ANTIIKIN KULTTUURIN POHJOINEN ULOTTUVUUS Suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta Bibliografia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANTIIKIN KULTTUURIN POHJOINEN ULOTTUVUUS Suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta 1887-1998 Bibliografia"

Transkriptio

1 ANTIIKIN KULTTUURIN POHJOINEN ULOTTUVUUS Suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta Bibliografia Juha Kotipelto Oulun yliopisto Taideaineiden ja antropologian laitos 1999

2 SISÄLTÖ Aluksi... Antiikista yleisesti... Arkkitehtuuri, tekniikka... Elokuva, kuvataide, musiikki, teatteri... Filosofia, aatehistoria, politiittinen historia... Kirjallisuus... Lääketiede... Oikeustiede, roomalainen oikeus... Uskonto, mytologia...

3 ALUKSI Tämä bibliografia sisältää suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta. Kirjoitusten inspiraation lähteenä on antiikki, tarkastelunäkökulma aiheeseen tieteellinen. Kirjoitukset ovat hyvin monentasoisia: lyhyehköistä sanoma-, aikakaus- ja tieteellisempien lehtien artikkeleista laajahkoihin tieteellisiin tutkimuksiin, opinnäytteitä seminaariesitelmistä väitöskirjoihin. Sanoma- ja aikakauslehtikirjoittelussa rajanveto mukaanotettavan ja poisjätettävän aineiston välillä ei ollut itsestäänselvää. Valinta on subjektiivinen. Kirjoitusten aiheet vaihtelevat alkaen antiikin yleisestä kulttuurihistoriallisesta vaikutuksesta länsimaiseen kulttuuriin päätyen hyvinkin yksityiskohtaisiin tutkimuksiin esimerkiksi runoudessa. Tästä syystä kirjoitusten ryhmittely sisällön mukaan on karkeahko. Vuokko Palosen ja Hannu Riikosen laatima bibliografia Antiikin vaikutus kirjallisuuteen suomalaisena tutkimuskohteena on ollut suureksi avuksi ryhmittelyssä, myös yhtenä tämän bibliografian lähteenä. Mukana eivät ole historiikit ja monografiat, antiikin kirjallisuus kokonaisuudessaan, antiikin kirjallisuuden kääntämisen ja antiikintutkimuksen problematiikkaa käsittelevät kirjoitukset, erilaiset kirja- ym. arvostelut. Poikkeuksen muodostavat muutamat kirja-arvostelut, joilla olen katsonut olevan laajempaa mielenkiintoa. Bibliografiaa laadittaessa on noudatettu seuraavaa käytäntöä: artikkeli on lainausmerkeissä, lähde kursiivilla, teoksen nimi kursiivilla, aakkostus on tekijän mukaan, toimitetuissa lähteissä otsikon ensimmäisen merkitsevän sanan mukaan. Kustantaja/ kustannuspaikka on mainittu, jos se on tiedossa. Erilaisissa sarjajulkaisuissa em. käytännön johdonmukainen toteuttaminen on joskus ollut ongelmallista. Kirjoittajia tässä bibliografiassa on 252, kirjoituksia 453. Bibliografian laadinnassa on käyty läpi seuraavat lähteistöt: - artikkelitietokannat: ALEKSI (v ), ARTO (v ) ja KATI (v ) - luettelot: OULA, LINDA ja FENNICA - bibliografiat: Suomen historiallinen bibliografia , Luettelo suomalaisista kirjallisuudentutkimuksista , Luettelo 1800-luvun suomalaisista kirjallisuudentutkimuksista, Antiikin vaikutus kirjallisuuteen suomalaisena tutkimuskohteena. Bibliografia. Toim. Vuokko Palonen ja Hannu Riikonen. Helsinki 1975 Oulussa Juha Kotipelto 3

4 ANTIIKISTA YLEISESTI 1. Aaltola, Juhani "Humanismi aikamme kasvatuksessa?". Katsaus vol. 13, nro S Bro, Thyge C. "Roomalainen keittiö oli outojen erikoisuuksien runsautta. Gastronomian alkukehto oli Roomassa". Tieteen kuvalehti nro S , Bruun, Christer "Romerska namn och mentalitetshistoriska paradoxer". Nya Argus vol. 82, nro S Büchner, Karl "Antiikin humanismi". Suom. Louna Oksala. Suomalainen Suomi vol S Castrén, Paavo Maassa maan tavalla. Eurooppalaisen tapakulttuurin juurilla.wsoy, Porvoo s "Setä Tuomon tupa ja antiikki". (Antiikin orjia koskeva vastine Jouni Välijärven artikkeliin "Mitä yleissivistyksellä tarkoitetaan?" Tiedepolitiikka-lehdessä nro ). Tiedepolitiikka nro S "Olympialiikkeen synty. Antiikin perintö". Terve sielu terveessä ruumiissa. Toim. Henna Karjalainen ja Harri Westermarck. Vapaan sivistystyön toimikunta. Helsingin yliopisto, Helsinki Cederberg, Eino Tuhlaajapoika-aihe. Sen pohjoismaiset edustajat ja sen suhde ylioppilaskomedioihin. Väitöskirja. Helsinki s. 9. Forsén, Björn ja Tammisto, Antero "Antiikin historian nykytila ja tulevaisuus Pohjoismaissa". Historiallinen aikakauskirja vol. 93, nro 3. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Gummerus, Herman "Medeltidens anknytning till senantiken". Finsk tidskrift vol. 114, nro 6. Åbo S Haarmann, Harald "Elävä hellenismi". Yliopisto vol. 46, nro S Harva, Urpo "Humanismin alkulähteillä". Parnasso vol S Heininen, Simo "Porthan ja antiikin perintö". Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja vol S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Porthan and classical scholarship: a study of classical influences in eighteenth century Finland - Iiro Kajanto. 14. Helen, Tapio "August Böckh ja Ateenan varallisuusvero". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S

5 15. Hohti, Paavo "Herodotos ja Konstantinopolin tuho". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Holma, Harri "Labyrintin alkuperästä". Historiallinen aikakauskirja vol. 17, nro 1. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Huttunen, Pertti "Antiikin orjatalous". Työ, tekniikka ja historian muutos. Kirjoituksia työn ja tekniikan historiasta. Scripta Historica XIX. Oulun historiaseuran julkaisuja 19. Oulun yliopiston monistuskeskus, Oulu S Hyötynen, Pia "Herää jumalattareni herää". (Antiikin Kreikan jumalattaret ja naisen tyypit). Uusi nainen nro S Jaakkola, Heikki "Hyveinä järki ja sosiaalisuus. Antiikki uskoi kasvatukseen". (Haastateltavana professori Simo Knuuttila antiikin Kreikan kasvatusteorioista). Opistolehti nro S "Joulu periytyy antiikista. Esikristilliset tavat näkyvät yhä". TEE vol. 23, nro S Jarva, Eero "Isoäidin keritsimistä Akhilleuksen kilpeen. Katsaus Suomen kansankulttuurin eurooppalaiseen ulottuvuuteen". Itämerensuomi, eurooppalainen maa. Toim. Kyösti Julku. Societas historiae Fenno-ugrica, Oulu S "Sauna, viina ja terva sekä muuta europerintöä. Katsaus eurooppalaisen ulottuvuuden ruohonjuuritasoon". Kulttuurien kosketus, törmäys ja yhteys. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja nro XXIV. Eripainos. Nyol ry, Oulu S Jokivuori, Pertti "Eros totuuden tiellä. Eurooppalaisen seksuaalisuuden vaiheita". Duodecim vol. 111, nro S Julku, Kyösti "Ajatus järjestyksestä". Faravid vol S Kajanto, Iiro "Antiikki ja nykyaika". Valvoja vol. 85, nro S "Lakastumaton perinne: antiikki". Nootti vol S "Papyruskääröstä nykypäivän kirjaksi". Uusi Suomi nro "Länsimaiden ensimmäiset kirjastot". Uusi Suomi nro "Rooman kirjojen tuho ja pelastuminen". Uusi Suomi nro Antiikista Asterixiin. WSOY, Porvoo s "Antiikki ja nykyaika". Antiikista Asterixiin. Porvoo S

6 "'Ikuinen paluu' antiikin aikana ja myöhemmin". Antiikista Asterixiin - Iiro Kajanto. Porvoo S "Vuosituhantinen tietosanakirja". Uusi Suomi nro "Kreikka ja latina Suomen kulttuurissa". Länsimaisen kulttuurin perintö Suomessa; Henrik Gabriel Porthan -instituutin luennot 8. Henrik Gabriel Porthan -instituutti S "Porthan and classical scholarship. A study of classical influences in eighteenth century Finland". Academia Scientiarum Fennica. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ. Sarja B. Helsinki s. 36. Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa ja Sihvola, Juha "Aristoteles ja elämän laatu kehitysmaissa. Martha Nussbaumin haastattelu". Tiede ja edistys vol. 16, nro S Kirkinen, Heikki "Bysanttilaista runoutta Suomessa". Parnasso vol S Kivimaa, Arvi "Humanismi ja nykyaika". Kanava vol Klami, Hannu Tapani "Antiikki ja Suomen nykykulttuuri. Ehdotus virkatilanteen uudelleenarvioinniksi". Historiallinen aikakauskirja vol. 83, nro 3. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Klinge, Matti "Om klassiciteten i 1800-talets Finland". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Koskimies, Rafael "Romaanin esihistoriasta". Valvoja-Aika vol S Krohn, Eino Eros ja Narkissos. Johdatus romanttiseen aatevirtaukseen. Helsinki s. 43. Kujala, Ulla "Musiikin osuus kasvatuksessa antiikista renessanssiin". Rondo vol. 26, nro S Kurtén Lindberg, Birgitta "De gamla grekerna och kvinnofrigörelsen". Finsk tidskrift vol , nro S Kuusi, Matti "De Latinitate Helsingensi a. D. MCMLXXVI". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Käydään kulinarismin lähteillä", Toimittanut Tuula Kinnarinen. (Historiallinen katsaus ruokakulttuureihin mm. antiikin Kreikassa ja Roomassa sekä juutalaisessa ja arabialaisessa kulttuurissa). Tiede 2000 vol. 17, nro S

7 47. Laaksonen, Hannu "Historian kuvaamisen ongelmia. 'Alix' ja antiikki sarjakuvassa". Kritiikin uutiset nro S "Antiikki. Länsimaisen ihmiskuvan perusta". Ihminen, aika ja kulttuuri. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja A, nro 3. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Turku S Laihiala-Kankainen, Sirkka "Formaalinen ja funktionaalinen traditio kieltenopetuksessa. Kieltenopetuksen oppihistoriallinen tausta antiikista valistukseen". Kasvatus vol. 25, nro S Laine, Risto "Antiikin ihminen aloitti metsien tuhoamisen". Maaseudun tulevaisuus Latvus, Päiviö "Mikä käynnisti kehityksen?". Yliopisto vol. 45, nro S "Luonnonmysteerien tuolla puolen". (Luonnontieteiden historia). Yliopisto vol. 46, nro S Lehti, Raimo "Antiikin maailmankuvasta löytöretkiin" (Kosmologinen maailmankuva antiikista keskiajalle). Tähdet ja avaruus vol. 22, nro Linkomies, Edwin "Roomalainen sivistys länsimaisen kulttuurin perustana". Valvoja-Aika vol. 8, nro S "Humanismi elämänkatsomuksena". Valvoja vol S "Tieteellisen ajattelun antiikkinen perusta". Valvoja vol. 74, nro S Luoma, Matti "Tragedia, filosofia ja nykyaika". Helsingin Sanomat nro Långfors, Arthur "Aristoteleen pahat teot". Sininen kirja vol. 1/ S Mikkola, Eino "Isokrates ja humanismi. Lectio praecursoria". Kasvatus ja koulu vol S Molari, Juha "Avosuhde vai avioliitto? Antiikintutkimuksen näkökulma ajankohtaiseen ongelmaan". Perusta nro S Niitemaa, Vilho "Menneisyys ja nykyisyys". Historiallinen aikakauskirja vol. 54. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Nukari, Lauri "Antiikki ja oma aikamme. Erään kulttuurityön tarkastelua". Kaltio S Nurmela, Tauno "Roma ideale di eroismo per la letteratura finlandese". Gazetta di Politica e di Letteratura S

8 64. Oksala, Päivö "Humanismin sukupuu". Suomalainen Suomi nro 1. Suomalaisuuden liiton kulttuuripoliittinen aikakauskirja. Suomalaisuuden liitto, Helsinki S "Uushumanismin kasvatusaatteista". Kasvatus ja koulu vol S Oksala, Teivas "Humanitas Ciceroniana ja eurooppalainen humanismi. Voiko humanismin historian kirjoittaa ilman Ciceroa?". Kanava S Homeroksesta Alvar Aaltoon. Eurooppalaisia klassikkoja ja humanisteja. Weilin+Göös, Espoo s "Apteekin perintö 1. Nomenclatura apothecaria". Suomen apteekkarilehti vol. 78, nro S Onnela, Samuli "Antiikin kulttuuri Oulun lyseossa ja sen toverikunnan keskusteluissa 1900-luvun vaihteessa". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Palolampi, Erkki Tahkon hengessä. Urheilun puolesta, urheilua vastaan. Ajankohtaista ja ajatonta pohdiskelua urheilusta ja sen tehtävästä antiikista alkaen. Otava, Helsinki s. 71. Pietilä, Riitta "Soitellen - sotaan tai naimisiin. Häämarssiperinteen juuret ovat antiikissa ja astrologiassa". Classica nro S Pietilä-Castrén, Leena "Kreikkalais-roomalaiset aktiviteetit Suomessa". Helikon nro Suomen Ateenan - instituutin ystävien jäsenlehti. Suomen Ateenan -instituutin ystävien yhdistys, Helsinki S Pihlström, Sami "Ruumiin, mielen ja maailman sopusointu. Mitä terveys on?". Terveys 2000 vol. 6, nro S Popper, Karl Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. Suom. Paavo Löppönen. Helsinki s. 75. Sainio, M.A. "Humanismin sivistysihanteesta erään esimerkin valossa". Kasvatus ja koulu vol S Salminen, Johannes "Gibbon och kristendomen". Pelare av eld - Johannes Salminen. Söderström, Helsingfors S Setälä, Päivi "Antiikin jälkivaikutuksesta ja sen tutkimisesta Suomessa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S

9 "Naishistorian uudet painotukset antiikintutkimukselle". Katsauksia, tulkintoja, näkemyksiä historiasta historioitsijalle. Historiallinen arkisto vol. 82. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Naistutkimuksen haaste antiikintutkimukselle". Historiallinen aikakauskirja vol. 91, nro 1. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Marmorinen Odysseia". (Antiikiin visuaalisen perinnön vaaliminen ja tutkimus Roomassa; "Odysseus: myytti ja muisti" -näyttely; kolumni). Suomen kuvalehti vol. 80, nro S "Kun Isis vaihtui Neitsyt Mariaan". Arvot, analyysi, tulkinta. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Sievola, Sari "Aatteiden aaltoliikettä? Kasvatuksen ihmisihanne antiikista nykyaikaan". Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu Sihvola, Juha "Antiikin yhteiskunnan rakenteet ja moderni maailma". Historiallinen aikakauskirja vol. 84, nro 1. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Democracy ancient and modern - M. J. Finley "Ihmisen ja kulttuurin synty antiikin ajattelussa". Historiallinen aikakauskirja vol. 85, nro 3. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos The origins of civilization in Greek & Roman thought - Sue Blundell "Rappio, edistys, hyvä elämä? Kreikkalaiset ja kulttuurin kehitys". Historiallinen aikakauskirja vol. 86, nro 2. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Antiikin perintö ja antiikin tutkimus". Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Toim. Pekka Ahtiainen et al. Historiallisen yhdistyksen julkaisuja nro S Sormunen, Eino "Helleenisen kulttuurin vaikutus länsimaiseen kulttuuriin". Valvoja-Aika S "Helleenisen kulttuurin vaikutus länsimaiseen kulttuuriin". Selvyyttä kohti - Eino Sormunen. Kolmas painos. Porvoo S Suolahti, Jaakko "Antiikkia koskevat tietosanakirjat". Historiallinen aikakauskirja vol. 54. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Vuosituhansien luonnontunnetta". Uusi Suomi nro "Instituutioiden ja terminologian periytyminen antiikista". Historiallinen arkisto vol. 77. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Suolahti, Jaakko, Thesleff, Holger ja Setälä, Päivi "Antiikin jälkivaikutuksen tutkimuksesta Suomessa". Historiallinen Aikakauskirja. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Suvanto, Pekka "Marxin ensimmäistä maailmansotaa koskeva ennustus". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S

10 94. Syntyjä syviä. Erilaisen homoseksuaalisuuden näkökulma. Toim. Freija Salomaa. Osumakustannus, Vantaa s. 95. Tallgren, V.A.L. "Nuoren Adolf Hitlerin innostus antiikkiin sen valossa, mitä 'Führerin' antiikin ihailusta tiedetään". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Thesleff, Holger "Kreikan kielen tuntemuksesta keskiajalla". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Tankar kring antikiserande humanism". Finsk tidskrift nro S Tudeer, E[mil] Johdantoluku teoksessa Korkeasta tyylistä (Peri hypsus). Helsinki S Tudeer, Lauri "Demosthenes 19:nnen vuosisadan arvostelussa. Eräitä piirteitä" (Esittänyt 8 II 1919 Lauri O.Th. Tudeer). Suomalainen tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat. Toim. Gust. Komppa S "Demosthenes i det nittonde århundrades kritik. Några drag". Finsk tidskrift vol S Utrio, Kaari Familia. Eurooppalaisen perheen historia. Tammi, Helsinki s Valkonen, Kaija "Prometheus, kulttuurin luoja". (Prometheus varasti tulen jumalilta ja auttoi ihmiskunnan sivistyksen alkuun). Kotiliesi nro S Viljamaa, Toivo "Balladi Verginiasta". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Viljanen, Aulimaija "Ut pictura poesis". Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol S Viljanen, Lauri "Mitä on klassikko?". Teoksessa Hansikas ja muita kirjallisuustutkielmia. Porvoo S "Romantiikan Kreikka ja Rooma". Historiallinen aikakauskirja vol. 69. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Myös teoksessa Ajan ulottuvuudet. Porvoo S "Antiikin puhkeaminen Italian renessanssirunoudessa". Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol S Myös teoksessa Ajan ulottuvuudet - Lauri viljanen. Porvoo S "Barokin ongelma eli manierismista klassismiin". Ajan ulottuvuudet - Lauri Viljanen. Porvoo S "Lyriikan löytäminen". Ajan ulottuvuudet - Lauri Viljanen. Porvoo S

11 110. Väkivalta antiikin kulttuurissa. Toim. Maarit Kaimio, Jaakko Aronen ja Juha Sihvola. Gaudeamus, Helsinki s Walzel, Oskar Saksalainen romantiikka. Suom. Jaakko Tuomikoski. Hämeenlinna s Wright, Georg Henrik von Humanismi elämänasenteena. Otava, Helsinki s Zilliacus, Henrik "Bysantiska perspektiv" [ Montesquieu, Gibbon]. Nya Argus vol. 28, nro S "Thukytides och vår tid". Finsk tidskrift vol S "Renässans för antikintresset". Nya Argus vol S "Humanistisen sivistystradition puolesta" (Puhe Svenska Normallyceumin satavuotisjuhlassa ). Suomen Sana vol. 23. Porvoo S "Främling och gästvän". Hellener och barbarer - Henrik Zilliacus. Söderström & C:O Förlags Ab, Helsingfors S ARKKITEHTUURI, TEKNIIKKA 118. Aalto, Minna "Antiikin roomalaiset terassipyhäköt ja puutarhat renessanssin ihanteena". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Arkkitehtuurin historian perusteet. Antiikki. Teknillinen korkeakoulu, Espoo Erelä, Kristiina "Antiikin roomalainen villa ja sen uudelleentulkinta renessanssiaikana". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Forss, Bengt "Fsementti - antiikin sideaine uudessa muodossa". Rakennusteollisuus vol. 21, nro S , Gudmundsdóttir, Steinunn "Atriumtalo ja lukujen arkkitehtuurin inspiraation lähteenä". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Hulden, Bjarne "Hitsauksesta hienomekaniikkaan. Antiikin tekniikkaa". Tiede 2000 nro S

12 124. Högström, Hilkka "Roomalaisen rakennustekniikan ja sisätilan muuntuminen myöhäisantiikin aikana". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Issar, Arie S. "Olipa kerran Sumerissa...". (Vesi vanhoissa tarustoissa ja nykyaikaisen vesistötieteen eli hydrologian synty). Unesco-Kuriiri vol. 10, nro S Kallio, Rakel "Toivo menneisyydessä". Synteesi vol. 12, nro S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Jalosta yksinkertaisuudesta: kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista - Johann Joachim Winckelmann Karjalainen, Riku "Uusklassismin roomalaisia tilatyyppejä". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Kivimäki, Sari "Antiikin roomalaisen arkkitehtuurin piirteitä renessanssin Rooman palatseissa". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Koponen, Anu "Antiikin seinämaalaukset ja niiden uudelleen löytyminen". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Laitinen, Anne "Etruskilais-roomalainen temppeli. Vitruviuksen, renessanssin ja uusklassismin tulkintoja". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Lilius, Henrik "Några antik inspirerade renässanstak i Rom". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Lindberg, Fredrik "Forum. Idealtyp och varianter". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Maula, Erkka "Meridiaanimittaukset Torniojoelta Niilille". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Merimaa, Erkka "Napolin asemakaavalliset pääpiirteet ja kreikkalainen asemakaava". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S

13 135. Mikkola, Juulia "Antiikin roomalainen vuokratalo ja rakennustyypin jatkuvuus". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Niemi, Antti J. "Vanhat kielet ja uusi tekniikka". (Teknisen terminologian perustaminen antiikin kieliin ja suomen teknisen terminologian ominaispiirteet). Kanava vol. 25, nro S Putkonen, Vesa "Antiikki ja barokki - arkkitehtuurin yhteisiä piirteitä". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S Saarikko, Heimo "Atomin historiaa - atomihypoteesi". Dimensio vol. 61, nro S Sadeniemi, Matti Metriikkamme perusteet ja sovellutusta moderneihin ja antiikin mittoihin. Grundlagen der finnischen Metrik mit Anwendung auf moderne und antike Versmasse. SKS, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro s Sanaksenaho, Matti "Pantheon ja sen jälkivaikutus". Rooma. Antiikin arkkitehtuuri ja sen jälkivaikutus. Seminaariesitelmiä Toim. Liisa Kanerva. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 14. Teknillinen korkeakoulu, Espoo S ELOKUVA, KUVATAIDE, MUSIIKKI, TEATTERI 141. Heikinheimo, Markku Urkutaiteen historia 1. Urkujen ja urkumusiikin historia antiikista 1700-luvulle. Sibelius- Akatemian koulutusjulkaisuja nro 4. Markku Heikinheimo & Sibelius-Akatemia, Helsinki s Kallio, Rakel "Toivo menneisyydessä". Synteesi vol. 12, nro S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Jalosta yksinkertaisuudesta: kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista - Johann Joachim Winckelmann Kantola, Janna "Menneen maailman supermies. Disneyn Herkules-elokuva Herakleen myytin tulkintana". Peili vol. 19, nro S "Myyttinen rakkaus. Disneyn Herkules'n merkilliset teot". Tyyris Tyllerö vol. 20, nro S. 9-10, Knuuttila, Jarna "Kyborgi-isä ja oidipuksen kirous". (James Cameronin Terminaattori -elokuvat ja isyys). Naistutkimus vol. 11, nro S

14 146. Lyyjynen, Maila Hugo von Hofmannsthalin antiikkinäytelmät. Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Miettinen, Jukka O. "Ganymedeksen renessanssi. Antiikin myyttisen poikahahmon paluu keskiajan jälkeen taiteeseen ylevöitti homoseksuaalisuuden hetkeksi". Seta nro S Oksala, Teivas "Teatterikriitikoiden antiikkiasenteista". Kanava vol. 18, nro S Räsänen, Heini "Suomalaisteatteri antiikin pauloissa. Ylevyyttä, kunnioitusta, ymmärtämättömyyttä, uskalluksen puutetta?" (Antiikin näytelmät suomalaisteattereiden ohjelmistoissa). Teatteri vol. 46, nro S "Dallas, Dynastia ja Twin Peaks suoraan antiikista". (Sarjafilmien pohjautuminen antiikin peruskertomuksiin). Teatteri vol. 46, nro S Saarela, Pekka "Klassisismi ja isänmaa. Antiikin esikuvallisuus ja sivistyksen sankaruus taiteissa". Hyöty, sivistys, kansakunta. Suomalaista aatehistoriaa. Toim. Juha Manninen ja Ilkka Patoluoto S Saijonmaa, Arja "Katharsis Kakoyannisin ja Theodorakisin Elektrassa". (Mikis Theodorakisin elokuvamusiikki Michalis Kakoyannisin elokuvassa Elektra). Synteesi vol. 12, nro S Salmi, Hannu "Kaikkien aikojen draama. Raamattu- ja antiikkispektaakkelien (yli)historiallisuudesta". (Historiallisista spektaakkelielokuvista, mm. Quo vadis, Ben-Hur, Rooman Valtakunnan tuho ja Pompeijin viimeiset päivät). Filmihullu nro S "Historiakuvan ongelma elokuvassa - 50 ja 60-luvun amerikkalaiset raamattu- ja antiikkispektaakkelit". Historiallinen aikakauskirja vol. 88, nro 3. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Spektaakkeli monumenttina. Historiallisuuden merkkejä 50- ja 60-luvun antiikkispektaakkeleissa". (Spektaakkelielokuvat ja niiden mainonta). Filmihullu nro S "Musiikin eeppinen ekspansio. Musiikki ja historiallisuuden vaikutelma Hollywoodin antiikkispektaakkeleissa". Lähikuva nro S , Saunio, Ilpo "Etiopian musiikki. Suuri linja antiikista nykypäivään". Musiikin suunta vol. 8, nro S Simonsuuri, Kirsti "Sfinksi porttien takana. Kreikkalaista tragediaa modernilla näyttämöllä". (Antiikin tragedioiden moraalifilosofia). Teatteri vol. 46, nro S Sinisalo, Antero, Puutarhataiteen historian perusteet. Luennot Toim. Maunu Häyrinen. Viherympäristöliiton julkaisuja 6. Viherympäristöliitto ry, Helsinki s. 14

15 160. Varis, Tapio "Kuvataide ja mediatiede". (Tieteen, taiteen ja medioiden suhteista; kehityskaari antiikin retoriikasta nykyajan sähköiseen viestintään). Tiedepolitiikka vol. 18, nro S Vesterinen, Manna "Kuule syrakusalainen, minäkin oppisin mielelläni nuo liikkeet! Antiikin tanssin tutkija etsii aerobicin ydintä". Tanssi vol. 19, nro S FILOSOFIA, AATEHISTORIA, POLIITTINEN HISTORIA 162. Hietela, Marjatta "Antiikin esimerkit Pareton eliittiteorian tukena". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Hintikka, Jaakko Tieto on valtaa ja muita aatehistoriallisia esseitä. WSOY, Porvoo s Huovinen, Lauri "Antiikin vaikutuksesta Niccolò Macciavellin ajatteluun". Historiallinen aikakauskirja vol. 48, nro 1. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S "Latinalainen ja kansankielinen terminologia renessanssin poliittisessa ja filosofisessa kirjallisuudessa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Huuskonen, Ilmari "Antiikin idut (Filosofian kehityksestä ja uskonnottomuudesta). Vapaa-ajattelija vol. 42, nro S Kemiläinen, Aira "Valistuksen ja patriotismin suhde antiikkiin". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Ketonen, Oiva Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. Neljäs painos. WSOY, Juva s Kivimäki, Iiris "Oikein vai väärin? Filosofi hoitaa etiikkansa hukannutta nykyihmistä antiikin menetelmillä". (Haastatteluja filosofiasta psykoterapiana). Kotilääkäri nro S Knuuttila, Heikki "Filosofisten perususkomusten murroksista". Vartija vol. 108, nro S Kunnas, Tarmo "Nietsche ja antiikki". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Manninen, Juha 15

16 "Praksiksesta poiesikseen. A.F. Soldan eli 'työn folosofian' alkuja Suomessa". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Ojala, Raija "Kuinka Jaska Jokusesta tuli olympolainen. Keskustelu arkkityypeistä astrologin kanssa". Teatteri vol. 46, nro S Saarinen, Esa Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. WSOY, Porvoo s Salminen, Hannele ja Väänänen, Jouko "Logiikka". (Logiikan kehitys antiikista sumeaan logiikkaan). Tiede 2000 vol. 14, nro S Sihvola, Juha "Ajankohtainen Aristoteles". Kanava vol. 22, nro S Simonsuuri, Kirsti "Platon renessanssin estetiikassa. Joitakin näkökohtia". Renessanssin estetiikka. Suomen Estetiikan Seuran vuosikirja. Toim. Jyrki Aroalho, Maija Lehtonen ja Hannu Riikonen. Gaudeamus, Helsinki S Thesleff, Holger "Aatehistoriallisia kommentteja antiikin jälkivaikutuksesta". Historiallinen arkisto vol S "Platon, Popper and platonism". Nya Argus S Tigerstedt, E.N. The decline and fall of the neoplatonic interpretation of Plato. An outline and some observations. Helsinki s Virrankoski, Marjatta Paluu kosmokseen? Antiikin kosmologinen maailmankuva ja sen yhteys nykyiseen kosmologiseen maailmankuvaan. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston filosofian oppiaine. Turun yliopisto, Turku Väyrynen, Kari "Die dialektische Rechtmäßigkeit der Naturordnung und der Mensch. Die Politisierung der Gegensatzlehre bei Heraklit". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60- vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Währn, Tor Källorna till vår världsbild. Den filosofiska tankevärlden genom tiderna. Währnå, Esbo s. KIRJALLISUUS 184. Airaksinen, Mikko 16

17 "Antiikki sarjakuvissa". (Mm. sarjakuvasarjoissa Asterix ja Alix). Tyyris Tyllerö nro S Alanen, Yrjö J. E. "Runebergin runo 'Chrysanthos'". Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol S. 1-11, Ilm. ruotsiksi: Modermåls lärarnas föreningens årsskrift S Andersson, Håkan "Antika motiv i Rabbe Enckells lyrik ". Horisont nro S "Rabbe Enckells Agamemnon. En studie i ett lyriskt drama". Historiska och litteraturhistoriska studier vol S Myös sarjassa: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland vol Anhava, Tuomas "Haavikko ja antiikki". Parnasso vol S Antila, Leena Antiikin teemoja Viktor Rydbergin lyriikassa. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Appelqvist, Hj. "Euripides Hippolytos, en antik förebild i Runebergs Leontes". Skrifter utgivna av Svenska litteraturssällskapet i Finland vol S Arti, V. "Antiikkiset runomitat suomenkielessä". Valvoja-Aika vol S Barck, B.O. "Den siste hellenen. En studie i Emil Zilliacus' diktning". Svensk litteraturtidskrift. Lund S Myös teoksessa Ansikter och möten - P.O. Barck. Borgå S Blanck, Anton "Om Creutz' 'Daphne'". Skrifter utgivna av Svenska litteraturssällskapet i Finland vol S Castrén, Gunnar "Vår finska Sapho" [Catharina Charlotta Swedenmark]. Euterpe S "Friedrich Hebbel, Herodes och Mariamne". Studier och kritiker - Gunnar Castrén. Helsingfors S "Antole France. Sur la pierre blanche". Studier och kritiker - Gunnar Castrén. Helsingfors S "Emil Zilliacus' bidrag till Euterpe". Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schild, Helsingfors S Düring, Ingemar "Boken om äpplet" [Anonyymi Aristoteleen nimiin pantu teos 1200-luvulta]. Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schildt, Helsingfors S Ehnmark, Erland "Fjalar och Oidibus" [Runeberg]. Ord och bild vol S Myös teoksessa Processen mot Sokrates och andra studier - Erland Ehnmark. Lund S

18 "Leontes och Prometeus" [Runeberg]. Ord och bild vol S Myös teoksessa Processen mot Sokrates och andra studier - Erland Ehnmark. Lund S Elo, Tuulikki "Antiikki Pentti Saarikosken tuotannossa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Engelberg, Rafael "Homerostutkimus ja Kalevala". Helsingin Sanomat nro F[orsman], K[aarlo] "Theokritos ja hänen jäljittelijänsä. Katsaus idylli-runouden historiaan". Liite vuosikertomukseen Hämeenlinnan lysee. Kertomus lukuvuodesta Toim. K.O.Lindeqvist. Hämeenlinna s Forsström, Axel "Kellgren och Horatius". Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland vol S Frenckell-Thesleff, Greta von "En Sappho rediviva i femtonhundratalets Venedig" [Gaspara Stampa]. Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schildt, Helsingfors S Gummerus, Herman "Spengler och den antika kulturen". Historisk Tidskrift för Finland vol Gustafsson, F. "Runebergs afhandling om den tragiska koren". Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland vol S "Runebergs klassiska studier. En öfverblick". Hufvudstadsbladet nro Haavio, Martti "P. Mustapään tunnustusten päivä". Keskisuomalainen nro "Viimeinen luento [antiikki P.Mustapään tuotannossa]. Parnasso vol S Myös teoksessa Puheita ja kirjoitelmia Martti Haavio. Toim. Aale Tynni. Porvoo S Hamon, A. "Antiken, Molière och Bernhard Shaw". Finsk Tidskrift vol S Heikel, I.A. "En grekisk dikt af J.L.Runeberg". Joukahainen nro S Heininen, Anja The O Neillean Electra drama compared to its Greek predecessors. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Heino, Aarre Uuno Kailas ja antiikki. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki s.a Heino, Eero 18

19 Baccus Suomen kirjallisuudessa kustavilaisesta ajasta kotipolton kieltämiseen. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis A 27. Tampereen yliopisto, Tampere s Hirn, Yrjö "Attityder och schaldanser. En episod in antiksvärmeriets historia" [Mme de Staël, Henriette Hendel-Schütz]. Episoder - Yrjö Hirn. Suom. L. Onerva. Helsingfors S "Asenteita ja huntutansseja. (Eräs episodi antiikin ihailun historiasta)" [Mme de Staël, Henriette Hendel-Schütz]. Episodeja - Yrjö Hirn. Suom. L. Onerva. Helsinki S "Kungarne på Salamis". Runeberg-gestalter. Strödda studier -Yrjö Hirn. Helsingfors S Hollo, J. "Kalevala ja Ilias". Helsingin Sanomat nro Holmberg, Olle "En bortglömd Bellmansdikt. Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schildt, Helsingfors S Itkonen-Kaila, Marja "Aisopoksen perintö". Parnasso S Jäkel, Siegfried "Euripideische Handlungsstrukturen in der Samia des Menander". Arctos S "The Bacchae of Euripides and the Penthasilea of Heinrich von Kleist". Power and Spirit. Toim. Siegfried Jäkel. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, osa 199. Turun yliopisto, Turku S Kahima, Kalevi "Ensimmäinen suomalainen Homeros". Bibliophilos S Kaimio, Maarit "Sanan ja sävelen ykseys". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S Kajanto, Iiro "Shakespeare ja yhteinen kansa". Uusi Suomi nro "Kaksi vuosituhatta paimenrunoutta". Uusi Suomi nro "Antigone-taru Brechtin ja Anouilhin näytelmissä". Parnasso vol S "Asterix ja hänen maailmansa [Goscinny & Uderzo]". Antiikista Asterixiin - Iiro Kajanto. Porvoo S "Brecht, politiikka ja taide". Uusi Suomi nro

20 "Eliotin klassinen aines". Uusi Suomi nro Kemppinen, Jukka "Kieli kuuntelee" [Catullus]. Parnasso S Kerkkonen, Karin "Kungarne på Salamis. Några reflexioner kring problemställningen" [Runeberg]. Finsk tidskrift vol S Konkka, Juhani "Nykyaikaisen pakinan kaukaisia esikuvia. Aristofaneen komediat ja Lukianoksen satiirit. Jousimies S Koskelainen, Jukka "Antiikin ja arojen kaikuja. Osip Mandelstam". (Venäläisen runoilijan tuotanto). Nuori voima nro S Koskenniemi, V.A. "Sophus Michaëlis: Hellener og Barbar". Kirjoja ja kirjailijoita 1 - V.A.Koskenniemi. Porvoo S "Eino Leinon 'Räikkö räähkä'. Eräs suomalainen Ephialtes-aihe". Aika vol S "Georg Brandesin Caesar-elämänkerta". Kirjoja ja kirjailijoita 3 - V.A.Koskenniemi. WSOY, Porvoo S "Eino Leinon 'Räikkö räähkä'". Kirjoja ja kirjailijoita 3 - V.A.Koskenniemi. WSOY, Porvoo S "Kaksi kuninkaanhahmoa. Kuningas Oidipus ja kuningas Fjalar" [J.L.Runeberg]. Uusi Suomi nro "Klassillinen kulttuuri ja klassilliset kielet nuoren Goethen kasvatuksessa". Valvoja- Aika vol S "Viimeinen helleeni. Emil Zilliacuksen elämäntyön muisto". Uusi Suomi nro "Gaius Julius Caesar. Englantilainen romaaniluonnos suuresta roomalaisesta" [Rex Warner]. Filosofian ja runouden rajamailta - V.A.Koskenniemi. Porvoo S "Romaani Ovidiuksesta" [Vintila Horia]. Filosofian ja runouden rajamailta - V.A.Koskenniemi. Porvoo S Koskimies, Rafael "Oidipus-myytti ja Apollonin synty" [R.Enckell]. Uusi Suomi nro "Erään romaanin synty" [Flaubertin Salammbô]. Uusi Suomi nro "The question of Platonism in Shakespeare s Sonnets". Neuphilologische Mitteilungen vol S

21 "Le voyage dans l espace dans 'La tentation de Saint Antoine'" [Flaubert]. Neuphilologische Mittteilungen vol S "Lukeneisuuden osuus Olviretkessä" [Kivi]. Uusi Suomi nro Lagerborg, Rolf "Hapenen saari". Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus H. Schildt, Helsingfors S Lauerma, Matti "Antiikin jälkivaikutus Ranskan 1700-luvun sotilaskirjallisuudessa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Laurila, K.S. "Runebergin taistelu kristinuskosta ja kulttuurista". Suomen Kuvalehti vol S Ett skede i en evig kamp. Striden mellan Runeberg och Stenbäck i idéhistorisk belysning. Helsingfors s Erään ikuisen taistelun muudan vaihe. Runebergin ja Stenbäckin välinen kiista aatehistoriallisessa valaistuksessa. Helsinki s "Eräs kirjallinen kiista Suomessa sata vuotta sitten" [Runeberg, Stenbäck]. Kansanvalistusseuran kalenteri S Lehtonen J.V. "Théophile Gautier och antiken". Festskrift tillägnad Werner Söderhjelm den 26. juli Redaktionskommitté Gunnar Castrén et al. Helsingfors S Lehtonen, Maija "Eino Leino ja antiikki". Kanava vol. 15, nro S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Eino Leinon tie Paltamosta Roomaan: tutkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön - Teivas Oksala Leino, Kasimir "Arvid Järnefeltin 'Titus', sen historialliset päähenkilöt ja ranskalaiset edeltäjät. Näyttämötaide vol S Lilius, Carl-Gustaf "Äntligen Pound". Nya Argus vol S Lindberger, Örjan "Pär Lagerkvistin rukous Akropoliilla" [Myös Renan]. Vaihtoehtoja luvun ruotsalaista kirjallisuudentutkimusta - Toim. Magnus von Platen. Suom. Irmeli Niemi. Porvoo S Linkomies, Edwin "Oksasen [August Ahlqvist] kommat ja Martialis". Kirjoittanut Edwin Flinck. Aika vol S Keisari Augustus ja Rooman perintö. Helsinki s "Eino Leinon 'Tarquinius Superbus'". Keisari Augustus ja Rooman perintö - Edwin Linkomies. Helsinki S

22 "Kreikkalais-roomalaisia aiheita kirjallisuudessa" [Cajander, Järnefelt, Leino, Koskenniemi]. Keisari Augustus ja Rooman perintö - Edwin Linkomies. Helsinki S "Sofokleen Antigoneen johtoaate" [Snellmanin ja Runebergin kiista]. Muinaisuuden näköaloja - Edwin Linkomies. Helsinki S "Runeberg ja antiikki". Valvoja vol S "Runeberg och antiken". Historiska och litteraturhistoriska studier vol S Myös sarjassa: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland vol Lintinen, Jaakko Dionysos-myytin arkkityyppiset kuvat T.S.Eliotin, Eeva-Liisa Mannerin ja Paavo Haavikon lyriikassa. Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Lundmark, Bob ja Fjellner, Anders "Samernas Homeros". Samefolket nro S , Lydén, Roland "Vergilius och Creutz' 'Atis och Camilla'. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland vol S Långfors, Arthur "Gustave Flaubert ja Pyhän Julianuksen legenda". Valvoja vol S Malmgren, Olle "Mytens läkedom. Analys av Rabbe Enckells dikt Oidipus vid havet". Horisont vol. 29, nro S Malmi, Paula P.Mustapää ja antiikki. Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Manner, Eeva-Liisa "Oidipus hämärässä". Parnasso vol S Ilm. ruotsiksi: "Oidipus i skymningen", Horisont vol. 14, nro S Matson, Alex "Meidän aikamme Odysseus 1-2." [Joyce]. Sininen kirja vol Osa 1: s , osa 2: s Mattila, Pekka "Prometheus-symbolin asema V.A.Koskenniemen runoudessa". Valvoja vol S "Klassillisten vesiteiden takaa". Kolme V. A. Koskenniemen runoa". Runoilijan monet kasvot: kirjoituksia V. A. Koskenniemestä. Sarja A, vol. 13. Toim. Kerttu Saarenheimo. Kirjallisuuden ja musiikkitieteen laitos, Turun yliopisto, Turku S Mustanoja, Tauno "Shakespeare, Ovidius ja kuoleman kuu". Helsingin Sanomat nro "Shakespearen arvoitukselliset sonetit". Sonetit - William Shakespeare. Suom. Aale Tynni. Porvoo S

23 280. Nervander, E. "En skaldinna i Finland på 1770-talet [Catharina Charlotta Swedenmark]". Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland vol. 56. S Niemi, Irmeli "Minä voin sanoa 'ei' kaikelle mistä en pidä. Jean Anouilhin Antigone". Nykydraaman ihmiskuva - Irmeli Niemi. Helsinki S Nilsson, A. "Svensk romantik. Den platonska strömningen [Franzén]". Lund S Numminen, Paavo "Apuleius ja Kivi. Kultainen aasi eurooppalaisena romaanina". Suomalainen Suomi vol S Nyytäjä, Outi "Aristoteles - ajan herra" (Aristotelinen dramaturgia). Teatteri vol. 46, nro S Oinonen, Yrjö "Eino Leinon 'Bellerophon'". Kultanummi. (Aleksis Kivi -seuran juhlajulkaisu, Otto Mannisen muistolle omistettu). Otava, Helsinki S Oksala, Päivö "Horatiuksen kevätoodin sanoma ja sen kaikuja Pohjolassa. Eräs 50-vuotismuisto" [Koskenniemi, A.Jännes]. Valvoja vol S "Suomalaisen heksametrin alkuvaiheita. Verba docent". Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia vol S "Antiikin vaikutuksesta Suomen runouteen". Valvoja vol Ilm. ruotsiksi: "Antikens inflytande på Finlands diktning". Eranos vol. 59. Stockholm S "Antiikki P. Mustapään runoudessa". Parnasso vol S Oksala, Teivas "Antiikin kirjallisuus". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S "Kreikan kirjallisuus". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S "Rooman kirjallisuus". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S "Horatius, lyyrikko - kriitikko". Kirjallisuuden tutkijain seuran vuosikirja vol S "Eino Leinon Helkavirret ja antiikin myytit". Taiteen monta tasoa. Tutkielmia estetiikan, kirjallisuus- ja teatteritieteen aloilta. (Professori Maija Lehtosen juhlakirja Toimituskunta: Timo Tiusanen, et al.). SKS, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. Helsinki S "Korkeasta tyylistä. Ota kirjoittaessasi mittaa Platonista ja muista klassikoista". (Peri hypsus-teos). Kanava vol. 12, nro S

24 "Eino Leinon tie Paltamosta Roomaan. Tutkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön". Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro 442. SKS, Helsinki s "Catullusta Kemppisen tapaan: mitattomasti". Kanava vol. 17, nro S Kirja-arvostelu; arvosteltu teos Kaikki runous - Gaius Valerius Catullus "Horatiusta runomittaan ruotsiksi ja suomeksi". Kanava S "Kuoliko Horatius todella 2000 vuotta sitten?". Kanava vol. 20, nro S Myös teoksessa Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Palmén, Erkki "Ut pictura poesis". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S Patama, Seija-Riitta Medeia-aihe näytelmäkirjallisuudessa. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Pekkanen, Tuomo "Horatius antiikin ja keskiajan kirjallisuudessa". Antiikin asialla. (Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja). Oulun Historiaseura ry, Oulu S "Parodia keskiajan latinankielisessä kirjallisuudessa". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Pänkäläinen, Jouni "Turms kuolemattomasta antiikkia käsittelevänä historiallisena romaanina". Hovikulttuuri, manierismi, Mika Waltari - tutkimuksia taiteesta ja taiteilijoista. Toim. Jussi Välimaa. Studia Historica Jyväskyläensia, vol. 34. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä S Pöytsiä, Helena Antiikki modernissa lyriikassa. Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki Rancken, Gunnar "Huomioita Oksasen [August Ahlqvist] elegismittaisten runojen ja kompien aiheista ja rakenteesta". Virittäjä vol S "Lisää Oksasen [August Ahlqvist] runojen esikuvista ja niiden aiheiden elämästä". Virittäjä vol S "Anakreon ja anakreonttinen runous Suomessa 1. Aika ". Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol. 2. SKS, Helsinki S "Minkä mitäkin Oksasen [August Ahlqvist] runoudesta". Virittäjä vol S "Anakreon ja anakreonttinen runous Suomessa 2. Aika ". Juhana Fredrik Granlund ynnä muita tutkielmia. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja vol. 4. SKS, Helsinki S

25 "L.H. von Nicolay faabeliseppona". Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja nro 8. (Juhlakirja V.A.Koskenniemen täyttäessä 60 vuotta ). SKS, Helsinki S Faabelien elämää Suomessa. (I. Johdanto ja profaanikirjallisuutemme faabelielämää Ruotsi-Suomen aikana). Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Tampere s. [Erit. luku IV: "Vertaileva yhteenveto ja loppukatsaus". S ] "Eräs Suomen Aisopos, H.E. Hornborg ( )". Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja nro S "J.J. Wecksell faabeli- ja satuseppona". Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja nro S Zachris Topeliuksen kuvakielestä ja faabeleista. (Sanamies runokuvien viidakossa ja faabelien tarhassa). Acta Universitatis Tamperensis. Tampereen yliopisto, Tampere s. [Erit. luku VI. "Faabelikirjallisuuden vaikutus Topeliukseen ja hänen omat sen alan antimensa". S ] "Abraham Poppiuksen runojen faabeliaiheista". Sananjalka nro 10. (Juhlakirja Niilo Ikolalle hänen täyttäessään 85 vuotta ) S Rein, Edv. "Antiikkisia lainoja Oksasen [August Ahlqvist] runoudessa". Virittäjä vol S Riikonen, Hannu "Huomioita antiikin jälkivaikutuksesta länsimaiseen kirjallisuuteen". Antiikin kirjallisuus ja huomioita sen jälkivaikutuksesta. Ylioppilastuki ry, Helsinki S "Longinus" eräiden 1900-luvun kriitikkojen käsityksissä. Laudatur-tutkielma Helsingin yliopistossa. Helsinki "Luonto antiikin näkökulmasta". (Vergilius, Georgica - Maanviljelijän työt, toim. Teivas Oksala). Kanava S "Piirteitä antiikin välittymisestä Euroopan kirjallisuuteen". Monisteita 9. Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, Jyväskylä S Die Antike im historischen Roman des 19. Jahrhunderts. Eine literatur- und kulturgeschichtliche Untersuchung. Väitöskirja. Suomen Tiedeseura, Helsinki s "Torquato Tasson horatiaaninen oodi Ad nubes". Antiikin jälkivaikutus. Historiallinen arkisto vol. 73. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki S Antiikin kirjallisuus ja Karl Marxin kuvakieli. Turun yliopiston kirjallisuuden ja musiikkitieteen laitoksen julkaisuja. Sarja A, nro 4. Turun yliopisto, Turku s "Antiikin vaikutuksesta kirjallisuuteen". Antiikin kulttuurihistoria. WSOY, Porvoo S "Iltaruskon Rooma. V. A. Koskenniemen esseekokoelma Roomalaisia runoilijoita". Kurkiauran varjo. Esseitä V. A. Koskenniemestä. Toim. Touko Siltala. WSOY, Porvoo S

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS

LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS Muokkaa Tyylikaudetalaotsikon perustyyliä napsautt. TYYLISUUNTA kulttuurihistorian kuvaus eri aikakausien taiteesta Kuvaa kirjallisuuden ilmaisutavoissa ja sisällöissä havaittavia

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Kirjeen takana Reino Rinteen kaksi muistilappua Väinö Katajasta. h 3 07.05.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle.

Kirjeen takana Reino Rinteen kaksi muistilappua Väinö Katajasta. h 3 07.05.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle. 1 KANSIO H KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ ARVI A. KARISTON KIRJEET REINO RINTEELLE h 1 19.04.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle. h 2 20.04.1946 Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karisto / Arvi

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 774,89 Salaojitus T2013-10012 5583,45 Yhteensä 6358,34 Valtaojitus T2013-10009

Lisätiedot

Puheiden lähteet Turun yliopisto

Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheet Rehtori vuosi na 1922-1924 Virkkunen, A.H. 1925-1928 Kosken-niemi, V. A. 1929 Puheiden nimet Lähde Turun yliopiston lukuvuoden avajaiset 5. IX.1929. Rehtorin avajaispuhe.

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

Kirjallisuudenhistoriaa pikakelauksella

Kirjallisuudenhistoriaa pikakelauksella Kirjallisuudenhistoriaa pikakelauksella Länsimaisen kirjallisuuden aika- ja tyylikaudet antiikista postmodernismiin julkeaa yleistämistä ja yksinkertaistusta Antiikki (600 ekr. 400 jkr.) Kreikan ja Roman

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Suomennoskirjallisuuden historia I. Toimittaneet H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki ja Outi Paloposki

Suomennoskirjallisuuden historia I. Toimittaneet H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki ja Outi Paloposki Suomennoskirjallisuuden historia I Toimittaneet H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki ja Outi Paloposki SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI 2007 Sisällys Esipuhe 9 Toimitusperiaatteista 12

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA nimi kort la aamu la ilta su aamu su ilta Akseli Heino ÅSK - erävoittopalkinnot erävoittajapalkinnot lähetti lähetti Anders Nordquist Aui II #PUUTTUU! käännöstark #PUUTTUU!

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS 25.4.2015 TURUSSA TURUN VALPAS JYVÄSKYLÄN JALO HELSINGIN HERO VANTAAN WANKAT # # # # 3 Henrik LEINO 6 Mads KNUDSEN 4 Niklas HEISVAARA 2 Lari-Pekka LARJOLA 4 Viktor TIMOFEEV

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Saunavaaran Halosia 1 (6)

Saunavaaran Halosia 1 (6) Saunavaaran Halosia 1 (6) 1. Entbacka, Anna Magdalena, * Esse 5.2.1805 oo Petter Skutnabba 1 child of No. 1 Entbacka, Anna 2. Skutnabb, Maria Lovisa, * Juva (Kangais 4) 19.10.1832, + Kontiolahti 1.9.1882

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite )

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite ) KASIKIRJOITUSARKISTO ARKISTOLUETTELO A 1 Arkistokaavan mukaan pysyvasti Kupiaisen kokoelma 1 Unto Kupiaisen osaan lisatty aineisto : Bc Puheet, esitelmat, luennot ; Be Paivakirjat ja muistiinpanot ; BI

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

HIRVI. SML hirvi (4+6 laukausta 100m) Yleinen, naiset, nuoret, ikämiehet, tervaskannot

HIRVI. SML hirvi (4+6 laukausta 100m) Yleinen, naiset, nuoret, ikämiehet, tervaskannot HIRVI SML hirvi (4+6 laukausta 100m) Yleinen, naiset, nuoret, ikämiehet, tervaskannot Hirvi kokonaistilanne TYPE sarja seura paras_hirvi Sum of paras_hirvi Mikko Salonen yl. NUMM. EM 82 82 Jouko Rasehorn

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np 1 14 Jukka Viljanen Jaakko Viljanen LapUA/LapUA PRP.fi

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot