Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokoustiedot Aika Torstai, klo 17:00-18:49 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Ukkonen Osmo, puheenjohtaja Koivikko Jyrki, varapuheenjohtaja Berndt Rauni, jäsen Hölttä Elina, jäsen Kontunen-Karhula Katri, jäsen Paukku Markku, jäsen Rautiainen Sari, jäsen Rusakko Susanna, jäsen Strengell Janne, jäsen, klo 17:03-18:49 Tarkiainen Samuel, jäsen Kontturi Helen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Siekkinen Virpi, sivistystoimen johtaja/esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Manninen Seija, kasvatus- ja opetusjohtaja Mikkonen Niko, nuorisovaltuuston edustaja Vartiainen Pirjo, varhaiskasvatusjohtaja, klo 17:00-17:46 Pylkkänen Hanna-Kaisa, rehtori, klo 17:05-17:37 Poissa Pöyry Pekka, jäsen Teittinen Sari, jäsen Tikkanen Petri, jäsen Nykänen Heikki, kaupunginhallituksen edustaja Laitsaari Matti, kansalaisopiston rehtori

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Osmo Ukkonen Tiina Turunen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Rauni Berndt Elina Hölttä Pöytäkirjan nähtävilläolo Sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, Mikkeli) johdon sihteeri Tiina Turunen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 3 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa 4 / 4 Otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset 5 / 5 Ilmoitusasiat 6 / 6 Liite 1-3 Mikkelin perusopetuksen laatuhanke / 7 Liite 4 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna / 8 Untuvikot-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän tilanne elokuussa 2015 alkavalla toimintakaudella 9 / 9 Liite 5 Lukiokoulutuksen opiskelijapaikat syksyllä 2015 alkavassa koulutuksessa 10 / 10 Mikkelin kaupungin osallistuminen Itä-Suomen lukioista maailmalle -hankkeeseen 11 / 11 Liite luokkien oppilaiden koulupaikan määräytyminen lukuvuonna / 12 Liite 7 Esitys Pellosniemen koulun lakkauttamisesta 13 / 13 Liite 8 Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennuksen toteutusta koskeva yhteistyösopimus vuodelle / 14 Liite 9 Koulutilojen ulosvuokraushinnat alkaen 15 / 15 Liite 10 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2015 käyttösuunnitelma

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Rauni Berndt ja Elina Hölttä. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3 kerros) viimeistään tiistaina Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kasvatus- ja opetuslautakunta Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa Hallintosäännön 18 :n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Niko Mikkosen ja hänen varalle Pape Purhonen. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustajaksi merkitään Niko Mikkonen ja varalle Pape Purhonen. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Janne Strengell saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:03. Tiedoksi Nuorisosvaltuuston edustaja, varaedustaja, puheenjohtaja ja sihteeri

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Kasvatus- ja opetuslautakunta Otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset 3/ ; Päätös Arja Niemisen ottamisesta koulusihteerin määräaikaiseen toimeen ajaksi , sijoituskouluna Päämajakoulu 7/ ; Päätös Rauni Torniaisen ottamisesta koulusihteerin määräaikaiseen toimeen ajaksi , sijoituskouluna Tuppuralan koulu Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan kasvatus- ja opetusjohtajan tekemiin päätöksiin. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Kasvatus- ja opetuslautakunta Ilmoitusasiat Sivistystoimenjohtaja 95/ Päätös Heidi Juutin ottamisesta päivähoidon ohjaajan virkaan alkaen, sijoituspaikkana perhepäivähoito Mikkeli 4. Kasvatus- ja opetusjohtaja 321/ Päätös Sarita Virtasen ottamisesta koulukuraattorin virkaan alkaen toistaiseksi. Kaupunginhallitus 4/ Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan tekemiin päätöksiin. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 5100 / 2012 Mikkelin perusopetuksen laatuhanke Valmistelijat: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen p ja rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen p Mikkelin kaupungin perusopetus on saanut opetuksen laadun kehittämiseen kaksi avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille ja Hankerahan käyttöoikeutta jatkettiin vuoden 2014 loppuun. Avustukset olivat suuruudeltaan ja Avustus jaettiin perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönottamiseksi ja laatukriteerityön vahvistamiseksi. Ministeriö määritti toiminnan tavoitteita seuraavanlaisesti: Perusopetuksen laatukriteerit on työkalu, jonka avulla voidaan tuottaa paikallisen tason tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta. Laatukriteerit on ohjauksen väline, jonka avulla pyritään ohjaamaan perusopetuksen järjestämistä koskevia päätöksiä. Laatukriteerit siis määrittelevät osaltaan, millä perusteilla toimintaa voidaan analysoida ja millaisena toiminnan odotetaan toteutuvan, jotta se palvelisi toiminnalle asetettuja tavoitetta. Kehittämistyön tavoitteena on saada aikaan tarkennettu laadun arviointijärjestelmä tai kehittää edelleen kouluissa järjestelmää, joka soveltuu paikallisiin olosuhteisiin ja opetuksen järjestäjän aikaisempaan laadun arviointityöhön. Laatukriteerit Perusopetuksen laatukriteerit auttavat opetuksen järjestäjiä löytämään omat vahvuutensa ja omat kehittämiskohteensa. Perusopetuksen laatukriteerit on suositusluonteinen työkalu, joka tukee opetuksen järjestäjien yhtenäistä toimintaa. Perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Laatukriteereiden hyödyntäminen auttaa koulujen henkilöstöä, hallintoa ja päättäjiä tiedostamaan toiminnan puutteet ja parantamaan niitä. Laatukriteeristö on johtamisen väline, jonka kautta arvioidaan toiminnan nykytilaa ja kehitetään sitä. Monimutkaisissa paikallisen tason arviointi- ja muutosprosesseissa perusopetuksen laatukriteerit tarjoavat opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille työkalun, joka

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 perustuu tutkimus- ja arviointitietoon sekä voimassa oleviin säädöksiin. Nämä auttavat kouluja arvioimaan ja kehittämään joustavasti paikallista toimintaansa. Tällöin on mahdollista painottaa niitä paikallisia laatukriteereitä, jotka on koettu tärkeiksi perusopetuksen järjestämisessä. Perusopetuksen laadun kehittämiseen ja toteuttamiseen vaikuttavat monin tavoin myös ympäröivän yhteiskunnan talouden tila sekä teknologinen kehitys. Kansainvälistyvässä maailmassa perusopetuksessakin on otettava huomioon suuret ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset. Kestävä kehitys ja monikulttuurisuuden lisääntyminen vaikuttavat kouluelämään. Lasten ja nuorten sosioemotionaalinen kehitys ja hyvinvointi edellyttävät kouluelämän ja opetusympäristön yhteisöllisyyden vahvistamista. Henkilöstön ja oppilaiden yhteinen toiminta lisää me-henkeä, yhdessä laaditut toimintamallit ja yhteistoiminnallinen oppiminen edistävät vuorovaikutusta ja vähentävät koulukiusaamista. Lisäksi oppilaan tukeminen erityispalveluilla on osa laadukasta opetusta. Perusopetuksen laatukriteereiden taustalla on perusopetukselle määritetty sivistys- ja kasvatustehtävä, jota myös tarkastellaan toiminnan tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden näkökulmista. Suomalaisen peruskoulun kehittämisen näkökulmasta ei ole perustelua kiinnittää huomiota pelkästään oppimistuloksiin vaan myös niihin koulun toimintoihin, jotka edistävät ja mahdollistavat tavoiteltujen oppimistuloksien saavuttamisen. Laatukriteeristön tavoitteena on myös tukea opetuksen järjestäjän ja alueen koulujen välistä yhteistyötä oppilaiden oppimista ja kehitystä edistävillä toimintamalleilla. Huomiota kiinnitetään niihin seikkoihin, jotka merkittävästi edistävät oppilaiden ja koko kouluyhteisön oppimisen edellytyksiä. Laatukortit muodostettiin rakenteiden laadusta, johon kuuluu neljä laatukorttia: - johtaminen - henkilöstö - taloudelliset resurssit - arviointi sekä toiminnan laadusta, johon kuuluu yhdeksän laatukorttia - opetussuunnitelman toteuttaminen - opetus ja opetusjärjestelyt - oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - osallisuus ja vaikuttaminen - kodin ja koulun yhteistyö - fyysinen oppimisympäristö - oppimisympäristön turvallisuus - perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta - koulun kerhotoiminta.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Perusopetuksen laatukortit sisältävät kuvausosan, laadun kriteerit ja toimintaa tukevat kysymykset. Jokainen laatukortti sisältää kriteereitä sekä opetuksen järjestäjälle että kouluille. Mikkelin perusopetuksen laatuhanke Tavoite Tavoitteena on lisätä kunnan opetustoimessa opetuksen ja rakenteiden laatua sekä hallinnon että koulujen toiminnassa. Laatutyön lähtökohtana on, että koulujen toiminnan suunnittelun pohjaksi otetaan perusopetuksen laatukriteerit. Laatukriteereiden käyttöönotto toteutetaan Mikkelin perusopetuksessa yhteistyössä Pieksämäen, Savonlinnan ja Ristiinan kuntien opetustoimien kanssa. Vuodesta 2013 alkaen Ristiinan kunta on ollut osana Mikkelin Laatu-hanketta kuntaliitoksen toteuduttua. Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen lukuvuosisuunnitelmien rakenne ja sisältö muokataan yhteneväksi. Suunnitelmat tehdään sähköisesti työstettävään muotoon Wilma-ohjelmalla. Laatuhankkeen aikana lukuvuosisuunnitelmaa täydennetään ja muokataan lainsäädännön ja kaupungin strategian vaatimilla muutoksilla. Koulut kehittävät omaa toimintaansa keskittyen oman koulunsa kannalta tärkeisiin laatukriteereihin. Koulujen toimintaa ja kehittämistyötä esitellään ja arvioidaan auditointikäynnillä. Laatutyön teoriapohjan ja työskentelyn tueksi osallistutaan Jyväskylän yliopiston järjestämään laatukoulutukseen sekä ministeriön järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Toiminnan toteutukseen palkataan kuntien yhteinen koordinaattori sekä kullekin kunnalle oman työnsä ohella toimiva laatuvastaava. Lukuvuonna jokaiselle koululle nimetään laatuvastaava. Mikkeli toimi koordinaattorikuntana. Työskentelyssä huomioidaan eri ryhmien osallisuus järjestämällä neuvottelukunnille kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä koulutus- ja keskustelutilaisuus, rehtoreille koulutus- ja keskustelutilaisuuksia hankkeen etenemisestä ja palautteen saamiseksi sekä laatuvastaaville omat toimintaa ohjaavat ja tuloksia kokoavat tilaisuudet. Tavoitteiden toteutuminen Lukuvuosisuunnitelma Lukuvuosisuunnitelma muokattiin olemassa olevasta vuosisuunnitelmasta yhdessä Pieksämäen ja Savonlinnan

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 12 opetustoimien kanssa. Suunnitelman lähtökohtana olivat valtakunnalliset opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemat perusopetuksen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit ( /okm29.pdf?lang=fi). Lisäksi suunnitelmaan sisällytettiin vuosittaisissa tilastoinneissa tarvittavia perustietoja sekä kuntakohtaisesti tärkeitä kehittämiskohteita. Suunnitelman valmistelussa ja arvioinnissa korostetaan työyhteisön toimintakulttuuria: painopisteinä avoimuus, yhdessä asioista sopiminen ja vastuun jakaminen, osallisuuden lisääminen koskemaan työyhteisön lisäksi myös oppilaita ja vanhempia, tiedottaminen ja oman työskentelyn arviointi ja kehittämistyö. Lukuvuosisuunnitelma otettiin käyttöön lukuvuonna Käyttöönotto edellytti kouluilta Primus oppilas- ja opiskelijahallinto -ohjelman, Kurre 7 opetusjärjestelyiden -suunnitteluohjelman sekä näiden yhteisen www-liittymä Wilman käyttöönottoa. Wilma ja Kurre olivat osalle kouluista vielä uusia ohjelmia, joten tarvittiin kouluttautumista niin Wilman kuin lukujärjestysohjelma Kurren käyttöönottoon. Lukuvuosisuunnitelman käyttöönottoa on arvioitu useampaan kertaan ja sitä on myös päivitetty lukuvuosien välillä varsinkin opetussuunnitelmamuutosten tultua voimaan syksyllä Suunnitelma on koettu hyvin laajaksi ja osin raskaaksikin käsitellä lukuvuosittain, mutta toisaalta se kattaa opetustyössä kaiken tärkeäksi katsotun ja on siten myös perehdytyksen kannalta tärkeä työkalu koulun toiminnan kuvaamisessa ja työskentelyn kehittämisessä. Suunnitelma on nähtävissä Wilman kautta myös kaikille koulun huoltajille ja henkilöstölle, mikä lisää avoimuutta ja tiedonkulkua kodin ja koulun välillä. Keväällä 2012 järjestettiin rehtoreille täydennyskoulutusta lukuvuosisuunnitelman tekemiseen Wilma-ohjelmalla. Lukuvuosisuunitelmat olivat valmiina toukokuussa 2012, joten koulut saivat suunnitelmapohjat käyttöönsä kesäkuusta 2012 alkaen. Laatutyön etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti sekä kouluja että hallintoa ja luottamushenkilöitä. Lautakunnalle uudistettua lukuvuosisuunnitelmaa esiteltiin kesäkuussa Koulut valitsivat syksyllä 2012 oman koulun laatuvastaavan, joka otti tehtäväkseen koulun laatutyön organisoinnin ja osallistui laatuvastaavien tapaamisiin syksyllä 2012 ja jatkossa lukuvuoden

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 13 aikana. Koulujen sitoutuminen toimintaan Työskentelyn suunnitteluvaiheessa kukin koulu sai tehtäväksi pohtia opetuksen laatuun liittyviä kysymyksiä. Koulujen aineistot koottiin yhteen ja niitä käytettiin lukuvuosisuunnitelman sisältöjen suunnittelussa pohja-aineistona. Uudistettu lukuvuosisuunnitelma pohjautuu laatukriteereihin ja suunnitelman laadintavaiheessa koulun henkilöstö perehtyy laatukriteereihin ja sitoutuu kehittämään oman koulunsa laatua eri näkökulmista. Kukin koulu valitsi syksyllä 2012 oman laadunkehittämiskohteensa. Koulu valitsi työtä koordinoimaan laatuvastaavan, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kehittämistyötä yhdessä muun henkilöstön kanssa. Työskentelyä arvioitiin keväällä kouluille tehdyllä auditointikierroksella. Auditointikierros kouluille keväällä 2013 Auditointikierroksen teemoina olivat lukuvuosisuunnitelman sisällön ja rakenteen arviointi sekä sen tekninen toteutus, koulun oma laatutyö, tuenportaiden toteutuminen koulun arjessa, henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja oppilaiden osallistaminen. Koulujen laatutyö Kaikissa kouluissa laatutyöhön valittiin vastuuhenkilö, joka yhteistyössä rehtorin kanssa sopi oman koulun kehittämiskohteen. Kehittämiskohteet olivat sisällöltään ja laajuudeltaan hyvin erilaisia, sillä osassa kouluja työtä oli tekemässä muitakin henkilöitä ja osassa tehtävä oli annettu vain laatuvastaavalle. Koulujen laatuvastaaville järjestettiin kolme kokoontumista, joidenka aiheena olivat laatutyön aloittaminen koulussa, laatutyön eteneminen ja työskentelyn esittely muiden koulujen laatuvastaaville. Lisäksi laatuvastaavat osallistuivat oman koulun auditointiin yhdessä rehtorin ja erityisopettajan kanssa. Koulujen kehittämiskohteet on ryhmitelty tässä sisällön mukaan viiteen ryhmään. 1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Anttolan yhtenäiskoulu: Neuvottelukunnan perustaminen, koulun toiminnan arviointi Haukivuoren koulut: Tiedottaminen ja viestintä Ihastjärven koulu: Kylä koulussa ja koulu kylässä -hanke Rantakylän yhtenäiskoulu: huoltajakysely Vanhalan koulu ja Harjumaan koulu: huoltajakysely

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu Oppilaiden osallistaminen Anttolan yhtenäiskoulu: Oppilaskuntatyö, koulun toiminnan arviointi Hiirolan koulu: oppilaskuntatyön kehittäminen Ihastjärven koulu: koulun blogin kehittäminen Olkkolan koulu: oppilaskuntatoiminnan kehittäminen Rämälän ja Rahulan koulu: oppilaskuntatoiminta, yrittäjyyskasvatus, yhteistyö koulujen välillä Sairilan koulu: oppilaskuntatyö Urheilupuiston koulu: fyysiset oppimisympäristöt 3. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Haukivuoren koulut: tiedottaminen ja viestintä Ihasjärven koulu: Pedagogisen tiedon jakaminen Lähemäki: tiedon jakaminen, opetusmateriaalien jakaminen Moision koulu: luokkakansiot, perehdyttäminen, koulun toimintaympäristön viihtyisyys Olkkolan koulu: oppimisympäristön kehittäminen, turvallisuuden lisääminen Päämajakoulu: laatukriteerien avaaminen opettajakunnalle, hyvien käytänteiden kokoaminen ja jakaminen koulun sisällä Rahulan ja Rämälän koulut: yrittäjyyspedagogiikka koulun arkeen Rantakylän yhtenäiskoulu: koulun laatujärjestelmä, jonka painopisteet vaihtuvat vuosittain 4. Pedagogiset hankkeet JOPO-opetus : Kalevankankaan koulu Yrittäjyyskasvatus: Anttolan yhtenäiskoulu, Rahulan koulu ja Rämälän koulu Tieto- ja viestintätekniikka: Launialan koulu, Urheilupuiston koulu, Lyseon koulu, Lähemäen koulu, Rämälän koulu, Rahulan koulu ja Vanhalan koulu Koulun retkisuunnitelma: Lähemäen koulu Samanaikaisopetus, yhteinen opettajuus, yhteissuunnittelu, yhdessä tekemisenkulttuuri: Otavan koulu, Sairilan koulu, Tuppuralan koulu Palkkitunti opettajien ja luokkien välinen yhteistyö: Peitsarin koulu Integraation toimiminen käytännössä: Urpolan koulu 5. Fyysisen oppimisympäristön kehittäminen Päämajakoulu : Koulun piha-alueen ja liikunta-alueen suunnittelua Urheilupuiston koulu: pienryhmätiloja, oppilaskunnan ylläpitämä välituntialue, koulun piha-alue Olkkolan koulu: oppimisympäristön kehittäminen, turvallisuuden lisääminen

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 15 Kohti tulevaisuuden koulua Auditointikierros osoitti, että jokaisessa koulussa työskennellään vahvasti kehittämismyönteisessä ilmapiirissä ja tavoitteena on toteuttaa uudistuvaa lainsäädäntöä mahdollisimman hyvin. Huolenaiheena nähtiin resurssien niukkuus ja monessa koulussa myös fyysisen ympäristön puutteellisuus niin terveydellisten olojen kuin pedagogisen työskentelynkin kannalta. Opetusteknologiaan tulee panostaa sekä koulutuksen suunnittelussa että välineistön hankinnassa. Uusi opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön syksyllä Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan monenlaista yhteistyötä koulujen ja kotien välillä, koulujen ja päiväkotien välillä sekä koulutusta opetusmenetelmien ja toimintakulttuurin kehittämiseksi. Opetussuunnitelmatyö jatkaa laatuhankkeen pohjalta opetuksen kehittämistä ja tulevaisuuden koulun rakentamista. Mikkelin perusopetuksen laatuhankkeiden kuvaukset, auditointikierroksen teemat ja selvitys Laatu-hankkeen avustuksen käytöstä liitteenä. Perusopetuksen laatuvastaava Hanna-Kaisa Pylkkänen esittelee kokouksessa Laatu-hankkeen tavoitteita ja tuloksia. Laatuhankkeiden kuvaukset, liite 1 Audiointikierroksen teemat, liite 2 Selvitys Laatu-hankkeen avustuksen käytöstä, liite 3 Liitteet 1-3 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin. Merkittiin, että Hanna-Kaisa Pylkkänen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 16 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 422 / 2015 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2015 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, p Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES ( ) perhepäivähoitajia koskevan liitteen :n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen perusteella. Suomen Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Kustannuskorvaus on päätetty pitää vuoden 2014 tasolla. Alle kouluikäinen/koululainen aamiainen, välipala tai iltapala 0,75/0,97 lounas tai päivällinen 1,77/2,31 muu kustannus 1,78/1,78 /päivä Muun kustannuksen osuus muussa, kuin kokopäiväisessä hoidossa, lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen. Kuntaliitto suosittelee, että tavallisimpien erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia korotettaisiin seuraavasti: vähälaktoosinen ruokavalio 5 % laktoositon 0-10 % gluteeniton (keliakia) 30 % maidoton 0-15 % vilja-allergia 5-30 % Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 17 sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä sekä lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista. Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja, kuten huoneiston saneerausta esimerkiksi hoitolapsen allergisuuden vuoksi, kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. hankkimista tai muita vastaavia menoja. Liitteenä Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2015 Suomen Kuntaliiton yleiskirje Liite 4 Ehdotus Lautakunta päättää, että noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista lisäyksellä, että muu kustannus osuus/puolipäivähoito on 0,90 ja pidetään kustannuskorvaukset vuoden 2014 tasolla ajalla Erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvaukset olisivat Suomen Kuntaliiton suositusten mukaiset ja korotukset vuodelle 2015 ovat: vähälaktoosinen ruokavalio 5 %, laktoositon 0-10 %, gluteeniton (keliakia) 30 %, maidoton 0-15 % ja vilja-allergia 5-30 %. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Varhaiskasvatusjohtaja

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 18 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 422 / 2015 Untuvikot-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän tilanne elokuussa 2015 alkavalla toimintakaudella Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, p Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaan Tuppuralan alueen varhaiskasvatuksen yksiköistä vuokratiloissa toimivat Untuvikko-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän lapset sijoitetaan elokuussa 2015 alkaen toisaalle: pienimmät lapset siirtyisivät toistaiseksi Tuppuralassa Tikanpellon päiväkotiin ja Launialan alueen esikoululaiset ja mahdollisesti osa vanhimmista päivähoitolapsista Launialan koulun tiloihin. Varapesän sijoittumispaikan suunnittelu on vielä kesken riippuen siitä, tuleeko yksikkö mahtumaan esimerkiksi Launialan päiväkotiin tai Launialan koululle. Asian tiimoilta on pidetty vanhempainilta marraskuussa Lasten vanhemmat vastustavat siirtoa vedoten Untuvikkojen ja Varapesän tilojen hyvään kuntoon ja hyvään sisäilmaan. Vanhempien edustaja on kertonut toimittaneensa lasten vanhemmilta kirjeen asiasta kasvatusja opetuslautakunnan jäsenille sekä kaupunginvaltuuston jäsenille. Launialan koululla on ollut korjaustarvetta muutamassa tilassa ja kunnostusta on jo tehty ja kesällä tehdään edelleen loput korjaukset. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut ja ottanut kantaa Untuvikot-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän asiaan. Työryhmä suosittaa, että päätös Levypolku 2 ryhmäperhepäiväkotien mahdollisesta siirtämisestä tehdään vasta, kun Launialan koululle suunnitellut korjaukset on tehty ja korjauksiin liittyvä loppupalaveri on pidetty, noin puolen vuoden kuluttua korjauksista eli noin 12/2015. Asiasta keskusteltiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen kokouksessa ja nähtiin, että mahdollinen Untuvikot-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän vuokratiloista toisaalle muuttaminen siirtyisi vuodella eteenpäin syksyyn Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi.

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 19 Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin. Merkittiin, että Pirjo Vartiainen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:46.

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 20 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 5114 / 2015 Lukiokoulutuksen opiskelijapaikat syksyllä 2015 alkavassa koulutuksessa Valmistelija: sivistystoimen johtaja Virpi Siekkinen, p ja toimistosihteeri Päivi Turunen, p Syksyllä 2014 Mikkelin peruskoulujen 9. luokkalaisille toteutetun koehaun perusteella Mikkelin lukioon on ensisijaisella toiveella hakeutunut 230 opiskelijaa (edellisenä syksynä 216). Ristiinan lukioon on hakeutunut 22 opiskelijaa (edellisen syksynä 17). Muihin lukioihin on hakeutumassa yhteensä 11 oppilasta (edellisenä vuonna 29 oppilasta). Näistä osa sijoittuu mahdollisesti 2. toiveella Mikkeliin. Koehaun tulokset Liite 5 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää, että syksyllä 2015 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan oppilaitoksittain seuraavasti: Mikkelin lukio 225 (viime lukuvuonna 235) ja Ristiinan lukio 30 (viime vuonna 36). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 255 (viime lukuvuonna 271). Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Lukiot

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 032 / 2015 Mikkelin kaupungin osallistuminen Itä-Suomen lukioista maailmalle -hankkeeseen Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, p Sivistystoimen johdolle ja lukioiden rehtoreille on tullut sähköpostia Itä-Suomen yhteiseen hankkeeseen liittyen. Hankesuunnittelutyöryhmän puolesta Kuopion lukio-opetuspäällikkö kirjoittaa: "Itä-Suomen kansainvälistymisen osaamiskeskus Tiivistelmä ESR-rahoitushakemuksen tavoitteista ja sisällöistä Kuopion kaupunki yhdessä muiden itäsuomalaisten kuntien kanssa hakee ESR-rahoitusta luodakseen Itä-Suomen kattavan osaamiskeskuksen, joka tarjoaa mahdollisuuden lukioille ja nuorille luoda kansainvälisiä yhteyksiä. Luomalla yhteyksiä lukioiden, nuorten ja työelämän välille parannetaan lukiokoulutuksen työelämätietoisuutta ja vahvistetaan nuorten mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja luoda paikalliselle yrityselämälle mahdollisuuksia rekrytoida kielitaitoisia ja kansainvälisesti suuntautuneita työntekijöitä. Projektin tarvetta on selvitetty Itä-Suomen lukioiden kansainvälisyyssuunnitelmassa (BDO Audiator oy, Seppo Lyyra ). Suunnitelmassa nähtiin merkittävinä kielitarjonnan monipuolisuuden säilyttäminen ja hanketoiminnan edistäminen keskittämällä toiminta yhteiseen hankekeskukseen. Olennainen osa keskusta on Itä-Suomen oppilaitosten yhteinen Venäjä-osaamisen keskus. Haettavalla hankerahoituksella pyritään vastaamaan selvityksessä esiin tulleisiin haasteisiin. Hanke on kokonaisuudessaan uuden konseptin luomista yleissivistävän koulutuksen kentässä. Yksittäisen koulun/toimijan sijaan vastuun ja osaamisen jakaminen yhteistyössä kansainvälisen oppimiskeskuksen kanssa on kansainvälisyystoimintaa, jonka kärkihanke on lisätä nuorten valmiuksia vastata yritysten ja koko työelämän haasteisiin muuttuvassa ja jatkuvasti kansainvälistyvässä ympäristössä. Konkreettisesti hankerahoituksen avulla pyritään luomaan itäsuomalainen lukioiden kansainvälisen osaamisen keskus, jossa toimii kaksi yksikköä: Venäjä-osaamisen yksikkö ja muun kansainvälisen toiminnan osaamisen yksikkö. Lukioiden

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 22 kansainvälisen osaamisen keskus tarjoaa info- ja neuvontapalveluita sekä suoria kontaktiverkostoja lukioiden kansainvälisen toiminnan tueksi erityisesti Venäjälle ja Aasiaan suuntautuvaan yhteistyöhön, joita esim. CIMO:n toiminnat eivät kata. Keskus avustaa lukioita hankerahoitusten tekemisessä sekä etsii aktiivisesti kansainvälisen toiminnan rahoitusmahdollisuuksia. Se myös tukee lukioita verkostoitumisessa yrityselämän, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa sekä pyrkii tuottamaan hankkeita, jotka laajasti palvelevat koko alueen kansainvälisyystoimintaa. Keskuksessa työskentelee aluksi kolme henkilöä ja se toimii verkostomaisesti. Tavoitteena on taloudellisesti kestävän toimintajärjestelmän luominen, joka toteutetaan aluksi kansainväliseen toimintaan suunnatulla hankerahoituksella ja osittain kuntarahoituksella. Kansainvälisen toiminnan vakiinnuttua palveluja tarjotaan myös muille kunnille ja kouluasteille. Hankekauden jälkeisen toiminnan rahoitussuunnitelma valmistellaan hankkeen aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Kustannukset jakaantuvat kolmelle vuodelle. Hankkeen kustannuksiin on haettu ESR-rahoitusta (Flat rate 17% -mallilla), jossa kuntaosuudeksi tulee 30 prosenttia kokonaiskuluista. Kuntaosuus voidaan korvata osittain myös työllä. Kuntien vastuut omarahoitusosuudesta on eritelty liitteessä. Koska kulut jakaantuvat kolmelle vuodelle, jäävät kokonaiskustannukset kunnalle suhteessa hyötyihin verrattain pieniksi. Hankkeeseen on ilmoittanut lähtevän 15 opetuksen järjestäjää, jotka ilmenevät hankehakemuksesta ja rahoitusosuustaulukosta. Sitoutuminen hankkeeseen tulisi ilmoittaa mennessä. Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen omarahoitusosuus kyseiseen hankkeeseen vuosille on yhteensä eli / vuosi. Hankehakemus ja kuntien omarahoitusosuuslaskelma on nähtävänä kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää, että Mikkeli kaupungin lukiokoulutus osallistuu Itä-Suomen lukioista maailmalle -hankkeeseen vuosina Mikkelin kaupungin omarahoitusosuus on varattu lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyö -tulosalueen talousarvioon vuodelle 2015 ja tullaan varaamaan talousarvioon vuosille 2016 ja 2017.

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 23 Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kuopion lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen, sivistystoimenjohtaja

24 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 24 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 5114 / luokkien oppilaiden koulupaikan määräytyminen lukuvuonna Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä mainittuun tavoitteeseen mittaavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti omassa kunnassa asuvia lapsia. Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan eräs tapa noudattaa yhdenvertaisia valintaperusteita voi olla myös arpominen. Musiikkiluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat sijoittuvat Urheilupuiston koulun 7. luokalle ja liikuntaluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat Kalevankankaan koulun 7. luokalle (24 oppilasta/1 luokka). Opetuslautakunta päätti kokouksessaan , että erikoisluokkia (musiikki- ja liikuntaluokat) perustetaan yksi kumpaakin vuosittain. Lisäopetusta ei lukuvuonna järjestetä perusopetuksen yhteydessä Esedun kanssa tehtävän lisäopetusyhteistyön takia. Rehtorit ovat ilmoittaneet tulevien 7. yleisopetusluokkien maksimioppilasmäärät seuraavasti: Koulu 7. yleisopetus luokka max. aloituspaikat Koulun max. oppilasmäärä Mikkelin Lyseo Kalevankangas Urheilupuisto Rantakylä Anttola Haukivuori Ristiinan yhtenäiskoulu

25 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 25 Oppilaspaikkojen määrittely on tarpeen oppilaaksi ottamisen perusteeksi. Koulun rehtorin päätöksellä on sallittu +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa. Oppilaspaikan määräytyminen Liite 6 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta - hyväksyy em. 7. yleisopetusluokkien aloituspaikkamäärät ja perusopetuksen luokkien koulujen enimmäisoppilasmäärät edellä olevan taulukon mukaisesti sekä 7. luokkien oppilaiden sijoitussuunnitelman perusteluineen liitteen mukaisesti. Liitteessä esitetyt oppilasmäärät ovat vielä alustavia ja ne tarkentuvat kevään kuluessa (mm. erityisopetussiirrot ym. ryhmittelyt). - päättää, että erikoisluokille (musiikki- ja liikuntaluokat) otetaan ensisijaisesti Mikkelin kaupungissa asuvia oppilaita. - päättää, että ulkokuntalaisia oppilaita otetaan vain, mikäli luokissa on tilaa. - päättää, että koulun rehtorin päätöksellä sallitaan +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen muun muassa työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa. - päättää, että jos oppilas haluaa hakeutua muuhun kuin kunnan tarjoamaan lähikouluun, oppilaalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Ulkopuolisen asiantuntijalausunnon (lääkäri tai psykologi) perusteella on tästä mahdollisuus poiketa. - päättää, että jotta hakijat olisivat yhdenvertaisessa asemassa, ratkaistaan koulupaikka tarvittaessa arpomalla. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Peruskoulut

26 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 12 Sivu 26 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 510 / 2015 Esitys Pellosniemen koulun lakkauttamisesta Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Sen toimenpiteissä todetaan, että vuonna 2013 tehdään koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Tavoitteena olivat toimivat yksiköt, joissa henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa paremmin, henkilöstön on mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi ja siten saada myös säästöä käyttötalousmenoissa. Kasvatus- ja opetuslautakunta asetti ( 25 ) selvitystä varten palveluverkkotyöryhmän. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella kasvatukselliset ja pedagogiset näkökulmat huomioiva ja taloudellisesti tehokas palveluverkko sekä perusopetukseen että varhaiskasvatukseen. Työryhmä luovutti selvityksen kaupunginhallitukselle ja se on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa ( 418). Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan ( 86) hyväksynyt työryhmän yksimielisesti esittämät selvityksessä mainitut toimenpiteet toteutettavaksi työryhmän asettamalla aikataululla. Selvityksessä ehdotetaan Pellosniemen koulua lakkaavaksi vuonna Lain edellyttämä kuuleminen Pellosniemen koululla pidettiin Tilaisuuden muistio on liitteenä. Pellosniemen koulun henkilökunnan kuulemiset on toteutettu yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Pellosniemen koulussa on 20 oppilasta, joita opettaa kaksi opettajaa. Lisäksi koululla toimii osa-aikainen koulunkäyntiavustaja. Koululla on yhteinen oppilasalue Ristiinan yhtenäiskoulun kanssa. Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 :n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palvelujen tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on talousarviokokouksessaan ( 128) linjannut, että Pellosniemen koulun lakkaaminen suunnitellaan

27 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 12 Sivu 27 toteutettavaksi Pellosniemen koulun kuulemistilaisuuden muistio Liite 7 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee valtuustolle esityksen Pellosniemen koulun lakkauttamisesta alkaen. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus

28 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 13 Sivu 28 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 003 / 2015 Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennuksen toteutusta koskeva yhteistyösopimus vuodelle 2015 Valmistelija: Virpi Siekkinen, puh Mikkelin kaupunki (perusopetus ja lukiokoulutus) on tehnyt Etelä-Savon Urheiluakatemian kanssa yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen. Toiminnan tavoitteena on edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä urheiluvalmennuksen yhteistyötä. Mikkelin kaupunki sitoutuu - tukemaan urheilijaa koulunkäynnin, opiskelun ja urheilu-uran yhdistämisessä - kehittämään akatemiatoimintaa yhteistyössä Tanhuvaaran Säätiön/Etelä-Savon Urheiluakatemian kanssa - tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat liikuntatilat ja -paikat sovittuina aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla summalla - maksamaan lukuvuodelta lukuvuosimaksua, joka määräytyy kunkin lukuvuoden urheilijamäärän mukaan (lukuvuosi : perusasteen urheilijat 70 ja lukion urheilijat 77). Mikkelin kaupungin vuosimaksun enimmäismäärä vuonna 2015 on euroa, joka on varattu talousarvioon. Akatemian ja Mikkelin kaupungin kesken neuvoteltu sopimus vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä. Yhteistyösopimus vuodelle 2015 Liite 8 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennusta koskevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2015 liitteen mukaisena. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Etelä-Savon Urheiluakatemia/Piisilä, perusopetuksen ja lukion rehtorit

29 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 14 Sivu 29 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 031 / 2015 Koulutilojen ulosvuokraushinnat alkaen Valmistelija kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p , toimistosihteeri Armi Karvonen, p Mikkelin kaupungin koulutilojen ulosvuokraushinnat on edellisen kerran käsitelty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa , jolloin muun muassa kyseisten tilojen vuokria yhtenäistettiin kuntaliitoksen johdosta. Talouspalveluiden antaman talousarvion valmisteluohjeen mukaan maksuja ja taksoja tulee tarkistaa. Tilojen vuokria esitetään korotettavaksi 5 %. Kuitenkin syksyllä 2014 alkaneiden koulutilavarausten hinnat noudattavat vanhaa hintaa saakka. Tämä pykälä ei koske kansalaisopiston tilojen vuokria eikä vuokrauksen periaatteita. Koulutilojen ulosvuokraushinnat Liite 9 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy koulutilojen ulosvuokraushinnat liitteen mukaisesti. Uudet hinnat astuvat voimaan Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Koulujen rehtorit, toimistosihteeri Armi Karvonen

30 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 15 Sivu 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 040 / 2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2015 käyttösuunnitelma Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion. Kaupungin taloudellinen tilanne on jatkanut laskuaan ja tämä näkyy myös vuoden 2015 talousarviossa. Talousarvio on tehty huomioiden kaupungin tulokehitys ja siksi menot on sopeutettu tähän tulokehityksen vaativaan tasoon. Kaupungin hallintosäännön 30 :n mukaan Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä tammikuun 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmat viedään uuteen intraan siten, että kukin talousvastaava on jo saanut oikeudet projektisivustolle käyttösuunnitelmat Käyttösuunnitelmat viedään toimialoittaisiin kansioihin ja niiden tulee sisältää: 1. Kaupungin strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niille tavoitteet sekä tavoitteiden toteuttamiseksi strategiset toimenpiteet. Talousarviokirjassa esitetään kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet esitetään käyttösuunnitelmassa ja tarvittavassa laajuudessa ne on nimettävä myös tulosyksiköihin saakka. Lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivinen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, joita on myös seurattava ja raportoitava lautakunnalle. 2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) 3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet - yksiköiden päälliköiden toimivalta - käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen 4. Tositteiden asiatarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä (Löytyy kuntaerp-alueelta ja julkaistaan käyttösuunnitelmienkin puolella) - tulosyksiköittäin - tasetilien hyväksyjät myös huomioitava

31 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 15 Sivu 31 - palkkailmoituksien hyväksyjät - investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinta hyväksyttäjät (talousarviokirjassa esitetyt investoinnit ja irtaimen omaisuuden hankinta on sitovaa kirjassa olevien eurojen mukaisesti. Käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginvaltuusto). 5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista. Tililtä toiselle muutoksia ei enää tehdä, vaan palkat, palvelut jne. menot ovat valtuuston nähden sitovia. Määrärahat eivät saa muuttua eikä lisääntyä valtuuston päätökseen nähden, sillä muutokset on käsiteltävä valtuustossa. 6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista. Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa mennessä. Käyttösuunnitelma 2015 Liite 10 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut

32 Kehittämistöiden esittely

33 } Paneudumme lukuvuosisuunnitelman aihealueeseen 6 ja siinä neuvottelukunnan rooliin, yrittäjyystoimintaan sekä oppilaiden osallisuuteen. } Päähuomion saa neuvottelukunta, sillä tähän asti koulullamme ei varsinaista neuvottelukuntaa ole ollut aluejohtokunnan hoitaessa neuvottelukunnan roolia. Tarkoituksenamme on suunnitella neuvottelukunnan toiminnan organisointia aina neuvottelukunnan perustamisesta lähtien. } Yrittäjyyskasvatusta voisimme kehittää mm. kummiyritystoiminnan merkeissä eli kysellä paikallisilta yrityksiltä kiinnostusta tehdä yhteistyötä koulun kanssa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen taas tarkoittaa tässä yhteydessä yhteistyötä oppilaskunnan kanssa ja oppilaiden aktivointia oppilaskuntatoiminnan kehittämisen kautta. } Anttolan yhtenäiskoulun laatuvastaava: Antti Askinen

34 Kehittämiskohde lukuvuosisuunnitelman kohta: 2.6. Viestintä } Tavoite: Tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen } Koulun viestintä- ja tiedottamiskäytänteet - koulun sisäinen viestintä (viikkoinfo) - kodin ja koulun välinen viestintä (Wilma) - tiedottaminen koulun ulkopuolelle (kotisivut) } Koulun toimenpiteet: koulun sisäinen viestintä (viikkoinfo) Kehitetään edelleen jo melko toimivaa viikkoinfoa kodin ja koulun välinen viestintä (Wilma) Wilman vielä parempi hyödyntäminen tiedottaminen koulun ulkopuolelle (kotisivut) Uusien kotisivujen tekeminen Laatuvastaavat: Helena Päiväniemi, Haukivuoren aseman koulu Helena Manninen, Haukivuoren yläkoulu

35 Koulun kehittämiskohde: Hiirolan koulun oppilaskuntatoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on kirjata oppilaskuntatoiminnan prosessit ylös ns. toimintamalliksi. Tällöin esim. oppilaskuntatoiminnasta vastaavan opettajan vaihtuessa alla olevaa ohjeistusta voidaan hyödyntää uuden opettajan perehdyttämisessä. a) Jokaiselta luokka-asteelta valitaan edustaja lukuvuodeksi oppilaskunnan hallitukseen sekä varajäsen. b) Oppilaskunnan hallituksen kokoukselle varataan aikaa yhden oppitunnin plus tarvittaessa välitunnin verran. c) Oppilaskunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. d) Oppilaskuntatoiminnasta vastaava opettaja valmistelee esityslistan tietokoneella ja tarkistaa onko aloitelaatikossa postia. e) Kokouksessa sihteeri kirjaa pöytäkirjan suoraan tietokoneelle. Kokouksen jälkeen pöytäkirja tallennetaan koulun R-asemalle oppilaskunnan kansioon sekä tiedotusvastaava toimittaa pöytäkirjan jokaiseen luokkaan ja ilmoitustaululle. g) Oppilaskunnan edustajat kertovat luokissaan kokouksessa päätetyistä ja keskustelluista asioista. h) Oppilaskunnalla on aloitelaatikko. i) Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on opetussuunnitelmassa annettujen tehtävien lisäksi suunnitella liikunta- ja tapahtumapäivien toimintaa yhteistyössä opettajien kanssa. Seuranta Palaute } Koulun rehtori valvoo sovitun toimintamallin noudattamista sekä ohjaa ja avustaa tarvittaessa toimintaa. Rehtori antaa oppilaskuntatoiminnasta vastaavalle opettajalle välitöntä palautetta. Rehtori ja vastaava opettaja kokoontuvat kolmesti vuodessa (elokuu, tammikuu ja toukokuu) suunnittelu- ja palautepalaveriin. Laatuvastaava: Juha Viljakainen

36 Ihastjärven koulun laatutyö lähestyy "Osallisuus ja vaikuttaminen" näkökulmaa kolmesta suunnasta: 1) Koulun blogia kehitetään niin, että oppilaat pääsevät aktiivisesti käyttämään ja rakentamaan blogia. 2) Koululla olevan teknologian hyödyntämistä tehostetaan jakamalla henkilökunnan ja oppilaiden osaamista yleiseen tietoon. Näin pyritään karsimaan tilanteita, joissa jokainen "keksii pyörän uudelleen". 3) Ihastjärven koululla on käynnissä Kylä koulussa, koulu kylässä -hanke, jonka puitteissa oppilaita ohjataan jakamaan taitojaan muille kyläyhteisön jäsenille sekä oppimaan heiltä. "Ihastjärven koulukylän monitoimijakonseptin toimintamallin kehittäminen konkreettisesti käytännössä kyläkoulun arjessa. Keskeisenä tavoitteena on löytää toimintamuotoja, miten voidaan yhdessä tekemisellä, oppimisella eri-ikäisten välillä saavuttaa hyvinvointia, ikäihmisten toiminnallista tukemista, kotona asumisen tukea, lähipalveluja, elämäntietojen ja taitojen siirtämistä sukupolvelta toiselle, vuorovaikutteista oppimista juniori-seniori yhteistyötä." Laatuvastaava: Stiina Pentti

37 } Laatutyö Kalevankankaan koulussa perustuu henkilökuntakokouksen päätöksen ( /38. ) mukaiseen hyvinvointi- ja arviointisuunnitelmaan. } Lukuvuonna koulukohtainen kehityskohde on koulun palvelutehtävään kuuluvan kuntakohtaisen JOPO -opetuksen toteuttamissuunnitelman laatiminen siten, että suunnitelmaan kirjattuja perusteita päästään toteuttamaan täysimääräisesti lukuvuoden alusta lukien. } Laatuhanke sisältää seuraavat JOPO -opetuksen kehitystoimenpiteet JOPO -opetuksen toteuttamissuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen (laadinta: syyskuulokakuu, hyväksyntä; marraskuu 2012) Kokeilutoiminta (lv ; parhaiden käytänteiden valinta toukokuussa 2013) Benchmarking (tammikuu 2013) Oppilasvalinta (helmikuu 2013) Pedagogiikan hionta työtiimissä: opiskelurytmi, työpaikoilla ja työpajoilla oppiminen, yhteistyöverkostojen tiivistäminen, oppilaan ohjaus, opintokokonaisuuksien luominen, integratiiviset ratkaisut (helmikuu-huhtikuu 2013) Vastuujaon ja viestinnän periaatteiden linjaaminen (toukokuu 2013) Hankkeen toteutumisen arviointi (toukokuu-kesäkuu 2013) } Laatuhankkeen vastuuhenkilö: erityisluokanopettaja Jarno Saarelainen } Laatutyön edistymisen seuranta Laatuhankkeen edistymistä ja toteutumista seurataan ja arvioidaan Jokeri-tiimin kokouksissa, koko koulun henkilökuntakokouksissa, johtotiimin kokouksissa sekä laatuvastaavan ja rehtorin välisissä tapaamisissa

38 } Launialassa on laatutyössä kehittämiskohteena Tieto- ja viestintätekniikka: luokka-asteittain suunnitelma } Koulu testaa PILVI-palvelinta opetuskäytössä. } Laatuvastaava: Jaakko Virrankoski

39 1. Verkkoympäristö } Tavoite: Verkko-oppimisympäristön kehittäminen Aikataulu: syksy 2012 Kohderyhmä: oppilas, opettaja, avustaja Toiminta: koulun R:verkkoaseman toimintaympäristön kehittäminen (VESO) a) luodaan kaikille opettajille ja avustajille R:oppilas kansioon tiedostot, joita opettaja, oppilas ja avustaja voi käyttää, kannustetaan opettajia verkkoympäristön ja tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntämiseen b) luodaan henkilökunnalle R:opettaja kansioon kouluyöhön liittyviä kansiota, joihin henkilökunta voi tallentaa koulutyöhön liittyviä tiedostoja toisten hyödynnettäviksi c) kerätään R:opettaja asemalle hyödyllisiä nettisivuja opetuskäyttöön } 2. Office 2010 Tavoite: Office 2010 ohjelmisto-ohjelmien päivittäminen Aikataulu: Kohderyhmä: opettaja, avustaja Toiminta: koulu tilaa Tieralta opetuspalvelun, jossa Word-, Power Point- ja Excel-ohjelmistojen perusteet opetetaan henkilökunnalle, opetus-tuokiot toteutetaan työpareittain koulun atkluokassa } 3. Lähemäen koulun retkisuunnitelma Tavoite: iloa ja virkistystä koulutyöhön - Lähemäen koulun retkisuunnitelma luokille Aikataulu: kevät 2013 Kohderyhmä: opettaja, oppilas Toiminta: suunnitellaan koko koulun oppilasretkiohjelma koululle, retkikohteet valitaan opetussuunnitelman ja mielenkiinnon perusteella lähialueelle ja kustannukset hoidetaan koulun budjetista Laatuvastaava: Petri Häkkinen

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Kokouskutsu 1 (12) Aika 05.03.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Anttolan aluejohtokunta 27.01.2015 Kokoustiedot Aika 27.01.2015 tiistai klo 18.00-19.09 Paikka Anttola-talo Saapuvilla olleet jäsenet Harmoinen Jorma, esittelijä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 4/2016 1 (19) Aika 21.04.2016, klo 17:59-19:34 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 2/2016 1 (34) Aika 25.02.2016, klo 17:00-20:30 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Naantalin perusopetuksen laadun arviointisuunnitelma

Naantalin perusopetuksen laadun arviointisuunnitelma 1 Naantalin perusopetuksen laadun arviointisuunnitelma Perusopetuksen laadun kehittäminen: Laatuhankkeen jäsen, erityisluokanopettaja Jaakko Rajavaara Pedagoginen rehtori Kimmo Kuusimäki 2 1. Naantalin

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 Aika 12.10.2015 klo 18.10-19.36 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 21.10.2014 tiistai klo 18.00-20.10 Paikka Anttolan yhtenäiskoulu, luokka 1 Saapuvilla olleet jäsenet Harmoinen Jorma, esittelijä / puheenjohtaja

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 21.01.2015 klo 14:00-15:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.6.2008 klo 19.00 21.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Oittilan Hirviranta Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015. Sivistyslautakunta 24.09.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015. Sivistyslautakunta 24.09.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Sivistyslautakunta 24.09.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 24.09.2015 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.04.2011 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

51 Kesäkauden tapahtumat Anttolassa vuonna 2016 ja niiden järjestelyt

51 Kesäkauden tapahtumat Anttolassa vuonna 2016 ja niiden järjestelyt Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (11) Aika 22.09.2015, klo 18:00-19:35 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10) Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti 8.9.2015 klo 16.30 19.15 Paikka teknisen toimiston neuvottelutila Läsnäolijat Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin ei ole tehty.

Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin ei ole tehty. Laatukortti 13 Koulun kerhotoiminta 1. Suunnittelu Rehtori täyttää Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2015 Aika 31.8.2015 klo 19.10 20.07 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 11.10.2011 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Askelmerkit hyvään kouluun

Askelmerkit hyvään kouluun Askelmerkit hyvään kouluun Kuva: Elli Jokitulppo Raahen peruskoulujen laatukäsikirja Op.ltk. 17.04.2013 47 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. OPETUSTYÖN LAATUTEKIJÄT 2 3. LAATUKORTIT 1-11 1. Johtaminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 4415/02.08.00/2014 102 Valtuustoaloite koululaisten taulutietokoneiden hankintaedellytysten selvittämisestä (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Asko Lippo, puh.

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Röykän koulun johtokunta 23.09.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 8 RÖYKÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN 2015-2016 HYVÄKSYMINEN 9 RÖYKÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN/ 3A

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot