ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma versio 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma 2014 2016 versio 1.0"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma versio 1.0 Hallitus Hallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tuottavuusohjelma Johdanto Tuottavuus osana strategiaa TUOTTAVUUSOHJELMAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT HANKEORGANISAATIO TUOTTAVUUSOHJELMAN SISÄLTÖ RISKIT HANKKEEN HYÖDYT TIEDOTUS JA VIESTINTÄ SEURANTA JA ARVIOINTI

3 1 TUOTTAVUUSOHJELMA 1.1 Johdanto Taustaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin organisointi aloitettiin prosessimaiseksi vuoden 2010 alusta. Käytännössä prosessimaista toimintamallia ollaan vasta luomassa. Prosessitoimintamallin tavoitteena on laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden ohjaaminen sekä näiden jatkuva parantaminen. Tuottavuus, etenkin palvelutuottavuus on monimuotoinen käsite. Perusajatuksena on käyttää tehokkaasti panoksia (henkilökunta, tilat, laitteet, aika, materiaalit jne.) prosessissa, jonka tuotos on tuote tai palvelu (lonkkaleikkaus, e- resepti jne.). Terveydenhuolto on palveluala, joten sen tuottavuusprosessit ovat hyvin samantyyppisiä kuin muillakin palvelualoilla, mutta terveydenhuollossa haasteena on tuottavuusprosessien kehittäminen perinteistä teollisuuden tuottavuusmääritelmää paremmin terveydenhuollon palvelualalle sopivaksi. Kuva 1. Julkisen organisaation suorituskyvyn osa-alueet (Rautiainen 2004, s. 34). Käytännössä sairaalan tuottavuus on oikeille henkilöille oikeaan aikaan tehokkaasti tehtyjä parhaaseen tietoon perustuvia toimenpiteitä. 2

4 1.2 Tuottavuus osana strategiaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on valmistellut uuden strategian vuosille Mainitulle suunnittelukaudelle on ennakoitavissa toimintaympäristön muutoksia ja tarpeita tehdä asioita toisin mm. sote-uudistus. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus edellytti, että sairaanhoitopirin tuottavuusohjelman runko tuodaan lokakuun 2013 hallitukseen, jossa se oli käsittelyssä. Sairaanhoitopiirin hallituksen pidettävään kokoukseen tuottavuusohjelman runkoon on lisätty myös konkreettisia tavoitteita. Vuodeosastojen ja päivystyksen selvitykset on käynnistetty. Samoin perusterveydenhuollon yksikkö on ryhtynyt selvittämään hoitopolkuja sairaalaan ja sairaalasta pois. Todellinen tuottavuushyöty voidaan saavuttaa vain koko hoitoprosessia sujuvoittamalla. Hyvä strategiaohjaus merkitsee, että organisaatio kykenee varautumaan toimintaympäristönsä muutokseen ja selkiyttämään tavoitteet sen mukaisesti sekä muuttamaan kriittiset valinnat keinoiksi ja lisäksi saamaan koko koneistonsa toteuttamaan tehtyjä valintoja. (Tuomola 2004). 3

5 Kuva 2. Tuottavuusohjelman suhde strategiaan. Tuottavuusohjelmassa tulee ottaa huomioon strategisia linjauksia toteuttavat strategiset tavoitteet, jotka ovat seuraavat: Asiakasnäkökulma: Erinomainen palvelukokemus sujuva hoito asiakastyytyväisyys vaikuttava palvelutoiminta palvelukeskeinen logiikka (yhdessä tuotettavat) palveluiden teollistaminen (standardipalvelut). Asiakastilanteet on hoidettava ammattimaisesti ja palvelun laatu on standardisoitava huomioiden eri palvelulogiikat. Ryhmäpalveluja sekä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia tulee käyttää entistä laajemmin ja useammin. 4

6 Prosessinäkökulma: Sujuvat ja toimivat hoitoketjut selkeä työnjako hoitoketjussa ja sujuvat tukipalvelut näyttöön perustuva hoito toiminnanohjaus ja tietojärjestelmät palvelutuotannossa hoitoketjujen hallinta päätöksenteko sovitun toimintamallin mukaan sairaanhoitopiirin sisälläkin alihankkija tyyppisiä palveluketjuja (mm. radiologia, laboratorio, patologia, apteekki jne.) hoitoketjujen hallinta on rajapintojen hallintaa (tukipalvelut, sairaanhoidolliset palvelut, kuntien palvelut jne.). Talousnäkökulma: tuottavuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus ohjaavat toimintaa sekä investointeja kilpailukyky (tuloksellisuus) talouden ennakointi ja hallinta investointien hallinta kokonaistuottavuus (operatiivinen tuottavuus ja asiakastuottavuus). Tuottavuusohjelma sisältää myös tuottavuuden kehittymisen mallit ja mittaroinnin mallit, niiden avulla voidaan saada vaikuttavimmat tulokset tuottavuuden kehittämisessä tukemalla johtamista ja päätöksentekoa sekä auttamalla henkilöstöä ymmärtämään yhteiset tavoitteet. Näitä mittareita ovat sairaala- tai väestötasolla esimerkiksi hoidetun potilaan keskimääräinen kustannus ja kuntien erikoissairaanhoidon euroa/asukas kustannus. ESSHP on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen benchmarking/tuottavuusvertailussa. Tämä tuottavuusvertailu vuodelta 2012 julkistetaan Tuottavuusmittarit eivät osoita hoidon laatua eivätkä vaikuttavuutta, joten niiden lisäksi on tärkeätä seurata myös kyseisten asioiden mittareita, joita ovat mm. asiakastyytyväisyys, odotusajat hoitoon, potilasvahinkojen määrä ja 15 D-elämänlaatumittari. 5

7 Tärkeää on myös tilasuunnittelun ja tilahallinnon uudistaminen siten, että ne tukevat paremmin tulevaisuuden hoitomuotoja ja muunneltavia tiloja. Tämä tarkoittaa jo aiemmin valmisteltujen hankkeiden (Esper ja Keskelle elämää) ripeää päivittämistä ja eteenpäin viemistä. Kalliiden laitteiden investoinneissa käyttöaste tulee arvioida entistä perustellummin. Myös nykyisten laitteiden (esim. magneettikuvauslaitteet) ja toimenpideyksiköiden käyttöastetta tullaan tarkastelemaan. Näissä rajoittavana tekijänä on asiantuntijaresurssin saatavuus. Erilainen kuljetustuotanto muodostaa osan sairaalan toiminnasta, jolloin tehokas logistiikka on edellytys tuottavalle toiminnalle. Tämä koskee sekä asiakas-, materiaali-, väline- että hoitotarvikevirtoja. Henkilöstönäkökulma: Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka työolosuhteet ja työnantajakuva työhyvinvointi osaamisen varmistaminen. Selkeä johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne tukevat johtamista ja esimiestyötä. Tuottavuuden kehittäminen edellyttää myös työelämän laadun kehittämistä. Työhyvinvoinnin edistäminen etenee sairaanhoitopiirin henkilöstöstrategian työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Keskeistä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ovat henkilöstön toimintakyvystä huolehtiminen, ammatillisen osaamisen varmistaminen, työyhteisön toiminnan kehittäminen, työn kehittäminen ja työympäristön parantaminen. Tuottavuusohjelman henkilöstöä koskeviin asioihin on moniammatillinen työryhmä laatinut suunnitelmaa, jossa eritellään lyhyellä aikavälillä ja pidemmällä aikavälillä tehtäviä toimenpiteitä. Suunnitelmassa otetaan esille esimerkiksi työaikajärjestelyt, pitkä- ja lyhytaikaisten sijaisten käytön ohjeistus, toiminnan ja siihen tarvittavan henkilöstön suunnitelmallisuuden 6

8 tarkentaminen, vakanssien käytön ja täytön harkinta ja henkilöstön osaamisen laajentaminen. Johtaminen kunnossa joka tasolla osallistava johtaminen Osallistava johtaminen ja yhteiset tavoitteet tukevat motivaatiota ja työhyvinvointia. On tutkittua tietoa siitä, että johdon kouluttaminen, esimerkiksi hallitsemaan paremmin strategisen johtamisen välineistöä ja käsitteistöä edistää organisaation tuloksellisuutta. Toisaalta on tutkittua tietoa myös siitä, että johdon omalle henkilöstölleen järjestämä henkilöstökoulutus (esim. tiimikoulutus tai organisaation kehittämisen menetelmien hallinta) lisää tuloksellisuutta, kun samalla huolehditaan siitä, että koulutus tukee johtamistilanteita ja omaa kiinteän yhteyden organisaation strategiseen kehittämiseen (Lumijärvi 2008). Tuottavuusohjelman toimenpiteiden mittaaminen eri mittarein on olennaista, mutta tärkeää on huomata, että mittaristo ja sen tuottama informaatio ei korvaa organisaation johtamista, vaan se on yksi työkalu johdon päätöksenteon tueksi. Johtajan on pystyttävä analysoimaan mittarien tuottamaa tietoa ja tekemään analyysin perusteella päätöksiä. Erikoissairaanhoidon johtamisessa on viime vuosina saatu erinomaista näyttöä tuottavuushyödyistä soveltamalla esimerkiksi LEAN-toimintatapaa toimintojen uudistamisessa (mm. TAYS, Eksote, HUS). Tuottavuutta voidaan parantaa poistamalla hukkaa, sähläystä, turhia päällekkäisyyksiä ja parantamalla laatua. Nykyinen hallintorakenne pysynee voimassa lähivuodet. Suunnittelukauden lopulla on odotettavissa kuntarakennemuutoksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulossa olevan hallintolainsäädännön perusteella nykyisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymärakenteen mahdollinen väistyminen uuden hallintomallin tieltä. Tämä aiheuttaa epävarmuustekijän, jonka vaikutus toiminnan 7

9 tasolla on toissijainen. Suunnittelun tulee lähteä toiminnan järjestämisen tarpeista. 2 TUOTTAVUUSOHJELMAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Kuntatalouden vaikea tilanne aiheuttaa merkittäviä toiminnan uudelleen arviointipaineita. Nämä ongelmat eivät ole ratkaistavissa yksittäisillä säästötoimenpiteillä vaan toimintaa on arvioitava laajempana kokonaisuutena yhdessä omistajien ja yhteistyökumppaneiden tavoitteiden kanssa. Omistajien omat tuottavuusohjelmat (esimerkiksi Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma) on sovitettava tähän ohjelmaan, samoin on arvioitava lähisairaanhoitopiirien vastaavia tuottavuusohjelmia. Tuottavuusohjelman päälinjat ovat: Palveluvalikoiman arviointi järjestämissuunnitelman ja - sopimuksen sekä lainsäädännön perusteella (shp:n alue, Erva alue) Palvelutuotanto: keskeisten prosessien määrittely (hoitoketjujen ymmärtäminen) ja kehittäminen toimintamallit, työtavat, innovaatiot, asiakkaan/potilaan omatoimisuuden lisäys, päällekkäisyyksien poistaminen Tuottavuuden johtaminen (esim. laatujohtamisen soveltaminen), strategisen omistajaohjauksen kehittäminen Henkilöstövoimavarojen johtaminen (esim. osaamisen johtaminen) Teknologian mahdollisuudet (esim. innovaatiot ja sähköiset palvelut) Toimitilat Logistiikka (kokonaislogistinen näkemys: valikoima, jakelu ja varastointi). Tuottavuusohjelma ei ole vain sairaanhoitopiirin kehitystyötä, vaan siihen on kytkettävä alueen terveydenhuollon toimijoiden yhteistyössä kuvatut ja toteutettavat hoitoketjut. Myös perusterveydenhuolto on saatava mukaan kehitys- 8

10 työhön, koska ratkaisevaa on koko hoitoketjun tuottavuus ja vaikuttavuus. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta tuottavuusohjelma on myös valintoja, koska pieni sairaanhoitopiiri ei pienen väestöpohjan vuoksi voi tuottaa kaikkea tuottavasti. Tällöin Erva-alueen tuottavuus- ja hinnoittelumekanismit ovat avainasemassa ja niihin tulee voida vaikuttaa. Suunnittelun eteneminen ja aikataulu Tuottavuusohjelma etenee tuottavuustyöryhmän ohjaamana työryhmissä siten, että joulukuussa valmistuu suunnitelma vuoden 2014 tuottavuusohjelman toimenpiteistä. Rinnakkaishankkeet Sairaanhoitopiirien nykyiset ja tulevat hankkeet rajattava niin että käytännön hyödyt on aikaisempaa paremmin saavutettavissa. Seuraavien nykyisen hankkeiden sisältöä on arvioitava nimenomaan tuottavuusnäkökulmasta: Hyvis.fi kehittämien ja käyttöönotto (sähköinen asiointi) Esper (rakentaminen) Esso (prosessit, yhteispäivystys) Tietotekniikka (Savonlinna yhteistyö, SADe) Potilasturvallisuustyö. 3 HANKEORGANISAATIO Tuottavuusohjelman organisointi ja toteutus: Tuottavuusohjelmaa varten ei luoda erillistä projektiorganisaatiota, vaan se nivotaan osaksi nykyistä johtamismallia Tuottavuusohjelmaa ohjaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, joka toimii ohjausryhmänä. Vastuu on sairaanhoitopiirin johtajalla. 9

11 Sairaanhoitopiirin organisaation mukaisesti tilaajaorganisaatio (sairaanhoitopiirin johtaja, kehitysjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri ja ylihoitaja) toimii tuottavuustyöryhmänä vastaten valmistelusta ja koordinoinnista. Tuottavuusohjelman toimeenpano on linjaorganisaation mukaisesti toimialajohtajien, prosessikoordinaattorien ja tulosyksiköiden esimiesten tehtävänä osana johtamis- ja kehittämistoimintaa. 4 TUOTTAVUUSOHJELMAN SISÄLTÖ Tuottavuustavoitteet ja aikataulu kullekin hoitoketjulle määritellään erikseen tavoitetaulukolla (sisältää riskien arvioinnin). Etelä-Savon sairaanhoitopiirin keskeiset toimintaprosessit ovat päivystys, polikliininen, leikkaus- ja vuodeosastotoiminta. Toiminta on vahvasti siirtynyt vuodeosastotoiminnasta polikliiniseen toimintaan. Valmistuvan strategian mukaisesti Mikkelin keskussairaala on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 24/7 päivystyssairaala. Seuraavassa on eritelty tähän mennessä suunnitellut työryhmät, joiden tehtävänä on tarkastella kunkin kokonaisuuden toimintaprosessit. Tavoitteena työryhmillä muuttaa toimintaansa siten että tuottavuustavoitteet saavutetaan. Taloudellinen tavoite on ennen työryhmien työn käynnistymistä asetettu 1,065 miljoonan alijäämän kattamiseksi Tuottavuusohjelman mukaisesti kunakin talousarviovuonna 0,5 % tuottavuustavoite tarkoittaa n euron pysyvää kustannusten poistamista. Esitys toimintotyöryhmistä: Ensihoito ja päivystys Ensihoidon palvelutaso Päivystys omaksi toiminnaksi 10

12 tavoite ensihoidon ja päivystyksen parempi integraatio (päivystyksen läpimenoaikojen lyhentämien, päihdepotilaiden ja psykiatristen päivystyspotilaiden prosessin sujuvoittaminen) taloudellinen tavoite 2014 ensihoidon palvelutason muuttaminen kustannussäästö euroa. Mielenterveys Keskelle elämää hankesuunnitelman päivittäminen, edelleen avohoitopainotteisuuden lisääminen ja sairaansijojen vähentäminen, tilatarvearvion uudelleen läpikäyminen. tavoite 2014 aikuispsykiatrian vuodeosastojen määrä neljästä kolmeen taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Vuodeosastotoimintamallin muuttaminen Sairaansijojen vähentäminen Osastofarmasia (lääkehoidon rationointi, hävikin ja lääkehoidon haittatapahtuminen vähentäminen) Tutkitaan erillisen päivystysosaston (Jyväskylän Nova-malli) ja päiväsairaalan tarve ja mahdollisuudet vuodeosastohoitoa korvaavina toimintamalleina. tavoite 2014 yhden vuodeosaston sulkeminen ja osastofarmasian käynnistäminen taloudellinen tavoite 2014 yhden osaston sulkeminen 31.5 mennessä euroa ja osastofarmasia euroa. Ajanvaraus poliklinikka Lähetteiden hallinta taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Leikkaustoiminta Hoitologistikko 11

13 taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Talous- ja tukipalvelut Logistiikka Toimitilat Tukipalveluyhteistyö ravinto, siivous ja hankinta taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Henkilöstötyön tuottavuus (työryhmän työ on jo käynnistynyt) Työryhmäntyön luonnos on jo olemassa lyhyen aikavälin toimenpiteet pitkällä aikavälillä tehtävät toimenpiteet. Toimenpiteet ovat sidoksissa em. työryhmien toimenpiteisiin, mutta osa säästötoimenpiteistä on mahdollista tehdä erillisenä em. työryhmien työstä tuottavuuden parannus liitetään kannustinjärjestelmiin taloudellinen tavoite euroa vuonna 2014 Sähköisten välineiden tehokas hyödyntäminen. Projektityössä kehitettyjen välineiden laajamittainen ja tehokas käyttöönotto taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Potilasturvallisuus Hyväksytyn potilasturvallisuussuunnitelman toimeenpano, haittatapahtumien ja potilasvahinkojen määrän vähentäminen, uusintaleikkausten määrän vähentäminen, postoperatiivisten infektioiden vähentäminen. Potilasturvallisuusryhmä valitsee mittarit ja tavoitteet. taloudellinen tavoite 2014 potilasvakuutuksen kulujen vähentäminen. 12

14 ESSHP tuottavuusohjelma alustava aikataulutus (työryhmät ja tehtävät täydentyvät) Vuosi Kuukausi Työryhmä /tehtävä Vaikutus euroa Ensihoito ja päivystys Ensihoidon palvelutaso Päivystys omaksi toiminnaksi Keskelle elämää hankkeen eteneminen Tavoite 2014 aikuispsykiatrian vuodeosastojen määrä työryh.esitys neljästä kolmeen Vuodeosastotoimintamallin muuttaminen Sairaansijojen vähentäminen/yksi osasto pois Osastofarmasia Erillinen päivystysosasto, tarve ja mahdollisuus Ajanvaraus poliklinikka Lähetteiden hallinta Leikkaustoiminta Hoitologistikko työryh.esitys perust. työryh.esitys Talous- tukipalvelut Logistiikka työryh.esitys Toimitilat /moisio, vuokratilat työryh.esitys Tukipalveluyhteistyö ravinto, siivous ja hankinta työryh.esitys Henkilöstötyön tuottavuus (työryhmän työ on jo käynnistynyt) työryh.esitys Työryhmäntyön luonnos jo olemassa perust. Lyhyen aikavälin toimenpiteet Pitkällä aikavälillä tehtävät toimenpiteet Toimenpiteet ovat sidoksissa em. työryhmien toimenpiteisiin, mutta osa säästötoimenpiteistä on mahdollista tehdä erillisenä em. työryhmien työstä Potilasturvallisuus Muut lisätyöryhmät: yhteensä vaikutus euroa Asetettu tavoite Työryhmien työn perusteella Muut käynnissäolevat hankkeet Tietotekniikka hyöty 2015 eteenpäin 5 RISKIT Tuottavuusohjelman laajuus ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö aiheuttaa monentyyppisiä riskejä: tavoiteltuja säästöjä ei saavuteta hyödyt toteutuvat vasta pitkällä aikavälillä kuntien sitoutumattomuus henkilöstön sitoutumattomuus avainosaajien rekrytoinnin vaikeus hoitotakuu, laatu, turvallisuus prosessien monimutkaisuus/laajuus. 13

15 6 HANKKEEN HYÖDYT Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strategisia linjauksia toteuttavat strategiset tavoitteet on kuvattu kohdassa 1. Tuottavuusohjelman hyödyt tulevat strategisten tavoitteiden saavuttamisen avulla. Hyötyjä voidaan tarkastella sekä asiakkaan, talouden, prosessien että henkilöstön näkökulmista. Hoitoketjujen, toimintojen ja potilasvirtojen ohjauksella päästään parempaan laatuun, sujuvuuteen, vaikuttavuuteen ja kuluhallintaan. Malli tukee jatkuvaa toiminnan ja prosessien kehittämistä. Samalla luodaan edellytyksiä tuleville investointihankkeille, joiden hyöty ja tuottavuus tulee osoittaa tuottavuuden näkökulmista. 7 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Tavoitteena on mahdollisimman läpinäkyvä tiedotus tuottavuusohjelmasta, johon sitoutuminen kaikkien osapuolten taholta on ensisijaisen tärkeää. Avoin viestintä yhteisistä asioista rakentaa luottamusta. Keskeiset viestinnän välineet ovat sairaanhoitopiirin sähköiset viestintäkanavat sekä henkilökuntalehti Laastari. Asiasta tulee järjestää myös erillisiä lehdistötilaisuuksia. 8 SEURANTA JA ARVIOINTI Tuottavuuden mittauksessa tulee käyttää pääosin jo nykyisiä mittareita, mutta johtamisjärjestelmän sitoutumista ja reagointia mittareihin tulee merkittävästi parantaa. DRG-pistelaskenta mahdollistaa esimerkiksi kokonais- ja henkilöstötuottavuuden arvioinnin toimenpiteiden vaikeusasteen mukaisesti. Kokonaistuottavuus = DRG-pisteen kustannus määritys: kokonaiskustannukset / DRG-pistemäärä Henkilötyön tuottavuus määritys: DRG-pisteet / henkilötyövuodet 14

16 Tuottavuusohjelmaan, sen valmisteluun ja vaikuttavuuden arviointiin liittyy ainakin yksi pitkäkestoisen johtamiskoulutuksen kehittämistyö, jolla pyritään tuomaan lisänäkemystä tuottavuuteen ja osoittamaan tuottavuusohjelmalla saatuja konkreettisia hyötyjä. 15

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Tuottavuuden edistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS 6.11.2012 HUS:n tuottavuuden edistäminen - tiivistelmä tuottavuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tanakoita ituja saadaanko syksyllä satoa?

Tanakoita ituja saadaanko syksyllä satoa? Tanakoita ituja saadaanko syksyllä satoa? Miia Palo Projektinjohtaja Pohtimo 26.5.2016 Investoinnin projektinjohtaja Toiminnan muutoksen projektinjohtaja Tanakoita ituja saadaanko syksyllä satoa? 3 Inhimillisesti

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatieto-ohjelman käynnistystilaisuus Tieteiden talo 8.5.2013 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntatilastoilla keskeinen rooli 1) Kuntapolitiikan valmistelu

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 15.6.2016 Lapin sairaanhoitopiiri Tavoitteet Valitut kehittämiskohteet Terveystaloustieteellinen viitekehys tuottavuuteen tai tehokkuuteen Terveydenhuollossa tuottavuustarkastelu voidaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman prosessi

Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuus Panokset (I) Voimavarat Kustannukset Tuotantoprosessi Voimavarojen yhdistely Tuotos (O) Suoritteet Palvelut Menetelmät? Vaikuttavuus (E) Elämän pituuden ja/tai laadun

Lisätiedot

KYSin uusi toimintamalli

KYSin uusi toimintamalli KYSin uusi toimintamalli Markku Härmä 25.10.2017 1 Kuopion yliopistollisen sairaalan strategia 2017-2022 1. Laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa kilpailukykyisesti systemaattinen hoidon tulosten ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman sisältö

Tuottavuusohjelman sisältö Tuottavuusohjelman sisältö 1. JOHDANTO 1.1. Toimeksianto 1.2. Keskeiset käsitteet 1.3. Tuottavuusohjelma osana strategiaa 1.4. Työryhmä 2. POTILAS- JA ASIAKASPROSESSIEN SUJUVUUS 2.1. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Jonot pois Enemmän ihmisille

KUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Jonot pois Enemmän ihmisille KUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2017-2019 Jonot pois Enemmän ihmisille Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 Kuntayhtymävaltuusto 16.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo 1. LUKIJALLE... 3 2. SOSTERIN STRATEGIA... 4 2.1 MISSIO...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Sairaala Sinua varten

Sairaala Sinua varten Satasairaalan toiminnan suunnittelua ohjaavat teesit Sairaala Sinua varten eija.vaula@satshp.fi 12-10-2016 Sisältö Tavoitteet Teesit Toiminta Päivystyssairaala Satasairaala hanke Toiminnallinen suunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

RAPORTTI HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUS OHJELMAN TOIMINNOISTA

RAPORTTI HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUS OHJELMAN TOIMINNOISTA RAPORTTI HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUS OHJELMAN TOIMINNOISTA 1. Johdanto Hyvinvointi vaikuttavuus tuottavuus ohjelman valmistelu alkoi syksyllä 2011, kun talousarvion valmistelun yhteydessä oli todettu,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuolto Uusikunnassa. Sosiaali ja terveystoimikunta 19.02.10

Sosiaali ja terveydenhuolto Uusikunnassa. Sosiaali ja terveystoimikunta 19.02.10 Sosiaali ja terveydenhuolto Uusikunnassa Sosiaali ja terveystoimikunta 19.02.10 Mistä on kysymys Mitä uusia mahdollisuuksia Uusikunta avaa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä palvelujen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Valtuuston terveiset uudelle valtuustolle sekä tulevalle maakuntavaltuustolle Valtuustoseminaari 24.5.2017 Nykyisen valtuuston terveiset

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2014-2016

Tuottavuusohjelma 2014-2016 POHJOIS-KAR~IALAN SAIRAANHOITO- ~IA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Tuottavuusohjelma 2014-2016 Yhtymähallitus 25.11.2013 172 Yhtymävaltuusto 9.12.2013 38 Tuottavuusohj LLA""""''' sisältö 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Päivi Koivuranta-Vaara LKT, hallintoylilääkäri Valinnanvapaus 1) Perusterveydenhuolto Oikeus valita

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. Hahmotelma 2016-2018 II. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen 3. Prosessien ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Johanna Andersson / 19.5.2014 / Jyväskylä / SOTETITE Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn 17. tutkimuspäivät Hankkeen

Lisätiedot

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 14.3.2017 tilanne Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 20.3.2017 Mielenterveyspalvelujen järjestelyt/ PPSHP eteläinen alue Avo-osasto Oulaskankaan sairaalaan Nuorten tukitalo (Ylivieska)

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointipalvelut digimurroksessa tarpeita, ratkaisuja ja visioita. TYYPPI-hankkeen tulosseminaari

Terveys- ja hyvinvointipalvelut digimurroksessa tarpeita, ratkaisuja ja visioita. TYYPPI-hankkeen tulosseminaari Terveys- ja hyvinvointipalvelut digimurroksessa tarpeita, ratkaisuja ja visioita TYYPPI-hankkeen tulosseminaari 08.12.2015 Hyödyntäjäorganisaatio - ESSHP ESSHP:n tavoitteena hankkeessa on lisätä tulevaisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Ajankohtaiskatsaus Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Organisaatio 1.1.2013 15 jäsenkuntaa Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Johtoryhmä Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TERVEYS JA TALOUSPÄIVÄT. Työn tarpeesta ja osaamisen huomioimisesta lähtevät 24/7 ratkaisut lääkäri- ja hoitajatyön hallintaan

TERVEYS JA TALOUSPÄIVÄT. Työn tarpeesta ja osaamisen huomioimisesta lähtevät 24/7 ratkaisut lääkäri- ja hoitajatyön hallintaan TERVEYS JA TALOUSPÄIVÄT Työn tarpeesta ja osaamisen huomioimisesta lähtevät 24/7 ratkaisut lääkäri- ja hoitajatyön hallintaan 24.8.2017, Pirjo Ketola työvoiman hallinnan asiantuntija Visma Numeron WFM

Lisätiedot

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki 1 Ei yhteiskunta vaan pyöri sillä tavalla, että mä sulle tässä uudeksi Kiilaksi tai hyvinvointipalveluvisioksi muuttuisin

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua Riitta Hiltunen 17.2.2016 Aihe ja tavoitteet Tutkimuskohteena ICT-palvelukeskus ja sen palvelutoimintansa viitekehityksenä käyttämän ISO20000-palveluhallintajärjestelmän

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki Esityksen sisältö Terveyden määritelmä Avainasiakkuudet Kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Lapin sotetuotantoalue. Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Tapio Kekki

Työsuunnitelma. Lapin sotetuotantoalue. Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Tapio Kekki Työsuunnitelma Lapin sotetuotantoalue Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti Tapio Kekki Työsuunnitelma Lapin sote-tuotantoalue Keskeiset periaatteet - Sosiaali- terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla. Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla. Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tilanne Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan terveyspiiri selvitys 2005 ( Stakes)

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Kehittäminen ja kehittämishankkeet

Kehittäminen ja kehittämishankkeet Kehittäminen ja kehittämishankkeet Valtuustoseminaari 16.8.2017 Rovaniemi Mikko Häikiö Tarvitaan aivan uudenlainen ajattelutapa, jotta voidaan ratkaista ongelmat, jotka olemme luoneet vanhalla ajattelutavalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Miksi Lapin keskussairaalaa pitää laajentaa? Toiminnan ja lääketieteen

Lisätiedot

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Tavoite Päivystävä sairaala suunnittelun keskiössä Samalla uudistetaan laajasti muu toiminta Poliklinikkatoiminta Osastotoiminnat Päiväsairaala/hoitokeskus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma Jorma Penttinen 2016 30.3.2016 POHJOIS-SAVON SOTE- PALVELUIDEN TUOTTAMINEN HAASTEET Tulevaisuuden HAASTEET Kuntatalouden maksukyky Väestön ikääntyminen Muutokset sairastavuudessa

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen. Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat Anne-Marie Välikangas

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen. Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat Anne-Marie Välikangas Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat 11.9.2014 Anne-Marie Välikangas Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmä Valtiovarainministeriön asettama

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Master Plan päivitys PPSHP valtuusto

Tulevaisuuden sairaala Master Plan päivitys PPSHP valtuusto Tulevaisuuden sairaala 2030 Master Plan päivitys PPSHP valtuusto 6.6.2016 TULEVAISUUDEN SAIRAALA / OYS 2030 UUDISTAMISOHJELMA OYS 2030 Konseptisuunnittelu Yksityiskohtainen suunnittelu Rakentaminen Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Elävä kaupunki, turvallinen koti

Elävä kaupunki, turvallinen koti Kuva: Anne Saarenoja 2002 Kuva: A nne Saarenoja 2002 1 Elävä kaupunki, turvallinen koti WELLCOM - Sähköisen terveysasioinnin toimintamallien ja strategian kehittäminen I - Vaihe Esiselvitys 2001 II - Vaihe

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot