Kurssiopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2008-2009. Kurssiopas"

Transkriptio

1 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, Tampere

2 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä kurssin suorittamiseen liittyviä tietoja esim. suoritusjärjestyksestä, suoritustavasta ja arvioinnista. Hervannan lukio Opiskelijankatu Tampere Puh Faksi kotisivu: Rehtori Anneli Rantala-Loikkanen puh sähköposti: Opinto-ohjaaja Hilkka Helavuori puh gsm sähköposti: Koulusihteeri Elina Roivas puh Kanslia avoinna ma pe klo 8 15 sähköposti: 2

3 Sisältö BIOLOGIA (BI)... 5 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)... 6 ENGLANTI A (ENA)... 7 FILOSOFIA (FI)... 8 FYSIIKKA (FY)... 9 HISTORIA (HI) ILMAISUTAITO (IT) KEMIA (KE) KIELET JA KANSAINVÄLISYYS (KV) KUVATAIDE (KU) LIIKUNTA (LI) MAANTIEDE (GE) LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) MUSIIKKI (MU) OPINTO-OHJAUS (OP) PSYKOLOGIA (PS) RANSKA B2 (RAB2) RANSKA B3 (RAB3) RUOTSI B1 (RUB1) SAKSA A (SAA) SAKSA B2 (SAB2) SAKSA B3 (SAB3) SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) TAITEEN OPINTOKOKONAISUUS TERVEYSTIETO (TE) TIETOTEKNIIKKA (AT) USKONTO (EV.LUT)(UE) USKONTO (ISLAM) (UI) USKONTO (ORTODOKSI) (UO) YHTEISKUNTAOPPI (YH) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

4 4

5 BIOLOGIA (BI) PAKOLLISET KURSSIT 1. Eliömaailma (BI1) Sisältö: Elävien eliöiden yhteisiä piirteitä, biologia tieteenä, eliöiden monimuotoisuus ja niiden luokittelu, lajinkehitys eli evoluutio. Miten luonto toimii? Suoritusjärjestys: Ensimmäisenä kurssina 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Sisältö: Solut ja niiden toiminnot. Geenit ohjaavat solujen toimintaa. Solujen lisääntyminen, perinnöllisyyden perusteita ja käytännön töitä. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. Suoritusjärjestys: Ensin BI1 ja KE1 VALTAKUNNALLISET 3. Ympäristöekologia (BI3) Sisältö: Luonnon hienot järjestelmät. Ihmisen toimintojen vaikutukset luonnolle. Ajankohtaista luontobiologiaa. Luokkaopetusta, retkiä sekä tutkimustehtävä. Suoritusjärjestys: BI2:n jälkeen 4. Ihmisen biologia (BI4) Sisältö: Jokamiehen ja naisen biologiatiedot ihmisestä. Lääke-, terveys-, liikunta- ym. ihmistieteistä kiinnostuneille suositeltava kurssi. Elimistön rakenne ja toiminta hieman valikoiden. (Asiat, jotka tällä kurssilla jäävät vähemmälle, opiskellaan BI6:ssa.) Elimistön puolustusmekanismit. Ihmisen evoluutio ja yksilön kehitys. Kurssi sisältää mikroskopointia ja elinten preparointia. Suoritusjärjestys: BI2:n jälkeen 5. Bioteknologia (BI5) Sisältö: Solut, DNA ja geenit tarkemmin. Bakteerien ja virusten metkut. Geenitekniikkaa ja muuta bioteknologiaa sekä siihen liittyvää etiikkaa. Vaativa kurssi tosiharrastajille. Suoritusjärjestys: BI4:n jälkeen KOULUKOHTAISET 6. Toksikologia (BI6) Sisältö: Toksikologiassa tutkitaan myrkyllisten aineiden vaikutuksia luontoon ja ihmiseen. Tästä näkökulmasta kurssilla kerrataan biologian kurssit BI1 BI4. Kurssilla keskitytään varsinkin niihin asioihin, jotka ovat saaneet vähemmän huomiota ihmisbiologian kurssilla. Suoritusjärjestys: BI2:n jälkeen, parempi on jos opiskelija on opiskellut enemmän biologian kursseja. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 7. Metsävaellus (BI7) 5

6 Sisältö: Opetellaan retkeilyn ja vaeltamisen perustaitoja mm. varusteiden valintaa, pakkaamista, suunnistusta, maastoruokailua, jokamiehenoikeuksia. Teorian lisäksi tehdään neljä päivää kestävä metsävaellus. Suoritustapa: Pakolliset teoriatunnit ovat syksyn alussa normaalien koulupäivien jälkeen (kurssi ei vie koodia). Kurssin vaellus tehdään viikonloppuna ja yhtenä koulupäivänä. Arviointi: Suoritusmerkinnän saa, kun on osallistunut teoriaopetukseen ja vaellukseen. 8. Kurssi lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville (KE8 = BI8 = FY14) Kurssin tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Käydään läpi lääketieteellisen tiedekunnan kemian, fysiikan ja biologian pääsykoetehtäviä. Kurssi on tarkoitettu abeille ja se sijoittuu viimeisen vuoden kevääseen, ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Kurssi voi olla useammalla koodilla. 9. Biologian YO-kokeeseen valmentava kurssi (BI9) Kurssi tarjotaan seudullisena verkkokurssina. Kurssilla kerrataan biologian reaalikoetta varten keskeisiä asioita. 10. Biologian aloituskurssi (BI10) Kurssi on tarkoitettu lukio-opiskelunsa aloittaville opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on totuttaa opiskelijoita lukio-opiskeluun sekä varmistaa, että opiskelijoilla on hyvät lähtötiedot yläkoulun biologiasta. Suoritusjärjestys: Ennen BI1 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) PAKOLLISET KURSSIT 1. Hyvä elämä (ET1) Sisältö: Yksilön elämänkatsomus ja moraali filosofisessa tarkastelussa. 2. Maailmankuva (ET2) Sisältö: Tieteellisen tiedon merkitys elämälle. Tieteellinen maailmankuva ja sen kilpailijat. Suoritusjärjestys: Vapaa 3. Yksilö ja yhteisö (ET3) Sisältö: Yksilön ja yhteisön suhde yhteiskuntafilosofisena ongelmana. Yhteiskunnan merkitys yksilön elämässä 4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4) Sisältö: Maailmankansalaisuus ja kansalliset perinteet nykymaailmassa. Käsitellään kansallista identiteettiä, kulttuurieroja ja niiden merkitystä yksilölle. 5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5) Sisältö: Perehdytään eri uskontojen ja muiden katsomusperinteiden tarjoamiin näkemyksiin maailmasta ja ihmisestä. 6

7 ENGLANTI A (ENA) PAKOLLISET KURSSIT 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Tavoitteena on käsitellä nuoren jokapäiväiseen elämään liittyviä tilanteita ja niihin liittyvää sanastoa. Kerrataan seuraavat kielioppirakenteet: kysymyslauseet, aktiivin yleis- ja kestomuodot, futuuri, konditionaalit, epäsäännölliset verbit, liitekysymykset, sanajärjestys ja persoona- ja refleksiivipronominit. 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Tavoitteena on laajentaa sanaston ja rakenteiden suullista ja kirjallista hallintaa. Kieliopin osalta käydään läpi yksikkö ja monikko, artikkelit, omistaminen, muodollinen subjekti, demonstratiivipronominit ja passiivi. 3. Opiskelu ja työ (ENA3) Tavoitteena on opiskelussa ja työelämässä tarvittavan sanaston laajentaminen. Kieliopista opiskellaan adjektiivit, adverbit, epäsuora esitys ja indefiniittipronominit. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Tavoitteena on kielen eri osa-alueiden hallinnan syventäminen. Kieliopin osalta opiskellaan vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit ja relatiiviset lauseenvastikkeet, konjunktiot ja sidesanat, isot alkukirjaimet ja paljoussanat. 5. Kulttuuri (ENA5) Tavoitteena on tutustua kulttuurin eri osa-alueisiin. Kieliopista opiskellaan artikkelien käyttö erisnimien yhteydessä, artikkelin paikka, pilkun käyttö ja lauseenvastikkeet. 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Tavoitteena on tutustua vaativiin tieteellisluonteisiin teksteihin ja aihepiireihin. Kieliopista luetaan numeraalit, prepositiot ajan ilmauksissa, infinitiivi, -ing- muoto ja poikkeuksellisia monikkomuotoja. 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) Yo-kirjoituksiin valmistautuville 2. ja 3. vuoden opiskelijoille tarkoitettu syventävä kurssi. Tavoitteena on asiapitoisen ja vaativan tekstin ja puheen ymmärtäminen. Kirjoittamisessa syvennetään omaa ilmaisua. Vahvistetaan myös valmiuksia keskustella vaativista aiheista. Kieliopin osalta kerrataan verbioppia. 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA8) Yo-kirjoituksiin valmistautuville tarkoitettu syventävä kurssi. Tavoitteena vaativan tekstin ja puheen ymmärtäminen ja tuottaminen. Vahvistetaan kykyä ilmaista ja perustella mielipiteitä. Kieliopista kerrataan artikkelit, yksikkö ja monikko, relatiivi- ja indefiniittipronominit, sanajärjestys, infinitiivi- ja ing-muoto, lauseenvastikkeet ja yhdisteverbit. 7

8 SOVELTAVAT KURSSIT 9. Englannin kielen suullisen kielitaidon kurssi (ENA9) Tavoitteena on kehittää ensisijaisesti suullista ilmaisua, tiedon hankkimis- ja välittämiskykyä ja aktiivista kuuntelua. Harjoitellaan luontevaa keskustelua ja esiintymistä erilaisissa kommunikaatiotilanteissa. Vahvistetaan myös ääntämistä, intonaatiota ja idiomaattisen englannin kielen käyttöä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestys: 2. ja 3. vuoden opiskelijoille 10. Kertauskurssi peruskoulun asioista (ENA10) Kurssi on tukiopetuskurssi ja tarkoitettu lukio-opintoja aloittaville. Kurssilla on mahdollisuus kerrata peruskoulun A-englannin tietoja ja taitoja. Suoritusjärjestys: Lähinnä 1. vuoden opiskelijoille 11. Kertausta abeille (ENA11) Kurssilla on mahdollisuus kerrata peruskoulun ja lukion A-englannin tietoja ja taitoja. Kurssi on hyödyllinen varsinkin niille opiskelijoille, joilla on ollut hankaluuksia pakollisten kurssien suorittamisessa. Kurssilla kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja harjoitellaan yo-kokeen tehtävätyyppejä. Suoritusjärjestys: Abeille tarkoitettu kertaus- ja tukikurssi FILOSOFIA (FI) PAKOLLINEN KURSSI 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) Sisältö: Tutustutaan filosofian osa-alueisiin ja länsimaisen filosofian perintöön antiikin Kreikasta nykypäivään. Suoritusjärjestys: Suoritetaan ennen muita filosofian kursseja. 2. Filosofinen etiikka (FI2) Sisältö: Perehdytään filosofisen etiikan eri suuntauksiin ja käsitellään ajankohtaisia moraalisia ongelmia. Suoritusjärjestys: Ensin FI1 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3) Sisältö: Tietoteorian ja tieteenfilosofian perusteet. Käsitellään todellisuutta koskevan tiedon luonnetta ja tieteellisen tutkimuksen periaatteita. Suoritusjärjestys: Ensin FI1 4. Yhteiskuntafilosofia (FI4) Sisältö: Tutustutaan länsimaisen yhteiskuntafilosofian peruskäsitteisiin ja nykyisen yhteiskuntajärjestyksen filosofisiin perusteluihin ja kritiikkiin. 8

9 Suoritusjärjestys: Ensin FI1 FYSIIKKA (FY) PAKOLLINEN KURSSI 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) Sisältö: Liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana. Kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi. Energian sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa. Aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset. Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana. Suoritustapa: Kurssia ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. 2. Lämpö (FY2) Sisältö: Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen. Paine ja hydrostaattinen paine. Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia. Mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde. Lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia ja energiavarat. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 3. Aallot (FY3) Sisältö: Harmoninen voima ja värähdysliike. Aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen. Aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen. Heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen. Valo, peilit ja linssit. Ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 4. Liikkeen lait (FY4) Sisältö: Liikkeen mallit ja Newtonin lait. Etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste. Liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate. Liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate. Värähdysliikkeen energia. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 5. Pyöriminen ja gravitaatio(fy5) Sisältö: Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen. Pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike. Pyörimisen liikeyhtälö. Pyörimismäärän säilyminen. Pyörimisliikkeen energia. Ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys. Gravitaatio ja gravitaation alainen liike. Heittoliike ja planeettojen liike. Satelliitit ja niiden käyttö. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY4 6. Sähkö (FY6) Sisältö: Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki ja Joulen laki. Vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait. Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä. Kondensaattori, kytkennät ja energia. Sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY4 7. Sähkömagnetismi (FY7) 9

10 Sisältö: Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä. Varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä. Induktiolaki ja Lentzin laki. Induktioilmiöitä pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio. Energian siirto sähkövirran avulla. Tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen. Värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus sekä energiateollisuus. Suoritusjärjestys: Ensin FY1, FY4 ja FY6 8. Aine ja säteily (FY8) Sisältö: Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily ja valosähköilmiö. Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne. Atomimallit, esimerkkinä Bohrin atomimalli. Kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio. Atomiytimen rakenne. Radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus. Massan ja energian ekvivalenssi. Ydinreaktiot ja ydinenergia. Aineen pienimmät osat ja niiden luokittelu. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY4 10. Lukion fysiikan kokonaiskuva (FY10) Sisältö: Kurssilla kootaan yhteen eri fysiikan osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva. Syvennetään eri osa-alueiden osaamista laskennallisella tasolla ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 - FY8 SOVELTAVAT KURSSIT 9. Kokeellinen fysiikka (FY9) Sisältö: Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ilmiöitä fysiikan eri osa-alueilla sekä opetellaan raportoimaan tehty työ ja sen tulokset. Töistä tehdään työselostukset. Kurssi voi sisältää mahdollisuuksien mukaan vierailuja ja ekskursioita erilaisiin tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY2 11. Sähköopin työkurssi (FY11) Sisältö: Kurssilla tutkitaan kokeellisesti sähköisiä ilmiöitä. Kurssilla opetellaan raportoimaan tehty työ ja sen tulokset. Töistä tehdään työselostukset. Suoritusjärjestys: Ensin FY6 12. Tähtitiede (FY12) Sisältö: Kurssilla perehdytään tähtitieteen havaintovälineisiin ja niiden rakenteeseen. Keskeiset sisällöt ovat ajanmittaus, vuorovesi, ilmakehän ilmiöt, Keplerin lait, kuu, kuunpimennys ja tähdenpeitto, tähtien kehitys, kosmologia ja HR-kaavio. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 13. Mekaniikka III (FY13) Sisältö: Gravitaatio, sähkömagneettinen värähtelypiiri, puolijohteet ja diodi, derivaatta fysiikassa sekä fysiikan graafisia YO- tehtäviä. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 FY7 14. Kurssi lääketieteellisen tiedekuntaan pyrkiville (FY14=BI8=KE8) 10

11 Kurssin tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Käydään läpi lääketieteellisen tiedekunnan kemian, fysiikan ja biologian pääsykoetehtäviä. Kurssi on tarkoitettu abeille ja se sijoittuu viimeisen kouluvuoden viimeiseen jaksoon. HISTORIA (HI) PAKOLLISET KURSSIT 1.Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Sisältö: Väestö ja yhteiskuntahistoriaa. Suoritusjärjestys: Suositellaan ensimmäiseksi kurssiksi 2. Eurooppalainen ihminen (HI2) Sisältö: Eurooppalaisen kulttuurihistorian peruskurssi. Suoritusjärjestys: Ensin HI1 3. Kansainväliset suhteet (HI3) Sisältö: ja lukujen poliittinen historia. Suoritusjärjestys: Ensin HI2 4. Suomen historian käännekohtia (HI4) Sisältö: Suomen historian murroskaudet ja 1900 luvuilla. Suoritusjärjestys: Ensin HI3 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5) Sisältö: Suomen historian keskeiset kehityslinjat ennen vuotta 1809 ja suomalainen kulttuuriperintö. Suoritusjärjestys: Vapaa 6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6) Sisältö: Käsitellään Euroopan ulkopuolisia kulttuureja ja niiden historiaa. Suoritusjärjestys: Vapaa SOVELTAVAT KURSSIT 7. Tampere ennen ja nyt (HI7) Sisältö: Tarkastellaan Tampereen historiaa kaupungin perustamisesta nykypäiviin. Suoritusjärjestys: Vapaa 8. Urheilun historia (HI8) Sisältö: Kurssilla tarkastellaan liikunnan ja urheilun historiaa sekä urheilun yhteiskunnallista merkitystä antiikista nykypäivään. 9. Keskiajan historiaa (HI9) Sisältö: Opiskellaan keskiajan ihmisen historiaa taustana yleiseurooppalainen historiankulku ja viikinkiaika. 11

12 Suoritusjärjestys: Vapaa. Suositus 3. kurssin jälkeen. Soveltuu abivuoden kurssiksi. 10. Abien kertauskurssi (HI10) Sisältö: Historian ja yhteiskuntaopin ylioppilastehtävien käsittelyä ja eri tapahtumasarjoja yhdistävien ilmiöiden tarkastelua. Suoritusjärjestys: Soveltuu abivuoden kurssiksi 11. Historia elokuvassa ja elokuva historiassa (HI11) Sisältö: Käydään läpi elokuvan historiaa. Suoritusjärjestys: Vapaa. Suositus 3. kurssin jälkeen ILMAISUTAITO (IT) SOVELTAVAT KURSSIT 1. Ilmaisutaito 1 (IT1) Tavoitteena on kokonaisilmaisun vapautuminen ja omien ilmaisukanavien löytäminen. Sisältö: Kontakti- ja aistiharjoitukset, improvisointi ja draamaharjoitukset. Suoritustapa: Osallistuminen harjoituksiin 2. Ilmaisutaito 2 (IT2) Musiikin ja ilmaisutaidon yhteiskurssi, jossa valmistetaan musiikkipitoinen esitys eri taiteenaloja yhdistäen. Tavoitteena on oppilaiden luovuuden sekä esiintymis-, ilmaisu-, ja musisointitaitojen kehittäminen. Kurssi toteutetaan muutaman vuoden välein. Suoritusjärjestys: Ensin IT1 KEMIA (KE) PAKOLLINEN KURSSI 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) Keskeiset sisällöt: Orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia. Orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus. Erilaiset seokset, ainemäärä ja pitoisuus. Suoritusjärjestys: Vapaa 2. Kemian mikromaailma (KE2) Keskeiset sisällöt: Alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä. Elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit. Hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava. Kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet. Atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne. Isomeria. 12

13 Suoritusjärjestys: Ensin KE1 3. Reaktiot ja energia (KE3) Keskeiset sisällöt: Kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu. Epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia. Stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö. Energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa. Reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 ja KE2 4. Metallit ja materiaalit (KE4) Keskeiset sisällöt: Sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Hapettumis-pelkistymisreaktiot. Metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety- yhdisteet. Bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 ja KE2 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) Keskeiset sisällöt: Reaktiotasapaino. Happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys. Liukoisuus ja liukoisuustasapaino. Tasapainoon liittyvät graafiset esitykset. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 - KE4 SOVELTAVA KURSSI 6. Kokeellinen kemia (KE6) Keskeiset sisällöt: Tehdään erilaisia synteesejä ja analyysejä kemian eri osa-alueilla, tutustutaan erilaisiin tutkimusraportteihin ja laaditaan johdonmukaisia työselostuksia. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan yliopiston, teollisuus- tai tutkimuslaitosten laboratorioihin. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 ja KE2 7. Lukion kemian kokonaiskuva (KE7) Keskeinen sisältö: Muodostetaan kokonaiskuva kemian eri osa-alueista. Kerrataan kurssien keskeisiä oppisisältöjä ja vahvistetaan laskutaitoja. Harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 - KE5 8. Kurssi lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville (KE8=BI8=FY14) Kurssin tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Käydään läpi lääketieteellisen tiedekunnan kemian, fysiikan ja biologian pääsykoetehtäviä. Kurssi on tarkoitettu abeille ja se sijoittuu viimeisen kouluvuoden viimeiseen jaksoon. 9. Kertausta abeille (KE9) Tavoitteena on kerrata kemian keskeisimmät asiat ja harjoitella niihin liittyviä laskuja. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 - KE5 KIELET JA KANSAINVÄLISYYS (KV) Kansainvälisyys (KV1, KV2) 13

14 Lukiossamme järjestetään vuosittain kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Projektin työn luonteesta riippuen kielistä järjestetään lisäksi projektikohtaisia lisäkursseja. 14

15 KUVATAIDE (KU) PAKOLLISET KURSSIT 1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) Tavoitteena on tutustua visuaalisen kulttuurin sisältöihin ja perusteisiin, oman kuvailmaisun kehittämiseen ja kuvataiteen kielen syventämiseen. Sisältö: Eri taidekäsitykset, erilaiset kuvan tekemisen materiaalit ja tekniikat, sommittelu, perusväriopin kertaus, tilan kuvaaminen sekä tehtävien yhteydessä taiteen tuntemus ja kuvan tarkastelu. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 6. Suoritusjärjestys: Suositellaan 1. kurssiksi. 2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2) Vaihtoehtoinen kurssi MU2:n kanssa. Tavoitteena on opetella muotoilun ja arkkitehtuurin perusteisiin ja ilmaisutapoihin, havainnoida ympäristöämme (luonto, rakennettu ympäristö, esineympäristö, ympäristötaide) ja tutkia sitä kuvallisin keinoin. Sisältö: Tilan, muodon ja sommittelun peruskysymykset liittyen ympäristöön, arkkitehtuuriin ja esinemaailmaan. Tutkitaan eri ympäristöjen muotokieltä, estetiikkaa, materiaaleja, tarkoitusta sekä merkityssisältöjä. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 5. Suoritusjärjestys: Vapaa. 3. Media ja kuvien viestit (KU3) Kurssin tavoitteena on vahvistaa monipuolisesti opiskelijan kuvallisia viestintätaitoja, kehittää kuvanlukutaitoa eli valmiuksia eritellä ja arvioida kuvaviestejä sekä auttaa ymmärtämään visuaalista viestintää osana kulttuuriamme ja arkipäiväämme. Sisältö: Monipuolisten yksin ja ryhmissä tehtävien töiden myötä tuotetaan, eritellään, arvioidaan, tutkitaan ja tutustutaan erilaisiin kuvaviestinnän välineisiin sekä niiden keinoihin ja vaikutustapoihin (mm. graafinen viestintä, kuvajournalismi, mainonta, sarjakuva, valokuva, tv, video). Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 5. Suoritusjärjestys: Vapaa (mielellään ensin KU1) 4. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4) Tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan oman kuvailmaisun taitoja ja tietoutta eri materiaalien ja työmenetelmien mahdollisuuksista. Kurssi painottuu kuvataiteen historian ja eri kuvakulttuurien tuntemukseen. Sisältö: Kurssilla työskennellään monipuolisesti eri materiaaleilla ja herätellään kysymyksiä mm. kuvataiteen ilmiöistä, merkityksestä ja kauniista/rumasta. Tutustutaan eri taiteilijoihin ja taidesuuntauksiin. Kurssin aikana käydään myös kuvataidenäyttelyssä. Suoritustapa: Työkansio ja aktiivinen osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 6. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 5. Nykytaiteen työpaja (KU5) 15

16 Tavoitteena on opetella ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja ja eri muotoja omassa ilmaisussa, harjoitella tavoitteellista ja prosessinomaista työskentelytapaa yksin/ryhmässä. Sisältö: Nykytaiteen muodot tutuiksi, taiteiden väliset projektit sekä oman produktion toteuttaminen. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 ja KU2, mielellään myös KU4 6. Opi piirtämään (KU6) Tavoitteena on oppia ensisijaisesti näkemään ja piirtämään paremmin. Sisältö: Opetellaan piirtämään havainnon pohjalta amerikkalaisen Betty Edwardsin kehittämän menetelmän mukaan. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 3. Suoritusjärjestys: Vapaa 7. Savi- ja kipsikurssi (KU7) Tavoitteena on tutustua syvemmin erityisesti saveen, kipsiin ja paperiin käyttö- ja taide-esineiden sekä veistosten materiaalina. Sisältö: Savi- ja kipsityöskentelyn perusmenetelmät. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 8. Suoritusjärjestys: Vapaa SOVELTAVAT KURSSIT 8. Taidegrafiikka (KU8) Kurssin tavoitteena on perehtyä taidegrafiikan eri menetelmiin ja laajentaa oman kuvailmaisun mahdollisuuksia. Osa painopaperista valmistetaan itse kurssin alussa. Sisältö: Kohopainomenetelmistä kokeillaan monotypiaa, linokaiverrusta ja/tai puupiirrosta. Metalligrafiikan menetelmistä tutustutaan kuivaneula- ja carborundum-tekniikoihin. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 8. Arviointi: Opiskelijan tuotoksiin ja työskentelyyn perustuva arviointi. Suoritusmerkintä. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 (mielellään myös KU2 ja KU4) 9. Valokuvaus (KU9) Tavoitteena on tutustua valokuvauksen ilmaisukeinoihin ja sen käyttöön taiteessa. Opiskelija oppii ottamaan parempia kuvia niin teknisesti kuin ilmaisullisesti. Sisältö: Kurssi painottuu mustavalko-valokuvaukseen (tutustutaan esim. erilaisiin filmeihin ja kameroihin, kerrataan kuvan sommittelun perusteet ja kehitetään oma filmi ja valokuvat pimiössä). Tutustutaan myös valokuvan tekemiseen ilman kameraa ja digitaaliseen valokuvaukseen. Suoritustapa: Työkansio ja aktiivinen osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 8. Suoritusjärjestys: Vapaa (mielellään ensin KU1 ja KU3) 10. Kuvataiteen lukiodiplomikurssi (KU10) Tavoitteena on päättötyön suorittaminen. Sisältö: Lukiodiplomikurssilla opiskelija toteuttaa itsenäisesti opettajan valvonnassa taiteellisen lopputyön, johon kuuluu lisäksi työnäytekansio eli portfolio ja kirjallinen tehtävä. Tehtävät ovat valtakunnallisia ja ne laaditaan vuosittain opetushallituksessa. (ks. kuvataiteen lukiodiplomista tarkemmin osoitteesta Arviointi: Arviointiperusteet ovat samat kuin opetushallituksen laatimassa lukiodiplomissa. Lukiodiplomista annetaan oma erillinen todistus. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 ja KU2 sekä vähintään kaksi muuta kuvataiteen kurssia 16

17 LIIKUNTA (LI) PAKOLLISET KURSSIT 1. Taitoa ja kuntoa (LI1) Kurssin tavoitteena ovat lajituntemus ja että oppilas ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet. Sisältö: Monipuolisesti eri liikuntalajeja ja fyysisen kunnon arviointi. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 1. vuoden syksyllä 2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) Tavoitteena on lajituntemuksen syventäminen. Sisältö: Monipuolisesti eri liikuntalajeja. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 1. vuoden keväällä. 3. Virkisty liikunnasta (LI3) Tavoite ja sisältö: Rentouttava ja elämyksellinen liikunta. Kurssisisältö tarkentuu kurssin alussa ryhmän ja opettajan kanssa. 4. Yhdessä liikkuen (LI4) Sisältö: Vanhat tanssit 5. Kuntoliikunta (LI5) Tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen. Sisältö: Henkilökohtainen liikuntasuunnitelma, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuoden aikana. SOVELTAVA KURSSI 6. Palloilukurssi (LI6) Tavoitteena on lajituntemuksen syventäminen ja tutustuminen uusiin palloilulajeihin. Sisältö: Eri palloilulajit. 7. Tunnista voimavarasi (LI7) Kurssin tavoitteina on herättää osallistujat pohtimaan oman toiminnan merkitystä vastapuolen käytökseen, kohottaa kuntoa ja liikkuvuutta, antaa osallistujille pieni työkalupakki väkivaltaisen ihmisen kohtaamisen varalle ja kasvattaa osallistujien itseluottamusta oman reviirinsä suojaamista varten. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kuntoa sekä itsepuolustuslajeista tuttuja erilaisista otteista vapautumisia, itsensä suojaamista, väkivaltaisen ihmisen kohtaamista ja turvallisesti tehtävää kaatumista. Osallistujat saavat pohtia yleisimpiä paikkoja ja tilanteita, joissa voi väkivaltaa mahdollisesti kohdata. Osallistujat saavat myös kokeilla turvallisissa lavastetuissa tilanteissa hankalista paikoista selviytymistä ja keskustella syistä, jotka ajoivat kyseisen toimintamallin käyttöön. 17

18 MAANTIEDE (GE) PAKOLLISET KURSSIT 1. Sininen planeetta (GE1) Sisältö: Maantiede ja kartat, Maan liikkeet avaruudessa, tuulet, sateet, sää ja ilmasto, Maapallon rakenne, Maan pinta ja mitä siellä voi tapahtua: vuorten poimutuksista aina vuorten maan tasalle kulumiseen asti. Suoritusjärjestys: Ensimmäisenä kurssina 2. Yhteinen maailma (GE2) Sisältö: Ihmiset ja missä ne asuvat Maan päällä. Kulttuurien maailma. Miten ihmiset hyödyntävät luonnonvaroja? Kaupungit ja mitä niissä tapahtuu sekä kehityksen ohjailu. Suoritusjärjestys: Ensin GE1 VALTAKUNNALLISET 3. Riskien maailma (GE3) Sisältö: Onko maailmassa vaarallista elää? Mitkä ovat suurimmat riskit: avaruuden uhat, ilmastonmuutos, makean veden loppuminen, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset vai sittenkin ihmisten aiheuttamat uhat? Miten riskeihin voidaan varautua? Uutisten seurantaa. Suoritusjärjestys: Pakollisten kurssien jälkeen 4. Aluetutkimus (GE4) Sisältö: Kartat ja miten ne rakentuvat, paikkatietojärjestelmät ja oma aluetutkimus. Kahden kolmen opiskelijan ryhmissä valitaan alue, jota tutkitaan ja kuvaillaan kartoin, diagrammein, kuvin ja maantieteellisin tekstein. Suoritusjärjestys: Pakollisten jälkeen, mieluiten vasta GE3:n jälkeen. Arviointi: Koe ja tutkielma KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 5. Kertauskurssi (GE5) Sisältö: Kurssin aiheet valitaan pakollisten kurssien aihepiireistä. Rakenne: Kurssi rakentuu viikoittaisten retkien ympärille. Ensin perehdytään luokassa viikon ajan aiheeseen. Retkellä tutustutaan aiheeseen käytännössä. Viikon viimeisellä tunnilla kirjoitetaan retkestä raportti. Retket tehdään jalan tai kaupungin busseilla. Opiskelijat maksavat bussimatkansa itse. Suoritusjärjestys: Pakollisten jälkeen, rajoitettu osallistujamäärä, ei sovellu suoritettavaksi itsenäisesti. LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) PAKOLLISET KURSSIT 1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) Keskeiset sisällöt: Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio sekä toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. 18

19 Suoritusjärjestys: Vapaa 2. Geometria (MAB2) Keskeiset sisällöt: Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 3. Matemaattisia malleja I (MAB3) Keskeiset sisällöt: Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 4. Matemaattinen analyysi (MAB4) Keskeiset sisällöt: Polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen sekä graafisia ja numeerisia menetelmiä. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) Keskeiset sisällöt: Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen. Normaalijakauma sekä sen normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien sekä niitä havainnollistavien mallien käyttöä. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 6. Matemaattisia malleja II (MAB6) Keskeiset sisällöt: Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi sekä lukujono. Aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 ja MAB3 7. Talousmatematiikka (MAB7) Keskeiset sisällöt: Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. Taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1, MAB3 ja MAB6 8. Matemaattisia malleja III (MAB8) Keskeiset sisällöt: Trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla ja kulmayksikkö radiaani. Tyyppiä f ( x) a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Muotoa f ( x) Asin( bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina. Vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet. Koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. Kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1, MAB2, MAB3 ja MAB6 19

20 KOULUKOHTAISET 9. Kertauskurssi (MAB9) Keskeiset sisällöt: Kurssien MAB1-MAB6 aihepiirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia. Lasketaan vanhoja YO-tehtäviä. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 MAB6 10. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB10) Keskeiset sisällöt: Erilaiset tilastolliset jakaumat, tilastollisia tunnuslukuja sekä todennäköisyysjakaumia. Suoritusjärjestys: Ensin MAB5 PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) PAKOLLISET KURSSIT 1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Keskeiset sisällöt: Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi sekä eksponenttifunktio. Suoritusjärjestys: Vapaa 2. Polynomifunktiot (MAA2) Keskeiset sisällöt: Polynomien tulo, binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin sekä polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 3. Geometria (MAA3) Keskeiset sisällöt: Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus sekä sini- ja kosinilause. Ympyrä ja siihen liittyvien suorien geometriaa. Kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pintaalojen sekä tilavuuksien laskeminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 4. Analyyttinen geometria (MAA4) Keskeiset sisällöt: Pistejoukon, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt. Itseisarvoyhtälön ja - epäyhtälön ratkaiseminen. Yhtälöryhmän ratkaiseminen. Pisteen etäisyys suorasta. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2 ja MAA3 5. Vektorit (MAA5) Keskeiset sisällöt: Vektoreiden perusominaisuudet. Vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla. Koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo. Suorat ja tasot avaruudessa. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1-MAA4 6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) Keskeiset sisällöt: Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma. Jakauman tunnusluvut. Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys. Kombinatoriikkaa. Todennäköisyyksien laskusäännöt. Diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma. Diskreetin jakauman odotusarvo. Normaalijakauma. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 ja MAA2 20

21 7. Derivaatta (MAA7) Keskeiset sisällöt: Rationaaliyhtälö ja epäyhtälö. Funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen. Polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1-MAA4 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) Keskeiset sisällöt: Juurifunktiot ja yhtälöt. Eksponenttifunktiot ja yhtälöt. Logaritmifunktiot ja yhtälöt. Yhdistetyn funktion derivaatta. Käänteisfunktio. Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA7 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) Keskeiset sisällöt: Suunnattu kulma ja radiaani. Trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen. Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Trigonometristen funktioiden derivaatat. Lukujono. Rekursiivinen lukujono. Aritmeettinen jono ja summa. Geometrinen jono ja summa. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA7 10. Integraalilaskenta (MAA10) Keskeiset sisällöt: Integraalifunktio. Alkeisfunktioiden integraalifunktiot. Määrätty integraali. Pintaalan ja tilavuuden laskeminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA7, MAA8 ja MAA9 11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11) Keskeiset sisällöt: Lauseen formalisoiminen. Lauseen totuusarvot. Avoin lause. Kvanttorit. Suora, käänteinen ja ristiriitatodistus. Kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö. Eukleideen algoritmi. Alkuluvut. Aritmetiikan peruslause. Kokonaislukujen kongruenssi. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 ja MAA2 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) Keskeiset sisällöt: Absoluuttinen ja suhteellinen virhe. Newtonin menetelmä ja iterointi. Polynomien jakoalgoritmi. Polynomien jakoyhtälö. Muutosnopeus ja pinta-ala. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA7 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) Keskeiset sisällöt: Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen. Jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia. Funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä. Epäoleelliset integraalit. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA7, MAA8, MAA9 ja MAA10 KOULUKOHTAISET 14. Kertauskurssi (MAA14) Keskeiset sisällöt: Kurssien MAA1-MAA10 aihepiirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia. Lasketaan vanhoja YO-tehtäviä. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 MAA10 21

22 15. Analyysi (MAA15) Keskeiset sisällöt: Epäjatkuvien funktioiden integraalifunktio ja määrätyn integraalin derivaatta. Integroimiskeinoista osittaisintegrointi, sijoituskeino ja osamurtokehitelmä. Differentiaaliyhtälöitä. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 MAA Talousmatematiikka (MAA16) Keskeiset sisällöt: Verolaskentaa. Indeksit, valuutat ja lainalaskentaa. Suoritusjärjestys: Vapaa 17. Ammattikorkeakoulumatematiikka (MAA17) Keskeiset sisällöt: Vektoritaso, vektoriavaruus, vektoritulo ja vektorisovellukset. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA7 ja MAA9 18. Insinöörimatematiikka 1 (MAA18) Keskeiset sisällöt: TTY:n pakollisen matematiikan 1. tenttialue. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA7 ja MAA9 19. Insinöörimatematiikka 2 (MAA19) Keskeiset sisällöt: TTY:n pakollisen matematiikan 2. tenttialue. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5 ja MAA 8 ja MAA Differentiaalilaskennan sovelluksia (MAA20) Keskeiset sisällöt: Derivaattaan liittyviä sanallisia sovelluksia. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 MAA9 21. Algebra (MAA21) Keskeiset sisällöt: Ryhmä, rengas ja kunta. Suoritusjärjestys: Vapaa 22. Kompleksiluvut (MAA22) Keskeiset sisällöt: Kompleksitaso, kompleksifunktiot ja kompleksiyhtälöt. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA7 ja MAA9 23. Euklidinen geometria (MAA23) Keskeiset sisällöt: Geometrinen piirtäminen harpilla ja viivaimella. Suoritusjärjestys: Vapaa 24. Lineaarialgebra (MAA24) Keskeiset sisällöt: Matriisien laskulait. Lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Vektoriavaruudet ja lineaarikuvaukset sekä normi ja sisätulo. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 ja MAA5 28. Matematiikka tieteiden kuningatar ja palvelija (MAA28) Keskeiset sisällöt: Kurssi esittelee matematiikan sovellutuksia ja niiden teoreettisia taustoja. Kurssi pyrkii kehittämään matemaattista ajattelukykyä ja täydentämään sekä syventämään aiemmin kursseilla opittuja asioita. Tutustutaan matemaattisiin tietokoneohjelmiin, kuten Octave. Kurssi helpottaa korkeakouluopintojen aloittamista antamalla hyvät perustiedot korkeakoulumatematiikkaan. Ydinsisällöt ovat differentiaalilaskenta työkaluna, matematiikan perusteista, kompleksilukujen joukko sekä matriisit ja niiden sovelluksia. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 22

23 Suoritusjärjestys: Ensin MAA1-MAA10 SOVELTAVAT KURSSIT 25. Matemaattisia ongelmia (MAA25) Keskeiset sisällöt: Pulmat, pähkinät ja ongelmat. Suoritusjärjestys: Vapaa 26. Graafisen laskimen käyttö (MAA26) Keskeiset sisällöt: Graafisen laskimen käyttöä ja numeerista analyysiä. Suoritusjärjestys: Vapaa 27. Taitavaksi laskijaksi (MAA 27) Keskeiset sisällöt: 1. ja 2. vuoden matematiikan syventäminen ja täydentäminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA7, MAA8 ja MAA9 MUSIIKKI (MU) PAKOLLISET KURSSIT 1. Musiikki ja minä (MU1) Kurssilla perehdytään monipuolisesti musiikin tyylikausiin ja lajeihin. Kehitetään soittotaitoa musiikillisen ilmaisun välineenä. Tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella sekä kehittää edelleen soitto- ja laulutaitoja. Lisäksi pyritään edistämään opiskelijan tietämystä eri musiikinlajeista. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. 2. Moniääninen Suomi (MU2) Vaihtoehtoinen kurssin KU2:n kanssa. Tutkitaan erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Tarkastelun kohteena ovat taide-, populaari-, ja perinnemusiikki. Lisäksi musisoidaan paljon. ja pyritään kehittämään musisointitaitoja. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. 3. Ovet auki musiikille (MU3) Kurssilla tutustutaan muutamiin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Tehdään alustus ennalta sovitusta musiikinlajista tai musiikkikulttuurista. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikkikulttuureja ja ymmärtämään musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. 23

24 4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4) Kurssilla perehdytään musiikin osuuteen esim. elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä. Kurssilla tutkitaan mahdollisuuksien mukaan myös musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Käytetään olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Kurssiin voi sisältyä konsertti- tai vierailukäyntejä. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. SOVELTAVAT KURSSIT 5. Musiikkiprojekti (MU5) Kurssin tavoitteen on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden. Kyseessä voi olla esim. pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Suoritusjärjestys: Vapaa 6. Yhteismusisointikurssi (MU6) Soitetaan ja lauletaan erityylistä ohjelmistoa oppilaiden mieltymysten mukaan. Valmistetaan mahdollisuuksien mukaan ohjelmaa koulun tilaisuuksiin. Tavoitteena on kehittää jo saavutettuja taitoja. Suoritusjärjestys: Vapaa 7. Bändi (MU7) Harjoitellaan yhtyesoiton perusteita. Bändi- tai yhtyetyöskentelyä, mahdollisuuksien mukaan esiintyminen koulun tilaisuudessa. Tavoitteena on kehittää jo saavutettuja taitoja. Suoritusjärjestys: Vapaa 8. Kuoro 1(MU8) Lauletaan hyvällä äänenmuodostuksella yksi-, ja moniäänisiä, erityylisiä lauluja. Tutustutaan äänentoistolaitteisiin ja harjoitellaan mikrofonilaulutekniikkaa. Valmistetaan ohjelmaa koulun tilaisuuksiin. Tavoitteena on kehittää jo saavutettuja taitoja. Kurssi on hajautettu mahdollisuuksien mukaan eri jaksoihin. Suoritusjärjestys: Vapaa 9. Kuoro 2 (MU9) Kurssin sisältö on samankaltainen, kuin kurssin MU8. Suoritusjärjestys: Ensin MU8 10. Kuoro 3 (MU10) Kurssin sisältö on samankaltainen, kuin kurssin MU9. Suoritusjärjestys: Ensin MU9 11. Musiikin lukiodiplomi (MU11) 24

25 Musiikin lukiodiplomiin valmistetaan itsenäinen tuotos, josta sovitaan musiikinopettajan kanssa. Työn etenemisestä laaditaan portfolio. Kurssin tavoitteena on kehittää kykyä valmistaa esim. oma esitys tai sävellys itsenäisesti. Musiikin lukiodiplomi poikkeaa muista musiikin kursseista, sillä varsinaista kurssia tietyn jakson aikana ei järjestetä. Materiaalia lukiodiplomiin kannattaa kerätä koko lukio-opiskelun ajan. Kurssi suoritetaan itsenäisesti, mutta musiikinopettaja valvoo työn etenemistä. Opiskelija saa erillisen todistuksen lukiodiplomin suorittamisesta. Työn arvioi musiikinopettajan isäksi toinen henkilö. Arviointi: Numeroarvosana Suoritusjärjestys: Edeltävinä suorituksina vähintään neljä musiikin kurssia, joista yksi pakollinen kurssi MU 1. OPINTO-OHJAUS (OP) PAKOLLINEN KURSSI 1. Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1) Kurssin tavoite on antaa koko opiskeluajan käsittävää hyödyllistä tietoa. Sisältö: Opiskelun suunnittelu ja ohjaus, tutustumista työelämään sekä jatko-opintoihin. Yo- kirjoitukset ja uranvalinta. Suoritusjärjestys: Kurssi suoritetaan hajautetusti koko lukion ajan. 2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2) Tavoitteena on opiskeluvalmiuksien, itsetuntemuksen ja työelämätietouden lisääminen. Sisältö: Työelämän pelisäännöt tutuksi sekä ammatit ja koulutus. Suoritustapa: Kurssi sisältää verkko-opiskelua. Suoritusjärjestys: 2. vuoden kurssi SOVELTAVAT KURSSIT 3. Tulevaisuusverstas (OP3) Tavoitteena on tulevaisuuden suunnittelu ja oman uran etsintä. Sisältö: Itsetuntemusharjoituksia, ammatti- ja koulutustietouden lisäämistä.. Suoritusjärjestys: Abivuosi. 4. Tutorkurssi (OP4) Tavoitteena on toimia hyvänä tutorina. Sisältö: Tulevien ja lukion aloittavien opiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen. Suoritusjärjestys: 2. vuoden opiskelijoille (ryhmä valitaan haastattelun perusteella) 5. LUE1-kurssi(OP5) Erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi (maksimi 10 opiskelijaa). Kurssin tavoite on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. Kurssilla voidaan myös arvioida opiskelijan lukivaikeutta ja laatia lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten. 25

26 Suoritustapa: Läsnäolo tunneilla ja kurssitehtävien tekeminen. Kurssiin ei sisälly koetta. Kurssi järjestetään toisessa ja viidennessä jaksossa. Suoritusjärjestys: 1. tai 2. vuotena PSYKOLOGIA (PS) PAKOLLINEN KURSSI 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) Tutustutaan psykologiaan tieteenä, psykologian tutkimusmenetelmiin sekä sen soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla. Tarkastellaan myös sosiaalista vuorovaikutusta sekä oppimista ja tarkoituksena on lisätä opiskelijan valmiuksia pohtia omaa opiskelua psykologisen tiedon avulla. Suoritusjärjestys: Suoritetaan mielellään ensimmäisenä kurssina Suoritustapa: Kurssia ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. 2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) Kurssissa tarkastellaan ihmisen psyykkistä kehitystä koko elämänkaaren aikana. Tavoitteena on oppia ymmärtämään psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Tutustutaan keskeisiin kehityspsykologisiin teorioihin ja saadaan valmiuksia kehityspsykologisen tiedon soveltamiseen omaan elämään. 3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3) Tavoitteena on ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita. Perehdytään myös hermoston perusrakenteeseen sekä kognitiivisen toiminnan häiriöihin, aivovaurioihin ja niiden kuntoutukseen. 4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) Tarkastellaan motivaation, emootioiden sekä kognitiivisten toimintojen keskinäistä vaikutusta ihmisen toimintaan sekä niiden yhteyttä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin. Keskeisiä aihepiirejä ovat myös taitava ajattelu, älykkyys, asiantuntijuus ja luovuus. 5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) Perehdytään persoonallisuuspsykologian keskeisiin käsitteisiin, persoonallisuuden tutkimiseen, määrittelyyn ja selittämiseen psykologian eri näkökulmista. Tarkastellaan mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä, keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja sekä psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja. Suoritusjärjestys: Soveltuu parhaiten abivuoden kurssiksi. SOVELTAVA KURSSIT 6. Sosiaalipsykologia ja psykologian sovellusalat (PS6) Tutustutaan sosiaalipsykologian keskeisiin käsitteisiin ja tutkimustuloksiin. Tavoitteena on oppia soveltamaan sosiaalipsykologista tietoa ja ymmärtämään itseä sekä muita ihmisiä erilaisten ryhmien ja laajempien yhteisöjen jäseninä. Pyritään kehittämään myös valmiuksia eri kulttuuritaustoista sekä yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten kohtaamiseen. Arviointi: Kurssi arvioidaan numerolla, joka vaikuttaa kokonaisarvosanaan korottavasti. 26

27 Suoritustapa: Kurssia ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. 27

28 RANSKA B2 (RAB2) Ranska B2 on perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (RAB2) Hervannan lukiossa ranskan kielen B2 ja B3 opetusryhmät yhdistetään oheisen taulukon mukaisesti. 1.opintovuosi (4 kurssia) 2.opintovuosi (4 kurssia) 3.opintovuosi (2 kurssia) oppiaine RAB3 RAB2 RAB3 RAB2 RAB3 RAB2 RAB3.1 (RAB2.11) RAB3.5 RAB2.3 RAB3.9 RAB2.7 kurssijärjestys RAB3.2 RAB3.3 (RAB2.12) RAB2.1 RAB3.6 RAB3.7 RAB2.4 RAB2.5 RAB3.10 RAB2.8 RAB3.4 RAB2.2 RAB3.8 RAB Vapaa-aika ja harrastukset (RAB2.1) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 2. Meillä ja muualla (RAB2.2) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 3. Ennen ja nyt (RAB2.3) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB2.4) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 5. Kulttuuri (RAB2.5) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 6. Yhteinen maapallomme (RAB2.6) 28

29 Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 7. Tiede ja tekniikka (RAB2.7) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 8. Luonto ja kestävä kehitys (RAB2.8) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. SOVELTAVAT KURSSIT 11. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB2.11) Yläkoulun 8-luokan oppimäärän kertauskurssi. Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 12. Näin asiat hoituvat (RAB2.12) Yläkoulun 9-luokan oppimäärän kertauskurssi. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kurssit RAB2.11 ja RAB2.12 suoritetaan yhdessä B3-kielen ryhmien kanssa (RAB3.1 ja RAB3.2) ennen kurssia RAB2.1. Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin. Arviointiin vaikuttavat läsnäolo, osallistumisaktiivisuus ja tehtävien suorittaminen annetun aikataulun mukaisesti. 13. Ranskan lisäkurssi (RAB2.13) Ranskan suullinen, kirjallinen tai koulun projektiin liittyvä lisäkurssi. Suoritusjärjestys: 2. tai 3. opintovuonna RANSKA B3 (RAB3) Ranska B3 on lukiossa alkava oppimäärä (RAB3). 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB3.1) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 2. Näin asiat hoituvat (RAB3.2) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käy- 29

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty.

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa.

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5.

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5. 3.6 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Nykyisen huipputeknologian saavuttamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 1 7.4. Matematiikka 7.4.1. Matematiikka, lyhyt oppimäärä Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 5.6 Matematiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

5.9 Fysiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Liike ja työ (fy1)

5.9 Fysiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Liike ja työ (fy1) 5.9 Fysiikka Fysiikka empiirisenä luonnontieteenä pyrkii ymmärtämään ja selittämään luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä. Ymmärtämisen ja selittämisen pohjana fysiikka käyttää luonnosta kokeellisin menetelmin

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Valintaopas 2016 2017 Sievin lukio Aikuisten ops

Valintaopas 2016 2017 Sievin lukio Aikuisten ops Valintaopas 2016 2017 Sievin lukio Aikuisten ops SIEVIN LUKIO Jussinmäentie 2 B 85410 SIEVI http://peda.net/veraja/sievi/lukio s-posti: etunimi.sukunimi@sievi.fi Wilman osoite: https://edu.sievi.fi Rehtori

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot