PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTTI-ANNITANNIN TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTTI-ANNITANNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012"

Transkriptio

1 PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTTI-ANNITANNIN TOIMINTASUUNNITELMA Päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitanni Kirvuntie 4 A ORIMATTILA Lilliputti Annitanni Peukaloiset

2 TOIMINTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. PÄIVÄHOITOYKSIKÖN KUVAUS JA PERUSTEHTÄVÄT 1.1. Päivähoitoyksikön henkilökunta 2. PÄIVÄJÄRJESTYS JA ARJEN KUVAUS 3. TÄRKEIMMÄT TOIMINTAPERIAATTEET 4. TOIMINNAN TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 5. LILLIPUTTI-ANNITANNIN VUOSISUUNNITELMA 6. YHTEISTYÖSUUNNITELMA 6.1. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö 6.2. Muun varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö 6.3. Päivähoitoyksikön sisäinen yhteistyö 6.4. Koulun kanssa tehtävä yhteistyö 6.5. Moniammatillinen yhteistyö 7. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO 8. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN TAI USKONTOKUNTIIN KUULUVIEN LASTEN ESIOPETUS 9. ARVIOINTISUUNNITELMA LIITTEET: ORIMATTILAN KAUPUNGIN KOULUJEN LUKU- JA LOMA-AJAT ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOTOIMINNAN VUOSIYMPYRÄ LIIKUNTAKASVATUSSUUNNITELMA

3 1. PÄIVÄHOITOYKSIKÖN KUVAUS JA PERUSTEHTÄVÄT Lilliputti- Annitanni on Orimattilan kaupungin ylläpitämä päivähoitoyksikkö keskustan alueella Kirvuntie 4A:ssa. Päivähoitoyksikön perustehtävä on tarjota laadukasta päivähoitoa ja esiopetusta, sekä tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään. Päivähoitoyksikössä on kolme ryhmää ja paikkoja seuraavasti; vuotiaille Annitanni, 14 paikkaa ( 15 lasta sisällä) - 5-vuotiaille ja esiopetusikäisille Lilliputti, 17 paikkaa ( 21 lasta sisällä ) - varahoitokoti Peukaloiset 8 12 paikkaa, ryhmä toimii varahoitopaikkana perhepäivähoidossa oleville lapsille mm. hoitajien lomien ajan. 1.1 Päivähoitoyksikön henkilökunta Annitannin henkilökunta: Hannele Anttonen, lastenhoitaja Marita Auranen, päivähoitaja Mirja Vehkasaari, lähihoitaja Irja Bragge, perhepäivähoitaja Lilliputin henkilökunta: Pia Jäämaa, sosiaalikasvattaja / päiväkodin johtaja Piia Tolvanen, lähihoitaja Jaana Kitti, päivähoitaja Samuli Kumpulainen, avustaja Varahoitokoti Peukaloisten henkilökunta: Marjo Heinonen, perhepäivähoitaja Pirjo Tuomikoski, perhepäivähoitaja Leena Heinonen, lastenohjaaja Päivittäisestä ruokahuollosta ja siivouksesta vastaa Eija Piipponen. Hän työskentelee meillä klo PÄIVÄJÄRJESTYS JA ARJEN KUVAUS Lilliputti-Annitanni on avoinna arkisin klo aamiainen n. klo lounas n. klo välipala noin klo Päivähoitoyksikön lounaan ja välipalan valmistaa Myllylän koulu ( Käkelän valmistuskeittiön remontin ajan ), josta se kaupungin toimesta kuljetetaan meille. Aamupalan valmistaminen on oman henkilökunnan vastuulla. Ruokalista on kuuden viikon kiertävä lista. Päivähoitoyksikkö noudattaa esiopetuksessa Orimattilan kaupungin koulujen luku- ja lomaaikoja, pois lukien lauantait, jolloin esiopetusta ei anneta. Esiopetusaika on 4 tuntia päivässä. (liite luku- ja loma-ajoista).

4 3. TÄRKEIMMÄT TOIMINTAPERIAATTEET Toimintaa suunniteltaessa lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet ja toiveet pyritään ottamaan huomioon. Tämä on tärkeää varsinkin varahoitokodin puolella, sillä lapsen hoitosuhde saattaa jäädä lyhyeksikin. Eri- ikäisten lasten toimiminen ( 9 kk 7v. ), saman katon alla on yksikkömme rikkaus. Muita toimintaperiaatteitamme: - Jokainen lapsi on oma yksilönsä, johon hänen aikaisemmat kokemukset, toiveet ja odotukset peilautuvat. Tavoitteena on luoda lapselle ympäristö, jossa hän voi oma-aloitteisesti valita omia toimintojaan ja toteuttaa omia ideoitaan, tuntien olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. - Päiväkodissa korostetaan yhdessä toimimista ja tekemistä. Lapsi saa tukea omalle kasvulleen ja kehittymiselleen ryhmän aikuisilta ja muilta lapsilta. Toiminta perustuu toisaalta jokaisen lapsen henkilökohtaisiin ja toisaalta koko ryhmälle asetettaviin tavoitteisiin. - Leikin merkitys lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta on tärkeä. Leikille pyrimme järjestämään riittävästi aikaa niin, että lapsi saa rauhassa keskittyä etenevään leikkiin yhdessä ystävän kanssa. Yhdessä he oppivat leikkiessä kaiken aikaa, mukavalla tavalla. - Yhteistyö päivähoidon ja vanhempien välillä on avointa ja tasavertaista, arkista kanssakäymistä, joka pohjautuu avoimuuteen luottamukseen. - Kiireettömyys on toimintaperiaatteemme. Meidän tehtävämme on turvata lapselle rauhallinen ja kiireetön ympäristö unohtamatta arjen pyöritystä. EI LAPSELLA SAA OLLA KIIRE JA HOPPU, EIKÄ AAMUKAAN KUIN MAAILMANLOPPU. LAPSI TARVITSEE SYLIN JA HOIVAA, ON SUUREKSI KASVU HIDASTA, LOIVAA. YHDESSÄ OPIMME ELÄMÄNTAITOJA, TUNNEMME, KOEMME, OLEMME AITOJA! JA KAIKKIEN AIKUISTEN VASTUULLA ON, ETTEI LAPSEN OLO OLE TURVATON. 4. TOIMINNAN TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET - Lapsen kehitystä tuetaan niin, että hänellä on mahdollisuus kasvaa myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon omaavaksi tasapainoiseksi, itseensä luottavaksi yksilöksi. - Sosiaalisten taitojen vahvistuminen - Vuorovaikutustaitojen kehittyminen - Että lapsi säilyttää oppimisen ilon ja uskaltaa rohkeasti kokeilla ja yrittää lannistumatta. - Eettisen kasvun tukeminen rehellisyys, vastuuntunto itsestä ja muista, toisen arvostaminen ja kunnioittaminen, oikea ja väärä jne.

5 5. LILLIPUTTI-ANNITANNIN VUOSISUUNNITELMA Vuosisuunnitelmaa ohjaa Orimattilan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma, sekä sivistystoimen strategia. Tälle toimintavuodelle sivistyslautakunta on asettanut painopistealueeksi kodin kanssa tehtävän yhteistyön, kasvatuskumppanuuden. Meillä yhteistyö toteutuu enimmäkseen arkisena kanssakäymisenä vanhempien kanssa. Päivittäin kohtaamme vanhemmat tulo- ja lähtötilanteissa, joissa kerromme mm. päivän kuulumiset. VASU-keskustelut käydään lapsista sekä syys-, että kevätkaudella. Näissä hetkissä on mahdollisuus käydä läpi lähemmin lasta koskevia asioita ja kuunnella vanhempien toiveita kaikessa rauhassa. Tarvittaessa vanhemmille järjestyy useampi rauhallinen keskusteluhetki vuoden aikana, sillä painotamme avointa keskustelua ja pohdintaa, yhdessä tehden saavutamme parhaan tuloksen. Kodin kanssa tehtävästä yhteistyöstä lisää jäljempänä olevassa yhteistyösuunnitelmassa. Päivähoidon liikunta varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön Lilliputti-Annitanni oli Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun (PHLU) Enttententten - liikkumaan hankkeen pilottipäiväkoti, jossa Lahden Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat selvittivät opinnäytetyönään liikunnan toteutumista ja toteuttamista päiväkodin arjessa. Hankkeen ja opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa rakentamaan kuntakohtaista ja yksikkökohtaista mallia liikuntavasun työstämisen tueksi. Opinnäytetyö julkaistaan Opinnäytetyötä on läpikäyty työpaikkapalavereissa keväällä 2011, ja näiden tulosten pohjalta olemme luoneet yksikkökohtaisen liikuntavasun, joka löytyy liitteenä. Henkilökuntaa koulutetaan edelleen projektin myötä Nuori Suomen toimesta. Nuori Suomen kanssa pohdimme, minkälaista koulutusta tarvitsemme ja he ovat lupautuneet vastaamaan toiveisiimme. Myös yksikön liikuntavastaava on menossa syksyllä Liikkujaksikoulutukseen, jossa päivitetään liikkumisen mahdollisuuksia päivähoidossa. Vauhtivarpaat liikuntakampanjaan osallistumme muutaman vuoden tauon jälkeen. Liikuntakampanja toteutetaan välisenä aikana. Liitteenä liikunnan vuosisuunnitelma.

6 Turvallisuus Turvallisuussuunnitelma päivitetään lukuvuosittain, joten nostan esille vain muutaman asian aiheen tiimoilta. Lapset / asiakkaat: - Liikenneturvallisuus, liikkuminen liikenteessä, on nostettu yksikössä esille, sillä keskeisen sijaintimme johdosta käytämme ahkerasti kaupungin leikkipuistoja ja urheilukenttiä. Heti alkusyksystä pidämme liikennepäiviä, jossa tutustumme liikennesääntöihin ja teemme aiheeseen liittyvää materiaalia. - Kiusaaminen, huomiotta jättäminen ja syrjiminen on nostettu myös keskustelun teemoiksi. Asioista keskustellaan lasten kanssa heti alkusyksystä ja painotetaan jokaisen lapsen ainutkertaisuutta. Aiheeseen palataan säännöllisesti uudelleen niin, ettei kiusaamista pääsisi edes syntymään. Näin asia olisi jo ennakoitu niin, ettei asiaan palattaisi vain, kun jotain on jo tapahtunut. Avoin keskustelu asioista vanhempien kanssa on kaiken lähtökohta. He tuntevat lapsensa parhaiten ja toivommekin, että he ottaisivat heti yhteyttä meihin, jos joku asia askarruttaa. - Vanhempainillassa käymme läpi yhteiset pelisäännöt ja lasta yksilöllisemmin koskevat asiat heti syksyllä olevissa VASU-keskusteluissa. - Aivan ehdoton ehto, joka vanhemmille tehdään heti selväksi, on se, että lapsi luovutetaan aina hoitoon tulleessaan hoitajalle ja kotiin lähdettäessä kohdataan hakija. Työyhteisö: - Työyhteisön henkilöstörakennetta on vahvistettu vuosittain. - Henkilökunnan ensiaputaidot kaikilla voimassaoleva EA-kortti - Suunnittelupäivät ja työnkehittämisillat 2 krt / vuosi. Näiden päivien aikana käymme läpi kaikki yhteiset toimintaperiaatteet ja pelisäännöt, joihin kaikki sitoutuvat. - Kehityskeskustelut käydään esimiehen kanssa vuosittain. Yhteisiä tapahtumia: - Osallistumme lapsille suunnattuihin tapahtumiin mahdollisuuksiemme mukaan - Leikin korostaminen, leikin kautta oppiminen kulkee kaikessa mukana - Myllylän koulun salivuoro tiistaisin Kirkkovartit

7 ELOKUU SYYSKUU PAINOPISTEALUEET: - tutustuminen uuteen ryhmään ja uusiin kavereihin, ryhmäytyminen - yhteiset pelisäännöt, arjen käytännöt tutuiksi - toisen kuunteleminen - syksy ja luonto - Hyvät tavat miten ne näkyvät meillä - lapsi liikenteessä, liikenneturvallisuus - VASUT perheille täytettäväksi TAPAHTUMAT: - vanhempainilta Lilliputti-Annitannissa yhteistyö seurakunnan kanssa alkaa, kirkkovartti - aktiivista liikkumista lähiympäristössä - marja- ja sieniretkiä lähimaastoon - yhteiset laulu ja leikkihetket alkavat LOKAKUU - MARRASKUU PAINOPISTEALUEET: - Vuodenaikoihin perehtyminen - leikkien kautta ryhmässä toimimisen opettelua - keskustelut vanhempien kanssa alkavat TAPAHTUMAT: - isänpäivä kirkkovartti - työnkehittämisilta henkilöstölle - valokuvaus esiopetusryhmän uinnit 16. ja JOULUKUU PAINOPISTEALUEET: - hiljentyminen / rauhoittuminen, kiireen unohtaminen - suomalaisuus ja perinteet - joulun odotus ja sanoma - Joulukalenteri TAPAHTUMAT: - itsenäisyyspäivän huomioiminen - joulukirkko ja jouluateria - Yhteinen joulujuhla - glögitarjoilu vanhemmille - esiopetusryhmän uinnit 1. ja 8.12

8 TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU PAINOPISTEALUEET: - talven ilot ja riemut - talvirieha pappilan puistossa - mäenlaskua TAPAHTUMAT: - Muumi hiihtokoulu esiopetusikäisille - luistelua säiden salliessa - työnkehittämisilta HUHTIKUU PAINOPISTEALUEET: - kasvun tutkimista ja ihmettelyä - Pääsiäinen - jalkaudumme keväiseen luontoon, retkiä - liikennesääntöjen kertaamista TAPAHTUMAT: - Liikennekasvatusta ja liikkumista lähiympäristössä - pääsiäiskirkko - esiopetusryhmän uinnit 25.4 TOUKOKUU PAINOPISTEALUEET: - lasten kuukausi, hauskaa ja rentoa yhdessäoloa - nautitaan yhdessä olemisesta ja tekemisestä - Esiopetusikäisten kouluun siunaaminen TAPAHTUMAT: - Vappu - Äitienpäivä kevätjuhla ja kevätretki - jalkapallo-ottelu Keinuhevosta vastaan - esiopetusryhmän uinnit 8., 16. ja 23.5 Toimintasuunnitelma on henkilökunnalle työväline, joka kertoo ne toimenpiteet, työskentelytavat ja -menetelmät, joilla saavutetaan laadukas ja johdonmukainen toiminta.

9 6. YHTEISTYÖSUUNNITELMA 6.1. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö: - Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on päivittäistä, arkista ja avointa kohtaamista tuonti- ja hakutilanteissa. - VASU-keskustelut syksyllä ja keväällä, yhteisen kasvatusnäkemyksen ja tavoitteiden löytämiseksi. - Tarvittaessa ylimääräisiä keskusteluja perheiden kanssa - Talon yhteinen vanhempainilta Liikuntapussi kiertämään lapsen mukana kotiin, tavoitteena saada perheet liikkumaan yhdessä annetuilla välineillä - Joulu- ja kevätjuhlat - tiedotteet - ennen hoidon alkua mahdollisuus tulla tutustumaan yksikköön etukäteen - glökitarjoilu joulukuussa - esiopetusikäisten kouluunsiunaaminen - vierailut vanhempien / isovanhempien työpaikoille - vanhemmilla mahdollisuus osallistua arjen suunnitteluun erilaisilla ideoilla 6.2. Muun varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö: - päivähoitotyöryhmä - Päivähoidonohjaajien kanssa yhteistyötä mm. varahoitoa järjestettäessä sekä lapsivalintoja tehdessä. - tietotaidon jakaminen - välineistön ja materiaalin yhteishankinnat ja käyttö - yhteisiä tapahtumia - yhteistyö päivähoidon psykologin kanssa 6.3. Päivähoitoyksikön sisäinen yhteistyö: - työnkehittämisillat (2 krt vuodessa) - koko talon yhteiset palaverit aloitettu syksyllä - ryhmäpalaverit säännöllisesti päivälevon aikaan - päivittäiset keskustelut ryhmien välillä ja sisällä - suunnittelupäivät ( 2 pvää vuodessa ) - yhteiset hetket, retket ja juhlat 6.4. Koulun kanssa tehtävä yhteistyö - neuvola-, päivähoito- ja alkuopetusväen yhteistyö päivähoidosta kouluun siirtyvien lasten asioiden merkeissä ns. siirtopalaverit - Myllylän koulun salivuoro ja välineiden käyttö 6.5. Moniammatillinen yhteistyö - sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lasten- ja perheneuvola - erilaiset asiantuntijat erityislasten kuntoutussuunnitelmien teossa - oppilashuoltotyöryhmä kouluvalmiusasioissa - hammashoitola - seurakunta, kirjasto, nuoriso- ja liikuntatoimi

10 7. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO - Esiopetuksen oppilashuolto toteutetaan yhteistyönä vanhempien, neuvolan, esi- ja alkuopetuksen, päivähoidon psykologin ja päiväkodin johtajan kanssa. - Oppilashuollon toiminnasta on laadittu vuosiympyrä, liitteenä - Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö sekä lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen 8. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN TAI USKONTOKUNTIIN KUULUVIEN LASTEN ESIOPETUS - Jos lapsi kuuluu eri kieli-, kulttuuriryhmään tai uskontokuntaan, kuuntelemme perheen toiveita ja pyrimme ottamaan ne huomioon toiminnassa. 9. ARVIOINTISUUNNITELMA LASTEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI - valokuvaaminen, havaintojen kirjaaminen - VASU- kaavake kaikilla - arkipäivän keskustelut vanhempien kanssa- palautteen hyödyntäminen - vanhempainkeskustelut syksyllä ja tarvittaessa keväällä - HOJKS- erityislapset ( hoito- ja kuntoutussuunnitelma ) - lasten omat julkaisut - lasten itsearviointi keväällä - Lapsen kehittymisen ja oppimisen seurantaa ja arviointia tehdään jatkuvasti yhteisesti sovittujen kasvatusnäkemysten ja tavoitteiden pohjalta - Oppilashuoltoryhmän kehittämät seulontatehtävät tehdään syksyn aikana ja lapsista täytetään havainnointilomakkeet. Mahdolliset koulukypsyystestit tehdään kevään aikana. TOIMINNAN ARVIOINTI - Toimintaa arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin käyttäen apuna tätä toimintasuunnitelmaa sekä uudistettua VASUa - työnkehittämisilloissa suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa ja pohditaan parannuksia, joilla arjen työtä voisi helpottaa - toimintakertomus menneestä vuodesta, sisältäen arvioinnin

11 LIITTEET: ORIMATTILAN KAUPUNGIN KOULUJEN LUKU- JA LOMA-AJAT LV SYYSLUKUKAUSI Alkaa torstaina Päättyy torstaina KEVÄTLUKUKAUSI Alkaa keskiviikkona Päättyy lauantaina LOMAT Syysloma (vko 43) Itsenäisyyspäivä Joululoma Loppiainen Talviloma (vko 9) Pääsiäinen Lomapäivä Vappu Helatorstai Lomapäivä

12 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOTOIMINNAN VUOSIYMPYRÄ/ ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE Tammikuu - Kirjalliset luvat vanhemmilta kouluvalmiustutkimuksiin - Kouluvalmiustutkimukset esioppilaille, joiden kouluvalmiuksista huoli alkaa seulonta psykologin yksilötutkimuksiin (psykologi käy yhdessä esiopettajan ja ELTOn kanssa ryhmätestatut läpi) -esikoululaisten vanhempainilta, koulun edustaja mukana - kevään aikana: - alkuopettajat käyvät tutustumassa esiopetukseen/tuleviin ekaluokkalaisiin - vaihtotunnit; esiopettaja/alkuopettaja vaihtavat paikkoja - esikoululaiset käyvät pienissä ryhmissä tutustumassa alkuopetukseen - kummioppilaiden valinta esikoululaisille ja yhteinen tapaaminen mahdollisesti ennen kesää Joulukuu - OHR-palaverit: kouluvalmiustutkimuksiin osallistujien päättäminen ja tiedon siirto toimijoiden välillä (ajankohta joulukuun alussa) (mukana esiopettaja, terveydenhoitaja ja psykologi) Marraskuu - VASU-keskustelut jatkuu - Seulontatehtävien tekeminen esioppilaiden kouluvalmiuden kehityksen seuraamiseksi jatkuu Lokakuu - VASU-keskustelut vanhempien kanssa - Seulontatehtävien tekeminen esioppilaiden kouluvalmiuden kehityksen seuraamiseksi jatkuu Syyskuu - OHR-palaverit: funktiona huolen siirto neuvolasta päiväkoteihin heti lukuvuoden alussa. (mukana esiopettaja, terveydenhoitaja ja psykologi) - VASU-keskustelut vanhempien kanssa alkaa - Seulontatehtävien tekeminen esioppilaiden kouluvalmiuden kehityksen seuraamiseksi alkaa - esikoululaisten vanhempainilta - syksyn aikana esiopettaja tutustumassa alkuopetukseen -kummioppilaat mukana esiopetuksen toiminnassa vuoden aikana Elokuu - Esioppilasta koskeva tiedonsiirtolomake päiväkoteihin perhepäivähoitajilta - Kirjalliset tiedonsiirtoluvat vanhemmilta esiopetuksen oppilashuoltotoimintaan Helmikuu - Kouluvalmiustutkimukset esioppilaille, joiden kouluvalmiuksista huolta jatkuu (psykologi käy yhdessä esiopettajan ja ELTOn kanssa ryhmätestatut läpi) - Psykologin yksilötutkimukset tulevaa koulun aloitusta varten ja tarvittavat jatkoon ohjaukset alkaa -kouluun ilmoittautuminen Maaliskuu - Keskustelut vanhempien kanssa alkaa - Esioppilaiden kouluvalmiuden kehityksen edistymisen seuranta alkaa - Psykologin yksilötutkimukset jatkuu - Vanhempien hakemukset koulunkäynnin tukitoimia /lykkäystä varten Huhtikuu - OHR-palaverit: koulutulokaspalaverit alkaa (mukana rehtori, EO, alkuopettaja(t), esiopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja päivähoidon psykologi) / tiedon kulku puhelimitse (jos ei montaa lasta menossa samaan kouluun samasta esiopetusyksiköstä) -varhaiskasvatussuunnitelman siirto nivelpalaverissa (vanhempien lupa/kopio vasu:sta) - Keskustelut vanhempien kanssa jatkuu - Esioppilaiden kouluvalmiuden kehityksen edistymisen seuranta jatkuu - Psykologin yksilötutkimukset jatkuu - Vanhempien hakemukset koulunkäynnin tukitoimia /lykkäystä varten jatkuu Toukokuu -OHR-palaverit: koulutulokaspalaverit jatkuu - Psykologin yksilötutkimukset jatkuu - Vanhempien hakemukset koulunkäynnin tukitoimia /lykkäystä varten jatkuu -koulutulokkaiden vanhempainilta -ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivä Heinäkuu - Tulevien ekaluokkalaisten terveystarkastukset Kesäkuu - Tulevien ekaluokkalaisten terveystarkastukset

13 Liikunnan vuosisuunnitelma Lilliputti- Annitanniin. Elokuu- Syyskuu- Lokakuu Syyskauden tavoitteena on tehdä lähiympäristöstä liikuntakartta. Liikuntakartan avulla lapsi oppii hahmottamaan erilaisia liikuntapaikkoja päiväkodin lähistöllä. Liikuntapaikkojen tullessa tutuiksi lapsen on helppo tietää mitä esim. urheilukentällä ja koulun salissa tehdään. Ohjatussa liikunnassa harjoitellaan oman kehon tuntemusta ja motorisia perustaitoja; käveleminen, juokseminen, pysähtyminen, keinuminen, kiipeäminen, riippuminen ja hyppääminen. Havainnoimme lasten liikkumisen perustaitoja ja taitojen kehittymistä koko toimintakauden. Liikkumista toteutetaan lasten kanssa ulkona erilaisissa ympäristöissä sekä omia sisätiloja muunnellen liikuntaan sopiviksi esim. nassikkapainiin, kaukalopalloon ja soft- kiekkoon. Elokuussa tutustutaan päiväkodintiloihin ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Opetellaan tuntemaan oman ryhmän lapset ja aikuiset. Tutustumis- ja pihaleikkien avulla opetellaan leikkimään ryhmässä. Kannustetaan lapsia omaehtoiseen liikkumiseen esim. erilaiset peli- ja liikuntavälineet ovat lasten vapaassa käytössä niin sisällä kuin ulkona. Syys- lokakuussa osallistumme Nuori Suomi varpaat vauhtiin kampanjaan Tämän vuoden teemana on yhteistyö vanhempien kanssa. Lilliputti- Annitanni toteuttaa liikunnallista yhteistyötä liikunta-pussin avulla. Marraskuu- Joulukuu- Tammikuu Liikuntakarttaa hyödyntäen ja sääolot huomioiden liikumme omassa pihassa ja lähiympäristössä monipuolisesti. Ohjatussa liikunnassa harjoitellaan hyppääminen (eri tasot), kinkkaaminen, laukkaaminen, kieriminen, konttaaminen, ryömiminen, kantaminen ja kuperkeikka. Aloitamme hiihdon ja luistelun sekä mäenlaskun heti kun liikuntapaikat ovat kunnossa ja säät sen sallivat. Lapset oppivat hiihdossa ja luistelussa luontevasti välineiden käyttöä ja omista välineistä huolehtimisen. Esiopetusikäiset aloittavat uinnit 16.11, 22.11, ja Harjoittelemme keskilinjan ylittämistä ja vastakkainen käsi- jalka (ristikkäisyys) Joulukuussa liikumme musiikin kanssa leikkien ja tonttuillen. Huomioimme lasten toiveet ja ajatukset suunnitellessamme joulunajan liikkumista. Helmikuu- Maaliskuu- Huhtikuu Säiden salliessa jatkamme hiihtoa ja luistelua sekä mäenlaskua. Liikuntakartan avulla tutustumme uusiin liikuntapaikkoihin. Ohjatussa liikunnassa harjoitellaan liukuminen, työntäminen, vetäminen, heittäminen, kiipeäminen, tasapaino ja liikkeen rytmittäminen esim. kävely + seis. Huhtikuussa keskitymme pallonkäsittelytaitoihin mm. potkaisu, lyöminen, heittäminen, kiinniottaminen, väistäminen. Esikouluikäisten uinnit jatkuvat 25.4.

14 Toukokuu- Kesäkuu- Heinäkuu Keväällä seikkailemme ja seuraamme heräilevää luontoa. Tutkimme luonnossa tapahtuvia muutoksia. Jatkamme perustaitojen opettelua erilaisten pallopelien ja leikkien avulla. Esikouluikäisten uinnit jatkuvat 8.5. ja16.5. Jalkapallo- ottelu päiväkoti Keinuhevosta vastaan toukokuussa. Toukokuussa retkeilemme liikuntakartan avulla. Muistelemme kuluneen toimintakauden liikunta ja leikkitapahtumia. Kesä- ja heinäkuussa painotamme lasten omaehtoista liikkumista. Ulkoliikuntavälineet ovat lasten saatavilla entistä monipuolisemmin.

15 Liikuntakasvatus Lilliputti Annitannissa Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ohjaavat liikkumista Lilliputti- Annitannin arjessa. Liikunnan ja leikin tavoitteena tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista sekä hyvinvointia. Liikuntakasvatusta toteutetaan lasten omaehtoisen leikin ja liikkumisen kautta. Ohjattuja liikuntatuokioita järjestetään viikoittain sisällä ja ulkona. Aikuinen luo toimimiseen ja liikkumiseen turvallisen ilmapiirin

16 Liikunnan määrän toteuttaminen yhteistyössä vanhempien kanssa Suositusten mukaisesti lapsen tulisi liikkua päivittäin 2 tuntia reippaasti, hengästymiseen asti. Tämä edellyttää sitoutumista toimimaan yhdessä vanhempien kanssa, kasvatuskumppanuus periaatteella. Päivähoidossa liikkuminen on osa arkea, mutta liikunnan kokonaismäärän saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä perheiden kanssa. Turvataan lapsen luontainen määrä liikkua, toinen liikkuu enemmän ja toinen vähemmän. Lapsi tarvitsee riittävästi aikaa ja kannustusta, jotta hän saa onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä. Jokainen aikuinen pystyy luomaan lapselle liikkumisen mahdollisuuksia. Lapsi elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan parempaa huomista. (Stakes 2003:56/2005)

17 Liikunnan laatu Liikkuminen on lapselle luontainen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lapsen tietoisuus omasta kehostaan ja sen hallinnasta luo pohjaa terveelle itsetunnolle. Liikkuessaan lapsi ajattelee, kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii uutta.(stakes 2003:56/2005) Motorisia perustaitoja ovat: käveleminen, juokseminen, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja lyöminen. Lasta tuetaan niin, että hän olisi saavuttanut automatisoituneen vaiheen eli taidon ihannemallin ennen kouluikää. Näin lapsen ei enää tarvitse miettiä liikkumistaan, vaan hän voi siirtää kaiken huomionsa ympäristön havainnoimiseen, jolloin tapaturmariski vähenee. Luomme edellytyksiä lapsen myönteisen minäkuvan kehittymiselle antamalla hänelle aikaa leikkiä ja liikkua yhdessä muiden lasten kanssa. Tämä on pohjana terveen itsetunnon kehittymiselle sekä sosiaalistentaitojen vahvistumiselle.

18 Monipuolinen liikuntaympäristö Lilliputti- Annitanni sijaitsee keskeisellä paikalla monipuolisten liikuntapaikkojen välittömässä läheisyydessä. Poistumme lähes viikoittain piha-alueelta, joten liikennekasvatus ja liikennesäännöt käydään läpi lasten kanssa heti toimintavuoden alussa. Tällä pyrimme osaltamme vaikuttamaan siihen, että jatkossa lapsen yksin liikkuminen mm. koulumatkat olisivat mahdollisimman turvallisia. Retkikohteita ovat koulun liikuntasali, lähipuistot, metsä ja urheilukenttä luistinratoineen sekä pururata, jossa on huikeat hiihtoladut. Runsas ja monipuolinen liikkuminen eri ympäristöissä antaa meidän talolle hyvät lähtökohdat tukea lapsen havaintomotorisia perustaitoja. Lapsi oppii hahmottamaan omaa kehoaan suhteessa ympäröivään tilaan, aikaan ja voimaan.

19 Lasten omaehtoinen liikunta lilliputti- Annitannin liikuntakasvatuksen lähtökohtana Lapsen omaehtoinen liikkuminen näkyy meillä vahvasti. Päivittäin liikumme oman talon sisä- ja ulkotiloissa, jotka ovat helposti muunneltavissa niin, että lapsi voi turvallisesti liikkua vauhdikkaamminkin. Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla ja heille annetaan mahdollisuus tuoda omia varusteitaan päivähoitoon. Lapsen motoriset taidot kehittyvät, kun annamme hänelle mahdollisuuden opetella ja kokeilla uusia taitoja sekä toistaa jo opittuja taitoja

PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTTI-ANNITANNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTTI-ANNITANNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTTI-ANNITANNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitanni Kirvuntie 4 A 16300 ORIMATTILA Lilliputti / päiväkodin johtaja 044-7813 529 pia.jaamaa@orimattila.fi

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016

PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 Päivähoitoyksikkö Lilliputti Kirvuntie 4 A 16300 ORIMATTILA Lilliputti 044 781 3529 Annitanni 044 781 3528 Peukaloiset 040 519 0348

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Varhaiskasvatuksemme pohjautuu Luumäen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 ja kunkin Lapsen (omaan) varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA. Auran kunta - varhaiskasvatus

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA. Auran kunta - varhaiskasvatus LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA Auran kunta - varhaiskasvatus LAPSEN RIITTÄVÄ LIIKUNTA KOOSTUU MEILLÄ ON HAUSKAA YHDESSÄ! KAKSI TUNTIA REIPASTA LIIKUNTAA PÄIVÄSSÄ! OMAEHTOISEN LIIKKUMISEN TUKEMINEN Monipuolisia

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta Vähintään 2 tuntia päivässä Vanhempainilta Silmät auki ja menoksi Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista liikkuu vähemmän, mitä heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttää ja vähemmän, mitä vanhemmat

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Karimäki Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Peikkorinteen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Peikkorinteen esikoulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011-2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2016-2017 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI SISÄLLYS 1 TILASTOT... 2 1.1 Rekulan päiväkodin lapsiryhmät... 3 1.2 Opettajien opetustunnit/henkilöstöntyömäärä... 4 1.3 Lapsiryhmien koko... 5

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 Tälle koko lukuvuodelle olemme suunnitelleet teemaksi MATKALLA Tutkimusmatkamme lähtee minusta itsestä ja laajenee käsittämään ainakin Suomen ja Pohjoismaat. Otamme toimintaamme

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot