vs. talouspäällikkö, sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vs. talouspäällikkö, sihteeri"

Transkriptio

1 44 KOKOUSAIKA: Keskiviikko kello KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvila Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Sippola Sirpa jäsen Vilppo Terttu jäsen Kulmala Minna vs. talouspäällikkö, sihteeri Kutsuttuina asiantuntijoina Sami Haveri, lähetyssihteeri, avustava nuorisotyöntekijä Hanna Sippola, nuorityönohjaaja Poissa: Mäkelä Leena kirkkovaltuuston pj. ALLEKIRJOITUKSET: Esko Mattila puheenjohtaja Minna Kulmala sihteeri N TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu, Ikaalisissa / 2009 Terttu Vilppo / 2009 Juha Mansoniemi N NÄHTÄVILLÄOLO: Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä välisen ajan. Todistaa: Minna Kulmala, vs. talouspäällikkö

2 45 Kn 52 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KL 7:4 : Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:1 : Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kn os 5 :Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukainen. Virsi 197. Kn 53 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kn os 9 : Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Terttu Vilppo ja Juha Mansoniemi. Kn 54 N NÄHTÄVILLÄOLO KL 25:3 :Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Päätösesitys: Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa välisen ajan. Ilmoitus nähtävilläolosta on seurakunnan ilmoitustaululla. Päätös: Esityksen mukainen

3 46 Kn 55 TEVANIEMEN TOIMINTAKESKUKSEN TERASSIHANKE Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessa 5/2009: 49.1 Tevaniemen toimintakeskuksen asiakkaiden ja henkilökunnan puolesta ovat Liisa Haapamäki ja Marja-Liisa Kuusela tehneet Ikaalisten seurakunnan diakoniatyölle rahaavustushakemuksen 700, jonka avulla rakennettaisiin päiväkahviterassi. Liite 1. Tevaniemen toimintakeskus sijaitsee Ikaalisten kaupungin ylläpitämässä kiinteistössä ja toiminta on osa Ikaalisten kaupungin vanhus- ja kotihoitopalveluilta. Päätös: Asia palautetaan talouspäällikön valmisteltavaksi. Puh. Liisa Haapamäki/Tevaniemen toimintakeskuksen virkistysrahasto: Terassi on valmis. Terassin rakensivat ammattilaiset ja kustannus kaikkineen on 5000 euroa. Terassille on lahjoituksena saatu mm. grilli ja kalusteet. Raha-avustuksen 750 euroa on myöntänyt Tevaniemen kyläseura. Muilta osin rakentamiskustannus aiotaan kattaa avustuksilla ja pienimuotoisella myyjäistoiminnalla. Lahjoitusten tekijät huomioidaan tiedotuksessa. Puh. isännöitsijä Holmala/Ikaalisten kiinteistökonsultit Oy: Terassin rakentamiselle on annettu lupa. Isännöitsijä on todennut terassin rakenteet vankoiksi. Piirustuksia ei ole. Terassi on kiinteistöön kuuluva rakenne. Puh. Ikaalisten kaupungin vanhustyön päällikkö Marianne Viitasalo-Männistö: Terassin rakentaminen on itsessään hieno asia. Rakentaminen ei ole ollut talousarviossa, sillä asia nousi esiin kesken talousarviokauden keväällä Diakonissa Päivi-Riitta Koivisto: Periaate on ollut, että diakoniatyön avustukset on tarkoitettu toimintaan eikä rakentamiseen. Mm. Toivolansaaren vanhainkodin virkistysrahastolle myönnetään avustus vanhusten virkistyspäivistä aiheutuviin kuljetuskustannuksiin. Päätösesitys: Tevaniemen toimintakeskuksen virkistysrahastolle myönnetään 100,00 euroa vanhusten päivätoimintaan. Päätös: Kirkkoneuvoston jäsen Auli Majalahti esitti kokouksessa avustussumman korotusta. Juha Mansoniemi ja Terttu Vilppo kannattivat. Tevaniemen toimintakeskuksen virkistysrahastolle myönnetään 250,00 euroa vanhusten päivätoimintaa.

4 47 Kn 56 KIRKKOHERRAN MATKA TANSANIAAN Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 5/2009: 49.2 : Kirkkoherra kertoi PSA:n Tansanian projektista. Lokakuun lopussa kirkkoherra kertoi lähtevänsä Tansaniaan yhdistyksen puheenjohtajana. Kirkkoherra esittää palkallista virkavapaata 8 päivää lokakuussa. Päätös: Pykälän ajan puheenjohtajana toimi neuvoston vanhin Terttu Vilppo. Myönteinen päätös esitetyn mukaisesti. Pyydetään etukäteisselvitystä siitä, miten matka liittyy kirkkoherran viran hoitoon. Edellytetään matkaraportin laatimista joulukuun puoliväliin mennessä. Kirkkoherran selvitys matkasta liite 2. Koska kyseessä on seurakunnnan ja PSA:n yhteistyö, kirkkoherra on jäävi asiassa. Talouspäällikkö kysyi asiaa varmuuden vuoksi lääninrovasti Risto Takkiselta. Lääninrovasti Risto Takkinen katsoo, että tämäntyyppisten matkojen järjestämiseksi on kaksi tietä. Joko kirkkoneuvosto anoo tuomiokapitulilta kirkkoherralle virkavapautta sekä sijaista. Tai mikäli matka on toimintasuunnitelmassa määriteltyä seurakunnan omaa työtä, neuvosto määrää kirkkoherran virkamatkalle, jolloin päätöksen alistaminen tuomiokapitulille ei ole välttämätöntä eikä tällöin myöskään määrätä sijaista. Päätösesitys: Aiemmin kirkkoneuvosto on katsonut, että Pirkanmaan Suora Apu ry:n työ on osa seurakunnan omaa lähetys- ja miestyöyhteistyötä. Kirkkoneuvosto määrää kirkkoherran virkamatkalle Tansaniaan siten, että Pirkanmaan Suora Apu ry vastaa kaikista matkustuskustannuksista mm. matkavakuutuksesta. Kirkkoherra on matkalla työaikana 8 päivää ja omalla vuosiloma-ajallaan muun ajan. Seurakunta vastaa palkkakustannuksista, mutta päivärahoja ei makseta. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Esko Mattila ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, jotka ovat PSA ry:n hallituksen jäseniä, eivät osallistuneet pykälän 56 käsittelyyn. Pykälän 56 aikana puheenjohtajana toimi Terttu Vilppo. Päätös: Kirkkoherra on matkalla työaikana 6 päivää ja omalla vuosiloma-ajallaan muun ajan. Muilta osin esityksen mukainen.

5 48 Kn 57 AIKUISTYÖN JA JUMALANPALVELUKSEN KEHITTÄMINEN IKAALISTEN SEURAKUNNAS- SA JA SIIHEN LIITTYVÄ TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUSMATKA LONTOOSEEN JA NEW YORKIIN Aikuistyön tiimi päätti kokouksessaan lähteä kehittämään ns. vapaamuotoista jumalanpalvelusta. Yhtenä mallina oli ns. majataloillat, joita on jo vuosia pidetty Kangasalla Pekka Simojoen toimesta. Tiimi valtuutti kirkkoherran ottamaan yhteyttä Pekka Simojokeen ja selvittämään onko mahdollista saada hänet Ikaalisiin kertomaan, kouluttamaan ja myös toteuttamaan majataloiltoja yhdessä halukkaiden työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Simojoki lupautui tehtävään ja kutsui samalla kirkkoherraa osallistumaan koulutusmatkaan, joka suuntautuu Lontooseen ja New Yorkiin (ks. liite 3). Simojoen mukaan suunnitteilla on ns. pilottihanke koulutusmatkalla osallistuneille seurakunnille ja että Ikaalinen voi olla yksi seurakunnista. Koulutus olisi näin osa pidempää prosessia, jossa kehitettäisiin uuden tyyppistä jumalanpalvelusta ja joka voitaisiin ottaa huomioon seurakunnan pitkäntähtäimen strategiassa. Liite 4. Matka sijoittuisi seurakuntatyön kannalta hiljaiseen jaksoon, Matkan hinta on 1395 euroa ja sen kustannukset tulevat osaksi seurakunnan koulutussuunnitelmaa vuosille Tämän lisäksi matka sisältää matkan esitteen mukaan muita kustannuksia, jotka kirkkoherra maksaa itse. Päätösesitys: Kirkkoherra määrätään virkamatkalle Matka tulee osaksi seurakunnan koulutussuunnitelmaa vuosille Päätös: Esityksen mukainen. Kn 58 FLYYGELIN HANKINTA Seurakuntakeskuksen Kirkkosalin piano ei ole tarkoitukseensa sopiva. Konserttitilanteissa tilalle tulee vaihtaa seurakuntasalin soitin, joka kärsii siirtelystä. Seurakunnalle on tarjottu ostettavaksi flyygeli 4.000,00 euron hintaan. Päätösesitys: Tälle vuodelle on varattu käytettäväksi ,00 euroa urkujen korjaukseen. Urkuremontti on nyt saatu päätökseen ja kustannuseräksi on muodostunut ,00 euroa. Esitetään, että loppu määräraha 2.690,00 siirretään käytettäväksi flyygelin hankintaan. Loppuosa flyygelin hankintahinnasta katetaan nykyisen kirkkosalin pianon myynnistä saatavalla tulolla sekä seurakuntakeskuksen nuottikaapin hankintaan varatulla kalustomäärärahalla. Päätös: Päätösesityksen jälkeen on kanttori Anna-Mari Yrjänä esittänyt, että vanhaa Kirkkosalin pianoa ei myytäisi (Liite 8). Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkosalin piano siirretään päiväkerhon tiloihin. Päiväkerhon piano siirretään Olokoloon ja sähköpiano pysyvästi Koivikkoon. Kirkkoneuvosto päättää hankkia käytetyn Sojan -flyygelin 4000,00 euron hintaan ja sijoittaa sen Kirkkosaliin. Flyygeli lisätään vuoden 2009 investointisuunnitelmaan.

6 49 Kn 59 SEURAKUNNAN LEIKKIPUISTON KÄYTTÖ YKSITYISEN PÄIVÄKODIN TOIMINTAAN Anne Auramo perusteilla olevasta Päiväkoti TuohiKontista esittää, että päiväkoti voisi käyttää seurakunnan leikkipuistoa toimintaansa kolmena päivänä viikossa kaksi tuntia sekä aamupäivisin että iltapäivisin. Lastenohjaajat ja talouspäällikkö keskustelevat asiasta Anne Auramon kanssa Liite 5. Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto on saanut tiedoksi Anne Auramon tiedustelun. Päätös: Esityksen mukainen. Kn 60 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2010 Ikaalisten seurakunnan tuloveroprosentti on kuluvana vuonna 1,70 %. Verotuloja on kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kertynyt alle prosentin verran vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolle viime vuonna. Kertynyt verotulo on talousarviossa ennakoidun mukainen. Menot ovat olleet pääosin budjetoitujen mukaisia. KirVesTes-kausi päättyy Uuteen sopimukseen odotetaan uudenlaisia kannuste-eriä, mutta mahdollisten korotusten määrästä ei toistaiseksi ole tietoa. Kevätkaudella papinvirkojen järjestelyjen seurauksena syntyy sijaistarpeita, joiden kustannukset on syytä huomioida talousarviossa. Kiinteistökustannusten voidaan olettaa kasvavan rakennuskannan ilmeisestä peruskorjaustarpeesta johtuen. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 33/2009 arvioidaan, että kirkollisverotilitykset kaikissa seurakunnissa yhteensä vuonna 2010 pienentyvät 3 4 % vuoteen 2009 verrattuna ja kasvavat noin 2 % vuonna Yhteisöverotulojen ennustetaan kasvavan tämänvuotisesta 2 3 % ja vuonna 2011 niiden odotetaan kasvavan runsaasti. Edellä luetellun perusteella arvioni on, että nykyinen tuloveroprosentti 1,70 tulee pitää ennallaan vuonna Seurakunnan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista. Seurakunnan on ilmoitettava verohallitukselle tulevan vuoden tuloveroprosentti marraskuun 17. päivään mennessä. Seurakunnan veroprosentin määrääminen ei ole matemaattinen laskutoimitus vaan seurakuntaa ja sen jäseniä koskeva talouspoliittinen ratkaisu, jota tehdessä vaaditaan sekä varovaisuutta että taitoa ennakoida tulvaa kehitystä. (KL 15:2/sel. 3) Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,70 % vuodelle Päätös: Esityksen mukainen.

7 50 Kn 61 MONITOIMITRAKTORIN HANKINTA Traktori kilpailutettiin Ikaalisten seurakunnan hankintaohjeen ja Hankintalain 2007 mukaisesti. Hankintailmoitus julkaistiin ilmoitusjärjestelmä HILMA:ssa sekä Ikaalisten seurakunnan internetsivuilla. Tarjouspyyntö on liitteenä 6. Määräaikaan mennessä tuli kaksi tarjousta, joista erittely näkyy tarjoustenavauspöytäkirjassa (Liite 7.) Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt tekniset vaatimukset. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu hankintasopimuksen tekemisen perusteeksi kokonaistaloudellinen edullisuus ja ilmoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti arvioidaan hyväksyttyjä traktoreita seuraavasti: Hinta 50 % Vertailuhinnaltaan halvin on Artve Oy:n tarjoama Venieri 1.33 B ,00, joten sen hintapisteet ovat 50. Toinen on Wihuri Oy:n tarjoama Wille 455 B ,00 hankintapisteet 23. Käyttösopivuus 40 % Hallintalaitteet, ulkomitat, koeajo- ja käyttökokemukset, tekniset ansiot, soveltuvuus olemassaolevaan kalustoon, lisävarusteet ja työsuojelunäkökulmat. Venierin etuja ovat pienemmästä koosta ja kääntösäteestä johtuen paremmat käyttökokemukset hautausmaalla ja kokonaisedullisemmat erilliset työlaitteet. 39 pistettä. Willen etuja ovat korkea kotimaisuusaste, tilavampi ohjaamohytti, suurempi moottori. 39 pistettä. Kummassakaan koneessa ei voida käyttää olemassa olevia koneita ja laitteita. Työsuojelullisesti koneet ovat yhteismitalliset. Huollettavuus, huoltopalveluiden saatavuus ja takuu 10 % Ei oleellisia eroja, joten pisteet molemmille 10 Lopulliset arviointipisteet: Venieri 1.33 B 99 Wille 455 B 72

8 51 Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimpana Artve Oy:n tarjouksen Venieri 1.33 B traktorista. Kirkkoneuvosto päättää hankkia Venieri 1.33 B- traktorin hankintahintaan ,00 euroa sis. alv. 22 %. Kirkkoneuvosto päättää hankkia tarjotuista lisälaitteista takakallistuslaitteen, lumikauhan, nivelauran, hydraulisen takahiekoitinlaitteen, maantiivistäjän ja kivennostimen. Näiden hinta on yhteensä ,00 euroa sis. alv. 22 %. Kirkkoneuvosto toteaa, ettei sopimus synny tällä päätöksellä vaan valtuuttaa talouspäällikön tekemään sopimuksen, joka voidaan tehdä aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua siitä, kun asianomaiset ovat saaneet päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeet tiedoksi. Päätös: Esityksen mukainen. Kn 62 KOIVIKON LEIRIKESKUS Kirkkovaltuuston asettama työryhmä on selvittänyt Koivikon leirikeskuksen tulevaisuutta. Työryhmä on tutkinut sekä leirikeskuksen kehittämistä rakentamalla uusia majoitustiloja ja peruskorjaamalla päärakennusta että leiritoiminnan siirtämistä Koivikon ulkopuolelle. Kirkkoneuvoston ja Koivikko-työryhmän yhteiskokouksessa Jalmari Jyllin Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juhani Hakala ja toiminnanjohtaja Heikki Lehtonen esittelivät Koivikkoa koskevia yhteistyömahdollisuuksia. Keskustelun pohjalta Jalmari Jyllin Säätiön edustajat ovat pyytäneet aiesopimuksen laatimista Koivikkoa koskevasta yhteistyöstä. Osa Koivikon naapurissa kiinteistöjä omistavista loma-asukkaista on esittänyt ostotarjouksen lisämaasta. Vs. talouspäällikkö on keskustellut Koivikkoa koskevasta rakennusoikeudesta kaupungin kiinteistöinsinööri Jarmo Mattilan kanssa. Keskustelun tuloksena todettiin, että mikäli Koivikkoon tulee yli 500 m2 lisärakennusneliötä, tulee alueelle laatia ranta- tai asemakaava. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että Ikaalisten kaupunki käynnistää Ikaalisten kaupungin Kartun kylän Koivikossa (Rn:o 7:87) ranta- tai asemakaavaprosessin valmistelutyön. Kaava tulisi laatia eri intressitahojen kanssa yhteistyössä. Kaavoituskustannuksista ja muista Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista korvauksista sovitaan kaavoitussopimuksella. Päätös: Esityksen mukainen kuitenkin niin, että ensin pyydetään kaupungilta alueen rakennusoikeuden tarkkaa määrittämistä ilman kaavoitusvaadetta.

9 52 Kn 63 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 1. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt eron seurakuntapastori Marketta Hannukselle lukien (Liite 9.) Päätös: Kirkkoneuvosto on saanut asian tiedoksi. 2. Nuorisotyönohjaaja Hanna Sippola ja nuorisotyöntekijä/lähetyssihteeri Sami Haveri kertoivat taustaa Kesänuoria Palamuseen suunnitelmasta (Liite 10.) Päätös: Kirkkoneuvosto on saanut asian tiedoksi. 3. Päätös: Mikäli Sami Haverille on mahdollista osallistua pykälän 57 mukaiselle matkalle, kirkkoneuvosto päättää, että koulutusmäärärahoihin vuodelle 2010 myönnetään 2000 euron koulutusmääräraha. Kn 64 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Päätösesitys: Puheenjohtaja toteaa muutoksenhakukiellot ja oikaisuvaatimusohjeet. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Päätös: Esityksen mukainen. Seuraava kokous pidetään Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.

10 53 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kokouspäivämäärä: Pykälä: 64 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallinto- käyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 52 54, 59, 60, 62, 63, 64 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät : 55, 56, 57, 58 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan Pykälä 61 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Ikaalisten seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Vanha Tampereentie 6 Postiosoite: PL 53, IKAALINEN Puhelinvaihde: (03) Telekopio: (03) Sähköposti: Pykälät: 55 58, 62 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisu- vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

11 54 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa ja valitusaika nut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelinvaihde: Telekopio: Asiakaspalvelu: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus/ alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät 30 päivää Valitusaika Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, TAMPERE Puhelinvaihde: Telekopio Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitus asiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

12 55 H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1515/1991) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemus- osoitus.) Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Hankinta-asian saattaminen markkina- oikeuden käsiteltäväksi Oikeudenkäyntimaksu Työtuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

aikuistyön sihteeri, 4 ajan

aikuistyön sihteeri, 4 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 8.2.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Haavisto Mirjami varajäsen (Mansoniemi Juha) Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

kirkkovaltuuston vpj., 15-18 ajan nuorisotyön tiimivastaava, 15-18 ajan

kirkkovaltuuston vpj., 15-18 ajan nuorisotyön tiimivastaava, 15-18 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 KOKOUSAIKA: Maanantai 14.3.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Olokolo Läsnä: Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 2/2014 KOKOUSAIKA Torstai 30.1.2014 klo 17:30, kahvi klo 18 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 21 22 23 24 25 26 27 28 Vammalan seurakuntatalo Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 3.2.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 3.2.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Aika 3.2.2010 klo 15:00 16:35 Paikka Seurakuntien talo, 9. krs Kiinteistötoimi Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto Witans,

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18. LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.00) Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Mika Arola Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / PÖYTÄKIRJA 1 2010 Aika: KE 20.1.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sjölund Henrik kirkkovaltuuston puheenjohtaja Almark Åke Eklund Jenny Helske Marjut Heinonen Rita Kauppinen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Aika 26.10.2010 klo 15:00 17:15 Paikka Seurakuntien talo 4. krs, Diakonian kokoushuone Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Aika 9.3.2010 klo 17:00 17.45 9.3.2010 klo 18.00 21.00 Strategian suunnitteluseminaari kasvatustyön johtavien ja vastaavien kanssa Paikka Kyttälänkatu

Lisätiedot

HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 6.10.2010. Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45

HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 6.10.2010. Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45 1 KIRKKOVALTUUSTO Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45 Paikka Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 Puheenjohtaja Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kytö Ahti Aakala Seija Alestalo Aimo Hyytiäinen Sari Hämäläinen

Lisätiedot