellisen käytön estämiseksi. Osoita kaukosäätimellä sisäyksikköä ja.. Paina SET -painiketta 3 sekuntia tai pitempään. on näytössä. Kun lapsilukko on asetettu, vain ON/OFF -painiketta voidaan käyttää. Lapsilukon poisto Symbolikuvake poistuu painamalla SET -painiketta 3 sekuntia tai pitempään. Kun lapsilukko on asetettu, lämpötila-asetusta, puhallinnopeutta tai ilmansuuntausta ei voi muuttaa. Muuttaaksesi asetuksia, poista lapsilukko. Lapsilukko ei toimi allergiapuhdistuksen aikana. 7

10 Kaukosäätimen käyttötoiminnot ja näyttö Toimintopainikkeet Ohjaussignaali Toimintatila (MODE) Joka kerta kun painiketta painetaan, toimintatila muuttuu näytön mukaisesti. Sivut 9, Päälle/Pois (ON/OFF) (Pimeässä näkyvä painike) Paina kerran, ilmastointi käynnistyy. Paina uudestaan, ilmastointi pysähtyy. Lämpötila (TEMP) Painikkeella asetetaan huonelämpötila. Teho /Säästökäyttö (HI/ECO) Painikkeella valitaan Tehokäyttö (HI) tai Säästökäyttö (ECO). Sivu 0 Puhallinnopeus (FAN SPEED) Joka kerran kun painiketta painetaan, puhallinnopeus muuttuu näytön mukaisesti. Sivu 0 Ilmanohjain, Ylös/Alas Painikkeelle muutetaan pystypuhallussuunta U (Up) = Ylös, D (Down) = Oikea. Sivu Ilmanohjain, Vasen/Oikea Painikkeelle muutetaan vaakapuhallussuunta L (Left) = Vasen, R (Right) = Oikea. Sivu Hiljainen toiminta (SILENT) Painikkeella valitaan hiljainen toimintatila. Ilmanohjain, 3D AUTO Painikkeella asetetaan 3D AUTO toiminto. Sivu Yö-asetus (NIGHT SETBACK) Painikkeella aktivoidaan yö-asetustoiminta. Sivu Allergiapuhdistus Painikkeella valitaan allergiapuhdistus. Sivu Lapsilukko ja ajastus (SET) Painikkeella asetetaan lapsilukko ja ajastus. Sivu 5 Käynnistysjastin (ON TIMER) Painikkeella valitaan käynnistysajastus. Sivu 4 Pysäytysajastin (OFF TIMER) Painikkeella valitaan pysäytysajastus. Sivu 3 Viikkoajastin (WEEKLY) Painikkeella valitaan viikko-ohjelma Päälle/Pois. Sivu 6 Automaattinen kennon puhdistus Painikkeella valitaan automaattinen kennon puhdistus(clean) toimintatila. Sivu Yö-ajastin (SLEEP) Painikkeella valitaan Yö-ajastus (SLEEP). Sivu 3 Yllä, näyttöruudussa on näkyvissä kaikki mahdolliset symbolit. Normaalisti vain osa niistä on näkyvissä. Sivu 7 Peruutus (CANCEL) Painikkeella peruutetaan käynnistys- ja pysäytys-ajastukset, sekä Yö-ajastus. Kellonaika ja ajastus (TIMER) Painikkeella voidaan asettaa kellonaika, kuin myös eri ajastusten toiminta-ajat. Ohjelma (P, PROGRAM) Viikko-ohjelman ajastuksen asetuspainike. Sivu 6 Resetointi (ACL) Mikroprosessorin resetointipainike (palautus). Sivu 6 Aika-asetus (TIME SETUP) Painiketta käytetään kellonajan asetteluun. Sivu 9 Ohjaussignaalin lähetys Kun jotain kaukosäätimen painiketta painetaan, osoittamalla samaan aikaan kaukosäätimen ohjaussignalin lähetyspäällä sisäyksikköä, ohjaussignaali lähetetään sisäyksikölle. Kun sisäyksikkö vastaanottaa ohjaussignaalin, se kuittaa signaalin vastaanotetuksi piip-äänimerkillä. 8

11 Kellonajan asetus Laitettaessa kaukosäätimeen paristot, kellonaika siirtyy automaattisesti aika-asetustilaan. Näytön kellonaika poikkeaa oikeasta ajasta. Aseta oikea viikonpäivä ja kellonaika seuraavasti: Esimerkki: Aseta lauantai kello 0: Paina TIME SETUP -painiketta. Paina painiketta esimerkiksi kuulakärkikynän kärjellä. Viikonpäivä vilkkuu, valitse oikea viikonpäivä. Paina tai TIMER -painiketta. (Aseta viikonpäiväksi esim. "Sat" (Saturday = Lauantai)). Paina SET -painiketta. Valittu viikonpäivä muuttuu vilkkuvasta pysyväksi, jolloin asetusvuorossa seuraavana oleva kellonaika alkaa vilkkumaan. Paina SET -vahvistuspainiketta 60 sekunnin kuluessa viimeisimmästä muutoksesta (Kohta ), muuten valitsemasi viikonpäivä ei tule voimaan. Paina tai (TIMER) -painiketta. (Aseta kellonajaksi 0:30) Paina SET -painiketta. Valittu kellonaika muuttuu vilkkuvasta pysyväksi, jolloin kellonajan asetus on valmis. Paina SET -vahvistuspainiketta 60 sekunnin kuluessa viimeisimmästä muutoksesta (Kohta 4), muuten valitsemasi viikonpäivä ei tule voimaan. Eri ajastustoimintojen asetusajat perustuvat kellonajan asetukseen jolloin kellonaika kannattaa aina asettaa huolella. Kaukosäätimen vanhat aikatiedot poistuvat kellonajan asetuksessa. Kun kaukosäätimen paristot on asetettu uudelleen tai ACLpainiketta on painettu, kaukosäädin palaa tehdasasetuksiinsa. Jos viikko-ohjelmaa (WEEKLY) ei ole asetettu alunperin, aseta se asetusohjeen mukaan, ks. Automaattinen toimintatila Automaattisen toimintatilan toiminnot: Jäähdytys (COOL), lämmitys (HEAT) tai kuivaus(dry) riippuvat vallitsevasta huonelämpötilasta. Kun sisäyksikkö ei ole automaattisessa toimintatilassa: Paina toimintatila (MODE) painiketta. Toimintatila muuttuu aina kun painiketta painetaan. Aseta (automaattinen toimintatilan valinta). Paina ON/OFF -painiketta. Pysäytys: Paina ON/OFF -painiketta. Näyttö pysäytys (OFF) -tilassa Jos ilmavirtausta ei tunnu automaattisen toiminnan aikana, katso Sivu 7 Kun laitteen mukana tulevat puhdistussuodattimet on asennettu paikoilleen, ilmastointilaite puhdistaa ilmaa automaattisen toimintansa aikana. Kuluva kellonaika ja viikonpäivä, sekä toimintatila esitetään näytössä myös silloin kun ilmastointilaite on pois käytöstä (Off-tilassa). 9 Automaattinen toimintatila valitaan helposti, painamalla ON/OFF painiketta. Automaattisen toimintatilan sijaan, voit valita myös erikseen joko jäähdytyksen, lämmityksen, kuivauksen tai pelkän puhalluksen. Ilmanohjainten säätö, ks. Sivu Sivu

12 Lämpötila-asetus automaattisessa toimintatilassa Huoneilman lämpötilan säätäminen on mahdollista myös automaattisen toimintatilan (AUTO) yhteydessä. Kuusi (6) lämpötilatasoa on mahdollista valita ja painikkeilla. Automaattisen toimintatilan aikana 4 C on valittuna sekä jäähdytys, että lämmitystoiminnolle joka on perustaso, josta lämpötilaa voi nostaa tai laskea, ylös tai alas nuolipainikkeilla. Paina tai (TEMP) painikkeita. Kun on hieman kylmä Paina painiketta Joka kerta kun painiketta painetaan, lukuarvo kasvaa yhdellä asteella: ± Kun +6 on saavutettu, ja vaikka painiketta painetaan, lukuarvo ei enää muutu. Kun on hieman kuuma Paina painiketta Joka kerta kun painiketta painetaan, lukuarvo pienenee yhdellä asteella: ± Kun 6 on saavutettu, ja vaikka painiketta painetaan, lukuarvo ei enää muutu. Asetusarvo ( C) Kaukosäätimen näyttö Puhallinnopeus Puhallinnopeuden (FAN SPEED) avulla, voit vaikuttaa ilmastointilaitteen tehokuuteen lämmitys-, jäähdytys- tai (pelkässä) puhalluskäytössä. Osoita kaukosäätimellä sisäyksikköä ja.. Paina FAN SPEED -painiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, puhallinnopeus muuttuu: AUTO ULO LO MED HI Valintasi mukainen puhallinnopeus Automaattinen, mikroprosessoriohjattu puhallinnopeus Hiljainen puhallinnopeus (Ultra LO) Energiaa säästävä puhallinnopeus Normaali puhallinnopeus Voimakas puhallinnopeus suurella teholla (FAN SPEED) AUTO ULO LO MED HI Kun puhallinnopeus muuttuu HI > LO > ULO, kylmäaineen virtausmuutos sisäyksikössä voidaan kuulla. 0

13 Lämmitys, jäähdytys, kuivaus tai puhallus 3 Osoita kaukosäätimellä sisäyksikköä ja.. Paina MODE -painiketta. Valitse haluamasi toimintatila. (COOL), (HEAT), (DRY), (FAN) Jäähdytys Lämmitys Kuivaus Puhallus Paina ON/OFF -painiketta. Paina TEMP -painiketta. Paina tai painikkeita valitaksesi sopiva lämpötila huoneeseen. Suositukset: Puhallussuunnan valinta, katso Sivu 4 Jäähdytys Lämmitys Kuivaus Puhallus Paina FAN SPEED painiketta Aseta puhallinnopeus edellä kuvatulla tavalla, ks. Puhallinnopeuden valinta ei ole mahdollinen ilman kuivauksessa (DRY). Jos ilmavirtausta ei tunnu aloitettaessa lämmitystoimintoa katso Sivu 7 Toimintatilaa voidaan muuttaa myös silloin kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa. Pysäytys: Paina ON/OFF -painiketta. Ilmastointilaitteen lämpötila-asetukset Käytä ilmastointijärjestelmää seuraavissa toimintarajoissa. Ulkoyksikön toiminta mainittujen toimintarajojen ulkopuolella, voi aiheuttaa tiettyjen varolaitteiden aktivoitumisen ja toiminnan estymisen. Jäähdytys Lämmitys Ulkolämpötila Noin C Noin -5-4 C Sisälämpötila Noin +8-3 C Noin 5-30 C Sisäkosteus Alle 80% suhteellista kosteutta (RH) Yksikön pitkäaikainen käyttö yli 80% kosteusolosuhteissa, voi aiheuttaa veden kondensoitumista sisäyksikön pinnoille ja johtaa veden tippumiseen sisäyksikön alapuolelle esim. lattialle. Lämmityksen ominaisuudet Lämmityksen toimintaperiaate ja tehokkuus Toimintaperiaate Ulkoyksikkö tuottaa lämpöä kylmästä ulkoilmasta, siirtää sen sisäyksikölle joka lämmittää huonetiloja. Lämpöpumppuperiaatteen mukaan lämmitysteho pienenee kun ulkoilman lämpötila pienenee kovilla pakkasella. Kestää hetkisen, ennen kuin sisäyksikkö alkaa tuottamaan lämpöä ilmastointijärjestelmän käynnistämisen jälkeen. Jos ulkona on hyvin kylmä ilma, järjestelmän rinnalla saattaa olla hyvä käyttää lisälämmönlähdettä. Sulatus Kun ulkolämpötila muuttuu alhaiseksi ilmankosteuden ollessa korkea, ulkoyksikön lämmönsiirrin voi huurtua. Huurtuminen haittaa lämmönsiirtymistä ulkoilmasta ulkoyksikköön, jolloin lämmitysteho pienenee. Automaattisen sulatustoiminnon aktivoituessa lämmitystoiminto pysähtyy 5-5 minuutiksi, kunnes sulatusjakso on päättynyt. Sulatuksen aikana, sisä- ja ulkoyksikön puhaltimet pysähtyvät ja Käynnissä-merkkivalo (RUN) vilkkuu hitaasti (palaa,5 s / 0,5 s sammuneena) Ulkoyksiköstä saattaa tulla hieman vesihöyryä sulatuksena aikana. Tämä on normaalia ja kuuluu tehokkaaseen sulatusprosessiin. Lämmitystoiminto jatkuu normaalisti kun sulatustoiminto päättynyt.

14 Ilmanohjain Ilmanohjaimen säätö Ylös (UP) / Alas (DOWN) -säätö tehdään kaukosäätimen AIRFLOW U/D -painikkeilla. Joka kerta kun painiketta painetaan, suuntaus muuttuu seuraavasti: (ei pystysuuntausta) (jatkuva pystysuuntaus) Vasen (L) / Oikea (R) -säätö tehdään kaukosäätimen AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) -painikkeilla. Joka kerta kun painiketta painetaan, suuntaus muuttuu seuraavasti: Muuta AIRFLOW vasen-oikea suntausta: (ei vaakasuuntausta) (jatkuva vaakasuuntaus) Todellinen puhallussuunta saattaa hieman poiketa symbolisesta esitystavasta. HUOMIOI LÄMMITYKSESSÄ: Lämmitystoiminnon käynnistyessä, Ilmanohjaussiivekkeet ovat vaaka- tai keskiasennossa kylmän vedon estämiseksi, josta ne liikkuvat kaukosäätimellä aiemmin säädettyyn asentoonsa, järjestelmän lämmitysprosessin käynnistyttyä. Ilmanohjaussiivekkeet voidaan ohjata vaaka- ja keskiasentoon kun huonelämpötila saavuttaa asetuslämpötilansa ja kompressori sammuu, tai sulatus on alkanut. Ilmanohjausta ei voida tehdä lämmityksen alkuvaiheessa. Muuta ilmanohjausta vasta sitten kun lämmitysprosessi on käynnistynyt (sisäyksikkö puhaltaa lämmintä ilmaa) ja ilmanohjaussiivekkeet ovat siirtyneet aiemmin säädettyyn asentoonsa. Ilmanohjainten asentomuisti Painaessasi AIRFLOW (U/D tai L/R) -painiketta siivekkeiden liikkuessa, ne pysähtyvät säätämääsi asentoon. Kun asento kerran tallentuu toimintaa ohjaavaan mikroprosessoriin, järjestelmä muistaa sen jatkossa. VAROITUS Älä altista käyttöohjeita ilmastointilaitteen puhallusilmalle pitkäkestoisesti. VAROITUS Jäähdytys tai kuivaustilassa, älä pidä puhallussuuntaa pitkään suoraan alaspäin, koska muuten ilmasta kondensoituva vesi voi tiivistyä ulospuhallusritilään ja tippua alas seinälle tai lattialle. Älä yritä säätää ilmanohjaimia käsin, koska suuntauskulmat voivat muuttua tai siivekkeet eivät enää sulkeudu tarvittaessa. Suositeltavat ilmanohjainten pysäytyskulmat säätöä päätettäessä: Lämmityksen aikana Jäähdytyksen ja kuivauksen aikana (Kallistettu eteen alas) (Vaakapuhallus) 3D -automaattinen toiminta Puhallinnopeus ja puhallussuunta ovat automaattisesti ohjattavissa (3D AUTO), sallien tehokkaan huoneilman kierron. Paina ON/OFF -painiketta. Paina 3D AUTO -painiketta. Joka kerta kun 3D AUTO -painiketta on painettu, Toimintatila ja näyttö muuttuvat seuraavasti: Ei näyttötekstiä (3D AUTO) (Normaalitoiminta) Toiminnon palautus Paina 3D AUTO -painiketta kytkeäksesi pois 3D AUTO -näytön. 3D AUTO -toiminto on peruutettu kun vaihdat toimintatilaa. Jos 3D AUTO -toiminto on peruutettu, ilmanohjaimien suunta muuttuu tätä varten ennen 3D AUTO -toiminnan uudelleenasetusta. 3D AUTO -toiminto voidaan asettaa ainoastaan automaattiseen toimintatilaan, tai jäähdytys, tai lämmitystoimintatilaan.

15 Yö-ajastin Yö ajastettuna (SLEEP) yksikkö pysähtyy automaattisesti ajastetun aikaviiveen kuluttua umpeen. Asetuslämpötilaa säädetään automaattisesti viiveajan mukaan lämmityksen tai jäähdytyksen pienentämiseksi. Paina SLEEP -painiketta. Jos SLEEP painiketta on painettu yksikön ollessa pysäytystilassa Yö-ajastintoiminto käynnistyy edellisen toimintatilan asetuksin jolloin ilmastointi kytkeytyy pois käytöstä kun aikaviive on kulunut loppuun. Jos painiketta on painettu yksikön ollessa käynnissä Ilmastointilaite pysähtyy kun aikaviive on kulunut loppuun. Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavasti: Sivu 5... (tunnin porrastus) Ei näyttöä (peruutettu) Esimerkki: Haluat asettaa ilmastoinnin pysähtymään 7 tunnin jälkeen: Asetusajan muuttaminen Aseta uusi aika SLEEP -painikkeella. Toimintojen peruutus Peruuta ajastus CANCEL -painikkeella jolloin se poistuu näytöstä. Pysäytysajastin Aseta: Keltainen ajastinmerkkivalo (TIMER) palaa sisäyksikössä. h Yksikkö pysähtyy Yö-asetuksen aikaviiveen kuluttua umpeen. Yö-ajastin ei ole käytössä allergiapuhdistuksessa. Ei voida asettaa samaan aikaan pysäytysajastuksen (OFF TIMER) kanssa. Pysäytysajastimella (OFF TIMER), ilmastointi voidaan asettaa pysähtymään automaattisesti. Asettaaksesi pysäytysajan, aloita asetukset kohdasta. Sisäyksikön ollessa käynnissä, aloita asetukset kohdasta. Esimerkki: Pysäytysajaksi halutaan : Paina ON/OFF -painiketta. Paina OFF TIMER -painiketta. Pysäytysajastuksen symboli vilkkuu. Paina tai -painiketta. Joka kerta kun -painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavasti: 0:00 0:0 0:0... :00 :0 (0 min. porrastus) Joka kerta kun -painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavasti: 0:00 3:50 3: :00 :50 (0 min. porrastus) 4 Paina Aseta aika :30. SET -painiketta. Näytön vilkkuminen vaihtuu pysyvään palamiseen ja asetus on valmis. Keltainen ajastinmerkkivalo (TIMER) palaa sisäyksikössä. Asetusajan muuttaminen Aseta uusi aika OFF TIMER -painikkeella. Toimintojen peruutus Peruuta ajastus CANCEL -painikkeella jolloin se poistuu näytöstä. Yksikkö pysähtyy asetettuna aikana. Paina SET -painiketta 60 sekunnin kuluessa, kohdan 3 asetuksesta, muuten asetuksen voimaantulo/kuittaus epäonnistuu. Varsinaista kellonaikaa ei esitetä pysäytystoiminnon kuluessa. Pysäytysajastustoiminto (OFF TIMER) ei ole käytössä allergiapuhdistustoiminnon aikana. Yö-ajastuksen automaattinen lämpötila-asetus ei ole käytössä pysäytysajastus (OFF TIMER) toiminnon aikana. 3

16 Käynnistysajastin Toiminta käynnistyy 5-60 minuuttia ennen asetettua aikaa, näin huonelämpötila saavuttaa optimilämpötilan asetusaikanaan. Ilmastoinnin ajastettu käynnistys (ON TIMER), voidaan asettaa riippumatta siitä onko ilmastointi jo käynnissä vaiko ei. Sivu 5 Esimerkki: Esiasetettu huonelämpötila kello 8:00. Paina ON TIMER -painiketta. Käynnistysajastuksen symboli vilkkuu. Paina tai -painiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavasti: 0:00 0:0 0:0... (0 min. porrastus) :00 :0 Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavasti: 0:00 3:50 3: :00 :50 (0 min. porrastus) 3 Aseta: 8:00. Paina SET -painiketta. Näytön vilkkuminen loppuu muuttuen pysyväksi, asetukset ovat valmiit. Keltainen ajastinmerkkivalo palaa. Toiminta loppuu jos käynnistysasetus asetetaan toiminnan aikana. Asetusajan muuttaminen Aseta uusi aika OFF TIMER -painikkeella. Toimintojen peruutus Peruuta ajastus CANCEL -painikkeella jolloin se poistuu näytöstä. Toiminta käynnistyy 5-60 minuuttia ennen asetettua aikaa. Sisäyksikön keltainen ajastinmerkkivalo (TIMER) sammuu toiminnan alkaessa. Paina SET -painiketta 60 sekunnin kuluessa, kohdan asetuksesta, muuten asetuksen voimaantulo epäonnistuu. Varsinaista kellonaikaa ei esitetä käynnistystoiminnon kuluessa. Käynnistysajastustoiminto (ON TIMER) ei ole käytössä allergiapuhdistustoiminnon aikana. Yö-ajastin Y + käynnistysajastin Yhdistetty toiminta, käyttäen Yö-ajastinta (SLEEP) + Ajastettua käynnistystä (ON TIMER). Esimerkki: Yö-ajastimella suoritettava pysäytys (SLEEP) 3 tunnin kuluttua, ja sen jälkeen käynnistys käynnistysajastimella (ON TIMER) 8:00 asetuslämpötilan saavuttamiseksi. Yö-ajastimen (SLEEP) asetus Tee asetus sivun 3 ohjeen mukaan. Aseta Käynnistysajastimen (ON TIMER) asetus Tee käynnistysajastimen asetus tämän sivun yllämäinitun ohjeen mukaan. Aseta Keltainen ajastinmerkkivalo (TIMER) syttyy sisäyksikössä. Asetuksen ovat valmiit. h Kun Yö-ajastuksen (SLEEP) aikaviive on umpeutunut, toiminta pysähtyy ja käynnistyy uudestaan 5-60 minuuttia ennen käynnistysajastimen (ON TIMER) asetusaikaa. Ajastimen keltainen merkkivalo sammuu kun toiminta taas käynnistyy. Asetusajan muuttaminen Aseta uudet ajat SLEEP tai ON TIMER -painikkeilla. Toimintojen peruutus Peruuta ajastus CANCEL -painikkeella jolloin se poistuu näytöstä. 4

17 Käynnistysajastin + pysäytysajastin Yhdistetty toiminta, käyttäen käynnistysajastinta (ON TIMER) ja pysäytysajastinta (OFF TIMER). Esimerkki: Kun tarvitaan pysäytys :30, ja sen jälkeen käynnistys 8:00 asetuslämpötilan saavuttamiseksi. Pysäytysajastimen (OFF TIMER) asetus Tee asetus sivun 3 ohjeen mukaan. Aseta Käynnistysajastimen (ON TIMER) asetus Tee asetus sivun 4 ohjeen mukaan. Aseta Keltainen ajastinmerkkivalo (TIMER) syttyy sisäyksikössä kun asetukset ovat valmiit. Asetusaika näytetään kaukosäätimessä. Näyttö voi kertoa tilatietoja eri toiminnoista, riippuen ilmastointijärjestelmän sen hetkisestä toimintatilasta. Ilmastointi käynnistyy 8:00 (ON-ajastussymboli). Sen jälkeen ilmastointi pysähtyy (nuoli osoittaa OFF-ajastussymbolia). (Esimerkissä kello on 5:00, ilmastointi on pysähtyneenä). Asetusajan muuttaminen Ilmastointi pysähtyy :30 (OFF-symboli). Sen jälkeen ilmastointi käynnistyy (nuoli osoittaa ON-symbolia). (Esimerkissä kello on 0:00, ilmastointi on toiminnassa). Aseta uudet ajat OFF TIMER- tai ON TIMER painikkeilla. Toimintojen peruutus Peruuta ajastus CANCEL painikkeella jolloin se poistuu näytöstä. Comfort käynnistys Käynnistysajastettuna (ON TIMER), yksikkö käynnistyy hieman aiemmin, näin huonetila ennättää saavuttaa asetuslämpötilan jo kaynnistymisen asetusajaksi, tämä on ns. Comfort (mukavuus) käynnistys. Toimintatapa: Huonelämpötila tarkistetaan 60 minuuttia ennen käynnistymistä. Riippuen huonelämpötilasta tällöin, toiminta alkaa 5 60 minuuttia ennen käynnistysajastettua (ON TIMER) ilmastoinnin käynnistymishetkeä. Toiminto on mahdollinen sekä jäähdytys, että lämmitystoiminnoissa, sekä automaattisessa toimintatilassa, mutta ei kuivauksessa. Jäähdytystilassa (Seis) toiminta käynnistyy Asetuslämpötila (Toiminta) Tarkistaa huonelämpötilan 60 minuuttia ennen As. aika käynnistymisen asetusaikaa. Yö ajastin (SLEEP) Kun Yö ajastin (SLEEP) on valittuna, asetuslämpötila on automaattisesti säädetty, taaten että huone ei ole liian kylmä jäähdytyksen aikana, tai liian lämmin lämmityksen aikana. Jäähdytyksen aikana: Esiasetettua lämpötilaa alennetaan C Yö ajastuksen alussa (Kun ajastus asetetaan). Sen jälkeen, lämpötila nousee C tunnissa, tullen C korkeammaksi kuin nykyinen lämpötila. Lämmityksen aikana: Esiasetettua lämpötilaa nostetaan C Yö ajastuksen alussa (Kun ajastus asetetaan). Sen jälkeen, lämpötila laskee 3 C tunnissa, tullen 6 C alemmaksi kahdessa tunnissa kuin nykyinen lämpötila. Allergiapuhdistus Allergian aiheuttajien eliminoimiseen käytetään tehokasta entsyymipuhdistusta, jolloin allergian aiheuttajat kerätään allergiapuhtaaseen erikoissuodattimeen. Osoita kaukosäätimellä sisäyksikköä ja.. Paina allergiapuhdistuspainiketta Pysäytys: Paina ON/OFF painiketta tai allergiapuhdistuspainiketta Koska huonelämpötila saattaa muuttua melko paljon toiminnon aikana, on suositeltavaa, että puhdistus suoritetaan kun huoneessa ei oleskella (puhdistus on automaattinen ja tulee valmiiksi noin 90 minuutissa). Allergiapuhdistuksen aikana huonelämpötila, puhallinnopeus, ilmansuuntaus, ja ajastintoiminta asetuksia ei voida tehdä. SCM Multisystem:in yhteydessä allergiapuhdistustoiminto ei ole toiminnassa. SCM Multisystem:in yhteydessä, jos allergiapuhdistuspainiketta painetaan vahingossa, signaalin vastaanottavat sisäyksiköt pysähtyvät. 5

18 Viikkoajastin 4 ajastinohjelmaa (Käynnistys (ON), ja pysäytys (OFF)) on valittavissa jokaiselle viikonpäivälle. Viikossa voidaan valita enintään 8 ohjelmaa. Kun nämä on asetettu käyttöön, ajastustoiminnat voidaan toistaa samanlaisina joka viikko jos viikko ohjelmaa (WEEKLY) ei ole peruutettu. Malliasetus (jäähdytyskautena) : Viikkoajastus (WEEKLY) : Käsiasetus (Ei viikkoajastettu) Mon Ohjelma P Ohjelma P Ohjelma P3 Ohjelma P4 Tue Ohjelma P Asetusmuutos Ohjelma P Ohjelma P3 Ohjelma P4 Wed Fri Ohjelma P Ohjelma P Ohjelma P3 Ohjelma P4 Sat Ohjelma P Asetusmuutos Ohjelmat P P3 Ei asetusta Asetusmuutos Ohjelma P4 Sun Ohjelma P Ohjelma P Ohjelma P3 Ohjelma P4 Viikkoajastus (ON/OFF) Kytke viikkoajastimen ON/OFF valinnat WEEKLY painikkeella. Paina WEEKLY painiketta. Viikkoajastimen valintamahdollisuudet tulevat aktiivisiksi. Joka kerta kun WEEKLY painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: (Viikkoajastin päällä (ON)) Fan = Puhallin Hi = Voimakas puhallus; ULo = Hiljainen puhallus Med = Normaali puhallus; Auto = Autom. puhallus Dry = Kuivaus; Cool = Jäähdytys; Heat = Lämmitys Auto = Automaattinen toimintatilan valinta Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun = Ma, Ti, Ke, To, Pe, La, Su Ei näyttöä (Viikkoajastin pois (OFF)) Kun viikkoajastin on asetettu päälle (ON), keltainen ajastinmerkkivalo (TIMER) palaa sisäyksikössä. Kun kaukosäätimen paristot on vaihdettu tai ACL painiketta on painettu, kaukosäädinasetukset palaavat alkutilaansa. Kun viikkoajastimen (WEEKLY) ohjelmaa ei ole asetettu alkutilassa, aseta ohjelma annettujen ohjeiden mukaan. Viikkoajastin (WEEKLY) on kytketty päälle/pois, riippumatta siitä, onko ilmastointilaite toiminnassa vaiko ei. Käynnistysajastin (ON TIMER) toimii viikkoajastimen ohessa, riippumatta siitä, onko ilmastointilaite toiminnassa vaiko ei. Kun käynnistysajastimen asetusaika on kulumassa, kaukosäädin toimii asetetuilla toiminnoilla. Kaukosäätimen näytössä esitetään asetettuja toimintoja vastaavat asiat. Asetuksia voidaan muuttaa myöhemmin käynnistysajastimen (ON TIMER) ja viikkoajastimen (WEEKLY) toimintojen ohessa. Seuraavia asioita voidaan asettaa käynnistysajastimella (ON TIMER): Toimintatila, puhallinnopeus, lämpötila, ilmansuuntaus, säästökäyttö, 3D AUTO, yö asetus (Night Setback), hiljainen toiminta (SILENT). Comfort käynnistys ei ole käytössä viikko tai käynnistysajastimen yhteydessä. Pysäytysajastin (OFF TIMER) toiminto viikkoajastuksessa on käytössä vain ilmastoinnin toimiessa. Kun pysäytysajastuks on aktiivinen, ilmastointi pysähtyy. Kun useita ohjelmia on valittuna kuluvalle viikonpäivälle, toiminnat alkavat aikaisimmasta ajasta joka on asetettuna. Kun erilaisia ajastuksia (käynnistys, pysäytys ja yö ajastin) on toiminnassa, viikkoajastin ei toimi vaikka käynnistys (ON TIMER) tai pysäytys (OFF TIMER) olisivat aktiivisina. Viikkoajastin tulee aktiiviseksi kun eri ajastimet on saatettu deaktiivisiksi. Käynnistys (ON TIMER) ja pysäytys (OFF TIMER) ajastinta ei voida asettaa samaksi ajaksi, samalle viikonpäivälle. 6

19 Asetustila < Yksilöllinen asetus > Aseta sen jälkeen kun oikea päivämäärä ja kellonaika on asetettu: Paina PROGRAM (P) painiketta. symboli, kuluva viikonpäivä vilkkuvat..paina tai (TIMER) painiketta. Valitse viikonpäivä jonka haluat toiminnalle varata. Joka kerta kun painiketta on painettu, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: Mon Tue Wed... Sun Kaikki viikonpäivät ovat näkyvissä Joka kerta kun painiketta on painettu, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: Mon Kaikki viikonpäivät ovat Sun Sat... Tue näkyvissä 3 Paina SET painiketta. Viikonpäivä on näytössä ja ohjelman P tunnus vilkkuu. 4 Paina tai (TIMER) painiketta Valitse ohjelman P tunnus. Joka kerta kun painiketta on painettu, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: P P P3 P4 Joka kerta kun painiketta on painettu, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: P P4 P3 P 5 Paina SET painiketta Kun mitään sisältöä ei ole asetettu (ON TIMER tai OFF TIMER), käytettävissä olevat ja ajastinsymbolit vilkkuvat. Kun sisältöä on asetettu, ja (ON TIMER tai OFF TIMER) ovat käytettävissä, joko tai ajastinsymboli vilkkuu. 6 Paina ON TIMER tai OFF TIMER painiketta Käynnistys (ON TIMER) tai pysäytysajastin (OFF TIMER) on aktiivinen ja aikanäyttö vilkkuu. ON TIMER valittuna OFF TIMER valittuna 7

20 7 Paina tai (TIMER) painiketta Aseta aika. Joka kerta kun painiketta on painettu, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: 0:00 0:0 0:0... :00 :0 (0 min. porrastus) Joka kerta kun painiketta on painettu, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: 0:00 3:50 3: :00 :50 (0 min. porrastus) Kun käynnistysajastin (ON TIMER) on valittu, siirry vaiheeseen 8. Kun pysäytysajastin (OFF TIMER) on valittu, siirry vaiheeseen 9. 8 Aseta 9 Paina tarvittava toimintokohtainen (asetus ) sisältö Kun käynnistysajastin (ON TIMER) on valittu, toimintatila (MODE), puhallinnopeus (FAN SPEED) ja ilmansuuntaus (AIR FLOW) ovat muutettavissa, jolloin säästökäyttö (ECO), hiljainen toiminta (SILENT) tai Yö asetus (NIGHT SETBACK) ovat asetettavissa. SET painiketta Aika on valittuna jolloin ja symbolit vilkkuvat. 0 Paina PROGRAM painiketta tai SET painiketta Kun Ohjelma (PROGRAM) painiketta on painettu, asetukset on lähetetty sisäyksikölle. Koska signaalin siirto kaukosäätimestä kestää noin 3 sekuntia, osoita kaukosäätimellä sisäyksikön signaalinvastaanotinta riittävän pitkään painikkeen painalluksen aikana. Kun sisäyksikkö on vastaanottanut signaalin, sisäyksikön summeri antaa vastaukseksi ("piip, piip, piip") äänimerkin. Kun SET painiketta on painettu, asetukset jatkuvat vaiheesta. Asetustila < Yhteisasetukset > Aseta sama ohjelmasisältö samalle ohjelman P tunnukselle, jokaiselle viikonpäivälle. Vaiheessa yllä, valitse kaikki viikonpäivät. Silloin samalle ohjelman P tunnukselle yksilöllisesti asetettu asetussisältö ylikirjoittuu. Jos mitään toimintoja ei suoriteta 60 sekunnin aikana asetustilassa, asetukset jotka on tehty siihen mennessä, mitätöidään ja asetusmahdollisuus päättyy. Myöhemmin symboli ja kaikki ohjelmien P tunnukset (P, P, P3 ja P4) vilkkuvat 0 sekuntia. Asetustapahtuman päättämiseksi asetustilassa, osoita kaukosäätimellä sisäyksikköä ja paina PROGRAM painiketta. Tässä yhteydessä, tarkista, että sisäyksikkö kuittaa asetukset vastaanotetuiksi vastaamalla äänimerkillä kolme kertaa ("pip, pip, pip"). Jos äänimerkkiä ei kuulu, mene asetustilaan uudestaan ja paina PROGRAM painiketta uudestaan, varmistuen sisäyksikön signaalin vastaanotosta. 8

21 Asetusmuutokset < Yksilölliset asetukset > 3 Paina 4 Paina 5 Paina 6 Paina Paina PROGRAM painiketta symboli ja kuluva viikopäivä vilkkuvat. Paina tai (TIMER) painiketta Valitse peruutettava viikonpäivä. SET painiketta Viikonpäivä on valittuna ja ohjelman P tunnus vilkkuu. tai (TIMER) painiketta Valitse peruutettavan ohjelman numerotunnus. Peruutuksen aikana, älä paina SET painiketta. Jos SET painiketta painetaan, tila vaihtuu asetustilaksi (SET Mode). CANCEL painiketta ON TIMER ja OFF TIMER ajastimien asetussisältö peruuntuu ja joka ilmaistaan aikanäyttöjä kuvaavassa näytön osassa. PROGRAM painiketta Kun PROGRAM painiketta on painettu, asetukset lähetetään sisäyksikölle kaukosäätimestä. Kun asetukset on vastaanotettu, sisäyksikön ("piip, piip, piip") äänimerkki kuuluu. Näin jokaisen ohjelman asetussisältö on peruutettu. Suorita edellä esitetyt toimenpiteet jokaiselle ohjelmalle jonka haluat peruuttaa. Asetusten peruutus < Yhteisasetukset > Kun sama asetussisältö on jo samoilla ohjelmien P tunnuksilla, tälle viikonpäivämäärälle sallitaan yhteinen poisto. Vaiheessa (ks. edellä), valitse kaikki viikonpäivät. Menettelyvaiheesta 3 lukien on sama kuin edellä on myös esitetty. Jos asetussisältöä on muutettu, pyyhitty pois, tai siihen on tehty yksittäisiä asetusmuutoksia yhteisasetusten (ks. sivu 8) jälkeen, joista on aiheutunut asetussisällön poikkemia viikonpäiviin, yhteisasetusten poistoa ei sallita. Hyväksymistila Viikkoajastimen (WEEKLY) asetussisältö voidaan hyväksyä. Paina PROGRAM painiketta vähintään 3 sekuntia vilkkuu ja asetussisältö esitetään. Paina tai (TIMER) painiketta Valitse viikonpäivä ja hyväksyttävän ohjelman P tunnus. Näyttö alkaa kuluvasta viikonpäivästä. Ohjelmapaikat ilman asetuksia näytetään symboli ilmaistaan. Kun ohjelma (PROGRAM) painiketta on painettu hyväksymistilassa, on asetukset näin tehty asetustilassa. Mon P P P3 P4 Tue P P P3 P4 Sun P P P3 P4 Kaikki viikonpäivät esitetään P P P3 P4 Toimintojen peruutus Hyväksymisvaihe voidaan keskeyttää painamalla ON/OFF, CANCEL, tai SET painiketta. Jos mitään toimintoa ei suoriteta 60 sekunnin aikana hyväksymistilassa, hyväksymisen mahdollisuus päättyy. 9

22 Tehokäyttö ja säästökäyttö Kun ilmastointi ei ole toiminassa, osoita sisäyksikköä kaukosäätimellä ja.. Paina ON/OFF painiketta Paina HI/ECO painiketta Kun toimintatila on automaattinen, jäähdytys tai lämmitys: Joka kerta kun HI/ECO painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: Ei näyttöä (Tehokäyttö (HI)) (Säästökäyttö (ECO)) (Normaalitoiminta) Kun toimintatila on kuivaus tai (ON TIMER + OFF TIMER): Joka kerta kun HI/ECO painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: Ei näyttöä (Säästökäyttö (ECO)) (Normaalitoiminta) Tehokäyttö (HI POWER) Paina HI/ECO painiketta valitaksesi tehokkaan käytön jäähdytystä tai lämmitystä varten 5 minuutin ajaksi. Kaukosäätimen näytössä on symboli ja puhallinnopeutta ei esitetä. Tehokäytön aikana, huonelämpötilaa ei valvota. Jos käyttö tuntuu liian voimakkaalta suuren jäähdytys tai lämmitystehon vuoksi, paina HI/ECO painiketta uudestaan, lopettaaksesi tehokäytön. Tehokäyttö ei ole käytettävissä kuivaus (DRY), ja käynnistys + pysäytysajastus yhdistelmässä (ON TIMER + OFF TIMER). Kun tehokäyttötoiminto asetetaan käynnistysajastuksen jälkeen, tehokäyttötoiminto alkaa käynnistymisen asetusajan kuluttua umpeen. Tehokäyttö ei ole toiminnassa jos ilmastointi ei ole käytössä (OFF). Tehokäytön (HI POWER) jälkeen, kylmäaineen virtauksesta aiheutuva ääni voidaan kuulla sisäyksiköstä / putkistosta. Kun seuraavat toiminnot on asetettu, tehokäyttö peruuntuu: Kun HI/ECO painiketta painetaan uudestaan. Kun toimintatilaa muutetaan. 3 Kun on kulunut 5 minuuttia tehokäytön alkamisesta (käytössä 5 minuuttia kerrallaan). 4 Kun 3D AUTO painiketta on painettu. 5 Kun hiljaisen toiminnan (SILENT) painiketta on painettu. 6 Kun Yö asetus (NIGHT SETBACK) painiketta on painettu. Säästökäyttö (ECO) Paina HI/ECO painiketta, valitaksesi pehmeän toiminnan matalalla energiankulutuksella, ilman liiallista jäähdytys tai lämmitystehokuutta. Ilmastointi toimii jäähdytyksen aikana,5 C korkeammalla ja lämmityksen aikana,5 C asetuslämpötilaa matalammalla lämpötilalla. Kaukosäätimen näytössä on symboli ja puhallinnopeutta ei esitetä. Ilmastointilaite siirtyy säästökäytölle (ECO) seuraavalla käynnistymiskerralla, seuraavissa tapauksissa: Kun ilmastointilaite on pysäytetty ON/OFF painikkeella säästökäytön aikana. Kun ilmastointilaite on pysäytetty Yö ajastimella (SLEEP) tai pysäytysajastimella (OFF TIMER) säästökäytön aikana. 3 Kun toiminta palautuu automaattisesta Itse puhdistus (CLEAN) tai allergiapuhdistustoiminnosta (esitetty sivulla 5). Kun seuraavat toiminnot asetetaan, säästökäyttö (ECO) toiminto peruutetaan. Kun Teho tai säästökäyttö (HI/ECO) valitaan uudestaan. Kun toimintatila muuttuu kuivauksesta puhallukseen. 3 Kun Yö asetus (NIGHT SETBACK) painiketta painetaan. Ei käytössä kun ilmastointi on pysäytetty (OFF). 0

23 Yö asetus Kylmänä vuodenaikana, huonelämpötilaa voidaan pitää mukavuustasolla nukuttaessa yöllä, kun huonetiloissa ei oleskella. Yö asetuksessa (NIGHT SETBACK), ilmastointijärjestelmä ylläpitää vakiolämpötilana noin 0 C:ta. Paina NIGHT SETBACK painiketta. Joka kerta kun Yö asetus painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: (Yö asetus käytössä) Ei näyttöä (Yö asetus pois käytöstä) Toimintojen peruutus Paina NIGHT SETBACK tai MODE painiketta peruuttaaksesi toiminnan ja sulkeaksesi samalla NIGHT SETBACK symbolinäytön. Yö asetus toiminnan aikana, ilmastointijärjestelmä ylläpitää noin 0 C lämpötilaa huoneessa. Yö asetus toiminnan aikana, lämpötila asetuksia ei voida tehdä. Koska huonelämpötila saattaa muuttua melko paljon, on suositeltavaa, että toimintoa käytetään silloin kun huoneessa ei oleskella. Yö asetus toiminnon aikana, tehokäyttö (HI) tai säästökäyttö (ECO) eivät ole mahdollisia. Kun Yö asetus toiminto keskeytetään painamalla NIGHT SETBACK painiketta, toimintatila palautuu tilaan joka oli aktiivisena ennen Yö asetuksen toimintatilaa. Hiljainen toiminta Kun hiljainen toiminta (SILENT) on asetettu, ilmastointi toimii paljon hiljaisemmalla äänelle, aina ulkoyksiköstä lähtien. Kun ilmastointi ei ole toiminassa, osoita sisäyksikköä kaukosäätimellä ja.. Paina ON/OFF painiketta. Paina SILENT painiketta. Kun toimintatila on automaattinen, jäähdytys, lämmitys, tai Yö asetus: Joka kerta kun SILENT painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavan kaavion mukaan: (Hiljainen toiminta käytössä) Ei näyttöä (Hiljainen toiminta ei ole käytössä) Toimintojen peruutus Paina SILENT painiketta peruuttaaksesi hiljaisen toiminnan (poistuu näytöstä). Hiljaisen toiminnan (SILENT) aikana, ilmastointijärjestelmän maksimaalinen jäähdytys ja lämmitystehokkuus pienenee. Hiljainen toiminta ei ole käytössä kuivaus tai puhallustoimintatiloissa. Toiminta palaa hiljaiseen tilaan seuraavalla ilmastointijärjestelmän käynnistymiskerralla seuraavissa tapauksissa: Kun ilmastointi on pysäytetty ON/OFF painikkeella hiljaisen toiminnan aikana. Kun ilmastointi on pysäytetty Yö ajastimella (SLEEP) tai pysäytysajastimella (OFF TIMER) hiljaisen toiminnan aikana. 3 Kun toiminta on palautunut automaattisesta Itse puhdistustilasta (CLEAN) tai allergiapuhdistustilasta (esitetty sivulla 5). Ei toiminnassa kun ilmastointilaite on pois käytöstä (OFF). Ulkoyksikön äänitaso ei välttämättä alene, riippuen yleisistä toimintaolosuhteista joissa ilmastointijärjestelmä toimii. Hiljainen toiminta ei ole käytössä SCM multijärjestelmässä.

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 2 30 Ruosilantie 4 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET ILMALÄMPÖPUMPPU SKM 25ZG-S SKM 35ZG-S SKM 50ZG-S SCM 45ZG-S Malli Sisäyksiköt: SKM 25ZG-S / SKM 35ZG-S

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B SISÄLLYS Ennen käyttöä Turvallisuusohjeet...3 Osien nimet ja toiminnot...5 Toimenpiteet ennen käyttöä...9 Paristojen asennus

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot