POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville"

Transkriptio

1 POLKU-ohjausmalli Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville

2 Sisällys Johdanto 1 Sisällys 3 Ohjaajan työkalupakki 4 Kotoutumisprosessi 12 Monialaisen yhteistyön kumppanit 12 Ohjausmalli 16 Tiedonsiirtolomakkeet 18 Materiaalinkkejä 22 Johdanto Mikä on POLKU-ohjausmalli? Miten se on tehty? Mihin tarkoitukseen se on tehty? Miten käytän tätä esitettä ja ohjausmallia? 3

3 Ohjaajan teena on löytää ohjattavalle asiakkaalle oikea reitti. Kuviot on tarkoitettu ohjaajille viitteelliseksi avuksi. Kuviot ovat sovellettavia vaihtoehtoja eri asiakasryhmille. työkalupakki Mikä? Mitä tietoa sisältää? Miten käytän? Tästä kuviosta aletaan miettiä erivaihtoehtoja maahantulijoille. Tähän voi laittaa reittejä/askeleita erilaista vaihtoehdoista ja lisäksi avata sanallisesti, esim. Vaihtoehtoja on monia, ohjausmallin tavoit- Maahantulo + mava Sote palveluista vastaa: Kajaanissa: maahanmuuttajapalvelut Muissa Kainuun kunnissa: sosiaali ja kunnissa sosiaali ja Tarkemmin tietoa kotoutumisprosessista Kainuun kuntien yhteisestä kotouttamisohjelmasta: Kotoutumis (Kainuun Opisto) 4 Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus 5

4 Maahantulo + mava Maahantulo + mava kunnissa Sosiaali ja kunnissa Sosiaali ja Kotoutumis Kotoutumis (Kainuun opisto) (Kainuun opisto) Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on kiintiöpakolaisille Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on henkilöille, jotka ovat käyneet kotoutumis Henkilön kanssa selvitetään: onko peruskoulu tai vastaava oppimäärä suoritettu toisen ja korkea-asteen koulutusten ja tarpeiden kartoittaminen omaehtoisen kielenopiskelun tarve ja mahdollisuudet järjestö- ja harrastusmahdollisuudet työelämään siirtymisen mahdollisuudet 6 7

5 Maahantulo + mava Maahantulo + mava kunnissa Sosiaali ja kunnissa Sosiaali ja Kotoutumis Kotoutumis (Kainuun opisto) (Kainuun opisto) Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on työperäisille maahanmuuttajille. Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on perhesyistä maahan muuttaneille. Henkilön kanssa selvitetään: tutkinnon päivittämisen ja / tai täydentämisen tarpeiden kartoittaminen järjestö- ja harrastustoiminnan mahdollisuudet tarve ja mahdollisuudet omaehdoiseen kielenopiskeluun Henkilön kanssa selvitetään: Henkilölle täytyy kertoa, että hän on oikeutettu kotoutumispalveluihin Suomessa. tehdään ssa tai oman asuinkunnan sosiaalitoimessa. Alkukartoituksen jälkeen henkilölle tehdään kokoutumissuunnitelma. 8 9

6 Maahantulo + mava Maahantulo + mava kunnissa Sosiaali ja kunnissa Sosiaali ja Kotoutumis Kotoutumis (Kainuun opisto) (Kainuun opisto) Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on työttömille ja pidempään maassa olleille. Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on hitaasti kotoutuville. Hitaasti kotoutuvilla tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, joilla kotoutumispolku ei etene

7 Kotoutumisprosessi & Monialaisen yhteistyön kumppanit Kansalaisopisto Pelkistetty kuvio kotoutumisprosessista kertoo, mitä osa-alueita prosessiin liittyy Kuvion osa-alueista pääsee klikkaamalla sivulle Esimerkkejä tästä: : Esittelysivu, johon voidaan liittää/ upottaa aiheeseen liittyvää tietoa, esim. yhteishaun hakulinkki, mavan opetussuunnitelma yms. tarpeelliseksi katsottua perustietoa. Linkit toimijoiden omille sivuille (ammattiopisto, lukio, mava), jotka on tehty tähän oppaaseen Monialaisen yhteistyön kumppanit - kohtaan Monialaisen yhteistyön kumppanit Tähän tulee jokaisen toimijan oma sivu (vrt. mavan mallisivu ) Vapaa-aika ja Kainuun liikunta ry Teema Teema Koulutus 2. asteen koulutus Lukio Kainuun ammattiopisto MAVA 12 13

8 MAVA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Kainuun ammattiopisto (KAO) MAVA -koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka aikovat myöhemmin hakea ammatilliseen koulutukseen ja haluavat saada ammatin Suomessa. Valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus kestää yhden lukuvuoden. Valmistava koulutus on tarkoitettu sekä nuorten että aikuisten ammatilliseen peruskoulutukseen aikoville. Koulutus antaa valmiudet ammatilliseen peruskoulutukseen. MAVA -koulutuksessa aloittavan opiskelijan pitää osata suomen kielen peruskielitaidot (Eurooppalainen viitekehys A 2.2). Hakuaika on keväällä ja koulutus alkaa elokuussa. Ryhmään otetaan 16 opiskelijaa. Katso MAVA-koulutuksen esittelyvideo, Leena Halonen & Fatima Selini (KAO): Katso MAVA-koulutuksen esittelyvideo, Inna Tishchenko: Lisätietoja MAVA-koulutuksesta: Koulutusesite Hakeminen Ota yhteyttä Opintie 3, rakennus OPPI 7, KAJAANI MAVA-opettaja Leena Halonen Puh MAVA-ohjaaja Fatima Selimi Puh

9 Ohjausmalli Ohje, miten käytetään? Verkossa toimiva pohja, jonka voi tulostaa paperilla tehtävää ohjaamista varten Vaihtoehtoisia pelkistettyjä kotoutumisprosessikuvauksia, jotka auttavat ohjaajaa hahmottamaan ohjattavansa erilaisissa tilanteissa ja tarpeissa polulla Tiedonsiirtolomakkeet, jotka laaditaan MANOhankkeen mallin mukaisesti Osaamispassipohja (passista painatetaan POLKUhankkeen toimesta kartonkipohjalle valmiita kortteja) 16 17

10 Tiedonsiirtolomakkeet SAATEKIRJE OPPILAALLE MITÄ TIETOA KERÄTÄÄN? Lomaketta käytetään opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirtämiseen oppilaan siirtyessä joko oppilaitosten välillä tai kurssilta toiselle. Välttämättömiä tietoja ovat mm. oppilaan tarvitsema tehostettu tai erityinen oppimisen tuki, fyysiseen selviytymiseen liittyvä tuki ja oppimisympäristössä huomioitavat seikat. Tiedot eivät vaikuta oppilaan kurssi- tai tutkintoarviointeihin. SAATEKIRJE PÄÄTTÄJILLE Hyvä oppilaitoksen päättäjä, olemme lanseeraamassa uutta nivelvaiheiden tiedonsiirtokäytäntöä maahanmuuttajien opetuksessa Oulun toisen asteen oppilaitoksissa. Olemme käyneet keskusteluja oppilaitoksenne maahanmuuttajaopetuksen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden kanssa ja saaneet heiltä hyviä ehdotuksia tiedonsiirron parantamiseksi. Olemme luoneet tähän tiedonsiirtoon lomakkeistot ja mallintaneet tätä prosessia. Toivomme, että annatte tukenne tämän tiedonsiirtokäytännön käynnistämiseksi oppilaitoksessanne. Lomakkeiden on suunniteltu olevan käytössä vuoden 2011 alusta lähtien. Jos haluatte, tulemme mielellämme kertomaan asiasta lisää! Ystävällisin terveisin projektipäällikkö Maria Karppinen ja MANO -hanketiimi Lomakkeen tieto on oppilaan kannalta positiivista. Oppilas saa häntä koskevan tiedon myös omaan käyttöönsä. MIKSI TIEDONSIIRTOLOMAKKEITA KÄYTETÄÄN? Tiedonsiirron tarkoituksena on huolehtia maahanmuuttajaoppilaiden koulutuksen jatkumisesta siirtymävaiheissa sekä välttää katkokset oppilaan kannalta välttämättömässä oppilashuollossa. Mikäli oppilaan siirtymävaihe koulutusten välillä pitkittyy, hänen yhteystietonsa luovutetaan siirtymävaiheen opinto- ja uraohjausta antavalle taholle. MANO hanke on Oulun kaupungin opetustoimen erityisen tuen keskuksen rahoittama EU-hanke, joka toteutetaan vuosina Hankkeen tavoitteena on kehittää toimiva maahanmuuttajien ohjauksen palvelumalli, joka jää toimimaan yhdeksi Oulun palveluista hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen kohderyhmänä ovat myöhään maahan muuttaneet vuotiaat nuoret. Pyrimme ohjaamaan maahanmuuttajanuoria heille soveltuviin koulutuksiin ja työharjoitteluihin. MANO hanke keskittyy erityisesti KUKA SIIRTÄÄ JA KENELLE OPPILASTA KOSKEVAA TIETOA? Tiedonsiirtolomake on luottamuksellinen asiakirja. Sitä täyttää oppilaan oma opettaja käynnissä olevan kurssin tai koulutuksen ajan. Koulutuksen päättyessä lomake siirretään oppilaan jatko-opiskelupaikkaan vasta silloin, kun oppilas itse aloittaa kurssin tai koulutuksen oppilaitoksessa

11 LUPA TIEDONSIIRTOON OPETUKSEN NIVELVAIHEISSA Opiskelija / huoltaja Tiedonsiirtolomakkeet 1 Opiskelija Opiskelijan nimi Puhelinnumero (koti) Puhelinnumero (GSM) Asun opiskeluaikana Kotona Oppilaitoksen asuntolassa Muu, mikä: Opiskelijan osoite opiskeluaikana Ohje, miten käytetään? 2 Huoltaja tai lähiomainen Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja tai yli 18-vuotiaan opiskelijan lähiomaisen tiedot. Huoltajan / lähiomaisen nimi Puhelinnumero (koti) Puhelinnumero (työ) Huoltajan / lähiomaisen osoite Huoltajan / lähiomaisen sähköpostiosoite 3 Oppilaitos Oppilaitos, jossa oppilas opiskelee: Oppilaitoksen opinto-ohjaajan / luokanvalvojan / erityisopettajan nimi. 4 Allekirjoitukset Oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämiä tietoja luovutetaan ainoastaan sen oppilaitoksen opiskelijahuoltohenkilöstön ja luokanvalvojien/ryhmäohjaajien sekä nivelvaiheen ohjauksesta vastaavan viranomaistahon käyttöön, jossa oppilas jatkaa opintojaan. Tällaisia tietoja ovat mm. oppilaan tarvitsema erityinen tuki opinnoissaan, fyysiseen selviytymiseen liittyvä tuen tarve sekä oppimisympäristössä huomioitavat seikat. Lukiolain (629/1998) 32 :n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 42 :n nojalla tietojen vastaanottaja on luovutettavien tietojen osalta salassapitovelvollinen. Tiedot eivät vaikuta opiskelijan opintojen arviointiin. Suostun siihen, että opetuksesta vastaava henkilöstö voi siirtää oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämiä tietoja sen toisen asteen oppilaitoksen henkilöstölle sekä nivelvaiheen ohjauksesta vastaavan viranomaistahon käyttöön, jossa oppilas jatkaa opintojaan. En anna suostumustani tietojen luovuttamiselle. Paikka ja aika.20 Paikka ja aika.20 Opiskelijan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus 20 21

12 Materiaalilinkkejä https://www.google.fi/#q=kotoutumisprosessi kohta 47, Lieksan kaupungin mamu palveluprosessi varmaan tulee kuvio sivulle kielitaitotasojen kuvaus: taitotasoasteikko.pdf kotoutumisprosessikuvauksia Voidaan hyödyntää tilaisuuden raporttia Esim. Opetushenkilöstölle tietoa monikulttuurisen ryhmän/maahanmuuttajan opettamisesta ja ohjaamisesta tai selkokielen käytöstä ja hyödyntämisestä tai verkosta saatavia ala ja teemakohtaisia maahanmuuttajille suunnattuja oppimismateriaaleja yms

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille MAST Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto

YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto 1 2 Sisällysluettelo Avoimet ovet... 3 Taitaja 9-kilpailut... 3 Vanhempainillat... 3 Vierailut... 3 Peruskoululaisten tutustumispäivät

Lisätiedot

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY SISÄLLYS Onneksi olkoon!... 3 1 Mitä seuraavaksi?... 5 2 Toisen asteen koulutusvaihtoehdot... 6 Ammatilliset oppilaitokset... 6 Hakeutuminen...

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Sisältö Johdanto... 5 Toinen aste tutuksi.... 6 Koulukokeilut

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi. Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi. Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Mutkat suoriksi, nivelet

Lisätiedot

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela ZOOMAUS OPAS Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen 2013 Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela JÄITKÖ ILMAN OPISKELUPAIKKAA? Zoomaa eteenpäin NuorTenTIla TrIplassa ti 18.6.2013 klo

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

YHTEISTYÖMUODOT PERUSAS- TEEN JA SALON SEUDUN AMMATTIOPIS- TON VÄLILLÄ

YHTEISTYÖMUODOT PERUSAS- TEEN JA SALON SEUDUN AMMATTIOPIS- TON VÄLILLÄ YHTEISTYÖMUODOT PERUSAS- TEEN JA SALON SEUDUN AMMATTIOPIS- TON VÄLILLÄ 1 2 Yhteistyömuodot perusasteen ja Salon seudun ammattiopiston välillä Avoimet ovet Avoimet ovet järjestetään 8. -9.10.2014, viikolla

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio RAISION KAUPUNKI SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 Regina Ruohonen 31.3.2013 Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio Sauvo Paimio Mynämäki Lieto Nousiainen Sisällysluettelo 1. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014

KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014 KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014 Sisällys 1. Opiskeluhuolto... 5 1.2.Opiskeluhuollon tukiryhmät... 5 1.2.1. Opiskeluhuollon kuntatasoinen suunnittelu ja koordinointi... 5

Lisätiedot

Alkukartoituksen avuksi. Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä

Alkukartoituksen avuksi. Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä Alkukartoituksen avuksi Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 11/2012 hannu-pekka huttunen risto karinen kristel

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Toimitus: Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin sivistystoimiala Taitto:

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot