Asetusopas Lue tämä ensin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asetusopas Lue tämä ensin"

Transkriptio

1 Asetusopas Lue tämä ensin Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

2 FCC:N SÄÄNNÖKSET (120 V:n malli) Verkkoskanneti, malli M11042/M11052 Tämä laite on FCC:n säännösten osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat kaksi seuraavaa ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikkia ulkoisia häiriöitä myös silloin, kun häiriö voi haitata laitteen toimintaa. Huomautus: Tämä laite on testattu ja se täyttää luokan B digitaalilaitteelle asetetut rajat FCC:n säännösten osan 15 mukaisesti. Näiden rajojen tarkoitus on varmistaa riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa. Laite voi aiheuttaa häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Ei kuitenkaan voida taata, että kaikissa asennuksissa vältyttäisiin häiriöiltä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, minkä voi todeta käynnistämällä ja sammuttamalla laitteen, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriöitä seuraavilla toimenpiteillä: Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. Kytke laite eri virtapiirin pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on kytketty. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/ tv-mekaanikolta. Suojatun kaapelin käyttö on välttämätöntä, jotta laite täyttää luokan B rajat FCC:n säännösten osan 15 alaosan B mukaisesti. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, ellei oppaassa ole toisin ilmoitettu. Jos sellaisia muutoksia tehdään, sinulta voidaan evätä oikeus laitteen käyttöön. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success NY 11042, U.S.A. Puh. (516) RADIOHÄIRIÖITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET (120 V:n malli) Tämä digitaalilaite ei ylitä luokan B radiomelupäästörajoja, jotka on määritelty Kanadan teollisuusministeriön (Industry Canada) häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevassa Digital Apparatus -nimisessä ICES-003-standardissa. RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (120 V:n mallit) Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, NMB-003 édictée par l Industrie Canada. Vain Euroopan unioni (ja ETA) Tämä symboli tarkoittaa, että WEEE-direktiivin (Direktiivi 2002/96/EC) ja asuinmaasi lakien mukaan tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on vietävä sitä varten tarkoitettuun jätepisteeseen, vaihdettava uuteen ostaessasi vastaavan tuotteen tai toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Tämänkaltaisen jätteen väärä käsittely voi olla vahingoksi luonnolle ja terveydelle, koska sähkö- ja elektroniikkaromu voi sisältää vaarallisia aineita. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, tuet luonnonvarojen säästäväistä käyttöä. Lisätietoja vanhojen laitteiden kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta, hyväksytystä WEEE-ohjelmasta tai jätehuoltoyhtiöstä. Lisätietoja WEEE-tuotteiden palauttamisesta ja kierrätyksestä on osoitteessa (ETA: Norja, Islanti ja Liechtenstein) Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen. Für 3. GPSGV Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäß EN ISO 7779 Vain Kalifornia, USA Laitteen mukana tuleva akku sisältää perkloraattimateriaalia saattaa vaatia erityiskäsittelyä. Katso lisätiedot osoitteesta i

3 Mallien nimet Seuraavat nimet on saatettu ilmoittaa turvallisuusmääräyksiä varten kullakin verkkoskannerin markkina-alueella. ScanFront 300e: Malli M11042 ScanFront 300eP: Malli M11052 Tavaramerkit Canon ja Canon-logo ovat Canon Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, ja ne saattavat olla tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä myös muissa maissa. imageformula on Canon Electronics Inc. -yhtiön tavaramerkki. Nuance, Nuance-logo, ecopy, ecopy-logo ja ecopy ShareScan ovat Nuance Communications, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nuance ja Nuance-logo ovat Nuance Communications, Inc.:in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Opera tai Opera Software TM ovat Opera Software ASA:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Norjassa tai muissa maissa. Microsoft, Windows, Internet Explorer ja Active Directory ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adobe, Acrobat ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tässä mainitut tuotteet ja yhtiöiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Tekijänoikeudet libtiff Copyright (c) Sam Leffler Copyright (c) Silicon Graphics, Inc. Tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjojen käyttö, kopioiminen, muokkaaminen, jakelu ja myyminen mihin tahansa tarkoitukseen annetaan veloituksetta edellyttäen, että (i) edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus näkyy kaikissa ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjojen kopioissa ja (ii) että Sam Lefflerin ja Silicon Graficsin nimiä ei käytetä missään ohjelmistoon liittyvässä mainonnassa tai julkisuudessa ilman erityistä Sam Lefflerin ja Silicon Graphicsin etukäteen antamaa lupaa. OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA, EPÄSUORIA TAI MUITA TAKUITA MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA KAIKKI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SAM LEFFLER TAI SILICON GRAPHICS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ILMOITETTU, TAI MILLÄÄN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄLLÄ TAI SIITÄ JOHTUVALLA VAHINGONKORVAUSOIKEU- DELLISELLA PERUSTEELLA. libjpeg Jotkin tämän ohjelmiston osat perustuvat osittain Independent JPEG Group -yhtiön työhön. ii

4 MD5 Alkuperä RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm Copyright (c) , Paul Johnston & Contributors Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksien kanssa tai ilman on sallittu edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: Lähdekoodin uudelleenjaon täytyy sisältää edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. Binäärimuotoisen uudelleenjaon täytyy sisältää edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapautuslauseke jaon yhteydessä annettavissa asiakirjoissa ja/tai muissa materiaaleissa. Tekijän nimeä tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta pohjautuvien tuotteiden tukemiseen tai mainontaan ilman erityistä kirjallista lupaa. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA MUKAAN LUKIEN, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJA EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, TYYPILLISISTÄ TAI SEURAUKSEL- LISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NÄIHIN RAJOITTUEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA) RIIPPUMATTA SIITÄ, KUINKA NE OVAT AIHEUTUNEET TAI MILLÄÄN VAHINGONKORVAU- SOIKEUDELLISELLA PERUSTEELLA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUS, EHDOTON VELVOLLISUUS TAI RIKKOMUS (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI JOKIN MUU SYY), JOKA JOHTUU MISTÄÄN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄSTÄ TAI SIITÄ JOHTUVASTA TAVASTA, VAIKKA KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU. Copyright (c) , RSA Data Security, Inc. Laadittu Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjelmiston kopiointiin ja käyttöön oikeuttava lisenssi myönnetään edellyttäen, että se merkitään RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm kaikessa materiaalissa, jossa mainitaan tai viitataan tähän ohjelmistoon tai sen toimintaan. Johdannaisten teosten luomiseen ja käyttöön oikeuttava lisenssi myönnetään edellyttäen, että kyseiset johdannaiset teokset merkitään Alkuperä RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm kaikessa materiaalissa, jossa mainitaan tai viitataan johdannaisiin teoksiin. RSA Data Security, Inc. ei anna vakuutuksia tämän ohjelmiston soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Se toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria takuita. Nämä ilmoitukset on säilytettävä tämän dokumentaation ja/tai ohjelmiston kaikkien osien kaikissa kopioissa. Copyright 2012 by CANON ELECTRONICS INC. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää tai lähettää millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti tai mekaanisesti mukaan lukien kopioiminen, tallentaminen tai millään muulla tiedontallennus- tai tietojen noutojärjestelmällä ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää CANON ELECTRONICS INC. Vastuuvapauslausekkeet Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. CANON ELECTRONICS INC. EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA TÄLLE MATERIAALILLE, TÄSSÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT KOSKIEN MARKKINOITAVUUTTA, KAUPATTAVUUTTA, SOPIVUUTTA JOHONKIN TARKOITUKSEEN TAI RIKKOMATTOMUUTTA. CANON ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VAROJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ. iii

5 Johdanto Kiitämme teitä Canon ScanFront 300e/300eP -verkkoskannerin hankinnasta. Ennen kuin käytät laitetta, lue tämä opas huolella tutustuaksesi laitteen ominaisuuksiin ja hyödyntääksesi sen lukuisia toimintoja. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tietoa ScanFront 300e/300eP -skannerista ScanFront 300e/300eP on verkkoskanneri, jolla voit skannata paperiasiakirjoja ja lähettää skannattuja kuvia ecopy ShareScan-hallintakonsoliin, joka sen jälkeen lähettää skannatut kuvat eri kohteisiin, kuten jaettuun kansioon, sähköpostipalvelimeen (SMTP/Notes), FTP-palvelimeen, tulostimeen, faksiin (sähköpostitse) tai laitteeseen liitettyyn USB-flash-asemaan.* * Kohteet, joihin skannatut kuvat voidaan lähettää, vaihtelevat skannerimallin mukana toimistetusta lisenssistä. ScanFront USB-flash-asema : Tietopolku : Vaatii valinnaisen liittimen ecopy ShareScan ShareScan-hallintakonsoli Liitin (valinnainen) Mail FAKSI Postipalvelin FTP-palvelin Tietokone (Jaettu kansio) Tietokone (ecopy PDF Pro Office) Tulostin Backendjärjestelmäpalvelin 1

6 Laitteen opppaat Canon ScanFront 300e/300eP -verkkoskannerin mukana toimitetaan seuraavat oppaat. Muista lukea nämä oppaat huolella ennen laitteen käyttöä. Asetusopas (tämä opas) Kuvaa laitteen perusasetuksien asettamisen ja sisältää tietoa yhteyden luomisesta laitteen ja ShareScanhallintakonsolin välille, tietoa laitteiston perustoiminnoista ja lisätietoa mm. vianmäärityksestä. Katso lisätietoa ShareScan-hallintakonsolin konfiguroimisesta ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas) ja osiosta Ohje. ecopy ShareScan 5.0 -asennusopas Kuvaa ecopy ShareScan 5.0 -laitteen toiminnot ja ohjelmiston asetuksien konfiguroimisen tämän laitteen käyttämiseksi. Tämä opas on tallennettu PDF-tiedostona oppaiden CD-ROM-levylle ja sen avaaminen edellyttää Adobe Reader -sovelluksen. ecopy ShareScan, versio 5.0 Canon ScanFront -laitteille Julkaisutiedot Kuvaa tämän laitteen käyttöä koskevat rajoitukset ja varotoimet. Muista lukea tämä opas huolella ennen laitteen käyttöä. Tässä oppaassa käytetyt symbolit Seuraavilla symboleilla on merkitty toimenpiteet, rajoitukset, käytön varotoimet ja ohjeet, joita on noudatettava turvallisuuden vuoksi. VAROITUS Varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat väärin suoritettuina johtaa käyttäjän kuolemaan tai loukkaantumiseen. Varmista laitteen turvallinen käyttö noudattamalla näitä varoituksia joka tilanteessa. HUOMIO Varoitus toimista, jotka voivat väärin tehtyinä aiheuttaa henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja. Varmista laitteen turvallinen käyttö noudattamalla näitä huomautuksia joka tilanteessa. TÄRKEÄÄ Varoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Muista lukea nämä kohdat huolellisesti. Niitä noudattamalla osaat käyttää laitetta oikein ja estää laitteen vahingoittumisen. Vinkki Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin suositeltavaa. 2

7 Sisällysluettelo Johdanto...1 Laitteen opppaat... 2 Tässä oppaassa käytetyt symbolit... 2 ScanFront asetusten yleiskatsaus Tärkeitä turvallisuusohjeita...5 Asennuspaikka... 5 Virta... 5 Laitteen siirtäminen... 6 Käsittely... 6 Sormenjälkitunnistin (vain ScanFront 300eP)... 8 Hävittäminen Osien nimet ja toiminnot...9 Etupuoli sekä asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotasot... 9 Takaosa Toimitettujen lisävarusteiden tarkistus Pakkausmateriaalien poistaminen ja syöttötelan kiinnittäminen AC-sovittimen liittäminen ja verkkoon yhdistäminen...16 Vaihtovirtasovittimen liittäminen Verkkokaapelin liittäminen Virran kytkeminen päälle ja pois...17 Virran kytkeminen päälle Virran kytkeminen pois Laitteen yhdistäminen ShareScan-hallintakonsoliin...18 Järjestelmävaatimukset ShareScan -hallinakonsolin asentaminen ShareScan-hallintakonsolin käynnistäminen Lisenssin asetus ja aktivointi Laitteen konfigurointi ja rekisteröinti ShareScan -hallinakonsolin konfiguroiminen Asiakirjat...26 Tavallinen paperi Laitteen valmisteleminen Asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotason valmistelu.. 27 Syötön valintakytkin USB-liitäntä Asiakirjojen asettaminen Asiakirjan asettaminen Paperitukoksen tai kahden arkin syöttövirheen selvittäminen Juuttuneen asiakirjan poistaminen Sormenjälkitunnistin (ScanFront 300eP) Sormenjälkitunnistimen käsittelyä koskevia huomautuksia Sormenjäljen todennus Skannaamisen perustoiminnot Skannauksen valmistelu Skannaaminen Esikatselunäyttö Näytön näppäimistö Rajoitukset

8 ScanFront asetusten yleiskatsaus Tee ScanFront 300e/300eP -skannerin asetukset seuraavia ohjeita noudattaen. 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita (Katso sivu 5) Lue turvallisuusohjeet ja varoitukset tämän laitteen turvallisen käytön takaamiseksi. 2. Osien nimet ja toiminnot (Katso sivu 9) Tutustu tämän laitteen osien nimiin ja toimintoihin. 3. Toimitettujen lisävarusteiden tarkistus (Katso sivu 11) Varmista, että kaikki toimitukseen kuuluvat lisävarusteet löytyvät pakkauksesta. 4. Pakkausmateriaalien poistaminen ja syöttötelan kiinnittäminen (Katso sivu 13) Poista laitetta suojaavat pakkausmateriaalit ja kiinnitä syöttötela paikalleen. (Katso sivu 13.) 5. AC-sovittimen liittäminen ja verkkoon yhdistäminen (Katso sivu 16) Siirrä laite haluttuun asennuspaikkaan ja liitä vaihtovirtasovitin ja verkkokaapeli. 6. Virran kytkeminen päälle ja pois (Katso sivu 17) Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä ja kytke se pois päältä painamalla hipaisupaneelin [Power off] [Virta pois] -painiketta. 7. Laitteen yhdistäminen ShareScan-hallintakonsoliin (Katso sivu 18) Konfiguroi ecopy ShareScan -laitteen eri asetukset omien vaatimuksiesi mukaan luomalla ensin yhteyden ScanFront 300e/300eP -laitteen ja ecopy ShareScan -hallintakonsolin välille. Tässä osiossa kuvataan ScanFront 300e/300eP -laitteen ja ecopy ShareScan -hallintakonsolin asetuksien konfigurointiohjeet yhteyden luomiseksi. 8. ShareScan -hallinakonsolin konfiguroiminen (Katso sivu 25) Kun yhteys on luotu, voit konfiguroida ecopy ShareScan -asetukset omien vaatimuksiesi mukaan. Katso lisätietoa ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas). 9. Asiakirjat (Katso sivu 26) Tämä osio kuvaa laitteen tukemat paperityypit. 10. Laitteen valmisteleminen (Katso sivu 27) Valmistele tämä laite asiakirjan asettamista varten. 11. Asiakirjojen asettaminen (Katso sivu 29) Tässä osiossa kuvataan asiakirjojen asettaminen laitteesen. 12. Paperitukoksen tai kahden arkin syöttövirheen selvittäminen (Katso sivu 31) Tässä osassa selitetään juuttuneen paperin irrottaminen. 13. Sormenjälkitunnistin (ScanFront 300eP) (Katso sivu 33) Rekisteröi laitteeseen sormenjäljet, jotta ainoastaan valtuutetut käyttäjät voivat käyttää sitä. (vain ScanFront 300eP) 14. Skannaamisen perustoiminnot (Katso sivu 35) Tässä kappaleessa on selitetty lyhyesti asiakirjan skannaus, ja esimerkkinä on käytetty skannausta Home (Aloitus) -näytöstä. 4

9 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön muista lukea alla olevat turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet. Asennuspaikka Tämän laitteen toimintaan vaikuttaa ympäristö, mihin se asennetaan. Varmista, että laitteen asennuspaikka täyttää seuraavat ympäristövaatimukset. Laitteen ympärille täytyy jättää riittävästi tyhjää tilaa toimintaa, huoltoa ja ilmanvaihtoa varten. Vähintään 40 cm Vähintään 60 cm Konetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon. Jos tätä ei voida välttää, käytä verhoja laitteen varjostamiseen. Vältä paljon pölyä kerääviä paikkoja. Vältä lämpimiä tai kosteita paikkoja, kuten vesihanojen, vedenlämmittimen ja ilmankostuttajien läheisyyttä sekä paikkoja, missä saattaa olla ammoniakin, tinnerin tai muiden tulenarkojen kemikaalien höyryjä. Vältä tärinälle altistuvia paikkoja. Vältä altistamasta laitetta nopeille lämpötilanmuutoksille. Jos huone, johon laite asennetaan, on kylmä, mutta lämmitetään nopeasti, vesipisaroita (kondensaatiota) saattaa muodostua laitteen sisälle. Tämä voi heikentää skannauslaatua merkittävästi. Seuraavat olosuhteet ovat suositeltavia parhaan skannauslaadun takaamiseksi: Huoneen lämpötila: 10 C - 32,5 C (50 F - 90,5 F) Kosteus: 20 % - 80 % suhteellinen kosteus Vältä asentamasta laitetta lähelle magneettikenttää muodostavia laitteita (esim. kaiuttimet, televisio tai radio). Virta Liitä vain virtalähteeseen, jonka nimellisjännite on joko 120 V ja taajuus 60 Hz tai jonka nimellisjännite on V ja taajuus 50/60 Hz käyttöalueesta riippuen. Älä liitä muita sähkölaitteita samaan pistorasiaan laitteen kanssa. Jatkojohtoa käytettäessä täytyy varmistaa, että jatkojohdon määritykset vastaavat laitteen vaatimuksia. Vaihtovirtasovitinta ei saa koskaan yrittää purkaa tai muuttaa millään tavalla, sillä se on erittäin vaarallista. Virtajohto ja vaihtovirtasovitin voivat vioittua, jos niiden päälle astutaan usein tai jos niiden päälle asetetaan painavia esineitä. Vioittuneen virtajohdon ja vaihtovirtasovittimen käyttäminen voi aiheuttaa onnettomuuden, kuten tulipalon tai sähköiskun. Virtajohtoa ei saa käyttää, jos se on kiepillä. 5

10 Älä vedä virtajohdosta. Irrota virtajohto seinästä vetämällä pistokkeesta. Pidä pistokkeen ympäristö vapaana esineistä, niin että pistoke on helppo irrottaa hätätilanteessa. Käytä laitteen kanssa vain sen mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta. Älä myöskään käytä toimitettua vaihtovirtasovitinta muiden sähkölaitteiden kanssa. Malli: MG Jos sinulla on virransyöttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai huoltoon. Laitteen siirtäminen Kun siirrät laitetta, pidä siitä aina kiinni kummallakin kädellä, jottei se pääse putoamaan. Laite painaa noin 3,6 kg. Ennen kuin siirrät laitetta, varmista, että asiakirjataso on kiinni ja verkkokaapeli ja vaihtovirtasovitin kytketty irti. Jos laitetta siirretään näiden ollessa kytkettyinä, pistokkeet ja liittimet saattavat vahingoittua niihin kohdistuvan liiallisen voiman takia siirtämisen yhteydessä. Käsittely VAROITUS Huomioi seuraavat asiat laitetta käyttäessäsi. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä, aerosolisuihkeita tai muita tulenarkoja aineita laitteen läheisyydessä. Älä leikkaa tai vahingoita virtajohtoa tai vaihtovirtasovitinta äläkä tee niihin muutoksia. Älä aseta virtajohdon tai vaihtovirtasovittimen päälle painavia esineitä äläkä vedä tai taivuta virtajohtoa liian voimakkaasti. Älä koskaan kytke virtajohtoa märillä käsillä. Älä liitä laitetta moniosaiseen jatkopistorasiaan. Älä tee virtajohtoon solmua tai laita sitä kiepille, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Kun kytket virtajohdon kiinni, tarkista, että pistoke on kytketty kunnolla pistorasiaan. Älä käytä muita kuin tämän laitteen mukana toimitettuja virtajohtoja ja vaihtovirtasovittimia. Älä koskaan yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavalla. Älä koskaan yritä purkaa vaihtovirtasovitinta tai muuntaa sitä millään tavalla, sillä se on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä laitteen lähellä tulenarkoja aerosolisuihkutteita. Kun puhdistat laitetta, sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla, joka on puristettu lähes kuivaksi. Älä koskaan käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai muita tulenarkoja aineita. Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä, tai siitä tulee savua, lämpöä tai outoja hajuja tai jos se ei toimi tai jotakin muuta poikkeavaa esiintyy sitä käytettäessä, sammuta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen ja kysy lisäohjeita. 6

11 Älä pudota laitetta tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärähdyksille. Jos laite vahingoittuu, sammuta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen ja sovi huollosta. Ennen kuin laite siirretään, muista sammuttaa virta ja irrottaa pistoke pistorasiasta. HUOMIO Älä asenna laitetta epävakaalle tai kaltevalle alustalle tai tärisevään paikkaan, sillä tällöin laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite voi vahingoittua. Älä tuki ilmanottoaukkoja. Jos näin tehdään, laite saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalovaaran. Älä koskaan laita pieniä metalliesineitä, esimerkiksi nastoja, paperiliittimiä tai koruja, laitteen päälle. Ne saattavat pudota laitteen sisälle ja aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskun vaaran. Jos tällaisia esineitä putoaa laitteen sisälle, sammuta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen ja sovi huollosta. Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Jos näin tehdään, siitä voi seurata tulipalo tai sähköisku. Älä laita esineitä laitteen päälle, sillä ne saattavat kaatua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä käytä laitetta verkkovirran 120 V AC ja V AC -jännitteistä poikkeavalla jännitteellä käytetyn mallin mukaan. Jos näin tehdään, siitä voi seurata tulipalo tai sähköisku. Kun irrotat virtajohtoa seinästä, tartu lujasti pistokkeeseen. Älä vedä suoraan virtajohdosta, sillä johto voi vahingoittua tai sen sisäosat voivat tulla esiin, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jätä pistorasian ympärille riittävästi tyhjää tilaa, jotta virtajohto on helppo irrottaa. Jos pistokkeen ympärillä on tavaraa, sitä ei voi irrottaa hätätilanteessa. Varo, ettei vettä tai syttyviä aineita (alkoholia, tinneriä, bentseeniä jne.) pääse läikkymään laitteeseen, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katkaise virta laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, esimerkiksi yön ajaksi. Sammuta virta, kytke vaihtovirtasovitin irti laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta turvallisuussyistä myös silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esimerkiksi loman ajaksi. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua laitteeseen sitä käyttäessäsi. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Ole erityisen varovainen solmioiden ja pitkien hiusten kanssa. Jos jotakin tarttuu laitteeseen, irrota virtajohto välittömästi ja pysäytä laite. Ole varovainen asettaessasi paperia laitteeseen ja juuttunutta paperia poistaessasi. Paperin terävästä reunasta voi saada viiltohaavan. 7

12 Sormenjälkitunnistin (vain ScanFront 300eP) Seuraavat toimenpiteet saattavat vahingoittaa tunnistinta tai saada sen toimimaan viallisesti: Esineen pudottaminen sormenjälkitunnistimen päälle tai osuminen siihen kovasti muulla tavalla. Sormenjälkitunnistimen pinnan naarmuttaminen tai osuminen siihen terävällä esineellä. Jonkin kovan, esimerkiksi kynnen tai metalliesineen, painaminen sormenjälkitunnistimeen. Sormenjälkitunnistimen koskettaminen likaisilla käsillä. Tarran kiinnittäminen sormenjälkitunnistimen pintaan tai pinnan peittäminen musteella tai muulla aineella. Jos sormenjäljen tunnistus epäonnistuu usein, sormenjälkitunnistin saattaa olla likainen. Puhdista tunnistimen pinta säännöllisesti. Pyyhi lika pois sormenjälkitunnistimen pinnalta pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä poista sormenjälkitunnistimen ympärille kerääntynyttä likaa terävällä esineellä. Jos näin tehdään, sormenjälkitunnistimeen voi tulla toimintahäiriöitä. Jos olet staattisesti varautunut koskettaessasi sormenjälkitunnistimeen, tunnistimeen tai laitteeseen voi tulla toimintahäiriöitä. Ennen kuin kosket sormenjälkitunnistinta, pura staattinen lataus koskettamalla metallin palasta. Ole erityisen varovainen kuivina aikoina, kuten talvella, jolloin staattisen sähkön kertymisen mahdollisuus on suuri. Hävittäminen Ennen kuin laite hävitetään, alusta laite varmistaaksesi, että tallennetut tiedot poistetaan. Kun hävität laitteen, muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja lakeja tai ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. 8

13 2. Osien nimet ja toiminnot Alla on esitetty ScanFront 300e/300eP -skannerin osien nimet ja niiden toiminnot. Etupuoli sekä asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotasot Tason jatke Avaa tämä, jotta skannatut asiakirjat eivät luista pois. Asiakirjan vastaanottotaso Avaa tämä, kun käytät ScanFront-skanneria. Jos skannattavat asiakirjat käpristyvät vastaanottotasolla, poista koko taso. Paneeli Avaa paperitukoksen sattuessa tai huoltoa varten. Hipaisupaneeli Kosketa käyttääksesi ScanFront-skanneria. Lukitusvipu Lukitsee paneelin. Vedä lukitusvipua itseäsi kohti avataksesi paneelin. Asiakirjaohjaimet Säädä nämä asiakirjan leveyden mukaan. Asiakirjan syöttötaso Aseta asiakirjat tähän. USB-liitäntä (edessä) USB1.1/Hi-Speed USB2.0 -yhteensopivan USB-muistilaitteen, USB-näppäimistön tai USB-hiiren liitäntä. Virtakytkin Virta kytketään päälle tätä painamalla. * Virta kytketään pois päältä painamalla hipaisupaneelin virta pois -painiketta. Syötön valintakytkin Käytä tätä vipua, kun haluat vaihtaa asiakirjojen syöttötapaa. Virran merkkivalo Syttyy, kun virta on päällä. Sormenjäljen todennustunnistin (käytössä vain ScanFront 300eP -skannerissa) Tämä sormenjälkitunnistin on tarkoitettu sormenjälkien rekisteröintiä ja todennusta varten. (Katso sivu 33.) 9

14 Takaosa USB-liitäntä (takana vasemmalla) USB1.1/Hi-Speed USB2.0 -yhteensopivan USB-muistilaitteen, USB-näppäimistön tai USB-hiiren liitäntä. Virtaliitäntä (24 V DC) Laitteen mukana toimitetun vaihtovirtasovittimen pistokeliitäntä. Kensington-lukkopaikka Tähän aukkoon voidaan liittää avainketju tai lukko varkaudenestoksi. Verkkoportti (RJ-45) RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) -yhteensopivan verkkokaapelin liitäntä. USB-liitännät (takana oikealla) USB1.1/Hi-Speed USB2.0 -yhteensopivan USB-muistilaitteen, USB-näppäimistön tai USB-hiiren liitäntä. Tuuletusaukot 10

15 L5T1P7-BR01 CANON CANADA INC DIXIE RD MISSISSAUGA ON L5T 9Z9 3. Toimitettujen lisävarusteiden tarkistus Varmista pakkauksen avaamisen yhteydessä, että pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin näistä osista puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään. 120 V malli ScanFront 300e (standardi malli) tai ScanFront 300eP (malli, jossa sormenjälkitunnistin) Asetusopas (tämä opas) Syöttötela Syöttötela täytyy kiinnittää laitteeseen asennuksen yhteydessä. (Katso sivu 13.) Oppaat CD-ROM** Vaihtovirtasovitin* (Johdon pituus: 1,5 m) Takuukortti (Vain USA ja Kanada) Verkkojohto* (Johdon pituus: 1 m) Rekisteröintikortti (Vain USA ja Kanada) * Muista käyttää ainoastaan toimitukseen kuuluvaa vaihtovirtasovitinta ja virtajohtoa. ** CD-ROM-levyllä olevien PDF-tiedostojen avaamiseen tarvitaan Adobe Acrobat- tai Adobe Reader -ohjelmisto. (Adobe Reader -ohjelmiston voi ladata Adoben verkkosivuilta.) 11

16 V malli Euroopassa ScanFront 300e (standardi malli) tai ScanFront 300eP (malli, jossa sormenjälkitunnistin) Asetusopas (tämä opas) Syöttötela Syöttötela täytyy kiinnittää laitteeseen asennuksen yhteydessä. (Katso sivu 13.) Ennen käyttöä Vaihtovirtasovitin* (Johdon pituus: 1,5 m) Oppaat CD-ROM** Verkkojohto* (Johdon pituus: 1 m) * Muista käyttää ainoastaan toimitukseen kuuluvaa vaihtovirtasovitinta ja virtajohtoa. ** CD-ROM-levyllä olevien PDF-tiedostojen avaamiseen tarvitaan Adobe Acrobat- tai Adobe Reader -ohjelmisto. (Adobe Reader -ohjelmiston voi ladata Adoben verkkosivuilta.) 12

17 4. Pakkausmateriaalien poistaminen ja syöttötelan kiinnittäminen Poista kaikki laitetta suojaavat pakkausmateriaalit ja kiinnitä syöttötela paikalleen. 1. Poista ulompaa suojaa paikallaan pitävä oranssi teippi (6 kpl). 4. Poista pakkausmateriaalit varoen. 2. Avaa asiakirjan vastaanottotaso varoen ja poista pakkausmateriaalit. HUOMIO Paneelin auki-/kiinni-liike on yhteydessä asiakirjojen vastaanottotason ylös-/alas-liikkeesen. Älä paina asiakirjojen vastaanottotasoa paneelia avatessasi. 3. Vedä lukitusvipua itseäsi kohti ja avaa paneeli kokonaan. 5. Poista telan kansia paikallaan pitävät oranssit teipit. Lukitusvipu 13

18 6. Avaa telan kansi syöttötelaa varten. 9. Siirrä lukitusvipua nuolen suuntaan ja laita se sitten syöttötelassa olevaan aukkoon. 7. Nosta telan lukitusvipu ylös ja siirrä se nuolen osoittamaan suuntaan. 10. Laske telan lukitusvipu alas lukitaksesi syöttötelan paikalleen. 8. Aseta telan akselissa oleva lovi kohdakkain laitteen olevan akselin kanssa ja laita syöttötela paikalleen. 11. Sulje telan kansi. Varmista, että kuulet napsahduksen merkkinä siitä, että kansi on palannut alkuperäiseen asentoonsa. 14

19 12. Sulje paneeli varovasti. Paina paneelin kumpaakin puolta, kunnes kuulet napsahduksen merkkinä siitä, että paneeli on lukittunut. 13. Sulje asiakirjan vastaanottotaso varovasti. 15

20 5. AC-sovittimen liittäminen ja verkkoon yhdistäminen Ennen laitteen asettamista on liitettävä vaihtovirtasovitin ja verkkokaapeli. Vaihtovirtasovittimen liittäminen Liitä vaihtovirtasovitin seuraavien ohjeiden mukaisesti. HUOMIO Muista käyttää ainoastaan laitteen mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta ja virtajohtoa. Virtapistokkeen muoto vaihtelee käyttömaan ja -alueen mukaan. Liitä virtajohto ja vaihtovirtasovitin. Kytke vaihtovirtasovittimen pistoke virtaliitäntään. Kytke virtajohto seinäpistorasiaan. Verkkokaapelin liittäminen Kytke verkkokaapein liitin (RJ-45) verkkoporttiin. 16

21 6. Virran kytkeminen päälle ja pois Kytke laite päälle ja pois päältä painamalla virtakytkintä. Virran kytkeminen päälle Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä. Virran merkkivalo syttyy ja käynnistysvalikko ilmestyy näytölle. Virran kytkeminen pois Paina virtapainiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes laite sammuu. Käynnistysvalikon näyttö Virtakytkin Virran merkkivalo TÄRKEÄÄ Kun laite käynnistetään uudelleen, odota vähintään 5 sekuntia sen jälkeen virta on sammutettu ennen kuin kytket laitteen uudelleen päälle. TÄRKEÄÄ Käynnistysvalikko tulee näkyviin noin 40 sekunnin kuluttua siitä, kun virta on kytketty päälle. Kun virran merkkivalo syttyy, mutta hipaisupaneelissa ei näy mitään, näytön sammutus on aktivoitunut kytkien paneelin näytön pois päältä. Voit koskettaa paneelia palauttaaksesi näytön. 17

22 7. Laitteen yhdistäminen ShareScan-hallintakonsoliin Laitteen käyttäminen edellyttää, että asennat ensin ShareScan-hallintakonsolin tietokoneeseen, joka on liitetty samaan verkkoon kuin laite. Tässä osiossa kuvataan ShareScan-hallintakonsolin asennus tietokoneeseen ja yhteyden luominen laitteeseen. Järjestelmävaatimukset ShareScan-hallintakonsolin tietokoneasennuksen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat. Prosessori Kaksiytiminen tai sitä suurempi RAM 2 Gt tai sitä suurempi Käyttöjärjestelmä Katso lisätietoa tuetuista käyttöjärjestelmistä julkaisutiedoista, jotka on tallennettu PDF-muodossa ecopy ShareScan 5.0 Asetus-CD-ROM-levylle. Kiintolevyasema Tyyppi ja muoto IDE- tai SCSI-asema (edellyttää NTFS-muodon) Kapasiteetti 40 Gt tai suurempi Verkko 100 Base-TX -verkkoliittymäkortti vaaditaan. Vaaditut osat TCP/IP ja Microsoft Networks -asiakas ShareScan -hallinakonsolin asentaminen Asenna ShareScan-hallintakonsoli (ja muut vaaditut ohjelmistot) tietokoneeseen. TÄRKEÄÄ Suosittelemme, että ShareScan-hallintakonsoli asennetaan staattista IP-osoitetta käyttävään tietokoneeseen. 1. Käynnistä jälleenmyyjän hankinnan yhteydessä toimittama ShareScan-hallintakonsolin asennusohjelma. Näkyviin tulee [Launch] (Käynnistys) -ikkuna. 2. Valitse kieli. TÄRKEÄÄ Ominaisuuksiltaan suuremman järjestelmän käyttö voi olla tarpeen laitteen käyttötavasta riippuen. Katso lisätietoa ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas). 18

23 3. Valitse [Start installation] (Aloita asennus). 4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita asennuksen loppuun suorittamiseksi. Asennuksen aikana tulee näkyviin viesti, joka pyytää syöttämään lisenssiavaimen. Syötä skannerin hankinnan yhteydessä toimitettu lisenssiavain ja jatka seuraavaan näyttöön. Jos asennuksen suorittamisen jälkeen näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään käynnistämään tietokone uudelleen, noudata ohjeita tietokoneen käynnistämiseksi uudelleen. ecopy Agent -kuvake tulee näkyviin tehtäväpalkin ilmoitusalueelle, kun sovellus on asennettu oikein. ShareScan-hallintakonsolin käynnistäminen Asennuksen jälkeen voit käynnistää ShareScan-hallintakonsolin laitteen konfiguroimiseksi. 1. Valitse [Start] (Käynnistä) -painike ja napsauta [All Programs] (Kaikki ohjelmat), [ecopy Applications] (ecopy-sovellukset), [ShareScan 5.0], ja [ShareScan Administration Console] (ShareScan-hallintakonsoli). Näkyviin tulee [ShareScan Database Configuration] (ShareScan-tietokannan konfigurointi) -valintaruutu. Näkyviin tulee ecopy ShareScan -hallintakonsolin päänäyttö. Vinkki Kun käynnistät ShareScan-hallintakonsolin ensimmäisen kerran aktiivista internet-yhteyttä käyttävässä ympäristössä, näkyviin tulee asennuksen aikana syötetyn lisenssiavaimen vahvistusruutu. Kun [OK] -painiketta painetaan, lisenssi vahvistetaan. Asennuksen jälkeen Skannerin käyttö edellyttää, että tietokoneeseen asennetaan ShareScan-hallintakonsolin huoltopakkaus 4. Katso lisätietoa ShareScan-hallintakonsolin huoltopakkauksen 4 hankkimisesta ja asentamisesta seuraavalta verkkosivulta. Verkko-osoite: https://ecopy.custhelp.com/app/answers/ detail/a_id/1790/related/1 Tuote on lisäksi rekisteröitävä seuraavalla verkkosivulla ShareScan-hallintakonsolin huoltopakkauksen 4 lataamiseksi. Verkko-osoite: 19

24 Lisenssin asetus ja aktivointi Jos käynnistit ShareScan-hallintakonsolin aktiivista internet-yhteyttä käyttävässä ympäristössä, lisenssin vahvistus suoritetaan. Aktivoi lisenssi seuraavasti. Vinkki Voit aktivoida lisenssin myöhemmin, mutta lisenssi on aktivoitava 30 päivän sisällä lisenssiavaimien lataamisesta. 1. Valitse [Activate] (Aktivoi) kohdassa [Devices] (Laitteet). Näkyviin tulee ohjattu toiminto lisenssin aktivoimiseen. 2. Valitse [Next] (Seuraava). Näkyviin tulevat käytetyn tietokantapalvelimen palvelimen nimi ja laitteiston tunnus. Vinkki Voit asettaa varapalvelimen. Valitse [Use Failover Server ID for activation] (Käytä varapalvelimen tunnusta aktivointiin) -ruutu ja määritä sitten varapalvelimen tunnus. 3. Valitse [Next] (Seuraava). 4. Valitse aktivointitavan valintaruudusta [Automatic activation] (Automaattinen aktivointi) ja napsauta [Next] (Seuraava). 5. Valitse [Start] (Käynnistä). Automaattinen aktivointi käynnistyy internetin kautta. Kun automaattinen aktivointi päättyy, näkyviin tulee tulosnäyttö, jossa näkyy yksittäisten lisenssien onnistunut aktivointitila tai virhetila. 6. Valitse [Finish] (Lopeta) ohjatun lisenssin aktivointitoiminnon sulkemiseksi. Lisenssin vahvistus- ja aktivointiympäristöt ilman internet-yhteyttä Lisenssin vahvistus ja aktivointi on suoritettava manuaalisesti ympäristöissä, joissa ei ole aktiivista internet-yhteyttä. Tällöin on käytettävä tietokonetta, jossa on internet-yhteys ja lataa lisenssin vahvistus- ja aktivointitiedosto Nuance Web -verkkosivulta. Toimenpiteestä on lisätietoja seuraavalta verkkosivulta. Verkko-osoite: https://ecopy.custhelp.com/app/answers/ detail/a_id/1809/kw/installation Lisenssin asettamiseen ja aktivointiin liittyviä huomautuksia Lisenssitiedostot luodaan aktivointiprosessilla. Rekisteröidyt lisenssiavaimet yhdistetään sen tietokoneen laitteistotunnukseen (HID), johon ShareScan on asennettu kun lisenssitiedostot luodaan. Jos muutat sen tietokoneen laitteiston konfigurointia, johon ShareScan on asennettu, tai asennat uudelleen käyttöjärjestelmän, uudelleen aktivointi tulee suorittaa teknisen tuen kautta. Vaikka useita laitteita voidaan rekisteröidä ShareScan-järjestelmään, käytettävien laitteiden määrä määrittyy lisenssin mukaan. Jos liität lisenssiavaimessa määritettyä määrää useamman laitteen, ylimääräisille laitteille vaaditaan lisenssi. Katso lisätietoa lisenssin asettamisesta ja aktivoinnista ShareScan-hallintakonsolin osiosta Ohje. 20

25 Laitteen konfigurointi ja rekisteröinti Kun olet asettanut tietokoneen, johon ShareScan -hallintakonsoli on asennettu, konfiguroi vaaditut asetukset laitteeseen ja rekisteröi laite tietokoneeseen. 1. Kytke laitteen virta päälle. Näkyviin tulee laitteen käynnistysvalikko. Vinkki Voit muuttaa näytön kieltä käynnistysvalikon oikeassa yläkulmassa olevaa alasvetovalikkoa käyttäen. TÄRKEÄÄ Jos painat jatkuvasti kosketuspaneelia ennen kuin yhteys voidaan luoda luotu ShareScan-hallintakonsoliin, virhe voi esiintyä ja toiminto poistua käytöstä. Käynnistä tällöin laite uudelleen ja suorita toimenpiteet alusta. 2. Aseta ylläpitäjän salasana. Syötä salasana [Password] (Salasana) -ruutuun ja syötä se uudelleen [Confirm Password] (Vahvista salasana) -ruutuun. Paina tämän jälkeen [Next] (Seuraava). Näkyviin tulee verkon asetusnäyttö. Tekstin syöttäminen Paina syöttöruudun vieressä olevaa -kuvaketta näytön näppäimistön avaamiseksi ja tekstin syötön mahdollistemiseksi. Kun olet syöttänyt tekstin, sulje näppäimistö painamalla [OK]. 21

26 Vinkki Jos painat [Next] (Seuraava) syöttämättä salasanaa, salasanaa ei konfiguroida eikä salasanaa tarvitse syöttää laitteen käynnistämiseen. Turvallisuuden takaamiseksi suosittelemme salasanan konfiguroimista. 3. Konfiguroi laitteeseen verkkoasetukset. Konfiguroi seuraavat asetukset. Laitteen nimi Syötä laitteen nimi. Tämä laitteen nimi näkyy verkossa. IP-osoite Syötä laitteeseen ainutkertainen IP-osoite. Oletusyhdyskäytävä Syötä laitteeseen yhdistettävän verkon oletusyhdyskäytävä. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä. Ensisijainen DNS / Toissijainen DNS Syötä laitteeseen yhdistettävän verkon DNS-osoite. [Secondary DNS] (Toissijainen DNS) on valinnainen. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä. Ensisijainen WINS / Toissijainen WINS Jos laitteeseen yhdistetyssä verkossa on WINS-palvelimet, syötä tarvittaessa WINS-palvelinosoitteet. [Primary WINS] (Ensisijainen WINS) ja [Secondary WINS] (Toissijainen WINS) -asetukset ovat valinnaisia. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä. Kun olet konfiguroinut asetukset, paina [Save] (Tallenna). Näkyviin tulee seuraava näyttö. 4. Paina [Restart] (Käynnistä uudelleen) laitteen käynnistämiseksi uudelleen. Kun laite käynnistyy uudelleen, näkyviin tulee seuraava näyttö. TÄRKEÄÄ Laitteeseen on määritettävä staattinen IP-osoite. Ota yhteyttä verkon ylläpitäjään laitteen staattisen IP-osoitteen määrittämiseksi. Aliverkon peite Syötä laitteeseen yhdistettävän verkon aliverkon peite. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä. 22

27 6. Määritä hakuehdot. Pääset nyt laitteeseen tietokoneesta, johon on asennettu ShareScan-hallintakonsoli. 5. Valitse [Add Device] (Lisää laite), joka sijaitsee [Devices] (Laitteet) -osiossa. Määritä hakuehdot seuraavilla asetuksilla. [Discovery] (Verkkoprotokolla) Määritä laitteen yhteyden verkkoprotokolla. [Vendor] (Valmistaja) Kun [Discovery] (Vekrkoprotokolla) asetetaan valintaan [TCP/IP], määritä tässä laitteen valmistaja (esim. tämän laitteen ScanFront ). [Device Name/IP] (Laitteen nimi/ip) Määritä laitteen nimi tai siihen konfiguroitu IP-osoite. [IP Range] (IP-väli) Määritä IP-osoitteen väli. Näkyviin tulee laitteen hakunäyttö. 23

28 7. Aloita laitehaku. Laitehaku suoritetaan käyttämällä oletusasetusta [Discovery] (Verkkoprotokolla) (ts. [UDP]). Jos laitteita ei löydetä, muuta [Discovery] (Verkkoprotokolla) -asetusta ja suorita haku uudelleen. Jos asetat [Discovery] (Verkkoprotokolla) asetukseksi [SNMP], valitse [Refresh] (Päivitä). Voit suorittaa hakuja myös määrittämällä laitteen IP-osoitteen kohdassa [Device Name/IP] (Laitteen nimi/ IP) tai [IP Range](IP-väli). Valitse tällöin vastaavassa luetteloruudussa. Jos valitset asetuksessa [IP Range] (IP-väli), näkyviin tulee hakuvälin vahvistusviesti. Valitse [Yes] (Kyllä) -painike. Laitteen haku käynnistyy ja näkyviin tulee löydettyjen laitteiden luettelo. [Password] (Salasana) Syötä ScanFront-salasana. [Device Settings] (Laitteen asetukset) [Use HTTPS] (Käytä HTTPS-valintaa) on oletuksena pois käytöstä. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä syöttääksesi haluamasi porttinumeron ruutuun [Port] (Portti). 10. Napsauta [Register] (Rekisteröi) -painiketta. Näkyviin tulee näyttö laitteen nimen määrittämiseen. 11. Määritä laitteen nimi. Määritä uusi laitteen nimi ottamalla käyttöön valinnan [New name] (Uusi nimi) ja syöttämällä uuden nimen tekstiruutuun. Käytä nykyistä laitteen nimeä valitsemalla [Existing name] (Nykyinen nimi). 12. Napsauta [OK] -painiketta. Laite lisätään. Seuraava alkunäyttö tulee näkyviin lisätyn laitteen LCD-näyttöön. 8. Valitse lisättävän laitteen valintaruutu ja valitse [OK]. Näkyviin tulee laitteen rekisteröintinäyttö. 9. Konfiguroi laitteen rekisteröintiasetukset. 24

29 8. ShareScan -hallinakonsolin konfiguroiminen Kun yhteys on luotu ScanFont-laitteen ja ecopy ShareScan-hallintakonsolin välille, voit konfiguroida ecopy ShareScan -asetukset omien vaatimuksiesi mukaan. Katso lisätietoae ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas) tai osiosta Ohje. 25

30 9. Asiakirjat ScanFront pystyy skannaamaan erikokoisia asiakirjoja aina käyntikorteista LGL-kokoisiin arkkeihin. Seuraavan kokoisia ja paksuisia asiakirjoja voidaan syöttää riippuen käytettävästä syöttötavasta. Tavallinen paperi Koko Leveys: 50,8 mm mm Pituus: 53,9 mm - 355,6 mm Paksuus sivun erottelua varten 52 g/m g/m 2 Paksuus sivun ohisyöttöä varten 42 g/m g/m 2 TÄRKEÄÄ Skannattavan asiakirjan täytyy täyttää seuraavat vaatimukset: Skannattaessa useita sivuja käsittäviä asiakirjoja sivut täytyy ryhmitellä yhteen koon, paksuuden ja painon mukaan. Laite menee tukkoon, jos erityyppisiä papereita skannataan samanaikaisesti. Muista tarkistaa, että asiakirjan muste on kuivunut ennen skannaamista. Jos skannattavan asiakirjan muste on märkää, telat tai skannauslasi saattavat tahriintua, mikä aiheuttaa viivoja tai tahroja kuviin tai saattaa liata muita asiakirjoja. Puhdista telat tai skannauslasi lyijykynällä kirjoitetun asiakirjan skannaamisen jälkeen. Lyijykynällä kirjoitettujen asiakirjojen skannaaminen voi tahria telat tai skannauslasin, mikä aiheuttaa viivoja tai tahroja kuviin tai saattaa liata muita asiakirjoja. Skannattaessa ohuelle paperille painettua kaksipuolista asiakirjaa toisella puolella oleva kuva saattaa näkyä läpi. Säädä skannausolosuhteiden kirkkautta ennen asiakirjan skannaamista. Seuraavantyyppisten asiakirjojen skannaaminen saattaa aiheuttaa paperitukoksia tai toimintahäiriöitä. Kun haluat skannata tällaisen asiakirjan, ota siitä kopio ja skannaa kopio. Rypistyneet tai Hiilipaperi taittuneet asiakirjat Käpristyneet asiakirjat Repeytyneet asiakirjat Asiakirjat, joissa on paperiliittimiä tai niittejä Päällystetty paperi Erittäin ohut, läpikuultava paperi Asiakirjat, joissa on nelikulmaisia lävistysreikiä 26

31 10. Laitteen valmisteleminen Kun asetat asiakirjan laitteeseen, vedä asiakirjojen vastaanottotasoa ulos niin, että se on asiakirjan kokoinen ja laita sen jälkeen syötön valintavipu haluttua syöttötapaa vastaavaan asentoon (sivujen erottelu päällä tai pois päältä. Asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotason valmistelu Aseta alustat asiakirjatyypin mukaan. 1. Avaa asiakirjojen syöttötaso. 2. Avaa asiakirjojen vastaanottotaso. Vinkki Jos ulostulevat asiakirjat käpristyvät vastaanottotasolla erittäin ohuita asiakirjoja skannattaessa, poista vastaanottotaso. Asiakirjojen vastaanottotaso poistetaan painamalla kuvassa osoitettuja tason kohtia kummallakin puolella nuolen osoittamaan suuntaan ja vetämällä se pois. Vinkki Avaa keskitason jatko-osa, jos luulet skannattavien asiakirjojen putoavan tasolta. Vastaanottotaso kiinnitetään takaisin laittamalla tason kummallakin puolella olevat ulokkeet laitteessa oleviin aukkoihin. Kun olet asentanut tason, tarkista, että se on kunnolla kiinni. 27

32 Syötön valintakytkin Vaihda vivun asentoa haluamasi asiakirjojen syöttötavan mukaan. Sivujen erottelu päällä Siirrä vipua alaspäin, kun haluat erotella asiakirjapinon sivu kerrallaan, jotta asiakirjat voidaan syöttää jatkuvasti. Sivujen erottelu pois päältä Siirrä vipua ylöspäin, kun haluat syöttää useita yhteen liitettyjä sivuja käsittävän asiakirjan, kuten laskun, sivu kerrallaan ilman, että sivuja erotellaan. Sivujen erottelu päällä USB-liitäntä Voit liittää USB-flash-aseman kuvatiedostojen tallentamista varten tai USB-näppäimistön tai -hiiren käyttääksesi laitetta. USB-flash-asema Voit myös liittää USB-näppäimistön ja USB-hiiren ScanFront-skannerin käyttöä varten. Sivujen erottelu pois päältä Syötön valintavipu TÄRKEÄÄ Jos vipu siirretään ylös (ohisyöttö) ja sen jälkeen skannataan asiakirjapino, monta sivua syötetään yhtaikaa. TÄRKEÄÄ Skanneri ei käynnisty, jos kytket virran päälle, kun USB-flash-asema on liitetty. Aseta USB-flash-asema skannerin käynnistymisen jälkeen. Käytä USB-flash-asemaa, jota ei ole kirjoitussuojattu. Jos USB-flash-asema on kirjoitussuojattu, dataa ei voida kirjoittaa USB-flash-asemaan. Tämä skanneri ei tue USB-muistilaitteita, jotka on varustettu salasanasuojauksella, tietojen salauksella tai muilla kuin tietojen tallennustoiminnoilla. Varmista, että USB-flash-asemassa on riittävästi vapaata muistitilaa tallentamista varten. 28

33 11. Asiakirjojen asettaminen Kun laitat asiakirjoja laitteeseen, aseta ne tekstipuoli alaspäin alustalle niin että asiakirjan yläreuna on alustan pohjalla. Asiakirjan asettaminen Aseta asiakirjat seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1. Säädä asiakirjaohjaimet asiakirjoja leveämmällle. 3. Aseta asiakirjat tekstipuoli alaspäin ja yläreuna alustan pohjaa vasten. 4. Säädä asiakirjaohjaimet asiakirjojen leveydelle. 2. Avaa asiakirjat viuhkamaisesti, jotta sivut irtoavat toisistaan ja niin, että ensimmäisen sivun yläreuna on alimpana. 29

34 TÄRKEÄÄ Asiakirjatasolle voi laittaa korkeintaan 50 arkkia tavallista paperia. Varmista asiakirjoja asettaessasi, että pinon koko ei ylitä asiakirjaohjaimessa olevia rajoitinmerkkejä. Rajoitinmerkki 30

35 12. Paperitukoksen tai kahden arkin syöttövirheen selvittäminen Jos paperitukos tai kahden arkin syöttövirhe esiintyy, syöttöja skannustoiminnot keskeytyvät ja seuraavanlainen virhenäyttö tulee näkyviin. Juuttuneen asiakirjan poistaminen Poista juuttunut asiakirja (tai puoleen väliin pysähtynyt asiakirja) skannerista seuraavasti. 1. Poista skannatut asiakirjat vastaanottotasolta ja loput syöttötasolla olevat asiakirjat. 2. Vedä lukitusvipua itseäsi kohti ja avaa paneeli kokonaan. Lukitusvipu Kun näin käy, poista paperitukos (tai puoleen väliin pysähtynyt asiakirja) ja paina [OK]. Vinkki Virhetyyppi Kahden arkin syöttövirheet havaitaan vain silloin, kun [Double Feed Detection] (Kahden arkin syötön tunnistus) on otettu käyttöön laitteen skannausasetuksissa. HUOMIO Paneelin auki-/kiinni-liike on yhteydessä asiakirjojen vastaanottotason ylös-/alas-liikkeesen. Älä paina asiakirjojen vastaanottotasoa paneelia avatessasi. TÄRKEÄÄ Jos kahden arkin syöttövirhe tapahtuu toistuvasti, laita syöttötasolle vähemmän arkkeja, ts. noin 10 kpl. Likainen tai kulunut syöttötela tai staattisen sähkön ansiosta toisiinsa tarttuneet asiakirjat ovat yleinen syy paperin juuttumiseen tai kahden arkin syöttövirheeseen. Jos syöttötela on likainen, puhdista se. Jos paperin juuttumista tai kahden arkin syöttövirhe tapahtuu toistuvasti puhdistuksen jälkeenkin, ota yhteyttä ScanFront-pääkäyttäjään ja vaihda telat (syöttö- ja hidastustela) sekä asiakirjaohjaimet. 31

36 3. Vedä juuttunutta asiakirjaa siihen suuntaan, mihin se helpoiten liikkuu. 4. Sulje paneeli ja aseta asiakirja takaisin paikalleen. 32

37 13. Sormenjälkitunnistin (ScanFront 300eP) ScanFront 300eP -skannerissa on sormenjälkitunnistin sormenjälkien rekisteröintiä ja käyttäjien todentamista varten. Sormenjälkitunnistin on erittäin herkkä osa. Käsittele tunnistinta varovasti. Sormenjälkitunnistimen käsittelyä koskevia huomautuksia Sormenjälkitunnistin Seuraavat toimenpiteet saattavat vahingoittaa sormenjälkitunnistinta tai saada sen toimimaan viallisesti. Lue nämä tiedot huolella välttääksesi vahingoittamasta tunnistinta. Esineen pudottaminen sormenjälkitunnistimen päälle tai osuminen siihen kovasti muulla tavalla. Sormenjälkitunnistimen pinnan naarmuttaminen tai osuminen siihen terävällä esineellä. Jonkin kovan, esimerkiksi kynnen tai metalliesineen, painaminen sormenjälkitunnistinta vasten, jolloin tunnistimen pinta naarmuuntuu. Sormenjälkitunnistimen koskettaminen likaisilla käsillä, mikä saattaa naarmuttaa tai liata tunnistimen pintaa. Tarran kiinnittäminen sormenjälkitunnistimen pintaan tai pinnan peittäminen musteella tai muulla aineella. Jos sormenjäljen tunnistus epäonnistuu usein, sormenjälkitunnistin saattaa olla likainen. Puhdista tunnistimen pinta säännöllisesti. Pyyhi lika pois sormenjälkitunnistimen pinnalta pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä poista sormenjälkitunnistimen ympärille kerääntynyttä likaa terävällä esineellä. Jos näin tehdään, sormenjälkitunnistimeen voi tulla toimintahäiriöitä. Jos olet staattisesti varautunut koskettaessasi sormenjälkitunnistimeen, tunnistimeen tai laitteeseen voi tulla toimintahäiriöitä. Ennen kuin kosket sormenjälkitunnistinta, pura staattinen lataus koskettamalla metallin palasta. Ole erityisen varovainen kuivina aikoina, kuten talvella, jolloin staattisen sähkön kertymisen mahdollisuus on suuri. 33

38 Sormenjäljen todennus Tee sormenjäljen rekisteröinti ja todennus seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1. Aseta sormen ensimmäinen nivel anturin päälle ja paina sormea tunnistinta vasten. 2. Pidä sormea painettuna samalla kun liu utat sitä suoraan ja tasaisesti, jolloin sormenjälki skannataan. Todennus saattaa parantua, jos sormenjäljen tila paranee pesemällä kädet tai käyttämällä käsivoidetta. Todennuksen onnistuminen riippuu siitä, kuinka nopeasti sormea liikutetaan tunnistimella. Jos se ei onnistu, liikuta sormeasi eri nopeudella noudattaen näytöllä näkyvää viestiä. Sormenjälkitunnistus ei välttämättä takaa henkilön henkilöllisyyden todennusta ja varmistusta. Vinkki Katso lisätietoa sormenjäljen rekisteröinnistä ja vahvistuksesta ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas). Sormenjälkitunnistus käyttää ainutlaatuista tietoa sormenjäljistä. Sormenjälkitunnistus ei välttämättä toimi kunnolla, jos sormenjälki on kulunut tai jos siinä on poikkeavia ominaisuuksia. Sama sormi täytyy skannata kolme kertaa, jotta sormenjälki rekisteröityy. Todennustoimenpide poikkeaa sen mukaan, mikä sormenjäljen tila on rekisteröitäessä ja todennettaessa. Seuraavat tilat saattavat aiheuttaa häiriön sormenjäljen todennuksessa: sormi on märkä tai hikinen sormi on likainen sormen uurteissa on hikeä tai öljyä sormi on kuiva (kuiva iho) osa sormenjäljestä puuttuu, esimerkiksi haavan tai palovamman takia sormen iho on kulunut ohueksi. 34

39 14. Skannaamisen perustoiminnot Tässä osassa kuvataan laitteen asiakirjojen skannaamisen perustoiminnot. ShareScan-hallintakonsolin tietokoneeseen asennetusta liitintyypistä riippuen voit lähettää skannatut tiedot muihin verkossa oleviin tietokoneisiin ja laitteisiin Tässä osiossa kuvataan skannattujen tietojen lähettäminen toiseen tietokoneeseen. Skannauksen valmistelu Ennen skannaamista tulee konfiguroida ShareScan-hallintakonsolin tietokoneen liitin ja konfiguroida skannausehdot ja skannattujen tietojen kohde. Katso lisätietoa ecopy ShareScan 5.0 -asennusoppaasta (elektroninen opas) tai osiosta Ohje. 2. Aseta asiakirja laitteeseen. 3. Paina tehtäväpainiketta alkunäytössä. Skannaaminen 1. Vahvista skannauksen asetukset alkunäytöllä ja muuta niitä tarvittaessa. Asiakirjan skannaus käynnistyy. Näkyviin tulee esikatseluikkuna ja skannatut asiakirjat näkyvät järjestyksessä. Jatka seuraavaan vaiheeseen, kun kaikki syöttimessä olevat asiakirjat on skannattu ja viimeinen asiakirjan sivu tulee näkyviin esikatseluikkunaan. Skannauksen asetukset tulevat näkyviin alkunäytön vasemmalle puolelle. Tässä näkyvät skannauksen asetukset vastaavat ShareScan-hallintakonsolin tietokoneeseen konfiguroituja asetuksia. Kun painat jotakin asetusta, näkyviin tulevat sen konfigurointitiedot, joita voit muuttaa tarvittaessa 4. Käsittele skannattuja tietoja esikatseluikkunassa tarpeen mukaan. Voit käsitellä skannattuja tietoja painamalla esikatseluikkunan painikkeita. Katso lisätietoa painikkeista kohdasta Esikatselunäyttö sivulla

40 5. Paina [Next] (Seuraava). 6. Valitse seuraava toimenpide. Skannatut tiedot lähetetään. Kun tiedot on lähetetty onnistuneesti, näkyviin tulee seuraavan toimenpiteen valintaruutu. Vinkki Liittimen sovelluksen asetuksista riippuen näkyviin tulee tiedoston nimen määritysnäyttö tai vastaavat toimenpiteet. Määritä tällöin näytön näppäimistöä (tai laitteeseen liitettyä näppäimistöä) käyttäen tiedoston nimi skannattuja tietoja varten ja paina [Send] (Lähetä). Katso lisätietoa näytön näppäimistöstä osiosta Näytön näppäimistö sivulla 37. Paina jotakin seuraavista painikkeista. Done (Lopeta): Lopeta skannaustoiminnot ja palaa alkunäyttöön. New Document (Uusi asiakirja): Aloita uuden asiakirjan skannaaminen. New Destination (Uusi kohde): Lähetä skannatut tiedot toiseen liittimen sovellukseen. 36

41 Esikatselunäyttö Skannattujen tietojen tiedot tulevat näkyviin esikatseluikkunaan. Voit käsitellä kuvia painamalla näytön painikkeita. Scan More (Skannaa lisää) Kun tätä painiketta painetaan ja uudet asiakirjat on asetettu syöttimeen, uudet asiakirjat skannataan ja lisätään edellisiin skannattuihin tietoihin Uudet skannatut tiedot asetetaan viimeeksi esikatseluikkunassa näytetyn sivun jälkeen. Delete (Poista) Poista näkyvissä oleva sivu. Rotate left/right (Käännä vasemmalle/oikealle) Käännä sivua vasemmalle tai oikealle. Scanner Settings (Skannerin asetukset) Muuta skannauksen asetuksia. Document Settings (Asiakirjan asetukset) Muuta skannattujen kuvien tiedostoformaattia. First page (Ensimmäinen sivu) Näytä skannattujen kuvien ensimmäinen sivu. Previous page (Edellinen sivu) Näytä skannattujen kuvien edellinen sivu. Current page / total pages (Nykyinen sivu / sivut yhteensä) Näytä näkyvissä olevan kuvan sivujen kokonaismäärä ja nykyinen sivunumero. Next page (Seuraava sivu) Näytä skannattujen kuvien seuraava sivu. Last page (Viimeinen sivu) Näytä skannattujen kuvien viimeinen sivu. Zoom Zoomaa skannattuja kuvia sisään tai ulos. Näytön näppäimistö Kun laitteen käytön aikana on syötettävä tekstiä, -painike tulee näkyviin tekstiruutujen viereen. Kun painat tätä painiketta, näkyviin tulee näytön näppäimistö tekstin syöttämiseen. Voit avata näytön näppäimistön esimerkiksi skannattujen tietojen tiedostojen nimien syttömiseksi. Vinkki -painike ei tule näkyviin, kun USB-näppäimistö on liitetty. 37

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Käyttöohjeet Yleiset asetukset

Käyttöohjeet Yleiset asetukset Käyttöohjeet Yleiset asetukset Johdanto Tässä käyttöohjeessa on laitteen käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ohjeita. Ajattele turvallisuuttasi ja lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä

Lisätiedot

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas ML-1640 Series ML-2240 Series Mustavalkolasertulostin Käyttöopas kuvittele mahdollisuudet Kiitos Samsung-tuotteen hankkimisesta. Voit saada entistäkin enemmän palvelua rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELECOM LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

d-color d-color Code: 571001

d-color d-color Code: 571001 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 571001 JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään Tämä tuotteeseen

Lisätiedot

LBP-1210-laserkirjoitin

LBP-1210-laserkirjoitin LBP-1210-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 2002 Canon Inc. Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4893-03 FI

Käyttöopas NPD4893-03 FI NPD4893-03 FI Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON LASER SHOT LBP2900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/816426

Käyttöoppaasi. CANON LASER SHOT LBP2900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/816426 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON LASER SHOT LBP2900. Löydät kysymyksiisi vastaukset CANON LASER SHOT LBP2900 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4676-02 FI

Käyttöopas NPD4676-02 FI NPD4676-02 FI Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pika-aloitusopas

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pika-aloitusopas DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pika-aloitusopas 2012 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeuslainsäädäntö kieltää tämän oppaan toisintamisen missään muodossa ilman TTEC:n kirjallista,

Lisätiedot

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-9010CN. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-9010CN. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DP-9010N Versio 0 FIN Jos joudut soittamaan asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DP-9010N Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

LFF 6050. Käyttöohje

LFF 6050. Käyttöohje LFF 6050 FI Käyttöohje Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi tämän monitoimilaitteen valitsit

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F375 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4164836

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F375 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4164836 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP DESKJET F375. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP DESKJET F375 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1 Käyttöopas Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista,

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys.

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys. Käyttäjän opas Laitteen opas Paperin lisääminen Asiakirjojen tulostaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Laitteen ylläpito Vianmääritys Liite Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

LBP-800-laserkirjoitin

LBP-800-laserkirjoitin LBP-800-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 1999 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Kaikki

Lisätiedot