ANTIIKIN KULTTUURIN POHJOINEN ULOTTUVUUS Suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta Bibliografia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANTIIKIN KULTTUURIN POHJOINEN ULOTTUVUUS Suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta 1887-1998 Bibliografia"

Transkriptio

1 ANTIIKIN KULTTUURIN POHJOINEN ULOTTUVUUS Suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta Bibliografia Juha Kotipelto Oulun yliopisto Taideaineiden ja antropologian laitos 1999

2 SISÄLTÖ Aluksi... Antiikista yleisesti... Arkkitehtuuri, tekniikka... Elokuva, kuvataide, musiikki, teatteri... Filosofia, aatehistoria, politiittinen historia... Kirjallisuus... Lääketiede... Oikeustiede, roomalainen oikeus... Uskonto, mytologia...

3 ALUKSI Tämä bibliografia sisältää suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta. Kirjoitusten inspiraation lähteenä on antiikki, tarkastelunäkökulma aiheeseen tieteellinen. Kirjoitukset ovat hyvin monentasoisia: lyhyehköistä sanoma-, aikakaus- ja tieteellisempien lehtien artikkeleista laajahkoihin tieteellisiin tutkimuksiin, opinnäytteitä seminaariesitelmistä väitöskirjoihin. Sanoma- ja aikakauslehtikirjoittelussa rajanveto mukaanotettavan ja poisjätettävän aineiston välillä ei ollut itsestäänselvää. Valinta on subjektiivinen. Kirjoitusten aiheet vaihtelevat alkaen antiikin yleisestä kulttuurihistoriallisesta vaikutuksesta länsimaiseen kulttuuriin päätyen hyvinkin yksityiskohtaisiin tutkimuksiin esimerkiksi runoudessa. Tästä syystä kirjoitusten ryhmittely sisällön mukaan on karkeahko. Vuokko Palosen ja Hannu Riikosen laatima bibliografia Antiikin vaikutus kirjallisuuteen suomalaisena tutkimuskohteena on ollut suureksi avuksi ryhmittelyssä, myös yhtenä tämän bibliografian lähteenä. Mukana eivät ole historiikit ja monografiat, antiikin kirjallisuus kokonaisuudessaan, antiikin kirjallisuuden kääntämisen ja antiikintutkimuksen problematiikkaa käsittelevät kirjoitukset, erilaiset kirja- ym. arvostelut. Poikkeuksen muodostavat muutamat kirja-arvostelut, joilla olen katsonut olevan laajempaa mielenkiintoa. Bibliografiaa laadittaessa on noudatettu seuraavaa käytäntöä: artikkeli on lainausmerkeissä, lähde kursiivilla, teoksen nimi kursiivilla, aakkostus on tekijän mukaan, toimitetuissa lähteissä otsikon ensimmäisen merkitsevän sanan mukaan. Kustantaja/ kustannuspaikka on mainittu, jos se on tiedossa. Erilaisissa sarjajulkaisuissa em. käytännön johdonmukainen toteuttaminen on joskus ollut ongelmallista. Kirjoittajia tässä bibliografiassa on 252, kirjoituksia 453. Bibliografian laadinnassa on käyty läpi seuraavat lähteistöt: - artikkelitietokannat: ALEKSI (v ), ARTO (v ) ja KATI (v ) - luettelot: OULA, LINDA ja FENNICA - bibliografiat: Suomen historiallinen bibliografia , Luettelo suomalaisista kirjallisuudentutkimuksista , Luettelo 1800-luvun suomalaisista kirjallisuudentutkimuksista, Antiikin vaikutus kirjallisuuteen suomalaisena tutkimuskohteena. Bibliografia. Toim. Vuokko Palonen ja Hannu Riikonen. Helsinki 1975 Oulussa Juha Kotipelto 3

4 ANTIIKISTA YLEISESTI 1. Aaltola, Juhani "Humanismi aikamme kasvatuksessa?". Katsaus vol. 13, nro S Bro, Thyge C. "Roomalainen keittiö oli outojen erikoisuuksien runsautta. Gastronomian alkukehto oli Roomassa". Tieteen kuvalehti nro S , Bruun, Christer "Romerska namn och mentalitetshistoriska paradoxer". Nya Argus vol. 82, nro S Büchner, Karl "Antiikin humanismi". Suom. Louna Oksala. Suomalainen Suomi vol S Castrén, Paavo Maassa maan tavalla. Eurooppalaisen tapakulttuurin juurilla.wsoy, Porvoo s "Setä Tuomon tupa ja antiikki". (Antiikin orjia koskeva vastine Jouni Välijärven artikkeliin "Mitä yleissivistyksellä tarkoitetaan?" Tiedepolitiikka-lehdessä nro ). Tiedepolitiikka nro S "Olympialiikkeen synty. Antiikin perintö". Terve sielu terveessä ruumiissa. Toim. Henna Karjalainen ja Harri Westermarck. Vapaan sivistystyön toimikunta. Helsingin yliopisto, Helsinki Cederberg, Eino Tuhlaajapoika-aihe. Sen pohjoismaiset edustajat ja sen suhde ylioppilaskomedioihin. Väitöskirja. Helsinki s. 9. Forsén, Björn ja Tammisto, Antero "Antiikin historian nykytila ja tulevaisuus Pohjoismaissa". Historiallinen aikakauskirja vol. 93, nro 3. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Gummerus, Herman "Medeltidens anknytning till senantiken". Finsk tidskrift vol. 114, nro 6. Åbo S Haarmann, Harald "Elävä hellenismi". Yliopisto vol. 46, nro S Harva, Urpo "Humanismin alkulähteillä". Parnasso vol S Heininen, Simo "Porthan ja antiikin perintö". Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja vol S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Porthan and classical scholarship: a study of classical influences in eighteenth century Finland - Iiro Kajanto. 14. Helen, Tapio "August Böckh ja Ateenan varallisuusvero". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S

5 15. Hohti, Paavo "Herodotos ja Konstantinopolin tuho". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Holma, Harri "Labyrintin alkuperästä". Historiallinen aikakauskirja vol. 17, nro 1. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Huttunen, Pertti "Antiikin orjatalous". Työ, tekniikka ja historian muutos. Kirjoituksia työn ja tekniikan historiasta. Scripta Historica XIX. Oulun historiaseuran julkaisuja 19. Oulun yliopiston monistuskeskus, Oulu S Hyötynen, Pia "Herää jumalattareni herää". (Antiikin Kreikan jumalattaret ja naisen tyypit). Uusi nainen nro S Jaakkola, Heikki "Hyveinä järki ja sosiaalisuus. Antiikki uskoi kasvatukseen". (Haastateltavana professori Simo Knuuttila antiikin Kreikan kasvatusteorioista). Opistolehti nro S "Joulu periytyy antiikista. Esikristilliset tavat näkyvät yhä". TEE vol. 23, nro S Jarva, Eero "Isoäidin keritsimistä Akhilleuksen kilpeen. Katsaus Suomen kansankulttuurin eurooppalaiseen ulottuvuuteen". Itämerensuomi, eurooppalainen maa. Toim. Kyösti Julku. Societas historiae Fenno-ugrica, Oulu S "Sauna, viina ja terva sekä muuta europerintöä. Katsaus eurooppalaisen ulottuvuuden ruohonjuuritasoon". Kulttuurien kosketus, törmäys ja yhteys. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja nro XXIV. Eripainos. Nyol ry, Oulu S Jokivuori, Pertti "Eros totuuden tiellä. Eurooppalaisen seksuaalisuuden vaiheita". Duodecim vol. 111, nro S Julku, Kyösti "Ajatus järjestyksestä". Faravid vol S Kajanto, Iiro "Antiikki ja nykyaika". Valvoja vol. 85, nro S "Lakastumaton perinne: antiikki". Nootti vol S "Papyruskääröstä nykypäivän kirjaksi". Uusi Suomi nro "Länsimaiden ensimmäiset kirjastot". Uusi Suomi nro "Rooman kirjojen tuho ja pelastuminen". Uusi Suomi nro Antiikista Asterixiin. WSOY, Porvoo s "Antiikki ja nykyaika". Antiikista Asterixiin. Porvoo S

6 "'Ikuinen paluu' antiikin aikana ja myöhemmin". Antiikista Asterixiin - Iiro Kajanto. Porvoo S "Vuosituhantinen tietosanakirja". Uusi Suomi nro "Kreikka ja latina Suomen kulttuurissa". Länsimaisen kulttuurin perintö Suomessa; Henrik Gabriel Porthan -instituutin luennot 8. Henrik Gabriel Porthan -instituutti S "Porthan and classical scholarship. A study of classical influences in eighteenth century Finland". Academia Scientiarum Fennica. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ. Sarja B. Helsinki s. 36. Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa ja Sihvola, Juha "Aristoteles ja elämän laatu kehitysmaissa. Martha Nussbaumin haastattelu". Tiede ja edistys vol. 16, nro S Kirkinen, Heikki "Bysanttilaista runoutta Suomessa". Parnasso vol S Kivimaa, Arvi "Humanismi ja nykyaika". Kanava vol Klami, Hannu Tapani "Antiikki ja Suomen nykykulttuuri. Ehdotus virkatilanteen uudelleenarvioinniksi". Historiallinen aikakauskirja vol. 83, nro 3. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Klinge, Matti "Om klassiciteten i 1800-talets Finland". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Koskimies, Rafael "Romaanin esihistoriasta". Valvoja-Aika vol S Krohn, Eino Eros ja Narkissos. Johdatus romanttiseen aatevirtaukseen. Helsinki s. 43. Kujala, Ulla "Musiikin osuus kasvatuksessa antiikista renessanssiin". Rondo vol. 26, nro S Kurtén Lindberg, Birgitta "De gamla grekerna och kvinnofrigörelsen". Finsk tidskrift vol , nro S Kuusi, Matti "De Latinitate Helsingensi a. D. MCMLXXVI". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Käydään kulinarismin lähteillä", Toimittanut Tuula Kinnarinen. (Historiallinen katsaus ruokakulttuureihin mm. antiikin Kreikassa ja Roomassa sekä juutalaisessa ja arabialaisessa kulttuurissa). Tiede 2000 vol. 17, nro S

7 47. Laaksonen, Hannu "Historian kuvaamisen ongelmia. 'Alix' ja antiikki sarjakuvassa". Kritiikin uutiset nro S "Antiikki. Länsimaisen ihmiskuvan perusta". Ihminen, aika ja kulttuuri. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja A, nro 3. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Turku S Laihiala-Kankainen, Sirkka "Formaalinen ja funktionaalinen traditio kieltenopetuksessa. Kieltenopetuksen oppihistoriallinen tausta antiikista valistukseen". Kasvatus vol. 25, nro S Laine, Risto "Antiikin ihminen aloitti metsien tuhoamisen". Maaseudun tulevaisuus Latvus, Päiviö "Mikä käynnisti kehityksen?". Yliopisto vol. 45, nro S "Luonnonmysteerien tuolla puolen". (Luonnontieteiden historia). Yliopisto vol. 46, nro S Lehti, Raimo "Antiikin maailmankuvasta löytöretkiin" (Kosmologinen maailmankuva antiikista keskiajalle). Tähdet ja avaruus vol. 22, nro Linkomies, Edwin "Roomalainen sivistys länsimaisen kulttuurin perustana". Valvoja-Aika vol. 8, nro S "Humanismi elämänkatsomuksena". Valvoja vol S "Tieteellisen ajattelun antiikkinen perusta". Valvoja vol. 74, nro S Luoma, Matti "Tragedia, filosofia ja nykyaika". Helsingin Sanomat nro Långfors, Arthur "Aristoteleen pahat teot". Sininen kirja vol. 1/ S Mikkola, Eino "Isokrates ja humanismi. Lectio praecursoria". Kasvatus ja koulu vol S Molari, Juha "Avosuhde vai avioliitto? Antiikintutkimuksen näkökulma ajankohtaiseen ongelmaan". Perusta nro S Niitemaa, Vilho "Menneisyys ja nykyisyys". Historiallinen aikakauskirja vol. 54. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Nukari, Lauri "Antiikki ja oma aikamme. Erään kulttuurityön tarkastelua". Kaltio S Nurmela, Tauno "Roma ideale di eroismo per la letteratura finlandese". Gazetta di Politica e di Letteratura S

8 64. Oksala, Päivö "Humanismin sukupuu". Suomalainen Suomi nro 1. Suomalaisuuden liiton kulttuuripoliittinen aikakauskirja. Suomalaisuuden liitto, Helsinki S "Uushumanismin kasvatusaatteista". Kasvatus ja koulu vol S Oksala, Teivas "Humanitas Ciceroniana ja eurooppalainen humanismi. Voiko humanismin historian kirjoittaa ilman Ciceroa?". Kanava S Homeroksesta Alvar Aaltoon. Eurooppalaisia klassikkoja ja humanisteja. Weilin+Göös, Espoo s "Apteekin perintö 1. Nomenclatura apothecaria". Suomen apteekkarilehti vol. 78, nro S Onnela, Samuli "Antiikin kulttuuri Oulun lyseossa ja sen toverikunnan keskusteluissa 1900-luvun vaihteessa". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Palolampi, Erkki Tahkon hengessä. Urheilun puolesta, urheilua vastaan. Ajankohtaista ja ajatonta pohdiskelua urheilusta ja sen tehtävästä antiikista alkaen. Otava, Helsinki s. 71. Pietilä, Riitta "Soitellen - sotaan tai naimisiin. Häämarssiperinteen juuret ovat antiikissa ja astrologiassa". Classica nro S Pietilä-Castrén, Leena "Kreikkalais-roomalaiset aktiviteetit Suomessa". Helikon nro Suomen Ateenan - instituutin ystävien jäsenlehti. Suomen Ateenan -instituutin ystävien yhdistys, Helsinki S Pihlström, Sami "Ruumiin, mielen ja maailman sopusointu. Mitä terveys on?". Terveys 2000 vol. 6, nro S Popper, Karl Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. Suom. Paavo Löppönen. Helsinki s. 75. Sainio, M.A. "Humanismin sivistysihanteesta erään esimerkin valossa". Kasvatus ja koulu vol S Salminen, Johannes "Gibbon och kristendomen". Pelare av eld - Johannes Salminen. Söderström, Helsingfors S Setälä, Päivi "Antiikin jälkivaikutuksesta ja sen tutkimisesta Suomessa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S

9 "Naishistorian uudet painotukset antiikintutkimukselle". Katsauksia, tulkintoja, näkemyksiä historiasta historioitsijalle. Historiallinen arkisto vol. 82. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Naistutkimuksen haaste antiikintutkimukselle". Historiallinen aikakauskirja vol. 91, nro 1. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Marmorinen Odysseia". (Antiikiin visuaalisen perinnön vaaliminen ja tutkimus Roomassa; "Odysseus: myytti ja muisti" -näyttely; kolumni). Suomen kuvalehti vol. 80, nro S "Kun Isis vaihtui Neitsyt Mariaan". Arvot, analyysi, tulkinta. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Sievola, Sari "Aatteiden aaltoliikettä? Kasvatuksen ihmisihanne antiikista nykyaikaan". Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu Sihvola, Juha "Antiikin yhteiskunnan rakenteet ja moderni maailma". Historiallinen aikakauskirja vol. 84, nro 1. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Democracy ancient and modern - M. J. Finley "Ihmisen ja kulttuurin synty antiikin ajattelussa". Historiallinen aikakauskirja vol. 85, nro 3. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos The origins of civilization in Greek & Roman thought - Sue Blundell "Rappio, edistys, hyvä elämä? Kreikkalaiset ja kulttuurin kehitys". Historiallinen aikakauskirja vol. 86, nro 2. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Antiikin perintö ja antiikin tutkimus". Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Toim. Pekka Ahtiainen et al. Historiallisen yhdistyksen julkaisuja nro S Sormunen, Eino "Helleenisen kulttuurin vaikutus länsimaiseen kulttuuriin". Valvoja-Aika S "Helleenisen kulttuurin vaikutus länsimaiseen kulttuuriin". Selvyyttä kohti - Eino Sormunen. Kolmas painos. Porvoo S Suolahti, Jaakko "Antiikkia koskevat tietosanakirjat". Historiallinen aikakauskirja vol. 54. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Vuosituhansien luonnontunnetta". Uusi Suomi nro "Instituutioiden ja terminologian periytyminen antiikista". Historiallinen arkisto vol. 77. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Suolahti, Jaakko, Thesleff, Holger ja Setälä, Päivi "Antiikin jälkivaikutuksen tutkimuksesta Suomessa". Historiallinen Aikakauskirja. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Suvanto, Pekka "Marxin ensimmäistä maailmansotaa koskeva ennustus". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S

10 94. Syntyjä syviä. Erilaisen homoseksuaalisuuden näkökulma. Toim. Freija Salomaa. Osumakustannus, Vantaa s. 95. Tallgren, V.A.L. "Nuoren Adolf Hitlerin innostus antiikkiin sen valossa, mitä 'Führerin' antiikin ihailusta tiedetään". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Thesleff, Holger "Kreikan kielen tuntemuksesta keskiajalla". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Tankar kring antikiserande humanism". Finsk tidskrift nro S Tudeer, E[mil] Johdantoluku teoksessa Korkeasta tyylistä (Peri hypsus). Helsinki S Tudeer, Lauri "Demosthenes 19:nnen vuosisadan arvostelussa. Eräitä piirteitä" (Esittänyt 8 II 1919 Lauri O.Th. Tudeer). Suomalainen tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat. Toim. Gust. Komppa S "Demosthenes i det nittonde århundrades kritik. Några drag". Finsk tidskrift vol S Utrio, Kaari Familia. Eurooppalaisen perheen historia. Tammi, Helsinki s Valkonen, Kaija "Prometheus, kulttuurin luoja". (Prometheus varasti tulen jumalilta ja auttoi ihmiskunnan sivistyksen alkuun). Kotiliesi nro S Viljamaa, Toivo "Balladi Verginiasta". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Viljanen, Aulimaija "Ut pictura poesis". Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol S Viljanen, Lauri "Mitä on klassikko?". Teoksessa Hansikas ja muita kirjallisuustutkielmia. Porvoo S "Romantiikan Kreikka ja Rooma". Historiallinen aikakauskirja vol. 69. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Myös teoksessa Ajan ulottuvuudet. Porvoo S "Antiikin puhkeaminen Italian renessanssirunoudessa". Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol S Myös teoksessa Ajan ulottuvuudet - Lauri viljanen. Porvoo S "Barokin ongelma eli manierismista klassismiin". Ajan ulottuvuudet - Lauri Viljanen. Porvoo S "Lyriikan löytäminen". Ajan ulottuvuudet - Lauri Viljanen. Porvoo S

11 110. Väkivalta antiikin kulttuurissa. Toim. Maarit Kaimio, Jaakko Aronen ja Juha Sihvola. Gaudeamus, Helsinki s Walzel, Oskar Saksalainen romantiikka. Suom. Jaakko Tuomikoski. Hämeenlinna s Wright, Georg Henrik von Humanismi elämänasenteena. Otava, Helsinki s Zilliacus, Henrik "Bysantiska perspektiv" [ Montesquieu, Gibbon]. Nya Argus vol. 28, nro S "Thukytides och vår tid". Finsk tidskrift vol S "Renässans för antikintresset". Nya Argus vol S "Humanistisen sivistystradition puolesta" (Puhe Svenska Normallyceumin satavuotisjuhlassa ). Suomen Sana vol. 23. Porvoo S "Främling och gästvän". Hellener och barbarer - Henrik Zilliacus. Söderström & C:O Förlags Ab, Helsingfors S ARKKITEHTUURI, TEKNIIKKA 118. Aalto, Minna "Antiikin roomalaiset terassipyhäköt ja puutarhat renessanssin ihanteena". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Arkkitehtuurin historian perusteet. Antiikki. Teknillinen korkeakoulu, Espoo Erelä, Kristiina "Antiikin roomalainen villa ja sen uudelleentulkinta renessanssiaikana". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Forss, Bengt "Fsementti - antiikin sideaine uudessa muodossa". Rakennusteollisuus vol. 21, nro S , Gudmundsdóttir, Steinunn "Atriumtalo ja lukujen arkkitehtuurin inspiraation lähteenä". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Hulden, Bjarne "Hitsauksesta hienomekaniikkaan. Antiikin tekniikkaa". Tiede 2000 nro S

12 124. Högström, Hilkka "Roomalaisen rakennustekniikan ja sisätilan muuntuminen myöhäisantiikin aikana". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Issar, Arie S. "Olipa kerran Sumerissa...". (Vesi vanhoissa tarustoissa ja nykyaikaisen vesistötieteen eli hydrologian synty). Unesco-Kuriiri vol. 10, nro S Kallio, Rakel "Toivo menneisyydessä". Synteesi vol. 12, nro S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Jalosta yksinkertaisuudesta: kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista - Johann Joachim Winckelmann Karjalainen, Riku "Uusklassismin roomalaisia tilatyyppejä". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Kivimäki, Sari "Antiikin roomalaisen arkkitehtuurin piirteitä renessanssin Rooman palatseissa". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Koponen, Anu "Antiikin seinämaalaukset ja niiden uudelleen löytyminen". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Laitinen, Anne "Etruskilais-roomalainen temppeli. Vitruviuksen, renessanssin ja uusklassismin tulkintoja". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Lilius, Henrik "Några antik inspirerade renässanstak i Rom". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Lindberg, Fredrik "Forum. Idealtyp och varianter". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Maula, Erkka "Meridiaanimittaukset Torniojoelta Niilille". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Merimaa, Erkka "Napolin asemakaavalliset pääpiirteet ja kreikkalainen asemakaava". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S

13 135. Mikkola, Juulia "Antiikin roomalainen vuokratalo ja rakennustyypin jatkuvuus". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Niemi, Antti J. "Vanhat kielet ja uusi tekniikka". (Teknisen terminologian perustaminen antiikin kieliin ja suomen teknisen terminologian ominaispiirteet). Kanava vol. 25, nro S Putkonen, Vesa "Antiikki ja barokki - arkkitehtuurin yhteisiä piirteitä". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Saarikko, Heimo "Atomin historiaa - atomihypoteesi". Dimensio vol. 61, nro S Sadeniemi, Matti Metriikkamme perusteet ja sovellutusta moderneihin ja antiikin mittoihin. Grundlagen der finnischen Metrik mit Anwendung auf moderne und antike Versmasse. SKS, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro s Sanaksenaho, Matti "Pantheon ja sen jälkivaikutus". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S ELOKUVA, KUVATAIDE, MUSIIKKI, TEATTERI 141. Heikinheimo, Markku Urkutaiteen historia 1. Urkujen ja urkumusiikin historia antiikista 1700-luvulle. Sibelius- Akatemian koulutusjulkaisuja nro 4. Markku Heikinheimo & Sibelius-Akatemia, Helsinki s Kallio, Rakel "Toivo menneisyydessä". Synteesi vol. 12, nro S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Jalosta yksinkertaisuudesta: kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista - Johann Joachim Winckelmann Kantola, Janna "Menneen maailman supermies. Disneyn Herkules-elokuva Herakleen myytin tulkintana". Peili vol. 19, nro S "Myyttinen rakkaus. Disneyn Herkules'n merkilliset teot". Tyyris Tyllerö vol. 20, nro S. 9-10, Knuuttila, Jarna "Kyborgi-isä ja oidipuksen kirous". (James Cameronin Terminaattori -elokuvat ja isyys). Naistutkimus vol. 11, nro S

14 146. Lyyjynen, Maila Hugo von Hofmannsthalin antiikkinäytelmät. Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Miettinen, Jukka O. "Ganymedeksen renessanssi. Antiikin myyttisen poikahahmon paluu keskiajan jälkeen taiteeseen ylevöitti homoseksuaalisuuden hetkeksi". Seta nro S Oksala, Teivas "Teatterikriitikoiden antiikkiasenteista". Kanava vol. 18, nro S Räsänen, Heini "Suomalaisteatteri antiikin pauloissa. Ylevyyttä, kunnioitusta, ymmärtämättömyyttä, uskalluksen puutetta?" (Antiikin näytelmät suomalaisteattereiden ohjelmistoissa). Teatteri vol. 46, nro S "Dallas, Dynastia ja Twin Peaks suoraan antiikista". (Sarjafilmien pohjautuminen antiikin peruskertomuksiin). Teatteri vol. 46, nro S Saarela, Pekka "Klassisismi ja isänmaa. Antiikin esikuvallisuus ja sivistyksen sankaruus taiteissa". Hyöty, sivistys, kansakunta. Suomalaista aatehistoriaa. Toim. Juha Manninen ja Ilkka Patoluoto S Saijonmaa, Arja "Katharsis Kakoyannisin ja Theodorakisin Elektrassa". (Mikis Theodorakisin elokuvamusiikki Michalis Kakoyannisin elokuvassa Elektra). Synteesi vol. 12, nro S Salmi, Hannu "Kaikkien aikojen draama. Raamattu- ja antiikkispektaakkelien (yli)historiallisuudesta". (Historiallisista spektaakkelielokuvista, mm. Quo vadis, Ben-Hur, Rooman Valtakunnan tuho ja Pompeijin viimeiset päivät). Filmihullu nro S "Historiakuvan ongelma elokuvassa - 50 ja 60-luvun amerikkalaiset raamattu- ja antiikkispektaakkelit". Historiallinen aikakauskirja vol. 88, nro 3. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Spektaakkeli monumenttina. Historiallisuuden merkkejä 50- ja 60-luvun antiikkispektaakkeleissa". (Spektaakkelielokuvat ja niiden mainonta). Filmihullu nro S "Musiikin eeppinen ekspansio. Musiikki ja historiallisuuden vaikutelma Hollywoodin antiikkispektaakkeleissa". Lähikuva nro S , Saunio, Ilpo "Etiopian musiikki. Suuri linja antiikista nykypäivään". Musiikin suunta vol. 8, nro S Simonsuuri, Kirsti "Sfinksi porttien takana. Kreikkalaista tragediaa modernilla näyttämöllä". (Antiikin tragedioiden moraalifilosofia). Teatteri vol. 46, nro S Sinisalo, Antero, Puutarhataiteen historian perusteet. Luennot Toim. Maunu Häyrinen. Viherympäristöliiton julkaisuja 6. Viherympäristöliitto ry, Helsinki s. 14

15 160. Varis, Tapio "Kuvataide ja mediatiede". (Tieteen, taiteen ja medioiden suhteista; kehityskaari antiikin retoriikasta nykyajan sähköiseen viestintään). Tiedepolitiikka vol. 18, nro S Vesterinen, Manna "Kuule syrakusalainen, minäkin oppisin mielelläni nuo liikkeet! Antiikin tanssin tutkija etsii aerobicin ydintä". Tanssi vol. 19, nro S FILOSOFIA, AATEHISTORIA, POLIITTINEN HISTORIA 162. Hietela, Marjatta "Antiikin esimerkit Pareton eliittiteorian tukena". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Hintikka, Jaakko Tieto on valtaa ja muita aatehistoriallisia esseitä. WSOY, Porvoo s Huovinen, Lauri "Antiikin vaikutuksesta Niccolò Macciavellin ajatteluun". Historiallinen aikakauskirja vol. 48, nro 1. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Latinalainen ja kansankielinen terminologia renessanssin poliittisessa ja filosofisessa kirjallisuudessa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Huuskonen, Ilmari "Antiikin idut (Filosofian kehityksestä ja uskonnottomuudesta). Vapaa-ajattelija vol. 42, nro S Kemiläinen, Aira "Valistuksen ja patriotismin suhde antiikkiin". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Ketonen, Oiva Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. Neljäs painos. WSOY, Juva s Kivimäki, Iiris "Oikein vai väärin? Filosofi hoitaa etiikkansa hukannutta nykyihmistä antiikin menetelmillä". (Haastatteluja filosofiasta psykoterapiana). Kotilääkäri nro S Knuuttila, Heikki "Filosofisten perususkomusten murroksista". Vartija vol. 108, nro S Kunnas, Tarmo "Nietsche ja antiikki". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Manninen, Juha 15

16 "Praksiksesta poiesikseen. A.F. Soldan eli 'työn folosofian' alkuja Suomessa". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Ojala, Raija "Kuinka Jaska Jokusesta tuli olympolainen. Keskustelu arkkityypeistä astrologin kanssa". Teatteri vol. 46, nro S Saarinen, Esa Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. WSOY, Porvoo s Salminen, Hannele ja Väänänen, Jouko "Logiikka". (Logiikan kehitys antiikista sumeaan logiikkaan). Tiede 2000 vol. 14, nro S Sihvola, Juha "Ajankohtainen Aristoteles". Kanava vol. 22, nro S Simonsuuri, Kirsti "Platon renessanssin estetiikassa. Joitakin näkökohtia". Renessanssin estetiikka. Suomen Estetiikan Seuran vuosikirja. Toim. Jyrki Aroalho, Maija Lehtonen ja Hannu Riikonen. Gaudeamus, Helsinki S Thesleff, Holger "Aatehistoriallisia kommentteja antiikin jälkivaikutuksesta". Historiallinen arkisto vol S "Platon, Popper and platonism". Nya Argus S Tigerstedt, E.N. The decline and fall of the neoplatonic interpretation of Plato. An outline and some observations. Helsinki s Virrankoski, Marjatta Paluu kosmokseen? Antiikin kosmologinen maailmankuva ja sen yhteys nykyiseen kosmologiseen maailmankuvaan. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston filosofian oppiaine. Turun yliopisto, Turku Väyrynen, Kari "Die dialektische Rechtmäßigkeit der Naturordnung und der Mensch. Die Politisierung der Gegensatzlehre bei Heraklit". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60- vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Währn, Tor Källorna till vår världsbild. Den filosofiska tankevärlden genom tiderna. Währnå, Esbo s. KIRJALLISUUS 184. Airaksinen, Mikko 16

17 "Antiikki sarjakuvissa". (Mm. sarjakuvasarjoissa Asterix ja Alix). Tyyris Tyllerö nro S Alanen, Yrjö J. E. "Runebergin runo 'Chrysanthos'". Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol S. 1-11, Ilm. ruotsiksi: Modermåls lärarnas föreningens årsskrift S Andersson, Håkan "Antika motiv i Rabbe Enckells lyrik ". Horisont nro S "Rabbe Enckells Agamemnon. En studie i ett lyriskt drama". Historiska och litteraturhistoriska studier vol S Myös sarjassa: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland vol Anhava, Tuomas "Haavikko ja antiikki". Parnasso vol S Antila, Leena Antiikin teemoja Viktor Rydbergin lyriikassa. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Appelqvist, Hj. "Euripides Hippolytos, en antik förebild i Runebergs Leontes". Skrifter utgivna av Svenska litteraturssällskapet i Finland vol S Arti, V. "Antiikkiset runomitat suomenkielessä". Valvoja-Aika vol S Barck, B.O. "Den siste hellenen. En studie i Emil Zilliacus' diktning". Svensk litteraturtidskrift. Lund S Myös teoksessa Ansikter och möten - P.O. Barck. Borgå S Blanck, Anton "Om Creutz' 'Daphne'". Skrifter utgivna av Svenska litteraturssällskapet i Finland vol S Castrén, Gunnar "Vår finska Sapho" [Catharina Charlotta Swedenmark]. Euterpe S "Friedrich Hebbel, Herodes och Mariamne". Studier och kritiker - Gunnar Castrén. Helsingfors S "Antole France. Sur la pierre blanche". Studier och kritiker - Gunnar Castrén. Helsingfors S "Emil Zilliacus' bidrag till Euterpe". Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schild, Helsingfors S Düring, Ingemar "Boken om äpplet" [Anonyymi Aristoteleen nimiin pantu teos 1200-luvulta]. Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schildt, Helsingfors S Ehnmark, Erland "Fjalar och Oidibus" [Runeberg]. Ord och bild vol S Myös teoksessa Processen mot Sokrates och andra studier - Erland Ehnmark. Lund S

18 "Leontes och Prometeus" [Runeberg]. Ord och bild vol S Myös teoksessa Processen mot Sokrates och andra studier - Erland Ehnmark. Lund S Elo, Tuulikki "Antiikki Pentti Saarikosken tuotannossa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Engelberg, Rafael "Homerostutkimus ja Kalevala". Helsingin Sanomat nro F[orsman], K[aarlo] "Theokritos ja hänen jäljittelijänsä. Katsaus idylli-runouden historiaan". Liite vuosikertomukseen Hämeenlinnan lysee. Kertomus lukuvuodesta Toim. K.O.Lindeqvist. Hämeenlinna s Forsström, Axel "Kellgren och Horatius". Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland vol S Frenckell-Thesleff, Greta von "En Sappho rediviva i femtonhundratalets Venedig" [Gaspara Stampa]. Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schildt, Helsingfors S Gummerus, Herman "Spengler och den antika kulturen". Historisk Tidskrift för Finland vol Gustafsson, F. "Runebergs afhandling om den tragiska koren". Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland vol S "Runebergs klassiska studier. En öfverblick". Hufvudstadsbladet nro Haavio, Martti "P. Mustapään tunnustusten päivä". Keskisuomalainen nro "Viimeinen luento [antiikki P.Mustapään tuotannossa]. Parnasso vol S Myös teoksessa Puheita ja kirjoitelmia Martti Haavio. Toim. Aale Tynni. Porvoo S Hamon, A. "Antiken, Molière och Bernhard Shaw". Finsk Tidskrift vol S Heikel, I.A. "En grekisk dikt af J.L.Runeberg". Joukahainen nro S Heininen, Anja The O Neillean Electra drama compared to its Greek predecessors. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Heino, Aarre Uuno Kailas ja antiikki. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki s.a Heino, Eero 18

19 Baccus Suomen kirjallisuudessa kustavilaisesta ajasta kotipolton kieltämiseen. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis A 27. Tampereen yliopisto, Tampere s Hirn, Yrjö "Attityder och schaldanser. En episod in antiksvärmeriets historia" [Mme de Staël, Henriette Hendel-Schütz]. Episoder - Yrjö Hirn. Suom. L. Onerva. Helsingfors S "Asenteita ja huntutansseja. (Eräs episodi antiikin ihailun historiasta)" [Mme de Staël, Henriette Hendel-Schütz]. Episodeja - Yrjö Hirn. Suom. L. Onerva. Helsinki S "Kungarne på Salamis". Runeberg-gestalter. Strödda studier -Yrjö Hirn. Helsingfors S Hollo, J. "Kalevala ja Ilias". Helsingin Sanomat nro Holmberg, Olle "En bortglömd Bellmansdikt. Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schildt, Helsingfors S Itkonen-Kaila, Marja "Aisopoksen perintö". Parnasso S Jäkel, Siegfried "Euripideische Handlungsstrukturen in der Samia des Menander". Arctos S "The Bacchae of Euripides and the Penthasilea of Heinrich von Kleist". Power and Spirit. Toim. Siegfried Jäkel. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, osa 199. Turun yliopisto, Turku S Kahima, Kalevi "Ensimmäinen suomalainen Homeros". Bibliophilos S Kaimio, Maarit "Sanan ja sävelen ykseys". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S Kajanto, Iiro "Shakespeare ja yhteinen kansa". Uusi Suomi nro "Kaksi vuosituhatta paimenrunoutta". Uusi Suomi nro "Antigone-taru Brechtin ja Anouilhin näytelmissä". Parnasso vol S "Asterix ja hänen maailmansa [Goscinny & Uderzo]". Antiikista Asterixiin - Iiro Kajanto. Porvoo S "Brecht, politiikka ja taide". Uusi Suomi nro

20 "Eliotin klassinen aines". Uusi Suomi nro Kemppinen, Jukka "Kieli kuuntelee" [Catullus]. Parnasso S Kerkkonen, Karin "Kungarne på Salamis. Några reflexioner kring problemställningen" [Runeberg]. Finsk tidskrift vol S Konkka, Juhani "Nykyaikaisen pakinan kaukaisia esikuvia. Aristofaneen komediat ja Lukianoksen satiirit. Jousimies S Koskelainen, Jukka "Antiikin ja arojen kaikuja. Osip Mandelstam". (Venäläisen runoilijan tuotanto). Nuori voima nro S Koskenniemi, V.A. "Sophus Michaëlis: Hellener og Barbar". Kirjoja ja kirjailijoita 1 - V.A.Koskenniemi. Porvoo S "Eino Leinon 'Räikkö räähkä'. Eräs suomalainen Ephialtes-aihe". Aika vol S "Georg Brandesin Caesar-elämänkerta". Kirjoja ja kirjailijoita 3 - V.A.Koskenniemi. WSOY, Porvoo S "Eino Leinon 'Räikkö räähkä'". Kirjoja ja kirjailijoita 3 - V.A.Koskenniemi. WSOY, Porvoo S "Kaksi kuninkaanhahmoa. Kuningas Oidipus ja kuningas Fjalar" [J.L.Runeberg]. Uusi Suomi nro "Klassillinen kulttuuri ja klassilliset kielet nuoren Goethen kasvatuksessa". Valvoja- Aika vol S "Viimeinen helleeni. Emil Zilliacuksen elämäntyön muisto". Uusi Suomi nro "Gaius Julius Caesar. Englantilainen romaaniluonnos suuresta roomalaisesta" [Rex Warner]. Filosofian ja runouden rajamailta - V.A.Koskenniemi. Porvoo S "Romaani Ovidiuksesta" [Vintila Horia]. Filosofian ja runouden rajamailta - V.A.Koskenniemi. Porvoo S Koskimies, Rafael "Oidipus-myytti ja Apollonin synty" [R.Enckell]. Uusi Suomi nro "Erään romaanin synty" [Flaubertin Salammbô]. Uusi Suomi nro "The question of Platonism in Shakespeare s Sonnets". Neuphilologische Mitteilungen vol S

21 "Le voyage dans l espace dans 'La tentation de Saint Antoine'" [Flaubert]. Neuphilologische Mittteilungen vol S "Lukeneisuuden osuus Olviretkessä" [Kivi]. Uusi Suomi nro Lagerborg, Rolf "Hapenen saari". Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schildt, Helsingfors S Lauerma, Matti "Antiikin jälkivaikutus Ranskan 1700-luvun sotilaskirjallisuudessa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Laurila, K.S. "Runebergin taistelu kristinuskosta ja kulttuurista". Suomen Kuvalehti vol S Ett skede i en evig kamp. Striden mellan Runeberg och Stenbäck i idéhistorisk belysning. Helsingfors s Erään ikuisen taistelun muudan vaihe. Runebergin ja Stenbäckin välinen kiista aatehistoriallisessa valaistuksessa. Helsinki s "Eräs kirjallinen kiista Suomessa sata vuotta sitten" [Runeberg, Stenbäck]. Kansanvalistusseuran kalenteri S Lehtonen J.V. "Théophile Gautier och antiken". Festskrift tillägnad Werner Söderhjelm den 26. juli Redaktionskommitté Gunnar Castrén et al. Helsingfors S Lehtonen, Maija "Eino Leino ja antiikki". Kanava vol. 15, nro S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Eino Leinon tie Paltamosta Roomaan: tutkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön - Teivas Oksala Leino, Kasimir "Arvid Järnefeltin 'Titus', sen historialliset päähenkilöt ja ranskalaiset edeltäjät. Näyttämötaide vol S Lilius, Carl-Gustaf "Äntligen Pound". Nya Argus vol S Lindberger, Örjan "Pär Lagerkvistin rukous Akropoliilla" [Myös Renan]. Vaihtoehtoja luvun ruotsalaista kirjallisuudentutkimusta - Toim. Magnus von Platen. Suom. Irmeli Niemi. Porvoo S Linkomies, Edwin "Oksasen [August Ahlqvist] kommat ja Martialis". Kirjoittanut Edwin Flinck. Aika vol S Keisari Augustus ja Rooman perintö. Helsinki s "Eino Leinon 'Tarquinius Superbus'". Keisari Augustus ja Rooman perintö - Edwin Linkomies. Helsinki S

22 "Kreikkalais-roomalaisia aiheita kirjallisuudessa" [Cajander, Järnefelt, Leino, Koskenniemi]. Keisari Augustus ja Rooman perintö - Edwin Linkomies. Helsinki S "Sofokleen Antigoneen johtoaate" [Snellmanin ja Runebergin kiista]. Muinaisuuden näköaloja - Edwin Linkomies. Helsinki S "Runeberg ja antiikki". Valvoja vol S "Runeberg och antiken". Historiska och litteraturhistoriska studier vol S Myös sarjassa: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland vol Lintinen, Jaakko Dionysos-myytin arkkityyppiset kuvat T.S.Eliotin, Eeva-Liisa Mannerin ja Paavo Haavikon lyriikassa. Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Lundmark, Bob ja Fjellner, Anders "Samernas Homeros". Samefolket nro S , Lydén, Roland "Vergilius och Creutz' 'Atis och Camilla'. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland vol S Långfors, Arthur "Gustave Flaubert ja Pyhän Julianuksen legenda". Valvoja vol S Malmgren, Olle "Mytens läkedom. Analys av Rabbe Enckells dikt Oidipus vid havet". Horisont vol. 29, nro S Malmi, Paula P.Mustapää ja antiikki. Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Manner, Eeva-Liisa "Oidipus hämärässä". Parnasso vol S Ilm. ruotsiksi: "Oidipus i skymningen", Horisont vol. 14, nro S Matson, Alex "Meidän aikamme Odysseus 1-2." [Joyce]. Sininen kirja vol Osa 1: s , osa 2: s Mattila, Pekka "Prometheus-symbolin asema V.A.Koskenniemen runoudessa". Valvoja vol S "Klassillisten vesiteiden takaa". Kolme V. A. Koskenniemen runoa". Runoilijan monet kasvot: kirjoituksia V. A. Koskenniemestä. Sarja A, vol. 13. Toim. Kerttu Saarenheimo. Kirjallisuuden ja musiikkitieteen laitos, Turun yliopisto, Turku S Mustanoja, Tauno "Shakespeare, Ovidius ja kuoleman kuu". Helsingin Sanomat nro "Shakespearen arvoitukselliset sonetit". Sonetit - William Shakespeare. Suom. Aale Tynni. Porvoo S

23 280. Nervander, E. "En skaldinna i Finland på 1770-talet [Catharina Charlotta Swedenmark]". Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland vol. 56. S Niemi, Irmeli "Minä voin sanoa 'ei' kaikelle mistä en pidä. Jean Anouilhin Antigone". Nykydraaman ihmiskuva - Irmeli Niemi. Helsinki S Nilsson, A. "Svensk romantik. Den platonska strömningen [Franzén]". Lund S Numminen, Paavo "Apuleius ja Kivi. Kultainen aasi eurooppalaisena romaanina". Suomalainen Suomi vol S Nyytäjä, Outi "Aristoteles - ajan herra" (Aristotelinen dramaturgia). Teatteri vol. 46, nro S Oinonen, Yrjö "Eino Leinon 'Bellerophon'". Kultanummi. (Aleksis Kivi -seuran juhlajulkaisu, Otto Mannisen muistolle omistettu). Otava, Helsinki S Oksala, Päivö "Horatiuksen kevätoodin sanoma ja sen kaikuja Pohjolassa. Eräs 50-vuotismuisto" [Koskenniemi, A.Jännes]. Valvoja vol S "Suomalaisen heksametrin alkuvaiheita. Verba docent". Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia vol S "Antiikin vaikutuksesta Suomen runouteen". Valvoja vol Ilm. ruotsiksi: "Antikens inflytande på Finlands diktning". Eranos vol. 59. Stockholm S "Antiikki P. Mustapään runoudessa". Parnasso vol S Oksala, Teivas "Antiikin kirjallisuus". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S "Kreikan kirjallisuus". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S "Rooman kirjallisuus". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S "Horatius, lyyrikko - kriitikko". Kirjallisuuden tutkijain seuran vuosikirja vol S "Eino Leinon Helkavirret ja antiikin myytit". Taiteen monta tasoa. Tutkielmia estetiikan, kirjallisuus- ja teatteritieteen aloilta. (Professori Maija Lehtosen juhlakirja Toimituskunta: Timo Tiusanen, et al.). SKS, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. Helsinki S "Korkeasta tyylistä. Ota kirjoittaessasi mittaa Platonista ja muista klassikoista". (Peri hypsus-teos). Kanava vol. 12, nro S

24 "Eino Leinon tie Paltamosta Roomaan. Tutkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön". Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro 442. SKS, Helsinki s "Catullusta Kemppisen tapaan: mitattomasti". Kanava vol. 17, nro S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Kaikki runous - Gaius Valerius Catullus "Horatiusta runomittaan ruotsiksi ja suomeksi". Kanava S "Kuoliko Horatius todella 2000 vuotta sitten?". Kanava vol. 20, nro S Myös teoksessa Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Palmén, Erkki "Ut pictura poesis". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Patama, Seija-Riitta Medeia-aihe näytelmäkirjallisuudessa. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Pekkanen, Tuomo "Horatius antiikin ja keskiajan kirjallisuudessa". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S "Parodia keskiajan latinankielisessä kirjallisuudessa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Pänkäläinen, Jouni "Turms kuolemattomasta antiikkia käsittelevänä historiallisena romaanina". Hovikulttuuri, manierismi, Mika Waltari - tutkimuksia taiteesta ja taiteilijoista. Toim. Jussi Välimaa. Studia Historica Jyväskyläensia, vol. 34. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä S Pöytsiä, Helena Antiikki modernissa lyriikassa. Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Rancken, Gunnar "Huomioita Oksasen [August Ahlqvist] elegismittaisten runojen ja kompien aiheista ja rakenteesta". Virittäjä vol S "Lisää Oksasen [August Ahlqvist] runojen esikuvista ja niiden aiheiden elämästä". Virittäjä vol S "Anakreon ja anakreonttinen runous Suomessa 1. Aika ". Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol. 2. SKS, Helsinki S "Minkä mitäkin Oksasen [August Ahlqvist] runoudesta". Virittäjä vol S "Anakreon ja anakreonttinen runous Suomessa 2. Aika ". Juhana Fredrik Granlund ynnä muita tutkielmia. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol. 4. SKS, Helsinki S

25 "L.H. von Nicolay faabeliseppona". Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja nro 8. (Juhlakirja V.A.Koskenniemen täyttäessä 60 vuotta ). SKS, Helsinki S Faabelien elämää Suomessa. (I. Johdanto ja profaanikirjallisuutemme faabelielämää Ruotsi-Suomen aikana). Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Tampere s. [Erit. luku IV: "Vertaileva yhteenveto ja loppukatsaus". S ] "Eräs Suomen Aisopos, H.E. Hornborg ( )". Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja nro S "J.J. Wecksell faabeli- ja satuseppona". Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja nro S Zachris Topeliuksen kuvakielestä ja faabeleista. (Sanamies runokuvien viidakossa ja faabelien tarhassa). Acta Universitatis Tamperensis. Tampereen yliopisto, Tampere s. [Erit. luku VI. "Faabelikirjallisuuden vaikutus Topeliukseen ja hänen omat sen alan antimensa". S ] "Abraham Poppiuksen runojen faabeliaiheista". Sananjalka nro 10. (Juhlakirja Niilo Ikolalle hänen täyttäessään 85 vuotta ) S Rein, Edv. "Antiikkisia lainoja Oksasen [August Ahlqvist] runoudessa". Virittäjä vol S Riikonen, Hannu "Huomioita antiikin jälkivaikutuksesta länsimaiseen kirjallisuuteen". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S "Longinus" eräiden 1900-luvun kriitikkojen käsityksissä. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki "Luonto antiikin näkökulmasta". (Vergilius, Georgica - Maanviljelijän työt, toim. Teivas Oksala). Kanava S "Piirteitä antiikin välittymisestä Euroopan kirjallisuuteen". Monisteita 9. Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, Jyväskylä S Die Antike im historischen Roman des 19. Jahrhunderts. Eine literatur- und kulturgeschichtliche Untersuchung. Väitöskirja. Suomen Tiedeseura, Helsinki s "Torquato Tasson horatiaaninen oodi Ad nubes". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Antiikin kirjallisuus ja Karl Marxin kuvakieli. Turun yliopiston kirjallisuuden ja musiikkitieteen laitoksen julkaisuja. Sarja A, nro 4. Turun yliopisto, Turku s "Antiikin vaikutuksesta kirjallisuuteen". Antiikin kulttuurihistoria. WSOY, Porvoo S "Iltaruskon Rooma. V. A. Koskenniemen esseekokoelma Roomalaisia runoilijoita". Kurkiauran varjo. Esseitä V. A. Koskenniemestä. Toim. Touko Siltala. WSOY, Porvoo S