Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 2015 THL, Työterveyslaitos, STUK Evira, Fimea, Ilmatieteen laitos, KELA, SYKE, VATT, VTT

2 Mikä SOTERKO on? SOTERKO-perheeseen kuuluvat THL, TTL, STUK, EVIRA, FIMEA, IL, KELA, SYKE, VATT ja VTT. Yhteenliittymä edistää tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välille yhteistyötä. Keinoina ovat asiantuntijaverkostot, tutkimus- ja kehittämisohjelmat sekä yhteistyö yksittäisissä hankkeissa tai muissa toiminnoissa. Yhteenliittymän toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet tahot. Yhteenliittymällä on seitsemän tutkimus- ja kehittämisohjelmaa sekä tietovarantojen kehittämisohjelma. SOTERKOn tutkimus- ja kehittämisohjelmat toimivat aktiivisesti tavoitteidensa mukaisesti. Yhteistyöryhmät edistävät yhteisten hankkeiden syntymistä ja verkottumista ohjelman aihealueella. SOTERKO edistää Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoituksen ja valtioneuvoston kanslian TEAS -rahoituksen hyödyntämistä yhteisissä hankkeissa

3 Viestinnän periaatteet SOTERKO:lla on rullaava viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma, jota SOTERKOn viestintäryhmä ja sihteeristö ylläpitävät. Suunnitelma hyväksytään SOTERKOn johtoryhmässä vuosittain (ensimmäisen kerran ) ja sen toteutumista seurataan johtoryhmän kokouksissa (vakiokohta kokouksen esityslistassa). SOTERKOn viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmaa käsitellään vuoden kuluessa myös SOTERKOn laajennetussa johtoryhmässä. SOTERKOlla on yhteiset ydinviestit. SOTERKO-ohjelmat määrittelevät vuosittain keskeiset aiheet ja kohderyhmät. Viestintäryhmä ja sihteeristö muotoilevat ne viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmaan. Samassa yhteydessä määritellään myös viestinnän keinot, kanavat ja aikataulut. Ohjelmiin liittyvästä hanketoiminnasta ja -tuloksista viestittäessä kerrotaan, että hanke on toteutettu SOTERKO -yhteistyössä. Ohjelmien yhteistyöryhmissä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. Viestinnän kustannukset sisältyvät THL:n, TTL:n ja STUKin kesken SOTERKOn vuosibudjettiin. SOTERKO järjestää vuosittain tutkimuspäivän. Sen lisäksi järjestetään muita SOTERKOlle yhteisiä ja ohjelmakohtaisia tilaisuuksia. Tilaisuuksiin kutsutaan päätöksentekijöitä ja heitä informoidaan ohjelmien tuloksista. SOTERKOn toiminnasta ja ohjelmista viestitään sidosryhmille eri viestintäkanavien kautta. Viestinnän pääkohderyhmä on julkisen sektorin päättäjät. Viestinnän aiheesta riippuen kohderyhmä vaihtelee

4 Ydinviestit/tavoitteet kohderyhmittäin: valtakunnan tason päättäjille SOTERKO:n tuottama tieto helpottaa päätöksentekoa sote-alan ja sen palvelujärjestelmien kehittämisessä kehitettäessä elin- ja työympäristöä turvalliseksi ja terveelliseksi pyrkimyksissä lisätä nuorten osallisuutta yhteiskuntaan hyvinvointierojen kaventamiseen liittyvissä asioissa

5 Ydinviestit/tavoitteet kohderyhmittäin: välittäjätason toimijoille ja medialle Palvelujärjestelmien tai vastaavien toimijat: SOTERKOn tuottama tieto tukee sote-uudistusta ja palvelujärjestelmien toimivuutta ja yhteistyötä sekä lisää ymmärrystä hyvinvointierojen syistä ja tukee palvelujärjestelmän kehittämistä siten, että erot kaventuvat. Järjestöt: SOTERKO tarjoaman luotettavaa tietoa hyödyntäen järjestöjen on helpompi ajaa asioitaan. Media: SOTERKO tarjoaa uutta tietoa ja taustatietoa uutisten tueksi.

6 Ydinviestit/tavoitteet kohderyhmittäin: alue- ja paikallistason toimijoille ja yksilöille Alue- ja kuntapäättäjät: SOTERKO tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sote-alan ja sen palvelujärjestelmien kehittämisestä sekä elin- ja työympäristön turvallisuuteen ja terveellisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointierojen kaventamiseen liittyvistä asioista. Työpaikkojen toimijat: SOTERKO tuottaa tietoa ja keinoja työympäristöjen terveysriskeistä, riskienhallinnasta, riskien ennaltaehkäisystä sekä terveyden edistämisestä. SOTERKOn jäsenorganisaatiot: SOTERKO edistää tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välille yhteistyötä. Kansalaiset: SOTERKO tuottaa tietoa, joka tukee yksilön terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskuntaan.

7 Viestinnän kanavat Tärkeää saada tieto kulkemaan asiantuntijoilta viestijöille viestijöiltä viestijöille viestijöiltä asiantuntijoille Viestijöillä on kanavia valmiina tiedon levittämiseen verkkouutinen, mediatiedote, some, uutiskirje, lehdet, messut ym. tilaisuudet Kaikkien SOTERKO-organisaatioiden viestintäkanavat käyttöön yhteistiedottamisella lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta SOTERKO-logo esille kaikessa SOTERKOon liittyvässä viestinnässä (hankkeiden rahoittajaehdot kuitenkin tarkistettava) MUISTAKAA MAINITA viestijälle että kyse on SOTERKO-yhteistyöstä!

8 Tiivis SOTERKO-kuvaus Kuvausta voi käyttää esim. tiedotteiden lopussa ja päättäjäviesteissä SOTERKO -yhteenliittymä tehostaa yhteistyötä tutkimuslaitosten välillä. Keinoina ovat asiantuntijaverkostot, tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja yhteiset hankkeet. SOTERKOn tutkimus- ja kehittämisohjelmat keskittyvät kansantautien ehkäisyyn, yhteiskunnan eriarvoisuuden vähentämiseen, nuorten aseman parantamiseen, riskienhallintaan (mm. kaivostoiminnan riskit), sote-palveluihin ja ilmastonmuutokseen. Lisäksi SOTERKOssa on tietovarantojen kehittämisohjelma. SOTERKOon kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus STUK, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Ilmatieteen laitos, Kela, Suomen ympäristökeskus SYKE, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

9 SOTERKO-viestinnän riskien hallinnasta Riskit ja haasteet Ajanhallinta Viestit eivät mene läpi. Ohjelmista on vaikea saada viestittävää. Viestinnälliset toimenpiteet SOTERKO-asioiden priorisointi johdon tuella Viestien valinta, ajankohta ja muotoilu harkitaan tarkasti. Toimintaohjelman suunnittelussa otetaan viestintä huomioon

10 SOTERKO-viestintäryhmä 2015 Henkilö Organisaatio Sähköposti ja puhelinnumero Tehtävä Saija Järvimäki THL (tieto, ilmasto puh Nettisivujen päivitys 2015 Kristiina Kulha Työterveyslaitos puh Nettisivut 2016 Sarno Ojell (verkko) vara: Marja Sarkkinen Riikka Laitinen-Sorvari STUK puh Nettisivut 2014 vara: Leena Hietanen Ei toistaiseksi nimettyä EVIRA yhteyshenkilöä Minna Takaloeskola FIMEA Nina Kukkurainen Ilmatieteen laitos Henrik Jussila KELA Kirsi Norros SYKE Päivi Tainio VATT Irma Lind VTT

11 Nuorten aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja työhön osallistumisen erojen kaventaminen, Työterveyslaitos, Päivi Husman 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamat siirtymä- ja nivelvaiheet (peruskoulusta toiselle asteelle, toiselta asteelta korkeakouluun ja ammattiin valmistavaan, koulusta työhön, työstä poissaolovaiheista takaisin työelämään) ja niihin nivoituvat riskit Huonosti hoidetuissa nivel- ja siirtymävaiheissa piilee huomattava syrjäytymisvaara Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Kesällä 2015 Siirtymävaiheisiin liittyvät palvelujärjestelmän toimijat, päättäjät, siirtymävaiheissa olevat ihmiset ja heidän lähipiirinsä Siirtymävaiheisiin liittyvät palvelujärjestelmän toimijat, päättäjät, siirtymävaiheissa olevat ihmiset ja heidän lähipiirinsä TTLn päättäjäviestien tyyppinen tiivis, parista kärjestä koostuva ulostulo siitä mitä tiedetään nivel- ja siirtymävaiheiden nuoria ja nuoria aikuisia syrjäyttävistä ja poispudottavista tekijöistä ja mekanismeista ja mitä tavoitteita sen perusteella pitäisi kirjata tulevan hallituksen ohjelmaan Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Tiedote, mahdollisesti SOTERKOn yhteinen päättäjäviesti Salla Toppinen-Tanner, TTL Jyväskylän ja Helsingin yliopistot, THL, ETK, VATT, Saku Ry ja Nuorisotutkimusverkosto (tarkentuu vielä) 11

12 Kansantautien kanssa työelämässä: ehkäisevän, edistävän ja kuntouttavan toiminnan kehittämis- ja arviointihankkeet, Työterveyslaitos, Eira Viikari-Juntura 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Työhön paluuseen tähtäävien lakimuutosten vaikutukset Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Keskeiseksi sanomaksi tulee tulos 30 ja 90 päivän säännöistä kunta-alan työntekijöillä (tulos ei vielä tiedossa) Työntekijät, työpaikat, yhteiskunta Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke Artikkeli ilmestyy valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Syksyllä 2015 Terveydenhuolto, erityisesti työterveyshuolto, työpaikat, päättäjät Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Pienet kustannukset, TTL Tiedote, voisi olla myös VP Eira Viikari-Juntura, TTL 12

13 Yhteiskunnan eriarvoisuus, THL, Sakari Karvonen 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? Ulkomaista syntyperää olevien maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi Ulkomaalaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointi tutkimuksen perustulokset valmistuvat: erot erilaisten ulkomaalaistausten ryhmien väillä ja suhteessa koko väestöön (vertailuaineistona ATH) Ulkomaalaista syntyperää olevat kansalaiset sekä heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset palvelujärjestelmässä, heille palveluja suunnittelevat ja palvelujen tarvetta arvioivat suunnittelijat ja esimiehet Kansalaiset, ammattilaiset, päätöksentekijät, järjestöt Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke Ennakkojulkaisut loka-marraskuussa, pääjulkistus valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Ennakkojulkistusten yhteydessä ja Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Tilastokeskus, THL ja TTL (Haettu hankerahaa Koneen Säätiöstä) Verkkosivustot, lehtiartikkelit, blogit, some, Kokoomajulkaisu/raportti Mahd. myös videot eri kielillä Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot THL, Päivikki Koponen ja Anu Castaneda TTL, Tilastokeskus 13

14 Aihe Asiakaskeskeiset sosiaali- terveyspalvelut paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä, THL, Ilmo Keskimäki 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Sairausvakuutus osana lääkärien työtä ja ajankäyttöä -hanke Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lääkärien työajan kohdentumista erityisesti suhteessa Kelan lausunto / todistuskäytöntöihin ja vaatimuksiin. Lopullisena tavoitteena on saada tietoa, jolla kehittää perusterveydenhuollon lääkärin työtä sekä sisällöllisesti että työjärjestelyjen osalta niin, että entistä suurempi osa lääkärin työajasta vapautuisi välittömään potilastyöhön. Kansalaiset, Kela Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Ohjausryhmä (sisältää tärkeimmät sidosryhmät, mm. Kela, sairaanhoitopiirit), Sote-johto, yleislääkärit, kuntapäättäjät, kansalaiset) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Loppusyksy 2015 Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Hanke loppuu, perusraportti, yleislääkärilehti-juttu, kirjoituksia esim. Suomen lääkärilehti, Tesso-lehteen, slide-sharet, tutkimuksesta lyhyesti, monikanavaisesti twitter yms. Keinot ja viestintäkanavat (mietitään yhdessä viestinnän kanssa esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio raportit, ammatilliset lehdet (esim. Tesso, Yleislääkärilehti, Lääkärilehti), slide-sharet, tutkimuksesta lyhyesti, THL:n Päätöksenteko, talous ja palvelujärjestelmä aihesivut, monikanavaisesti twitter, facebook yms. Muut mukana olevat organisaatiot Kela,??

15 Asiakaskeskeiset sosiaali- terveyspalvelut paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä, THL, Ilmo Keskimäki Aihe 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Lääkärien päivystysmallien kehittämis- ja arviointitutkimus. Päivystysmallit, työkuormitus ja terveyspalveluiden vaikuttavuus Keskeinen sanoma Tavoitteena on arvioida uusien terveydenhuollon yhteispäivystysmallien toimivuutta ja vaikutuksia työn organisointiin, työntekijöiden kuormitukseen, toimintaan ja sitoutumiseen että potilaiden hoitoon Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Kansalaiset parempina palveluina, päättäjät ja sote-ammattilaiset lisääntyneenä tietona, lääkärit tiedosta päivystysjärjestelmien työkuormittavuudesta eri tasojen päättäjät ja johtajat, sote-ammattilaiset, kansalaiset, etujärjestöt, potilasjärjestöt, työmarkkinajärjestöt, tiedeyhteisö ja oppilaitokset, media, kunnat ja kuntayhtymät, alan yritykset Hanke valmistuu, loppuraportti, artikkelit kansainvälisissä ja kotimaisissa tiedelehdissä, tutkimuksesta lyhyesti, nettijulkaisut, tiedonjako keskeisissä ammatillisissa tilaisuuksissa ( Lääkäripäivät) Milloin asiasta voi viestiä? Loppuvuosi 2015 Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (mietitään yhdessä viestinnän kanssa esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Raportit, ammatilliset lehdet (esim. Tesso, Yleislääkärilehti, Lääkärilehti), slide-sharet, tutkimuksesta lyhyesti, THL:n Päätöksenteko, talous ja palvelujärjestelmä aihesivut, monikanavaisesti twitter, facebook yms. Muut mukana olevat organisaatiot Hankkeen on rahoittanut Työsuojelurahasto. Hankkeeseen osallistuvat Turun alueen uusi yhteispäivystys/ jaksotyömalli, Oulun seudun yhteispäivystys ja Jyväskylän yhteispäivystys

16 Asiakaskeskeiset sosiaali- terveyspalvelut paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä, THL, Ilmo Keskimäki 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Tasa-arvon edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluja kehittämällä hanke (suunnitteilla oleva hanke, jolle haettiin rahoitusta huhtikuun STN-hausta) Hankkeen tavoitteena on: tutkia mekanismeja, joilla terveyspoliittiset päätökset, ja sosiaali- ja terveysjärjestelmä tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta, arvioida suunniteltuja rahoitus-, järjestämis- ja tuottamismalleja sekä etuusuudistuksia, seurata, arvioida ja tukea paikallisia palvelujen järjestämis- ja tuottamisreformeja paikallisten toimijoiden kanssa ja kehittää viitekehys ja indikaattorit palvelujärjestelmän toiminnan ja laadun arvioimiseksi. Kansalaiset parantuneena tasa-arvona sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kansalaisille ja päättäjille monilla tasoilla hyöty näkyy valtakunnallisten uudistusten, lainsäädännön, alueellisten palvelujärjestelmien ja rakenteiden, ohjauksen ja etuuksien kehittymisenä kohti tasa-arvoa ja toimivampia palveluita. Pääkohderyhmä: sidosryhmien lisäksi eri tasojen päättäjät ja johtajat, sote-ammattilaiset, kansalaiset. Pääsidosryhmät: Etujärjestöt, potilasjärjestöt, työmarkkinajärjestöt, tiedeyhteisö ja oppilaitokset, media, kunnat ja kuntayhtymät, alan yritykset. Hanke alkaa syksyllä 2015 jos se saa rahoitusta. Syksylle 2015 hanke keskittyy vuorovaikutuksen syventämiseen hankkeen sisäisesti ja eri kohderyhmien/partnereiden kanssa sekä selvittämään kohderyhmien erilaiset tarpeet ja vuorovaikutuksen keinot Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (mietitään yhdessä viestinnän kanssa esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Vuonna 2015: alkuseminaari, THL:n Päätöksenteko, talous ja palvelujärjestelmä aihesivut, some (twitter, facebook), lehtiartikkelit, tiedottaminen hankkeesta erilaisissa alan tilaisuuksissa esim. Terve-SOS messut, alustavat haastattelut Muut mukana olevat organisaatiot Mukana laaja joukko alan toimijoita esim. Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot, VATT, Työterveyslaitos, useita kuntia yms.

17 Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia (RISKY), STUK, Maarit Muikku 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Ympäristöterveysriskien vertailu Terveyden tehokkaaseen edistämiseen päästään tuottamalla kvantitatiivisesti vertailukelpoista tietoa terveysriskeistä tämä vaatii yhteisen kielen kehittämistä Yhteistyökumppanit: kaikki SOTERKO-verkoston jäsenet; erityisesti terveys- ja talous-akseleilla työskentelevät (THL, TTL, STUK; myös EVIRA; VATT, KELA ja ministeriöt (STM, myös TEM, MMM, laajasti myös VVM, OM)). Yhteinen kieli parantaa viestintää. Kansalaiset: vertailukelpoinen kokonaiskuva riskitekijöistä parantaa yksilöriskien hallintaa Yhteistyökumppanit sekä kansalaisten lisäksi päätöksentekijät. Terveys on ollut yksi keskeinen poliittinen linjaus kaikessa päätöksenteossa viimeisen vuosikymmenen ajan; siten terveyden yhteismitallinen kuvaaminen ja torjuntatoimenpiteiden arviointi koskee kaikkea päätöksentekoa kunnalliselta tasolta valtionhallintoon, tietysti, ja kansainväliseen (erit. EU). Vaikutusarviointiosio Kuopion Tiistaiseminaarisarjassa 2015 Tiedotetaan työn eri vaiheissa. Tarkempi aikataulu vielä avoin. THL THL/Soneran videoneuvottelujärjestelmä ja yhteensopivat järjestelmät, (ulkoinen viestintä, esim. videoidaanko ja voiko sen katsoa myöhemmin netistä tms?) Jouni Tuomisto/Otto Hänninen, THL 17

18 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Sisäilman laatu Suomalaisten asuntojen ja työpaikkojen sisäilman laadun parantaminen ja ylläpitäminen. Keskeisiä aihealueita ovat: kosteus- ja homeongelmien ennalta ehkäisy ja korjaaminen, sisäilman radon ja muut kemialliset epäpuhtaudet, energiataloudellisesti optimoitu ilmanvaihto ja pienhiukkasten suodatus Kansalaiset, terveydensuojelu- ja työsuojeluviranomaiset Kansalaiset, rakentamis- ja korjausalan toimijat, terveydensuojelu- ja työsuojeluviranomaiset, ministeriöt mm. STM, YM Vuoden mittaan useita tuotoksia esim. Sisäilmastoseminaarin Kosteus- ja homevaurio-sessio, Työpaikkojen sisäilmaohje, tehdään suositus biosidien ja otsonoinnin käytöstä kosteus- ja homevaurioiden korjausten yhteydessä, osallistutaan Sisäilmastoseminaariin, Sisäilmapajaan sekä Sisäilmainfopisteen toimintaan messuilla ja muissa tapahtumissa sekä järjestetään sisäilma-asiantuntijoiden tapaamisia, seminaareja ja yhteishankkeita Sisäilmastoseminaari on pidetty ja Sisäilmatyöpaja pidetään marraskuussa. Osallistuvat laitokset Esim. yhteistiedote ennen messuja. Radonnäkökulma esille STUKin Säteily uutiset uutiskirjeessä. THL, TTL, STUK jne. riippuen aiheesta. TTL, STUK & muut RISKYn jäsenlaitokset, STM 18

19 Kaivostoiminnan riskit (RISKY), STUK, Antti Kallio 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Verkostoitumisesta hyötyä kaivostoiminnan turvallisuuden parantamiseen SOTERKO-yhteistyö laajenee Kaivostoiminnan riskit-aihealueen SOTERKO-yhteistyö laajenee, kun mukaan tulivat SYKE, IL, VTT, VATT ja EVIRA. Kaivostoiminnan riskien tarkastelun näkökulmat laajenevat entistä monialaisemman asiantuntijayhteistyön avulla. Perinteisten työturvallisuus-, terveys-, ja ympäristöriskien lisäksi tarkastelun alle voidaan ottaa esimerkiksi taloudelliset riskit tai ilmastonmuutoksen vaikutukset. Viranomaiset, kaivosyhtiöt, kaivospaikkakuntien asukkaat Viranomaiset, kaivosyhtiöt, kaivospaikkakuntien asukkaat - Viestintäsuunnitelma tarkentuu Kaivosfoorumin jälkeen toukokuussa. Osallistuvat laitokset Tiedote+Some? Antti Kallio, STUK ELY, AVI 19

20 Tietovarantojen kehittämisohjelma, THL, Pekka Kahri 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot Tietovarantojen yhteentoimivuudesta, niiden hyvästä hallinnasta ja avaamisesta saavutettavat hyödyt Parhaiden käytäntöjen ja yhteisten ratkaisujen levittäminen laajennetussa yhteenliittymässä TIETOKO-ohjelman kumppanit laajennetussa kokoonpanossa, koko SOTERKO-yhteenliittymä. Ks. Hyödynsaajat. Yhteistyökokoukset, dialogin ylläpitäminen ja jatkaminen, osallistuminen kesän yhteiseen SOTERKOseminaariin. SOTERKOn ulkopuolisille toimijoille viestiminen ei relevanttia vuonna Liittyy viestinnän vaiheistukseen, painopiste tänä vuonna SOTERKO-toimijoiden sisäisessä viestinnässä. Ei erillisiä kustannuksia. TIETOKO-ohjelman toimijat: yhteinen SOTERKO-seminaari, sähköposti ja kokoukset. Pekka Kahri, tietojohtaja, THL. TTL, STUK, EVIRA, FIMEA, IL, KELA, SYKE, VATT ja VTT, Valvira. TK ja TSV tarkkailijajäseninä. 20

21 Nanohiukkaset ja terveys, Työterveyslaitos, Kai Savolainen 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Aihe Keskeinen sanoma Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Yleisesite nanomateriaaleista ja niiden turvallisuudesta Missä nanomateriaaleja esiintyy, liittyykö niihin terveysriskejä ja miten niiltä voi suojautua Kansalaiset laajasti, toimii myös tietoiskuna päättäjille Kansalaiset, päättäjät Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Tullaan tekemään painettu esite, jota levitetään laajasti Milloin asiasta voi viestiä? Esite valmistuu viimeistään syksyllä 2015 Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot TTL:n Nanoturvallisuuskeskus kattaa kustannukset, mahdollisesti takautuvasti STN-rahoituksesta Esitettä jaetaan mm. työterveyshuolloissa, yliopistoissa, messuilla, seminaareissa, yms. tilaisuuksissa. Huom. Lisäksi päätös nano-ohjelman perustamisesta, muiden uusien ohjelmien lisäksi, olisi tärkeää saattaa päättäjien tietoon. Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskus järjestää SENN2015-kongressin (International Congress on Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies) Helsingissä. Tämä ei varsinaisesti ole SOTERKO-hanke, mutta liittyy nanoaiheeseen. Olemme hakemassa laajennetun SOTERKO-yhteistyökumppaneiden kanssa STN-rahoitusta liittyen nanomateriaalien esiintyvyyteen ja turvallisuuteen teollisuuden murroksessa. Jos hanke rahoitetaan, niin se on syksyn uutinen. Esitteen tekstin sisällöstä vastaa kaikki nano-ohjelmaan kuuluvat laitokset ja niiden asiantuntijat. Käytännön toimista vastaa Lea Pylkkänen, TTL. SYKE, EVIRA, Ilmatiteen laitos, THL 21

22 Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset, THL, Timo Lanki Ei yhteistä viestittävää vielä! Aihe Keskeinen sanoma 2015 Mistä aiheista ohjelma haluaa viestiä vuonna 2015? (yhteen taulukkoon yksi aihe) Hyödynsaajat (Kuka hankkeen tuloksista hyötyy?) Kohderyhmät (Kenen pitää tietää? ) Tuotos (Minkälainen? Esim. hanke valmistuu, artikkeli, seminaari tms) Milloin asiasta voi viestiä? Viestinnän kustannukset ja niiden kattaminen Keinot ja viestintäkanavat (esim. tiedote, some, video, lehtiartikkeli) Vastuuhenkilö (substanssi) ja organisaatio Muut mukana olevat organisaatiot 22

23 Tärkeitä päivämääriä viestinnän suunnittelussa 2015 Pvm Kokouksen nimi ja osallistujat Tuotos SOTERKOn sihteeristön ja viestijöiden palaveri Sovittiin viestijöiden tehtävät ja viestinnän suunnittelun eteneminen soterko extranet perustettiin SOTERKOn sisäiseen viestintään SOTERKOn sihteeristön, ohjelmakoordinaattoreiden ja viestintäryhmän yhteinen palaveri Määräaika ohjelmien viestinnän nostoehdotuksille Ohjelmien sisäiset palaverit tarpeen mukaan, viestijä voidaan kutsua mukaan Sovittiin, miten edetään ohjelmien viestinnän nostojen suunnittelussa (ohjeistus, deadline, pohja) Ehdotukset (power point sivut täytettynä) sähköpostilla ja oman organisaation viestijälle 7.4. Viestijöiden palaveri Käytiin läpi ohjelmien ehdotukset. Tehtiin vaikuttamissuunnitelman ensimmäinen versio SOTERKO-ohjelmaseminaarin ohjelma valmis Ilmoittautumislinkki julkaistiin Työterveyslaitoksen sivuilla Sihteeristön ja viestijöiden yhteinen palaveri Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman läpikäynti ja viimeistely 5.5. SOTERKOn Joryn kokous Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman 2015 hyväksyminen SOTERKO Seminaari Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman esittely SOTERKOn laajennetulle johtoryhmälle. Ohjelmakohtainen esittely seminaarissa. Syksy 2015 SOTERKO-ohjelmien yhteistyöryhmät ja johtoryhmä Suunnitelman toteutuksen tarkentaminen ja seuranta Vuoden 2016 suunnitelman valmistelu

24 SOTERKOn viestintäkalenteri 2015 * Kaikissa ulostuloissa kanavina myös verkko, some ja laitosten uutiskirjeet kuitenkin tapauskohtaisesti harkiten. Mukaan #soterko, linkki SOTERKOn sivulle + logo. Pvm Aihe ja tuotos Kohderyhmä Viestintäkanavat* Vastuutaho + muut toimijat Kevät 2015 RISKY Yhteinen kieli parantaa viestintää Ympäristöterveysriskien vertailu Webinaari/Video/ Tallenne THL Jouni Tuomisto Otto Hänninen Kesä 2015 Vaikutusarviointiosio Kuopion tiistaiseminaarisarjassa? NUORA päättäjäviesti Siirtymä- ja nivelvaiheissa piilee syrjäytymisvaara 1) Soterkon jäsenorganisaatiot + muut riskinarvioinnista kiinnostuneet yhteistyökumppanit 2) Kansalaiset Palvelujärjestelmän toimijat mm. opetus, Sote, ivu?? Päättäjäviesti + mediatiedote Saija Järvimäki Salla Toppinen- Tanner, TTL + THL ym. Syksy 2015 Syksy 2015 KANSANTAUDIT Artikkeli, tutkimustulos Työhön paluuta edistävien lakimuutosten vaikutukset Nanomateriaalit ja niiden turvallisuus Yleisesite Terveydenhuolto, työterveyshuolto Työpaikat päättäjät Kansalaiset Päättäjät Perjantai-meeting? Mediatiedote + jakelu myös TTH:lle VP? Esite (fi ja se) verkko Issuu, messut ja näyttelyt, aulat Eira Viikari-Juntura, TTL Kristiina Kulha Lea Pylkkänen, TTL

25 SOTERKOn viestintäkalenteri 2015 * Kaikissa ulostuloissa kanavina myös verkko, some ja laitosten uutiskirjeet kuitenkin tapauskohtaisesti harkiten. Mukaan #soterko, linkki SOTERKOn sivulle + logo. Pvm Aihe ja tuotos Kohderyhmä Viestintäkanavat Vastuutaho + muut toimijat Syksy NANO uusi SOTERKO-hanke alkaa Media Yhteinen mediatiedote + laitosten uutiskirjeet, some Lea Pylkkänen, TTL (ennaktiedotusta syksyllä?) Avoinna Yhteiskunnan eriarvoisuus Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi Kokoomajulkaisu/raportti Julkistustilaisuus RISKY Sisäilma useita tuotoksia 1) Media, Kansalaiset 2) Ammattilaiset 3) Päättäjät 4) Järjestöt Seminaari + yhteinen mediatiedote? + verkkosivut + artikkelit + some + videot eri kielillä? Päivikki Koponen Anu Castaneda, THL + TTL ja Tilastokeskus Saija J THL, TTL, STUK aiheesta riippuen Avoinna RISKY KAIVOS Kaivostoiminnan riskit Antti Kallio, STUK Riikka S-L. Marrasjoulukuu SOTERKOn Tutkimuspäivä Soterko-sihteeristö Anna-Liisa ja Sanna

RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA

RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA ohjelmaseminaari 10.6.2015 koord. /STUK, esit. Otto Hänninen/THL edistää ympäristötekijöiden aiheuttamien riskien hallintaan liittyvän tutkimus-

Lisätiedot

SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015

SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015 SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015 30.1.2015 1 Sisällys Dia 3: Versiohistoria Dia 4: Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman hyväksyminen ja ylläpito Diat

Lisätiedot

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä.

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä. Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014 Muistio työryhmätyöskentelystä. 2.12.2014 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Lasten ja nuorten voimavarojen vahvistaminen...

Lisätiedot

Joulukuu 2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014-2020

Joulukuu 2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014-2020 Joulukuu 2013 Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014-2020 Kuvat: Esa Nikunen (sivu 5 vas.), Lauri Mannermaa (takasivu), Saara Sivonen (muut kuvat). Kansallinen vaarallisia

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 1. Hyvinvointia työstä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet... 4 2.1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Salon kaupungin viestintäohje. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Salon kaupungin viestintäohje. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(33) Salon kaupungin viestintäohje 2(33) Sisällysluettelo Salon kaupungin viestintäohje 1 1. JOHDANTO 4 2. VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT 5 2.1. Kaupungin strategia ja hallintosääntö 5 2.2. Kuntien viestintä

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuutta ja työelämän laatua on välttämätöntä kehittää samanaikaisesti Terttu Pakarinen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 sisältö Lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta 20.11.2014.! Lapsiasiavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014 Ohjelmaopas Tähän oppaaseen on koottu perustiedot HALO-ohjelman toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasaisin tieto löytyy ohjelman verkkosivuilta (http://www.thl.fi/halo). Toinen uudistettu

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työssä Työterveyslaitos tulevaisuuden työelämän kehittäjänä Tulevaisuuden työpaikoilla menestys luodaan yhdessä EK-STTK tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Rauno Pääkkönen,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan Osa 1. Suunnitelman valmistelu Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-343-4 TEKIJÄ Sirkka Rousu ja LapsiARVI

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Johtoryhmä 12.8.2014 1 SISÄLLYS 1 VIESTINTÄSTRATEGIA... 2 1.1 Viestinnän strategiset lähtökohdat hyvinvointikuntayhtymän visio, arvot ja strategiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 2/15 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2014... 4 Lapsi 2018 -strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS EIJA ALATALO Projektikoordinaattori AIJA AHOKANGAS Hankesihteeri 28.03.2006 1. JOHDANTO... 3 2. HANKKEEN TAVOITTEET... 5 3. ALKUKARTOITUSTILANNE... 6 3.1 Työhyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot