Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille"

Transkriptio

1 Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille Benchmarking- kehittämistyökalun perusteet Laadun tarkistuslista matkailuyrityksille Luontomatkailun kriittiset menestystekijät ja laatumittaristo SSYP Kehitys Oy Lutunen II A -hanke

2 2 Saatteeksi Laadun kehittäminen on oppimista. Ja parhaiten oppii, kun katsoo mallia niistä, jotka ovat jo saavuttaneet merkillepantavia tuloksia. Laadun kehittäminen on myös kokonaisvaltaista kehittämistä. Siihen sisältyy asiakkaan kokeman tuotteiden ja palvelujen laadun lisäksi myös toiminnan tuottavuus, kannattavuus ja tehokkuus, yrittäjän oma ja työntekijöiden hyvinvointi, kestävyys sekä innovatiivisuus. Tässä tietopaketissa esitellään tiiviissä muodossa benchmarkingin, eli vertailemalla kehittämisen, perusteet. Menetelmä on hyvin monikäyttöinen ja muotoinen, ja sitä voi soveltaa eri laajuuksissa aina sen mukaan, miten omat resurssit antavat myöden. Esimerkit on pyritty ottamaan matkailuyritysten problematiikasta, mutta menetelmä itsessään soveltuu lähes minkä tahansa asia kehittämiseen. Asiaa on pyritty jäsentelemään niin, että myös pieni ja kiireinen matkailuyrittäjä voisi hyödyntää menetelmää pieni askel kerrallaan, kuten benchmarkingin filosofiaan kuuluukin. Benchmarkkauksen ja kokonaisvaltaisen laadun kehittämisen tueksi Liitteessä 1 on lista kysymyksiä, joihin vastaaminen auttaa määrittelemään niitä asioita, joiden kehittäminen olisi omaan yrityksen toiminnan ja sen kokonaislaadun kannalta tärkeää, ja joista kehittäminen kannattaisi aloittaa. Liitteestä 2 voi poimia sopivia mittareita tiedon keräämisen ja vertailun avuksi. Osa mittareista on jo käyttöön vakiintuneita, yleisesti tunnettuja laadun ja kannattavuuden mittareita, mutta huomattava osaa jouduttiin kaivamaan esiin enemmän tai vähemmän virallisista lähteistä tai keksimään itse. Tekijät toivovatkin palautetta mittarien järkevyydestä ja käyttökelpoisuudesta. Painotus on luontomatkailussa, mutta mittarit soveltuvat monilta osin minkä tahansa matkailu- tai palveluyrityksen laadun arviointiin. Mittareille ei ole asetettu tavoitearvoja, ne täytyy jokaisen käyttäjän määritellä itse. Tämä tietopaketti on laadittu osana Lutunen II A hanketta. Benchmarking-osiosta on vastannut projektipäällikkö Reijo Himanen SSYP Kehitys Oy:stä. Liitteen 1 kysymyspatteristo on laadittu yhteistyössä Keski-Suomen Matkailuhallituksen kanssa, jossa asiasta vastaavina henkilöinä ovat olleet Tiina Mäntyharju Himos-Lomat Oy:stä ja Matti Härkönen Yritysten Taitava Keski-Suomi hankkeesta. Konsulttina Liitteen 1 ja Liitteen 2 osalta sekä julkaisun kokonaisuuden ja kirjoittamisen osalta on ollut Jouni Ortju Laatukoulutus Jouni Ortju Ky: stä. Verkostoitumisapuna ovat olleet myös Suvi Ahonen ja Krista Karhunen Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta. Aineistoa on tarkoitus soveltaa ja edelleen kehittää tulevissa hyvinvointialan ja matkailun laadun kehittämishankkeissa, mm. valikoimalla mittaristosta sopivia lajitelmia eritavoin erikoistuneille ja erikokoisille yrityksille ja niiden verkostoille. Mikäli joku uskaltautuu kuitenkin kokeilemaan näitä aineistoja itsenäisesti, kaikenlainen palaute olisi tervetullutta. Palautetta voi lähettää osoitteella Antoisia vertailuja! Reijo Himanen, SSYP Kehitys Oy Jouni Ortju, Laatukoulutus Jouni Ortju Ky

3 3 Sisältö Saatteeksi Benchmarkingista Benchmarking määritelmiä Miksi Benchmarking? Benchmarking käyttökohteita Benchmarking-lähestymistapoja Benchmarking-prosessi LIITE 1: Laadun tarkistuslista matkailuyrityksille LIITE 2: Luontomatkailun kriittiset menestystekijät ja laatumittaristo... 33

4 4 1. Benchmarkingista Kun Googleen kirjoittaa hakusanat benchmarking+matkailu, suomenkielisiltä sivuilta saa paljon tuloksia, joissa sanat benchmarking ja matka liittyvät kiinteästi yhteen. Kun tuloksia tutkii tarkemmin, huomaa että benchmarkingia ei kuitenkaan ole käytetty kovinkaan ahkerasti matkailualalla. Paremmin hakutulos kuvastaa vallitsevaa käsitystä siitä, mitä benchmarking on. Tutustumiskäynnit ja matkat kuuluvat benchmarking-prosessiin ja ovat usein sen näkyvin osa. Vierailukäynti ei kuitenkaan yksin takaa sitä, mikä on benchmarkingissa tärkeintä; oppiminen, muutosten toteuttaminen käytännössä ja jatkuva kehittyminen. Benchmarking on osa jatkuvan kehittämisen prosessia. Benchmarkingin käyttöönotto vaatii perustietämyksen menetelmän sisällöstä ja käytöstä, sekä tavoitteellisen otteen kehitysprosessin läpi viemiseen. Oma toiminta on tunnettava ja prosessit avattava ja mittaroitava, jotta tehokas vertailu olisi mahdollista. Parhaimmillaan benchmarking auttaa ratkaisemaan akuutteja ongelmia ja nostaa toiminnan tuloksellisuuden kokonaan uudelle tasolle. Benchmarking on erinomaisista käytännöistä oppimista ja myös oman toimialan ulkopuolelle katsomista. Parhaat käytännöt voivat löytyä yllättävistä paikoista, jos niitä osataan etsiä järjestelmällisesti. Benchmarkingin järjestelmällisyyttä ja prosessimaisuutta ei kuitenkaan tarvitse säikähtää. Benchmarking toimii parhaiten, kun edetään pienin askelin. Monista muista kehittämisen työkaluista poiketen se on myös helposti kenen tahansa omaksuttavissa. Tehokkaimmillaan benchmarking onkin enemmän elämäntapa kuin kehittämisprojekti. Pienikin yritys voi aloittaa benchmarkingin käytön vaikkapa jonkin konkreettisen arkipäivän ongelman ratkaisemisesta. Kuinka saisin retkituotteeni kannattavaksi pienillä asiakasryhmillä? Mikä on tällä hetkellä kustannustehokkain markkinointikanava juuri minun asiakasryhmäni tavoittamiseen? Miten saan hotellin vastaanoton kaaoksen asettumaan, kun suurin osa asiakkaista on lapsiperheitä? Joku on jo ratkaissut nämäkin ongelmat, ja vastaus voi löytyä vaikka naapuriyrityksestä seinän takaa. Pohjimmiltaan kyse on siis yksinkertaisista asioista. Täytyy vain ottaa se ensimmäinen askel, eikä ensimmäiseksi tarvitse lähteä kauas. Naapuriyrittäjän voi pyytää vaikka kahville ja benchmarkkaus tulee hoidettua siinä samassa. Seuraavassa benchmarkingin perusteita tiivistetysti.

5 5 2. Benchmarking määritelmiä Benchmarking tarkoittaa omien tuotteiden, palvelujen ja prosessien arvioimista vertailemalla niitä erinomaisiksi tiedettyihin käytäntöihin, tarkoituksena parantaa oman toiminnan tasoa. Benchmarking on Vertailua Arviointia Oppimista Oppimista oman toimialan ulkopuolelta Oman toiminnan kriittistä arviointia Pienin askelin tapahtuvaa kehittämistä Järjestelmällistä Tavoitteellista Toimenpiteisiin johtavaa Käytännön toimijoiden toteuttamaa jokapäiväistä toimintaa Verkostoitumista Hyviin käytäntöihin keskittyvää Benchmarking ei ole Teollisuusvakoilua Yleisluontoisia tutustumiskäyntejä Yrityssaneerausta Kaikki kerralla kuntoon projekti Pöytälaatikkotutkimus Johdon toteuttama erillisprojekti Virheistä oppimista: Meidän ei tarvitse tuntea kaikkia maailman epäonnistumisia voidaksemme itse onnistua. Tuntematon ajattelija

6 6 Määritelmiä ja käännöksiä Esikuva-analyysi Vertailemalla oppiminen Toimintovertailu Vertailukehittäminen Vertailuanalyysi Parastaminen

7 7 3. Miksi Benchmarking? Thinking Out of the Box Ratkaisu ongelmaan ei aina putkahda esiin omalta takapihalta. (Spendolini 1992). On luontevaa hakea ratkaisuja ongelmiin ensin läheltä. Katsotaan kuinka naapurihuoneen kaveri on ratkaissut käsillä olevan ongelman. Jos se ei auta, voidaan vilkuilla kilpailijoiden ja muiden saman alan yritysten suuntaan. Joskus ratkaisua joudutaan hakemaan kauempaa. Ja kun mennään tarpeeksi kauas, ei välttämättä maantieteellisesti, mutta ainakin oman toimialan ulkopuolelle, saattaa löytyä ratkaisu, joka on jotain aivan uutta omalla toimialalla. Näin voidaan saavuttaa kilpailuetua, mikä ei olisi mahdollista vain vaihtamalla tietoa oman alan sisällä. Parhaimmillaan benchmarking onkin sitä, että kerätään parhaat mahdolliset tavat tehdä asioita ja kootaan niistä paketti, jonka suorituskyky ylittää kaikki kilpailijat. Tämä vaatii ennakkoluulottomuutta ja uskallusta ajatella itsensä oman laatikon ulkopuolelle. Benchmarkingiin ryhtyminen ei edellytä sitä, että oltaisiin ongelmissa. Monet kokeneet benchmarkkaajat käyttävät sitä osana päivittäistä toimintaa: Strategisen suunnittelun tarpeisiin; tuotetuntemus, kilpailijat ja kilpailu, asiakastuntemus Ennakointi; alan trendien ennustaminen, markkinatilanteen kehitys, kulutustottumukset Uudet ideat; innovaatiot, uudet markkina-avaukset, uudet tuotantotavat Tuote- ja prosessivertailut; uudet tuoteideat, prosessien tehostaminen Tavoitteiden määrittely; tavoitteiden realistisuuden arviointi, vaihtoehtoiset visiot Kohta Uudet ideat on vahvistettu, koska tässä piilee benchmarkingin suurin mahdollisuus; benchmarkatessa ja vertailukumppaneihin tutustuessa silmät avautuvat näkemään toisenlaisen tavan toimia. Uusien toimintatapojen näkeminen ei aina johda suoriin parannuksiin, mutta ainakin se estää urautumista. Ja kun tarpeeksi pengotaan, jostain voi löytyä se kaiken mullistava oivallus.

8 8 4. Benchmarking käyttökohteita Mihin benchmarking soveltuu, tai mitä sillä voidaan kehittää? Rajoja ei ole, periaatteessa kaikki, mikä on kuvattavissa ja mitattavissa, on myös benchmarkattavissa. Nykyisin lähes kaikki suuret ja keskisuuret organisaatiot ovat kuvanneet prosessinsa tarkasti, joten pohjaa benchmarkkaukseen on olemassa. Pienyrityksillä prosessikuvauksia ei useinkaan ole, joten työ aloitetaan kuvaamalla akuutin kehittämisen kohteena oleva tuote, palvelu tai prosessi. Alla muutamia esimerkkejä Benchmarkingin käyttöalueista (Spendolini 1992): Tuotteet ja palvelut: minkälaisia palveluja ja tuotteita muilla on, minkälaisia ominaisuuksia niillä on, kuinka niitä tarjotaan asiakkaille, minkälaiset tuotteet houkuttelevat asiakkaita Työprosessit: kuinka kyseinen tuote tai palvelu on tuotettu, suunnitteluprosessit, tuotantoprosessit, koneet ja laitteet, työtavat, logistiikka, läpimenoajat Tukitoiminnot: kuinka yrityksen ydinprosessia tukevat toiminnot on järjestetty, esim. rahoitus, markkinointi, huolto, henkilöstön kehittäminen Suorituskyky: miten erinomaisesti pärjäävän yrityksen kulut ja tulot muodostuvat, minkälaisia ovat tunnusluvut, minkälaisia lukuja antavat laatu- ja suorituskykymittarit Strategia: suunnitelmat, suunnitteluprosessi: kuinka kilpailukyky saavutetaan, miksi jokin strategia toimii paremmin kuin toinen Luontomatkailuyritystä kehitettäessä voitaisiin vertailukumppanilta kysyä esimerkiksi seuraavaa: Mitä ovat kysytyn melontaretken tärkeimmät ominaisuudet, minkä hintaisia retket ovat keskimäärin, mitkä ovat olleet asiakkaan ostopäätöksen ratkaisevat tekijät, mitkä tuotteet tuovat eniten lisämyyntiä, minkälaiset sisältöelementit ovat olleet kiinnostavimpia, miksi asiakkaat ovat valinneet juuri nämä tuotteet jne. Kuinka asiakkaat on otettu mukaan tuotteiden suunnitteluun, miten sosiaalista mediaa ja uutta teknologiaa on hyödynnetty tuotteistamisessa ja markkinoinnissa, kuinka logistiikka on hoidettu kustannustehokkaasti jne. Miten henkilöstöä motivoidaan, kuinka kaluston huolto ja kuljetukset on järjestetty, minkälaista yhteismarkkinointia on käytetty, miten kumppaniyritysten kanssa järjestetty ristiinmyynti on saatu toimivaksi jne. Mitä keinoja on käytetty kulujen kurissa pitämiseen, kuinka kate muodostuu, mitkä toimenpiteet ovat nostaneet eniten asiakastyytyväisyyttä, millä keinoilla on varmistettu raaka-aineiden laatu ruokapalvelussa, kuinka tyytymätöntä asiakasta käsitellään jne. Painotus on sanoilla kuinka, miten ja miksi. Kun erot vertailukumppanin ja oman toiminnan tulosten välillä on selvitetty, oleellinen askel on selvittää miten vertailukumppani on saavuttanut erinomaisuutensa ja mitä meidän on tehtävä eri tavalla kuin ennen, jotta pääsisimme samaan tai parempaan.

9 9 5. Benchmarking-lähestymistapoja Itsenäinen projekti, osa laajempaa kehittämisprojektia tai päivittäisen oppimisen työkalu Pienellä matkailualan yrityksellä on harvoin mahdollisuutta tai tarvetta käynnistää mittavia kehittämisprojekteja. Joskus käynnistetään tietoisesti benchmarking-projekti jonkin yksittäisen ongelman ratkaisemiseksi tai toiminnan tason nostamiseksi jollakin strategisesti merkittävällä osa-alueella. Usein benchmarkingia tarjoavat erilaiset hankkeet ja konsulttiyritysten kokoamat ryhmät, joissa on mahdollista päästä mukaan laajempaankin tiedon ja hyvien käytäntöjen kartoitukseen pienellä panostuksella. Kustannustehokkainta ja tuottavinta benchmarking on kuitenkin silloin, kun se on integroitu kiinteäksi osaksi jokapäiväistä toimintaa ja oppimista. Benchmarkingin tapaista työtä tehdäänkin useimmiten lähes tiedostamatta; kierretään messuilla ja katsellaan netissä, miten kilpailijat ovat tehneet asioita, tai haetaan kollegan kanssa keskustellen ratkaisua johonkin ongelmaan. Tulokset saattavat kuitenkin jäädä laihoiksi. Jos selkeä tavoitteenasettelu, tiedonkeruuprosessi ja suunnitelma muutosten toimeenpanemiseksi puuttuvat, ei hyviäkään vihjeitä ja käytäntöjä saada hyödynnetyksi käytännön elämässä. Tarvitaan selkeät askeleet ja työkalut, joiden mukaan edetä. Niistä tarkemmin luvussa 6. Benchmarkingprosessi. Organisaatiotasojen mukaan Benchmarking-vertailuja tekevä yksikkö voi olla esim.: verkosto; toimialat, yritysverkostot, yhteismarkkinointiryhmät jne. yksittäinen yritys tai muu organisaatio osasto; markkinointi, myynti, tuotekehitys jne. henkilöstöryhmä- tai ammattiryhmä; kouluttajat, asiakaspalvelijat, myyjät jne. henkilö Yksittäisten henkilöiden osaamisen kehittämisessä benchmarking on vähän käytetty menetelmä. Perinteisen kollegojen kanssa verkostoitumisen ja mentoroinnin rinnalla benchmarkingin tapaan järjestetty oppimisjärjestelmä voisi palvella mm. hiljaisen tiedon siirtymistä organisaatiossa uusille työntekijöille. Yksin tai ryhmänä Benchmarking-vertailu voidaan toteuttaa yksin tai osana suurempaa ryhmää. Yksin toteutettavassa benchmarkingissa yritys hakee itselleen vertailukumppaneita tarpeen mukaan. Parhaimmillaan tämä johtaa tiivisiin kumppanuuksiin, jossa benchmarkkaus, toinen toisensa sparraus, on muodostunut jatkuvaksi tavaksi.

10 10 Ryhmäbenchmarking kokoaa yleensä saman alan yrityksiä tiiviiseen yhteistyöhön, ja lähestymistapa voi olla ryhmän sisäinen vertailu, tai ulospäin suuntautuva, geneerinen benchmarking. Laajimmillaan ryhmäbenchmarkingissa voi olla kyse koko toimialaa kattavasta tilaustyöstä, jossa ulkopuolinen konsultti käy läpi kaikki osallistuvat yritykset sekä mahdollisesti sovittuja muita toimialoja, ja nostaa esiin parhaita käytäntöjä yleisinä johtopäätöksinä ja kehittämissuosituksina. Sisäinen benchmarking Benchmarking voidaan suunnata sen mukaan, mistä vertailutietoa ensisijaisesti haetaan. Vaikka ratkaisu ei aina löydy omalta takapihalta, usein kannattaa aloittaa oman organisaation sisältä. Tämä pätee tietenkin vain sellaisiin organisaatioihin, joissa on riittävästi henkilöstöä ja eri osastoja, yksiköitä, toimintoja ym. joiden kesken vertailua voidaan tehdä. Sisäistä benchmarkingia voidaan käyttää mm. kustannustehokkuuden tai henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen. Jos ison organisaation eri osastoilla on selkeitä eroja sairauspoissaolojen määrässä tai työtyytyväisyysmittauksen tuloksissa, voidaan tutkia, missä asioissa toimimme eri tavoin, ja ottaa parhaiten toimivat käytännöt opiksi läpi koko organisaation. Sisäinen benchmarking voi olla myös oppimisen työnjaon työkalu. Jokaiselle yksikölle voidaan määritellä ne kehittämisen osa-alueet, joihin se hakee hyviä käytäntöjä organisaation ulkopuolelta ja jakaa sitten saadun tiedon muiden yksikköjen kanssa sisäisessä vertailussa. Sinällään tässä ei ole mitään uutta; ammattilaiset tutkivat oman alansa hyviä käytäntöjä jatkuvasti, mutta usein tieto jää vain kyseisen henkilön osaamispääomaksi. Järjestelmällisellä tiedonjaolla tieto hyödyttäisi koko yritystä. Monet kokeneet organisaatiot aloittavat jokaisen uuden benchmarkkauksen sisäisestä tarkastelusta. Pienellä matkailuyrityksellä ei yleensä ole tähän mahdollisuuksia; toimitusjohtaja on samalla myös markkinointiosasto, osto- ja myyntiosasto sekä tuotanto. Vertailukohdetta on siis haettava hieman kauempaa. Kilpailija-Benchmarking Pienten yritysten yleisin tapa aloittaa benchmarking, on tehdä se saman alan yritysten kesken. Jos yritysverkostolla on hyvä yhteishenki, voidaan tehdä ryhmäbenchmarking, ristiinvertailu, ja nostaa tätä kautta koko verkoston toiminnan tehoa ja laatua. Erityisen hedelmällistä tällaisten vertailujen tekeminen on silloin, kun toimijat muodostavat yhtenäisen palveluketjun tai myyvät ristiin toinen toistensa tuotteita. Asiakkaan kokemus laadusta kun muodostuu valitettavan usein ketjun heikoimman lenkin mukaan. Näin on mahdollista saavuttaa kilpailuetua muihin vastaaviin verkostoihin, palveluketjuihin tai keskittymiin nähden. Erityisesti silloin, kun tuotteet ovat yhteismarkkinoinnissa, on yhtenäinen laatu tärkeää. Kilpailijabenchmarking voidaan tehdä myös sellaisten yritysten kesken, jotka ovat saman alan toimijoita, mutta eivät suoranaisesti kilpaile samoista asiakkaista esim. sijaintinsa vuoksi.

11 11 Kilpailijabenchmarkingissa on yksi selkeä etu; keskinäinen vertailtavuus on yleensä helppo saavuttaa ja puhutaan samoista asioista. Yleisbenchmarking Out of the Box Benchmarkingin mahdollisuudet avautuvat parhaiten tällä tasolla. Kun yritysverkoston laatu on jo huipussaan ja tasaista, eikä parempia käytäntöjä enää löydy oman alan sisältä, on aika alkaa katsella laatikon ulkopuolelle. Yleisbenchmarkingissa voidaan hakea hyviä käytäntöjä miltä alalta ja minkälaisilta toimijoilta tahansa. Parhaat markkinoijat, tyytyväisimmät työntekijät, kustannustehokkain logistiikka, innovatiivisin tuotekehitys, virheettömimmät laskuttajat, parhaat valitusten käsittelijät jne. Näitä löytyy alalta kuin alalta, ja jotkut ovat jo joutuneet keksimään ratkaisun ongelmaan oman alansa erityisvaatimusten ja erikoistumisen kautta. Usein paras käytäntö löytyykin sellaiselta alalta, jolla kyseinen asia on aiheuttanut huomattavan suuria ongelmia ja ratkaisu on ollut pakko löytää. Miksi siis keksiä pyörää uudelleen? Onnistumisen edellytyksiä Benchmarking vaatii onnistuakseen ja tuloksia tuottaakseen sitoutumista. Liian usein yritykset ovat mukana benchmarkingin nimellä mainostetuilla vierailukäynneillä, joilla ei ole käytännössä mitään tekemistä yrityksen omien kehittämissuunnitelmien, strategian tai prosessien kanssa. Irrallinen retkikin voi olla tiedon hankinnan kannalta merkittävä, mutta vain jos se on osa suurempaa suunnitelmaa. Laatuyhdistyksen benchmarkingkoulutusmateriaali (2011) aiheesta luettelee mm. seuraavia onnistumisen edellytyksiä: yrityksen johto ja työntekijät ovat yhdessä sitoutuneet muutokseen lähtökohtana ovat yrityksen visio, missio ja strategia kehitettävä toimintaprosessi on selkeästi kuvattu prosessin seurannan ja mittausmenettelyn ymmärtäminen projektisuunnitelma oikeat henkilöt benchmarking-menettelyn tuntemus pienet askeleet sovitut pelisäännöt. Tiivistetysti voisi siis todeta, että kun benchmarkingiin ryhdytään, täytyy tietää miksi, miten ja kuka sen tekee, mihin se kohdistetaan ja mitä sillä on tarkoitus saavuttaa. Kun näistä on selvyys, voidaan käydä toimeen. Seuraavassa benchmarking-prosessi tiivistetysti.

12 12 6. Benchmarking-prosessi Benchmarking-prosessimalleja on kymmenittäin, ja monilla organisaatioilla on oma versionsa tai useampiakin eri käyttötarkoituksiin. Tässä luvussa esitettävä malli on selkeyden vuoksi yksinkertaistettu ja kiteytetty viiteen keskeiseen vaiheeseen. Lähteet: Suomen Laatuyhdistyksen benchmarkingkoulutusmateriaali (2011), Spendolini (1992). 5. Tee toimenpiteet, seuraa ja arvioi 1. Valitse kehityskohde, määritä tavoitteet, kuvaa nykytila 4. Tee toimenpidesuunnitelma 2. Tunnista esikuvat ja verkostoidu 3. Kerää tietoa, vertaile ja analysoi Benchmarking on jatkuvaa kehittämistä. Vaihe 1: Kehittämiskohteen valinta ja oman toiminnan nykytilan arviointi Ennen kuin voidaan voidaan etsiä vertailukumppaneita ja vertailla, täytyy tuntea oma toiminta. Vaiheessa 1. määritellään siis kehittämisen kohteet ja tarpeet, valitaan niille mittarit, asetetaan tavoitteet ja tuotetaan mittaustieto. Keskeisiä kysymyksiä ovat ainakin seuraavat: 1. Miksi ja mitä benchmarkataan? Onko olemassa jokin ongelma, joka pitää saada ratkaistua? Onko kilpailu kiristymässä, onko uusia ideoita, mutta ei tiedetä kuinka ne saataisiin realisoitua, meneekö hyvin, mutta halutaan että menisi vielä paremmin? Eikö ongelmiin ole valmista ratkaisua?

13 13 Esimerkkejä: Majoitusasiakkaiden tyytyväisyys on laskenut, pitäisi saada maine takaisin. Ruokatuotteiden toimitusajat ovat pidemmät kuin kilpailijoilla, pitäisi saada lyhennettyä. Kalastaville asiakkaille on sattunut vahinkoja, pitäisi saada vähennettyä. Kilpailevia ohjelmapalveluja alkaa olla liikaa, pitäisi uudistua. Tiettyjen retkituotteiden kate on liian pieni, pitäisi saada parannettua. Henkilökunta on pahoinvoivaa, pitäisi saada parannettua. Xerox listaa kysymyksiä, joiden avulla benchmarkattavaa kohdetta voi haarukoida: Mitkä tekijät vaikuttavat eniten toiminnan kannattavuuteen, tuottavuuteen ja laatuun? Mitkä asiat tuottavat eniten ongelmia ja riskejä? Mitä ovat keskeiset tuotteemme ja palvelumme? Mitkä tekijät vaikuttavat eniten asiakastyytyväisyyteen? Mitä erityisiä toimintahäiriöitä on havaittu? Mitkä tekijät aiheuttavat eniten kilpailupainetta? Mistä tulevat suurimmat kulut? Missä asioissa ollaan alkutekijöissään? Millä erottaudutaan parhaiten ja mitkä asiat luovat eniten lisäarvoa markkinoilla pärjäämiseen? Mittaamisesta Tieto ongelmista ja kehittämistarpeista tulee yleensä mittaamisen kautta. Säännöllisellä mittaamisella asioihin osataan puuttua jo ennen kuin ne ovat ehtineet muodostua todelliseksi ongelmaksi. Mittaustulokset ovat myös benchmarkingin perusta; mittausten tulokset ovat niitä lukuja tai sanallisia arviointituloksia, joita verrataan vertailukumppanin vastaaviin tietoihin. Mittareiden valinnassa on oleellista löytää toiminnan tuottavuuden ja laadun kannalta tärkeimmät asiat, ns. kriittiset menestystekijät, ja keskittyä niihin. Matkailuyritysten kohdalla sellaisia voisivat olla esimerkiksi: Liikeidean omaperäisyys Henkilöstön osaaminen Asiakaspalvelu Kannattavuus Myynti Käyttöaste Kohderyhmän tarpeiden tunteminen Kansainvälisten asiakkaiden palveluosaaminen Palvelujen tuotteistusaste Palvelujen ja tuotteiden elämyksellisyys

14 14 Markkinointi Tuote- ja työturvallisuus Kestävyys Verkostoituminen Mittaamisen tueksi on Liitteessä 2 esitetty joukko matkailuyrityksille soveltuvia mittareita, joista voi poimia itselle parhaiten sopivia. Oleellista on yksiselitteinen mitattavuus ja vertailtavuus; mittarivalikoima kannattaa perustaa numeerisiin mittareihin ja täydentää sitä laadullisilla. Hyvällä mittarilla tuotetaan vertailukelpoista tietoa ja lisäksi se sisältää tavoitteen. Tavoitetason asettamisessa on myös hyvä tehdä vertailuja, jotta tiedetään minkälaisiin tavoitteisiin olisi realistista päästä ja minkä rajan jälkeen mitattavan asian kehittäminen ei enää ole kustannustehokasta. Monet Liitteessä 2 esitetyt mittarit ovat on/ei mittareita, jolloin tavoitteeksi useimmiten riittää se, että ko. asia on huomioitu toiminnassa ja täytetään esim. viranomaisten asettamat vaatimukset. Jos jokin tärkeä asia on kokonaan tekemättä, on aihetta lisäpohdintaan; mikä estää, miksi asiaa ei ole tehty, kuinka sen saisi kuntoon mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti? Näistä viimeksi mainittu kysymys on hyvä vertailukumppanille esitettäväksi. 2. Kuka tietoa käyttää? On tärkeää, että benchmarking-vertailu lähtee niiden ihmisten tarpeista, joiden työhön sillä vaikutetaan. Prosessin omistaja, jota voidaan kutsua myös benchmarkingasiakkaaksi, osaa parhaiten määritellä kohdan 1. oikeat kysymykset ja etsiä niihin vastaukset. On hyvä määritellä myös se, kuka tietoon pääsee käsiksi. Tiedon käyttäjä myös määrittelee, missä muodossa tietoa kannattaa kerätä, jotta se olisi käyttökelpoista. 3. Minkälaista tietoa tarvitaan? Nyrkkisääntö: mieluummin yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa tarkasti rajatusta aiheesta kuin yleisluontoisia prosessikuvauksia. Mitattava numerotieto sopii moniin kohteisiin ja on monesti hyvä avain erojen hahmottamiseen oman toiminnan ja vertailukumppanin toiminnan välillä. Jos toinen panostaa tuplasti vähemmän rahaa markkinointiin, mutta saa silti enemmän asiakkaita, on syytä pureutua myös laadulliseen tietoon, siihen, miten vertailukumppani käyttää rahansa. Omasta toiminnasta kerättävän tiedon tulee olla sellaista, että se on yksiselitteisesti vertailtavissa vertailukumppanin vastaaviin tietoihin. Hyvä mittari tuottaa tietoa, joka on vertailtavissa minkä tahansa toimialan toimijan kanssa. Jos vertailukumppani on ennestään tuttu ja etukäteen tiedossa, mittarointia kannattaa tehdä yhdessä.

15 15 Esimerkkejä numeerisesta tiedosta Katetuottoprosentti tuoteryhmittäin, % Paketoitujen ja räätälöityjen tuotteiden osuudet liikevaihdosta, % Myynti/asiakas, Maksuajat asiakkaalta, vrk Peruutusten määrä, kpl Onnettomuuksien määrä, kpl Markkinointikontaktin hinta, /kontakti Kauppoihin johtaneiden käyntien osuus myyntisivustolla, kpl/käynnit Online-kauppojen osuus kaikista tehdyistä kaupoista, % Esimerkkejä laadullisesta tiedosta Osaamiskartoituksen tulokset Asiakastyytyväisyys Tuotetestauksen tulokset Palvelumuotoilun havainnointitulokset Tuoteprofiili Asiakkaan arviot asiakaspalvelusta Asiakkaan arviot ostoprosessista Työtyytyväisyysmittauksen tulokset Mystery shopping -tulokset Hyvä mittari tuottaa vertailukelpoista tietoa ja sisältää tavoitteen Aikasarjat Tiedon hyödyllisyyttä lisää se, jos mittauksia ja vertailuja voidaan tehdä useampana ajankohtana. Tällöin saadaan selville kehityksen suunta ja mahdolliset uhkaamassa olevat kriisit paljastuvat hyvissä ajoin. Samalla pienennetään satunnaistekijöiden vaikutusta ja virhepäätelmien riskiä. Kertamittausten lisäksi erityisen hyvää tietoa ovat siis aikasarjat. Näitä muodostuu siinä vaiheessa kun mittaaminen on jo vakiintunut käytäntö. 4. Miten tietoa käytetään? Tiedon käyttötarkoitus vaikuttaa tarvittavan tiedon määrään, laatuun ja vertailukumppanin valintaan. Esimerkiksi tuoteturvallisuuden kehittämisessä kyse voi olla kaluston teknisten yksityiskohtien vertailusta tai henkilöstön toimintatapojen eroista hätätapauksissa. Ensimmäisessä tapauksessa kerättävä tieto on teknistä ja yksityiskohtaista insinööritietoa, jälkimmäisessä taas voidaan kartoittaa esim. sitä kuinka henkilöstö kehittää työssä tarvittavia psykologisia ja sosiaalisia taitoja. Parhaat käytännöt näihin löytyvät todennäköisesti eri vertailukumppaneilta.

16 16 5. Kehittämisen kustannus-hyöty-suhde. Jo ennen benchmarking-prosessin aloittamista olisi hyvä tehdä jonkinlainen rajausta siitä, mihin toiminnan osa-alueisiin vaikuttaminen on mahdollista ja kustannustehokasta. Näin rajataan tarkastelusta pois sellaisia asioita, joiden kehittäminen tulee olemaan kallista, aikaa vievää tai muuten vaikeaa. Kehittämistyöhön käytetyn panostuksen tuottoa tulisi arvioida etukäteen. Samaa arviointia joudutaan tekemään vielä uudelleen siinä vaiheessa kun benchmarking-prosessista on saatu puristettua ulos lista kehittämistoimenpiteitä. Priorisointia voidaan tehdä esim. seuraavin perustein: 1. Asiat joiden kehittäminen nostaa laatua ja tuottavuutta eniten (=Kriittiset menestystekijät) 2. Asiat joiden kehittämättä jättäminen johtaa nopeasti ongelmiin 3. Asiat joiden kehittäminen on helppoa ja nopeaa 4. Asiat joiden kehittäminen ei vaadi suuria investointeja Oman toiminnan kuvaus ja mittaaminen Suurissa organisaatioissa on tapana kuvata prosesseja. Tiivistetysti voidaan sanoa, että prosessi kertoo sen, kuka tekee, mitä tehdään ja miten. Yksittäisen ihmisen työnkuva voi koostua useista pienistä prosesseista tai olla osa useammassa suuressa prosessissa. Usein koko organisaation prosessit kuvataan kerralla. Pienen yrityksen ja benchmarkingin kannalta riittää se, että kehitettäväksi valittu toiminnan osa-alue kuvataan: kuka tekee, mitä, missä, miten ja milloin. Lisäksi on hyvä vastata myös kysymykseen miksi asiat tehdään juuri näin? Menetelmiä oman toiminnan kuvaamiseen ja mittaamiseen laatupalkintomallin (esim. EFQM) mukainen itsearviointi SWOT ulkoinen tai sisäinen auditointi asiakaspalautteet, reklamaatiot tuloskortin (BSC) seuranta ilmapiirimittaukset, henkilöstökyselyt Kokonaisen prosessin kehittäminen yhdellä kertaa voi olla liian suuri pala, siitä esimerkkinä myynti: Esimerkki, myynti Matkailuyrityksessä yksi keskeinen prosessi on myynti. Jos myyntiä halutaan tehostaa, tulee pohdittavaksi mm. se, mitä myyntikanavia on käytössä, vastaavatko myyntikanavat asiakkaiden ostokäyttäytymistä, minkälaisia myyntisopimuksia on tehty, minkä suuruiset ovat myyntiprovisiot, kuinka myyjien ammattitaitoa kehitetään, minkälaisia varausjärjestelmiä käytetään, mitä myyntikanavaan otettavalta tuotteelta vaaditaan jne. Näin avattuna huomataan, että myynti on useiden pienempien prosessien ja osien summa. On todennäköisesti liian suuri pala haukattavaksi lähteä benchmarkkaamaan myyntiä kokonaisuudessaan. Miltään vertailukumppaniltakaan tuskin löytyy parasta käytäntöä näihin kaikkiin osa-alueisiin. On järkevää poimia kehitettäväksi yksi myynnin osa-alue kerrallaan, esim. myyntihenkilöstön ammattiosaaminen.

17 17 Jos yllä olevien vaiheiden kautta on päädytty kehittämään myyntihenkilöstön ammattiosaamista, oman toiminnan kuvaaminen ja mittaaminen alkaa hahmottua. Voidaan kuvata ja mitata esim. seuraavia asioita: Kuinka tehokkaita myyjät ovat? Mittarina liikevaihto/myyjä, Mitkä osaamisen alueet myyjämme hallitsevat ja eivät hallitse? Mittarina osaamiskartoituksen tulokset, esim. pisteytys. Kuinka myyjien vahvuudet tukevat kokonaisuutta? Mittarina osaamiskartoituksen tulokset, myyjien itsearvioinnin tulokset, esim. pisteytys. Kuinka asiakkaat ovat kokeneet myyjien osaamisen ja asiakaspalvelun? Mittarina asiakaskyselyn tulokset. Kuinka myyjät kokevat oman osaamisensa? Mittarina itsearvioinnin tulokset. Kuinka myyjien saama koulutus vastaa osaamistarpeisiin? Mittareina myyjien omat arviot ja osaamiskartoituksen tulokset. Näiden kartoitustulosten perusteella tiedetään jo melko tarkasti, millä osa-alueilla on eniten puutteita, mistä pitäisi oppia lisää ja mitä vertailukumppanilta kysytään. Tällä perusteella voidaan lähteä etsimään vertailukumppania ja hyviä käytäntöjä. Tiivistelmä, vaihe 1. Pohdi, mitkä toiminnan osa-alueet ovat menestymisesi kannalta kriittisimmät ja mitä prosesseja niihin kuuluu Priorisoi tärkeimmät kehittämiskohteet yhdessä henkilöstön ja yhteistoimintaverkoston kanssa Rajaa ja pilko Sovi tiedon käytöstä Valitse yksi tai muutama keskeinen kehittämiskohde ja etsi niille vertailukelpoiset, tavoitteelliset mittarit Valitse sekä numeerisia että sanallisia mittareita Muista aikasarjat Arvioi toimintaa valituilla mittareilla, ja mikäli mahdollista, toista mittauksia aikaajoin, niin että saat selville mihin suuntaan ollaan menossa, kirjaa tulokset ylös Priorisoi vielä uudelleen; jos osa mittareista näyttää mielestäsi hyviä lukemia, jätä ne tarkkailuun, ja valitse benchmarking-vertailuun sellaisia, joissa on paljon kehittämisen varaa

18 18 Päätä, mihin asioihin haet vertailutietoa ja pysy niissä Tee lista vertailukumppanille esitettävistä kysymyksistä Vaihe 2: Esikuvien ja vertailukumppanien tunnistaminen ja verkostoituminen Kun tiedetään, mitä tietoa halutaan ja mitä vertailukumppanilta aiotaan kysyä, on vuorossa vertailukumppanin etsiminen. Vertailukumppani voi olla yritys tai henkilö, mutta sellaiseksi voidaan laskea myös kaikki ne tietolähteet, jotka voivat tuottaa tietoa kehitettävänä olevasta aihealueesta ja hyvistä käytännöistä. Informaatioverkoston muodostaminen Jatkuva kehittäminen vaatii säännöllistä tietojen päivittämistä ja jatkuvaa vertailua. Siksi vertailukumppanien hakuun kannattaa lähteä sillä ajatuksella, että muodostuisi pysyvä kumppanuus- ja informaatioverkosto, josta saadaan tietoa säännöllisesti ja joka laajenee vähitellen kattamaan kaikki kehittämisen osa-alueet. Tämä edellyttää myös vastavuoroisuutta; meillä täytyy olla jotain annettavaa kumppanillemme, jottei hyöty jää yksipuoliseksi. Verkosto muodostuu ihmisten välille. Siksi luottamuksen ja molemminpuolisen hyödyn löytäminen on keskeistä vertailukumppanuuksia luotaessa. Pysyvä verkosto vähentää työtä tulevaisuudessa, kun jokaista vertailua varten ei tarvitse etsiä uusia kumppaneita, vaan tiedon haku voidaan aloittaa tutuista ja luotettaviksi havaituista kontakteista. Kumppaneista ja hyvistä käytännöistä kannattaa kerätä oma tietokanta ja päivittää sitä aika ajoin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että vertailukumppani ei ehkä enää parin vuoden päästä olekaan paras. Tietoja pitää siis päivittää. Suomen Laatuyhdistys ry:n jäsenyyden kautta on mahdollista päästä mukaan benchmarking-jaoksen ja benchmarking-klubien toimintaan ja osallistua valmiisiin toimialakohtaisiin verkostoihin. Lisätietoa asiasta osoitteessa Henkilöiden ja organisaatioiden lisäksi vertailutiedon lähteitä voivat olla myös erilaiset julkaisut, raportit, tietokannat ym. valmiiksi koottu aineisto. Nämä täydentävät hyvin informaatioverkostoa. Tällaisia tietolähteitä ovat matkailualalla esimerkiksi: Matkailualan ammattilehdet Oppilaitosten ja tutkimuslaitosten tuottamat aineistot, tutkimukset ja opinnäytetyöt Matkailun edistämiskeskuksen julkaisut Hankkeiden tuottamat aineistot Toimialaraportit: TEM, Ely

19 19 Hyvien käytäntöjen löytäminen Hyvän vertailukumppanin löytäminen on benchmarking-prosessin haastavimpia tehtäviä. Vertailukumppanin pitäisi olla tarkasteltavassa asiassa paras mahdollinen, jotta vertailusta saataisiin irti suurin mahdollinen hyöty. Vertailu toisen samanlaisen kanssa ei yleensä tuota mitään mullistavaa. Toisaalta aloittelevan pienyrityksen voi olla vaikeaa verrata toimintojaan suuren maailmanluokan toimijan kanssa. Jos lähitavoitteena on olla Keski-Suomen paras, niin vertailukumppani voisi realistisesti olla Suomen paras. Jos tavoitteena on olla Suomen paras, kumppania kannattaa ehkä hakea pohjoismaiden tai Euroopan tasolla. Paikallisen yritysverkoston kokonaislaatutason nostamiseksi taas voi riittää se, että haetaan oman verkoston sisältä kuhunkin laadun osa-alueeseen paras käytäntö, ja nostetaan verkoston muiden jäsenten toiminta samalle tasolle. Mistä sen parhaan sitten löytää? Vihjeitä voi hakea mm. seuraavista lähteistä: oma henkilöstö ja alihankkijat alueen matkailuorganisaatiot ja yrityspalveluorganisaatiot matkailun myyntiorganisaatiot ja keskusvaraamot oppilaitokset asiakkaat aiemmat benchmarking-kumppanit konsulttifirmojen laatimat listat parhaista käytännöistä toimialoittain ja aihealueittain (maksullisia) ammattilehdet Matkailun edistämiskeskus laatukilpailut, esimerkkejä: o Matkailutoimittajien kilta, jakaa erilaisia matkailualan palkintoja, o Suomen Laatupalkinto-kilpailu, o EFQM-laatupalkinto (Eurooppa), o Magellan Awards (USA), o Malcolm Baldrige Quality Award (kansainvälinen), o Quality Awards::The Quality Portal: Hyvä linkkilista maailman laatupalkinnoista kaikilta toimialoilta, Käytännön asioita vertailukumppanin valintaan ja kontaktointiin varmista, että vertailukumppanin toiminta on varmasti riittävällä tasolla käsillä olevassa asiassa motivoi kumppania, syitä yhteistyöhön voivat olla mm: o halu verkostoitua o ammatillinen kiinnostus o halu oppia lisää omalta alalta o tuttujen kollegojen tapaaminen o uteliaisuus o tiedonvaihto

20 20 o ihailun tarve o kohteliaisuus ja avuliaisuus kustannustehokkuus; maantieteelliset etäisyydet ja sähköinen tiedonvaihto vertailukumppanilla olisi hyvä olla perustason osaaminen benchmarkingista varo yleistyksiä; yhdessä asiassa hyvä kumppani ei välttämättä ole sitä kaikissa asioissa, jossain asiassa huono saattaa olla hyvä jossain muussa, eikä kaikkia asioita ole realistista benchmarkata samalta kumppanilta vertailusta pitäisi olla hyötyä molemmille osapuolille: o kumppani voi vastabenchmarkata o kumppani saa omia tuotteitaan ja palvelujaan tunnetuksi o kumppani saa benchmarking-raportin käyttöönsä o kumppanin kuva omasta toiminnasta ja prosesseista selkeytyy, saa ilmaisen auditoinnin pelisäännöistä pitää sopia etukäteen; tiedon käyttötarkoitukset, avoimuus ja läpinäkyvyys, tiedotus omien tavoitteiden ja benchmarking-prosessin esittely kumppanille kysymyslista kumppanille oikeiden henkilöiden etsiminen, top-down lähestyminen Hyvä kysymyslista, vinkkejä pystyisitkö itse vastaamaan kysymyksiin? eettisyys; ei liikesalaisuuksia eikä henkilötason kysymyksiä ei liian laaja, mieluummin syvällinen vain tavoitteiden kannalta tarpeelliset kysymykset mukaan ymmärrettävät ja yksiselitteiset kysymykset perustuu valittuihin mittareihin, kvantitatiivinen tieto on oleellista jatko- ja täsmentävät kysymykset, miten, miksi, kvalitatiivinen ulottuvuus mukaan Tiivistelmä, vaihe 2 Muodosta pysyviä informaatioverkostoja Kokoa tietokanta kumppaneista ja hyvistä käytännöistä Käytä laajasti ja luovasti eri tietolähteitä Varo yleistyksiä Motivoi kumppania Muista vastavuoroisuus Sovi pelisäännöt Koeaja kysymyslista Valmistaudu huolella

21 21 Top-down-lähestyminen Vaihe 3: Tiedon keruu ja analyysi Kun vertailukumppani on valittu ja yhteistyö käynnistetty, alkaa tiedon keruu valmiin kysymyslistan pohjalta. Keinoja tiedon keräämiseen puhelinhaastattelut vierailukäynnit kuvaaminen; video, valokuva (HUOM: muistettava aina kysyä lupa erikseen, sekä mitä ja missä saa kuvata) posti- ja sähköpostikyselyt media-analyysit arkistotutkimukset Kolmen viimeksi mainitun kohdalla on vaarana, että tieto jää yleiselle tasolle, ja mahdollisuutta syventäviin kysymyksiin ei ole. Yleinen käytäntö onkin, että tiedon hankinnan pääkanava on suunnitelmallinen vierailukäynti, jota täydennetään muilla keinoilla. Kyselyt, media-analyysit ja arkistotutkimukset soveltuvat hyvin laaja-alaisiin kartoituksiin, joissa vertailukumppaneita on useita ja niitä voidaan käyttää pohjana tarkemman tiedon hankinnalle ja vertailukumppaneiden etsimiselle. Vierailukäynnillä muistettavaa Käynnin tavoite on selvillä kaikilla mukanaolevilla ja vertailukumppanilla. havainnoimisen periaatteista on sovittu; o haastattelut o visuaalinen havainnointi o kirjallisen aineiston, esim. prosessikuvausten, läpikäynti Käynnistä, aikataulusta ja ohjelmasta sovitaan hyvissä ajoin. Kysymyslista lähetetään etukäteen ja varmistetaan että siihen tutustuvat oikeat henkilöt. Vieraillaan mieluummin pienissä ryhmissä ja asiakokonaisuus kerrallaan. Kaikki mukana olevat perehdytetään ja jokaisella on oma tehtävä ja aihealue Mukana olevilla on selkeästi määritellyt tehtävät ja omat kysymykset. Yhteenveto ja palaute toimitetaan myös vertailukumppanille. Pukeutuminen ja hyvä käytös on itsestäänselvyys. Aikataulu on riittävän väljä.

22 22 Tiedon laadusta ja ominaisuuksista Tietoa kerätessä kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin vertailukelpoisuus, tieto kuvaa varmasti samaa asiaa kuin omat mittarit oudot poikkeamat; voi johtua esim. kirjaamisvirheestä tai väärinkäsityksestä trendit ja toistuvat asiat; kertovat usein paljon puuttuva informaatio Jos tietoa puuttuu, tai se vaikuttaa virheelliseltä, tiedot kannattaa tarkistaa yhdessä vertailukumppanin kanssa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tieto kannattaa poistaa vertailusta. Tiedon käsittely ja analysointi Kerättävä tieto kannattaa järjestää siten, että eri vertailukumppaneilta saatavat tiedot ovat helposti vertailtavissa ja löydettävissä. Esimerkki: On kerätty tietoja myyntiä kuvaavista tunnusluvuista ja myyntiin liittyvistä toimintatavoista. Tiedot voidaan taulukoida esim. seuraavasti: Kvantitatiivinen tieto Liikevaihto /myyjä, vuosineljännes Myynnin kustannukset liikevaihdosta % Kauppoja/ myyjä/ vuosineljännes Kertaosto Lisämyynti kohteessa Omat tiedot , Kumppani A , Kumppani B , Kumppani C , Kumppani D , Kvalitatiivinen tieto Myyjien ohjeistus lisämyyntiin Lisämyynnistä palkitseminen Palkitsemisperusteet Omat tiedot Ei ohjeistusta. Ei palkita. - Kumppani A Lisämyynnin mahdollisuus Ei palkita. - käsitellään myyntikoulutuksessa. Ei selkeää ohjeistusta. Kumppani B Lisämyynnin mahdollisuus käsitellään myyntikoulutuksessa ja perehdyttämisjaksolla. Palkitaan kokonaismyynnin mukaan. Bonus 3 % kokonaismyynnistä, henkilökohtainen. Kumppani C Kumppani D Lisämyyntiin on valmiita tuotemoduuleja. Asiakasryhmille on valmiita lisämyyntiehdotuksia. Lisämyyntiin on valmiita tuotemoduuleja. Asiakasryhmille on valmiita lisämyyntiehdotuksia. Palkitaan erikseen perusmyynnin ja kohteessa tehdyn lisämyynnin mukaan. Palkitaan erikseen perusmyynnin ja kohteessa tehdyn lisämyynnin mukaan. 3 % kokonaismyynnistä, henkilökohtainen. Bonus 3 % perusmyynnistä, 5 % kohteessa tapahtuvasta lisämyynnistä, jaetaan

23 23 Lisämyyntitarjouksia esitetään järjestelmällisesti kaikissa palvelutilanteissa. tasan myyntitiimin kesken. Analyysi Kerätty tieto kannattaa analysoida yhdessä vertailukumppanin kanssa, jos mahdollista. Oleellista on, että analysoimisessa ovat mukana ne henkilöt, joiden prosesseja ollaan kehittämässä, eli benchmarkingasiakkaat. Esimerkkitapauksessa näitä olisivat esim. myyntipäälliköt, myyntineuvottelijat, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja myyntiä hoitavien alihankkijoiden edustajat. Esimerkissä kerätystä tiedosta voidaan päätellä mm. seuraavaa: Keskeiset erot vertailukumppanien ja oman toiminnan välillä liikevaihto/myyjä, merkittäviä eroja myynnin kustannukset, merkittäviä eroja kertaosto, merkittäviä eroja lisämyynti, merkittäviä eroja Omat kaupat ovat keskimääräistä pienempiä myydäänkö bulkkia? onko hinnoittelu kohdallaan? lisäpalveluja ei tarjota aktiivisesti? Kustannukset ovat suuret suhteessa liikevaihtoon onko kustannusrakenne raskas? onko myyjiä liikaa? Lisämyyntiä ei osata hyödyntää ei ole mitä myydä? myyjät eivät ole motivoituneita lisämyyntiin tai eivät osaa? Kumppani A tekee tuplasti enemmän kauppoja, mikä voi johtua esim. siitä, että: tekevät kaupan nopeammin tavoittava asiakkaan helpommin osaavat päättää kaupan tarjoavat palveluja ostohalukkaammille asiakkaille myyvät alihintaan? Voi olla hyvä tarkistaa vertailukumppanin käyttökate ja liikevoitto virhepäätelmien välttämiseksi. Kumppanin D kertaosto ja kauppojen lukumäärä/myyjä on selvästi suurempi kuin muilla, mikä voi johtua esim. siitä, että: hinnoittelu on paremmin ajan tasalla on hyviä lisäpalveluja liitettäväksi kauppaan myyjät ovat motivoituneita lisämyyntiin lisämyynnistä kannattaa palkita => ilmeisesti lisäpalveluissa huippukate Näiden johtopäätösten avulla voidaan tehdä vielä tarkentavia lisäkysymyksiä vertailukumppaneille: Mistä myynnin kustannukset muodostuvat? Mitä vertailukumppani on esimerkiksi ulkoistanut ja mitä kuluja karsinut?

24 24 Mitä markkinointikanavia vertailukumppani käyttää asiakkaiden tavoittamiseksi? Millä kanavilla asiakkaat on tavoitettu parhaiten? Mitä varaus- ja laskutusjärjestelmiä käytetään? Mitkä ovat niiden hyvät ja huonot puolet? Minkälainen kaupantekoprosessi vertailukumppanilla on, ja onko meillä ylimääräisiä vaiheita jotka voitaisiin ohittaa? Kuinka tuotteen sopivuus tavoitellulle asiakasryhmälle on varmistettu? Kuinka myyjät ovat kokeneet palkkiojärjestelmän? Minkälaiset lisäpalvelut menevät parhaiten kaupaksi? Lisäkysymysten ja analyysin teko on keskustelua, jota kannattaa käydä yhdessä vertailukumppanin kanssa. Tällaiset keskustelut voivat olla hyvä oppimisen ja oivallusten paikka myös vertailukumppanille ja sitä kautta motiivi sitoutua yhteistyöhön. Minkälaisiin johtopäätöksiin näillä tuloksilla voitaisiin sitten päästä? Esimerkkitapauksessa ne voisivat olla mm. seuraavia: Käynnistetään tuotteistamisprojekti lisäpalvelumoduulien kehittämiseen. Laaditaan palvelukokonaisuuksien kuvauksia, joiden perusteella myyjä voi valita valmiista lisäpalveluvaihtoehdoista ne, mitä kannattaa tarjota asiakkaalle. Koulutetaan myyjiä lisäpalvelujen myynnissä. Otetaan käyttöön palkkiojärjestelmä, jossa palkitaan sekä kokonaismyynnistä, että erikseen lisämyynnistä painottaen lisämyyntiä (kopioidaan suoraan kumppanin D malli). Nostetaan hieman hintoja. Suunnataan myyntiponnisteluja parhaiten ostaviin asiakasryhmiin. Otetaan käyttöön varaus- ja laskutusjärjestelmä. Ennakkoluuloista ja virhetulkinnoista Aiemmin oli jo puhetta virhetulkintojen mahdollisuuksista vertailukumppanin valinnassa. Hyväkään käytäntö ei ole aina sitä miltä näyttää. Vertailukumppanien toimet saattavat joskus näyttää järjenvastaisilta; jos jokin johtopäätös ei sovellu opiksi oman toiminnan kehittämiseen, siihen voi olla pätevät syyt. Vertailukumppanin toimintaympäristö voi olla erilainen, yrityksen ja sen ympäristön toimintakulttuurissa voi olla eroja, omistajapohja voi vaikuttaa siihen minkälaisia investointeja pystytään tekemään jne. Toisaalta hyväkin käytäntö saattaa tulla hylätyksi, jos pidetään liian tiukasti kiinni omista käsityksistä ja siitä, kuinka asiat on aina ennenkin tehty. Tässäkin auttaa avoin keskustelu vertailukumppanin kanssa ja tietty varovaisuus johtopäätösten soveltamisessa omaan toimintaan. Kun johtopäätökset on tehty, täytyy päättää, mitä asioille tehdään. Siitä seuraavassa. Tiivistelmä, vaihe 3 Keskity tiedon keruussa sovittuun aihealueeseen Käytä toisiaan täydentäviä tiedonhankintamenetelmiä

25 25 Suunnittele vierailukäynti huolellisesti ja pidä kumppani ajan tasalla Sovi työnjaosta vierailukäynnillä Liiku työpareina tai pieninä ryhminä Käsittele kukin aihealue syvällisesti ja hanki siitä kaikki mahdollinen vertailutieto Tee lisäkysymyksiä ja tarkenna; miten asiat on tehty ja miksi ne on tehty juuri näin Kerää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa Huomioi virhelähteet ja poikkeamat Kiinnitä erityistä huomiota trendeihin ja muutoksiin Kokoa tieto järjestelmällisesti taulukoiksi Kirjaa ylös erot toiminnan tehokkuudessa, laadussa ja tuloksissa Kirjaa erot toimintatavoissa Analysoi eroja yhdessä vertailukumppanin kanssa ja tarkista että asiat on käsitetty oikein Varo ennakkoluuloja, tulkitse varauksella Tee johtopäätökset ja alustavat toimenpide-ehdotukset Vaihe 4: Tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma Kun johtopäätökset on tehty, ja tiedetään kuinka omaa toimintaa pitäisi kehittää, on seuraava askel asioiden vieminen käytäntöön. Tähän tarvitaan yksiselitteinen ja realistinen suunnitelma. Vertailukumppaneilta saadun tiedon perusteella on mahdollista haarukoida sitä, mille tasolle oma toiminta olisi mahdollista nostaa. Jos oma myynti/henkilö on , ja vertailukumppanien keskiarvo , niin realistinen pitkän aikavälin tavoite voisi olla esimerkiksi Vuoden sisällä tavoitteena voisi olla esim. 20% nousu myyjäkohtaisessa myynnissä. Vertailukumppanit antavat ainakin suuntaa omille tulevaisuuden tavoitteille. Tavoitteen voi vielä pilkkoa lähitavoitteisiin ja suhteuttaa sen tehtyihin toimenpiteisiin.

26 26 Toimenpiteille on hyvä tehdä myös aikataulu. Luvussa 1. esitellyn priorisointilistan mukaan järjestetyt toimenpiteet voitaisiin toteuttaa esimerkiksi seuraavasti*: Toimenpide 3 kk Tuotteiden hintoja on tarkistettu ja tarvittavat toimenpiteet myynti- ja laskutusjärjestelmiin sekä hinnastoihin ja markkinointimateriaaleihin on tehty. Asiakaskanta on käyty läpi ja myyntiponnistelut on suunnattu uudelleen. 6 kk Palvelukokonaisuudet on kuvattu, lisäpalvelut suunnitteltu ja tuotteistettu, myynti ohjeistettu ja palvelut otettu mukaan tarjontaan. Bonusjärjestelmä on otettu käyttöön. 9 kk Myyjät on koulutettu lisäpalvelujen myyntiin. 12 kk yhteenveto/ vuosineljännes Toimenpiteen tavoiteltu vaikutus Kertaosto, lisäys 30 Kauppoja/myyjä, lisäys 20 kpl Kertaosto, lisäys 20 Kauppoja/myyjä, lisäys 30 kp Lisämyynti kohteessa, lisäys Kertaosto, lisäys 20 Kauppoja/myyjä, lisäys 20 kpl Lisämyynti kohteessa, lisäys 1000 Kertaosto, lisäys 12 Kauppoja/myyjä, lisäys 15 kpl Lisämyynti kohteessa, lisäys 1000 Kertaosto 269 => 351 Kauppoja/myyjä 130 => 215 kpl Lisämyynti kohteessa 0 => 3000 Myynti/myyjä => Myynnin lisäys 7000 /myyjä bonus 1350 =5 650 => arvioitu katetuoton lisäys 1000 /myyjä *Luvut ovat kuvitteellisia, eikä niitä ole laskettu niin, että niistä muodostuisi välttämättä täsmällisesti kokonaistavoitetta vastaava summa. Taulukon tarkoitus on selventää toimenpiteiden suunnitelmallista ja järjestelmällistä esittämistä ja mahdollisia tapoja kuvata toimenpiteiden tavoitteita. Taulukon lukuja ei voi sellaisinaan käyttää mallina tosielämän kehittämisprojekteissa. Tämäkin on pienelle yritykselle suuri kehittämiskokonaisuus. Mikäli niin halutaan, kehittämisen voi aloittaa pienimmästä mahdollisesta, esim. hintojen varovaisesta korottamisesta ja katsoa mihin se johtaa. Jos johtopäätökset kumppaneiden hinnoittelusta ovat oikeat, vaara siitä että tulisi hinnoitelleeksi itsensä ulos markkinoilta, on pieni. Tiedottaminen Yksi oleellinen osa benchmarking-prosessia on tiedottaminen. Jotkut suosittelevat benchmarking-raportin laatimista, mutta vähemmälläkin paperityöllä pääsee eteenpäin. Pääasia on, että tehtävät muutokset

27 27 pystytään perustelemaan niille, joiden työtä muutos koskee. Jos benchmarking-prosessissa on ollut mukana oikeat henkilöt, tieto kulkee heidän kauttaan. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Pääasia kuitenkin on, että asioille myös tehdään jotain. On aika ottaa riski ja tarttua toimeen. Tiivistelmä, vaihe 4 Tee suunnitelma ja aikataulu muutosten läpi viemiseen Varaa riittävästi aikaa muutosten läpi viemiseen Aseta kullekin muutokselle tavoite ja mittari, ja seuraa niiden edistymistä Aloita helpoista ja halvoista asioista Etene pienin askelin Tiedota Vaihe 5: Toimenpiteet, seuranta ja arviointi Toimenpidesuunnitelma on tehty ja hyväksytetty asianosaisilla. Nyt on jäljellä enää se tärkein: muutosten vieminen käytäntöön. Muutoksiin on varattava resursseja. Kannattaa aloittaa helpoista muutoksista, jolloin resurssien tarvekin on pieni. Tarvittavia resursseja ovat mm. aika; osa työajasta on voitava pyhittää uuden opetteluun raha; osa muutoksista vaatii investointeja ja työn tuottavuus voi väliaikaisesti laskea tieto; osa muutoksista vaatii koulutusta tuki; muutokset lattiatason työntekijöiden työssä sitovat myös esimiesten ja johdon työaikaa Muutosten tekemiseen pitää siis varautua yrityksen talous- ja henkilöstösuunnittelussa ja hyväksyä myös se, että muutoksen alla olevien toimintojen tuottavuus ja kannattavuus saattaa laskea tilapäisesti. Osa muutoksista tapahtuu nopeasti, esim. hintojen muutokset tai jonkin uuden teknologian käyttöönotto ei välttämättä vie paljoa aikaa. Joidenkin muutosten tekeminen taas vaatii pitkäjänteistä työtä, esim. henkilöstön kouluttaminen. Esimerkki nopeasta muutoksesta linssitehtaassa (Spendolini 1992): Uuden tuotantolaitteen käyttöönotto johti kolmessa kuukaudessa tuloksiin:

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja Osaamisintensiivisen yrittäjyyden edistäminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen (OiLi) ja osaamisperustaisen

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola TYÖKIRJA Yritysverkoston strateginen kehittäminen Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT puh. vaihde 020

Lisätiedot

Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus. Juha-Pekka Vallittu

Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus. Juha-Pekka Vallittu Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus Juha-Pekka Vallittu Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot