TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015"

Transkriptio

1 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie Jyväskylä Jyväskylä

2 SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS TIKAN PÄIVÄKOTI TILAT LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVÄ ALKU PÄIVÄHOIDOSSA KASVATUSKUMPPANUUS YHTEISTYÖ KODIN JA PÄIVÄKODIN VÄLILLÄ HYVÄ VARHAISKASVATUS ESIOPETUS TIKAN PÄIVÄKODISSA MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS ERITYISVARHAISKASVATUS YHTEISTYÖKUMPPANIT TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN TIKAN PÄIVÄKODISSAVIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 4.1 TIKAN PÄIVÄKODIN ARKI TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOTUKSET LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA PIENRYHMÄTOIMINTA TIKAN PÄIVÄKODISSA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMINNAN ARVIOINTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖYHTEISÖ KEHITTÄMINEN JA YHTEISTYÖ...

3 1 TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS 1.1 Toiminta-ajatus Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita. Lapsi saa kasvaa myönteisissä vuorovaikutussuhteissa, levollisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Lapsen hyvinvoinnin perustana ovat turvalliset ja luottamukselliset vuorovaikutussuhteet kasvattajiin. (Päivähoidon strategiakortit) 2 Tikan arvot rakkaus ja rajat turvallisuus lapsuuden korostaminen toimiva yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä lapsen osallisuus leikin ja lapsuuden korostaminen Tikkavasua 2014 on tehty aluksi pienryhmissä, sitten mietitty yhdessä koko talon henkilökunnan kanssa ja taas jakaannuttu pienryhmiin miettimään eri osa-alueita. Kooste varhaiskasvatussuunnitelmasta tehtiin maaliskuussa Tekeminen on ollut prosessi, joka on yhdistänyt taloa, eri ryhmien työntekijöitä. Perhepäivähoitajat ovat työstäneet oman vasunsa työkokousilloissa. Varhaiskasvatussuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja. 2 TIKAN PÄIVÄKOTI 2.1 Tikan päiväkodin toimintaympäristö ja tilat Tikan päiväkoti sijaitsee Kuokkalan asuinalueella Toritien päässä Tikassa. Alueella on pääsääntöisesti pientaloasutusta. Lapset tulevat Tikan päiväkotiin Kuokkalan alueelta. Avoinna päiväkotimme on pääsääntöisesti kello välisenä aikana. Tarvittaessa päiväkotimme on auki kello 6-18 välisenä aikana. Samassa rakennuksessa Tikan päiväkodin kanssa toimii myös yksityinen päiväkoti Aarresaari. Päiväkotia hallinnoi päiväkodin johtaja Teijo Paananen. Varajohtajana toimii Niina Ropponen. Tiimivastaavat ovat ryhmiensä yhteyshenkilöitä. Tikan päiväkodin internet-osoite on: Päiväkotimme käytössä on liikuntasali, sekä uima-allas ja sauna. Aivan lähialueeseemme kuuluu Yrttisuon perhepuisto, jossa on mainiot ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet. Koulujen kesä-, syys-, joulu- ja talvilomilla Kuokkalan alueen päivähoito on yleensä keskitetty Kuokkalan päiväkotiin.

4 Tikassa on keittiö, jossa valmistetaan aamu- ja välipalat. Lounaat tulevat Kylän Kattauksen keskuskeittiöltä. 2.2 Tikan päiväkodin ryhmät ja henkilökunta Päiväkodissamme on neljä ryhmää. Kaakkureissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Esiopetusryhmä on koottu Kaakkureille. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä yksi lastenhoitaja. Kerttusissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä kaksi lastenhoitajaa. Peukaloisissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Kuukkeleissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä erityisavustaja. Liikunta on tärkeä osa varhaiskasvatuksen arkea. Kuvassa Kaakkureiden eskareiden itse suunnittelema parkour-rata. Osallisuus tuo merkitystä omaan tekemiseen.

5 3 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSPALVELUT 3.1 Hyvä alku päiväkodissa Päivähoidon aloittaminen on suuri muutos lapsen elämässä, joten ns. pehmeän alun varmistaminen on paikallaan. Lapsen on hyvä tulla ensin tutustumaan päiväkotiin oman vanhemman kanssa vähintään yhden kerran ennen päivähoidon aloittamista. Perheen toiveiden mukaan ensitutustuminen tulevaan hoitopaikkaan voidaan aloittaa myös kotikäynnillä, jolloin lapsen tuleva hoitaja tulee lapsen omaan kotiin tekemään tuttavuutta. Lapsen tarpeiden mukaan vanhemmat voivat olla lapsensa kanssa päiväkodissa tukemassa lapsen päivähoidon turvallista aloitusta. Tapahtuipa ensikosketus päiväkotiin kotona tai päiväkodissa, käymme tällöin vanhemman ja hoitohenkilökunnan välillä aloituskeskustelun, jossa vanhemmat saavat kertoa päivähoitoon ja sen aloitukseen liittyviä odotuksiaan ja toiveitaan sekä ennen kaikkea omasta lapsestaan ja tämän tarpeista. Samalla perhe saa tietoa päiväkodista, lapsen tulevasta ryhmästä sekä päiväkodin arjesta. Hoidon aloitusvaiheessa tehdään jokaisen perheen kanssa palvelusopimus, johon kirjataan lapsen hoitoon liittyviä asioita Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus Tikan päiväkodissa perustuu luottamukseen, avoimuuteen sekä esteettömään tiedonkulkuun. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että hoitohenkilöstö ja perhe ovat päivittäin yhteydessä, ja lasta viedessä ja hakiessa vaihtavat tietoa päivänkulusta ja lapsen tilanteesta. Lapsi voi näyttäytyä ja käyttäytyä kotona aivan eri tavoin kuin päiväkotiryhmässä, joten kokonaiskuvan muodostamiseksi ja lapsen ymmärtämiseksi vanhempien on tärkeää tietää päiväkodin tapahtumista siinä missä hoitohenkilöstönkin kodin kuulumisista. Perhe on oman lapsensa asiantuntija, kun taas hoitohenkilöstön vahvuutena on suurten lapsijoukkojen tuntemus sekä ymmärrys lasten ryhmäkäyttäytymisestä. Niinpä lapsen etu on näiden näkökulmien yhdistäminen. Tietoa vaihtamalla päästään kohti johdonmukaisia ja yhtenäisiä sääntöjä sekä kasvatusperiaatteita. Lapsessa tämä puolestaan luo turvallisuudentunnetta ja luottamusta, kun säännöt ovat kaikkialla samat. Luottamusta luo niin ikään avoin ja lämmin ilmapiiri, jossa vanhemmat ja hoitohenkilökunta keskustelevat rakentavassa hengessä. Avoin, luottamuksellinen vuoropuhelu, jossa molemmat osapuolet saavat tukea toisiltaan on sitä parasta kasvatuskumppanuutta. Käytännössä kasvatuskumppanuus tarkoittaa kaikkia kanavia, joiden avulla vanhemmat ja hoitohenkilökunta vaihtavat tietoa. Näitä ovat siis aloituskeskustelu, palvelusopimuksen laatiminen, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut (tavoitteena vähintään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä), vanhempainillat, päivähoidon tiedotteet, sähköpostit, puhelut ja viestit, mutta ennen kaikkea päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa lasta tuodessa ja hakiessa, jolloin viimeisimmät kuulumiset on helppo vaihtaa.

6 3.3 Hyvä varhaiskasvatus Virallisen määritelmän mukaan (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005) varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Näitä eri-ikäiset lapset tarvitsevat kukin itselleen sopivassa suhteessa pienimmät lapset tarvitsevat eniten hoitoa ja huolenpitoa, kun taas isompien lasten kohdalla hoitoon nivoutuu yhä tiiviimmin kasvatus kohti omatoimisuutta. Isoimmat lapset (viskarit, eskarit) puolestaan saavat pienempiään enemmän hyötyä opetuksellisesta vuorovaikutuksesta. Hoitohenkilöstö havainnoi jatkuvasti lapsia kehittäen tuntemustaan lasten tarpeista sekä kasvun ja kehityksen mahdollisuuksista ja haasteista tähän lapsituntemukseen perustuen kunkin lapsen varhaiskasvatus saa yksilöllisen painotuksen lapsen omien tarpeiden mukaan. Lapsella on oikeus yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen, joten kasvattajalla on vastaavasti velvollisuus varmistaa tämän oikeuden toteutuminen. Hyvä varhaiskasvatus ei ole sattumanvaraista arjessa selviytymistä, vaan se on suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, jossa lähtökohtana on lapsi, tämän ominaisluonne, tarpeet sekä mielenkiinnon kohteet puhutaan lapsilähtöisestä kasvatuksesta. Omaehtoisessa leikissä (leikki, jonka lapsi keksii tai päättää ja jota myös johtaa itse) lapsi saa työstää ja pohtia häntä itseään kiinnostavia ja askarruttavia asioita; näin lapsen motivaatio pysyy korkeana toiminnassa ja lapsen luontainen innokkuus säilyy, jolloin oppiminen on mielekästä ja palkitsevaa. Lapsen iän huomioonottaminen on ensiarvoista: mitä pienempi lapsi, sitä enemmän aikuisen tukea ja huolenpitoa tarvitaan. Lapsen kasvaessa ja kehittyessä tämän itsenäisyyden asteittainen tukeminen on tärkeää. Lasta kannustetaan pienin askelin kohti itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja vastuullisuutta, yhdessä onnistumisista iloiten. Lapsi kokee iloa ja ylpeyttä oppiessaan uusia taitoja, mutta hän saa aina myös tarvitsemansa avun. Hyvä arki jäsentää lapsen elämää ja tuo turvallisuudentunnetta, kun lapsi voi luottaa omaan ymmärrykseensä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Päiväkodin arjen tärkeitä kiinnekohtia ovat lasten itse suunnittelemat ja päättämät leikit, ulkoilut, ruokailut, lepo, aikuisten suunnittelemat yhteiset toiminnat ja kokoontumiset sekä yhdessä lasten ja aikuisten kesken sovitut puuhat ja leikit. Päivärytmi on selkeä ja kaikkien lasten tiedossa, mutta orjallisesti sitä ei noudateta, vaan käytännön elämän vaatimusten mukaisesti joustetaan tarvittaessa, pyrkien välttämään kiireistä ja stressaantunutta ilmapiiriä. Turvallisuudentunnetta tukee paitsi tuttu ja ennustettava arki, myös hyvä itsetunto ja lämminhenkinen vuorovaikutus. Lämmin vuorovaikutus tarvitsee aikaa ja tilaa siksi Tikan päiväkodissa pienryhmäpedagogiikka on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Pienryhmässä ujon ja herkänkin lapsen on helppo puhua ja tuoda itsensä esille, jolloin aikuisten on vastaavasti helpompi tutustua lapsiin ja havainnoida heitä. Tämä puolestaan edistää toiminnan suunnittelua ja kohdistamista lasten tarpeita ja mielenkiinnonkohteita vastaavaksi koko lapsiryhmässä. Myös suhteet sekä luottamus aikuisten ja lasten välillä vahvistuvat. Pienryhmissä jokaisella on aikaa ja tilaa ilmaista itsensä sekä kuunnella rauhassa toista. Todellisessa vuorovaikutuksessa lapsen itsetunto vahvistuu. Hyvinvointimme riippuu paljolti suhteistamme toisiin ihmisiin. Lapsi alkaa päivähoidossa luomaan kaverisuhteita toisiin lapsiin, ja tämän prosessin tukeminen on korvaamaton osa varhaiskasvatusta: opetellaan vastavuoroiseen ja rakentavaan kanssakäymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opetellaan sopimaan ja neuvottelemaan, kehumaan ja kannustamaan, auttamaan toisia ja huolehtimaan heikommista jne.

7 Näistä tekijöistä siis muodostuu Tikan päiväkodissa hyvä varhaiskasvatus: lasten yksilöllisten tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden huomioimisesta ja niihin vastaamisesta; itsenäisyyden ja omatoimisuuden tukemisesta ja kannustamisesta; ennustettavasta ja rauhallisesta, mutta myös joustavasta arjesta; lämminhenkisestä vuorovaikutuksesta, joka luo turvallisuudentunnetta sekä vahvistaa itsetuntoa; pienryhmätoiminnasta, joka antaa kaikille aikaa ja tilaa olla, tehdä, tulla kuulluksi ja ilmaista itseään; lapsen omaehtoisesta toiminnasta ja sen tukemisesta; kasvatuskumppanuudesta; lapsen ihmissuhteiden ja sosiaalisen käyttäytymisen tukemisesta (sisarukset, kaverit, vanhemmat, muut aikuiset) 3.4 Esiopetus Tikan päiväkodissa Tikan päiväkodin esiopetus perustuu valtakunnallisiin Esiopetuksen perusteisiin (www.oph.fi) sekä Jyväskylän esiopetussuunnitelmaan (www.jyvaskyla.fi/paivahoito). Lisäksi esiopetuksen toteutuksessa otetaan huomioon lapsen esiopetuksen suunnitelma, johon on kirjattu kunkin lapsen yksilölliset tavoitteet. Esiopetuksen toteutuksesta vastaavat lastentarhanopettajat. Päiväkodissamme esikoululaiset toimivat yhdessä 3-6-vuotiaiden ryhmässä. Esiopetusaika on 4h/päivä. Esikoululaisten toiminta on eriytetty aamupäivisin ryhmän muusta toiminnasta. Esiopetusta toteutetaan pienryhmätoimintana, jolloin voidaan ottaa huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja riittävä tuki oppimiseen. Pienryhmissä on 1-7 lasta yhden aikuisen kanssa Esiopetuksen tavoitteet Tikan päiväkodin esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia ja tukea kasvua, tuoda oppimisen iloa lapsen elämään sekä parantaa oppimisen edellytyksiä ennen kouluikää. Päätavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa: minut hyväksytään sellaisena kuin olen, osaan ja pystyn. Esiopetusvuoden aikana lapsi omaksuu perustietoja sekä harjoittelee perustaitoja että -valmiuksia oppimisen eri alueilta vuorovaikutuksessa toisten lasten, aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Lapsi harjoittelee päiväkodin arkitoiminnoissa omatoimisuutta, pukemista, omista tavaroista huolehtimista sekä hyviä ruokailu - ja käytöstapoja Esiopetuksen toteutus Kaikkiin päivittäisiin toimintoihin liitetään ryhmäkohtaisia ja lasten yksilöllisiä tavoitteita sekä esiopetuksen eri sisältöalueita. Sisältöalueita ovat fyysinen ja motorinen kehitys, terveys, kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, taide ja kulttuuri, draama, kuvataide ja kädentaidot, musiikki ja tanssi, mediakasvatus, luonto -ja ympäristökasvatus sekä etiikka ja katsomuskasvatus. Näihin sisältöihin liitetään lapsen ominaiset tavat toimia: leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen. Meille leikki on tärkein työtapa esiopetuksessa ja sille annetaan aikaa. Lapsi oppii ja kehittyy omaehtoisen leikin kautta. Leikki kehittää kieltä, ajattelua, mielikuvitusta ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Leikin kautta lapsi peilaa myös ympäristöään. Leikkiä hyödynnetään myös oppimisen muotona. Leikin avulla harjoitellaan myös matematiikkaa sekä rikastutetaan lapsen kieltä esim. loruilla. Leikin ohella harjoiteltavissa asioissa toiminnallisuus korostuu ja ne ovat lähellä lapsen omaa kokemusmaailmaa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja kolmiportainen tuki

8 Tikan päiväkodissa laaditaan oma sisällöllinen toimintasuunnitelma esikouluvuotta varten. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan lapsen tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja vanhemmilta tulevat toiveet. Esikouluvuoden alussa havainnoidaan lapsen taitoja ja mahdollisia haasteita oppimisessa. Eskarin Arki-käsikirjaa käytetään apuna lapsihavainnoinnissa, jossa arvioidaan vuorovaikutustaitoja, motorisia, kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia. Kaikille esikoululaisille tehdään yhdessä vanhempien kanssa esiopetuksen oppimissuunnitelma, johon kirjataan lapsen vahvuudet ja oppimisen haasteet sekä tärkeimmät tavoitteet esikouluvuotta varten. Keskustelemme tavoitteista myös lapsen kanssa, jolloin lapsi pystyy ohjaamaan ja arvioimaan omaa toimintaa. Tavoitteiden asettelun lähtökohtana ovat lapsen kehitys, tiedot, taidot, kokemukset, erityistarpeet ja lapselle merkitykselliset asiat. Esikoululaisen on mahdollisuus saada eriasteista tukea oppimisessaan. Tällöin puhutaan tuen kolmiportaisuudesta, joka rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Yleinen tuki tarkoittaa kaikkea opetusta ja ohjaamista kaikkina aikoina. Esiopettajat arvioivat kunkin lapsen tuen tarvetta ja tarjoavat tarvittavaa tukea. Tehostettu tukea annetaan silloin kun yleinen tuki ei riitä. Se on yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllistä tukemista. Lapselle laaditaan pedagoginen arvio, jonka pohjalta tehostettua tukea annetaan. Sen laatiminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Lastentarhanopettajat laativat pedagogisen arvioin ja tarvittaessa arvioin laatimisessa käytetään apuna erityislastentarhanopettajaa tai muita asiantuntijoita. Arvioon kirjataan lapsen yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista, lapsen haasteet oppimisessa ja siihen liittyvät eritystarpeet sekä keinot joilla lasta tuetaan. Oppimista ja edistymistä seurataan säännöllisesti ja suunnitelmallisuudella pyritään ehkäisemään tuen tarpeen kasvaminen, monimuotoistuminen ja kasautuminen. Erityinen tuki lapsella muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Se edellyttää psykologista tai lääketieteellistä arviota, jonka eri asiantuntijat tekevät. Esiopetuksessa laaditaan lapselle HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka on lapsen kasvun ja oppimisen tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma esiopetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista Suuntana koulupolku Esiopetuksen ja kodin yhteistoiminta on kasvatuskumppanuutta, joka luo pohjaa tulevalle kodin ja koulun yhteistyölle. Teemme moniammatillista yhteistyötä puheterapeutin, koulupsykologin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin, luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa. Esiopetusvuoden aikana pohdimme lapsen oppimisen polkua, jotta lapselle paras koulumuotovalinta tarkentuisi kouluun ilmoittautumiseen mennessä. Esikoulu ja koulu tekevät yhteistyötä esikouluvuoden aikana. Esikoululaiset käyvät keväällä tutustumiskäynnillä lähikoulussamme Tikan koulussa. Lapset pääsevät tutustumaan luokkaan ja koulun tapoihin oppitunnille 1. luokan oppilaiden kanssa. Myöhemmin keväällä on vanhempien ja lapsen tutustuminen omaan kouluunsa. Vanhempien luvalla esikoululaisen tiedot siirtyvät koulun opettajille, erityisopettajalle sekä koulupsykologille. Kun esikoulu päättyy keväällä, lapsi saa osallistumistodistuksen esiopetuksesta.

9 3.5 Monikulttuurinen päivähoito Päivähoidon tehtävänä on tukea lasta suomalaiseen yhteiskuntaan liittymisessä ja kahteen kulttuuriin kasvamisessa. Lapsiryhmässä tuetaan lapsen tasapainoista kehitystä. Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa perustuu toisen kulttuurin kunnioitukselle ja myönteiselle uteliaisuudelle. Monikulttuurisella lapsella tarkoitetaan lasta, jonka ensikieli on muu kuin suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli perhepiirissään ja lapsen molemmat tai toinen vanhemmista on maahanmuuttaja. Päivähoidon alkaessa tärkein on ensisijaisesti lapsi ja lapsen perheen tutustuttaminen lapsiryhmään ja lapsen arkea helpottaviin asioihin päivähoidossa. Yhteisen kielen puuttuessa, yhteistyökumppanina käytämme tulkkipalvelua. Oman kotikielen lisäksi maahanmuuttajataustaiselle lapselle on tärkeää suomen kielen oppiminen. Lapsi oppii suomen kieltä vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Mitä nuorempi lapsi, sitä suurempi merkitys on perushoitotilanteissa ja leikillä. Päivähoidossa olevan lapsen kielen oppimisen tukena ovat arkiset tilanteet hoitopäivän aikana sekä tavoitteellinen suomen kielen opetus, joka pohjautuu Jyväskylässä valtakunnalliseen Suomi toisena kielenä (S2) opetussuunnitelmaan. Päivähoidossa olevan lapsen kielen oppimisen tukena ovat arkiset tilanteet hoitopäivän aikana sekä tavoitteellinen suomen kielen opetus, joka pohjautuu Jyväskylässä valtakunnalliseen Suomi toisena kielenä (S2) -opetussuunnitelmaan. Päivähoidossa suomen kielitaidon tukemiseen ja arviointiin käytetään erilaisia opetusmateriaaleja ja menetelmiä. Suullisen kielitaidon kartoitukset liitetään aina lapsen omaan vasuun. 3.6 Varhaiserityiskasvatus Tikan päiväkodissa Varhaiserityiskasvatus perustuu lapsen oikeuteen saada varhaista tukea ja oppia yksilöllisesti, oman taitotasonsa mukaisesti. Yksilöllisen oppimisen lisäksi keskeisiä arvoja ovat suvaitsevaisuus, johon sisältyy toisen kunnioittaminen ja erilaisuuden näkeminen mahdollisuutena, sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistaminen. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan myös lapsen persoona. Jokaisella lapsella on yksilöllinen VASU tai HOJKS, joka tehdään yhdessä perheen ja muiden lapselle tarpeellisten yhteistyötahojen kanssa (esim. puhe- tai toimintaterapeutti, lapsipsykologi, henkilökohtainen avustaja). Tuen tarvetta ja tukimuotojen määrää arvioidaan ja päivitetään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Tavoitteiden luomiseksi ja suunnittelun tueksi lapsesta kerätään tietoa havainnoimalla häntä arjen eri tilanteissa ja toiminnoissa. On tärkeää tiedostaa lapselle tyypilliset tavat toimia: kuinka lapsi on vuorovaikutuksessa ympäristönsä lasten ja aikuisten kanssa, kuinka hän ratkaisee ongelmatilanteita, paljonko tarvitsee tukea leikin aloittamiseen ja sujumiseen sekä sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Samoin pyritään lapsen kulloistenkin vahvuuksien havaitsemiseen ja hyödyntämiseen arkipäivän eri tilanteissa. Lapsen kuunteleminen ja hänen kanssaan keskusteleminen sekä leikkitaitojen ohjaaminen on keskeistä. Havainnoinnin tukena käytetään tarpeen mukaan erilaisia arviointimenetelmiä.

10 Tikan päiväkodissa erityisen tuen lapsia on keskitetysti yhdessä ryhmässä. Tähän huomioidaan ensi syksyn muutos. Erityislastentarhanopettaja konsultoi myös muita ryhmiä tarpeen mukaan. Päiväkodissamme tehdään tiivistä yhteistyötä myös Kuokkalan alueen kelton (kiertävä erityislastentarhanopettaja) kanssa. Ryhmissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, työskentelee tarvittaessa erityisavustaja varsinaisen henkilökunnan lisäksi. Varhaiserityiskasvatus keskittyy toiminnan ja tehtävien eriyttämiseen mahdollisuuksien mukaan vastaamaan lapsen kehitystasoa ja tarpeita. Tukimuotoina käytetään mm. selkeää päivä- ja viikkostruktuuria, pienryhmä-, pari- ja yksilötyöskentelyä sekä tukiviittomia, sarjakuvittamista ja tunteiden sekä toiminnan sanoittamista. Päiväkodissa toimii tarpeen mukaan myös läpi toimintakauden erilaisia toiminnallisia, vaihtuvia pienryhmiä. 3.7 Yhteistyökumppanit Tikan päiväkodin varhaiskasvatuksen moniammatilliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat muun muassa kiertävä erityislastentarhanopettaja, lasten-, perhe- ja kehitysvammaneuvola, yksityiset ja kunnalliset terapeutit, sosiaalitoimi, kunnan ja valtion koulut, maahanmuuttaja- ja tulkkipalvelut, erilaiset oppilaitokset, kirjasto, seurakunta sekä kulttuuri- ja pelastustoimi. 3.8 Tiedottaminen ja viestintä Tiedottaminen ja viestintä tapahtuu päiväkodissamme muun muassa johtajan vastuulla olevan Tikan koputus -tiedotuslehtisen välityksellä neljä kertaa toimintakaudessa, kuukausi- ja viikkotiedotteiden kautta, sähköpostilla, eteisten ovitiedotuksilla, Daisy-viesteillä sekä suullisesti lasten tuonti- ja hakutilanteissa. Tiedottamisessa noudatamme viestintään liittyviä turvallisuuskäytänteitä Daisy lyhennetään ja ajankohtaistetaan Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut aloitti Daisy mobiilisovelluksen käytön perhepäivähoidossa kevään 2013 aikana. DaisyNetin kautta vanhemmat ylläpitävät omia, varahakijoiden ja lasten tietoja, tekevät hoitoaikavaraukset ja viestivät hoitopaikan kanssa. DaisyNettiin kirjaudutaan osoitteen https://daisy.jkl.fi/daisynetti/ kautta. Vanhemmille jaetaan tai on jo jaettu oma lapsikohtainen käyttäjätunnus ja salasana DaisyNettiin sekä DaisyNetin käyttöohje. Salasanan voi vaihtaa kirjautumisen jälkeen. Vanhempien kirjautuessa ensimmäistä kertaa DaisyNettiin avautuu palvelusopimus, johon vanhempien tulee täydentää omia tietojaan (omat ja varahakijoiden yhteystiedot, lapsen tietoja). Tiedot pitää muistaa tallentaa. Tallennuksen jälkeen siirrytään DaisyNet sovellukseen, jossa voi täydentää ja katsella palvelusopimuksen tietoja. Lasten palvelusopimusten tarkistukset tehdään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa maalis-huhtikuun aikana. Vanhempien tulisi täydentää omat tietonsa DaisyNettiin mennessä. Vanhempien ylläpitämät tiedot muodostavat palvelusopimuksen etusivun. Lasten hoitoajat ilmoitetaan DaisyNettiin siirtymisen jälkeen ainostaan tämän palvelun kautta. Hoitoajat -välilehdellä tehdään hoitoaikavaraukset sekä ilmoitetaan poissaolot. Ne vanhemmat, joilla ei ole netin käyttömahdollisuutta, ilmoittavat hoitoajat paperilla kuten tähänkin saakka. Lisää tietoa DaisyNet sovelluksesta on vanhemmille annettavassa käyttöohjeessa.

11 Opetellaan yhdessä käyttämään Daisyä arjessa niin, että se helpottaa meitä paperitöiden ja yhteydenpidon suhteen ja aikaa jää enemmän lapsille! 4 Alussa oli rytmi. Lastentarhanopettaja Matin ohjaamissa musiikkituokioissa liike ja laulu yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ja kaverin kanssa tekeminen on kaikista kivointa. Mobiilijärjestelmät ovat myös jo lasten arkea. Elias ja Onni hoitelevat päivittäistä maksuliikennetteä.

12 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN TIKAN PÄIVÄ- KODISSA 4.1 Päiväkodin arki Päiväkotimme päivittäinen hyvä arki pitää sisällään monenlaista toimintaa. Arkemme koostuu lasten perustarpeiden huolehtimisesta, joihin kuuluu ruokailu, lepo ja ulkoilu. (ruokailun, levon ja ulkoilun avaaminen). Lisäksi päiväkodin arki koostuu yhteisistä kokoontumisista, aikuisten ohjaamasta toiminasta esimerkiksi kädentaitojen, musiikin, liikunnan, tutkimisen ja kulttuurin parissa, pienryhmätoiminnasta ja retkistä sekä lasten itsensä suunnittelemista tai aikuisen ohjaamista leikeistä. Päiväjärjestyksemme toistuu hyvin samankaltaisena päivästä toiseen luoden näin tuttua ennakoitavuutta ja turvallisuutta. Lasten saapuessa päiväkotiin vanhemmat auttavat lastaan riisuutumisessa, vaatteiden paikoilleen huolehtimisessa, tossujen laitossa ja käsien pesussa. Vanhemmat myös saattavat lapsen henkilökohtaisesti paikalla olevan henkilökunnan luo asti kaikkien lasten vastaanotto tapahtuu Peukaloisten ryhmässä. Hoitopäivän päätyttyä lapsi luovutetaan vain vanhemmalle tai kirjallisen luvan saaneelle henkilölle päivän kuulumisten saattelemana. 4.2 Toiminnan sisällölliset painotukset Sisällölliset orientaatiot muodostavat toiminnan kehyksen tarkoituksenaan lapsen valmiuksien lisääminen monimuotoisen elämän ymmärtämisessä. Matemaattisessa orientaatiossa: havainnoidaan ja tutkitaan ympäristöä mitataan aikaa ja opetellaan ajan käsitettä opetellaan lukukäsitteiden muodostamista ja peruslaskutoimituksia lapsen ikätason mukaisesti käytetään arkielämän tilanteissa matemaattista ajattelua leikinomaisesti hyödynnetään lapsille tuttuja ja heitä kiinnostavia konkreettisia materiaaleja, esineitä ja välineitä Luonnontieteellisessä orientaatiossa: tutustutaan luonnon ilmiöihin, tuttuihin eläimiin ja kasveihin tutkitaan luontoon ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä opitaan ihmisen vastuuta ympäristöstä ja luonnosta Historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa: tutustutaan oman ympäristön menneisyyteen ja tämän päivän yhteiskuntaan siirretään suomalaista perinnetietoa välitetään kulttuuriperinnettä huomioidaan monikulttuurisuus päivähoidossa kunnioitetaan perheiden arvoja Esteettisessä orientaatiossa: opetetaan lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti kunnioitetaan lapsen luovuutta ja hänen ilmaisutaitojaan koetaan tekemisen iloa Eettisessä ja uskonnolliskatsomuksellisessa orientaatiossa:

13 sitoudutaan yhteisiin arvoihin; hyvät tavat, säännöt, toisen kunnioittaminen ja ryhmässä toimiminen avataan polkuja pohdinnoille ymmärretään lapsen eri elämäntilanteet ja tunnetilat perehdytään lapsen omaan uskontoon tai katsomukseen huomioidaan toiminnassa suomalaiseen kulttuuriin liittyvät perinteet ja kirkolliset juhlapyhät 4.3 Lapselle ominaiset tavat toimia Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteelliset elämykset. Lapsi ilmentää omaa ajatteluaan ja tunteitaan tätä kautta. Kasvattajat huomioivat nämä lapsen ominaiset tavat toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Niissä toteutuvat kielen merkitys, sisällölliset orientaatiot sekä lapsen oppiminen. Myös ympäristön tulee olla sellainen, että se mahdollistaa lapsen toimia mielekkäällä tapaa Leikki Tikan päiväkodissa korostamme leikin merkitystä lapsen kasvun ja oppimisen tukena. Leikki on tutkimista, harjoittelemista ja oppimista. Leikissä lapsi oppii myös ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Hyvä leikkiympäristö herättää lapsen mielenkiinnon ja uteliaisuuden. Annamme lapsen leikille tilaa ja aikaa. Kasvattajan tehtävänä on ohjata ja motivoida lapsia leikin alkuun sekä seurata leikin kehittymistä. Leikkiympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa Liikkuminen Tikan päiväkoti ja sen lähiliikuntapaikat tarjoavat monia mahdollisuuksia liikkumiseen eri vuodenaikoina. Päivittäinen ulkoilu on tärkeä osa lapsen päivää ja siksi päiväkodissa ulkoillaan päivittäin kaksi kertaa. Päiväkotiryhmät tekevät retkiä lähiympäristöön hyödyntäen lähimetsät sekä luistelu ja hiihto mahdollisuudet. Sisätiloissa lasten käytössä on liukumäet, jumppasali sekä uima-allas ja saunatilat. Varhaiskasvatusikäinen lapsi tarvitsee vähintään kaksi tuntia liikuntaa päivässä. Päiväkotipäivän aikana lapsi liikkuu luontaisesti monissa eri tilanteissa. Rohkaisemme lapsia liikkumaan usein ja monien toistojen kautta lapsen taidot kehittyvät. Kasvattaja luo lapsille liikuntaan houkuttelevan ympäristön sekä opettaa turvallista liikkumista. Vanhemmat voivat osallistua päiväkodin erilaisiin liikuntatapahtumiin yhdessä lastensa kanssa. Tikan päiväkodin perinteenä on vuosittainen liikunnallinen Pihaseikkailu Tutkiminen Lapsi on luonnostaan aktiivinen, luova ja tiedonhaluinen. Hän oppii tekemällä ja oivaltamalla käyttäen hyväkseen kaikkia aistejaan. Tikan päiväkodin arjessa pysähdymme lasten kysymysten ja ihmetysten äärelle. Kannustamme tutkimaan, ihmettelemään ja selvittämään vastauksia kysymyksiin Taiteelliset elämykset

14 Lapsi saa taiteellisia kokemuksia kädentaitojen, musiikin, tanssin, satujen ja draaman kautta. Nämä kokemukset rikastuttavat lapsen mielikuvitusta ja tukevat uuden oppimista. Tikan päiväkodissa tarjoamme lapsille mahdollisuuksia monipuoliseen itseilmaisuun. Päiväkodin lapset kokoontuvat säännöllisesti koko talon yhteiseen lauluhetkeen, jossa lapset saavat kokemuksia?? Kädentaidot, sadut?? 4.4 Pienryhmätoiminta Pienryhmä tarkoittaa ryhmän sisällä tapahtuvaa jakoa pienempiin ryhmiin. Pienryhmässä lapsi osallistuu rohkeammin sekä keskittyy paremmin toimintaan. Voimme taata hiljaisemman ja turvallisen hetken yhdessä. Jokainen lapsi pääsee erilaisine tarpeineen paremmin esille saadakseen tarvittavan tuen. Tuokiosta tulee rauhallisempi ja kasvattajan sekä lasten hyvinvointi lisääntyy. Tikan päiväkodissa toteutetaan pienryhmätoimintaa jokaisessa ryhmässä. Ryhmien omat pienryhmät vaihtuvat jopa päivittäin. Muodostamme pienryhmiä toiminnan mukaan. Joskus ryhmät muodostuvat esimerkiksi iän, taitotason tai kavereiden perusteella. Aikuiset vaihtelevat ryhmissä myös. Näin saamme kokonaisvaltaiset havainnot kaikista lapsista ja voimme tukea lapsia paremmin. 4.5 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu. Laadimme varhaiskasvatussuunnitelman yhteisessä tapaamisessa vanhempien kanssa. Vasussa kuvataan lapsen nykyistä elämän vaihetta, kasvua, kehitystä sekä oppimista. Keskustelussa sovimme yhteiset kasvatustavoitteet. Vasu on työväline myös ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, antaessaan lapsikohtaista tietoa lasten vahvuuksista ja tuen tarpeista. Ennen keskustelua perhe saa osan vasusta kotiin täytettäväksi (lapsen oma sivu, vanhemman kertomus lapsesta). Maahanmuuttajataustaisilla perheillä on mahdollisuus tulkin käyttöön. Näin takaamme mukavan ja avoimen keskustelun. Esiopetusvaiheessa lapsen vasu sisältää esiopetussuunnitelman.

15 5 ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 5. ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 5.1.TOIMINNAN ARVIOINTI Varhaiskasvatuksen laadun arviointiin osallistuvat päivähoidossa olevien lasten vanhemmat, lapset, yhteistyökumppanit ja päiväkodin henkilöstö. Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioidaan seuraavilla tavoilla: - vanhemmat voivat arvioida varhaiskasvatustoimintaamme laatukyselyillä 3 kertaa vuodessa tai myös suoralla palautteella - päivähoidon oma asiakasraati - päivähoidon vastuualue johtoryhmät, kehittämistyöryhmät - työyhteisölle säännöllisesti tehtävissä kyselyissä (aiheina: johtaminen, työyhteisön ilmapiiri, hyvinvointi, tiedotus) - henkilökunnan osaamiskartoitukset 5.2. VARHAISKASVATUSPALVELUN TYÖYHTEISÖ Varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen tulee kohdistua lapsen ja kasvattajayhteisön toimintaan sekä omaan varhaiskasvatusympäristöön. Päiväkodin oma henkilöstö on tärkein voimavara hyvän varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Osaava ja kehitysmyönteinen työyhteisö osaa arvioida myös omaa työtään. Jokaisella työntekijällä on vankka käsitys varhaiskasvatustyön merkityksestä ja vastuu huolehtia oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä Jyväskylän kaupungin tarjoaman koulutuksen avulla. Päiväkodin arjessa arviointia toteutetaan - päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa - lapsen vasu keskusteluissa - vanhempain vartit keväisin (palaute kuluneesta vuodesta) - työtiimin ryhmäpalaverit viikottain - henkilöstön työkokousillat - pedagogiset keskustelut työyhteisössä - päiväkodin suunnittelupäivillä - työntekijän omissa kehityskeskusteluissa ja työtiimin omissa kehityskeskusteluissa 5.3. KEHITTÄMINEN JA YHTEISTYÖ Toteutuneen toiminnan arvioinnin lisäksi hyödynnämme varhaiskasvatusalan tutkimustietoa. Päiväkodissamme seurataan yhteiskunnallista keskustelua. Muutoksiin ja haasteisiin pyritään vastaamaan. Varhaiskasvatusalan paikallisiin oppilaitoksiin tehdään monipuolista yhteistyötä ( alan opiskelijat, koulutus- ja tutkimustieto). Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen osaamisen jakamiseen. (Lähdekirjallisuus: Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma )

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

RISTIKIVEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014-2015

RISTIKIVEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014-2015 RISTIKIVEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Ristikiven päiväkoti Valkovuokontie 9 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. RISTIKIVEN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

POHJANLAMMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSUUNNITELMA

POHJANLAMMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSUUNNITELMA POHJANLAMMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSUUNNITELMA www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. POHJANLAMMEN PÄIVÄKODIN PÄIVÄHOITOPALVELUT... 3 1.1 POHJANLAMMEN PÄIVÄKOTI... 3 1.2 PERHEPÄIVÄHOITO... 3 2. PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

POHJANLAMMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSUUNNITELMA

POHJANLAMMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSUUNNITELMA POHJANLAMMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSUUNNITELMA www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. POHJANLAMMEN PÄIVÄKODIN PÄIVÄHOITOPALVELUT...3 1.1 POHJANLAMMEN PÄIVÄKOTI...3 1.2 PERHEPÄIVÄHOITO...3 2. PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot