Perehdyttämisen uudet haasteet: Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus. Tarkastaja Jari Nykänen ESAVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perehdyttämisen uudet haasteet: Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus. Tarkastaja Jari Nykänen ESAVI 28.4.2015"

Transkriptio

1 Perehdyttämisen uudet haasteet: Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Tarkastaja Jari Nykänen ESAVI

2 Perehdyttämisen uudet haasteet Yhteinen työpaikka Aliurakoinnin ketjutus Vuokratyövoiman käyttö Työvoima kansainvälistyy

3 Alihankinta yleistyy Erikoistuminen on keskittymistä suppeammalle alalle, suppeampaan osaamiseen. Erikoistuminen on siis työnjakoa, yhteistyötä ja verkottumista. Erikoistumisen etu on tehokkuuden parantuminen. Tehokkuus tulee erikoistuneista koneista, välineistä, työkaluista sekä automaatiotason saavuttamisesta prosessin osassa mutta ennen kaikkea erikoisosaamisesta. Liukuhihna oli aikanaan hyvä esimerkki pitkälle erikoistuneesta toiminnasta.

4 Vuokratyöntekijöiden käyttö Vuokratyöntekijöiden käyttö työpaikalla sektorin ja työpaikan koon mukaan (%) (Työolobarometri 2013)

5 Yrityspalveluiden käyttö Tietotekniset palvelut Mainos- ja mediatoimistojen palvelut Henkilöstöpalvelut Lakiasiainpalvelut Laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut Liikkeenjohdon konsultointi Teknisen suunnittelun palvelut Tekninen testaus ja analysointi Yrityspalveluiden liikevaihto 2013 (Tilastokeskus, Yrityspalvelut 2013)

6 Maahanmuuttajat työpaikoilla Maahanmuuttajat työpaikalla sektorin mukaan (%) (Työolobarometri 2013)

7 1) Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset Entinen ka nsalaisuus Venäjä Somalia Irak Afganistan Viro Iran Turkki Entinen Sudan Entinen Serbia ja Montenegr o Myanmar Muut Yhteensä ) Suomessa vakinaisesti asuvat [Tekijän nimi ja osasto]

8 Suomeen muuttaneiden osuus väestöstä [Tekijän nimi ja osasto]

9 Työtapaturma Paperitehtaan projektityömaalla sattui työtapaturma kun erään aliurakoitsijan telineasentaja oli toisen aliurakoitsijan työnjohdon pyynnöstä kiireellisenä työtehtävänä poistamassa käynnissä olevan prosessin aikana lämmönvaihtimen ympäriltä suojapeltiä. Suojapellin reuna oli työntekijän huomaamatta osunut putkistossa olevan tyhjennysventtiilin hanaan ja painanut sitä alaspäin, jolloin venttiili oli avautunut ja putkistossa ollutta kuumaa 140- asteista vettä ja vesihöyryä oli purkautunut työntekijän päälle, mikä aiheutti palovammoja työntekijän rintakehään ja vasempaan olkavarteen. Paperitehdas käytti projektissa pääasiallista määräysvaltaa ja oli sopinut muutostyöstä aliurakoitsijan kanssa. Suojapeltien purkaminen aloitettiin ennen varsinaisia huoltotöitä tekemättä turvaerotusta ja prosessin ollessa vielä käynnissä. Koska tapahtumapäivän aamuna aliurakoitsijalla ei ollut paikalla omia työntekijöitä, työnjohtaja antoi suojapellin poistamisen kiireellisenä työtehtävänä paikalla olleen telineurakoitsijan asentajalle ja poistui tehtaalta toiseen työkohteeseen ilmoittamatta asiasta telineurakoitsijan työnjohdolle. Työtapaturma sattui siten telineasentajalle sellaisen työsuorituksen aikana, josta asentajan työnjohto ei ollut tietoinen

10 Esimerkki perehdytyksen puutteista Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut yhtiön yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 50 päiväsakon, projektipäällikkö 20 päiväsakon sekä projekti-insinööri 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Aliurakoitsijana toimineen rakennusliikkeen toimitusjohtaja tuomittiin 30 päiväsakkoon niin ikään työturvallisuusrikoksesta. Helmikuussa pidetyllä työsuojelutarkastuksella tarkastaja havaitsi, että rakennuksen katolla työskenneltiin noin kuuden metrin korkeudella ilman putoamisen estäviä suojalaitteita. Työsuojelutarkastaja keskeytti työt välittömästi. Huhtikuussa pidetyllä tarkastuksella tarkastaja totesi, että rakennuksen katolla työskenneltiin noin kolmen metrin korkeudella ilman putoamisen estäviä suojalaitteita. Tapaukseen ei liittynyt työtapaturmaa. Työsuojeluviranomainen katsoi, että työmaalla oli laiminlyöty huolehtia putoamissuojauksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Työntekijät joutuivat työskentelemään putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Käräjäoikeus totesi, että putoamissuojaussuunnitelmat olivat molemmilla tarkastuskerroilla olleet tekemättä. Yhtiössä ei ollut tekoaikaan juuri minkäänlaista työturvallisuusosaamista, ei edes ylimmässä johdossa. Minkäänlaista koulutusta tai perehdytystä tehtävien asiallisen hoitamisen turvaamiseksi ei ollut kuitenkaan tehty. Projektin esimiehet oli työturvallisuusasioihin perehdyttämättä jätetty oman onnensa nojaan. Projektin esimiesten osalta käräjäoikeus totesi, ettei rangaistusvastuu edellytä sitä, että työnantajan edustaja tuntee tarkkaan työturvallisuusmääräykset. Joka ryhtyy esimieheksi, vaikka hän ei kykene arvioimaan toiminnan työturvallisuusriskejä, on velvollinen ottamaan niistä selvää

11 Tapaturmaesimerkkejä Vantaan käräjäoikeus tuomitsi Pääurakoitsija A:n työmaapäällikön, LVI-urakoitsijan B:n projektipäällikön ja B:n aliurakoitsija C:n toimitusjohtaja päiväsakkoihin ja vammantuottamuksesta sekä korvauksiin kivusta ja särystä yhteisvastuullisesti Vantaalla rakennustyömaalla sattunut työtapaturma. Työntekijä loukkaantui vakavasti, kun suurikokoista ja satojen kilojen painoista ilmanvaihtolaitteen osaa oltiin siirtämässä eli haalaamassa sisään konehuoneeseen. Laitetta haalattiin pumppukärryillä kapeaa ja jyrkkää luiskaa pitkin kuuden miehen voimin. Siirto epäonnistui, ja ilmavaihtolaitteen osa kaatui yhden työntekijän päälle. Laitteiden siirtoa koskevaa haalaussuunnitelmaa ei ollut tehty, eikä siirtotyöhön osallistuneita henkilöitä ollut perehdytetty työn turvalliseen suorittamiseen. Lisäksi kukaan ei ollut paikalla valvomassa tai ohjaamassa haalaustyötä. Sopimuksissa haalaustyö oli sovittu aliurakoitsijan tehtäväksi. Käräjäoikeus totesi, että tapaturma aiheutui työturvallisuusmääräysten vastaisesta työmenetelmästä, eli haalaukseen soveltumattoman luiskan ja pumppukärryn käytöstä, sekä valvonnan puuttumisesta. Lisäksi tapaturmaan on myötävaikuttanut haalaussuunnitelman ja perehdytyksen puute. Käräjäoikeuden mukaan päätoteuttaja ei vapaudu työturvallisuuteen liittyvistä velvollisuuksistaan siirtämällä sopimuksilla toimintoja aliurakoitsijoille.

12 Työtapaturmaesimerkki Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut kiinteistöteknisiä palveluita tarjoavan yrityksen yksikönjohtajan sekä työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli nuorelle, 17-vuotiaalle työntekijälle pöytähiomakoneella sattunut työtapaturma. Työntekijä oli hionut pientä peltikappaletta pöytähiomakoneella, kun työkappale oli luiskahtanut hiomakiven ja hiomatuen väliin niin, että työntekijän sormi oli osunut kiveen. Pöytähiomakoneesta puuttui ns. kipinäsuoja sekä hätäpysäytyslaite. Lisäksi hiomatuki oli kulunut epätasaiseksi. Käräjäoikeus katsoi, että pöytähiomakone on ollut työturvallisuusmääräysten vastainen. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, ettei työnantaja ollut antanut riittävää perehdytystä ja opastusta 17-vuotiaalle työntekijälle, jonka osalta työnantajalla on ollut korostunut huolehtimisvelvollisuus. Työntekijän mahdollinen oma huolimattomuus ei poista työnantajan edustajien vastuuta. Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuoren työntekijän suorittaman vaarallisen työn ohjaukseen ja valvontaan

13 Perehdytys lainsäädännössä Työturvallisuuslaki 14 Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 3 Laki nuorista työntekijöistä 10 Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 5. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta 17. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 18. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta 16. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 16. Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 13. Valtioneuvoston päätös työntekijöiden suojelemisesta työhän liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta 12. Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta 7. Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä 8 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä

14 Yhteinen työpaikka Työpaikka, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. (Työturvallisuuslaki 49 )

15 Yhteinen työpaikka lainsäädännössä Työturvallisuuslaki (738/2002), 6. luku, Erityiset työn teettämisen tilanteet (49-54 ): Säännökset sellaisiin yhteisellä työpaikalla syntyviin tilanteisiin, jotka voivat vaikuttaa eri työnantajien työntekijöiden turvallisuuteen. Säädös koskee kaikkia työpaikkoja toimialasta riippumatta. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet ovat laajemmat kuin muiden ko. työmaalla toimivien työnantajien, sen velvollisuutena suunnitella, tiedottaa ja järjestää yhteinen työpaikka siten, että turvallinen työskentely on mahdollista. 54 Työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunta koskee tilanteita, joissa toiminta tapahtuu samassa tilassa ilman että tiloja on esim. seinällä erotettu toisistaan

16 Yhteinen työpaikka lainsäädännössä Kaikkien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien on osaltaan huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Tämä edellyttää tiedottamista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista, joista pääasiallista määräysvaltaa käyttävä kantaa päävastuun. Yhteistä työpaikkaa koskevat säännökset eivät vähennä miltään osin yhteisellä työpaikalla toimivien työnantajien muita työturvallisuusvelvoitteita

17 Yhteinen työpaikka lainsäädännössä Työturvallisuuslaki asettaa myös itsenäiselle työnsuorittajalle velvoitteita hänen työskennellessään yhteisellä työpaikalla. Noudatettavaksi tulee velvollisuuksia, jotka koskevat kaikilla toimialoilla työskenteleviä itsenäisiä työnsuorittajia: Lainsäädännön kyseisessä työssä edellyttämiä työntekijän pätevyyttä, tarvittavia lupia tai työntekijän vähimmäisikää koskevia vaatimuksia on noudatettava. Yhteisellä työpaikalla käyttävien koneiden, työvälineiden, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden on oltava niitä koskevien vaatimusten mukaiset ja niitä on käytettävä asianmukaisesti. Niille on suoritettava säädetyt käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

18 Yhteinen rakennustyömaa Pääurakoitsijan ja rakennuttajan velvollisuudet yhteisellä rakennustyömaalla on määritelty 52 :ssä. Heidän ja muiden rakennushankkeen eri osapuolten velvoitteet on tarkemmin säännelty valtioneuvoston asetuksessa rakennustöiden turvallisuudesta (205/2009). 52 a Käsittelee yhteisen rakennustyömaan henkilötunnistetta 52 b Yhteisen rakennustyömaan työntekijäluetteloa 3 Määrittelee perehdyttämisen päätoteuttajan velvollisuudeksi Yhteisellä rakennustyömaalla on päätoteuttajan vastuut laajemmat (VNa 205/2009) kuin muualla lainsäädännössä. Päätoteuttajan on suunniteltava ja toimeenpantava työturvallisuustoimenpiteet sekä jatkuvalla tarkkaillulla valvottava työturvallisuuden tasoa yhteisellä rakennustyömaalla

19 Yhteinen työpaikka ja valvontalaki Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 5 a luku: Työsuojelun tehokkuuden parantaminen yhteisellä työpaikalla ja yhteisten vaarojen torjunnassa selkeyttämällä ja lisäämällä eri työntekijäryhmien edustajien osallistumismahdollisuuksia yhteistoiminta-asioiden käsittelyssä. Tämä koskee erityisesti työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantija ajankäyttöoikeuksia. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantaja ja tämän palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu ovat osapuolina yhteisen työpaikan asioissa. Yhteisellä rakennustyömaalla voidaan valita kaikkien työnantajien työntekijöitä edustava yhteinen työmaakohtainen työsuojeluvaltuutettu

20 Keinot tavoitteiden toteuttamiseen yhteisellä työpaikalla Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän ja palveluntuottajan sopimukseen on kirjattu osapuolten vastuut. Sopimuksessa on selkeästi määritelty palveluiden sisältö. Perehdyttämiseen liittyvät tehtävät on määritelty Tiedonkulun pelisäännöt on varmistettu Seurantaan liittyvät asiat on sovittu

21 Alihankintayrityksen turvallisuusarviointi Arviointi vodaan tehdä esim. Halmeri-menetelmällä Työsuojeluorganisaation (työsuojelupäällikkö ja valtuutettu) nimeäminen, koulutus ja toiminta. Työterveyshuolto Tapaturmat ja sairauspoissaolot. Vaaratilanteiden käsittely Ensiapuvalmius Vaarojen arviointi (erit. koneet ja laitteet) Tiedonkulku, luvat ja pätevyydet Järjestys ja siisteys Yhteisen työpaikan vaarat Osaamisen kehittäminen

22 Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän on Kirjattava ulkopuolisia varten sopimuuksiin tarpeelliset tiedot työhön kohdistuvista työpaikan vaaroista ja haitoista. Laadittava toimintaohjeet. Kirjattava palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvät toimenpiteet ja näille vastuuhenkilöt Huolehdittava eri osapuolten toimintojen yhteensovittamisesta, työpaikan liikenteestä, yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä, työpaikan yleissuunnittelusta työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä Huolehdittava työpaikan yhteistoiminnan järjestämisestä Huolehtia perehdyttämisen järjestelyistä varmistaa riittävä perehdytys Huolehtia muutostilaniteiden, poikkeamien tiedottamisesta Työturvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden seuranta, tarkastukset yms. [Tekijän nimi ja osasto]

23 Tilaajavastuulaki / Aliurakointi ja ketjuttaminen Tilaajavastuulain valvonnan yhteydessä valvotaan tilaajayrityksiä, jotka käyttävät vuokrattuja työntekijöitä tai ovat tehneet alihankintasopimuksen. Maatalouden ja kalastuksen elinkeinoharjoittajat sekä kotitaloudet jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja tämä edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana = ketjuttaminen. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 8 :n mukaan rakennuttajan on annettava kirjalliset menettelyohjeet, joissa määritellään aliurakoinnin järjestäminen

24 Tilaajavastuulaki / Aliurakointi ja ketjuttaminen Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja kaupparekisteriote. Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutus-maksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ( jälkeen tehdyt rakentamistoimintaa koskevat sopimukset)

25 Tunnista talousrikollisuus Tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta Yrityksen vastuuhenkilöiden vaihtuminen hiukan ennen tarjouksen jättämistä voi tarkoittaa, että todellisia omistajia piilotellaan tai yritys on hankittu vain tätä urakkaa varten. Yritysten yhteystiedoissa voi olla vääriä osoitteita tai vain postilaatikkoosoite. Yrityksestä annetaan kuva, että se on toiminut pitkään ja vakaasti, mutta sillä ei ole esittää referenssitietoja. Yrityksen tilinpäätösasiakirjoja ja muita taustatietoja tai historiaa ei ole saatavilla

26 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Rakennusalla on ollut perinteisesti harmaata taloutta. Harmaan talouden valvonta on nuorta 1990-luvun puolessa välissä verohallinto käynnisti RASKSA-hankkeen: Mukana suuret rakennusliikkeet 2006 Tunnistekortti pakolliseksi rakennustyömailla, vastuu rakennuttajilla 2012 tunnisteen valvontavastuu laajeni koskemaan myös päätoteuttajia ja työnantajia Kesällä 2014 työntekijäluettelot pakolliseksi rakennustyömaille, vastuu päätoteuttajalla. Ilmoitusvelvollisuus verohallinnolle Lain muutokset ovat kitkeneet tehokkaasti harmaata taloutta

27 - 15,0 12,5 10,0 10,0 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT ,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7, Veronumero Palkkasumma kasvaa vaikka työllisten määrä laskee Rakentamisen työllisten, palkkasumman ja ansiotasoindeksin muutokset Palkkasumma Ansiotasoindeksi 2,6 0,8-4,6 Työlliset Rakennusteollisuus RT

28 Kiitos!

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Rakennuttajakonsultti turvallisuuskoordinaattorina 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Seppo Lappalainen R-Insinöörit Oy Mikkeli 19.10.2012 Aalto University Professional

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-10714-06 15.11.2006 Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa Kirjoittajat Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Simo Sauni Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus Talonrakennusteollisuus ry Rakennushankkeen työturvallisuus Rakennushankkeen työturvallisuus Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry Rakennustietosäätiö RTS Rakennustieto Oy, Helsinki RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

Työntekijän suojeluperiaatteen suhteesta työturvallisuusrikosten vastuunäkökohtiin

Työntekijän suojeluperiaatteen suhteesta työturvallisuusrikosten vastuunäkökohtiin Johanna Helminen Työntekijän suojeluperiaatteen suhteesta työturvallisuusrikosten vastuunäkökohtiin 1. Johdanto Työntekijän asema perustuu yksityisoikeudelliseen sopimussuhteeseen hänen ja työnantajan

Lisätiedot

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot