Torstai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstai 26.8.2010 klo 17.00 19.34"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, valtuustosali Valtuuston puheenjohtaja Terttu Kolari ja II varapuheenjohtaja Viljo Tikkanen sekä valtuutetut Raimo Hätinen, Pekka Immonen, Taisto Kröger, Jaakko Kuosmanen, Antti Kuronen, Tauno Lempinen, Pekka Martikainen, Annukka Mustonen, Juhani Mustonen, Kari Pitkänen, Ritva Puurunen, Irma Riekkinen, Maija-Leena Räsänen, Matti Räsänen, Tiina Räsänen, Olli-Matti Tirkkonen, Jarkko Toivanen ja Venla Tuomainen sekä varavaltuutettu Marita Hirviheimo ja asiantuntijana :ssä 19 Pekka Laukkarinen (poistui klo 18.25). MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kunnanjohtaja Jouni Perälä, pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja Martti Kähkönen sekä taloussihteeri Helena Pitkänen, sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila, sivistystoimenjohtaja Eevariitta Jäntti ja tekninen johtaja Teuvo Nissinen sekä kunnanhallituksen jäsen Alma Miettinen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Riekkinen ja Matti Räsänen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Terttu Kolari Kähkönen Martti Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset Matti Räsä- Irma Riekkinen nen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Tuusniemi Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Anneli Ham-

2 mar

3 Kunnanhallitus MAAKUNNALLISEN VERKKOYHTIÖN PERUSTAMINEN Kh 62 Kv 19 Valtioneuvosto on joulukuussa 2008 tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaisesti lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon vakinaiset toimipaikat ovat enintään 2 km:n etäisyydellä 100Mbit/s yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta vuoteen 2015 mennessä. Teleyritykset rakentavat verkkoa markkinaehtoisesti niin, että väestöpeitto kasvaa 95 %:iin. Väestöpeiton nostamiseksi 95 % > yli 99 % käytetään myös julkista rahoitusta (= haja-asutusalueiden laajakaistahanke). Teleyritykset maksavat näistä haja-asutusalueiden laajakaistahankkeen kustannuksista vähintään kolmanneksen. Julkinen tuki jakautuu valtion, kuntien ja EU:n kesken. Kaikkiaan laajakaistahankkeisiin osoitetaan julkista tukea viiden vuoden aikana 91 miljoonaa euroa. Tästä 66 miljoonaa on valtion tukea ja 25 miljoonaa tulee EU:n maaseudun kehittämisvaroista. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalous-ministeriö ovat jakaneet kunnat kolmeen eri luokkaan, joiden mukaan kuntien maksuosuus (8/22/33 %) tukea saavissa hankkeissa määräytyy. Maksuosuudet perustuvat kuntien taloudelliseen kantokykyyn, väestötiheyteen sekä laajakaista-hankkeiden laajuuteen ja kustannuksiin. Pohjois-Savon kunnissa on tehty Laajakaista Kaikille -hankkeen tarveselvitys yhteistyössä Pohjois-Savon liiton kanssa( ). Tämä selvitys kattoi tarpeiden kartoituksen ja alustavan hankeohjelman laadinnan. Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena syntyi koko maakunnan kattava laajakaistarakentamisen hankeohjelma. Nopeiden laajakaistayhteyksien ja monipuolisten viestintä-palvelujen turvaaminen haja-asutusalueille edellyttää ns. Open Access -verkon ja toimintamallin toteuttamista Pohjois-Savossa. Mallilla tarkoitetaan tietoverkon omistamisen ja varsinaisten palvelujen tuottamisen eriyttämistä. Open Access -toimintamallin toteuttaminen edellyttää kunnilta laajaa ja syvällistä yhteistyötä. Ylä-Savon Kehitys Oy yhteistyössä Koillis-Savon Kehitys Oy:n ja Sisä-Savon Seutuyhtymän kanssa ovat saaneet Pohjois-Savon liitolta kehittämisrahoitusta Veikko - tietoverkkoyhteistyö selvitys-hankkeeseen.

4 Kunnanhallitus Kh 62 jatkuu Veikko - tietoverkkoyhteistyö selvityshankkeen tavoitteena on tiivistää kuntien välistä yhteistyötä sekä tuottaa materiaalia kuntien päätöksenteon tueksi tietoverkkoyhteistyön aikaansaamisessa ja yhteisen verkkoyhtiön perustamisessa. Hankkeen tavoitteet jakaantuvat seuraavasti: - Open Access -toimintamallin luominen Pohjois-Savoon - Open Access -liiketoimintamallin ja taloudellisten toimintaedellytysten arviointi - Verkkoyhtiön perustamistoimet ja toimintastrategia Selvityshankkeen käytännön työ on tehty tiiviissä yhteistyössä hankkeen hallitusryhmän, projektipäällikön sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden (teleliiketoiminta ja juridiikka) toimesta. Verkkoyhtiön liiketoimintasuunnitelma ja -strategia on esitelty Liikenne- ja viestintäministeriössä 2.6. ja hankkeelle on saatu viestintäministeri Suvi Lindènin ja ministeriön voimakas tuki. Veikko- hankkeen työn tuloksena on rakennettu kuntien omistukseen tulevan tietoverkkoyhtiön liiketoimintamalli ja -suunnitelma (liite 1) sitä selostetaan kokouksessa. Nämä suunnitelmat on esitelty kuntajohdon seminaarissa Kuopiossa 8.6 Pohjois-Savon kuntien ja kaupunkien johdolle. Samassa tilaisuudessa esiteltiin myös verkkoyhtiön taloudelliset laskelmat ja keskeiset, yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat (yhtiöjärjestys, perustamis-sopimus, osakassopimus ja hallituksen työjärjestys), (liitteet 2, 3, 4 ja 5). Laajakaistarakentamishankkeita kilpailutetaan yritystukien hakumenettelyn avulla. Vuosittain julkaistaan syksyllä hakuilmoitukset rakentamiskohteista, joihin laajakaista-rakentamisen tukia on saatavissa. Maakuntaliitot valitsevat alueensa hankkeiden toteutusehdotuksista kokonaisedullisimman hakemaan ensin kunnan/kuntien takaussitoumukset ja sen jälkeen päätöksen valtion/eu:n tuesta. Jotta kuntien omistukseen tuleva verkkoyhtiö pystyy osallistumaan täysipainoisesti syksyn 2010 aikana käynnistyvään hakumenettelyyn, on yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset tehtävä omistajatahojen puolelta kuluvan kesän aikana, mennessä. Yhtiön toiminimi on Savon Kuitu Oy.

5 Kunnanhallitus Kh 62 jatkuu Perustettavan Savon Kuitu Oy:n tehtävänä on: - rakennuttaa / järjestää käyttöönsä 6-7 vuoden aikana n km:n valokuiturunkoverkko sekä 4000 km:n kyläverkko - vastata valokuituverkon fyysisestä toimivuudesta, yhteistyökumppanien valinnasta ja hallinnoinnista, verkkoyhteyksien markkinoinnista ja tiedottamisesta sekä suhteista kaupallisiin operaattoreihin ja muihin palveluntarjoajiin - päivittää strategiaansa muuttuvan toimintaympäristön impulssien mukaan ja hakee aktiivisesti uusia ansaintamahdollisuuksia runkoverkon mahdollistamilla liiketoiminta-alueilla Yhtiön osakepääoma on euroa. Osakepääoman ja omistusosuuksien jakauma yhtiöstä omistajakuntien kesken on tehty maakunnallisen laajakaistahankeohjelman pohjalta siten, että kunnan omistus- ja osakepääomaosuus määräytyy kunkin kunnan alueelle suunnitellun tukikelpoisen runkoverkon pohjalta kunnan oman maksuosuusprosentin (8/22/33 %) mukaisesti (liite 6). Perustamisvaiheessa tavoiteltava minimi osakepääoma on euroa ja tämän toteutuessa yhtiö perustetaan niin, että varsinainen liiketoiminta käynnistyy syyskuussa Osakkeiden merkintähinta on maksettava yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille viimeistään Samassa yhteydessä omistajakunnat sitoutuvat yhtiölle myönnettävään pääomalainaan jonka suuruus on riippuen perustamisvaiheen osakepääomasitoumuksista. Käynnistysvaiheen pääomalaina vastaa kuntien maksuosuuksia vuoden 2010 hankealueiden osalta ja tulee maksuun mennessä. Pääomalainan jakauma kunnittain vuodelle 2010 sekä vuosille on kuvattu liitteessä 6. Verkkoyhtiön rahoitus- ja investointimallissa kuntien oma maksuosuus (= investointituki operaattorille) laajakaista-hankkeista on pääomalainaa verkkoyhtiölle. Kuntakohtainen enimmäissitoumus verkkoyhtiölle myönnettävästä pääoma-lainasta vuosina on tällöin vastaava kuin kunnan oma maksuosuus tukikelpoisista kustannuksista laajakaistahankkeissa.

6 Kunnanhallitus Kh 62 jatkuu Lisäksi omistajakunnat antavat valtuutuksen verkkoyhtiölle tehdä liiketoimintastrategiansa mukaisesti 2 3 vuoden hankeohjelman, johon haetaan valtion / EU:n tukea vuosikohtaisesti ja kunta- tai hankealuekohtaisesti. Verkkoyhtiön yritysvaikutusten arviointi on kuvattu liitteessä (liite 7). Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Tuusniemen kunta yhdessä Pohjois-Savon muiden kuntien kanssa perustaa tietoverkkoyhtiö Savon Kuitu Oy:n 2. Tuusniemen kunta hyväksyy yhtiön perustamis-sopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen 3. Tuusniemen kunta merkitsee yhtiön omistusosuuden mukaan määräytyvän osakepääoman, euroa mennessä 4. Tuusniemen kunta hyväksyy yhtiölle osakepääoman ja omistusosuuden mukaisesti myönnettävän pääomalainasitoumuksen, euroa 5. Tuusniemen kunta valtuuttaa yhtiön tekemään 2-3 vuoden hankeohjelman laajakaistahankkeiden valtion/eu-tukien hakemiseksi 6. Tuusniemen kunta valtuuttaa Jouni Perälän tai määräämänsä yksin allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat. Osakepääoman merkitsemiseen ja pääomalainaan varataan kuluvan vuoden talousarvioon tarvittava määräraha, siirto laajakaistamäärärahoista. Kv 19 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen. Merkitään, että asiantuntijana paikalla oli asiaa selostamassa kunnanvaltuustolle Pekka Laukkarinen.

7 Kunnanhallitus ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN JA YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 73 Jätekukon osakaskunnat ovat käyneet neuvotteluja yhteisen jätelautakunnan perustamisesta. Neuvottelut on käyty laaditun selvitystyön sekä kuntien lausuntojen pohjalta. Käydyssä neuvottelussa on päädytty esittämään yhteisen alueellisen lautakunnan perustamista Jätekukon osakaskuntiin. Neuvottelukokous esittää Jätekukon osakaskunnille yhteistyösopimuksen hyväksymistä. Sopimuksella sovittaisiin kunnille kuuluvien lakisääteisten jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävien ja niihin liittyvien kehittämis- ja seurantatehtävien hoitamisen kuntien yhteistyönä alueellisessa jätelautakunnassa. Sopimuksessa alueellisesta jätelautakunnasta on määritelty lautakunnalle siirtyvät tehtävät, lautakunnan isäntäkunta ja kokoonpano sekä muut yhteistyöhön läheisesti liittyvät asiat. Esitetyn yhteistyösopimuksen ja johtosäännön mukaan lautakunnassa tulisi olemaan 11 jäsentä, joista Kuopiosta tulisi 4 jäsentä. Koillis-Savo saisi yhden jäsenen. Lautakunnan isäntäkuntana toimisi yhteistyösopimuksen mukaan Kuopio. Liitteenä on esitys sopimukseksi jätelautakunnasta ja esitys alueellisen jätelautakunnan johtosäännöksi sekä yhteenveto asiasta. Johtosäännön hyväksyy isäntäkunta eli Kuopio ja yhteistyösopimuksen kaikki kunnat. Johtosääntöluonnos on hyväksyttävissä kuntien neuvottelukokouksen esittämässä muodossa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja johtosääntöluonnoksen. Kv 20 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.

8 Kunnanhallitus TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNNÖN TARKENTAMINEN Kh 74 Yhdyskuntatekniikan insinööri Paula Matilainen on siirtynyt kunnan rakennustarkastajaksi ja tekniseen toimeen on otettu uutena työntekijänä Markku Miettinen rakennusmestarin toimeen. Edellä mainittujen henkilöiden sekä teknisen johtajan työnjakoa on näistä järjestelyistä johtuen muutettu ja samalla nämä muutokset on merkittävä myös teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöön. Esityslistan liitteenä on tarkennettu johtosääntö, jossa rakennustarkastajan ja yhdyskuntatekniikan insinöörillä aiemmin olleet viranomaistehtävät on yhdistetty uuteen rakennustarkastajan tehtävänkuvaan. Samalla isännöintitehtäviä on siirretty rakennusmestarille. Teknisen toimen ao. viranhaltijat ovat valmistelleet liitteenä olevat muutokset ja osaltaan hyväksyvät ne. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen toimen päävastuualueen tarkennetun johtosäännön liitteen mukaisena. Uusi johtosääntö astuu voimaan Kv 21 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.

9 Kunnanhallitus RÖHMÄNNIEMEN TONTTIEN HINNOITTELU Kh 75 Kunnanvaltuusto hyväksyi Pahkasalon osayleiskaavan. Yleiskaava sisältää useita matkailu- ja loma-asuntokäyttöön rakennettavaksi tarkoitettuja alueita, joilla yksityiskohtaista maankäyttöä ohjataan asemakaavalla yleiskaavan mukaisesti. Yksi tällaisista alueista on Röhmänniemi, jolle kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan Asemakaava-alueen itäiselle osalle aloitetaan syksyllä 2010 kunnallistekniikan rakentaminen. Jotta tämän alueen, jolle valmistuu kunnallistekniikka, myynti saadaan käyntiin jo tulevana syksynä, on kyseiset tontit hinnoiteltava. Kunnanhallituksen valitsema työryhmä on käynyt Pahkasalossa ja tutustunut Röhmänniemen tontteihin. Muistio työryhmän työskentelystä on liitteenä. Kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle esitetään, että tässä vaiheessa laitetaan myyntiin ainoastaan ne tontit, joille valmistuu kunnallistekniikka. Samalla näiden tonttien myynti delegoitaisiin kunnanhallitukselle. Ehdotus tonttihinnoitteluksi sekä kauppakirjamalliksi on liitteenä. Kauppakirjamalli on samanlainen kuin muidenkin tonttien osalta eli tontit myydään rakentamisvelvoitteella. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteessä mainittujen Röhmänniemen asemakaavan tonttien myymisen esitetyillä hinnoilla ja että valtuusto delogoi näiden tonttien myymisen kunnanhallitukselle liitteessä mainittujen kauppaehtojen mukaisesti. Tonttien hinnat ovat voimassa v ja hintoja esitetään nostettavaksi lukien vuosittain 3 %. Kv 22 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.

10 Kunnanhallitus PERUSTERVEYDENHUOLLON MÄÄRÄRAHAESITYS KUOPION KAUPUNGILLE Kh 80 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välisen perusterveydenhuoltoa koskevan sopimuksen mukaan Tuusniemen kunnan tulee tehdä esitys kunnalle tuotettavien palvelujen määrärahoista Kuopion sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Edelleen todetaan sopimuksessa, että talousarvion valmistelua koskevat päätökset Tuusniemen kunnan palvelujen osalta tehdään lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Tuusniemen kunnan esitysten mukaisesti ja annetaan tiedoksi Tuusniemen kunnalle. Esityslistan liitteenä on ehdotus, joka toimitetaan Kuopion kaupungille. On huomioitava, että liitteen budjettiesitykseen merkittyjen määrärahojen lisäksi on sellaisia kunnan suoraan kustannettavia määrärahoja, jotka eivät sisälly Kuopiolle esitettäviin määrärahoihin. Näitä ovat mm. ruokahuolto, kiinteistöhuolto, eläkemaksut ja lisäksi ympäristöterveydenhuolto. Vuoden 2010 toteutuma tulee olemaan n. 2,6 milj. euroa. Korotusta vuodelle 2011 tulee esityksen mukaan siis noin 5 %. Palkat vuodelle 2011 on arvioitu 2,5 %:n korotuksen mukaan. Eläkkeelle siirtymiset ja tiedossa olevat sijaisuudet on myös huomioitu. Henkilöstösivukulut on laskettu Kuopion kaupungin talousarviolaadintaohjeiden mukaisesti. Suunnitteluvuosia Kuopiossa on Tuusniemen käytännöstä poiketen kolme. Ehdotetulla määrärahalla Tuusniemellä jatkuu nykyinen perusterveydenhuollon palvelutaso. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2011 perusterveydenhuollon määrärahojen osalta tehdään Kuopion kaupungille liitteen mukainen ehdotus. Kv 23 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.

11 Kunnanhallitus ELINKEINO-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Kh 82 Tuusniemen kunnan elinkeino-ohjelma on päivitetty työryhmän toimesta. Työryhmässä on ollut sekä kunnan että Tuusniemen Yrittäjien edustus seuraavasti: puheenjohtaja Taisto Kröger, varapuheenjohtaja Terttu Kolari, jäsenet Jouni Perälä, Laura Reinikainen ja Tuusniemen Yrittäjien edustajana Tuomas Flander, Asta Tirkkonen-Hersio ja Auvo Hirvonen. Elinkeino-ohjelmassa on otettu huomioon Tuusniemen kunnan maaliskuussa 2010 päivitetty kuntastrategia ja Koillis-Savon elinkeino- ja osaamisstrategia sekä muut kehitysyhtiön laatimat elinkeino-ohjelmaan liittyvät asiakirjat. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Tuusniemen kunnan elinkeino-ohjelman liitteen mukaisena. Kv 24 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.

12 Kunnanhallitus SEIJA SAHRION EROANOMUS KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Kh 86 Seija Sahrio pyytää eroa kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Seija Sahrion henkilökohtaisena varajäsenenä on toiminut Maire Koistinen. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Seija Sahriolle eron kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenyydestä. Samalla kunnanvaltuustolle esitetään, että se valitsee uuden jäsenen kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kv 25 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Seija Sahriolle eron kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenyydestä. Uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi päätettiin valita yksimielisesti Maire Koistinen. Uudeksi varajäseneksi Maire Koistisen tilalle valittiin yksimielisesti Pirjo Järvinen.

13 Kunnanhallitus KARI SAHRION EROANOMUS KOULUKESKUKSEN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Kh 87 Kari Sahrio anoo eroa koulukeskuksen peruskoulun johtokunnan jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Kari Sahrion henkilökohtaisena varajäsenenä on toiminut Tuija Mustonen. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kari Sahriolle eron koulukeskuksen peruskoulun johtokunnan jäsenyydestä. Samalla kunnanvaltuustolle esitetään, että se valitsee uuden jäsenen koulukeskuksen peruskoulun johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kv 26 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Kari Sahriolle eron koulukeskuksen peruskoulun johtokunnan jäsenyydestä. Uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi päätettiin yksimielisesti valita Tuomas Flander.

14 ILMOITUSASIAT Kv Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-kesäkuu Tuusniemi: elävänä syntyneet 8, kuolleet 18, kuntien välinen nettomuutto +16, kokonaismuutos tammi-kesäkuu Ennakkoväkiluku Pohjois-Savon ELY-keskuksen kesäkuun 2010 työllisyyskatsaus. Tuusniemen työttömyysaste 11,5 %. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

15 MUUT ASIAT Kv 28 Valtuutettu Kari Pitkänen jätti kaksi valtuustoaloitetta, jotka koskevat lossi/lauttayhteyden rakentamista Pahkasalon saareen ja toiseksi Kiertotien muuttamista pihakaduksi. Valtuustoaloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä. Lopuksi valtuutettuja informoitiin koulujen alkamisesta ja yläkoulun uudesta tilanteesta kaavilaisten oppilaiden aloitettua koulunkäynnin.

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 4/2010 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.8.2010 klo 19.00 20.00. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 4/2010 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.8.2010 klo 19.00 20.00. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 4/2010 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.8.2010 klo 19.00 20.00 Kunnanvirasto, valtuustosali 27 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 16.5.2011 Käsiteltävät asiat 100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 102. Tietomaakunta ekarjala Oy:n

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot