Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa Toiminta-ajatus Lapselle hyvä arki Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen Päiväkodin arvot Lapsilähtöisyys Ammatillisuus Turvallisuus Kasvatuskumppanuus Arvostava kohtaaminen Luontokasvatus Metsä Ulkoilu Kierrätys Ekologinen ajattelu Sisältöalueet Matemaattinen sisältöalue Luonnontieteellinen sisältöalue Historiallis-yhteiskunnallinen sisältöalue Estettinen sisältöalue Eettinen sisältöalue Uskonnollis-katsomuksellinen sisältöalue Arjen käytäntöjä päiväkodissa Ruokailu Ulkoilu Päivälepo Lapselle ominaiset tavat toimia Liikkuminen Tutkiminen Taide Leikki Kieli

3 8 Lapsen Vasu prosessin käytännöt Satumaassa Päätös päivähoitopaikasta ja hoitosopimuksen tekeminen Päiväkotiin tutustuminen Aloituskeskustelu ja omahoitajuus Vasu-keskustelut

4 1 Päiväkoti Satumaa Riihimäen Päiväkoti Satumaa sijaitsee Räätykänmäellä Koppelintiellä. Päiväkoti on valmistunut elokuussa 2011, jolloin se on myös aloittanut toimintansa. Päiväkotimme on osa Päivähoito Satumaa Oy:tä, jolla on Etelä-Suomen alueella yhteensä seitsemän päiväkotia ja ryhmäperhepäiväkotia. Uudessa päiväkodissamme aloitti myös ihan uusi työyhteisö. Tahdoimme kaikki päiväkodin, jossa jokaisella lapsella ja työntekijällä olisi hyvä olla. Sen tähden jokaisen ideat ja ajatukset on otettu huomioon kehittäessämme toimintaamme. Teemme yhteistyötä Riihimäen kaupungin kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmamme (VASU) perustuu Riihimäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASU:n tekemistä varten nimettiin henkilökunnastamme tiimi, mutta jokainen työntekijä on osaltaan osallistunut VASU:n tekoon. VASUa päivitetään vuosittain ja prosessi onkin käynnissä kokoajan. Muita kaupungin yhteistyötahoja ovat neuvola, puhe- ja toimintaterapeutti sekä psykologi. Kiertävä erityislastentarhanopettaja käy säännöllisesti päiväkodissamme. Teemme yhteistyötä myös Riihimäen seurakunnan kanssa. Päiväkotimme tärkein ja arvokkain osa ovat tietenkin lapset, joten tahdoimme ottaa myös heidät mukaan pohtimaan arvojamme ja toimintaamme. Lapset antavat ideoita toimintaamme ja heiltä saamme myös suoran palautteen. Päiväkodissa on kolme ryhmää: alle 3-vuotiaat Peukaloiset, sekä Maahiset ja Menninkäiset, jotka on mitoitettu yli 3-vuotiaiden ryhmiksi. Jokaisessa ryhmässä on lastentarhanopettaja, sekä kaksi lastenhoitajaa. 4

5 2 Toiminta-ajatus 2.1 Lapselle hyvä arki Toiminta-ajatuksenamme on luoda lapselle hyvä arki. Arki, jossa on syliä, oppimista ja sopivasti haasteita. Näin lapsi voi turvallisesti kasvaa ja kehittyä omaksi yksilökseen. Luomme lapselle turvallisen ja monipuolisen toimintaympäristön, jossa lapsi saa toteuttaa itseään ja hänellä on hyvä olla. Ihmiskäsityksemme mukaan jokaista lasta kunnioitetaan ja arvostetaan omana persoonanaan, hyväksyen lapsen erilaisuus. Huomataan lapsessa oleva hyvä ja kannustavalla otteella ohjataan lasta ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään ja selvittämään ristiriitatilanteita myönteisin keinoin. Lasta autetaan selviytymään epäonnistumisen kokemuksista, häntä rohkaistaan myötätunnon, hyväksyvän koskettamisen, fyysisen läheisyyden ja sylissä pitämisen avulla. 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen Päivähoidon toimintakauden alussa luodaan toiminnalle suunnitelmat ja tavoitteet. Suunnittelemme viikkorytmin etukäteen tulevalle viikolle ja se on vanhempien nähtävänä seinällä. Lähetämme kerran kuussa kuukausitiedotteen ajankohtaisista asioista sähköpostitse vanhemmille. Toimintaamme ohjaa etukäteen valittu teema, joka jatkuu läpi toimintakauden. Viikko-/ kuukausiohjelmamme on monipuolinen ja toiminnat suunniteltu lasten ikätaso huomioiden. Kasvattajatiimin vastuulla on lapsen päivän suunnittelu ja toteuttaminen siten, että turvallisuus ja vuorovaikutus mahdollistuvat päiväkodin arjessa. Kehittämisen edellytyksenä on toiminnan arviointi ja itsearviointi. Pyrimme kehittämään toimintaamme myös perheiltä saamamme palautteen pohjalta. Kerran vuodessa jaamme vanhemmille asiakastyytyväisyyskyselyn. Lisäksi pidämme joka syksy vanhempainillan, jossa otamme mielellämme vastaan toiveita ja ideoita. Varhaiskasvatuskeskusteluissa vanhempien kanssa käymme läpi lapsen vasun ja yhdessä arvioimme lapsen kehitystä, tavoitteiden toteutumista ja toimintaamme. 5

6 Säännöllisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen tiimissä on jokaisen tiimin jäsenen ammatillisen kehityksen kannalta tärkeää. Myönteiset mielikuvat ja tavoitteet vievät pidemmälle kuin jatkuva ongelmien ja epäkohtien listaaminen. Hyvässä työyhteisössä on motivoituneita, ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka ovat valmiita tarkastelemaan kriittisesti työtapojaan ja olla mukana kehittämässä päiväkodin arkea toimivammaksi. 3 Päiväkodin arvot Tärkeimmät arvot päiväkoti Satumaassa ovat lapsilähtöisyys, ammatillisuus, turvallisuus, kasvatuskumppanuus ja arvostava kohtaaminen. Olemme keränneet jokaisen kappaleen loppuun lasten ajatuksia siitä, mitä kukin arvo päiväkodissamme tarkoittaa. 3.1 Lapsilähtöisyys Päiväkodissa työntekijät ovat lasta varten. Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että työtä lasten kanssa tehdään erityisesti heidän tarpeistaan lähtien. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lasten tulisi päättää kaikesta. Lapsen kasvua ja kehitystä pyritään tukemaan mahdollisimman hyvin. Jokainen lapsi hyväksytään sellaisena kun hän on. Lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan, lasta kuunnellaan ja kannustetaan sekä tuetaan omatoimisuuteen. Että Lapsi lähtee kotoa. (Luka) Lähtee kotoa pois. (Riku) Kodista menee pois. (Sampo) Että lapsi lähtee kotiin. (Emma) Lapsi lähtee kouluun yksin. (Veera) Lapsi lähtee päiväkotiin. (Nelli) Että lähtee hoidosta pois. (Elias) Voi vaikka lähteä kotoa päiväkotiin. (Veeti) Että lähtee pois. (Iiris) 6

7 3.2 Ammatillisuus Toimintamme on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Ongelmatilanteisiin suhtaudumme ammatillisesti. Haluamme kehittää työntekijöidemme ammatillista kehitystä ja henkilöstön osaamista muuttuvien tarpeiden mukaan, uuden oppimiselle olemme avoimia. Jokainen työntekijä ottaa vastuun omasta työstään, mutta arvostamme työyhteisössämme moniammatillisuutta, sekä osaamisen jakamista. Jokainen työntekijä tiedostaa oman toimintansa ja sen perusteet. Ammattitaitoiset lapset (Luka) Että on ammattilainen. (Emma) Ammattilainen menee kouluun. (Veera) Voi tulla erilainen ammatti. (Elias) Harrastaa vaikka motocrossia ja jääkiekkoa. (Veeti) 3.3 Turvallisuus Haluamme, että lapsi tuntee olonsa päiväkodissa turvalliseksi. Päiväkodissa on töissä lapselle tutut aikuiset, jotka yhteisillä rajoilla ja säännöillä luovat lapsen hoitopäivään turvalliset puitteet. Vanhempien tulisi myös voida jättää lapsensa turvallisin mielin hoitoon. Päiväkodille on tehty turvallisuussuunnitelma, johon työntekijät, sijaiset ja harjoittelijat perehdytetään. Työntekijät ovat käyneet alkusammutuskoulutuksen ja vuosittain järjestämme pelastautumisharjoitukset. Henkilökunnalla tulee olla suoritettuna ensiapukoulutus ja he päivittävät ensiaputaitojaan säännöllisesti. Pidämme myös säännöllisesti koko henkilökunnan palavereja, joissa puhutaan myös turvallisuusasioista. Liikennemerkkejä täytyy katsoa. (Luka) Kattoo liikennemerkit eteen. (Sampo) Turvallisuusväline (Emma) Heijastimet (Veera) Liivit pitää olla päällä pimeässä. (Nelli) Että täytyy turvallisesti mennä suojatien yli. (Elias) Että pitää mennä turvallisesti autolla ja noudattaa liikennesääntöjä. (Veeti) 7

8 3.4 Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus on kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä, kasvatusvastuun jakamista. Sitoudumme yhdessä vanhempien kanssa tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että henkilöstön ja vanhempien samanarvoiset, mutta sisällöltään erilaiset tiedot ja taidot toimia lapsen kanssa yhdistyvät lapsen hyvinvointia kannattelevalla tavalla. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsen tuntemus. Lapsen tarpeet ovat vanhempien ja henkilökunnan kasvatuskumppanuuden lähtökohta. Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyösuhde, kasvatuskumppanuus, kannattelee lapsen siirtymistä ja elämistä kodin ja päiväkodin turvallisessa kasvuympäristössä. Kasvattaa kumppanuutta. (Luka) Kasvattaa porkkanoita. (Sampo) Että kasvaa ja kumppani tulee viereen. (Emma) Lapsi menee isoks ja saappaat menee pieneks. (Nelli) Että vauvasta kasvaa iso. (Veeti) Että koululaisesta tulee aikuinen. (Elias) 3.5 Arvostava kohtaaminen Lasten, työkavereiden ja lasten vanhempien arvostava kohtaaminen on tärkeää. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö ja heidät tulee kohdata ennakkoluulottomasti. Sallimme lasten näyttää tunteitaan ja opettelemme arjessa niiden nimeämistä. Myös lasten aito kuunteleminen ja heidän asioihinsa tarttuminen ovat osa arvostavaa kohtaamista. Kohtaa kaikki aikuiset ja lapset. (Luka) Keittää ruokaa. (Sampo) Arvomiehet kohtaa. (Veera) Että sit kohtaa jotain samanlaisesti. (Veeti) Että voi olla samanlaiset housut ja paita. (Elias) 8

9 4 Luontokasvatus 4.1 Metsä Metsä on monipuolinen leikki- ja tutkimuspaikka. Metsäretkillä voimme tehdä monipuolisesti eri asioita: tutkia ja tunnistaa eläimiä ja kasveja, seurata vuodenaikojen vaihtumista ja muuttumista. Retkillä näkemiämme asioita dokumentoimme esimerkiksi valokuvaamalla tai itse piirtämällä. Retkillä voi myös harjoitella liikkumista ja kiipeilyä, kerätä nuotion tekoa varten sytykkeitä, syödä eväitä ja levähtää kuunnellen luonnon ääniä. Metsässä ollessa lasten kanssa on helpompaa keskustella myös ihmisten velvollisuuksista eläimiä ja luontoa kohtaan. 4.2 Ulkoilu Talvisin on kovilla pakkasilla oltava sisällä, mutta muuten lapsilla on oltava sellaiset varusteet, että ulkoilu on mahdollista joka säällä. Lapsi rakastaa vesi- ja kuraleikkejä, vaikka aikuisen voi olla vaikea ymmärtää sadekelin tuomia mahdollisuuksia ja kuinka lapsen mielikuvitus pääsee valloilleen veden äärellä. Kesällä on mahdollista ulkoilla vaikka koko päivä ja ainoastaan lepoaikana ollaan hetki sisällä. 4.3 Kierrätys Jokaisessa ryhmässä on omat keräysastiat paperille, lasille ja pahville. Lapset opetetaan lajittelemaan jätteitä ja heidän kanssaan käydään tyhjentämässä astioita pihassamme oleviin jätesäiliöihin, sekä pienen matkan päässä olevaan kierrätyspisteeseen. 9

10 4.4 Ekologinen ajattelu Käytämme mahdollisuuksien mukaan jätemateriaalia askartelumateriaalina. Myös luonnosta saamme paljon ideoita askarteluvälineistöön. Opetamme lapsia energian säästöön ja sen tärkeyteen. Esimerkiksi emme pidä valoja päällä, jos luonnonvalo riittää, emmekä valuta turhaan vettä. 5 Sisältöalueet Varhaiskasvatuksessa lapsi ei opiskele eikä suorita eri orientaatioiden sisältöjä tai oppiaineita eikä lapsille aseteta suoriutumisvaatimuksia. Orientaatiot muodostavat varhaiskasvatuksesta vastaavalle henkilökunnalle kehyksen siitä, millaisia kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä aikuisten tulee etsiä, muokata ja tarjota lasten ja lapsiryhmien toimintaa ja oppimista varten. Kieli on kommunikaation ja vuorovaikutuksen väline kaikkien orientaatioiden alueilla. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaikissa varhaiskasvatuksen hoito-, kasvatus- ja opetustilanteissa käytetään mahdollisimman hyvää ja tarkkaa kieltä sekä myös avataan uusia käsitteitä lapsille. Kehitämme ja tuemme lasten kielellistä kehitystä muun muassa lukemalla monipuolisesti erilaista kirjallisuutta (satuja, runoja, arvoituksia), loruttelemalla, riimittelemällä ja saduttamalla. Rohkaisemme lapsia puhumaan ja kertomaan itselle tärkeistä asioista ja toisaalta opettelemme yhdessä kuuntelemaan. 5.1 Matemaattinen sisältöalue Matematiikka yhdistämme arkipäivän toimintoihin ja toteutamme sitä toiminnallisuuden, leikkimisen, sekä keskustelun kautta. Esimerkikisi: laskemme montako lasta on paikalla, kuinka mones päivä on nyt, vertailemme kokoja (pienempi/isompi), opettelemme käsitteitä; eilen, tänään, huomenna. 10

11 5.2 Luonnontieteellinen sisältöalue Ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteena on auttaa lasta tuntemaan itseään ja ympäristöään, oppia kunnioittamaan luontoa ja huolehtimaan omasta lähiympäristöstään, sekä ymmärtämään oman toimintansa seurauksia. Pyrimme liittämään luonnontieteellisen sisältöalueen luontevasti jokapäiväiseen toimintaan päiväkodissamme, niin että siitä tulisi luonnollinen osa lapsen arkea. Käymme metsäretkillä, jolloin yhdessä lapsen kanssa voimme tuntea, haistaa, nähdä ja kuulla luonnon rikkautta. Opettelemme yhdessä kierrätystä ja esim. askartelumateriaaleissa käytämme mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalia. Opetamme omalla esimerkillämme lasta arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa. Seuraamme lasten kanssa eri vuodenaikoja ja niihin liittyviä muutoksia. Tutkimme, havainnoimme ja kokeilemme. Kylvämme salaatteja ja yrttejä ja seuraamme niiden kasvua. Syksyisin pidämme sadonkorjuujuhlat, johon myös vanhemmat ovat tervetulleita ja saavat yhdessä lapsen kanssa nauttia luonnon syksyisestä sadosta. Ennen kaikkea nautimme luonnosta ja sen antamista mahdollisuuksista! 5.3 Historiallis-yhteiskunnallinen sisältöalue Kansan- ja juhlaperinteen välittäminen lapsille on tärkeää. Juhlaperinteet tulevat tutuiksi erilaisten juhlien vieton yhteydessä. Suurimpiin juhliin eli jouluja kevätjuhliin on tervetullut aina lapsen koko perhe. Äitien- ja isäinpäivää puolestaan juhlistetaan tarjoamalla aamukahvit. Lasten kanssa keskustellaan myös esim. Kalevalan, Eino Leinon, Runebergin ja Aleksis Kiven päivistä. Jokaisen lapsen omaa kehittymistä voidaan tarkastella myös kasvun kansion avulla, johon kootaan muistoja lapsen kasvusta ja kehityksestä. Tärkeänä virstanpylväänä jokaisella lapsella on omat syntymäpäivät, joita juhlistamme laulun ja onnittelukortin myötä. 11

12 5.4 Esteettinen sisältöalue Lapsi tutustuu maailmaan myös esteettisten elämysten kautta. Esteettisessä orientaatiossa kuullaan, nähdään, havaitaan, luodaan, tunnetaan ja kuvitellaan, lapsen omien aistien ja tuntemusten avulla. Luemme paljon satuja, laulamme, leikimme, askartelemme ja maalaamme. Aikuisina autamme kohdistamaan lapsen huomion esteettisiin tekijöihin ja toisaalta mahdollistamme lapselle esteettisiä elämyksiä keskellä arjen touhuja. Opettelemme myös huolehtimaan tarvittavista tavaroista ja korjaamaan ne pois sekä siivoamaan omat jäljet. 5.5 Eettinen sisältöalue Eettinen kasvatus tapahtuu luontevasti jokapäiväisessa toiminnassa. Arjessa eteen tulee usein tilanteita, joissa yhdessä lasten kanssa pohdimme, mikä on oikein ja mikä väärin. Ohjaamme lapsia ratkaisemaan ristiriitatilanteita, hyväksymään erilaisuutta ja noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä. Opettelemme hyviä käytöstapoja niin ruokapöydässä, leikeissä kuin ristiriitojen selvittelyissäkin. Tärkeää on oppia kiittämään sekä pyytämään ja antamaan anteeksi. Pidämme tärkeänä myös sitä, että lapset oppivat kunnioittamaan toisiaan ja toistensa tavaroita. 5.6 Uskonnollis-katsomuksellinen sisältöalue Kunnioitamme lasten ja perheiden erilaisia näkemyksiä ja tapoja. Perheiden suhtautumisesta uskontokasvatukseen keskustelemme yhteisissä kasvatuskeskusteluissa, jotta voimme huomioida toiminnassa vanhempien toiveet. Seurakunta järjestää päiväkodissamme muutaman kerran vuodessa hartaushetken. Vietämme kirkollisia juhlapäiviä ja tutustumme niihin liittyviin 12

13 asioihin lasten kanssa sekä uskonnon että suomalaisen perinnekulttuurin näkökulmasta. 6 Arjen käytäntöjä päiväkodissa 6.1 Ruokailu Satumaan emäntä valmistaa päiväkodin aamu- ja välipalat. Ruoka toimitetaan päiväkodille Fazer Aga Amicalta. Nautimme hoitopäivän aikana aamupalan, lounaan, ja välipalan. Emäntä huomioi ja huolehtii osaltaan lasten erityisruokavaliot/ allergiat. Aamupala Lounas Välipala Maahisten ja Menninkäisten ryhmissä aikuiset syövät yhdessä lasten kanssa. Lapsia kannustetaan maistamaan uusia makuja, jotta lapsi innostuisi syömään monipuolista ruokaa. 6.2 Ulkoilu Satumaassa ulkoillaan joka päivä, sään salliessa. Ulkoileminen antaa hyvän fyysisen kunnon ja hyvän mielen. Ulkoilemme päiväkodin pihalla, lähimetsässä ja lähiympäristön puistoissa. Ulkoiluaika aamupäivisin: n iltapäivisin n Iltapäivisin olemme pihalla sulkemisaikaan asti. 13

14 6.3 Päivälepo Lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta lapsella on oikeus riittävään lepoon, ja tätä oikeutta päiväkodissa puolustetaan. Hoitopäivä on lapselle työpäivä ja rauhallinen lepohetki on tarpeellinen. Lapsi tarvitsee unta jaksaakseen, kasvaakseen ja oppiakseen, sekä käsitelläkseen uusia asioita. Nukkumispakkoa ei ole, mutta jokainen lapsi lepää, koska unirauha on taattava kaikille. Päivälepo Peukaloiset: n Maahiset: n Menninkäiset: n

15 7 Lapselle ominaiset tavat toimia 7.1 Liikkuminen Päivittäinen ja monipuolinen liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Liikunnan avulla harjoitetaan lapsen hieno- ja karkeamotorisia taitoja tutustuen eri liikuntamuotoihin sisä- ja ulkoliikunnassa. Käytössämme on monipuolisia sisäliikuntavälineitä (mm. palloja, naruja, huiveja, hernepusseja, trampoliini, tunneli, tasapainorata jne.). Ulkoliikuntaan houkuttelevat päiväkodin pihan keinut, liukumäki, kiipeilyteline ja ulkoliikuntavälineet. Lisäksi teemme retkiä lähimetsään, jossa lapset saavat liikkua erilaisessa maastossa. Talvella käymme pulkkamäessä, hiihtämässä ja luistelemassa. Rohkaisemme lapsia liikkumaan päivittäin pitämällä liikuntavälineet lasten saatavilla. Olemme tehneet käytävään ja ryhmätiloihin erilaisia hyppyratoja. Päivittäisen liikkumisen lisäksi meillä on joka viikko liikunta- ja retkipäivä. 15

16 7.2 Tutkiminen Satumaassa me pyrimme tukemaan lapsen luontaista halua tutkia ja kokeilla uusia asioita. Pyrimme luomaan oppimisympäristön, joka kannustaa lasta ihmettelyyn ja tutkimiseen. Lähiympäristö ja luonto ovat luonnollisia tutkimuskohteitamme. Seuraamme vuodenaikojen vaihtumista, luonnonilmiöitä, eläimiä ja kasveja. Emme aina tarjoa lapsille valmiita vastauksia, vaan etsimme niitä yhdessä tutkien ja kokeillen. 16

17 7.3 Taide Toteutamme Satumaassa erilaista luovaa toimintaa joka päivä. Aamupiirissä laulamme ja loruilemme, kuuntelemme musiikkia ja tanssimme. Laulamamme laulut liittyvät usein meneillä olevaan vuodenaikaan, juhlapyhiin ja käsittelemiimme teemoihin. Käytämme lauluissa mukana myös kehonsoittimia ja rytmisoittimia. Kuukausittain pidämme koko talon yhteisen laulu- ja leikkihetken. Joka viikko meillä on kädentaitoja. Suunnittelemme tuokiot lasten ikätason mukaisiksi. Käytämme vaihtelevasti erilaisia välineitä, materiaaleja ja tekniikoita. Pidämme materiaaleja lasten saatavilla, joten halutessaan on mahdollisuus esim. piirtää tai muovailla. 17

18 7.4 Leikki Leikki ja mielikuvitus ovat lapselle ominainen tapa hahmottaa ja käsitellä ympäröivää maailmaa. Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään. Me Satumaassa kunnioitamme lapsen leikkiä. Lapselle tarjotaan leikkimiseen riittävästi rauhaa, tilaa ja ikätasoisia välineitä. Leikkivälineet ovat lasten saatavilla ja leikkejä ei aina tarvitse korjata pois, vaan niille annetaan mahdollisuus jatkua myöhemmin. Joka viikko yksi päivä on varattu ainoastaan leikille ja muina päivänä siihen tarjotaan runsaasti aikaa. Pienimpien lasten leikki on harjoittelemista, opettelua, havainnointia ja tutkimista. Pienten lasten leikki toteutuu vuorovaikutuksessa aikuisen tai isomman lapsen kanssa. Isojen ryhmässä on käytössä leikkikortit, joista lapsi valitsee itselleen mieluisan leikin. Näin lapset saavat mahdollisuuden leikkiä pienemmissä ryhmissä ja sitoutua leikkiin muiden sitä häiritsemättä. Isommat lapset pitävät myös ohjatuista sääntöleikeistä. Aikuinen havainnoi leikkiä aktiivisesti ja omalla toiminnallaan kannattelee leikkiä tarpeen mukaan. Leikin loputtua opetellaan siivoamaan ja viemään tavarat oikeille paikoille. 18

19 7.5 Kieli Satumaassa me loruttelemme, riimittelemme, luemme sekä laulamme. Isojen ryhmässä on päivittäinen lukuhetki. Päivälevon aluksi luemme pitkäkestoisempia satuja, jotka jatkuvat seuraavina päivinä. Aikuisen rikas kieli, sekä tekemisen, asioiden ja esineiden jatkuva nimeäminen vahvistaa lapsen sanavarastoa ja luo pohjan lapsen omalle kommunikaatiolle. Näin pyrimme kehittämään ja tukemaan lapsen kielellistä kehitystä. 19

20 8 Lapsen Vasu prosessin käytännöt Satumaassa 8.1 Päätös päivähoitopaikasta ja hoitosopimuksen tekeminen Kun perhe on saanut hoitopaikan päiväkodistamme, päiväkodin johtaja tai ryhmän lastentarhanopettaja tekee perheen kanssa hoitosopimuksen. Hoitosopimuksen täytön yhteydessä tai lähempänä hoidon alkamista pidetään myös aloituskeskustelu, joka on osa Riihimäen kaupungin yksilöllistä varhaiskasvatussuunitelmaa. 8.2 Päiväkotiin tutustuminen Kun lapsi aloittaa hoidon, on se merkittävä muutos koko perheelle. Tahdomme panostaa turvallisen vuorovaikutussuhteen syntymiselle perheen ja päiväkodin työntekijöiden välille. Aluksi varaamme aikaa tutustumiseen, keskusteluun ja päiväkodin esittelyyn. 8.3 Aloituskeskustelu ja omahoitajuus Jokaiselle lapselle nimetään omasta ryhmästään omahoitaja, joka on mahdollisuuksien mukaan jo tiedossa, kun lapsen perhe ensimmäistä kertaa tulee tutustumaan päiväkotiimme. Lapsen omahoitaja pitää aloituskeskustelun; Perheen kanssa keskustellaan lapsesta, sekä kuunnellaan vanhempien toiveita, odotuksia ja mahdollisia pelkoja, joita päiväkodin aloitus voi synnyttää. Jos perhe haluaa, voidaan aloituskeskustelu pitää myös perheen kotona. Omahoitaja opastaa päiväkodin arjessa, sekä varmistaa, että lapsi tulee kuulluksi ja huomioiduksi. Pidämme tärkeänä, että lapsella on oma hoitajansa, johon on helppo tukeutua varsinkin hoidon alkaessa. Jokainen työntekijä on kuitenkin jokaista lasta varten, ja lapsi on tervetullut jokaisen hoitajan syliin lohduteltavaksi. Kukaan lapsista ei saa jäädä ilman huomiota! 20

21 8.4 Vasu-keskustelut Lapsen omahoitaja pitää vanhempien kanssa varhaiskasvatuskeskustelun. Lapsen kehitystä ja tavoitteita arvioidaan yhdessä. Jos ilmenee huolenaiheita, voidaan yhdessä miettiä, mitä ratkaisuja keksitään. Keskustelussa vanhemmilla on myös tilaisuus antaa palautetta toiminnastamme. Keskustelun jälkeen omahoitaja kirjoittaa keskustelusta koosteen ja antaa sen luettavaksi vanhemmille. He voivat tarvittaessa lisätä tai muuttaa asioita. Sekä omahoitaja, että vanhemmat allekirjoittavat koosteen. TERVETULOA MEIDÄN PÄIVÄKOTIIN!! 21

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS. 1-3 04500 KELLOKOSKI Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Se perustuu Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oma vasu laaditaan yhdessä

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

TORPANTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TORPANTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TORPANTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA YHTEYSTIEDOT: Torpantie 1 as 17 19 50600 Mikkeli 044 794 4025 torpantierpphk@mikkeli.fi Päivähoidon ohjaaja Heidi Juuti 044 794 4026 heidi.juuti@mikkeli.fi

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Ranua varhaiskasvatus 1 LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Nimi Syntymäaika Hoitopaikka Päiväys Mahdollinen varahoitopaikka Ranua varhaiskasvatus 2 YHTEYSTIEDOT Lapsen yhteystiedot Nimi henkilötunnus

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva Toimintakulttuuri Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: MINÄ OLEN TÄLLAINEN 1 Sivu täytetään yhdessä lapsen kanssa kotona

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä päiväkodistamme 2. Tiiran toiminta-ajatus 3. Päiväkodin arvot 4. Kasvattajayhteisö 5. Näin toimimme 6. Varhaiskasvatusympäristö

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NASTOLAN KUNTA Sisällys Alkusanat Perhepäivähoidon arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Kuntouttava varhaiskasvatus Yhteistyö

Lisätiedot

KREIVINNIITYN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KREIVINNIITYN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KREIVINNIITYN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTOA Naantalin kaupungin oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) valmistui v.2005 keväällä. Pidämme tätä suunnitelmaa ohjaavana omassa toiminnassamme

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Yhdessä keskustellen luomme avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin lasten, vanhempien ja työntekijöiden välille. Toimintakulttuurimme

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot