TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA TANSKAN AALBORGIIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA TANSKAN AALBORGIIN 6.-9.2.2012"

Transkriptio

1 TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA TANSKAN AALBORGIIN

2 TRIANGLE-HANKKEEN BENCHMARKING-MATKA AALBORGIIN, TANSKAAN Matkan tavoitteet TRIANGLE-hankkeen tavoitteena on löytää kansainvälisen yhteistyön kautta uusia toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ja nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi Oulun seudulla. Hankkeessa toteutetaan kuusi benchmarking-matkaa eurooppalaisiin kohteisiin ja matkojen tavoitteena on tutustua kohdealueiden hyviin käytänteisiin hankkeen aihealueen ympärillä. Matkoilta kerättyjä hyviä käytänteitä käsitellään matkojen jälkeen teemaryhmissä. Teemaryhmät koostuvat Oulun seudulla alle 25-vuotiaiden nuorten kanssa työskentelevien organisaatioiden edustajista. Teemaryhmissä ulkomaanmatkoilta tuotuja hyviä käytänteitä analysoidaan ja pohditaan niiden käyttömahdollisuuksia sekä jatkojalostetaan niitä edelleen, jotta ne soveltuisivat paremmin käyttöönotettaviksi Oulun seudulla. Hankkeen toisen benchmarking-matkan kohteeksi valittiin Tanska, sillä Tanskan ohjausmallit ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta Oulun seudulla. Aalborgin kaupunki valikoitui kohteeksi, koska Aalborgissa sijaitsee Tanskan työministeriön alainen nuorisoyksikkö (National Youth Task Force), jonne TE-toimistosta oli yhteyshenkilö. Nuorisoyksikön yhteyshenkilön avustuksella saatiin järjestettyä vierailukäyntejä Aalborgissa nuorten työllisyys- ja koulutusasioiden parissa työskenteleviin organisaatioihin. Lisäksi TRIANGLE-hankkeessa pyritään etsimään vierailukohteiksi sellaisia alueita, jotka vastaavat kokoluokkansa perusteella Oulun aluetta. Osallistujat OSAO: Saija Niemelä-Pentti, kehittämisjohtaja Hanna Laurila, kuraattori Tuukka Puijola, koulutussuunnittelija TE-toimisto: Camilla Karvinen, työvoimaneuvoja Sari Isojämsä, psykologi (Byströmin nuorten palvelut) OAKK: Tuuli Lähteenmäki, koulutuspäällikkö Oulun kaupunki: Pekka Fredriksson, lukio-opetuksen johtaja, va. opetustoimenjohtaja Kunnan/työpajojen edustaja: Tuula Väisänen, palveluesimies, Kiimingin kunta TRIANGLE: Heli Laitila, projektipäällikkö Virve Kivelä, projektipäällikkö

3 Matkaohjelma Maanantai Kokoonnuimme Oulunsalon lentokentälle maanantaiaamuna klo Oulunsalosta lensimme Helsingin ja Kööpenhaminan kautta Aalborgiin, jossa olimme perillä paikallista aikaa klo National Youth Task Force (Den Nationale Ungeenhed) Nybrogade 16, 2.sal, 9000 Aalborg, yhteyshenkilö Kirsten Sværke Maanantaina vierailimme National Youth Task Forcen toimistolla. Siellä saimme yleisinformaatiota Tanskan työllisyydenhoidosta ja työllisyystilanteesta sekä erityisesti nuoriin kohdistuvista toimenpiteistä. National Youth Task Force on kaksivuotinen projekti, joka kuuluu Tanskan työministeriön alaisuuteen. Projektin päätehtävä on kerätä ja jakaa tietoa nuorisotyöttömyydestä ja fokus on erityisesti koulutuksessa ja työllistymisessä. National Youth Task Forcen tehtävänä on myös järjestää inspiraatiovierailuja ja vierailuja eri kuntien välillä eli edistää hyvien käytänteiden jakamista ja keräämistä. Lisäksi he järjestävät myös erilaisia konferensseja ja workshopeja nuorisotyöttömyyden aiheista. National Youth Task Force myös rahoittaa useita vuotiaiden nuorten asioita käsittelevää projekteja (yhteistyöprojekteja jobcentereiden, oppilaitosten sekä nuorten ohjauskeskusten välillä). Yleisinformaatiota Tanskan työllisyydenhoidosta Tanskassa on neljä työllisyysaluetta (employment regions) ja 91 paikallista Jobcenteriä. Työhallintoa johdetaan neljän periaatteen voimin: - Lainsäädäntö: minimivaatimus aktivointitoimenpiteille - Taloudelliset aloitteet (esim. aktivointi johonkin yritykseen)

4 - Kansalliset IT-työkalut (esim. Jobnet ja Jobindansats) - Dialogiin perustuva johtaminen Työllisyydenhoidossa on asetettu neljä tavoitetta vuodelle 2012: - Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen - Työttömyystuella (tai vast.) elävien määrän vähentäminen - Nuorten työttömyystuella (tai vast.) elävien määrän vähentäminen - Työttömyystuella (tai vast.) elävien maahanmuuttajien määrän vähentäminen Haasteena Tanskassa on huonontunut taloustilanne ja nuorten työnhakijoiden ammatillisen koulutuksen puute. Myös mielenterveysongelmat ovat yhä suurempi syy jäädä eläkkeelle aikaisin. Yleistietoa Tanskan nuorisotyöttömyydestä Tanskan yleinen työttömyysprosentti on 6% ja nuorisotyöttömyysprosentti on 10% ( vuotiaita nuoria). Tanskan hallitus on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2015 mennessä 95% kaikista nuorista on suorittanut jonkin koulutusohjelman. Tämä tavoite on lähtökohtana kaikissa nuoria koskevissa toimenpiteissä ja nuorten työttömien kohdalla päätavoitteena onkin ohjata heidät ensisijaisesti koulutukseen vuotiaat nuoret ovat erityisesti erilaisten toimenpiteiden kohteina; Kunnat tukevat nuoria noudattamaan koulutussuunnitelmaansa ja Jobcenterit aktivoivat niitä nuoria, jotka eivät ole valmiita jatkamaan opintojaan. Jobcenterit tarjoavat nuorille ohjausta sekä tukevat nuoria kehittämään omaa osaamistaan. Jobcentereiden kautta nuoret voivat päästä luki- sekä matematiikan testeihin ja tarvittaessa voivat osallistua näitä taitoja harjaannuttaville kursseille. Jobcenterin kautta nuoret voivat myös hakeutua yrityksiin työharjoitteluun (yli 18-vuotiaille tarjolla palkkatukijärjestelmä). Jobcentereiden kautta nuorille voidaan osoittaa mentori, joka on nuoren tukena koulutukseen ja työhön hakeutumisessa. Mentori voi tulla joko jostakin yrityksestä tai olla ns. sosiaalinen mentori, joka on esimerkiksi nuorten ohjauskeskuksen (UU:t) työntekijä.

5 Tiistai Tiistaina vierailimme kahdessa eri vierailukohteessa Aalborgissa. UU Aalborg (Youth Guidance Center) Ny Kastetvej 1-3, yhteyshenkilö Anne Froberg Tanskan ohjausjärjestelmä on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2004 lähtien: taustalla on Tanskan hallituksen asettama tavoite siitä, että vuoteen 2015 mennessä 95% nuorista olisi suorittanut jonkin koulutuksen. Tanskan opetusministeriö on ollut vahvassa roolissa ohjausjärjestelmän muodostamisessa. Ohjausjärjestelmän tavoitteena on mm. varmistaa, että koulutus- ja uravalinnat tukevat sekä yksilön että yhteiskunnan tavoitteita, ehkäistä koulupudokkuutta ja auttaa erityisesti niitä nuoria, joilla on vaikeuksia löytää omaa tietään. Tanskassa toimii kahdenlaisia ohjauskeskuksia, jotka ovat eri hallinnonaloista riippumattomia. Kunnallisia nuorten ohjauskeskuksia (UU:t) toimii 45 eri kunnissa. UU:t vastaavat nuorten ohjauksesta perusopetuksesta nuorisoasteen opetukseen. UU:n eli nuorten ohjauskeskuksen asiakkaita ovat alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat pudonneet koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle sekä nuoret jotka tarvitsevat ohjausta koulutus- ja uravalinnoissaan. Kunnallisten nuorten ohjauskeskusten lisäksi toimii seitsemän alueellista ohjauskeskusta (Studievalg), jotka vastaavat nuorten ohjauksesta nuorisoasteelta korkea-asteen opetukseen. UU:lla on lakisääteinen velvollisuus luoda kontakti alle 25-vuotiaaseen nuoreen, joka on jäänyt koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ja muodostaa yhdessä nuoren kanssa suunnitelma siitä, miten hän pääsee takaisin koulutukseen tai työelämään. UU:t toimivat tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa, oppilaitoksilla on vuosiluokkien 1-10 osalta päävastuu opiskelijoidensa ohjauksesta, mutta UU:t toimivat ohjauksen koordinaattorina ja kehittäjinä. UU:t myös koordinoivat STU-opetusta (erityisopetus) sekä EGU-koulutusta (työperustainen koulutus).

6 Tanskan koulutusjärjestelmä UU:lla kävimme läpi Tanskan koulutusjärjestelmää, joka koostuu monista eri vaihtoehdoista. Suurin ero suomalaiseen koulutusjärjestelmään vaikuttaisi olevan se, että tarjolla on runsaasti erilaisia valmentavia koulutusvaihtoehtoja, joista saa jo jonkinlaisen pätevyyden toimia alan työtehtävissä yrityksissä. Perusopetus käsittää vuosiluokat 1-9 ja yli puolet tanskalaisista osallistuu myös 10. luokan opetukseen. Toisen asteen koulutus jaetaan yleiseen toisen asteen koulutukseen (general upper secondary education), joka on akateemisiin jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta sekä ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen (vocational education and training) sisällä on useita eri ohjelmia ja koulutuksen kesto vaihtelee 1,5 vuodesta 5,5 vuoteen. Useimmiten ammatillinen koulutus kestää 3,5-4 vuotta. Ammatilliseen koulutukseen sisältyy keskimäärin yksi kolmasosa opiskelua oppilaitoksessa ja 2/3 tutkinnosta suoritetaan käytännön työssä työpaikoilla. Ammatillisen tutkinnon suorittaminen antaa ammatillisen pätevyyden sekä jatko-opintovalmiuden joihinkin korkea-asteen opintoihin. EGU-koulutus UU:t koordinoivat EGU-koulutusta (basic educational and vocational training), joka on on suunnattu niille vuotiaille nuorille, jotka eivät pysty suorittamaan ammatillista koulutusta vocational education and training-puolella tai joilla on haasteita työllistymisessä. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen persoonallisen, sosiaalisen ja ammatillisen taitotason joka mahdollistaa hakeutumisen ammatillisen pätevyyden tuottavaan koulutukseen ja työllistymisen perusteet.

7 EGU-koulutus on noin kaksivuotinen koulutus, joka koostuu pääosin työskentelystä työpaikoilla. Koulutukseen kuuluu viikkoa opiskelua oppilaitoksessa, joka jaotellaan työskentelyn lomaan. Jokaiselle opiskelijalle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma. Koulutukseen sisältyy myös yksilöohjausta koko koulutuksen ajan. Nuorille maksetaan yrityksistä palkkaa heidän työskennellessään yrityksissä (n. 90 /vko) ja taloudellisen tilanteen ollessa myös Tanskassa haasteellinen, se aiheuttaa vaikeuksia työpaikkojen löytämiseen. Koulutuksen oppilaitososuuden kustantaa kunta. Niille nuorille, joilla ei ole valmiuksia osallistua EGU-tasoiseen koulutukseen on tarjolla useita valmentavia koulutuksia. Tuotantokoulut (production schools) ovat alle 25-vuotiaille suunnattua koulutusta, joka vastaa lähinnä suomalaista työpajatoimintaa. Tuotantokouluissa on jatkuva sisäänotto ja opiskelijat viettävät tyypillisesti tuotantokouluissa viisi kuukautta. Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaista kehittymistä, jotta heillä olisi jatkossa paremmat valmiudet osallistua koulutukseen ja työllistyä. Myös tuotantokoulut tarjoavat opiskelijalle päivittäistä tukea ja ohjausta. Tuotantokoulujen lisäksi nuorille on tarjolla erilaisia valmentavia kursseja eri oppilaitoksissa ja mahdollisuus työharjoitteluun yrityksissä. AMU Nordjylland Training center AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Tiistaipäivän toinen vierailukohteemme oli AMU Nordjylland, joka on vuonna 1960 perustettu ammatillinen oppilaitos. AMU Nordjylland tarjoaa ammatillista koulutusta heikossa työmarkkinaasemassa oleville; EGU-koulutusta, erityisopetusta (STU) ja työttömien tarpeisiin räätälöityjä kursseja. Lisäksi AMU tarjoaa yrityksille tarpeisiin räätälöityjä kursseja ja henkilöstön kehittämisprojekteja sekä aikuiskoulutusta. AMU:ssa opiskelee vuosittain n opiskelijaa (keskimäärin 1,2 viikon mittaisia kursseja).

8 AMU:ssa pääasiallinen tutustumiskohteemme oli AMU:n koordinoima ESR-rahoitteinen Klarparat-start- (Ready2Go)hanke. Hankkeen tavoitteena on motivoida ja valmentaa nuoria aloittamaan tutkintotavoitteinen koulutus ja sen kohderyhmä on vuotiaat sosiaalietuuksilla elävät nuoret. Projektissa toimivat yhteistyössä Aalborgin kunnan nuorten ohjauskeskus (UU), ammatilliset oppilaitokset, aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitokset, AOF (nonformaali koulutus) sekä muut nuorten kanssa toimivat tahot Aalborgin kunnassa. Projekti työllistää 3 työntekijää. Projekti rahoittaa 50% hankkeessa tarjottavasta koulutuksesta, loput maksaa kunta. Projektiin osallistuvat nuoret suorittavat max. 24 viikon mittaisen ohjelman. Ohjelma on ryhmämuotoista toimintaa ja ryhmiin otetaan 30 opiskelijaa kerrallaan. Ohjelma alkaa 10 päivän aloitusjaksosta, jonka aikana luodaan turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö nuorille ja käsitellään terveyteen, ravintoon, oppimistyylien tunnistamiseen liittyviä asioita, laaditaan oma kompetenssiprofiili, tutustutaan työelämän vaatimuksiin ja erilaisiin ammattialoihin sekä kehitetään nuorten sosiaalisia taitoja. Aloitusjaksoa seuraa 3-20 viikkoa kestävä jakso, jonka aikana nuoret käyvät tutustumassa eri ammattialoihin, harjoittelevat yrityksissä, suorittavat kursseja AMU:lla ja osallistuvat valmentavaan aikuisopiskeluun. Jokainen nuori suorittaa jakson yksilöllisen suunnitelmansa mukaisesti. Tänä aikana nuoret ovat 3 pv viikossa AMU:lla ja 2 pv tutustumiskäynneillä. Ohjelman loputtua jokaiselle nuorelle on tehty suunnitelma joko koulutukseen tai työelämään siirtymisestä. Suurena erona suomalaiseen järjestelmään oli se, että projektiin voi osallistua päihdeongelmasta huolimatta. Päihdeongelmaisille ensimmäinen toimenpide on tietysti hoitoonohjaus. Päihdeongelmaisten ottamista mukaan projektiin perusteltiin sillä, että he haluavat tarjota päihdeongelmaisille nuorille vaihtoehdon päihteiden käytölle.

9 Tiistai-iltana kävimme nauttimassa illallisen Hos Boldt-ravintolassa ja keskustelimme päivän vierailukohteiden annista.

10 Keskiviikko Tech College Aalborg Øster Uttrup Vej 1, Aalborg yhteyshenkilö Carsten Wowk Jepsen Keskiviikon vierailukohteena oli yksi Tanskan suurimmista ammatillisista oppilaitoksista, Tech College Aalborg. Siellä opiskelee n opiskelijaa vuosittain, joka vastaa n kokopäiväistä opiskelijaa. Opetusta tarjotaan yhdeksässä yksikössä ja henkilökuntaa on reilu 600. Tech College tarjoaa ammatillista koulutusta (vocational education and training) usealla eri alalla. Esimerkkinä tutkinnoista käytettiin kokin koulutusta, joka kestää 3 v ja 9kk. Tutkintoihin sisältyy kuuden kuukauden mittainen peruskurssi oppilaitoksessa ja 3 v ja 5 kuukautta kestävä jakso, joka on suurimmaksi osaksi opiskelua yrityksessä (company based training) mutta sisältää myös lyhyitä jaksoja oppilaitoksessa. Työharjoittelu voidaan suorittaa joko yhdessä yrityksessä tai tarpeen mukaan yritystä voi myös vaihtaa välillä. Yrityksessä ollessaan opiskelijat ovat yrityksen palkkalistoilla, eivät oppilaitoksen kirjoilla. Myös koulujaksojen aikana opiskelijat saavat yrityksestä palkkaa, mutta yritykset saavat rahan takaisin rahastosta. Vierailun aikana keskusteltiin Tech Collegen pedagogista haasteista, jotka vaikuttivat hyvin samankaltaisilta suomalaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin verrattuna. Tech Collegessa opiskelee hyvin eri-ikäisiä opiskelijoita, ikähaarukka vaihtelee vuoteen. Opiskelijat voivat tulla joko suoraan perusopetuksesta tai heillä voi olla takana useita vuosia työkokemusta. Opiskelijat voivat olla epävarmoja alavalinnastaan ja opiskelija on saattanut keskeyttää aikaisemman koulutuksensa. Maahanmuuttajatausta voi aiheuttaa osalle opiskelijoista kieliongelmia. Näihin pedagogisiin haasteisiin vastataan mm. käytännöllisellä ja työperusteisella opiskelulla, projektimuotoisella opiskelulla, tiiviillä työelämäyhteistyöllä ja ohjauksella. Ohjauksessa käytettäviä menetelmiä ja työvälineitä ovat mm. henkilökohtainen opintosuunnitelma, nettipohjainen Student Plan, jota pääsee opiskelijan lisäksi katsomaan myös oppilaitos sekä työnantajat. Opiskelijoilla on nimetty omaopettaja / mentori, lisäksi ohjausta antavat student coachit (lähinnä kuraattoria vastaava

11 työnkuva, työnantaja kunta), work placement councellorit, psykologit, nuoriso-ohjaajat (UU:n kautta), student councellorit ja erilaiset koulunkäyntiavustajat. Ohjausta on saatavilla sekä yksilöllisesti että ryhmäohjauksena. Tech Collegen esittelyn lisäksi pääsimme tutustumiskierrokselle Tech Collegen tiloihin, joissa opiskelee mm. muurareita ja maalareita.

12 Matkan arviointia ja hyödynnettäviä käytänteitä Keskiviikkona iltapäivällä kokoonnuimme matkan yhteenvetopalaveriin, jossa arvioimme matkan antia ja minkälaisia hyödynnettäviä käytänteitä saimme matkalta mukaamme. Matkaseurue koki matkan onnistuneena ja vierailukohteet olivat mielenkiintoisia. Työssäoppimisen ja työharjoittelun painottuminen korostui jokaisessa vierailukohteessa. Matkalla olijat kertoivat omassa työssään huomanneen, että oppisopimusperustainen sekä työpainotteinen opiskelu kiinnostaa nuoria. Työperustainen opiskelu valmentaa nuoria ottamaan vastuuta ja opettaa nuorille työelämän pelisääntöjä, täsmällisyyttä ja elämänhallintataitoja. EGU-koulutusmallissa voisi olla hyödynnettävää Oulun seudulla. Pohditaan voitaisiinko sellaista koulutusmallia kehittää esimerkiksi hankerahoituksella tai kokeilurahalla. Tanskassa koulupudokkaille on tarjolla valtavasti vaihtoehtoja, joista valita. On runsaasti erilaisia valmentavia ohjelmia ja kursseja. Ohjausjärjestelmän avulla nuoresta otetaan koppi Suomea tehokkaammin ja nuorta varten on enemmän aikaa. Monessa asiassa korostui myös se, että nuorella on tukenaan pysyvä ihminen, mentori tai ohjaaja joka auttaa nuorta oman polun löytämisessä. Ohjaus on Tanskassa myös hyvin suunnitelmallista ja joustavaa ja nuorelle tehdään henkilökohtainen suunnitelma jo peruskoulusta lähtien. Myös moniammatillinen yhteistyö korostui sekä yhteistyö eri hallinnonalojen välillä. Suomessa ja Oulun seudulla tarvittaisiin koordinoidumpaa ja tehokkaampaa yhteistyötä esimerkiksi kymppiluokkien, työpajojen ja ammattistarttien välillä.

13 Oulun seudulla on paljon palveluita ja mahdollisuuksia tarjolla nuorille, mutta niistä ei tiedetä. Olisikin tarvetta palveluohjaajille tai muille ohjaaville henkilöille, joilla olisi laaja näkemys eri mahdollisuuksista ja osaisi ohjeistaa ainakin sen, keneen ottaa yhteyttä. Tanskassa UU:t toimivat tällaisella yhden luukun periaatteella ja ovat koordinointivastuussa ohjauksesta. Tanskassa korostui myös positiivinen psykologia ja jokaisessa nuoressa katsottiin olevan jotakin, mistä lähteä liikkeelle. Alan vaihtaminen ja opintojen keskeytyminen ei ollut tanskalaisesta näkökulmasta pelkästään negatiivista vaan sen katsotaan myös olevan osa nuoren normaalia kasvua ja kehitystä. Nuorten ymmärtäminen korostui. Tanskassa tavoitteet on asetettu korkealle (esim. tavoite 95% nuorista suorittaa jonkin koulutuksen). Voisimmeko Oulussakin asettaa tällaisia tavoitteita yhteistyössä eri toimijoiden kesken? Tavoitteen toteutumista voitaisiin mitata eri keinoin ja sovitaan toimintatavat yhdessä. Tanskan koulutusjärjestelmä koettiin myös melko sekavaksi monien eri vaihtoehtojen seurauksena. Ammattiliitot ja kunta ovat voimakkaasti mukana koulutuksen toteuttamisessa ja suunnittelussa.

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

TRIANGLE-HANKKEEN OPINTO- JA VERKOSTOITUMISMATKA LUULAJAAN 12.-13.6.2013

TRIANGLE-HANKKEEN OPINTO- JA VERKOSTOITUMISMATKA LUULAJAAN 12.-13.6.2013 TRIANGLE-HANKKEEN OPINTO- JA VERKOSTOITUMISMATKA LUULAJAAN 12.-13.6.2013 Matkaseurue OSAO Saija Niemelä-Pentti, Rehtori Marja Rantala, Koulutusjohtaja Seija Lehto, vs. Yksikönjohtaja Sanna Ulén, Yksikönjohtaja

Lisätiedot

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA P.Pyy OPISKELIJOIDEN ERILAISET TARPEET ovat tuoneet ammatilliselle koulutukselle haasteita: Kuinka tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tukea heidän oppimistaan

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 Marko Paju Kuntaliiton Lukioforum 19.6.2013 Marko Paju OPH:n luvaperusteiden toimeenpanokoulutus 4.3.2014 Helsingin

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA Suunnittelijat Heli Kamppari ja Anni Itähaarla Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kotofoorumi 18.4.2013 2 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUSTA BRAHEASSA 22 VUOTTA Asioimistulkkikoulutus

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Helsinki 11.12.2017 Työhönvalmennuspäivät VATES pauliina.lampinen@vamlas.fi Lyhyesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset piirteet OPS-infot 23.11.2009 2009 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammattikoulutuksen kehittäminen L 630/98 3 Vammaisille ill opiskelijoille

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Yleistä avoin kaikille joustava, kokonaisvaltainen ja kokopäiväopiskelu yhteisöllisyys sosiaalisuus läheinen kansainvälinen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Yhteistyön välineistö ja toimintaympäristö

Yhteistyön välineistö ja toimintaympäristö Peruskoulu Yhteistyön välineistö ja toimintaympäristö Koulutustakuu 10-luokka Työpajojen ja oppilaitosten yhteistyö Lukio Nuorisotakuu Mitä seuraavaksi? Ammattioppilaitos Ammattistartti Monialainen yhteistyö,

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 19.9.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 19.9.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 19.9.2013 Pirjo Nevalainen Mitä Oulu Virta-hankkeessa tehtiin Hankkeen aikana kehitettiin moniportainen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa Ohjaamopäivä 15.9.2016 Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Kontiolahden koulu

Kontiolahden koulu Kontiolahden koulu 18.3.2017 MIKÄ ON JOPO-LUOKKA? Opetus joustaa ei oppilas JOPO (joustava perusopetus) on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun yhdeksäs vuosiluokka. Tavoitteena

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

VALMA ja TELMA seminaari

VALMA ja TELMA seminaari Syksy 2014 VALMA ja TELMA seminaari 22.9.2015 4/5/13 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämisen

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Nitoja-toimintamalli nitoo opiskelijat amikseen, opet ohjaukselliseen työotteeseen ja niittaa kaikki duuniin

Nitoja-toimintamalli nitoo opiskelijat amikseen, opet ohjaukselliseen työotteeseen ja niittaa kaikki duuniin Nitoja-toimintamalli nitoo opiskelijat amikseen, opet ohjaukselliseen työotteeseen ja niittaa kaikki duuniin Marja Riitta Lygdman, Päivi Saari Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Sisällys 1. Hyvän ohjauksen kriteerien tehtävä... 3 2. Hyvän ohjauksen kriteerien käyttö

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 26.1.2018 Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto 26.1.2018 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari Helsinki 27.5.2009 CP-vammaisten nuorten ammatillisten suunnitelmien haasteet ja mahdollisuudet projektityöntekijä, psykologi Aino Ahonen Invalidiliiton Jyväskylän

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö 1 Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi tarjoaa ammatillista erityisopetusta ja ammatillista aikuiskoulutusta yhteensä 23 paikkakunnalla kautta

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot