Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 2015 THL, Työterveyslaitos, STUK Evira, Fimea, Ilmatieteen laitos, KELA, SYKE, VATT, VTT

2 Mikä SOTERKO on? SOTERKO-perheeseen kuuluvat THL, TTL, STUK, EVIRA, FIMEA, IL, KELA, SYKE, VATT ja VTT. Yhteenliittymä edistää tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välille yhteistyötä. Keinoina ovat asiantuntijaverkostot, tutkimus- ja kehittämisohjelmat sekä yhteistyö yksittäisissä hankkeissa tai muissa toiminnoissa. Yhteenliittymän toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet tahot. Yhteenliittymällä on seitsemän tutkimus- ja kehittämisohjelmaa sekä tietovarantojen kehittämisohjelma. SOTERKOn tutkimus- ja kehittämisohjelmat toimivat aktiivisesti tavoitteidensa mukaisesti. Yhteistyöryhmät edistävät yhteisten hankkeiden syntymistä ja verkottumista ohjelman aihealueella. SOTERKO edistää Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoituksen ja valtioneuvoston kanslian TEAS -rahoituksen hyödyntämistä yhteisissä hankkeissa

3 Viestinnän periaatteet SOTERKO:lla on rullaava viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma, jota SOTERKOn viestintäryhmä ja sihteeristö ylläpitävät. Suunnitelma hyväksytään SOTERKOn johtoryhmässä vuosittain (ensimmäisen kerran ) ja sen toteutumista seurataan johtoryhmän kokouksissa (vakiokohta kokouksen esityslistassa). SOTERKOn viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmaa käsitellään vuoden kuluessa myös SOTERKOn laajennetussa johtoryhmässä. SOTERKOlla on yhteiset ydinviestit. SOTERKO-ohjelmat määrittelevät vuosittain keskeiset aiheet ja kohderyhmät. Viestintäryhmä ja sihteeristö muotoilevat ne viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmaan. Samassa yhteydessä määritellään myös viestinnän keinot, kanavat ja aikataulut. Ohjelmiin liittyvästä hanketoiminnasta ja -tuloksista viestittäessä kerrotaan, että hanke on toteutettu SOTERKO -yhteistyössä. Ohjelmien yhteistyöryhmissä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. Viestinnän kustannukset sisältyvät THL:n, TTL:n ja STUKin kesken SOTERKOn vuosibudjettiin. SOTERKO järjestää vuosittain tutkimuspäivän. Sen lisäksi järjestetään muita SOTERKOlle yhteisiä ja ohjelmakohtaisia tilaisuuksia. Tilaisuuksiin kutsutaan päätöksentekijöitä ja heitä informoidaan ohjelmien tuloksista. SOTERKOn toiminnasta ja ohjelmista viestitään sidosryhmille eri viestintäkanavien kautta. Viestinnän pääkohderyhmä on julkisen sektorin päättäjät. Viestinnän aiheesta riippuen kohderyhmä vaihtelee

4 Ydinviestit/tavoitteet kohderyhmittäin: valtakunnan tason päättäjille SOTERKO:n tuottama tieto helpottaa päätöksentekoa sote-alan ja sen palvelujärjestelmien kehittämisessä kehitettäessä elin- ja työympäristöä turvalliseksi ja terveelliseksi pyrkimyksissä lisätä nuorten osallisuutta yhteiskuntaan hyvinvointierojen kaventamiseen liittyvissä asioissa

5 Ydinviestit/tavoitteet kohderyhmittäin: välittäjätason toimijoille ja medialle Palvelujärjestelmien tai vastaavien toimijat: SOTERKOn tuottama tieto tukee sote-uudistusta ja palvelujärjestelmien toimivuutta ja yhteistyötä sekä lisää ymmärrystä hyvinvointierojen syistä ja tukee palvelujärjestelmän kehittämistä siten, että erot kaventuvat. Järjestöt: SOTERKO tarjoaman luotettavaa tietoa hyödyntäen järjestöjen on helpompi ajaa asioitaan. Media: SOTERKO tarjoaa uutta tietoa ja taustatietoa uutisten tueksi.

6 Ydinviestit/tavoitteet kohderyhmittäin: alue- ja paikallistason toimijoille ja yksilöille Alue- ja kuntapäättäjät: SOTERKO tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sote-alan ja sen palvelujärjestelmien kehittämisestä sekä elin- ja työympäristön turvallisuuteen ja terveellisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointierojen kaventamiseen liittyvistä asioista. Työpaikkojen toimijat: SOTERKO tuottaa tietoa ja keinoja työympäristöjen terveysriskeistä, riskienhallinnasta, riskien ennaltaehkäisystä sekä terveyden edistämisestä. SOTERKOn jäsenorganisaatiot: SOTERKO edistää tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välille yhteistyötä. Kansalaiset: SOTERKO tuottaa tietoa, joka tukee yksilön terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskuntaan.

7 Viestinnän kanavat Tärkeää saada tieto kulkemaan asiantuntijoilta viestijöille viestijöiltä viestijöille viestijöiltä asiantuntijoille Viestijöillä on kanavia valmiina tiedon levittämiseen verkkouutinen, mediatiedote, some, uutiskirje, lehdet, messut ym. tilaisuudet Kaikkien SOTERKO-organisaatioiden viestintäkanavat käyttöön yhteistiedottamisella lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta SOTERKO-logo esille kaikessa SOTERKOon liittyvässä viestinnässä (hankkeiden rahoittajaehdot kuitenkin tarkistettava) MUISTAKAA MAINITA viestijälle että kyse on SOTERKO-yhteistyöstä!

8 Tiivis SOTERKO-kuvaus Kuvausta voi käyttää esim. tiedotteiden lopussa ja päättäjäviesteissä SOTERKO -yhteenliittymä tehostaa yhteistyötä tutkimuslaitosten välillä. Keinoina ovat asiantuntijaverkostot, tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja yhteiset hankkeet. SOTERKOn tutkimus- ja kehittämisohjelmat keskittyvät kansantautien ehkäisyyn, yhteiskunnan eriarvoisuuden vähentämiseen, nuorten aseman parantamiseen, riskienhallintaan (mm. kaivostoiminnan riskit), sote-palveluihin ja ilmastonmuutokseen. Lisäksi SOTERKOssa on tietovarantojen kehittämisohjelma. SOTERKOon kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus STUK, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Ilmatieteen laitos, Kela, Suomen ympäristökeskus SYKE, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

9 SOTERKO-viestinnän riskien hallinnasta Riskit ja haasteet Ajanhallinta Viestit eivät mene läpi. Ohjelmista on vaikea saada viestittävää. Viestinnälliset toimenpiteet SOTERKO-asioiden priorisointi johdon tuella Viestien valinta, ajankohta ja muotoilu harkitaan tarkasti. Toimintaohjelman suunnittelussa otetaan viestintä huomioon

10 SOTERKO-viestintäryhmä 2015 Henkilö Organisaatio Sähköposti ja puhelinnumero Tehtävä Saija Järvimäki THL (tieto, ilmasto puh Nettisivujen päivitys 2015 Kristiina Kulha Työterveyslaitos puh Nettisivut 2016 Sarno Ojell (verkko) vara: Marja Sarkkinen Riikka Laitinen-Sorvari STUK puh Nettisivut 2014 vara: Leena Hietanen Ei toistaiseksi nimettyä EVIRA yhteyshenkilöä Minna Takaloeskola FIMEA Nina Kukkurainen Ilmatieteen laitos Henrik Jussila KELA Kirsi Norros SYKE Päivi Tainio VATT Irma Lind VTT

11 Nuorten aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja työhön osallistumisen erojen kaventaminen, Työterveyslaitos, Päivi Husman 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamat siirtymä- ja nivelvaiheet (peruskoulusta toiselle asteelle, toiselta asteelta korkeakouluun ja ammattiin valmistavaan, koulusta työhön, työstä poissaolovaiheista takaisin työelämään) ja niihin nivoituvat riskit Huonosti hoidetuissa nivel- ja siirtymävaiheissa piilee huomattava syrjäytymisvaara Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Kesällä 2015 Siirtymävaiheisiin liittyvät palvelujärjestelmän toimijat, päättäjät, siirtymävaiheissa olevat ihmiset ja heidän lähipiirinsä Siirtymävaiheisiin liittyvät palvelujärjestelmän toimijat, päättäjät, siirtymävaiheissa olevat ihmiset ja heidän lähipiirinsä TTLn päättäjäviestien tyyppinen tiivis, parista kärjestä koostuva ulostulo siitä mitä tiedetään nivel- ja siirtymävaiheiden nuoria ja nuoria aikuisia syrjäyttävistä ja poispudottavista tekijöistä ja mekanismeista ja mitä tavoitteita sen perusteella pitäisi kirjata tulevan hallituksen ohjelmaan Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Tiedote, mahdollisesti SOTERKOn yhteinen päättäjäviesti Salla Toppinen-Tanner, TTL Jyväskylän ja Helsingin yliopistot, THL, ETK, VATT, Saku Ry ja Nuorisotutkimusverkosto (tarkentuu vielä) 11

12 Kansantautien kanssa työelämässä: ehkäisevän, edistävän ja kuntouttavan toiminnan kehittämis- ja arviointihankkeet, Työterveyslaitos, Eira Viikari-Juntura 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Työhön paluuseen tähtäävien lakimuutosten vaikutukset Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Keskeiseksi sanomaksi tulee tulos 30 ja 90 päivän säännöistä kunta-alan työntekijöillä (tulos ei vielä tiedossa) Työntekijät, työpaikat, yhteiskunta Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke Artikkeli ilmestyy valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Syksyllä 2015 Terveydenhuolto, erityisesti työterveyshuolto, työpaikat, päättäjät Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Pienet kustannukset, TTL Tiedote, voisi olla myös VP Eira Viikari-Juntura, TTL 12

13 Yhteiskunnan eriarvoisuus, THL, Sakari Karvonen 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? Ulkomaista syntyperää olevien maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi Ulkomaalaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointi tutkimuksen perustulokset valmistuvat: erot erilaisten ulkomaalaistausten ryhmien väillä ja suhteessa koko väestöön (vertailuaineistona ATH) Ulkomaalaista syntyperää olevat kansalaiset sekä heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset palvelujärjestelmässä, heille palveluja suunnittelevat ja palvelujen tarvetta arvioivat suunnittelijat ja esimiehet Kansalaiset, ammattilaiset, päätöksentekijät, järjestöt Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke Ennakkojulkaisut loka-marraskuussa, pääjulkistus valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Ennakkojulkistusten yhteydessä ja Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Tilastokeskus, THL ja TTL (Haettu hankerahaa Koneen Säätiöstä) Verkkosivustot, lehtiartikkelit, blogit, some, Kokoomajulkaisu/raportti Mahd. myös videot eri kielillä Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot THL, Päivikki Koponen ja Anu Castaneda TTL, Tilastokeskus 13

14 Aihe Asiakaskeskeiset sosiaali- terveyspalvelut paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä, THL, Ilmo Keskimäki 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Sairausvakuutus osana lääkärien työtä ja ajankäyttöä -hanke Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lääkärien työajan kohdentumista erityisesti suhteessa Kelan lausunto / todistuskäytöntöihin ja vaatimuksiin. Lopullisena tavoitteena on saada tietoa, jolla kehittää perusterveydenhuollon lääkärin työtä sekä sisällöllisesti että työjärjestelyjen osalta niin, että entistä suurempi osa lääkärin työajasta vapautuisi välittömään potilastyöhön. Kansalaiset, Kela Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Ohjausryhmä (sisältää tärkeimmät sidosryhmät, mm. Kela, sairaanhoitopiirit), Sote-johto, yleislääkärit, kuntapäättäjät, kansalaiset) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Loppusyksy 2015 Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Hanke loppuu, perusraportti, yleislääkärilehti-juttu, kirjoituksia esim. Suomen lääkärilehti, Tesso-lehteen, slide-sharet, tutkimuksesta lyhyesti, monikanavaisesti twitter yms. Keinot ja viestintäkanavat (mietitään yhdessä viestinnän kanssa esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio raportit, ammatilliset lehdet (esim. Tesso, Yleislääkärilehti, Lääkärilehti), slide-sharet, tutkimuksesta lyhyesti, THL:n Päätöksenteko, talous ja palvelujärjestelmä aihesivut, monikanavaisesti twitter, facebook yms. Muut mukana olevat organisaatiot Kela,??

15 Asiakaskeskeiset sosiaali- terveyspalvelut paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä, THL, Ilmo Keskimäki Aihe 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Lääkärien päivystysmallien kehittämis- ja arviointitutkimus. Päivystysmallit, työkuormitus ja terveyspalveluiden vaikuttavuus Keskeinen sanoma Tavoitteena on arvioida uusien terveydenhuollon yhteispäivystysmallien toimivuutta ja vaikutuksia työn organisointiin, työntekijöiden kuormitukseen, toimintaan ja sitoutumiseen että potilaiden hoitoon Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Kansalaiset parempina palveluina, päättäjät ja sote-ammattilaiset lisääntyneenä tietona, lääkärit tiedosta päivystysjärjestelmien työkuormittavuudesta eri tasojen päättäjät ja johtajat, sote-ammattilaiset, kansalaiset, etujärjestöt, potilasjärjestöt, työmarkkinajärjestöt, tiedeyhteisö ja oppilaitokset, media, kunnat ja kuntayhtymät, alan yritykset Hanke valmistuu, loppuraportti, artikkelit kansainvälisissä ja kotimaisissa tiedelehdissä, tutkimuksesta lyhyesti, nettijulkaisut, tiedonjako keskeisissä ammatillisissa tilaisuuksissa ( Lääkäripäivät) Milloin asiasta voi viestiä? Loppuvuosi 2015 Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (mietitään yhdessä viestinnän kanssa esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Raportit, ammatilliset lehdet (esim. Tesso, Yleislääkärilehti, Lääkärilehti), slide-sharet, tutkimuksesta lyhyesti, THL:n Päätöksenteko, talous ja palvelujärjestelmä aihesivut, monikanavaisesti twitter, facebook yms. Muut mukana olevat organisaatiot Hankkeen on rahoittanut Työsuojelurahasto. Hankkeeseen osallistuvat Turun alueen uusi yhteispäivystys/ jaksotyömalli, Oulun seudun yhteispäivystys ja Jyväskylän yhteispäivystys

16 Asiakaskeskeiset sosiaali- terveyspalvelut paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä, THL, Ilmo Keskimäki 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Tasa-arvon edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluja kehittämällä hanke (suunnitteilla oleva hanke, jolle haettiin rahoitusta huhtikuun STN-hausta) Hankkeen tavoitteena on: tutkia mekanismeja, joilla terveyspoliittiset päätökset, ja sosiaali- ja terveysjärjestelmä tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta, arvioida suunniteltuja rahoitus-, järjestämis- ja tuottamismalleja sekä etuusuudistuksia, seurata, arvioida ja tukea paikallisia palvelujen järjestämis- ja tuottamisreformeja paikallisten toimijoiden kanssa ja kehittää viitekehys ja indikaattorit palvelujärjestelmän toiminnan ja laadun arvioimiseksi. Kansalaiset parantuneena tasa-arvona sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kansalaisille ja päättäjille monilla tasoilla hyöty näkyy valtakunnallisten uudistusten, lainsäädännön, alueellisten palvelujärjestelmien ja rakenteiden, ohjauksen ja etuuksien kehittymisenä kohti tasa-arvoa ja toimivampia palveluita. Pääkohderyhmä: sidosryhmien lisäksi eri tasojen päättäjät ja johtajat, sote-ammattilaiset, kansalaiset. Pääsidosryhmät: Etujärjestöt, potilasjärjestöt, työmarkkinajärjestöt, tiedeyhteisö ja oppilaitokset, media, kunnat ja kuntayhtymät, alan yritykset. Hanke alkaa syksyllä 2015 jos se saa rahoitusta. Syksylle 2015 hanke keskittyy vuorovaikutuksen syventämiseen hankkeen sisäisesti ja eri kohderyhmien/partnereiden kanssa sekä selvittämään kohderyhmien erilaiset tarpeet ja vuorovaikutuksen keinot Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (mietitään yhdessä viestinnän kanssa esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Vuonna 2015: alkuseminaari, THL:n Päätöksenteko, talous ja palvelujärjestelmä aihesivut, some (twitter, facebook), lehtiartikkelit, tiedottaminen hankkeesta erilaisissa alan tilaisuuksissa esim. Terve-SOS messut, alustavat haastattelut Muut mukana olevat organisaatiot Mukana laaja joukko alan toimijoita esim. Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot, VATT, Työterveyslaitos, useita kuntia yms.

17 Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia (RISKY), STUK, Maarit Muikku 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Ympäristöterveysriskien vertailu Terveyden tehokkaaseen edistämiseen päästään tuottamalla kvantitatiivisesti vertailukelpoista tietoa terveysriskeistä tämä vaatii yhteisen kielen kehittämistä Yhteistyökumppanit: kaikki SOTERKO-verkoston jäsenet; erityisesti terveys- ja talous-akseleilla työskentelevät (THL, TTL, STUK; myös EVIRA; VATT, KELA ja ministeriöt (STM, myös TEM, MMM, laajasti myös VVM, OM)). Yhteinen kieli parantaa viestintää. Kansalaiset: vertailukelpoinen kokonaiskuva riskitekijöistä parantaa yksilöriskien hallintaa Yhteistyökumppanit sekä kansalaisten lisäksi päätöksentekijät. Terveys on ollut yksi keskeinen poliittinen linjaus kaikessa päätöksenteossa viimeisen vuosikymmenen ajan; siten terveyden yhteismitallinen kuvaaminen ja torjuntatoimenpiteiden arviointi koskee kaikkea päätöksentekoa kunnalliselta tasolta valtionhallintoon, tietysti, ja kansainväliseen (erit. EU). Vaikutusarviointiosio Kuopion Tiistaiseminaarisarjassa 2015 Tiedotetaan työn eri vaiheissa. Tarkempi aikataulu vielä avoin. THL THL/Soneran videoneuvottelujärjestelmä ja yhteensopivat järjestelmät, (ulkoinen viestintä, esim. videoidaanko ja voiko sen katsoa myöhemmin netistä tms?) Jouni Tuomisto/Otto Hänninen, THL 17

18 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Sisäilman laatu Suomalaisten asuntojen ja työpaikkojen sisäilman laadun parantaminen ja ylläpitäminen. Keskeisiä aihealueita ovat: kosteus- ja homeongelmien ennalta ehkäisy ja korjaaminen, sisäilman radon ja muut kemialliset epäpuhtaudet, energiataloudellisesti optimoitu ilmanvaihto ja pienhiukkasten suodatus Kansalaiset, terveydensuojelu- ja työsuojeluviranomaiset Kansalaiset, rakentamis- ja korjausalan toimijat, terveydensuojelu- ja työsuojeluviranomaiset, ministeriöt mm. STM, YM Vuoden mittaan useita tuotoksia esim. Sisäilmastoseminaarin Kosteus- ja homevaurio-sessio, Työpaikkojen sisäilmaohje, tehdään suositus biosidien ja otsonoinnin käytöstä kosteus- ja homevaurioiden korjausten yhteydessä, osallistutaan Sisäilmastoseminaariin, Sisäilmapajaan sekä Sisäilmainfopisteen toimintaan messuilla ja muissa tapahtumissa sekä järjestetään sisäilma-asiantuntijoiden tapaamisia, seminaareja ja yhteishankkeita Sisäilmastoseminaari on pidetty ja Sisäilmatyöpaja pidetään marraskuussa. Osallistuvat laitokset Esim. yhteistiedote ennen messuja. Radonnäkökulma esille STUKin Säteily uutiset uutiskirjeessä. THL, TTL, STUK jne. riippuen aiheesta. TTL, STUK & muut RISKYn jäsenlaitokset, STM 18

19 Kaivostoiminnan riskit (RISKY), STUK, Antti Kallio 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Verkostoitumisesta hyötyä kaivostoiminnan turvallisuuden parantamiseen SOTERKO-yhteistyö laajenee Kaivostoiminnan riskit-aihealueen SOTERKO-yhteistyö laajenee, kun mukaan tulivat SYKE, IL, VTT, VATT ja EVIRA. Kaivostoiminnan riskien tarkastelun näkökulmat laajenevat entistä monialaisemman asiantuntijayhteistyön avulla. Perinteisten työturvallisuus-, terveys-, ja ympäristöriskien lisäksi tarkastelun alle voidaan ottaa esimerkiksi taloudelliset riskit tai ilmastonmuutoksen vaikutukset. Viranomaiset, kaivosyhtiöt, kaivospaikkakuntien asukkaat Viranomaiset, kaivosyhtiöt, kaivospaikkakuntien asukkaat - Viestintäsuunnitelma tarkentuu Kaivosfoorumin jälkeen toukokuussa. Osallistuvat laitokset Tiedote+Some? Antti Kallio, STUK ELY, AVI 19

20 Tietovarantojen kehittämisohjelma, THL, Pekka Kahri 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Tietovarantojen yhteentoimivuudesta, niiden hyvästä hallinnasta ja avaamisesta saavutettavat hyödyt Parhaiden käytäntöjen ja yhteisten ratkaisujen levittäminen laajennetussa yhteenliittymässä TIETOKO-ohjelman kumppanit laajennetussa kokoonpanossa, koko SOTERKO-yhteenliittymä. Ks. Hyödynsaajat. Yhteistyökokoukset, dialogin ylläpitäminen ja jatkaminen, osallistuminen kesän yhteiseen SOTERKOseminaariin. SOTERKOn ulkopuolisille toimijoille viestiminen ei relevanttia vuonna Liittyy viestinnän vaiheistukseen, painopiste tänä vuonna SOTERKO-toimijoiden sisäisessä viestinnässä. Ei erillisiä kustannuksia. TIETOKO-ohjelman toimijat: yhteinen SOTERKO-seminaari, sähköposti ja kokoukset. Pekka Kahri, tietojohtaja, THL. TTL, STUK, EVIRA, FIMEA, IL, KELA, SYKE, VATT ja VTT, Valvira. TK ja TSV tarkkailijajäseninä. 20

21 Nanohiukkaset ja terveys, Työterveyslaitos, Kai Savolainen 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Yleisesite nanomateriaaleista ja niiden turvallisuudesta Missä nanomateriaaleja esiintyy, liittyykö niihin terveysriskejä ja miten niiltä voi suojautua Kansalaiset laajasti, toimii myös tietoiskuna päättäjille Kansalaiset, päättäjät Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Tullaan tekemään painettu esite, jota levitetään laajasti Milloin asiasta voi viestiä? Esite valmistuu viimeistään syksyllä 2015 Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot TTL:n Nanoturvallisuuskeskus kattaa kustannukset, mahdollisesti takautuvasti STN-rahoituksesta Esitettä jaetaan mm. työterveyshuolloissa, yliopistoissa, messuilla, seminaareissa, yms. tilaisuuksissa. Huom. Lisäksi päätös nano-ohjelman perustamisesta, muiden uusien ohjelmien lisäksi, olisi tärkeää saattaa päättäjien tietoon. Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskus järjestää SENN2015-kongressin (International Congress on Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies) Helsingissä. Tämä ei varsinaisesti ole SOTERKO-hanke, mutta liittyy nanoaiheeseen. Olemme hakemassa laajennetun SOTERKO-yhteistyökumppaneiden kanssa STN-rahoitusta liittyen nanomateriaalien esiintyvyyteen ja turvallisuuteen teollisuuden murroksessa. Jos hanke rahoitetaan, niin se on syksyn uutinen. Esitteen tekstin sisällöstä vastaa kaikki nano-ohjelmaan kuuluvat laitokset ja niiden asiantuntijat. Käytännön toimista vastaa Lea Pylkkänen, TTL. SYKE, EVIRA, Ilmatiteen laitos, THL 21

22 Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset, THL, Timo Lanki Ei yhteistä viestittävää vielä! Aihe Keskeinen sanoma 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot 22

23 Tärkeitä päivämääriä viestinnän suunnittelussa 2015 Pvm Kokouksen nimi ja osallistujat Tuotos SOTERKOn sihteeristön ja viestijöiden palaveri Sovittiin viestijöiden tehtävät ja viestinnän suunnittelun eteneminen soterko extranet perustettiin SOTERKOn sisäiseen viestintään SOTERKOn sihteeristön, ohjelmakoordinaattoreiden ja viestintäryhmän yhteinen palaveri Määräaika ohjelmien viestinnän nostoehdotuksille Ohjelmien sisäiset palaverit tarpeen mukaan, viestijä voidaan kutsua mukaan Sovittiin, miten edetään ohjelmien viestinnän nostojen suunnittelussa (ohjeistus, deadline, pohja) Ehdotukset (power point sivut täytettynä) sähköpostilla ja oman organisaation viestijälle 7.4. Viestijöiden palaveri Käytiin läpi ohjelmien ehdotukset. Tehtiin vaikuttamissuunnitelman ensimmäinen versio SOTERKO-ohjelmaseminaarin ohjelma valmis Ilmoittautumislinkki julkaistiin Työterveyslaitoksen sivuilla Sihteeristön ja viestijöiden yhteinen palaveri Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman läpikäynti ja viimeistely 5.5. SOTERKOn Joryn kokous Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman 2015 hyväksyminen SOTERKO Seminaari Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman esittely SOTERKOn laajennetulle johtoryhmälle. Ohjelmakohtainen esittely seminaarissa. Syksy 2015 SOTERKO-ohjelmien yhteistyöryhmät ja johtoryhmä Suunnitelman toteutuksen tarkentaminen ja seuranta Vuoden 2016 suunnitelman valmistelu

24 SOTERKOn viestintäkalenteri 2015 * Kaikissa ulostuloissa kanavina myös verkko, some ja laitosten uutiskirjeet kuitenkin tapauskohtaisesti harkiten. Mukaan #soterko, linkki SOTERKOn sivulle + logo. Pvm Aihe ja tuotos Kohderyhmä Viestintäkanavat* Vastuutaho + muut toimijat Kevät 2015 RISKY Yhteinen kieli parantaa viestintää Ympäristöterveysriskien vertailu Webinaari/Video/ Tallenne THL Jouni Tuomisto Otto Hänninen Kesä 2015 Vaikutusarviointiosio Kuopion tiistaiseminaarisarjassa? NUORA päättäjäviesti Siirtymä- ja nivelvaiheissa piilee syrjäytymisvaara 1) Soterkon jäsenorganisaatiot + muut riskinarvioinnista kiinnostuneet yhteistyökumppanit 2) Kansalaiset Palvelujärjestelmän toimijat mm. opetus, Sote, ivu?? Päättäjäviesti + mediatiedote Saija Järvimäki Salla Toppinen- Tanner, TTL + THL ym. Syksy 2015 Syksy 2015 KANSANTAUDIT Artikkeli, tutkimustulos Työhön paluuta edistävien lakimuutosten vaikutukset Nanomateriaalit ja niiden turvallisuus Yleisesite Terveydenhuolto, työterveyshuolto Työpaikat päättäjät Kansalaiset Päättäjät Perjantai-meeting? Mediatiedote + jakelu myös TTH:lle VP? Esite (fi ja se) verkko Issuu, messut ja näyttelyt, aulat Eira Viikari-Juntura, TTL Kristiina Kulha Lea Pylkkänen, TTL

25 SOTERKOn viestintäkalenteri 2015 * Kaikissa ulostuloissa kanavina myös verkko, some ja laitosten uutiskirjeet kuitenkin tapauskohtaisesti harkiten. Mukaan #soterko, linkki SOTERKOn sivulle + logo. Pvm Aihe ja tuotos Kohderyhmä Viestintäkanavat Vastuutaho + muut toimijat Syksy NANO uusi SOTERKO-hanke alkaa Media Yhteinen mediatiedote + laitosten uutiskirjeet, some Lea Pylkkänen, TTL (ennaktiedotusta syksyllä?) Avoinna Yhteiskunnan eriarvoisuus Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi Kokoomajulkaisu/raportti Julkistustilaisuus RISKY Sisäilma useita tuotoksia 1) Media, Kansalaiset 2) Ammattilaiset 3) Päättäjät 4) Järjestöt Seminaari + yhteinen mediatiedote? + verkkosivut + artikkelit + some + videot eri kielillä? Päivikki Koponen Anu Castaneda, THL + TTL ja Tilastokeskus Saija J THL, TTL, STUK aiheesta riippuen Avoinna RISKY KAIVOS Kaivostoiminnan riskit Antti Kallio, STUK Riikka S-L. Marrasjoulukuu SOTERKOn Tutkimuspäivä Soterko-sihteeristö Anna-Liisa ja Sanna

SOTERKO - Asiakaslähtöiset palvelut

SOTERKO - Asiakaslähtöiset palvelut SOTERKO - Asiakaslähtöiset palvelut Markku Pekurinen 15.6.2015 1 Osa-ohjelman merkittävimmät saavutukset toimintakaudella Kansallisen tason asiantuntijayhteistyö SOTE-järjestämislain ja monikanavaisen

Lisätiedot

SOTERKO. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Nuorten aikuisten terveys-, hyvinvointija työhön osallistumisen erojen kaventaminen -ohjelma (NUORA) NUORA Nuorten aikuisten ohjelmassa

Lisätiedot

RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ

RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA ohjelmaseminaari 10.6.2015 Otto Hänninen/THL Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia - ohjelma (RISKY) edistää ympäristötekijöiden aiheuttamien

Lisätiedot

Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia

Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia -ohjelma (RISKY) RAJAUS: elin- ja työympäristö, YMPÄRISTÖTERVEYS MOTIVAATIO: suuri osa ympäristötekijöiden aiheuttamista sairauksista on ehkäistävissä Tavoitteet

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA

RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA ohjelmaseminaari 10.6.2015 koord. /STUK, esit. Otto Hänninen/THL edistää ympäristötekijöiden aiheuttamien riskien hallintaan liittyvän tutkimus-

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa

SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa SOTERKO-RISKY kaivosohjelma Antti Kallio Säteilyturvakeskus Sisällysluettelo SOTERKO-RISKY kaivosohjelma Taustaa: aikaisempi kaivoksiin liittyvä yhteistyö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten määrä kasvaa nopeasti 1990 2011 Ulkomailla syntyneitä 65 000 266 000 (5 %) Vieraskielisiä

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Mitä Nanoturvallisuuskeskus haluaa olla 2015: Euroopan johtava ja globaalisti tunnustettu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhön osallistuminen ja pidemmät ja paremmat työurat Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura -teema Tätä me olemme Työura-teemassa tarkastellaan työuraa

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä. Toimintasuunnitelma 2015

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä. Toimintasuunnitelma 2015 SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Yhteenliittymän tehtävä Yhteenliittymä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kurttu- seminaari 2.10.2012 Tiina Pesonen tietojohtaja STM Tavoitteet arkkitehtuuri on terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan, siinä tarvittavien

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011 Miksi OSKE-viestintää? OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta NYT AIKA KERTOA TULOKSISTA Yritysten aktivointi OSKE-toimintaan

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus. SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015

SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus. SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015 SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015 Sisällysluettelo SOTERKO-RISKY kaivosten riskit Saavutuksia 2014 Käynnissä olevia hankkeita

Lisätiedot

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki Riitta Sauni Hankkeen taustaa Sote-alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti uutta työvoimaa ja laaja-alaista osaamista On arvioitu, että

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI

PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 09.02.2009 Seppo Koskinen, Riitta-Liisa Kokko, Tuija Martelin ja projektiryhmä TAUSTA Pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytyminen ja suuret

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Taustaa OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta nyt on aika profiloida tulokset OSKEn saavutuksiksi

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Tiedon tuottajasta fasilitaattoriksi

Tiedon tuottajasta fasilitaattoriksi Tiedon tuottajasta fasilitaattoriksi VN-selvitystoiminnan viestintä- ja hyödyntäjädialogin koulutustyöpaja 17.11.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Poliittisten päättäjien tahtotila - Hallitusohjelma

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS

TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS 1 (11) TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS Sisältö 1. Työelämä 2020 -hankkeen viestinnän käytännön linjauksia... 2 2. Työelämä 2020 -hankkeen alueverkoston ulkoisen viestinnän ohje...

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia 25.10.2013 Okimo Clinic Oy 2 (6) Sisällys Sosiaalinen media - hyödyt ja haasteet Lähtökohdat Pääteesit sosiaaliseen mediaan Kohderyhmät Äänensävy Sosiaalisen

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Työterveysyhteistyöllä eteenpäin - juhlaseminaari Eteran Auditorio 9.6.2015 Kaj Husman, professori emeritus Työterveyskäsite, ILO/WHO 1950: "kaikkien

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

SEPA-MIGRAATIOPROJEKTI SUORAVELOITUS- VIESTINTÄ. SEPA-ydinryhmä 28.11.2012 Kristiina Siikala

SEPA-MIGRAATIOPROJEKTI SUORAVELOITUS- VIESTINTÄ. SEPA-ydinryhmä 28.11.2012 Kristiina Siikala SEPA-MIGRAATIOPROJEKTI SUORAVELOITUS- VIESTINTÄ SEPA-ydinryhmä 28.11.2012 Kristiina Siikala 1 SISÄLLYS Vuosi 2012 suoraveloitusviestinnässä Tehdyt toimenpiteet Suunnitelma viestinnän toimenpiteiksi vuonna

Lisätiedot

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Strategiatyön vaiheet 1. Kartoitus 2. Visiointi 3. Priorisointi 4. Toimenpiteistä ja vastuista sopiminen 5.

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS PÄÄTÖKSENTEON JA KEHITTÄMISEN TUKENA PORISSA

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS PÄÄTÖKSENTEON JA KEHITTÄMISEN TUKENA PORISSA Kuva: Sirpa Kynäslahti Kuva: Porin kaupunki/kalle Aaltonen SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS PÄÄTÖKSENTEON JA KEHITTÄMISEN TUKENA PORISSA Kehittämispäällikkö Timo Aro ja hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon - informaatiotilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10.

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. 11.2.2014 Tapahtumajärjestäjien ohjaus AS-loppukilpailu Kansalaistarinat Infografiikka,

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ TAUSTA-AJATTELUA Voiko näin suuri hanke olla innovatiivinen ja toimiva vai kaatuuko se liian moniin tavoitteisiin, toimijoihin,

Lisätiedot

SOTERKO Tietovaranto-ohjelma TIETOKO 2011-2014

SOTERKO Tietovaranto-ohjelma TIETOKO 2011-2014 SOTERKO Tietovaranto-ohjelma TIETOKO 2011-2014 Itseisarviointi 10.6.2015 THL/Tietopalvelut -osasto 1 Tietovarantojen kehittämisohjelma 2011-2014 Laitosten yhteistyöllä kehitetään tietovarantoja näkyvämmiksi

Lisätiedot

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä KANSANTAUTIEN KANSSA TYÖELÄMÄSSÄ SOTERKOn tutkimuspäivä 23.9.2013 Marianna Virtanen, TTL Eira Viikari-Juntura, TTL Kansantautien kanssa

Lisätiedot