Voiko rakennushankkeiden johtamista kansainvälisillä markkinoilla kehittää tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen avulla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voiko rakennushankkeiden johtamista kansainvälisillä markkinoilla kehittää tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen avulla?"

Transkriptio

1 Voiko rakennushankkeiden johtamista kansainvälisillä markkinoilla kehittää tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen avulla? RTS Rakennusfoorumi Lauri Palojärvi TkT, DI

2

3 About the Speaker Lauri Palojärvi (b.1946 in Helsinki ) has worked more than 30 years in top management positions of Finnish building product and construction industries at Lemminkäinen, Partek and Metsäliitto/Finnforest. He also worked from 1995 till 2000 for the Finnish Goverment, first in Brussels, when Finland joined the EU, and then as CEO of the public risk financing company Kera (later Finnvera) Plc. His doctoral dissertation on Risk management in the international construction growth business, at the Helsinki University of Technology, passed with distinction in November, 2009 (Opponent: Prof. Roger Flanagan). The speaker is a shareholder and board member in several SME firms, of which some are looking for international growth in cleantech industries, and an active forest owner. On top, he has served (via LIP Consulting Inc.) as a Senior Industrial Advisor on EBRD EGP projects in Caucasus and White Russia. Several Finnish capital investors have used his advisory services on strategic and/or risk management. Copyright Lauri Palojärvi

4 Rakentamisen johtaminen määritelmiä Määritelmä: Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa (Mary Parker Follett ) Määritelmä: Rakennuttaja on päävastuussa koko hankkeen ja sen sisältämän rakentamisen johtamisesta (LP) >> Rakentamisen ja koko hankkeen johtamisen välillä on runsaasti samankaltaisuuksia >> Rakentamisen johtamisessa Suomessa ja Suomen ulkopuolella on runsaasti sekä yhteisiä että erilaisia piirteitä, jotka riippuvat tilanteesta (esimerkiksi hankkeiden sisällöstä ja monimutkaisuudesta, toimintaympäristöstä, hankkeen osapuolista jne.) Rakennuslehden taannoisen, asiantuntijoille suunnatun kyselyn mukaan rakentamisen lopputuotteen laatu riippuu ensisijaisesti johtamisesta >> RL:n kyselystä ei selvinnyt, tarkoitettiinko erityisesti liiketoiminnan vai hankkeiden vai molempien? johtamista

5 Havaintoja K: Miksi rakentamisen johtamista pitäisi kehittää? V: Johtaminen on rakentamisen lopputuotteiden laadun tärkein aiheuttaja. Kansainvälisillä markkinoilla johdon kompetenssi on tärkein riskien juurisyy. Alan kansainvälistymismahdollisuuksia ei pidä unohtaa! Suomalainen johtaminen parhaimmillaan sisältää paljon piirteitä, jotka soveltuvat muuallakin tasa arvoisuus; avoimuuden, rehellisyyden ja mutkattomuuden arvostaminen ; tuloshakuisuus jne. Kansainvälisillä markkinoilla on ns. paikallispiirteitä (peculiarities), jotka on johtamisessa otettava huomioon esimerkiksi teolliset, etniset, uskonnolliset ja organisaatiokulttuurit; ilmasto ja maaperäolosuhteet; rakentamisen normisto ja ohjaus; jne. Kuten rakennushankkeiden teknisiäkin ominaisuuksia tutkitaan ja opetetaan yliopistoissa, tulee tutkia ja opettaa myös rakentamisen johtamisen tekniikkaa alan volyymit sekä osuus BKT:sta ja investoinneista ovat korkeat Monessa maassa alan johtavat yritykset ovat myös kansainvälistyneet voimakkaasti, esimerkiksi UK, Ranska, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Saksa, Tanska jne. Suomessa tulisi tilastoida alan kansainvälisen toiminnan kehitystä!

6 Rakentamisen johtamisen kysynnästä Suomessa alan volyymi on 2000 luvulla vaihdellut Mrd/v (Bkt 200 Mrd ), ja osuus viennistä ollut hieman alle 10%. Jos globaali investori kokee saavansa Suomessa huonoa ja/tai liian kallista rakentamista, vähenee kiinnostus investoida Suomeen Laadun huonoksi kokevat kotimaiset asunnonostajat valittavat ja/tai leikkaavat ostojaan Kansainväliset rakentamisen markkinat ovat suomalaisyritysten kannalta jättimäiset tilaa kilpailukykyisille toimijoille on aina Rakentamisen globaalia kasvua ruokkivat väestön ja ilmaston muutokset sekä teknologian kehitys rakentaminen ei lopu koskaan Johtamistaito (avainjohtajien kompetenssi) on ympäri maailmaa ratkaiseva menestystekijä, jonka tasoa voi mitata (Palojärvi,2009) Kansainväliset hankkeet ovat usein monimutkaisia ja vaativat parempaa johtamista kuin yksinkertaiset Johtamistaidon siirtoa ei logistinen etäisyys enää juuri haittaa kulttuurinen etäisyys kyllä Johtavat ruotsalaisyritykset olivat v. 2012suomalaisiinjohtaviin yrityksiin verrattuna kooltaan kaksinkertaisia, ja norjalaisiin ja tanskalaisiin verrattuna kolminkertaisia

7 Rakentamisen johtamisen kysynnästä (jatk.) RIL:in Nuorille Jäsenille suunnatussa Opintokyselyssä 2014: 73% vastanneista ilmoitti olevansa kiinnostunut mahdollisuudesta työskennellä kansainvälisissä tehtävissä ulkomailla jossakin vaiheessa uraansa 80% halusi maisterivaiheessa johtamis ja esimiestaitojen opetusta TTY sai Aaltoa paljon paremman arvion (1 7 asteikolla) opetusmateriaalin ajankohtaisuudesta ( TTY 4.71/ Aalto 4.19), opetettujen asioiden mielekkyydestä (5.01/4.61), opettajien asiaosaamisesta (5.51/5.17) sekä tieteellisen tutkimuksen laadusta ja sen hyödyntämisestä opetuksen laadussa (4.94/4.12). Muillakin viidellä (5) osa alueella TTY sai Aaltoa paremmat arviot. Suunnilleen sama asetelma vallitsi arvioissa työelämätaidoista lukuunottamatta johtamisopetusta, jossa TTY sai vain niukasti Aaaltoa paremman arvion (3.65/3.54) RT lehden 4/2014 Pääkirjoituksessa tj. Soimakallio määrittelee osaamisen yhdistelmäksi vankka tietopohja ja rohkeus tehdä toisin

8 Pätevää rakentamisen johtamista tarvitaan erityisesti vaativissa kansainvälisissä hankkeissa esimerkkejä EU:n alueella julkiset hankkeet : Muutama vuosi sitten ( hankkeen aineistolla) tehdyn tutkimuksen mukaan kustannusarvioiden keskimääräinen kustannusylitys on huomattava 40% Junckerin (ja Kataisen!) 21/315 Mrd. :n elvytyspaketti EIP :llä avainrooli? Ydinvoimalat, metsäteollisuuslaitokset ja muut teollisuuden jättihankkeet Teknologiaa uudistavat hankkeet (esim. korkeat rakennukset,myös puusta ; veden päälle rakentaminen) viheliäiset hankkeet ympäri maailmaa esim. katastrofien jälkien korjaaminen Haiti, Etelä Sudan, Länsi Afrikka, Afghanistan, jne. jne. CleanTech hankkeet poikki perinteisten toimialojen? Arktiset alueet Koillisväylä ja sen satamat? Öljy ja kaasukentät? Jokiliikenne? Pakotteiden purkamisen jälkeen hankkeet Venäjän Karjalassa?

9 Voiko johtamisen tutkimuksesta olla hyötyä rakentamisen kv. markkinoille pyrittäessä? V: Voi! Tutkimuksella voidaan löytää uusia, ja kirkastaa jo olevia, johtamisoivalluksia nopeammin kuin pelkästään käytännön varassa >> Ammattilaiset, yritykset ja hallinto saavat kilpailuetuja myös kansainvälisille markkinoille >> Tilaajat hyötyvät! Ehdottomia edellytyksiä tutkimusmenestykselle : motivoituneet jatko opiskelijat ja heitä ohjaavat kokeneet tutkijat kriittinen massa >> On tehtävä valintoja (vrt. esim. Aalto/Muut) >> Mihin keskitytään/mistä luovutaan?>> Kilpailevien tutkijoidenko tutkimusalueista? Vai kilpailuanalyysin perusteella? Tutkimuksen riittävän pitkäjänteinen rahoitus, jonka hankkiminen ei saa olla tutkimuksen pääsisältö >>Onko rahoituksesta puute? Kansainvälisen rakennusalan ja sen tutkimuksen tuntemus ml. suomalaiset toimijat>> Onko sitä enää?

10 Voiko johtamisen korkeammasta opetuksesta olla hyötyä kansainvälisillä rakentamisen markkinoilla? V: Voi! Korkeamman opetuksen kautta voidaan johtamisen uudet oivallukset levittää alan käyttöön nopeammin kuin esim. teollisuusvakoilun tai kansainvälisen yhteistyön avulla. Valmistuvat opiskelijat, heidän ohjaajansa, yritykset ja hallinto sekä, mikä tärkeintä, aikanaan rakennusten omistajat ja käyttäjät, hyötyvät. Ehdottomia menestysedellytyksiä ovat: Motivoituneet opiskelijat ja ohjaajat houkutteleeko alan imago? Opiskelijoiden tulee saada pätevät, pitkälle tulevaisuuteen kantavat perusvalmiudet esimerkiksi kotimaan rakentamisesta (vrt. kielitaidon, taloudellisen ajattelun tai kulttuurien oppiminen) Kansainvälisen tason hankkeisiin kotimaassa tutustuttava jo opintojen aikana (vrt. Tapiola Otaniemi; Olkiluoto; Länsi Metro jne.) Opiskelijoiden tulee erikoistua johonkin esimerkki: ihmisten vai asioiden johtaminen? Teknologian vai kulttuurien ymmärtäminen? Jne

11 Osaaminen ratkaisee rakentamisen johtamisen tutkimuksen mahdollisuuksia ja uhkia Rakennusalan johtamistutkimuksen mahdollisuuksia Suomessa on, koska: Lähialueillamme rakennetaan paljon, myös vaativia kohteita Julkisin varoin tehdään perustutkimusta rakentamista sivuavilla aloilla kuten clean tech klusteri, ympäristökysymykset, metropolin suunnittelu jne. Viheliäisten ongelmien ja uusien ratkaisumallien kuvaaminen on tutkimukselle luonteva tehtävä Uusille oivalluksille on poikkeuksellisen suuri tarve johtamisen kehityttävä Yhteydet tutkimukseen muualla maailmassa tulee säilyttää Uhkia tutkimusmenestykselle on myös: Alan parissakymmenessä vuodessa haalistunut imago Suomessa ei houkuttele opiskelijoiden parhaimmistoa? Asenteet ja resurssit palkkaus Huonot tai liian tiiviit yhteydet käytäntöön Huono tutkimuksen johtamisosaaminen tämä tehtävä on erityisen vaativa!

12 Osaaminen ratkaisee rakentamisen johtamisen korkeamman opetuksen mahdollisuuksia ja uhkia? Rakentamisen johtamisen nykyinen taso Suomessa ei riitä alan imago, loppuasiakkaiden kokema tuotteiden laatu sekä suomalaisyritysten kansainvälistymisasteen lasku ovat indikaattoreita Hallintopuitteet ovat olemassa mutta johtamisen korkeamman opetuksen kapasiteettia tulee huomattavasti vahvistaa imagon, laadun ja kansainvälistymisasteen parantamiseksi sekä vientitulojen ansaitsemiseksi Lisäksi: Korkeamman opetuksen välityksellä tutkimuksen tulokset erityisesti uudet oivallukset voidaan siirtää käytäntöön nopeasti Korkeamman opetuksen kautta koulutetaan uudet tutkijat, joiden täytyy hallita myös käytännön perusteet Pahin uhka on saneeraustilanteista tuttu: Lopetetaan sellaiset toiminnot, jotka eivät välittömästi tulosta paranna! Toivottavasti yhteiskuntamme ymmärtää torjua tämän uhan, myös rakentamisen johtamisen korkeamman opetuksen alueella!

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Rehtori Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen yliopisto Avajaispuhe Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuoden avajaisissa perjantaina 5.9.

Rehtori Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen yliopisto Avajaispuhe Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuoden avajaisissa perjantaina 5.9. Rehtori Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen yliopisto Avajaispuhe Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuoden avajaisissa perjantaina 5.9.2014 Suomi on suhdanneluonteisten, elinkeinoelämän ja julkistalouden

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot