Asetusopas Lue tämä ensin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asetusopas Lue tämä ensin"

Transkriptio

1 Asetusopas Lue tämä ensin Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

2 FCC:N SÄÄNNÖKSET (120 V:n malli) Verkkoskanneti, malli M11042/M11052 Tämä laite on FCC:n säännösten osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat kaksi seuraavaa ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikkia ulkoisia häiriöitä myös silloin, kun häiriö voi haitata laitteen toimintaa. Huomautus: Tämä laite on testattu ja se täyttää luokan B digitaalilaitteelle asetetut rajat FCC:n säännösten osan 15 mukaisesti. Näiden rajojen tarkoitus on varmistaa riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa. Laite voi aiheuttaa häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Ei kuitenkaan voida taata, että kaikissa asennuksissa vältyttäisiin häiriöiltä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, minkä voi todeta käynnistämällä ja sammuttamalla laitteen, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriöitä seuraavilla toimenpiteillä: Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. Kytke laite eri virtapiirin pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on kytketty. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/ tv-mekaanikolta. Suojatun kaapelin käyttö on välttämätöntä, jotta laite täyttää luokan B rajat FCC:n säännösten osan 15 alaosan B mukaisesti. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, ellei oppaassa ole toisin ilmoitettu. Jos sellaisia muutoksia tehdään, sinulta voidaan evätä oikeus laitteen käyttöön. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success NY 11042, U.S.A. Puh. (516) RADIOHÄIRIÖITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET (120 V:n malli) Tämä digitaalilaite ei ylitä luokan B radiomelupäästörajoja, jotka on määritelty Kanadan teollisuusministeriön (Industry Canada) häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevassa Digital Apparatus -nimisessä ICES-003-standardissa. RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (120 V:n mallit) Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, NMB-003 édictée par l Industrie Canada. Vain Euroopan unioni (ja ETA) Tämä symboli tarkoittaa, että WEEE-direktiivin (Direktiivi 2002/96/EC) ja asuinmaasi lakien mukaan tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on vietävä sitä varten tarkoitettuun jätepisteeseen, vaihdettava uuteen ostaessasi vastaavan tuotteen tai toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Tämänkaltaisen jätteen väärä käsittely voi olla vahingoksi luonnolle ja terveydelle, koska sähkö- ja elektroniikkaromu voi sisältää vaarallisia aineita. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, tuet luonnonvarojen säästäväistä käyttöä. Lisätietoja vanhojen laitteiden kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta, hyväksytystä WEEE-ohjelmasta tai jätehuoltoyhtiöstä. Lisätietoja WEEE-tuotteiden palauttamisesta ja kierrätyksestä on osoitteessa (ETA: Norja, Islanti ja Liechtenstein) Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen. Für 3. GPSGV Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäß EN ISO 7779 Vain Kalifornia, USA Laitteen mukana tuleva akku sisältää perkloraattimateriaalia saattaa vaatia erityiskäsittelyä. Katso lisätiedot osoitteesta i

3 Mallien nimet Seuraavat nimet on saatettu ilmoittaa turvallisuusmääräyksiä varten kullakin verkkoskannerin markkina-alueella. ScanFront 300e: Malli M11042 ScanFront 300eP: Malli M11052 Tavaramerkit Canon ja Canon-logo ovat Canon Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, ja ne saattavat olla tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä myös muissa maissa. imageformula on Canon Electronics Inc. -yhtiön tavaramerkki. Nuance, Nuance-logo, ecopy, ecopy-logo ja ecopy ShareScan ovat Nuance Communications, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nuance ja Nuance-logo ovat Nuance Communications, Inc.:in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Opera tai Opera Software TM ovat Opera Software ASA:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Norjassa tai muissa maissa. Microsoft, Windows, Internet Explorer ja Active Directory ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adobe, Acrobat ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tässä mainitut tuotteet ja yhtiöiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Tekijänoikeudet libtiff Copyright (c) Sam Leffler Copyright (c) Silicon Graphics, Inc. Tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjojen käyttö, kopioiminen, muokkaaminen, jakelu ja myyminen mihin tahansa tarkoitukseen annetaan veloituksetta edellyttäen, että (i) edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus näkyy kaikissa ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjojen kopioissa ja (ii) että Sam Lefflerin ja Silicon Graficsin nimiä ei käytetä missään ohjelmistoon liittyvässä mainonnassa tai julkisuudessa ilman erityistä Sam Lefflerin ja Silicon Graphicsin etukäteen antamaa lupaa. OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA, EPÄSUORIA TAI MUITA TAKUITA MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA KAIKKI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SAM LEFFLER TAI SILICON GRAPHICS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ILMOITETTU, TAI MILLÄÄN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄLLÄ TAI SIITÄ JOHTUVALLA VAHINGONKORVAUSOIKEU- DELLISELLA PERUSTEELLA. libjpeg Jotkin tämän ohjelmiston osat perustuvat osittain Independent JPEG Group -yhtiön työhön. ii

4 MD5 Alkuperä RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm Copyright (c) , Paul Johnston & Contributors Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksien kanssa tai ilman on sallittu edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: Lähdekoodin uudelleenjaon täytyy sisältää edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. Binäärimuotoisen uudelleenjaon täytyy sisältää edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapautuslauseke jaon yhteydessä annettavissa asiakirjoissa ja/tai muissa materiaaleissa. Tekijän nimeä tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta pohjautuvien tuotteiden tukemiseen tai mainontaan ilman erityistä kirjallista lupaa. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA MUKAAN LUKIEN, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJA EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, TYYPILLISISTÄ TAI SEURAUKSEL- LISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NÄIHIN RAJOITTUEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA) RIIPPUMATTA SIITÄ, KUINKA NE OVAT AIHEUTUNEET TAI MILLÄÄN VAHINGONKORVAU- SOIKEUDELLISELLA PERUSTEELLA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUS, EHDOTON VELVOLLISUUS TAI RIKKOMUS (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI JOKIN MUU SYY), JOKA JOHTUU MISTÄÄN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄSTÄ TAI SIITÄ JOHTUVASTA TAVASTA, VAIKKA KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU. Copyright (c) , RSA Data Security, Inc. Laadittu Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjelmiston kopiointiin ja käyttöön oikeuttava lisenssi myönnetään edellyttäen, että se merkitään RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm kaikessa materiaalissa, jossa mainitaan tai viitataan tähän ohjelmistoon tai sen toimintaan. Johdannaisten teosten luomiseen ja käyttöön oikeuttava lisenssi myönnetään edellyttäen, että kyseiset johdannaiset teokset merkitään Alkuperä RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm kaikessa materiaalissa, jossa mainitaan tai viitataan johdannaisiin teoksiin. RSA Data Security, Inc. ei anna vakuutuksia tämän ohjelmiston soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Se toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria takuita. Nämä ilmoitukset on säilytettävä tämän dokumentaation ja/tai ohjelmiston kaikkien osien kaikissa kopioissa. Copyright 2012 by CANON ELECTRONICS INC. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää tai lähettää millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti tai mekaanisesti mukaan lukien kopioiminen, tallentaminen tai millään muulla tiedontallennus- tai tietojen noutojärjestelmällä ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää CANON ELECTRONICS INC. Vastuuvapauslausekkeet Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. CANON ELECTRONICS INC. EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA TÄLLE MATERIAALILLE, TÄSSÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT KOSKIEN MARKKINOITAVUUTTA, KAUPATTAVUUTTA, SOPIVUUTTA JOHONKIN TARKOITUKSEEN TAI RIKKOMATTOMUUTTA. CANON ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VAROJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ. iii

5 Johdanto Kiitämme teitä Canon ScanFront 300e/300eP -verkkoskannerin hankinnasta. Ennen kuin käytät laitetta, lue tämä opas huolella tutustuaksesi laitteen ominaisuuksiin ja hyödyntääksesi sen lukuisia toimintoja. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tietoa ScanFront 300e/300eP -skannerista ScanFront 300e/300eP on verkkoskanneri, jolla voit skannata paperiasiakirjoja ja lähettää skannattuja kuvia ecopy ShareScan-hallintakonsoliin, joka sen jälkeen lähettää skannatut kuvat eri kohteisiin, kuten jaettuun kansioon, sähköpostipalvelimeen (SMTP/Notes), FTP-palvelimeen, tulostimeen, faksiin (sähköpostitse) tai laitteeseen liitettyyn USB-flash-asemaan.* * Kohteet, joihin skannatut kuvat voidaan lähettää, vaihtelevat skannerimallin mukana toimistetusta lisenssistä. ScanFront USB-flash-asema : Tietopolku : Vaatii valinnaisen liittimen ecopy ShareScan ShareScan-hallintakonsoli Liitin (valinnainen) Mail FAKSI Postipalvelin FTP-palvelin Tietokone (Jaettu kansio) Tietokone (ecopy PDF Pro Office) Tulostin Backendjärjestelmäpalvelin 1

6 Laitteen opppaat Canon ScanFront 300e/300eP -verkkoskannerin mukana toimitetaan seuraavat oppaat. Muista lukea nämä oppaat huolella ennen laitteen käyttöä. Asetusopas (tämä opas) Kuvaa laitteen perusasetuksien asettamisen ja sisältää tietoa yhteyden luomisesta laitteen ja ShareScanhallintakonsolin välille, tietoa laitteiston perustoiminnoista ja lisätietoa mm. vianmäärityksestä. Katso lisätietoa ShareScan-hallintakonsolin konfiguroimisesta ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas) ja osiosta Ohje. ecopy ShareScan 5.0 -asennusopas Kuvaa ecopy ShareScan 5.0 -laitteen toiminnot ja ohjelmiston asetuksien konfiguroimisen tämän laitteen käyttämiseksi. Tämä opas on tallennettu PDF-tiedostona oppaiden CD-ROM-levylle ja sen avaaminen edellyttää Adobe Reader -sovelluksen. ecopy ShareScan, versio 5.0 Canon ScanFront -laitteille Julkaisutiedot Kuvaa tämän laitteen käyttöä koskevat rajoitukset ja varotoimet. Muista lukea tämä opas huolella ennen laitteen käyttöä. Tässä oppaassa käytetyt symbolit Seuraavilla symboleilla on merkitty toimenpiteet, rajoitukset, käytön varotoimet ja ohjeet, joita on noudatettava turvallisuuden vuoksi. VAROITUS Varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat väärin suoritettuina johtaa käyttäjän kuolemaan tai loukkaantumiseen. Varmista laitteen turvallinen käyttö noudattamalla näitä varoituksia joka tilanteessa. HUOMIO Varoitus toimista, jotka voivat väärin tehtyinä aiheuttaa henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja. Varmista laitteen turvallinen käyttö noudattamalla näitä huomautuksia joka tilanteessa. TÄRKEÄÄ Varoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Muista lukea nämä kohdat huolellisesti. Niitä noudattamalla osaat käyttää laitetta oikein ja estää laitteen vahingoittumisen. Vinkki Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin suositeltavaa. 2

7 Sisällysluettelo Johdanto...1 Laitteen opppaat... 2 Tässä oppaassa käytetyt symbolit... 2 ScanFront asetusten yleiskatsaus Tärkeitä turvallisuusohjeita...5 Asennuspaikka... 5 Virta... 5 Laitteen siirtäminen... 6 Käsittely... 6 Sormenjälkitunnistin (vain ScanFront 300eP)... 8 Hävittäminen Osien nimet ja toiminnot...9 Etupuoli sekä asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotasot... 9 Takaosa Toimitettujen lisävarusteiden tarkistus Pakkausmateriaalien poistaminen ja syöttötelan kiinnittäminen AC-sovittimen liittäminen ja verkkoon yhdistäminen...16 Vaihtovirtasovittimen liittäminen Verkkokaapelin liittäminen Virran kytkeminen päälle ja pois...17 Virran kytkeminen päälle Virran kytkeminen pois Laitteen yhdistäminen ShareScan-hallintakonsoliin...18 Järjestelmävaatimukset ShareScan -hallinakonsolin asentaminen ShareScan-hallintakonsolin käynnistäminen Lisenssin asetus ja aktivointi Laitteen konfigurointi ja rekisteröinti ShareScan -hallinakonsolin konfiguroiminen Asiakirjat...26 Tavallinen paperi Laitteen valmisteleminen Asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotason valmistelu.. 27 Syötön valintakytkin USB-liitäntä Asiakirjojen asettaminen Asiakirjan asettaminen Paperitukoksen tai kahden arkin syöttövirheen selvittäminen Juuttuneen asiakirjan poistaminen Sormenjälkitunnistin (ScanFront 300eP) Sormenjälkitunnistimen käsittelyä koskevia huomautuksia Sormenjäljen todennus Skannaamisen perustoiminnot Skannauksen valmistelu Skannaaminen Esikatselunäyttö Näytön näppäimistö Rajoitukset

8 ScanFront asetusten yleiskatsaus Tee ScanFront 300e/300eP -skannerin asetukset seuraavia ohjeita noudattaen. 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita (Katso sivu 5) Lue turvallisuusohjeet ja varoitukset tämän laitteen turvallisen käytön takaamiseksi. 2. Osien nimet ja toiminnot (Katso sivu 9) Tutustu tämän laitteen osien nimiin ja toimintoihin. 3. Toimitettujen lisävarusteiden tarkistus (Katso sivu 11) Varmista, että kaikki toimitukseen kuuluvat lisävarusteet löytyvät pakkauksesta. 4. Pakkausmateriaalien poistaminen ja syöttötelan kiinnittäminen (Katso sivu 13) Poista laitetta suojaavat pakkausmateriaalit ja kiinnitä syöttötela paikalleen. (Katso sivu 13.) 5. AC-sovittimen liittäminen ja verkkoon yhdistäminen (Katso sivu 16) Siirrä laite haluttuun asennuspaikkaan ja liitä vaihtovirtasovitin ja verkkokaapeli. 6. Virran kytkeminen päälle ja pois (Katso sivu 17) Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä ja kytke se pois päältä painamalla hipaisupaneelin [Power off] [Virta pois] -painiketta. 7. Laitteen yhdistäminen ShareScan-hallintakonsoliin (Katso sivu 18) Konfiguroi ecopy ShareScan -laitteen eri asetukset omien vaatimuksiesi mukaan luomalla ensin yhteyden ScanFront 300e/300eP -laitteen ja ecopy ShareScan -hallintakonsolin välille. Tässä osiossa kuvataan ScanFront 300e/300eP -laitteen ja ecopy ShareScan -hallintakonsolin asetuksien konfigurointiohjeet yhteyden luomiseksi. 8. ShareScan -hallinakonsolin konfiguroiminen (Katso sivu 25) Kun yhteys on luotu, voit konfiguroida ecopy ShareScan -asetukset omien vaatimuksiesi mukaan. Katso lisätietoa ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas). 9. Asiakirjat (Katso sivu 26) Tämä osio kuvaa laitteen tukemat paperityypit. 10. Laitteen valmisteleminen (Katso sivu 27) Valmistele tämä laite asiakirjan asettamista varten. 11. Asiakirjojen asettaminen (Katso sivu 29) Tässä osiossa kuvataan asiakirjojen asettaminen laitteesen. 12. Paperitukoksen tai kahden arkin syöttövirheen selvittäminen (Katso sivu 31) Tässä osassa selitetään juuttuneen paperin irrottaminen. 13. Sormenjälkitunnistin (ScanFront 300eP) (Katso sivu 33) Rekisteröi laitteeseen sormenjäljet, jotta ainoastaan valtuutetut käyttäjät voivat käyttää sitä. (vain ScanFront 300eP) 14. Skannaamisen perustoiminnot (Katso sivu 35) Tässä kappaleessa on selitetty lyhyesti asiakirjan skannaus, ja esimerkkinä on käytetty skannausta Home (Aloitus) -näytöstä. 4

9 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön muista lukea alla olevat turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet. Asennuspaikka Tämän laitteen toimintaan vaikuttaa ympäristö, mihin se asennetaan. Varmista, että laitteen asennuspaikka täyttää seuraavat ympäristövaatimukset. Laitteen ympärille täytyy jättää riittävästi tyhjää tilaa toimintaa, huoltoa ja ilmanvaihtoa varten. Vähintään 40 cm Vähintään 60 cm Konetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon. Jos tätä ei voida välttää, käytä verhoja laitteen varjostamiseen. Vältä paljon pölyä kerääviä paikkoja. Vältä lämpimiä tai kosteita paikkoja, kuten vesihanojen, vedenlämmittimen ja ilmankostuttajien läheisyyttä sekä paikkoja, missä saattaa olla ammoniakin, tinnerin tai muiden tulenarkojen kemikaalien höyryjä. Vältä tärinälle altistuvia paikkoja. Vältä altistamasta laitetta nopeille lämpötilanmuutoksille. Jos huone, johon laite asennetaan, on kylmä, mutta lämmitetään nopeasti, vesipisaroita (kondensaatiota) saattaa muodostua laitteen sisälle. Tämä voi heikentää skannauslaatua merkittävästi. Seuraavat olosuhteet ovat suositeltavia parhaan skannauslaadun takaamiseksi: Huoneen lämpötila: 10 C - 32,5 C (50 F - 90,5 F) Kosteus: 20 % - 80 % suhteellinen kosteus Vältä asentamasta laitetta lähelle magneettikenttää muodostavia laitteita (esim. kaiuttimet, televisio tai radio). Virta Liitä vain virtalähteeseen, jonka nimellisjännite on joko 120 V ja taajuus 60 Hz tai jonka nimellisjännite on V ja taajuus 50/60 Hz käyttöalueesta riippuen. Älä liitä muita sähkölaitteita samaan pistorasiaan laitteen kanssa. Jatkojohtoa käytettäessä täytyy varmistaa, että jatkojohdon määritykset vastaavat laitteen vaatimuksia. Vaihtovirtasovitinta ei saa koskaan yrittää purkaa tai muuttaa millään tavalla, sillä se on erittäin vaarallista. Virtajohto ja vaihtovirtasovitin voivat vioittua, jos niiden päälle astutaan usein tai jos niiden päälle asetetaan painavia esineitä. Vioittuneen virtajohdon ja vaihtovirtasovittimen käyttäminen voi aiheuttaa onnettomuuden, kuten tulipalon tai sähköiskun. Virtajohtoa ei saa käyttää, jos se on kiepillä. 5

10 Älä vedä virtajohdosta. Irrota virtajohto seinästä vetämällä pistokkeesta. Pidä pistokkeen ympäristö vapaana esineistä, niin että pistoke on helppo irrottaa hätätilanteessa. Käytä laitteen kanssa vain sen mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta. Älä myöskään käytä toimitettua vaihtovirtasovitinta muiden sähkölaitteiden kanssa. Malli: MG Jos sinulla on virransyöttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai huoltoon. Laitteen siirtäminen Kun siirrät laitetta, pidä siitä aina kiinni kummallakin kädellä, jottei se pääse putoamaan. Laite painaa noin 3,6 kg. Ennen kuin siirrät laitetta, varmista, että asiakirjataso on kiinni ja verkkokaapeli ja vaihtovirtasovitin kytketty irti. Jos laitetta siirretään näiden ollessa kytkettyinä, pistokkeet ja liittimet saattavat vahingoittua niihin kohdistuvan liiallisen voiman takia siirtämisen yhteydessä. Käsittely VAROITUS Huomioi seuraavat asiat laitetta käyttäessäsi. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä, aerosolisuihkeita tai muita tulenarkoja aineita laitteen läheisyydessä. Älä leikkaa tai vahingoita virtajohtoa tai vaihtovirtasovitinta äläkä tee niihin muutoksia. Älä aseta virtajohdon tai vaihtovirtasovittimen päälle painavia esineitä äläkä vedä tai taivuta virtajohtoa liian voimakkaasti. Älä koskaan kytke virtajohtoa märillä käsillä. Älä liitä laitetta moniosaiseen jatkopistorasiaan. Älä tee virtajohtoon solmua tai laita sitä kiepille, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Kun kytket virtajohdon kiinni, tarkista, että pistoke on kytketty kunnolla pistorasiaan. Älä käytä muita kuin tämän laitteen mukana toimitettuja virtajohtoja ja vaihtovirtasovittimia. Älä koskaan yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavalla. Älä koskaan yritä purkaa vaihtovirtasovitinta tai muuntaa sitä millään tavalla, sillä se on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä laitteen lähellä tulenarkoja aerosolisuihkutteita. Kun puhdistat laitetta, sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla, joka on puristettu lähes kuivaksi. Älä koskaan käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai muita tulenarkoja aineita. Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä, tai siitä tulee savua, lämpöä tai outoja hajuja tai jos se ei toimi tai jotakin muuta poikkeavaa esiintyy sitä käytettäessä, sammuta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen ja kysy lisäohjeita. 6

11 Älä pudota laitetta tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärähdyksille. Jos laite vahingoittuu, sammuta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen ja sovi huollosta. Ennen kuin laite siirretään, muista sammuttaa virta ja irrottaa pistoke pistorasiasta. HUOMIO Älä asenna laitetta epävakaalle tai kaltevalle alustalle tai tärisevään paikkaan, sillä tällöin laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite voi vahingoittua. Älä tuki ilmanottoaukkoja. Jos näin tehdään, laite saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalovaaran. Älä koskaan laita pieniä metalliesineitä, esimerkiksi nastoja, paperiliittimiä tai koruja, laitteen päälle. Ne saattavat pudota laitteen sisälle ja aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskun vaaran. Jos tällaisia esineitä putoaa laitteen sisälle, sammuta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen ja sovi huollosta. Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Jos näin tehdään, siitä voi seurata tulipalo tai sähköisku. Älä laita esineitä laitteen päälle, sillä ne saattavat kaatua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä käytä laitetta verkkovirran 120 V AC ja V AC -jännitteistä poikkeavalla jännitteellä käytetyn mallin mukaan. Jos näin tehdään, siitä voi seurata tulipalo tai sähköisku. Kun irrotat virtajohtoa seinästä, tartu lujasti pistokkeeseen. Älä vedä suoraan virtajohdosta, sillä johto voi vahingoittua tai sen sisäosat voivat tulla esiin, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jätä pistorasian ympärille riittävästi tyhjää tilaa, jotta virtajohto on helppo irrottaa. Jos pistokkeen ympärillä on tavaraa, sitä ei voi irrottaa hätätilanteessa. Varo, ettei vettä tai syttyviä aineita (alkoholia, tinneriä, bentseeniä jne.) pääse läikkymään laitteeseen, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katkaise virta laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, esimerkiksi yön ajaksi. Sammuta virta, kytke vaihtovirtasovitin irti laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta turvallisuussyistä myös silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esimerkiksi loman ajaksi. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua laitteeseen sitä käyttäessäsi. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Ole erityisen varovainen solmioiden ja pitkien hiusten kanssa. Jos jotakin tarttuu laitteeseen, irrota virtajohto välittömästi ja pysäytä laite. Ole varovainen asettaessasi paperia laitteeseen ja juuttunutta paperia poistaessasi. Paperin terävästä reunasta voi saada viiltohaavan. 7

12 Sormenjälkitunnistin (vain ScanFront 300eP) Seuraavat toimenpiteet saattavat vahingoittaa tunnistinta tai saada sen toimimaan viallisesti: Esineen pudottaminen sormenjälkitunnistimen päälle tai osuminen siihen kovasti muulla tavalla. Sormenjälkitunnistimen pinnan naarmuttaminen tai osuminen siihen terävällä esineellä. Jonkin kovan, esimerkiksi kynnen tai metalliesineen, painaminen sormenjälkitunnistimeen. Sormenjälkitunnistimen koskettaminen likaisilla käsillä. Tarran kiinnittäminen sormenjälkitunnistimen pintaan tai pinnan peittäminen musteella tai muulla aineella. Jos sormenjäljen tunnistus epäonnistuu usein, sormenjälkitunnistin saattaa olla likainen. Puhdista tunnistimen pinta säännöllisesti. Pyyhi lika pois sormenjälkitunnistimen pinnalta pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä poista sormenjälkitunnistimen ympärille kerääntynyttä likaa terävällä esineellä. Jos näin tehdään, sormenjälkitunnistimeen voi tulla toimintahäiriöitä. Jos olet staattisesti varautunut koskettaessasi sormenjälkitunnistimeen, tunnistimeen tai laitteeseen voi tulla toimintahäiriöitä. Ennen kuin kosket sormenjälkitunnistinta, pura staattinen lataus koskettamalla metallin palasta. Ole erityisen varovainen kuivina aikoina, kuten talvella, jolloin staattisen sähkön kertymisen mahdollisuus on suuri. Hävittäminen Ennen kuin laite hävitetään, alusta laite varmistaaksesi, että tallennetut tiedot poistetaan. Kun hävität laitteen, muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja lakeja tai ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. 8

13 2. Osien nimet ja toiminnot Alla on esitetty ScanFront 300e/300eP -skannerin osien nimet ja niiden toiminnot. Etupuoli sekä asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotasot Tason jatke Avaa tämä, jotta skannatut asiakirjat eivät luista pois. Asiakirjan vastaanottotaso Avaa tämä, kun käytät ScanFront-skanneria. Jos skannattavat asiakirjat käpristyvät vastaanottotasolla, poista koko taso. Paneeli Avaa paperitukoksen sattuessa tai huoltoa varten. Hipaisupaneeli Kosketa käyttääksesi ScanFront-skanneria. Lukitusvipu Lukitsee paneelin. Vedä lukitusvipua itseäsi kohti avataksesi paneelin. Asiakirjaohjaimet Säädä nämä asiakirjan leveyden mukaan. Asiakirjan syöttötaso Aseta asiakirjat tähän. USB-liitäntä (edessä) USB1.1/Hi-Speed USB2.0 -yhteensopivan USB-muistilaitteen, USB-näppäimistön tai USB-hiiren liitäntä. Virtakytkin Virta kytketään päälle tätä painamalla. * Virta kytketään pois päältä painamalla hipaisupaneelin virta pois -painiketta. Syötön valintakytkin Käytä tätä vipua, kun haluat vaihtaa asiakirjojen syöttötapaa. Virran merkkivalo Syttyy, kun virta on päällä. Sormenjäljen todennustunnistin (käytössä vain ScanFront 300eP -skannerissa) Tämä sormenjälkitunnistin on tarkoitettu sormenjälkien rekisteröintiä ja todennusta varten. (Katso sivu 33.) 9

14 Takaosa USB-liitäntä (takana vasemmalla) USB1.1/Hi-Speed USB2.0 -yhteensopivan USB-muistilaitteen, USB-näppäimistön tai USB-hiiren liitäntä. Virtaliitäntä (24 V DC) Laitteen mukana toimitetun vaihtovirtasovittimen pistokeliitäntä. Kensington-lukkopaikka Tähän aukkoon voidaan liittää avainketju tai lukko varkaudenestoksi. Verkkoportti (RJ-45) RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) -yhteensopivan verkkokaapelin liitäntä. USB-liitännät (takana oikealla) USB1.1/Hi-Speed USB2.0 -yhteensopivan USB-muistilaitteen, USB-näppäimistön tai USB-hiiren liitäntä. Tuuletusaukot 10

15 L5T1P7-BR01 CANON CANADA INC DIXIE RD MISSISSAUGA ON L5T 9Z9 3. Toimitettujen lisävarusteiden tarkistus Varmista pakkauksen avaamisen yhteydessä, että pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin näistä osista puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään. 120 V malli ScanFront 300e (standardi malli) tai ScanFront 300eP (malli, jossa sormenjälkitunnistin) Asetusopas (tämä opas) Syöttötela Syöttötela täytyy kiinnittää laitteeseen asennuksen yhteydessä. (Katso sivu 13.) Oppaat CD-ROM** Vaihtovirtasovitin* (Johdon pituus: 1,5 m) Takuukortti (Vain USA ja Kanada) Verkkojohto* (Johdon pituus: 1 m) Rekisteröintikortti (Vain USA ja Kanada) * Muista käyttää ainoastaan toimitukseen kuuluvaa vaihtovirtasovitinta ja virtajohtoa. ** CD-ROM-levyllä olevien PDF-tiedostojen avaamiseen tarvitaan Adobe Acrobat- tai Adobe Reader -ohjelmisto. (Adobe Reader -ohjelmiston voi ladata Adoben verkkosivuilta.) 11

16 V malli Euroopassa ScanFront 300e (standardi malli) tai ScanFront 300eP (malli, jossa sormenjälkitunnistin) Asetusopas (tämä opas) Syöttötela Syöttötela täytyy kiinnittää laitteeseen asennuksen yhteydessä. (Katso sivu 13.) Ennen käyttöä Vaihtovirtasovitin* (Johdon pituus: 1,5 m) Oppaat CD-ROM** Verkkojohto* (Johdon pituus: 1 m) * Muista käyttää ainoastaan toimitukseen kuuluvaa vaihtovirtasovitinta ja virtajohtoa. ** CD-ROM-levyllä olevien PDF-tiedostojen avaamiseen tarvitaan Adobe Acrobat- tai Adobe Reader -ohjelmisto. (Adobe Reader -ohjelmiston voi ladata Adoben verkkosivuilta.) 12

17 4. Pakkausmateriaalien poistaminen ja syöttötelan kiinnittäminen Poista kaikki laitetta suojaavat pakkausmateriaalit ja kiinnitä syöttötela paikalleen. 1. Poista ulompaa suojaa paikallaan pitävä oranssi teippi (6 kpl). 4. Poista pakkausmateriaalit varoen. 2. Avaa asiakirjan vastaanottotaso varoen ja poista pakkausmateriaalit. HUOMIO Paneelin auki-/kiinni-liike on yhteydessä asiakirjojen vastaanottotason ylös-/alas-liikkeesen. Älä paina asiakirjojen vastaanottotasoa paneelia avatessasi. 3. Vedä lukitusvipua itseäsi kohti ja avaa paneeli kokonaan. 5. Poista telan kansia paikallaan pitävät oranssit teipit. Lukitusvipu 13

18 6. Avaa telan kansi syöttötelaa varten. 9. Siirrä lukitusvipua nuolen suuntaan ja laita se sitten syöttötelassa olevaan aukkoon. 7. Nosta telan lukitusvipu ylös ja siirrä se nuolen osoittamaan suuntaan. 10. Laske telan lukitusvipu alas lukitaksesi syöttötelan paikalleen. 8. Aseta telan akselissa oleva lovi kohdakkain laitteen olevan akselin kanssa ja laita syöttötela paikalleen. 11. Sulje telan kansi. Varmista, että kuulet napsahduksen merkkinä siitä, että kansi on palannut alkuperäiseen asentoonsa. 14

19 12. Sulje paneeli varovasti. Paina paneelin kumpaakin puolta, kunnes kuulet napsahduksen merkkinä siitä, että paneeli on lukittunut. 13. Sulje asiakirjan vastaanottotaso varovasti. 15

20 5. AC-sovittimen liittäminen ja verkkoon yhdistäminen Ennen laitteen asettamista on liitettävä vaihtovirtasovitin ja verkkokaapeli. Vaihtovirtasovittimen liittäminen Liitä vaihtovirtasovitin seuraavien ohjeiden mukaisesti. HUOMIO Muista käyttää ainoastaan laitteen mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta ja virtajohtoa. Virtapistokkeen muoto vaihtelee käyttömaan ja -alueen mukaan. Liitä virtajohto ja vaihtovirtasovitin. Kytke vaihtovirtasovittimen pistoke virtaliitäntään. Kytke virtajohto seinäpistorasiaan. Verkkokaapelin liittäminen Kytke verkkokaapein liitin (RJ-45) verkkoporttiin. 16

21 6. Virran kytkeminen päälle ja pois Kytke laite päälle ja pois päältä painamalla virtakytkintä. Virran kytkeminen päälle Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä. Virran merkkivalo syttyy ja käynnistysvalikko ilmestyy näytölle. Virran kytkeminen pois Paina virtapainiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes laite sammuu. Käynnistysvalikon näyttö Virtakytkin Virran merkkivalo TÄRKEÄÄ Kun laite käynnistetään uudelleen, odota vähintään 5 sekuntia sen jälkeen virta on sammutettu ennen kuin kytket laitteen uudelleen päälle. TÄRKEÄÄ Käynnistysvalikko tulee näkyviin noin 40 sekunnin kuluttua siitä, kun virta on kytketty päälle. Kun virran merkkivalo syttyy, mutta hipaisupaneelissa ei näy mitään, näytön sammutus on aktivoitunut kytkien paneelin näytön pois päältä. Voit koskettaa paneelia palauttaaksesi näytön. 17

22 7. Laitteen yhdistäminen ShareScan-hallintakonsoliin Laitteen käyttäminen edellyttää, että asennat ensin ShareScan-hallintakonsolin tietokoneeseen, joka on liitetty samaan verkkoon kuin laite. Tässä osiossa kuvataan ShareScan-hallintakonsolin asennus tietokoneeseen ja yhteyden luominen laitteeseen. Järjestelmävaatimukset ShareScan-hallintakonsolin tietokoneasennuksen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat. Prosessori Kaksiytiminen tai sitä suurempi RAM 2 Gt tai sitä suurempi Käyttöjärjestelmä Katso lisätietoa tuetuista käyttöjärjestelmistä julkaisutiedoista, jotka on tallennettu PDF-muodossa ecopy ShareScan 5.0 Asetus-CD-ROM-levylle. Kiintolevyasema Tyyppi ja muoto IDE- tai SCSI-asema (edellyttää NTFS-muodon) Kapasiteetti 40 Gt tai suurempi Verkko 100 Base-TX -verkkoliittymäkortti vaaditaan. Vaaditut osat TCP/IP ja Microsoft Networks -asiakas ShareScan -hallinakonsolin asentaminen Asenna ShareScan-hallintakonsoli (ja muut vaaditut ohjelmistot) tietokoneeseen. TÄRKEÄÄ Suosittelemme, että ShareScan-hallintakonsoli asennetaan staattista IP-osoitetta käyttävään tietokoneeseen. 1. Käynnistä jälleenmyyjän hankinnan yhteydessä toimittama ShareScan-hallintakonsolin asennusohjelma. Näkyviin tulee [Launch] (Käynnistys) -ikkuna. 2. Valitse kieli. TÄRKEÄÄ Ominaisuuksiltaan suuremman järjestelmän käyttö voi olla tarpeen laitteen käyttötavasta riippuen. Katso lisätietoa ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas). 18

23 3. Valitse [Start installation] (Aloita asennus). 4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita asennuksen loppuun suorittamiseksi. Asennuksen aikana tulee näkyviin viesti, joka pyytää syöttämään lisenssiavaimen. Syötä skannerin hankinnan yhteydessä toimitettu lisenssiavain ja jatka seuraavaan näyttöön. Jos asennuksen suorittamisen jälkeen näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään käynnistämään tietokone uudelleen, noudata ohjeita tietokoneen käynnistämiseksi uudelleen. ecopy Agent -kuvake tulee näkyviin tehtäväpalkin ilmoitusalueelle, kun sovellus on asennettu oikein. ShareScan-hallintakonsolin käynnistäminen Asennuksen jälkeen voit käynnistää ShareScan-hallintakonsolin laitteen konfiguroimiseksi. 1. Valitse [Start] (Käynnistä) -painike ja napsauta [All Programs] (Kaikki ohjelmat), [ecopy Applications] (ecopy-sovellukset), [ShareScan 5.0], ja [ShareScan Administration Console] (ShareScan-hallintakonsoli). Näkyviin tulee [ShareScan Database Configuration] (ShareScan-tietokannan konfigurointi) -valintaruutu. Näkyviin tulee ecopy ShareScan -hallintakonsolin päänäyttö. Vinkki Kun käynnistät ShareScan-hallintakonsolin ensimmäisen kerran aktiivista internet-yhteyttä käyttävässä ympäristössä, näkyviin tulee asennuksen aikana syötetyn lisenssiavaimen vahvistusruutu. Kun [OK] -painiketta painetaan, lisenssi vahvistetaan. Asennuksen jälkeen Skannerin käyttö edellyttää, että tietokoneeseen asennetaan ShareScan-hallintakonsolin huoltopakkaus 4. Katso lisätietoa ShareScan-hallintakonsolin huoltopakkauksen 4 hankkimisesta ja asentamisesta seuraavalta verkkosivulta. Verkko-osoite: https://ecopy.custhelp.com/app/answers/ detail/a_id/1790/related/1 Tuote on lisäksi rekisteröitävä seuraavalla verkkosivulla ShareScan-hallintakonsolin huoltopakkauksen 4 lataamiseksi. Verkko-osoite: 19

24 Lisenssin asetus ja aktivointi Jos käynnistit ShareScan-hallintakonsolin aktiivista internet-yhteyttä käyttävässä ympäristössä, lisenssin vahvistus suoritetaan. Aktivoi lisenssi seuraavasti. Vinkki Voit aktivoida lisenssin myöhemmin, mutta lisenssi on aktivoitava 30 päivän sisällä lisenssiavaimien lataamisesta. 1. Valitse [Activate] (Aktivoi) kohdassa [Devices] (Laitteet). Näkyviin tulee ohjattu toiminto lisenssin aktivoimiseen. 2. Valitse [Next] (Seuraava). Näkyviin tulevat käytetyn tietokantapalvelimen palvelimen nimi ja laitteiston tunnus. Vinkki Voit asettaa varapalvelimen. Valitse [Use Failover Server ID for activation] (Käytä varapalvelimen tunnusta aktivointiin) -ruutu ja määritä sitten varapalvelimen tunnus. 3. Valitse [Next] (Seuraava). 4. Valitse aktivointitavan valintaruudusta [Automatic activation] (Automaattinen aktivointi) ja napsauta [Next] (Seuraava). 5. Valitse [Start] (Käynnistä). Automaattinen aktivointi käynnistyy internetin kautta. Kun automaattinen aktivointi päättyy, näkyviin tulee tulosnäyttö, jossa näkyy yksittäisten lisenssien onnistunut aktivointitila tai virhetila. 6. Valitse [Finish] (Lopeta) ohjatun lisenssin aktivointitoiminnon sulkemiseksi. Lisenssin vahvistus- ja aktivointiympäristöt ilman internet-yhteyttä Lisenssin vahvistus ja aktivointi on suoritettava manuaalisesti ympäristöissä, joissa ei ole aktiivista internet-yhteyttä. Tällöin on käytettävä tietokonetta, jossa on internet-yhteys ja lataa lisenssin vahvistus- ja aktivointitiedosto Nuance Web -verkkosivulta. Toimenpiteestä on lisätietoja seuraavalta verkkosivulta. Verkko-osoite: https://ecopy.custhelp.com/app/answers/ detail/a_id/1809/kw/installation Lisenssin asettamiseen ja aktivointiin liittyviä huomautuksia Lisenssitiedostot luodaan aktivointiprosessilla. Rekisteröidyt lisenssiavaimet yhdistetään sen tietokoneen laitteistotunnukseen (HID), johon ShareScan on asennettu kun lisenssitiedostot luodaan. Jos muutat sen tietokoneen laitteiston konfigurointia, johon ShareScan on asennettu, tai asennat uudelleen käyttöjärjestelmän, uudelleen aktivointi tulee suorittaa teknisen tuen kautta. Vaikka useita laitteita voidaan rekisteröidä ShareScan-järjestelmään, käytettävien laitteiden määrä määrittyy lisenssin mukaan. Jos liität lisenssiavaimessa määritettyä määrää useamman laitteen, ylimääräisille laitteille vaaditaan lisenssi. Katso lisätietoa lisenssin asettamisesta ja aktivoinnista ShareScan-hallintakonsolin osiosta Ohje. 20

25 Laitteen konfigurointi ja rekisteröinti Kun olet asettanut tietokoneen, johon ShareScan -hallintakonsoli on asennettu, konfiguroi vaaditut asetukset laitteeseen ja rekisteröi laite tietokoneeseen. 1. Kytke laitteen virta päälle. Näkyviin tulee laitteen käynnistysvalikko. Vinkki Voit muuttaa näytön kieltä käynnistysvalikon oikeassa yläkulmassa olevaa alasvetovalikkoa käyttäen. TÄRKEÄÄ Jos painat jatkuvasti kosketuspaneelia ennen kuin yhteys voidaan luoda luotu ShareScan-hallintakonsoliin, virhe voi esiintyä ja toiminto poistua käytöstä. Käynnistä tällöin laite uudelleen ja suorita toimenpiteet alusta. 2. Aseta ylläpitäjän salasana. Syötä salasana [Password] (Salasana) -ruutuun ja syötä se uudelleen [Confirm Password] (Vahvista salasana) -ruutuun. Paina tämän jälkeen [Next] (Seuraava). Näkyviin tulee verkon asetusnäyttö. Tekstin syöttäminen Paina syöttöruudun vieressä olevaa -kuvaketta näytön näppäimistön avaamiseksi ja tekstin syötön mahdollistemiseksi. Kun olet syöttänyt tekstin, sulje näppäimistö painamalla [OK]. 21

26 Vinkki Jos painat [Next] (Seuraava) syöttämättä salasanaa, salasanaa ei konfiguroida eikä salasanaa tarvitse syöttää laitteen käynnistämiseen. Turvallisuuden takaamiseksi suosittelemme salasanan konfiguroimista. 3. Konfiguroi laitteeseen verkkoasetukset. Konfiguroi seuraavat asetukset. Laitteen nimi Syötä laitteen nimi. Tämä laitteen nimi näkyy verkossa. IP-osoite Syötä laitteeseen ainutkertainen IP-osoite. Oletusyhdyskäytävä Syötä laitteeseen yhdistettävän verkon oletusyhdyskäytävä. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä. Ensisijainen DNS / Toissijainen DNS Syötä laitteeseen yhdistettävän verkon DNS-osoite. [Secondary DNS] (Toissijainen DNS) on valinnainen. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä. Ensisijainen WINS / Toissijainen WINS Jos laitteeseen yhdistetyssä verkossa on WINS-palvelimet, syötä tarvittaessa WINS-palvelinosoitteet. [Primary WINS] (Ensisijainen WINS) ja [Secondary WINS] (Toissijainen WINS) -asetukset ovat valinnaisia. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä. Kun olet konfiguroinut asetukset, paina [Save] (Tallenna). Näkyviin tulee seuraava näyttö. 4. Paina [Restart] (Käynnistä uudelleen) laitteen käynnistämiseksi uudelleen. Kun laite käynnistyy uudelleen, näkyviin tulee seuraava näyttö. TÄRKEÄÄ Laitteeseen on määritettävä staattinen IP-osoite. Ota yhteyttä verkon ylläpitäjään laitteen staattisen IP-osoitteen määrittämiseksi. Aliverkon peite Syötä laitteeseen yhdistettävän verkon aliverkon peite. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä. 22

27 6. Määritä hakuehdot. Pääset nyt laitteeseen tietokoneesta, johon on asennettu ShareScan-hallintakonsoli. 5. Valitse [Add Device] (Lisää laite), joka sijaitsee [Devices] (Laitteet) -osiossa. Määritä hakuehdot seuraavilla asetuksilla. [Discovery] (Verkkoprotokolla) Määritä laitteen yhteyden verkkoprotokolla. [Vendor] (Valmistaja) Kun [Discovery] (Vekrkoprotokolla) asetetaan valintaan [TCP/IP], määritä tässä laitteen valmistaja (esim. tämän laitteen ScanFront ). [Device Name/IP] (Laitteen nimi/ip) Määritä laitteen nimi tai siihen konfiguroitu IP-osoite. [IP Range] (IP-väli) Määritä IP-osoitteen väli. Näkyviin tulee laitteen hakunäyttö. 23

28 7. Aloita laitehaku. Laitehaku suoritetaan käyttämällä oletusasetusta [Discovery] (Verkkoprotokolla) (ts. [UDP]). Jos laitteita ei löydetä, muuta [Discovery] (Verkkoprotokolla) -asetusta ja suorita haku uudelleen. Jos asetat [Discovery] (Verkkoprotokolla) asetukseksi [SNMP], valitse [Refresh] (Päivitä). Voit suorittaa hakuja myös määrittämällä laitteen IP-osoitteen kohdassa [Device Name/IP] (Laitteen nimi/ IP) tai [IP Range](IP-väli). Valitse tällöin vastaavassa luetteloruudussa. Jos valitset asetuksessa [IP Range] (IP-väli), näkyviin tulee hakuvälin vahvistusviesti. Valitse [Yes] (Kyllä) -painike. Laitteen haku käynnistyy ja näkyviin tulee löydettyjen laitteiden luettelo. [Password] (Salasana) Syötä ScanFront-salasana. [Device Settings] (Laitteen asetukset) [Use HTTPS] (Käytä HTTPS-valintaa) on oletuksena pois käytöstä. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä syöttääksesi haluamasi porttinumeron ruutuun [Port] (Portti). 10. Napsauta [Register] (Rekisteröi) -painiketta. Näkyviin tulee näyttö laitteen nimen määrittämiseen. 11. Määritä laitteen nimi. Määritä uusi laitteen nimi ottamalla käyttöön valinnan [New name] (Uusi nimi) ja syöttämällä uuden nimen tekstiruutuun. Käytä nykyistä laitteen nimeä valitsemalla [Existing name] (Nykyinen nimi). 12. Napsauta [OK] -painiketta. Laite lisätään. Seuraava alkunäyttö tulee näkyviin lisätyn laitteen LCD-näyttöön. 8. Valitse lisättävän laitteen valintaruutu ja valitse [OK]. Näkyviin tulee laitteen rekisteröintinäyttö. 9. Konfiguroi laitteen rekisteröintiasetukset. 24

29 8. ShareScan -hallinakonsolin konfiguroiminen Kun yhteys on luotu ScanFont-laitteen ja ecopy ShareScan-hallintakonsolin välille, voit konfiguroida ecopy ShareScan -asetukset omien vaatimuksiesi mukaan. Katso lisätietoae ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas) tai osiosta Ohje. 25

30 9. Asiakirjat ScanFront pystyy skannaamaan erikokoisia asiakirjoja aina käyntikorteista LGL-kokoisiin arkkeihin. Seuraavan kokoisia ja paksuisia asiakirjoja voidaan syöttää riippuen käytettävästä syöttötavasta. Tavallinen paperi Koko Leveys: 50,8 mm mm Pituus: 53,9 mm - 355,6 mm Paksuus sivun erottelua varten 52 g/m g/m 2 Paksuus sivun ohisyöttöä varten 42 g/m g/m 2 TÄRKEÄÄ Skannattavan asiakirjan täytyy täyttää seuraavat vaatimukset: Skannattaessa useita sivuja käsittäviä asiakirjoja sivut täytyy ryhmitellä yhteen koon, paksuuden ja painon mukaan. Laite menee tukkoon, jos erityyppisiä papereita skannataan samanaikaisesti. Muista tarkistaa, että asiakirjan muste on kuivunut ennen skannaamista. Jos skannattavan asiakirjan muste on märkää, telat tai skannauslasi saattavat tahriintua, mikä aiheuttaa viivoja tai tahroja kuviin tai saattaa liata muita asiakirjoja. Puhdista telat tai skannauslasi lyijykynällä kirjoitetun asiakirjan skannaamisen jälkeen. Lyijykynällä kirjoitettujen asiakirjojen skannaaminen voi tahria telat tai skannauslasin, mikä aiheuttaa viivoja tai tahroja kuviin tai saattaa liata muita asiakirjoja. Skannattaessa ohuelle paperille painettua kaksipuolista asiakirjaa toisella puolella oleva kuva saattaa näkyä läpi. Säädä skannausolosuhteiden kirkkautta ennen asiakirjan skannaamista. Seuraavantyyppisten asiakirjojen skannaaminen saattaa aiheuttaa paperitukoksia tai toimintahäiriöitä. Kun haluat skannata tällaisen asiakirjan, ota siitä kopio ja skannaa kopio. Rypistyneet tai Hiilipaperi taittuneet asiakirjat Käpristyneet asiakirjat Repeytyneet asiakirjat Asiakirjat, joissa on paperiliittimiä tai niittejä Päällystetty paperi Erittäin ohut, läpikuultava paperi Asiakirjat, joissa on nelikulmaisia lävistysreikiä 26

31 10. Laitteen valmisteleminen Kun asetat asiakirjan laitteeseen, vedä asiakirjojen vastaanottotasoa ulos niin, että se on asiakirjan kokoinen ja laita sen jälkeen syötön valintavipu haluttua syöttötapaa vastaavaan asentoon (sivujen erottelu päällä tai pois päältä. Asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotason valmistelu Aseta alustat asiakirjatyypin mukaan. 1. Avaa asiakirjojen syöttötaso. 2. Avaa asiakirjojen vastaanottotaso. Vinkki Jos ulostulevat asiakirjat käpristyvät vastaanottotasolla erittäin ohuita asiakirjoja skannattaessa, poista vastaanottotaso. Asiakirjojen vastaanottotaso poistetaan painamalla kuvassa osoitettuja tason kohtia kummallakin puolella nuolen osoittamaan suuntaan ja vetämällä se pois. Vinkki Avaa keskitason jatko-osa, jos luulet skannattavien asiakirjojen putoavan tasolta. Vastaanottotaso kiinnitetään takaisin laittamalla tason kummallakin puolella olevat ulokkeet laitteessa oleviin aukkoihin. Kun olet asentanut tason, tarkista, että se on kunnolla kiinni. 27

32 Syötön valintakytkin Vaihda vivun asentoa haluamasi asiakirjojen syöttötavan mukaan. Sivujen erottelu päällä Siirrä vipua alaspäin, kun haluat erotella asiakirjapinon sivu kerrallaan, jotta asiakirjat voidaan syöttää jatkuvasti. Sivujen erottelu pois päältä Siirrä vipua ylöspäin, kun haluat syöttää useita yhteen liitettyjä sivuja käsittävän asiakirjan, kuten laskun, sivu kerrallaan ilman, että sivuja erotellaan. Sivujen erottelu päällä USB-liitäntä Voit liittää USB-flash-aseman kuvatiedostojen tallentamista varten tai USB-näppäimistön tai -hiiren käyttääksesi laitetta. USB-flash-asema Voit myös liittää USB-näppäimistön ja USB-hiiren ScanFront-skannerin käyttöä varten. Sivujen erottelu pois päältä Syötön valintavipu TÄRKEÄÄ Jos vipu siirretään ylös (ohisyöttö) ja sen jälkeen skannataan asiakirjapino, monta sivua syötetään yhtaikaa. TÄRKEÄÄ Skanneri ei käynnisty, jos kytket virran päälle, kun USB-flash-asema on liitetty. Aseta USB-flash-asema skannerin käynnistymisen jälkeen. Käytä USB-flash-asemaa, jota ei ole kirjoitussuojattu. Jos USB-flash-asema on kirjoitussuojattu, dataa ei voida kirjoittaa USB-flash-asemaan. Tämä skanneri ei tue USB-muistilaitteita, jotka on varustettu salasanasuojauksella, tietojen salauksella tai muilla kuin tietojen tallennustoiminnoilla. Varmista, että USB-flash-asemassa on riittävästi vapaata muistitilaa tallentamista varten. 28

33 11. Asiakirjojen asettaminen Kun laitat asiakirjoja laitteeseen, aseta ne tekstipuoli alaspäin alustalle niin että asiakirjan yläreuna on alustan pohjalla. Asiakirjan asettaminen Aseta asiakirjat seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1. Säädä asiakirjaohjaimet asiakirjoja leveämmällle. 3. Aseta asiakirjat tekstipuoli alaspäin ja yläreuna alustan pohjaa vasten. 4. Säädä asiakirjaohjaimet asiakirjojen leveydelle. 2. Avaa asiakirjat viuhkamaisesti, jotta sivut irtoavat toisistaan ja niin, että ensimmäisen sivun yläreuna on alimpana. 29

34 TÄRKEÄÄ Asiakirjatasolle voi laittaa korkeintaan 50 arkkia tavallista paperia. Varmista asiakirjoja asettaessasi, että pinon koko ei ylitä asiakirjaohjaimessa olevia rajoitinmerkkejä. Rajoitinmerkki 30

35 12. Paperitukoksen tai kahden arkin syöttövirheen selvittäminen Jos paperitukos tai kahden arkin syöttövirhe esiintyy, syöttöja skannustoiminnot keskeytyvät ja seuraavanlainen virhenäyttö tulee näkyviin. Juuttuneen asiakirjan poistaminen Poista juuttunut asiakirja (tai puoleen väliin pysähtynyt asiakirja) skannerista seuraavasti. 1. Poista skannatut asiakirjat vastaanottotasolta ja loput syöttötasolla olevat asiakirjat. 2. Vedä lukitusvipua itseäsi kohti ja avaa paneeli kokonaan. Lukitusvipu Kun näin käy, poista paperitukos (tai puoleen väliin pysähtynyt asiakirja) ja paina [OK]. Vinkki Virhetyyppi Kahden arkin syöttövirheet havaitaan vain silloin, kun [Double Feed Detection] (Kahden arkin syötön tunnistus) on otettu käyttöön laitteen skannausasetuksissa. HUOMIO Paneelin auki-/kiinni-liike on yhteydessä asiakirjojen vastaanottotason ylös-/alas-liikkeesen. Älä paina asiakirjojen vastaanottotasoa paneelia avatessasi. TÄRKEÄÄ Jos kahden arkin syöttövirhe tapahtuu toistuvasti, laita syöttötasolle vähemmän arkkeja, ts. noin 10 kpl. Likainen tai kulunut syöttötela tai staattisen sähkön ansiosta toisiinsa tarttuneet asiakirjat ovat yleinen syy paperin juuttumiseen tai kahden arkin syöttövirheeseen. Jos syöttötela on likainen, puhdista se. Jos paperin juuttumista tai kahden arkin syöttövirhe tapahtuu toistuvasti puhdistuksen jälkeenkin, ota yhteyttä ScanFront-pääkäyttäjään ja vaihda telat (syöttö- ja hidastustela) sekä asiakirjaohjaimet. 31

36 3. Vedä juuttunutta asiakirjaa siihen suuntaan, mihin se helpoiten liikkuu. 4. Sulje paneeli ja aseta asiakirja takaisin paikalleen. 32

37 13. Sormenjälkitunnistin (ScanFront 300eP) ScanFront 300eP -skannerissa on sormenjälkitunnistin sormenjälkien rekisteröintiä ja käyttäjien todentamista varten. Sormenjälkitunnistin on erittäin herkkä osa. Käsittele tunnistinta varovasti. Sormenjälkitunnistimen käsittelyä koskevia huomautuksia Sormenjälkitunnistin Seuraavat toimenpiteet saattavat vahingoittaa sormenjälkitunnistinta tai saada sen toimimaan viallisesti. Lue nämä tiedot huolella välttääksesi vahingoittamasta tunnistinta. Esineen pudottaminen sormenjälkitunnistimen päälle tai osuminen siihen kovasti muulla tavalla. Sormenjälkitunnistimen pinnan naarmuttaminen tai osuminen siihen terävällä esineellä. Jonkin kovan, esimerkiksi kynnen tai metalliesineen, painaminen sormenjälkitunnistinta vasten, jolloin tunnistimen pinta naarmuuntuu. Sormenjälkitunnistimen koskettaminen likaisilla käsillä, mikä saattaa naarmuttaa tai liata tunnistimen pintaa. Tarran kiinnittäminen sormenjälkitunnistimen pintaan tai pinnan peittäminen musteella tai muulla aineella. Jos sormenjäljen tunnistus epäonnistuu usein, sormenjälkitunnistin saattaa olla likainen. Puhdista tunnistimen pinta säännöllisesti. Pyyhi lika pois sormenjälkitunnistimen pinnalta pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä poista sormenjälkitunnistimen ympärille kerääntynyttä likaa terävällä esineellä. Jos näin tehdään, sormenjälkitunnistimeen voi tulla toimintahäiriöitä. Jos olet staattisesti varautunut koskettaessasi sormenjälkitunnistimeen, tunnistimeen tai laitteeseen voi tulla toimintahäiriöitä. Ennen kuin kosket sormenjälkitunnistinta, pura staattinen lataus koskettamalla metallin palasta. Ole erityisen varovainen kuivina aikoina, kuten talvella, jolloin staattisen sähkön kertymisen mahdollisuus on suuri. 33

38 Sormenjäljen todennus Tee sormenjäljen rekisteröinti ja todennus seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1. Aseta sormen ensimmäinen nivel anturin päälle ja paina sormea tunnistinta vasten. 2. Pidä sormea painettuna samalla kun liu utat sitä suoraan ja tasaisesti, jolloin sormenjälki skannataan. Todennus saattaa parantua, jos sormenjäljen tila paranee pesemällä kädet tai käyttämällä käsivoidetta. Todennuksen onnistuminen riippuu siitä, kuinka nopeasti sormea liikutetaan tunnistimella. Jos se ei onnistu, liikuta sormeasi eri nopeudella noudattaen näytöllä näkyvää viestiä. Sormenjälkitunnistus ei välttämättä takaa henkilön henkilöllisyyden todennusta ja varmistusta. Vinkki Katso lisätietoa sormenjäljen rekisteröinnistä ja vahvistuksesta ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas). Sormenjälkitunnistus käyttää ainutlaatuista tietoa sormenjäljistä. Sormenjälkitunnistus ei välttämättä toimi kunnolla, jos sormenjälki on kulunut tai jos siinä on poikkeavia ominaisuuksia. Sama sormi täytyy skannata kolme kertaa, jotta sormenjälki rekisteröityy. Todennustoimenpide poikkeaa sen mukaan, mikä sormenjäljen tila on rekisteröitäessä ja todennettaessa. Seuraavat tilat saattavat aiheuttaa häiriön sormenjäljen todennuksessa: sormi on märkä tai hikinen sormi on likainen sormen uurteissa on hikeä tai öljyä sormi on kuiva (kuiva iho) osa sormenjäljestä puuttuu, esimerkiksi haavan tai palovamman takia sormen iho on kulunut ohueksi. 34

39 14. Skannaamisen perustoiminnot Tässä osassa kuvataan laitteen asiakirjojen skannaamisen perustoiminnot. ShareScan-hallintakonsolin tietokoneeseen asennetusta liitintyypistä riippuen voit lähettää skannatut tiedot muihin verkossa oleviin tietokoneisiin ja laitteisiin Tässä osiossa kuvataan skannattujen tietojen lähettäminen toiseen tietokoneeseen. Skannauksen valmistelu Ennen skannaamista tulee konfiguroida ShareScan-hallintakonsolin tietokoneen liitin ja konfiguroida skannausehdot ja skannattujen tietojen kohde. Katso lisätietoa ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas) tai osiosta Ohje. 2. Aseta asiakirja laitteeseen. 3. Paina tehtäväpainiketta alkunäytössä. Skannaaminen 1. Vahvista skannauksen asetukset alkunäytöllä ja muuta niitä tarvittaessa. Asiakirjan skannaus käynnistyy. Näkyviin tulee esikatseluikkuna ja skannatut asiakirjat näkyvät järjestyksessä. Jatka seuraavaan vaiheeseen, kun kaikki syöttimessä olevat asiakirjat on skannattu ja viimeinen asiakirjan sivu tulee näkyviin esikatseluikkunaan. Skannauksen asetukset tulevat näkyviin alkunäytön vasemmalle puolelle. Tässä näkyvät skannauksen asetukset vastaavat ShareScan-hallintakonsolin tietokoneeseen konfiguroituja asetuksia. Kun painat jotakin asetusta, näkyviin tulevat sen konfigurointitiedot, joita voit muuttaa tarvittaessa 4. Käsittele skannattuja tietoja esikatseluikkunassa tarpeen mukaan. Voit käsitellä skannattuja tietoja painamalla esikatseluikkunan painikkeita. Katso lisätietoa painikkeista kohdasta Esikatselunäyttö sivulla

40 5. Paina [Next] (Seuraava). 6. Valitse seuraava toimenpide. Skannatut tiedot lähetetään. Kun tiedot on lähetetty onnistuneesti, näkyviin tulee seuraavan toimenpiteen valintaruutu. Vinkki Liittimen sovelluksen asetuksista riippuen näkyviin tulee tiedoston nimen määritysnäyttö tai vastaavat toimenpiteet. Määritä tällöin näytön näppäimistöä (tai laitteeseen liitettyä näppäimistöä) käyttäen tiedoston nimi skannattuja tietoja varten ja paina [Send] (Lähetä). Katso lisätietoa näytön näppäimistöstä osiosta Näytön näppäimistö sivulla 37. Paina jotakin seuraavista painikkeista. Done (Lopeta): Lopeta skannaustoiminnot ja palaa alkunäyttöön. New Document (Uusi asiakirja): Aloita uuden asiakirjan skannaaminen. New Destination (Uusi kohde): Lähetä skannatut tiedot toiseen liittimen sovellukseen. 36

41 Esikatselunäyttö Skannattujen tietojen tiedot tulevat näkyviin esikatseluikkunaan. Voit käsitellä kuvia painamalla näytön painikkeita. Scan More (Skannaa lisää) Kun tätä painiketta painetaan ja uudet asiakirjat on asetettu syöttimeen, uudet asiakirjat skannataan ja lisätään edellisiin skannattuihin tietoihin Uudet skannatut tiedot asetetaan viimeeksi esikatseluikkunassa näytetyn sivun jälkeen. Delete (Poista) Poista näkyvissä oleva sivu. Rotate left/right (Käännä vasemmalle/oikealle) Käännä sivua vasemmalle tai oikealle. Scanner Settings (Skannerin asetukset) Muuta skannauksen asetuksia. Document Settings (Asiakirjan asetukset) Muuta skannattujen kuvien tiedostoformaattia. First page (Ensimmäinen sivu) Näytä skannattujen kuvien ensimmäinen sivu. Previous page (Edellinen sivu) Näytä skannattujen kuvien edellinen sivu. Current page / total pages (Nykyinen sivu / sivut yhteensä) Näytä näkyvissä olevan kuvan sivujen kokonaismäärä ja nykyinen sivunumero. Next page (Seuraava sivu) Näytä skannattujen kuvien seuraava sivu. Last page (Viimeinen sivu) Näytä skannattujen kuvien viimeinen sivu. Zoom Zoomaa skannattuja kuvia sisään tai ulos. Näytön näppäimistö Kun laitteen käytön aikana on syötettävä tekstiä, -painike tulee näkyviin tekstiruutujen viereen. Kun painat tätä painiketta, näkyviin tulee näytön näppäimistö tekstin syöttämiseen. Voit avata näytön näppäimistön esimerkiksi skannattujen tietojen tiedostojen nimien syttömiseksi. Vinkki -painike ei tule näkyviin, kun USB-näppäimistö on liitetty. 37

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 410774-351 Huhtikuu 2006 Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY PlayStation Camera Käyttöohje CUH-ZEY2 7028418 FI Ennen käyttöä ˎˎLue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. ˎˎPäivitä käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Windows Vista -asennusopas

Windows Vista -asennusopas Windows Vista -asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista -asennusoppaasta. Vaihe 1

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot