1. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHO 2 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME JA ARVOT 3 3. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHON PÄIVÄJÄRJESTYS 3 4. KASVATUS JA OPPIMINEN 4 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHO 2 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME JA ARVOT 3 3. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHON PÄIVÄJÄRJESTYS 3 4. KASVATUS JA OPPIMINEN 4 4."

Transkriptio

1 0

2 SISÄLLYS sivu 1. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHO 2 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME JA ARVOT 3 3. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHON PÄIVÄJÄRJESTYS 3 4. KASVATUS JA OPPIMINEN Kasvatuskäsitys Oppimiskäsitys 4 5. PERUSHOITO Päiväkotiin tuleminen ja päiväkodista lähteminen Ruokailu Hygienia Pukeminen ja riisuminen Ulkoilu Lepohetki 7 6. TOIMINNALLISET ORIENTAATIOT Leikki Nämä asiat kehittyvät kun saan leikkiä Fyysinen ja motorinen kehitys Kädentaidot Ilmaisutaidot Musiikki SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Matemaattinen näkökulma Luonnontieteellinen näkökulma Kielellinen näkökulma Eettis-katsomuksellinen näkökulma Esteettinen näkökulma Historiallis-yhteiskunnallinen näkökulma KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJODEN KANSSA KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ARVIOINTI 17 1

3 PÄIVÄKOTI TAMMENTERHO Melkein meidän pihasta alkaa suuri maailma: metsä pilven korkuinen, järvi meren laajuinen, pihapolku koivikossa pian häipyy kadoksiin, kaarnalaivat lammikossa kelluu näkymättömiin. Outo, suuri maailma on heti portin takana Päiväkoti Tammenterho sijaitsee Askolan kunnassa Tiilään kylässä. Päiväkoti on kauniissa järvimaisemassa, vanhojen tammien ja viljapeltojen ympäröimänä. Pihamme on viihtyisä ja turvallinen. Päiväkodin ympäristö tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja virikkeitä. Päiväkoti rakennus on alkujaan toiminut kouluna, vuosina Koulutoiminnan lakattua rakennus eli hiljaiseloa vuoteen 1990, jolloin perustettiin kodikas ryhmäperhepäiväkoti Tammenterho. Toiminta kesti vuoden 1995 loppuun ja 1996 alusta, kysynnän kasvaessa Tammenterho jatkoi päiväkotina. Käytössä on kahden lapsiryhmän tarpeisiin tarvittavat tilat ja oma liikunta sali. Ryhminä toimivat Oravat, jotka pitävät pesää päiväkodin alakerrassa ja Otsot, joiden pesät ovat yläkerrassa. Tarjoamme hoitoa arkisin klo Henkilökuntaa päiväkodissa on yksi lastentarhanopettaja, kolme lastenhoitajaa ja yksi päiväkotiapulainen. Ajoittain apunamme työskentelee harjoittelijoita, työllistettyjä ja alan opiskelijoita. Tammenterhon henkilökunnan onnistuneen työskentelyn edellytyksenä on avoin ja luottamuksellinen yhteistyö lasten ja heidän vanhempien välillä. 2

4 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Päiväkoti Tammenterhon varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Stakes 2005) sekä Askolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (2009) kirjatut Askolan varhaiskasvatussuunnitelman arvot ja linjaukset. Tammenterhon varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu kaikkia meidän päiväkodissa olevia lapsia varten. Suunnitelma on työväline henkilökunnalle ja antaa tietoa päiväkodin toimintalinjasta lasten vanhemmille, päiväkodin uusille työntekijöille ja sijaisille, sekä Tammenterhossa harjoitteleville opiskelijoille. Meidän tavoitteena on auttaa lasta kasvamaan luovaksi, tiedonhaluiseksi ja terveen itsetunnon omaavaksi yksilöksi yhteistyöllä vanhempien kanssa. Laadukkaan päivähoidon suunnittelussa tarvitaan perheen asiantuntemus omasta lapsestaan sekä henkilökunnan kokemus ja osaaminen. Vanhemmat ovat aina päävastuussa lapsensa kasvatuksesta, meidän tehtävänä on tukea vanhempia tässä tehtävässä. Lapsen asioista keskustellaan päivittäin, jolloin jokapäiväinen kontakti vanhempiin on vahvuus. Meillä arvostetaan lasta sekä hänen perhettään ja kohtelemme lapsia yksilöinä. Tarjoamme lapselle turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön, jonka takaa aikuisen kiireetön läsnäolo, syli ja yhdessä sovitut säännöt. Lapsen perustarpeista (ruokailu, ulkoilu, lepo, hygienia) huolehtimalla luomme hyvät edellytykset lapsen kasvulle, kehittymiselle ja oppimiselle. Kannustamme lasta opettelemaan asioita oman kehitystasonsa mukaan ja tuemme häntä sosiaalisten taitojen oppimisessa. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHON PÄIVÄJÄRJESTYS klo päiväkoti aukeaa. Tervetuloa! vapaata leikkiä klo aamiainen. Puuro auttaa jaksamaan. leikit jatkuvat / ohjattu tuokio klo käden töitä / ulkoilua / jumppaa / teatteria / musisointia klo lounas. Onpas nälkä! klo päivälepo. Että jaksaa leikkiä ja oppia! klo välipala klo leikit jatkuvat / satutuokio klo 15 päästään ulkoleikkeihin säätilan mukaan klo 17 päiväkoti sulkee ovensa. Näkemiin! 3

5 KASVATUS JA OPPIMIEN Kiukkuloru Pois alta olen kiukkuinen Kuin myrskytuuli hirmuinen Enkä välitä linnuista en kukista en kissoista en suukoista en leluista en väreistä en äideistä Pois alta olen kiukkuinen ja puhisen ja pihisen! Kun nurkassani murjotan, toivon äidin sanovan: Tule kulta tänne niin minä lohdutan! (Pia Perkiö) Kasvatuskäsitys Lähtökohtanamme on, että lapsi ennen kaikkea on lapsi. Lapselle ominaisinta on leikkiminen, jonka näemme tärkeänä päivittäisessä toiminnassamme. Havainnoimalla ja kuuntelemalla lasta aikuinen huomioi lapsen yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Annamme aikaa sekä lasten keskinäiselle että aikuisen ja lapsen vuorovaikutukselle. Empaattisuus tulee toiminnassa esille mahdollisuutena näyttää kaikenlaiset tunteet turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Lapsella saa olla sekä hyviä että huonoja päiviä. Aikuisten kanssa sovittujen sääntöjen ja rajojen noudattaminen antaa lapselle turvallisen tunteen. Aikuisen tehtävä on asettaa lapselle hänen oman ikätasonsa mukaisia arjen haasteita. Itsetunto vahvistuu kehumalla ja kannustamalla lasta. Oppimiskäsitys Päiväkotimme toiminnassa näkyy ilo oppimisesta. Lapsi oppii asioita yksilöllisesti omaan tahtiin. Hänelle on ominaista uteliaisuus, tekemällä oppiminen ja leikinomaisuus. Oppiminen lähtee lapsen mielenkiinnon kohteista ja kokemuksista. Oppimista tapahtuu eri tavoin: kuuntelemalla, katselemalla, koskettamalla, puhumalla, maistamalla ja haistamalla. Aikuisen tehtävänä on tukea lapsen omaa aktiivisuutta olemalla itse aktiivinen ja luoda tilanteita joissa lapsi saa pohtia, tutkia, yrittää, erehtyä ja korjata erehdyksiä. Päiväkodin henkilökunta suunnittelee kannustavan, haastavan, virikkeellisen ja monipuolisen oppimisympäristön. Tällä tarkoitetaan päiväkodin tiloja, tavaroita, ilmapiiriä ja ajankäyttöä. Oppimisympäristön tavoitteena on herättää lapsessa mielenkiintoa, kokeiluhalua ja uteliaisuutta sekä kannustaa lasta toimimaan ja ilmaisemaan itseään ja edistää lapsen oppimista. Kehitämme ja uudistamme oppimisympäristöä lasten tarpeiden, kiinnostuksen ja ikätason mukaan. 4

6 PERUSHOITO Päiväkotimme perushoidon tilanteet ovat olennainen osa varhaiskasvatusta. Niitä ovat päiväkotiin tuleminen ja lähteminen, ruokailu, hygienia, pukeminen ja riisuminen, lepohetki ja ulkoilu. Perushoitotilanteissa kohtaamme jokaisen lapsen yksilöllisesti. Perushoidon tilanteet tarjoavat lapselle mahdollisuuden harjoitella itsenäiseksi oppimisen taitoja. Ne ovat myös arvokkaita kasvatuksellisia ja vuorovaikutuksellisia hetkiä aikuisen ja lapsen välillä. Päiväkotiin tuleminen ja päiväkodista lähteminen Meillä jokainen lapsi huomioidaan tulo- ja lähtötilanteissa henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti, jolloin lapsen päiväkotiin tuleminen sujuu mielekkäästi. Vanhemmat voivat jättää lapsensa luottavaisin mielin ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Lapsi voi tarvittaessa tulla aikuisen syliin erotilanteen helpottamiseksi. Kerromme vanhemmille lapsen päivän kulusta sekä tiedotamme tulevista tapahtumista. Ruokailu Ruokaloru Kukko puuron keitti Kana maidon lämmitti Pikkulinnut lusikat toi. Tulkaapa lapset syömään, ohoi! Päiväkodissamme tarjotaan monipuolista terveellistä ruokaa huomioiden ruokarajoitukset ja allergiat. Ruokailusta pyritään tekemään rauhallinen ja miellyttävä yhteinen hetki. Jokaisella lapsella on oma paikka pöydässä ruokailutilanteen rauhoittamiseksi ja turvallisuuden tunteen luomiseksi. Meille tärkeää on aikuisen läsnäolo, malli ruokailusta ja ruokailutavat sekä ennakkoluuloton suhtautuminen eri ruokalajeihin. Ruokailussa kannustamme lapsia omatoimisuuteen. Oravat harjoittelevat Otsot harjoittelevat edellisten lisäksi - ruokailuun keskittymistä - apulaisen työtehtävistä suoriutu- - mukista ja lasista juomista mista - lusikalla syömistä - rauhalliseen pöytäkeskusteluun - eri ruokalajien maistamista osallistumista - siististi syömistä - haarukan ja veitsen käyttöä - pastillin syömistä lounaan jälkeen - ruoan paloittelua - ruokalorun opettelua - astioitten palauttamista - leivän voitelu 5

7 Hygienia Hygienia on osa terveyskasvatusta. Tartuntatauteja ehkäistään hyvällä hygienialla. Ohjaamme lasta hygieniakasvatuksessa, jotta opitut tavat sisäistyisivät automaattisiksi tavoiksi pienestä pitäen. Kannustamme lasta oma-aloitteisuuteen ja omatoimisuuteen ikätason mukaisesti. Kerromme lapsille mm miksi kädet pestään ulkoa tullessa, ennen ruokailua ja wc:ssä käynnin jälkeen. Oravat harjoittelevat Otsot harjoittelevat edellisten lisäksi - käsien pesua - itsenäistä käsien pesua ja kasvojen pesua - kasvojen pesua - itsenäistä wc:ssä käyntiä - säännöllistä potalla ja wc:ssä käyntiä - nenän niistämistä - kuivaksi opettelemista - käsien kuivaamista Pukeminen ja riisuminen On pukeminen hankalaa, niin hankalaa se on. Jos joku oikein hoputtaa, on tulos mahdoton. Nyt pää on hihassa ja kädet lahkeissa, vetoketjuakaan ei kiinni saa. On sukka kaulassa ja huivi saappaassa vetoketjuakaan ei kiinni saa. On pukeminen hankalaa, niin hankalaa se on. (Petter Ohls) Ohjaamme ja autamme lasta pukemisen ja riisumisen opettelussa. Huolehdimme että lapsella on oikeat vaatteet ulkona ja sisällä. Suunnittelemme ja toteutamme pukemis- ja riisumistilanteet pienissä ryhmissä, varaamme siihen riittävästi aikaa jolloin aikuinen pystyy huomioimaan lasta ja nämä tilanteet ovat rauhallisempia. Lasta kannustetaan omatoimisuuteen. Vanhempien tehtävänä on huolehtia lasten vaatteiden nimikoinnista, riittävistä varavaatteista ja tuoda lapselle säänmukainen varustus ympäri vuoden. Oravat harjoittelevat Otsot harjoittelevat edellisten lisäksi - pukemisen ja riisumisen alkeet mm. - omatoimista pukemista ja riisumisukan riisumista, käden ojentami- sta sta paitaa puettaessa - oikeaa pukemisjärjestystä - eri vaatekappaleiden nimeämistä - säätilan mukaan pukemista - omien vaateidensa tunnistamista ja - vaatteiden viikkaamista koriin hakemista - märät vaatteet kuivumaan ja likaisten - vaatteiden laittamista omaan nimet- vaatteiden vaihtamista puhtaisiin tyyn vaatekoriin 6

8 Ulkoilu Tarjoamme lapselle mahdollisuuden nauttia raikkaasta ulkoilmasta päivittäin säällä kuin säällä. Kaikki päiväkotimme lapset ulkoilevat samassa pihassa. Ulkona lapsella on mahdollisuus liikkumiseen, vapaaseen leikkiin ja ohjattuun toimintaan. Huolehdimme turvallisuudesta riittävällä aikuisten valvonnalla, yhteisin pelisäännöin sekä huolehtimalla pihan ja leikkivälineiden kunnosta. Lepohetki Luomme lepohetkestä turvallisen ja rauhallisen tilanteen. Lepohetki on lapselle tärkeä jotta hän jaksaa toimia ryhmässä, vireystila pysyy hyvänä ja hän pystyy keskittymään toimintaan ja oppimiseen. Myös lapsen kasvu- ja kehitys vaativat lepoa ja rauhoittumista. Ryhmässä olemisen ja melutason on todettu rasittavan lasta eri tavalla kuin kotona. Keskustelemme lapsen vanhempien kanssa lapsen levon tarpeesta Oravat Otsot edellisten lisäksi - jokainen lapsi huomioidaan yksilölli- - sadun kuuntelu sesti levolle mennessä esim. peittely, - rauhallinen musiikki levon ajan kauniiden unien-toivotus, rauhoittelu, - harjoitellaan rentoutumaan jos ei nusilittely kuta - tarvittaessa lapsella on oma tut- - harjoitellaan toisten huomioimista, ti/rätti/ unikaveri annetaan muille rauha ja tilaisuus le- - rauhallinen unimusiikki nukahdetta- vätä essa 7

9 TOIMINNALLISET ORIENTAATIOT Leikki Mitä tänään leikitään? Äitiä, isää ja lasta! Minä hoidan vauvaa, sinä hoidat virka Palkasta korkeasta. Sitten leikisti sairastaa vauva yskää pahaa. Lääkäri sitten kiertää ja saa maksuksi paljon rahaa. Sitten kestit valmistetaan leikisti mehua juodaan. Lahjaksi kaikille vieraille ilmapallot tuodaan. (Brita af Geijerstam) Leikki on lapselle ominainen tapa toimia ja se muuntuu lapsen kasvaessa ja kehittyessä. Lasten leikki on aluksi esineiden ja asioiden tutkimista, josta se vähitellen kehittyy leikisti tekemiseksi. Pienempien lasten leikit ovat lyhytkestoisia ja vaihtuvat uusiin leikkeihin melko usein. Ne toteutuu vuorovaikutuksessa aikuisen tai isompien lasten kanssa. Lapset aloittavat varhain myös ympäristön aktiivisen tutkimisen, mikä osaltaan pohjustaa kuvitteluleikkiin siirtymistä. Kuvitteluleikit merkitsevät tästä hetkestä irtaantumista. Sääntöleikit houkuttelevat erityisesti isompia lapsia. Leikissä lapsi ilmentää kokemaansa ja näkemäänsä. Leikin avulla lapset oppivat sosiaalisia taitoja, uusia asioita ja ongelmanratkaisutaitoja. Leikissä lapsen mielikuvitus kehittyy ja hän käsittelee erilaisia tunteita. Lapsi oppii leikissä ottamaan erilaisia rooleja. Leikin avulla myös lapsen minäkuva ja itsetunto vahvistuvat. Päiväkodissamme on: - mahdollisimman monipuolinen leikkiympäristö ja leikkivälineistö - rauhallisia leikkipaikkoja omille leikeille - paikka juoksu- ja hyppyleikeille - aikuisen ymmärtävä, lämmin suhtautuminen ja kannustus - leikin alkuun ohjaaminen - mahdollisuus kiireettömään leikkimiseen, sillä leikki voi jatkua myöhemmin tai seuraavana päivänä - mahdollisuus sisä- ja ulkoleikkeihin erilaisten välineiden kanssa 8

10 9

11 Fyysinen ja motorinen kehitys Tavoitteena fyysisen ja motorisen kehityksen kohdalla ovat oman kehon hahmottaminen ja hallinta. Kannustamme lasta omaehtoiseen liikuntaan ulkoilun ja leikkien lomassa. Omaehtoisen ja ohjatun liikunnan aikana tarjoamme lapselle myönteisiä kokemuksia ja ilon sekä onnistumisen elämyksiä. Päivittäisessä toiminnassa harjoitellaan perustaitoja karkea- ja hienomotoriikan alueelta. Karkeamotoriikalla tarkoitetaan suurten lihasten liikkeiden ja koko vartalon hallintaa. Hienomotoriikalla tarkoitetaan käsivarren ja käsien liikkeiden hallintaa sekä silmän ja käden yhteistyötä. Oravat Otsot edellisten lisäksi - ryömiminen, konttaaminen - kuperkeikan tekeminen, kieriminen - seisominen - hyppääminen yhdellä jalalla - käveleminen ja juokseminen - heittäminen, kiinniottaminen - työntäminen ja vetäminen - tasapainon kehittäminen - hyppääminen kahdella jalalla - telinejumppa - kiipeileminen - hiihto, jalkapallo, sähly Kädentaidot Kädentaidot sisältävät askartelua, käsitöitä ja kuvallista ilmaisua. Tutustumme lapsen kanssa erilaisiin materiaaleihin, tekniikoihin ja välineisiin. kannustamme lapsia luovaan ilmaisuun, jotta työstä näkyy lapsen oman käden jälki. Oravat Otsot edellisten lisäksi - tarttumisote ja pinsettiote - oikean kynäotteen opetteleminen - piirtäminen, värittäminen ja maalaa- - värien opetteleminen minen - saksien käyttö ja leikkaaminen - väreihin tutustuminen - repiminen ja taitteleminen - muovaileminen - marmorointi - liimaaminen - oikea-/vasenkätisyyden tunnistaminen - rypisteleminen - oman ja toisten töiden arvostaminen ja - leipominen kunnioittaminen - painanta Ilmaisutaito Lapsilla on käytössä roolivaatteita joita käytetään innokkaasti sekä leikeissä, että esityksissä. Toisinaan aikuiset kertovat kertomuksia nukketeatterina, kuvien avulla tai näyttelemällä. Kirjallisuutta (sadut, runot ja tietokirjat) luemme lapsille päivittäin ja kirjoista myös keskustellaan. Oravat Otsot edellisten lisäksi - läsnäolo esityksissä - nukketeatteri (käsinuket, pöytäteatteri, - jäljittelyleikit, matkiminen ja arvaus- roolivaatteet jne.) leikit - mielikuvamatkat - sadut ja tarinat - draama- laulut, lorut, runot - teatteriesitykset - lasten omat esitykset, juhlat 10

12 Musiikki Villen viulu Kun Ville soitti viuluaan tuhahteli kaikki kansa: Myisit Ville pois sen viulun hankkisit nyt vaikka huilun tai mieluummin ei mitään Ei myynyt Ville viuluaan hän harjoitteli aina vaan no, Villen kissa karkasi ja naapurikin pakkasi ja muutti toiseen kylään. Ei uskoneet he korviaan kun Ville oppi soittamaan hän viulunsa sai laulamaan ja itkemään ja nauramaan hän kuulijatkin sai. (Tuulia Almila) Lähtökohtanamme on, että lapsi oppii nauttimaan ja saa elämyksiä musiikista. Hän saa mahdollisuuden ilmaista itseään, tutustua erilaisiin soittimiin ja kehittää kuuntelutaitoaan. Musiikki on ryhmän päivittäistä toimintaa. Kokoonnumme myös kerran viikossa koko päiväkodin kanssa yhdessä musisoimaan. Oravat Otsot edellisten lisäksi - loruttaminen - soittimien käyttöä - laulaminen - perusrytmi - soittaminen: kehosoittimet - erilaisen musiikin ja äänten kuuntelu - laululeikit - musiikin avulla rentoutuminen - aikuisten esittämät laulut 11

13 SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Matemaattinen näkökulma Ensimmäinen enkeli toinen tokka kolmas kovanokka neljäs neulansilmä viides viikunapuu kuudes kullanmuru seitsemäs sepän emäntä kahdeksas kanan jalka yhdeksäs ystävä kymmenes pelin alkaa Matematiikka on ympäristön jäsentämistä ja tutkimista. Lapset oppivat matemaattisia käsitteitä päivittäin ongelmia ratkaistessaan ja eri aistien avulla. Matematiikka on lapsen arkielämän tilanteissa tapahtuvaa leikinomaista vertaamista, päättelemistä ja laskemista. Matematiikka tulee lasten luokse peleissä, loruissa, lauluissa, liikunnassa sekä ruokailu ja pukeutumistilanteissa. Myös tutut kiinnostavat materiaalit ja välineet ovat tärkeitä. Tavoitteena on luoda lapselle myönteinen asenne matematiikkaa kohtaan. Oravat Otsot edellisten lisäksi - sormilukujen käyttö esim. oman - laskeminen esim. lasten lukumäärä iän näyttäminen sormilla - viikonpäivät, kuukaudet, vuosi - rakenteleminen - aikakäsitys: eilen, tänään, huomenna - palapelien tekeminen - numerot, luku ja numerovastaavuus - päivärytmin hahmottaminen - luokittelu, vertailu ja mittaaminen - ongelmanratkaisu Luonnontieteellinen näkökulma Tänään Tänään on juuri oikea aika muurahaisen lentää kuuhun ja tehdä siellä semmoinen taika että namusia sataa suuhun (Kirsi Kunnas) Lähtökohtanamme on, että lapsi oppii kunnioittamaan ja arvostamaan luontoa. Lapset tutustuvat kasveihin ja eläimiin omien kokemustensa ja havaintojensa avulla. Tutkimme ilmiöitä, eläimiä ja kasveja. Päiväkotimme sijaitsee lähellä metsää jolloin meillä on mahdollisuus tehdä turvallisia tutkimusretkiä luontoon eri vuodenaikoina. Oravat Otsot edellisten lisäksi - luonnon havainnointi päiväkodin pi- - metsäretket hassa - luonnon materiaalin käyttö - retket lähiympäristöön - luonnon havainnointi ja tutkiminen - päiväkodin yhteinen kevätretki - vuorokauden vaihtelu - sään seuranta 12

14 Kielellinen näkökulma Hattulan pappilan apupata papupata pankolla kiehuu ja kuohuu tuoreita kuoreita merikalan rasvaa Kielellä on merkittävä rooli lapsen persoonallisuuden, itsetunnon, ajattelun ja luovuuden kehittymisessä. Kielen oppiminen tekee mahdolliseksi monipuolisen vuorovaikutuksen toisten ihmisten kanssa. Päivittäin harjoittelemme vuorovaikutus- ja viestintätaitoja toisten lasten ja aikuisten kanssa ohjatusti ja muun toiminnan ohessa. Kannustamme lasta keskustelemaan, kuuntelemaan ja ilmaisemaan omia ajatuksia, tunteita ja mielipiteitä. Aikuisten puhe ja oikea kielenkäyttö edesauttaa lapsen kielen ja puheen kehitystä. Kartutamme lapsen sanavarastoa ja mielikuvitusta satujen, lorujen ja laulujen avulla. Oravat harjoittelevat Otsot harjoittelevat edellisten lisäksi - itsensä ilmaiseminen elein ja ääntein - pidempien ohjeiden noudattaminen - puhuminen - sadun kuunteleminen - lyhyen ohjeen noudattaminen (tuo, anna, ei) - oman nimen tunnistaminen ja kirjoit- - sanavaraston kartuttaminen taminen - kuunteleminen ja keskittyminen - oma kerronta - asioiden vertailu ja pohdinta - lukemis ja kirjoittamisvalmiuksia Eettis-katsomuksellinen näkökulma Eettisellä kasvatuksella vahvistetaan lapsen kasvua ystävyyteen, yhteistyöhön ja erilaisuuden ymmärtämiseen. Ohjaamme lasta erottamaan oikean/väärän, hyvän/pahan, kunnioittamaan toisia ja hyväksymään erilaisuutta. Aikuiset antavat omalla käyttäytymisellään esimerkin lapsille. Päiväkodissamme vierailee noin kerran kuukaudessa seurakunnan lastenhoitaja joka pitää tuokion ajankohtaiseen aiheeseen perustuen. Välitämme lapselle perinteisiin juhlapyhiin liittyviä tapoja ja vastaamme lasten uskontoon liittyviin kysymyksiin. Jouluna vierailemme Askolan kirkossa. Päiväkodissamme kunnioitetaan perheiden vakaumusta ja toiveita. Vanhemmat antavat suostumuksen uskonnollisiin tapahtumiin osallistumisesta. 13

15 Esteettinen näkökulma Lähtökohtanamme on tekemisen ilo ja lapsen oman näkemyksen kunnioittaminen. Taidekasvatuksen avulla tarjoamme lapselle mahdollisuuden saada onnistumisen elämyksiä, oppia itsestään ja löytää uusia tapoja ilmaista itseään. Lähtökohtanamme on lapsen ilo ja lapsen oman näkemyksen kunnioittamine Historiallis-yhteiskunnallinen näkökulma Menneisyyttä kuvataan kertomusten ja esineiden avulla. Lasten juuret käydään läpi keskustelun ja taiteen kautta. Huomioimme suomalaiseen kulttuuriin kuuluvat juhlapäivät kuten itsenäisyyspäivä, isän- ja äitienpäivä, laskiainen, vappu sekä lapsen oma syntymä- ja nimipäivä. Joulu- ja kevätjuhla ovat päiväkodissamme suuria juhlia. Juhlia suunnitellaan ja harjoitellaan yhdessä, koko talon yhteisenä juhlana. KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA Koemme yhteistyön lapsen vanhempien kanssa erityisen tärkeänä. Kasvatuskumppanuus vanhempien ja henkilökunnan välillä antaa arvokasta tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä kodista päiväkotiin. Kumppanuudessa tärkeää ovat päivittäiset keskustelut lapsesta sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen antaa vanhemmille mahdollisuuden vaikuttaa päiväkodin toimintaan ja herättää pohtimaan omaa lastaan. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjoitamme lapselle yksilöllisiä tavoitteita yhteistyössä vanhempien kanssa. Teemme yhteistyötä lastenneuvolan, lähipäiväkotien, kirjaston ja seurakunnan kanssa. Tarvittaessa saamme neuvoja ja tukea myös perheneuvolasta, psykologilta, sosiaalityöntekijältä, puheterapeutilta sekä toimintaterapeutilta. Kiertävä erityislastentarhanopettaja, kelto vierailee päiväkodissa havainnoimassa lapsia ja tarvittaessa ohjaa ja tukee, tukea tarvitsevan lapsen vanhempia ja henkilökuntaa. 14

16 KASVUN JA OPPIMISEN TUKI Lapsen tuen tarpeen arviointi Lapsi voi tarvita tukea kehityksensä eri osa-alueilla. Varhaisen puuttumisen periaatteen mukaan lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on estää myöhempiä kehityksen ja hyvinvoinnin ongelmia. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään siinä päivähoitoyksikössä, jossa lapsi on hoidossa. Tuen tarpeen arviointi ja tukitoimien suunnittelu lapsen arkeen tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä moniammatillisesti. Vanhempia ohjataan hankkimaan muun asiantuntijan arvio lapsen tuen tarpeista, kuten puhe- ja toimintaterapeutin tai psykologin lausunto. Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa Lapsen kasvun ja oppimisen tuen muotoja ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Kuvio 1. Tukimuodot varhaiskasvatuksessa. ERITYINEN TUKI Erityisen tuen suunnitelma, HOJKS Kaikki tuen muodot mahdollisia Yhteistyö vanhempien ja kuntouttavien tahojen kanssa korostuu MUUT TUKI- PALVEL UT TEHOSTETTU TUKI Lapsen tilanteen täsmentäminen (lomake)arvio lapsen tilanteesta Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan erilliset tavoitteet Ryhmäkoon pienentäminen, pienennetty ryhmä (15 lasta), integroitu ryhmä (12 lasta) ryhmäavustaja, henkilökohtainen avustaja YLEINEN TUKI Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (havaintojen kirjaaminen lapsesta, seuranta ja arviointi) Kasvatuskumppanuus, kodin tukitoimet Varhaiskasvatukselliset tukitoimet (ympäristöä, toimintaa ja menetelmiä muokataan lapsen tarpeiden mukaisesti) Moniammatillinen yhteistyö ( mm.kelto, terveydenhoitaja, terapeutit, sosiaalityöntekijä, perheohjaaja, psykologi) Varpu-ryhmä 15

17 Yleinen tuki varhaiskasvatuksessa kuuluu kaikille lapsille ja se perustuu Lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Ryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lapsen vahvuudet, kehityksen haasteet ja ohjauksen tarpeet. Tuki toteutuu lapsen arkipäivän tilanteiden ja toiminnan yhteydessä joustavin järjestelyin, kuten pienryhmätoimintana ja yksilöohjauksena. Lapsen kasvua ja oppimista tuetaan tehostettuna tukena, jos yleinen tuki ei ole riittävää. Tehdään Lapsen tilanteen täsmentäminen -lomakkeelle yhteenveto, jossa kuvataan ja arvioidaan lapsen tilannetta. Tehostettu tuki varhaiskasvatuksessa edellyttää yleisen tuen lisäksi rakenteellisia ratkaisuja. Erityistä tukea tarjotaan, jos lapsen tuen tarve todetaan edellyttävän kokoaikaista tukea ja erityispedagogista tai hoidollista kasvun, oppimisen ja kehityksen tukea. Erityisen tuen tavoitteet, menetelmät ja seuranta kirjataan Erityisen tuen suunnitelmaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen saaneille viisivuotiaille lapsille laaditaan esiopetuksessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelto) työstä Kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja vanhempia lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa. Kuvio 2. Kiertävän erityislastentarhanopettajan työtehtävät Ke n yö tehtävät 16

18 ARVIOINTI Arviointi perustuu toiminnan suunnitteluun ja tavoitteellisuuteen. Se edellyttää jatkuvaa havainnointia ja dokumentointia sekä keskustelua sekä henkilökunnan että vanhempien kanssa. Syksyisin ja keväisin päiväkotimme henkilökunta miettii ja keskustelee tulevasta toimintakaudesta. Käymme myös keskustelua ryhmän lapsista, toiminnan tavoitteista ja periaatteista. Lapsen kasvun ja oppimisen seuranta ja arviointi Lapsen arviointi lähtee lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen havainnoinnista. Havainnoimme lasta päivittäin leikeissä ja ohjatuissa tilanteissa. Havainnoimalla lasta pystymme riittävän ajoissa tukemaan häntä oppimisen ja käyttäytymisen ongelmissa. Keskustelemme havainnoista vanhempien ja lapsiryhmän henkilökunnan kanssa. Lapsen kasvua ja oppimista dokumentoimme valokuvin ja lasten töiden avulla. Lapsen töitä ja valokuvia säilytetään kasvun kansiossa, joka toimii välineenä lapsen oppimisen arvioinnissa niin lapselle kuin aikuiselle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan asetettuja tavoitteita arvioimme vuosittain yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen taidoista toimitamme neuvolan 4 ja 5-vuotistarkastukseen havainnointikaavakkeen. Varhaiskasvatustoiminnan ja suunnitelman arviointi Varhaiskasvatustoimintamme arviointi on jatkuvaa ja monitahoista. Näkyvintä toiminnan arviointia on lasten ja vanhempien palaute. Päivittäin arvioimme omaa toimintaamme ja pyrimme antamaan palautetta työtovereille. Sen lisäksi keskustelemme työyhteisössä toimintamme vahvuuksista ja kehittämisen kohteista. Kehittämiskeskustelu vuosittain esimiehen kanssa on yksi toiminnan arvioinnin väline. Varhaiskasvatussuunnitelma on arjen työväline päiväkotimme henkilökunnalle. Se toimii kehyksenä toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle. Toimintakauden alussa tarkastelemme varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja toiminnan sisältöjä, jotta pystyisimme toimintakauden lopussa arvioimaan suunnitelman toimivuutta. Suunnitelman arvioinnissa huomioimme monitahoisen palautteen ja päivitämme suunnitelmaa tarpeen mukaan. 17

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Hembackan päiväkoti 1 Hembackan päiväkoti on Loviisan Liljendalissa sijaitseva päiväkoti. Päiväkodissa on kaksi osastoa, 12 paikan pienten puoli 1-3-vuotiaille ja 20 paikan isojen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkoti sijaitsee Länsi-Tampereella, Ikurin kaupunginosassa. Päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2012 Myllärin päiväkoti on osa Mylläri-Virontörmän

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Kuusilinnan varhaiskasvatussuunnitelma

Kuusilinnan varhaiskasvatussuunnitelma Kuusilinnan varhaiskasvatussuunnitelma Onnellinen lapsuus on salainen puutarha, täynnä katoamatonta kauneutta, aamukastetta, lintujen laulua, kukkien tuoksua, puiden huminaa, valoa ja varjoja - Sylvi Kekkonen

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot