UUDET TÄYDENNYSKOULUTUSTUOTTEET/ESA INGET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDET TÄYDENNYSKOULUTUSTUOTTEET/ESA INGET"

Transkriptio

1 UUDET TÄYDENNYSKOULUTUSTUOTTEET/ESA INGET Nopeuden lisääminen -> kenttätyö Asiantuntijuuden syventäminen/hyödyntäminen Opiskelija avainhenkilönä/-agenttina omassa organisaatiossaan täydennyskoulutuksen suhteen. Substanssin korotuskoulutus potuille Verkkokasperit kesällä - myös englanniksi Moduulit -> pitkät ohjelmat MT -> SKA -> PM/TAL -> MM -> T -> V/A Englanninkielistä kasper-tarjontaa maksullisena tarjolle Virkisty valittamalla koulutus? YAMKilaisista oppimisen osaajia yritykseen (kaksoistutkinto) Verkkokurssit enemmän täykkäriin! Helppo saatavuus. Tutkimukset/lisurit/väitökset Kohderyhmät: yksilö, johto, organisaatio, kunta yht. Liiketoimintasuunnitelma Talvipäivät YAMK-opiskelijoiden työnantajille Osaaminen näkyväksi -> Stara Työterveyslaitos KHSHP, ministeriöt, kuntayhtymät, kunnat (asiakasryhmien selkeyttäminen), EK, yrittäjäjärjestöt, yrittäjät Kansainväliset täydennyskoulutustuotteet LEKSA-toimintamalli

2 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN/PIRJO VALOKORPI Viestintä: viestintä, markkinointi, osaamisviestintä tiedottaminen: YKK, vuosikello Viikkotiedote sähköpostissa. Siitä linkki eteenpäin. Ajankohtaista Helppous tuottaa ja löytää Minä viestijänä?! Tiivistys Systeemi Viikkotiedote olisi hyvä. Portaali sekava. Myyntipalsta kamala! Ei ole työasioita. Sisäinen viestintä toimii. Toiminnan näkyväksi tekeminen. Ei päällekkäisyyksiä. YKK -> YK 2 KT -> tavoite -> ulkoinen / sisäinen. Kohtaamiset/ törmäilyt ->aamukahvit Tarpeen mukainen Säännöllistä Ajankohtaista Mietittävä viestien tasoja: Milloin sp riittävä tai portaali? Milloin viestin merkityksen ymmärtäminen edellyttää osallistavaa keskustelua? Havainnollisuus Säännöllistä, vastuutettava Läpinäkyvää, myös päätösten valmistelusta tiedottaminen Helppoa! Viestinnän tilat Ymmärrettävää, laadukasta, helposti saavutettavaa Mikä on sisäinen viestintäkanava? Sovittava yhdessä -> väline Jäsennettyä, harkittua face to face tapaaminen ajoittain tärkeää Kasvokkain tapahtuva epävirallinen viestintä: missä? milloin? Kenelle voin viestiä/kysyä?

3 Oma viestintäjärjestelmä ja järjestys -> mitä/kenelle/kuinka paljon? -> ennakointi: mitä tulossa? mihin pitäisi reagoida? mitä meneillään nyt? Riittävästi tietoa kehitteillä olevista omaa työtä koskevista asioista. Viikkotiedote hyvä! Helppo löytää. Tarvitseeko kaikkea kaikille -> kohdentaminen. KANSAINVÄLISYYDEN TOIMINTAMALLIT / HELENA TURUNEN kv-mittarit (rahoitusmalli): kriteerit? HAMK/OKM? Verkkoympäristöt kv-toiminnassa: mitä tarjotaan? JOINT & DOUBLE DEGREES Opettajavaihdot -> osaamisen/kokemuksen jakaminen Onko muita tavoitteita kuin raha? Kehitysyhteistyö ok Verkkoaineistot kv-käyttöön suomalaisena yhteistyönä. Verkon kautta tutkinto ulkomailla. KV:n eri osa-alueiden kirkastaminen avoimuutta ja tiedottamisen lisäämistä Mitä on kv? Tavoite? Edellytykset: asiantuntijuus, kielitaito, persoona, motivaatio, kulttuurisensitiivisyys Ketkä menee? -> yhteinen koulutus Käsitteen laajuus Ammatilliset opekoulutuslaitokset voisivat kansainvälistyä yhteisenä rintamana ja jakaa kv-työtä järkevällä tavalla. Nyt tuhlataan resursseja kilpailemalla Suomen sisällä -> pitäisi kilpailla muita maita vastaan yhdistämällä Suomessa voimavarat. Kansainvälistyminen on keskeinen osa työtä. Se ei ole vain aktiivista ulkomailla oloa, vaan myös kv. tiedon käyttää omassa työssään/opetuksessaan. kv-kukka

4 kv. seminaarit kv. asiantuntijoiden käyttö kv -> lisäarvo? näkyvä, osana arkea Yhdessä ulkomaille (aokk, amk, yamk, yritys) Kuka on kv-ihminen? mooc.fi khan academy mallia BME & IPTE: Ryhmien potentiaalin hyödyntäminen opintojen aikana ja jälkeen /verkostoituminen, alumni-toiminta, kehitysyht. työmahdollisuudet ) TUTKIMUS, KEHITYS JA INNOVAATIOT / MARTTI MAJURI Mitä osaamista ja erityistä meillä on? Miten kartoitetaan? vrt. osaamisen johtaminen Uusi yhteistyömahdollisuuksia. substanssit + opekouluttaja Verkostot näkyviksi toimintamalleineen? Millainen myyntiorganisaatio/toimijat kohtaa asiakkaan? Sisältöosaajat kentälle/työpari? Ketkä ovat kumppaneitamme? Asiakaslähtöinen TKI-suunnittelu Oma profiili suhteessa kilpailijoihin? (HAMKin sisällä, Suomessa?) Muutoksen vai osaamisen johtaminen Pedagoginen osaaminen suhteessa strategiseen johtamiseen oppiminen, toimintamallien avaaminen yksilölliset prosessit -> organisaation oppiminen asiakkaan profilointi meidän verkostokumppanit -> keitä ovat? Syvällistä täsmäosaamista ammatill. oppimisen? monimuotoisuus

5 Ryhmän ohjaaminen/työyhteisön johtaminen miten viesti saadaan perille? työpaikkaohjaajat/mentorit yms. hankevalmisteluresurssien varmistaminen? Huom. TAS mahdollisuus ennakoiden suunnitella hankkeita asiantuntijuusalueittain parityöratkaisu vastuu hankehakijat, rahoittamaan, substanssin asiakkaiden mukaan. Alakohtaiset kehittämisfoorumit? YAMK-opinnäytetyöt opettajak. kehittämishankkeet Muutos tuo uutta näkökulmaa Mitä YKK tavoittelee TKI-toiminnalla? vrt. muut KT-keskukset? FUAS pedagoginen kehittämisvastuu? Ammatillisen koulutuksen kehittämistehtävä. Oppilaitosjohtaminen Oppilaitos työelämä vuorottelun kehittäminen opettajankoulutus + yamk-substanssilinkit huippuosaaminen työssäoppimisen ja henkilökohtaisten kehittämisen tki: mallintaminen, pilotoija, testaa? miten tavoitetaan eril. opiskelijat, alueen yrityksissä, yrityksillä saavutetaan. arviointihankkeet miten saavutetaan halu kehittyä huippuosaajaksi? vaikutukset työhyvinvointiin ja jaksamiseen, työn tuottavuuteen oppilaitosten yritysten kokonaisvaltainen kehittyminen johtaminen/pedag.+substannsi (muut KT:t). esim. YIT, Rautaruukki. Huippuosaaminen -> jääkö meilläkin piiloon? MT-> SKA-> pm+tav->mm->t->v Läpileikkaava kokonaisuus: työtaitojen oppimisesta -> organisaation johtamiseen (suoritettava työ) ammattididaktiikka ammatillisen oppimisen johtaminen

6 opettaja ja johtajan työssä samanlaisia elementtejä työelämänkehittäjät: oppilaitosten kehittämiseksi ped.+subs., työelämän kehittäjä, YAMKilaisista substanssi(ala)agentteja YAMK-tutkimuksen organisaatioiden kehittämisen työkaluiksi Mikä osaaminen on yhteistä? sisäinen yrittäjyys, ammatillinen painotus työelämä ja koulutus yhteistyö: HAMI, HAMK, Työelämä VERKOSTOITUMISEN TYÖPAJA / SEIJA MAHLAMÄKI-KULTANEN Mitä uusia tarpeita? miten niitä voimme hyödyntää? Kumppanuusanalyysi +alumnikartoitus Kumppanuuksilla voi olla pitkä historia perustuen mm. henkilökohtaisiin suhteisiin. Siitä syystä uuden yksikkömme kautta markkinoinnissa tulee myös kuunnella herkästi kumppanuuksia pitkäjänteinen yhteistyö Mistä kumppanuus muodostuu? Mitä kumppaneilla tarkoitetaan? Näkyykö kumppanuus esim. kouluttajille? Tiedetäänkö ketä nykyiset kumppanit ovat? AOKK:n puolella aika hyvä periaatteessa: voimmeko tarjota sitä mitä halutaan ostaa? osaammeko myydä sitä mitä oikeasti kumppanit tarvitsevat? asiakaslähtöisyys Tietämys YAMKin kumppanuuksista vähäinen aokk:n puolella? mistä tietoa? työkalu? Osaamisen johtamisessa voisi olla samoja kumppanuuksia; samoin ohjaamisosaamisessa. Ammatill. opet voisi tarvita YAMKin tarjontaa. Kumppanuuksia tiedetään olevan, mutta aktiivisuuden säännöllisyyden yhteistyömuotojen tilanteista lisää tietoa. Kumppanuudet ja asiakkuudet varmaan yksikköjen välillä erilaiset -> vapaasti uusien tuotteiden myynti mahdollista.

7 1) AOKK:n osalta OK. 2) AOKK/YAMK osaamisten ristiinpölytys. molempien kumppanit kartoitukseen jossa kehittämistarpeet ja mahdollisuudet näkyviin 3) varmasti voidaan. Hanketyössä kumppanuudet verkostot keskeisiä -> ovatko samalla asiakkaita? miten hoidetaan hankkeen päättymisen jälkeen? 1) varovasti lähdetty vasta tunnustelemaan 2) ajattelun muuttaminen kokonaisvaltaisemmaksi asiakkuuden hoitamiseksi Kumppanuussuhteiden ylläpitäminen ja jatkokehittäminen: 1) ketkä ovat oikeasti meidän kumppaneita/asiakkaita? avoimuus, kumppanien/yhteistyöverkostojen koonti, 2) yhteistyö = AOKK/YAMK välillä Yhteistyöverkostot: yhteistyöverkostot oman työn kannalta, merkittävä, strategiset, työelämäkumppanit (erkoilta puuttuu?) 1) YAMKissa ohjaus ryhmät + keskeisessä roolissa henk.koht. kontaktit 2) olisi hyvä näyttäytyä yhtenä yksikkönä? Puitesopimukset, kumppanuuspäivät, lisäarvon kauppaaminen kumppaneille, yhteiset kehittämisprojektit (YAMK-AOKK-yritys) opiskelijatöinä tai opettajat sparraajina. Dokumentointi päättötöinä. HAMK kokonaisuudessaan kumppanina ja asiakkaana aiheuttaa kysymystä? Yllä olevaan liittyen millaista osaamista uudella KT-keskuksella on tarjota? Ja millaisia työmuodoilla se olisi mahdollista? Tätä kautta vaikutukset olisivat laajempiin yhteistyöverkostoihin. Pitääkö tuntea/tietää/toimia jatkuvasti eri verkostoissa verkostoitumisen takia vrt. arkiverkostotyö??? AMKOTE-ryhmä: toimivaa opiskelijavalintatyötä valtakunnallisesti HAMKin oporyhmä: ei merkityksellinen 1) Aika hyvä. Vuosittain olisi hyvä koota tietoa asiasta kt-keskuksen/hamkin tasolla 2) AOKK/YAMK-tasolla tietoa ei ole kuin satunnaisesti Voisimme myydä.

8 Miten kumppanuus määritetään? AOKK:N ja YAMK:n asiakkaat pääosin erilaiset ->ristiin myynti voisi olla järkevää tai yhteiset tuotteet FUAS->avoin? Muut KT:t-> jonkun verran sisäistä vaihtoa. Koulutusohjelmien ohryt ja opiskelijat-> hyviä kontakteja alueen työelämään. satunnaista yhteistyötä eri opekorkeiden kesken (oma kokemus) lähinnä markk.materiaalien tuottamista asiakkaan tarpeisiin. kolme lihapullaa 1) Rakentaminen, 2) hyödyntäminen, 3) lujittaminen Luottamus, valta verkostoissa, määräaikaisuus? sisäinen pörinä Sisäinen kumppanuus: henk.kunta, opisk., alumni, sidosryhmät verkostot ovat useimmiten henk.koht. perustuvat asiantuntemukselle tai henkoh. kontakteihin. näkyvyys ja osallistuminen edellytyksenä verkostojen ja kumppanuuden ylläpidossa. Erilaisia opettajaopiskelijoita (asiakkaita) hyödynnettävä nykyistä paremmin FUAS Sidosryhmäanalyysi suoritettava toiminnoittain 1) kumppanuuksien nykytila ihan hyvä: kumppanit tiedossa -> miten hyödynnetään käytännössä. uusien kumppaneiden hankinta? -> jääkö kiireessä halukkaat hoitamatta? 2) tietoa tarvitaan 3) kaikkia kumppanuuksia ei tiedetä = usein hlökohtaisten suhteiden kautta luotuja. ei näkyviä kumppanuuksia. voivat johtaa asiakkuuteen. 4) on satunnaista. pitäisi pyrkiä systemaattisuuteen 5) millä perusteella kumppanuudet luodaan? Yhteistyöverkostoilla hyvä kuva meistä joten helppo lähestyä uusienkin asioiden kanssa.

9 Hyvin paketoituna uusi myyntituote menee kaupaksi. Lähtökohtana asiakkaan kuuleminen ja asiakkaan tarve. UUDET OPINTOVÄYLÄT / LEENA NIKANDER JA BIRGITTA VARJONEN Opettaja oppimisyhteisön jäsenenä ahotointi? Mitä tarkoittaa osata vuorovaikutuksella ja hyvällä itsetuntemuksella muiden oppimisen tehostaminen? työelämäyhteistyö YK 2 KT Rakenteen miettiminen opettajien yhteistyön ja sisällön miettiminen Yleisesite valinnaisista opinnoista opettajille. avoin HAMK/YKK Selkeä strukturoitu ohjaus opintojen loppuun saakka. Ihan uudet tuotteet ohjaajalla tulee olla halu ohjata (asenne). näytöt ovat VAIN opettajan ja opiskelijan välinen asia! Aluevaikuttavuuden mahdollisuudet Ainoa korkeakoulu Kanta-Hämeessä OKM:stä lupa poikkeuslupaan antaa todistus suuntautuminen yrityksen kouluttajaksi AHOT: aiempien opettajaopintojen hyväksyminen YAMK-opintoihin tarkasti mietittävä asia (vastoin aiempaa käytäntöä). viestintä tutkinto suoritetaan, pedagogisen kelpoisuus hankitaan. pilotin dokumentointi/tarinan taltiointi päiväkirjat: johto, ohjaajat, opiskelijat, myös tunnetaso kuvaan. Laadunvarmistusta, kehittäminen, työkalu, ehkä myös julkaisu, ainakin tarinoita medialle modulointi

10 tasavertainen kohtelu eri alojen osalta ei vielä toteudu. miten riskienhallinta tehdään? asiakassegmentin mukainen käsitteistö? kasvatustiede vs. osaamisen ohjaaminen, pedakemiikka vs. osaamisen, oppimisen, ohjaamisen johtaminen tukeminen jää. AHOT: YAMK suoritettu, mitä hyväksiluetaan opeopintoihin? Valinnaisuuden ajoitukset haaste. Osaamisalueiden tavoitteet: säilyttävä valinnaisten opintojenkin suhteen. HOPS? Markkinointi sisällä oleville opiskelijoille? Aloitus eri vuosina. Varmistus Kokonaisuus pitää olla selkeä? pois pirstaleisuudesta! miten opettajankoulutuksen käy, kun erikoistutaan yamk-opettajiksi? benchmarkkaus Stuttgartiin Arvioinnin menetelmät Yhteinen näkemys KT:n opintojaksojen sisällöt, tavoitteet, kontekstit -> onko kaikilla tieto/ymmärrys? Ilo irti opiskelijasta! Yhteisöllisyys -> vertaistuki Opiskelijoille avattava hyvin minkä teeman/alan opintojaksoon tulossa, jotta opiskelijat tietävät mistä näkökulmasta opintojakson aihetta käsitellään. Opinnäytetöiden ohjaus ristiin

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT

ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ RAKENNE 1. Yhteenvedot työpajojen keskusteluista 2. Keskustelumuistiinpanot raakadatana YHTEENVEDOT TYÖPAJOJEN KESKUSTELUISTA TEEMAT Teema 1: ja yritysten

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2007 1 FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 1 TAUSTAA 2 1.1 VISIO 2 1.2 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen Mirja Nurmi Kotka 2007 Kymenlaakson

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot