Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello (HUOM! AIKA) seurakuntayhtymän. kerros.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.12.2010 alkaen kello 16.30 (HUOM! AIKA) seurakuntayhtymän. kerros."

Transkriptio

1 A S I A T Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello (HUOM! AIKA) seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. ESTEESTÄ KOKOUKSEEN PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN HILKKA TOMMILALLE, PUH TAI SÄHKÖPOSTI: 241 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 242 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 243 Pöytäkirjan tarkastaminen 244 Sijoitustuottoraportti Seurakuntayhtymän perimien maksujen vahvistaminen vuodelle Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Noormarkun ja Lassilan hautausmailla voimassa olevien 1 10 vuoden hoitosopimusten hoitotason määrittäminen 248 Tilinpäätöksen 2010 aikataulu 249 Rahastoista lainatuille varoille maksettava korko 250 Porin Poikakuoron avustusanomus 251 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 252 Äänikerran lahjoitus Keski-Porin kirkon urkuihin 253 Jäsenen ja varajäsenen valitseminen IT-yhteistyöalueen johtokuntaan vuosiksi Selvitys Porin Lähetysjuhlien valmistelusta 255 Porin Lähetysjuhlien sielunhoitotoimikunnan puheenjohtajan vaihtuminen 256 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 257 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 258 Vastaus Seppo Harisen kyselyyn 259 Vastaus Maj-Britt ja Antti Penttilän kirjeeseen

2 2 260 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 261 Arto Michelssonin ja Pekka Liusvaaran virkapaikkamuutokset 262 Nina-Mari Salosen virkavapaus 263 EI JULKISUUTEEN! ASIA 264 Lupa Keski-Porin seurakunnan kanttorin viransijaisen palkkaamiseen 265 Ilmoitusasiat 266 Harjavallan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 267 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 268 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 12/2010 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Santala Osmo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen poistui klo asian 258 käsittelyn aikana Höglund Marlene jäsen Korpela Kyllikki jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 245 käsittelyn aikana Nordström Armi jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen poistui klo asian 263 käsittelyn aikana Soukki Raimo jäsen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Ahtikoski Seppo KV:n puheenjohtaja Lammi Altti KV:n varapuheenjohtaja poistui klo asian 259 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Koivisto Veli-Pekka talouspäällikkö poistui klo asian 268 käsittelyn aikana Savioja Anita hallintopäällikkö Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Alkuhartaus ja kokouksen avaus Ennen kokousta juotiin seurakuntaneuvos Seppo Ahtikosken tarjoamat juhlakahvit. Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen kello Aluksi veisattiin virsi 50, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Luukkaan 1. luvusta jakeista ja luki rukouksen.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisälistalla esitetty asia 266 päätettiin ottaa käsiteltäväksi asian 265 käsittelyn jälkeen Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marlene Höglund ja Armi Nordström. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 244 Sijoitustuottoraportti Esittelijä: talouspäällikkö 244 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /148 ja varainhoidon ohjeistuksen tarkistamisesta /92. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi eri sijoitusvaihtoehtojen prosentuaaliset vaihteluvälit. Vuoden 2010 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa ja euroa ( euroa vuonna 2009 vastaavana aikana) hautainhoitorahaston osalta. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot nousivat 18 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, jolloin tuottoja kertyi euroa. Vuoden 2010 alkupuoliskolla varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli 2,2 % (puolen vuoden ajalta hankintahinnasta laskettuna) ja varainhoidon vuositason tuottotavoitteesta oli saavutettu puolet, joten keskimääräisesti alkuvuosi kului vuositavoitteen mukaisesti. Alkuvuonna 2010 varainhoidon tuotto vaihteli sijoi-

5 5 tusluokittain 0,3 4,0 %. Tuotot ovat vuoden alkupuoliskolla toteutuneita kirjattuja ja alkupuoliskolle jaksotettuja sijoitustuottoja. Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä on hyvin vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso aleni voimakkaasti alkuvuoden 2009 aikana ja on pysynyt hyvin alhaalla siitä lähtien. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko pysyi vuoden 2010 alkupuoliskon aikana koko ajan lähes tasan yhdessä prosentissa. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on puolivälissä vuotta hieman alle tuottotavoitteen, koska niidenkin korot ovat laskeneet. Tosin jäljellä olevien aikaisemmin otettujen pitkien joukkovelkakirjalainojen korkotaso on tuottotavoitteen yläpuolella. Yleisesti korkosijoitusarvopapereiden markkinahinta on vuoden 2010 aikana noussut, mikä on parantanut niiden pääoman säilymistä (yritysriski on alentunut). Pitkäaikaisten takuutuottoisten tai pääomaturvattujen sijoitusten tuottoihin on kirjattu kahden realisoituneen indeksilainan tuotto. Pääomaturvattujen, indeksituottoperusteisten joukkolainojen lopullinen tuotto lasketaan ja maksetaan sijoitusajan lopussa. Suurimmasta osasta näitä sijoituksia ei kertynyt tilitettävää tuottoa alkuvuonna, eikä myöskään vuoden 2010 jälkipuoliskolla eräänny yhtään indeksilainaa. Indeksilainojen osuutta sijoituksista on vähennetty. Yhdistelmärahastojen tuotot sisältävät tuottoosuuksia tuottorahastoista. Tuottoprosentti jää pitkäaikaisissa takuutuottoisissa sijoituksissa alle tavoitteen ja on yhdistelmärahastoissa vuoden puolivälissä tavoitteen mukainen, mutta näiden osalta tuotot ajoittuvat alkuvuoteen, jolloin rahastojen tuottoosuudet maksetaan, ja loppuvuonna tuottoja ei kerry, ellei tuottoa saada rahastoosuuksien myynneistä. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuoden 2010 alkupuoliskolla aluksi selvästi positiivinen ja kurssit nousivat lähes 20 %. Puoliskon loppupuolella kurssitaso kuitenkin laski selvästi ja palautui vuoden alun tasolle. Kehitystä kuvaava OMX Helsinki -indeksi oli vuoden alussa ja puolivälissä noin pistettä. Vaikka kurssitaso pysyi suunnilleen ennallaan vuoden 2010 alkupuoliskon alun ja lopun aikana, osakkeiden arvot kuitenkin pääasiassa nousivat ja korjasivat edelleen vuonna 2008 tapahtunutta suurta arvonalennusta. Pääosa osakesijoituksista oli kesäkuun lopussa edelleen paljon (yhteensä noin euroa) hankintahinnan alapuolella. Alkuvuonna osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot ( euroa). Niiden lisäksi toteutui muutama voitollinen osakekauppa. Uusia osakesijoituksia tehtiin alkuvuonna eurolla osin myytyjen osakkeiden tilalle. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 4,0 % ja markkina-arvosta laskettuna 5,8 %. Vuoden loppupuoliskolla osakesijoitusten tuotto jää alkuvuotta pienemmäksi. Sijoitusten arvostus on laskettu talouspalveluissa tilanteen mukaan. Arvostustilanteen mukaan osakkeiden arvonalennukset ovat vuonna kuukauden aikana vähentyneet eurolla. Jos kurssitaso ja markkinahintataso ei loppuvuoden aikana oleellisesti muutu, tilinpäätökseen 2010 tulee kirjattavaksi arvonalennusten palautusta (tuloa) yli euroa. Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkinaarvosta. Vuodenvaihteeseen verrattuna lyhyiden korkosijoitusten osuus on kasvanut 10 %-yksikköä ja pitkien takuutuottoisten sijoitusten osuus puolestaan on vähentynyt 5 %-yksiköllä.

6 6 VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA Ohje- Osuus Tuotto, % Tuotto, % Tuotto, TUOTTO 01 06/2010 osuus / / /-10 hankinta- markkina- Porin seurakuntayhtymä hinnasta arvosta Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) % 25 % 0,3 % 0,3 % (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) % 21 % 1,8 % 1,9 % (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pää % 10 % 0,5 % 0,4 % omaturvatut sijoitukset (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset 0 25 % 8 % 2,0 % 2,0 % (yhdistelmärahastot) Osakesijoitukset 0 40 % 36 % 4,0 % 5,8 % (suorat osakesijoitukset, osakerahastot) YHTEENSÄ 100,0 % 2,2 % 2,5 % Hautainhoitorahasto Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) 1,2 % 1,2 % (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset 3,4 % 2,8 % (yhdistelmärahastot) YHTEENSÄ 2,1 % 2,0 % Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä sijoitusselvityksen tiedoksi. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin.

7 Seurakuntayhtymän perimien maksujen vahvistaminen vuodelle 2011 Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset - seurakuntayhtymän perimiksi maksuiksi - seurakuntatilojen käyttökorvauksiksi. Vuodelle 2011 on seurakuntayhtymän perimissä maksuissa seuraavat muutokset vuoden 2010 hinnastoon verrattuna: - autotallin vuokra nousee 1 euroa/kk 43 euroon/kk - diakonialeirien ulkoseurakuntalaiset: hinnoittelua täsmennetty; aiemmin hintana oli kurssikeskusten normaalihinnasto ja ehdotuksessa vuodelle 2011 leirihinta on kaksinkertainen - tyttö- ja poikaleirit: uudet määritykset: alle 4-vuotiaat lapset veloituksetta ja jos peruuttaa osallistumisensa leirille tai retkelle sairastumisen takia, ilmoittautuneelle palautetaan maksetut leiri- tai retkimaksut. Ulkoseurakuntalaiset: aiemmin hintana oli kurssikeskusten normaalihinnasto ja ehdotuksessa vuodelle 2011 leirihinta on sama kuin porilaisilla. Vuodelle 2011 seurakuntatilojen käyttökorvauksissa on seuraavat muutokset vuoden 2010 hinnastoon verrattuna: Hintoja on korotettu 3 %:lla tasaeuroon. Lassilan pappila on lisätty hinnastoon. Säännöllisen toiminnan maksu on muutettu, ja se on 50 % tilan kertahinnasta/kerta (aiemmin 20 /kerta). Keski-Porin kirkon konserttien hintaa on muutettu: vuonna 2010 hinta oli ja vuodelle 2011 on ehdotus: tuloista 10 %, kuitenkin vähintään Oheisena liitteenä olevissa ehdotuksissa on vertailutietona vuoden 2010 hinnat sarakkeessa ja hinnastoehdotus vuodelle 2011 on 2011-sarakkeessa. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa vuodelle 2011 oheisten liitteiden mukaan seurakuntayhtymän perimät maksut 2011 ja seurakuntatilojen käyttökorvaukset Käsittely: Keskustelun kuluessa talouspäällikkö muutti käyttökorvaushinnastoa siten, että Teljän kirkon Koivula -salin käyttökorvaus vuonna 2011 on 111 euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Käyttökorvaushinnasto hyväksyttiin muutetussa muodossa. (liitteet 1 2) 7

8 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2010 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä euroa. Vuodelle 2007 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi yhteensä euroa, vuodelle euroa ja vuodelle 2009 yhteensä euroa. Vuoden 2010 alkupuoliskolta luottotappioiksi on hyväksytty euroa. Vuoden 2010 loppupuoliskolta luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista perintätoimisto on vuoden 2010 loppupuoliskolla antanut luottotappiosuosituksen. Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2010 kesä-marraskuulta: LUOTTOTAPPIOT Tehtäväalue Selite Summa 1070 sukuselvitys 27, Ahl./rippikoulu 60, K-P/muskari 60, K-P/päiväkerho 20, K-P/rippikoulu 216, L-P/päiväkerho 87, L-P/rippikoulu 168, Pva/megaleiri 25, Tjä/päiväkerho 122, Tjä/rippikoulu 72, Tjä/retki, nuorisotyö 55, Rep./päiväkerho 35, Nkku/päiväkerho 35, Nkku/rippikoulu 72, YSK/leiri, varhaisnuoriso 225, hautauskulut, iso kappeli 274, tuhkaus 200, tilavuokra, Ruosniemen srktalo 212, tilavuokra, Toejoen pappila 84, tilavuokra, Pormestarinl. srkkoti 105,00 Yhteensä 2.155,00 Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, talouspalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle.

9 TALOUSSÄÄNNÖN 12 Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 23/2006). Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2010 kesä-marraskuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Noormarkun ja Lassilan hautausmailla voimassa olevien 1 10 vuoden hoitosopimusten hoitotason määrittäminen Esittelijä: talouspäällikkö Noormarkun ja Lassilan hautausmailla on noin 134 hoitosopimusta, jotka ovat yli yhden vuoden ja enintään 10 vuoden pituisia. Noormarkun seurakunnassa hautoja on ollut tapana hoitaa hoitotasolla, joka on liian kallis maksettuun hoitomaksuun verrattuna. Kyseessä olevissa haudan hoitosopimuksissa ei ole sovittu erikseen hoitotasosta, esim. kukkien määrästä. Hautojen hoidoissa on käytetty kukkina 2 pegoniaa ja 5 hopealehteä. Kun hoidosta maksettu pääoma jaetaan tasan hoitovuosille, vuositulo ei kata noudatettua hoitotasoa. Ehdotuksena on että hoitotaso määritellään alkaen maksetun pääoman ja sen tuoton mukaan. Käytännössä tämä merkitsee pääasiassa sitä, että 2 pegoniaa ja 5 hopealehteä vaihtuu 1 pegoniaan ja 3 hopealehteen. Hoitotason määritysehdotus tehdään hautainhoitorahaston talouden tasapainottamiseksi. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää, 9 että alkaen Noormarkun ja Lassilan hautausmailla yli vuoden ja enintään 10 vuoden pituisten hau-

10 10 tojen hoitosopimuksissa hautojen hoitoa jatketaan sopimuskauden loppuun asti siten, että hoitosopimusten hoitotaso määräytyy maksetun pääoman ja sen tuoton mukaan. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 248 Tilinpäätöksen 2010 aikataulu Esittelijä: talouspäällikkö 248 Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistamisen aikataulu. Aikataulussa on huomionarvoista se, että tilinpäätöksen käsittely seurakuntaneuvostoissa ja muissa yksiköissä tapahtuu aikavälillä Tällöin on aikataulun mukaan käsiteltävä yksikön tilinpäätös, toimintakertomus ja mahdolliset tilinpäätökseen sisältyvät kolehtisiirrot. Tilinpäätöstiedot toimitetaan talouspalveluista toimintayksiköille aikataulun mukaan ja toimintakertomukset, tunnusluvut ja hyväksytty kolehtivarojen siirto on palautettava talouspalveluihin viimeistään Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 3) Rahastoista lainatuille varoille maksettava korko Esittelijä: talouspäällikkö 1) pyytää seurakuntaneuvostojen, yhteisen seurakuntatyön päällikön ja tehtäväalueiden päälliköiden ym. tiivistetyt toimintakertomukset (sis. tunnusluvut) mennessä (tilinpäätöskokoukset ) sekä 2) merkitä tiedoksi liitteenä olevan tilinpäätöksen 2010 valmistamisen aikataulun. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /226 päättänyt päättää rahastoista lainatuille varoille maksettavan koron vuosittain ennen tilinpäätöksen esittämistä yhteiselle kirkkovaltuustolle. TALOUSSÄÄNNÖN 16 Erityiskatteisten rahastojen korko: "Kun seurakuntayhtymä lainaa varoja rahastosta, joka on muodostunut seurakuntayhtymän haltuun tiettyä tarkoitusta varten uskotuista varoista, rahastoa on hyvitettävä käyvällä antolainauskorolla.

11 Sovellettavasta antolainauskorosta päättää kirkkoneuvosto. Näin menetellään esimerkiksi silloin, kun seurakuntayhtymä lainaa varoja hautainhoitorahastosta tai testamenttirahastosta." YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /256 vahvistaa vuodelle 2009 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden euribor-koron vuoden 2009 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon. Rahavaroja on lainassa (eli varoja pidetään seurakuntayhtymän pankkitilillä) vuoden 2010 alussa lahjoitusrahastoista noin euroa. Korko lasketaan tilanteen mukaan. Nykyisin uusien lainojen korko sidotaan pääsääntöisesti joko pankkien Prime-korkoihin tai Euribor-korkoihin. Koska rahastolainojen korko tarkistetaan vuosittain, on viitekorkona selvintä käyttää 12 kk:n Euribor-korkoa. 12 kk:n euribor-korko on vuoden 2010 aikana pysynyt koko vuoden alhaisella tasolla. Vuoden 2010 alkupuolen noin 1,22 %:n korkotasosta korko on noussut vuoden loppua kohden hieman, noin 1,5 %:n tasolle ( korko oli 1,53). Korkoprosentti lahjoitusrahastojen varoille vuodelta 2010 voitaisiin määritellä 12 kuukauden euribor-koron kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvona. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa vuodelle 2010 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden euribor-koron vuoden 2010 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin Poikakuoron avustusanomus Esittelijä: talouspäällikkö 250 Oheisena liitteenä jaetaan PORIN POIKAKUORON/VUOKKO JÄRVENPÄÄN yhteiselle kirkkoneuvostolle lähettämä avustusanomus. Vuokko Järvenpää anoo euron suuruista apurahaa Porin Poikakuoron konserttimatkaan Ranskaan Matkan kokonaiskustannusarvio on euroa, josta apurahan tarve on euroa. Aikaisemmin YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on /105 myöntänyt määrärahoistaan euron suuruisen avustuksen Porin Poikakuorolle J. S. Bachin jouluoratorion harjoituskuluihin vuonna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on /178 myöntänyt määrärahoistaan euron suuruisen avustuksen Porin Poikakuorolle lokakuussa 2008 tehtävän Italian konserttimatkan kuluihin.

12 Yhteisen kirkkoneuvoston euron määrärahoista on käytetty mennessä euroa ja huomionosoituksen maksamisen jälkeen jäljellä on euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspalkkiomäärärahoista on joulukuun alkuun mennessä käytetty yli 99 %. Vuoden viimeisen neljänneksen kokouspalkkioihin kuluu määrätahoja yli euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston määrärahoja on jäljellä tämän jälkeen noin euroa. Koska Porin seurakuntayhtymä toimii velalla ja velaksi alkaen ainakin parin viikon ajan, menoja on aiheellista vähentää sekä välttää uusia ja ylimääräisiä menoja (ts. hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältymättömiä menoja ja uusia harkinnanvaraisia menoja). Velkaa kertyy noin euroa loppuvuoden aikana. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää määrärahoistaan euron suuruisen avustuksen Porin Poikakuorolle tammikuussa 2011 tehtävän Ranskan konserttimatkan kuluihin. Päätös KN : Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti myöntää Porin Poikakuorolle euron suuruinen avustus. (liite 4) EI JULKISUUTEEN! -ASIA Äänikerran lahjoitus Keski-Porin kirkon urkuihin Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Keski-Porin kirkon urkujen Octave 4' -äänikerran tilalle on tänä syksynä asennettu Flûte octaviante -äänikerta. Asennus- ja äänitystyön suorittivat urkujenrakentajat Helmuth Gripentrog ja Kalevi Mäkinen. Flûte octaviante -äänikerta, joka sijoittuu urkujen Grand Orgue pillistölle, täydentää hienolla tavalla jo entisestään loisteliasta Paschen Kiel -urkujen huiluäänikertojen sointiryhmää. Uuden, 4-jalkaisella tasolla soivan, ylipuhaltavan huilu-äänikerran on Porin seurakuntayhtymälle lahjoittanut Pro Organo Pori ry. Yhdistys rahoitti myös uudet väliseinät pääsormion ja pedaalin väliin. Yhdistys on ollut kymmenvuotisen historiansa aikana monella tavalla tukemassa Porin seurakuntayhtymän musiikkitoimintaa. Äänikerran lahjoitusta ovat olleet tukemassa myös Nordea Pankki, Satakunnan Kansa ja Satakunnan Osuuskauppa. Muutoksen kokonaisbudjetti oli euroa. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää

13 13 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä Keski-Porin urkujen äänikertamuutoksen tiedoksi Jäsenen ja varajäsenen valitseminen IT-yhteistyöalueen johtokuntaan vuosiksi Valmistelija: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /34 valita arkkihiippakunnan IT-yhteistyöalueen johtokuntaan asti Porin seurakuntayhtymän (toimipisteseurakunnan) edustajaksi (jäseneksi) talouspäällikkö Veli-Pekka Koiviston ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintopäällikkö Anita Saviojan. IT-yhteistyöalueen sopimuksen mukaan Turun arkkihiippakuntaan on muodostettu yksi IT-yhteistyöalue. IT-yhteistyösopimukseen kuuluvan johtokunnan johtosäännössä todetaan kokoonpanosta seuraavaa: Johtokunnassa on 13 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jokainen arkkihiippakunnan rovastikunta (9) sekä IT-palvelukeskuksen toimipisteseurakunta (Turku, Pori, Rauma, Salo) valitsee johtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Johtokunta valitaan kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Ensi vuonna aloittava isäntäseurakunnan (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä) yhteinen kirkkovaltuusto nimeää uuden johtokunnan. Arkkihiippakunnan IT-yhteistyöalue on aloittanut toimintansa ja nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy kirkkovaltuuston toimikauden päättyessä Esitys: PUHEENJOHTAJA: KN päättää valita arkkihiippakunnan IT-yhteistyöalueen johtokuntaan kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosiksi P o r i n s e u r a k u n t a y h t y m ä n (toimipisteseurakunnan) edustajaksi (jäseneksi) t a l o u s p ä ä l l i k k ö V e l i - P e k k a K o i v i s t o n j a henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintopäällikkö Anita Saviojan. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Selvitys Porin Lähetysjuhlien valmistelusta Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /310 järjestää Lähetysjuhlat yhdessä Suomen Lähetysseuran kanssa Porissa vuonna 2011.

14 14 Valtakunnalliset Lähetysjuhlat ovat Porissa YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /203 hyväksyä Porin Lähetysjuhlien organisaatiomallin. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /252 vahvistaa Lähetysjuhlien organisaation. Organisaation muodostavat neuvottelukunta, päätoimikunta, työvaliokunta, 13 toimikuntaa, pääsihteeristö sekä juhlakoordinaattori (SLS) ja pääsihteeri (seurakuntayhtymä). TYÖVALIOKUNTA on päättänyt raportoida yhteiselle kirkkoneuvostolle juhlien valmisteluista. Oheisena liitteenä jaetaan juhlien ennakkoesitteen sisältö; ennakkoesite valmistuu tammikuussa 2011 selostus juhlien tunnuksesta ja visuaalisesta ilmeestä; juliste on nähtävänä kokouksessa päätoimikunnan hyväksymä juhlien talousarvio vuodelle 2011 talousarvion arvioitu loppusumma on euroa, jonka lisäksi tulevat pääsihteerin palkkauskustannukset (7 kuukautta) eli yhteensä euroa menot on tarkoitus rahoittaa Evankeliumin ajanjakson määrärahasta. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liitteet 6-8) merkitä selvityksen tiedoksi Porin Lähetysjuhlien sielunhoitotoimikunnan puheenjohtajan vaihtuminen Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /252 vahvistaa Lähetysjuhlien organisaation. Sielunhoitotoimikunnan puheenjohtajaksi on nimetty Veijo Järvinen. PÄÄTOIMIKUNTA on todennut, että sielunhoitotoimikunnan puheenjohtaja Veijo Järvinen on jäänyt pois toimikunnasta. Päätoimikunta on päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sielunhoitotoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin Raija Kiviniitty. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää

15 15 nimetä sielunhoitotoimikunnan puheenjohtajaksi Raija Kiviniityn. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 256 EI JULKISUUTEEN! -ASIA Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset : 30 Päätettiin merkitä tiedoksi suunnitelmat tulevaisuustyöskentelyn jatkamisesta seuraavalla vaalikaudella. 31 Päätettiin, että yhteisessä kirkkovaltuustossa /22 hyväksytyn taloussäännön 29 :n toisesta kappaleesta poistetaan lause: Yhteinen kirkkovaltuusto määrää toisen heistä tilintarkastajien puheenjohtajaksi. 32 Päätettiin hyväksyä uudet hautainhoitorahaston säännöt. 33 Päätettiin hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle Päätettiin merkitä tiedoksi vastaus Altti Lammin aloitteeseen, joka koski huomionosoituksien myöntämistä seurakunnallisissa luottamustehtävissä pitkään ja ansiokkaasti toimineille henkilöille. 35 Päätettiin merkitä tiedoksi vastaus Lea Peltomäen aloitteeseen, joka koski talousarviomäärärahojen jaon tarkistamista Keski-Porin ja Porin Teljän seurakuntien välillä jäsenmäärämuutosten perusteella. 36 Päätettiin merkitä seurakuntavaalien tulos tiedoksi. 37 Päätettiin vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen kokouspalkkioksi 70 euroa vuodeksi 2011, muiden hallintoelinten kokouspalkkioksi 50 euroa vuodeksi 2011 ja vaalilautakuntien kokouspalkkioksi 30 euroa vuodeksi

16 Päätettiin vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi euroa sekä yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 770 euroa vuodeksi Päätettiin vahvistaa viranhaltijoiden kokouspalkkioksi 30 euroa alkaen. 40 Päätettiin tehdä vuoden 2010 talousarvion käyttötalousosassa seuraavat määrärahojen siirrot: - Kiinteistöpalveluista (5. pääluokka) siirretään yhteisen seurakuntatyön keskukseen (3. pl) emäntä-siivoojan palkasta sivukuluineen euroa. - Hautauspalveluista (4.pl) siirretään kiinteistöpalveluihin (5. pl) seurakuntamestareiden palkoista sivukuluineen euroa. - Noormarkun seurakunnasta (2. pl) siirretään kiinteistöpalveluihin (5. pl) seurakuntamestareiden palkoista sivukuluineen euroa. 41 Päätettiin vuoden 2010 talousarvion investointiosan muutoksena siirtää Ahlaisten kirkon maalausinvestoinnista Noormarkun pappilan investointiin 3.663,99 euroa. 42 Päätettiin siirtää Teljän kirkon korjausinvestoinnista euroa Teljän kirkon kiinteistöhoitokoneen hankintaan. 43 Päätettiin merkitä talousarvion toteutumisvertailu tiedoksi. 44 Päätettiin vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Päätettiin vahvistaa hautainhoitorahastojen talousarvio vuodeksi 2011 sekä hyväksyä hautainhoitorahastojen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Ilona Koivisto teki aloitteen ympäristöohjelman laatimisesta Porin seurakuntayhtymälle. Aloitteen oli lisäksi allekirjoittanut 19 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle. Aloite jaetaan oheisena liitteenä. 16 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä yhteisen kirkkovaltuuston päätökset tiedoksi ja noudatettaviksi sekä panna ne täytäntöön sekä 2) antaa Ilona Koiviston aloitteen valmisteltavaksi.

17 Päätös KN : esitys hyväksyttiin. (liite 9) Vastaus Seppo Harisen kyselyyn Esittelijä: hallintopäällikkö 258 Kansalaistoimija SEPPO HARINEN on lähettänyt sähköpostitse seurakuntayhtymälle seuraavansisältöisen viestin, jonka hän on pyytänyt saattamaan tietoon kaikille kirkkovaltuuston jäsenille: Porin seurakuntayhtymän valtuusto on pian (tietojeni mukaan 26.10) ja siellä käsitellään talousasioita, ja sen käsittelyyn on pieni toivomus täältä Meri- Porista. Junnilan toimitilaa on perinteisesti saatu kevät- ja syystalkoilla pidettyä hyvässä kunnossa. Työttömistä ja eläkeläistä koottu talkooväki on perusteellisesti siivonnut ja laittanut Junnilan alueen hyvään kuntoon, nyt niitä ei ole pidetty, ja työntekijät sekä muihin tilaisuuksiin osallistujat ovat julkituoneet syvän huolehtivaisuuden Junnilan nykytilasta ja olleet suorastaan huolissaan sen tulevaisuudesta. Junnilan kevät- ja syystalkoolaisiin on osallistunut noin 30 henkilöä viiden päivän ajan. Talkoolaiset ovat olleet pääasiassa työttömiä. Leirit ovat olleet merkityksellisiä talkoolaisille. Jo pelkästään raittiissa ilmassa työnteko ja olo on koettu virkistäväksi, puhumattakaan hyvästä ja sosiaalisesta yhdessä tekemisestä ja seurasta. Vetoan (enkä ole yksin) päättäjiin, että Junnilan kevät- ja syystalkoot palautettaisiin, että ihmiset/talkoolaiset saisivat osallistua ja samalla kokea osallisuutta kirkon toimintaan ja samalla kokea yhteisvastuullisuutta seurakunnan aktiivisena jäsenenä. Yhteisen seurakuntatyön diakonia on antanut asiaan seuraavan selvityksen: Talkooleirit oli aikaisemmin suunnattu työttömille. Viime aikoina leireille on hakeutunut eläkeläisiä ja työkyvyttömiä. Työttömiä ei ole ilmoittautunut leireille, joten niitä ei ole järjestetty. Aikaisemmin leireillä oli mukana myös seurakuntayhtymän metsäpuutarhuri, jolloin leireillä tehtiin erilaisia kiinteistöön liittyviä kunnostustöitä. Nyttemmin ei tällaista työnjohtoa ole enää ollut käytettävissä leireillä. Keski-Porin diakoniatyö on järjestänyt oman seurakuntansa vapaaehtoisille omia vastaavia leirejä. Nämä voisivat olla avoimia myös muiden seurakuntien jäsenille. Diakoniatyöntekijät ovat pohtineet leirityön painopisteitä. Leirejä tulisi kehittää entistä ammatillisempaan suuntaan. Selvitystä laadittaessa on keskusteltu myös kiinteistöpäällikön kanssa. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:9 :n mukaan seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

18 18 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Vastaus Maj-Britt ja Antti Penttilän kirjeeseen Esittelijä: hallintopäällikkö lähettää edellä esitetyn Seppo Hariselle vastauksena kyselyyn. MAJ-BRITT ja ANTTI PENTTILÄ ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn oheisena liitteenä jaettavan kirjeen, jossa he kiinnittävät huomiota kirkkoherrankanslian aukioloaikaan ja kanttori Pekka Tynin toimintaan. Seurakuntayhtymän hallintovirasto sekä seurakuntatoimistot ja keskusrekisteri ovat avoinna päivittäin kello , seurakuntatoimistot ja keskusrekisteri lisäksi torstaisin kello Pääoven avaamisesta ja sulkemisesta huolehtii pääsääntöisesti puhelinvaihteessa oleva kanslisti (nyttemmin toimistosihteeri). Oven avaamatta jättäminen on ollut valitettava inhimillinen erehdys. Kanttori Pekka Tynin toiminta kuuluu Reposaaren seurakuntaneuvoston toimivaltaan. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) lähettää edellä esitetyn vastauksena Maj-Britt ja Antti Penttilän kirjeeseen sekä 2) lähettää Pekka Tynin toimintaa koskevan osion Reposaaren seurakunnalle vastaamista varten. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 10) 260 EI JULKISUUTEEN! -ASIA Arto Michelssonin ja Pekka Liusvaaran virkapaikkamuutokset Esittelijä: kiinteistöpäällikkö

19 19 Arto Michelsson ja Pekka Liusvaara ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen anomuksen: Arto Michelsson on valittu Keski-Porin talonmies-vahtimestarin virkaan ja Pekka Liusvaara on valittu seurakuntayhtymän talonmies-vahtimestarin virkaan. Vuoden 2010 alusta Pekka Liusvaara on toiminut Keski-Porin kirkossa talonmies-vahtimestarina ja Arto Michelsson on toiminut seurakuntayhtymän talonmies-vahtimestarina. Molemmat ovat olleet tyytyväisiä järjestelyyn ja tämän vuoksi anomme pysyvää muutosta viranvaihtoihin. Pekka Liusvaara aloittaisi vakinaisesti Keski-Porin kirkossa talonmies-vahtimestarin virassa ja Arto Michelsson aloittaisi vakinaisesti seurakuntayhtymän virassa Vuoden 2010 aikana on todettu, että muutettu virkajärjestely on toiminut hyvin. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Arto Michelssonin virkapaikaksi määritellään Pihlava. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Nina-Mari Salosen virkavapaus Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö hyväksyä Pekka Liusvaaran siirron Keski-Porin kirkon talonmies-vahtimestariksi ja Arto Michelssonin siirron seurakuntayhtymän talonmies-vahtimestariksi virkapaikkana Pihlava alkaen. Silokallion kurssikeskuksen vahtimestari-siivooja NINA-MARI SALONEN on lähettänyt päivätyn anomuksen: Anon virkavapautta YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON /81 hyväksymän yhteisen seurakuntatyön päällikön viran johtosäännön 5 :n 2 mom. mukaan yhteisen seurakuntatyön päällikkö myöntää alaisensa henkilöstön alle kuuden kuukauden kestävät palkattomat virkavapaudet. Kurssikeskusten isäntä puoltaa virkavapauden myöntämistä. Työjärjestelyistä on neuvoteltu kiinteistöpäällikön ja kurssikeskusten isännän kanssa. Virkavapausaikana vahtimestari-siivoojan tehtävät on tarkoitus hoitaa ensisijaisesti ostopalvelusopimuksella työalalle hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa. YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ on /44 päättänyt myöntää Nina-Mari Saloselle palkatonta virkavapautta JOHTORYHMÄ on merkinnyt asian tiedoksi Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää

20 20 merkitä asian tiedoksi. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 263 EI JULKISUUTEEN! ASIA Lupa Keski-Porin seurakunnan kanttorin viransijaisen palkkaamiseen Esittelijä: talouspäällikkö KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /73 : Kanttori Paavo Rusavan irtisanoutuminen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6. luvun 6 :n nojalla myöntää kanttori Paavo Rusavalle eron Keski-Porin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävästä kanttorin (II) virasta lukien ( /n:o 293). Paavo Rusavalla oli virkavapaata kanttorin virastaan Seurakuntaneuvosto päätti , että viransijaisena kyseisen ajan toimii Päivi Holkko Ennen viran auki julistamista on tarkoituksenmukaista miettiä viran tehtäväkuvaa. Esitys: 1. Käydään asiasta keskustelu ja päätetään jatkotoimista. 2. Esitetään Porin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Päivi Holkko voisi jatkaa kanttorin viran sijaisena viran täytön ajan. Päätös: 1. Esitetään Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että Keski-Porin seurakunta saisi harkinta-aikaa ja että virka laitettaisiin auki vasta vuodenvaihteen jälkeen. 2. Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että - kanttorin virka voidaan julistaa haettavaksi - kanttorin virkaan voidaan ottaa sijainen kunnes virka on täytetty. Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3.1 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen.

21 21 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /137, että vapautuvat virka- ja työsuhteet saa vuosien 2009 ja 2010 aikana täyttää vain yhteisen kirkkoneuvoston luvalla. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /37 päättänyt, että vuonna 2010 lyhytaikaiset määräaikaiset virka- ja työsuhteet pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin ilman lisäkorvausta ja että pitkäaikaiset (yli 6 kuukautta) määräaikaiset virka- ja työsuhteet saa täyttää vain yhteisen kirkkoneuvoston luvalla. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) myöntää luvan Keski-Porin seurakunnan kanttorin avoimen viran hoitajan palkkaamiseen lukien ja 2) myöntää luvan Keski-Porin seurakunnan kanttorin viran täyttämiseen. 265 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan määrääminen TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä kirkkojärjestyksen 10. luvun 10 :n 1 momentin nojalla määrätä kirkkoherra Kari Erkkolan vuosiksi Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi. - Pastori Noora Tapiaisen virkavapaus TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä kirkkojärjestyksen 6. luvun 12 :n ja KirVESTES :n nojalla myöntää pastori Noora Tapiaiselle hiippakunnan virkavapautta Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastorin (I) virasta perhevapaata (äitiysvapaata) varten. - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n luottamusmiesilmoitus Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n neuvottelupäällikkö ARJA VEH- MAS on lähettänyt Porin seurakuntayhtymälle päivätyn luottamusmiesilmoituksen: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ilmoittaa, että Kirkon luottamusmiessopimuksen mukaiseksi JUKOn luottamusmieheksi ja samalla varapääluottamusmieheksi Helvi Loijasin tilalle on toimikaudeksi valittu nuorisotyönohjaaja Vesa Saarela. - Teljän kirkon korjaussuunnitelmat

22 KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO on /222 päättänyt vahvistaa Teljän kirkon korjaussuunnitelmat. - Noormarkun kirkkopihan aidan uusi kulkuaukko ja porttien olennaiset muutokset KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO on /217 päättänyt puoltaa Noormarkun seurakunnan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen hyväksymistä ja lähettää päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistettavaksi. Noormarkun kirkkovaltuuston päätös on koskenut tilalla Kirkkomaa RN:o 1:57 sijaitsevaan kiviaitaan puhkaistavaa uutta kulkuaukkoa, olemassa olevan kulkuaukon leventämistä ja uusien porttien rakentamista kolmeen kulkuaukkoon. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä ilmoitukset tiedoksi Harjavallan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /55 päättänyt hyväksyä Harjavallan sairaaloiden sairaalasielunhoitotyön yhteistoimintasopimuksen. YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN 2 :n mukaan Harjavallan seurakunnan kirkkovaltuuston lisäksi muiden sopijaseurakuntien kirkkovaltuustot ja yhteiset kirkkovaltuustot ja edustajistot valitsevat Harjavallan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan jäseniä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Porin seurakunnat valitsevat yhden jäsenen. Jokaiselle jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä kirkkolaissa säädetään. Sairaalasielunhoitotyön johtokunnassa on vuosina Porin seurakuntayhtymän edustajana ollut Helena Kilpi ja varajäsenenä Irma Roininen. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /235 panna asian pöydälle. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää valita jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen Harjavallan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi Päätös KN : Lisälistalla esitetty asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Esitys hyväksyttiin. 22

23 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 11 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Muut asiat Käytiin keskustelua yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamisesta ja mahdollisesta yhteisen kirkkoneuvoston ylimääräisen kokouksen pitämisestä Kokouksen päätös Varapuheenjohtaja Osmo Santala kiitti yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaa ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajia ja virkamiehiä sekä toivotti kaikille rauhallista joulua. Hän onnitteli puheenjohtajaa seuraavan kaksivuotiskauden johdosta. Puheenjohtaja luonnehti yhteisen kirkkoneuvoston työskentelyä kuluneena vuonna sekä kiitti yhteistä kirkkoneuvostoa, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajia ja esittelijöitä. Puheenjohtaja ja hallintopäällikkö jakoivat jäsenille lahjaksi Länsi-Porin seurakunnan lapsikuoron joululevyn Riemuitkaa. Marlene Höglund ja Reetta Uusitalo kiittivät yhteistä kirkkoneuvostoa ja virkamiehiä sekä toivottivat kaikkea hyvää tulevaan. Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. Puheenjohtaja toivotti kaikille siunattua joulurauhaa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 22. päivänä joulukuuta 2010 Marlene Höglund Armi Nordström Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia)

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.1.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen)

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen) Aika: Tiistai 09.02.2016 klo 19.15 20.31 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika: ti 31.5.2016 klo 16 17.57 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.3.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013. 29.1.2013 klo 18.00 19.05

Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013. 29.1.2013 klo 18.00 19.05 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 29.1.2013 klo 18.00 19.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.12.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (5) Seurakuntaneuvosto /2017

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (5) Seurakuntaneuvosto /2017 PORIN TELJÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (5) Aika ja paikka: Tiistai 20.6.2017 klo 20.24 Teljän kirkko 83 KOKOUKSEN AVAUS... 3 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 85 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. jäsen, saapui klo aikana. Muut: Pirjo Koivisto sihteeri, seurakuntasihteeri

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. jäsen, saapui klo aikana. Muut: Pirjo Koivisto sihteeri, seurakuntasihteeri Aika: Tiistai 18.4..2017 klo 18.00-19.13 Paikka: Kokoushuone, seurakuntakoti Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ 1 (6) 28.12. n kokous Aika Torstai 28.12. klo 19.18 20.22 Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokous keskiviikkona 9.6.2010 HUOM! kello 15.30 hallintoviraston

kirkkoneuvoston kokous keskiviikkona 9.6.2010 HUOM! kello 15.30 hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 9.6.2010 HUOM! alkaen kello 15.30 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika: ti 14.11.2017 klo 15.00 17.32 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00 Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen Marja Kaanaa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot