3 Aviapoliksen suuralue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Aviapoliksen suuralue"

Transkriptio

1 3 16

2 alueittain 21 3 Aviapoliksen suuralue Pinta-ala (km²) 38, 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 26,1 27,3 Vieraskieliset 21 () 7,2 Työttömyysaste 29 () 5,8 Työllisyysaste 28 () 82,9 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 391,6 14,1 Aluekuvaus ja historia sijaitsee keskellä ta. Suuralueeseen kuuluu kuusi kaupunginosaa, jotka ovat Ylästö, Viinikkala, Tammisto, Pakkala, Veromies ja Lentokenttä. Etelässä suuralue rajautuu Helsinkiin ja pohjoisessa Tuusulaan. Helsinki-n lentokenttä sijaitsee Aviapoliksen suuralueella. Itä-länsisuunnassa alueen läpi kulkee Kehä III ja etelä-pohjoissuunnassa itälaidalla Tuusulanväylä. Suuralueen lounaiskulmassa sijaitsee Silvolan tekojärvi, joka on koko pääkaupunkiseudun vesihuollon varavesiallas. Vuonna 1962 valmistunut tekojärvi saa vetensä Päijänteestä, 12 kilometrin mittaista tunnelia pitkin. Luonto ja elinympäristö Koko eteläraja esta on njokilaakson maisemallisesti arvokkaalla alueella. Joenvarressa on muun muassa Pitkäkosken luonnonsuojelualue, kuin myös Ruutinkoski-Krakanojan luontokokonaisuus, josta osa on suojeltu luonnonsuojelulailla. Tammistonmäen monisatavuotinen tammi- ja pähkinäpensaslehto rauhoitettiin jo 194-luvulla. Asuminen ja väestö en asuntokanta on huomattavasti uudempaa kuin muilla suuralueilla. Alueen asunnoista yli puolet on rakennettu 2-luvulla. Pakkalan, Ylästön ja Tammiston kaupunginosat ovatkin viimeisten kymmenen vuoden aikana olleet n asuntorakentamisen painopistealueita. ella on enemmän kerros- kuin pientaloja ja puolet asunnoista on omistusasuntoja, mikä on vähemmän kuin muilla suuralueilla. Vuoden 211 alussa suuralueen väkiluku oli hieman yli Väestö on lisääntynyt vuodesta 21 vuoteen 211 mennessä yli 11 asukkaalla ja väestömäärän uskotaan kasvavan vielä monen vuoden ajan. Aviapoliksen väestö on nuorekasta. Alueella asuu suhteellisesti enemmän alle kouluikäisiä ja vähemmän 65 vuotta täyttäneitä kuin muilla suuralueilla. Perheväestöön kuuluvien osuus ja perheiden keskikoko ovat toiseksi suurimpia Kivistön suuralueen jälkeen. Koulutus- ja tulotaso on korkeampi ja työttömyysaste alhaisempi kuin muilla suuralueilla. Elinkeinoelämä Lentokentän ympäristöä on suunniteltu 196-luvulta lähtien, mutta laajempi toimitilarakentaminen lähti käyntiin 199-luvulla. en työpaikkamäärä on omaa luokkaansa verrattuna muuhun seen. Suuralueella sijaitsee työpaikkojen määrällä mitattuna kaksi n suurinta aluetta, Lentokenttä ja Veromies. Vuoden 28 lopussa suuralueella oli työpaikkoja , joka on kolmasosa kaikista n työpaikoista. Eniten työpaikkoja oli kuljetuksen ja varastoinnin parissa. Kehityssuunnitelmat tta on jo 199-luvulta saakka vahvasti kehitetty sekä asuin- että työpaikka-alueena ja kehitystyö jatkuu edelleen. Kehäradan valmistumisen myötä liikenneyhteydet parantuvat huomattavasti, kun Aviapoliksen ja Lentokentän asemilta avautuu raideyhteys muun muassa Helsingin keskustaan. Lisäksi yksi Kehäradan asemavarauksista on Viinikkalan teollisuusalueella. Veromiehen kaupunginosa on tulevaa Aviapolisalueen keskustaa ja siitä kehitetään toiminnallisesti monipuolista aluetta. Aviapolis-aseman ympärille aiotaan rakentaa kaupunginosakeskus ja Tikkurilantien pohjoispuolelle kaavaillaan Kartanonkosken kokoista Pyttisbergetin asuinaluetta. Myös Tikkurilantien ja Ilmakehän väliin jäävä teollisuusalue muuttuu vähitellen työpaikkaja asuinalueeksi, jossa on myös palveluja. Valimotien varrella Tammistossa sijaitsee yksi pääkaupunkiseudun vetovoimaisimmista kaupan alueista. Alueella asioidaan tulevaisuudessa yhä enemmän bussilla, kävellen tai pyöräillen. Valimotielle tehdyn kaupunkikuvallisen selvityksen pohjalta selkiytetään alueen opastusta ja parannetaan yhteyksiä kaupasta bussipysäkeille ja kevyen liikenteen reiteille. n yhden tunnetuimman kohteen, kauppakeskus Jumbon, viereen on kaavailtu toimistotornia, Avia Toweria. Tämän Aviapoliksen uusimman maamerkin toteuttamisaikataulu on avoin. Asuinrakentamisen painopiste on siirtynyt Kartanonkoskelta ja Tammistosta Pakkalanrinteeseen, jonne on nousemassa 2-5-kerroksisten asuintalojen alue. Lisäksi Pakkalantien varteen on kaavoitettu 12 pientalotonttia. Tammiston eteläkärkeen rakennetaan tällä hetkellä viimeisiä taloja ja myös Ylästöön on tulossa asuinrakentamista. 17

3 Ikärakenne 21, Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , , , , , ,6 215* * Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Avopari ja Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 13 Aviopari ja 39 Enintään perusaste Aviopari ilman 2 Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Avopari ilman 17 Korkea-aste Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , , Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

4 3 Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen Iän mukaan, työvoima Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Asuntotuotanto Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntokunnan keskikoko, hlöä Tuotettuja asuntoja Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Muu Helsingin seutu Asumisväljyys, m 2 /asukas Asuntoja Huoneluku,, 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Muu kunta , ,4 2 2,6 8 33,2 21 2, ,8 Asuntoja Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Työpaikkojen määrä Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

5 4 Ylästö Ylästö Pinta-ala (km²) 8,7 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 31, 27,3 Vieraskieliset 21 () 3,9 Työttömyysaste 29 () 5,1 Työllisyysaste 28 () 79,4 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 16,1 14,1 Aluekuvaus ja historia Ylästön kaupunginosa rajautuu lännessä ja etelässä njokeen. Pohjoisesta alueen keskiosaan työntyy metsäinen selänne. Selänteen leikkaa Kehä III, joka samalla rajaa kaupunginosan pohjoisessa. Idässä alue sivuaa njokeen laskevaa Krakanojaa. Alueen vanhin asutus on keskittynyt vanhan Kuninkaantien varrelle, jota nykyisin kutsutaan Ylästöntieksi. Kuninkaantien reunalla, Kirkkokallion kupeessa, sijaitsee Voutilan kylä. Vanhinta kylän rakennuskantaa on säilynyt todennäköisesti jo 17-luvulta lähtien, mutta kylään on myös harkiten rakennettu uutta. Korkealla mäellä sijaitsevasta kylästä avautuu kaunis näköala jyrkästi alas laskevaan njokilaaksoon, joka yhdessä Voutilan kylän, nkosken ja Kuninkaantien kanssa muodostaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön. Merkittävimmät kohteet Voutilan kylässä ovat: Smeds, Oweritas, Nedre Påvals, Ekström, Påvals, Salas, Övre Thors ja Nedre Thors. Voutilan kylän eteläpuolella, Silvolan tekojärven ja Kaivokselan välissä, sijaitsee Sillböle gård, jonka päärakennus on 18-luvun alkupuolelta. Ylästöntien varressa, nykyaikaisten omakotitalojen keskellä, on 18-luvun alkupuolelta peräisin oleva Vikströmin torppa, joka on lajinsa harvinaisia edustajia lla. Ylästöntien 11

6 alueittain 21 4 Ylästö eteläpuolella sijaitsee puolestaan historiallinen Ylästön kyläkeskus, joka mainitaan jo 14-luvulla. Kylän huomattavimpiin rakennuksiin kuuluu keskeisellä paikalla Lehtikummun mäellä sijaitseva Klemetsin talo, jonka kaksikerroksinen hirsinen päärakennus on 18-luvun alkupuolelta. Ylästön kylän itäpuolella, njokilaakson maisemallisesti arvokkaalla alueella, on myös useita rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Näihin lukeutuu Vilhelmsbergin pienasumukset lukujen taitteesta, Tallbacka/Fridhemmin tila 18-luvun lopusta sekä Petaksen myöhäisempiretyyliä edustava entinen virkatalo 18-luvun puolivälistä. Ylästön lounaisosan pinta-alasta suuri osa on Silvolan tekojärven, koko pääkaupunkiseudun vesihuollon varavesialtaan, peitossa. Vuonna 1962 valmistunut tekojärvi sai ensin vetensä njoesta, mutta vuodesta 1982 lähtien vesi on johdettu altaaseen Päijänteestä, 12 kilometrin tunnelia pitkin. Luonto ja elinympäristö Ylästön luonnonalueet ovat vaihtelevia. Etelässä njoki kaartuu voimakkaasti itään ja yltyy noin kilometrin mittaiseksi koskeksi, jota kutsutaan Pitkäkoskeksi. Pitkäkosken luonnonsuojelualueen maisema edustaa jäännettä alueen alkuperäisestä luonnosta rehevine reunuslehtoineen ja rantakuusikkoineen. Pitkäkosken luonnonsuojelualueeseen on helppo tutustua luontopolkujen, portaiden ja opastaulujen ansiosta. Pitkäkosken ja Silvolan tekojärven välissä oleva Silvolan metsä on laajuutensa ja luonnon monimuotoisuutensa ansiosta arvokas. Silvolan metsät yhtyvät Helsingin puolella sijaitseviin Haltialan metsiin muodostaen pitkän ekologisen käytävän. Alueen lehdot, jalopuut ja lahopuut tarjoavat oivan elinympäristön etenkin linnuille ja lepakoille. Kuljettaessa njokea Pitkäkoskesta itään päin vastaan tulee toinen koskialue, Niskalankoski. Kosken pohjoispuolisella peltoalueella on rehevä purovarsilaakso, jolla on luontoarvojensa lisäksi merkittävä maisema- ja virkistysarvo. Kaupunginosan itälaidalla joki kääntyy virtaamaan kohti etelää, jossa on kolmas koskialue, Ruutinkoski. Ruutinkoski rantoineen muodostaa Haltialan kartanon alueen kanssa historiallisesti yhtenäisen ja luonnonsuojelullisesti tärkeän maiseman, josta osa on suojeltu luonnonsuojelulailla. Hieman pohjoisempana Ruutinkoski-Krakanoja muodostaa kiinteän kokonaisuuden ja alueelle on tehty suojeluvaraus osin alueen maiseman, osin alueen vesi- ja rantakasvillisuuden vuoksi. Ylästön komeimmat kalliot ja vanhimmat metsät löytyvät alueen pohjoisosista, jonne vuonna 22 perustettiinkin Blåbärkärrsbergenin luonnonsuojelualue. Blåbärkärrsbergenin luonnontilainen ja monipuolinen kalliometsä haluttiin rauhoittaa alueella, joka on vilkkaan rakentamisen kohteena. Osittain samoin perustein luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaksi alueeksi on luokiteltu Hagakärrsbergenin kalliot, jotka sijaitsevat Voutilan kylän itäpuolella. Hagakärrsbergenin yhtenäisellä metsäalueella on myös komeita siirtolohkareita, luolamuodostelmia ja muinaisranta. Kallioiden kupeessa sijaitseva Tuupakan lampi suoreunustoineen on säilynyt melko luonnontilaisena. Asuminen ja väestö Ylästön asuinrakennetta voisi parhaiten kuvailla sanalla mosaiikkimainen. Talot ovat myyneet maitaan eri aikaan, minkä vuoksi alueet ovat rakentuneet eri aikaan. Ylästö on myös kaavoitettu palasina, alue kerrallaan. Ylästöön onkin muodostunut hyvin erityyppisiä asuinalueita ja alueella yhdistyy uusi ja vanha rakentaminen. Ylästöntien varrella on aikanaan ollut torppa-asutusta, josta merkkinä on edelleen nähtävissä punaisia, vanhoja taloja. Ylästö on ollut yksi nopeimmin kasvaneista alueista koko lla. Lähes puolet Ylästön asunnoista on rakennettu 2-luvulla. 199-luvulla kaupunginosa sai ensimmäiset kerrostalonsa ja alueelle valmistui myös vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Harvassa vantaalaisessa kaupunginosassa on asumisoikeusasuntojen osuus yhtä suuri kuin Ylästössä, kymmenen prosenttia. Hurja kasvuvauhti näkyy myös väkiluvussa, joka on vuodesta 198 nelinkertaistunut ollen vuoden 211 alussa Suurimmat kasvupaineet ovat kuitenkin Ylästön osalta ohi ja väkiluvun arvellaan tästä eteenpäin kasvavan varsin maltillisesti. Ylästössä asuu paljon päivähoito- ja kouluikäisiä. Elinkeinoelämä Vuonna 28 Ylästössä kirjattiin olevan yli 2 5 työpaikkaa, jotka ovat keskittyneet Ylästöntien ja Kehä III:n varrelle. Lähes 4 prosenttia Ylästön työpaikoista on kaupan alalla, mutta myös kuljetusta ja varastointia harjoittavat yritykset arvostavat alueen hyviä yhteyksiä. Ylästössä on alakoulu ja kolme päiväkotia. Kuulakamarissa on tarjolla kotimusiikkia ja konsertteja ja myös seurakunta järjestää tapahtumia tiloissaan. Kehityssuunnitelmat Ylästön eteläosaan on syntynyt muun muassa moderni puinen pientaloalue. Ylästön asuinalue laajenee tulevaisuudessa myös Silvolan tekojärven suuntaan sekä Itäpellontien pohjoispuolelle. Lisäksi Krakanpellolle on suunnitteilla omakotitontteja. Voutilan ja Tolkinkylän keskiaikaisperäisten kyläkokonaisuuksien kyläkuvat on tarkoitus suojella asemakaavalla ja samalla määritellä alueiden rakentamistapa ja rakentamismahdollisuudet. 111

7 4 Ylästö Ikärakenne 21, Ylästö Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , , ,1 23, ,2 2 4,3 215* * 516 Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Avopari ja 11 Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 8 Aviopari ilman 22 Avopari ilman 8 Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Aviopari ja 51 Enintään perusaste Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Korkea-aste Ylästö Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,2 Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

8 4 Ylästö Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen Iän mukaan, työvoima Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Asuntotuotanto Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntokunnan keskikoko, hlöä Tuotettuja asuntoja Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Muu Helsingin seutu Asumisväljyys, m 2 /asukas Asuntoja Huoneluku,, 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Muu kunta , 88 31,4 2 3, 94 32,7 21 3, 13 35,7 Asuntoja Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Ylästö Työpaikkojen määrä Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

9 41 Viinikkala Viinikkala Pinta-ala (km²) 6,4 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 ().. 27,3 Vieraskieliset 21 ().. Työttömyysaste 29 ().. Työllisyysaste 28 ().. 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 ().. 14,1 Aluekuvaus ja historia Viinikkalan kaupunginosa rajautuu lännessä njokeen ja pohjoisessa Kiilan kaupunginosaan. Idässä raja kulkee Katriinantietä ja Tikkurilantietä pitkin ja etelässä rajana on pääasiassa Kehä III. Naapurissa sijaitsevan lentokentän kolmas kiitotie ulottui aiemmin Viinikkalan puolelle, mutta 2-luvun puolivälissä tehtyjen rajamuutosten johdosta kiitotiet kuuluvat nykyisin kokonaan Lentokentän kaupunginosaan. Viinikkalan ja nlaakson rajalla kulkevalla njoella on ollut merkittävä vaikutus alueen historiaan. njoen kosket valjastettiin viimeistään 18-luvulla teollisuuden käyttöön. W.W. Wahlberg perusti nkosken ympärille teollisten toimintojen keskittymän, johon kuului muun muassa Dahlforsin viilatehdas, myllyjä, ruukki ja erilaisia tuotantolaitoksia. Vesivoiman tehostamista varten Wahlberg rakennutti nkoskeen väliaikaisen padon, joka jäikin pysyväksi. Viilatehtaan tiilinen tehdas valmistui vuonna 193 ja se toimi aina 196-luvulle saakka. Wahlbergin kuoltua perikunta myi viilatehtaan ja alueen rakennukset n kaupungille. Vuonna 1984 tapahtunut tulipalo aiheutti mittavat vahingot viilatehtaalle ja rakennus päätettiin purkaa. Aktiivisten asukkaiden ansiosta viilatehtaalle myönnettiin kuitenkin suojelupäätös ja kaupunki 114

10 alueittain Viinikkala kunnosti rakennuksen. Nykyisin viilatehdas on n vanhin säilynyt teollisuusrakennus. joen ylittävä puusilta on puolestaan n ainoa säilynyt puusilta ja se on rakennettu vuonna Viilatehtaan lisäksi kaupunki paransi nkosken ympäristön virkistyskäyttöä. Joen ympärille rakennettiin helppokulkuisia polkuja ja nkosken yli sadan vuoden ikäinen pato restauroitiin. Alueen kalakannatkin on saatu elpymään. Vanhan viilatehtaan paikalla toimii nykyisin tilausravintola Kuninkaan Lohet Oy ja yritys on myös kunnostanut tien toisella puolella sijaitsevan vanhan ruotsalaisen kansakoulun idylliseksi kokous- ja koulutustilaksi Kuninkaan Kartanoksi. Viinikkalan kylä lähellä nkoskea on kaupunginosan vanhinta asuinaluetta. Viljelysaukean keskellä sijaitseva kylä on edustava esimerkki 19-luvun alun maatalousyhteisöstä ja se on tärkeä osa suurempaa kulttuurimaisemallista kokonaisuutta, johon kuuluvat njokilaakso koskialueineen ja kylän ohittava Kuninkaantie. Viinikkalan kylän rakennukset muodostavat vaikuttavan ja kauniin maatalousrakennusten ryhmän. Kylän näyttävimmät ja hyväkuntoisimmat rakennukset ovat Hommas ja Nystuga. Hommaksen päärakennus on valmistunut vuonna 1922 ja Nystugan vuonna 188. Näiden lisäksi kiinteään kylämaiseman kokonaisuuteen kuuluu Gårds. Kylän laidalla, läheisesti nkosken alueeseen liittyen, sijaitsee myös kaksi iäkästä ruotsinkielistä opinahjoa: nkosken entinen ruotsinkielinen kansakoulu ja n entinen ruotsinkielinen alakoulu. Näistä ensimmäinen valmistui vuonna 1896 ja jälkimmäinen 19-luvun alussa. Viinikkalan kylä ja Ylästön puolella sijaitseva Voutilan kylä ovat mahdollisesti aikoinaan olleet yksi kylä. Luotettavia tietoja kylien yhteisestä historiasta ei kuitenkaan ole saatavilla. Viinikkalan eteläosassa, Tuupakanmäellä, on puolestaan aikanaan sijainnut kylän suurin maatalo, Stubbacka. Stubbackan talon maille on rakentunut nykyaikainen Tuupakan yritysalue, joka on saanut nimensäkin talosta. Luonto ja elinympäristö Kehä III:n vartta lukuun ottamatta Viinikkalassa on rakentamattomia alueita ja tilanne pysynee jatkossakin samanlaisena lentomelun takia. Pohjoisen metsäalueen maasto on vaihtelevaa, vaikka korkeuserot eivät ole suuria. Kiilan rajalla sijaitsevasta Viinikanmetsästä on luontotyyppinä suojeltu mäellä kasvava jalopuumetsikkö. Muukin osa Viinikanmetsästä on arvioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaksi etenkin edustavien lehtojen takia. Viinikanmetsässä elää muun muassa valtakunnallisesti harvinaisia perhoslajeja ja vantaalaisittain harvinaisia kasvilajeja. Viinikkalan eteläosassa, Voutilan kylän kupeessa Tuupakanmäessä sijaitsee maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi, Voutilan kallioketo. Se on yksi edustavimmista kalliokedoista lla. Arvokkaita ovat myös Tuupakanmäen tuoreet niityt, joilla kasvavat vantaalaisittain harvinaiset ketokäenminttu ja heinäratamo. Asuminen ja väestö Myös Viinikkalan pohjoisosan laajassa jokilaaksossa on vanhaa maatalousasutusta, mutta hyvin väljästi. Monet taloista on rakennettu ennen vuotta 192. Uudempaa, lähinnä 197-luvulla rakennettuja omakotitaloja on sijoittunut etenkin Kehä III:n tuntumaan. Rakentaminen on kuitenkin ollut vähäistä ja asukasluku on pysynyt pienenä. Kerrostaloja Viinikkalassa ei ole. Viinikkalassa asui vuoden 211 alussa 93 asukasta ja se on väestöltään n neljänneksi pienin kaupunginosa. kymmenten ajan väkiluku on hitaasti vähentynyt, pientä vuosittaista vaihtelua lukuun ottamatta. Väestön ennustetaan vähenevän jatkossakin. Elinkeinoelämä Viinikkalasta puhutaan nykyisin työpaikkakeskittymänä ja suurin osa työpaikoista on sijoittunut Kehä III:n varrelle. Työpaikat ovat lisääntyneet 199-luvun lopusta lähtien: vuonna 1995 alueella oli työpaikkoja 1 44, vuonna 2 jo ja vuonna 28 peräti Viinikkalan työpaikoista selvästi suurin osa, runsas 4 prosenttia, on kuljetuksen ja varastoinnin alalla. Seuraavaksi eniten, 24 prosenttia, työpaikkoja löytyy tukku- ja vähittäiskaupasta. Viinikkalassa on useita isoja, useamman sadan hengen, yrityksiä. Viinikkalan palveluvarustus on vähäinen. Yksityinen Ida-Maria koti tarjoaa kuitenkin dementiaan sairastuneille henkilöille turvallista elämää kodikkaassa ympäristössä. Lisäksi Tuupakassa on n kaupungin työkeskus ja varikko. Kehityssuunnitelmat Viinikkala on lentomelualuetta eikä alueelle ole suunnitteilla lisää asuntorakentamista. Viinikkalan kehityssuunnitelmat liittyvätkin teollisuus- ja logistiikkatoimintoihin. Kaupunginosan itäreunalla sijaitseva Kytökallion puistoalue on tarkoitus muuttaa lentoliikennealueeksi sekä teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Finavialla on tarkoitus rakentaa kaavamuutosalueen pohjoisosaan rajoittuen lentokoneiden jäänpoistoalue ja kentän aurauslumen vastaanottopaikka. Suunnitteilla on myös logistiikkatunnelin tai -sillan rakentaminen Tikkurilantien pohjoispuoliseen kortteliin. Rakenteilla oleva Kehärata kulkee pian Viinikkalan halki ja yksi asemavarauksista on teollisuusalueella. 115

11 5 Tammisto Tammisto Pinta-ala (km²) 1,7 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 21,5 27,3 Vieraskieliset 21 () 6, Työttömyysaste 29 () 5,4 Työllisyysaste 28 () 88, 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 85,1 14,1 Aluekuvaus ja historia en eteläisin kaupunginosa on Tammisto, jonka rajanaapurina on idässä ja lännessä Helsinki. Kaupunginosaa reunustavat lännessä njoki ja idässä Keravanjoki. Pohjoinen laita rajautuu Pakkalaan. Tammisto on tasaista - ja Keravanjoen suistoaluetta. Etelässä joet yhtyvät ja jatkavat yhdessä kulkuaan kohti merta. tuhansien aikana merenpohjaan kertyneet savikot selittävät Tammiston tasaisuuden. Tammiston laajat savikot olivat pitkään viljeltyjä, kunnes uudet asuinalueet valtasivat pellot. Peltoalassa tapahtuneet muutokset ovatkin lla olleet suurimpia Tammistossa ja naapurikaupunginosa Pakkalassa. Komeiden lehtipuiden reunustama Tammistontie kulkee Tammiston pohjoisosan luonnonsuojelualueen reunalla. Tien varrella, Tammiston mäellä sijaitsi Rosendahlin kartano aina 19-luvun alkupuolelle saakka. Rosendahlin, Backaksen ja Haltialan kartanot sijaitsivat saman, laajan peltoaukean äärellä. Seutu on maisemaltaan kulttuurihistoriallisesti merkittävää, jatkuen aina Ylästöön saakka. Rosendahlin kartano siirtyi vuonna 1916 Hankkijalle, jonka perustamalla koetilalla kehitettiin Suomen oloihin suotuisia kasvilajikkeita. Kartanon nimi muutettiin Tammiston tilaksi ja koetilatoiminta jatkui 197-lu- 116

12 alueittain 21 5 Tammisto vun alkupuolelle saakka. Kartanorakennukset purettiin 198-luvulla ja nykyisin paikalla on kerros- ja rivitaloja. Rosendahlin kartano ja Tammiston koetila jatkavat elämäänsä alueen nimistössä, sillä alueelta löytyy niin Koetilankatu, Sisukaurankaari kuin Rosendalinkujakin. Tammiston vanhoihin, arvokkaisiin kohteisiin kuuluu Keravanjoen ylittävä Siltamäen kivisilta, jonka rakentamisesta päätettiin vuonna Silta on osa vuosisatojen ikäistä Kirkonkyläntietä, jota pitkin liikenne kulki Helsingin pitäjän kirkonkylästä Helsinkiin. lla on säilynyt kolme vanhaa kivisiltaa, joista hyvässä kunnossa oleva Siltamäen kivisilta on suurin. Luonto ja elinympäristö Nimensä mukaisesti Tammiston merkittävin luontokohde liittyy tammeen. Tammistonmäen monisatavuotinen tammi- ja pähkinäpensaslehto on ainutlaatuinen koko Helsingin seudulla. Luontaisesti syntynyt tammimetsä on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla jo vuonna Osaa Tammiston luonnonsuojelualueesta hoidetaan säännöllisesti, jotta lehto säilyisi, mutta ikikuusikoiden annetaan kasvaa luonnontilassa. Suuret tammet ja reheväkasvuiset pähkinäpensaat luovat Tammiston metsään eteläisen tunnelman. Tammien ja pähkinäpensaiden lomassa kasvaa vaahteroita ja metsälehmuksia. Suojelualueen itäreunaan on istutettu saarnia ja mäen pohjoispuoli on erityisen kookkaiden ja komeiden kuusien aluetta. Kallion laella kukkivat kalliokedot. Tammiston metsä on myös arvokasta lintu- ja perhosaluetta, jossa viihtyvät muun muassa pikkutikka ja uuttukyyhky. Vaateliaista laululinnuista tavataan esimerkiksi mustapääkerttuja ja kultarintoja. Asuminen ja väestö Tuusulanväylän matkaajilta voi helposti jäädä huomaamatta nyt jo puistomainen Tammimäentien omakotialue, joka on rakennettu Tammiston pelloille 195- ja 196-luvuilla. Tiiviin alueen katuverkko on kampamainen ja tontteja reunustavat useimmiten kauniit pensasaidat. Täällä on helppo löytää oikeaan osoitteeseen, sillä tiet on nimetty hauskasti ja yksinkertaisesti. Eteläisin tie on nimeltään Ensimmäinen tie, seuraava Toinen tie ja näin jatkuu kunnes pohjoisimpana vastaan tulee Kahdeksas tie. Tammimäentien omakotialueen rakentumisen jälkeen Tammisto sai kauan aikaa elellä rauhallista elämäänsä peltojen keskellä. 2-luvulla alue koki mullistuksen, kun omakotialueen ja njoen väliselle pellolle alkoi nousta rivi- ja kerrostaloja. Tammiston modernilla ja tiiviillä asuinalueella on yli 1 uutta asuntoa ja siitä on tullut suosittu asuinpaikka. Tammiston asunnoista kolme neljästä sijaitsee kerrostaloissa ja useampi kuin joka kolmas on vuokra-asunto. Tammiston asukasluku oli vielä vuonna 2 alle 3, mutta vuoden 211 alussa alueella asui hieman yli 3 asukasta. Väestömäärä on lisääntynyt sekä muuttoliikkeen että syntyvyyden johdosta. Tammiston ikärakenne on varsin poikkeava muihin kaupunginosiin nähden. Alueella asuu erityisen paljon päivähoitoikäisiä ja työikäisiä, mutta vähän kouluikäisiä ja vanhuksia. Elinkeinoelämä Tammiston läpi kulkeva Valimotie rakennettiin 196-luvulla ja se johti aikanaan Bera -nimiselle valimolle. Lentokenttä ja lentomelu vaikuttivat alueen suunnitteluun ja Valimotien varren alueet kaavoitettiin teollisuus- ja varastokäyttöön. Tammiston ja Pakkalan asuinalueet eivät tuolloin olleet suunnitelmissa. Nykyisin lentoaseman lähestymis- ja nousureitit ovat rajatumpia ja lentokoneet hiljaisempia. Näin myös lentomelualueita on saatu pienenemään. Tammiston työpaikka-alue alkoi rakentua 198-luvulla. Nykyisin Tammisto on osa laajaa Aviapolis-aluetta ja sinne on 2-luvulla valmistunut runsaasti uusia toimitiloja. Tammiston edullinen liikenteellinen sijainti Tuusulanväylän varressa onkin houkutellut alueelle yritystoimintaa. Vuonna 28 kaupunginosassa oli tarjolla töitä yli 1 4 työntekijälle. Tammistoon on keskittynyt suuria tavarataloja ja kaupan erikoisliikkeitä. Monipuolisesta kauppavalikoimasta löytyy lähes joka alan liikkeitä urheilukaupasta lelukauppaan ja kodinkonekaupasta sisustusliikkeisiin. Lähes 7 prosenttia Tammiston työpaikoista onkin kaupan alalla. Jalostuspuolen suurin työnantaja on muun muassa kompasseja ja rannetietokoneita valmistava Suunto Oy. Julkisen puolen palveluja Tammistossa on vähän. Alueella on päiväkoti ja toinen on rakenteilla. Kehityssuunnitelmat Tammiston uusi asuinalue on lähes valmis. Viimeisiä asuntoja rakennetaan eteläkärkeen Tuusulanväylän länsipuolelle. Tammistossa sijaitsee yksi pääkaupunkiseudun vetovoimaisimmista kaupan alueista. Vuodesta 2 vuoteen 27 vähittäiskaupan ja sen yhteydessä olevien kaupan varastojen määrä on noussut noin 4 kerrosneliömetristä noin 115 kerrosneliömetriin. Valimotien varrella oleva kaupan keskittymä ja siihen liittyvä liikenne on yksi alueen kaupunkisuunnittelun haasteista. Alueella asioidaan pääosin autolla, mutta tulevaisuudessa yhä enemmän bussilla, kävellen tai pyöräillen. Valimotielle tehdyn kaupunkikuvallisen selvityksen pohjalta selkiytetään alueen opastusta ja parannetaan yhteyksiä kaupasta bussipysäkeille ja kevyen liikenteen reiteille. 117

13 5 Tammisto Ikärakenne 21, Tammisto Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , ,4 2, , , 215* * 322 Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Avopari ja 11 Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 9 Aviopari ilman 26 Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Aviopari ja 28 Enintään perusaste Avopari ilman 26 Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Korkea-aste Tammisto Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,7 Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

14 5 Tammisto Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen Iän mukaan, työvoima Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntokunnan keskikoko, hlöä Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Muu Helsingin seutu Muu kunta Asumisväljyys, m 2 /asukas 199 2,5 68 3,1 2 2, , 21 2, 67 34, Tammisto Työpaikkojen määrä Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Asuntoja Huoneluku,, 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Asuntoja Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Asuntotuotanto Tuotettuja asuntoja Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

15 51 Pakkala Pakkala Pinta-ala (km²) 3,4 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 25,1 27,3 Vieraskieliset 21 () 9,4 Työttömyysaste 29 () 6,3 Työllisyysaste 28 () 83,3 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 122,4 14,1 Aluekuvaus ja historia Pakkala sijaitsee keskellä ta. Alue rajoittuu pohjoisessa Kehä III:een ja lännessä Tuusulanväylään. Suurin osa Pakkalasta on njoen savikkolaaksoa, joka on edelleen osittain viljelykäytössä. njokilaakso on tarjonnut suotuisan asuinpaikan jo esi-isillemme, sillä alueella on asuttu sekä kivikaudella että keskiajalla. Pakkalan kaupunginosa on saanut nimensä Backaksen kartanon mukaan, joka sijaitsee njokilaakson maisemallisesti arvokkaalla alueella. Kartano sijaitsee Backaksen kartanomäellä, joka oli aiemmin Veromiehenkylän keskus. Backaksen 16-luvulta peräisin oleva vauras kartano siirtyi Osuusliike Elannon haltuun 19-luvun alussa. Tällöin 18-luvun alkupuolella rakennettu kartanorakennus sai nykyisen ulkoasunsa. Kartanon suojellut talousrakennukset ja työväen asunnot ovat poikkeuksellisen näyttäviä, pääasiassa punatiilisiä. Backaksessa harjoitettiin viljelyn lisäksi karjataloutta ja tilalla tuotetut elintarvikkeet menivät myyntiin Elannon omiin myymälöihin. Nykyisin päärakennuksessa toimii tilausravintola. Kesällä kartanolla järjestetään perinteinen Backas Jazz -tapahtuma. Elannon aikana Backaksen alueelle muutti paljon suomenkielisiä työntekijöitä perheineen. Lähin suomenkielinen koulu oli melko kaukana, Tikkurilassa, joten 12

16 alueittain Pakkala vuonna 1926 Ylästöntien varteen valmistui Veromiehen koulu. Sittemmin tätä rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta koulua on laajennettu ja korjattu useaan otteeseen. Koulu on edelleen käytössä, nimi vain on muuttunut Veromäen kouluksi. Luonto ja elinympäristö Pakkalan merkittävin luontokohde on Krakanoja rantoineen, joka yhdessä Ylästön puolella sijaitsevan Ruutinkosken kanssa muodostaa kiinteän kokonaisuuden. Ruutinkosken rantavyöhyke kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja alue on luonnonsuojelulailla rauhoitettu. Alueella esiintyy vaateliaita lehtolajeja, kuten isokäenrieska ja keltavuokko, ja siellä elää myös uhanalaisia lintuja, kuten peltosirkku. Myös Krakanojan alueelle on tehty luonnonsuojeluvaraus arvokkaana puroluontokohteena. Asuminen ja väestö Pakkalan ensimmäinen vilkas rakennusvaihe sijoittui 195- ja 196-luvuille, jolloin rakennettiin muun muassa Veromäen asuinalue. Seuraava aktiivinen rakennusvaihe oli vasta 199-luvulla, jolloin Pakkalaan alkoi nousta ripeään tahtiin pääasiassa kerrostaloja. Tällöin rakennettiin Pakkalan itälaidalle Sandbackan alue, josta rakentamisen painopiste siirtyi 2-luvulla Kartanonkoskelle. Ylästöntien ja Tammistonmäen välissä sijaitseva Kartanonkoski on yksi n tunnetuimmista asuinalueista. Uuden asuntoalueen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailu. Kilpailuohjelman tavoitteissa mainitaan muun muassa, että asuntoalueen on sovelluttava njoen kulttuurimaiseman, Backaksen kartanomiljöön ja Veromiehen koulun muodostamaan kokonaisuuteen, toisin sanoen sen on otettava huomioon alueen historia ja maisema. Voittanut ehdotus oli suunniteltu puutarhakaupunkiperiaatteella pohjoiseurooppalaiseen uusklassiseen tyyliin. Kartanonkosken rakentaminen aloitettiin keväällä 2 ja alueen harjakattoiset, värikkäät ja matalat kerros-, rivi- ja pientalot luovat harmonisen kokonaisuuden. Vilkkaan rakentamisen johdosta pellot ovat saaneet väistyä ja tilalle on tullut asuntoja ja toimitiloja. na 2-21 Pakkalassa rakennettiin selvästi enemmän kuin n muissa kaupunginosissa. Pakkalaan valmistui kyseisenä ajanjaksona yli 3 asuntoa, joka oli enemmän kuin yhdenkään kokonaisen suuralueen asuntotuotantomäärä kyseisenä ajanjaksona. Uudistuotanto on ollut pitkälti kerrostalorakentamista, minkä vuoksi Pakkalan asuntokanta on muuttunut kerrostalovaltaiseksi. Alueen asumismuodot eivät ole vantaalaisittain kovin tyypillisiä, sillä lähes puolet alueen asunnoista on vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja on paljon. Runsaasta rakentamisesta johtuen Pakkalan väestö on kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti. 199-luvun alussa asukkaita oli alle 4, mutta vuoden 211 alussa asukkaita oli yli 8 4. Pakkala onkin nykyisin väestömäärältään n neljänneksi suurin kaupunginosa. Alle kouluikäisten osuus on Pakkalassa suurempi kuin missään muualla lla ja 65 vuotta täyttäneiden osuus on pienempi vain Veromiehessä. Elinkeinoelämä Pakkalan oivallinen sijainti Kehä III:n ja Valimotien kupeessa on houkutellut alueelle runsaasti yritystoimintaa. Vuonna 1995 työpaikkoja oli alle 2, mutta vuonna 28 määrä oli kohonnut lähes 5 6 työpaikkaan. Joka viides työpaikka on teollisuuden parissa, mutta ylivoimaisesti isoin osa, lähes puolet, on kaupan alalla. Yksi n tunnetuimmista kohteista on kauppakeskus Jumbo. Jumbon suunnitteleminen aloitettiin jo 197-luvulla, mutta vastustuksen takia sen rakentaminen pääsi vauhtiin vasta 199-luvulla. Jumbo on osa laajempaa nportin liikekeskusta ja yrityspuistoa. Alueella on monenmoista yritystoimintaa aina elintarviketeollisuuden laitoksista rakentamisen ja autoalan liikkeisiin. Myös usea hotelli on löytänyt alueelta hyvän sijaintipaikan. Yrityspuistossa sijaitsee yrityspalvelukeskus Leija, jonka tiloissa toimii lähes 3 yritystä ja yhteisöä. Väestön lisääntymisen myötä Pakkalan palvelutkin ovat lisääntyneet. Lapsia varten alueella on Kartanonkosken neuvola sekä useita päiväkoteja ja kouluja. Lisäksi Pakkalassa on n ammattiopisto Varian toimipiste, kirjasto ja nuorisotalo. Kehityssuunnitelmat Kartanonkosken asuinalue on muutamaa kerrostaloa lukuun ottamatta valmis ja asuinrakentamisen painopiste on siirtynyt Väinö Tannerin tien pohjoispuolelle Pakkalanrinteeseen, jonne nousee 2-5-kerroksisten asuintalojen alue. Lisäksi Pakkalantien varteen on kaavoitettu 12 pientalotonttia ja alueelle rakentuu muun muassa englantilaistyyppisiä pientaloja. Asuinrakentamista on suunnitteilla myös Lentoasemantien varteen Elannontien eteläpuolelle. Myös Pakkalan kaupalliset palvelut täydentyvät tulevaisuudessa. Suurin kaupallisia palveluita koskeva kehityshanke on Jumbon viereen Lentoasemantien varteen sijoittuva toimistotorni. Suunniteltu rakennus, Avia Tower, on enintään 2 kerrosta korkea. Maantasokerrokseen sijoittuu liiketiloja ja kellariin pysäköintiä. Hanke on uusin Aviapoliksen maamerkeistä, mutta sen toteuttamisaikataulu on avoin. 121

17 51 Pakkala Ikärakenne 21, Pakkala Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , , ,6 79 4, , , 215* * 168 Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Avopari ja 11 Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 17 Aviopari ilman 17 Avopari ilman 2 Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Aviopari ja 35 Enintään perusaste Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Korkea-aste Pakkala Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,9 Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

18 51 Pakkala Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen Iän mukaan, työvoima Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntokunnan keskikoko, hlöä Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Muu Helsingin seutu Muu kunta Asumisväljyys, m 2 /asukas 199 2, ,2 2 2, ,5 21 2, , Pakkala Työpaikkojen määrä Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Asuntoja Huoneluku,, 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Asuntoja Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Asuntotuotanto Tuotettuja asuntoja Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

19 52 Veromies Veromies Pinta-ala (km²) 3,5 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 21,3 27,3 Vieraskieliset 21 () 9,8 Työttömyysaste 29 () 6,2 Työllisyysaste 28 () 76,7 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 6289,6 14,1 Aluekuvaus ja historia Veromiehen kaupunginosa sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla Kehä III:n, Tuusulanväylän ja lentokentän rajaamana. Veromiehen alue laajeni 2-luvun puolivälin jälkeen, kun siihen liitettiin osa Lentokentän kaupunginosasta. Veromiehen alueella kohtaavat jääkauden jälkeensä jättämät kalliomäet ja hiekkakerrostumat sekä hedelmälliset jokilaaksojen savikot. Alueelle on 195-luvulta lähtien rakennettu n laajinta yhtenäistä työpaikka- ja varastoaluetta. Veromies tunnettiin aiemmin Veromiehenkylänä. Alueen nimi viittaa ammattiin. Veromiehenkylä on vanha kylä, josta ensimmäinen maininta on vuodelta 148. Historiankirjojen mukaan kylässä pidettiin jo 15-luvulla käräjiä. Muita käräjien pitopaikkoja olivat Tolkinkylä ja Kirkonkylä. Näissä kylissä myös toimeenpantiin rangaistuksia, joista osa oli ajan mukaisesti julkisia. Veromiehen alueella on useita rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, jotka edustavat n modernia teollista rakennusperintöä. Entisen Huber Oy:n kolme isoa kaarikattoista varastohallia 196-luvulta ovat poikkeuksellisen näyttäviä tehdasrakennuksia. Vesijohtoliike Huberin kunniakkaita perin- 124

20 alueittain Veromies teitä Robert Huberin tiellä sijaitsevissa halleissa jatkaa LVI-Dahl Oy. Myös Auramo Oy:n kaksi punatiilistä rakennusta on luokiteltu arvokkaiksi. Vuonna 1964 valmistuneessa rakennuksessa toimii yhtiön pääkonttori ja vuonna 197 valmistuneessa rakennuksessa konepaja. Veromiehen itälaidalla on eri-ikäisiä Wihuri Yhtymään kuuluvia rakennuksia, joista kaksi vanhinta punatiilistä, arvokkaaksi luokiteltua tehdasrakennusta ovat 195-luvulta ja uudempi, oman aikansa tyypillinen tehdasrakennus, 197-luvun puolivälistä. Luonto ja elinympäristö Veromies on tiiviisti rakennettua yritysaluetta, joten luonnolle on tilaa varsin vähän. Alueen pohjoisosassa on toistaiseksi rakentamattomia alueita, joista Pyttisbergetin kallioalue ja sen lähellä oleva puronvarsimaisema tullaan säilyttämään viheralueena. Asuminen ja väestö Piakkoin lentokentän avajaisten jälkeen, vuosina , Veromiehen alueelle rakennettiin Aero Oy:n korjaamohenkilökunnalle tarkoitettu asuinalue, Aerola. Pienen ja valoisan alueen muodostavat rinteeseen kauniisti porrastuvat kaksi asuintaloa ja niiden välissä oleva sauna-pesutuparakennus, jotka on suunniteltu Alvar Aallon toimistossa. Rakennusten läheisyydessä uudempaa asutusta edustavat Finnairin rakennuttamat 197-luvun kerrostalot, joista käytetään myös nimitystä Aerola. Lisäksi Veromiehessä on siellä täällä teollisuusalueiden yhteydessä huoltohenkilökunnan asuntoja. Veromiehen hieman poikkeuksellisesta asuntokannasta johtuen vuokra-asuntojen osuus, 88 prosenttia, on n suurin. Asunnoista yli puolet sijaitsee kerrostaloissa ja pääosa asunnoista on melko pieniä. Asuntojen keskikoko jää alle 6 neliömetrin. Veromiehen väestömäärä oli suurimmillaan 197-luvun lopussa, jolloin alueella asui lähes 5 asukasta. Noista ajoista asukasluku on selvästi vähentynyt, ollen vuoden 211 alussa 169. Tulevaisuudessa Veromiehen asukasluku saavuttanee uudet huippulukemat, koska asuntorakentamisen myötä alueella uskotaan asuvan yli tuhat asukasta vuonna 22. Suurin osa asukkaista on vuotiaita ja yli puolet on yksinasuvia. Työsuhdeasuntojen suuren määrän vuoksi jopa 8 prosenttia Veromiehen työllisistä käy töissä lla. hotelleja, erityiskauppoja ja tuotantolaitoksia. Iltaisin Veromies on hiljaisempaa aluetta. Veromiehessä on töitä tarjolla lähes 7 9 ihmiselle. Vajaa kolmannes työpaikoista on kaupan ja vajaa neljännes kuljetuksen ja varastoinnin parissa. Teollisuus- ja varastoalueen keskelle, lähelle tulevia työpaikkoja, on sijoitettu myös n ammattiopisto Varian Rälssitien toimipiste. Oppilaitoksessa opiskelijat voivat suorittaa autoalan, lentokoneasennuksen tai logistiikan perustutkinnon. Lisäksi Finavian ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa Avia Collegessa annetaan korkeatasoista koulutusta eri ilmailuammatteihin liittyen. Veromiehessä voi myös tutustua ilmailun valtakunnalliseen erikoismuseoon, Suomen Ilmailumuseoon. Kehityssuunnitelmat Veromiehen kaupunginosa on tulevaa Aviapolis-alueen keskustaa. Siksi siitä halutaan kehittää toiminnallisesti monipuolinen alue, joka on keskeneräisenäkin kiinnostava ja elää ympäri vuorokauden. Tämä tarkoittaa jatkossa kaupunginosakeskuksen rakentamista Aviapolis-aseman ympärille sekä Kartanonkosken kokoisen Pyttisbergetin asuinalueen rakentamista Tikkurilantien pohjoispuolelle Technopoliksen ja Aerolan väliselle alueelle. Tuusulanväylän länsipuolella sijaitseva, Tikkurilantien ja Ilmakehän väliin jäävä teollisuusalue muuttuu vähitellen työpaikka- ja asuin- sekä palvelupainotteiseksi alueeksi. Alueelle on valmistumassa 3 asuntoa. Aerolan jatkorakentamista pohjoiseen tutkitaan Pyttisbergetin suunnittelun yhteydessä. Lentokentän läheisyys luo paineita myös hotellirakentamiselle. Elinkeinoelämä Veromiehen yritys- ja teollisuusalue on keskeinen osa Aviapolis-aluetta. Päiväsaikaan Veromies kuhiseekin elämää. Kaupunginosassa sijaitsee toimistoja, varastoja, 125

21 52 Veromies Ikärakenne 21, Veromies Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , , ,5 9 3, , ,2 215* 74 22* 1299 Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 26 Aviopari ilman 32 Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Avopari ja Enintään perusaste Aviopari ja 21 Avopari ilman 8 Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Korkea-aste Veromies Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,8 Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

22 52 Veromies Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen Iän mukaan, työvoima Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Asuntotuotanto Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntokunnan keskikoko, hlöä Tuotettuja asuntoja Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Muu Helsingin seutu Asumisväljyys, m 2 /asukas Asuntoja Huoneluku,, 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Muu kunta , ,9 2 2,2 62 3,9 21 1, ,4 Asuntoja Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Veromies Työpaikkojen määrä Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

6 Korson suuralue 202

6 Korson suuralue 202 6 22 alueittain 21 6 Korson suuralue Pinta-ala (km²) 19,5 24,4 Väestö 1.1.21 28873 197 636 Asukkaita / km² 148 822 Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 29,3 27,3 Vieraskieliset 21 () 9,2 9,1 Työttömyysaste

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA Kehityskuvaraportti nro 014200, 24.2.2014 Vantaan kaupunki / Maankäyttö, Kaupunkisuunnittelu (Tiivistetty A3-taitto tehdään nähtävillä oloa varten) Sisällys 0. Johdanto... 4 1.

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Vantaan

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Kuva:

Lisätiedot

Lentokenttäkaupungin suunnittelu

Lentokenttäkaupungin suunnittelu Helsingin yliopisto, maantieteen laitos Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 48 Lentokenttäkaupungin suunnittelu yritysten toiveet ja kaupungin visiot Helsinki 2005 Veli Pekka Tynkkynen & Jenni Väliniemi

Lisätiedot

1. Aviapolis-asema ja kaupunginosan keskus 2. Lentoasema, T2 3. Pyhtäänvuori 4. Aerola 5. Avia Tower 6. Kartanonkoski 7.

1. Aviapolis-asema ja kaupunginosan keskus 2. Lentoasema, T2 3. Pyhtäänvuori 4. Aerola 5. Avia Tower 6. Kartanonkoski 7. Vantaan kaupungin kuvapankki Aviapoliksen suuralue sijaitsee keskellä Vantaata. Suuralueeseen kuuluu kuusi kaupunginosaa, jotka ovat Ylästö, Viinikkala, Tammisto, Pakkala, Veromies ja Lentokenttä. Alue

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 9 1 V E R O M I E S AEROLA -B Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002191. Kaavoitus on tullut

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002236 T AM M I S T O N S ÄH K Ö AS E M A P AK K AL A 5 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 17.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KERAVAN YLEISKAAVA 2035

KERAVAN YLEISKAAVA 2035 KERAVAN Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut 19.03.2015 Yleiskaavaluonnos, selostus SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 Suunnittelualue... 5 Kaavan tarkoitus... 5 Yleiskaavan keskeiset tavoitteet... 6 Yleiskaavan

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001835 VEROMIES-AVIA CENTRE Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 11.3.2013/II päivättyä asemakaavakarttaa nro 001835. Kaavoitus on tullut vireille

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana Suurin osa Etelä-Karjalasta kuuluu maantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomen kaakkoisreunaan. Salpausselän eteläpuoli luetaan Eteläiseen

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT ALUEITTAIN JA KAUPUNKIRAKENTEEN VYÖHYKKEITTÄIN VUONNA 2008 JA MUUTOS VUODESTA 1990

KUOPION TYÖPAIKAT ALUEITTAIN JA KAUPUNKIRAKENTEEN VYÖHYKKEITTÄIN VUONNA 2008 JA MUUTOS VUODESTA 1990 KUOPION TYÖPAIKAT ALUEITTAIN JA KAUPUNKIRAKENTEEN VYÖHYKKEITTÄIN VUONNA 2008 JA MUUTOS VUODESTA 1990 Katri Hiltunen Joulukuu 2008 Kuopion kaupunki / Talous- ja strategiapalvelu Erillisselvitykset ER 2008-3

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 Kaavaselostus, joka koskee 5.2.2013 päivättyä kaavakarttaa 19.12.2012 2 (56) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA Y-tunnus: 2046295-8 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Utsjoen kunta KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Muutos koskee kortteleita 1-40, 42-47, 49-51, 55, 60-61 sekä virkistys-, maa- ja

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Vantaan kaupunki A 4 : 2009 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Koko kaupungin ennuste 2010-2040 Osa-alue-ennuste 2010-2019 A4:2009 ISBN 978-952-443-292-4 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Taustatietoja

Lisätiedot

Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihanke 2012 2014. Nina Moilanen UURAISTEN KESKUSTA. Rakennusinventointiraportti

Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihanke 2012 2014. Nina Moilanen UURAISTEN KESKUSTA. Rakennusinventointiraportti Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihanke 2012 2014 1 Nina Moilanen UURAISTEN KESKUSTA Rakennusinventointiraportti 2 KESKI-SUOMEN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTIPROJEKTI 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus Kaava Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Valmisteluaineiston selostus Kate 14.8.2013 65 Kate om Kh 27.8.2012 143 Kh liite 1 Ympa 11.10.2011 Ympa 21.8.2012 50 Ympa liite om Ympa 20.3.2012

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Rannikon laaksoista metsäylängölle

Rannikon laaksoista metsäylängölle Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:2 Rannikon laaksoista metsäylängölle Osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys Östersundomin alueelta Rannikon laaksoista metsäylängölle

Lisätiedot

LÄNSI-VANTAAN. kaupunkipolut. Martinlaakso Vantaanlaakso Vantaankoski Kivistö Seutula

LÄNSI-VANTAAN. kaupunkipolut. Martinlaakso Vantaanlaakso Vantaankoski Kivistö Seutula LÄNSI-VANTAAN kaupunkipolut Martinlaakso Vantaanlaakso Vantaankoski Kivistö Seutula Teksti: Pauli Saloranta Editointi: Katja Savopirtti/Vantaan kaupunki Ulkoasu: Tiina Kujala/Grafedo Art Kannen kuvat:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot