TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015"

Transkriptio

1 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie Jyväskylä Jyväskylä

2 SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS TIKAN PÄIVÄKOTI TILAT LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVÄ ALKU PÄIVÄHOIDOSSA KASVATUSKUMPPANUUS YHTEISTYÖ KODIN JA PÄIVÄKODIN VÄLILLÄ HYVÄ VARHAISKASVATUS ESIOPETUS TIKAN PÄIVÄKODISSA MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS ERITYISVARHAISKASVATUS YHTEISTYÖKUMPPANIT TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN TIKAN PÄIVÄKODISSAVIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 4.1 TIKAN PÄIVÄKODIN ARKI TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOTUKSET LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA PIENRYHMÄTOIMINTA TIKAN PÄIVÄKODISSA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMINNAN ARVIOINTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖYHTEISÖ KEHITTÄMINEN JA YHTEISTYÖ...

3 1 TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS 1.1 Toiminta-ajatus Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita. Lapsi saa kasvaa myönteisissä vuorovaikutussuhteissa, levollisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Lapsen hyvinvoinnin perustana ovat turvalliset ja luottamukselliset vuorovaikutussuhteet kasvattajiin. (Päivähoidon strategiakortit) 2 Tikan arvot rakkaus ja rajat turvallisuus lapsuuden korostaminen toimiva yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä lapsen osallisuus leikin ja lapsuuden korostaminen Tikkavasua 2014 on tehty aluksi pienryhmissä, sitten mietitty yhdessä koko talon henkilökunnan kanssa ja taas jakaannuttu pienryhmiin miettimään eri osa-alueita. Kooste varhaiskasvatussuunnitelmasta tehtiin maaliskuussa Tekeminen on ollut prosessi, joka on yhdistänyt taloa, eri ryhmien työntekijöitä. Perhepäivähoitajat ovat työstäneet oman vasunsa työkokousilloissa. Varhaiskasvatussuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja. 2 TIKAN PÄIVÄKOTI 2.1 Tikan päiväkodin toimintaympäristö ja tilat Tikan päiväkoti sijaitsee Kuokkalan asuinalueella Toritien päässä Tikassa. Alueella on pääsääntöisesti pientaloasutusta. Lapset tulevat Tikan päiväkotiin Kuokkalan alueelta. Avoinna päiväkotimme on pääsääntöisesti kello välisenä aikana. Tarvittaessa päiväkotimme on auki kello 6-18 välisenä aikana. Samassa rakennuksessa Tikan päiväkodin kanssa toimii myös yksityinen päiväkoti Aarresaari. Päiväkotia hallinnoi päiväkodin johtaja Teijo Paananen. Varajohtajana toimii Niina Ropponen. Tiimivastaavat ovat ryhmiensä yhteyshenkilöitä. Tikan päiväkodin internet-osoite on: Päiväkotimme käytössä on liikuntasali, sekä uima-allas ja sauna. Aivan lähialueeseemme kuuluu Yrttisuon perhepuisto, jossa on mainiot ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet. Koulujen kesä-, syys-, joulu- ja talvilomilla Kuokkalan alueen päivähoito on yleensä keskitetty Kuokkalan päiväkotiin.

4 Tikassa on keittiö, jossa valmistetaan aamu- ja välipalat. Lounaat tulevat Kylän Kattauksen keskuskeittiöltä. 2.2 Tikan päiväkodin ryhmät ja henkilökunta Päiväkodissamme on neljä ryhmää. Kaakkureissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Esiopetusryhmä on koottu Kaakkureille. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä yksi lastenhoitaja. Kerttusissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä kaksi lastenhoitajaa. Peukaloisissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Kuukkeleissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä erityisavustaja. Liikunta on tärkeä osa varhaiskasvatuksen arkea. Kuvassa Kaakkureiden eskareiden itse suunnittelema parkour-rata. Osallisuus tuo merkitystä omaan tekemiseen.

5 3 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSPALVELUT 3.1 Hyvä alku päiväkodissa Päivähoidon aloittaminen on suuri muutos lapsen elämässä, joten ns. pehmeän alun varmistaminen on paikallaan. Lapsen on hyvä tulla ensin tutustumaan päiväkotiin oman vanhemman kanssa vähintään yhden kerran ennen päivähoidon aloittamista. Perheen toiveiden mukaan ensitutustuminen tulevaan hoitopaikkaan voidaan aloittaa myös kotikäynnillä, jolloin lapsen tuleva hoitaja tulee lapsen omaan kotiin tekemään tuttavuutta. Lapsen tarpeiden mukaan vanhemmat voivat olla lapsensa kanssa päiväkodissa tukemassa lapsen päivähoidon turvallista aloitusta. Tapahtuipa ensikosketus päiväkotiin kotona tai päiväkodissa, käymme tällöin vanhemman ja hoitohenkilökunnan välillä aloituskeskustelun, jossa vanhemmat saavat kertoa päivähoitoon ja sen aloitukseen liittyviä odotuksiaan ja toiveitaan sekä ennen kaikkea omasta lapsestaan ja tämän tarpeista. Samalla perhe saa tietoa päiväkodista, lapsen tulevasta ryhmästä sekä päiväkodin arjesta. Hoidon aloitusvaiheessa tehdään jokaisen perheen kanssa palvelusopimus, johon kirjataan lapsen hoitoon liittyviä asioita Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus Tikan päiväkodissa perustuu luottamukseen, avoimuuteen sekä esteettömään tiedonkulkuun. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että hoitohenkilöstö ja perhe ovat päivittäin yhteydessä, ja lasta viedessä ja hakiessa vaihtavat tietoa päivänkulusta ja lapsen tilanteesta. Lapsi voi näyttäytyä ja käyttäytyä kotona aivan eri tavoin kuin päiväkotiryhmässä, joten kokonaiskuvan muodostamiseksi ja lapsen ymmärtämiseksi vanhempien on tärkeää tietää päiväkodin tapahtumista siinä missä hoitohenkilöstönkin kodin kuulumisista. Perhe on oman lapsensa asiantuntija, kun taas hoitohenkilöstön vahvuutena on suurten lapsijoukkojen tuntemus sekä ymmärrys lasten ryhmäkäyttäytymisestä. Niinpä lapsen etu on näiden näkökulmien yhdistäminen. Tietoa vaihtamalla päästään kohti johdonmukaisia ja yhtenäisiä sääntöjä sekä kasvatusperiaatteita. Lapsessa tämä puolestaan luo turvallisuudentunnetta ja luottamusta, kun säännöt ovat kaikkialla samat. Luottamusta luo niin ikään avoin ja lämmin ilmapiiri, jossa vanhemmat ja hoitohenkilökunta keskustelevat rakentavassa hengessä. Avoin, luottamuksellinen vuoropuhelu, jossa molemmat osapuolet saavat tukea toisiltaan on sitä parasta kasvatuskumppanuutta. Käytännössä kasvatuskumppanuus tarkoittaa kaikkia kanavia, joiden avulla vanhemmat ja hoitohenkilökunta vaihtavat tietoa. Näitä ovat siis aloituskeskustelu, palvelusopimuksen laatiminen, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut (tavoitteena vähintään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä), vanhempainillat, päivähoidon tiedotteet, sähköpostit, puhelut ja viestit, mutta ennen kaikkea päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa lasta tuodessa ja hakiessa, jolloin viimeisimmät kuulumiset on helppo vaihtaa.

6 3.3 Hyvä varhaiskasvatus Virallisen määritelmän mukaan (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005) varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Näitä eri-ikäiset lapset tarvitsevat kukin itselleen sopivassa suhteessa pienimmät lapset tarvitsevat eniten hoitoa ja huolenpitoa, kun taas isompien lasten kohdalla hoitoon nivoutuu yhä tiiviimmin kasvatus kohti omatoimisuutta. Isoimmat lapset (viskarit, eskarit) puolestaan saavat pienempiään enemmän hyötyä opetuksellisesta vuorovaikutuksesta. Hoitohenkilöstö havainnoi jatkuvasti lapsia kehittäen tuntemustaan lasten tarpeista sekä kasvun ja kehityksen mahdollisuuksista ja haasteista tähän lapsituntemukseen perustuen kunkin lapsen varhaiskasvatus saa yksilöllisen painotuksen lapsen omien tarpeiden mukaan. Lapsella on oikeus yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen, joten kasvattajalla on vastaavasti velvollisuus varmistaa tämän oikeuden toteutuminen. Hyvä varhaiskasvatus ei ole sattumanvaraista arjessa selviytymistä, vaan se on suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, jossa lähtökohtana on lapsi, tämän ominaisluonne, tarpeet sekä mielenkiinnon kohteet puhutaan lapsilähtöisestä kasvatuksesta. Omaehtoisessa leikissä (leikki, jonka lapsi keksii tai päättää ja jota myös johtaa itse) lapsi saa työstää ja pohtia häntä itseään kiinnostavia ja askarruttavia asioita; näin lapsen motivaatio pysyy korkeana toiminnassa ja lapsen luontainen innokkuus säilyy, jolloin oppiminen on mielekästä ja palkitsevaa. Lapsen iän huomioonottaminen on ensiarvoista: mitä pienempi lapsi, sitä enemmän aikuisen tukea ja huolenpitoa tarvitaan. Lapsen kasvaessa ja kehittyessä tämän itsenäisyyden asteittainen tukeminen on tärkeää. Lasta kannustetaan pienin askelin kohti itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja vastuullisuutta, yhdessä onnistumisista iloiten. Lapsi kokee iloa ja ylpeyttä oppiessaan uusia taitoja, mutta hän saa aina myös tarvitsemansa avun. Hyvä arki jäsentää lapsen elämää ja tuo turvallisuudentunnetta, kun lapsi voi luottaa omaan ymmärrykseensä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Päiväkodin arjen tärkeitä kiinnekohtia ovat lasten itse suunnittelemat ja päättämät leikit, ulkoilut, ruokailut, lepo, aikuisten suunnittelemat yhteiset toiminnat ja kokoontumiset sekä yhdessä lasten ja aikuisten kesken sovitut puuhat ja leikit. Päivärytmi on selkeä ja kaikkien lasten tiedossa, mutta orjallisesti sitä ei noudateta, vaan käytännön elämän vaatimusten mukaisesti joustetaan tarvittaessa, pyrkien välttämään kiireistä ja stressaantunutta ilmapiiriä. Turvallisuudentunnetta tukee paitsi tuttu ja ennustettava arki, myös hyvä itsetunto ja lämminhenkinen vuorovaikutus. Lämmin vuorovaikutus tarvitsee aikaa ja tilaa siksi Tikan päiväkodissa pienryhmäpedagogiikka on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Pienryhmässä ujon ja herkänkin lapsen on helppo puhua ja tuoda itsensä esille, jolloin aikuisten on vastaavasti helpompi tutustua lapsiin ja havainnoida heitä. Tämä puolestaan edistää toiminnan suunnittelua ja kohdistamista lasten tarpeita ja mielenkiinnonkohteita vastaavaksi koko lapsiryhmässä. Myös suhteet sekä luottamus aikuisten ja lasten välillä vahvistuvat. Pienryhmissä jokaisella on aikaa ja tilaa ilmaista itsensä sekä kuunnella rauhassa toista. Todellisessa vuorovaikutuksessa lapsen itsetunto vahvistuu. Hyvinvointimme riippuu paljolti suhteistamme toisiin ihmisiin. Lapsi alkaa päivähoidossa luomaan kaverisuhteita toisiin lapsiin, ja tämän prosessin tukeminen on korvaamaton osa varhaiskasvatusta: opetellaan vastavuoroiseen ja rakentavaan kanssakäymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opetellaan sopimaan ja neuvottelemaan, kehumaan ja kannustamaan, auttamaan toisia ja huolehtimaan heikommista jne.

7 Näistä tekijöistä siis muodostuu Tikan päiväkodissa hyvä varhaiskasvatus: lasten yksilöllisten tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden huomioimisesta ja niihin vastaamisesta; itsenäisyyden ja omatoimisuuden tukemisesta ja kannustamisesta; ennustettavasta ja rauhallisesta, mutta myös joustavasta arjesta; lämminhenkisestä vuorovaikutuksesta, joka luo turvallisuudentunnetta sekä vahvistaa itsetuntoa; pienryhmätoiminnasta, joka antaa kaikille aikaa ja tilaa olla, tehdä, tulla kuulluksi ja ilmaista itseään; lapsen omaehtoisesta toiminnasta ja sen tukemisesta; kasvatuskumppanuudesta; lapsen ihmissuhteiden ja sosiaalisen käyttäytymisen tukemisesta (sisarukset, kaverit, vanhemmat, muut aikuiset) 3.4 Esiopetus Tikan päiväkodissa Tikan päiväkodin esiopetus perustuu valtakunnallisiin Esiopetuksen perusteisiin (www.oph.fi) sekä Jyväskylän esiopetussuunnitelmaan (www.jyvaskyla.fi/paivahoito). Lisäksi esiopetuksen toteutuksessa otetaan huomioon lapsen esiopetuksen suunnitelma, johon on kirjattu kunkin lapsen yksilölliset tavoitteet. Esiopetuksen toteutuksesta vastaavat lastentarhanopettajat. Päiväkodissamme esikoululaiset toimivat yhdessä 3-6-vuotiaiden ryhmässä. Esiopetusaika on 4h/päivä. Esikoululaisten toiminta on eriytetty aamupäivisin ryhmän muusta toiminnasta. Esiopetusta toteutetaan pienryhmätoimintana, jolloin voidaan ottaa huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja riittävä tuki oppimiseen. Pienryhmissä on 1-7 lasta yhden aikuisen kanssa Esiopetuksen tavoitteet Tikan päiväkodin esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia ja tukea kasvua, tuoda oppimisen iloa lapsen elämään sekä parantaa oppimisen edellytyksiä ennen kouluikää. Päätavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa: minut hyväksytään sellaisena kuin olen, osaan ja pystyn. Esiopetusvuoden aikana lapsi omaksuu perustietoja sekä harjoittelee perustaitoja että -valmiuksia oppimisen eri alueilta vuorovaikutuksessa toisten lasten, aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Lapsi harjoittelee päiväkodin arkitoiminnoissa omatoimisuutta, pukemista, omista tavaroista huolehtimista sekä hyviä ruokailu - ja käytöstapoja Esiopetuksen toteutus Kaikkiin päivittäisiin toimintoihin liitetään ryhmäkohtaisia ja lasten yksilöllisiä tavoitteita sekä esiopetuksen eri sisältöalueita. Sisältöalueita ovat fyysinen ja motorinen kehitys, terveys, kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, taide ja kulttuuri, draama, kuvataide ja kädentaidot, musiikki ja tanssi, mediakasvatus, luonto -ja ympäristökasvatus sekä etiikka ja katsomuskasvatus. Näihin sisältöihin liitetään lapsen ominaiset tavat toimia: leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen. Meille leikki on tärkein työtapa esiopetuksessa ja sille annetaan aikaa. Lapsi oppii ja kehittyy omaehtoisen leikin kautta. Leikki kehittää kieltä, ajattelua, mielikuvitusta ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Leikin kautta lapsi peilaa myös ympäristöään. Leikkiä hyödynnetään myös oppimisen muotona. Leikin avulla harjoitellaan myös matematiikkaa sekä rikastutetaan lapsen kieltä esim. loruilla. Leikin ohella harjoiteltavissa asioissa toiminnallisuus korostuu ja ne ovat lähellä lapsen omaa kokemusmaailmaa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja kolmiportainen tuki

8 Tikan päiväkodissa laaditaan oma sisällöllinen toimintasuunnitelma esikouluvuotta varten. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan lapsen tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja vanhemmilta tulevat toiveet. Esikouluvuoden alussa havainnoidaan lapsen taitoja ja mahdollisia haasteita oppimisessa. Eskarin Arki-käsikirjaa käytetään apuna lapsihavainnoinnissa, jossa arvioidaan vuorovaikutustaitoja, motorisia, kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia. Kaikille esikoululaisille tehdään yhdessä vanhempien kanssa esiopetuksen oppimissuunnitelma, johon kirjataan lapsen vahvuudet ja oppimisen haasteet sekä tärkeimmät tavoitteet esikouluvuotta varten. Keskustelemme tavoitteista myös lapsen kanssa, jolloin lapsi pystyy ohjaamaan ja arvioimaan omaa toimintaa. Tavoitteiden asettelun lähtökohtana ovat lapsen kehitys, tiedot, taidot, kokemukset, erityistarpeet ja lapselle merkitykselliset asiat. Esikoululaisen on mahdollisuus saada eriasteista tukea oppimisessaan. Tällöin puhutaan tuen kolmiportaisuudesta, joka rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Yleinen tuki tarkoittaa kaikkea opetusta ja ohjaamista kaikkina aikoina. Esiopettajat arvioivat kunkin lapsen tuen tarvetta ja tarjoavat tarvittavaa tukea. Tehostettu tukea annetaan silloin kun yleinen tuki ei riitä. Se on yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllistä tukemista. Lapselle laaditaan pedagoginen arvio, jonka pohjalta tehostettua tukea annetaan. Sen laatiminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Lastentarhanopettajat laativat pedagogisen arvioin ja tarvittaessa arvioin laatimisessa käytetään apuna erityislastentarhanopettajaa tai muita asiantuntijoita. Arvioon kirjataan lapsen yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista, lapsen haasteet oppimisessa ja siihen liittyvät eritystarpeet sekä keinot joilla lasta tuetaan. Oppimista ja edistymistä seurataan säännöllisesti ja suunnitelmallisuudella pyritään ehkäisemään tuen tarpeen kasvaminen, monimuotoistuminen ja kasautuminen. Erityinen tuki lapsella muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Se edellyttää psykologista tai lääketieteellistä arviota, jonka eri asiantuntijat tekevät. Esiopetuksessa laaditaan lapselle HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka on lapsen kasvun ja oppimisen tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma esiopetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista Suuntana koulupolku Esiopetuksen ja kodin yhteistoiminta on kasvatuskumppanuutta, joka luo pohjaa tulevalle kodin ja koulun yhteistyölle. Teemme moniammatillista yhteistyötä puheterapeutin, koulupsykologin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin, luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa. Esiopetusvuoden aikana pohdimme lapsen oppimisen polkua, jotta lapselle paras koulumuotovalinta tarkentuisi kouluun ilmoittautumiseen mennessä. Esikoulu ja koulu tekevät yhteistyötä esikouluvuoden aikana. Esikoululaiset käyvät keväällä tutustumiskäynnillä lähikoulussamme Tikan koulussa. Lapset pääsevät tutustumaan luokkaan ja koulun tapoihin oppitunnille 1. luokan oppilaiden kanssa. Myöhemmin keväällä on vanhempien ja lapsen tutustuminen omaan kouluunsa. Vanhempien luvalla esikoululaisen tiedot siirtyvät koulun opettajille, erityisopettajalle sekä koulupsykologille. Kun esikoulu päättyy keväällä, lapsi saa osallistumistodistuksen esiopetuksesta.

9 3.5 Monikulttuurinen päivähoito Päivähoidon tehtävänä on tukea lasta suomalaiseen yhteiskuntaan liittymisessä ja kahteen kulttuuriin kasvamisessa. Lapsiryhmässä tuetaan lapsen tasapainoista kehitystä. Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa perustuu toisen kulttuurin kunnioitukselle ja myönteiselle uteliaisuudelle. Monikulttuurisella lapsella tarkoitetaan lasta, jonka ensikieli on muu kuin suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli perhepiirissään ja lapsen molemmat tai toinen vanhemmista on maahanmuuttaja. Päivähoidon alkaessa tärkein on ensisijaisesti lapsi ja lapsen perheen tutustuttaminen lapsiryhmään ja lapsen arkea helpottaviin asioihin päivähoidossa. Yhteisen kielen puuttuessa, yhteistyökumppanina käytämme tulkkipalvelua. Oman kotikielen lisäksi maahanmuuttajataustaiselle lapselle on tärkeää suomen kielen oppiminen. Lapsi oppii suomen kieltä vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Mitä nuorempi lapsi, sitä suurempi merkitys on perushoitotilanteissa ja leikillä. Päivähoidossa olevan lapsen kielen oppimisen tukena ovat arkiset tilanteet hoitopäivän aikana sekä tavoitteellinen suomen kielen opetus, joka pohjautuu Jyväskylässä valtakunnalliseen Suomi toisena kielenä (S2) opetussuunnitelmaan. Päivähoidossa olevan lapsen kielen oppimisen tukena ovat arkiset tilanteet hoitopäivän aikana sekä tavoitteellinen suomen kielen opetus, joka pohjautuu Jyväskylässä valtakunnalliseen Suomi toisena kielenä (S2) -opetussuunnitelmaan. Päivähoidossa suomen kielitaidon tukemiseen ja arviointiin käytetään erilaisia opetusmateriaaleja ja menetelmiä. Suullisen kielitaidon kartoitukset liitetään aina lapsen omaan vasuun. 3.6 Varhaiserityiskasvatus Tikan päiväkodissa Varhaiserityiskasvatus perustuu lapsen oikeuteen saada varhaista tukea ja oppia yksilöllisesti, oman taitotasonsa mukaisesti. Yksilöllisen oppimisen lisäksi keskeisiä arvoja ovat suvaitsevaisuus, johon sisältyy toisen kunnioittaminen ja erilaisuuden näkeminen mahdollisuutena, sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistaminen. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan myös lapsen persoona. Jokaisella lapsella on yksilöllinen VASU tai HOJKS, joka tehdään yhdessä perheen ja muiden lapselle tarpeellisten yhteistyötahojen kanssa (esim. puhe- tai toimintaterapeutti, lapsipsykologi, henkilökohtainen avustaja). Tuen tarvetta ja tukimuotojen määrää arvioidaan ja päivitetään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Tavoitteiden luomiseksi ja suunnittelun tueksi lapsesta kerätään tietoa havainnoimalla häntä arjen eri tilanteissa ja toiminnoissa. On tärkeää tiedostaa lapselle tyypilliset tavat toimia: kuinka lapsi on vuorovaikutuksessa ympäristönsä lasten ja aikuisten kanssa, kuinka hän ratkaisee ongelmatilanteita, paljonko tarvitsee tukea leikin aloittamiseen ja sujumiseen sekä sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Samoin pyritään lapsen kulloistenkin vahvuuksien havaitsemiseen ja hyödyntämiseen arkipäivän eri tilanteissa. Lapsen kuunteleminen ja hänen kanssaan keskusteleminen sekä leikkitaitojen ohjaaminen on keskeistä. Havainnoinnin tukena käytetään tarpeen mukaan erilaisia arviointimenetelmiä.

10 Tikan päiväkodissa erityisen tuen lapsia on keskitetysti yhdessä ryhmässä. Tähän huomioidaan ensi syksyn muutos. Erityislastentarhanopettaja konsultoi myös muita ryhmiä tarpeen mukaan. Päiväkodissamme tehdään tiivistä yhteistyötä myös Kuokkalan alueen kelton (kiertävä erityislastentarhanopettaja) kanssa. Ryhmissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, työskentelee tarvittaessa erityisavustaja varsinaisen henkilökunnan lisäksi. Varhaiserityiskasvatus keskittyy toiminnan ja tehtävien eriyttämiseen mahdollisuuksien mukaan vastaamaan lapsen kehitystasoa ja tarpeita. Tukimuotoina käytetään mm. selkeää päivä- ja viikkostruktuuria, pienryhmä-, pari- ja yksilötyöskentelyä sekä tukiviittomia, sarjakuvittamista ja tunteiden sekä toiminnan sanoittamista. Päiväkodissa toimii tarpeen mukaan myös läpi toimintakauden erilaisia toiminnallisia, vaihtuvia pienryhmiä. 3.7 Yhteistyökumppanit Tikan päiväkodin varhaiskasvatuksen moniammatilliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat muun muassa kiertävä erityislastentarhanopettaja, lasten-, perhe- ja kehitysvammaneuvola, yksityiset ja kunnalliset terapeutit, sosiaalitoimi, kunnan ja valtion koulut, maahanmuuttaja- ja tulkkipalvelut, erilaiset oppilaitokset, kirjasto, seurakunta sekä kulttuuri- ja pelastustoimi. 3.8 Tiedottaminen ja viestintä Tiedottaminen ja viestintä tapahtuu päiväkodissamme muun muassa johtajan vastuulla olevan Tikan koputus -tiedotuslehtisen välityksellä neljä kertaa toimintakaudessa, kuukausi- ja viikkotiedotteiden kautta, sähköpostilla, eteisten ovitiedotuksilla, Daisy-viesteillä sekä suullisesti lasten tuonti- ja hakutilanteissa. Tiedottamisessa noudatamme viestintään liittyviä turvallisuuskäytänteitä Daisy lyhennetään ja ajankohtaistetaan Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut aloitti Daisy mobiilisovelluksen käytön perhepäivähoidossa kevään 2013 aikana. DaisyNetin kautta vanhemmat ylläpitävät omia, varahakijoiden ja lasten tietoja, tekevät hoitoaikavaraukset ja viestivät hoitopaikan kanssa. DaisyNettiin kirjaudutaan osoitteen https://daisy.jkl.fi/daisynetti/ kautta. Vanhemmille jaetaan tai on jo jaettu oma lapsikohtainen käyttäjätunnus ja salasana DaisyNettiin sekä DaisyNetin käyttöohje. Salasanan voi vaihtaa kirjautumisen jälkeen. Vanhempien kirjautuessa ensimmäistä kertaa DaisyNettiin avautuu palvelusopimus, johon vanhempien tulee täydentää omia tietojaan (omat ja varahakijoiden yhteystiedot, lapsen tietoja). Tiedot pitää muistaa tallentaa. Tallennuksen jälkeen siirrytään DaisyNet sovellukseen, jossa voi täydentää ja katsella palvelusopimuksen tietoja. Lasten palvelusopimusten tarkistukset tehdään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa maalis-huhtikuun aikana. Vanhempien tulisi täydentää omat tietonsa DaisyNettiin mennessä. Vanhempien ylläpitämät tiedot muodostavat palvelusopimuksen etusivun. Lasten hoitoajat ilmoitetaan DaisyNettiin siirtymisen jälkeen ainostaan tämän palvelun kautta. Hoitoajat -välilehdellä tehdään hoitoaikavaraukset sekä ilmoitetaan poissaolot. Ne vanhemmat, joilla ei ole netin käyttömahdollisuutta, ilmoittavat hoitoajat paperilla kuten tähänkin saakka. Lisää tietoa DaisyNet sovelluksesta on vanhemmille annettavassa käyttöohjeessa.

11 Opetellaan yhdessä käyttämään Daisyä arjessa niin, että se helpottaa meitä paperitöiden ja yhteydenpidon suhteen ja aikaa jää enemmän lapsille! 4 Alussa oli rytmi. Lastentarhanopettaja Matin ohjaamissa musiikkituokioissa liike ja laulu yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ja kaverin kanssa tekeminen on kaikista kivointa. Mobiilijärjestelmät ovat myös jo lasten arkea. Elias ja Onni hoitelevat päivittäistä maksuliikennetteä.

12 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN TIKAN PÄIVÄ- KODISSA 4.1 Päiväkodin arki Päiväkotimme päivittäinen hyvä arki pitää sisällään monenlaista toimintaa. Arkemme koostuu lasten perustarpeiden huolehtimisesta, joihin kuuluu ruokailu, lepo ja ulkoilu. (ruokailun, levon ja ulkoilun avaaminen). Lisäksi päiväkodin arki koostuu yhteisistä kokoontumisista, aikuisten ohjaamasta toiminasta esimerkiksi kädentaitojen, musiikin, liikunnan, tutkimisen ja kulttuurin parissa, pienryhmätoiminnasta ja retkistä sekä lasten itsensä suunnittelemista tai aikuisen ohjaamista leikeistä. Päiväjärjestyksemme toistuu hyvin samankaltaisena päivästä toiseen luoden näin tuttua ennakoitavuutta ja turvallisuutta. Lasten saapuessa päiväkotiin vanhemmat auttavat lastaan riisuutumisessa, vaatteiden paikoilleen huolehtimisessa, tossujen laitossa ja käsien pesussa. Vanhemmat myös saattavat lapsen henkilökohtaisesti paikalla olevan henkilökunnan luo asti kaikkien lasten vastaanotto tapahtuu Peukaloisten ryhmässä. Hoitopäivän päätyttyä lapsi luovutetaan vain vanhemmalle tai kirjallisen luvan saaneelle henkilölle päivän kuulumisten saattelemana. 4.2 Toiminnan sisällölliset painotukset Sisällölliset orientaatiot muodostavat toiminnan kehyksen tarkoituksenaan lapsen valmiuksien lisääminen monimuotoisen elämän ymmärtämisessä. Matemaattisessa orientaatiossa: havainnoidaan ja tutkitaan ympäristöä mitataan aikaa ja opetellaan ajan käsitettä opetellaan lukukäsitteiden muodostamista ja peruslaskutoimituksia lapsen ikätason mukaisesti käytetään arkielämän tilanteissa matemaattista ajattelua leikinomaisesti hyödynnetään lapsille tuttuja ja heitä kiinnostavia konkreettisia materiaaleja, esineitä ja välineitä Luonnontieteellisessä orientaatiossa: tutustutaan luonnon ilmiöihin, tuttuihin eläimiin ja kasveihin tutkitaan luontoon ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä opitaan ihmisen vastuuta ympäristöstä ja luonnosta Historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa: tutustutaan oman ympäristön menneisyyteen ja tämän päivän yhteiskuntaan siirretään suomalaista perinnetietoa välitetään kulttuuriperinnettä huomioidaan monikulttuurisuus päivähoidossa kunnioitetaan perheiden arvoja Esteettisessä orientaatiossa: opetetaan lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti kunnioitetaan lapsen luovuutta ja hänen ilmaisutaitojaan koetaan tekemisen iloa Eettisessä ja uskonnolliskatsomuksellisessa orientaatiossa:

13 sitoudutaan yhteisiin arvoihin; hyvät tavat, säännöt, toisen kunnioittaminen ja ryhmässä toimiminen avataan polkuja pohdinnoille ymmärretään lapsen eri elämäntilanteet ja tunnetilat perehdytään lapsen omaan uskontoon tai katsomukseen huomioidaan toiminnassa suomalaiseen kulttuuriin liittyvät perinteet ja kirkolliset juhlapyhät 4.3 Lapselle ominaiset tavat toimia Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteelliset elämykset. Lapsi ilmentää omaa ajatteluaan ja tunteitaan tätä kautta. Kasvattajat huomioivat nämä lapsen ominaiset tavat toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Niissä toteutuvat kielen merkitys, sisällölliset orientaatiot sekä lapsen oppiminen. Myös ympäristön tulee olla sellainen, että se mahdollistaa lapsen toimia mielekkäällä tapaa Leikki Tikan päiväkodissa korostamme leikin merkitystä lapsen kasvun ja oppimisen tukena. Leikki on tutkimista, harjoittelemista ja oppimista. Leikissä lapsi oppii myös ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Hyvä leikkiympäristö herättää lapsen mielenkiinnon ja uteliaisuuden. Annamme lapsen leikille tilaa ja aikaa. Kasvattajan tehtävänä on ohjata ja motivoida lapsia leikin alkuun sekä seurata leikin kehittymistä. Leikkiympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa Liikkuminen Tikan päiväkoti ja sen lähiliikuntapaikat tarjoavat monia mahdollisuuksia liikkumiseen eri vuodenaikoina. Päivittäinen ulkoilu on tärkeä osa lapsen päivää ja siksi päiväkodissa ulkoillaan päivittäin kaksi kertaa. Päiväkotiryhmät tekevät retkiä lähiympäristöön hyödyntäen lähimetsät sekä luistelu ja hiihto mahdollisuudet. Sisätiloissa lasten käytössä on liukumäet, jumppasali sekä uima-allas ja saunatilat. Varhaiskasvatusikäinen lapsi tarvitsee vähintään kaksi tuntia liikuntaa päivässä. Päiväkotipäivän aikana lapsi liikkuu luontaisesti monissa eri tilanteissa. Rohkaisemme lapsia liikkumaan usein ja monien toistojen kautta lapsen taidot kehittyvät. Kasvattaja luo lapsille liikuntaan houkuttelevan ympäristön sekä opettaa turvallista liikkumista. Vanhemmat voivat osallistua päiväkodin erilaisiin liikuntatapahtumiin yhdessä lastensa kanssa. Tikan päiväkodin perinteenä on vuosittainen liikunnallinen Pihaseikkailu Tutkiminen Lapsi on luonnostaan aktiivinen, luova ja tiedonhaluinen. Hän oppii tekemällä ja oivaltamalla käyttäen hyväkseen kaikkia aistejaan. Tikan päiväkodin arjessa pysähdymme lasten kysymysten ja ihmetysten äärelle. Kannustamme tutkimaan, ihmettelemään ja selvittämään vastauksia kysymyksiin Taiteelliset elämykset

14 Lapsi saa taiteellisia kokemuksia kädentaitojen, musiikin, tanssin, satujen ja draaman kautta. Nämä kokemukset rikastuttavat lapsen mielikuvitusta ja tukevat uuden oppimista. Tikan päiväkodissa tarjoamme lapsille mahdollisuuksia monipuoliseen itseilmaisuun. Päiväkodin lapset kokoontuvat säännöllisesti koko talon yhteiseen lauluhetkeen, jossa lapset saavat kokemuksia?? Kädentaidot, sadut?? 4.4 Pienryhmätoiminta Pienryhmä tarkoittaa ryhmän sisällä tapahtuvaa jakoa pienempiin ryhmiin. Pienryhmässä lapsi osallistuu rohkeammin sekä keskittyy paremmin toimintaan. Voimme taata hiljaisemman ja turvallisen hetken yhdessä. Jokainen lapsi pääsee erilaisine tarpeineen paremmin esille saadakseen tarvittavan tuen. Tuokiosta tulee rauhallisempi ja kasvattajan sekä lasten hyvinvointi lisääntyy. Tikan päiväkodissa toteutetaan pienryhmätoimintaa jokaisessa ryhmässä. Ryhmien omat pienryhmät vaihtuvat jopa päivittäin. Muodostamme pienryhmiä toiminnan mukaan. Joskus ryhmät muodostuvat esimerkiksi iän, taitotason tai kavereiden perusteella. Aikuiset vaihtelevat ryhmissä myös. Näin saamme kokonaisvaltaiset havainnot kaikista lapsista ja voimme tukea lapsia paremmin. 4.5 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu. Laadimme varhaiskasvatussuunnitelman yhteisessä tapaamisessa vanhempien kanssa. Vasussa kuvataan lapsen nykyistä elämän vaihetta, kasvua, kehitystä sekä oppimista. Keskustelussa sovimme yhteiset kasvatustavoitteet. Vasu on työväline myös ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, antaessaan lapsikohtaista tietoa lasten vahvuuksista ja tuen tarpeista. Ennen keskustelua perhe saa osan vasusta kotiin täytettäväksi (lapsen oma sivu, vanhemman kertomus lapsesta). Maahanmuuttajataustaisilla perheillä on mahdollisuus tulkin käyttöön. Näin takaamme mukavan ja avoimen keskustelun. Esiopetusvaiheessa lapsen vasu sisältää esiopetussuunnitelman.

15 5 ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 5. ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 5.1.TOIMINNAN ARVIOINTI Varhaiskasvatuksen laadun arviointiin osallistuvat päivähoidossa olevien lasten vanhemmat, lapset, yhteistyökumppanit ja päiväkodin henkilöstö. Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioidaan seuraavilla tavoilla: - vanhemmat voivat arvioida varhaiskasvatustoimintaamme laatukyselyillä 3 kertaa vuodessa tai myös suoralla palautteella - päivähoidon oma asiakasraati - päivähoidon vastuualue johtoryhmät, kehittämistyöryhmät - työyhteisölle säännöllisesti tehtävissä kyselyissä (aiheina: johtaminen, työyhteisön ilmapiiri, hyvinvointi, tiedotus) - henkilökunnan osaamiskartoitukset 5.2. VARHAISKASVATUSPALVELUN TYÖYHTEISÖ Varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen tulee kohdistua lapsen ja kasvattajayhteisön toimintaan sekä omaan varhaiskasvatusympäristöön. Päiväkodin oma henkilöstö on tärkein voimavara hyvän varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Osaava ja kehitysmyönteinen työyhteisö osaa arvioida myös omaa työtään. Jokaisella työntekijällä on vankka käsitys varhaiskasvatustyön merkityksestä ja vastuu huolehtia oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä Jyväskylän kaupungin tarjoaman koulutuksen avulla. Päiväkodin arjessa arviointia toteutetaan - päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa - lapsen vasu keskusteluissa - vanhempain vartit keväisin (palaute kuluneesta vuodesta) - työtiimin ryhmäpalaverit viikottain - henkilöstön työkokousillat - pedagogiset keskustelut työyhteisössä - päiväkodin suunnittelupäivillä - työntekijän omissa kehityskeskusteluissa ja työtiimin omissa kehityskeskusteluissa 5.3. KEHITTÄMINEN JA YHTEISTYÖ Toteutuneen toiminnan arvioinnin lisäksi hyödynnämme varhaiskasvatusalan tutkimustietoa. Päiväkodissamme seurataan yhteiskunnallista keskustelua. Muutoksiin ja haasteisiin pyritään vastaamaan. Varhaiskasvatusalan paikallisiin oppilaitoksiin tehdään monipuolista yhteistyötä ( alan opiskelijat, koulutus- ja tutkimustieto). Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen osaamisen jakamiseen. (Lähdekirjallisuus: Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma )

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 Johdanto.............................................. 2 1. Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio, toiminta-ajatus ja yhteiset linjaukset....... 4 2.

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti 1 90900 KIIMINKI www.loikkeliini.com Loikkeliini@gmail.com P.040 5866965/Nina Tapio/tapionina@hotmail.com

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET. 3 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ.. 3 1.2. YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot