V U O S I K E R T O M U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S 2007

2 Sisällys Tilikauden 2007 tapahtumia...2 n avainlukuja... 3 Tilikausi n ja emoyhtiön tulos...7 Osakepääoma ja omistus...14 Hallinto ja johto...14 Henkilöstö...14 Tytäryhtiöt...14 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä 15 Tulevaisuuden näkymät.. 16 Tuloslaskelmat ja taseet...17 tuloslaskelma...17 tase...18 tase...19 n tuloslaskelma...20 n tase...21 n tase...22 Tilinpäätöksen liitetiedot (teur)...23 Tilinpäätöksen allekirjoitus...40 Tilintarkastuskertomus...41 Arsenal-konsernia koskevat keskeiset tapahtumat ja viranomaispäätökset...42 Hallintoelimet ja tilintarkastaja...49 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n yhteystiedot...50 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

3 Tilikauden 2007 tapahtumia Arsenal-konsernin liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa Tilikauden aikana päättyi 12 oikeudenkäyntiä. Nettomääräisesti oikeudenkäynnit vähentyivät 8 oikeudenkäynnillä Arkistojen määrä aleni 29 hyllykilometrillä 33 hyllykilometriin Arsenal palautti pankkitukea omistajille 20 miljoonaa euroa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

4 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

5 Tilikausi Yhtiön toiminnan tarkoitus Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy toimii valtion vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita valtion tai vakuusrahaston tukitoimien kohteena olevien pankkien omaisuutta sekä järjestämättömiä luottoja ja muita luottoja vakuuksineen. Yhtiön toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on sen omistukseen siirretyn omaisuuden ja luottokannan realisointi mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti niin, että sen toiminnasta aiheutuu valtiontaloudelle mahdollisimman vähäinen rasitus. Nykyisen yhtiörakenteen muodostuminen Selvitystila Tilikausi Nykymuotoinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Arsenal) syntyi sitä edeltäneen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n (kaupparekisterinumero ) jakautumisessa Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin numerolla Arsenalin täysin omistama tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy jakautui , jolloin sen kiinteistöliiketoiminta siirtyi osaksi silloista Kapiteeli-konsernia. Jakautuneen Arsenal-SSP:n toimintaa jatkaa nykyinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy (Arsenal-SSP), joka on Arsenalin täysin omistama tytäryhtiö. Pääosa Arsenal-SSP:n saatavista on myyty vuosina toteutetuilla saatavakaupoilla. Arsenal ja sen tytäryhtiö Arsenal-SSP on asetettu selvitystilaan lukien valtioneuvoston hyväksyttyä yhtiöiden toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Samalla valtioneuvosto antoi sitoumuksen siitä, että selvitystilaan asetettavat yhtiöt vastaavat sitoumuksistaan. Tämä tilinpäätös on laadittu kaudelta Kulunut kausi oli yhtiön yhdeksäs tilikausi. Arsenal-konsernin omaisuudenhoitoyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen vertailuluvut ovat tilikaudelta Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

6 TILIKAUDEN TOIMINTA Arsenal on jatkanut suunnitelman mukaisia toimia omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan päättämiseksi. Selvitystilamenettelyä on jatkettu perimällä saatavia, purkamalla sitoumuksia sekä realisoimalla yhtiön omaisuutta. Arsenal-SSP:n omistamien Meri-Teijo Golf Oy:n osakkeiden omistusoikeus siirtyi allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti ostajalle, perustettavalle yhtiölle Compro-Pal Oy:lle Arsenal-konsernilla oli tilikauden lopussa 392 (388) perittävää asiakasta ja 1 (1) luottoasiakasta. Asiakkailla tarkoitetaan tässä päävelallisia. Perittävien luottojen nimellisarvo oli 289,5 (306,6) miljoonaa euroa ja muiden luottojen 1,7 (1,8) miljoonaa euroa. Osa jäljellä olevista perittävistä luotoista liittyy oikeudenkäynteihin tai ovat muuten riitaisia. Arsenalin hoitovastuulle aikanaan siirtyneiden Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n ja siihen sulautuneiden säästöpankkien arkistojen sekä Arsenalin omien arkistojen hoidosta on vastannut Heikkinen & Puljula Oy. SSP:n arkistojen tuhoaminen on aloitettu huhtikuussa 2006 ja sitä on jatkettu arkistosuunnitelman mukaisesti vuonna Arsenalin tietohallintopalveluista vastaa Fujitsu Services Oy ja taloushallinnon ulkoistetuista palveluista Pretax BSP Oy. Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , hyväksyi tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajalta ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi selvitysmiehiksi asianajaja Juha Siveniuksen ja talous- ja hallintojohtaja Seppo Salosen. Osana selvitystilamenettelyä Arsenal palautti omistajille ennakkojako-osuutena 20 miljoonaa euroa. Oikeudenkäynnit Saatavien perintään liittyvät riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja konkurssipesät Omaisuudenhoitoyhtiökonserni on kantajana, asianomistajana tai vastaajana 44 (52) oikeudenkäynnissä. Tilikauden aikana on päättynyt 8 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 4 uutta oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnit liittyvät pääosin saatavien perinnän yhteydessä riitautettuihin luotto- ja vakuussitoumuksiin, jakautumisen ja selvitystilan yhteydessä Arsenalia kohtaan esitettyihin vaatimuksiin sekä konkurssipesiin. Lukuihin sisältyvät sellaiset konkurssipesien oikeudenkäynnit, joista Arsenal on ottanut kuluvastuun. Arsenal oli tilikauden päättyessä velkojana 21 konkurssipesässä, joista 10 pesässä Arsenal on ottanut vastuun pesänhoitokuluista. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

7 Arsenal-SSP:n vahingonkorvaus- ja rikosasiat Vakuusrahastolain mukaisen erityistarkastuksen perusteella SSP:iin sulautuneiden säästöpankkien johtoon kuuluneita henkilöitä vastaan nostetuissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä jutut on kokonaisuudessaan ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla 24 säästöpankin osalta. Yhden säästöpankin osalta annettu hovioikeuden vahingonkorvaustuomio on vielä vailla lainvoimaa. Vastaajat on 21 tapauksessa tuomittu maksamaan Arsenal-SSP:lle vahingonkorvauksia yhteensä tuhatta euroa ja oikeudenkäyntikuluja tuhatta euroa. Neljässä tapauksessa kanteet on hylätty kokonaan. Arsenal-SSP on tuomittu maksamaan vastaajien oikeudenkäyntikuluja kokonaan tai osittain hävittyjen juttujen osalta yhteensä tuhatta euroa. Epäillyistä väärinkäytöksistä on aikanaan tehty tutkintapyyntö 13:n SSP:iin sulautuneen säästöpankin osalta. Tutkintapyynnöt koskivat pääosin samoja asiakokonaisuuksia kuin nostetut vahingonkorvauskanteet. Tapauksista on tehty syyttämättäjättämispäätös kahden säästöpankin osalta, lainvoimainen tuomio on saatu 11 säästöpankin osalta. Oikeudenkäynneissä on tuomittu kuusi henkilöä ehdottomaan ja 14 henkilöä ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä kolme henkilöä sakkorangaistukseen. Oikeudenkäynneistä ja erityistarkastuksista oli mennessä maksettu kuluja yhteensä tuhatta euroa. Vastaajilta oli peritty tuomittuja korvauksia yhteensä tuhatta euroa. Jakautumisen vastustamiseen liittyvät vahvistuskanteet Arsenal-SSP:n jakautumista vastustaneille velkojille on aikanaan annettu tuhannen euron pankkitakaus, jolle Arsenal-SSP ja Arsenal ovat antaneet vastasitoumuksen. Arsenal on käynnistänyt prosessit vaatimusten esittäjiä vastaan tarkoituksena vahvistuskanteilla saada päätökset siitä, että vaatimukset ovat perusteettomia. Kuuden negatiivisen vahvistuskanteen osalta on saatu lainvoimaiset päätökset siitä, että jakautumisen vastustamiselle ei ole ollut perusteita. Kahdessa tapauksessa vastustajien kanssa on päästy sopimukseen aikaisemmin ja kahdessa vielä jäljellä olleessa tapauksessa sopimukseen on päästy Näin ollen jakautumisen vastustamiseen liittyvät jutut on käsitelty loppuun. Tästä seuraa, että jäljellä ollut tuhannen euron pankkitakaus voidaan kokonaan lopettaa vuonna Selvitystilasta johtuvat oikeudenkäynnit Määräpäivään mennessä emoyhtiö Arsenalille tuli 12 ja Arsenal-SSP:lle 44 valvontakirjelmää. Valvonnoista osa oli riitaisia ja osa riidattomia. Riitaisten valvontojen osalta on vaatimuksen esittäjä kahdessatoista tapauksessa luopunut vaatimuksestaan. Negatiivinen vahvistuskanne on jouduttu nostamaan yhdestätoista valvonnasta. Tällä hetkellä korkeimmassa oikeudessa on vireillä kaksi Arsenalin nostamaa negatiivista vahvistuskannetta sekä yksi vaatimusten esittäjien Arsenalia vastaan nostama vastakanne. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

8 Taseen ja tuloksen muutokset Taseen loppusumma kasvoi tilikauden aikana 25,1 miljoonalla eurolla 205,6 miljoonaan euroon. Asiakasliiketoiminnan vastuiden määrä, mukaan lukien taseen ulkopuoliset sitoumukset, oli kauden päättyessä 3,8 (4,1) miljoonaa euroa. Likvidit sijoitukset saamis- ja yritystodistuksiin olivat tilikauden päättyessä 78,8 (81,5) miljoonaa euroa ja määräaikaistalletuksiin 22,0 (13,0) miljoonaa euroa. Arvopaperisijoitukset olivat 0,1 (0,8) miljoonaa euroa. Pakollisten varausten määrä oli kauden päättyessä 14,0 (16,8) miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä 170,4 (162,7) miljoonaa euroa. Kauden päättyessä Arsenal-konsernilla ei ollut korollista vierasta pääomaa. Tilikauden tulosta paransivat omistusten realisoinnista saadut myyntivoitot, luotto- ja takaustappioiden budjetoitua suuremmat palautukset, konkurssipesien kulupalautukset ja pakollisten varausten purut. n liikevoitto ja tilikauden tulos olivat 7,7 (9,4) miljoonaa euroa. KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TULOS JA TASE tilinpäätökseen yhdistellyt yhtiöt tilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Arsenal-SSP. Yhdisteltyjen yhtiöiden tilikauden tulokset, omat pääomat ja tasetiedot on esitetty liitetietojen kohdassa 53. n tulos n liikevoitto ja tilikauden tulos olivat (9 420) tuhatta euroa. Korkokate n korkokate oli (3 612) tuhatta euroa. Muut tuotot n toimintatuotot olivat yhteensä 429 (4 314) tuhatta euroa, mistä 261 (3 821) tuhatta euroa muodostui arvopaperikaupan katteesta ja 168 (493) tuhatta euroa muista toimintatuotoista. Hallintokulut n hallintokulut olivat yhteensä (1 962) tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja oli 594 (581) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja (1 381) tuhatta euroa. Tilikaudella 2007 muiden hallintokulujen määrää kasvatti niiden lisäykseksi kirjattu pakollisten varausten 500 (732) tuhannen euron lisäys. Liiketoiminnan muut kulut Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

9 Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä (2 751) tuhatta euroa. Tästä toimitila- ja muiden kiinteistövuokrien osuus oli 115 (423) tuhatta euroa ja asiantuntijapalkkiot (1 335) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Yhtiöllä ei ole taseessaan kuluvaa käyttöomaisuutta. Suunnitelman mukaisia poistoja ei vuoden aikana ollut. Luotto- ja takaustappiot, kulunpalautukset ja varausten purut Luotto- ja takaustappioiden palautuksena tuloutui konsernille nettomääräisesti (6 095) tuhatta euroa ja kulunpalautuksina (2) tuhatta euroa. Kulunpalautukset ja varausten purku esitetään omilla riveillään tuloslaskelmassa lukuun ottamatta saatavien tappiovarauksen purkua, joka on sisällytetty luonteensa mukaisesti luottotappioiden palautuksiin. n tuloslaskelman pääkohdat (1 000 eur) Arsenal-konserni Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden Arvonalennukset Kulunpalautukset Varausten purku Luotto- ja takaustappiot Tilikauden voitto Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

10 n tase taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa ja konsernin oma pääoma ( ) tuhatta euroa. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta olivat yhteensä (15 547) tuhatta euroa. Erään sisältyy (13 000) tuhatta euroa määräaikaistalletuksia. Luotot ja takaukset Luotot ja takaussaamiset vähenivät kauden alun tuhannesta eurosta tuhanteen euroon joulukuun loppuun mennessä. Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat yhteensä (1 710) tuhatta euroa, mistä takausvastuita oli (1 089) tuhatta euroa. Takausvastuista osa liittyy saatavien turvaamistoimiin. Saamis- ja yritystodistukset Saamis- ja yritystodistuksia oli kauden päättyessä (81 549) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli 126 (768) tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet n kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 20 (20) tuhatta euroa. Muiden aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa yhteensä 4 (5) tuhatta euroa. Muut varat, siirtosaamiset ja ennakot lla ei tilikaudella ollut muita varoja. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä (80 253) tuhatta euroa. Erään sisältyy omistajille maksettuja ennakkojako-osuuksia tuhatta euroa. n rahoitus Arsenal on toiminut rahoitusmarkkinoilla vain sijoittajana. Yhtiö on sijoittanut rahoitusylijäämänsä pankkien sijoitustodistuksiin ja määräaikaistalletuksiin sekä yritystodistuksiin. Sijoitusten määrä oli kauden päättyessä (94 549) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

11 Velat yleisölle lla ei ollut tilikaudella eikä vertailukaudella velkoja yleisölle. Muut velat ja siirtovelat Muut velat olivat (672) tuhatta euroa. Lisäys muodostuu ehdollisena saadusta vahingonkorvauksesta. Siirtovelat olivat kauden päättyessä 349 (359) tuhatta euroa. Pakolliset varaukset n pakollisiin varauksiin on kirjattu konsernin toiminnan alasajosta vastaisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Pakolliset varaukset olivat yhteensä (16 805) tuhatta euroa. Oma pääoma n oma pääoma oli ( ) tuhatta euroa. n osakepääoma ja ylikurssirahasto ovat yhteensä (38 063) tuhatta euroa. n taseen pääkohdat (1000 eur) Arsenal-konserni Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet Koneet ja kalusto Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Arsenal-konserni Vastattavaa Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

12 n tulos Arsenalin voitto tilikaudelta oli (9 970) tuhatta euroa. Korkokate Arsenalin korkokate oli (-423) tuhatta euroa. Korkotuotot olivat (3 535) tuhatta euroa. Korkotuotoista (3 071) tuhatta euroa kertyi saamistodistuksista ja yritystodistuksista. Korkokulut olivat yhteensä (3 958) tuhatta euroa. Korkokulut tytäryhtiöille olivat yhteensä (3 958) tuhatta euroa. Muut tuotot Muut tuotot olivat yhteensä (1 350) tuhatta euroa. Arsenal hoitaa tytäryhtiönsä Arsenal-SSP:n liiketoiminnan ja hallinnon. Yhteensä (1 350) tuhannen euron muihin toimintatuottoihin sisältyy (1 350) tuhannen euron veloitus Arsenal-SSP:ltä sen liiketoiminnan hoitamisesta. Hallintokulut Arsenalin hallintokulut olivat yhteensä (1 209) tuhatta euroa, mistä henkilöstökuluja oli 580 (569) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja 576 (640) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut Muut toimintakulut olivat 217 (291) tuhatta euroa. Tästä toimitilavuokrien osuus oli 111 (107) tuhatta euroa ja kone- ja laitevuokrien osuus 21 (26) tuhatta euroa. Asiantuntijapalkkiot olivat 0 (53) tuhatta euroa ja tilintarkastuspalkkiot 6 (21) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Tilikauden aikana ei kirjattu poistoja. Tytäryhtiöosakkeista kirjattiin arvonalennuksia 3 tuhatta euroa edellisen tilikauden aikana. Luottotappiot n luottotappioiden nettopalautukset ovat (2 077) tuhatta euroa. Arsenal-SSP:lle myönnetystä nimellisarvoltaan tuhannen euron pääomalainasta kirjattiin luottotappion palautusta (2 077) tuhatta euroa. Satunnaiset erät Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin (4 164) tuhatta euroa konserniavustusta Arsenal-SSP tytäryhtiöltä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

13 n tuloslaskelman pääkohdat (1 000 eur) Arsenal Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Luotto- ja takaustappiot Satunnaiset tuotot Tilikauden voitto n tase n taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa. Saamiset yleisöltä Arsenalin saamiset yleisöltä ( ) tuhatta euroa ovat tilinpäätöshetkellä yksinomaan Arsenal-SSP:ltä. Arsenal on antanut Arsenal-SSP:lle tuhannen euron suuruisen pääomalainan, jonka kirjanpitoarvo emoyhtiön taseessa on ( ) tuhatta euroa vastaten Arsenal-SSP:n jäljellä olevaa omaa pääomaa lisättynä pääomalainan nimellisarvolla. Saamistodistukset Saamistodistuksia oli (81 549) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

14 Osakkeet ja osuudet Arsenalin omistuksessa olevien osakkeiden kirjanpitoarvo kuluneen tilikauden lopussa oli 0 (0) euroa. n omistuksessa on konserniin yhdistellyn tytäryhtiö Arsenal-SSP:n lisäksi tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty konserniin. Velat yleisölle Arsenalin ( ) tuhannen euron suuruiset velat yleisölle ovat velkoja tytäryhtiö Arsenal-SSP:lle. Oma pääoma n oma pääoma on kauden voiton (9 970) tuhannen euron jälkeen ( ) tuhatta euroa. n taseen pääkohdat (1000 eur) Arsenal Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Arsenal Vastattavaa Velat yleisölle Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

15 OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUS Yhtiön osakepääoma oli tuhatta euroa ja osakkeita on yhteensä kappaletta. Tilikauden päättyessä yhtiön osakekannasta omisti Suomen valtio 78,95 prosenttia ( osaketta), valtion vakuusrahasto 21,05 prosenttia (4 231 osaketta). HALLINTO JA JOHTO Selvitysmiehet Selvitysmiehinä ovat toimineet asianajaja Juha Sivenius Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä ja Arsenalin talous- ja hallintoasioista vastaava johtaja Seppo Salonen koko tilikauden ajan. Arsenalin valvonta ja tilintarkastajat HENKILÖSTÖ TYTÄRYHTIÖT Arsenalin toimintaa valvovat Valtion vakuusrahasto, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiontilintarkastajat. Arsenalia ja Arsenal-SSP:tä koskevat samat salassapito- ja asiakkaansuojavelvoitteet kuin pankkeja. Pankkisalaisuuteen ja asiakkaansuojaan liittyvissä kysymyksissä omaisuudenhoitoyhtiö on rahoitustarkastuksen valvonnan alainen. Arsenalin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Se toimii myös Arsenal-SSP:n tilintarkastajana ja hoitaa konsernin valvontatilintarkastuksen. Arsenal- konsernin palveluksessa on tilikaudella keskimäärin 8 (8) henkilöä. Tilikauden päättyessä palveluksessa oli 7 henkilöä. Arsenalilla on yksi yhdisteltävä tytäryhtiö, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal- SSP Oy. Arsenal-SSP toimii vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Arsenal-SSP muodostettiin edeltäneen Arsenal-SSP:n jakautumisessa Arsenal-SSP on asetettu selvitystilaan lukien. Yhtiön selvitysmiehinä toimivat asianajaja Juha Sivenius sekä Arsenalin talousja hallintoasioista vastaava johtaja Seppo Salonen. Tilikausi on yhtiön yhdeksäs. Yhtiöllä ei ole palveluksessaan palkattua henkilökuntaa. n organisaatio hoitaa Arsenal-SSP:n hallintoa ja tekee sen liiketoimintaa koskevat päätökset. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

16 YHTEENVETO SELVITYSTILAN ETENEMISESTÄ Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan lukien. Myös Arsenalin tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal SSP asetettiin selvitystilaan lukien. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi julkisen haasteen määräpäiväksi molempien yhtiöiden osalta Määräpäivään mennessä emoyhtiö Arsenalille tuli 12 ja Arsenal-SSP:lle 44 valvontakirjelmää. Valvonnoista osa oli riitaisia ja osa riidattomia. Riitaisten valvontojen osalta on vaatimuksen esittäjä 12 tapauksessa luopunut vaatimuksestaan. Negatiivinen vahvistuskanne on jouduttu nostamaan 11 valvonnasta. Tällä hetkellä vireillä on 2 Arsenal-SSP:n nostamaa negatiivista vahvistuskannetta sekä yksi vaatimusten esittäjien Arsenal-SSP:tä vastaan nostama vastakanne. Yhtiön toimeksiantoja hoitavilta asianajajilta pyydettiin lokakuussa 2003 selvitykset oikeudenkäyntien vaiheesta, oikeudenkäyntien arvioidusta kestosta ja kustannuksista. Arsenal-SSP:n luotonannolleen valtiolta saama, alun perin 4.7 miljardin euron omavelkainen takaus päättyi , kun valtioneuvosto teki Arsenalin hakemuksesta päätöksen takauksen poistamisesta. Valtio ei takauksen voimassaoloaikana joutunut maksuvelvolliseksi takauksen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2000 saatavakaupan ostajien ulosottolakiuudistukseen perustuvasta hinnanalennusvaatimuksesta päästiin sovintoratkaisuun ja sovintosopimus allekirjoitettiin Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamisen aloittamisesta annettiin palvelutuottajalle palvelusopimuksen mukainen ilmoitus Tytäryhtiö Master-Rahoitus Oy:n viimeiset vireillä olleet vahingonkorvaus- ja rikosjutut päättyivät päättyneen tilikauden aikana. Suomen Säästöpankin arkistojen arkistosuunnitelman mukainen tuhoaminen alkoi huhtikuussa Master-Rahoitus Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Yhtiön selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Arsenal myi tehdyllä sopimuksella kaikki omistamansa Kylpyläkasino Oyj:n osakkeet Restel Oy:lle. Arsenal-SSP myi kaikki omistamansa Meri-Teijo Golf Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle Compro-Pal Oy:lle. Osakkeiden omistusoikeus siirtyi ostajalle Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

17 Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamisrajoituksia on vuoden 2007 aikana edelleen purettu ja suunnitelman mukaista tuhoamista jatkettu. Vuoden 2007 aikana arkistoja on tuhottu 29 hyllykilometriä. Arkistojen määrä oli 33 hyllykilometriä, josta tuhoamisrajoitusten piirissä oli 19 hyllykilometriä. Selvitystilan aikana on päättynyt yhteensä 88 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 47 uutta oikeudenkäyntiä. Uusista huomattava osa liittyi selvitystilan johdosta Arsenalille esitettyihin vaatimuksiin. Tilikauden aikana oikeudenkäyntien painopiste on siirtynyt ylempiin oikeusasteisiin kun eräissä laajoissa vahingonkorvaus- ja rikosjutuissa hovioikeuskäsittely on saatu päätökseen. Osana selvitystilamenettelyä Arsenal maksoi vuoden 2007 aikana omistajilleen ennakkojako-osuutta 20 miljoonaa euroa. Tätä ennen Arsenal on selvitystilan aikana maksanut omistajilleen ennakkojako-osuuksia vuonna miljoonaa euroa ja vuonna miljoonaa euroa. Kaikkiaan yhtiö on selvitystilan aikana palauttanut omistajilleen pääomaa 100 miljoonaa euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Arsenalin tehtävä omaisuudenhoitoyhtiönä on määräaikainen. Arsenal ja sen tytäryhtiö Arsenal -SSP on tarkoitus purkaa selvitystilan päättyessä. Selvitystilahallinnon keskeisenä tehtävänä on jäljellä olevien saatavien periminen, oikeudenkäyntien hoito, arkistojen alasajo, omaisuuden realisointi ja edunvalvonta konkurssipesissä. Ulosottoperusteen määräaikaisuutta ja saatavien lopullista vanhenemista koskevien säännösten voimaantulo tulee vähentämään perintäkelpoisten saatavien ja niihin liittyvien osallisten määrää alkaen. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alasajon taloudelliseen lopputulokseen. Arsenal-konsernin yhtiöt ovat edelleen osallisena lukuisissa oikeudenkäynneissä ja konsernin yhtiöillä sekä Arsenalin velkomilla konkurssipesillä on saamisia ja omaisuutta, joiden realisointi ei toistaiseksi ole ollut toteutettavissa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy voidaan purkaa vasta kun vireillä olevat oikeudenkäynnit on saatu päätökseen. Kun säästöpankkiarkistojen suunnitelman mukainen tuhoaminen saadaan päätökseen, jäävät Arsenalin vastuulle vielä säästöpankkiarkistojen ikuisesti säilytettäväksi määrätty materiaali ja Arsenalin toiminnan aikana syntyneet arkistot, jotka toistaiseksi ovat kokonaan tuhoamiskiellossa. Suunnitelmien mukaan Arsenal tulee vuoden 2008 lopussa palauttamaan ennakkojako-osuutena omistajilleen yhteensä 20 miljoonaa euroa. Lopullinen Arsenalista palautettava määrä selviää vasta kun merkittäviä taloudellisia intressejä koskevat oikeudenkäynnit on saatu päätökseen. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan Arsenal-konsernin oma pääoma riittää omaisuudenhoitoyhtiöiden toiminnan lopettamiseen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

18 TULOSLASKELMAT JA TASEET KONSERNITULOSLASKELMA (euroa) Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta ja keskuspankilta , ,27 Saamisista yleisöltä , ,57 Saamistodistuksista , ,00 Muut korkotuotot 0, , , ,54 Korkokulut Muut korkokulut -0,11-0,11 676,20 676,20 KORKOKATE , ,34 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Omistusyhteysyrityksistä 0,00 0, , ,04 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot , ,40 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,57 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,68 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,62 Muut henkilösivukulut , , , ,53 Muut hallintokulut , , , ,06 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista 0, ,75 ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut , ,34 Kulunpalautukset , ,05 Varausten purku , ,90 Luotto- ja takaustappiot , ,51 LIIKEVOITTO , ,26 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,26 TILIKAUDEN VOITTO , ,26 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

19 KONSERNITASE (euroa) VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta , ,92 Saamiset yleisöltä Luotot ja takaussaamiset , ,26 Saamistodistukset Muilta , ,18 Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet , ,81 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1,00 1,00 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä , , , ,72 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet 4 506, , , ,99 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,39 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

20 KONSERNITASE (euroa) VASTATTAVAA Vieras pääoma Muut velat Muut velat , ,74 Pakolliset varaukset , , , ,89 Siirtovelat , , , ,04 Oma pääoma , ,35 josta osakepääoman osuus , , , , , ,39 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,59 Taselainausvastuut , ,51 Turvaamistoimiin liittyvät takaukset , , , ,10 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

21 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (euroa) Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta ja keskuspankilta , ,27 Saamistodistuksista , , , ,27 Korkokulut Veloista yleisölle , ,00 KORKOKATE , ,73 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Omistusyhteysyrityksistä 0,00 0, , ,04 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot 400, ,35 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,35 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,68 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,13 Muut henkilösivukulut , , , ,04 Muut hallintokulut , , , ,44 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista 0, ,75 ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut , ,30 Luotto- ja takaustappiot , ,95 LIIKEVOITTO , ,12 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,30 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,42 TILIKAUDEN VOITTO , ,42 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

22 EMOYHTIÖN TASE (euroa) VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta , ,92 Saamiset yleisöltä , ,43 Saamistodistukset Muilta , ,18 Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1,00 1,00 1,00 1,00 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,82 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

23 EMOYHTIÖN TASE (euroa) VASTATTAVAA Vieras pääoma Velat yleisölle , ,76 Muut velat Muut velat , ,89 Pakolliset varaukset , , , ,89 Siirtovelat ja saadut ennakot , , , ,47 Oma pääoma , ,35 josta osakepääoman osuus , , , , , ,82 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,48 Taselainausvastuut , , , ,99 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

24 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (teur) Liite Liite 0 Tilinpäätösperiaatteet Siirtovelat ja saadut ennakot eriteltyinä 34 1 Erittely korkotuotoista ja korkokuluista Velat, joilla on huonompi etuoikeus 34 2 Leasingtoiminnan nettotuotot eriteltyinä Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset 3 Arvopaperikaupan nettotuotot eriteltyinä 28 tilikauden aikana eriteltyinä 35 4 Tilikauden aikana ostettujen ja myytyjen vaihtuviin 36 Luottolaitoksen osakepääoma jaoteltuna osakevastaaviin luettujen arvopapereiden määrät 28 lajeittain ja osakelajeja koskevat yhtiöjärjestyksen 5 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut eriteltyinä 29 pääasialliset määräykset 6 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja 37 Laskelma jakokelpoisista varoista ja vapaaseen 35 aineettomista hyödykkeistä 29 omaan pääomaan sisältyvien jakokelvottomien 7 Luotto- ja takaustappiot, sekä pysyviin vastaaviin erien määrä 35 kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset Tilikauden aikana päätetyistä osakeanneista ja 8 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenmerkittävät erät 30 laskuista ja niiden ehdoista 35 9 Tilinpäätössiirrot eriteltyinä Osakkeiden omistuksen jakautuminen ja suurimmat 10 Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten osakkeenomistajat 35 varausten muutoksista Pääomasijoituksen ja pääomalainan ehdot Erittely yhdistellyistä eristä Erittely yhdistellyistä vastattavien eristä Tuotot liiketoiminta-alueittain Saamisten ja velkojen maturiteettijakauma tase-erittäin Saamiset luottolaitoksilta Ulkomaan rahan määräinen omaisuus ja velat Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sektoreittain Kirjanpitolain 5 luvun 18 :ssä tarkoitetut laskennalliset 15 Saamistodistukset omaisuuslajeittain jaoteltuina verovelat ja -saamiset 36 julkisesti noteerattuihin ja noteerattomiin 45 Omasta ja muiden puolesta vakuudeksi annettu saamistodistuksiin 31 omaisuus sekä velat ja sitoumukset, joiden vakuudeksi 16 Järjestämättömien ja muiden nollakorkoisten ne on annettu 37 saamisten määrä Eläkevastuut Maksamatta jääneen saamisen vakuutena ollut sekä 47 Leasingvastuut 37 asiakkaan liiketoiminnan tervehdyttämiseksi 48 Taseen ulkopuoliset sitoumukset eriteltyinä 37 hankittu omaisuus tase-erittäin eriteltyinä Johdannaissopimukset Saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla 50 Omaisuuden myynnistä asiakkaan lukuun syntyvien veloilla 32 myyntisaamisten ja omaisuuden ostamisesta 19 Leasingkohteet eriteltyinä 32 asiakkaan lukuun syntyvien ostovelkojen 20 Saamistodistukset ja keskuspankki- yhteenlasketut määrät 37 rahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Tiedot muista luottolaitosten antamista vakuus- 21 Osakkeet ja osuudet tilikauden päättyessä 32 sitoumuksista ja vastuista Pysyviin vastaaviin kuuluvien osakkeiden sekä 52 Henkilöstön lukumäärä, hallinto- ja valvontaelinten aineellisten hyödykkeiden lisäykset ja vähennykset 32 jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkat ja 23 Aineettomat hyödykkeet eriteltyinä 33 palkkiot Kiinteistöomistukset eriteltyinä Tiedot yrityksistä, joista omistetaan pysyviin vastaaviin 25 Hallussa olevat omat tai emoyrityksen osakkeet 33 kuuluvia osakkeita Muut varat eriteltyinä Luottolaitoksen harjoittama notariaattitoiminta Siirtosaamiset ja maksetut ennakot eriteltyinä Saamiset ja velat muilta konserniyrityksiltä sekä niistä 28 Erittely yhdistellyistä vastaavien eristä 33 suoritetut korot sekä konserniyrityksiltä perityt 29 Velkojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon erotus 34 muut korvaukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat vaadetyypeittäin Rahoituslaskelmat Muut velat eriteltyinä Pakolliset varaukset eriteltyinä 34 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

25 0. Tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätösperiaatteet koskevat Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilassa (Arsenal) ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n selvitystilassa (Arsenal-SSP) tilinpäätöksiä ja konsernitilinpäätöstä. Arsenal ja sen tytäryhtiö Arsenal-SSP ovat valtion vakuusrahastosta annetussa laissa tarkoitettuja omaisuudenhoitoyhtiöitä. Tilinpäätöksen yleiset periaatteet Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tilinpäätökset sekä konsernitilinpäätös on laadittu luottolaitoksille vahvistettuja tuloslaskelma- ja tasekaavoja käyttäen. Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tilinpäätöksissä noudatetaan pääosin yhteneviä arvostus- ja kirjausperiaatteita. Tilikaudella 2005 SSP:n tasekaavaa muutettiin VM:n päätöksen ja Rahoitustarkastuksen ohjeiden mukaisesti siten, että pääomalaina siirrettiin osaksi vierasta pääomaa. Vertailuluvut muutettiin vastaavasti. Arsenal konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vertailuluvut ovat yhtiön kahdeksannelta tilikaudelta Kirjanpitolautakunnan lausunto (Nro 1592/ ) Arsenal, Arsenal-SSP ja Arsenal-Silta ovat pyytäneet poikkeuslupaa saada käyttää valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksistä ja konsernitilinpäätöksestä antaman päätöksen mukaisia kaavoja sekä laatia liitetiedot kyseisen päätöksen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan menettely ei vaadi kirjanpitolautakunnan poikkeuslupaa. Kun yhtiöt käyttävät valtiovarainministeriön päätöksen (1376/1997) mukaisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja, niitä tulee soveltaa rahoitustarkastuksen päätöksen (nro 21/420/98) mukaisesti. RATA:n standardi 3.1 (Dnro7/120/2005) astui voimaan Liitetietoina annetaan edellä mainittujen rahoitustarkastuksen määräysten mukaiset liitetiedot. tilinpäätöksen laajuus Arsenalin konsernitilinpäätökseen sisältyy Arsenal ja sen suoraan omistamien tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Arsenal omistaa Arsenal-SSP:n kokonaan eikä Arsenal-SSP laadi alakonsernitilinpäätöstä. tilinpäätökseen ei ole yhdistelty saatavien turvaamiseksi hankittuja yhtiöitä. Saatavien turvaamiseksi hankittujen yhtiöiden konsernisuhde on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Selvitystilassa ja konkurssissa olevia yhtiöitä ei ole yhdistelty, poikkeuksena Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy selvitystilassa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

26 Tytäryhtiöiden konsernitilinpäätökseen yhdistelemättä jättämisellä ei ole merkittävää vaikutusta konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konsolidointi tilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Tytäryhtiöiden välitilinpäätökset on konsolidoinnin yhteydessä muutettu vastaamaan emoyhtiön käyttämää tulos- ja tasekaavaa. n sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Jakautumisen yhteydessä syntyneeseen konserniin ei muodostunut konserniaktiivaa tai konsernireserviä. Korkotuotot ja -kulut Korkotuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti. Korkotuottoihin tai sen oikaisuksi kirjataan saamisten myynnistä syntyvät voitot ja tappiot. Järjestämättömien saamisten korkoja ei ole tuloutettu. Järjestämättöminä saamisina on käsitelty sellaiset saamiset, joiden korko tai pääoma on ollut erääntyneenä 90 päivää sekä pankkitakauksen perusteella maksetut suoritukset. Arvopaperikaupan kate Arvopaperikaupan katteeseen on kirjattu luovutettavaksi tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate). Katteen vähennykseksi on merkitty myös edellä mainittujen arvopapereiden kirjanpitoarvon ja sitä pienemmän tilinpäätöshetken todennäköisen luovutusarvon erotus. Mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on ollut suurempi kuin kirjanpitoarvo, todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus on tuloutettu, kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Eläkekulut Arsenalin henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuutusyhtiöltä otetulla vakuutuksella (TEL) ja siitä aiheutuvat kulut sisältyvät eläkekuluihin. n eläkevastuut on katettu. Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäynneistä, joissa Arsenal-SSP on vastaajana, aiheutuviin kuluihin on varauduttu pakollisella varauksella. Pakolliseen varaukseen ei ole sisällytetty oikeudenkäyntikuluja tapauksista, joissa Arsenal-SSP on kantajana. Luotto- ja takaustappiot Luotto- ja takaustappiona (jäljempänä luottotappiot) on kirjattu toteutuneet ja todennäköiset luottotappiot. Todennäköinen luottotappio on kirjattu, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei saamisen pääomasta saada suoritusta. Nämä luottotappiot on kohdennettu asiakas- ja luottokohtaisesti ja vähennetty saamisista. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

27 Luotto- ja takaustappiona on kirjattu asiakkaan vastuiden ja vakuuksien ero. Todennäköistä luottotappiota arvioitaessa saamisen tai vastuusitoumuksen vakuutena oleva omaisuus on arvostettu käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan kauppahintaa, joka kohteesta rahaksimuuttokustannusten vähentämisen jälkeen saadaan, myytäessä se vapailla markkinoilla kohtuullisen myyntiajan kuluessa. Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennukset Muiden kuin selvitystilassa olevien tytäryhtiöiden taseessa tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan oman pääoman määrän ylittävä osa jäljellä olevasta hankintamenosta on kirjattu tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuksina kuluksi ja tytäryhtiöosakkeiden arvonpalautukset vastaavasti tuloutettu kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset kotimaisilta luottolaitoksilta on arvostettu nimellisarvoon. Saamiset yleisöltä Saamisista yleisöltä - luotoista, takaussaamisista ja valuuttaluottosaamisista on vähennetty toteutuneet ja todennäköiset luotto- ja takaustappiot. Pakollisen varauksena kirjattua saatavien tappiovarausta ei ole vähennetty saamisten määrästä. Luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet on arvostettu tilinpäätöksessä hankintamenoon tai, mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on alhaisempi kuin hankintameno, todennäköiseen luovutushintaan. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

28 Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet on merkitty tilinpäätökseen hankintamenoon. Mikäli osakkeiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöshetkellä on pysyvästi alempi kuin niiden kirjanpitoarvo, kirjanpitoarvon ja todennäköisen luovutushinnan erotus on kirjattu kuluksi. Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tytäryhtiöiden osakkeet on emoyhtiöiden tilinpäätöksissä arvostettu tytäryhtiön taseessa tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan oman pääoman määrään. Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet on arvostettu enintään todennäköiseen luovutushintaan. Arvonalennukset on kirjattu poistoina kuluiksi. Koneiden ja kaluston hankintameno on kokonaan poistettu. Pakolliset varaukset Pakollisina varauksina tuotoista on vähennetty ne konsernin alasajoon vastaisuudessa liittyvät vastaiset menot, joihin on sitouduttu ja joista ei odoteta saatavan niitä vastaavaa tuloa tai joiden toteutumista on pidettävä todennäköisenä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

29 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT (tuhansina euroina) 1. ERITTELY KORKOTUOTOISTA JA KORKOKULUISTA Saamisista luottolaitoksilta Saamisista yleisöltä Saamistodistuksista Muut korkotuotot Yhteensä Veloista yleisölle Muut Yhteensä LEASINGTOIMINNAN NETTOTUOTOT ERITELTYINÄ Yhtiö ei harjoita leasingtoimintaa. 3. ARVOPAPERIKAUPAN NETTOTUOTOT ERITELTYINÄ Osakkeiden ja osuuksien kaupan nettotuotot Yhteensä Saamistodistukset on pidetty eräpäivään asti, jolloin myyntivoittoja ja -tappioita ei ole realisoitunut. 4.TILIKAUDEN AIKANA OSTETTUJEN JA MYYTYJEN VAIHTUVIIN VASTAAVIIN LUETTUJEN ARVOPAPEREIDEN YHTEENLASKETUT MÄÄRÄT Saamistodistukset Tilikauden aikana ostetut Tilikauden aikana myydyt Yhteensä Osakkeet ja osuudet Tilikauden aikana ostetut Tilikauden aikana myydyt Yhteensä Osakkeiden ja osuuksien sekä saamistodistusten arvostusperiaatteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

30 5. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA MUUT KULUT ERITELTYINÄ Liiketoiminnan muut tuotot Vuokra- ja osinkotuotot kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä Liiketoiminnan- ja hallinnon palkkiot Muut Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Kiinteistökulut (omassa käytössä olevat kiinteistöt) Muut kulut Yhteensä Liiketoiminnan kuluihin kirjattujen pesänhoitokulujen palautukset (2) teur on esitetty tuloslaskelmassa omalla rivillään. 6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Yhteensä a. LUOTTO- JA TAKAUSTAPPIOT Luottotappiot brutto Palautukset ja luottovakuutuskorvaukset Saamisista yleisöltä Yhteensä Luottotappiot brutto Palautukset ja luottovakuutuskorvaukset Saamisista yleisöltä Yhteensä Luotto- ja takaustappioiden kirjausperusteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. 7b. PYSYVIIN VASTAAVIIN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN ARVONALENTUMISET Yhtiöllä ei ole tähän kohtaan ilmoitettavaa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

31 8. SATUNNAISIIN TUOTTOIHIN JA KULUIHIN SISÄLTYVÄT MERKITTÄVÄT ERÄT Satunnaiset tuotot, konserniavustus TILINPÄÄTÖSSIIRROT ERITELTYINÄ Yhtiöllä ei ole tähän kohtaan ilmoitettavaa. 10. SELVITYS TUOTTOIHIN JA KULUIHIN SISÄLTYVISTÄ PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSISTA n pakollisista varauksista on katettu asiakasliiketoiminnan ja muun toiminnan alasajokustannuksia (edellisenä vuonna 2 723) tuhannella eurolla. Varauksia on purettu (71) tuhannella eurolla, joka näkyy kokonaisuudessaan tuloslaskelmassa. Arsenal-konsernin omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan alasajon vastaisten kustannusten kattamista varten on varausta tilikauden aikana lisätty 665 (732) tuhannella eurolla. Varauksen nettomääräinen vähennys oli (2 239) tuhatta euroa. 11. ERITTELY YHDISTELLYISTÄ ERISTÄ Yhtiöllä ei ole tähän kohtaan ilmoitettavaa. 12. TUOTOT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN n ja emoyhtiön tuotot ovat kertyneet kokonaisuudessaan omaisuudenhoitoyhtiötoiminnasta markkina-alueena Suomi. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

32 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (tuhansina euroina) 13. SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA Vaadittaessa maksettavat: Kotimaisilta luottolaitoksilta Yhteensä SAAMISET YLEISÖLTÄ JA JULKISYHTEISÖILTÄ SEKTOREITTAIN Yritykset Kotitaloudet Yhteensä Saamisiin yleisöltä kohdistettuja luottotappiovarauksia ei ole edellisellä eikä kuluvalla tilikaudella. 15. SAAMISTODISTUKSET OMAISUUSLAJEITTAIN JAOTELTUINA JULKISESTI NOTEERATTUIHIN JA NOTEERAAMATTOMIIN SAAMISTODISTUKSIIN Saamistodistukset Julkisesti noteeratut Muut Julkisesti noteeratut Muut Muiden kuin julkisyhteisöjen liikkee seen laskemat saamiset Yhteensä Saamistodistusten kirjanpitoarvot Pankkien sijoitustodistukset Muut Yhteensä Saamistodistusten arvostusperiaatteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. 16. JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN JA MUIDEN NOLLAKORKOISTEN SAAMISTEN MÄÄRÄ Järjestämättömät luotot Takaussaatavat Yhteensä Sektoreittain: Yritykset Kotitaloudet Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

33 17. MAKSAMATTA JÄÄNEEN SAAMISEN VAKUUTENA OLLUT SEKÄ ASIAKKAAN LIIKETOIMINNAN TERVEHDYTTÄMISEKSI HANKITTU OMAISUUS TASE-ERITTÄIN ERITELTYINÄ Kiinteistöt ja kiinteisöyhteisöjen osakkeet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä SAAMISET, JOILLA ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILLA VELOILLA Yhtiöllä ei ole tähän kohtaan ilmoitettavaa. 19. LEASINGKOHTEITA EI OLE 20. SAAMISTODISTUKSET JA KESKUSPANKKIRAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT SAAMISTODISTUKSET Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat, muut Sijoitustodistukset kirjanpitoarvoonsa markkina-arvoonsa Erotus Yritystodistukset kirjanpitoarvoonsa markkina-arvoonsa Erotus OSAKKEET JA OSUUDET TILIKAUDEN PÄÄTTYESSÄ Julkisesti noteeratut Muut Julkisesti noteeratut Muut Osakkeet ja osuudet Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Yhteensä Osakkeiden ja osuuksien arvostusperiaatteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. 22. PYSYVIIN VASTAAVIIN KUULUVIEN OSAKKEIDEN SEKÄ AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET 1) Pysyviin vastaaviin sisältyvät osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Muutos Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ) Maa- ja vesialueet ja rakennukset sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Muutos Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ) Koneet ja kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Muutos Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

34 23. AINEETTOMIA HYÖDYKKEITÄ EI OLE 24. KIINTEISTÖOMISTUKSET ERITELTYINÄ Kirjanpitoarvo Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Muut kuin omassa käytössä olevat Yhteensä llä ei ole ollut kiinteistöomistusta. 25. HALLUSSA OLEVIA OMIA TAI EMOYRITYKSEN OSAKKEITA EI OLE 26. MUUT VARAT ERITELTYINÄ Muita varoja ei ole ollut vuosina 2007 ja SIIRTOSAAMISET JA MAKSETUT ENNAKOT ERITELTYINÄ Siirtosaamiset Korot Muut Yhteensä Erä Muut siirtosaamiset sisältää 100 miljoonaa euroa ennakkojako-osuutta. 28. ERITTELY YHDISTELLYISTÄ VASTAAVIEN ERISTÄ Yhtiöllä ei ole tähän kohtaan ilmoitettavaa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2007

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2005 Sisällys Tilikauden 2005 tapahtumia...2 n avainlukuja...3 Tilikausi 1.1. 31.12.2005...4 n ja emoyhtiön tulos...6 Osakepääoma ja omistus...13 Hallinto ja johto...13 Henkilöstö...16

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2010 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2010... 2 n ja emoyhtiön tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 10 Hallinto ja johto... 10 Henkilöstö... 10 Tytäryhtiöt... 10 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2008 SISÄLLYS TILIKAUSI 1.1.- 31.12.2008...5 Tilikauden 1.1. - 31.12.2008 toiminta...6 n ja emoyhtiön tulos...8 n tase...11 Osakepääoma ja omistus...16 Hallinto ja johto...16

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2011 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2011... 2 n ja emoyhtiön tulos... 3 Osakepääoma ja omistus... 11 Hallinto ja johto... 11 Henkilöstö... 11 Tytäryhtiöt... 11 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2003 Sisällys Tilikauden 2003 tapahtumia...1 n avainlukuja...2 Tilikausi 1.1.-31.12.2003...3 n ja emoyhtiön tulos...5 Osakepääoma ja omistus...9 Hallinto ja johto...9 Henkilöstö...12

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2014 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2014... 2 Tilikauden tulos ja Tase... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2013 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2013... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2012 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2012... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2, 5 1 = Suomi 2 = English 3

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot. Liite 2b (vrt. Liite 6)

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot. Liite 2b (vrt. Liite 6) VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) nnettu 240, 241, 242, 247, 249 Kotimaiset sijoituspalveluyritykset 246 Ulkomaiset sijoituspalveluyritykset Suomessa 248 rvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot