Käyttöopas M-SC-BTT362/262. BluRay TM -kotiteatteri. Kuvassa SC-BTT362 (Ison-Britannian malli)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas M-SC-BTT362/262. BluRay TM -kotiteatteri. Kuvassa SC-BTT362 (Ison-Britannian malli)"

Transkriptio

1 Käyttöopas BluRay TM -kotiteatteri M-SC-BTT362/262 Kuvassa SC-BTT362 (Ison-Britannian malli) Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista. Kuvat ovat suuntaa antavia. Käyttöohjeessa kuvataan laitteen perustoiminnot. 1

2 Hyvä asiakas, Kiitos, kun valitsit tämän laitteen. Lue käyttöohjeet tarkasti, niin opit käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käyttöohjeen kuvissa oleva laite ei välttämättä tarkalleen vastaa kotimaassasi myytävää mallia. TOIMITUSPAKKAUKSEN SISÄLTÖ 6 ALOITTAMINEN 7 HUOLTO 7 TALLENTEIDEN KÄSITTELY 7 Levyn puhdistaminen 7 Levyn käsittely 7 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN TAI SEN ANTAMINEN ETEENPÄIN 7 KAUKO-OHJAIN 7 OHJAUSPAINIKKEET 8 Kauko-ohjaimen painikkeet 8 Keskusyksikön painikkeet 9 Liittimet takana 9 LAITTEESEEN SOPIVAT LEVYT, MUISTIKORTIT JA USB-LAITTEET 10 Levyt, joita ei voi toistaa 11 Aluekoodit 11 Viimeistely 11 BD-Video 11 3D 11 Musiikki-CD 11 SD-kortit 11 USB-laite 11 KÄYTTÖÖNOTTO 12 Kaiuttimien kokoaminen [BTT362] 12 Kaiutinkytkennät 13 Sijoittaminen 13 Kytkennät 13 Televisiokytkentä 14 Verkkokytkentä 17 Huomioitavaa langattomassa LAN-kytkennässä [BTT362] 17 Radioantennit 18 Verkkojohto 18 Helpot käyttöönottoasetukset - EASY SETUP 19 Langallinen kytkentä ( Wired ) 20 Langaton kytkentä ( Wireless ) 20 Network Easy Setting - Helpot verkkoasetukset 20 Jos asetusten tekemisessä on ongelmia 20 Wireless Settings - Langattoman verkon asetukset 20 Network Easy Setting (Hom Network Connection Check) - Helpot verkkoasetukset (kotiverkon yhteystesti) 21 Network Easy Setting (Internet Connection Test)...- Helpot verkkoasetukset (internet-yhteystesti) 21 Laiteohjelmiston päivitys 22 Kauko-ohjaimen ohjelmointi 22 TALLENTEEN LAITTAMINEN/POISTAMINEN 22 Toistettavan tallenteen valinta kauko-ohjaimella 22 KÄYTTÖ 23 HOME-VALIKKO 23 KAIKKIEN KAIUTTIMIEN KÄYTTÖ & ÄÄNITEHOS- TEET 24 SURROUND - Tilaäänitehosteet 24 Yksittäisten kaiuttimien voimakkuudensäätö toiston aikana 24 SOUND - Äänitehosteet 24 VIDEON TOISTO 25 Valikot 25 Toimintatilan tietue 25 Toiston perusohjaus 25 Hyödyllisiä toimintoja 26 Ääniraidan valinta 26 Tekstityksen näyttö 26 BD-LIVE- JA KUVA KUVASSA -TOIMINTO BD-VIDEO- LEVYLTÄ 27 BD-Live-levyt ja internet 27 SD-kortin datan poistaminen/alustaminen 27 Kuva kuvassa -toiminto 27 DIVX 28 M USIIKIN TOISTO 28 Raidan valinta toisesta kansiosta 28 3D-VIDEO 29 3D-asetukset 29 Hyödyllisiä toimintoja 29 VALOKUVIEN TOISTO 30 STATUS - Kuvan ominaisuudet 30 Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun aikana 30 SLIDESHOW - Kuvaesitys 30 START SLIDESHOW - Aloita kuvaesitys 30 SCREEN ASPECT - Valitse kuvasuhde 30 STATUS - Kuvan ominaisuudet 30 ROTATE (RIGHT/LEFT) - Kuvan kääntäminen (oik/vas) 30 WALLPAPER - Taustakuva HOME-valikkoon (s.23) 30 GRAPHIC DISPLAY LEVEL - Kuvaruutunäytön paikka 30 RADION KUUNTELU 31 Radioasemien automaattihaku ja -tallennus muistipaikoille 31 Käyttäjän ohjaama aseman tallennus muistiin 31 Aseman valinta muistista 31 RDS 31 TELEVISIO-OHJELMAN ÄÄNI TÄMÄN LAITTEEN KAIUTTIMIIN 32 Tilaäänitehosteet 32 Äänen säätö 32 2

3 YHTEISKÄYTTÖ TELEVISION KANSSA 32 TV:n ääni VIERA Link HDAVI Control -toiminnossa 32 Kaiuttimien valinta 33 Power On Link - Laitteisto toimintatilaan 33 Automaattinen kuvan ja äänen tahdistus (HDAVI Control 3 tai uudempi) 33 Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta 33 Helppo ohjaus vain VIERA-kauko-ohjaimella 33 IPOD/IPHONE 34 Kytkentä 34 Toisto 35 Musiikin/videon toisto 35 Perusohjaus 35 Valokuvat 35 Muut toistotavat 35 VIERA CAST 36 OHJELMAN TOISTO DLNA-PALVELIMELTA 37 DISPLAY-VALIKON ASETUKSET 38 DISPLAY-valikon käyttö 38 DISC - Levyasetukset 38 PLAY - Toistoasetukset 38 PICTURE - Kuva-asetukset 38 SOUND - Ääniasetukset 39 SETUP-VALIKKO SOITINASETUKSET 39 SETUP-valikon käyttö 39 DISC - Levyasetukset 40 PICTURE - Kuvan asetukset 40 SOUND - Äänen asetukset 40 DISPLAY - Näytön asetukset 41 TV/DEVICE CONNECTION - TV- ja laite- kytkennät 41 NETWORK -Verkkoasetukset...42 OTHERS - Yleisasetukset 43 Kaiuttimien perusäänenvoimakkuudet 43 KAIUTTIMIEN KIINNITYSVAIHTOEHDOT 44 VIANMÄÄRITYS 45 Yleistä 45 Virta 46 Etulevyn näyttö 46 Televisio ja kuva 46 Ääni 47 ipod/iphone 47 Radio 47 Verkko 47 Muita toistoon liittyviä ongelmia 47 VIESTIT 48 LISÄTIETOJA 49 Tiedostoformaatit 49 Kielitunnukset 49 Kielikoodit 49 TEKNISET TIEDOT 50 Tässä käyttööohjeessa kuvataan käyttöä pääasiassa kauko-ohjaimella. 3

4 Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC. Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä. Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä. Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta. EU:n ulkopuolella Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai laitemyyjältä EU:n ulkopuolella. Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä): Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia. TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA Keskusyksikkö Tulipalo-, sähköisku- ja laitevahingon vaaran vähentämiseksi, - suojaa laite sateelta, kosteudelta, tippuvalta sekä roiskevedeltä. - älä laita laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita. - käytä vain tässä ohjeessa suositeltuja lisävarusteita. - älä poista laitteen suojakuorta. - älä yritä korjata laitetta itse. Anna huoltoliikkeen asiantuntijan tehdä laitehuolto. - älä anna metalliesineiden pudota laitteen sisään. - älä laita mitään raskasta esinettä laitteen päälle. - älä koske kaiutinliittimiin laitteen käytön aikana. Staattinen sähkönpurkaus voi aiheuttaa toimintahäiriön. Virtajohto Tulipalo-, sähköisku- ja laitevahingon vaaran vähentämiseksi, - varmista, että verkkovirran jännite on sama kuin tämän laitteen arvokilvessä. - työnnä virtajohdon pistoke kunnolla pistorasiaan. - älä vedä tai taita virtajohtoa. Älä laita sen päälle mitään raskasta. - älä kosketa virtajohdon pistoketta märillä käsillä. - pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta, kun irrotat virtajohdon pistorasiasta. - älä käytä vahingoittunutta pistoketta tai pistorasiaa. - sijoita tämä laite siten, että virtajohto on helposti irrotettavissa pistorasiasta mahdollisten ongelmien ilmetessä. Pienet osat - Säilytä muistikortti lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä kortin. - Säilytä ruuvit lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä ruuvin. VAROITUS Keskusyksikkö - Tässä laitteessa on laser. Muiden kuin tässä ohjeessa mainittujen ohjaimien ja säätöjen tai toimintojen käyttäminen saattaa johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. - Älä aseta laitteen päälle avotulen lähdettä, kuten palavaa kynttilää. - Tämä laite saattaa vastaanottaa käytön aikana matkapuhelinten aiheuttamaa radiotaajuushäiriötä. Jos häiriö on selvä, vie matkapuhelin kauemmas tästä laitteesta. - Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi leudossa ilmastossa. - [BTT362] Tuotteen tunnistemerkintä on laitteen pohjassa. Sijoittaminen - Sijoita laite tasaiselle pinnalle. - Tulipalo-, sähköisku- ja laitevahingon vaaran vähentämiseksi, - älä asenna tai sijoita laitetta suljettuun kirjakaappiin tai muuhun suljettuun tilaan. Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen ympärillä. - älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla esineillä. - suojaa laite suoralta auringonpaisteelta, kuumuudelta, kosteudelta ja voimakkaalta tärinältä. Paristot - Väärin asennettu paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla/paristolla. - Jos paristoja käsitellään väärin, niistä voi vuotaa elektrolyyttiä. Se voi aiheuttaa tulipalon. - Älä laita ohjaimeen sekä vanhoja että uusia paristoja. Älä laita ohjaimeen erityyppisiä paristoja. - Älä altista paristoja kuumuudelle tai tulelle. - Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni. - Älä pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua. - Älä yritä ladata alkali- tai mangaaniparistoja uudelleen. - Älä käytä paristoa, jonka suojakuori on osittainkin irti. - Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä paristot viileässä ja valottomassa paikassa. Kun haluat hävittää vanhat paristot, kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) Panasonic Corporation vakuuttaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/ EC keskeisten vaatimusten sekä sen muiden merkityksellisten määräysten kanssa. Asiakkaat voivat ladata alkuperäisen DoC:n kopion R&TTE-tuotteillemme DoC-palvelimeltamme: Valtuutetun edustajan yhteystiedot: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, Hamburg, Germany Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros,T shekin tasavalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Islanti, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta Sveitsi, Tämä laite on tarkoitettu tavallisille kuluttajille. (kategoria 3) Tämän laitteen WLAN-ominaisuutta saa käyttää ainoastaan rakennuksen sisällä. Tämä laite on tarkoitettu kytkettäväksi tukiaseman taajuuskaistaan 2.4 GHz tai 5 GHz WLAN. 4

5 Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ja logot ovat Sun Microsystems, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-d -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Valmistettu lisenssillä U.S. patentit5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & muut yhdysvaltalaiset ja maailmanlaajuiset patentit myönnetty & haettu. DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential ja DTS-logot ovat DTS, Inc:n tavaramerkkejä. Tämä laite sisältää ohjelmiston. DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat Yhdysvalloissa hyväksytyt patentit ja muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa Rovi Corporation.Tutkiminen käänteistekniikalla (purkaminen) ja kääntäminen symboliselle konekielelle (esim. disassemblerilla) on kielletty. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tämä tuote on lisensoitu AVC- ja VC-1-patenttiportfolion lisenssin mukaisesti yksityiseen ja ei-kaupalliseen kuluttajakäyttöön, joka tarkoittaa lupaa (i) koodata videota AVC-standardin ja VC-1-standardin mukaisesti ( AVC/VC-1 Video ) ja/tai (ii) purkaa AVC/VC-1-Videota, jonka on koodannut kuluttaja yksityisessä ja ei-kaupallisessa toiminnassa ja/tai joka on hankittu sellaiselta video-ohjelmantarjoajalta, joka on lisensoitu tarjoamaan AVC/VC-1 Videota. Lisenssiä ei myönnetä suoraan eikä epäsuoraan mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC. Katso HDAVI Control on Panasonic Corporationin tavaramerkki. VIERA CAST on Panasonic Corporationin tavaramerkki. MPEG Layer-3 -audiokoodaustekniikkaan on Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin lisenssi. AVCHD ja AVCHD -logo ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä. SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. DVD Logo on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki. DivX, DivX Certified ja siihen liittyvät logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. YouTube ja Picasa ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä. Skype, siihen liittyvät tavaramerkit ja logot sekä tavaramerkkejä. Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki. -logo ovat Skype Limitedin Made for ipod ja Made for iphone tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin tai iphoneen, merkinnän mukaisesti, ja että valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin. Tämän lisälaitteen käyttö ipodin tai iphonen kanssa saattaa vaikuttaa langattomiin toimintoihin. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano ja ipod touch ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DLNA, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä. Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Laitteen mukana toimitetaan seuraavat ohjelmistot. (1) ohjelmisto, jonka Panasonic Corporation on itsenäisesti kehittänyt tai teettänyt, (2) ohjelmisto, jonka omistaa kolmas taho ja joka on lisensoitu Panasonic Corporationille, (3) ohjelmisto, joka on lisensoitu GNU General Public -lisenssillä, Version 2 (GPL v2), (4) ohjelmisto, joka on lisensoitu GNU LESSER General Public -lisenssillä, Versio 2.1 (LGPL v2.1), ja/tai (5) avoimen koodin ohjelmistot, jotka ovat muita kuin GPL v2 ja/tai LGPL v2.1 -lisensoituja Kohdan (3) ja (4) mukaisesti lisensoituja ohjelmistoja varten pyydämme lukemaan GPL v2 ja LGPL v2.1 -lisenssien ehdot ja säännöt licenses/old-licenses/gpl-2.0.html ja lgpl-2.1.html. Lisäksi kohtien (3) ja (4) mukaiset ohjelmistot ovat useiden yksityishenkilöiden tekijänoikeuden hallinnassa. Lue tällaisten henkilöiden tekijänoikeustiedot: GPL/LGPL-ohjelmisto annetaan hyötykäyttöön, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA, jopa ilman hiljaista takuuta KAUPPAKELPOISUUDESTA tai SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Vähintään kolmen (3) vuoden ajan laitteen toimituksesta Panasonic antaa kolmansille tahoille, jotka ottavat yhteyttä alla mainittuun osoitteeseen, enintään todellisia jakelukustannuksia vastaan täydellisen konelukukelpoisen version lähdekoodista joka on GPL v2/lgpl v2.1-lisensoitu. Yhteystiedot Lähdekoodi on sinun ja kaikkien saatavilla verkkosivullamme: jp/dl/awbpp11 Kohdan 5 ohjelmisto käsittää seuraavat: 1. Tämä laite sisältää OpenSSL Projectin kehittämän ohjelmiston, joka on tarkoitettu käytettäväksi OpenSSL Toolkitin kanssa. (http://www.openssl.org) 2. Tämä laite sisältää University of Californian, Berkeleyn ja sen myötävaikuttajien kehittämän ohjelmiston. 3. FreeType-koodi. 4. Independent JPEG Groupin JPEG-ohjelmisto 5

6 Hyvä asiakas, Kiitos, kun valitsit tämän laitteen. Lue käyttöohjeet tarkasti, niin opit käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Tämä käyttöohje on malleille SC-BTT362 ja SC-BTT262. Ellei toisin ole mainittu, kuvissa on malli SC-BTT362. Kuvissa oleva laite on vain esimerkki; maassasi myytävä malli ei välttämättä ole samanlainen kuin kuvien esimerkkilaite. Blu-ray-kotiteatterin säätimet, osat, valikkokohdat jne. voivat näyttää erilaisilta kuin käyttöohjeen kuvissa. Käyttöohjeessa neuvotaan käyttämään laitetta useimmiten kauko-ohjaimella, mutta voit käyttää keskusyksikön painikkeita, mikäli ohjaimet ovat samat. Järjestelmä Keskusyksikkö Etukaiuttimet Subwoofer SC-BTT362 SA-BTT362 SB-HF370 SB-HW370 SC-BTT262 SA-BTT262 SB-HF262 SB-HW270 Joitakin tässä käyttöohjeessa mainittuja lisälaitteita ja erillislaitteita, joita ei toimiteta laitteen mukana, ei välttämättä ole myynnissä tietyillä alueilla. Jotkin ohjekohdat koskevat vain tiettyjä malleja. Sellaiset kohdat on merkitty seuraavasti: [BTT362]: SC-BTT362 [BTT262]: SC-BTT262 Toimituspakkauksen sisältö Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana. Kaiuttimien tarvikkeet (s. 12). [BTT362] * 1 Kauko-ohjain (N2QAYB000635) * 2 Paristoa kauko-ohjaimeen * 1 FM-sisäantenni * 1 AC-verkkojohto [BTT262] * 1 Kauko-ohjain (N2QAYB000630) * 2 Paristoa kauko-ohjaimeen * 1 FM-sisäantenni * 1 AC-verkkojohto * 8 seisontatuen pehmustetta Osanumerot on tarkistettu tammikussa Niitä voidaan muuttaa. Älä kytke verkkojohtoa muihin laitteisiin. 6

7 ALOITTAMINEN Huolto Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä. Jos puhdistat kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue ensin liinan käyttöohjeet. Kauko-ohjain Paristot Laita paristot kauko-ohjaimessa olevien napaisuusmerkkien suuntaisesti. Linssinpuhdistaja: RP-CL720AE Lisävaruste ei välttämättä ole myynnissä kaikilla alueilla. Esimerkiksi Saksassa ota yhteyttä laitemyyjään ja kysy lisätietoja. Linssinpuhdistaja myydään nimenomaisesti DIGAlaitteelle, mutta sitä voidaan käyttää myös tämän laitteen puhdistajana. Tallenteiden käsittely Levyn puhdistaminen Alkali- tai mangaaniparistot. Osoita kauko-ohjaimella tässä laitteessa olevaa kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta (s. 9). Pyyhi kostealla liinalla. Kuivaa levy sen jälkeen. Levyn käsittely Tartu levyä aina reunoista, jotta et vahingossa naarmuttaisi levyä tai jättäisi siihen sormenjälkiä. Älä kiinnitä levyyn etikettejä tai tarroja. Älä puhdista levyä sumutteella, bensiinillä, ohentimella, staattisen sähkönmuodostuksen estävillä nesteillä tai muulla liuotteella. Poista pöly, vesi ja roskat kortin takaosassa olevista liitimistä. Älä käytä seuraavia levyjä: - Levyssä on jälkiä irrotetuista tarroista ja liimasta (tarkasta vuokralevyt jne). - Levy on pahasti vääntynyt ja halkeillut. - Levy on erikoismuotoiltu (esim. sydämenmuotoinen). Laitteen hävittäminen tai sen antaminen eteenpäin Tämä laite saattaa tallentaa tietoja käyttämistäsi toiminnoista. Jos hävität tämän laitteen hävittämällä sen tai luopumalla siitä, palauta käyttöön perusasetukset seuraavien ohjeiden avulla, jotta tallennetut tiedot häviäisivät muistista. (s. 45, Perusasetuksien palautus ) Laitteen muistiin saattaa tallentua tietoja käytetyistä toiminnoista. 7

8 Ohjauspainikkeet Kauko-ohjaimen painikkeet 1 Kytke laite toimintatilaan tai pois toimintatilasta 2 Nimikkeen jne. valinta / Numeroiden ja kirjaimien näppäily (s. 36) [CANCEL]: Toiminnon poistaminen 3 Ohjelmalähteen valinta (s. 22) 4 Toiston ohjauspainikkeet (s. 25) 5 Radion muistipaikka-asema (s. 31) 6 Toimintatilan tietue (s. 25) 7 VIERA CAST -toimintojen HOME-valikko (s. 36) 8 [qtup]: Valikkokohdan valinta [OK]: Valinnan vahvistus Kuva kerralla -toisto (s.25) 9 Avaa OPTION-valikko (s. 26) 10 Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen) Näillä painikkeilla ohjataan seuraavia toimintoja: - sellaisen BD-Video-levyn toistoa, jossa on Java TM -sovelluksia (BD-J) - VIERA CAST-sisällön käyttö (s. 36) 11 Äänitehosteen valinta (s. 24)/Kaiutinkanavan valinta (s. 24) 12 Valitsee tilaäänen toistotavan (s. 24) Uniajastin 1 Pidä painettuna [-SLEEP]. 2 Kun SLEEP ** näkyy, valitse jäljelle jäävä toiminta-aika (minuuteissa) painelemalla [-SLEEP] Uniajastimen enimmäisaika on 120 minuuttia. Uniajastin kytkeytyy pois käytöstä, kun valitset [OFF]. Jos haluat tarkastaa jäljellä olevan toiminta-ajan Pidä painettuna [-SLEEP]. 13 Television ohjauspainikkeet Voit ohjata televisiota tämän soittimen kauko-ohjaimella. [O]: Kytke televisio toimintaan/pois toiminnasta. [AV, INPUT]: Tulokanava. [+ - VOL]: TV:n äänenvoimakkuuden säätö 14 Keskusyksikön äänenvoimakkuus. 15 Ääniraidan valinta (s. 26) 16 Äänen mykistäminen - MUTE vilkkuu etulevyn näytössä, kun ääni on mykistetty. - Poista toiminto painamalla painiketta uudestaan tai säätämällä äänenvoimakkuutta. - Äänenmykistys poistuu käytöstä, jos laite sammutetaan. 17 Toinen kuva (secondary video) käyttöön / pois käytöstä (s. 27) 18 Käyttäjän ohjaama radioaseman valinta (s. 31) 19 Valikkosivun sulkeminen 20 Avaa HOME-valikko (s. 23) 21 Ponnahdusvalikko / Top menu/direct Navigator-levyvalikko (s. 25) 22 Edellinen valikkosivu 23 [BTT362] Videoviestintä (s. 36) 24 DISPLAY -valikko (s. 38) 8

9 Keskusyksikön painikkeet Avaa etulevy vetämällä alas. 1 Valmiustila-toimintatilapainike (O/I) (s. 19) Kytke laite valmiustilaan / toimintatilaan. Valmiustilassa laite käyttää vähän sähköä. 2 Avaa / sulje levykelkka (s. 22) 3 Keskusyksikön äänenvoimakkuus 4 Levykelkka 5 STOP - Toiston lopetus (s. 25) 6 PLAY - Toiston käynnistys (s. 25) 7 SD-korttipaikka (s. 22) 8 USB-portti (s. 22) 9 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin Etäisyys: Enintään n. 7 m Kulma: Noin 20 o ylös/alas, 30 o vasemmalle/oikealle 10 Näyttö 11 Kytke ipod/iphone (s. 34) Liittimet takana 1 AC IN -liitin (s. 18) 2 SPEAKERS-kaiutinliittimet (s. 13) 3 Tuuletin 4 [BTT362] USB-portti viestintäkameralle TY-CC10W (lisävaruste) (s. 36) 5 LAN-portti (s. 17) 6 HDMI AV OUT (ARC) -liitin (s. 15) 7 [BTT362] HDMI 1 IN (CABLE/SAT) -liitin (s. 16) 8 [BTT362] HDMI 2 IN -liitin (s. 16) 9 FM-antennin liitin (s. 18) 10 DIGITAL AUDIO IN -liittimet (s. 14, 15). 11 AUX-lisälaiteliitin (s. 14) 12 VIDEO OUT -liitin (s.14) 9

10 Laitteeseen sopivat levyt, muistikortit ja USB-laitteet Tyyppi Logo (esimerkki) Lisätietoja tyypistä Toistokelpoinen sisältö* myös mini- ja microkortit tilanne tammikuussa 2011 enint. 2TB * Lisätietoja toistokelpoisesta sisällöstä sivuilla 11,

11 Levyt, joita ei voi toistaa - DVD-RAM - Super Audio CD - Photo CD - DVD-Audio - Video CD ja Super Video CD - DivX Plus HD - WMA-levyt - HD DVD Aluekoodit BD-Video Tämä laite toistaa BD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä B. Esimerkki: DVD-Video Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Esimerkki: Viimeistely Tallentavalla laitteella koostettu DVD-R/RW/RDL, +R/+RW/+R DL ja CD-R/RW on viimeisteltävä tallentavassa laitteessa, ennen kuin ne soivat tässä laitteessa. Lisätietoja tallentimen käyttöohjeessa. SD-kortit minisd-, microsd-, microsdhc- ja microsdxckortti on laitettava ennen käyttöä kortin mukana toimitettuun tai erikseen ostettuun sovittimeen. Laita kortin kirjoituslukko LOCK-kohtaan, jos haluat suojata sisällön niin, ettei kukaan voi poistaa sitä vahingossa. Tämä laite on yhteensopiva SD-muistikorttien kanssa, jotka vastaavat SD-korttien spesifikaatioita FAT 12- ja FAT 16-tiedostojärjestelmään alustettuina, SDHC-korttien spesifikaatioita FAT 32-tiedostojärjestelmään alustettuina (Ei tue pitkää tiedostonimeä.) ja SDXC-muistikortteja exfat-tiedostojärjestelmään alustettuina. Jos SD-korttia käytetään epäyhteensopivassa tietokoneessa tai laitteessa, tiedot voivat hävitä kortilta kortin alustamisen (formatoinnin) yhteydessä jne. Käyttökelpoinen muistikapasiteetti saattaa olla hieman vähemmän kuin kortin kokonaiskapasiteetti. USB-laite Tämän laitteen yhteensopivuutta kaikkien USB-laitteiden kanssa ei taata. Tämä laite ei lataa USB-laitetta. [BTT362] Jos käytät Panasonicin viestintäkameraa TY-CC10W, kytke se tämän laitteen takalevyssä olevaan liittimeen. (s. 36) Tiedostojärjestelmät FAT12, FAT16 ja FAT32 ovat tuettuja. Tämä laite tukee USB-standardia USB 2.0 High Speed. Tämä laite voi tukea FAT32-standardin mukaisesti formatoitua kiintolevyasemaa. Jotkin kiintolevyasemat saattavat tarvita niihin kuuluvan ulkoisen virtayksikön. BD-Video Tämä laite pystyy käsittelemään BD-Video-levyn suuren bittinopeuden ääniraitoja, kuten Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio. 3D 3D-videota ja 3D-kuvia voidaan toistaa silloin, kun tämä laite on kytkettynä 3D-yhteensopivaan televisioon High Speed HDMI-kaapelilla. 2D-videota voidaan toistaa virtuaalisesti 3D:nä. (s. 29) Musiikki-CD Emme voi taata sellaisen CD-levyn toimintaa ja äänenlaatua, joka ei vastaa CD-DA-spesifikaatioita (kopiosuojatut CD-levyt jne.). Mediatyyppi, tallennusvaihe, tallennusmenetelmä ja tiedostojen luomistapa saattavat estää levyn toiston. Levyn sisällön valmistajat vaikuttavat siihen, miten levyjä voi toistaa. Et siis välttämättä voi käyttää käyttöohjeessa kuvattuja toimintoja. Lue levyn käyttöohjeet tarkkaan. 11

12 Käyttöönotto VAIHE 1 Kaiuttimien kokoaminen [BTT362] 2 etukaiutinta 2 kaiutinjalustan pohjalevyä 2 ruuvia (A) 2 kaiutinkaapelia Varoitus Älä seiso jalustan päällä. Lasten läsnä ollessa on oltava varovainen. Kun kannat kaiuttimia, pidä kiinni jalustasta ja pohjasta. Valmistelu Levitä lattialle pehmeä kangas ja kokoa kaiuttimet sen päällä, jotta laitteet tai lattia eivät vahingoittuisi. Seinäkiinnitys (s. 44). Pujota kaiutinkaapeli pohjalevyn läpi. Käytä kaapeleita, joissa on valkoinen ja punainen liitin. Jätä n. 110 mm Kiristä kunnolla! Työnnä kokonaan sisään. + Valk - Sin Paina kaapeli uraan. Vedä kaiutinkaapeli suoraksi ja paina pohjan uraan. Jalustan pohja Älä kytke kaiutinkaapeleita ristiin (oikosulku) tai kytke napaisuutta väärin. Seurauksena voi olla kaiuttimien vahingoittuminen. Kannattele kaiutinta molemmin käsin, kun siirrät sitä, jotta se ei putoaisi ja aiheuttaisi vahinkoa. [BTT362] [BTT262] Estä kaiuttimia kaatumasta Kysy tarvittaessa neuvoa rakennustarvikeliikkeestä. Varmista, että seinämateriaali on riittävän kestävä. Huono kiinnitys voi aiheuttaa vahinkoa seinälle tai kaiuttimille. Käytä narua, jonka halkaisija on vähemmän kuin 2.0 mm ja joka kannattelee yli 10 kg:n painon. Esim. [BTT362] Naru (ei mukana) Sido seinän ja kaiuttimen välille. Tee tiukka solmu. Kaiuttimen takalevy Seinä Silmukkaruuvi (ei mukana) Noin 150 mm 12

13 VAIHE 2 Sijoittaminen Varoitus Kaiuttimia ja keskusyksikköä saa käyttää vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Muuten vahvistin tai kaiuttimet saattavat mennä rikki ja aiheuttaa tulipalovaaran. Jos laitteet vaurioituvat tai niiden toiminta muuttuu äkillisesti, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä yritä kiinnittää kaiuttimia seinään muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Älä koske kaiuttimien verkotettuun etuosaan. Tartu kiinni reunoista. Kaiuttimien sijainti vaikuttaa oleellisesti äänimaiseman laatuun ja bassoäänten kuuluvuuteen. Sijoitusesimerkki Sijoita etukaiuttimet suunnilleen yhtä kauas istumapaikasta. Kuvassa näkyvät kulmat ovat likiarvoja. Kaiuttimien ja keskusyksikön välissä on oltava vähintään 10 mm tyhjää tilaa, jotta ilma pääse kiertämään ja jäähdyttämään laitteet. Käytä vain mukana toimitettuja kaiuttimia. Muut kaiuttimet saattavat rikkoa keskusyksikön, ja äänentoisto on huonompi. Jos äänenvoimakkuus on suuri pitkään yhtäjaksoisesti, kaiuttimet voivat mennä rikki tai niiden käyttöikä voi lyhentyä. Sijoita kaiuttimet tasaiselle, vakaalle alustalle. Jos kaiuttimet ovat liian lähellä seinää, lattiaa tai nurkkaa, bassot voivat kuulua liian voimakkaina. Peitä seinä ja ikkuna paksulla verholla. Jos kaiuttimet aiheuttavat värihäiriötä televisioon Sulje TV siinä tapauksessa 30 minuutiksi. Mikäli ongelma ei häviä, sijoita kaiuttimet kauemmas televisiosta. (A) Etukaiuttimet (B) Subwoofer VAIHE 3 Kytkennät Sammuta kaikki laitteet ennen kytkentöjen tekemistä. Lue laitteiden käyttöohjeet. Kytke AC-verkkojohto vasta sitten, kun olet tehnyt kaikki muut kytkennät. Kaiutinkytkennät Yhdistä samanväriset liittimet toisiinsa. 3 Violetti Subwoofer 2 Punainen Etukaiutin (oikea) Tämä laite 1 Valkoinen Etukaiutin (vasen) 13

14 Televisiokytkentä Älä kytke laitetta kuvanauhurin kautta. Kopionestojärjestelmät saattavat estää kuvan näkymisen kunnolla. Sammuta kaikki laitteet ennen kytkentöjen tekemistä. OPTICAL IN Digitaaliaudiokytkennän tekemisen jälkeen sinun on valittava asetukset, jotka vastaavat digitaalilaitteesta tulevaa audiosignaalityyppiä (s. 26). HDMI HDMI-kytkentä tukee VIERA Link HDAVI Control -ohjausta (s. 32), jos käytössä on yhteensopiva Panasonic-televisio. Käytä vain HDMI-logolla merkittyä nopeaa High Speed HDMI-kaapelia (logo on ohjeen kansilehdessä). Suosittelemme Panasonicin HDMI-kaapelin käyttöä. Jos laite antaa eteenpäin 1080p-signaalia, käytä enintään 5,0 metrin pituista HDMI-kaapelia. Suositeltava osanumero (High Speed HDMI -kaapeli): RP- CDHS15 (1.5 m), RP-CDHS30 (3.0 m), RP-CDHS50 (5.0 m), jne. Ääni toistuu järjestelmän kaiuttimista kun kohdassa HDMI Audio Output on asetus Off. (s. 42) Peruskytkentä (A) Audiokaapeli (ei mukana) (B) Videokaapeli (ei mukana) Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimista 1 Kytke television ja keskusyksikön väliin audiokaapeli (myydään erikseen). 2 Valitse ohjelmalähteeksi AUX (s. 23). Parempi ääni (A) Optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana) (B) Videokaapeli (ei mukana) Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimista 1 Kytke television ja keskusyksikön väliin optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana). 2 Valitse ohjelmalähteeksi DIGITAL IN tai D-IN (s. 23). esim. Ellei televisiossa ole VIDEO IN -liitintä, tee kytkentä scart-sovittimella (Scart VIDEO IN). A Scart-sovitin (ei mukana) B Videokaapeli (ei mukana) 14

15 Kytkennät parhaaseen kuvaan ja ääneen Jos aiot kytkeä tämän laitteen televisioon HDMI-kaapelilla, tarkasta television HDMI-liitin. Jos HDMI-liittimessä on merkintä HDMI (ARC), voit kytkeä laitteet vain yhdellä HDMI-kaapelilla. Voit toistaa 3D-videota ja 3D-kuvia, kun kytket tämän laitteen 3D-yhteensopivaan televisioon. Lisätietoja television käyttöohjeessa. Jos television HDMI-liittimessä on merkintä HDMI (ARC) ARC (Audio Return Channel) ARC on lyhenne sanoista Audio Return Channel. Se tunnetaan myös nimellä HDMI ARC. Se liittyy HDMI-toimintoihin. Jos kytket laitteen liittimeen, jossa on merkintä HDMI (ARC), et tarvitse tavanomaista optista digitaaliaudiokaapelia kuullaksesi television äänen. Voit siis nauttia television äänestä ja kuvasta vain yhdellä HDMI-kaapelilla. Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimista 1 Valitse ohjelmalähteeksi ARC (s. 23). A HDMI-kaapeli (ei mukana) Jos television HDMI-liittimessä ei ole merkintää HDMI (ARC) Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimista 1 Kytke television ja keskusyksikön väliin optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana). 2 Valitse ohjelmalähteeksi DIGITAL IN tai D-IN (s. 23). A HDMI-kaapeli (ei mukana) B Optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana) 15

16 Digisovitin tms. Jos laitteessa on HDMI-liitin BTT362 esim. A HDMI-kaapeli (myydään erikseen) B Digisovitin (kaapeli/satelliitti), tms. C Muu laite (Pelikonsoli tms.) Tee HDMI-kytkentä nauttiaksesi digisovittimen ja muiden laitteiden tarjoamasta ohjelmasta. Valitse ohjelmalähteeksi HDMI Input1 tai HDMI Input2. HDMI-läpikulku valmiustilassa (s. 42) Tähän laitteeseen kytketty laite voi antaa ääntä ja kuvaa televisioon, vaikka tämä laite olisi valmiustilassa. Lisäksi voit vaihtaa HDMI-tuloliitintä painamalla kaukosäätimen painiketta [EXT-IN]. Tämän laitteen kaiuttimet eivät toista ääntä. Jos laitteessa ei ole HDMI-liitintä esim. Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimista 1 Kytke digisovittimen ja keskusyksikön väliin optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana). 2 Valitse ohjelmalähteeksi DIGITAL IN tai D-IN (s. 23). A Lisätietoja erillislaitteen käyttöohjeessa. B Optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana) C Digisovitin (kaapeli/satelliitti) tms. 16

17 Verkkokytkentä Seuraavia toimintoja voi käyttää, kun tällä laitteella on laajakaistayhteys verkkoon. Lisätietoja kytkentätavasta kytkettävien laitteiden käyttöohjeissa. - Laiteohjelmiston päivitys (s. 22) - Voit käyttää BD-Live-toimintoja (s. 27) - Voit käyttää VIERA CAST -toimintoja (s. 36) - Voit käyttää muita kotiverkon laitteita (s. 37) LAN-kytkentä Langaton LAN-kytkentä [BTT362] LAN-kaapeli (ei mukana) Keskusyksikkö (langaton LAN-sovitin sisäänrakennettu) Langaton reititin tms. Laajakaistareititin tms. Internet Internet Käytä vain kategorian 5 (tai suurempaa) suoraa LAN-kaapelia (STP), kun teet kytkennän erillislaitteeseen. Jos laitat LAN-liittimeen jonkin muun kuin LANkaapelin, laite voi mennä rikki. Lisätietoja langattoman reittimesi (tukiasemasi) yhteensopivuudesta: (vain englanniksi) Tämä laite ei ole yhteensopiva julkisten LAN verkkojen kanssa (lentokentät, asemat, kahvilat jne.). Huomioitavaa langattomassa LAN-kytkennässä [BTT362] Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon, kun tätä laitetta käytetään. Perehdy näihin rajoituksiin ennen laitteen käyttämistä. Panasonic ei ole missään vastuussa satunnaisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua näiden rajoitusten noudattamatta jättämisestä tai tämän laitteen käytön tai käyttämättä jättämisen olosuhteista. Radiotaajuudella välitettyä ja vastaanotettua dataa voidaan tarkkailla ja siihen voidaan puuttua. Tämä laite sisältää herkkiä elektroniikkakomponentteja. Käytä laitetta sen käyttötarkoitukseen ja noudata seuraavia ohjeita. - Älä altista laitteita kuumuudelle tai suoralle auringonpaisteelle. - Älä taivuta laitteita tai altista niitä voimakkaille iskuille. - Suojaa laitteet kosteudelta. - Älä pura tai muunna laitteita millään tavalla. 17

18 Radioantennit FM-sisäantennin kytkentä Tämä laite (A) FM-sisäantenni (mukana) (B) Teippi Kiinnitä antennin tämä pää paikkaan, josta se antaa parhaan kuuluvuuden. FM-ulkoantennin kytkentä Käytä ulkoantennia, jos radioasemat kuuluvat huonosti. Tämä laite (A) FM-ulkoantenni [TV-antennin käyttö (ei mukana)] Antennin saa asentaa alan ammattilainen. (B) 75 ohm koaksiaalikaapeli (ei mukana) (C) Antennisovitin (Iso-Britannia, Irlanti) VAIHE 4 Verkkojohto Kytke vasta sitten, kun kaikki muut kytkennät on tehty. Laite käyttää vähän sähköä myös sammutettuna (kun asetuksena on Quick Start - Off, [BTT362] : n. 0.1 W*, [BTT262]: n. 0.4 W* Virtaa säästääksesi irrota verkkojohto pistorasiasta, ellet aio käyttää laitetta pitkään aikaan. A AC-verkkojohto (mukana) B Pistorasiaan Keskusyksikkö 18

19 VAIHE 5 Helpot käyttöönottoasetukset - EASY SETUP EASY SETUP -valikkosivu auttaa sinua tekemään välttämättömät asetukset. Valitse asetukset noudattamalla kuvaruutuun tulevia ohjeita. 1 Paina [ ]. Näyttöön tulee asetusvalikko. Jos tämä laite on kytketty HDMI-kaapelilla Panasonic VIERA -televisioon, joka on HDAVI Control 2 (tai uudempi) -yhteensopiva, valikkokieli ja muita television asetuksia saadaan VIERA Link -linkin kautta. 2 Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. Valitse asetukset nuolilla [qtup]. Paina [OK]. Language - Kieli Valitse valikkokieli. TV Aspect - Television kuvasuhde Määritä televisiosi kuvasuhde (sivujen suhde). Speaker check - Kaiuttimien tarkistus Tarkasta, onko kaiuttimet kytketty oikein. TV Audio - Television äänentoisto Valitse television äänen audiotuloliitin [se, jossa on (TV) ]. Quick start - Pikakäynnistys Laite käynnistyy nopeammin valmiustilasta toimintatilaan. Valmistelu Kytke televisio toimintatilaan. Valitse se videotulo (esim. VI- DEO 1, AV 1, HDMI, tms.), johon kytkit tämän laitteen. [BTT362] HDMI Standby Pass-Through - HDMI-signaalin läpikulku valmiustilassa Tähän laitteeseen kytketty laite voi antaa ääntä ja kuvaa televisioon, vaikka tämä laite olisi valmiustilassa. (s. 16, Jos laitteessa on HDMI-liitin ) 3 Paina [OK] riittävän monta kertaa, niin EASY SETUP -käyttöönotto päättyy. Kun olet tehnyt helpot käyttöönottoasetukset Easy Setup, voit tehdä helpot verkkoasetukset kohdasta Network Easy Setting. Voit tehdä perusasetukset milloin tahansa uudestaan: valitse Setup-valikosta Easy Setup (s. 43). 19

20 VAIHE 6 Network Easy Setting - Helpot verkkoasetukset Kun olet tehnyt Easy Setup Helpot käyttöönottoasetukset, voit tehdä Network Easy Setting Helpot verkkoasetukset. [BTT262] Noudata ruutuun tulevia ohjeita ja tee valinnat nuolipainikkeilla [tu] ja paina sitten [OK]. [BTT362] Valitse Wired (langallinen) tai Wireless (langaton). Paina [OK]. Käytettävissä olevat langattomat verkot etsitään ja listataan. Valitse niistä yksi ja paina [OK]. - Jos verkkotunnuksesi ei tule näkyviin, suorita haku uudelleen painamalla kauko-ohjaimen punaista painiketta. - Stealth-tilaan asetettu SSID ei näy listalla, vaikka hakisit langattomia verkkoja valitsemalla Search for wireless network. Syötä tunnus itse kohdassa Manual Setting. (Paina [HOME] > valitse Others > valitse Setup > valitse Network > [OK] > valitse Network Settings > [OK] > valitse Wireless Settings > [OK] > valitse Connection Setting > [OK]> valitse Manual setting > [OK]) - Jos langaton verkkosi on salattu, näkyviin tulee salausavaimen syöttösivu. Syötä verkkosi salausavain. Langallinen kytkentä ( Wired ) Valitse asetukset kuvaruutuun tulevien ohjeiden avulla. Ongelmatilanteessa lue lisää (ks. oikealla). Langaton kytkentä ( Wireless ) Ennen kuin aloitat langattoman yhteyden luomisen - Selvitä verkkotunnuksesi (SSID*1). - Jos langaton yhteytesi on salattu, sinun tulee tietää sen salausavain. *1 SSID (Service Set IDentification) on verkkotunnus, jota langattomat LAN-asemat käyttävät verkkojen tunnistamiseen. Tiedonsiirto on mahdollista vain jos kummankin laitteen SSID on sama. *2 Wi-Fi Protected Setup-yhteensopivassa langattomassa reitittimessä saattaa olla tämä tunnus. Jos asetusten tekemisessä on ongelmia [BTT362] Wireless Settings - Langattoman verkon asetukset Valitse WPS (PUSH button) (WPS-painike) tai Search for wireless network (etsi langaton verkko) ja noudata ruutuun tulevia ohjeita. WPS (PUSH button) (WPS-painike) Jos langaton reitittimesi tukee WPS-toimintoa (PUSH-painike), voit helposti määrittää asetukset painamalla WPS -painiketta. WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standardi, joka helpottaa langattomien LAN-laitteiden kytkentää ja turvallisuusasetuksia. 1 Paina langattoman reitittimen (tukiaseman) WPS-painiketta (tai vastaavaa painiketta), kunnes merkkivalo alkaa vilkkua. - Lisätietoja langattoman reitittimen käyttöohjeessa. 2 Paina [OK]. Search for wireless network (etsi langaton verkko) 2 Näytön tietue A conflict with another device occurred. (Tapahtui tiedonsiirtovirhe toisen laitteen kanssa) A time out error occurred. (Tapahtui aikavirhe) An authentication error or a time out error occurred. (Tapahtui todennusvirhe tai aikavirhe) Tarkasta seuraavat kohdat Odota hetki ja yritä sitten uudestaan. Tarkasta langattoman reitittimen MAC-osoite jne. Signaali voi olla heikko. Langattoman reitittimen SSID ja salausavain. Odota hetki ja yritä sitten uudestaan. A device error occurred. (Tapahtui laitevirhe). Ellei vika korjaannu, ota yhteys laitemyyjään. 20

21 Network Easy Setting (Hom Network Connection Check) - Helpot verkkoasetukset (kotiverkon yhteystesti) Näytön tietue Cannot find the server. (Palvelin ei löydy) (B019) Failed to connect to the server. (Palvelimeen ei saada yhteyttä.) (B020) Tarkasta seuraavat kohdat Primary DNS - ja Secondary DNS -asetukset kohdasta IP Address / DNS Settings (ensisijainen ja toissijainen DNS kohdassa IP-osoite / DNS-asetukset) (s. 42) - Palvelin saattaa olla ruuhkainen tai palvelu on tilapäisesti pois käytöstä. Odota hetki ja yritä sitten uudestaan. - Proxy Server Settings (välityspalvelimen asetukset) (s. 43) ja reititin Näytön tietue 1. LAN cable connection or Wireless Settings:Fail (LAN-kaapelin kytkentä tai langattoman yhteyden asetukset: Epäonnistui) 2. IP address setting :Fail (IP-osoite: Epäonnistui) 3. Connection to gateway : Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui) 1. LAN cable connection or Wireless Settings :Pass(LAN-kaapelin kytkentä tai langattomat asetukset: Onnistui) 2. IP address setting :Fail (IP-osoite: Epäonnistui) 3. Connection to gateway :Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui) 1. LAN cable connection or Wireless Settings:Pass (LAN-kaapelin kytkentä tai langattoman verkon asetukset: Onnistui) 2. IP address setting:pass or Home network available (IP-osoite: Onnistui tai kotiverkko löytyi) 3. Connection to gateway :Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui) Tarkasta seuraavat kohdat LAN-kaapelien kytkentä (s. 17) - Hubin ja reitittimen kytkentä ja asetukset - IP Address / DNS Settings (IPosoite / DNSasetukset) (s. 42) - Lisätietoja hubin ja reitittimen käyttöohjeessa. - Voit tehdä tämän vaiheen uudestaan milloin tahansa: valitse SETUP-valikosta kohta Network Easy Setting. (s. 42) - Voit muuttaa näitä asetuksia myös yksittäin kohdasta Network Settings. (s. 42) [BT362] - Älä kytke tätä laitetta sellaiseen langattomaan verkkoon, jonka käyttöoikeutta sinulla ei ole. Langattoman verkkoympäristön automaattihaku saattaa näyttää langattomia verkkoja (SSID), joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta. Sellaisen verkon käyttö voidaan tulkita laittomaksi. - Kun olet määrittänyt tämän laitteen verkkoasetukset, langattoman reitittimen (tukiaseman) asetukset (salaustaso jne.) voivat muuttua. Mikäli sinulla on vaikeuksia muodostaa verkkoyhteyttä tietokoneella, määritä tietokoneen verkkoasetukset langattoman reitittimen (tukiaseman) mukaisiksi. -? Huomaa, että yhteydenmuodostus salaamattomaan verkkoon saattaa aiheuttaa sen, että tiedonsiirto on laittomasti kolmannen tahon tarkasteltavissa tai että henkilötiedot, salaiset tiedot ja muut tiedot saattavat päätyä vääriin käsiin. Network Easy Setting (Internet Connection Test) - Helpot verkkoasetukset (internet-yhteystesti) 21

22 Laiteohjelmiston päivitys Panasonic saattaa julkaista laiteohjelmistoon (firmware) päivityksiä, jotka saattavat lisätä toimintoja tai parantaa olemassa olevia toimintoja. Päivitykset ovat saatavilla ilmaiseksi. Tallenteen laittaminen/ poistaminen Jos tällä laitteella on internet-laajakaistayhteys, se tarkistaa automaattisesti uusimman laiteohjelmistoversion aina virrankytkennän yhteydessä. Kun saataville tulee uusi laiteohjelmistoversio, näkyviin tulee seuraava ruutu. Laiteohjelmiston päivitys Paina [HOME] > valitse Others > valitse Setup > valitse Others > [OK] > valitse Firmware Update > [OK] > valitse Update Now. Päivityksen aikana EI SAA IRROTTAA laitetta verkkosähköstä eikä käyttää muita toimintoja. Laiteohjelmiston päivityksen ja asentamisen jälkeen näyttöön tulee FINISH (valmis). Laite käynistyy uudelleen ja näyttöön tulee seuraava kuvaruutuviesti. Jos ohjelmiston lataaminen laitteeseen epäonnistuu tai tällä laitteella ei ole internetyhteyttä, voit ladata uusimman laiteohjelmiston seuraavalta verkkosivulta ja tallentaa sen CD- R-levylle. (sivusto on vain englanniksi). Voit tarkastaa, mikä laiteohjelmistoversio on käytössä kohdasta System Information (järjestelmäasetukset) (s. 43) Ohjelman lataamiseen kuluu useita minuutteja. Kytkentätyyppi saattaa aiheuttaa sen, että lataus kestää sitäkin kauemmin tai että internet-yhteyttä ei voida muodostaa. Ellet halua laitteen tarkastavan uusinta laiteohjelmistoversiota virrankytkennän jälkeen, valitse Automatic Update Check > Off. (s. 43) Varmista, että tallenne on oikein päin. Älä sammuta laitetta tai poista tallennetta silloin, kun tämän laitteen merkkivalo vilkkuu. Jos teet niin, seurauksena voi olla tallenteen sisällön häviäminen. Kun haluat poistaa SD-kortin soittimesta, paina kortin keskeltä ja vedä se sitten suoraan ulos laitteesta. Jos keskusyksikkö ei tunnista USB-laitetta, irrota se ja kytke se sitten uudelleen. Tunnistus saattaa kestää hetken. Työnnä USB-laite suoraan USB-liittimeen. Älä käytä USBjatkokaapeleita. Toistettavan tallenteen valinta kauko-ohjaimella Valitse ohjelmalähteeksi levy tai SD-kortti painamalla DISC/SD-painiketta. BD/DVD tai SD-kortti (SD) (s. 25) Valitse ipod/iphone, FM-viritin tai erillinen audiolaite ohjelmalähteeksi painamalla IPOD (RADIO/EXT-IN)painiketta ipod (IPOD) (s. 34) FM Radio (FM) (s. 31) Television äänen toisto kotiteatterin kautta (s. 32) VAIHE 7 Kauko-ohjaimen ohjelmointi Jos käytössäsi on useampi kuin yksi Panasonic-soitin/tallennin ja kauko-ohjain ohjaa niitä molempia samanaikaisesti, voit estää yhteisohjauksen muuttamalla yhden laitteen kauko-ohjauskoodia. AUX*1 ARC*1 DIGITAL IN*1 (D-IN) Muiden laitteiden ääni kotiteatterin kautta (s. 32) DIGITAL IN*2 (D-IN) [BTT362] HDMI IN1/HDMI IN2 (s. 16) Valikossa näkyvät kohdat ovat erilaisia eri tallenteiden aikana. Kun vaihdat tulolähdettä, saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin valitsemasi videon tai audion toisto alkaa. *1 (TV) näkyy niiden kohtien vieressä, jotka on valittu TV AUDIO -tuloksi. *2 (CABLE/SATELLITE) näkyy kohdan DIGITAL IN vieressä, kun se on valittu CABLE/SATELLITE AUDIO -tuloksi 22

23 KÄYTTÖ HOME-valikko Joitakin laitteen tärkeimpiä toimintoja voi käyttää HOME-valikon kautta. Valmistelu Kytke televisio toimintatilaan ja valitse television tulokanava. Videos Photos Music Disc SD card USB Toista ohjelma (s. 25, 28, 30) * Valitse tarvittaessa toistettava ohjelmakohta tai -tyyppi. 1 Käynnistä laite painaamlla [ ]. 2 Valitse kohta painikkeilla [qtup]. Paina [OK]. Network ipod Internet Content Home Network All Music Videos Avaa VIERA CAST -toiminnon kotisivu (s. 36) (s. 37) (s. 34) FM Radio FM-radio (s. 31) Kun laitat tähän laitteeseen tallenteen, näkyviin tulee sisältövalikko. Jos valikkokohtia on enemmän, toista tämä vaihe. Palaa HOME-valikkoon valitsemalla HOME tai painelemalla [RETURN]-painiketta. EXT IN Sound AUX*1 ARC*1 DIGITAL IN*1, 2 [BTT362] HDMI IN1 HDMI IN2 Kytkentä tehty audiokaapelilla. Kytkentä tehty HDMI-kaapelilla. (Jos käytössä ARC-yhteensopiva TV) Käytössä optinen digitaaliaudiokaapeli. Kytkentä tehty HDMI IN1 ja/tai HDMI IN2 -liittimeen (s. 16) Valitse äänenlaatu (taajuuskorjain). (s. 24) Others Setup SD Card Management Wallpaper (s. 39) (s. 27) Muuta HOME-valikon taustakuva. HOME-valikon avaaminen Paina [HOME] - Valikkonäkymä on tallennekohtainen. - Ohjelmalähteen toiston alkamiseen saattaa kulua hetki, kun olet vaihtanut ohjelmalähdettä. *1 (TV) näkyy niiden kohtien vieressä, jotka olet asettanut TV AUDIO -tuloksi. *2 (CABLE/SATELLITE ) näkyy kohdan DIGITAL IN vieressä, kun se on asetettu CABLE/SATELLITE AUDIO tuloksi. 23

24 Kaikkien kaiuttimien käyttö & äänitehosteet SURROUND - Tilaäänitehosteet SOUND - Äänitehosteet 1 Valitse toiminto painelemalla [SURROUND]. 7.1CH Virtual Surround Kuulet 6.1/7.1-kanavaisen tilavaikutelman, vaikka käytössä on vain 2.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä.. 2CH STEREO Minkä tahansa ohjelmalähteen toisto stereona. Ääni kuuluu vain etukaiuttimista ja subwooferista. Yksittäisten kaiuttimien voimakkuudensäätö toiston aikana 1 Pidä painettuna [ CH SELECT], niin kaiuttimien säätö aktivoituu. 2 Valitse kaiutin painelemalla [ CH SELECT]. Valinta vaihtuu jokaisella painalluksella: LR - - SW LR: Vasen ja oikea etukaiutin Säädä vasemman ja oikean kaiuttimen tasapainoa nuolipainikkeilla [t] ja [u]. SW: Subwoofer Ne kanavat eivät näy, joita parhaillaan toistuva äänitallenne ei sisällä (poikkeuksena subwoofer, joka näkyy, vaikka tallenne ei sisältäisi subwooferin toistamaa kanavaa). 3 Säädä subwooferin tasoa nuolella [p] (voimista) tai [q] (vaimenna). Säätöalue: -6 db - +6 db 1 Valitse toiminto painelemalla [SOUND]. Valitsemasi toiminto näkyy vain keskusyksikössä. 2 Kun toiminto näkyy Valitse asetus nuolilla [tu]. EQUALIZER Taajuuskorjain Valitse äänenlaatuun vaikuttava taajuuskorjain. FLAT Ei lisättyä tehostetta HEAVY Korostaa rockin bassoja CLEAR Selkeyttää korkeita ääniä. SOFT Taustamusiikille SUBWOOFER LEVEL - Subwoofer-tehostus Voit tehostaa bassotoistoa. 1 (heikoin tehostus) - 4 (voimakkain tehostus) Asetus jää muistiin ja palautuu käyttöön aina, kun toistat kyseistä ohjelmalähdettä. H.BASS - Bassotehostus Toiminto tehostaa matalia taajuuksia. Näin bassot kuuluvat hyvin, vaikka huoneen akustiset ominaisuudet eivät olisi parhaat mahdolliset. - Asetus jää muistiin ja palautuu käyttöön aina, kun toistat kyseistä ohjelmalähdettä. WHISPER-MODE SURROUND - Tilatehosteet kuuluviin Hiljaisen monikanavaäänen tilatehosteet kuuluvat voimakkaammin. (Hyödyllinen toiminto illalla.) Äänenkäsittelyohjelmat eivät välttämättä ole käytettävissä tai niillä ei ole merkittävää vaikutusta, kun valittuna on tietty ohjelmalähde. Joidenkin ohjelmalähteiden äänenlaatua nämä toiminnot heikentävät. Jos niin käy, kytke äänitehosteet pois käytöstä. 24

25 Videon toisto 1 Laita tallenne laitteeseen. Kun näkyviin tulee valikko, valitse toistettava ohjelma nuolipainikkeilla (s. 23). 2 Valitse nimike nuolilla [qp] ja paina [OK]. Toisto alkaa. Jos näkyviin tulee viesti 3D-yhteensopivan video-ohjelman toiston aikana, noudata ruudussa näkyviä ohjeita. Valikot Voit avata Top Menu -valikon (päävalikon), DIRECT NAVIGA- TOR -valikon (levysisältövalikon) tai Pop-up -valikon (ponnahdusvalikon). Paina [TOP MENU, POP-UP MENU]. Valitse kohta nuolipainikkeilla. Paina [OK]. Toimintatilan tietue Paina toiston aikana [STATUS]. Toimintatilan tietueessa näet tietoja parhaillaan toistuvasta ohjelmasta. Tietueen sisältö vaihtuu (tai häviää näkyvistä) joka painalluksella. Esim. BD-V T: Nimike/Raita C: Kappale PL: Soittolista Nimikkeen toistoon kulunut aika Toiston perusohjaus Tallenne tai sen sisältö voi estää toiminnon käytön Lopetus Paina [ ]. Keskeytyskohta jää muistiin. Jatka toistoa keskeytyskohdasta Paina [u] (PLAY), niin toisto jatkuu keskeytyskohdasta. Keskeytyskohta häviää muistista, jos avaat levykelkan tai painat useita kertoja [ ] (näyttöön tulee STOP). Jos BD-Video-levyllä on BD-J-sovelluksia, toistoa ei voi jatkaa keskeytyskohdasta. Taukotila Paina [II PAUSE]. Jatka toistoa painamalla [II PAUSE] tai [u] (PLAY). Haku / Hidastettu toisto Haku Paina toiston aikana [SEARCH tt] tai [SEARCH uu]. [Musiikki, MP3] Vain yksi hakunopeus. Hidastettu toisto Paina toiston tauon aikana [SEARCH tt] tai [SEARCH uu]. [BD-V] [AVCHD] Vain eteenpäin [SEARCH uu]. 5 nopeutta. Normaali toisto jatkuu, kun painat [u] (PLAY). Nykyinen sijainti PAL-levyn ohjelma lähtee eteenpäin PAL-signaalina. NTSC-levyn ohjelma lähtee eteenpäin NTSC- tai PAL60- signaalina. Voit valita NSTC-levyjen toistoa varten signaalityypiksi NTSC tai PAL60 kohdasta NTSC Contents Output. (s. 40) LEVY JATKAA PYÖRIMISTÄ, KUN VALIKKO ON AUKI. Paina [ STOP] toiston jälkeen, niin säästät laitteen toistomekanismia ja näyttölaitettasi. Tallenne ja sen sisältö voivat aiheuttaa sen, että näyttötietue muuttuu tai ei välttämättä tule näkyviin. DivX ja MKV: Yhtäjaksoinen toisto ei ole mahdollista. Laite ei voi toistaa AVCHD- ja MPEG2-videoita, jotka on vedetty ja pudotettu tai kopioitu ja liitetty tallennemediaan. Kokonaisaika Hyppy taakse/eteenpäin Paina toiston tai taukotilan aikana [Itt] tai [uui], niin laite siirtyy toistettavaksi haluamaasi nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan. Jokainen painallus vastaa yhden ohjelmakokonaisuuden ohitusta. Kuva kerralla -toisto Paina taukotilan aikana [t] (tii) tai [u] (IIu). Pidä painettuna, niin kuvien vaihtuminen jatkuu. Normaali toisto jatkuu, kun painat [u] (play). [BD-V, AVCHD] Vain eteenpäin [u] (IIu). 25

26 Ääniraidan valinta Paina [AUDIO]. Voit muuttaa audiokanavan numeroa, tallenteen puhekieltä tms. DIGITAL AUDIO IN-liittimestä tulevan audion tyypin valinta Valitse tyyppi, joka vastaa keskusyksikön DIGITAL IN-liittimen äänityyppiä. 1 Valitse DIGITAL IN (D-IN) painelemalla [EXT-IN]. 2 Paina [AUDIO]. M1 M2 M1+M2 (stereo audio) (Vaikuttaa vain Dolby Dual Mono-ääneen) M1 ja M2 eivät ole valittavissa, jos asetuksena on DIGITAL IN - PCM-Fix - On (s. 41) DIGITAL AUDIO IN- tai AUX-liittimiin tuleva audiosignaali ei lähde eteenpäin HDMI AV OUT -liittimestä. Hyödyllisiä toimintoja 1 Paina [OPTION]. 2 Valitse haluamasi kohta. Paina [OK]. Kun DIRECT NAVIGATOR -valikko on näkyvissä Toiston aikana Properties Chapter View Ohjelman ominaisuudet (tallennuspäivä jne). Kappaleen valinta Screen Aspect Jos kuvassa on mustat palkit ylhäällä & alhaalla (vasemmalla & oikealla), voit suurentaa kuvaa peittämään ruudun kokonaan. View Playlists View Titles Folder Toistolistan valinta Nimikkeen valinta Toisen kansion valinta Top Menu Pop-up Menu Menu 3D Settings Top Menu -valikko avautuu. Pop-up -valikko avautuu. Menu-valikko avautuu. 2D-video toistetaan virtuaalisena 3D:nä. Määritä 3D-videon toistoasetukset. (s. 29) Ohjelmasisältö määrää, onko Screen Aspect -asetuksen muuttamisella vaikutusta. Jos asetuksena on TV Aspect (s. 41) - 4:3 tai 4:3 Letterbox, Zoom -toimintoa ei voi käyttää. Tallenne ja sisältö vaikuttavat valikon sisältöön. Tekstityksen näyttö Tämä laite pystyy näyttämään DivX- ja MKV-videolevylle tallennetun tekstityksen. Tiedoston laatimistapa ja tämän laitteen toimintatila (toisto, perustila tms.). voi aiheuttaa sen, että toimintatapa on hieman erilainen tai että toiminto ei toimi kunnolla. Määritä asetus Disc - Subtitle (s. 38) - DivX- ja MKV-videotiedostot jotka eivät näytä vaihtoehtoa Text eivät sisällä tekstitystiedostoja. - Jos tekstitys ei näy oikein, vaihda kieliasetusta. (s. 40) - Tämä toiminto ei liity DivX-standardissa määriteltyyn tekstitykseen, eikä sillä ole selvää standardia. 26

27 BD-LIVE- ja kuva kuvassa -toiminto BD-Video-levyltä BD-Live-levyt ja internet BD-Live sallii sinun nauttia lisätoiminnoista kuten tekstityksistä, yksinoikeudella julkaistavista kuvista ja verkkopeleistä internetin välityksellä. Koska suurin osa BD-Live yhteensopivista levyistä toistetaan BD-Live toiminnon avulla, lisämuistiin (paikallinen tallennusmedia) on ladattava toimintoon liittyvää sisältöä. SD-korttia käytetään paikallisena tallennusmediana. BD Live -toimintoa ei voi käyttää ilman SD-korttia. Kuva kuvassa -toiminto Toinen kuva käyttöön / pois käytöstä Paina [PIP]. Toinen kuva 1 Kytke laite verkkoon ja tee asetukset (s. 17, 20) 2 Laita laitteeseen SD-kortti (jossa on tyhjää tilaa vähintään 1 Gt tai enemmän). 3 Laita levy soittimeen. Ensisijainen kuva SD-kortin datan poistaminen/alustaminen Jos et enää tarvitse muistikortille tallennettuja tietoja, voit poistaa tiedot seuraavien ohjeiden avulla. 1 Laita SD-kortti. 2 Paina [HOME]. 3 Valitse Others nuolella [qtup]. Paina [OK]. 4 Valitse SD Card Management nuolella [u]. Paina [OK]. 5 Valitse BD-Video Data Erase (datan poisto) tai Format SD Card (SD-kortin alustus) nuolilla [qp]. Paina [OK]. 6 Valitse Yes (kyllä) nuolella [tu]. Paina [OK]. 7 Valitse Start (aloita) nuolella [tu]. Paina [OK]. Toinen ääni käyttöön / pois käytöstä Paina [DISPLAY]. > Valitse Disc. > Paina [u]. > Valitse Signal Type. > Paina [OK]. > Valitse Secondary Video - Soundtrack. - On tai Off. Käytettävät toiminnot ja käyttötapa saattavat olla erilaisia eri levyjen käytön aikana. Lisätietoja levyn käyttöohjeista ja ohjelmantarjoajan verkkosivulta. Blu-ray -levyn tarjoama BD-Live -ohjelma saattaa vaatia internettilin luomista, ennen kuin BD-Live -materiaalia voidaan käyttää. Luo tili noudattamalla ruudun ohjeita tai levyn käyttöohjeita. Jos haluat käyttää edellä kuvattuja toimintoja, sinun kannattaa alustaa eli formatoida kortti tässä laitteessa. Jos käyttämäsi SD-kortti on formatoitu (alustettu), kaikki data on hävinnyt kortilta. Dataa ei voi palauttaa. BD-Live Internet Access -toimintoa on ehkä muutettava joitakin levyjä varten (s. 40). Kun toistat BD-Live-toimintoa tukevaa levyä, soittimen tai levyn ID-tunnusnumero voidaan lähettää ohjelmasisällön tarjoajalle internetin kautta. Haun, hidastetun toiston ja kuva kerralla -toiston aikana näkyvissä on vain ensisijainen kuva. Jos asetuksena on Digital Audio Output - BD-Video Secondary Audio - Off, toinen ääni ei kuulu (s. 40). 27

28 DivX Musiikin toisto DivX-video DivX on digitaalivideoformaatti, jonka on luonut DivX, Inc. Tämä on virallinen DivX certified -sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videota. -sivustolta voit lukea lisätietoja formaatista ja ohjelmistoista, joilla voit muuttaa tiedostot DivXvideoiksi. DIVX VIDEO-ON-DEMAND Tämä DivX Certified -laite on rekisteröitävä, kun hankit ja toistat DivX Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa. Rekisteröintikoodin laatimiseksi valitse [Setup]-valikosta kohta [DivX VOD]. Mene vod.divx.com -sivustolle ja viimeistele rekisteröinti siellä tämän koodin avulla. Lue sivustolta myös lisätietoja DivX VOD -formaatista. (DVD-R/-R DL, CD-musiikkilevy, CD-R/RW, USB-laite) 1 Laita levy tai USB-laite soittimeen. Jos näkyviin tulee valikko, valitse kohta nuolella [qtup]. (s. 23) 2 Valitse raita painikkeilla [qp]. Paina [OK]. USB-laitteeseen tallennetun, tekijänoikeussuojatun DivXtallenteen videosignaalin voi siirtää eteenpäin ainoastaan HDMI-lähtöliittimestä. Soittimen rekisteröintikoodin tarkastaminen (s. 43, Others - DivX Registration ) Nuottimerkki näyttää parhaillaan soivan raidan Valikon sulkeminen Paina [RETURN]. 10 merkkiä Raidan valinta toisesta kansiosta 1 Kun Direct Navigator näkyy Paina [OPTION]. - Sen jälkeen kun olet toistanut DivX VOD -ohjelmaa ensimmäisen kerran, rekisteröintikoodi ei tule näkyviin. - Jos hankit DivX VOD -ohjelmaa käyttämällä muuta kuin tämän laitteen rekisteröintikoodia, et voi soittaa sitä ohjelmaa tässä soittimessa. 2 Valitse Select Folder nuolella [qp]. Paina [OK]. Et voi valita kansiota, joka ei sisällä soittimeen yhteensopivia raitoja. Soittimen rekisteröinnin poistaminen (s. 43, Others - DivX Registration ) Valitse Yes (kyllä) nuolella [tu] kohdassa DivX Registration. Käytä rekisteröinnin poistokoodia poistaaksesi rekisteröinnin -sivustolla. DivX VOD -ohjelma, jonka toistomäärä on rajoitettu DivX VOD -ohjelman toistokerrat on voitu määrätä ennakkoon. Kun toistat ohjelmaa, näkyviin tulee käytettyjen toistokertojen ja jäljellä olevien toistokertojen lukumäärä. - Jokainen toistokerta vähentää jäljellä olevien toistokertojen lukumäärää yhdellä. Jos keskeytyskohta on jätetty soittimen muistiin, toiston jatkaminen keskeytyskohdasta ei vähennä toistokertojen lukumäärää. 28

29 3D-video Nauti 3D-yhteensopivan video-ohjelman tarjoamasta väkevästä videoelämyksestä kytkemällä tämä laite High Speed HDMIkaapelilla 3D-yhteensopivaan televisioon. kuva on esimerkki Hyödyllisiä toimintoja 1 Paina toiston aikana [OPTION]. 2 Valitse 3D Settings painamalla [qp]. Paina [OK] 3 Valitse haluamasi kohta. Paina [OK]. Signal Format Original Side by side Säilytä alkuperäinen kuvaformaatti. 3D-kuva yhdistämällä vasen ja oikea ruutu. 2D to 3D Muuntaa 2D-kuvan 3D:n kaltaiseksi. Kun laite toistaa levyä, jonka ohjelma on tallennettu 2 kuvaruutua hyödyntävällä tekniikalla (kuvaruudut vierekkäin) tms. joista saadaan kolmiulotteinen (3D) kuva, laite noudattaa toiston aikana television 3D-asetuksia riippumatta siitä, mitä asetuksia valitset alla oleviin kohtiin. Tämän laitteen valikot, kuten PLAYBACK-valikko, eivät näy oikein. Valmistelu Kytke 3D-yhteensopiva televisio tämän laitteen HDMI AV OUT -liittimeen HDMI High Speed -kaapelilla ja valitse HDMI-videokanava televisiosta.(s. 14, 15) - Tee tarvittavat säädöt televisiosta. Ohjaa toistoa kuten normaalin levyn toistoa (s. 25) - Noudata ruudulle tulevia ohjeita. 3D Picture Mode Normal Soft Manual Settings Kuvien toisto 3D:nä. Katsele 3D-kuvia leveämpinä, rajoita syvyysvaikutelmaa. Aseta 3D-ominaisuudet itse. Distance - Etäisyys Aseta syvyysvaikutelman määrä. Screen type - Näytön tyyppi Valitse näytön tyyppi 3D-toiston aikana (litteä/pyöreä). Frame Width - Reunan leveys Aseta näytön reunakaistaleiden leveys. 3D-asetukset Tee seuraavat asetukset tarpeen mukaan. 3D BD-Video Playback 3D Type 3D Playback Message Graphic Display Level 3D-levyn voi muuttaa 2D-muotoon (tavallinen kuva) (s. 40) Ellei 3D-toisto onnistu, muuta asetus vastaamaan kytkemäsi television kuvanormia. (s. 41) - Muuta myös television 3D-asetuksia, jos valitset Side by side ( rinnakain ). Piilota 3D-katselun varoitussivu. (s. 41) Säädä toistoon liittyvän ponnahdusvalikon tai viestiruudun sijaintia. (s. 38) Frame Colour - Reunan väri Aseta näytön reunakaistaleiden väri. - Tallenteen sisältö vaikuttaa valikkonäkymään. - Älä katsele 3D-kuvaa, mikäli olet huonovointinen tai silmäsi väsyvät kuvan katselemisesta. Mikäli koet 3D-kuvan katselun aikana pyörrytystä, pahoinvointia tai muuta epämukavaa oloa, lopeta katselu ja anna silmiesi levätä. - Kytkemäsi televisio saattaa aiheuttaa sen, että video muuttuu 2D-kuvaksi (tavalliseksi kuvaksi) resoluutiossa tms. tapahtuneen muutoksen takia. Tarkasta television 3D-asetukset. - 3D-video ei välttämättä lähde eteenpäin siinä muodossa kuin asetuskohta HDMI Video Format tai 24p Output (s. 41) määräävät. 29

30 Valokuvien toisto (BD-RE, DVD--R/-R DL, CD-R/RW, SD-kortti, USB-laite) Jos haluat toistaa 3D-kuvia (MPO), sinun tulee kytkeä tämä laite Full HD 3D -yhteensopivaan televisioon HDMI-liittimen välityksellä. 1 Laita levy, SD-kortti tai USB-laite laitteeseen. Jos näkyviin tulee valikko, valitse toistettava kohta nuolella [qtup]. (s. 23) 2 Valitse kansio nuolella [qp]. Paina [OK]. 3D : 3D-kuvat (MPO) näkyvät tässä kohdassa. Jos haluat toistaa 3D-kuvia, valitse kuvat kohdasta 3D. (Kohdassa 2D olevat kuvat toistuvat 2D:nä) Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun aikana 1 Paina [OPTION]. 2 Valitse kohta, paina [OK]. Kun näkyvissä on Photo View -valikko SLIDESHOW - Kuvaesitys START SLIDESHOW - Aloita kuvaesitys Voit käynnistää kuvaesittelyn, jossa kuvat vaihtuvat automaattisesti tietyin väliajoin. INTERVAL - Kuvien vaihtumisnopeus TRANSITION EFFECT - Näyttötavan valinta REPEAT PLAY - Kuvaesityksen uusintatoisto RANDOM SOUNDTRACK - Satunnainen ääniraita Taustamusiikki satunnaisessa järjestyksessä. Valitse kuvaesityksessä toistettavat kansiot tai kuvat. 3 Valitse kuva nuolella [qtup]. Paina [OK]. Valitse edellinen/seuraava kuva nuolella [tu]. Valikon sulkeminen Paina [RETURN]. STATUS - Kuvan ominaisuudet Toiston aikana paina kerran tai kaksi kertaa [STATUS]. SOUNDTRACK - Ääniraita USB-laitteessa tai muistikortilla olevien JPEG-tiedostojen kuvaesityksen aikana voit toistaa MP3-tiedostoja USB-laitteelta tai ipodista/iphonesta. (Muistikortilla olevien JPEG-tiedostojen kuvaesityksen aikana voit myös toistaa musiikkia CD:ltä.) Kun toisto on käynnissä START SLIDESHOW - Aloita kuvaesitys SCREEN ASPECT - Valitse kuvasuhde STATUS - Kuvan ominaisuudet ROTATE (RIGHT/LEFT) - Kuvan kääntäminen (oik/vas) WALLPAPER - Taustakuva HOME-valikkoon (s.23) GRAPHIC DISPLAY LEVEL - Kuvaruutunäytön paikka Muuta DISPLAY-valikon ja ponnahdusvalikon sijaintia ruudulla 3D-toiston aikana. Valikon sulkeminen Paina [STATUS]. Tallenne ja sisältö vaikuttavat valikon sisältöön. Kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä 3D-kuvien katselun aikana. Jos kuvissa on paljon pikseleitä, kuvien vaihtumisnopeus saattaa hidastua. Vaihtumisnopeus ei välttämättä kasva, vaikka muuttaisit asetusta. Jos laitteessa on sekä CD-musiikkilevy että MP3-tiedostoja sisältävä USB-laite ja ipod/iphone, laite valitsee taustamusiikiksi ensisijaisesti ipodin/iphonen. Kuvia, joiden tilalla näkyy ei voi katsella tällä laitteella. 30

31 Radion kuuntelu Radioasemien automaattihaku ja -tallennus muistipaikoille Laite tallentaa enintään 30 asemaa. 1 Valitse FM painikkeella [RADIO]. 2 Valitse [STATUS]-painikkeella automaattihaun aloituskohta. LOWEST: Aloita haku alimmasta taajuudesta (FM 87.50) CURRENT: Aloita haku valittuna olevasta taajuudesta.* * Muuta taajuutta: käyttäjän ohjaama viritys (ks. alla). 3 Pidä painettuna [OK]. Päästä irti painikkeesta, kun AUTO näkyy. Viritin tallentaa muistiin kaikki löytämänsä asemat löytöjärjestyksessä. SET OK näkyy, kun asemat on tallennettu. Sitten radio virittää kuuluviin viimeiseksi tallennetun aseman. ERROR näkyy, jos automaattinen tallennus epäonnistui. Tallenna asemat itse (ks. alla). Aseman valinta muistista 1 Valitse FM painikkeella [RADIO]. 2 Valitse kanava numeropainikkeilla. Yksinumeroinen luku, esim. 1 : [1] > [OK]. Kaksinumeroinen luku, esim. 12 : [1] > [2]. Vaihtoehtoinen tapa: valitse asema painamalla [ [qp]. RDS ] tai Jos kuuntelemasi radioasema lähettää RDS-tietoja, etulevyn näytössä näkyy ohjelmatyyppi tai palvelunimi. Kun valittuna on radioasema 1 Tuo teksti näkyviin painamalla [DISPLAY]. Valinta vaihtuu jokaisella painalluksella: PS: Nimi PTY: Ohjelmatyyppi (PTY) (ks. alla) OFF: Taajuus Käyttäjän ohjaama aseman tallennus muistiin Valmistelu Viritä asema kuuluviin. 1. Valitse FM painamalla [RADIO]. 2. Valitse taajuus painikkeilla [SEARCH tt, uu]. Automaattiviritys: Pidä painettuna [SEARCH tt, uu], kunnes viritystaajuus alkaa muuttua. Haku päättyy, kun asema löytyy. M-O-R- M =Middle of the road music 1 Kun kuuntelet asemaa Paina [OK]. 2 Sinä aikana kun P vilkkuu näytössä Valitse muistipaikkanumero numeropainikkeilla. Yksinumeroinen luku, esim. 1 : [1] > [OK]. Kaksinumeroinen luku, esim. 12 : [1] > [2]. Jos muistipaikalla oli kanava, sen tiedot häviävät. Keskusyksikön näyttötietue TUNED/STEREO Näkyvissä, kun laite vastaanottaa stereolähetystä. TUNED Näkyvissä, kun laite vastaanottaa monolähetystä tai monoääni on valittu käyttöön. Jos FM-lähetys kohisee liikaa Paina [AUDIO], kunnes näkyviin tulee MONO. Ääni muuttuu monoääneksi. Poista toiminto käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Keskusyksikön etulevyn näyttöön tulee AUTO STEREO. Lähetystyyppi määrää, valikoituuko käyttöön stereo- vai monoääni. MONO-ääni kytkeytyy pois käytöstä, kun muutat taajuutta. Toimintatila voidaan tallentaa muistipaikalle kutakin asemaa varten erikseen. 31

32 Televisio-ohjelman ääni tämän laitteen kaiuttimiin Valmistelu Kytke televisio toimintatilaan. Valitse tästä laitteesta se audiotulo (esim. [AUX, ARC, D-IN), johon kytkit television. (s. 23) Tilaäänitehosteet Saat stereoäänestä tilaäänen. 1 Valitse toiminto painelemalla [SURROUND]. Lisätietoja tästä toiminnosta (s. 24). Äänen säätö Voit säätää ääntä ohjelmalähteeseen ja tilanteeseen sopivaksi. 1 Valitse toiminto painelemalla [SOUND]. 2 Kun valitsemasi toiminto näkyy, valitse [tu] -painikkeilla haluamasi asetus. Lisätietoja tästä toiminnosta (s. 24). Yhteiskäyttö television kanssa VIERA Link HDAVI Control TM Viera Link HDAVI Control on kätevä toiminto, joka mahdollistaa tämän laitteen ja Panasonic VIERA-television tai toisen laitteen yhteisohjauksen VIERA Link HDAVI-ohjausjärjestelmällä. Voit hyödyntää HDAVI-yhteisohjausta kytkemällä laitteet toisiinsa HDMI-kaapelilla. Lisätietoja kytkettävien laitteiden käyttöohjeissa. Valmistelu 1) Valitse asetus VIERA Link > On (s. 42). (Perusasetus: ON). 2) Valitse HDAVI-ohjaustoiminnot kytketystä laitteesta (esim. televisiosta). 3) Kytke kaikki HDAVI-yhteensopivat laitteet toimintatilaan. Valitse television tulokanavaksi se liitin, johon kytkit tämän laitteen. Silloin HDAVI Control -ohjaustoiminto toimii kunnolla. Jos muutat kytkentöjä tai asetuksia, tee tässä kuvattu vaihe uudelleen. TV:n ääni VIERA Link HDAVI Control -toiminnossa Television äänen toisto Kauko-ohjaimella Valitse keskusyksikön ohjelmalähteeksi se audiotuloliitin, johon kytkit television. 1 Paina [HOME]. 2 Valitse Others nuolella [qtup]. Paina [OK]. 3 Valitse Setup painamalla [OK]. 4 Valitse TV / Device Connection nuolella [qp]. 5 Valitse nuolella [qp] kohta TV Audio Input. 6 Valitse nuolella [tu] AUX, ARC tai DIGITAL IN. Jos käytät DIGITAL AUDIO IN -liitintä digisovittimen kytkemiseen, tee asetus TV Audio Input - AUX tai ARC *1. Aina kun muutat kytkentöjä tai asetuksia, edellä mainitut toimenpiteet on tehtävä uudelleen. Digisovittimen (STB-laitteen) äänen toisto Kauko-ohjaimella Valitse televisiosta digisovittimen (STB-laitteen) kanava. 1 Valitse ohjelmalähteeksi D-IN painelemalla [EXT-IN]-painiketta. 2 Valitse [STATUS]-painikkeella CABLE/SATELLITE AU- DIO ON. Jos muutat digisovittimen tms. kytkentäliitintä televisiossa tai jos haluat vaihtaa yhteiskäyttöön valittua laitetta, valitse CABLE/SATELLITE AUDIO OFF vaiheessa 2 edellä ja toista sitten vaiheet 1-2. [BTT362] Jos ohjelmalähteenä on HDMI IN1 tai HDMI IN2, valitse CABLE/SATELLITE AUDIO OFF vaiheessa 2. 32

33 VIERA Link HDAVI Control perustuu HDMI-kytkennän mahdollistamiin ohjaustoimintoihin. Toiminnot perustuvat standardiin HDMI CEC (Consumer Electronics Control eli kulutuselektroniikan ohjaus). Se on ainutlaatuinen toiminto, jota olemme kehittäneet ja laajentaneet. Siksi toimintaa muiden valmistajien HDMI CEC -yhteensopivien laitteiden kanssa ei voida taata. Tämä laite tukee HDAVI Control 5 -toimintoa. HDAVI Control 5 on uusin standardi (joulukuussa 2010) Panasonicin HDAVI Control -yhteensopiville laitteille. Tämä standardi on yhteensopiva Panasonicin tavallisiin HDAVIlaitteisiin. Lue lisätietoja VIERA Link -yhteensopivan laitteen käyttöohjeesta. Kaiuttimien valinta Voit valita, kuuluuko ääni tämän laitteen kaiuttimista vai television kaiuttimista. Tee valinta television asetusvalikon kautta. Lisätietoja television käyttöohjeesta. Home Cinema Tämän laitteen kaiuttimet toistavat ääntä. Jos tämä laite on valmiustilassa silloin, kun valitset television valikosta television kaiuttimien tilalle tämän laitteen kaiuttimet, tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan ja valitsee ohjelmalähteeksi AUX *2, ARC *1,2 tai D-IN (DIGITAL IN)*2. Voit säätää ääntä television kauko-ohjaimella (äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet, MUTE-mykistyspainike). Jos sammutat tämän laitteen, television kaiuttimet kytkeytyvät automaattisesti toimintatilaan. TV Television kaiuttimet ovat käytössä. Tämän laitteen äänenvoimakkuudeksi valikoituu 0. Eteenpäin lähtevä ääni on 2-kanavaista. Kun vaihdat äänentoistajaa (televisio >< kotiteatteri), televisioruutu saattaa pimentyä useiksi sekunneiksi. Lähteistä AUX, DIGITAL IN, FM Radio tai ipod tuleva ääni toistuu tämän laitteen kaiuttimista, vaikka olisit valinnut toistajaksi television kaiuttimet. Power On Link - Laitteisto toimintatilaan Kun käytät seuraavia toimintoja, televisio valitsee automaattisesti oikean kanavan ja näyttää käynnistämäsi toiminnon. Jos televisio on pois toimintatilasta, televisio kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan. - kun käynnistät ohjelman toiston - kun avaat jonkin valikon (esim. Direct Navigator -valikon). Kun valitset television ohjelmalähteeksi TV-virittimen, tämä laite valitsee automaattisesti ohjelmalähteeksi AUX *2, ARC *1, *2 tai D-IN (DIGITAL IN)*2. Tämä toiminto ei toimi, jos ohjelmalähteenä on ipod/iphone. (s. 35) Automaattinen kuvan ja äänen tahdistus (HDAVI Control 3 tai uudempi) Laitteisto korjaa automaattisesti kuvan ja äänen välillä mahdollisesti olevan eron. Saat nauttia sujuvasti etenevästä ohjelmasta (s. 41, Audio Delay). Tämä toiminto toimii vain, kun kotiteatterin ohjelmalähteenä on BD/DVD, SD, USB, AUX *2, ARC *1, *2 tai D-IN (DIGITAL IN)*2 *1 Asetus vaikuttaa vain jos kytkettynä on ARC-yhteensopiva televisio. *2 AUX, ARC ja D-IN toimivat riippuen siitä, mikä asetus on kohdassa TV:n ääni Viera Link HDAVI Control -toiminnossa. Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta Kaikki HDAVI Control -yhteensopivat laitteet (myös tämä laite) sammuvat automaattisesti, kun sammutat television. Musiikin toiston jatkaminen television sammuttamisen jälkeen Jos tämä laite on kytketty Panasonic VIERA-televisioon, joka tukee HDAVI Control 2 (tai uudempaa) -ohjausta. Valitse POWER OFF LINK - VIDEO (s. 42). Helppo ohjaus vain VIERA-kaukoohjaimella Vain televisio tukee HDAVI Control 2 (tai uudempaa) -toimintoa Voit ohjata levyjen toistoa television kauko-ohjaimella Control Panel -valikon kautta ja avata levyn valikon (Top Menu, Pop-up Menu jne). Toimii vain BD/DVD -, SD - ja USB -toiston aikana ja jatkettaessa toistoa keskeytyskohdasta. 1 Paina [OPTION]. Kuvassa esim. BD-Video. 2 Valitse haluamasi kohta. Paina [OK]. Et välttämättä voi avata OPTION-valikkoa silloin, kun Top Menu -valikko (BD- Video, DVD-Video) on avattu. Painikkeet, joilla voit ohjata tätä laitetta, ovat televisiokohtaisia. Lisätietoja television käyttöohjeesta. Tämän laitteen toiminta voi keskeytyä, jos painat television kauko-ohjainpainiketta, joka ei sovi käytettäväksi. Joidenkin valikkojen aikana et voi ohjata toimintoja television kauko-ohjaimella. 33

34 ipod/iphone Yhteensopivat ipodit/iphonet (tammikuu 2011) Päivitä ipodiin/iphoneen uusin ohjelmistoversio ennen kuin käytät sitä tässä laitteessa. Yhteensopivuus riippuu ipodin/iphonen ohjelmistoversiosta. ipodin/iphonen yhteensopivuus takaa musiikin/videon toiston sekä akun latausmahdollisuuden tämän laitteen kanssa. Yhteensopivat ipodit/iphonet Nimi Muistin koko ipod touch 4th generation 8 GB, 32 GB, 64 GB ipod nano 6th generation* 8 GB, 16 GB ipod touch 3rd generation 32 GB, 64 GB ipod nano 5th generation (videokamera) 8GB, 16GB ipod touch 2nd generation 8 GB, 16GB, 32GB, 64 GB ipod classic 120GB, 160GB (2009) ipod nano 4th generation (video) 8 GB, 16GB ipod classic 160GB (2007) ipod touch 1st generation 8 GB, 16GB, 32GB ipod nano 3rd generation (video) 4 GB, 8GB ipod classic 80 GB ipod nano 2nd generation (aluminum) 2 GB, 4GB, 8GB ipod 5th generation (video) 60 GB, 80GB ipod 5th generation (video) 30 GB ipod nano 1st generation 1 GB, 2GB, 4GB iiphone 4 16 GB, 32 GB iphone 3GS 8 GB, 16 GB, 32 GB iphone 3G 8 GB, 16 GB * Toistomahdollisuudet keskusyksikössä ovat rajoitetut tilassa All. Joillakin alueilla iphonen kuuluvuuspalkki pienenee, kun iphonen akkua ladataan tässä laitteessa. Jos iphone vastaanottaa puhelun silloin, kun se on kytkettynä tähän laitteeseen, iphone-toisto ja sen muut toiminnot saattavat pysähtyä. Jos haluat että muut iphone-toiminnot jatkuvat keskeytyksettä, aseta iphone tilaan jossa se ei vastaanota puheluita. Kytkentä Valmistelu Ennen kuin kytket / irrotat ipodin/iphonen, sammuta tämä laite tai säädä sen äänenvoimakkuus mahdollisimman hiljaiseksi. Tee videokytkentä videokaapelilla tähän laitteeseen, jos haluat katsella valokuvia/videoita ipodista/iphonesta. 1 Paina lokeroa (A) keskeltä ja vedä sitä ulospäin, kunnes ipod/iphone-telakka (C) aukeaa napsahtaen. A Lokeron keskikohta B Telakkasovitin (myydään erikseen) Tämä laite ipod/iphone Käytä vain ipod/iphone-malliisi sopivaa sovitinta. Kiinnitä telakkasovitin tukevasti paikalleen. Telakkasovittimen voit hankkia ipod/iphone-jälleenmyyjältäsi. C ipod/iphone-telakka D Kytke huolellisesti yhteen. Kytke/irrota ipod/iphone aina varovasti. Näin voit nauttia laitteestasi pidempään. Tarkista ennen kytkentää, ettei liittimissä ole pölyä tai muuta likaa. 3D-logo ipod/iphone-telakassa ei tarkoita, että ipodissa/ iphonessa olisi 3D-ominaisuuksia. Akun lataaminen ipodin/iphonen akku alkaa latautua riippumatta siitä, onko tämä laite toimintatilassa vai ei. Tämän laitteen näytössä näkyy ipod *, kun ipod/iphone latautuu tämän laitteen ollessa valmiustilassa. Täyteen latautumisen jälkeen laite ei enää lataudu. 2 Laita telakkasovitin (B) (myydään erikseen) telakkaan ennen ipodia/iphonea. 3 Kytke ipod/iphone (ei mukana) hyvin. 34

35 Toisto Valmistelu Valitse ohjelmalähteeksi IPOD painamalla [ipod]. Videoiden/ valokuvien katselu ipodista/iphonesta Valitse ipod/iphone-valikosta televisioon sopivat valokuva/videoasetukset. Valtse televisiosta oikea kanava, niin kuva tulee näkyviin. Musiikin/videon toisto Valokuvat 1 Valitse IPOD painamalla [ipod]. 2 Valitse valikko painelemalla [STATUS]: MUSIC - VIDEO Voit tehdä valinnan Videos tai Music myös HOME-valikosta (s. 23) 3 Valitse kohta painikkeilla [qp]. Paina [OK]. Toisto alkaa valitusta kappaleesta tai videosta. Siirry edelliselle / seuraavalle sivulle painamalla [tu]. Esim. musiikkitoiston näyttö 1 Valitse IPOD painamalla [ipod]. 2 Painele [STATUS], kunnes ALL näkyy keskusyksikössä. Voit tehdä valinnan All myös HOME-valikosta (s. 23) 3 Valitse television ohjelmalähteeksi videotulo. 4 Käynnistä kuvaesitys ipodista/iphonesta. Kuva näkyy televisiossa. ipod touch/iphone -hipaisutoiminnot 1 Paina ipod touchin/iphonen Home-painiketta. 2 Ohjaa ipod touchin/iphonen toimintoja kosketusnäytöstä. Voit ohjata ipodin/iphonen valikkoa kauko-ohjaimella. [qp]: Selaa valikkokohtia [OK]: Mene seuraavaan valikkoon [RETURN]: Palauta edellinen valikkotaso. Kauko-ohjaimen käyttö voi olla ipod/iphone-mallikohtaista. A Albumin kansikuva Jos albumin kansikuva on koodattu musiikkikappaleeseen, se näkyy television näytössä. Jos albumin kansikuvaa ei ole, televisiossa näkyy nuotin kuva. ipodin/iphonen ohjelmistoversio saattaa aiheuttaa sen, että albumin kansikuva ei näy kunnolla. Albumin kansikuvan sisältävän datan lukemiseen voi kulua hieman aikaa. Joitakin toimintoja ei ehkä voi käyttää albumin kansikuvan sisältävän datan lukemisen aikana. Sulje valikko Paina [RETURN]. Perusohjaus Musiikin ja videon toiston aikana voit käyttää seuraavia kaukoohjainpainikkeita. Painike [uplay] [ STOP] [II PAUSE] Toiminto Toisto Tauko Muut toistotavat 1 Paina [OPTION]. 2 Valitse toiminto painikkeilla [qp]. Paina [OK]. Shuffle Songs: Albums: Repeat One: All: Satunnaistoisto (vain musiikki) Toista satunnaisessa järjestyksessä kaikki ipod/iphone kappaleet. Toista satunnaisessa järjestyksessä kaikki albumin kappaleet. Uusintatoisto Yhden kappaleen/videon uusintatoisto Kaikkien kappaleiden/videoiden uusintatoisto valitusta ryhmästä (esim. Playlists, Albums). ipod Information Näyttää ipodin/iphonen laiteohjelmiston version. 3 Valitse asetus painikkeilla [qp]. Paina [OK]. ipodia/iphonea varten valittu musiikin toistotapa on käytössä niin kauan, kunnes muutat sitä samasta ipodista / iphonesta. Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos valittuna on All. Voit käyttää tilaäänitoimintoa ja säätää ääntä (s. 24). [IttuuI] Hyppy (pidä painettuna) [SEARCH ttuu] Haku 35

36 VIERA CAST Voit muodostaa internetyhteyden VIERA CASTin Home-valikosta. Silloin saat tähän laitteeseen internetin hyödyt. Voit muodostaa yhteyden esimerkiksi YouTube- ja Picasa Web Album -palveluihin. (tammikuu 2011) Valmistelu Verkkokytkentä (s. 17) Verkkoasetukset (s. 20) [BTT362] Videopuhelut (esim. SkypeTM): Kytke tähän laitteeseen Panasonicin viestintäkamera (TY- CC10W tai muu vastaava, myydään erikseen). Viestintäkameraa ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Ota yhteyttä paikalliseen Panasonic-jälleenmyyjääsi, jos haluat hankkia viestintäkameran. Viestintäkamera Tämän laitteen takalevy Käyttöohjeita internetissä: (sivu vain englanniksi). VIERA CASTia ei voi avata painamalla painiketta [VIERA CAST] silloin, kun tämä laite toistaa ohjelmaa levyltä/muistikortilta tai USB-laitteesta. Seuraavissa tapauksissa asetukset voi tehdä Internet Content Settings -asetuskohdasta (s. 43) Rajoitat VIERA CASTin käyttöä. Ääni on säröinen. Näkyvissä on väärä kellonaika. Jos käytät hidasta internetyhteyttä, kuva ei välttämättä näy kunnolla. Suosittelemme erittäin nopeaa internetyhteyttä (vähintään 6 Mbps). Päivitä soittimen laiteohjelmisto, kun näyttöön tulee laiteohjelmiston päivityskehotus. Jos laiteohjelmistoa ei päivitetä, et voi käyttää VIERA CAST-toimintoa. (s. 22) VIERA CAST Home -valikon sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. VIERA CAST -toiminnon kautta tarjotut palvelut ovat kyseisten palveluntarjoajien hallinnassa, ja palvelu voidaan lopettaa väliaikaisesti tai pysyvästi ilman ennakkoilmoitusta. Siksi Panasonic ei anna takuuta sisällöstä eikä palvelun jatkuvuudesta. Kaikki verkkosivujen toiminnot tai palvelun sisällöt eivät välttämättä ole käytettävissä. Osa sisällöstä voi olla epäsopivaa joillekin käyttäjille. Osa sisällöstä voi olla käytettävissä vain tietyissä maissa tai tietyillä kielillä. 1 Paina [VIERA CAST]. [BTT362] Aloita videopuhelu painamalla painiketta [ ]. Näkyviin tulee viesti, lue ohjeet ja paina [OK]. 2 Valitse kohta nuolipainikkeilla. Paina [OK]. Voit ohjata VIERA CAST -toimintoja tämän laitteen kaukoohjaimen seuraavilla painikkeilla. [qtup], [OK], [RETURN], väripainikkeet, numeropainikkeet. VIERA CAST HOME -aloitusvalikko Kuva on vain esimerkki. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. VIERA CASTin sulkeminen Paina [EXIT] tai [HOME]. 36

37 Ohjelman toisto DLNA-palvelimelta Voit toistaa kotiverkkoon kytketyltä, DLNA-sertifioidulta mediapalvelimelta musiikkia, videoita ja kuvia tämän laitteen kautta. Voit myös katsella niitä Panasonic DLNA-yhteensopivilla tallentimilla (DIGA). DIGA on saatavilla vain tietyissä maissa. Lisätietoja saatavuudesta: 1 Paina [HOME]. 2 Valitse Network nuolella [qp]. Paina [OK]. 3 Valitse Home Network nuolella [tu]. Paina [OK]. Näkyviin tulee lista kaikista verkkoon kytketyistä laitteista. Voit päivittää listan painamalla kauko-ohjaimen punaista painiketta. esim. Valmistelu 1 Tee verkkokytkentä (s. 17) ja verkkoasetukset (s. 20). 2 Tee kytketyn laitteen kotiverkkoasetukset. Laajakaistareititin, langaton reititin (tukiasema) jne. 4 Valitse laite nuolella [qp]. Paina [OK]. 5 Valitse toistettava kohde (kansio) nuolipainikkeilla [qtup]. Paina [OK]. LAN-kaapeli - Voit käyttää käteviä toimintoja eri ohjelmasisällöille. Paina [OPTION] tai [DISPLAY]. - Control Panel -hallintapaneeli tulee näkyviin, kun toisto alkaa. voit ohjata toimintoja seuraavilla painikkeilla [qtup], [OK] ja [EXIT]. Control Panel, esim. Internet DLNA-sertifioitu mediapalvelin Kytkentä tietokoneeseen, jossa on käyttöjärjestelmänä Windows 7 - Lisää sisältö ja kansiot Windows Media Playerin mediakirjastoon. - Windows Media Playerin soittolistalla voi olla vain sisältöä, joka on tallennettu mediakirjastoon. Lisätietoja Windows 7:n asennuksesta ja asetuksista kyseisen ohjelman käyttöohjeissa. Kun kytkettynä on Panasonic DLNA-yhteensopiva tallennin (DIGA) Kun näkyviin tulee viesti, joka pyytää laitteen toimintojen rekisteröintiä, tee vaiheet 1-3 (oikealla). - Ellei Control Panel -ohjauspaneeli näy, paina [OK]. - Piilota ohjauspaneeli painamalla [RETURN]. Kotiverkosta poistuminen Paina [EXIT] tai [HOME]. Varmista, että kotiverkkosi reitittimen turva-asetukset ovat riittävät. Näin estät tietojen luvattoman tarkastelun. Valikkorakenne voi olla erilainen eri lisälaitteita käytettäessä. Valitse sisältö toistamalla yllä olevia vaiheita. Sisältö ja kytketyt lisälaitteet voivat aiheuttaa sen, että toisto ei ole mahdollista. Tämä laite ei pysty toistamaan kohteita, jotka näkyvät harmaina. Tämän laitteen ohjelmaa ei voi toistaa verkkoon kytketyn laitteen kautta. Verkkoon kytketyn tietokoneen suorituskyky voi aiheuttaa sen, että toiston aikana videosta jää puuttumaan yksittäisiä kuvia, tai ettei videota voi toistaa lainkaan. Lisätietoja kytkettävien laitteiden asetuksista, käytöstä ja yhteensopivuudesta voit lukea laitteiden käyttöohjeista tai internetsivulta (sivu vain englanniksi). 37

38 DISPLAY-valikon asetukset DISPLAY-valikon käyttö PLAY - Toistoasetukset 1 Avaa valikko painamalla [DISPLAY]. Esim. BD-Video Repeat Play (Vain, jos toistoon kulunut aika näkyy soittimen etulevyn näytössä) Valitse uusintatoiston kohde. Vaihtoehdot ovat levykohtaisia. valikko asetuskohta asetus 2 Valitse alavalikko nuolella [qp]. Paina [u]. 3 Valitse kohta nuolella [qtup]. Paina [u]. 4 Valitse asetus nuolilla [qp]. Joitakin asetuskohtia muutetaan painamalla [OK]. Valikon sulkeminen Paina [DISPLAY]. Soittimen toimintatila (toisto, perustila jne.) ja tallenteen sisältö saattaa aiheuttaa sen, että joitakin asetuskohtia ei voi valita tai muuttaa. Kieliasetukset (s. 50). Random Graphic Display Level Valitse OFF, kun haluat palauttaa käyttöön normaalin toiston. Valitse satunnaistoisto käyttöön (On) tai pois käytöstä (Off). Valikon sijainti (Vain jos asetuksena on 3D Type - Full HD (s. 41).) Voit säätää toistovalikon tai viestitietueen sijaintia 3D-toiston aikana. DISC - Levyasetukset Signal Type Video Soundtrack Subtitle Subtitle Style Primary video -Ensisijainen kuva Video: Videon tallennustapa tulee näkyviin. Soundtrack: Valitse äänityyppi tai kieli. Secondary video - Toinen kuva Video: Valitse kuvat ON/OFF. Videon tallennustapa tulee näkyviin. Soundtrack: Valitse äänen ja kielen ON/OFF. Videon tallennustapa tulee näkyviin. Tarkasta tai valitse äänityyppi tai kieli. Kytke tekstitys käyttöön/pois käytöstä ja valitse kieli (tallenne vaikuttaa valintamahdollisuuksiin). Valitse tekstitystyyli. PICTURE - Kuva-asetukset Mode Valitse kuvanlaatu toiston aikana. Advanced Settings Chroma Process HDMI-värisignaalin suuriresoluutioinen prosessointi tuottaa suuriresoluutioisen kuvan, jonka kuvanlaatu on täyteläinen. Detail Clarity Kuva on terävä ja tarkka. Super Resolution Progressive Normaali kuvanlaatu käsitellään terävämmäksi ja yksityiskohtaisemmaksi, kun signaali lähtee eteenpäin 1080i/1080p-muodossa HDMI AV OUT -liittimestä. Valitse lomittamattoman kuvan muutostapa ohjelmatyypin perusteella. Audio channel Angle Valitse ääniraidan numero. (s. 26) Valitse kuvakulman numero. Joitakin asetuksia voi muuttaa vain levyllä olevan levyvalikon kautta (s. 25) 24p Jos AUTO vääristää kuvan, valitse VIDEO tai FILM ohjelmatyypin perusteella. Elokuvat ja muu DVD-Video-levylle 24 kuvan sekuntinopeudella tallennettu materiaali lähtee eteenpäin 24pnopeudella. Vain, jos asetuksena on 24p Output - On (s. 41) ja laite toistaa levyä, joka on tallennettu kuvanopeudella 60 kenttää sekunnissa. 38

39 SOUND - Ääniasetukset Music Sound Effects*1,2 Valitse äänitehoste. Digital Tube Sound: Ääni on lämmin ja pehmeä, kuten putkivahvistimella toistettuna. Re-master: Ääni on kirkkaampi, koska toiminto voimistaa tallenteen korkeita taajuuksia. (48 khz tai pienemmällä taajuudella tallennetut levyt) Suositeltava asetus Re-master 1 pop ja rock Re-master 2 jazz Re-master 3 klassinen SETUP-valikko Soitinasetukset Muuta soitinasetuksia tarvittaessa. Tekemäsi asetusmuutokset tallentuvat muistiin, vaikka kytkisit soittimen valmiustilaan. SETUP-valikon käyttö 1 Paina [HOME]. 2 valitse Others nuolella [qtup]. Paina [OK]. 3 Valitse Setup painamalla [OK]. High Clarity Sound Kun laite on kytkettynä televisioon HDMI AV OUT-liittimestä kuvan näyttämistä varten, ääni toistuu paremmin tämän toiminnon aikana. Vain jos olet valinnut asetuksen Enable kohtaan High Clarity Sound (s. 41) *1 Jos ääni otetaan HDMI AV OUT -liittimestä, tätä toimintoa voi käyttää vain, jos asetuksena on Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD tai DTS/ DTS-HD - PCM. (s. 40) *2 Tämä toiminto ei vaikuta, jos ääni on Dolby Pro Logic II. 4 Valitse alavalikko nuolella [qp]. Paina [OK]. 5 Valitse asetuskohta nuolella [qp]. Paina [OK]. Toista tarvittaessa valinnat. 6 Valitse asetus nuolella [qtup]. Paina [OK]. Joitakin asetuksia säädetään hieman eri tavalla. Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. Salasana Seuraavat kohteet käyttävät samaa salasanaa. Älä unohda salasanaa. - DVD-Video Ratings - BD-Video Ratings - Lock (s. 43) 39

40 DISC - Levyasetukset PICTURE - Kuvan asetukset DVD-VIDEO RATINGS - DVD-Video-toiston rajoitus Soitin ei toista rajoitustason ylittäviä DVD Video-levyjä, jos rajoitustasotieto on tallennettu levylle. Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu näkyy. BD-VIDEO RATINGS - BD-Video-toiston rajoitus BD-Video-toiston ikärajoitus. Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu näkyy. 3D BD-VIDEO PLAYBACK - 3D BD-Videon toistotapa Valitse 3D-yhteensopivan video-ohjelman toistotapa. SOUNDTRACK PREFERENCE - Ääniraita Valitse kielivaihtoehto puheraidoille. Original (alkuperäinen kieli). Jos valitset Other ****, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 50). SUBTITLE PREFERENCE - Tekstitys Valitse kielivaihtoehto tekstitykselle. Jos valitset Automatic, eikä puhekieleksi valittu kieli ei ole saatavilla, tekstitys tulee puhekieleksi valitulla kielellä (jos se on levyllä). Jos valitset Other ****, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 50). MENU PREFERENCE - Valikko Valitse kielivaihtoehto levyvalikoille. Jos valitset Other ****, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 50). BD-LIVE INTERNET ACCESS (s. 27) - BD-Live-yhteys Voit rajoittaa internetyhteyden käyttöä BD-Live-toimintojen käytön aikana. Limit: Internetyhteys on sallittu vain niille BD-Live-sisällöille, joilla on sisällönomistajan sertifikaatti. SUBTITLE TEXT - Tekstitys Valitse DivX- ja MKV-tekstitystä kuvaava kieliasetus (s. 26). Tämä kohta näkyy vasta tiedoston toiston käynnistämisen jälkeen. STILL MODE - Pysäytyskuvan näyttötapa Toiminto määrää pysäytyskuvan näyttötavan, kun keskeytät toiston. AUTOMATIC: Automaattisesti oikea valinta. FIELD: Valitse, jos kuvassa on tärinää Automaticasetuksen aikana. FRAME: Valitse, jos pienet kirjaimet tai kuviot eivät erotu Automatic-asetuksen aikana. SEAMLESS PLAY - Soittolistan (playlist) saumaton toisto Soittolistan (playlist) kappaleiden keskeytyksetön toistotapa. Valitse ON, jos soittolistaan kuuluvien kappaleiden vaihtuessa kuvatoisto keskeytyy hetkeksi. NTSC CONTENTS OUTPUT - NTSC-ohjelman toistotapa Valitse PAL60 tai NTSC, kun toistat NTSC-levyä. SOUND - Äänen asetukset DYNAMIC RANGE COMPRESSION - Dynamiikan supistus Toiminto supistaa äänen dynamiikkaa, eli hiljaiset kohdat kuuluvat, vaikka äänenvoimakkuus olisi vähäinen. (Vaikuttaa vain Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby TrueHD-ääneen.) Auto : Vaikuttaa Dolby TrueHD -ääneen. DIGITAL AUDIO OUTPUT - Digitaalisten äänilähtöjen asetukset Paina [OK], niin saat näkyviin seuraavat asetukset: Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD DTS/DTS-HD MPEG Audio Valitse, mitä signaalia laite antaa eteenpäin. Valitse PCM, jos kytketty laite ei pysty purkamaan kyseistä äänityyppiä. Tämä laite purkaa audioformaatin ja välittää sen kytkettyyn laitteeseen. Väärät asetukset voivat johtaa häiriöääniin. BD-VIDEO SECONDARY AUDIO - BD-Videon toinen ääni Kytke käyttöön/ pois käytöstä valikon klikkausäänet ja kuva kuvassa -toiminnon aikana näkyvän toisen kuvan ääni. (s. 27). Jos valitset Off, vain ensisijainen ääni lähtee eteenpäin. 40

41 DIGITAL AUDIO INPUT - Laitteeseen tuleva digitaaliääni Paina [OK], niin näkyviin tulee seuraava asetus. PCM-FIX - PCM-äänen korjaus Valitse, mitä audiosignaalia laitteeseen tulee. - ARC - DIGITAL IN - [BTT362] HDMI Input1 - [BTT362] HDMI Input2 On : PCM on käytettävissä. Off : DTS, PCM ja Dolby Digital ovat käytettävissä. Valitse On, jos ääni pätkii. DOWNMIX - Äänikanavien yhdistäminen Valitse äänikanavien yhdistämistapa monikanava- tai stereoäänelle. Valitse Surround encoded, jos haluat nauttia tilaäänestä. Toiminto ei vaikuta Bitstream -ääneen. Ääni lähtee eteenpäin stereona Stereo seuraavissa tapauksissa. AVCHD-toisto Dolby TrueHD-toisto Toisen (secondary) audion toisto (myös klikkausäänet). HIGH CLARITY SOUND - Kirkas ääni Kun laite on kytkettynä televisioon HDMI AV OUT-liittimestä kuvan näyttämistä varten, ääni toistuu paremmin tämän toiminnon aikana. Valitse Enable ja sitten DISPLAY-valikon kohtaan Sound - High Clarity Sound - On. (s. 39) AUDIO DELAY - Äänisignaalin viive Toiminto korjaa kuva- ja äänisignaalin toistohetken mahdollisen virheen. SPEAKER - Kaiuttimet s. 43 DISPLAY - Näytön asetukset FRONT PANEL DISPLAY - Etulevyn näytön kirkkaus Toiminto määrää soittimen etulevyn näytön kirkkauden. AUTOMATIC: Näyttö on himmeä, mutta kirkastuu, joidenkin toimintojen käytön ajaksi. SOFTWARE LICENSE - Ohjelmistolisenssi Tietoa laitteen käyttämästä ohjelmistosta. TV/DEVICE CONNECTION - TV- ja laitekytkennät 3D Settings - 3D-asetukset Paina [OK]. Seuraavat asetukset tulevat näkyviin: 3D Type - 3D-tyyppi Valitse kytkemäsi television tyyppi. Muuta myös television 3D-asetuksia, kun valitset Side by Side - Rinnakkain. 3D Playback Message - 3D-ohjelman varoitus Valitse, haluatko laitteen näyttävän vai piilottavan 3D-varoitussivun, ennen kuin 3D-yhteensopivan video-ohjelman toisto aloitetaan. TV ASPECT - Television kuvasuhde Valitse television kuvasuhdetta vastaava asetus. Tavallinen (4:3) televisio ja 16:9-ohjelma 4:3: Laajakuvan reunasta leikataan reunat pois, jotta kuva täyttäisi koko ruudun. BD- Video-kuva näkyy 4:3 Letterbox -muodossa 4:3 LETTERBOX: Musta raita ylä- ja alareunassa. Laajakuvatelevisio (16:9) ja 4:3-ohjelma 16:9: Video näkyy 4:3-kuvana kuvaruudun keskellä. ON SCREEN MESSAGES - Kuvaruutuun tulevat viestit Toiminto määrää, tulevatko viestit kuvaruutuun automaattisesti vai ei. ON SCREEN LANGUAGE - Kuvaruutuvalikkojen ja -viestien kieli Valitse valikkojen ja viestien kieli. SCREEN SAVER FUNCTION - Ruudunsäästäjä Ruudunsäästäjä estää kuvan palamisen kiinni kuvaruutuun. Kun asetuksena on On : Ellei mitään toimintoa käytetä 5 minuuttiin, DIRECT NA- VIGATOR -valikon tilalle tulee HOME-valikko. Toiston, tauon tms. aikana tämä toiminto ei toimi. Jos ohjelmana on musiikki-[cd-da] tai MP3, tästä asetuksesta riippumatta DIRECT NAVIGATOR -valikko muuttuu tyhjäksi ja näkyviin tulee näytönsäästäjä, ellei mitään toimintoa ole käytetty 5 minuuttiin. 41

42 HDMI CONNECTION - HDMI-kytkentä Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset. HDMI VIDEO FORMAT - HDMI-videoformaatti Kuvaruudussa on asetuksen vieressä tähtimerkki (*), jos kytketty laite pystyy käyttämään kyseistä signaalityyppiä. Jos valitset muun kuin tähtimerkillä merkityn asetuksen, kuva voi vääristyä. Valitse Automatic, jos haluat laitteen valitsevan automaattisesti resoluution, joka sopii televisioon. Jos haluat katsoa teräväpiirtoista videota skaalattuna 1080p-muotoon, sinun on kytkettävä laite suoraan 1080pyhteensopivaan teräväpiirtotelevisioon (HDTV). Jos laite on kytketty teräväpiirtotelevisioon toisen laitteen kautta, toisenkin laitteen on oltava 1080p -yhteensopiva. 24P OUTPUT - 24p -kuvan antaminen eteenpäin Kun tämä laite on kytketty HDMI-kaapelilla televisioon, joka käsittelee 1080/24p-signaalia, elokuvat ja muu 24 kuvan sekuntinopeudella kuvattu materiaali lähtee eteenpäin tästä laitteesta 24p-nopeudella. Valitse DVD-Video-toiston ajaksi asetukseksi On ja kohtaan 24p valikossa Picture (s. 38) asetus On Muut kuin 24p-ohjelmat toistuvat 60p-nopeudella BD-Vtoiston aikana. 24p: Lomittamaton kuva, joka on tallennettu 24 kuvan sekuntinopeudella (elokuvafilmi). Monet BD-V elokuvat on tallennettu 24p nopeudella, samaan tapaan kuin alkuperäiset elokuvatkin. HDMI COLOUR MODE - HDMI-väritila Määritä kuvasignaalin väriavaruuden muunnos, mikäli laite on kytketty HDMI-kaapelilla. HDMI AUDIO OUTPUT- Lähtevä audiosignaali Valitse, lähteekö audiosignaali eteenpäin soittimen HDMI-liittimestä. Valitse Off, jos haluat ohjata äänen tämän järjestelmän kaiuttimiin. [BTT362] HDMI Standby Pass-Through - HDMI-signaalin läpikulku valmiustilassa Tähän laitteeseen kytketty laite voi antaa ääntä ja kuvaa televisioon, vaikka tämä laite olisi valmiustilassa. Lisäksi voit vaihtaa HDMI-tuloliitintä painamalla kaukosäätimen painiketta [EXT-IN]. Tämän laitteen kaiuttimet eivät toista ääntä. DEEP COLOUR OUTPUT - Syvävärit Määritä, haluatko käyttää Deep Colour -syvävärejä, kun laite on kytketty syvävärejä tukevaan televisioon. CONTENTS TYPE FLAG - Sisältötunnisteet Sisältötunnisteita tukeva televisio voi joidenkin ohjelmatyyppien kohdalla tunnistaa ohjelmassa olevan tunnisteen ja valita parhaat mahdolliset asetukset. POWER OFF LINK - Laitteisto pois toimintatilasta Valitse haluamasi virransammutustoiminto VIERA Link -toiminnoille (s. 33). (Toimintaan vaikuttaa kytketyn VIERA Link HDAVI Control -yhteensopivan laitteen asetukset.) Video/ Audio : Kun sammutat television, myös tämä laite sammuu. Video : Kun sammutat television, myös tämä laite sammuu, paitsi seuraavissa tapauksissa audiotoisto ([CD] [MP3]) ohjelmalähteenä ipod / iphone ohjelmalähteenä radio ohjelmalähteenä AUX, ARC tai D-IN (DIGITAL IN) (muu kuin TV-audioasetus VIERA Linkille) ohjelmalähteenä D-IN (DIGITAL IN) (muu kuin CABLE/ SATELLITE-asetus VIERA Linkille) TV AUDIO INPUT - Television audiotulo Valitse television audiotulo VIERA Link -yhteistoimintoihin. TV SYSTEM - Television kuvanormi Valitse asetus television kuvanormia vastaavaksi. NTSC-ohjelman toiston aikana signaali lähtee eteenpäin asetuksen NTSC Contents Output mukaisena tästä asetuksesta riippumatta. NETWORK -Verkkoasetukset Helpot verkkoasetukset (s. 20) NETWORK SETTINGS - Verkkoasetukset Säädä verkkoasetukset yksitellen. Paina [OK], niin saat näkyviin seuraavat asetukset. [BTT362] LAN CONNECTION MODE - LAN-kytkentä Valitse kytkentätapa. [BTT362] WIRELESS SETTINGS - Langattoman verkon asetukset Mahdollistaa langattoman reitittimen asetusten ja kytkentäasetusten tekemisen sekä nykyisten kytkentäasetusten ja kytkennän tilan tarkastamisen, kun käytössä on langaton yhteys. VIERA LINK - VIERA Link -yhteisohjaus Valitse HDAVI Control, jos olet tehnyt HDMI-kaapelilla kytkennän laitteeseen, joka tukee HDAVI Control -laiteyhteisohjausta. Valitse Off, jos et halua käyttää HDAVI Control -ohjausta. 42 CONNECTION SETTING - Yhteysasetus Langattoman reitittimen (tukiaseman) kytkentävelho tulee näkyviin. Double Speed Mode Setting (2.4GHz) - Kaksinkertainen nopeus Kun käytössä on 2.4 GHz langaton verkkoyhteys, tämä asetus määrittää yhteyden nopeuden. Jos luot yhteyden Double Speed Mode (40 MHz) -asetuksen avulla, kaksi kanavaa käyttää samaa taajuuskaistaa, ja häiriöiden riski kasvaa. Tämän takia yhteysnopeus voi pienentyä tai yhteys voi olla epävakaa.

43 IP ADDRESS / DNS SETTINGS - IP-osoite / DNS-asetukset Tarkasta verkkoyhteyden tila ja aseta IP-osoite ja DNS-asetukset. Paina [OK], niin saat näkyviin lisää asetuksia. Connection Speed Setting on valittavissa vain, jos asetuksena Connection Speed Auto-Config - Off. PROXY SERVER SETTINGS - Välityspalvelinasetukset Tee välityspalvelinasetukset ja tarkasta yhteyden tila. Paina [OK], niin saat näkyviin lisää asetuksia. INTERNET CONTENT SETTINGS (s.36) - Internetistä käytettävien sisältöjen asetukset (VIERA CAST) Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset. LOCK - Verkkolukko Voit rajoittaa VIERA CAST -toimintojen käyttöä. Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu näkyy. AUDIO AUTO GAIN CONTROL - Audiosignaalin automaattinen tasonsäätö Jos ohjelmissa on erilainen äänenvoimakkuus, laitteisto tasaa ne automaattisesti perusäänenvoimakkuuden tasolle VIERA CASTin käytön aikana. Ohjelma voi estää tämän toiminnon käytön. Valitse Off, jos ääni säröytyy. TIME ZONE - Aikavyöhyke Laite näyttää oikeaa aikaa, kun valitset oikean aikavyöhykkeen. Jotkin VIERA CAST -ohjelmat vaativat, että aikavyöhyke on määritetty. Määritä aikavyöhyke tarvittaessa. SUMMER TIME - Kesäaika Valitse On, jos on kesäaika. MAC ADDRESS - MAC-osoite Voit tarkastaa tämän laitteen MAC-osoitteen. OTHERS - Yleisasetukset REMOTE CONTROL - Kauko-ohjain DEFAULT SETTINGS - Perusasetukset Perusarvo palautuu SETUP-valikon ja DISPLAY -valikon asetuksiin, ei kuitenkaan kohtiin Remote Control, LAN Connection Mode, IP Address / DNS Settings, Proxy Server Settings, Lock, DVD-Video Ratings ja BD-Video Ratings, Wireless Settings, jne. DIVX REGISTRATION (s. 28) - DivX-rekisteröinti Tarvitset tätä rekisteröintikoodia, kun hankit ja toistat DivX Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa. SYSTEM INFORMATION - Järjestelmätiedot Tarkasta tämän laitteen laiteohjelmistoversio ja [BTT362] langattoman LAN-sovittimen version. FIRMWARE UPDATE (s. 22) - Laiteohjelmiston päivitys Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset. AUTOMATIC UPDATE CHECK - Automaattipäivitys Jos tällä laitteella on internetyhteys, se tarkastaa virrankytkennän jälkeen laiteohjelmistopäivityksen saatavuuden. Päivitä tarvittaessa. UPDATE NOW - Päivitä nyt Käynnistä manuaalisesti laiteohjelmiston päivitys, mikäli päivitys on saatavilla. Kaiuttimien perusäänenvoimakkuudet 1 Valitse Test. Paina [OK]. Kaiuttimet alkavat toistaa testiääntä. L (vasen) - R (oikea) 2 Paina [OK]. Testiääni lakkaa kuulumasta. Subwoofer ei toista testiääntä. Jos haluat säätää sen äänenvoimakkuutta, katso sivulta 24 ohjeet äänentoiston säätämiseksi toiston aikana. Muuta koodia, jos kauko-ohjain ohjaa muita Panasoniclaitteita. QUICK START - Pikakäynnistys * Laite käynnistyy nopeammin valmiustilasta toimintatilaan. Sisäinen hallintayksikkö saa virtaa, kun asetuksena on On, joten seuraavat kohdat ovat erilaiset kuin asetuksen Off aikana. Virrankulutus valmiustilassa kasvaa. (Virrankulutus s. 49) Kaiutinasetusten tekemisen päättäminen Valitse nuolipainikkeilla kohta Complete. Paina [OK]. * Television virransäästötoiminto saattaa aiheuttaa sen, että tällä toiminnolla on tavallista vähemmän vaikutusta, kun laite käynnistetään yhteistoimintojen kautta. (s. 33) EASY SETUP- Helppo käyttöönotto (s. 19) Välttämättömät käyttöönottoasetukset. 43

44 Kaiuttimien kiinnitysvaihtoehdot Seinäkiinnitys Voit kiinnittää kaiuttimet seinään (ei subwooferia). Seinämateriaalin on kestettävä 10 kg/ruuvi. Ennen kuin kiinnität kaiuttimet, pyydä neuvoa rakennusalan ammattilaiselta. Virheellinen kiinnitysmenetelmä saattaa rikkoa seinää tai kaiuttimen. Älä yritä kiinnittää kaiuttimia seinään muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla. BTT262 Irrota kaiutinjarlustat 1 Irrota ruuvit ja kiinnike (A) kaiuttimesta. 2 Ripusta kaiutin ruuvin varaan takalevyn reiästä. Esim. [BTT362] Etukaiutin EI! Tästä asennosta kaiutin todennäköisesti putoaa, jos sitä tönäistään vasemmalle tai oikealle. KYLLÄ! Siirrä kaiutinta niin, että ruuvi on tässä kohdassa. Käytä alla annettuja mittoja paikantaaksesi ruuvien kohdat seinältä. Jätä kaiuttimen yläpuolelle vähintään 20 mm ja sivuille 10 mm tyhjää tilaa. [BTT362] Etukaiutin Kiinnitä seinään ilman pohjalevyä ja jalustaa. 2 Irrota kaiutinjalusta. Irrota kaiutinkaapeli urasta (B). Irrota kaiutinkaapeli pois jalustasta varmistaen, että liitin tulee oikein päin jalustassa olevasta reiästä. F 40 mm G 63 mm H 322 mm I 37 mm J 45 mm K 190 mm Kaiuttimen putoamisen estäminen Säilytä irrottamasi jalustat, ruuvit ja kiinnikkeet tulevaa tarvetta varten. 1 Kiinnitä seinään ruuvi (ei toimituspakkauksessa). A Vähintään 30 mm B Halk. 4.0 mm C Halk. 7.0mm - 9.4mm D Seinä tai pylväs E 5.5mm - 7.5mm A Naru (ei mukana) B Silmukkaruuvi (ei mukana) C Alle 10cm D Kaiutin takaa Ota yhteys rakennusalan asiantuntijaan, jotta vältät seinän ja kaiuttimien vahingoittumisen kiinnitysvaiheessa. Käytä narua, jonka halkaisija on vähemmän kuin 2.0 mm ja joka kannattelee vähintään10 kg:n painon. 44

45 Kiinnitys vaakatasoon [BTT262] 1 Kiinnitä pehmuste (mukana) (A) kaiuttimen pohjaan. Jos toistuvasti irrotat ja kiinnität pehmusteen, liimapinta heikkenee. Vianmääritys Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän kappaleen ohjeista apua. Oletko asentanut uusimman laiteohjelmiston? Laiteohjelmistopäivitys saatetaan julkaista korjaamaan toimintahäiriöitä, joita on havaittu ilmenevän joidenkin tiettyjen elokuvien toiston aikana. (s.22) Tarkasta seuraavat kohdat. Ellei ongelma ratkea, ota yhteys laitemyyjään. 2 Laita kaiuttimet alustalle niin, että B-puoli osoittaa kuuntelijaa kohti. Merkkejä laitteen toimintavirheestä eivät ole: - Normaali, levyn pyörimisestä aiheutuva ääni; - Kuvan häiriöt hakutoiminnon aikana. - Kuvahäiriöt 3D-levyn vaihdon aikana. Kauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeet eivät toimi Pidä 5 sekuntia painettuna etulevyssä oleva [O/I]. Ellet vieläkään pysty sammuttamaan laitetta, irrota verkkojohto, odota 1 minuutti ja kytke verkkojohto takaisin. Levy ei tule pois soittimesta. Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö: Kytke laitteesta virta pois. Pidä painettuna kauko-ohjaimen painike [uui] ja keskusyksikön painike [OPEN/CLOSE] samaan aikaan yli 5 sekunnin ajan. Yleistä Kaiutinjalustan kiinnitys uudellen 1 Pujota kaiutinkaapeli jalustaan A - jalustan yläreuna Varmista, että liitin tulee oikein päin jalustassa olevasta reiästä. 2 Kiinnitä kaapeli kaiuttimeen (C). Liitä kaiutin ja jalusta yhteen vetämällä kaapeli kuten kuvassa D. Palauta perusasetukset. -> Valitse SETUP-valikosta Default Settings - Yes. (s. 43) Palauta kaikki perusasetukset. -> Kytke laitteesta virta pois. Pidä painettuna keskusyksikön painikkeet [+ VOLUME], [OPEN/CLOSE] ja [O/I] samaan aikaan yli 5 sekunnin ajan. Kauko-ohjain ei toimi kunnolla. -> Vaihda kauko-ohjaimen paristot. (s. 7) -> Kauko-ohjaimen ja soittimen ohjauskoodi ei ole sama. Jos näkyviin tulee SET r, kun painat jotain kauko-ohjaimen painiketta, muuta kauko-ohjainkoodia. (s. 43] Levyn toisto ei ole mahdollista. -> Levy on likainen (s. 7). -> Tarkasta aluekoodi. Valokuvat (JPEG) eivät toistu kunnolla. 3 Kiinitä jalusta mukaellen irrotusohjeita 1 ja 2 (s. 44). Kiinnitä kaiuti ja jalusta toisiinsa ruuveilla ja kiinnikkeellä. Laita kaiutinkaapeli hyvin uraan. -> Laite ei välttämättä toista tietokoneella muokattuja kuvia, kuten progressiivisia JPEG-kuvia jne. TV-kuva ei näy, vaikka kytket television toimintatilaan. -> Näin voi käydä television asetuksien takia, jos tämän laitteen asetuksena on Quick Start - On. > Joissakin televisioissa tämän voi estää kytkemällä HDMIkaapelin toiseen HDMI-liittimeen tai muuttamalla HDMI-automaattikytkentäasetuksia. [BTT362] USB-laitteen sisältöä ei voi lukea. -> Jos kytket USB-laitteen laitteen toistaessa levyä tai videoviestinnän aikana [BTT362], tämä laite ei välttämättä tunnista USB-laitetta. Paina [HOME] ja kytke USB-laite uudelleen. 45

46 -> [BTT362] Tämän laitteen takalevyn USB-liitin ei tunnista USB-muistia tai USB-kiintolevyä. -> Irrota USB-johto hetkeksi ja kytke se sitten takaisin. Mikäli ongelma ei ratkea, sammuta tästä laitteesta hetkeksi virta ja kytke se sitten takaisin. -> Tämä laite ei välttämättä tunnista USB-laitteita, jotka on kytketty USB-hubilla. [BTT362] Tämä laite ei tunnista viestintäkameraa oikein. -> Irrota viestintäkamera hetkeksi ja kytke se sitten takaisin. Mikäli ongelma ei ratkea, sammuta tästä laitteesta hetkeksi virta ja kytke se sitten takaisin. Rajoitustason salasana on unohtunut. Haluat muuttaa rajoitustasoa. 1 Laitteen ollessa toimintatilassa pidä yhtä aikaa painettuna kauko-ohjaimen painikkeet [OK], keltainen ja sininen yli 5 sekunnin ajan. 00 RET näkyy laitteen näytössä. 2 Painele kauko-ohjaimen nuolipainiketta [>] tai keskusyksikön [O/I]-painiketta, kunnes näytössä on 03 VL. 3 Paina kauko-ohjaimen [OK]-painiketta tai keskusyksikön [OPEN/CLOSE] painiketta. Rajoitustasoon palautuu perusasetus. Virta Ei virtaa. - > Kytke verkkojohto toimivaan pistorasiaan. (s. 18) Laite kytkeytyy itsekseen valmiustilaan. -> Uniajastimen aika on kulunut ja toiminto on sammuttanut laitteen (s. 8). -> Jokin laitteen suojamekanismeista on toiminut. Kytke laite toimintatilaan painamalla laitteessa olevaa painiketta [O/I]. Tämän laitteen virta sammuu, kun television tulolähdettä vaihdetaan. -> Se on normaali toiminto, jos käytössä on VIERA Link (HDAVI Control 4 tai uudempi). Lisätietoja television käyttöohjeesta. Laite ei kytkeydy pois toimintatilasta. 1 Pidä etulevyn painike [O/I] painettuna 5 sekunnin ajan. (Ellet vieläkään pysty sammuttamaan laitetta, irrota verkkojohto, odota 1 minuutti ja kytke verkkojohto takaisin.) 2 Palauta perusasetukset näin: Pidä painettuna etulevyn painikkeet [+ VOLUME], [OPEN/CLOSE] ja [O/I] yhtä aikaa yli 5 sekunnin ajan laitteen ollessa pois toimintatilasta. Etulevyn näyttö Näyttö on himmeä. -> Muuta näytön kirkkautta muuttamalla SETUP-valikon asetusta FRONT PANEL DISPLAY. (s. 41) Televisio ja kuva Laitteen toistaman ohjelman kuva ei näy televisiossa. Kuva on vääristynyt. Kuva tärisee. -> Väärä asetus kohdassa HDMI Video Format. Palauta perusasetus näin: 1 Laitteen ollessa toimintatilassa pidä yhtä aikaa painettuna kauko-ohjaimen painikkeet [OK], keltainen ja sininen yli 5 sekunnin ajan. 00 RET näkyy laitteen näytössä. 2 Painele kauko-ohjaimen nuolipainiketta [oikea] tai keskusyksikön [O/I]-painiketta, kunnes näytössä on 04 PRG. 3 Pidä painettuna kauko-ohjaimen [OK]-painike tai keskusyksikön [OPEN/CLOSE] -painike vähintään 3 sekunnin ajan. Valitse sitten sopiva asetus. (s. 41). -> Jos Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- ja DTS-HD-ääni ei lähde eteenpäin bittivirtana, palauta perusasetukset valitsemalla asetus Default Settings - Yes ja valitse sen jälkeen oikeat asetukset. (s. 43) -> Soittimen käytössä oleva kuvastandardiasetus on eri kuin televisiossa. Soitin perustilassa (stop): Paina etulevyssä olevia painikkeita [ ] ja [OPEN CLOSE] yli 5 sekuntia. Standardi vaihtuu NTSC / PAL. -> Levyn kuvastandardi on eri kuin television kuvastandardi. PAL-levyä ei voi katsella NTSC-televisiosta. Tämä laite muuttaa NTSC-signaalin PAL60-signaaliksi PAL-televisiota varten (asetus Picture - NTSC Contents Output ) Kun Setup-valikon asetuksena on 3D BD-Video Playback - Automatic, kytkentätyyppi voi aiheuttaa sen, että kuvia ei voi toistaa. Kun olet poistanut levyn tästä laitteesta, valitse Setup-valikosta Set before play ja 3D-valikkosivulta 2D Playback. (s. 40) 3D-levyn toiston aikana ääni kuuluu, kuva ei näy. -> Muuta videosignaalin tyyppi televisiolle sopivaksi HDMI-signaaliksi. Kuvasignaali ei lähde eteenpäin. -> Valitse DISPLAY-valikon kohtaan High Clarity Sound asetus Off, jos haluat ottaa kuvasignaalin VIDEO OUT-liittimestä. (s. 39) Soittimesta ei saa teräväpiirtokuvaa. -> Tarkasta, että seuraavat Setup-asetuskohdat ovat oikein: HDMI Video Format. (s. 41) 3D-kuvasignaali ei lähde eteenpäin. -> Onko tässä laitteessa ja televisiossa oikeat asetukset? (s. 29) 3D-kuvasignaali ei näy oikein 2D-kuvana. -> Valitse Setup-valikosta Set before play ja 3D-valikkosivulta 2D Playback. -> Levyä, jonka ohjelma on tallennettu 2 kuvaruutua hyödyntävällä tekniikalla (kuvaruudut vierekkäin) ja jota voidaan katsella 3D-muodossa, toistuu television asetusten mukaan. Ruudun reunoissa on musta raita. Kuvasuhde on epänormaali. -> Tarkista asetus TV Aspect. (s. 41) -> Säädä television kuvasuhdeasetusta. Kun olet valinnut Speaker selection (käytettävät kaiuttimet) - Home Cinema (kotiteatterin kaiuttimet) television kaukoohjaimella, television tulolähde muuttuu. -> Irrota HDMI-kaapeli televisiosta ja kytke se toiseen HDMI INliittimeen. 46

47 Ääni Ei ääntä. Ääni on hiljainen. Ääni on säröytynyt. Tiettyä äänityyppiä ei saa kuuluviin. -> Tarkasta kaiutin- ja laitekytkennät. (s ) -> Varmista, että kaiutinasetukset on tehty oikein. (s. 43) -> Jos haluat ottaa audiosignaalin soittimen HDMI-liittimestä, valitse SETUP-valikosta asetukseksi HDMI Audio Output - On. (s.42) -> Jos asetuksena on BD-Video Secondary Audio - On, ääniformaatit Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio ja DTS-HD High Resolution Audio lähtevät eteenpäin Dolby Digital- tai DTS Digital Surround-muodossa. -> Remasterointi ei toimi, jos bittivirtamuotoista ääntä otetaan HDMI AV OUT-liittimestä. (s. 39) -> Kytketyn laitteen ominaisuudet saattavat aiheuttaa sen, että ääni säröytyy HDMI-kytkennän aikana. Ei tilaääntä. -> Valitse tilaäänitehoste painamalla [SURROUND]. (s. 24) Äänityyppiä ei voi vaihtaa. -> Jos ääni otetaan HDMI AV OUT -liittimestä, valitse asetukseksi Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD, DTS/DTS- HD tai MPEG Audio - PCM. (s. 40) Ei ääntä televisiosta. -> Valitse [EXT-IN]-painiketta painelemalla oikea ohjelmalähde. (s. 22) -> Kun kytket tämän laitteen televisioon HDMI-kaapelilla, tarkista että television HDMI-liittimessä on merkintä HDMI (ARC). Jos merkintää ei ole, kytke laitteet sekä HDMIkaapelilla että optisella digitaaliaudiokaapelilla.(s. 14, 15) -> Jos tämän laitteen DIGITAL AUDIO IN -liittimeen kytketyn laitteen ääni ei toistu, varmista, että laitteen optinen audiolähtö on asetettu tilaan PCM. ipod/iphone Ei lataa eikä toimi. -> Kytke laite oikein. (s.34) -> ipodin/iphonen akku on tyhjä. Lataa se ja yritä uudelleen. -> Jos ipod/iphone aiheuttaa laitteessa odottamattomia toimintoja, kytke ipod/iphone uudelleen tai käynnistä ipod/ iphone uudelleen. ipod/iphone-videot/valokuvat eivät näy televisiossa. -> Varmista, että televisio on kytketty tämän laitteen VIDEO OUT-liittimeen. (s. 14) -> Valitse ipod/iphone-valikosta televisioon sopivat valokuva/videoasetukset. (Lisätietoja ipodin/iphonen käyttöohjeessa). Television tulokanavaksi vaihtuu tahattomasti HDMI. -> Kun keskusyksikkö on kytketty HDAVI Control -ohjattavaan televisioon ja VIDEO IN on valittu ipodin videoiden tai valokuvien toistoa varten, television tulokanavaksi valikoituu automaattisesti HDMI-tulokanava, kun painat [HOME]. Valitse uudestaan television kanavaksi VIDEO IN. Radio Kuuluu säröytynyt ääni tai kohinaa. -> Säädä antennin paikkaa. -> Käytä ulkoantennia. (s. 18) Kuuluu takovaa ääntä. -> Sammuta TV tai siirrä se kauemmas tästä laitteesta. Verkko Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa. -> Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (s. 17, 20, 42) -> Tarkasta kunkin laitteen käyttöohjeet ja tee kytkennät niiden mukaan. [BTT362] Kun käytössä on langaton LAN-yhteys, DLNAsertifioidusta mediapalvelimesta tuleva video tai äänitoistuu pätkittäin, ei toistu tai videosta puuttuu kuvia toiston aikana. -> Nopeampaan siirtonopeuteen pystyvä reititin, kuten n (2.4 GHz tai 5 GHz) langaton reititin, saattaa ratkaista ongelman. Jos käytössä on n (2.4 GHz tai 5 GHz) langaton reititin, salaustyypiksi on valittava AES. Samanaikainen mikroaaltouunin, langattoman puhelimen tms. käyttäminen taajuuskaistalla 2.4 GHz saattaa johtaa yhteyden katkeamiseen tai muihin ongelmiin. -> Kun näkyvissä on valikkosivu Wireless Settings (Langattoman verkon asetukset) (s. 42), vähintään neljän Reception -valon yhtäjaksoinen palaminen on merkki vakaasta yhteydestä. Jos valoja palaa 3 tai vähemmän tai jos yhteys katkeaa, siirrä langaton reititin toiseen paikkaan tai käännä sitä hiukan, ja kokeile, paraneeko yhteys. Ellei ongelma ratkea, kytke soitin verkkokaapelilla kotiverkkoon ja tee uudestaan verkon käyttöönotto (s. 20). Muita toistoon liittyviä ongelmia Soitin ei toista BD-Video- tai DVD-Video-levyä. -> Varmista, että aluekoodi on oikea (katso käyttöohjeen kansi). Varmista, ettei levy ole viallinen (s.11) -> Soitin ei toista eräitä BD-Video- ja DVD-Video-levyjä, jos rajoitustaso on käytössä. Muuta asetusta. (s. 40) -> Joidenkin BD-Video-levyjen ohjelma näkyy vain HDMIkytkennän kautta. BD Live-toimintoa ei voi käyttää BD-Video-levyn aikana. -> SD-kortti on kirjoitussuojattu. (s. 11) -> Varmista, että tällä laitteella on laajakaistyhteys (s. 17) -> Tarkasta asetukset BD-Live Internet Access (s. 40) -> Varmista,että SD-korttipaikassa on SD-kortti (s. 22). Puhekieltä (ääniraitaa) tai tekstitystä ei voi vaihtaa. -> Levyllä ei ole kielivaihtoehtoja. -> Jotkin levyt estävät ääniraidan ja tekstityksen valinnan soittimen valikkojen kautta. Kielen voi valita vain levyn oman valikon kautta. (s. 25) Kuvakulma ei vaihdu. -> Tässä kohdassa ohjelmaa ei ole vaihtoehtoisia kuvakulmia. 47

48 Viestit Seuraavat viestit tai vikakoodit näkyvät televisiossa tai laitteen näytössä, jos käyttöönoton tai käytön aikana tapahtuu jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Televisiossa Cannot play. Cannot play on this unit. No disc inserted. (kieltomerkki) This operation is not available. IP address is not set. Levy ei ole laitteistoyhteensopiva. Kuva ei ole laitteistoyhteensopiva. Levy voi olla väärin päin. Laite ei tue joidenkin toimintojen käyttöä. Esim: [BD-V]: Toiston aikana hidastettu toisto taaksepäin tai kuva kerralla -toisto taaksepäin ei ole mahdollista. Kohdassa IP Address / DNS Settings - IP Address on asetus Määritä asetuskohdat IP Address, Subnet Mask ja Gateway Address. (Valitse tarvittaessa käyttöön osoitteen automaattihaku.) [BTT362] The wireless access point currently has a low network security setting. It is recommended to change to a higher setting. No Video Langattoman LAN-verkon todennukseksi (authentication) on valittu asetus Open system (avoin), tai salaukseksi (encryption type) on valittu No encryption (ei salausta). Suosittelemme käyttämään salausta turvallisuussyistä. Lue lisätietoja langattoman reitittimen käyttöohjeesta. Salaus on välttämätön, jos haluat toistaa videota tms. DLNA-yhteensopivista laitteista. ipod/iphone saattaa estää valikon näkymisen televisiossa. Valitse tämän laitteen näytöstä ALL ja ohjaa videotoistoa ipodin/iphonen valikosta. (s. 35) Laitteen etulevyn näytössä F99 U59 Laite ei toimi kunnolla. Kytke laite valmiustilaan 3 sekunniksi painamalla laitteessa olevaa painiketta [O/I]. Kytke laite toimintatilaan painamalla laitteessa olevaa painiketta [O/I]. Laite on kuuma. Laite kytkeytyy valmiustilaan turvallisuussyistä. Odota noin 30 minuuttia. Virheilmoituksen pitäisi hävitä itsekseen. Sijoita laite pysyvästi sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee kiertämään hyvin. Laitteen takana ja sivussa olevaa tuulettimen puhallusaukkoa ei saa peittää. HDMI ONLY NET No PLAY No READ PLEASE WAIT REMOVE Hxx tai Fxx xx on numero UPD xx (xx on numero) IPOD OVER CURRENT ER- ROR START FINISH NOT CONDITIONAL SET x x on numero Joidenkin BD-Video-levyjen ohjelma näkyy vain HDMI-kytkennän kautta. Näkyy, kun verkkoon kytkeytyminen on kesken. Jos BD-Video- tai DVD-Video-toistoa varten on asetettu rajoitustaso (s. 40). Levy on likainen tai erittäin naarmuinen. Soitin ei voi toistaa sitä. Laite korjaa toimintojaan. Tämä ei ole toimintahäiriö.et voi käyttää laitetta. Odota, kunnes viesti häviää. USB-laite käyttää liikaa virtaa. Irrota USB-laite. Tarkista ja korjaa kaiutinkytkennät. Toimintahäiriö. Lue vianmääritysohjeet. Mikäli et saa vikakoodia poistumaan, tee näin: 1. Irrota verkkojohto. Odota muutamia sekunteja. Kytke takaisin. 2. Kytke laite toimintatilaan painamalla [O/I]. Mikäli et saa vikakoodia poistumaan, pyydä jälleenmyyjältä ohjeet laitteen toimittamiseksi huoltoon. Ilmoita huoltoa pyydettäessä numero, joka oli etulevyn näytössä. Laiteohjelmisto päivittyy. Älä sammuta laitetta. ipod/iphone-laite käyttää liikaa virtaa. Irrota ipod/iphone, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen. Laitteisto käynnistyy uudelleen laiteohjelmiston päivityksen aikana. Älä sammuta virtaa. Laiteohjelmistopäivitys on valmis. Pyydettyä toimintoa ei voi suorittaa. Kauko-ohjain ja keskusyksikkö käyttävät eri ohjauskoodeja. Vaihda kauko-ohjaimen koodi. Pidä painettuna [OK] ja näytössä näkyvä numeropainike yli 5 sekunnin ajan. 48

49 Lisätietoja Tiedostoformaatit Kielitunnukset Formaatti Tiedostopääte Lisätietoja MP3.MP3,.mp3 ID3-tagit (vain nimeke ja esittäjän nimi) JPEG.JPG,.jpg - MOTION JPEG ja Progressive JPEG ei tuettuja. - Tiedoston toisto ei ehkä onnistu, jos olet muuttanut sen kansiorakennetta tai tiedostonimeä tietokoneella tai muulla laitteella. Kielikoodit DIVX MKV.DIVX,.divx,.AVI,.avi Tekstitystiedostot.SRT,.srt,.SUB,.sub,.TXT,.txt.MKV,.mkv Tekstitystiedostot.SRT,.srt,.SSA,.ssa,.ASS,.ass - Videotiedosto ja tekstitystiedosto ovat samassa kansiossa, ja niiden tiedostonimet ovat tarkalleen samat, lukuun ottamatta tiedostopäätettä. - Joidenkin DivX- ja MKVtiedostojen resoluutio ja kuvanopeus voivat aiheuttaa sen, että niitä ei voi toistaa. - Jotkin tallennustavat ja kansiorakenteet voivat aiheuttaa sen, että toistojärjestys vaihtelee tai toisto on mahdotonta. 49

Käyttöopas M-SC-BTT770/370/270. BluRay TM -kotiteatteri. Kuvassa SC-BTT775 (Ison-Britannian malli) MALLI SC-BTT775 EI OLE MYYNNISSÄ SUOMESSA

Käyttöopas M-SC-BTT770/370/270. BluRay TM -kotiteatteri. Kuvassa SC-BTT775 (Ison-Britannian malli) MALLI SC-BTT775 EI OLE MYYNNISSÄ SUOMESSA Käyttöopas BluRay TM -kotiteatteri M-SC-BTT770/370/270 Kuvassa SC-BTT775 (Ison-Britannian malli) MALLI SC-BTT775 EI OLE MYYNNISSÄ SUOMESSA Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Käyttöopas BluRay-kotiteatteriäänentoistojärjestelmä SC-BFT800

Käyttöopas BluRay-kotiteatteriäänentoistojärjestelmä SC-BFT800 Käyttöopas BluRay-kotiteatteriäänentoistojärjestelmä SC-BFT800 Mukana: Asennusohjeet (s. 4, 13) Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asiantuntija. Ennen työhön ryhtymistä on huolellisesti luettava nämä

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

BDS. Integroitu kotiteatterijärjestelmä. Pikakäyttöopas

BDS. Integroitu kotiteatterijärjestelmä. Pikakäyttöopas Integroitu kotiteatterijärjestelmä Pikakäyttöopas Johdanto, Kaiutinten sijoittaminen ja liitännät Kiitos, että valitsit Harman Kardon -tuotteen! Tämä pikakäyttöopas sisältää kaiken tiedon, mitä tarvitset

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Pika-aloitusopas 1) Virtakytkin 2) Antenni ilma 3) Kaiuttimien lähdöt 4) Optiset digitaaliset audiotulot

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla...

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... Lisätoiminnot Sisällysluettelo USB-laitteen jakaminen verkossa... 3 USB-tulostimen jakaminen... 5 Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... 6 NETGEAR genie -sovellus... 8 2 USB-laitteen jakaminen

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet Äänipalkki HT-ST3 Käyttöohjeet FI Sisällys Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Palkkikaiuttimen ja bassokaiuttimen yhdistäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot Äänen

Lisätiedot

Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä M-SC-HTB15

Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä M-SC-HTB15 Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä M-SC-HTB15 Kuvissa oleva laite saattaa olla erilainen kuin ostamasi malli. Hyvä asiakas Kiitos, kun valitsit tämän laitteen. Lue käyttöohjeet tarkasti, niin

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

NeoTV 350 -mediasoitin NTV350

NeoTV 350 -mediasoitin NTV350 NeoTV 350 -mediasoitin NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää millekään muulle

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä M-SC-HTB520

Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä M-SC-HTB520 Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä M-SC-HTB520 Kuvissa oleva laite saattaa olla erilainen kuin ostamasi malli. Hyvä asiakas Kiitos, kun valitsit tämän laitteen. Lue käyttöohjeet tarkasti,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä SC-HTB10

Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä SC-HTB10 Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä SC-HTB10 Kuvissa oleva laite saattaa olla erilainen kuin ostamasi malli. Hyvä asiakas Kiitos, kun valitsit tämän laitteen. Lue käyttöohjeet tarkasti, niin

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Malli nro SC-BTT230 SC-BTT200 SC-BTT100 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin SC-BTT230. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Perustiedot kuulokkeesta 5 Kuulokkeen käyttäminen 6 Pääsangan

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä SC-HTB500

Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä SC-HTB500 Käyttöopas Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä SC-HTB500 Kuvissa oleva laite saattaa olla erilainen kuin ostamasi malli. Hyvä asiakas Kiitos, kun valitsit tämän laitteen. Lue käyttöohjeet tarkasti, niin

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI THE BRIDGE IIIP ipod- ja iphone-telakka Omistajan käsikirja iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI Sisältö Johdanto 3 Ominaisuudet 3 Pakkauksen sisältö 3 Yhteensopivuus 3 Asennus 4 ipod/iphone akun lataus

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7 Äänipalkki Käyttöohjeet FI HT-ST7 Sisällys Asennus/Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Malli nro DMP-BDT310 DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Havaintokuvassa malli DMP-BDT310. Hyvä asiakas Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta

Lisätiedot

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä ja vähentää laitteiston rikkoutumisen riskiä. Mikserin äänenvoimakkuuden säätimet ovat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Malli nro SC-BTT880 SC-BTT500W Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin SC-BTT880. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa

Lisätiedot

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET OMINAISUUDET 1,5 LCD näyttö sisällerakennettu koko taajuuden FM lähetin (87,5-108,0MHz) MP3/WMA audiomuodon tuki USB muistilaitteelta tai SD kortilta Kansiojärjestelmän

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas

WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas Easy, Reliable & Secure Asennusopas WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas Aloittaminen WiFi-verkon kantaman laajennin laajentaa WiFi-verkon nykyisen langattoman reitittimesi kantaman ulkopuolelle.

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Pikaopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT320 Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta takaat parhaan mahdollisen toiminnan ja turvallisuuden. Säilytä tämä opas

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot