Kansainvälinen syöpäsairauksien luokittelu ICD O 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen syöpäsairauksien luokittelu ICD O 3"

Transkriptio

1 Kansainvälinen syöpäsairauksien luokittelu Kolmas laitos ICD O 3 Toimittajat April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan World Health Organization Geneva

2 Kansainvälinen syöpäsairauksien luokittelu Kolmas laitos ICD O 3 Toimittajat April Fritz National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA Constance Percy National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA Andrew Jack Leeds Teaching Hospitals, Leeds, England Kanagaratnam Shanmugaratnam National University of Singapore, Singapore Leslie Sobin Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC, USA D. Max Parkin International Agency for Research on Cancer, Lyon, Franc Sharon Whelan International Agency for Research on Cancer, Lyon, France World Health Organization Geneva

3 Published by the World Health Organization in 2000 under the title International Classification of Diseases for Oncology, 3 rd edition (ICD-O-3) World Health Organization 2000 The Director General of the World Health Organisation has granted translation rights for an edition in Finnish to the Cancer Society of Finland, which is solely responsible for the Finnish edition. Alustava alkuosan käännös: Heli Mäntyranta Suomenkielisen laitoksen toimituskunta: Risto Sankila Minna Merikivi Susanna Mustonen Irma Ovaska Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 75 ISBN Painopaikka: Multiprint, Helsinki 2008

4 SISÄLLYSLUETTELO Suomenkielisen painoksen esipuhe Omistuskirjoitus Calum Muirille Kiitokset v vii viii Johdanto 1 Historiallinen tausta 3 ICD-O:n ja ICD-10:n väliset erot 5 ICD-O 3. laitoksen rakenne ja esitystapa 9 Topografian ja morfologian koodausohjeet 21 Tiivistelmä: ICD-O-3 koodauksen perussäännöt 22 Topografian koodausohjeet 25 Morfologian koodausohjeet 30 Multippelit primaarikasvaimet 39 Diagnoosiperuste 43 WHO:n keskushermoston kasvainten pahanlaatuisuusasteikko ja ICD-O-3:n erilaistumiskoodi 44 Lähdeluettelo 46 Numeeriset luettelot 49 Topografia 50 Kasvainten käyttäytymiskoodi (5. merkki) 72 Histologisen erilaistumisasteen koodi (6. merkki) 73 Lymfoomien ja leukemioiden immunofenotyypin ilmaisemisen koodi (6. merkki) 73 Morfologia 75 Aakkosellinen hakemisto 111 Alphabetic Index 134 Liitteet 1: Uudet ICD-O-3 koodit 239 2: Uudet morfologiatermit ja synonyymit 247 3: Termit, joiden ICD-O -koodinumero muuttui 255 4: Termit, jotka muuttuivat kuvaamaan kasvainta 258 5: ICD-O-3:sta poistetut termit 258 6: Termit, joiden käyttäytymiskoodi muuttui 259 iii

5

6 Suomenkielisen laitoksen esipuhe Olemme kääntäneet tämän kansainvälisen syöpätautien luokittelun kolmannen laitoksen suomeksi, jotta edesauttaisimme terveydenhuoltojärjestelmämme ajanmukaistamista. Tämä kirja on saatavissa ilmaiseksi Suomen Syöpäyhdistyksestä, joka sen on kustantanut. Siirrämme tiedot myös Stakesin koodistopalvelimelle, jotta ohjelmistojen kehittäjät voivat hyödyntää niitä sähköiseen sairauskertomusarkistoon liittyvissä toimissa. Tausta-ajatuksenamme on, että näin saisimme myös lakisääteisen ns. kliinisen syöpärekisteri-ilmoituksen näiden sähköisten dokumenttien osaksi. Suomen Syöpärekisteri on toukokuussa 2008 siirtynyt käyttämään ICD-O-3 -luokittelua. Olimme luultavasti maailman viimeinen syöpärekisteri, joka menestyksekkäästi käytti luvulta peräisin olevaa ICD-7 -luokitusta ja yhtä vanhaa histologista syöpien luokitusta. Juuri tällä hetkellä ICD-O-3 -koodit vastaavat SNOMED:in syöpäluokittelua. Samoin ICD-O-3 -koodit seuraavat World Health Organisation Classification of Tumours -kirjasarjassa määriteltyjä sairauksia. Emme suomentaneet morfologia-osaa. Läheskään kaikkia termejä ei ole koskaan käännetty, ja vaikka olisikin, ei niitä kukaan ymmärtäisi, koska patologit käyttävät sujuvasti nopeasti uudistuvaa, kansainvälistä, englanninkielistä terminologiaa. Helsingissä Risto Sankila Minna Merikivi Susanna Mustonen Irma Ovaska Suomen Syöpärekisteri Suomen Syöpäyhdistys v

7

8 Omistettu CALUM MUIRille Tämä kansainvälisen syöpäsairauksien luokittelun 3. laitos (ICD-O-3) on omistettu tohtori Calum Muirille. Calum Muir oli yksi edellisen ICD-O-2:n toimittajista. Patologina hän pääosin kokosi uudet morfologiatermit ja tuoreimmat lymfoomien, leukemioiden ja aivokasvainten luokittelut. Hänen erinomaisten syöpärekisteriyhteyksiensä ansiosta ICD-O saatiin käyttöön kaikkialla maailmassa. Hän toimi WHO:n Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (International Agency for Research on Cancer, IARC) Epidemiologisen yksikön johtajana ja sittemmin koko laitoksen apulaisjohtajana. Jäätyään eläkkeelle IARC:stä Calum Muir ryhtyi Skotlannin syöpärekisterin johtajaksi. Hänen panoksensa oli ratkaiseva kun kansainvälinen syöpärekisterijärjestö (International Association of Cancer Registries) perustettiin vuonna Hän toimi järjestön pääsihteerinä vuodet ja presidenttinä vuodesta 1992 kuolemaansa asti. Calum Muirin henki ja hänen omistautuneisuutensa kasvainten täsmälliselle ja kattavalle luokittelulle elää edelleen tämän laitoksen myötä. vii

9 KIITOKSET Toimittajat ovat kiitollisia seuraaville henkilöille ja heidän laitoksilleen panoksesta ICD-O-3:n toimitusprosessin yhteydessä. Dr Timothy Coté, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA Mme Catherine Exbrayat, Registre des Cancers de l Isère, Isère, France Professor Ekkehard Grundmann, Gerhard Domagk Institut für Pathologie, Münster Universität, Münster, Germany Professor Paul Hermanek, Chirurgische Klinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany Dr Elaine Jaffe, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA Dr Paul Kleihues, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France Dr Franco Rilke, Società Italiana di Cancerologia, Milan, Italy Dr James Vardiman, University of Chicago, Chicago, IL, USA Mrs Annette Hurlbut, Fulton, NY, USA Toimittajat ovat kiitollisia asiantuntijaryhmille, jotka tuottivat arvokasta taustamateriaalia ICD-O-3:n valmistelutyötä varten ja kommentoivat testiversiota: European Network of Cancer Registries (ENCR) Working Group on the coding of haematological malignancies and lymphomas Dr Renée Otter, Comprehensive Cancer Centre North, Groningen, The Netherlands Dr Aurora Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedo, Spain Professor Paule Marie Carli, Registre des Hémopathies Malignes en Côte d'or, Dijon, France Dr Andrew Jack, Leukaemia Research Fund, University of Leeds, Leeds, England Dr Han Van Krieken, The Academic Hospital, Leiden, The Netherlands International Society of Pediatric Oncology (SIOP) Working Group Professor Jillian M. Birch, CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group, Manchester, England Dr James Ironside, National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, Western General Hospital, Edinburgh, Scotland Dr Anna M. Kelsey, Royal Manchester Children s Hospital, Manchester, England Professor Dietmar Schmidt, Institut für Pathologie, Mannheim, Germany viii

10 Toimittajat ovat kiitollisia seuraaville syöpärekistereille ja niiden patologeille ja tiedon kerääjille siitä suuresta työmäärästä, joka käytettiin ICD-O-3:n testiversion hyväksi: Australia, New South Wales Australia, South Australia, Victoria Belarus Belgium Brazil, Campinas Brazil, Porto Alegre Canada, British Columbia Canada, Manitoba Canada, Ontario Canada, Ontario, Princess Margaret Hospital Canada, Nova Scotia China, Beijing China, Qidong Cuba Czech Republic Ecuador, Quito Egypt, Alexandria France, Haut-Rhin France, Hémopathies Malignes, en Côte d Or France, Hérault France, Tarn Germany, Baden- Württemberg Germany, Federal States of Berlin Germany, National Childhood Guinea, Conakry Indonesia Italy, Ferrara Italy, Macerata Italy, Ragusa Italy, Romagna Japan, Hiroshima Japan, Nagasaki Japan, Osaka Lithuania Malta Netherlands, Amsterdam New Zealand Pakistan, Karachi Peru, Lima Peru, Trujillo Philippines, Manila Philippines, Rizal Poland, Kielce Saudi Arabia Singapore Slovenia South Africa Spain, Asturias Spain, Granada Spain, Mallorca Spain, Murcia Sweden, Gothenburg Thailand, Bangkok Thailand, Chiang Mai Trinidad and Tobago Uganda, Kampala United Kingdom, East Anglia United Kingdom, Northern and Yorkshire United Kingdom, Oxford, National Childhood USA, Florida, Flagler Hospital USA, Georgia, Medical Center of Central Georgia USA, Missouri, Liberty Hospital USA, Ohio, Upper Valley Medical Center USA (SEER), Atlanta USA (SEER), Connecticut USA (SEER), Detroit USA (SEER), Hawaii USA (SEER), Iowa USA (SEER), Los Angeles USA (SEER), New Mexico USA (SEER), Northern California USA (SEER), Seattle/Puget Sound USA (SEER), Utah USA, Texas, College Station Medical Center Viet Nam, Ho Chi Minh Toimittajat ovat kiitollisia niille monille henkilöille, laitoksille ja syöpärekistereille, jotka täyttivät kansainvälisen syöpärekisteriyhdistyksen kyselyn ja tarjoutuivat osallistumaan ICD-O-3:n testiversion koekäyttöön. ix

11

12 JOHDANTO Syöpäsairauksien kansainvälistä tautiluokitusta International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) (1) on käytetty vuodesta 1976 lähtien, pääasiassa syöpärekistereissä. Sen avulla on koodattu syövän sijainti (topografia) ja histologia (morfologia), jotka yleensä on saatu patologin lausunnosta. College of American Pathologists -yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella ICD-O:n morfologialuokitus on liitetty Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED) -luokitukseen (2, 3). International Classification of Diseases for Oncology, Second Edition (4), jonka toimittivat Constance Percy, Valerie Van Holten ja Calum Muir, julkaistiin vuonna Nyt käsillä olevan, 3. laitoksen topografiaosa on sama kuin 2. laitoksen, joka perustuu ICD-10:n (5) neoplasmoja käsittelevään osaan. Morfologiaosa on kuitenkin uudistettu. Erityisesti lymfoomille ja leukemioille on luotu uudet luokitukset ja tämän vaatimat uudet koodit. Vuonna 1994 otettiin käyttöön REAL-luokitus (Revised European American Lymphoma) (6) ja non-hodgkin-lymfoomien rekisteröintiä varten tarvittiin ICD-O-koodit. Samoin leukemioita varten otettiin käyttöön FAB (French American British) -järjestelmän (7) termit. Kun ICD-O-työryhmä kokoontui vuonna 1998, suunniteltiin vain näiden kahden osan uudistamista, mutta lopulta päätettiin käydä läpi koko julkaisu. ICD-O:n morfologiaosan 3. laitoksen kenttätestaus tehtiin vuonna Esitämme kiitoksemme kaikille niille rekistereille eri puolilla maailmaa, jotka ovat kommentoineet tämän laitoksen sisältöä. Vaikka kirjan toimittajien tärkeimpiin ohjenuoriin on kuulunut, että termejä muutettaisiin mahdollisimman harvoin, tyhjiin kohtiin lisättäisiin uusia termejä ja aikaisemmin käyttöön otettuja numerokoodeja ei käytettäisi uudelleen, tämä ei aina ole ollut mahdollista. Jotta samantapaiset sairausryhmät voitaisiin pitää yhtenäisinä, joidenkin morfologioiden koodeja oli pakko muuttaa. Lisäksi termien järjestys tai ryhmittely ei aina ehkä ole mahdollisimman looginen, koska koodinumeroita on vain rajallinen määrä. ICD-O:n edellisiä laitoksia ja tätä laitosta laadittaessa on erityisesti pyritty käyttämään Maailman terveysjärjestön Histological Classification of Tumours -sarjan (WHO:n sinisten kirjojen ) (8) nimityksiä. Tämä sarja kattaa kaikki syövän esiintymispaikat, ja siinä on kullekin sairaudelle annettu ICD-O:n 2. laitoksessa käytetty morfologiakoodi. Toisen laitoksen ilmestymisen jälkeen lisätyt uudet morfologiatermit on lueteltu kirjan lopussa. Refraktorista anemiaa ja muita myelodysplastisia oireyhtymiä pidetään nyt pahanlaatuisina; niiden malignanssiluokitus (behavior code) on siksi muutettu: kun se ennen oli /1 (hyvän- tai pahanlaatuisuus epäselvää), se on nyt /3 (pahanlaatuinen). Mahdollisesti pahanlaatuisiksi katsottavat munasarjojen (borderline) kystadenoomat, jotka ICD-O:n 2. laitoksessa oli koodattu pahanlaatuisiksi, on 3. laitoksessa merkitty koodilla /1. Jotta pitkittäistietokannoissa säilyisi johdonmukaisuus, suosittelemme, että kaikki munasarjojen (borderline) kystadenoomat koodataan uudelleen koodilla /1 tai poistetaan tietokannasta.

13 Taulukko 1. Kasvainten koodaus : ICD-O:n tausta Pääosin Pääosin Topografia topografia morfologia ja morfologia ICD WHO 9 10 MOTNAC 1951 ACS 19 SNDO 4. laitos laitos 1961 AMA ICDA USA 15 ICD WHO ICD Luku II Kasvaimet 11 SNOP 1965 Osat 8, 9 Kasvaimet CAP 12 MOTNAC 1968 H ICDA WHO ACS USA 17 ICD 9 CM 1979 CPHA ICD WHO ICD WHO 18 5 Luku II Kasvaimet Luku II Kasvaimet ICD O 1976 WHO 1 4 ICD O Toinen laitos 1990 WHO SNOMED Morfologia Kasvaimet 1977 CAP 2 3 SNOMED III (Kansainvälinen) Kasvaimet 1993 CAP Huom. Ruuduissa olevat numerot viittaavat lähdeluetteloon s.46. ICD O Kolmas laitos 2000 WHO 20 SNOMED RT 2000 CAP 2

14 HISTORIALLINEN TAUSTA Kuolinsyille on ollut olemassa kansainvälinen luokitus vuodesta Kun toisen maailmansodan jälkeen perustettiin Yhdistyneet Kansakunnat ja Maailman terveysjärjestö (WHO), ne ottivat huolekseen tämän luokituksen julkaisemisen. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD) -luokituksen 6. laitos (9) julkaistiin vuonna 1948, ja pian sen jälkeen sitä alettiin kuolinsyiden luokittelun lisäksi käyttää myös sairauksien luokittelussa. Kasvainten luokittelun ja koodauksen alkuvaiheissa (1950- ja 1960-luvuilla) tärkein sairauksien luokittelujärjestelmä oli WHO:n julkaisema ICD-sarja. Ajan myötä ICD:tä alettiin käyttää koodattaessa ja taulukoitaessa potilastietojen diagnooseja arkistoinnin ja hakujen helpottamiseksi, ja ICD:n 2. luku sisälsi aina kasvainten luokituksen. ICD:n 6. laitoksen julkaisemisen jälkeen eli vuodesta 1948 kasvainten luokitus on pääasiassa perustunut niiden sijaintiin ja käyttäytymiseen (pahanlaatuinen, hyvänlaatuinen tai ei määritelty). Imukudos- ja hematopoeettisia kasvaimia, koriokarsinoomaa, melanoomaa ja tiettyjä hyvänlaatuisia kasvaimia lukuun ottamatta histologisille tyypeille ei ollut olemassa koodattua nimistöä. Ensimmäisen kasvainten morfologiaa käsittelevän koodauskäsikirjan julkaisi American Cancer Society (ACS) vuonna Sen nimi oli Manual of tumor nomenclature and coding (MOTNAC) (10). Sen koodeissa morfologia ilmaistiin kahdella numerolla ja kasvaimen käyttäytyminen kolmannella. Tämä koodi toimi perustana, kun WHO vuonna 1956 esitti kasvainten morfologian koodaamista tilastointia varten luvulla College of American Pathologists (CAP) päätti kehittää kaikki patologiset entiteetit käsittävän luokituksen. ACS:n avulla CAP julkaisi teoksen Systematized nomenclature of pathology (SNOP) (11). SNOP sisälsi morfologiakoodiston, jossa oli kaksi kasvaimia koskevaa lukua (8 ja 9), sekä täysin uuden, erittäin yksityiskohtaisen topografiakoodiston, joka kattoi koko ihmisruumiin. Järjestöjen välisessä sopimuksessa todettiin, että ACS voisi käyttää SNOP:n kasvainmorfologian lukuja 8 ja 9 ja julkaista ne yhdessä omien topografiakoodiensa kanssa. Koska syöpien rekisteröinnissä oli topografiakoodit aina otettu ICD:n pahanlaatuisten kasvainten luvusta, ACS käytti pahanlaatuisten kasvainten topografiaa käsittelevien lukujen pohjana ICD-8:aa. MOTNAC:sta ilmestyi uusi laitos vuonna 1968 (12), ja sitä käytettiin syöpärekistereissä laajasti. Vuonna 1968 WHO pyysi Kansainvälistä syöväntutkimuskeskustaan (International Agency for Research on Cancer, IARC) esittämään suosituksia ICD-9:n kasvainluvun sisällöstä ja rakenteesta, yhdessä WHO:n syöpä- ja ICD-osastojen ja useiden kansallisten tahojen kanssa. Lääkärit toivoivat syöpää koskevaa lisäosaa, jossa olisi mukana myös morfologia. Monet asiantuntijat eri puolilta maailmaa esittivät ehdotuksia ICD- 9:n kasvainlukujen laadinnasta; he korostivat, että morfologia tai histologia oli tarpeen koodata. He esittivät, että morfologia- (histologia-)osan pohjana voitaisiin käyttää MOTNAC:n vuonna 1968 ilmestynyttä laitosta. Se perustui CAP:n vuonna 1965 julkaiseman SNOP:n kasvainosaan. MOTNAC oli laajassa käytössä ja se oli käännetty usealle kielelle. 3

15 ICD-9:n työryhmät suosittelivat myös, että kasvaimen morfologia tulisi kirjata ja koodata. Jo vuosien ajan onkologit olivat ymmärtäneet, ettei kasvaimen sijaintitieto yksin riittänyt hoidon suunnittelemiseen tai tutkimuksen tekoon. Esimerkiksi ilmaantuvuus ja elossaololuvut vaihtelevat kasvaimen histologisen tyypin mukaan. Edelleen työryhmät esittivät, että MOTNAC:n jatkoksi luotaisiin ICD:n erikoisversio, jonka nimeksi tulisi International Classification of Diseases for Oncology (1) ja jota käyttäisivät yksityiskohtaisempaa histologista luokitusta tarvitsevat onkologiaspesialistit. Vuonna 1971 WHO:n tautiluokituksen erityistyöryhmä yhtyi tähän suositukseen. Työn pohjaksi tarkastelluista vaihtoehdoista yksi oli suuren suosion saanut MOTNAC:n vuoden 1968 laitos. Vuonna 1976 WHO julkaisi International Classification of Diseases for Oncology -luokituksen 1. laitoksen. Siihen sisältyi topografinen osa, joka perustui ICD-9:n pahanlaatuisten kasvainten nimikkeisiin, sekä morfologinen osa, jossa MOTNAC:n morfologisia koodeja oli laajennettu yhdellä merkillä. CAP sisällytti ICD-O:n morfologisen osan SNOP:n uuteen laitokseen, jonka nimi oli Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED) (2). SNOMED:n topografinen osa taas oli täysin erilainen kuin ICD-O:n. Eräitä SNOMED:n morfologisia termejä, jotka koskevat esimerkiksi kasvaimen kaltaisia muutoksia tai esiasteita, on otettu mukaan ICD-O:hon, jotta käyttäjän olisi helpompi erottaa nämä ilmiöt aidoista kasvaimista. SNOMED:n koodeja ei enää ole sisällytetty julkaisuun, koska ne vaihtuvat jatkuvasti ja ne julkaistaan nykyään pääasiallisesti verkossa. ICD-O:n käyttäjän ei tarvitse tietää muuta kuin se, että SNOMED:iin viittaava termi ei tarkoita rekisteröitäviä kasvaimia. International Classification of Diseases for Oncology -luokituksen 2. laitos (4) laadittiin WHO:n ja IARC:n yhteisessä työryhmässä, ja sen toimittivat Constance Percy, Valerie Van Holten ja Calum Muir. WHO julkaisi sen vuonna 1990 käytettäväksi syöpärekistereissä ja muissa syöpään erikoistuneissa yksiköissä. Se on luokitusja koodausjärjestelmä, joka ottaa huomioon sekä kasvaimen sijainnin että rakenteen. Topografiakoodissa käytetään samoja kolmen ja neljän merkin kategorioita kuin ICD- 10:ssä luokittelemaan pahanlaatuisia kasvaimia (C00-C80), joten ei-pahanlaatuisten kasvainten paikka on mahdollista luokitella tarkemmin kuin ICD-10:n avulla. ICD- O:n 2. laitosta on käytetty laajasti kaikkialla maailmassa, ja se on käännetty ainakin espanjan, italian, japanin, kiinan, kreikan, portugalin, ranskan, saksan, slovakin, tsekin ja venäjän kielille. Käsillä olevan ICD-O:n 3. laitoksen on laatinut IARC:n ja WHO:n kokoon kutsuma työryhmä. Morfologialuokittelu on uusittu erityisesti lymfoomien ja leukemioiden osalta. Koodit vastaavat WHO-luokitusta (21, 22), joka korvasi lymfoomien REAL (Revised European-American Lymphoma) -luokituksen (6) ja leukemioiden FAB (French-American-British) -luokituksen (7). Kolmannessa laitoksessa on myös otettu huomioon myelooisten leukemioiden WHO-luokitus, johon sisältyvät erilliset morfologian ja sytogeneettisten epänormaaliuksien yhdistelmät, esimerkiksi M-9875/3, krooninen myelooinen leukemia, Philadelphia-kromosomi (Ph1) positiivinen, josta käytetään myös nimityksiä krooninen myelooinen leukemia (t(9;22)(q34;q11) tai krooninen myelooinen leukemia, BCR/ABL. 4

16 Muunnokset ICD-O:n 3. laitoksen muunnosalgoritmit (vertailukoodit) ovat saatavilla. Muunnos ICD-10:een julkaistaan sekä sähköisenä että painettuna versiona. Kuten yllä on mainittu, ICD-O:n 2. ja 3. laitoksen välillä ei topografiassa ole tapahtunut muutosta, ja morfologiaosan tärkeimmät muutokset koskevat lymfoomia ja leukemioita. ICD-O:N JA ICD-10:N VÄLISET EROT ICD-O:n ja ICD-10:n rakenteissa on tiettyjä peruseroja. ICD-10:n II luvussa (Kasvaimet) kuvataan kasvaimen käyttäytymistä (pahanlaatuinen, hyvänlaatuinen, in situ tai pahan-/hyvänlaatuisuudeltaan epävarma) topografiakoodilla siten, että kullekin käyttäytymistavalle on annettu tietty koodi. Siksi ICD-10:ssä tarvitaan viiteen eri luokkaan kuuluvat neljän merkin pituiset koodit kuvaamaan kaikkia keuhkokasvaimia (kts. taulukko 2). ICD-10:ssä on määritelty vain muutama histologinen tyyppi. ICD- 10:ssä ei esimerkiksi ole mahdollista erottaa toisistaan keuhkojen adenokarsinoomaa ja keuhkojen levyepiteelikarsinoomaa vaan molempien koodi on C34.9. ICD-10:n aakkosellinen hakemisto (osa 3) sisältää hakusanan kasvain alla viisisarakkeisen taulukon, jossa on seuraavat otsikot: pahanlaatuinen, sekundaarinen tai metastaattinen, in situ, hyvänlaatuinen, epävarma ja tuntematon käyttäytyminen. Tämän jälkeen on lueteltu aakkosjärjestyksessä kutakin ruumiinosaa koskevat ICD- 10-luokat. Taulukossa 2 on esitetty esimerkkinä keuhkokasvaimet. Taulukko 2. ICD-10:n aakkosellisen hakemiston hakusana keuhkokasvaimet Pahanlaatuinen Sekundaarinen tai metastaattinen In situ Hyvänlaatuinen Epävarma ja tuntematon Keuhko C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 ICD-O:ssa sen sijaan topografia merkitään vain yhdellä neljän merkin koodilla (joka perustuu ICD-10:n pahanlaatuisia kasvaimia käsittelevään osaan); samassa paikassa esiintyvien kasvainten topografiakoodi (C34.9, keuhko) on aina sama. Käyttäytymiskoodi (behavior), joka on morfologiakentän viides merkki, osoittaa kasvaimen malignanssin eli hyvän- tai pahanlaatuisuuden. (Kts. Käyttäytyminen, s. 30.) ICD- O:ssa kuvataan myös kasvaimen tyyppi tai morfologia siten kuin taulukossa 3 on esitetty, esim. keuhkojen adenokarsinooman koodi on C34.9, M-8140/3 ja keuhkojen levyepiteelikarsinooman koodi C34.9, M-8070/3. 5

17 Taulukko 3. ICD-O-3:n keuhkokasvaimia koskevat koodit Pahanlaatuinen keuhkokasvain (esim. karsinooma) C34.9 M-8010/3 Metastaattinen keuhkokasvain (esim. kiveslähtöinen seminooma) C34.9 M-9061/6 In situ -keuhkokasvain (esim. in situ levyepiteelikarsinooma) C34.9 M-8070/2 Hyvänlaatuinen keuhkokasvain (esim. adenooma) C34.9 M-8140/0 Käyttäytymiseltään epävarma keuhkokasvain (esim. käyttäytymiseltään epävarma karsinoidi) C34.9 M-8240/1 Taulukossa 4 on esitetty, miten ICD-O:n käyttäytymiskoodi vastaa ICD-10:n II luvun eri osia. Taulukko 4. ICD-O-3:n käyttäytymiskoodi ja ICD-10:n II luvun vastaava jakso Käyttäytymiskoodi Luokka Termi /0 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet /1 D37-D48 Käyttäytymiseltään epävarmat ja tuntemattomat kasvaimet /2 D00-D09 In situ -kasvaimet /3 C00-C76, C80-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet, jotka on mainittu tai jotka otaksutaan primaareiksi /6 C77-C79 Pahanlaatuiset kasvaimet, jotka on mainittu tai jotka otaksutaan sekundaarisiksi ICD-10:n julkaisemiseen asti oli käytössä vain kolme pahanlaatuisten kasvainten histologista tyyppiä, joilla oli omat luokat: lymfooma, leukemia ja ihomelanooma. ICD-10:een lisättiin useita uusia, histologisiin tyyppeihin perustuvia luokkia, joista merkittävimmät ovat mesoteliooma (C45) ja Kaposin sarkooma (C46). Lisäksi maksasyöpä (C22) jaettiin alatyyppeihin, jotka perustuivat histologisiin ryhmiin. ICD-10:n luokat, joita ei esiinny ICD-O:n 3. laitoksessa Kuten edellä mainittiin, ICD-10:n luokista C00 C97 muutama joko perustuu morfologialle tai käsittelee sellaisia metastaattisia tai sekundaarisia kasvaimia, jotka ICD- O:ssa on kuvattu käyttäytymiskoodilla. Taulukossa 5 on lueteltu ne ICD-10:n luokat, jotka eivät sisälly ICD-O:n topografiaosaan. ICD-10:n osaa C81 C96 käytetään lymfaattisten, hematopoeettisten ja vastaavien kudosten pahanlaatuisten kasvainten luokitteluun. ICD-O:n 3. laitoksessa näille on annettu omat morfologiakoodit sekä käyttäytymiskoodi /3. Koko diagnoosi voidaan ilmaista väliltä C00 C80 valitun topografiakoodin ja morfologiakoodin avulla. Esimerkkinä olkoon mahalaukun lymfosyyttinen lymfooma, jonka koodi ICD-10:ssä on C

18 ICD-10 Taulukko 5. ICD-10:n termit, joita ei ole ICD-O:ssa Vastaava koodi ICD-O:n 3. laitoksessa Luokka Termi Paikka Histologia Käyttäytyminen C43 Ihomelanooma C44._ M-872-M-879 /3 C45 Mesoteliooma C. _ M-905 /3 C46 Kaposin sarkooma C._ M-9140 /3 C81-C96 Lymfoidisten, hematopoeettisten ja niihin liittyvien kudosten pahanlaatuiset kasvaimet C00-C80 M-959-M-998 /3 C78 Hengitys- ja ruuansulatuselimistön sekundaariset pahanlaatuiset kasvaimet C15-C39 M- /6 C79 Muiden määriteltyjen paikkojen sekundaariset pahanlaatuiset kasvaimet C00-C14, C40-C80 M- /6 D00-D09 In situ -kasvaimet C00-C80 M- /2 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet C00-C80 M- /0 D37-D48 Käyttäytymiseltään epävarmat ja tuntemattomat kasvaimet C00-C80 M- /1 C97 Multippelien primaaripaikkojen pahanlaatuiset kasvaimet koodataan kukin erikseen /3 ICD-O:ssa pienisoluisen (diffuusin) non-hodgkin-lymfooman paikaksi koodataan mahalaukku: C16.9, ja morfologiaksi M-9670/3 (diffuse small cell lymphoma). ICD-O:ssa ei ole ICD-10:n luokkaa C97, koska kukin primaaripaikka koodataan yleensä erikseen. Lisäksi eri maissa ohjeet multippelisyöpien lähtöpaikan määrittelyissä vaihtelevat. ICD-O:n erityiskoodit imusolmukkeiden (C77) ja hematopoeettisen ja retikuloendoteliaalisysteemin (C42) topografioille ICD-10:ssä luokan C77 avulla luokitellaan imusolmukkeiden sekundaariset ja epäspesifit pahanlaatuiset kasvaimet. ICD-O:ssa koodia C77 käytetään imusolmukkeiden topografiakoodina. Täten useimmat ICD-10:n pahanlaatuiset lymfoomat (C81 C85) saavat ICD-O:ssa topografiakoodin C77. ICD-10:ssä ei käytetä luokkaa C42, mutta ICD-O:ssa sitä käytetään hematopoeettisen ja retikuloendoteliaalisysteemin topografioiden luokitteluun. Näillä C42-topografiakoodeilla ilmoitetaan pääasiassa useimpien ICD-10:ssä luokkiin C90 C95 määriteltyjen leukemioiden ja vastaavien tilojen paikka. Taulukossa 6 on lueteltu ICD-O:ssa käytetyt C42-alaluokat. 7

19 Esimerkiksi kroonisen lymfosyyttisen leukemian luokka ICD-10:ssä on C91.1. ICD- O:ssa sen koodi on topografiakoodi C42.1 (luuydin) ja morfologiakoodi M-9823/3 (B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma). ICD-10:ssä käytettyä pernan pahanlaatuisen kasvaimen luokkaa (C26.1) ei esiinny ICD-O:n 3. laitoksen kohdassa ruuansulatuselimistö. ICD-O:n 1. laitoksessa omaksutun käytännön mukaisesti perna koodataan hematopoeettisen ja retikuloendoteliaalisysteemien topografioiden koodilla C42.2. Taulukko 6. ICD-O:n topografiakoodit, joita ei ole ICD-10:ssä C42 HEMATOPOEETTINEN JA RETIKULOENDOTELIAALIJÄRJESTELMÄ C42.0 Veri C42.1 Luuydin C42.2 Perna C42.3 Retikuloendoteliaalijärjestelmä, C42.4 Hematopoeettinen järjestelmä, Rypäleraskaus (hydatidiform mole) ja neurofibromatoosit (von Recklinghausenin tauti, ei luutauti) Edellä mainitun lisäksi ICD-O ja ICD-10:n II luku eroavat toisistaan siten, että hydatidiform mole, (ICD-O:ssa C58.9 M-9100/0) ei ICD-10:ssä ole luokiteltu II lukuun (Kasvaimet), vaan lukuun XV "Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika" (luokka O01.9, määrittämätön rypäleraskaus), ja neurofibromatoosi, johon sisältyy (muu kuin luun) von Recklinghausenin tauti (ICD-O:ssa M-9540/1) sisältyy XVII lukuun "Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet" luokkana Q85.0. HIV ja AIDS Ihmisen immuunikatoviruksen (HIV) aiheuttaman taudin yhteydessä esiintyvät pahanlaatuiset kasvaimet ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Nämä kasvaimet tulee koodata tämän käsikirjan sääntöjen mukaan. Niihin liittyvä AIDS koodataan erilliseen kenttään. Toiminnalliset kasvaimet ICD-O:ssa ei yleensä ole koodeja kasvainten toiminnalle, esimerkiksi pahanlaatuisen feokromosytooman (C74.1, M-8700/3) katekoliamiinituotannolle. Kasvainten toimintaa voidaan koodata käyttämällä esimerkiksi ICD-10:n IV luvun Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet koodeja. Esimerkin katekoliamiinituotanto merkittäisiin koodilla E

20 ICD-O 3. LAITOKSEN RAKENNE JA ESITYSTAPA ICD-O on kaksiosainen koodausjärjestelmä, jolla koodataan kasvaimen sijainti ja morfologia. Topografiakoodi kuvaa kasvaimen alkuperäpaikan ja siinä käytetään samoja 3- ja 4-merkkisiä pahanlaatuisten kasvainten luokkia kuin ICD-10:ssä (C00 C80), joten ei-pahanlaatuisten kasvainten sijainti voidaan koodata täsmällisemmin kuin ICD-10:ssä on mahdollista. Morfologiakoodilla kuvataan kasvaimen solutyyppi ja sen biologinen aktiivisuus, ts. kasvaimen ominaisuudet. ICD-O:ssa on viisi pääosaa: I. Käyttöohjeet Tähän osaan on tutustuttava huolellisesti. Siinä on käyttöohjeet sekä syöpärekistereissä ja patologian laboratorioissa noudatettavat sovellussäännöt. II. Topografia Koodinumeroluettelo kts. Koodausohjeet III. Morfologia Koodinumeroluettelo kts. Koodausohjeet IV. Aakkosellinen hakemisto V. Toisen ja kolmannen laitoksen morfologiakoodien erot Tässä osassa on lueteltu termit, jotka tässä laitoksessa katsotaan pahanlaatuisiksi, kaikki uudet morfologiakoodinumerot sekä kaikki entisiin koodimääritelmiin lisätyt termit ja synonyymit. Lyhenteet M Morfologia Not Otherwise Specified (NUD, tarkemmin määrittämätön; kts. s. 13) ICD-O-3 International Classification of Diseases for Oncology, 3. laitos Amerikkalainen ja brittiläinen oikeinkirjoitus Jotta eri maissa käytetyt erilaiset oikeinkirjoitusmuodot eivät aiheuttaisi toistoa, julkaisussa on käytetty amerikkalaista oikeinkirjoitusta, siis esimerkiksi leukemia ja tumor eikä brittiläiseen tapaan leukaemia ja tumour. Mainitut esimerkkisanat ovat joka tapauksessa aakkosjärjestyksessä toistensa lähellä. Jos oikeinkirjoitusero on sanan alussa, kuten sanassa esophagus / oesophagus, brittiläinen oikeinkirjoitusmuoto on otettu mukaan hakemistoon, mutta siitä viitataan amerikkalaiseen muotoon: Oesophagus (see Esophagus). Topografia - koodinumeroluettelo Topografiaa käsittelevä osa on muokattu ICD- 10:n II luvun osasta, joka käsittelee pahanlaatuisia kasvaimia. Näille topografiatermeille on annettu nelimerkkiset koodit, jotka alkavat C00.0:sta ja päättyvät C80.9:ään. Kolmimerkkisten luokkien alaluokka on erotettu pisteellä (.) kts. taulukko 7. Taulukko 7. Topografiakoodin rakenne Esimerkki C50.2 C. paikka alapaikka Rinta, ylempi sisäneljännes 9

21 Morfologia koodinumeroluettelo ICD-O:n 1. ja 2. laitoksen morfologiaa käsittelevä osa on uudistettu. Uusia termejä on lisätty ja non-hodgkin-lymfoomaa ja leukemiaa koskevat osat on uudistettu WHO Classification of Hematopoietic and Lymphoid Diseases (21, 22) mukaan. Koodinumeroluettelosta käy ilmi morfologianimikkeistön ryhmittely ja sitä käytetään koodeista päättämiseen ja niiden tulkintaan. Morfologiaosan uudistustyössä on kaikin keinoin pyritty ottamaan mukaan tuoreessa kirjallisuudessa esiintyneet uudet termit. Useissa kohdin on otettu mukaan kasvaimia koskevia termejä useammasta kuin yhdestä luokittelujärjestelmästä, esimerkkinä pahanlaatuiset lymfoomat (M-959 M-971). Korostettakoon, että ICD-O on kasvainten koodinimistö - ei niiden luokittelujärjestelmä. Eri luokittelujärjestelmistä otettujen termien sisällyttäminen julkaisuun ei osoita erityistä minkään järjestelmän suosittelemista. Morfologiatermeille on annettu viisimerkkiset Taulukko 8. Morfologiakoodin rakenne koodit väliltä / M-8000/0 M-9989/3. histologia käyttäytyminen erilaistuminen Ensimmäiset neljä merkkiä kuvaavat kasvaimen täsmällisen Esimerkki: hyvin erilaistunut adenokarsinooma M-8140 / 3 1 histologisen tyypin (taulukko 8). Kauttaviivan (/) jälkeinen viides kasvain-/solutyyppi Käyttäytyminen Erilaistuminen merkki on käyttäytymiskoodi, joka osoittaa, onko kasvain pahanlaatuinen, [adeno-] [karsinooma] [hyvin erilaistunut] hyvänlaatuinen, in situ vai onko sen hyvän-/pahanlaatuisuus tuntematon (kts. s. 30). Käytettävissä on myös erillinen yhden merkin koodi, jolla merkitään histologinen erilaistuminen (kts. Erilaistuminen, s. 34). Lymfoomissa ja leukemioissa tällä koodilla määritetään T-, B-, NULL- ja NK-solulinja. Siten täydellisessä ICD-O-koodissa on 11 merkkiä, joilla merkitään paikka (4 merkkiä), morfologinen tyyppi (5 merkkiä), käyttäytyminen (1 merkki) ja kasvaimen erilaistuminen tai lymfoomissa ja leukemioissa sitä vastaava ominaisuus (1 merkki). Taulukossa 9 on esimerkki. Taulukko 9. Koko koodin rakenne Diagnoositermi: Huonosti erilaistunut epidermoidikarsinooma, keuhkon ylälohko C34.1 M-8070/33 10

22 ICD-O-termien esitystapa koodinumeroluettelossa Kukin topografinen ja morfologinen termi esiintyy koodinumeroluettelossa vain kerran; tätä havainnollistetaan taulukossa 10. Tietyn koodin kohdalla esiintyvä lihavoitu termi on suositeltu termi. Tässä esimerkissä korvasylkirauhanen kuvaa kaikkia koodilla C07.9 merkittyjä tapauksia. Lihavointi osoittaa, että tämä on suositeltu (ensimmäinen) termi. Taulukko 10. Koodinumeroluettelon esitystapa C07.9 Parotid gland Parotid, Stensen duct Parotid gland duct M-8290/3 Oxyphilic adenocarcinoma Oncocytic carcinoma Oncocytic adenocarcinoma Hurthle cell carcinoma (C73.9) Hurthle cell adenocarcinoma (C73.9) Follicular carcinoma, oxyphilic cell (C73.9) Synonyymi eli korvasylkirauhanen, on sisennettynä lihavoidun termin alla. Sisentämättömiä termejä Stensenin tiehyt ja korvasylkirauhasen tiehyt kutsutaan ekvivalenteiksi termeiksi. Ne eivät ole suositellun termin (korvasylkirauhanen) synonyymeja, mutta ne on mainittu saman koodin yhteydessä, koska ne ovat ensin annetun termin topografisia alaluokkia eivätkä ole niin selvästi eroteltavissa, että ne saisivat oman koodin. Aakkosellisessa hakemistossa kaikille näille termeille on annettu koodi C07.9. Samalla tavoin morfologiatermi oxyphilic adenocarcinoma kuvaa kaikkia koodilla M-8290/3 luokiteltuja morfologioita. Oncocytic carcinoma ja oncocytic adenocarcinoma ovat oksyfiilisen adenokarsinooman toisia nimiä (synonyymeja), mutta Hurthle cell carcinoma, Hurthle cell adenocarcinoma ja follicular carcinoma, oxyphilic cell (ekvivalentteja termejä) ovat muuntyyppisiä oksyfiilisiin soluihin liittyviä karsinoomia. Aakkosellinen hakemisto Aakkosellista hakemistoa käytetään sekä topografian (anatomisten sijaintipaikkojen) että morfologian (histologisten termien) koodaukseen. Hakemistoon sisältyy myös eräitä kasvaimia muistuttavia muutoksia ja tiloja. Topografiakoodien tunnisteena on C-kirjain, joka on ICD-10:n II luvun koodien ensimmäinen merkki. Morfologiakoodien tunnisteena on M-kirjain. Termit on aakkostettu sekä substantiivin että adjektiivin mukaan. Esimerkiksi basophil adenocarcinoma on aakkostettu B:hen sanan basophil mukaan ja A:han sanan adenocarcinoma mukaan. Aakkosellisen hakemiston esitystapa ja käyttö Taulukossa 11 on esitetty aakkosellisen hakemiston ensimmäinen palsta. Kaikki sanat, jotka ovat osana vähintään kolmessa termissä, on lihavoitu (esim. Abdomen, Abdominal ja Abdominal wall ), ja sen alla ovat sisennettyinä termit, joihin sana sisältyy. Topografisia (C) ja morfologisia (M) termejä ei ole merkitty saman otsikon alle sekaisin, vaan kummankin ryhmän edellä ja jäljessä on aina tyhjä rivi. 11

23 Ensimmäinen hakutermi on Abdomen. Koska se esiintyy vähintään kolmen termin osana, se on lihavoitu. -termi on aina merkitty ensimmäiseksi hakutermin alle (ei siis aakkosjärjestykseen N:n kohdalle). Abdomen -ryhmän ja seuraavien kahden, Abdominal -sanan sisältävän termin välissä on tyhjä rivi. Koska sanan abdominal sisältäviä morfologiatermejä on vain kaksi, ne eivät tarvitse otsikkoa. Seuraavilla neljällä topografiatermillä on taas lihavoitu otsikko Abdominal. Aakkosellisessa hakemistossa tyhjä tila merkitsee seuraavaa: 1. topografiatermien vaihtumista morfologiatermeihin tai päinvastoin 2. ryhmän loppua Taulukko 11. Aakkosellisen hakemiston 1. palsta - A - Abdomen C76.2 C47.4 autonomic nervous system C49.4 connective tissue C49.4 muscle C47.4 peripheral nerve C44.5 skin C49.4 subcutaneous tissue M-8822/1 Abdominal desmoid M-8822/1 Abdominal fibromatosis Abdominal C49.4 aorta C15.2 esophagus C77.2 lymph node C49.4 vena cava Abdominal wall C76.2 C44.5 (carcinoma, melanoma, nevus) C49.4 (sarcoma, lipoma) C49.4 adipose tissue C47.4 autonomic nervous system C49.4 connective tissue C49.4 fatty tissue C49.4 fibrous tissue C49.4 muscle C47.4 peripheral nerve C49.4 skeletal muscle C44.5 skin C49.4 soft tissue C49.4 subcutaneous tissue C72.5 Abducens nerve Abnormal marrow eosinophils, acute myeloid leukemia with (includes all M-9871/3 variants) Abnormal marrow eosinophils, acute myelomonocytic leukemia with M-9871/3 (includes all variants) M-8075/3 Acantholytic squamous cell carcinoma Acanthoma, clear cell (see SNOMED) Acanthosis nigricans (see SNOMED) 12

24 Kasvaimen kaltaiset muutokset ja tilat Kuten taulukon 11 alaosasta ilmenee, aakkoselliseen hakemistoon on sisällytetty aakkosjärjestyksen mukaisesti myös tiettyjä kasvaimen kaltaisia muutoksia ja tiloja. Ne on mahdollista sekoittaa kasvaimiin: esimerkiksi niiden nimi päättyy kirjaimiin oma tai ne ovat esiasteita. M-tunnuksen jälkeen ei ole annettu ICD-O-morfologiakoodia, vaan pelkästään seitsemän lyhyttä viivaa (M ), koska näitä tiloja ei pidetä kasvaimina. Sen sijaan termin jälkeen viitataan SNOMED:iin (see SNOMED) eli julkaisuun Systematized Nomenclature of Medicine (2, 3). ICD-O:n aikaisemmissa laitoksissa ilmoitettiin SNOMED-koodi. Koska SNOMED:sta on tällä hetkellä käytössä ainakin kaksi laitosta ja näiden ei-pahanlaatuisten muutosten ja tilojen koodit vaihtelevat, SNOMED-koodit on jätetty pois ICD- O-3:sta. Lymfoomien ja leukemioiden alatyyppitermien listaus hakemistossa Lymfoomat ja leukemiat muodostavat poikkeuksen säännöstä, jonka mukaan monisanaiset termit aakkostetaan jokaisen osansa mukaan. Leukemioita ja lymfoomia kuvataan niin monin eri termein ja niiden yhdistelmin, että kaikkien mukaan ottaminen olisi paisuttanut hakemistoa liikaa. Hakemistossa on yksi listaus lymfoomista ja leukemioista kohdissa lymphoma, malignant ja leukemia. (Not Otherwise Specified; tarkemmin määrittämätön) sekä sen käyttö Topografia- ja morfologiatermin jälkeen on kirjoitettu, jos termin yhteydessä on toisaalla ICD-O:ssa käytetty täsmentäviä lisäsanoja tai -fraaseja. Aakkosellisessa hakemistossa esitetään ensin, ja vasta sen jälkeen aakkosjärjestyksessä muut täsmentävät sanat. Koodia, joka tarkoittaa termi +, käytetään seuraavissa tapauksissa: 1. topografia- tai morfologiatermiä ei ole täsmennetty 2. topografia- tai morfologiatermiin sisältyy adjektiivi, jota ei esiinny muualla 3. termiä käytetään yleismerkityksessä Taulukosta 12 ilmenee esimerkiksi, että aakkosellisessa hakemistossa termiä adenocarcinoma, seuraa pitkä luettelo adjektiivimuotoisia täsmennyssanoja, joilla kullakin on oma koodinsa. Jos diagnoosi on adenokarsinooma, oikea koodi on M-8140/3 "adenocarcinoma, ". Jos diagnoosissa esiintyy esimerkiksi fraasi atypical adenocarcinoma, koodi on samoin M-8140/3, koska adjektiivia atypical /epätyypillinen ei esiinny adenokarsinoomaa täsmentävien termien luettelossa. Siten on merkitty sekä koodinumeroluetteloon että aakkoselliseen hakemistoon, jotta koodaaja ja koodin tulkitsija tietäisivät, että muut termin täsmennykset löytyvät toisaalta. 13

25 Muutamassa tapauksessa ilmoittaa myös, että tiettyä termiä käytetään yleismerkityksessä. Esimerkiksi on merkitty sanan umpirauhanen jälkeen kohtaan C75.9 umpirauhanen, ilmoittamaan, että tietyt umpirauhaset, kuten käpyrauhanen ja aivolisäke on merkitty omilla koodeillaan. Taulukko 12. Esimerkki -koodin sijoituksesta M-8140/3 M-8140/6 M-8280/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8370/3 M-8251/3 M-8215/3 M-8215/3 M-8244/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8401/3 M-8147/3 M-8300/3 M-8160/3 M-8250/3 M-8250/3 M-8420/3 M-8270/3 Adenocarcinoma (see also carcinoma), metastatic acidophil (C75.1) acinar acinic cell adrenal cortical (C74.0) alveolar (C34._) anal ducts (C21.1) anal glands (C21.1) and carcinoid, combined and epidermoid carcinoma, mixed and squamous cell carcinoma, mixed apocrine basal cell (C07._, C08._) basophil (C75.1) bile duct (C22.1, C24.0) bronchiolar (C34.1) bronchiolo-alveolar, (C34._) ceruminous (C44.2) chromophobe (C75.1) jne. PAHANLAATUISET HEMATOLOGISET SAIRAUDET ICD-O-3:n kaikkien kasvainten luokittelu on uudistettu ja päivitetty, mutta eniten muutoksia on tehty pahanlaatuisten hematologisten sairauksien ryhmässä. Itse asiassa uuden laitoksen laadinnan tärkeimpiä syitä oli tarve antaa koodit uusille hematopatologisille diagnooseille. Viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana on laadittu useita leukemian ja lymfooman luokituksia. Jotkin niistä ovat vaikuttaneet merkittävästi kliiniseen käytäntöön, toiset taas on lähes unohdettu. Enimmäkseen näiden vuosikymmenten aikana on lymfooman ja leukemian välistä eroa pidetty ratkaisevan tärkeänä, ja kummallekin ryhmälle on kehitelty erillisiä luokitteluja. 14

26 Useimmat lymfooman luokittelujärjestelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään. Kasvaimet voidaan jaotella pelkästään morfologisten piirteiden, kuten solun koon ja muodon mukaan, sekä sen mukaan onko kasvaimen lähtökohta imusolmukkeessa tai muussa kudoksessa. Tähän perustuu Rappaportin luokittelu, joka julkaistiin vuonna 1955 ja joka oli merkittävä virstanpylväs lymfoomatutkimuksessa. Normaalien lymfosyyttien toimintaa opittiin merkittävässä määrin ymmärtämään vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Sen sijaan Kiel-luokitus sekä Lukesin ja Collinsin luokitus perustuivat ajatukselle, jonka mukaan pahanlaatuisessa lymfoomassa solujen kypsyminen on pysähtynyt ja kasvaimet voidaan luokitella vertaamalla niitä lymfosyyttien erilaistumisen normaalivaiheisiin. Yhdysvalloissa National Cancer Institute loi Working Formulation -välineen, jonka avulla voitiin muuntaa diagnostinen tieto yhtenäiseen muotoon vertailujen helpottamiseksi. Käytännössä Working Formulationista muodostui oma luokittelunsa, joka Rappaportin luokituksen tavoin perustui pääasiassa morfologisiin piirteisiin. Useimmissa lymfooman luokitusjärjestelmissä oli mukana gradeerausasteikko, jolla moninaiset kasvaintyypit voitiin yksinkertaistaa muutamaan luokkaan lähinnä kliinisiin tarkoituksiin. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että eri luokitusjärjestelmien asteikkoja ei varsinaisesti ole mahdollista vertailla keskenään. Kiel-luokituksessa asteikon ylä- ja alapää viittasivat kasvaimen solujen kokoon. Working Formulationin asteikot oli saatu luokituksen perustaksi tehdyssä tutkimuksessa kerätystä ennustetiedosta; kliinisessä käytössä asteikon yläpää alkoi tarkoittaa aggressiivista kasvainta, joka mahdollisesti reagoisi kemoterapiaan, kun asteikon alapäähän luokitellut lymfoomat olivat hitaammin kehittyviä, mutta usein parantumattomia. French-American-British (FAB)-järjestelmä (7) oli vastaavanlainen, mutta itsenäinen, lymfaattisten ja myelooisten leukemioiden ja myelodysplasioiden luokittelu, joka perustui perinteisesti värjättyihin näytteisiin luvun alussa alkoi käydä selväksi, että leukemioiden ja lymfoomien luokitusjärjestelmissä oli monia ongelmia. Immunologisten ja molekyylibiologisten tekniikoiden kehittäminen oli osoittanut, että erilliset luokat olivat itse asiassa heterogeenisia. Oli ilmeistä, että lymfooman gradeerauksen käyttäminen kliinisten kokeiden tai epidemiologisten tutkimusten pohjana saattoi olla erittäin harhaanjohtavaa. Kun määritelmät täsmentyivät, kävi yhä selvemmäksi, että lymfaattisten leukemioiden ja lymfoomien erottelu oli suurelta osin keinotekoista; se osoitti, miten tauti levisi yksittäisissä potilaissa, mutta ei niinkään ratkaisevia soluihin liittyviä tai kliinisiä eroja. Lymfoomien luokituksen kulmakiviä oli Hodgkinin taudin ja non-hodgkinlymfooman erottaminen toisistaan. Tutkimukset osoittivat, että Hodgkinin taudin kasvainsolut ovat peräisin itukeskuksen B-soluista ja että Hodgkinin tautia tulisi sen tähden pitää yhtenä B-solulymfooman muotona, eikä omana kasvainryhmänään. Sytogeneettiset tutkimukset ovat osoittaneet kromosomitranslokaatioiden ja yksittäisten geenimuutosten merkityksen useiden leukemia- ja lymfoomatyyppien patogeneesissä ja kliinisessä käyttäytymisessä, vaikka kasvainten patogeneesin täydellinen ymmärtäminen kestäneekin vielä kauan. Tiedon karttumisen johdosta julkaistiin vuonna 1994 Revised European-American Lymphoma (REAL) -luokitus (6). Vaikka monet siinä käytetyt termit ovat samanlaisia kuin Kiel-luokituksessa, sen taustakäsitteet eivät ole samat. REAL-luokituksessa kliinis-patologisten kokonaisuuksien määritelmät perustuvat morfologiaan, 15

27 immunofenotyyppiin, geneettisiin muutoksiin ja kliiniseen kuvaan. Vaikka nämä muuttujat voivat esiintyä lukemattomina eri yhdistelminä, tautikokonaisuuksia on itse asiassa suhteellisen vähän, ja yli 90 % lymfaattisista maligniteeteista voidaan luokitella tämän järjestelmän avulla. Hematologisten tautien WHO-luokitus (21, 22) perustuu samalle lähestymistavalle, samoin kuin lymfoproliferatiivisten häiriöidenkin luokittelu. Akuuttien myelooisten leukemioiden (AML) alaluokkiin sovelletuissa periaatteissa on otettu huomioon sytogeneettisten epänormaaliuksien ratkaiseva merkitys sekä eroteltu de novo ja myelodysplasiaan liittyvät AML:t. WHO-luokitusta (taulukko 13) ei voida pitää lopullisena, mutta se tarjoaa hyvän perustan jatkotyölle. Monet pääluokat, esimerkiksi diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma, ovat selvästi heterogeenisia kliinisen kuvan ja hoitovasteen suhteen. Tulevaisuudessa ne jaotellaan alaluokkiin solu- ja molekyylibiologisten muuttujien perusteella. Tällä hetkellä ei tosin vielä ole yhteisymmärrystä siitä, miten tämä tulisi tehdä. Todennäköisesti ICD-O:n seuraavan laitoksen hematologisia tauteja käsittelevä osa poikkeaa tästä laitoksesta vähintään yhtä paljon kuin kolmas laitos poikkeaa toisesta. Lymfooma- ja leukemia-osan käyttö Synonyymien käyttö ICD-O:n 2. laitoksessa tapaukset voitiin koodata käyttämällä minkä tahansa senhetkisen luokituksen termejä sekä useita vanhentuneita termejä. Tämän johdosta eri tiedostojen vertailu oli hyvin vaikeaa, erityisesti jos samassa tiedostossa käytettiin monista luokituksista saatuja termejä. Tähän 3. laitokseen on otettu mukaan WHOluokituksen termit, joita ensisijaisesti suositellaan käytettäväksi hematologisissa sairauksissa. Vanhempien järjestelmien termit on pidetty mukana, jotta historiallisten aineistojen yhtenäinen koodaus ja analysointi on mahdollista. WHO-luokituksen termi, jota tarjotaan synonyymiksi vanhalle termille, ei kaikissa tapauksissa ole sen täsmällinen vastine, mutta alan asiantuntijoiden arvion mukaan useimmat tapaukset sisältyvät silti käytettyyn luokkaan. ICD-O:n ja ICD-10:n vastaavuus Jotta ICD-O-3 vastaisi ICD-10:tä, se poikkeaa useassa kohdin hematologisten tautien WHO-luokituksen rakenteesta. Krooniselle lymfosyyttiselle B-soluleukemialle ja pienisoluiselle lymfosyyttiselle B-solulymfoomalle on annettu omat koodit. Niitä pidetään nykyään samana sairautena, ja rekisteritietoja esitettäessä nämä kaksi luokkaa voidaan siis yhdistää. Sama argumentti pätee lymfoblastiseen lymfoomaan ja akuuttiin lymfoblastiseen leukemiaan: niitä pidetään nykyään samana tautina, mutta niille on annettu omat koodit. 16

28 Immunofenotyyppitiedot Solun merkkiainetutkimukset ovat mullistaneet hematopatologian. Niiden avulla päästään täsmällisiin diagnooseihin. WHO-luokituksessa kasvaimen solulinja liittyy lähes aina diagnoositermiin. Esimerkiksi follikulaarinen lymfooma on määritelmän mukaan B-solutauti. Ainoa tapaus, jossa tämä ei päde, on lymfoblastinen leukemia ja lymfoblastinen lymfooma, joista on mainittava, ovatko ne T- vai B-solutyyppisiä. Asianlaita oli toisin ICD-O:n 2. laitoksessa, jossa monet termit eivät ilmaisseet solulinjaa täsmällisesti. Kolmannessa laitoksessa solulinja näkyy selvästi nelimerkkisestä morfologiakoodista, eikä ylimääräistä 6. merkkiä tarvita. Rekisterit voivat silti halutessaan edelleen koodata lisämerkin avulla tapaukset, joissa diagnoosin tukena on immunofenotyyppiin liittyvää tietoa. Sytogeneettinen tieto Sytogenetiikka ja molekyylibiologiset tutkimukset ovat nykyään ratkaisevan tärkeitä monien hematologisten tautien diagnosoinnissa. Uutuutena ICD-O-3:ssa akuutille myelooiselle leukemialle on määritelty alaluokkia, joilla kuvataan sytogeneettisiä muutoksia. Jos nämä löydökset käyvät ilmi laboratoriolausunnosta, ne ovat luokiteltaessa ensisijaisia muihin tietoihin, esimerkiksi FAB:n morfologiatyyppiin nähden. 17

29 Taulukko 13. WHO:n hematopoeettisia ja lymfaattisia kasvaimia koskeva luokitus ja ICD-O-koodit HUOM: Vain tärkeimmät tautiluokat on esitetty. ( ) osoittaa kasvaimen vaihtoehtoista kuvausta MYELOID NEOPLASMS ICD-O WHO TERM Myeloproliferative diseases 9875/3 Chronic myelogenous leukemia, Philadelphia chromosome positive {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL} 9963/3 Chronic neutrophilic leukemia 9964/3 Chronic eosinophilic leukemia/hypereosinophilic syndrome 9961/3 Chronic idiopathic myelofibrosis 9950/3 Polycythemia vera 9962/3 Essential thrombocythemia 9975/1 Myeloproliferative disease, unclassifiable Myelodysplastic/myeloproliferative diseases 9945/3 Chronic myelomonocytic leukemia 9876/3 Atypical chronic myelogenous leukemia 9946/3 Juvenile myelomonocytic leukemia Myelodysplastic syndromes 9980/3 Refractory anemia 9982/3 With ringed sideroblasts 9980/3 Without ringed sideroblasts 9985/3 Refractory cytopenia (myelodysplastic syndrome) with multilineage dysplasia 9983/3 Refractory anemia (myelodysplastic syndrome) with excess blasts 9986/3 5q (5q deletion) syndrome 9989/3 Myelodysplastic syndrome, unclassifiable Acute myeloid leukemias (AMLs) AMLs with recurrent cytogenetic translocations 9896/3 AML with {t(8;21)(q22;q22)}, {AML1(CBF-alpha)/ETO} 9866/3 Acute promyelocytic leukemia {AML with t(15;17)(q22;q11-12} and variants, {PML/RAR-alpha} 9871/3 AML with abnormal bone marrow eosinophils {inv(16)(p13q22} or {t(16;16)(p13;q11)}, {CBFb/MYH11} 9897/3 AML with 11q23 abnormalities {MLL} 9895/3 AML with multilineage dysplasia 9895/3 With prior myelodysplastic syndrome 9895/3 Without prior myelodysplastic syndrome 9920/3 AML and myelodysplastic syndromes, therapy-related 9920/3 Alkylating agent-related 9920/3 Epipodophyllotoxin-related (some may be lymphoid) 9920/3 Other types 9861/3 AML not otherwise categorized 9872/3 AML minimally differentiated 9873/3 AML without maturation 9874/3 AML with maturation 9867/3 Acute myelomonocytic leukemia 9891/3 Acute monocytic leukemia 9840/3 Acute erythroid leukemia 9910/3 Acute megakaryocytic leukemia 9870/3 Acute basophilic leukemia 9931/3 Acute panmyelosis with myelofibrosis 9805/3 Acute biphenotypic leukemias 18

30 Taulukko 13 jatkuu. LYMPHOID NEOPLASMS ICD-O WHO TERM B-CELL NEOPLASMS Precursor B-cell neoplasm 9728/3 Precursor B-lymphoblastic leukemia/lymphoma 9836/3 Precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia Mature (peripheral) B-cell neoplasms 9823/3, 9670/3 B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma 9833/3 B-cell prolymphocytic leukemia 9671/3 Lymphoplasmacytic lymphoma 9689/3 Splenic marginal zone B-cell lymphoma (with/without villous lymphocytes) 9940/3 Hairy cell leukemia 9732/3, 9731/3 Plasma cell myeloma/plasmacytoma 9699/3 Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of MALT type 9699/3 Nodal marginal zone B-cell lymphoma (with/without monocytoid B cells) 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Follicular lymphoma Mantle-cell 9673/3 lymphoma 9680/3 Diffuse large B-cell lymphoma 9679/3 Mediastinal large B-cell lymphoma Primary effusion 9678/3 lymphoma 9687/3, 9826/3 Burkitt lymphoma/burkitt cell leukemia T-CELL AND NK-CELL NEOPLASMS Precursor T-cell neoplasm 9729/3 Precursor T-lymphoblastic lymphoma/leukemia 9837/3 Precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia Mature (peripheral) T-cell neoplasms 9834/3 T-cell prolymphocytic leukemia 9831/3 T-cell granular lymphocytic leukemia 9948/3 Aggressive NK-cell leukemia 9827/3 Adult T-cell lymphoma/leukemia (HTLV-1 positive) 9719/3 Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type 9717/3 Enteropathy-type T-cell lymphoma 9716/3 Hepatosplenic gamma delta T-cell lymphoma 9708/3 Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma 9700/3, 9701/3 Mycosis fungoides/sezary syndrome 9714/3 Anaplastic large-cell lymphoma, T/null cell, primary cutaneous type 9702/3 Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise characterized 9705/3 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma 9714/3 Anaplastic large-cell lymphoma, T/null cell, primary systemic type HODGKIN LYMPHOMA (HODGKIN DISEASE) 9659/3 Nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma 9650/3 Classical Hodgkin lymphoma 9665/3, 9667/3 Nodular sclerosis Hodgkin lymphoma (grades 1 and 2) 9651/3 Lymphocyte-rich classical Hodgkin lymphoma 9652/3 Mixed cellularity Hodgkin lymphoma 9653/3 Lymphocyte depletion Hodgkin lymphoma 19

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012 Lymfoomat Syöpäsäätiön XXXIX Symposiumi 9. 10.2.2012 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Lymfoomat 2012 Aivokasvaimet 2011 Eturauhasen syöpä 2010

Lisätiedot

ICPC-2. Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus

ICPC-2. Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus Mårten Kvist & Tuija Savolainen (toim.) ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus HELSINKI 2010 Kehitetty Woncan (Maailman yleislääkärijärjestön)

Lisätiedot

LUOKITUSPERUSTEITA INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY SUOMEN OSASTO LAADUNVARMISTUSTYÖRYHMÄ

LUOKITUSPERUSTEITA INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY SUOMEN OSASTO LAADUNVARMISTUSTYÖRYHMÄ LUOKITUSPERUSTEITA INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY SUOMEN OSASTO LAADUNVARMISTUSTYÖRYHMÄ Vastuuhenkilö: Heikki Aho Julkaisupäivämäärä: 17.11.2014 Version numero: 2.6 Luokitusperusteita Sivu 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Syöpä 2015 Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006

Syöpä 2015 Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006 Syöpä 2015 Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006 Toimitus: Marika Javanainen, Juttutoimisto Helmi Taitto: Taina Ilomäki-Virta Kannen kuva: Taina Ilomäki-Virta ISBN 952-99737-1-3 Suomen Syöpäsäätiön julkaisuja

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 15, 2014. Pään ja kaulan alueen syövät

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 15, 2014. Pään ja kaulan alueen syövät Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 15, 2014 Pään ja kaulan alueen syövät Syöpäsäätiön XLI symposiumi 13. 14.2.2014 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Pään ja kaulan alueen syövät 2014 Endokriiniset

Lisätiedot

HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN

HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Jenny Kultanen & Lilli Mustonen HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010 Eturauhasen syöpä Syöpäsäätiön XXXVII Symposiumi 4. 5.2.2010 1 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Eturauhasen syöpä 2010 Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 10, 2009. Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 10, 2009. Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 10, 2009 Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä Syöpäsäätiön XXXVI Symposiumi 5. 6.2.2009 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä 2009

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

VIITTOMAKIELEN VERKKOPOHJAISTEN SANAKIRJOJEN TARKASTELUA KÄYTTÄJÄNÄKÖKULMASTA

VIITTOMAKIELEN VERKKOPOHJAISTEN SANAKIRJOJEN TARKASTELUA KÄYTTÄJÄNÄKÖKULMASTA VIITTOMAKIELEN VERKKOPOHJAISTEN SANAKIRJOJEN TARKASTELUA KÄYTTÄJÄNÄKÖKULMASTA Essi Ekman, Kristiina Jalonen ja Noora Roito Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Länsi, Turku Viittomakielentulkin

Lisätiedot

Kuvantamistutkimuksia koskevat lähettämissuositukset

Kuvantamistutkimuksia koskevat lähettämissuositukset Tiivistelmä Lääketieteellistä altistusta koskevassa vastikään tarkistetussa direktiivissä (97/43/Euratom) säädetään lääke tieteelliseen altistukseen liittyvän säteilysuojelun yleisistä periaatteista. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa

Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa Aalto University Professional Development Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2011-2012 Erikoistyö Kirsi Paukku CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN

Lisätiedot

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Transkripcija finskih imen sobstvennyh s točki zrenija perevodčika

Lisätiedot

Sisältöä sote-uudistukseen

Sisältöä sote-uudistukseen tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältöä sote-uudistukseen Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen

Lisätiedot

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi Alkuperäinen WHO:n (World Health Organization) julkaisu vuodelta 2003 Adherence

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET Viitteet, lyhenteet, lähteet ja kirjallisuus Matti Myllykoski (päivitys Leo Näreaho 2008) ESIPUHE... 2 LÄHTÖKOHTIA... 2 VIITTEET... 4 Viitteiden tarkoitus... 4 Viitteiden muoto...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Mikä on KML on ja miten se diagnosoidaan Yleisyys Syntymekanismi Oireet diagnoosivaiheessa Taudin vaiheet

Sisällysluettelo. Mikä on KML on ja miten se diagnosoidaan Yleisyys Syntymekanismi Oireet diagnoosivaiheessa Taudin vaiheet Toimittanut: Tiina Pelkonen, Unionimedia Oy Kirjoittajat: Perttu Koskenvesa, LL, kliinisen hematologian erikoislääkäri, HYKS Satu Mustjoki, LT, kliinisen kemian erikoislääkäri, HYKS Sisällysluettelo Mikä

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Toimialaluokitus TOI 2002

Toimialaluokitus TOI 2002 Tilastokeskus K äsikirjoja 4 Toimialaluokitus TOI 2002 Tilastokeskus Käsikirjoja 4 Statistikcentralen Handböcker Statistics Finland Handbooks Toimialaluokitus TOL 2002 Helsinki 2002 Tiedustelut: R iitta

Lisätiedot

KÄÄNNÖSMUISTI- JA TERMISTÖNHALLINTAOHJELMAT FREELANCEKÄÄNTÄJIEN JA TOIMINIMELLÄ TOIMIVIEN KÄÄNTÄJIEN TYÖVÄLINEENÄ

KÄÄNNÖSMUISTI- JA TERMISTÖNHALLINTAOHJELMAT FREELANCEKÄÄNTÄJIEN JA TOIMINIMELLÄ TOIMIVIEN KÄÄNTÄJIEN TYÖVÄLINEENÄ KÄÄNNÖSMUISTI- JA TERMISTÖNHALLINTAOHJELMAT FREELANCEKÄÄNTÄJIEN JA TOIMINIMELLÄ TOIMIVIEN KÄÄNTÄJIEN TYÖVÄLINEENÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (saksa) Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ASIASANASTON MUUTTAMINEN ONTOLOGIAKSI YLEINEN SUOMALAINEN ONTOLOGIA

ASIASANASTON MUUTTAMINEN ONTOLOGIAKSI YLEINEN SUOMALAINEN ONTOLOGIA ASIASANASTON MUUTTAMINEN ONTOLOGIAKSI YLEINEN SUOMALAINEN ONTOLOGIA ESIMERKKINÄ FINNONTO-HANKKEEN MALLISTA Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK Eero Hyvönen, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto ESIPUHE

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Päivitetty 14.6.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus

Lisätiedot

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen kielelliset ja terminologiset sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa Ohjeita valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille Virpi Kalliokuusi Johanna Eerola Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ARKISTOT YHTEISKUNNAN TOIMIVA MUISTI

ARKISTOT YHTEISKUNNAN TOIMIVA MUISTI ARKISTOT YHTEISKUNNAN TOIMIVA MUISTI Jari Lybeck et al Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen oppikirja Arkistolaitoksen toimituksia 2 ISBN 951-53-2864-0 (pdf) ISSN 1795-9683 Versio 1.0 22.5.2006 Typografia

Lisätiedot

FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS

FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS Paula Räty Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO, Informaatiotieteiden

Lisätiedot