Voiko valmentaja onnistua myös yksityiselämässään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voiko valmentaja onnistua myös yksityiselämässään?"

Transkriptio

1 Voiko valmentaja onnistua myös yksityiselämässään? Louise Zitzelsberger ja Terry Orlick, Ottawan yliopisto Onko mahdollista löytää tasapainoa hyvin vaativan valmentajan työn ja merkittävän ihmissuhteen tai suhteiden välille? Kahdenkymmenen kanadalaisen päätoimisen valmentajan haastattelun kautta selviteltiin heidän kokemuksiaan vaativan työn ja yksityiselämän yhdistämisestä. Valmentajat olivat vuotiaita. Heistä neljä oli naisia. Valmentajista 60 % oli naimissa ja loput olivat joko eronneita ja yksineläjiä. Valmentajan työ huipputasolla vaatii valtavasti aikaa, energiaa ja myös tunnetason sitoutumista sekä jatkuvaa matkustamista. Valmentajien yleinen mielipide oli, että vahva sitoutuminen on välttämätöntä tulosten saavuttamiseksi ja että toisaalta korostuneen sitoutunut asenne työhön vaikutti myös heidän läheisiin ihmissuhteisiinsa. Kuitenkin valmentajat uskoivat,että he voivat saavuttaa menestystä sekä valmennustyössä että yksityiselämän puolella, kunhan tietyt asiat otetaan huomioon. Minkä tahansa vaativan asian tekemisessä ydinkysymyksenä on sitoutuminen. Useimpien ihmisten elämä on tasapainoilua työn, perheen ja henkilökohtaisten tarpeiden välillä. Tarkoittaako menestyminen tai huippusuoritus yhdellä alueella, epäonnistumista toisella. Tätä kysymystä lähdettiin tässä tutkimuksessa selvittämään. Valmentajatutkimukset ovat perinteisesti keskittyneet siihen, miten valmentajan persoonalliset ominaisuudet vaikuttavat valmennustyön menestyksekkyyteen, mutta viimeaikoina on herätty kysymään, miten työ valmentajana vaikuttaa valmentajan henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Tässä suoritetussa tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: a) mitkä ovat huipputason valmentajan ammatilliset vaatimukset?; b) tunsivatko valmentajat,että nämä vaatimukset vaikuttivat heidän mahdollisuuksiinsa ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita? ja c) uskoivatko nämä valmentajat siihen, että menestystä voi saavuttaa yhtäaikaa sekä työssä että yksityiselämässä. Vaatimukset ajan käytön suhteen Tyypillistä valmentajan työlle on epämääräiset työajat, lukuisat työtunnit ja valtava työmäärä. Valmentajat kertoivat usein joutuvansa vastailemaan puheluihin iltaisin ja öisinkin, sekä työskentelystä vapaapäivien ja lomien aikana: viime yönä yritin palkata uutta valmentajaa. Tai kuten yksi valmentaja asian ilmaisi: Huolimatta lomasta aina tapahtuu valtavasti asioita - on hämmästyttävää kuinka valtava määrä juttuja on koko ajan menossa.

2 Yksi syy suureen työmäärään on valmentajan työn moniulotteisuus. Valmentajilla on muutakin työtä kuin valmentaminen. Yksi valmentajista kuvasi tehtäviään seuraavasti: urheilijoiden valmentaminen, kilpailumatkojen organisointi, vanhempien kanssa keskusteleminen, urheilijoiden puheluihin vastaileminen, kilpailumatkat urheilijoiden kanssa...ja sitten minulla on yleensä vielä muitakin projekteja menossa, hallinnollisia tehtäviä ja raporttien kirjoittamista. Jokaisesta kiertueesta tehdään raportti, joka sitten jaetaan kaikille mukana olleille urheilijoille että valmentajille. Sitten on vielä seminaarit ja symposiumit ja mitä enemmän menestystä tulee, sitä enemmän pyydetään mukaan puhumaan ja osallistumaan klinikoille. Jos et tee sitä, tunnet syyllisyyttä siitä, että et ole valmis jakamaan tietojasi muiden hyväksi. Mutta se myös merkitsee sitä, että annat pois sitä aikaa, jonka voisit käyttää itsellesi. Valmentajat kokivat, että aikaa ei riittänyt perheelle. Vuorovaikutuksen sujuminen on olennainen osa ihmissuhteissa ja se edellyttää että kommunikaatiolle on riittävästi aikaa ja että se on säännöllistä. Valmentajan työn kiihkeä aikataulu aiheuttaa sen, että säännölliseen vuorovaikutukseen perheen kanssa ei jää aikaa ja jos aikaa onkin, niin puhelinsoitot vievät valmentajan ajatukset helposti muualle kuin kotiin ja perheeseen. Yksi ongelma, jonka monet valmentajat mainitsivat oli se, että heillä ei ole työpäivän jälkeen jäljellä energiaa toimia ihmisten kanssa haluamallaan tavalla. Luulen että työssämme yksi iso asia on se, että kovan työpäivän jälkeen olen todella fyysisesti lopussa...haluaisin lähteä pelaamaan poikani kanssa koripalloa, mutta useimmiten olen liian väsynyt jaksaakseni tehdä mitään. Ja se harmittaa minua ja uskon, että myös häntä. Jotkut valmentajat kokivat, että ihmissuhteiden hoitamiselle ei kertakaikkiaan jäänyt aikaa. Jotkut taas olivat sitoutuneet varaamaan aikaa myös perheelle. Neljännen valmentajista vietti kaiken vapaa-aikansa yhdessä perheensä tai kumppaninsa kanssa. Olen tajunnut, että tämä on vahva suhde ja kun olen kotona teen kaiken yhdessä vaimoni kanssa. Tarkoitan sitä, etten lähde pelaamaan golfia poikien kanssa, vaan pelaan golfia yhdessä vaimoni kanssa. Käymme pyöräilemässä ja elokuvissa vain kahdestaan. Olen luvannut hänelle, että vietämme aikaa yhdessä ja hän ei koe niin, haluan, että siitä puhutaan. Valmentajat tekivät erilaisia yrityksiä ajan antamiseksi sekä puolisolle että lapsille. He esimerkiksi pyrkivät laittamaan yhtenä iltana viikosta lapset ajoissa nukkumaan, jotta voisivat viettää aikaa yhdessä puolison kanssa. Tai tekivät asioita vain yhden lapsen kanssa kerrallaan tai viettivät aina yhden päivän

3 viikosta perheen kanssa. vuosilomaa perheen kanssa. Useimmat pyrkivät myös järjestämään yhteistä Kun on ihmisten kanssa koko ajan tekemisissä on helppo uppoutua asioihin ja samalla blokata perhe tai puoliso ulos. On todella tärkeää, että välität heistä ja olet olemaan heidän kanssaan täyspainoisesti...ollaksesi selvillä siitä, mitä heille tapahtuu. Paitsi että ajankäyttöongelmat heijastuivat perheiden jokapäiväiseen elämiseen se heijastui myös pariskuntien perhesuunnitteluun. Suurimmalla osalla (75 %) naimisissa olevista valmentajista oli lapsia. Lapsettomista valmentajista moni ilmaisi, että olisi epäreilua lapsia ja vaimoa kohtaan, jos he tuskin tietäisivät missä isä kulloinkin on. Vaikka monet valmentajat kertoivatkin yrittävänsä järjestää aikaa perheelleen, tosiasia oli, että perhe vietti suurimman osan ajastaan keskenään ilman valmentajaa. Valmentajat kokivat, että heidän vaimonsa olivat kehittäneet monia selviytymiskonsteja, jotka olivat ratkaisevia suhteen jatkumisen kannalta. Esimerkiksi jotkut vaimot olivat jotenkin mukana miehen urheilutoiminnassa. Valmentajat mainitsivat usein myös, että tärkeintä suhteen jatkumisen kannalta on, että vaimo on itsenäinen ja valmis tekemään uhrauksia suhteen ja perheen eteen. Työhön sitoutuminen Haastatteluissa tuli selkeästi esille, että valmentamista ei nähty vain työnä vaan intohimona tai pakkomielteenä. Pääsääntöisesti valmentajat hyväksyivät työhön sisältyvän valtavan työmäärän ja vain kolme heistä olisi ollut halukas luopumaan jostakin työn osasta saadakseen perheelleen lisää aikaa. Ajattelin, että minun oli tehtävä kovasti työtä saavuttaakseni ne tulokset, jotka sitten saavutimme. Jos olisin tehnyt vähemmän, valmennuksen laatu olisi kärsinyt. Tällä hetkellä minut sijoitetaan maailman kolmen parhaan valmentajan joukkoon, enkä olisi päässyt tähän, jos minulla olisi ollut vähemmän yritystä. Työn ja kodin erottaminen tai ainakin pyrkimys siihen on yksi niistä asioista, joita suositellaan burn-outin ehkäisemiseksi. Tässä tutkimuksessa olleista valmentajista kaikki toivat töitä kotiin jossakin määrin - ainakin he keskustelivat puolisonsa kanssa työhön liittyvistä asioista. Jotkut halusivat keskustella kotona vain positiivisista asioista. Jotkut halusivat saada ongelmiin ulkopuolisen näkökulman. En sanoisi, että se toimii hyvin, koska joskus kun puhumme, hän ei kuitenkaan ymmärrä. Hän ei tiedä kaikkia asioita, jotka juttuun liittyvät ja haluaa perusteellisempaa tietoa. Et jaksaisi kuitenkaan selittää loputtomiin, vaan päästä

4 työhön liittyvistä asioista eroon. Joten en tiedä, onko se kuitenkaan hyväksi. Olisi parempi puhua jostakin muusta. Joskus näistä ongelmista päästän, kun on selvää minkälaista tukea kukin tarvitsee. Yleisesti ottaen on hyödyllistä, että valmentajat keskustelevat keskenään valmennustyöhön liittyvistä kysymyksistä. Ongelmat ratkeavat helpommin, kun molemmilla on kokemusta ja ymmärrystä asiasta. Matkustaminen Matkustusmäärät vaihtelivat lajista riippuen. Tyypillisesti ajat leireillä ja kilpailumatkoilla vaihtelivat kolmesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. Jotkut pitivät pitkiä poissaoloja työläinä ja taas osa otti ne työhön kuuluvana neutraalina asiana. Kolme-neljäsosaa valmentajista piti lähtemistä kaikkein vaikeimpana asiana matkustamisessa. Joistakin se oli vaikeaa siksi, että puoliso oli poissa tolaltaan ja toisista taas siksi, että he ikävöivät perhettään poissa ollessaan. Kolmelle valmentajalle ja heidän perheilleen lähteminen oli rutiinia. Perheillä oli erilaisia tapoja selviytyä eroista. Jotkut perheet lisäsivät yhdessäolon määrää ennen lähtöä ja tekivät jotakin erikoista yhdessä. Joskus valmentaja hoiti asioita kuntoon kuten esimerkiksi laskujen maksamista yms. ennen lähtöään. Joku taas järjesti lapsille erityispuuhaa, jotta puolisolle jäisi enemmän aikaa itselleen. Joku taas pyysi ystäviä pitämään puolisoon ja lapsiin enemmän yhteyksiä valmentajan poissa ollessa. Yleisimmin mainittu tapa oli pitää yllä kalenteria, jolloin puoliso ja perhe tiesivät, milloin valmentaja on poissa. Se auttoi perhettä suunnittelemaan aikataulujaan valmentajan ohjelman pohjalta. Ongelmana kalentereiden kanssa oli aikataulujen jatkuva muuttuminen, joihin sopeutuminen oli perheelle usein vaikeaa. Yksi ongelma on ollut, että aikataulut muuttuvat koko ajan...hän haluaa tietää päivämäärät ja kun ne muuttuvat häntä harmittaa...minä tapaan sanoa, että lähdemme esimerkiksi viides päivä ja palaamme kuudestoista. Sitten en saakaan lentoa viidennelle päivälle. Hän sanoo, aina kun kerrot päivämäärät minulle ja ne muuttuvat - poissaolot vain pitenevät eivätkä koskaan lyhene. Niin että nyt kerron vain ajanjakson suurinpiirtein, eikä hän takerru yksittäisiin päivämääriin. Painotukset ja elämän tasapaino Kun tarkastellaan päätoimisen valmentajan työn vaatimuksia, näyttää siltä, että todellista tasapainoa työn ja muun elämän välille on mahdotonta löytää. Yksi valmentajille esitetyistä kysymyksistä kuului, miten he halusivat eri elämänalueita painottaa. Kaikki valmentajat vastasivat, että työ vie leijonanosan elämästä ja

5 että se on heidän elämänsä päämielenkiinnon kohde. Jotkut valmentajat kertoivat, että oli vaikeaa rakentaa merkityksellisiä ihmissuhteita työn luonteen vuoksi. Yksi ongelma oli, että oli vaikea löytää parisuhteeseen sellaista ihmistä, joka hyväksyy toisen intohimoisen suhteen työhön. Lisäksi runsaat matkustusmäärät aiheuttavat sen, että valmentajan on hyvin vaikea osallistua sosiaaliseen elämään työn ulkopuolella. Joskus seistessäni joukkueen edessä kysyn itseltäni, mitä minä teen täällä. Tottakai rakastan urheilua ja valmentamista, mutta se ei ole koko elämä. Olen alkanut kysymään tätä itseltäni yhä useammin... On niin helppo sanoa, että hei - mene ja tee jotakin itsellesi ja elämällesi ja hanki siihen muutakin sisältöä kuin vain urheilu. Mutta mitäs teet? Et voi vain kävellä muiden luokse ja sanoa tässä minä olen. Olenkin ajatellut pakottaa itseni menemään ihmisten pariin ja liittymään johonkin klubiin, ehkä täysin urheilun ulkopuolelta, mutta se ei ole helppoa. Yhdeksän kahdestatoista naimisissa olevasta valmentajasta kertoi, että sekä valmentaminen että perhe/puoliso olivat tärkeitä heille. Useimpien oli vaikea sanoa, kumpi oli tärkeämpi perhe vai työ. Joidenkin valmentajien kohdalla painotus vaihteli elämäntilanteen tai kauden eri vaiheiden mukaan. Merkittävät tapahtumat yksityiselämässä esimerkiksi lapsen syntymä, uuden suhteen aloittaminen tai avioero vaikuttivat valmentajien arviointeihin. Neljä valmentajaa koki, että tasapainon saavuttaminen riippui heidän puolisostaan tai suhteen laadusta. Valmentajat kertoivat, että heidän puolisonsa olivat ymmärtäväisempiä kuin mitä he itse olivat. Puolison käsitykset ja odotukset valmentajan työn vaatimuksista olivat yksi tekijä suhteen menestyksen takana. Monissa tapauksissa puoliso tunsi valmentajan jo silloin, kun tämä vielä urheili tai sitten he olivat tutustuneen toisiinsa vasta, kun toinen jo työskenteli valmentajana. Hän kyllä tiesi minkälainen pelaaja minä olin. Kun seurustelimme ja olimme kihloissa, pelasin ammattilaisena enkä ollut kotona juuri ollenkaan. Tarkoitan, että kun nyt olen pro ja matkustan viikkoa vuodesta, luulen, että hän pitää tätä hienona juttuna. Ajattelen niin, että hän tiesi, mikä häntä odotti. Kuusi valmentajaa uskoi, että yksilön oma näkemys menestymisestä, on ratkaisevinta tasapainon saavuttamisen kannalta. Monissa tapauksissa valmentaja ei aina edes tiennyt, mitä työ päävalmentajana edellyttää. Yksi päällimmäisistä valmentajien ohjeista nuorille valmentajille oli, että on hyvä ottaa selvää etukäteen, mihin on ryhtymässä ja minkälaisia vaatimuksia tehtävä pitää sisällään. Lisäksi he pitivät tärkeänä sitä, että asettaa tavoitteet realistiselle tasolle ja että säilyttää optimisminsa niiden tavoittelussa.

6 Valmentajat kertoivat, kuinka he uransa alkuvaiheessa tekivät valtavasti työtä pienellä korvauksella, koska he olivat niin kiihkeitä saavuttamaan tavoitteitaan. Ajan mittaan ja jossain tapauksissa burn-outin jälkeen, valmentajat ymmärsivät, että tulos ei vastannut sitä ponnistelua, joka tavoitteen eteen oli tehty. Yleinen valmentajien näkemys oli, että valmentajan pitää oppia tunnistamaan sekä omat ammatilliset että henkilökohtaiset tarpeensa ja hyväksyä se, että voi tehdä hiukan vähemmän ja hakea lisäapuja ulkopuolelta oman terveytensä säilyttämiseksi. Minulla ei ole vakituisen suhteen mukaan tuomia rasitteita. Jos minulla olisi ja minun pitäisi tehdä päätöksiä työn ja suhteen välillä, olisin vaikeuksissa. Kun minulla sitä rasitetta ei ole, tiedän missä haluan olla ja minkälainen haluan olla, mutta petän sittenkin itseäni. Olen tasapainossa vain niiden asioiden kanssa, jotka sopivat kuvioon minun ehdoillani...mutta entä jos eläisin parisuhteessa ja eräänä päivänä kumppanini sanoisi, ettei hän halua enää elää tällaista elämää. Silloin pitäisi tehdä todellisia valintoja. Ja se mitä tarkoitan, on että et voi elää balanssissa. Jostakin täytyy luopua ei ehkä kokonaan, mutta osittain... joko suhteestasi, terveydestäsi, joukkueestasi, mielenrauhasta, jostakin täytyy luopua tai jonkun jäädä vähemmälle. Niin uskon niin, että voit elää tasapainossa näiden asioiden kanssa... Johtopäätöksiä ja suosituksia Valmentajat kokivat, että heidän työnsä vaikutti ratkaisevasti heidän yksityiselämäänsä. Työn vaatimukset sekä ajan että matkustamisen suhteen tekivät vaikeaksi ja joillekin jopa mahdottomaksi löytää tasapainoa muun elämän ja työn välille. Valmentajat ja heidän perheensä pyrkivät kuitenkin löytämään tapoja, jolla ihmissuhteiden laatutasoa pidettiin yllä. Useimmat valmentajat pitivät mahdollisena, joskaan ei helppona, tasapainon saavuttamisen työn ja yksityiselämän välillä. Seuraavassa muutamia suosituksia, jotka nousivat esiin tutkimuksen kuluessa: 1. Etsi itsellesi tukea antava kumppani, joka ymmärtää ja kunnioittaa sitä, mitä teet. 2. Pyri osoittamaan välittämistäsi kumppanillesi. Keskustele ja pyri ymmärtämään hänen tunteitaan. 3. Etsi tapoja, joilla voit osoittaa kiintymystäsi läheisillesi. 4. Yritä järjestää aikaa kaikille perheesi jäsenille - mukaanlukien myös itsesi. 5. Ole sekä psyykkisesti että fyysisesti läsnä ollessasi perheesi kanssa - ajalla ei ole niinkään paljon merkitystä. 6. Suunnittele lomasi, niin että ne ovat täysin erillään työstä. 7. Rajoita kotona työskentelyn määrää; kotona olet puoliso ja vanhempi - et valmentaja. 8. Suunnittele lähtö- ja tuloaikataulujasi yhdessä perheesi kanssa. 9. Muista, että mitä suurimmassa tasapaino elämässä on seurausta omista valinnoistasi. Tee siitä itsellesi tavoite ja sitoudu siihen. Lähde: The Journal of Excellence, vol.1, number 1, May 1998.

7 Lyhentäen kääntänyt Päivi Frantsi

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA, PSYKOLOGI ANITA ANKKURI-IKONEN VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ Selvittelen aluksi valinnan ja valittamisen käsitteitä. Pyrin myös kuvaamaan

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

TODEN JA VALHEEN RAJAMAILLA

TODEN JA VALHEEN RAJAMAILLA TODEN JA VALHEEN RAJAMAILLA Seksityöntekijöiden toiveita ja tarpeita Suomessa ja Ruotsissa Pye Jakobson 2008 Raportti Pro-tukipiste, Tampereen palvelutarpeiden kartoituksesta 2008 TODEN JA VALHEEN RAJAMAILLA

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi on menetelmä, joka tarjoaa neutraalin, mutta vahvan lähestymistavan äänien parissa työskentelyyn. Äänien hyväksyminen on työn ytimenä. Äänidialogi

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Toimittanut Sanna Sivonen. Tuttu vieras kotimaa. Suomeen paluu kehitysmaassa asumisen jälkeen. FinnWID - Naiset kehitystyössä ry

Toimittanut Sanna Sivonen. Tuttu vieras kotimaa. Suomeen paluu kehitysmaassa asumisen jälkeen. FinnWID - Naiset kehitystyössä ry Toimittanut Sanna Sivonen Tuttu vieras kotimaa Suomeen paluu kehitysmaassa asumisen jälkeen FinnWID - Naiset kehitystyössä ry Tuttu vieras kotimaa SUOMEEN PALUU KEHITYSMAASSA ASUMISEN JÄLKEEN FinnWID -

Lisätiedot

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen.

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen. 1 Hei, haluaisin kiittää kirjasta. Se oli todella koskettava ja rehellinen. Olet varmaan saanut paljon samaa palautetta. Itkin hillittömästi kun luin sitä. Kiitos kun kirjoitit kirjan ja jaoit surusi meidän

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

LAPSETTOMAT ÄITIPUOLET

LAPSETTOMAT ÄITIPUOLET LAPSETTOMAT ÄITIPUOLET Kehittämistyö Uusperheneuvojakoulutus 2014 Laura Mannila 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Haastattelumateriaali: seitsemän lapsettoman äitipuolen tarinat 6 3. Itsekäs nainen ja paha

Lisätiedot

UUSPERHE PERHEENÄ 13.10.2011. Pekka Larkela, Perheterapeutti VET Nina Wasenius-Frantsi, Uusperheneuvoja SUPLI

UUSPERHE PERHEENÄ 13.10.2011. Pekka Larkela, Perheterapeutti VET Nina Wasenius-Frantsi, Uusperheneuvoja SUPLI UUSPERHE PERHEENÄ 13.10.2011 Pekka Larkela, Perheterapeutti VET Nina Wasenius-Frantsi, Uusperheneuvoja SUPLI Otimme itsemme ja lapsemme. Synnytimme historioistamme yhdessä perheen -Uusperheen (Ketola-Orava

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ Helena Lehtimäki Lappeenrannan uusperheneuvojakoulutus 2014-2015 MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1. Ivy M. Blackburn. Johdanto

VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1. Ivy M. Blackburn. Johdanto VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1 Ivy M. Blackburn Johdanto Kognitiivista terapiaa on useimmiten käytetty lievempien masennusreaktioiden hoidossa. Suurin osa tähän asti julkaistuista tutkimuksista on käsitellyt

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

SUPLIIKKI 1/2005. Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti

SUPLIIKKI 1/2005. Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti SUPLIIKKI 1/2005 Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Styvfamiljerna I Finland rf (SUPLI) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

ELITPLANEN TIE HUIPPUSUUNNISTAJAKSI RUOTSISSA

ELITPLANEN TIE HUIPPUSUUNNISTAJAKSI RUOTSISSA 1 ELITPLANEN TIE HUIPPUSUUNNISTAJAKSI RUOTSISSA Ruotsin Suunnistusliitto laati vuonna 2008 suunnistusurheilun kehittämissuunnitelman. Se sisältää sekä tavoitteita ja toimintalinjauksia että käytännöllisiä

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta. Nijole Dembinskas & Nils Holmberg. Käännös: Maija Elomaa.

Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta. Nijole Dembinskas & Nils Holmberg. Käännös: Maija Elomaa. 1 Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta Nijole Dembinskas & Nils Holmberg Käännös: Maija Elomaa. Aikuinen mutta herkkä kuin teini-ikäinen Jokainen

Lisätiedot

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN Heidi Lahnamaa Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot