Louhen koulun syystiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Louhen koulun syystiedote 2014-2015"

Transkriptio

1 Louhen koulun syystiedote

2 Kuulumisia Louhen koulusta Lähes kaksi kuukautta sitten aloitimme lukuvuoden helteisissä merkeissä. Aurinkoiset ja kesäiset säät ovat suosineet mm. useita retkiämme. Koulussamme on tänä lukuvuonna 38 oppilasta. Yläkerrassa on seitsemän esikoululaista ja kaiken kaikkiaan yläkerrassa touhuaa 20 lasta. Opetusta vedämme 14 tuntia pienemmällä tuntiresurssilla. Opetusryhmien koot ovat tämän vuoksi suurentuneet useilla oppitunneilla. Tapakasvatus on tänäkin lukuvuonna yhtenä painopistealueena. Viikoilla painotamme kullakin viikolla jotain tapakasvatuksen asiaa. Maanantaisin koulun yhteisessä päivänavauksessa kerromme alkavan viikon teeman oppilaille. Huomioitavia asioita ovat esim. tervehtiminen, kiitos, anteeksi, ystävä, ruokailutavat, huomaavaisuus, auttaminen. Toivomme, että tapakasvatus jatkuu myös kotona ja vapaa-ajalla. Koulun säännöt ovat myös mukana tiedotteessa. Ne on käyty oppilaiden kanssa läpi koulun alkaessa. Niistä kannattaa olla tietoinen kotonakin. Tiedotteeseen on koottu mm. suunnitelmia koulun tapahtumista, retkistä ym.kouluasioista. Mukana myös tiivistetysti koulun, huoltajan ja oppilaan tehtävät. Uusi oppilashuoltolaki muuttaa jonkin verran oppilashuoltoon liittyviä käytänteitä. Toimimme pääosin entisin ohjein siihen saakka, kunnes saamme lisä ohjeistusta. Mukana on myös koteihin tarkoitettuja eri tahojen tiedotteita. Lisää tietoa koulun toiminnasta löytyy koulun kotisivulta ja Wilman kautta lähetettävissä tiedotteissa. Vanhenpainyhdistys toivottaa kaikki huoltajat tervetulleeksi mukaan toimintaan. Kokoontuminen opettajainhuoneessa klo Toivomme, että jokaiselta luokalta tulisi edustaja kokoukseen. Joulukuun alussa järjestämme yhteisen joulupajan, jonne myös vanhemmat ovat tervetulleita. Olkoon se meidän koulun osuus tämän vuoden kodin ja koulun päivästä, jota virallisesti vietetettiin Koulutyötämme olette tervetulleita seuraamaan muulloinkin teille sopivana aikana. Hyvää syksyä ja alkanutta lukuvuotta! Riitta-rehtori

3 LOUHEN KOULU Juurelantie 12, LOUHI Puhelin opettajien huone: HENKILÖKUNTA: (sähköpostit: Riitta Kapanen, luokanopettaja/rehtori, ( lk ) puh Ilkka Kierikka, luokanopettaja (1.-2. ), vararehtori, puh Suvi Heikkilä, luokanopettaja, (5-6 lk), musiikinopetus 1-6 lk, puh Niina Matilainen, koulunkäynnin ohjaaja, Minna Nousiainen, koulunkäynnin ohjaaja Kirsi Huopainen, erityisopettaja puh Satu Rautio, kouluterveydenhoitaja (koululla kuukauden 2.keskiviikko) puh Niina Finell, koulupsykologi, puh Mari Käpykangas, koulukuraattori puh Ruoka- ja muu huolto Aini Nousiainen, ruokapalvelu/siivooja puh Juha Nousiainen, huoltomies puh Mirja Heinonen, siistijä Esikoulu ja päivähoito Johanna Behm, lastentarhaopettaja, esikoulun opettaja Raija Lyytinen, perhepäivähoitaja Päivi Pylkkänen, lastenhoitaja puh Jenna Vihavainen, lastenhoitaja

4 LOUHEN KOULUN SÄÄNNÖT 1. Sääntöjen tavoitteet Luodaan edellytykset koulutyön onnistumiselle. Varmistetaan koulutyö rauhallinen sujuminen ja kouluyhteisöön kuuluvien viihtyvyys ja turvallisuus. Totutetaan oppilaat vastuuseen ja toisten huomioimiseen. Opitaan toimintakykyisiksi kouluyhteisön jäseniksi ja yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi. 2. Koulualue ja kouluaika Koulualueena pidetään koko tonttia pihoineen ja urheilukenttineen sekä puistoalueineen. Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukaiset oppitunnit, koulumatkat ja muu työsuunnitelman mukainen koulutyö. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaan. Jos oppilaiden ikä, kehitystaso, opetettava aine, opetuksessa käytettävä työtapa tai jokin muu syy antaa aihetta, voidaan opetukseen käytettävä aika järjestää toisinkin. Välitunnit oppilaat viettävät pääsääntöisesti ulkona. Välitunneille pukeudutaan sään mukaisesti. Talvella välitunneilla tulee olla erilliset ulkoiluhousut. Ulos mennään viivyttelemättä ja sisälle tullaan kellon soitua. Ulkoiluvaatteet jätetään siististi naulakoihin ja kengät naulakoiden alla oleviin telineisiin hyvään järjestykseen. Sisällä käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti. Käytävissä kuljetaan kävellen. Sisätiloissa suositellaan sisäjalkineiden käyttöä, ei kuitenkaan rocksien. Välituntipeleihin ja -leikkeihin otetaan kaikki halukkaat mukaan. Välitunneilla tulee jokaisen oppilaan huomioida toisten oppilaiden henkilökohtainen tila, eli ei mennä toisten "iholle". Välituntien aikana ei tulla sisälle ilman välituntivalvojan lupaa. Reppuja ei tuoda sisälle välitunnin aikana, eikä ennen koulun aloittamista. Välituntialueelta saa poistua ainoastaan välituntivalvojan tai jonkun muun opettajan luvalla. Peli- ja leikkivälineet huolehditaan välitunnin päättyessä niiden omille paikoilleen.

5 3. KOULUTYÖ Koulumatkat Liian aikaista kouluun tuloa on vältettävä. Oppilailla, jotka eivät ole kuljetuksessa, on lupa tulla koulun pihalle aikaisintaan 15 minuuttia ennen koulun alkua. Kuljetuksessa olevat oppilaat tulevat pysäkille vähintään viisi minuuttia aiemmin kuin aikataulu edellyttää. Koulumatkat kuljetaan mahdollisuuksien mukaan kevyen liikenteen väyliä käyttäen ja liikennesääntöjä noudattaen. Pääsääntöisesti oppilaat voivat tulla kouluun polkupyörällä kolmannelta luokalta alkaen. Pyöriä säilytetään polkupyörätelineissä. Pyöräilijät käyttävät kypärää. Käytös Hyvän käyttäytymisen kriteerit: ystävällisyys, huomaavaisuus, asiallinen kielenkäyttö ja pukeutuminen, tervehtiminen, rehellisyys, auttavaisuus, työrauhan edistäminen, positiivinen asenne. Oppilas käyttäytyy hyviä tapoja noudattaen toisia oppilaita ja koulun henkilökuntaa kohtaan. Oppilaan tulee omalla käyttäytymisellään edistää työrauhaa ja viihtyisää ilmapiiriä koulussa sekä olla mukana turvallisen oppimisympäristön ylläpitämisessä. Hyviin tapoihin kuuluvat tervehtimiset ja sanat: kiitos, ei kiitos, ole hyvä, anteeksi. Oppilaat muistavat tervehtiä myös koululle tulleita vieraita. Koululla on kiusaamisessa nollatoleranssi. Mahdolliset kiusaamistapaukset käsitellään KiVa Koulu -ohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Oppilaiden tulee huolehtia kouluaikana asiallisesta ja säätilan mukaisesta pukeutumisesta. Louhen koulu on savuton koulu- ja työympäristö. Luokkien sisällä noudatetaan kunkin luokan omia sääntöjä. Koulun omaisuus Koulurakennukset ja koulualueet pidetään siisteinä ja viihtyisinä. Koululle ei jäädä koulun päätyttyä, lukuun ottamatta kuljetusta odottavat oppilaat. Koulun omaisuutta käsitellään

6 huolellisesti. Havaitusta tai aiheutetusta vahingosta on ilmoitettava henkilökunnalle. Monet oppikirjat kerätään keväällä uudelleen käytettäviksi, joten niihin ei tehdä ylimääräisiä merkintöjä. Kukin oppilas vastaa saamastaan omaisuudesta. Huoltaja korvaa oppilaan tahallaan aiheuttaman vahingon. Oppilaan omaisuus Oppilaan tulee huolehtia hyvin henkilökohtaisesta omaisuudesta. Kouluun ei tuoda vaaralliseksi katsottavia leikkivälineitä, makeisia, rahaa, arvoesineitä eikä muita pelivälineitä ellei toisin sovita. Oppilaan koululle jättämä omaisuus kootaan löytötavarakoreihin. Kännykkä ei saa millään tavalla häiritä koulunkäyntiä. Se pidetään kouluaikana äänettömällä ja oppilaan repussa, ellei opettaja toisin ohjeista. Kouluaikana vältetään yhteydenottoja. Jos ongelmia edellisen suhteen ilmenee, kännykän tuominen kouluun kielletään määrätyksi ajaksi. Syntymäpäiväkutsut yms. hoidetaan kouluajan ulkopuolella. Ruokailu Ennen ruokailua oppilaat pesevät kätensä. Ruokailu tapahtuu hyviä ruokailu- ja pöytätapoja noudattaen. Hillitty ruokakeskustelu on tavoite, mutta tarpeetonta puhetta tulee välttää. Opettaja valvoo luokkansa ruokailun. Energiajuomien käyttö on kielletty koulupäivinä, koulun tapahtumissa ja koulun retkien aikana. Tavoitteena on, että kaikkia ruokia maistetaan, mutta ketään ei pakoteta syömään. Tapaturmat ja ensiapu Koulussa tapahtuneista tapaturmista on viipymättä ilmoitettava opettajille tai muulle henkilökunnalle, joka huolehtii tarvittavan ensiavun antamisesta ja muista jatkotoimenpiteistä. 4. POISSAOLOT Huoltajan on viimeistään puoleen päivään mennessä ilmoitettava luokanopettajalle tai rehtorille lapsensa poissaolon syy. Oppilas tuo kouluun tullessaan huoltajan allekirjoittaman

7 selvityksen poissaolon syystä, ellei syy ole jo luokanopettajan tiedossa. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava hyvissä ajoin kirjallinen lupa. Yhdestä kolmeen päivän poissaolo-luvan myöntää luokanopettaja, pidemmän poissaolon koulun rehtori. 5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN JA TYÖRAUHAN YLLÄPITO Asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä oppilas edistää koulun työrauhaa. Rikkomusten tapahduttua opettajan on ensisijaisesti pyrittävä keskustelemalla ojentamaan oppilasta. Keskustelun lisäksi muita kurinpidollisia toimenpiteitä ovat luokasta poistaminen, jälkiistunto ja laiskanläksy. Erityisen vakavissa tapauksissa voidaan käyttää kurinpitorangaistuksia, joita ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Louhen koulun toimintamalli kiusaamis- ja muissa rikkomustapauksissa: 1. Opettaja keskustelee asianosaisten kanssa välittömästi. 2. Tapauksesta riippuen seuraamuksista neuvotellaan ja päätetään rangaistuksesta. 3. Jälki-istunnoista ja toiselle aiheutetuista vahingonteosta ilmoitetaan myös kotiin. 4. Tarvittaessa kutsutaan kaikki asianosaiset vanhempineen keskustelemaan asiasta koululle 5. Asian siirto oppilashuoltoryhmälle alkaen koulu on mukana KiVa Koulu ohjelmassa. Koulun tehtävä on: - opettaa ja ohjata lasta niin, että hän kasvaa ihmisyyteen ja vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen - opettaa ja ohjata lasta niin, että hän saa elämässään tarpeellisia tietoja ja taitoja - olla yhteistyössä kotien kanssa - (Perusopetuslaki) Se tarkoittaa, että koulu - ohjaa mm. toisen kunnioittamiseen ja vastuullisuuteen

8 - ohjaa mm. täsmällisyyteen ja säännöllisyyteen - ohjaa opetussuunnitelma mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen Huoltajan tehtävä on: - valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä (Perusopetuslaki) - huolehtia kunnon aamupalasta, jonka jatkoksi koulu tarjoaa aterian - valvoa, että lapsesi huolehtii mukaansa koulupäivänä tarvitsemansa työskentelyvälineet - opastaa ja neuvoa lapselle turvallisen koulumatkan ja ohjata lasta siihen, että hän ennättää ajoissa kouluun - valvoa, että lapsi huolehtii läksyistään ja auttaa lasta tarvittaessa niiden teossa - osoittaa kiinnostusta lapsen koulunkäyntiä kohtaan kyselemällä ja jakamalla koulupäivän asioita yhdessä lapsen kanssa - olla yhteydessä kouluun - ilmoittaa poissaolosta - huolehtia riittävästä yöunesta Koululaisen tehtävä on: - osallistua perusopetukseen, suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (Perusopetuslaki) - Se tarkoittaa, että koululainen - oppii tekemään kotitehtävänsä - oppii noudattamaan kouluaikoja - oppii huolehtimaan tavaroista ja välineistä - oppii ymmärtämään tekojensa seuraukset - oppi toimimaan turvallisesti KOULUTERVEYDENHOITO Tavoitteet Tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen, terveen kasvun ja kehityksen sekä opiskelun tukeminen luottamuksellisessa yhteistyössä vanhempien, opettajien sekä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa

9 Kouluterveydenhoitaja Satu Rautio käy koululla joka kuukauden toinen keskiviikko. Puhelin Terveystarkastukset ja tapaamiset: käynti 1. luokalla terveydenhoitajalla ja lääkärillä, laaja tarkastus, huoltajat mukana käynti 2. luokalla terveydenhoitajalla käynti 3. luokalla terveydenhoitajalla, huoltaja mukana käynti 4. luokalla terveydenhoitajalla käynti 5. luokalla terveydenhoitajalla ja lääkärillä, laaja tarkastus, huoltaja mukana. käynti 6. luokalla terveydenhoitajalla Kouluterveydenhoito on ennalta ehkäisevää toimintaa, joten päävastuu oppilaan sairastuessa on huoltajilla, joiden tulee järjestää lapselle asianmukainen hoito. Oppilaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia tukee koulun turvallinen ilmapiiri, kodin ja koulun tiivis yhteistyö, henkilökunnan ammattitaito sekä moniammatillinen oppilashuollollinen tukiverkosto: kouluterveydenhoitaja Satu Rautio hammashoito terveyskeskuksen hammashoitolassa koululääkärin tarkastukset 1. ja 5. luokkalaisille koulukuraattori Mari Käpykangas erityisopettaja Kirsi Huopainen torstaisin 5h koulupsykologi Niina Finell kasvatusneuvola/lastenpsykiatrian poliklinikka tukiopetus (annetaan oppilaalle, joka on jäänyt tilapäisesti jälkeen jossakin aineessa tai tarvitsee muutoin erityistä tukea). Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (ennaltaehkäisevä oppilashuolto) - koordinoi ja suunnittelee oppilashuoltotyötä. Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä (oppilaan asioihin liittyvät palaverit) - Kokoonkutsujana asianomainen opettaja - Kokoonpano tapauskohtaisesti - Huoltajan taholta yhteydenotot aina ensisijaisesti asianomaiseen opettajaan

10 KOULUPSYKOLOGIEN UUDET KÄYTÄNNÖT SYKSYSTÄ 2014 LÄHTIEN 1. puhelinaikaa pidennetään kahteen tuntiin - perjantaisin klo toivotaan myös opettajien käyttävän tätä mahdollisuutta puhelinkonsultaatioon 2. oppimistaitojen tutkimukset keskitetään 2., 5. ja 8. luokille - jatko-opiskeluihin tarvittavaa tietoa tutkimuksesta jo 8. luokan keväällä ja tästä ilmoitus koulupsykologille jo 7. luokan keväällä 3. luokanopettaja konsultoi erityisopettajaa ja lisäksi mahdollisesti erityisopettajan arvio ennen koulupsykologin tutkimuksiin ohjaamista oppimisasioissa - tulokset erityisopettajan tekemistä testeistä koulupsykologille wilman kautta ennen tutkimusta 4. pedagogiset arviot/selvitykset tehdään ennen oppilaan ohjaamista koulupsykologin tutkimuksiin luokasta lähtien toteutetaan mini-interventio, jossa huomioidaan mm. läksyjen ja kokeisiin lukemisen rutiinit, ennen oppimistaitojen tutkimusta - läksyparkin käyttö, tukitunnit, opiskelutekniikan opettelu Työrauhalaki astui kouluissa voimaan uusi työrauhalaki. Tässä siitä muutamia tärkeitä kohtia tiedoksesi. Koulun kaikilla opettajilla on lupa puuttua oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen oppitunneilla, retkillä tai välitunnilla. Jos oppilas sotkee koulun tiloja tai omaisuutta, hänet voidaan laittaa siivoamaan sotkunsa. Siivoaminen ei ole rangaistus, vaan se kuuluu oppilaan velvollisuuksiin.

11 Epäasiallisesta käytöksestä voi seurata kasvatuskeskustelu, jossa käydään tilanne läpi, ja pohditaan sen syitä ja seurauksia. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Häiriökäyttäytymisestä ilmoitetaan aina huoltajille. Jälki-istuntojen aikana oppilaalla voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä. Tehtävät voivat liittyä jälki-istunnon syyhyn. Esim. mikäli oppilas on hajottanut pulpetin, tämä voi jälki-istunnon aikana korjata sen. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, jos on perusteltua epäillä että oppilaalla on - vaarallisia esineitä ja aineita tai - keskittymistä ja opetusta häiritseviä tavaroita, esim. kännykkä. Tavaroiden tarkastustilanteessa paikalla on kaksi aikuista, joista toisen oppilas saa itse valita. Tarkastus tehdään huomiota herättämättä, henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä kunnioittaen. Oppilaskunnalle ja kaikille oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua koulun oman opetussuunnitelman ja järjestyssäännön valmisteluun. Lähteet: opettaja.fi Perusopetuslaki /1267 (35-36i, 47 ) ERIKOISRUOKAVALIOITTEN TEKEMINEN SAVONLINNAN RUOKAPALVELUSSA Kymmenvuotinen kansallinen Allergiaohjelma käynnistettiin Se on yritys vastata allergisten sairauksien kasvavaan haasteeseen. Päiväkotien ja koulujen allergiaruokavalioita olisi karsittava kovalla kädellä. Tarpeettomat dieetit ovat vahingollisia vääristäessään lapsen suhdetta ruokaan ja jopa lisäten allergiareaktioiden vaaraa. Vain muutamalla prosentilla lapsia on allergiaruokavalion tarve ja sekin pitää määrävälein tarkistaa. Lisää tietoa kansallisesta allergiaohjelmasta alla olevista nettilinkeistä Kansallinen allergiaohjelma on ollut terveydenhoitohenkilöstön ohjeistuksissa neuvoloissa ja kouluissa jo 6 vuotta, silti ruokapalvelun tekemät erikoisruokavaliot eivät ole merkittävästi vähentyneet. Siksi olemme luoneet yhtenäisiä ohjeistuksia erikoisruokavalioitten tekemisestä Savonlinnan ruokapalvelussa, jotka toisivat kaikille asiakkaillemme tasa-arvoisuuden ja saisimme turhaa työtä vähennettyä, koska henkilöstö- ja muutkin resurssimme ovat tiukentuneet kaupungin rahatilanteesta johtuen.

12 1. Erikoisruokavaliosta on aina esitettävä lääkärin - tai terveydenhoitajan päivitetty todistus koulun/päiväkodin keittiöön. tiukentuneet henkilöstö- ja raharesurssimme eivät riitä kaikkien toiveita täyttämään. Myös siedätyskokeiluista on hyvä olla jonkinlainen terveydenhuoltoalan ammattilaisen lausunto. 2. Erikoisruokavalioissa käytetään ainoastaan sopimus- tai muuten kilpailuttamaamme tuotetta jos asiakkaalle kelpaa vain joku tietty erikoistuote, hän tuo sen sitten kotoa. 3. Ravitsemussuosituksia noudatetaan kset/ Karppaus- tai muitakaan laihdutusdieettejä emme valmista/toteuta. 4. Palvelukeittiössä olisi aina kriisi- ruoka pakasteessa, mikä kävisi allergisille, jos aluekeittiön toiminta jotenkin häiriintyy. 5. Kalaruoka päivänä tarjotaan kala-allergisille broileri- kalkkuna- tai kasvisruokaa 6. Henkilöt, jotka eivät voi syödä possua/ nautaa, ohjataan syömään kasvisruokaa, mikä on ruokalistalla sinä päivänä. 7. Kastikeruokien erikoisruoka määrää pyritään järkeistämään suurusteen valinnalla (tärkkelykset, tapioka) 8. Liha-kasvispata kastikepäivänä tehdään gluteenittomille ja eri kasvis-allergisille henkilöille yksi hyvin maustettu lihakastike ilman kasviksia, mikä käy heille kaikille. Lautasmallin mukaisen kasvismäärän he saavat koottua salaateista. Mausteettomille on tehtävä eri kastike. 9. Lisätään yhteistyötä ja tiedottamista niin, että päiväkodin- ja koulujen henkilöstö ilmoittaisi, jos erikoisruokavalion omaava lapsi ei ole paikalla. 10. Vakavan allergian omaavalle henkilölle tehdään aina oma ruoka nimellä varustettuna. Vaarallisen allergiareaktion ensihoito-ohjeet on oltava hoitohenkilöstön ja keittiöhenkilöstönkin tiedossa. t. Helena Helena Vaahtoluoto Ruokapalvelupäällikkö Savonlinnan ruoka- ja siivouspalvelut Olavinkatu Savonlinna gsm Koulupäivä alkaa kaikilla luokilla joka päivä klo Oppitunti alkaa Oppitunti päättyy 1.tunti tunti tunti (ruokailu porrastettu.alk tunti tunti tunti Opettajien kokoukset torstaisin klo 8-9 ja tarvittaessa keskiviikkoisin klo 8-9. Henkilökunnan aamupalaveri päivittäin klo Rehtorin puhelin/tai muu keskusteluaika perjantaisin klo

13 TAPAHTUMIA LOUHEN KOULUSSA Syyslukukausi Elokuu Ti luokan vanhempainilta klo 18 Ke luokan vanhempainilta klo 18 Syyskuu Ti luokan vanhempainilta klo 18 Ke Koulukuvaus alk. klo 10 To 18.9 Oppilaskuntavaalit Lokakuu Ti Koko koulun vanhempainilta klo 18 alkaen Vko 42 Käyttäytymisen ja työskentelyn arvioinnit luokilla Marraskuu Vko 47 Väriviikko Joulukuu Kodin ja koulun yhteinen joulupaja (joulukuun alussa) To 5.12 Itsenäisyyspäivän huomioiminen Ma 8.12 Kauneimmat joululaulut, joulumyyjäiset Ke Joulujuhla Makkolan Päivölässä Pe Joulukirkko La Joulupuuro, joululauluhetki, lukukausitodistusten jako

14 Kevätlukukausi Tammi-helmikuu Vko 6 Sanomalehtiviikko pe Ystävänpäivän juhlistaminen pe 20.2 Talviliikuntapäivä Vko 9 Hiihtoloma Maalis-huhtikuu Lasketteluretki Lekotille Savonrannalle Pääsiäisloma Toukokuu 8.5 Koulun pihan ja lähiympäristön siivoustalkoot Vko21 Koulutulokkaiden tutustumispäivä Leirikoulu Pääkannassa luokilla 29.5 Kevätkirkko 30.5 Lukuvuoden päätös ja todistusten jakaminen Koulun ulkopuolella annettava opetus, retket Syyslukukausi 2014 Elokuu to 21.8 Sellisti Jussi Makkosen Sibelius-koulukonsertti Kerimäen A-koululla pe 22.8 Osallistuminen luontoelokuvafestivaaleihin Olavinlinnassa sekä risteily Savonlinnan ympäri Heinävesi-laivalla Syyskuu 12.9 Osallistuminen Savonlinnan koulujen jalkapalloturnaukseen 2.10 Koulujen väliset yu -kisat Kerimäellä - Koko koulu mukana kisoissa Marras- joulukuu 10.11ja 1.12 Uimaopetus Pikku Saimaassa Joulukirkko Kerimäellä

15 Kevätlukukausi 2015 Maaliskuu Lasketteluretki Lekotille Huhtikuu 1.4 ja 8.4 Uimaopetus Pikku Saimaassa Toukokuu Hytermän retki Leirikoulu luokat Pääkannassa Kevätkirkko Kerimäen isossa kirkossa Lisäksi 6.luokan luokkaretki kevätlukukaudella KOULUN JÄRJESTÄMÄT KERHOT Louhen koululla tarjotaan syksyn 2014 aikana seuraavanlaista kerhotoimintaa: Jalkapallokerho 1-6lk maanantaisin klo Kerhossa pelataan jalkapalloa ja tehdään erilaisia harjoitteita siihen liittyen - Vetäjinä Niina Matilainen ja Vicky Mikkola Luontokerho 1-6lk keskiviikkoisin klo Kerhossa tutustutaan luontoon monipuolisesti ja touhutaan siellä retkeillen ja lasten toiveita kuunnellen. - Vetäjänä Vicky Mikkola Lennokkikerho 3-6lk marraskuussa viikonloppuna - Kerhossa rakennetaan lennokki ja lennätetään sitä. - Vetäjänä Ilkka Kierikka Näytelmäkerho torstaisin klo marras-joulukuu.- Vetäjänä Maarit Honkanen Joulutyöpaja joulukuun alussa - Pajassa virittäydytään joulun odotukseen ja valmistetaan joulukoristeita. Mukaan ovat tervetulleita myös oppilaiden vanhemmat. Pajaa vetää koulun opettajakunta.

16 Koululla järjestävät kerhoja edellisen lisäksi: 4H-kerho : torstaisin klo Puruveden kansalaisopisto: pianonsoittoa tiistaisin klo Seurakunnan kerho 0-2 luokkalaisille tiistaisin klo KOULUKYYDIT Louhen koulun kuljetusoppilaille järjestetään valvonta ennen koulun alkua ensimmäisen koulukyydin tultua koulun pihaan ja kouluajan jälkeen siihen saakka, kun viimeinen koulukyyti lähtee. Valvonnan hoitavat koulun opettajat ja koulunkäynnin ohjaaja. Odotustuntien aikana oppilaille järjestetään mm. ohjattua läksyjen tekemistä. Koulukyydityksestä huolehtivat: Maikko (Marja-Leena Turunen/Koikkalaisen taksi) puh Linja-autoliike S. Kosonen Oy, puh , OPPILAIDEN LUKUJÄRJESTYS LK : Opettaja Ilkka Kierikka KLO MA TI KE TO PE 9-10 AI MU UE KS LI MA LI MA AI KU YM MA YM KU AI AI AI AI MA KS

17 3-4 LK : Opettaja Riitta Kapanen KLO MA TI KE TO PE 9-10 AI EN 3/AI 4 MU EN LI3/KU AI AI 3/EN 4 UE YM KU3/LI MA MA YM AI AI KU LI YM MA MA MU KS KS 5-6 LK : Opettaja Suvi Heikkilä KLO MA TI KE TO PE 9-10 AI FYKE HI BG KU MA MA HI MU LI AI LI MA AI AI BG EN 5/AI 6 MU MA 5/EN KS AI 5/EN 6 UE/UO EN 5/MA KS UE UO*jAKSOINA UO: ORTODOKSIUSKONTO Oheisesta linkistä saat näkyville lukuvuoden työ- ja loma-ajat!

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Louhen koulun koulutiedote lv.2013 2014

Louhen koulun koulutiedote lv.2013 2014 Louhen koulun koulutiedote lv.2013 2014 LOUHEN KOULU, Juurelantie 12, 58220 LOUHI puh.opettajan huone 044 417 5166 HENKILÖKUNTA: (sähköpostit: etunimi.sukunimi@savonlinna.fi) Riitta Kapanen, luokanopettaja/rehtori,

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Koulutyön alkaessa Lähdemme uuteen lukuvuoteen poikkeuksellisen hyvästä tilanteesta, sillä kaikki viime lukuvuoden opettajat jatkavat työskentelyään Ojakkalassa.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/5 Pajulan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Pajulan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa HINTAN KOULU Perustiedot Hintan koulu sijaitsee Oulussa, noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta rauhallisella esikaupunkialueella rakennettu vuonna 1957 remontoitu vuonna 2003 peruskoulun alaluokat

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Järjestyssäännöt Häijään koulu

Järjestyssäännöt Häijään koulu Järjestyssäännöt Häijään koulu Oppilaalla on oikeus ikä- ja kehitystasonsa mukaiseen opetukseen. 1. Yleistä Säännöt opettavat vastuuseen, kaikki koulussa työskentelevät ovat vastuussa siitä, että koulussa

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011

SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011 1 Inkiläntie 1 58830 Parkumäki parkumaenkoulu@rantasalmi.fi puh. (015) 443 090 ja 0505753159 SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011 1. Koulutyön järjestäminen 2. Tukiopetus 3. Erityisopetus 4. Uskonnolliset

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/7 Särkisalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Särkisalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulu, Teuva puh. +358 6 24134350 http://www.syreeninkoulu.fi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulun

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 KOULUN TERVEHDYS Tässä on koulun uusi lukuvuosiopas lv:lle 2015-2016. Opas sisältää tietopaketin tämän lukuvuoden toiminnasta. Löydät oppaasta muun muassa koulussa

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Hiiden koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Hiiden koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jokelan koulun opetushenkilökunta: 1A Mari Ursin 1B Essi Heiskanen 2A Mari Laukkanen 2B Heidi Norokorpi 3.lk Sirkka-Liisa Aalto 4A Leena Kousa 4B Kari Laine 5.lk

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin.

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin. Rautajärven koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Rautajärven koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. lk. 6 oppilasta 2. lk.

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Pitkäjärven koulu Sisällys: Koulujen yhteystiedot:... - 2 - Opettajat:... - 2 - Avustaja/ kerhotoiminta:... - 2 - Keittäjä/siistijä:... - 2 - LUKUVUODEN TYÖAJAT:...

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUN L U K U V U O S I T I E D O T E 2014 2015

PUNKAHARJUN KOULUN L U K U V U O S I T I E D O T E 2014 2015 PUNKAHARJUN KOULUN L U K U V U O S I T I E D O T E 2014 2015 Yhteystietoja: Palomäentie 2, 58500 PUNKAHARJU Rehtori Jukka Yli-Peltola 044 417 5455 Koulusihteeri Eeva Väisänen 044 417 5457 Opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan. Sisällys: Koulun yhteystiedot:... Opettajat:...2 Avustaja/ kerhotoiminta:...2 Keittäjä/siistijä:...2 LUKUVUODEN TYÖAJAT:...3 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KOULUN YLEISET

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt

Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt SAURUN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Koulumme toimintakulttuuria pyritään ylläpitämään yhteisesti sovituilla toiminta-ohjeilla

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE KOTEIHIN Huhmarnummen koulu Pihtisillantie 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 KOULUN TYÖAIKA

Lisätiedot

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010 Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT Syyslukukausi: 11.8.2009-19.12.2009 (90 tp) syysloma 12.10. - 16.10.2009 (vko 42) joululoma 21.12.2009-6.1.2010 Kevätlukukausi:

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Hyrkin koulu

MUHOKSEN KUNTA. Hyrkin koulu MUHOKSEN KUNTA Hyrkin koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Hyrkin koulu koulun osoite Mettäperäntie 5, 91410 Jokirinne opettajien

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Länsi-Lopen koulu Topenontie 145 12920 Topeno LÄNSI-LOPEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tähän tiedotelehteen on koottu koulun arkeen liittyviä tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

Koulun yhteystiedot ja henkilökunta

Koulun yhteystiedot ja henkilökunta 1 Koulun yhteystiedot ja henkilökunta Päntäneen koulu Keturinkyläntie 5 61980 Päntäne p. 040-5091333 Opettajien sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kauhajoki.fi Sähköpostia lähettäessä korvaa (at), @ -merkillä.

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen.

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen. 1 SISÄLYSLUETTELO 1 Alkusanat 3 2 Koulun yhteystiedot 3 3 Koulun henkilökunta 3 4 Koulun työ- ja loma-ajat 4 5 Oppilashuolto 5 6 Lukuvuoden juhlat 5 7 Oppilasarvioinnista 5 8 Kansainvälisyystoiminta 5

Lisätiedot

Urjalan Kirkonkylän koulu Lukuvuositiedote 2015-2016

Urjalan Kirkonkylän koulu Lukuvuositiedote 2015-2016 Urjalan Kirkonkylän koulu Lukuvuositiedote 2015-2016 Koulun opettajat ja luokat sekä muu henkilökunta: Esikoulu ja aamutoiminta, Anna-Maija Jokela vuorotteluvp -31.1.2016 saakka, Marja-Leena Rantanen,

Lisätiedot

Ylikylän koulu. Elokuu 2013 Posti 104

Ylikylän koulu. Elokuu 2013 Posti 104 Ylikylän koulu Elokuu 0 Posti 0 Ylikylän koulu haluaa olla yhteistyössä ympäristönsä kanssa rauhallinen ja turvallinen koulu, jossa oppilas kasvaa vastuuntuntoiseksi, tiedonhankintakykyiseksi, suvaitsevaksi

Lisätiedot

Toijan koulu. Yleiset. Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen. Muut kehittämishankkeet

Toijan koulu. Yleiset. Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen. Muut kehittämishankkeet Sivu 1/5 Toijan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Toijan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Vetelin kunnan koulukuljetuksista huolehtivat lukuvuonna 2015-2016 Linjaautoliikenne O.A. Aho Oy ja Taksi Ari Palola.

Vetelin kunnan koulukuljetuksista huolehtivat lukuvuonna 2015-2016 Linjaautoliikenne O.A. Aho Oy ja Taksi Ari Palola. Kuljetusoppilaiden huoltajat KOULUKULJETUKSET LKV 2015-2016 Vetelin kunnan koulukuljetuksista huolehtivat lukuvuonna 2015-2016 Linjaautoliikenne O.A. Aho Oy ja Taksi Ari Palola. Aamukuljetukset hoidetaan

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 18 21 26 17 17

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 18 21 26 17 17 Koulu: Sammalselän koulu Lukuvuosi: 2014 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Luokanopettaja 6 1 virka täytetty määräajaksi englannin lehtori 1 kiertävä Erityisopettaja 1 kiertävä Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2014 TERVETULOA KOULUUN

KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2014 TERVETULOA KOULUUN KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2014 TERVETULOA KOULUUN Kesäloman jälkeen on taas aika ryhtyä töihin. Toivotamme sekä vanhat että uudet oppilaat tervetulleiksi. Oppilaita on tällä hetkellä 204. Tässä

Lisätiedot

Mukana turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa

Mukana turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa Oppilashuoltosuunnitelma Koulu: Kypärämäen koulu Lukuvuosi: 2015-2016 Päivämäärä, jolloin suunnitelma on laadittu/päivitetty: 23.9.2015 yhteisöllinen OHR 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla

KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla Koulun kerhotoiminta on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kerhoissa toimitaan turvallisesti ja hyviä käytöstapoja

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot