Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

2 Vihastenkarin päiväkoti Vihastenkarinkatu Raahe p ,

3 Päiväkodissamme on vuosittain n. 70 lasta Lapset on jaettu ikäryhmittäin toiminnallisesti sopiviin ryhmiin, joita on neljä Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan lasten ikä, kehitystaso sekä lasten omat kiinnostuksen kohteet Lapset toimivat paljolti pienryhmissä, jolloin lasten yksilölliset erot sekä tarpeet voidaan huomioida

4 Ryhmämme ovat nimetty värien mukaan: Sininen, Punainen, Keltainen ja Vihreä ryhmä Henkilökuntaamme kuuluu 6 lastentarhanopettajaa, 6 lastenhoitajaa, keittäjä, laitoshuoltaja sekä 2 avustajaa Lisäksi päiväkodissamme työskentelee vuosittain harjoittelijoita, opiskelijoita sekä tarvittaessa vakinaisen henkilöstön sijaisia

5 Sininen ryhmä Ryhmään kuuluu vuotiasta lasta ja heitä hoitamassa ja ohjaamassa toimii 3 lastenhoitajaa ja harjoittelija Ryhmällä on varsinaisen ryhmähuoneen lisäksi käytössään lepohuone, pieni leikkihuone, wc- ja eteistilat sekä oma pihaalue

6 Punainen ryhmä Ryhmässä on vuotiasta lasta ja heitä ohjaa 2 lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja avustaja Punaisilla on käytössään valoisat ja tilavat ryhmä- ja lepohuoneet, pikku keittiö, pieni leikkihuone sekä wc- ja eteistilat

7 Keltainen ryhmä Ryhmään kuuluu vuotiasta lasta ja siellä työskentelee 2 lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja sekä harjoittelija Keltaisilla on käytössään ruokailu-/ työskentelyhuoneen ja lepo-/ leikkihuoneen lisäksi 3 pienempää huonetta koti-, rakentelu yms leikkiin sekä wc- ja eteistilat

8 Vihreä ryhmä Vihreässä ryhmässä ovat päiväkotimme eskarit, joita on 21 Ryhmässä työskentelee 2 lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja avustaja Ryhmätilat ovat pohjaltaan samat kuin Keltaisella ryhmällä Kaikissa ryhmissä materiaalit, pelit yms on sijoitettu avohyllyihin, jotta lapset voivat käyttää niitä vapaasti

9 Päiväkodin aula Aulassa lapsilla on mahdollisuus käyttää erilaisia liikunta-, rakentelu- ja peuhuvälineitä Aulassa lapsille on myös oma kirjastonurkkaus Aulatilat ovat vuoropäivinä eri ryhmien käytössä Monipuoliset tilamme mahdollistavat sekä lasten yksilöllisen- ja pienryhmätyöskentelyn että koko ryhmän yhteiset tuokiot

10 Päiväkotimme laajat pihaalueet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaiseen leikkiin ja liikuntaan. Rauhoitamme ulkoilutilanteita porrastamalla ulkoiluja: aamupäivisin eskarit ulkoilevat eri aikaan muiden ryhmien kanssa ja iltapäivisin vuorotellaan ala- ja yläpihan käytössä Pienet ulkoilevat pääsääntöisesti omalla pihallaan Pääpaino ulkona on lasten omaehtoisessa leikissä, mutta myös sääntö- ja liikuntaleikeillä on tärkeä merkityksensä mm. leikkiperinteen vaalimisessa.

11 Toimintamme perustana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Raahen varhaiskasvatussuunnitelma Toimintaa ohjaavat vanhempien ja henkilöstön yhdessä syksyllä 06 valitsemat arvot: turvallisuus, rakkaus ja välittäminen, leikki sekä rajojen asettaminen

12 Päiväkotimme toiminnan tavoitteena on jokaisen lapsen terveen itseluottamuksen, oppimisedellytysten ja kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistäminen sekä toisia huomioivan käytöksen oppiminen Tuemme lapsen omaaloitteisuutta sekä itsenäistymistä Lapsen mahdollisen tuen tarpeen varhainen toteaminen sekä siihen puuttuminen samoin kuin lapsen vahvuuksien tukeminen ovat keskeisiä toiminnassamme

13 Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen sekä kehittymisen edellytykset. Fyysisesti lapsen hyvinvointiin vaikuttavat ruokailu, liikunta, ulkoilu, lepo ja siisteys. Ruokailumme on rauhallinen ja kiireetön - opettelemme maistamaan kaikkia ruokalajeja Kauniit ruokailutavat kuuluvat käytöstapoihin Unen tarve on lapsilla yksilöllinen. Vanhempien kanssa sovimme lepohetkien käytännöistä kunkin lapsen kohdalla. Rauhoittuminen on kaikille tarpeen lepohetken ajaksi

14 Lapsi oppii parhaiten oman leikin, tutkimisen, liikkumisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisun kautta Kielen kehittymisen kautta lapselle avautuu koko maailma. Tähän maailmaan tutustumme vuosittain erilaisten teemojen, ajankohtaisten sekä lapsilta tulleiden aiheiden avulla. Työtapojamme ovat sadut, lorut ja kertomukset, keskustelut, kirjallisuus, draama, tutkiminen, pelit, rakentelu, liikunta, käden taidot, musiikki, retket, juhlat ja työtehtävät.

15 Liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta Se on vauhtia, elämyksiä, hikeä, hengästymistä, iloa ja uuden oppimista Lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa Päiväkodissamme pyrimme luomaan liikuntaan virittävän, turvallisen ympäristön monipuolisine liikuntavälineineen Perusliikuntamuotojen harjoittelu toistaen ja muunnellen sekä kehontuntemuksen kehittäminen ovat keskeiset sisällöt ohjatuilla tuokioilla

16 Talvisin meillä on käytössämme viereiseen puistoon latukoneella tehty latu sekä luistinkenttä Säiden salliessa puisto täyttyy hiihtäjistä ja luistelijoista aina ulkoiluiden aikaan Opettelemme myös huolehtimaan omista välineistä

17 Pieni uima-altaamme on ahkerassa käytössä. Jokaisella lapsella on kerran viikossa mahdollisuus leikkiä vesileikkejä ja opetella kastautumista 3-5 lapsen ryhmissä

18 Lapsi oppii leikkiessään monia kehitykselleen tärkeitä asioita Mielestämme on tärkeää, että lapsilla on joka päivä aikaa omaehtoiseen leikkiin sekä sisällä että ulkona Tärkeää on myös antaa lasten leikkiä leikkinsä loppuun Pyrimme järjestämään ryhmien leikkiympäristöt lasten ikätasoa vastaaviksi. Muuntelemme ja uudistamme leikkiympäristöä leikin vaatimuksia vastaavaksi Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä enemmän he tarvitsevat aikuisten apua ja mukanaoloa leikeissään.

19 Lapselle on luontaista tutkia ja ihmetellä asioita Luomme lapsille otollisen ja myönteisen ilmapiirin olemalla itse innostuneita ja ohjaamalla omilla pohdinnoillamme lapsia löytämään selityksiä asioille ja ilmiöille Annamme lapsille aikaa ja mahdollisuuksia tutkia heitä kiinnostavia asioita On tärkeää, että lapsi voi käyttää tutkimiseen ja kokeilemiseen kaikkia aistejaan ja koko kehoaan

20 Lapsen sosiaalista kasvua päiväkodissa tukee paras mahdollinen ryhmäjako. Vuosittain pyrimme tekemään ryhmät ikäryhmittäin toimiviksi, joustaviksi ja hyviksi vertaisryhmiksi lapsille. Lapset omaksuvat vähitellen yhteiset säännöt ja tavat, joiden takana päiväkodissamme ovat turvallisuus, tasa-arvoisuus, rehellisyys, toisten arvostaminen ja väkivallattomuus

21 Roolileikeissä ja pienissä esityksissä kehittyvät lasten vuorovaikutustaidot, ilmaisukyky sekä mielikuvitus Ainutkertaisissa tilanteissa yhdessä toimiminen ja yhteisen ilon kokeminen ovat tärkeitä Aikuisen roolina on avustaa ja rikastuttaa lasten tekemisiä

22 Lapsen hienomotoriikkaa, avaruudellista hahmottamista ja ilmaisua autamme kehittymään erilaisten kädentöiden avulla. Eri materiaalit, tekniikat ja aiheet tulevat tutuiksi vuodenkiertoa myötäillen.

23 Musiikki on kuin aurinko - sen säteet koskettavat kaikkia lapsen kehityksen osa-alueita Tavoitteenamme on nauttia musiikista ja saada siitä elämyksiä sekä oppia ilmaisemaan itseään musiikin eri elementtien (rytmi, laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, musiikkiliikunta, tanssi) kautta

24 Luonto on tärkeä osa lapsen kasvuja oppimisympäristöä Siihen voimme tutustua päiväkodin lähiympäristössä, mutta tärkeitä ovat myös retket metsään, meren rantaan, maalle...

25 Sadut, kertomukset, lorut ja juttelutuokiot päivittäin pienestä pitäen rikastuttavat lapsen kielen kehitystä Tärkeää on lämmin vuorovaikutus lapsen kanssa sekä lapsen kuuntelu Mallina aikuisen puheen tulee olla monipuolista, selkeää ja vivahteikasta Keskustelutuokiolla harjoittelemme vuorotellen puhumista; aikuiset antavat tilaa lasten puheelle

26 Lähdemme tutustumaan matematiikkaan arkielämän tilanteista käsin. Pukemis- ja riisumistilanteet, pöydän kattamiset yms antavat lukemattomia mahdollisuuksia puhua matematiikkaa. Näissä tilanteissa opitaan käsitteistöä, luokittelua, lukumääriä Askartelut ja rakentelut erilaisilla materiaaleilla rakentavat pohjaa geometriselle ajattelulle. Erilaiset pelit, yleensä toiminnallisuus, toimivat päivittäisenä matematiikan harjoittelukeinona. Kaikissa matematiikan tehtävissä lähdemme liikkeelle konkretiasta ensin käsin, sitten käsittein.

27 Vuoden aikana tutustumme uskonnon keskeisimpiin sisältöihin sekä kirkkovuoden suurimpiin juhliin, jouluun ja pääsiäiseen Seurakunnan työntekijät käyvät kerran kuukaudessa pitämässä lapsille pienen hartaushetken Otamme huomioon perheen vakaumuksen

28 Isovanhempien vierailujen ja kertomusten kautta rakentuu kuva siitä, miten ennen elettiin Vanhaan ja nykyiseen Raaheen tutustumme vierailuilla museossa, näyttelyissä, kirkossa, eri työpaikoilla jne Kävelyretkillä opimme Raahe-tuntemuksen lisäksi turvallisen liikkumisen säännöt

29 Juhlat tuovat iloa ja elämyksiä arjen keskelle Lasten kesken pitämiemme juhlien lisäksi kutsumme myös perheet juhlimaan kanssamme jouluna ja keväällä

30 Päiväkodissa havainnoimme lapsia. Viisivuotiaiden lasten kehityksen arvioinnin teemme yhteistyössä neuvolan ja vanhempien kanssa ns. Viitta-menetelmän avulla Näiden havaintojen sekä vanhempien oman lapsensa tuntemuksen pohjalta teemme vanhempien kanssa vuosittain jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelman Erityistä tukea tarvitseville lapsille teemme kuntoutussuunnitelman yhteistyössä vanhempien sekä tarvittavien asiantuntijoiden kanssa

31 Yhteistyö lapsen vanhempien ja henkilökunnan välillä on perusta lapsen viihtymiselle päiväkodissa. Käymme vanhempien kanssa kahdenkeskiset keskustelut toimikauden alussa sekä pidämme ryhmäkohtaiset vanhempain illat. Päivittäiset kuulumisten vaihtamiset ovat tärkeitä koko vuoden. Muita yhteistyömuotoja ovat mm. perheiden yhteiset tapahtumat, talkoot ja juhlat. Päiväkodissamme toimii vanhempain toimikunta. Kaiken yhteistoiminnan pohjana ovat avoimuus, luottamus sekä tasaarvoisuus. Meillä yhteistyö vanhempien kanssa on pitkäaikaista, sillä monet lapset ovat vauvasta kouluun päiväkodissamme Henkilöstön kierrolla pyrimme siihen, että tutut aikuiset siirtyvät lasten mukana ryhmästä toiseen

32 Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista henkilöstö arvioi säännöllisesti Viikottaisten palaverien lisäksi pidämme tarkemmat koko toimikautta koskevat arvioinnit kaksi kertaa vuodessa iltaisin, jolloin arviointiin on enemmän aikaa ja kaikki voivat osallistua Vanhemmille sekä lapsille teemme vuosittain omat kyselyt toiminnastamme Lapsen kehityksen ja oppimisen seuranta on jatkuvaa. Se pohjaa lapsen havainnointiin arkipäivän konkreeteissa toimissa Annamme lapselle välitöntä palautetta

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA 1 PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA V A R H A I S K A S V A T U S S U U N N I TE LM A Saan olla sylissä. Kavereiden kanssa on mukava leikkiä. Hoviväellä on aikaa lapselle Saan kokeilla ja tehdä itse! Linnansaleissa

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Arvomme 1 3. Malmin perhepäivähoidon toimintaympäristö ja arkirytmi 1 4. Käsitys lapsesta ja oppimisesta 3 5. Lapselle

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

SOINISTEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SOINISTEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SOINISTEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Soinisten päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1. Päiväkodin esittely 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Oppimisympäristö ja oppimiskäsitys 4. Perushoito 5.

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2014-2015 hyväksytty:. 2014 Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin

Lisätiedot