Kurssiopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2008-2009. Kurssiopas"

Transkriptio

1 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, Tampere

2 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä kurssin suorittamiseen liittyviä tietoja esim. suoritusjärjestyksestä, suoritustavasta ja arvioinnista. Hervannan lukio Opiskelijankatu Tampere Puh Faksi kotisivu: Rehtori Anneli Rantala-Loikkanen puh sähköposti: Opinto-ohjaaja Hilkka Helavuori puh gsm sähköposti: Koulusihteeri Elina Roivas puh Kanslia avoinna ma pe klo 8 15 sähköposti: 2

3 Sisältö BIOLOGIA (BI)... 5 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)... 6 ENGLANTI A (ENA)... 7 FILOSOFIA (FI)... 8 FYSIIKKA (FY)... 9 HISTORIA (HI) ILMAISUTAITO (IT) KEMIA (KE) KIELET JA KANSAINVÄLISYYS (KV) KUVATAIDE (KU) LIIKUNTA (LI) MAANTIEDE (GE) LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) MUSIIKKI (MU) OPINTO-OHJAUS (OP) PSYKOLOGIA (PS) RANSKA B2 (RAB2) RANSKA B3 (RAB3) RUOTSI B1 (RUB1) SAKSA A (SAA) SAKSA B2 (SAB2) SAKSA B3 (SAB3) SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) TAITEEN OPINTOKOKONAISUUS TERVEYSTIETO (TE) TIETOTEKNIIKKA (AT) USKONTO (EV.LUT)(UE) USKONTO (ISLAM) (UI) USKONTO (ORTODOKSI) (UO) YHTEISKUNTAOPPI (YH) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

4 4

5 BIOLOGIA (BI) PAKOLLISET KURSSIT 1. Eliömaailma (BI1) Sisältö: Elävien eliöiden yhteisiä piirteitä, biologia tieteenä, eliöiden monimuotoisuus ja niiden luokittelu, lajinkehitys eli evoluutio. Miten luonto toimii? Suoritusjärjestys: Ensimmäisenä kurssina 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Sisältö: Solut ja niiden toiminnot. Geenit ohjaavat solujen toimintaa. Solujen lisääntyminen, perinnöllisyyden perusteita ja käytännön töitä. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. Suoritusjärjestys: Ensin BI1 ja KE1 VALTAKUNNALLISET 3. Ympäristöekologia (BI3) Sisältö: Luonnon hienot järjestelmät. Ihmisen toimintojen vaikutukset luonnolle. Ajankohtaista luontobiologiaa. Luokkaopetusta, retkiä sekä tutkimustehtävä. Suoritusjärjestys: BI2:n jälkeen 4. Ihmisen biologia (BI4) Sisältö: Jokamiehen ja naisen biologiatiedot ihmisestä. Lääke-, terveys-, liikunta- ym. ihmistieteistä kiinnostuneille suositeltava kurssi. Elimistön rakenne ja toiminta hieman valikoiden. (Asiat, jotka tällä kurssilla jäävät vähemmälle, opiskellaan BI6:ssa.) Elimistön puolustusmekanismit. Ihmisen evoluutio ja yksilön kehitys. Kurssi sisältää mikroskopointia ja elinten preparointia. Suoritusjärjestys: BI2:n jälkeen 5. Bioteknologia (BI5) Sisältö: Solut, DNA ja geenit tarkemmin. Bakteerien ja virusten metkut. Geenitekniikkaa ja muuta bioteknologiaa sekä siihen liittyvää etiikkaa. Vaativa kurssi tosiharrastajille. Suoritusjärjestys: BI4:n jälkeen KOULUKOHTAISET 6. Toksikologia (BI6) Sisältö: Toksikologiassa tutkitaan myrkyllisten aineiden vaikutuksia luontoon ja ihmiseen. Tästä näkökulmasta kurssilla kerrataan biologian kurssit BI1 BI4. Kurssilla keskitytään varsinkin niihin asioihin, jotka ovat saaneet vähemmän huomiota ihmisbiologian kurssilla. Suoritusjärjestys: BI2:n jälkeen, parempi on jos opiskelija on opiskellut enemmän biologian kursseja. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 7. Metsävaellus (BI7) 5

6 Sisältö: Opetellaan retkeilyn ja vaeltamisen perustaitoja mm. varusteiden valintaa, pakkaamista, suunnistusta, maastoruokailua, jokamiehenoikeuksia. Teorian lisäksi tehdään neljä päivää kestävä metsävaellus. Suoritustapa: Pakolliset teoriatunnit ovat syksyn alussa normaalien koulupäivien jälkeen (kurssi ei vie koodia). Kurssin vaellus tehdään viikonloppuna ja yhtenä koulupäivänä. Arviointi: Suoritusmerkinnän saa, kun on osallistunut teoriaopetukseen ja vaellukseen. 8. Kurssi lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville (KE8 = BI8 = FY14) Kurssin tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Käydään läpi lääketieteellisen tiedekunnan kemian, fysiikan ja biologian pääsykoetehtäviä. Kurssi on tarkoitettu abeille ja se sijoittuu viimeisen vuoden kevääseen, ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Kurssi voi olla useammalla koodilla. 9. Biologian YO-kokeeseen valmentava kurssi (BI9) Kurssi tarjotaan seudullisena verkkokurssina. Kurssilla kerrataan biologian reaalikoetta varten keskeisiä asioita. 10. Biologian aloituskurssi (BI10) Kurssi on tarkoitettu lukio-opiskelunsa aloittaville opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on totuttaa opiskelijoita lukio-opiskeluun sekä varmistaa, että opiskelijoilla on hyvät lähtötiedot yläkoulun biologiasta. Suoritusjärjestys: Ennen BI1 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) PAKOLLISET KURSSIT 1. Hyvä elämä (ET1) Sisältö: Yksilön elämänkatsomus ja moraali filosofisessa tarkastelussa. 2. Maailmankuva (ET2) Sisältö: Tieteellisen tiedon merkitys elämälle. Tieteellinen maailmankuva ja sen kilpailijat. Suoritusjärjestys: Vapaa 3. Yksilö ja yhteisö (ET3) Sisältö: Yksilön ja yhteisön suhde yhteiskuntafilosofisena ongelmana. Yhteiskunnan merkitys yksilön elämässä 4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4) Sisältö: Maailmankansalaisuus ja kansalliset perinteet nykymaailmassa. Käsitellään kansallista identiteettiä, kulttuurieroja ja niiden merkitystä yksilölle. 5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5) Sisältö: Perehdytään eri uskontojen ja muiden katsomusperinteiden tarjoamiin näkemyksiin maailmasta ja ihmisestä. 6

7 ENGLANTI A (ENA) PAKOLLISET KURSSIT 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Tavoitteena on käsitellä nuoren jokapäiväiseen elämään liittyviä tilanteita ja niihin liittyvää sanastoa. Kerrataan seuraavat kielioppirakenteet: kysymyslauseet, aktiivin yleis- ja kestomuodot, futuuri, konditionaalit, epäsäännölliset verbit, liitekysymykset, sanajärjestys ja persoona- ja refleksiivipronominit. 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Tavoitteena on laajentaa sanaston ja rakenteiden suullista ja kirjallista hallintaa. Kieliopin osalta käydään läpi yksikkö ja monikko, artikkelit, omistaminen, muodollinen subjekti, demonstratiivipronominit ja passiivi. 3. Opiskelu ja työ (ENA3) Tavoitteena on opiskelussa ja työelämässä tarvittavan sanaston laajentaminen. Kieliopista opiskellaan adjektiivit, adverbit, epäsuora esitys ja indefiniittipronominit. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Tavoitteena on kielen eri osa-alueiden hallinnan syventäminen. Kieliopin osalta opiskellaan vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit ja relatiiviset lauseenvastikkeet, konjunktiot ja sidesanat, isot alkukirjaimet ja paljoussanat. 5. Kulttuuri (ENA5) Tavoitteena on tutustua kulttuurin eri osa-alueisiin. Kieliopista opiskellaan artikkelien käyttö erisnimien yhteydessä, artikkelin paikka, pilkun käyttö ja lauseenvastikkeet. 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Tavoitteena on tutustua vaativiin tieteellisluonteisiin teksteihin ja aihepiireihin. Kieliopista luetaan numeraalit, prepositiot ajan ilmauksissa, infinitiivi, -ing- muoto ja poikkeuksellisia monikkomuotoja. 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) Yo-kirjoituksiin valmistautuville 2. ja 3. vuoden opiskelijoille tarkoitettu syventävä kurssi. Tavoitteena on asiapitoisen ja vaativan tekstin ja puheen ymmärtäminen. Kirjoittamisessa syvennetään omaa ilmaisua. Vahvistetaan myös valmiuksia keskustella vaativista aiheista. Kieliopin osalta kerrataan verbioppia. 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA8) Yo-kirjoituksiin valmistautuville tarkoitettu syventävä kurssi. Tavoitteena vaativan tekstin ja puheen ymmärtäminen ja tuottaminen. Vahvistetaan kykyä ilmaista ja perustella mielipiteitä. Kieliopista kerrataan artikkelit, yksikkö ja monikko, relatiivi- ja indefiniittipronominit, sanajärjestys, infinitiivi- ja ing-muoto, lauseenvastikkeet ja yhdisteverbit. 7

8 SOVELTAVAT KURSSIT 9. Englannin kielen suullisen kielitaidon kurssi (ENA9) Tavoitteena on kehittää ensisijaisesti suullista ilmaisua, tiedon hankkimis- ja välittämiskykyä ja aktiivista kuuntelua. Harjoitellaan luontevaa keskustelua ja esiintymistä erilaisissa kommunikaatiotilanteissa. Vahvistetaan myös ääntämistä, intonaatiota ja idiomaattisen englannin kielen käyttöä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestys: 2. ja 3. vuoden opiskelijoille 10. Kertauskurssi peruskoulun asioista (ENA10) Kurssi on tukiopetuskurssi ja tarkoitettu lukio-opintoja aloittaville. Kurssilla on mahdollisuus kerrata peruskoulun A-englannin tietoja ja taitoja. Suoritusjärjestys: Lähinnä 1. vuoden opiskelijoille 11. Kertausta abeille (ENA11) Kurssilla on mahdollisuus kerrata peruskoulun ja lukion A-englannin tietoja ja taitoja. Kurssi on hyödyllinen varsinkin niille opiskelijoille, joilla on ollut hankaluuksia pakollisten kurssien suorittamisessa. Kurssilla kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja harjoitellaan yo-kokeen tehtävätyyppejä. Suoritusjärjestys: Abeille tarkoitettu kertaus- ja tukikurssi FILOSOFIA (FI) PAKOLLINEN KURSSI 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) Sisältö: Tutustutaan filosofian osa-alueisiin ja länsimaisen filosofian perintöön antiikin Kreikasta nykypäivään. Suoritusjärjestys: Suoritetaan ennen muita filosofian kursseja. 2. Filosofinen etiikka (FI2) Sisältö: Perehdytään filosofisen etiikan eri suuntauksiin ja käsitellään ajankohtaisia moraalisia ongelmia. Suoritusjärjestys: Ensin FI1 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3) Sisältö: Tietoteorian ja tieteenfilosofian perusteet. Käsitellään todellisuutta koskevan tiedon luonnetta ja tieteellisen tutkimuksen periaatteita. Suoritusjärjestys: Ensin FI1 4. Yhteiskuntafilosofia (FI4) Sisältö: Tutustutaan länsimaisen yhteiskuntafilosofian peruskäsitteisiin ja nykyisen yhteiskuntajärjestyksen filosofisiin perusteluihin ja kritiikkiin. 8

9 Suoritusjärjestys: Ensin FI1 FYSIIKKA (FY) PAKOLLINEN KURSSI 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) Sisältö: Liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana. Kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi. Energian sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa. Aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset. Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana. Suoritustapa: Kurssia ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. 2. Lämpö (FY2) Sisältö: Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen. Paine ja hydrostaattinen paine. Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia. Mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde. Lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia ja energiavarat. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 3. Aallot (FY3) Sisältö: Harmoninen voima ja värähdysliike. Aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen. Aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen. Heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen. Valo, peilit ja linssit. Ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 4. Liikkeen lait (FY4) Sisältö: Liikkeen mallit ja Newtonin lait. Etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste. Liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate. Liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate. Värähdysliikkeen energia. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 5. Pyöriminen ja gravitaatio(fy5) Sisältö: Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen. Pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike. Pyörimisen liikeyhtälö. Pyörimismäärän säilyminen. Pyörimisliikkeen energia. Ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys. Gravitaatio ja gravitaation alainen liike. Heittoliike ja planeettojen liike. Satelliitit ja niiden käyttö. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY4 6. Sähkö (FY6) Sisältö: Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki ja Joulen laki. Vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait. Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä. Kondensaattori, kytkennät ja energia. Sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY4 7. Sähkömagnetismi (FY7) 9

10 Sisältö: Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä. Varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä. Induktiolaki ja Lentzin laki. Induktioilmiöitä pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio. Energian siirto sähkövirran avulla. Tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen. Värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus sekä energiateollisuus. Suoritusjärjestys: Ensin FY1, FY4 ja FY6 8. Aine ja säteily (FY8) Sisältö: Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily ja valosähköilmiö. Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne. Atomimallit, esimerkkinä Bohrin atomimalli. Kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio. Atomiytimen rakenne. Radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus. Massan ja energian ekvivalenssi. Ydinreaktiot ja ydinenergia. Aineen pienimmät osat ja niiden luokittelu. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY4 10. Lukion fysiikan kokonaiskuva (FY10) Sisältö: Kurssilla kootaan yhteen eri fysiikan osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva. Syvennetään eri osa-alueiden osaamista laskennallisella tasolla ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 - FY8 SOVELTAVAT KURSSIT 9. Kokeellinen fysiikka (FY9) Sisältö: Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ilmiöitä fysiikan eri osa-alueilla sekä opetellaan raportoimaan tehty työ ja sen tulokset. Töistä tehdään työselostukset. Kurssi voi sisältää mahdollisuuksien mukaan vierailuja ja ekskursioita erilaisiin tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY2 11. Sähköopin työkurssi (FY11) Sisältö: Kurssilla tutkitaan kokeellisesti sähköisiä ilmiöitä. Kurssilla opetellaan raportoimaan tehty työ ja sen tulokset. Töistä tehdään työselostukset. Suoritusjärjestys: Ensin FY6 12. Tähtitiede (FY12) Sisältö: Kurssilla perehdytään tähtitieteen havaintovälineisiin ja niiden rakenteeseen. Keskeiset sisällöt ovat ajanmittaus, vuorovesi, ilmakehän ilmiöt, Keplerin lait, kuu, kuunpimennys ja tähdenpeitto, tähtien kehitys, kosmologia ja HR-kaavio. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 13. Mekaniikka III (FY13) Sisältö: Gravitaatio, sähkömagneettinen värähtelypiiri, puolijohteet ja diodi, derivaatta fysiikassa sekä fysiikan graafisia YO- tehtäviä. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 FY7 14. Kurssi lääketieteellisen tiedekuntaan pyrkiville (FY14=BI8=KE8) 10

11 Kurssin tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Käydään läpi lääketieteellisen tiedekunnan kemian, fysiikan ja biologian pääsykoetehtäviä. Kurssi on tarkoitettu abeille ja se sijoittuu viimeisen kouluvuoden viimeiseen jaksoon. HISTORIA (HI) PAKOLLISET KURSSIT 1.Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Sisältö: Väestö ja yhteiskuntahistoriaa. Suoritusjärjestys: Suositellaan ensimmäiseksi kurssiksi 2. Eurooppalainen ihminen (HI2) Sisältö: Eurooppalaisen kulttuurihistorian peruskurssi. Suoritusjärjestys: Ensin HI1 3. Kansainväliset suhteet (HI3) Sisältö: ja lukujen poliittinen historia. Suoritusjärjestys: Ensin HI2 4. Suomen historian käännekohtia (HI4) Sisältö: Suomen historian murroskaudet ja 1900 luvuilla. Suoritusjärjestys: Ensin HI3 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5) Sisältö: Suomen historian keskeiset kehityslinjat ennen vuotta 1809 ja suomalainen kulttuuriperintö. Suoritusjärjestys: Vapaa 6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6) Sisältö: Käsitellään Euroopan ulkopuolisia kulttuureja ja niiden historiaa. Suoritusjärjestys: Vapaa SOVELTAVAT KURSSIT 7. Tampere ennen ja nyt (HI7) Sisältö: Tarkastellaan Tampereen historiaa kaupungin perustamisesta nykypäiviin. Suoritusjärjestys: Vapaa 8. Urheilun historia (HI8) Sisältö: Kurssilla tarkastellaan liikunnan ja urheilun historiaa sekä urheilun yhteiskunnallista merkitystä antiikista nykypäivään. 9. Keskiajan historiaa (HI9) Sisältö: Opiskellaan keskiajan ihmisen historiaa taustana yleiseurooppalainen historiankulku ja viikinkiaika. 11

12 Suoritusjärjestys: Vapaa. Suositus 3. kurssin jälkeen. Soveltuu abivuoden kurssiksi. 10. Abien kertauskurssi (HI10) Sisältö: Historian ja yhteiskuntaopin ylioppilastehtävien käsittelyä ja eri tapahtumasarjoja yhdistävien ilmiöiden tarkastelua. Suoritusjärjestys: Soveltuu abivuoden kurssiksi 11. Historia elokuvassa ja elokuva historiassa (HI11) Sisältö: Käydään läpi elokuvan historiaa. Suoritusjärjestys: Vapaa. Suositus 3. kurssin jälkeen ILMAISUTAITO (IT) SOVELTAVAT KURSSIT 1. Ilmaisutaito 1 (IT1) Tavoitteena on kokonaisilmaisun vapautuminen ja omien ilmaisukanavien löytäminen. Sisältö: Kontakti- ja aistiharjoitukset, improvisointi ja draamaharjoitukset. Suoritustapa: Osallistuminen harjoituksiin 2. Ilmaisutaito 2 (IT2) Musiikin ja ilmaisutaidon yhteiskurssi, jossa valmistetaan musiikkipitoinen esitys eri taiteenaloja yhdistäen. Tavoitteena on oppilaiden luovuuden sekä esiintymis-, ilmaisu-, ja musisointitaitojen kehittäminen. Kurssi toteutetaan muutaman vuoden välein. Suoritusjärjestys: Ensin IT1 KEMIA (KE) PAKOLLINEN KURSSI 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) Keskeiset sisällöt: Orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia. Orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus. Erilaiset seokset, ainemäärä ja pitoisuus. Suoritusjärjestys: Vapaa 2. Kemian mikromaailma (KE2) Keskeiset sisällöt: Alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä. Elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit. Hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava. Kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet. Atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne. Isomeria. 12

13 Suoritusjärjestys: Ensin KE1 3. Reaktiot ja energia (KE3) Keskeiset sisällöt: Kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu. Epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia. Stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö. Energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa. Reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 ja KE2 4. Metallit ja materiaalit (KE4) Keskeiset sisällöt: Sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Hapettumis-pelkistymisreaktiot. Metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety- yhdisteet. Bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 ja KE2 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) Keskeiset sisällöt: Reaktiotasapaino. Happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys. Liukoisuus ja liukoisuustasapaino. Tasapainoon liittyvät graafiset esitykset. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 - KE4 SOVELTAVA KURSSI 6. Kokeellinen kemia (KE6) Keskeiset sisällöt: Tehdään erilaisia synteesejä ja analyysejä kemian eri osa-alueilla, tutustutaan erilaisiin tutkimusraportteihin ja laaditaan johdonmukaisia työselostuksia. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan yliopiston, teollisuus- tai tutkimuslaitosten laboratorioihin. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 ja KE2 7. Lukion kemian kokonaiskuva (KE7) Keskeinen sisältö: Muodostetaan kokonaiskuva kemian eri osa-alueista. Kerrataan kurssien keskeisiä oppisisältöjä ja vahvistetaan laskutaitoja. Harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 - KE5 8. Kurssi lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville (KE8=BI8=FY14) Kurssin tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Käydään läpi lääketieteellisen tiedekunnan kemian, fysiikan ja biologian pääsykoetehtäviä. Kurssi on tarkoitettu abeille ja se sijoittuu viimeisen kouluvuoden viimeiseen jaksoon. 9. Kertausta abeille (KE9) Tavoitteena on kerrata kemian keskeisimmät asiat ja harjoitella niihin liittyviä laskuja. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 - KE5 KIELET JA KANSAINVÄLISYYS (KV) Kansainvälisyys (KV1, KV2) 13

14 Lukiossamme järjestetään vuosittain kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Projektin työn luonteesta riippuen kielistä järjestetään lisäksi projektikohtaisia lisäkursseja. 14

15 KUVATAIDE (KU) PAKOLLISET KURSSIT 1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) Tavoitteena on tutustua visuaalisen kulttuurin sisältöihin ja perusteisiin, oman kuvailmaisun kehittämiseen ja kuvataiteen kielen syventämiseen. Sisältö: Eri taidekäsitykset, erilaiset kuvan tekemisen materiaalit ja tekniikat, sommittelu, perusväriopin kertaus, tilan kuvaaminen sekä tehtävien yhteydessä taiteen tuntemus ja kuvan tarkastelu. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 6. Suoritusjärjestys: Suositellaan 1. kurssiksi. 2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2) Vaihtoehtoinen kurssi MU2:n kanssa. Tavoitteena on opetella muotoilun ja arkkitehtuurin perusteisiin ja ilmaisutapoihin, havainnoida ympäristöämme (luonto, rakennettu ympäristö, esineympäristö, ympäristötaide) ja tutkia sitä kuvallisin keinoin. Sisältö: Tilan, muodon ja sommittelun peruskysymykset liittyen ympäristöön, arkkitehtuuriin ja esinemaailmaan. Tutkitaan eri ympäristöjen muotokieltä, estetiikkaa, materiaaleja, tarkoitusta sekä merkityssisältöjä. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 5. Suoritusjärjestys: Vapaa. 3. Media ja kuvien viestit (KU3) Kurssin tavoitteena on vahvistaa monipuolisesti opiskelijan kuvallisia viestintätaitoja, kehittää kuvanlukutaitoa eli valmiuksia eritellä ja arvioida kuvaviestejä sekä auttaa ymmärtämään visuaalista viestintää osana kulttuuriamme ja arkipäiväämme. Sisältö: Monipuolisten yksin ja ryhmissä tehtävien töiden myötä tuotetaan, eritellään, arvioidaan, tutkitaan ja tutustutaan erilaisiin kuvaviestinnän välineisiin sekä niiden keinoihin ja vaikutustapoihin (mm. graafinen viestintä, kuvajournalismi, mainonta, sarjakuva, valokuva, tv, video). Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 5. Suoritusjärjestys: Vapaa (mielellään ensin KU1) 4. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4) Tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan oman kuvailmaisun taitoja ja tietoutta eri materiaalien ja työmenetelmien mahdollisuuksista. Kurssi painottuu kuvataiteen historian ja eri kuvakulttuurien tuntemukseen. Sisältö: Kurssilla työskennellään monipuolisesti eri materiaaleilla ja herätellään kysymyksiä mm. kuvataiteen ilmiöistä, merkityksestä ja kauniista/rumasta. Tutustutaan eri taiteilijoihin ja taidesuuntauksiin. Kurssin aikana käydään myös kuvataidenäyttelyssä. Suoritustapa: Työkansio ja aktiivinen osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 6. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 5. Nykytaiteen työpaja (KU5) 15

16 Tavoitteena on opetella ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja ja eri muotoja omassa ilmaisussa, harjoitella tavoitteellista ja prosessinomaista työskentelytapaa yksin/ryhmässä. Sisältö: Nykytaiteen muodot tutuiksi, taiteiden väliset projektit sekä oman produktion toteuttaminen. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 ja KU2, mielellään myös KU4 6. Opi piirtämään (KU6) Tavoitteena on oppia ensisijaisesti näkemään ja piirtämään paremmin. Sisältö: Opetellaan piirtämään havainnon pohjalta amerikkalaisen Betty Edwardsin kehittämän menetelmän mukaan. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 3. Suoritusjärjestys: Vapaa 7. Savi- ja kipsikurssi (KU7) Tavoitteena on tutustua syvemmin erityisesti saveen, kipsiin ja paperiin käyttö- ja taide-esineiden sekä veistosten materiaalina. Sisältö: Savi- ja kipsityöskentelyn perusmenetelmät. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 8. Suoritusjärjestys: Vapaa SOVELTAVAT KURSSIT 8. Taidegrafiikka (KU8) Kurssin tavoitteena on perehtyä taidegrafiikan eri menetelmiin ja laajentaa oman kuvailmaisun mahdollisuuksia. Osa painopaperista valmistetaan itse kurssin alussa. Sisältö: Kohopainomenetelmistä kokeillaan monotypiaa, linokaiverrusta ja/tai puupiirrosta. Metalligrafiikan menetelmistä tutustutaan kuivaneula- ja carborundum-tekniikoihin. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 8. Arviointi: Opiskelijan tuotoksiin ja työskentelyyn perustuva arviointi. Suoritusmerkintä. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 (mielellään myös KU2 ja KU4) 9. Valokuvaus (KU9) Tavoitteena on tutustua valokuvauksen ilmaisukeinoihin ja sen käyttöön taiteessa. Opiskelija oppii ottamaan parempia kuvia niin teknisesti kuin ilmaisullisesti. Sisältö: Kurssi painottuu mustavalko-valokuvaukseen (tutustutaan esim. erilaisiin filmeihin ja kameroihin, kerrataan kuvan sommittelun perusteet ja kehitetään oma filmi ja valokuvat pimiössä). Tutustutaan myös valokuvan tekemiseen ilman kameraa ja digitaaliseen valokuvaukseen. Suoritustapa: Työkansio ja aktiivinen osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 8. Suoritusjärjestys: Vapaa (mielellään ensin KU1 ja KU3) 10. Kuvataiteen lukiodiplomikurssi (KU10) Tavoitteena on päättötyön suorittaminen. Sisältö: Lukiodiplomikurssilla opiskelija toteuttaa itsenäisesti opettajan valvonnassa taiteellisen lopputyön, johon kuuluu lisäksi työnäytekansio eli portfolio ja kirjallinen tehtävä. Tehtävät ovat valtakunnallisia ja ne laaditaan vuosittain opetushallituksessa. (ks. kuvataiteen lukiodiplomista tarkemmin osoitteesta Arviointi: Arviointiperusteet ovat samat kuin opetushallituksen laatimassa lukiodiplomissa. Lukiodiplomista annetaan oma erillinen todistus. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 ja KU2 sekä vähintään kaksi muuta kuvataiteen kurssia 16

17 LIIKUNTA (LI) PAKOLLISET KURSSIT 1. Taitoa ja kuntoa (LI1) Kurssin tavoitteena ovat lajituntemus ja että oppilas ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet. Sisältö: Monipuolisesti eri liikuntalajeja ja fyysisen kunnon arviointi. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 1. vuoden syksyllä 2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) Tavoitteena on lajituntemuksen syventäminen. Sisältö: Monipuolisesti eri liikuntalajeja. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 1. vuoden keväällä. 3. Virkisty liikunnasta (LI3) Tavoite ja sisältö: Rentouttava ja elämyksellinen liikunta. Kurssisisältö tarkentuu kurssin alussa ryhmän ja opettajan kanssa. 4. Yhdessä liikkuen (LI4) Sisältö: Vanhat tanssit 5. Kuntoliikunta (LI5) Tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen. Sisältö: Henkilökohtainen liikuntasuunnitelma, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuoden aikana. SOVELTAVA KURSSI 6. Palloilukurssi (LI6) Tavoitteena on lajituntemuksen syventäminen ja tutustuminen uusiin palloilulajeihin. Sisältö: Eri palloilulajit. 7. Tunnista voimavarasi (LI7) Kurssin tavoitteina on herättää osallistujat pohtimaan oman toiminnan merkitystä vastapuolen käytökseen, kohottaa kuntoa ja liikkuvuutta, antaa osallistujille pieni työkalupakki väkivaltaisen ihmisen kohtaamisen varalle ja kasvattaa osallistujien itseluottamusta oman reviirinsä suojaamista varten. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kuntoa sekä itsepuolustuslajeista tuttuja erilaisista otteista vapautumisia, itsensä suojaamista, väkivaltaisen ihmisen kohtaamista ja turvallisesti tehtävää kaatumista. Osallistujat saavat pohtia yleisimpiä paikkoja ja tilanteita, joissa voi väkivaltaa mahdollisesti kohdata. Osallistujat saavat myös kokeilla turvallisissa lavastetuissa tilanteissa hankalista paikoista selviytymistä ja keskustella syistä, jotka ajoivat kyseisen toimintamallin käyttöön. 17

18 MAANTIEDE (GE) PAKOLLISET KURSSIT 1. Sininen planeetta (GE1) Sisältö: Maantiede ja kartat, Maan liikkeet avaruudessa, tuulet, sateet, sää ja ilmasto, Maapallon rakenne, Maan pinta ja mitä siellä voi tapahtua: vuorten poimutuksista aina vuorten maan tasalle kulumiseen asti. Suoritusjärjestys: Ensimmäisenä kurssina 2. Yhteinen maailma (GE2) Sisältö: Ihmiset ja missä ne asuvat Maan päällä. Kulttuurien maailma. Miten ihmiset hyödyntävät luonnonvaroja? Kaupungit ja mitä niissä tapahtuu sekä kehityksen ohjailu. Suoritusjärjestys: Ensin GE1 VALTAKUNNALLISET 3. Riskien maailma (GE3) Sisältö: Onko maailmassa vaarallista elää? Mitkä ovat suurimmat riskit: avaruuden uhat, ilmastonmuutos, makean veden loppuminen, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset vai sittenkin ihmisten aiheuttamat uhat? Miten riskeihin voidaan varautua? Uutisten seurantaa. Suoritusjärjestys: Pakollisten kurssien jälkeen 4. Aluetutkimus (GE4) Sisältö: Kartat ja miten ne rakentuvat, paikkatietojärjestelmät ja oma aluetutkimus. Kahden kolmen opiskelijan ryhmissä valitaan alue, jota tutkitaan ja kuvaillaan kartoin, diagrammein, kuvin ja maantieteellisin tekstein. Suoritusjärjestys: Pakollisten jälkeen, mieluiten vasta GE3:n jälkeen. Arviointi: Koe ja tutkielma KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 5. Kertauskurssi (GE5) Sisältö: Kurssin aiheet valitaan pakollisten kurssien aihepiireistä. Rakenne: Kurssi rakentuu viikoittaisten retkien ympärille. Ensin perehdytään luokassa viikon ajan aiheeseen. Retkellä tutustutaan aiheeseen käytännössä. Viikon viimeisellä tunnilla kirjoitetaan retkestä raportti. Retket tehdään jalan tai kaupungin busseilla. Opiskelijat maksavat bussimatkansa itse. Suoritusjärjestys: Pakollisten jälkeen, rajoitettu osallistujamäärä, ei sovellu suoritettavaksi itsenäisesti. LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) PAKOLLISET KURSSIT 1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) Keskeiset sisällöt: Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio sekä toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. 18

19 Suoritusjärjestys: Vapaa 2. Geometria (MAB2) Keskeiset sisällöt: Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 3. Matemaattisia malleja I (MAB3) Keskeiset sisällöt: Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 4. Matemaattinen analyysi (MAB4) Keskeiset sisällöt: Polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen sekä graafisia ja numeerisia menetelmiä. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) Keskeiset sisällöt: Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen. Normaalijakauma sekä sen normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien sekä niitä havainnollistavien mallien käyttöä. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 6. Matemaattisia malleja II (MAB6) Keskeiset sisällöt: Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi sekä lukujono. Aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 ja MAB3 7. Talousmatematiikka (MAB7) Keskeiset sisällöt: Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. Taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1, MAB3 ja MAB6 8. Matemaattisia malleja III (MAB8) Keskeiset sisällöt: Trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla ja kulmayksikkö radiaani. Tyyppiä f ( x) a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Muotoa f ( x) Asin( bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina. Vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet. Koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. Kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1, MAB2, MAB3 ja MAB6 19

20 KOULUKOHTAISET 9. Kertauskurssi (MAB9) Keskeiset sisällöt: Kurssien MAB1-MAB6 aihepiirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia. Lasketaan vanhoja YO-tehtäviä. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 MAB6 10. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB10) Keskeiset sisällöt: Erilaiset tilastolliset jakaumat, tilastollisia tunnuslukuja sekä todennäköisyysjakaumia. Suoritusjärjestys: Ensin MAB5 PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) PAKOLLISET KURSSIT 1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Keskeiset sisällöt: Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi sekä eksponenttifunktio. Suoritusjärjestys: Vapaa 2. Polynomifunktiot (MAA2) Keskeiset sisällöt: Polynomien tulo, binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin sekä polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 3. Geometria (MAA3) Keskeiset sisällöt: Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus sekä sini- ja kosinilause. Ympyrä ja siihen liittyvien suorien geometriaa. Kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pintaalojen sekä tilavuuksien laskeminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 4. Analyyttinen geometria (MAA4) Keskeiset sisällöt: Pistejoukon, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt. Itseisarvoyhtälön ja - epäyhtälön ratkaiseminen. Yhtälöryhmän ratkaiseminen. Pisteen etäisyys suorasta. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2 ja MAA3 5. Vektorit (MAA5) Keskeiset sisällöt: Vektoreiden perusominaisuudet. Vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla. Koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo. Suorat ja tasot avaruudessa. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1-MAA4 6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) Keskeiset sisällöt: Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma. Jakauman tunnusluvut. Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys. Kombinatoriikkaa. Todennäköisyyksien laskusäännöt. Diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma. Diskreetin jakauman odotusarvo. Normaalijakauma. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 ja MAA2 20

21 7. Derivaatta (MAA7) Keskeiset sisällöt: Rationaaliyhtälö ja epäyhtälö. Funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen. Polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1-MAA4 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) Keskeiset sisällöt: Juurifunktiot ja yhtälöt. Eksponenttifunktiot ja yhtälöt. Logaritmifunktiot ja yhtälöt. Yhdistetyn funktion derivaatta. Käänteisfunktio. Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA7 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) Keskeiset sisällöt: Suunnattu kulma ja radiaani. Trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen. Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Trigonometristen funktioiden derivaatat. Lukujono. Rekursiivinen lukujono. Aritmeettinen jono ja summa. Geometrinen jono ja summa. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA7 10. Integraalilaskenta (MAA10) Keskeiset sisällöt: Integraalifunktio. Alkeisfunktioiden integraalifunktiot. Määrätty integraali. Pintaalan ja tilavuuden laskeminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA7, MAA8 ja MAA9 11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11) Keskeiset sisällöt: Lauseen formalisoiminen. Lauseen totuusarvot. Avoin lause. Kvanttorit. Suora, käänteinen ja ristiriitatodistus. Kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö. Eukleideen algoritmi. Alkuluvut. Aritmetiikan peruslause. Kokonaislukujen kongruenssi. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 ja MAA2 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) Keskeiset sisällöt: Absoluuttinen ja suhteellinen virhe. Newtonin menetelmä ja iterointi. Polynomien jakoalgoritmi. Polynomien jakoyhtälö. Muutosnopeus ja pinta-ala. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA7 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) Keskeiset sisällöt: Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen. Jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia. Funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä. Epäoleelliset integraalit. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA7, MAA8, MAA9 ja MAA10 KOULUKOHTAISET 14. Kertauskurssi (MAA14) Keskeiset sisällöt: Kurssien MAA1-MAA10 aihepiirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia. Lasketaan vanhoja YO-tehtäviä. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 MAA10 21

22 15. Analyysi (MAA15) Keskeiset sisällöt: Epäjatkuvien funktioiden integraalifunktio ja määrätyn integraalin derivaatta. Integroimiskeinoista osittaisintegrointi, sijoituskeino ja osamurtokehitelmä. Differentiaaliyhtälöitä. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 MAA Talousmatematiikka (MAA16) Keskeiset sisällöt: Verolaskentaa. Indeksit, valuutat ja lainalaskentaa. Suoritusjärjestys: Vapaa 17. Ammattikorkeakoulumatematiikka (MAA17) Keskeiset sisällöt: Vektoritaso, vektoriavaruus, vektoritulo ja vektorisovellukset. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA7 ja MAA9 18. Insinöörimatematiikka 1 (MAA18) Keskeiset sisällöt: TTY:n pakollisen matematiikan 1. tenttialue. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA7 ja MAA9 19. Insinöörimatematiikka 2 (MAA19) Keskeiset sisällöt: TTY:n pakollisen matematiikan 2. tenttialue. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5 ja MAA 8 ja MAA Differentiaalilaskennan sovelluksia (MAA20) Keskeiset sisällöt: Derivaattaan liittyviä sanallisia sovelluksia. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 MAA9 21. Algebra (MAA21) Keskeiset sisällöt: Ryhmä, rengas ja kunta. Suoritusjärjestys: Vapaa 22. Kompleksiluvut (MAA22) Keskeiset sisällöt: Kompleksitaso, kompleksifunktiot ja kompleksiyhtälöt. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA7 ja MAA9 23. Euklidinen geometria (MAA23) Keskeiset sisällöt: Geometrinen piirtäminen harpilla ja viivaimella. Suoritusjärjestys: Vapaa 24. Lineaarialgebra (MAA24) Keskeiset sisällöt: Matriisien laskulait. Lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Vektoriavaruudet ja lineaarikuvaukset sekä normi ja sisätulo. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 ja MAA5 28. Matematiikka tieteiden kuningatar ja palvelija (MAA28) Keskeiset sisällöt: Kurssi esittelee matematiikan sovellutuksia ja niiden teoreettisia taustoja. Kurssi pyrkii kehittämään matemaattista ajattelukykyä ja täydentämään sekä syventämään aiemmin kursseilla opittuja asioita. Tutustutaan matemaattisiin tietokoneohjelmiin, kuten Octave. Kurssi helpottaa korkeakouluopintojen aloittamista antamalla hyvät perustiedot korkeakoulumatematiikkaan. Ydinsisällöt ovat differentiaalilaskenta työkaluna, matematiikan perusteista, kompleksilukujen joukko sekä matriisit ja niiden sovelluksia. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 22

23 Suoritusjärjestys: Ensin MAA1-MAA10 SOVELTAVAT KURSSIT 25. Matemaattisia ongelmia (MAA25) Keskeiset sisällöt: Pulmat, pähkinät ja ongelmat. Suoritusjärjestys: Vapaa 26. Graafisen laskimen käyttö (MAA26) Keskeiset sisällöt: Graafisen laskimen käyttöä ja numeerista analyysiä. Suoritusjärjestys: Vapaa 27. Taitavaksi laskijaksi (MAA 27) Keskeiset sisällöt: 1. ja 2. vuoden matematiikan syventäminen ja täydentäminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA7, MAA8 ja MAA9 MUSIIKKI (MU) PAKOLLISET KURSSIT 1. Musiikki ja minä (MU1) Kurssilla perehdytään monipuolisesti musiikin tyylikausiin ja lajeihin. Kehitetään soittotaitoa musiikillisen ilmaisun välineenä. Tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella sekä kehittää edelleen soitto- ja laulutaitoja. Lisäksi pyritään edistämään opiskelijan tietämystä eri musiikinlajeista. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. 2. Moniääninen Suomi (MU2) Vaihtoehtoinen kurssin KU2:n kanssa. Tutkitaan erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Tarkastelun kohteena ovat taide-, populaari-, ja perinnemusiikki. Lisäksi musisoidaan paljon. ja pyritään kehittämään musisointitaitoja. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. 3. Ovet auki musiikille (MU3) Kurssilla tutustutaan muutamiin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Tehdään alustus ennalta sovitusta musiikinlajista tai musiikkikulttuurista. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikkikulttuureja ja ymmärtämään musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. 23

24 4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4) Kurssilla perehdytään musiikin osuuteen esim. elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä. Kurssilla tutkitaan mahdollisuuksien mukaan myös musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Käytetään olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Kurssiin voi sisältyä konsertti- tai vierailukäyntejä. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. SOVELTAVAT KURSSIT 5. Musiikkiprojekti (MU5) Kurssin tavoitteen on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden. Kyseessä voi olla esim. pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Suoritusjärjestys: Vapaa 6. Yhteismusisointikurssi (MU6) Soitetaan ja lauletaan erityylistä ohjelmistoa oppilaiden mieltymysten mukaan. Valmistetaan mahdollisuuksien mukaan ohjelmaa koulun tilaisuuksiin. Tavoitteena on kehittää jo saavutettuja taitoja. Suoritusjärjestys: Vapaa 7. Bändi (MU7) Harjoitellaan yhtyesoiton perusteita. Bändi- tai yhtyetyöskentelyä, mahdollisuuksien mukaan esiintyminen koulun tilaisuudessa. Tavoitteena on kehittää jo saavutettuja taitoja. Suoritusjärjestys: Vapaa 8. Kuoro 1(MU8) Lauletaan hyvällä äänenmuodostuksella yksi-, ja moniäänisiä, erityylisiä lauluja. Tutustutaan äänentoistolaitteisiin ja harjoitellaan mikrofonilaulutekniikkaa. Valmistetaan ohjelmaa koulun tilaisuuksiin. Tavoitteena on kehittää jo saavutettuja taitoja. Kurssi on hajautettu mahdollisuuksien mukaan eri jaksoihin. Suoritusjärjestys: Vapaa 9. Kuoro 2 (MU9) Kurssin sisältö on samankaltainen, kuin kurssin MU8. Suoritusjärjestys: Ensin MU8 10. Kuoro 3 (MU10) Kurssin sisältö on samankaltainen, kuin kurssin MU9. Suoritusjärjestys: Ensin MU9 11. Musiikin lukiodiplomi (MU11) 24

25 Musiikin lukiodiplomiin valmistetaan itsenäinen tuotos, josta sovitaan musiikinopettajan kanssa. Työn etenemisestä laaditaan portfolio. Kurssin tavoitteena on kehittää kykyä valmistaa esim. oma esitys tai sävellys itsenäisesti. Musiikin lukiodiplomi poikkeaa muista musiikin kursseista, sillä varsinaista kurssia tietyn jakson aikana ei järjestetä. Materiaalia lukiodiplomiin kannattaa kerätä koko lukio-opiskelun ajan. Kurssi suoritetaan itsenäisesti, mutta musiikinopettaja valvoo työn etenemistä. Opiskelija saa erillisen todistuksen lukiodiplomin suorittamisesta. Työn arvioi musiikinopettajan isäksi toinen henkilö. Arviointi: Numeroarvosana Suoritusjärjestys: Edeltävinä suorituksina vähintään neljä musiikin kurssia, joista yksi pakollinen kurssi MU 1. OPINTO-OHJAUS (OP) PAKOLLINEN KURSSI 1. Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1) Kurssin tavoite on antaa koko opiskeluajan käsittävää hyödyllistä tietoa. Sisältö: Opiskelun suunnittelu ja ohjaus, tutustumista työelämään sekä jatko-opintoihin. Yo- kirjoitukset ja uranvalinta. Suoritusjärjestys: Kurssi suoritetaan hajautetusti koko lukion ajan. 2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2) Tavoitteena on opiskeluvalmiuksien, itsetuntemuksen ja työelämätietouden lisääminen. Sisältö: Työelämän pelisäännöt tutuksi sekä ammatit ja koulutus. Suoritustapa: Kurssi sisältää verkko-opiskelua. Suoritusjärjestys: 2. vuoden kurssi SOVELTAVAT KURSSIT 3. Tulevaisuusverstas (OP3) Tavoitteena on tulevaisuuden suunnittelu ja oman uran etsintä. Sisältö: Itsetuntemusharjoituksia, ammatti- ja koulutustietouden lisäämistä.. Suoritusjärjestys: Abivuosi. 4. Tutorkurssi (OP4) Tavoitteena on toimia hyvänä tutorina. Sisältö: Tulevien ja lukion aloittavien opiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen. Suoritusjärjestys: 2. vuoden opiskelijoille (ryhmä valitaan haastattelun perusteella) 5. LUE1-kurssi(OP5) Erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi (maksimi 10 opiskelijaa). Kurssin tavoite on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. Kurssilla voidaan myös arvioida opiskelijan lukivaikeutta ja laatia lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten. 25

26 Suoritustapa: Läsnäolo tunneilla ja kurssitehtävien tekeminen. Kurssiin ei sisälly koetta. Kurssi järjestetään toisessa ja viidennessä jaksossa. Suoritusjärjestys: 1. tai 2. vuotena PSYKOLOGIA (PS) PAKOLLINEN KURSSI 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) Tutustutaan psykologiaan tieteenä, psykologian tutkimusmenetelmiin sekä sen soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla. Tarkastellaan myös sosiaalista vuorovaikutusta sekä oppimista ja tarkoituksena on lisätä opiskelijan valmiuksia pohtia omaa opiskelua psykologisen tiedon avulla. Suoritusjärjestys: Suoritetaan mielellään ensimmäisenä kurssina Suoritustapa: Kurssia ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. 2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) Kurssissa tarkastellaan ihmisen psyykkistä kehitystä koko elämänkaaren aikana. Tavoitteena on oppia ymmärtämään psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Tutustutaan keskeisiin kehityspsykologisiin teorioihin ja saadaan valmiuksia kehityspsykologisen tiedon soveltamiseen omaan elämään. 3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3) Tavoitteena on ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita. Perehdytään myös hermoston perusrakenteeseen sekä kognitiivisen toiminnan häiriöihin, aivovaurioihin ja niiden kuntoutukseen. 4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) Tarkastellaan motivaation, emootioiden sekä kognitiivisten toimintojen keskinäistä vaikutusta ihmisen toimintaan sekä niiden yhteyttä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin. Keskeisiä aihepiirejä ovat myös taitava ajattelu, älykkyys, asiantuntijuus ja luovuus. 5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) Perehdytään persoonallisuuspsykologian keskeisiin käsitteisiin, persoonallisuuden tutkimiseen, määrittelyyn ja selittämiseen psykologian eri näkökulmista. Tarkastellaan mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä, keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja sekä psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja. Suoritusjärjestys: Soveltuu parhaiten abivuoden kurssiksi. SOVELTAVA KURSSIT 6. Sosiaalipsykologia ja psykologian sovellusalat (PS6) Tutustutaan sosiaalipsykologian keskeisiin käsitteisiin ja tutkimustuloksiin. Tavoitteena on oppia soveltamaan sosiaalipsykologista tietoa ja ymmärtämään itseä sekä muita ihmisiä erilaisten ryhmien ja laajempien yhteisöjen jäseninä. Pyritään kehittämään myös valmiuksia eri kulttuuritaustoista sekä yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten kohtaamiseen. Arviointi: Kurssi arvioidaan numerolla, joka vaikuttaa kokonaisarvosanaan korottavasti. 26

27 Suoritustapa: Kurssia ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. 27

28 RANSKA B2 (RAB2) Ranska B2 on perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (RAB2) Hervannan lukiossa ranskan kielen B2 ja B3 opetusryhmät yhdistetään oheisen taulukon mukaisesti. 1.opintovuosi (4 kurssia) 2.opintovuosi (4 kurssia) 3.opintovuosi (2 kurssia) oppiaine RAB3 RAB2 RAB3 RAB2 RAB3 RAB2 RAB3.1 (RAB2.11) RAB3.5 RAB2.3 RAB3.9 RAB2.7 kurssijärjestys RAB3.2 RAB3.3 (RAB2.12) RAB2.1 RAB3.6 RAB3.7 RAB2.4 RAB2.5 RAB3.10 RAB2.8 RAB3.4 RAB2.2 RAB3.8 RAB Vapaa-aika ja harrastukset (RAB2.1) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 2. Meillä ja muualla (RAB2.2) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 3. Ennen ja nyt (RAB2.3) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB2.4) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 5. Kulttuuri (RAB2.5) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 6. Yhteinen maapallomme (RAB2.6) 28

29 Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 7. Tiede ja tekniikka (RAB2.7) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 8. Luonto ja kestävä kehitys (RAB2.8) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. SOVELTAVAT KURSSIT 11. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB2.11) Yläkoulun 8-luokan oppimäärän kertauskurssi. Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 12. Näin asiat hoituvat (RAB2.12) Yläkoulun 9-luokan oppimäärän kertauskurssi. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kurssit RAB2.11 ja RAB2.12 suoritetaan yhdessä B3-kielen ryhmien kanssa (RAB3.1 ja RAB3.2) ennen kurssia RAB2.1. Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin. Arviointiin vaikuttavat läsnäolo, osallistumisaktiivisuus ja tehtävien suorittaminen annetun aikataulun mukaisesti. 13. Ranskan lisäkurssi (RAB2.13) Ranskan suullinen, kirjallinen tai koulun projektiin liittyvä lisäkurssi. Suoritusjärjestys: 2. tai 3. opintovuonna RANSKA B3 (RAB3) Ranska B3 on lukiossa alkava oppimäärä (RAB3). 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB3.1) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 2. Näin asiat hoituvat (RAB3.2) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käy- 29

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.9 FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

KURSSIOPAS 2007-2008. Uusi ops

KURSSIOPAS 2007-2008. Uusi ops KURSSIOPAS 2007-2008 Uusi ops Hervannan lukion kurssiopas 2007-2008 Tästä kurssioppaasta löytyy tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä kurssin

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä 5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta - yhdisteryhmät KE2-kurssiin

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

FY1 Fysiikka luonnontieteenä Ismo Koponen 10.12.2014 FY1 Fysiikka luonnontieteenä saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot