Tiedon hallinta käytäntöyhteisöissä: Tarveanalysointi ja palvelujen kehittäminen Amaury Daele, Nathalie Deschryver, Dorel Gorga & Manfred Künzel

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedon hallinta käytäntöyhteisöissä: Tarveanalysointi ja palvelujen kehittäminen Amaury Daele, Nathalie Deschryver, Dorel Gorga & Manfred Künzel"

Transkriptio

1 Nro. 5 Syyskuu 2007 elearning Papers Pääkirjoitus Käytäntöyhteisöt Michelle Selinger & Roberto Carneiro Artikkelit etwinning Euroopan koulujen uusi suunta Anne Gilleran Käytäntöyhteisöt ja verkko-oppimisyhteisöt: hyöty, esteet ja menestystekijät Patricia Margaret Gannon-Leary & Elsa Fontainha Tiedon hallinta käytäntöyhteisöissä: Tarveanalysointi ja palvelujen kehittäminen Amaury Daele, Nathalie Deschryver, Dorel Gorga & Manfred Künzel Sosiaaliset ohjelmistot ja verkkopohjaiseen tiedonjakoon perustuvat käytäntöyhteisöt matkailualalla Christian Petter, Klaus Reich & Kathrin Helling elearning Romaniassa: Tämänhetkinen tilanne Olimpius Istrate elearning Papers elearning Papers on Euroopan komission elearningeuropa.info-portaalin julkaisu. Portaali edistää tietotekniikkojen käyttöä elinikäisessä oppimisessa. Toimitus: P.A.U. Education, S.L. ISSN: Ellei toisin ilmoiteta, julkaisun tekstit ovat Creative Commons 2.5 "lähde mainittava - ei kaupallinen - ei toisen osana" lisenssin alaisia. Niitä voidaan kopioida, levittää ja esittää ehdolla, että kirjoittaja ja julkaisija (elearning Papers) ilmoitetaan. Kaupallinen käyttö tai teoksen käyttäminen toisen teoksen pohjana tai muunneltuna ei ole sallittua. Voit lukea tarkat lisenssin antamat oikeudet osoitteesta

2 Pääkirjoitus: Käytäntöyhteisöt Käytäntöyhteisöjen (Communities of Practice, CoP) käsite on kehittynyt pitkälle siitä kun se syntyi 90- luvulla. Tietotekniikan kehittymisen ansiosta yhteisöjen perustaminen on helpompaa ja erikoistuneita yhteisöjä syntyy eri aloille, kun eri aihepiirien asiantuntijat etsivät maailmanlaajuisesti toisiaan tietoaan lisätäkseen. Tämä elearning Papers julkaisu keskittyy neljään erilaiseen verkkoyhteisövälineillä perustettuun CoP-tyyppiin. Viimeisten viidentoista vuoden aikana nämä välineet ovat muuttuneet internetilmoitustauluista wikeihin, verkosta tilattaviin multimediajulkaisuihin (podcasts), verkkofoorumeihin, videoneuvotteluihin, sekä niiden ja muiden tekniikoiden yhteiskäyttöön. Simultaanitulkkausvälineet ovat kehittelynsä alkuvaiheissa, mutta ne leviävät jatkuvasti yhä laajemmalle ja yhteisöt kasvavat nopeasti yhteisen tiedon levitessä. Muiden kulttuurien katsantokantoihin ja muiden alan ihmisten kokemuksiin vertaaminen auttaa kehittämään omaa näkökulmaa. Opettajat eivät enää työskentele eristäytyneinä luokkahuoneisiinsa tai omaan koululaitokseensa, vaan pystyvät keskustelemaan muiden kanssa ja jakamaan ideansa ja resurssinsa yli rajojen. Aloitteet, kuten Anne Gilleranin kuvaama Euroopan kouluverkon etwinning hanke, osoittavat kuinka opettajat onnistuvat käyttämään teknisiä sovelluksia yhteistyö- ja kommunikaatiovälineinä ja löytävät uusi opetustapoja, joita he eivät ehkä muuten olisi ottaneet huomioon. Verkkoyhteistyöhön pohjautuvilla käytäntöyhteisöillä on yhä omat ongelmansa, joita Gannon-Leary ja Fontainha selvittelevät kuvaillessaan verkkoyhteisöjen menestystä ja epäonnistumista korkeamman asteen koulutuksessa. Kirjoittajat analysoivat akateemisen henkilökunnan haastatteluja ja tekevät niistä johtopäätöksiä toimivien käytäntöyhteisöjen esteistä ja kriittisistä menestystekijöistä. Tietämyksenhallinta on yksi yritysmaailman ja koulutuksen haasteista. Daele ja kumppanit sveitsiläisestä yliopistosta toteavat, että aihe on erittäin haasteellinen etenkin maailmanlaajuisen verkko-opetuksen kannalta, sekä CoP-yhteisöjen käynnistämisen ja kehittämisen suhteen. He kuvaavat erityisen tietämyksenhallinnan analyysityökalun kehittelyä euroopparahoitteiselle PALETTE-hankkeelle. Petter ja kumppanit selvittelevät sosiaalisten ohjelmistojen mahdollisuuksia matkailualan opiskelun tukemiseen ja kuinka se tuo henkilökunnalle joustavuutta päättää missä ja koska oppiminen tapahtuu. Heidän maaseutualueen PK-yrityksiin keskittyvä tutkimuksensa osoittaa, että hyöty yhteistyöstä ei ole välittömästi havaittavissa ja se aiheuttaa tiettyä vastahakoisuutta osanoton suhteen. Kun yhteistyöstä alkaa syntyä tuloksia, esimerkiksi yhteisiä markkinointiponnistuksia, osallistuminen alkaa kuitenkin kiinnostamaan. Michelle Selinger ja Roberto Carneiro elearning Papers ISSN

3 etwinning Euroopan koulujen uusi suunta Anne Gilleran European Schoolnet, Belgia ETwinningissä mukana olevat voivat osallistua ammattikoulutukseen, johon kuuluu muun muassa opettajien eurooppalaisen ja valtakunnallisen tason työpajoja ideoiden ja hyvien käytäntöjen vaihtoon. etwinning, verkkoyhteistyö, innovaatio, digitaalinen lukutaito, pedagogiikka, foorumi, koulu, opettaja files/media/media13562.pdf Tässä asiakirjassa verrataan etwinning-toimia Euroopan luvun koulutus- ja sosiaalialalla vaikuttaviin taustavoimiin. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti etwinning yhteistyön kehitystä ja rakennetta, opettajien siitä saamaa pedagogista kokemusta ja lisääntynyttä ammattitaitoa, sekä saatuja tuloksia. etwinning alkoi komission aloitteena vuonna 2004 tarkoituksenaan luoda Euroopan koulujen välille epävirallista ystävyyskoulutoimintaa, joka mahdollistaisi opettajien yhteistyön tarvitsematta turvautua Comenius-projektin kautta raskaampiin ja pitkäjännitteisempiin yhteistyömalleihin. Se on suunniteltu mahdollisimman joustavaksi koulujen yhteistyökanavaksi ja projektin opettajia tukeva rakenne on melkoisen ainutlaatuinen. Yksi etwinningin erityispiirteistä onkin erittäin aktiivinen tukipalvelu sekä valtakunnallisella, että eurooppalaisella tasolla. Sitä ylläpitävät kansalliset tukipalvelut (National Support Service, NSS) ja keskustukipalvelu (Central Support Service, CSS) ja siihen kuuluu myös laatumerkkijärjestelmä opettajien kannustimeksi. ETwinningissä mukana olevat voivat osallistua ammattikoulutukseen, johon kuuluu muun muassa opettajien eurooppalaisen ja valtakunnallisen tason työpajoja ideoiden ja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Toiminnan ydin on erittäin korkeatasoinen yhteistyöportaali. Sitä julkaistaan 20 kielellä ja sivustolta löytyy runsaasti erityisiä opettajille suunnattuja työvälineitä. Toimiiko etwinning? Palveluun rekisteröityneiden koulujen ja opettajien määrän perusteella vastaus on selvästi kyllä. Opettajien mielestä se on kätevä ja byrokraattisuuden sivuuttava tapa toteuttaa yhdessä hankkeita erittäin kehittyneellä verkkofoorumilla. elearning Papers ISSN

4 Patricia Margaret Gannon-Leary Northumbrian Yhdistynyt kuningaskunta Elsa Fontainha ISEG Lissabonin tekninen Portugali Vuorovaikutteisesta toiminnasta syntyy yhteenkuuluvuuden, jaetun päämäärän ja kasvavan tiedon tunne. Käytäntöyhteisöt, yhteistyö, ympäristöt, arkioppiminen, interaktiivisuus, käyttökelpoisuus, e-learning files/media/media13563.pdf Käytäntöyhteisöt ja verkko-oppimisyhteisöt: hyöty, esteet ja menestystekijät Verkkopohjaiseen tiedonjakoon perustuva käytäntöyhteisö (CoP) on samasta aiheesta kiinnostuneiden yksilöiden verkosto, jossa pidetään yhteyttä internetin välityksellä. Osanottajat jakavat keskenään resursseja (esimerkiksi kokemuksia, ongelmia ja niiden ratkaisuja, välineitä, menetelmiä...). Kommunikaation ansiosta yhteisön osanottajien tieto kasvaa ja samalla aihealue kehittyy ja siihen sisältyvä yleinen tietomäärä kasvaa. Verkkooppimisyhteisön tarkoituksena saattaa olla tietyn tutkimuksen toteuttaminen, mutta yleensä se pyrkii osanottajien tiedon kasvattamiseen lakisääteisen koulutuksen tai ammatillisen jatkoja täydennyskoulutuksen puitteissa. Verkko-oppimisyhteisöissä oppiminen saattaa olla päämäärä tai e-learning voi olla niiden sivutuote. Verkkopohjaiseen tiedonjakoon perustuvat käytäntöyhteisöt ja verkko-oppimisyhteisöt alkavat olla laajalle levinneitä korkeakoulutuksessa (HEI) osanottajien kommunikaation ja vuorovaikutuksen, sekä opetuksen yhteistyömallit mahdollistavan teknologian kehityksen (erityisesti tietotekniikan) ansiosta. Se mahdollistaa reaaliaikaisen ja offline - tiedonsiirron yhdistelyn, maantieteellisesti eristettyjen yhteisöjen mukaantulon ja kansainvälisen tiedon vaihdon. Tiedon jakaminen ja oppiminen korkeakoulujen puitteissa on epäilemättä hyödyllistä. Vuorovaikutteisesta toiminnasta syntyy yhteenkuuluvuuden, jaetun päämäärän ja kasvavan tiedon tunne. Tiedon kasvu saattaa olla jatkuvaa, syklistä tai joustavaa. Käytäntöyhteisöjen toiminnalle ja kehitykselle on kuitenkin esteitä, joita kirjoittajat määrittelevät niissä mukana olleiden opettajien haastatteluista suodatettujen lainausten pohjalta. Käytäntöyhteisöille hahmotellaan kriittisiä menestystekijöitä (CSF). Näihin kuuluvat eri tekniikkojen käyttökelpoisuus; luottamus tietotekniikan soveltumiseen tiedon välitykseen ja tällaisen kommunikaation hyväksyminen; jäsenten välinen yhteisöön kuulumisen tunne; maiden ja kulttuurien erojen huomioon otto käytäntöyhteisöissä; jaettu ymmärrys; yhteisen päämäärän tunne; netiketin kunnioittaminen, sekä käyttäjäystävällisen kieliliittymän ja pysyvien osioiden käyttö. Kirjoittajat osoittavat käytäntöyhteisöjen rajattomat mahdollisuudet sähköpostin ja keskusteluryhmien suhteen, mutta ovat itse kokeneet tällaisen yhteisön käynnistämisen vaikeudet. Selvittelyä vahvistetaan ja väritetään opetusalan työntekijöiden haastatteluista otettujen tekstilainausten avulla. Suuri osa käytäntöyhteisöitä koskevasta kirjallisuudesta tulee Euroopan ulkopuolelta, vaikka e-learning artikkelit ovat erittäin luettuja joka puolella Eurooppaa. Kirjoittajat ehdottavat aiheen tarkempaa tutkimista EU- jäsenvaltioiden käytäntö- ja verkkooppimisyhteisöjä paikantamalla ja analysoimalla. elearning Papers ISSN

5 Amaury Daele Nathalie Deschryver Dorel Gorga Manfred Künzel Käytäntöyhteisöjen käyttämien tekniikkojen olisi tuettava erikseen oppimista, asiantuntemusvaihtoa ja uuden luomista, sekä myös jäsenten välisiä suhteita ja osallistumista. Käytäntöyhteisöt, tietämyksenhallinta, arkioppiminen, osallistumissuunnittelu, käytäntö, tutkimus ja kehitys files/media/media13564.pdf Tiedon hallinta käytäntöyhteisöissä: Tarveanalysointi ja palvelujen kehittäminen Tämä kirjoitus käsittelee tietämyksenhallintaa ja oppimista käytäntöyhteisöissä (CoP). Aihe on haastava etenkin maailmanlaajuisen elearning-toiminnan, sekä julkishallinnon ja yksityisten järjestöjen piiriin syntyvien käytäntöyhteisöjen takia. Käytäntöyhteisöt ovat tietyn alan ammattilaisten ryhmiä, joissa jaetaan alan tietoa, ideoita ja kokemuksia. Yhä useammat yritykset ja julkiset laitokset siirtyvät käyttämään käytäntöyhteisöjä päämääränään tiedon hyödyntäminen ja työntekijöiden kokemuksen ja tiedon lisääminen. Tässä yhteydessä on otettava huomioon useita seikkoja yhteisen tiedon ja organisaation hallinnan, sekä sitä tukevien teknisten välineiden suhteen. Mitkä ovat käytäntöyhteisöjen tarpeet niiden tarjoaman opetuksen, niissä liikkuvan tiedon hallinnan ja molempien organisaation suhteen? Mitä tarpeita voidaan verkkopalveluilla kattaa? Minkälaisia palveluita? Miten niitä voidaan tuottaa käytäntöyhteisöjen erityistarpeet huomioon ottaen? Sosiokulttuuristen teorioiden mukaisesti yhteisöoppimisen on toimiakseen täytettävä tiettyjä ehtoja. Ensinnäkin on määriteltävä henkilökohtaiset ja yhteiset tavoitteet. Toiseksi osanoton on oltava säännöllistä ja vuorovaikutuksen kannalta tehokasta. Tuotettuihin resursseihin liittyy myös omia ehtojaan. Resursseja voidaan pitää käytäntöyhteisön yhteisenä omaisuutena tai pääomana, sen muisti mukaan luettuna. Nämä välineet kuuluvat yhteisölle ja tukevat jokaisen jäsenen omaa oppimista. Käytäntöyhteisöjen käyttämien tekniikkojen olisi tuettava erikseen oppimista, asiantuntemusvaihtoa ja uuden luomista, sekä myös jäsenten välisiä suhteita ja osallistumista. Eurooppalainen PALETTE-hanke ( ) tutkii käytäntöyhteisöjä työskentelemällä läheisesti 10 yhteisön kanssa analysoiden niiden tietämyksenhallinnan tarpeita ja auttaen niitä toteuttamaan uusia siihen liittyviä toimia. Hanke tutkii myös palvelutekniikoita, jotka soveltuisivat tukemaan tietämyksenhallintaa ja oppimista. PALETTE-projektissa nämä kaksi näkökulmaa ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa osallistumissuunnittelun kautta. Tämä tarkoittaa, että käytäntöyhteisöt ja tietämyksenhallintapalvelujen kehittäjät toimivat yhteistyössä seuraten edeltämäärättyä käytäntöyhteisöjen tarpeita kartoittavaa menettelyä, laativat niitä tyydyttämään tietämyksenhallintapalveluita ja kehittävät toimia, jotka mahdollistavat käytäntöyhteisöjen todellisen osanoton näitä palveluja suunniteltaessa. elearning Papers ISSN

6 Christian Petter Future Studies, Itävalta Klaus Reich Future Studies, Itävalta Kathrin Helling Future Studies, Itävalta Viimeaikaisiin tieto- ja viestintätekniikkapohjaisiin koulutusideoihin kuuluu oppimisen ja työnteon yhdistäminen työpaikkaoppimiseksi. Yhteistyö, verkkopohjaiseen tiedonjakoon perustuvat käytäntöyhteisöt, lakisääteinen koulutus, arkioppiminen, PK-yritykset, matkailuala, sosiaaliset ohjelmistot, Web 2.0 Sosiaaliset ohjelmistot ja verkkopohjaiseen tiedonjakoon perustuvat käytäntöyhteisöt matkailualalla Käytäntöyhteisöt voidaan nähdä keskeisenä mallina arkioppimisen tukemiseen etenkin työpaikoilla. Lähtien oletuksesta, että sosiaalisten ohjelmistojen työkalut ja mallit soveltuvat hyvin tukemaan yhteistyötä verkostoissa, kirjoitus tarkastelee tavoitteita ja kokemuksia verkkopohjaiseen tiedonjakoon perustuvien käytäntöyhteisöjen luomisesta Euroopan matkailualan PKyrityksille (mukaan luettuna sosiaalisiin ohjelmistoihin liittyvien välineiden käyttö). PK-yrityksiä voidaan pitää Euroopan alueellisen vaurauden ja työllistämisen selkärankana. Niiden työntekijöiden ammatillinen kehitys nähdään usein innovaation ja kilpailukyvyn tärkeimpänä lähteenä. Pienillä yrityksillä on usein kuitenkin vaikeuksia yksin kehittää tai rahoittaa työntekijöidensä tarvitsemaan viralliseen koulutukseen liittyviä aloitteita. Viimeaikaisiin tieto- ja viestintätekniikkapohjaisiin koulutusideoihin kuuluu oppimisen ja työnteon yhdistäminen työpaikkaoppimiseksi. Tällainen organisaatioiden sisällä tapahtuva arkiopetus perustuu yleensä konkreettisista ongelmista oppimiseen. Leonardo da Vinci-projektin Work&Learn Together (WLT) hankkeesta saatujen kokemusten perusteella sosiaaliset ohjelmistot pystyvät todella helpottamaan ja tukemaan kommunikaatiota käytäntöyhteisöissä. Näitä välineitä pidetään usein kuitenkin vain ylimääräisenä kommunikaatioväylänä. Puhtaiden käytäntöyhteisöjen perustaminen matkailualalle osoittautuikin vaikeaksi. Alan kilpailuhenkisyys mitätöi yhteisen oppimisen tarpeen. Siitä huolimatta matkailualalta löytyi useita osa-alueita joissa verkkopohjaiseen tiedonjakoon perustuvia käytäntöyhteisöjä voitiin käyttää olemassa olevien kommunikaatio- ja oppimisrakenteiden tukena oppilaiden tarpeiden mukaan. Yksi tärkeimmistä syistä käytäntöyhteisöjen perustamiseen etenkin PK-yrityksissä on tarve löytää välineitä, jotka mahdollistavat oppimisen työpaikoilla työaikana. Niiden avulla maaseutualueilla vältetään työntekijöiden matkat virallisen täydennyskoulutuksen koulutuskeskuksiin. files/media/media13565.pdf elearning Papers ISSN

7 Olimpius Istrate Education Sciences, Romania Kokemukset elearningalalta ja sen teorian kehittely vahvistuvat jatkuvasti päämääränään nostaa Romanian koulutus- ja täydennyskoulutusjärjestelm än laatu tarvittavalle tasolle. Tietotekniikka Romanian koulutusjärjestelmässä, elearning, tietokoneavusteinen ohjaus, Romanian koulutusjärjestelmä, koulutuspolitiikat files/media/media13566.pdf elearning Romaniassa: Tämänhetkinen tilanne Sosioekonomisten tekijöiden tahdittamana ja lukuisten tietotekniikkavälineiden käyttöä ja laadukasta econtent-aineistoa tukevien valtakunnallisten hankkeiden ansiosta Romanian koululaitos alkoi 15 vuotta sitten sisällyttää uusia tekniikoita kehityssuunnitelmiinsa. Useiden aloitteiden avulla pyritään pysymään eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen elearning-alan kehityksen tahdissa keskittyen tietotekniikkavälineiden hankkimiseen ja niiden hallintokäyttöön siirtyen vähitellen kohti tarvittavien tietokonesovellusten asennusta ja henkilöstön täydennyskoulutusta. Tällä alueella ei vielä ole päästy niin pitkälle kuin koulutusalan asiantuntijat toivoivat (maan lainsäädännön kankeuden vuoksi), mutta koululaitos, korkeakoulut ja täydennyskoulutuskeskukset sopeuttavat vähitellen opetussuunnitelmansa monella alalla uusiin tekniikkapohjaisiin opetusmenetelmiin. Kokemukset elearningalalta ja sen teorian kehittely vahvistuvat jatkuvasti päämääränään nostaa Romanian koulutus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän laatu tarvittavalle tasolle. Tässä katsauksessa selvitellään alan merkittävimpiä asiakirjoja ja kokemuksia tietotekniikan käytöstä koulutukseen Romaniassa. Asiakirjojen ja tutkimusten lähteinä ovat Opetus- ja tutkimusministeriö SIVECO Romania, Maailmanpankki, Tietotekniikkaministeriö, elearning Romania ja muita merkittäviä elearning-alan yrityksiä, yliopistoja ja kansalaisjärjestöjä. Mukana ovat myös tärkeimmät alueelliset ja kunnalliset raportit. Tärkeimmät romanialaiset ponnistukset elearning-alalla suuntautuvat nykyään tietotekniikan käyttöön opetuksessa. Johdonmukaisesti suunniteltu asiakirjapaketti tekniikkaperusteisesta koulutuksesta on valmisteluvaiheessa ja sen suuntaviivasuositukset saattavat olla juuri se, mitä tarvitaan tietokoneiden ja Internet-yhteyksien vastuulliseen koulutuskäytön yleiseen läpimurtoon. Kouriintuntuviin tuloksiin päästään kuitenkin ainoastaan koulutuspolitiikan päättäjien, opetusalan ammattilaisten ja koko yhteiskunnan aktiivisemmalla asenteella, sillä tämän tasoinen yhteiskunnallinen muutos menee paljon pelkkiä hallinnollisia päätöksiä pitemmälle, eikä vastuu koululaitoksen uudistuksesta voi millään olla yhden hallinnollisen laitoksen harteilla. elearning Papers ISSN

Volume nº1 Marraskuu 2006

Volume nº1 Marraskuu 2006 Volume nº1 Marraskuu 2006 Pääkirjoitus Uusi elearning Papers- julkaisu ilmestyy Pierre-Antoine Ullmo Artikkelit mgbl kännykkäpeliperusteinen opetus (mobile Game Based Learning): tulevaisuudennäkymiä ja

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen työvälineeksi päiväkodeissa

Tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen työvälineeksi päiväkodeissa Hanna Sulonen Tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen työvälineeksi päiväkodeissa "Kyllä 'vanhakin' oppii, jos asenne on positiivinen!" 12/2002 ISBN 951-33-1260-7 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki

Lisätiedot

QALLLsuositukset. QALLL-suositukset täydentävät QALLL-verkoston kahta muuta päätuotetta:

QALLLsuositukset. QALLL-suositukset täydentävät QALLL-verkoston kahta muuta päätuotetta: QALLLsuositukset QALLL-suositukset täydentävät QALLL-verkoston kahta muuta päätuotetta: QALLLitative Report (laadullinen hankeanalyysi) ja QALLL Project Compendium (hankeluettelo) QALLLsuositukset Julkaisija:

Lisätiedot

Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa

Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa Helsinki University of Technology Department of Industrial Engineering and Management Report 2008/1 Espoo 2008 Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien)

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO...1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta...3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (2006/C 325/13)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (2006/C 325/13) C 325/46 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (2006/C 325/13) Komissio päätti 6. huhtikuuta 2006 Euroopan

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

Yrittäjyyskulttuurin edistäminen

Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Yritystoimintajulkaisut Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Opas hyvistä toimintatavoista yrittäjyyshengen ja -taitojen edistämiseksi koulutuksen avulla EUROOPAN KOMISSIO Yritystoiminnan pääosasto Yrittäjyyskulttuurin

Lisätiedot

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset 1. Johdanto Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuus on aina ollut tärkeä osa korkeakoulujen toimintaa.

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Osallistavat oppimisympäristöt ja opetuskäytännöt

Osallistavat oppimisympäristöt ja opetuskäytännöt Osallistavat oppimisympäristöt ja opetuskäytännöt Yhteenvetoraportti Maaliskuu 2003 Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus Tämä raportti on Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen laatima ja

Lisätiedot

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Seinäjoki toukokuu 2009 1 Sisältö 1.Johdanto... 3 1.1. Miksi tämä koulutusmateriaali?... 3 1.2. Miksi Eco-Destinet

Lisätiedot

AHDISTAAKO AVOIMUUS - wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä

AHDISTAAKO AVOIMUUS - wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä 1/72 AHDISTAAKO AVOIMUUS - wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä 1. Johdanto... 2 2. Tutkimuskohde... 5 2.1 Web 2.0, sosiaalinen media ja wiki... 8 2.1.1 Web 2.0... 9 2.1.2 Sosiaalinen

Lisätiedot

50 Euroopassa. Reseptiä koulujen yhteistyöhön ja ammatilliseen kehittymiseen

50 Euroopassa. Reseptiä koulujen yhteistyöhön ja ammatilliseen kehittymiseen 50 Euroopassa Reseptiä koulujen yhteistyöhön ja ammatilliseen kehittymiseen etwinningkeittokirja etwinning-keittokirja 2011 1 Julkaisija Toimittajat Aineiston laatijat Kirjoittaja Kielikoordinointi Kääntäjä

Lisätiedot

Yksilölliset siirtymäsuunnitelmat. Koulusta työelämään siirtymisen tukeminen. Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Yksilölliset siirtymäsuunnitelmat. Koulusta työelämään siirtymisen tukeminen. Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus Yksilölliset siirtymäsuunnitelmat Koulusta työelämään siirtymisen tukeminen Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus Tämän raportin ja liitteenä olevan vuorovaikutteisen CD:n tuottaja ja julkaisija on

Lisätiedot