Louhen koulun syystiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Louhen koulun syystiedote 2014-2015"

Transkriptio

1 Louhen koulun syystiedote

2 Kuulumisia Louhen koulusta Lähes kaksi kuukautta sitten aloitimme lukuvuoden helteisissä merkeissä. Aurinkoiset ja kesäiset säät ovat suosineet mm. useita retkiämme. Koulussamme on tänä lukuvuonna 38 oppilasta. Yläkerrassa on seitsemän esikoululaista ja kaiken kaikkiaan yläkerrassa touhuaa 20 lasta. Opetusta vedämme 14 tuntia pienemmällä tuntiresurssilla. Opetusryhmien koot ovat tämän vuoksi suurentuneet useilla oppitunneilla. Tapakasvatus on tänäkin lukuvuonna yhtenä painopistealueena. Viikoilla painotamme kullakin viikolla jotain tapakasvatuksen asiaa. Maanantaisin koulun yhteisessä päivänavauksessa kerromme alkavan viikon teeman oppilaille. Huomioitavia asioita ovat esim. tervehtiminen, kiitos, anteeksi, ystävä, ruokailutavat, huomaavaisuus, auttaminen. Toivomme, että tapakasvatus jatkuu myös kotona ja vapaa-ajalla. Koulun säännöt ovat myös mukana tiedotteessa. Ne on käyty oppilaiden kanssa läpi koulun alkaessa. Niistä kannattaa olla tietoinen kotonakin. Tiedotteeseen on koottu mm. suunnitelmia koulun tapahtumista, retkistä ym.kouluasioista. Mukana myös tiivistetysti koulun, huoltajan ja oppilaan tehtävät. Uusi oppilashuoltolaki muuttaa jonkin verran oppilashuoltoon liittyviä käytänteitä. Toimimme pääosin entisin ohjein siihen saakka, kunnes saamme lisä ohjeistusta. Mukana on myös koteihin tarkoitettuja eri tahojen tiedotteita. Lisää tietoa koulun toiminnasta löytyy koulun kotisivulta ja Wilman kautta lähetettävissä tiedotteissa. Vanhenpainyhdistys toivottaa kaikki huoltajat tervetulleeksi mukaan toimintaan. Kokoontuminen opettajainhuoneessa klo Toivomme, että jokaiselta luokalta tulisi edustaja kokoukseen. Joulukuun alussa järjestämme yhteisen joulupajan, jonne myös vanhemmat ovat tervetulleita. Olkoon se meidän koulun osuus tämän vuoden kodin ja koulun päivästä, jota virallisesti vietetettiin Koulutyötämme olette tervetulleita seuraamaan muulloinkin teille sopivana aikana. Hyvää syksyä ja alkanutta lukuvuotta! Riitta-rehtori

3 LOUHEN KOULU Juurelantie 12, LOUHI Puhelin opettajien huone: HENKILÖKUNTA: (sähköpostit: Riitta Kapanen, luokanopettaja/rehtori, ( lk ) puh Ilkka Kierikka, luokanopettaja (1.-2. ), vararehtori, puh Suvi Heikkilä, luokanopettaja, (5-6 lk), musiikinopetus 1-6 lk, puh Niina Matilainen, koulunkäynnin ohjaaja, Minna Nousiainen, koulunkäynnin ohjaaja Kirsi Huopainen, erityisopettaja puh Satu Rautio, kouluterveydenhoitaja (koululla kuukauden 2.keskiviikko) puh Niina Finell, koulupsykologi, puh Mari Käpykangas, koulukuraattori puh Ruoka- ja muu huolto Aini Nousiainen, ruokapalvelu/siivooja puh Juha Nousiainen, huoltomies puh Mirja Heinonen, siistijä Esikoulu ja päivähoito Johanna Behm, lastentarhaopettaja, esikoulun opettaja Raija Lyytinen, perhepäivähoitaja Päivi Pylkkänen, lastenhoitaja puh Jenna Vihavainen, lastenhoitaja

4 LOUHEN KOULUN SÄÄNNÖT 1. Sääntöjen tavoitteet Luodaan edellytykset koulutyön onnistumiselle. Varmistetaan koulutyö rauhallinen sujuminen ja kouluyhteisöön kuuluvien viihtyvyys ja turvallisuus. Totutetaan oppilaat vastuuseen ja toisten huomioimiseen. Opitaan toimintakykyisiksi kouluyhteisön jäseniksi ja yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi. 2. Koulualue ja kouluaika Koulualueena pidetään koko tonttia pihoineen ja urheilukenttineen sekä puistoalueineen. Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukaiset oppitunnit, koulumatkat ja muu työsuunnitelman mukainen koulutyö. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaan. Jos oppilaiden ikä, kehitystaso, opetettava aine, opetuksessa käytettävä työtapa tai jokin muu syy antaa aihetta, voidaan opetukseen käytettävä aika järjestää toisinkin. Välitunnit oppilaat viettävät pääsääntöisesti ulkona. Välitunneille pukeudutaan sään mukaisesti. Talvella välitunneilla tulee olla erilliset ulkoiluhousut. Ulos mennään viivyttelemättä ja sisälle tullaan kellon soitua. Ulkoiluvaatteet jätetään siististi naulakoihin ja kengät naulakoiden alla oleviin telineisiin hyvään järjestykseen. Sisällä käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti. Käytävissä kuljetaan kävellen. Sisätiloissa suositellaan sisäjalkineiden käyttöä, ei kuitenkaan rocksien. Välituntipeleihin ja -leikkeihin otetaan kaikki halukkaat mukaan. Välitunneilla tulee jokaisen oppilaan huomioida toisten oppilaiden henkilökohtainen tila, eli ei mennä toisten "iholle". Välituntien aikana ei tulla sisälle ilman välituntivalvojan lupaa. Reppuja ei tuoda sisälle välitunnin aikana, eikä ennen koulun aloittamista. Välituntialueelta saa poistua ainoastaan välituntivalvojan tai jonkun muun opettajan luvalla. Peli- ja leikkivälineet huolehditaan välitunnin päättyessä niiden omille paikoilleen.

5 3. KOULUTYÖ Koulumatkat Liian aikaista kouluun tuloa on vältettävä. Oppilailla, jotka eivät ole kuljetuksessa, on lupa tulla koulun pihalle aikaisintaan 15 minuuttia ennen koulun alkua. Kuljetuksessa olevat oppilaat tulevat pysäkille vähintään viisi minuuttia aiemmin kuin aikataulu edellyttää. Koulumatkat kuljetaan mahdollisuuksien mukaan kevyen liikenteen väyliä käyttäen ja liikennesääntöjä noudattaen. Pääsääntöisesti oppilaat voivat tulla kouluun polkupyörällä kolmannelta luokalta alkaen. Pyöriä säilytetään polkupyörätelineissä. Pyöräilijät käyttävät kypärää. Käytös Hyvän käyttäytymisen kriteerit: ystävällisyys, huomaavaisuus, asiallinen kielenkäyttö ja pukeutuminen, tervehtiminen, rehellisyys, auttavaisuus, työrauhan edistäminen, positiivinen asenne. Oppilas käyttäytyy hyviä tapoja noudattaen toisia oppilaita ja koulun henkilökuntaa kohtaan. Oppilaan tulee omalla käyttäytymisellään edistää työrauhaa ja viihtyisää ilmapiiriä koulussa sekä olla mukana turvallisen oppimisympäristön ylläpitämisessä. Hyviin tapoihin kuuluvat tervehtimiset ja sanat: kiitos, ei kiitos, ole hyvä, anteeksi. Oppilaat muistavat tervehtiä myös koululle tulleita vieraita. Koululla on kiusaamisessa nollatoleranssi. Mahdolliset kiusaamistapaukset käsitellään KiVa Koulu -ohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Oppilaiden tulee huolehtia kouluaikana asiallisesta ja säätilan mukaisesta pukeutumisesta. Louhen koulu on savuton koulu- ja työympäristö. Luokkien sisällä noudatetaan kunkin luokan omia sääntöjä. Koulun omaisuus Koulurakennukset ja koulualueet pidetään siisteinä ja viihtyisinä. Koululle ei jäädä koulun päätyttyä, lukuun ottamatta kuljetusta odottavat oppilaat. Koulun omaisuutta käsitellään

6 huolellisesti. Havaitusta tai aiheutetusta vahingosta on ilmoitettava henkilökunnalle. Monet oppikirjat kerätään keväällä uudelleen käytettäviksi, joten niihin ei tehdä ylimääräisiä merkintöjä. Kukin oppilas vastaa saamastaan omaisuudesta. Huoltaja korvaa oppilaan tahallaan aiheuttaman vahingon. Oppilaan omaisuus Oppilaan tulee huolehtia hyvin henkilökohtaisesta omaisuudesta. Kouluun ei tuoda vaaralliseksi katsottavia leikkivälineitä, makeisia, rahaa, arvoesineitä eikä muita pelivälineitä ellei toisin sovita. Oppilaan koululle jättämä omaisuus kootaan löytötavarakoreihin. Kännykkä ei saa millään tavalla häiritä koulunkäyntiä. Se pidetään kouluaikana äänettömällä ja oppilaan repussa, ellei opettaja toisin ohjeista. Kouluaikana vältetään yhteydenottoja. Jos ongelmia edellisen suhteen ilmenee, kännykän tuominen kouluun kielletään määrätyksi ajaksi. Syntymäpäiväkutsut yms. hoidetaan kouluajan ulkopuolella. Ruokailu Ennen ruokailua oppilaat pesevät kätensä. Ruokailu tapahtuu hyviä ruokailu- ja pöytätapoja noudattaen. Hillitty ruokakeskustelu on tavoite, mutta tarpeetonta puhetta tulee välttää. Opettaja valvoo luokkansa ruokailun. Energiajuomien käyttö on kielletty koulupäivinä, koulun tapahtumissa ja koulun retkien aikana. Tavoitteena on, että kaikkia ruokia maistetaan, mutta ketään ei pakoteta syömään. Tapaturmat ja ensiapu Koulussa tapahtuneista tapaturmista on viipymättä ilmoitettava opettajille tai muulle henkilökunnalle, joka huolehtii tarvittavan ensiavun antamisesta ja muista jatkotoimenpiteistä. 4. POISSAOLOT Huoltajan on viimeistään puoleen päivään mennessä ilmoitettava luokanopettajalle tai rehtorille lapsensa poissaolon syy. Oppilas tuo kouluun tullessaan huoltajan allekirjoittaman

7 selvityksen poissaolon syystä, ellei syy ole jo luokanopettajan tiedossa. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava hyvissä ajoin kirjallinen lupa. Yhdestä kolmeen päivän poissaolo-luvan myöntää luokanopettaja, pidemmän poissaolon koulun rehtori. 5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN JA TYÖRAUHAN YLLÄPITO Asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä oppilas edistää koulun työrauhaa. Rikkomusten tapahduttua opettajan on ensisijaisesti pyrittävä keskustelemalla ojentamaan oppilasta. Keskustelun lisäksi muita kurinpidollisia toimenpiteitä ovat luokasta poistaminen, jälkiistunto ja laiskanläksy. Erityisen vakavissa tapauksissa voidaan käyttää kurinpitorangaistuksia, joita ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Louhen koulun toimintamalli kiusaamis- ja muissa rikkomustapauksissa: 1. Opettaja keskustelee asianosaisten kanssa välittömästi. 2. Tapauksesta riippuen seuraamuksista neuvotellaan ja päätetään rangaistuksesta. 3. Jälki-istunnoista ja toiselle aiheutetuista vahingonteosta ilmoitetaan myös kotiin. 4. Tarvittaessa kutsutaan kaikki asianosaiset vanhempineen keskustelemaan asiasta koululle 5. Asian siirto oppilashuoltoryhmälle alkaen koulu on mukana KiVa Koulu ohjelmassa. Koulun tehtävä on: - opettaa ja ohjata lasta niin, että hän kasvaa ihmisyyteen ja vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen - opettaa ja ohjata lasta niin, että hän saa elämässään tarpeellisia tietoja ja taitoja - olla yhteistyössä kotien kanssa - (Perusopetuslaki) Se tarkoittaa, että koulu - ohjaa mm. toisen kunnioittamiseen ja vastuullisuuteen

8 - ohjaa mm. täsmällisyyteen ja säännöllisyyteen - ohjaa opetussuunnitelma mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen Huoltajan tehtävä on: - valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä (Perusopetuslaki) - huolehtia kunnon aamupalasta, jonka jatkoksi koulu tarjoaa aterian - valvoa, että lapsesi huolehtii mukaansa koulupäivänä tarvitsemansa työskentelyvälineet - opastaa ja neuvoa lapselle turvallisen koulumatkan ja ohjata lasta siihen, että hän ennättää ajoissa kouluun - valvoa, että lapsi huolehtii läksyistään ja auttaa lasta tarvittaessa niiden teossa - osoittaa kiinnostusta lapsen koulunkäyntiä kohtaan kyselemällä ja jakamalla koulupäivän asioita yhdessä lapsen kanssa - olla yhteydessä kouluun - ilmoittaa poissaolosta - huolehtia riittävästä yöunesta Koululaisen tehtävä on: - osallistua perusopetukseen, suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (Perusopetuslaki) - Se tarkoittaa, että koululainen - oppii tekemään kotitehtävänsä - oppii noudattamaan kouluaikoja - oppii huolehtimaan tavaroista ja välineistä - oppii ymmärtämään tekojensa seuraukset - oppi toimimaan turvallisesti KOULUTERVEYDENHOITO Tavoitteet Tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen, terveen kasvun ja kehityksen sekä opiskelun tukeminen luottamuksellisessa yhteistyössä vanhempien, opettajien sekä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa

9 Kouluterveydenhoitaja Satu Rautio käy koululla joka kuukauden toinen keskiviikko. Puhelin Terveystarkastukset ja tapaamiset: käynti 1. luokalla terveydenhoitajalla ja lääkärillä, laaja tarkastus, huoltajat mukana käynti 2. luokalla terveydenhoitajalla käynti 3. luokalla terveydenhoitajalla, huoltaja mukana käynti 4. luokalla terveydenhoitajalla käynti 5. luokalla terveydenhoitajalla ja lääkärillä, laaja tarkastus, huoltaja mukana. käynti 6. luokalla terveydenhoitajalla Kouluterveydenhoito on ennalta ehkäisevää toimintaa, joten päävastuu oppilaan sairastuessa on huoltajilla, joiden tulee järjestää lapselle asianmukainen hoito. Oppilaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia tukee koulun turvallinen ilmapiiri, kodin ja koulun tiivis yhteistyö, henkilökunnan ammattitaito sekä moniammatillinen oppilashuollollinen tukiverkosto: kouluterveydenhoitaja Satu Rautio hammashoito terveyskeskuksen hammashoitolassa koululääkärin tarkastukset 1. ja 5. luokkalaisille koulukuraattori Mari Käpykangas erityisopettaja Kirsi Huopainen torstaisin 5h koulupsykologi Niina Finell kasvatusneuvola/lastenpsykiatrian poliklinikka tukiopetus (annetaan oppilaalle, joka on jäänyt tilapäisesti jälkeen jossakin aineessa tai tarvitsee muutoin erityistä tukea). Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (ennaltaehkäisevä oppilashuolto) - koordinoi ja suunnittelee oppilashuoltotyötä. Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä (oppilaan asioihin liittyvät palaverit) - Kokoonkutsujana asianomainen opettaja - Kokoonpano tapauskohtaisesti - Huoltajan taholta yhteydenotot aina ensisijaisesti asianomaiseen opettajaan

10 KOULUPSYKOLOGIEN UUDET KÄYTÄNNÖT SYKSYSTÄ 2014 LÄHTIEN 1. puhelinaikaa pidennetään kahteen tuntiin - perjantaisin klo toivotaan myös opettajien käyttävän tätä mahdollisuutta puhelinkonsultaatioon 2. oppimistaitojen tutkimukset keskitetään 2., 5. ja 8. luokille - jatko-opiskeluihin tarvittavaa tietoa tutkimuksesta jo 8. luokan keväällä ja tästä ilmoitus koulupsykologille jo 7. luokan keväällä 3. luokanopettaja konsultoi erityisopettajaa ja lisäksi mahdollisesti erityisopettajan arvio ennen koulupsykologin tutkimuksiin ohjaamista oppimisasioissa - tulokset erityisopettajan tekemistä testeistä koulupsykologille wilman kautta ennen tutkimusta 4. pedagogiset arviot/selvitykset tehdään ennen oppilaan ohjaamista koulupsykologin tutkimuksiin luokasta lähtien toteutetaan mini-interventio, jossa huomioidaan mm. läksyjen ja kokeisiin lukemisen rutiinit, ennen oppimistaitojen tutkimusta - läksyparkin käyttö, tukitunnit, opiskelutekniikan opettelu Työrauhalaki astui kouluissa voimaan uusi työrauhalaki. Tässä siitä muutamia tärkeitä kohtia tiedoksesi. Koulun kaikilla opettajilla on lupa puuttua oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen oppitunneilla, retkillä tai välitunnilla. Jos oppilas sotkee koulun tiloja tai omaisuutta, hänet voidaan laittaa siivoamaan sotkunsa. Siivoaminen ei ole rangaistus, vaan se kuuluu oppilaan velvollisuuksiin.

11 Epäasiallisesta käytöksestä voi seurata kasvatuskeskustelu, jossa käydään tilanne läpi, ja pohditaan sen syitä ja seurauksia. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Häiriökäyttäytymisestä ilmoitetaan aina huoltajille. Jälki-istuntojen aikana oppilaalla voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä. Tehtävät voivat liittyä jälki-istunnon syyhyn. Esim. mikäli oppilas on hajottanut pulpetin, tämä voi jälki-istunnon aikana korjata sen. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, jos on perusteltua epäillä että oppilaalla on - vaarallisia esineitä ja aineita tai - keskittymistä ja opetusta häiritseviä tavaroita, esim. kännykkä. Tavaroiden tarkastustilanteessa paikalla on kaksi aikuista, joista toisen oppilas saa itse valita. Tarkastus tehdään huomiota herättämättä, henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä kunnioittaen. Oppilaskunnalle ja kaikille oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua koulun oman opetussuunnitelman ja järjestyssäännön valmisteluun. Lähteet: opettaja.fi Perusopetuslaki /1267 (35-36i, 47 ) ERIKOISRUOKAVALIOITTEN TEKEMINEN SAVONLINNAN RUOKAPALVELUSSA Kymmenvuotinen kansallinen Allergiaohjelma käynnistettiin Se on yritys vastata allergisten sairauksien kasvavaan haasteeseen. Päiväkotien ja koulujen allergiaruokavalioita olisi karsittava kovalla kädellä. Tarpeettomat dieetit ovat vahingollisia vääristäessään lapsen suhdetta ruokaan ja jopa lisäten allergiareaktioiden vaaraa. Vain muutamalla prosentilla lapsia on allergiaruokavalion tarve ja sekin pitää määrävälein tarkistaa. Lisää tietoa kansallisesta allergiaohjelmasta alla olevista nettilinkeistä Kansallinen allergiaohjelma on ollut terveydenhoitohenkilöstön ohjeistuksissa neuvoloissa ja kouluissa jo 6 vuotta, silti ruokapalvelun tekemät erikoisruokavaliot eivät ole merkittävästi vähentyneet. Siksi olemme luoneet yhtenäisiä ohjeistuksia erikoisruokavalioitten tekemisestä Savonlinnan ruokapalvelussa, jotka toisivat kaikille asiakkaillemme tasa-arvoisuuden ja saisimme turhaa työtä vähennettyä, koska henkilöstö- ja muutkin resurssimme ovat tiukentuneet kaupungin rahatilanteesta johtuen.

12 1. Erikoisruokavaliosta on aina esitettävä lääkärin - tai terveydenhoitajan päivitetty todistus koulun/päiväkodin keittiöön. tiukentuneet henkilöstö- ja raharesurssimme eivät riitä kaikkien toiveita täyttämään. Myös siedätyskokeiluista on hyvä olla jonkinlainen terveydenhuoltoalan ammattilaisen lausunto. 2. Erikoisruokavalioissa käytetään ainoastaan sopimus- tai muuten kilpailuttamaamme tuotetta jos asiakkaalle kelpaa vain joku tietty erikoistuote, hän tuo sen sitten kotoa. 3. Ravitsemussuosituksia noudatetaan kset/ Karppaus- tai muitakaan laihdutusdieettejä emme valmista/toteuta. 4. Palvelukeittiössä olisi aina kriisi- ruoka pakasteessa, mikä kävisi allergisille, jos aluekeittiön toiminta jotenkin häiriintyy. 5. Kalaruoka päivänä tarjotaan kala-allergisille broileri- kalkkuna- tai kasvisruokaa 6. Henkilöt, jotka eivät voi syödä possua/ nautaa, ohjataan syömään kasvisruokaa, mikä on ruokalistalla sinä päivänä. 7. Kastikeruokien erikoisruoka määrää pyritään järkeistämään suurusteen valinnalla (tärkkelykset, tapioka) 8. Liha-kasvispata kastikepäivänä tehdään gluteenittomille ja eri kasvis-allergisille henkilöille yksi hyvin maustettu lihakastike ilman kasviksia, mikä käy heille kaikille. Lautasmallin mukaisen kasvismäärän he saavat koottua salaateista. Mausteettomille on tehtävä eri kastike. 9. Lisätään yhteistyötä ja tiedottamista niin, että päiväkodin- ja koulujen henkilöstö ilmoittaisi, jos erikoisruokavalion omaava lapsi ei ole paikalla. 10. Vakavan allergian omaavalle henkilölle tehdään aina oma ruoka nimellä varustettuna. Vaarallisen allergiareaktion ensihoito-ohjeet on oltava hoitohenkilöstön ja keittiöhenkilöstönkin tiedossa. t. Helena Helena Vaahtoluoto Ruokapalvelupäällikkö Savonlinnan ruoka- ja siivouspalvelut Olavinkatu Savonlinna gsm Koulupäivä alkaa kaikilla luokilla joka päivä klo Oppitunti alkaa Oppitunti päättyy 1.tunti tunti tunti (ruokailu porrastettu.alk tunti tunti tunti Opettajien kokoukset torstaisin klo 8-9 ja tarvittaessa keskiviikkoisin klo 8-9. Henkilökunnan aamupalaveri päivittäin klo Rehtorin puhelin/tai muu keskusteluaika perjantaisin klo

13 TAPAHTUMIA LOUHEN KOULUSSA Syyslukukausi Elokuu Ti luokan vanhempainilta klo 18 Ke luokan vanhempainilta klo 18 Syyskuu Ti luokan vanhempainilta klo 18 Ke Koulukuvaus alk. klo 10 To 18.9 Oppilaskuntavaalit Lokakuu Ti Koko koulun vanhempainilta klo 18 alkaen Vko 42 Käyttäytymisen ja työskentelyn arvioinnit luokilla Marraskuu Vko 47 Väriviikko Joulukuu Kodin ja koulun yhteinen joulupaja (joulukuun alussa) To 5.12 Itsenäisyyspäivän huomioiminen Ma 8.12 Kauneimmat joululaulut, joulumyyjäiset Ke Joulujuhla Makkolan Päivölässä Pe Joulukirkko La Joulupuuro, joululauluhetki, lukukausitodistusten jako

14 Kevätlukukausi Tammi-helmikuu Vko 6 Sanomalehtiviikko pe Ystävänpäivän juhlistaminen pe 20.2 Talviliikuntapäivä Vko 9 Hiihtoloma Maalis-huhtikuu Lasketteluretki Lekotille Savonrannalle Pääsiäisloma Toukokuu 8.5 Koulun pihan ja lähiympäristön siivoustalkoot Vko21 Koulutulokkaiden tutustumispäivä Leirikoulu Pääkannassa luokilla 29.5 Kevätkirkko 30.5 Lukuvuoden päätös ja todistusten jakaminen Koulun ulkopuolella annettava opetus, retket Syyslukukausi 2014 Elokuu to 21.8 Sellisti Jussi Makkosen Sibelius-koulukonsertti Kerimäen A-koululla pe 22.8 Osallistuminen luontoelokuvafestivaaleihin Olavinlinnassa sekä risteily Savonlinnan ympäri Heinävesi-laivalla Syyskuu 12.9 Osallistuminen Savonlinnan koulujen jalkapalloturnaukseen 2.10 Koulujen väliset yu -kisat Kerimäellä - Koko koulu mukana kisoissa Marras- joulukuu 10.11ja 1.12 Uimaopetus Pikku Saimaassa Joulukirkko Kerimäellä

15 Kevätlukukausi 2015 Maaliskuu Lasketteluretki Lekotille Huhtikuu 1.4 ja 8.4 Uimaopetus Pikku Saimaassa Toukokuu Hytermän retki Leirikoulu luokat Pääkannassa Kevätkirkko Kerimäen isossa kirkossa Lisäksi 6.luokan luokkaretki kevätlukukaudella KOULUN JÄRJESTÄMÄT KERHOT Louhen koululla tarjotaan syksyn 2014 aikana seuraavanlaista kerhotoimintaa: Jalkapallokerho 1-6lk maanantaisin klo Kerhossa pelataan jalkapalloa ja tehdään erilaisia harjoitteita siihen liittyen - Vetäjinä Niina Matilainen ja Vicky Mikkola Luontokerho 1-6lk keskiviikkoisin klo Kerhossa tutustutaan luontoon monipuolisesti ja touhutaan siellä retkeillen ja lasten toiveita kuunnellen. - Vetäjänä Vicky Mikkola Lennokkikerho 3-6lk marraskuussa viikonloppuna - Kerhossa rakennetaan lennokki ja lennätetään sitä. - Vetäjänä Ilkka Kierikka Näytelmäkerho torstaisin klo marras-joulukuu.- Vetäjänä Maarit Honkanen Joulutyöpaja joulukuun alussa - Pajassa virittäydytään joulun odotukseen ja valmistetaan joulukoristeita. Mukaan ovat tervetulleita myös oppilaiden vanhemmat. Pajaa vetää koulun opettajakunta.

16 Koululla järjestävät kerhoja edellisen lisäksi: 4H-kerho : torstaisin klo Puruveden kansalaisopisto: pianonsoittoa tiistaisin klo Seurakunnan kerho 0-2 luokkalaisille tiistaisin klo KOULUKYYDIT Louhen koulun kuljetusoppilaille järjestetään valvonta ennen koulun alkua ensimmäisen koulukyydin tultua koulun pihaan ja kouluajan jälkeen siihen saakka, kun viimeinen koulukyyti lähtee. Valvonnan hoitavat koulun opettajat ja koulunkäynnin ohjaaja. Odotustuntien aikana oppilaille järjestetään mm. ohjattua läksyjen tekemistä. Koulukyydityksestä huolehtivat: Maikko (Marja-Leena Turunen/Koikkalaisen taksi) puh Linja-autoliike S. Kosonen Oy, puh , OPPILAIDEN LUKUJÄRJESTYS LK : Opettaja Ilkka Kierikka KLO MA TI KE TO PE 9-10 AI MU UE KS LI MA LI MA AI KU YM MA YM KU AI AI AI AI MA KS

17 3-4 LK : Opettaja Riitta Kapanen KLO MA TI KE TO PE 9-10 AI EN 3/AI 4 MU EN LI3/KU AI AI 3/EN 4 UE YM KU3/LI MA MA YM AI AI KU LI YM MA MA MU KS KS 5-6 LK : Opettaja Suvi Heikkilä KLO MA TI KE TO PE 9-10 AI FYKE HI BG KU MA MA HI MU LI AI LI MA AI AI BG EN 5/AI 6 MU MA 5/EN KS AI 5/EN 6 UE/UO EN 5/MA KS UE UO*jAKSOINA UO: ORTODOKSIUSKONTO Oheisesta linkistä saat näkyville lukuvuoden työ- ja loma-ajat!

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE 201 5-2016 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2013 2014 www.poytya.fi SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2013-2014 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS...

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2014-2015 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2014-2015 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 1 Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 2 Tiedottaa elokuu 2012 Rehtorin tervehdys Tervetuloa takaisin koulunpenkille. Kädessäsi on Kuparivuoren koulun oppilaan opas, jonka alkuosassa on elokuun asioista kertova

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk.

1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk. 1 YLEISTÄ 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk. Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä tiedottamista ja kuulemista eri yhteyksissä. Oppilaalla voi olla käytössä reissuvihko, jossa tiedotetaan

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2013-2014 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2013-2014 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN! Kesäloman jälkeen akut on ladattu ja opiskelut alkavat. Tiistaina luokanvalvojan kanssa vietetään ensimmäistä koulupäivää klo 10-13 ja keskiviikkona

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot