Oulussa kisattiin frisbeegolfissa. Lue juttu sivulta 40 ja lähde ensi vuonna itse mukaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulussa kisattiin frisbeegolfissa. Lue juttu sivulta 40 ja lähde ensi vuonna itse mukaan!"

Transkriptio

1 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana parisuhde 3/2015 Oulussa kisattiin frisbeegolfissa. Lue juttu sivulta 40 ja lähde ensi vuonna itse mukaan! Huolisitko vielä tämän nykyisenkin, kysyy Armi Luoma- Pannula mieheltään Juhalta. s. 8 l l

2 aivoitus Sisällys... 1/2015 Pääkirjoitus: Lähellä Sinua...3 Puheenjohtajan palsta: Vielä pieni, mutta pippurinen...4 Minä teen suojatien ja sinä...5 Parisuhteen kulmakivet...6 Onko vamma olemassa, jos se ei näy?...7 Huolisitko vielä tämän nykyisenkin...8 Kun kolahtaa, niin silloin kolahtaa...10 Melkein yksinhuoltaja...12 Lukijaraadin palaute...13 Sitkeät sissit...14 Kipinästä innostusta...16 Elämä uusiksi...17 Päivä sotilaana...19 Terapiatarinoita: Rämäpäät mukaan yhdyskuntasuunnitteluun...20 Turvallisesti perille...21 Ilmoitusosio Jälleen kerran Kakskerrassa...39 Kiakku lensi Oulussa...40 Etelä-Pohjanmaan avy laavulla...41 AVYn melontaretki...41 Yhdistyspalsta...42 Toimintakalenterit...46 Kuvia kaupungista...46 Liitto tiedottaa...47 Aivoituksessa tänään Syksy on uusien aloituksien aikaa. Lue sivulta 42 alkaen, mitä juuri sinun yhdistyksesi alueella tapahtuu Parisuhdepaketti alkaa sivulta 6. Artikkeleissa pureudutaan erilaisten ja eri-ikäisten pariskuntien tarinoihin. Lue sivulta 17 alkaen Harri Nykäsen tarina. Mies vammautui juuri ennen armeijan harmaisiin astumista, mutta nyt hän pääsi kokeilemaan päivää sotilaana. Aivoitus on Aivovammaliitto ry:n lehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Jäsenille lehti tulee jäsenetuna. Lehteä voi myös tilata. Osoitteenmuutokset: Aivovammaliitto saa automaattiset muuttuneet osoitteet Itellalta. Jos osoitteesi on salainen, ilmoita osoitteenmuutos liiton nettisivujen kautta Muuta yhteystietoja Tilaukset: Aivoitus-lehti ja lukijaraati Linkit lomakkeisiin löytyvät liiton nettisivujen etusivulta oikeasta yläkulmasta. Aikakauslehtien liiton jäsenlehti Julkaisija: Aivovammaliitto ry Toimituksen osoite: Kumpulantie 1 A, HELSINKI Toiminnanjohtaja, päätoimittaja: Anne Porthén Tiedottaja, toimittaja: Pia Warvas Käännökset: Åsa Öhman Taitto: Leena Hagman / Painoyhtymä Oy Ilmoitukset: Walmos Oy puh. (09) fax. (09) Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa. Painopaikka: Painoyhtymä Oy, Porvoo ISSN Kannen kuva: Pia Warvas Aivoitus 2015 Teema aineistopäivä Ilmestyy 4/2015 Kulttuuri vko 50 Hyvinvointia loppuelämäksi 2 Aivoitus 3/15

3 PÄÄKiRJoitUs LEDaRE Lähellä Sinua Olen havainnut, että tänä kesänä on aivovammoista jälleen kirjoitettu lehdistössä erittäin runsaasti. Kiitos siitä kuuluu meille kaikille. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on mielenkiintoisia tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle, joista nostan esille nyt vain yhden: tavoitteena on vahvistaa kokemusasiantuntijuuden käyttöä. Meillä Aivovammaliitossa on tähän erinomaiset mahdollisuudet. Tilastojen (kysely kokemustoimijoille 2015) mukaan meillä on eniten kokemuskouluttajia muihin neurologisiin sairaus- ja vammaisjärjestöihin verrattuna. Monella kokemuskouluttajallamme eli KOkolla on ollut mukavasti keikkoja sekä terveydenhuollossa että kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Kokemuskouluttajat ovat myös hyvä vetonaula jäsenhankintatapahtumissamme. Pyydä sinäkin KOkoa vierailulle. Kokemuskouluttajaverkostomme on lähes maan kattava ja on Sinua lähellä. Toimintaa yhä kehitetään sekä Aivovammaliitossa että kokemuskouluttajaverkostoissa. Kokemuskoulutustoiminta edellyttää osallistujalta riittävästi voimia ja kuntoutumista. Toimiminen KOkona tukee osallistujan hyvinvointia ja sen on havaittu olevan myös voimaannuttavaa, koska sen avulla voidaan jakaa omia vaikeitakin kokemuksia. KOkojen tarinat ovat todellisia kokemuksia vammautumisesta, kuntoutumisesta, arjesta ja elämästä. Yksi Aivovammaliiton kokemuskouluttaja aloitti tänä vuonna myös kokemusasiantuntijakoulutuksen. Koulutuksessa opitaan arvioimaan ja kehittämään aivovammaisille ihmisille suunnattuja palveluita. Kokemusasiantuntijatoiminta on vakiintumassa osaksi palvelujärjestelmää. Sen avulla esimerkiksi vammautuneiden ihmisten todellisten ja omakohtaisten kokemuksien myötä saadaan vammautuneiden käyttäjien ääni kuuluviin palveluita kehitettäessä. Parhaimmillaan kokemusasiantuntijoiden osaaminen ja näkökulma täydentävät palvelujärjestelmän asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Näin voidaan yhdessä suunnitella entistä toimivampia palveluita. Aurinkoista ja lämmintä syksyä toivotellen, Anne Porthén toiminnanjohtaja Nära Dig Jag har lagt märke till att det igen den här sommaren har skrivits väldigt mycket om hjärnskador i pressen. Ett tack för det kan riktas till oss alla. I statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram finns intressanta mål för nästa regeringsperiod, av vilka jag endast vill lyfta fram ett; målet att stärka användningen av erfarenhetsexpertis. I Hjärnskadeförbundet har vi ypperliga möjligheter till det här. Enligt statistiken (enkät riktad till erfarenhetsaktörer 2015) har vi mest erfarenhetsutbildare jämfört med andra neurologiska sjukdoms- och funktionshinderorganisationer. Många av våra erfarenhetsutbildare har haft lämpligt med uppdrag inom både hälsovården, i skolor och på olika evenemang. Erfarenhetsutbildarna är också goda dragplåster på våra medlemsrekryteringsevenemang. Bjud också du en erfarenhetsutbildare på besök. Vårt nätverk med erfarenhetsutbildare täcker nästa hela landet och finns nära dig. Verksamheten utvecklas alltjämt såväl i Hjärnskadeförbundet som i nätverket för erfarenhetsutbildare. Erfarenhetsutbildningen kräver av deltagarna tillräckligt med krafter och rehabilitering. Att verka som erfarenhetsutbildare stärker välbefinnandet. Man har också noterat att personer som får dela svåra erfarenheter med andra lättare kan finna sin inre styrka. Erfarenhetsutbildarnas berättelser är verkliga upplevelser om hur det känns att få en funktionsnedsättning, om rehabilitering, om vardagen och om livet. En av Hjärnskadeförbundets erfarenhetsutbildare inledde i år även en utbildning om erfarenhetsexpertis. Inom ramen för den här utbildningen lär man sig bedöma och utveckla service och tjänster som är avsedda för personer med hjärnskador. Verksamheten med erfarenhetsexpertis håller på att etablera sig som en del av servicesystemet. Verkliga och personliga erfarenheter hos exempelvis personer med funk- tionsnedsättning bidrar till att servicetagarnas röst blir hörd då service och tjänster utvecklas. I bästa fall kompletterar erfarenhetsexperternas kunnande och synpunkter kompetensen hos professionella och yrkesfolk i servicesystemet. På det här sättet kan man tillsammans planera mer fungerande service än tidigare. Med önskan om en varm och solig höst, Anne Porthén verksamhetsledare Aivoitus 3/15 3

4 Vielä pieni, mutta pippurinen Liiton toiminnassa on viime aikoina ollut mielenkiintoinen kehityssuuntaus: yhä enemmän toimintaa on saatu jalkautetuksi paikallisille tasoille. Tämä on seurausta muutamasta samanaikaisesta kehitystrendistä. Liitto on tukenut yhdistysten toimintaa aikaisempaa ponnekkaammin ja määrätietoisemmin, mutta erityisesti kehitys on seurausta siitä, että yhdistyksiin ja toimintaryhmiin on saatu mukaan uusia toimijoita. Tämähän on ollut liitossa sisäänrakennettuna tavoitteena jo pitkään. Liiton jäsenmäärän kasvattaminen on otettu yhdeksi kärkihankkeeksi. Valtakunnalliseksi liitoksi meidän alle 2000 jäsenemme määrä on pieni, mutta onhan siinä onneksi sitäkin enemmän kasvunvaraa. Vähän aikaa sitten jäsenmäärä jopa laski, mutta se johtui siitä, että yhdistykset karsivat jäsenistöstään ne, jotka eivät olleet vuosiin maksaneet jäsenmaksuaan. Nyt ollaan taas kasvuuralla niin kuin pitääkin. Toiminnan kehittymisessä on ollut yhtenä piirteenä uusien toimijoiden laatu. Uusia toimijoita tarvitaan, ja kun mukaan saadaan vapaaehtoistyöstä aktiivisesti kiinnostuneita henkilöitä, se on juuri sitä toivottavaa kehitystä. Kuten me kaikki tiedämme, aivovammatyöhön ei tulla mukaan jostakin sivusta, vaan asiassa on oltava omakohtaista kokemusta. Useissa tapauksissa oma kokemuskin, koski se sitten vammautunutta tai läheistä, jalostuu vapaaehtoistyöksi joskus vasta vuosien kuluttua. Parempi kuitenkin niin kuin ei ollenkaan. Miellyttävää on ollut todeta myös, että toimintaan on saatu mukaan entistä enemmän ammattilaisia, muun muassa neuropsykologeja. Sekin on omiaan vahvistamaan liiton asemaa myös ammatti- laisten kannalta kiinnostavana järjestönä. Liitto on pieni, mutta onneksi pippurinen. Henkilöstö tekee omilla resursseillaan sen, mitä pystyy ja joskus enemmänkin, ja kun se saa työlleen tukea entistä aktiivisemmasta kentästä, niin kaikilla osapuolilla on tilaisuus ponnistaa eteenpäin. Heikki Harri puheenjohtaja PuHeeNJOHtAJAN PALStA 4 Aivoitus 3/15

5 Minä teen suojatien ja sinä Liikenneturva muistutti koulujen alkaessa Sinä teet suojatien -tapahtumassa, että jokainen liikenteessä kulkeva on vastuussa sujuvasta ja turvallisesta liikenteestä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner vetosi liikenneturvallisuuden puolesta. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa, että syksyisin, kun pienet koululaiset lähtevät liikenteeseen, on suojatieturvallisuuden korostaminen erityisen tärkeää. Meillä kaikilla on oma roolimme liikenteessä riippumatta siitä, millä välineellä siellä liikumme. Jokainen on omilla teoillaan vastuussa turvallisuudesta. Kaikkien on noudatettava sääntöjä ja varovaisuutta sekä ymmärrettävä, että vaikka olisimmekin oikeassa, ei oikeassa oleminen anna lupaa vahingoittaa muita. Ministeri muistuttaa, että huolellisuutta on toki noudatettava läpi vuoden, eikä vain koulujen alkaessa. Liikenne koostuu paitsi säännöistä, myös ihmisistä. Sen vuoksi inhimillisen erheen mahdollisuus on aina olemassa. Olkaamme siis kaikki huolellisia. Meistä jokainen rakentaa suojatien omalla tasollaan. Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna- Liisa Tarvainen kertoo, että vaikka liikenneturvallisuus kohenee vuosi vuodelta, viime vuonna suojateillä kuoli kolme ja vammautui yli 20 alle 15-vuotiasta. Punaisia päin puolestaan ajetaan joka seitsemäs kerta. Suojatie ei siis automaattisesti anna suojaa, kuten tämänkin syksyn aikana on valitettavasti jo liian usein saatu todeta. Siksi jokaisen pitäisi muistaa olla liikenteessä varovainen höllätä kaasujalkaa ja muistaa tietä ylittäessään katsoa huolellisesti molempiin suuntiin, vaikka kyseessä olisi valoristeyskin. Teksti ja kuvat: Pia Warvas Ministeri Berner teki suojatien ja niin teki Aivoituksen toimittaja Pia Warvaskin. Aivoitus 3/15 5 liikenneturva

6 Parisuhteen kulmakivet Projektisuunnittelija Jonna Oksanen Autismisäätiöstä on perehtynyt autismin kirjon henkilöiden parisuhteisiin ja seksuaalisuuteen. Vaikka tutkimuksessa keskityttiin vain tähän kohderyhmään, valtaosa muistakin neurologisesti vammautuneista tai sairastuneista ihmisistä voi hyödyntää projektin aikana saatuja kokemuksia ja neuvoja. Projekti lähti liikkeelle tarpeesta opettaa turvataitoja ja antaa eväitä sosiaalisiin tilanteisiin, Jonna Oksanen kertoo. Projektin tuotos on kirja, josta voi oppia hakea sekä ihminen, jolla on jokin neurologinen erityisyys, että hänen kumppaninsa. Monille erilaisista neurologisista syistä epätyypillisesti käyttäytyville ihmisille kumppanin löytäminen voi olla haastavaa. Jos vakituinen romanttinen ihmissuhde löytyykin, voivat ne olla kestoltaan epätyydyttävän lyhyitä. Esimerkiksi autismin kirjon ihmisille kehitetyn deittisuunnitelman laatiminen voi auttaa tässä. Mietitään etukäteen, että missä uusia ja kiinnostavia ihmisiä voi tavata, milloin voidaan ehdottaa seurustelu ja miten halutaan suhteen etenevän. Kirjassa käsitellään myös parisuhteeseen oleellisesti liittyvää seksuaalisuutta. Ainoa tie tulla sinuiksi oman seksuaalisuutensa kanssa on oman seksuaalisuutensa hyväksyminen sellaisena kuin se on. Tärkeää on myös, että kumppani hyväksyy hänet kokonaisuutena. Kirjassa esitellään toimintamalleja tämän kaiken toteuttamiseen. Kumppaneille annettuja ohjeita on ammennettu sekä hankkeen kokemusasiantuntijayhmän kokemuksista että ulkomaalaisesta kirjallisuudesta ja alan tutkimuksesta. Erityisesti on havaittu, että neuvoja ja tukea tarvitaan suhteiden ylläpitoon. Usein opastusta tarvitaan molemmille parisuhde 6 Aivoitus 3/15

7 esimerkiksi siihen, miten kumppani ja vammautunut suhtautuvat sosiaalisiin kömmähdyksiin ja hyväksyvät ja ymmärtävät sen, että vuorovaikutustaidot eivät aina ole samanlaiset kuin vammattomilla ihmisillä. Puhu älä oleta Oksanen painottaa, että myös vammautuneiden ihmisten parisuhteissa kulmakivi on aivan sama kuin kenen tahansa, eli kommunikaatio. Mitään ei saa jättää oletuksen varaan, eikä pidä luulla, että toinen ymmärtää sanattomista vihjeistä tai lukee ajatuksia. Avoin keskustelu ja asioiden jakaminen ovat kaikista tärkeimmät asiat. Ihmisillä, joilla on neurologinen erityisyys, saattaa olla vaikeuksia tulkita nonverbaalista viestintää eli ilmeitä, eleitä ja äänensävyä. Myös oma nonverbaalinen viestintä voi antaa ymmärtää jotakin ihan muuta kuin mitä hän oikeasti kokee tai tarkoittaa. Erityisesti tutustumisvaiheessa nonverbaalisen viestinnän osuus on tärkeää. Oksanen muistuttaa, että oma käytös vaikuttaa aina toisen tunteisiin ja käytökseen. Ihminen, jolla on jokin neurologinen erityisyys, ei tarkoita käyttäytyä normaalista poiketen, joten vammaton puolisokin voi tehdä vääriä tulkintoja. Ristiriitatilanteet kannattaa käsitellä aina vasta sitten, kun molemmat ovat rauhoittuneet. Korjausehdotuksia kannattaa tehdä rakentavasti. Molempien parisuhteen osapuolten pitäisi muistaa kuunnella ja kunnioittaa toisiaan. Oksanen painottaa, että kumppanin diagnoosi pitäisi hyväksyä osaksi suhdetta. Jos erilaisuus tai sairaus yritetään kieltää tai ollaan, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, ollaan heikoilla jäillä. Vammattoman kumppanin pitää ymmärtää, että aivovamman saanut ei välttämättä enää kykene samoihin asioihin kuin aiemmin. On tajuttava, ettei kumppani ole ilkeyttään tai laiskuuttaan esimerkiksi aloitekyvytön, huonomuistinen tai väsynyt, vaan että ne ovat vamman mukanaan tuomia muutoksia. On annettava puolisolle lupa olla oma itsensä myös muuttuneessa elämäntilanteessa. Jos vammautunut yrittää puolison vaatimuksesta jatkaa elämää täsmälleen samoin kuin terveenä ollessaan, joutuu vammautunut ihminen joustamaan liikaa. Silloin hän kokee menettävänsä oman elämänsä hallinnan ja ristiriidat astuvat suhteeseen ennemmin tai myöhemmin. Parisuhde on aina kompromisseja, ja erityisesti niitä vaaditaan silloin, jos toinen osapuoli sairastuu tai vammautuu. Oksanen kertoo, että autismin kirjon parisuhteista kertovan kirjallisuuden perusteella suhteella on paremmat edellytykset silloin, kun molemmat ovat joko terveitä tai molemmilla on vamma tai sairaus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö vammautuneen ja vammattoman parisuhde voisi toimia mainiosti. Kaiken A ja O ihmissuhteissa on kolme taitoa: itsetuntemus, itsenäisyys ja empatian taito. Nämä ennustavat onnistuvaa suhdetta kaikissa olosuhteissa. Teksti ja kuvat: Pia Warvas Onko vamma olemassa, jos se ei näy? Suomen CP-liiton Itsenäiseen elämään sopivin palveluin hankkeessa (v ) on kehitetty uudenlainen palvelutarpeen arvioinnin kysymystyökalu KYKYRI helpottamaan vammaisten tai muuten toimintarajoitteisten henkilöiden toimintarajoitteiden ja avuntarpeiden tunnistamista. Erittäin tärkeänä osana Kykyrin kehittämistä on ollut hankkeen asiakkaiden kokemustiedon merkityksellisyys ja oman elämänsä asiantuntijuus. Kykyriä testattiin kehittämisen aikana asiakkaiden sekä sosiaalialan ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa. Näillä keinoin on mahdollistettu ulkoasun ja sisällön selkeys, Kykyrissä on helposti hahmotettavat kysymykset ja vastausvaihtoehdot. Kykyristä on kaksi versiota, joista yksi on tarkoitettu itsearviointiin ja toinen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille yhdessä asiakkaan kanssa täytettäväksi, molemmat versiot toimivat joko yksin tai yhdessä käytettynä. Kykyri on käytännönläheinen, helppokäyttöinen ja maksuton arjen työkalu, jonka käyttöön ei tarvitse koulutusta. Kykyri on vapaasti saatavilla Suomen CP-liiton verkkosivuilta. Kykyri ei keskity ainoastaan liikuntavammasta aiheutuviin toimintarajoitteisiin vaan kartoittaa myös liitännäisvammojen ja -oireiden, kuten esimerkiksi hahmottamisen vaikeuksien, tasapaino-ongelmien sekä oman toiminnan ohjauksen haasteiden aiheuttamia avuntarpeita. Kykyrissä on lisäksi otettu huomioon myös esimerkiksi lukujen hahmottamiseen ja rahankäyttöön, lukemiseen ja kirjoittamiseen, sosiaaliseen elämään ja elinpiiriin sekä voimavaroihin liittyviä asioita. Kykyrissä on pilkottu toimintakokonaisuudet pienempiin osiin, jolloin saadaan mahdollisimman kattava ja realistinen kuva henkilön toimintakyvystä sekä arjessa selviytymisestä avun- ja tuentarpeen kartoittamiseen. Toimintarajoitteiden lisäksi Kykyrin avulla saadaan esiin myös henkilön vahvuudet elämän eri osa-alueilla. Kykyrissä huomioidaan tärkeänä asiana se, että avun tarvetta ovat myös ohjauksen ja tuen tarve, ei ainoastaan fyysisen avun tarve. Kykyri soveltuu useille erilaisille vammaryhmille tai eri tavoin toimintarajoitteisille henkilöille. Kykyrin avulla myös lievästi vammaiset henkilöt voivat tuoda esiin usein näkymättömäksi jääviä, vamman liitännäisoireista aiheutuvia avun- ja tuentarpeita, sekä perustella niistä aiheutuvaa palvelutarvetta. Kykyriä kannattaa hyödyntää, kun elämäntilanteessa ja palvelutarpeessa tapahtuu muutoksia, ennen palvelusuunnitelman tekoa tai jossain muussa tilanteessa, jolloin on hyödyllistä arvioida kokonaisvaltaisesti henkilön tilannetta. Erityisen hyödyllinen Kykyri on Itsenäistymisvaiheessa, kun mietitään henkilön vahvuuksia, tuen tarpeita sekä asumisratkaisuja. Kykyrin avulla voidaan mahdollistaa vammaisille tai muuten toimintarajoitteisille henkilöille yksilöllisesti sopiva, oikein kohdennettu tuki ja apu, liian raskaita palvelukokonaisuuksia välttäen. Kykyri, kuten kaikki IESP-hankkeen aikana kehitetty maksuton materiaali, löytyy CP-liiton verkkosivuilta osoitteesta CP-liitto.fi/iesp Hannele Kataja toimintaterapeutti AMK projektityöntekijä Itsenäiseen elämään sopivin palveluin-hanke Suomen CP-liitto ry Lisätiedot: koordinaattori Sari Laiho Aivoitus 3/15 7 parisuhde

8 Huolisitko vielä tämän nykyisenkin Vuonna 2011 moottoripyörä törmäsi Armi Luoma-Pannulan auton kylkeen. Diagnosoiduista piiskaniskuvammoista huolimatta Armilla kolarin jälkeen ilmenneiden neuropsykologisten löydösten oletettiin johtuvan posttraumaattisesta stressistä ja häntä hoidettiin sen mukaan. Niinpä hän osti miehensä Juhan kanssa 11 vuotta Juhan leipäpuuna toimineen OMT-Fysioterapia Saukko Oy:n. Tarkoituksena oli, että kunhan posttraumaattinen stressi parantuu, Armi tulee yhteiseen yritykseen toimistotöihin. Armi Luoma-Pannula ja Juha Pannula tapasivat seurakunnan kautta jo varhaisessa teini-iässä. Yhtä pariskunta on pitänyt alle rippikouluikäisistä. Armi oli 21 ja Juha 20, kun heidän ensimmäinen lapsensa syntyi. Nyt esikoinen on jo 15-vuotias ja perheen kuopus, neljäs lapsi, on kahdeksan ikäinen. Kun perhe oli vielä nuori, Juha opiskeli ja työskenteli. Armi vastasi suurimmaksi osaksi lapsien hoitamista. Armi pääasiassa on perheen hoitanut ja kodin kasassa pitänyt. Kolarin jälkeen yhä jatkuneet oireet, kuten huimaus, tarkkaavaisuusongelmat, väsymys ja muistihäiriöt, saivat selityksen vasta viime vuonna, kun aivovamma viimein diagnosoitiin. Nyt kun tiedämme, ettei kyse ole jossakin vaiheessa ohimenevästä posttraumaattisesta stressistä, muuttui elämämme paletti aika haastavaksi, Juha kertoo. Diagnoosista on niin lyhyt aika, että kaikki aivovammaan ja sen jälkitilaan liittyvä on vielä aika uutta sekä itselleni että perheelle, Armi täydentää. Armi kertoo, että hänen luonteensa on jonkin verran muuttunut aivovamman jälkeen. Toisaalta tunne-elämäni on latistunut aiempaan verrattuna, en tunne asioita enää yhtä vahvasti. Toisaalta kilahtelen helposti kiihdyn nollasta sataan alta aikayksikön. Juha vahvistaa tunne-elämän muutokset. Kyllähän Armi on aiempaan verrattuna sellainen laimennettu Armi. Ennen onnettomuutta hän oli voimakkaammin tunteva ihminen kuin nykyisin. Vakava vammautuminen vaikuttaa luonnollisesti parisuhteeseen jollakin tavoin. Suhteemme on aina ollut kokonaisuutena mukavan tasainen, eikä vaimon vammautuminen elämämme suuria peruslinjoja ole muuttanut, Juha kertoo. Tietyllä tavalla vammautumisen jälkeinen aika on lähentänyt meitä. Olemme joutuneet tai saaneet yhdessä käsitellä asioita ja olemme päässeet yhdessä eteenpäin. Muuttuneessa elämäntilanteessa toimivan suhteen saa jatkumaan toimivana, kun puhutaan avoimesti ja halutaan selvitä myös vaikeuksista. Silloinkin ja siitäkin huolimatta, että konflikteja voi tulla, Armi pohtii. Onhan tämä ollut sellainen paikka, parisuhde 8 Aivoitus 3/15

9 että kissa on ollut pakko nostaa pöydälle. Vakava kriisi on parisuhteissa risteys, jossa lähdetään joko vahvasti eri suuntiin tai jatketaan vahvasti yhdessä eteenpäin. Nyt uutta elämätilannetta ja parisuhdekuvioita käsiteltäessä on meikäläinenkin pantu puhumaan. Olen oppinut kertomaan entistä avoimemmin, että miten menee, miltä tuntuu. Ilman Armin onnettomuutta emme olisi ehkä koskaan olleet näin avoimia toisiamme kohtaan kuin mitä nykyään olemme, Juha miettii. Aviopari toteaa yhdestä suusta, että kaiken kaikkiaan heillä menee tänä päivänä luultavasti paremmin kuin koskaan! Armi ja Juha opastavat, että jos erilaisten elämää ravisuttavien kriisien jälkeen haluaa jatkaa yhdessä, on uskallettava puhua kipeistäkin asioista. On myös ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että esimerkiksi aivovamman saamisen jälkeen puoliso ei ehkä ole enää ihan samanlainen kuin aiemmin ei siis huonompi, mutta erilainen. Vammautuneen itsensä pitää hyväksyä vamma ja oppia elämään sen kanssa. Puolison pitää hyväksyä, että vierellä oleva ihminen on kenties jotenkin muuttunut. Käyn itse vielä läpi hyväksymisprosessia, en ole vielä aivan sinut asian kanssa. Kun minua hoidettiin posttraumaattisen stressin vuoksi, oli lääkitykseni vahva. Nyt aivovammadiagnoosin jälkeen lääkitystä on vähennetty ja alan pikkuhiljaa tutustua jälleen itseeni. Tunteenikin ovat palaamassa. Itken helposti ja kilahtelen helposti, Armi kertoo. Armi pohtii, että erityisesti ymmärrystä ja uuteen sopeutumista vaaditaan vammattomalta puolisolta. Hän kuitenkin toteaa, ettei vammautunutkaan voi kätkeytyä vammansa taakse, vaan hänenkin on kannettava kortensa kekoon parisuhteessa ja elämässä. Vammautuneen tai sairastuneen ihmisen on jossakin vaiheessa pysähdyttävä ja tajuttava, että vaikka olenkin tällä hetkellä se Liisa Ihmemaassa, joka ihmettelee, että mikä minä olen, on minun jossakin vaiheessa opittava tuntemaan muuttunut itseni. Pitää muistaa, että vaikka oma elämä hetkeksi pysähtyi, elämä ympärillä jatkui ja jatkuu. Ei saa jäädä tuleen makaamaan ja sykertyä itseensä loputtomiin, hän opastaa. Arki haastaa Pannulat kertovat, että vanhempien ja kahden tytön ja kahden pojan perhees- sä kovin haaste on arjen pyörittäminen. On paljon kaikenlaista touhua. Neljä 8 15 vuotiasta lasta saavat luonnollisesti meteliäkin aikaiseksi. Oman haasteensa tuo myös Juhan tuore yrittäjyys. Sen vuoksi hän ei voi tehdä kellontarkkaa yhdeksästä viiteen päivää, vaan työpäivät voivat venyä. Silloin, kun aivot vaativat lepoa, pelkkä melu voi olla koettelevaa. Rauhallisen sopen löytäminen omassa kodissa on joskus vaikeaa. Välillä on sellainen tunne, että nyt en jaksa ottaa mitään vastaan. Joskus olen jäänyt autoon istumaan, mutta hetken päästä joku on tullut kummastelemaan, että mitä sinä siellä teet. Lepuutan hermojani, olen vastannut, Armi kertoo. Avuksi on saatukin Armille henkilökohtainen avustaja. Avustaja työskentelee viidesti viikossa neljä tuntia päivässä. Pannulat toteavat, että tuntimäärä tuntuu hieman liian pieneltä, mutta neljä tuntia päivässä on ilman muuta parempi kuin nolla tuntia. Helpotusta tuovat myös oma suhtautuminen ja aikataulutus. Yritän välttää illalla tekemistä, sillä silloin olen väsynein ja samalla räjähdysherkin. Kun pinna alkaa kiristyä ja väsy käy ylivoimaiseksi totean, että nyt menen nukkumaan, vaikka koti hautautuisi sotkuun, Armi nauraa. Armi oli aiemmin perfektionisti siisteysasioissa. Nyt, kun voimavarat eivät riitä entiseen malliin, hyväksymme kaikki, ettei joka nurkan tarvitse olla aina tip top, Juha kertoo. Minusta tuntuu, että nykyään itse hyväksyn pienen sekasotkun paremmin kuin muut muut saattavat hermostua, jos paikat ovat vinksinvonksin, Armi kertoo. Armi myöntää, että hän edelleen innostuu helposti erilaisista asioista ja pursuaa ideoita. Ideat eivät aina konkretisoidu teoiksi. Olen ikään kuin ruumiini vanki. Saan uusia ajatuksia, mutta aloitekyvyttömyyteni vuoksi en saa tartuttua toimeen. rakastathan vieläkin Armin ja Juhan unelma yhteisestä yrityksestä ei mitä todennäköisimmin tule koskaan toteutumaan. Tämän haaveen kaatuminen oli molemmille kova paikka. Armi on jo ollut työkokeilussa entisellä työpaikallaan Valiolla. Kokeilun aikana kävi selväksi, ettei hän ole työkykyinen edes osapäiväisesti. Armi ei siis ilmeisemmin koskaan tule istumaan Fysio-Saukon vastaanottotiskillä ohjaamassa asiakkaita fysioterapeuttimiehelleen toimistotöiden lomassa. Mutta vaikka työaikaa ei voikaan suunnitelmien mukaan jakaa, vapaa-ajan voi. Armi ja Juha ovat onnellisia siitä, että vakava vammautuminen ei johtanut heitä eri teille, vaan vahvisti jo aiempikin vahvaa suhdetta. Olen kysynyt Juhalta, että menisikö hän kanssani naimisiin vielä nyt. Että kun kerran nait sen toisen Armin, niin vieläkö huolisit tämän nykyisen. Ja kyllä menisin, niin taisin vastata, Juha toteaa hymyillen vaimolleen. Saatan kysyä asiaa vielä uudelleenkin, vaikka oletkin kysymykseeni jo vastannut, Armi hymyilee takaisin. Teksti ja kuvat: Pia Warvas Aivoitus 3/15 9 PAriSuHde

10 Kun kolahtaa, niin silloin kolahtaa Pariskunta on saavuttanut monia haaveilemistaan asioista. Mika on esimerkiksi ajanut uudelleen ajokortin Astan kannustamana. Yksi vielä toteutumattomista toiveista olisikin automaattivaihteinen auto tavallisen rinnalle. Asta Hietanen ja Mika Raudasoja tapasivat nykyisessä deittailumaailmassa varsin yleisellä tavalla eli netissä. Molemmat chattailivat - eli keskustelivat internetissä toisilleen tietokoneella viestejä kirjoittaen - Suomi 24 palstalla Elettiin joulukuuta Asta Hietanen istui koneen ääressä Oulussa ja Mika Raudasoja puolestaan oli on line Vaasassa. Suhteemme lähti käyntiin mel- koisella salamavauhdilla. Chattailimme torstaina ja Mika matkusti perjantaina minua Ouluun tapaamaan, Asta kertoo. Olin Oulussa pitkän viikonlopun, ja siitä pitäen olemme olleet yhdessä, Mika täydentää ja jatkaa, että kun kolahtaa, niin silloin kolahtaa. Mika on saanut aivovamman kesällä 2001 ja on sen vuoksi eläkkeellä. Myös Asta on sairauseläkkeellä, sillä hänellä on sidekudosreuma. Olen todennut, että kun molemmilla on sairaus tai vamma, pystyy toista ymmärtämään ja käsittämään aivan eri tavoin terveeseen ihmiseen verrattuna. Ei tarvitse aina olla selittelemässä parisuhde 10 Aivoitus 3/15

11 omia rajoituksiaan, vaan molemmat voivat olla oma itsensä siis silloinkin, vaikka vamma tai sairaus olisivat kovasti erilaisiakin, Asta tuumii. Suhde eteni nopeasti avoliitoksi. Jo seuraavassa kesäkuussa Mika muutti Vaasasta Ouluun. Kihlat ostettiin kesäkuussa 2012 ja molemmat sanoivat toisilleen tahdon joulukuussa Kortit pöydälle heti kättelyssä Mikalle oli itsestään selvää, että hän kertoi vammasta heti chattailyn aikana. - En halunnut sen olevan mikään salaisuus tai este mahdolliselle tapaamiselle ja tutustumiselle, Mika muistelee. Asta kertoo, ettei aiemmin ollut tavannut aivovammaisia ihmisiä, joten aivovamman jälkitilan vaikutuksissa oli oppimista ja yllätyksiä tulee vieläkin välillä vastaan. Ensimmäiset aivovammakokemukseni syntyivät pitkän viikonloppumme eli perjantain ja tiistain välillä. Koska en tuntenut Mikaa ennen kuin hän sai aivovamman, minulla ei ole vertailukohtaa siitä, onko hän muuttunut. En voi sanoa, että ennen oli näin, mutta nyt on nyt voin vain sanoa, että nyt on nyt. Asta kertoo. Minullahan tämä vamma ei ole sieltä lievimmästä päästä, vaan diagnoosi oli vaikea aivovamma. Jälkitilan oireeni ovat alkuvaiheeseen verrattuna helpottuneet, mutta eihän vammani koskaan kokonaan parane ja lakkaa olemasta, Mika sanoo. En enää reagoi yhtä voimakkaasti kuin alkuvaiheessa, osaan suhtautua asioihin ja ymmärrän, että otsalohkovammaan liittyy olennaisena muun muassa impulsiivisuus, Asta pohtii. Asta kertoo, ettei aiemmin ollut tavannut aivovammaisia ihmisiä, joten aivovamman jälkitilan vaikutuksissa oli oppimista ja yllätyksiä tulee vieläkin välillä vastaan. Asta ja Mika muistelevat, että vaikka Mika kertoikin avoimesti aivovammasta, ei hän varsinaisesti kertonut siitä, miten se juuri hänellä vaikuttaa. Sen muistan, että Mika totesi, että oikea käsi ja jalka toimivat vähän huonosti. Kun näin hänet ajattelin itsekseni, että no joo-o, vähän huonosti tosiaan, vähän on vähän vähättelyä. Myös puhe oli aluksi yllätys, hän kuulosti mielestäni ihan humalaiselta. Nykyisin olen jo tottunut ja puhe kuulostaa omiin korviini aivan tavalliselta. Tuohon humalaiselta kuulostamiseen törmään edelleen silloin tällöin. Ei ole pitkäkään aika siitä, kun kaupassa vartijat lähtivät perääni, Mika toteaa. Asta kertoo, että koska käden ja jalan toimimattomuus ja puhe olivat selkeästi näkyviä seikkoja, ne oli helppo havaita heti kättelyssä. Muut aivovamman mukanaan tuovat asiat ovat tulleet esille pikku hiljaa. Vaikeinta hyväksyä on varmasti aloitekyvyttömyys, sillä sellaista Mikalla ei ymmärtääkseni ole aiemmin ollut. Ei varmasti juu, tein työkseni remonttihommia, joissa piti koko ajan olla oma-aloitteinen ja ajan hermolla, Mika vahvistaa. Joskus väsyn siihen, että minun pitää olla aikuinen, joka suunnittelee ja aikatauluttaa arjen askareet. Mika kuitenkin ymmärtää, että väsyn joskus tähän. Minua pitää aina välillä potkia pyllylle, että saan asioita aloitettua. Olen kuitenkin nykyään itseni kanssa sinut. Ajattelen, että olen mikä olen, koeta kestää. Onneksi jaksamme ja osaamme molemmat hetkittäin ymmärtää toisiamme, Mika virnistelee. Kyllähän me välillä kiukuttelemmekin toisillemme, mutta mikäpä parisuhde täysin riidaton olisi, Asta miettii. Kunhan riitelyä ei ole 24/7, niin kaikki on hyvin ja meillä ei onneksi alinomaan kinastella, Mika vahvistaa. Uusperhe-elämää Mikalla ja Astalla on edellisistä liitoistaan kummallakin kolme lasta, eli yhteensä kuusi. Astalla on kolme poikaa ja Mikalla kaksi tyttöä ja poika. Mikan lapset asuvat Vaasassa ja Astan Oulussa. Molempien jälkeläiset ovat jo aikuisia. Lapsemme olivat jo aikuisia tai aikuisuuden kynnyksellä tavatessamme, joten uusperhekuviot eivät aiheuttaneet minkäänlaista draamaa. Joskus olen miettinyt, että ovatkohan Mikan lapset katkeria, kun vein heidän isänsä pois Vaasasta, mutta enpä usko. Eivät varmasti ole, eivät he ole koskaan asiasta mitään negatiivista sanoneet. Isot lapset ymmärtävät ja osaavat ajatella pelkän tunteen sijaan myös järjellä, Mika vahvistaa. Asta ja Mika ovat onnellisia. He harrastavat paljon yhdessä. Asta toimii Oulun seudun aivovammayhdistyksessä tiedottajana ja sihteerinä ja Mika on varapuheenjohtaja ja luotsaa liikuntaryhmää liikuntavastaavana. He pelaavat yhdessä bocciaa ja frisbeegolfia. Muutenkin elämä on mallillaan. Olen itse ollut velkasaneerauksessa, sillä talouteni meni sekaisin sairastuttuani nuorena. Kun tapasimme, olivat Mikan luottotiedot aivan keturallaan. Nyt olemme ostaneet itsellemme mieluisan asunnon ja meillä on auto, jolla voimme kulkea. Elämämme on mallillaan. Onnemme perusta on toisissamme ja yhteisessä elämässämme, Asta kertoo Mikan nyökytellessä vieressä. Teksti ja kuvat: Pia Warvas Aivoitus 3/15 11 parisuhde

12 Melkein yksinhuoltaja Arto ja Harri tapasivat vuonna 1982, joten vuoteen 2001 mennessä he olivat olleet jo varsin pitkään yhdessä. Silloin, tarkemmin sanoen joulukuussa, Harrin aivoverenvuoto ravisutti vakiintuneen elämän peruspilareita. Poseeraaminen tulee edelleen luonnostaan, sillä Harri on nuoruudessaan työskennellyt matkaoppaana ja toiminut mallina matkaesitteessä. Harri oli aivoverenvuodon saadessaan 43-vuotias. Taustalla oli luultavasti hoitamaton korkea verenpaine - huomioon ottamatta jätetty asia, vaikka Harri itse oli koulutukseltaan sairaanhoitaja, Arto kertoo lähes 14 vuoden takaisista tapahtumista. Harri oli ollut tuolloin sairaanhoitooppilaitoksessa pitämässä päivän ensimmäistä luentoaan. Hän oli alkanut puhua höpöjä, puheesta ei oikein saanut selvää ja liikuntakykykin oli alkanut mennä. Opiskelijat veivät hänet opettajainhuoneeseen. Opettajat tajusivat heti, että kyseessä on jokin aivoperäinen asia. He olivat sanoneet ambulanssihenkilökunnallekin, että mistä on kyse ja kehottaneet ajamaan suoraan Meilahden sairaalaan. Vaikka Arto ja Harri olivat olleet pariskunta jo lähes 20 vuotta, eivät he vuonna 2001 voineet sitä virallisesti olla. Sen vuoksi Arto ei ollut paperilla Harrin puoliso. Yksi Harrin työkavereista oli yrittänyt muistella nimeäni, mutta ei ollut saanut sitä päähänsä. Poliisit selvittävät Harrin vanhemmat ja sain itse tiedon heidän kauttaan. Harrin äiti oli heti sanonut, että minä olen Harrin puoliso ja näin ollen se henkilö, jolle kaikki kerrotaan. Arto kiittelee, että tiedonsaannissa ei tuon jälkeen ollut mitään vaikeuksia ja hän sai olla yhdyshenkilö kaikkiin Harrin hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Meilahdesta Harri siirrettiin Koskelan sairaalan kuntoutusosastolle ja sieltä helmikuussa Käpylän kuntoutuskeskukseen kolmen kuukauden kuntoutumisjaksolle. Kaikki kiitos Käpylän henkilökunnalle tuesta ja neuvoista. Olin mukana hoitotiimissä, joten pysyin kärryillä kaikesta alusta asti. Harri pääsi jo Koskelan sairaalassa olleessaan viikonloppuisin kotilomille harjoittelemaan arkea, joten olin jo hyvin oppinut siihen mennessä, kun Harri toukokuussa kotiutettiin. Kun kaikki muuttui Arto kuvailee, että luonnollisesti näin vakava sairastuminen toi suuria muutoksia tavalliseen päivärytmiin. Harrin piti opetella kaikki uudestaan aina suihkukäynneistä lähtien. Aiemmin useita kertoja vuodessa matkustellut pariskunta ei voinut enää suunnata ulkomaille silloin, kun mieli teki. Aiemmin kirjoja mielellään lueskellut Harri ei enää parisuhde 12 Aivoitus 3/15

13 kyennyt lukemaan. Kummitätini jätti minulle perinnöksi asunnon Lapista, joten nyt matkaamme ulkomaiden sijasta sinne neljästi vuodessa. Se on meille todellinen henkireikä. Lukuharrastuksen käyminen mahdottomaksi oli Harrille kova pala. Yritimme korvata tätä äänikirjoilla, mutta ne olivat sen verran monotonisia, että hän vain nukahti niitä kuunnellessaan. Ulkomaillekin on päästy sairastumisen jälkeen kuitenkin kerran, sillä Harrin 50-vuotispäiviä vietettiin Espanjassa. Aluksi Harri kuntoutui niin hyvin, että hän pääsi omatoimisesti ylös sängystä, pystyi pukeutumaan ja lähtemään terapioihin. Vuonna 2007 Lapinreissulla hän sai kuitenkin pitkittyneen epilepsiakohtauksen. Sen seurauksena vointi alkoi taantua. Myöhemmin, ilmeisesti verenpaineen heittelyn vuoksi, hän alkoi myös kaatuilla. Vielä rankemmin kunnon huononemiseen vaikutti vuonna 2011 tullut, sydänperäiseksi osoittautunut, tajuttomuuskohtaus. Sitä seurasi vielä vakava keuhkokuume. Kun miehellä on myös voimakas afasia, eikä hän halua kommunikoida kuvien avulla, on ulkopuolisen avun saaminen haastavaa. Koska olen itse työelämässä, käy meillä työpäivien aikana syöttöapua. He lämmittävät ruoan, mutta muuta heidän toimenkuvaansa ei kuulu. He eivät pysty nostamaan Harria sängystä, eivätkä kommunikoimaan hänen kanssaan. Muun ajan Arto seuraa Harrin vointia työpöytänsä äärestä Elisa Vahti palvelun kautta. Harrilla on palveluasumispäätös olemassa vuodesta Nyt kotiapu käy kerran vuodessa kartoittamassa tilannettamme. Kymmeneen ensimmäiseen vuoteen heitä ei käynyt kertaakaan. Olenkin toivonut, että Harrin syöttäminen työpäivieni aikana hoidettaisiin heidän kauttaan, mutta siitä ei ole vielä päätöstä tehty. Arto kertoo, että alkuaikoina kaikki ylimääräinen apu tuli ystäviltä, sillä päätös henkilökohtaisesta avustajasta kesti pitkään. Tapasin ennen töihin lähtöä pukea Harrin valmiiksi terapioita varten. Kerran kyselin vammaispalveluista, että kuinkahan kauan avustajapäätöksessä menee. Sieltä todettiin, että Harrihan on jo niin hyvin kuntoutunut, että on aina pukeissakin, kun kodinhoitaja käy paikalla. Arto toivoo, että kotihoidossa olevat Harrin kaltaiset vaikeavammaiset ihmiset saisivat ilman erillistä anomista ylläpitävän laitoskuntoutusjakson vuosittain nykyisen anomuksesta kerran kahdessa vuodessa saatavan sijaan. Tämä olisi tärkeää molemmille osapuolille. Vammautunut ihminen saisi kerran vuodessa moniammatillisen tiimin hoitoa ja ohjausta ja kotona omaishoitajana toimiva hengähdystauon. Tällainen järjestely ei varmasti tulisi kovin kalliiksi yhteiskunnalle, mutta olisi ensiarvoisen tärkeää jaksamisen kannalta. terveen on oltava pomo Harri ei siis juurikaan puhu. Ennen epilepsian saamista hän oli oppinut uudelleen puhumaan jo kokonaisia lauseita puheterapeutti Anna Noutereen johdolla, mutta pitkittynyt kohtaus toi takapakkia myös puheeseen. Nyt Harrin yleissana kaikkeen on apua. Se ei välttämättä tarkoita, että hän konkreettisesti haluaisi apua johonkin, vaan se on ylipäätään huomion herättämistä viesti siitä, että nyt hänellä olisi asiaa. Arto kuvailee, että voimakastahtoiselle ja puheliaalle miehelle puheen puuttuminen onkin ollut kova pala. Harria harmittaa, kun hän ei saa sanotuksi haluamaansa asiaa. Suurin muutos parisuhteessa on kuitenkin ollut kokonaisvastuun kaatuminen minulle. Aiemmin teimme yhdessä ja päätimme yhdessä. Minulta meni pitkään tajuta, että nyt minun on oltava ohjaksissa, minun on oltava yksin pomo. Joskus minusta tuntuu, että olen kuin yksinhuoltajaisä ja vieläpä murrosikäisen pojan yksinhuoltajaisä, Arto toteaa, mutta hymyillen. Vakavat terveydelliset vastoinkäymiset eivät kuitenkaan ole kuihduttaneet rakkautta. Harri ja Arto rekisteröivät parisuhteensa syyskuussa 2005, eli neljä vuotta Harrin sairastumisen jälkeen. Teksti ja kuvat: Pia Warvas Lukijaraadin palaute Lukijaraatilaiset äänestivät ahkerasti ja kenties juuri siksi jokainen lehden artikkeli miellytti ainakin yhtä vastaajaa kaikkein eniten. Taitaakin olla ensimmäinen kerta, kun yksikään juttu ei jäänyt äänittä. Kärkeen kirivät Kari Vainion perheestä, Jeremias-pojasta ja TATU ry:stä kertoneet artikkelit. Mieluisimman vakiopalstan kärkisijan jakoivat Terapiatarinoita ja Yhdistykset toimivat. Yhdistysosion artikkeleista eniten ääniä saivat PääFestin tunnelmapalat, kevätkokouskuulumiset ja Oulun aivoviikon tapahtumat. Hieno lehti, kivat kuvat, kommentoi yksi vastaajista. Vastaajien kesken arvotun pienen palkkion voitti Tanja Kauranen. Kiitos jälleen vastaajille ja tervetuloa sanomaan sanasesi tästä numerosta osoitteeseen Teksti: Pia Warvas Aivoitus 3/15 13 LukiJArAAti

14 Sitkeät sissit Eila ja Kosti nauttivat luonnosta ja viettävät paljon aikaa takapihallaan. Eila Sääskö ja Kosti Rekilä tapasivat tanssilavalla 90-luvulla. Eila oli leski ja Kosti poikamies. Pariskunnan elo oli rauhaisaa. Helmikuussa tavannut nuoripari osti kihlat saman vuoden heinäkuussa. Eila Sääskö työskenteli yliopiston henkilöstöravintolassa ja Kosti Rekilä oli kesäisin yötä päivää asvalttihomissa. Toukokuusta loka marraskuulle hän kiersi tietöissä Helsingistä Haaparantaan ja kaikkialle siinä välissä. Kosti oli niin kuin karhu; kesät vilkas ja talvet nukkui, Eila kuvailee puolisoaan. Eila ja Kosti asuivat 1800-luvulla rakennetussa hirsitalossa. Olennaisena osana omakotiasumiseen kuului kasvimaan vaaliminen ja pihapiirin kunnostaminen. Kun Eila sairastui lähes hengen vaatineeseen keuhkokuumeeseen ja jäi eläkkeelle vuonna 2003, he muuttivat rivitaloon asumaan. Parisataa vuotta vanha talo olisi vaatinut liikaa remontointia. Täällä rivitalossakin on rauhaisaa. Hoidettavana on pieni piha, ja jänikset loikkivat ja oravat kipittävät ikkunan alla, he tuumaavat. Elämä jatkui rauhallisesti lähes kymmenen vuotta Eilan viettäessä eläkepäiviä ja Kostin kulkiessa tietöissä. Sitten tuli tammikuu Elämä romahtaa Olin laittamassa ruokaa, kun Kostin piti käydä vielä kaupassa. Hän meinasi mennä kävellen, mutta kehotin häntä polkaisemaan pyörällä ajan säästämiseksi. Kohta soi puhelin ja katsoin, että Kosti soittaa. Vastasin kysyen, että unohditko, mitä piti hakea. Toisesta päästä ei kuulunutkaan muuta kuin hälinää ja kohinaa. Joku huusi suureen ääneen, että osaako kukaan elvyttää. Minä toistelin kerta toisensa jälkeen Kostin nimeä luuriin. Koska puhelun aikana ei muuta selvinnyt, soitti Eila kaupan infoon ja kysyi, että onko siellä sattunut jotakin. Minulle kerrottiin, että joku mies on saanut kohtauksen ja että ambulanssi on tilattu. Kerroin kuka olen ja pyysin, että henkilökunta pyytää ambulanssimiehistöä soittamaan minulle, jos kyseessä on Kosti niin kuin epäilin. Kävi ilmi, että kyse oli kuin olikin juuri Kostista. Hän oli saanut rytmihäiriön, kaatunut sen vuoksi, lyönyt päänsä kaupan hyllynreunaan ja saanut kallonmurtuman. Sydänkohtaus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, sillä 51-vuotias mies kävi kahden vuoden välein terveystarkastuksessa, eikä koskaan ollut mitään poikkeavaa ilmennyt. Kun ambulanssista soitettiin kysyin, että onko mieheni vielä hengissä. He eivät sanoneet, mutta käskivät minun tulla pikaisesti sairaalaan. Kosti vietiin suoraan leikkaussaliin. Leikkaus kesti kauan, eivätkä lääkärit antaneet mitään toivoa. Isku hyllynreunaan aiheutti aivoverenvuodon. Päävaltimon alle oli tullut hyytymiä, joita oli vaikea leikkauksella poistaa. Leikkauksen aikana valtimo alkoi vuotaa uudelleen. Kostia pidetiin keinotekoisessa koomassa 1,5 viikkoa. Kukaan ei tiennyt, että onko mies herätessään halvaantunut, tajuaako hän ympäröivästä maailmasta mitään vai herääkö hän lainkaan. Kävin häntä katsomassa päivittäin. Kun lääkäri alkoi herätellä Kostia, olin siinä sängyn vieressä. Kosti aukaisi silmät ja pidin häntä kädestä kiinni. Jatkoin päivittäisiä käyntejäni, pitelin kädestä ja juttelin. Minusta tuntui, että parisuhde 14 Aivoitus 3/15

15 kyllä hän kuulee, vaikkei mitenkään reagoikaan. Eräänä aamuna hän aukaisi silmät ja katseli minuun. Sanoin, että Kosti, tunnetko, kuka minä olen. Hän vastasi, että Ka Eilahan se siinä. Samalla myös huomattiin, että sekä kädet että jalat toimivat. Taistelu jatkuu Kenties Kostin hengen pelasti osaltaan se, että kaupassa ollut vartija osasi elvyttää ja että asiakkaana oli juuri silloin eräs lääkäri. Sydän oli kohtauksen aikana pitkään pysähdyksissä ja elvytys oli jo meinattu lopettaa. Pahin ei kuitenkaan ollut ohi. Ensiksi vasempaan jalkaan iski veritulppa ja sen jälkeen seurasi keuhkokuume. Sydäntä ei voitu myöskään tutkia huonon kunnon vuoksi. Rytmihäiriön aiheuttaja pysyi pimennossa. Kaksi kuukautta oli todella vaikeaa, sillä koskaan ei tiennyt huomisesta mitään. Kun oli saatu tutkituksi, ettei sydämessä ollut laajentumaa, päästettiin Kosti kotiin kuntoutumaan. Sekin oli kauheaa aikaa. Kosti oli todella huonossa kunnossa, oli kovat lääkkeet, napapiikit ja kaikki. Kotisairaanhoito kävi aluksi, mutta lopuksi opettelen itse pistämään häntä. Lopulta kuntoutuminen oli siinä mallissa, että hän pääsi kuntoutukseen Oulun diakonissalaitokselle. Sekään ei sujunut ongelmitta. Kunto alkoi kyllä kohentua, mutta sitten iski ripuli ja seuraavaksi omituinen ihottuma, jonka aiheuttajaa ei koskaan saatu selville. Näistä oli kotona parannuttava, ennen kuin kuntoutus saattoi jatkua. Toinen kuntoutusjakso oli hyvä. Koen, että sen aikana aloin oikeasti pikkuhiljaa päästä jaloilleni, Kosti kertoo. Kostilla oli kuitenkin paljon itsetuhopuheita. Mielialat vaihtelivat ja kaikki tuntui vaikealta, kun ei ollut lääkitystä. Häntä piti pitää kaiken aikaa silmällä. Myös työkyvyttömyys masensi. Pääsin OYSiin osastolle, jossa kuntoani kartoitettiin. Sain mielialalääkkeet. Ne väsyttivät runsaasti, joten annostusta madallettiin. OYSissa minulle suositeltiin Kipinään hakeutumista, Kosti muistelee. Kipinä on oululainen päivätoimintakeskus. Sinne hän pääsi marraskuussa 2012 vajaa vuosi sydänkohtauksen ja aivovamman syntymisen jälkeen. Aluksi hän oli työkokeilussa ja pääsi helmikuussa 2013 siirtymään puutöihin. Kosti on alkuperäiseltä koulutukseltaan puuseppä, joten tehtävät tuntuivat heti omilta ja mieleisiltä. Ajattelimme molemmat, että nyt asiat alkavat järjestyä, sillä ainahan me olemme yhdessä elämän kolhuista selvinneet. Mutta ei. Kun sydämeen asetettiin alkukesästä tahdistin, leikkauksen aikana tarttui sairaalabakteeri. Tahdistin piti siirtää toiselle puolelle, sillä vasen puoli tulehtui liian pahasti. Ja juhannusviikolla tapahtui taas. Kosti istui kotona lepotuolissa ja sai yhtäkkiä rajun epilepsiakohtauksen. Jälleen kerran hän oli menehtyä. Olimme tietoisia, että epilepsiariski oli kasvanut, mutta silti se tuli yllätyksenä. Olin niin paniikissa, etten saanut heti edes numeroita 112 oikein naputelluksi. Kun Kostia vietiin ambulanssilla sairaalaan, sai hänen toisen epilepsiakohtauksen ja yöllä kolmannen. Kohtaukset olivat niin rajuja, että molemmat olkapäät murtuivat. Kosti oli hirveän huonossa kunnossa. Kolme viikkoa hän oli nesteytyksellä. Hän ei saanut nostaa mitään, eikä muutenkaan tehdä mitään. Pesin ja puin. Aloitimme kotona kuntoutuksen. Aluksi hän jaksoi kävellä vain muutamia askeleita, muuten työnsin häntä pyörätuolissa. Vähitellen hän alkoi taas ottaa enemmän ja enemmän askeleita ja siitä kuntoutuminen taas käynnistyi. Kesän lopulla hän pääsi pyörätuolista eroon. Minä olin sen verran sitkeä, etten luovuttanut, eikä Kostikaan hän oli todellinen taistelija. Fyysisen työni vuoksi minulla oli peruskunto kohdillaan, ja muutenkin olin aina pyöräillyt ja kävellyt paljon. Uskon, että tästä kaikesta oli apua kuntoutumisessani. Lääkityskin saatiin melko kivuttomasti kohdilleen, Kosti pohtii. Yhdessä eteenpäin Vakavat koettelemukset muuttavat väkisinkin parisuhteen dynamiikkaa. Eila esimerkiksi on Kostin omaishoitaja. Asiat näyttävät kuitenkin valoisilta. Kardiologisella osastolla on vuositarkastukset, eikä sydämen kunto ole niiden perusteella huonontunut. Ruokavalio on kohdallaan ja epilepsiakohtaukset pysyvät aisoissa. Eila ja Kosti harrastavat yhdessä. He käyvät pari, kolme kertaa viikossa sauvakävelyllä meren rannalla, kunhan ei ole liian kuuma. Sydämen vuoksi ei liian kuumassa rehkiminen ole sallittua. Pariskunta kiertelee tutustumassa maakuntamuseoihin ja he osallistuvat erilaisiin kylätapahtumiin ja käyvät luennoilla. Luonto on molemmille tärkeää ja metsäretket ovat yhteisiä ilon aiheita. Kosti on ostanut retkiä varten kiikarit, jotta lintujen tarkkailu onnistuu paremmin. He pitävät huolta siitä, että sukulaisten haudat ovat mallikelpoisessa kunnossa. Rivitalon pihapiirissä kasvaa kesäisin kukkia ja yrttejä ja joulun aikaan terassia koristaa Kostin metsästä hakema joulukuusi. Kosti muistaa hyvin vanhat asiat ja päivämäärät, vaikka lähimuistissa onkin ongelmia. Ja retkillä ei tarvita navigaattoria, sillä Kostin suuntavaisto on erinomainen. Aikaa vietetään myös lastenlasten kanssa. Elämämme on siinäkin suhteessa vilkasta, että oleilemme paljon 4- ja 14-vuotiaiden lastenlasten kanssa. Nuorempi on meidän molempien silmäterä. Olen nuorimmaisen kyläilyn jälkeen usein aika väsynyt, mutta se on sen arvoista. Lapsenlapset ovat tärkeitä, Kosti kertoo. Myös aivovammayhdistystoiminta on tärkeä osa elämää ja Eila toimiikin Oulun seudun aivovammayhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistykseen liityimme heti ensitietopäivän aikana, kun kuulimme sen ja liiton toiminnasta. Yhdistystoiminta on ollut meille pelastus. Tätä kautta olemme molemmat saaneet vertaistukea, jota ei muualta tarjottu. Ensimmäiset kuukaudet olivat hirveää aikaa. Yöunet siinä menivät, kun ei tiennyt, että selviääkö rakas ihminen hengissä, ja tulevaisuus näytti kaikin puolin epävarmalta. Olisin jo silloin tarvinnut vertaistukea. Kosti juttelee avoimesti erilaisten ihmisten kanssa ja kertoilee kuulumisiaan. Kosti on erittäin sosiaalinen. Joskus naurattaa ja joskus ottaa vähän päähänkin, kun esimerkiksi kaupassa ollessamme huomaan, ettei Kosti kävelekään perässäni. Kun lähden etsimään häntä totean, että siellä hän siistii sekaisin olevia hyllyjä tai juttelee myyjien kansa. Joskus häntä saa etsiä joka paikasta. Koska Kostia ei voi jättää yksin kotiin, kulkee hän useimmiten Eilan matkassa. Eilan kanssa on mukava kulkea, Kosti vahvistaa. Meillä on alkanut aivan uudenlainen elämä nyt, kun pääsemme taas liikkumaan, Eila iloitsee. Teksti: Pia Warvas Kuvat: Pia Warvas ja Eilan ja Kostin albumista Aivoitus 3/15 15 parisuhde

16 Kipinästä innostusta Oululaisessa toimintakeskus Kipinässä tarjotaan muun muassa työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja muille erityistarpeita oleville asiakkaille. Kosti Rekilä työpisteellään Vastaava ohjaaja Maarit Vesajoki Vastaava ohjaaja Maarit Vesajoki ja ohjaaja Helena Tiitinen kertovat, että Kipinässä ja sen järjestämässä avotyötoiminnassa käy reilut 400 asiakasta. Päivittäin Kipinän ovet avaa yli sata henkilöä. Kaikilla Kipinän asiakkailla on voimassa oleva palvelusuunnitelma ja palvelupäätös. Toimintaa aletaan rakentaa jokaisen kuntoutumistarpeen ja kunnon mukaan. Asiakkaan kiinnostuksenkohteet otetaan aina huomioon, Vesajoki kertoo. Kipinän tarkoitus on olla välietappi, josta edetään aikanaan uusiin haasteisiin. Ketään ei kuitenkaan vaadita lopettamaan täällä käymistä, Tiitinen täydentää. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujalle on täysin mahdollista, että hän pystyy myöhemmin siirtymään takaisin niinsanotuille tavallisille työmarkkinoille. Myös avotyötoiminta esimerkiksi kauppa- tai varastohommissa voi olla jollekin kipinäläiselle sopiva seuraavaksi askeleeksi. Kipinän työtoimintoja ovat esimerkiksi keittiötyöt, siivous- ja pyykkihuolto, kuljetuspalvelut, verhoilu-, puu-, tekstiili- ja kilpityöt, taulunkehystäminen ja alihankkijana toimiminen. Ohjaajajien on osattava kaikki talon työtehtävät, jotta he voivat auttaa asiakkaita. Esimerkiksi asiakkaamme ovat mukana valmistamassa täällä tarjottavaa ruokaa, pyykinpesussa tai kuljetuksissa. Toiminta on siis varsin Ohjaaja Helena Tiitinen esittelee talon työpajoja. monipuolista, Vesajoki kertoo. Tarvittaessa työt pilkotaan niin, että useampi ihminen voi hoitaa samaa kokonaisuutta. Jos joku osaa tuon ja toinen tämän, tehtäviä voidaan jakaa. Katsotaan ja kuunnellaan, että mikä eri ihmisiä kiinnostaa ja missä he ovat hyviä. Kaikki pyritään tekemään miellyttäväksi ja turvalliseksi. Ohjaaja on koko ajan rinnalla ja opastaa tarvittaessa. Vesajoki muistuttaa, että kyseessä ei ole tuotantolaitos, jonka on ilmoitettava tarkka hetki työn valmistumiselle ja pidettävä kiinni sovitusta aikataulusta. Viivästyksiä saa siis tulla. Näistä informoidaan työn tilaajaa hyvissä ajoin. Meillä kannustetaan rohkeasti kokeilemaan, ja näin voimme tarjota onnistumisen elämyksiä. Hei, minä osaan! hetket ovat motivoivia ja auttavat kuntoutujaa jaksamaan, Tiitinen toteaa. Ryhmätoiminnat ponnahduslautana Työtoiminnan ja avotyötoiminnan lisäksi Kipinässä tarjotaan matalan kynnyksen ryhmätoimintoja ihmisille, jotka ovat olleet pitkiäkin aikoja ilman mitään virikkeellisiä palveluja. Tarjolla on esimerkiksi yhdessäoloa, kuten pelaamista, leffoja, taide- ja kulttuuriryhmiä, kuntosali, sählyporukka ja naisten ryhmä. Työtoimintoihin siirrytään yleensä ryhmätoiminnan kautta. Ensiksi sovitaan tutustumisaika jonka aikana asiakas saa tuntumaa työtoimintaan. Näin voidaan pohtia yhdessä asiakkaan kanssa, että minkälainen työtoiminta olisi mieluisinta ja hyödyllisintä hänelle, Tiitinen kertoo. Oulun seudun aivovammayhdistykseen kuuluva Kosti Rekilä aloitti Kipinässä vuonna Hän aloitti ryhmätoimintojen puolella. En oikein viihtynyt siellä, sillä ryhmissä oli mielestäni aika meluisaa, eikä niissä tehty mitään omaan makuuni tarpeeksi konkreettista. Se oli vaikeaa, sillä olin aina tottunut tekemään jotakin, Kosti kertoo. Kosti pääsikin siirtymään alihankintatöihin ja on viihtynyt erinomaisen hyvin. Tämä paikka on erittäin tärkeä paikka, todellinen henkireikä, puoliso Eila Sääskö kertoo. Tarkoituksemme on juuri tuo. Kipinän on tarkoituskin olla paikka, jonne voi lähteä ja jossa voi kokea kuuluvansa osaksi isompaa yhteisöä. Täällä tarjotaan mielekästä tekemistä ja sosiaalisia kontakteja, Tiitinen toteaa. Teksti ja kuvat: Pia Warvas Työtoiminta on työkokeilua, jota järjestetään muun muassa kuntoutuslaitoksista, kouluista ja eri yhteistyötahojen kautta tuleville asiakkaille. ryhmämuotoista kerhotoimintaa, joka voi olla esimerkiksi musiikkitoimintaa, askartelua ja pelaamista sekä erilaisia omatoimisuustaitoja lisääviä aktiviteettejä. avotyötoimintaa eli vammaiselle, kehitysvammaiselle ja päihde- tai mielenterveysasiakkaille yksilöllisesti suunniteltua työn luonteista toimintaa esimerkiksi kaupungin toimintayksiköissä. Lähde: ouka.fi Mielekästä toimintaa 16 Aivoitus 3/15

17 Elämä uusiksi Oli heinäkuun 6. päivä vuonna 2012, kun keväällä ylioppilaaksi kirjoittaneen Harri Nykäsen mielessä oli kolmen päivän päässä odottava armeijan harmaisiin astuminen. Osa kaveripiiristä oli hänen tavoin lähdössä ruotuväkeen, osa oli juuri kotiutunut, ja näitä molempia elämän suuria hetkiä piti kaveripiirissä juhlistaa. Harrin äiti Helena Virtanen kertoo poikansa vammautumisesta ja kuntoutumisesta. Harri Nykäsen oli sittemmin kohtalokkaaksi osoittautuneena päivänä tarkoitus lähteä illemmalla tyttöystävänsä luokse, ja siksi hän oli kaveriensa kanssa iltaa istuessaan vesilinjalla. Jossakin vaiheessa hän kuitenkin siirtyi muiden tavoin alkoholipitoisiin juomiin. Kaveri soitti tyttöystävälle, että Harri on juovuksissa. Tyttökaveri oli sanonut olevan parempi, että Harri nukkuu kotona ja tulee aamulla. Illan edetessä Harri vietiin kotiinsa lepäämään. Jossakin vaiheessa yötä hän oli kuitenkin lähtenyt ajamaan Mikkeliin kohti tyttöystävän kotia. Huonoin seurauksin. Ei hän pitkälle päässyt, kun ajoi tieltä ulos. Onni onnettomuudessa oli, ettei hänellä ollut ketään kyydissään, eikä kolarissa ollut muita osapuolia, kertoo Harrin äiti Helena Virtanen. Harri sai ulosajossaan erittäin vaikean aivovamman. Kun ensiapua oli annettu Mikkelissä, kiidätettiin nuorukainen Kuopioon. Odotettiin, että selviääkö hän hengissä. Leikkaus oli tehtävä heti. Kallosta poistettiin toinen puoli, koska aivopaineet olivat liian korkeat. Keinotekoisessa koomassa häntä pidettiin viikon verran. Kun Harri siirrettiin Kuopiosta Mikkeliin, alkoivat aivot siirtyä väärään asentoon kalloavanteen vuoksi. Hänet kuljetettiin jälleen Kuopioon ja pakastimessa ollut kallonkappale kiinnitettiin takaisin. Mikkelissä luu tulehtui, haava tihkui verta ja pää turposi, joten edessä oli jälleen Kuopion-reissu. Komplikaatioiden seurauksena oli aivokalvon tulehdus ja lopulta selkärankakin tulehtui. Vasen puoli halvaantui. Kunto oli huono ja mies kiersi sairaalasta toiseen ja osastolta toiselle. Välillä epäiltiin sairaalabakteeriakin. Kun alkoi olla varmaa, että aivovamma ja sen akuuttihoidon aikana Aivoitus 3/15 17 nuoren vammautuminen

18 ilmenneet moninaiset ongelmat eivät miehen henkeä vaadi, arvioivat lääkärit Harrin olevan 3-vuotiaan tasolla. Kun poikani pääsi puolen vuoden kuluttua Moisioon kuntoutuskeskukseen huomattiin, että eivät asiat aivan niin huonosti olekaan. Muutaman kuukauden kuluttua odotti kahden kuukauden hoitojakso Käpylän kuntoutuskeskuksessa. Vasta siellä hän alkoi syödä itse, puhua ja asento alkoi korjautua. Helenan mukaan kuntoutuminen on edennyt oikein mukavasti. Nyt Harri asustaa vaikeavammaisille tehostettua palveluasumista tarjoavassa palvelutalossa, joka on parempi vaihtoehto kuin sairaalassa osastolla. Koska muut asukkaat ovat häntä huonokuntoisempia ja vanhempia, ei se ole innostavin mahdollinen ympäristö parikymppiselle. hyvin, että puheterapeutin mielestä nyt tärkeintä on oikeanlaisen hengitystekniikan opiskelu. Innostuessaan Harrin ääni muuttuu kireäksi ja puristeiseksi. Omaa paikkaa etsimässä Nyt Harrin pitäisi löytää oma paikkansa maailmassa, Helena-äiti huokaa. Hän kertoo, että käyttäytymisen ongelmat ovat pinnalla. Harri käyttäytyy välillä huonosti ja suorasukaisesti erityisesti nuorten naisten seurassa. Tämän ratkaisemiseksi olisi eväitä löydettävä. Toimintakyky on muutoin kuitenkin kohentunut. Hän opettelee jo omatoimista pukeutumista ja osaa itse varata taksin kyyditsemään häntä kuntoutukseen ja asioille. Onni on ollut myös Jari, joka on Tavoitteita ei kannata asettaa liian korkealle, ettei tule pettymyksiä. Harri ei puhu palvelutalossa kenellekään. Hän on myös yksinäinen, sillä kaverit karttavat paitsi muuttunutta miestä, myös hänen asuinpaikkaansa. Mikkelissä ei valitettavasti ole tarjolla nuorille sopivaa mahdollisuutta kuntouttavaan asumiskokeiluun. Helena kiittelee, että palvelutalon työntekijät ovat ammattilaisia. He vaativat Harrilta omatoimisuutta. Harrihan vain makaisi ja passuuttaisi itseään, jos se sallittaisiin. Vaikka hänen vasen puolensa on halvaantunut, pääsee hän esimerkiksi omatoimisesti vessaan ja sieltä takaisin sänkyyn. Kuntoutussuunnitelma on laadittu asianmukaisesti, ja sen mukaan hän saa kahdesti viikossa fysioterapiaa sekä puhe- ja toimintaterapiaa. Allasterapiassa harjoitellaan kävelyä ja kuivalla kävelyä opetellaan juoksumatolla valjaissa. Erilaiset terapiat ovat siis tulleet parin vuoden aikana tutuiksi. Siitä hetkestä, jolloin Harri oli täysin autettava: puhumaton, halvaantunut, kykenemätön nielemään ja mahaletkulla ruokittava, on edetty pitkälle. Hän on nyt sisäistänyt, että hänellä on aivovamma ja mitä se tarkoittaa. Hän on motivoitunut kuntoutumaan ja toivoo vielä jonakin päivänä kävelevänsä edes jollakin tavoin. Puhe onnistuu jo niin aloittanut Harrin henkilökohtaisena avustajana. Mies on koulutukseltaan fysioterapeutti, joten hänellä on vahva kokemus eri tavoin vajaakuntoisten kanssa toimimisesta. Hän esimerkiksi rentouttaa Harria vastaanotollaan Neurosonic-tuolissa. Se on hieman kuin fysioakustinen tuoli, jonka taajuusvärähtelyt vaikuttavat kehossa. Tuolissa istuessaan Harri voi vaikkapa kuunnella kuulokkeilla lempiyhtyettään Rammsteinia. Harrille tulee tuolissa hyvä mieli. Hyvän mielen tuojia ei hänen elämässään tällä hetkellä liikaa ole, joten jokainen iloa tuova asia on tärkeä. Hänen toinen avustajansa Petri vie Harria elokuviin, ulkoilemaan ja pelaa hänen kanssaan shakkia ja Trivial pursuitia. Hän ei aliarvioi Harrin henkisiä kykyjä, joka on hieno ja ensiarvoisen tärkeä asia henkisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen kannalta. Tekevät he toki muutakin tänään esimerkiksi he ovat ostamassa lakanoita. Harri ei saa korvauksia liikennevakuutuksesta, sillä hän oli humalassa kolaroidessaan. Vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta irtosi jokunen ropo. Toimeentulo tulee Kelalta eläkkeenä ja vammaistukena. Yritän tehdä itseni tarpeettomaksi, mutta en ole siinä vielä onnistunut. Olen joskus melko uupunut. Henkilöinä Jarilla ja Petrillä on Harriin kuitenkin suurempi vaikutus kuin minulla minähän olen nainen ja äiti, Petri ja Jari ovat äijiä ja hyviä tyyppejä. Elämä jatkuu Elämä ei ole kohdellut perhettä silkkihansikkain. Kun Harrin isä kuoli pojan ollessa vasta 9-vuotias, veli sairastui vakavasti. Hänen parantumisensa jälkeen ajattelin, ettei mitään pahaa enää tapahdu. Olemme jo saaneet oman osamme epäonnesta. Sitten Harria puukotettiin kotibileissä syksyllä Yksi luokkakaveri oli halunnut kokeilla, että miltä ihmisen puukottaminen tuntuu. Tämä hengenvaarallinen tilanne ei siis riittänyt, vaan seuraavaksi hengen meinasi riistää kolarin aiheuttama aivovamma. Kyllä nämä elämän kolhut ovat välillä ottaneet koville ja olleet vaikeita kestää. Elämä on kuitenkin jatkunut ja jatkuu. Nyt toiveissa on, että Harri pääsee aikaa myöten asumaan pois ikäihmisten keskeltä. Opiskelupaikkakin olisi toiveissa. Kun Harri vammautui, oli hänellä odottamassa opiskelupaikka Kuopion ammattikorkeakoulusta. Nyt asia on pitänyt unohtaa. Tällä hetkellä hän ei oikein tiedä, mitä tulevaisuudeltaan haluaisi. Jonkinlainen opiskeluun ja nykyistä omatoimisempaan asumiseen valmentava koulutus olisi paras ratkaisu. Ilman henkilökohtaista avustajaa Harri ei kuitenkaan opinnoista suoriutuisi. Helena pohtii, että asumis- ja opiskeluvalmennus olisi turvallisin ja realistisin etappi lähitulevaisuudessa. Hän korostaa, ettei tavoitteita kannata asettaa liian korkealle, ettei tule pettymyksiä. Opiskeluun ja asumiseen valmentavia kouluja olisi Järvenpäässä ja Kuopiossa. Kuopio olisi parempi ratkaisu, sillä Henkka-veli asuu siellä jo valmiiksi. Helena kuvailee, että onneksi Harrin luonne ei ole suuresti muuttunut. Hän ei ole aggressiivinen eikä pahantuulinen. Joskus hän sanoo, että häntä harmittaa olla taakkana ja pyörätuolissa työnneltävänä. Olen vastannut aina täydestä sydämestäni, että onnellinenhan minä vain olen, että olet elossa ja kuntoudut päivä päivältä. Teksti ja kuva: Pia Warvas nuoren vammautuminen 18 Aivoitus 3/15

19 Haastattelun jälkeen tapahtunutta Jari lopettaa Harrin avustajana, sillä hänellä on paljon töitä muualla. Yhteys säilyy kuitenkin, sillä Harri käy jatkossakin kerran viikossa tuolihoidossa. Hänelle on nyt etsittävä uusi avustaja. Sopivan löytäminen ei valitettavasti ole helppoa. Kelan kustantamaa fysioterapiaa ja toimintaterapiaa on vähennetty ja puheterapia on tauolla kokonaan. Perusteluina terapioiden vähentämiseen on, että onnettomuudesta on kulunut kolme vuotta. Tilastojen valossa Harrin kuntoutuminen ei enää edisty suurin harppauksin, vaan nykyinen toimintakyky pyritään säilyttämään. Edistymistä kuitenkin onneksi tapahtuu koko ajan. Päivä sotilaana Harri Nykästä on aina harmittanut, että intin sijaan hän joutuikin sairaalavuoteeseen. Kun hän kertoi avustajalleen Jarille, miten paljon armeijan käymättömyys harmittaa, päätti Jari tarttua toimeen. Niinpä MPK Ry:n (Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK) Juvan osasto päätti ottaa Harrin mukaan maanpuolustuskurssille yhdeksi päiväksi. Kaikki rastit räätälöitiin hänelle sopiviksi. Sukella mukaan maanpuolustustunnelmiin! Teksti ja kuvat: Pia Warvas Telamiina tutuksi. Kahvakuula saa kyytiä. Viuhkapanosta käsittelemässä. Viuhkapanos asennettuna. Päivä huipentui ammuntoihin. Ammuttaja näyttää, että osumia tuli. Kiikaritähtäin kohdilleen. Ampuessa ei kannata hötkyillä. Aivoitus 3/15 19 nuoren vammautuminen

20 Terapiatarinoita Rämäpäät mukaan yhdyskuntasuunnitteluun Tukijat Pohjanmaan Rapu ja Riista Tmi Seinäjoentie 1222, Louko Ristiinan Apteekki Brahentie Ristiina puh kunnan menoa yleensä. Silmiinpistävä on ero kahden näiden ihmisten käyttämän kulkuväylän välillä. Kadut täyttyvät kovaa vauhtia säntäilevistä autoista, kun sen sijaan raitteja käyttävien ihmisten kulkunopeus on hitaampi ja rauhallisempi. Tämä liikkumisen nopeus kuvastaa hyvin sitä hektistä tilaa, mikä yhteiskunnassa vallitsee. Väistämättä tuntuu siltä, että näitä väyliä käyttää sekä aktiivinen että passiivinen kansanosa kumpikin omaansa. Usein Rämäpää miettii, mihin kummaan ihmisillä on niin kauhea kiire? Rämäpäälle kun kiire on jonkinlainen kirosana, joka tuottaa vain ongelmia tekemisissä tai puhumisissa. Hyvinvointivaltion kehittyneisyyden eräänä mittarina pidetään sitä, miten valtio hoitaa vanhukset ja vammaiset. Ovathan he, juuri tämä suuri joukko, työllään ja toimillaan saaneet aikaan tämän nykytilan ollen siis erottamaton osa yhteiskuntaa. Näin ollen kevyen liikenteen raittien rakentamiseen vanhemmalla väestönosalla on ollut suuri vaikutus. Nykyisin he siis vain nauttivat aikaansaannoksistaan, mikä ei voi olla nykykehityksen vastaista. Me aivovammaiset olemme pieni marginaalinen ryhmä yhteiskunnassamme. Joukkomme lisääntyy kyllä alati, kiitos lääketieteen uusimpien saavutusten, joka pelastaa elämälle yhä useamman vaikeasti vammautuneen. Tekniikka puolestaan aina parempien ja tehokkaampien apuvälineiden ja ratkaisujen myötä parantaa liikkumis- ja toimintamahdollisuuksia. Myös yhdyskuntasuunnittelijat ottavat huonokulkuiset paremmin huomioon suunnittelemalla erilaisia reittejä tai luiskia liikkumisen helpottamiseksi. Näillä eri tahojen toimenpiteillä saavutettu kokonaistulos parantaa merkittävästi vanhusten ja vammaisten mahdollisuuteen osallistua ympäristössä tapahtuvaan toimintaan. Samalla syntyy puitteet itsenäiselle vapaammalle elämälle. Martti Isola terapiatarinat.blogspot.com Tarvikkeita arkeen -avuksi -tueksi -turvaksi Jämsänkosken Kuntoutus Oy Koivutie 5 C Jämsänkoski Puh Rusthåll-Kartano Wanha Peltola Mieluantie Ristiina Maailma muuttuu ja me maailman mukana, sanoi kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi aikoinaan. Samoin voi nykyään todeta Rämäpää liikkuessaan itsenäisesti ilman toisen ihmisen työntöapua ja huristaessaan sähköpyörätuolillaan kevyenliikenteen raittia kohti kauppakeskuksen itsestään aukeavia ovia ja tasaisia lattioita. Liikkeessä on häivähdys sitä vapauden tunnetta mitä me liikuntaesteiset Tukijat niin kaipaamme. Osaltaan tämän kulkemisen vapauden, teknisten apuvälineiden lisäksi, mahdollistaa se kevyenliikenteen verkosto, joka on rakennettu kiinteäksi osaksi vähänkin tiiviimpää asuntorakennetta. Nämä raitit, joita myös kävelyteiksi kutsutaan, on tarkoitettu jalankulkijoille, pyöräilijöille, lastenvaunuja työntäville sekä kulkemisessa erilaisia apuvälineitä käyttäville. Usein reitit kulkevat lähellä autoille tarkoitettuja katuja, mutta saattavat myös poiketa niistä ja kulkea omia teitään. Tuolissaan kököttäen ja matelemalla liikkuessaan Rämäpää ehtii hyvin havainnoimaan vastaan tulevia ihmisiä ja yhteiswww.hoivatuoterepo.fi P terapiatarinoita Kaarisilta ry Taide- ja toimintakeskus, Nastola, 20 Aivoitus 3/15

Toimintaterapiaa. kotioloissa s. 12. Ruotsinkielistä ryhmätoimintaa s. 24. Omaishoitajan arkea kotona s. 8. asiaa aivovammasta 4/2013

Toimintaterapiaa. kotioloissa s. 12. Ruotsinkielistä ryhmätoimintaa s. 24. Omaishoitajan arkea kotona s. 8. asiaa aivovammasta 4/2013 aivoitus asiaa aivovammasta 4/2013 Toimintaterapiaa kotioloissa s. 12 Ruotsinkielistä ryhmätoimintaa s. 24 Omaishoitajan arkea kotona s. 8 www.aivovammaliitto.fi aivoitus Sisällys... 4/2013 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Johanna Kare vapaaehtoistyönä toteutetussa elokuvassa Toisenlainen s. 12

Johanna Kare vapaaehtoistyönä toteutetussa elokuvassa Toisenlainen s. 12 aivoitus asiaa aivovammasta 3/2014 Johanna Kare vapaaehtoistyönä toteutetussa elokuvassa Toisenlainen s. 12 Pia Kutvonen vetää toimintaryhmää Porvoossa s. 6 www.aivovammaliitto.fi aivoitus Sisällys...

Lisätiedot

asiaa aivovammasta 2/2014 PääFestin tunnelmia! s. 32 Yhdistystoimintaa s. 6 Kevätliittokouksessa www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.

asiaa aivovammasta 2/2014 PääFestin tunnelmia! s. 32 Yhdistystoimintaa s. 6 Kevätliittokouksessa www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio. aivoitus asiaa aivovammasta 2/2014 PääFestin tunnelmia! s. 32 Yhdistystoimintaa s. 6 Kevätliittokouksessa s. 29 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivoitus Sisällys... 2/2014 Pääkirjoitus: Uusia

Lisätiedot

asiaa aivovammasta 1/2014 Neuropsykiatriaa tutuksi s. 6 Aivovaurio.fi -sivustolta apua ja tukea, s. 8 www.aivovammaliitto.fi

asiaa aivovammasta 1/2014 Neuropsykiatriaa tutuksi s. 6 Aivovaurio.fi -sivustolta apua ja tukea, s. 8 www.aivovammaliitto.fi aivoitus asiaa aivovammasta 1/2014 Neuropsykiatriaa tutuksi s. 6 Aivovaurio.fi -sivustolta apua ja tukea, s. 8 www.aivovammaliitto.fi aivoitus Sisällys... 1/2014 Pääkirjoitus: Aika tulla ja aika mennä...3

Lisätiedot

teksti: Lohjan vanhempainryhmä kuvitus: perhealbumit kansikuva: Mia Matosevic ulkoasu: Mikko Storm

teksti: Lohjan vanhempainryhmä kuvitus: perhealbumit kansikuva: Mia Matosevic ulkoasu: Mikko Storm teksti: Lohjan vanhempainryhmä kuvitus: perhealbumit kansikuva: Mia Matosevic ulkoasu: Mikko Storm Opasta voi kysyä: Lohjan perusturvakeskus Kalevankatu 4 08100 Lohja Avohuollon ohjaaja Anne Saaristo (019)369

Lisätiedot

ISBN 978-952-5991-73-4

ISBN 978-952-5991-73-4 ISBN 978-952-5991-73-4 Julkaisija ja kustantaja: Kuvat: Turun kaupunki/sivistystoimiala Käsityöläiskatu 10 20100 Turku Turun Lyseon lukion valokuvakurssi Taitto ja paino: Turun ammatti-instituutti, painoviestintä,

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2013 2 lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2 2013 Kuva: Anna-Maija Saastamoinen 6 Professori Petri Merja-Maarit Kinnunen

Lisätiedot

asiaa aivovammasta Teemana palvelujärjestelmät 4/2014

asiaa aivovammasta Teemana palvelujärjestelmät 4/2014 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana palvelujärjestelmät 4/2014 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivoitus Sisällys... 4/2014 Pääkirjoitus: Visio tulevaisuuden terveyspalveluista...3 Puheenjohtajan

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 2013 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät omaishoitajat Miten huolehdit itsestäsi Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 3 2013 Tässä numerossa Iäkkäät

Lisätiedot

Herään vapaammin, hengitän helpommin

Herään vapaammin, hengitän helpommin Herään vapaammin, hengitän helpommin Kertomuksia lyhytaikaishoidosta Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Herään vapaammin, hengitän helpommin Tarinoita lyhytaikaishoidosta Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Herään

Lisätiedot

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6 T a r i n o i t a e t s i v ä s t ä n u o r i s o t y ö s t ä Sisällys ESIPUHE Toimituskunnan huomautus: kuvissa esiintyvät nuoret eivät liity julkaisun tarinoihin. Esipuhe KOHTAAMISEN AMMATTILAINEN Ei

Lisätiedot

Minun tarinani. Kertomuksia autismin kirjolta

Minun tarinani. Kertomuksia autismin kirjolta Minun tarinani Kertomuksia autismin kirjolta 1 Autismi- ja Aspergerliitto ry Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. 010 315 2800 www.autismiliitto.fi ISBN 978-952-67078-7-7 (sid.) ISBN 978-952-67078-8-4

Lisätiedot

esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 2 2008 Kuka nyt leikistä suuttuu?

esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 2 2008 Kuka nyt leikistä suuttuu? esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 2 2008 Päihdeäitien arvot muuttuvat Kuka nyt leikistä suuttuu? Vankilan lapset eivät näy esikko 2 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 Päihde-ensikotien äidit: Nykyisin

Lisätiedot

Nuoria Työpajoilla www.tpy.fi www.sveps.org

Nuoria Työpajoilla www.tpy.fi www.sveps.org Nuoria Työpajoilla Tää on mun juttu -Nuoria työpajalla Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys 2008 Kansi ja taitto: Janne Hautamaa ja Joakim Fredriksson Painopaikka:

Lisätiedot

voi olla myönteinen vaihtoehto

voi olla myönteinen vaihtoehto LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY:N JÄSENLEHTI 3 2014 Lapsettomana yhteiskunnassa Uusi kolumni: Mitä mies ALKIOTUTKIMUS apuna hedelmöityshoidoissa Kaksi kokemusta kohduttomuudesta Anitta Stuart: Kaksin

Lisätiedot

Vuosijulkaisu 2009 APUTASSU

Vuosijulkaisu 2009 APUTASSU Vuosijulkaisu 2009 APUTASSU Mainiot ulkoilumahdollisuudet, rauhallinen ympäristö ja asiantunteva henkilökunta Maskun Neurologinen Kuntoutuskeskus on Suomen ainoa yksinomaan neurologisten sairauksien kuntoutukseen

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 HUOM! Sisäkansille tulee irrotettava kalenteri, tiedosto erikseen! (Taimi_ry_vuosikalenteri_2015.tiff) Taimin yhteystiedot Yhdistyksen

Lisätiedot

Kun on pakko pelata s. 8

Kun on pakko pelata s. 8 1/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Vintiöstä ADHDtiedon jakajaksi s. 6 Kun on pakko pelata s. 8 Mikä ihmeen Tyttöjen Talo? s. 10 1 1/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s p ä ä k i r j o i t u s Tässä numerossa ADHD-liitto

Lisätiedot

Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21

Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21 ADHD-liiton jäsenlehti Vertaistuen teemaosio s. 11 Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21 Kuntoutusta lukivaikeuteen s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet rf ADHD-liitto ry edistää ja tukee

Lisätiedot

pärjääjä Poika, josta tuli Osallistu kilpailuun! tttdigi.fi TTT-lehti myös verkossa: KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA?

pärjääjä Poika, josta tuli Osallistu kilpailuun! tttdigi.fi TTT-lehti myös verkossa: KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA? KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? Osallistu kilpailuun! NRO 2/2014 10 TYÖHYVINVOINNIN ERIKOISLEHTI www.tttdigi.fi MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA? TARVITAAN AIKAA KASVAA HYVÄKSI POMOKSI UUTISANKKURI RUTISTAA

Lisätiedot

Tämä julkaisu sisältää:

Tämä julkaisu sisältää: Tämä julkaisu sisältää: Alkusanat... 3 Minna Salminen ja Marja-Liisa Kuukasjärvi: Ollaan oltu sydämestä tämän asian takana.. 5 Merja Salanko-Vuorela: Oulun seudulla kehitetään omaishoitajien tukemista

Lisätiedot

LASTENSUOJELU. Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUDISTUVA 1/2015 UUSI LEHTI. Sinulle ammattilainen

LASTENSUOJELU. Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUDISTUVA 1/2015 UUSI LEHTI. Sinulle ammattilainen UUDISTUVA LASTENSUOJELU 1/2015 Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUSI LEHTI Sinulle ammattilainen Vaikuttavuus ylös, kustannukset alas - sivu 6 SOTE - sählingistä voimaa

Lisätiedot

Kyl mä pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin

Kyl mä pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin 4 2007 Kyl mä asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin tässä numerossa 3 4 7 Pääkirjoitus liitto

Lisätiedot

SUPLIIKKI 1/2005. Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti

SUPLIIKKI 1/2005. Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti SUPLIIKKI 1/2005 Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Styvfamiljerna I Finland rf (SUPLI) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Rakastuin elämään. Marja Korhonen: Neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat arkeen Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen oivallus

Rakastuin elämään. Marja Korhonen: Neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat arkeen Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen oivallus AVH4/2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖIDEN ERIKOISLEHTI Puhe- ja liikuntakykynsä menettänyt Marja Korhonen: Rakastuin elämään Neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat arkeen Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen

Lisätiedot

LIVSVILLKOR. Munuais- ja maksaliitto ry 1/2013. Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi. Munuainen äidiltä ja isältä s.10

LIVSVILLKOR. Munuais- ja maksaliitto ry 1/2013. Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi. Munuainen äidiltä ja isältä s.10 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi Munuainen äidiltä ja isältä s.10 LapinDialyysi Ylläs Maailman kauneimmaksi kehutun, LapinDialyysin, neljäs toimintavuosi käynnistyi

Lisätiedot

samanlainen SISARUUS Erilainen, Opas pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen sisaruksen tukemiseen

samanlainen SISARUUS Erilainen, Opas pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen sisaruksen tukemiseen Erilainen, samanlainen SISARUUS Opas pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen sisaruksen tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Väestöliiton

Lisätiedot

Eemi kaipaa kuntoutusta

Eemi kaipaa kuntoutusta 4 2013 Leirillä yli kolme vuosikymmentä Eemi kaipaa kuntoutusta 16 28 4 Mitä nyt? Pieniä, tärkeitä uutisia. 6 Pääkirjoitus Pilko ja paloittele. 7 Leirillä yli kolme vuosikymmentä Sari Karjalainen on nähnyt

Lisätiedot

LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 1/2010 TEEMANA VAIKUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ. Kohti kevättä

LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 1/2010 TEEMANA VAIKUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ. Kohti kevättä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 1/2010 TEEMANA VAIKUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ Kohti kevättä Omaishoitajien keskustelusivuilta saa kattavaa vertaistukea Sirpaleista syntyy uusi elämä - Helinä Korkealaaksosta

Lisätiedot